Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017"

Transkript

1 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7

2 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat Om rejsekort Hvad er et rejsekort Hvad er et rejsekort med periodetilkøb Sådan anvendes et rejsekort Kortudsteder Priser og gebyrer Korttyper og udløb Kundetyper Forpligtelser ved brug af rejsekort Rejsekort personligt og rejsekort flex Rejsekort anonymt Rejsekort til børn Børn under 15 år Børn på 15, 16 og 17 år Kortsaldo, tank-op og fornyelse af gyldighedsperiode Rejsekort saldo Tank-op af saldo og fornyelse af gyldighedsperiode Tank-op og fornyelse af periodetilkøb via 3 Tank-op-aftale og fornyelsesaftale Indgåelse af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Tank-op- og fornyelsesaftale til børn under 18 år Ændring af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Opsigelse af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Misligholdelse af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Spærring, lukning og udbetaling af saldo og ubrugt periode på rejsekort Kortindehavers spærring af rejsekort Rejsekort A/S spærring af rejsekort Spærring ved manglende betaling eller negativ saldo på rejsekort Undladt check ud Lukning af rejsekort og opsigelse af kundeforhold Udbetaling af saldo og tilbagebetaling af ubrugt gyldighedsperiode fra spærret/lukket rejsekort Inddragelse af rejsekort personligt Hæftelse for brug af rejsekort Hæftelse for rejsekort uden tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Hæftelse for rejsekort med tank-op-aftale og fornyelsesaftale Indsigelsesfrister Kunderegister Formål med kunderegisteret Hvem registreres? Rejser, der ikke afsluttes ved at checke ud Gæld til Rejsekort A/S eller trafikvirksomhederne Særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug Øvrige kortbestemmelser Behandling af personlige oplysninger Information om rejser og kortsaldo Fejl og uregelmæssigheder Fejlbehæftede rejsekort Erstatningskort Henvendelser til Rejsekort A/S Henvendelser fra Rejsekort A/S herunder via e-boks Klager...21

3 Kortbestemmelser for rejsekort privat Rejsekort kortbestemmelser udgør en aftale mellem Rejsekort A/S og dig som kunde hos Rejsekort A/S. Du accepterer kortbestemmelserne i forbindelse med din bestilling/dit køb af et rejsekort. Der er ikke fortrydelsesret ved køb eller tank-op/fornyelse af et rejsekort. De til enhver tid gældende kortbestemmelser kan findes på eller udleveres på et rejsekort salgssted. Endvidere kan kortbestemmelserne bestilles ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Bemærk, at kortbestemmelserne løbende kan ændres. Hvis ændringerne er til ugunst for dig, vil de blive varslet to måneder, før de træder i kraft. Du vil i så fald blive orienteret om ændringerne og indholdet af de nye kortbestemmelser pr. , brev eller e-boks. Du vil indenfor fristen på to måneder have mulighed for at lukke dit rejsekort uden omkostninger, hvis du ikke ønsker at være omfattet af de nye kortbestemmelser. Se nærmere i afsnit 4.3 og 4.4 om lukning af rejsekort. Bemærk, at de i afsnit 1.5 nævnte gebyrer løbende kan ændres i takt med den almindelige prisudvikling. Ændringer vil blive varslet på i rimelig tid, inden gebyrændringen træder i kraft. Væsentlige gebyrændringer og introduktion af nye gebyrer vil blive varslet individuelt over for dig via , brev eller e-boks, inden gebyrændringen træder i kraft. Ændringer, der ikke er til ugunst for dig, sker uden forudgående varsel, men der vil altid blive informeret om ændringerne på Kunder med rejsekort anonymt skal i alle tilfælde selv holde sig orienteret om ændringer i kortbestemmelserne via da kortet er upersonligt og ihændehaveren derfor ikke kan kontaktes direkte. Kortbestemmelserne findes på dansk og engelsk. Til brug for læsningen af kortbestemmelserne kan følgende informationer og ordforklaringer være nyttige: Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg, CVR-nummer , er stiftet af et antal danske trafikvirksomheder. Rejsekort A/S har udgivet nærværende kortbestemmelser og udsteder og ejer alle rejsekort. Rejsekort A/S er desuden dataansvarlig for behandling af personoplysninger i Rejsekort A/S systemer. 2

4 Rejsekort: Rejsekort er et kort, der kan tankes op med penge, og som kan bruges i bus, tog og metro. Periodetilkøb: Et tilkøb til rejsekort personligt, hvor der forudbetales for et ubegrænset antal rejser i et valgt geografisk område (fx en strækning eller visse zoner) og for en valgt periode (fx en måned). Rejser, der ikke er dækket af tilkøbet, bliver betalt via saldoen på kundens rejsekort. Trafikvirksomhed er en af de trafikvirksomheder, der er tilsluttet Rejsekort A/S, det vil sige: Arriva Tog A/S, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup, FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C, Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S, Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Nordjyllands Trafikselskab, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, Postboks 1359, 9000 Aalborg Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, Kortindehaver er den person, hvis navn, fødselsdato m.m. figurerer i stamoplysninger for rejsekort. Kortihændehaver er den person, der er i besiddelse af eller anvender et rejsekort personligt, et rejsekort flex eller et rejsekort anonymt. Forælder er den person, der hæfter for brug af et rejsekort på vegne af et barn under 18 år. I kortbestemmelserne anvendes termen forælder også i betydningen værge. Check Udvej: Hvis du har glemt at checke ud, kan du efterindmelde dit check ud via appen Check Udvej eller via hjemmesiden Rejse: En rejse starter med check ind og afsluttes med check ud. Der kan foretages flere skift undervejs, hvor der skal checkes ind hver gang, der skiftes transportmiddel. En rejse kan fortsættes efter check ud, hvis der foretages check ind på ny indenfor en fastsat tid efter check ud i samme zone. Der skal ligeledes checkes ind og ud på rejser omfattet af et periodetilkøb. Rejsekorts hjemmeside Her findes mere information om rejsekort. Via login på rejsekort selvbetjening på rejsekort.dk kan kunder betjene sig selv. 3

5 Rejsekort Kundecenter er trafikvirksomhedernes fælles center for betjening af alle rejsekortkunder. Det er her, du skal henvende dig, hvis der er problemer med dit rejsekort, eller du ønsker oplysninger om rejsekort. Åbningstider kan ses på Rejsekort Kundecenter kan kontaktes via eller på telefon Telefonen er døgnåben alle ugens syv dage for spærring af rejsekort. Rejsekort Kundecenter kan oplyse om mulighederne for at blive betjent i de forskellige salgskanaler. Salgssted: Trafikvirksomhederne har udvalgte salgssteder med personlig betjening. Se salgsstederne på Rejsekortautomat: På mange stationer, visse busterminaler og udvalgte steder findes rejsekortautomater, der kan benyttes til selvbetjening. 1 Om rejsekort 1.1 Hvad er et rejsekort Et rejsekort, kan bruges til at betale for rejser. Det kan ske ved at kortet tankes op med penge, og der efter hver rejse trækkes et beløb afhængig af den specifikke rejse. Der kan også laves et periodetilkøb på et rejsekort personligt ved, at der forudbetales, så kortet kan bruges ubegrænset i en vis periode i et geografisk område. Se nærmere nedenfor om rejsekort med periodetilkøb. Når et rejsekort er checket ind, tjener kortet som rejsehjemmel (billet for rejser med transportmidler hos de trafikvirksomheder, der er tilsluttet rejsekortsystemet). Ved første check ind på hver rejse, trækkes en forudbetaling for rejsen på det anvendte rejsekort. Et rejsekort kan ikke anvendes, hvis saldoen på kortet ved rejsens start ikke mindst svarer til størrelsen af forudbetalingen. Den til enhver tid gældende forudbetaling kan ses på under Aktuelt prisblad for rejser. Et rejsekort anonymt skal indstilles til rejse mellem landsdele for at være gyldigt til rejser mellem landsdelene. Se opdelingen i landsdele, og hvordan kortet indstilles på Ved brug af rejsekort som rejsehjemmel gælder desuden de Fælles landsdækkende rejseregler, der kan findes på og trafikvirksomhedernes hjemmesider og Rejsekort produktregler, der kan findes på 4

6 1.2 Hvad er et rejsekort med periodetilkøb Et rejsekort personligt med periodetilkøb (fx pendlertilkøb) er en kombinationsløsning, der fungerer både som et elektronisk betalingsmiddel til rejser, og som en forudbetalt billet for en valgt gyldighedsperiode og et valgt område. Kortindehaver kan selv vælge periodens længde og inden for hvilket geografisk område, kortet skal bruges (gyldighedsområdet). Hvis man rejser udenfor gyldighedsområdet eller ikke har en gyldig periode på kortet, fungerer det som et traditionelt rejsekort, og der betales for den konkrete rejse, der er foretaget. Periodetilkøb på rejsekort tilbydes hos udvalgte trafikvirksomheder og vil blive idriftsat gradvist. 1.3 Sådan anvendes et rejsekort Et rejsekort (herunder med periodetilkøb) skal checkes ind ved rejsens start, checkes ind ved ethvert skift af transportmiddel undervejs og checkes ud ved rejsens afslutning. Det er nødvendigt at checke ind undervejs ved skift af transportmiddel, da skift kan have indflydelse på rejsens pris alt efter rejserute. Om indsigelser mod beregning af rejsens pris, se under afsnit 5.3. Betaling for rejsen trækkes på det anvendte rejsekort, når rejsen afsluttes med check ud. Checkes der ikke ud på en rejse, tilbageholdes den forudbetaling, som blev opkrævet ved check ind, og der kan desuden opkræves yderligere beløb som betaling for den rejse, som et rejsekort er anvendt til. Der opkræves samtidig gebyr, jf. afsnit 1.5. Manglende check ud kan endvidere føre til spærring af rejsekort, se afsnit 4. Manglende check ind (såvel ved start som undervejs) bevirker, at kortihændehaveren rejser uden gyldig rejsehjemmel og dermed vil kunne blive pålagt en kontrolafgift. Manglende check ud bevirker, at rejsens pris ikke kan beregnes. Ved korrekt check ud beregnes rejsens pris i forhold til det første check ind. Hvis rejsens pris er højere end forudbetalingen, trækkes differencen automatisk fra rejsekort. Er rejsens pris mindre end forudbetalingen, tilbageføres differencen automatisk til rejsekort. Ved check ud vises rejsens pris på kortlæserens skærm. Check ind og check ud sker ved at holde rejsekort hen på Det Blå Punkt på en kortlæser, der er markeret henholdsvis check ind eller check ud. Ved rejse med bus skal check ind og check ud ske på kortlæsere placeret i bussen, og ved rejse med tog eller metro, skal check ind og check ud ske på kortlæserne placeret på stationen/perronen. Det er kortihændehaverens ansvar at sikre, at check ind og check ud sker korrekt. Hvis kortihændehaveren glemmer at checke ud eller er 5

7 forhindret heri, kan check ud ligeledes ske via app en Check Udvej eller via hjemmesiden i henhold til vilkårene herfor. Brug app en, eller efterindmeld check ud på Reglerne for brug af rejsekort fremgår af Rejsekort produktregler, der kan findes på Her kan findes oplysninger om de forskellige typer af rejsekort, om hvordan et rejsekort skal anvendes, om regler for indstilling af et rejsekort, så det kan anvendes til forskellige rejsebehov samt detaljerede beskrivelser af, hvordan man checker ind og checker ud mv. 1.4 Kortudsteder Udsteder af alle rejsekort (uanset korttype) er: Rejsekort A/S Automatikvej 1, Søborg. CVR-nr adresse: 1.5 Priser og gebyrer Følgende priser og gebyrer er knyttet til køb og brug af rejsekort og modtagelse af serviceydelser: Kortpris (køb og genanskaffelse), rejsekort personligt: 50 kr. Kortpris (køb og genanskaffelse), rejsekort flex: 50 kr. Kortpris (køb og genanskaffelse), rejsekort anonymt: 80 kr. Gebyr for udstedelse af rejsekort i salgssted, udover kortprisen: 30 kr. Gebyr for fremsendelse af rejsehistorik, der går længere tilbage end 13 måneder: 20 kr. Gebyr ved valg af kontant udbetaling af saldo på et rejsekort personligt eller flex eller ubrugt periodetilkøb, når kortindehaveren har konto i dansk pengeinstitut: 50 kr. Gebyr for opkrævning af yderligere beløb for en rejse uden foretaget check ud: 20 kr. (gælder fra 15. marts 2017) Gebyr ved sletning af en kunde fra kunderegistret, mod betaling af gæld: 125 kr. (gælder fra 15. marts 2017) De til enhver tid gældende priser og gebyrer for anskaffelse af rejsekort og serviceydelser kan endvidere findes på Prisen for selve rejsen med rejsekort er individuel og fastsættes af hver takstmyndighed (trafikvirksomhederne). Prisen er bl.a. bestemt af, om den, der anvender rejsekort er voksen, barn, ung, pensionist eller en anden kundetype, ligesom rejsens varighed og afstand samt opnået rabattrin også har betydning for prisen. Priser og rabatter for rejser med rejsekort er oplyst på under Priser for rejser og kan også beregnes på under Beregn prisen på din rejse. Trafikvirksomhederne fastsætter også rejseregler for brug af rejsekort, se de Fælles landsdækkende rejseregler på 6

8 Prisen for gyldighedsperioden for periodetilkøb fastsættes af hver takstmyndighed og er bl.a. bestemt af periodens længde, kundetype og geografisk gyldighed. 1.6 Korttyper og udløb Rejsekort udstedes enten som rejsekort personligt, rejsekort flex eller rejsekort anonymt. Alle korttyper har kortnummer påtrykt. Et rejsekort udløber fem år fra udstedelsesdatoen. Herefter skal et rejsekort erhverves på ny, se kortpris i afsnit 1.5. Et rejsekort personligt (herunder med periodetilkøb) er et personligt kort, og kortindehaveren skal derfor altid selv være checket ind på kortet på de rejser, hvor et rejsekort personligt benyttes. Indehaveren kan tage andre med på rejsen ved at checke disse ind. Dette er dog ikke muligt for rejsekort personligt med et aktivt periodetilkøb. Kortindehaverens navn er påtrykt kortet. I tilfælde af et rejsekort personligt benyttes, uden at kortindehaveren er checket ind på rejsen, kan kortet inddrages, og den rejsende har ikke gyldig rejsehjemmel. Om spærring af denne korttype se nærmere i afsnit 4. Et rejsekort flex må benyttes af enhver, som kortindehaveren har overladt kortet til med henblik på at bruge kortet som rejsehjemmel. Om spærring af denne korttype se nærmere under afsnit 4. For kortindehaveren af et rejsekort flex gælder samme rettigheder/forpligtigelser, som gælder for indehaveren af et rejsekort personligt, herunder hæftelsesreglerne i afsnit 5, uanset om kortindehaveren har overladt rejsekort til en anden person. Et rejsekort anonymt er ikke knyttet til en bestemt person og kan derfor benyttes som rejsehjemmel af alle, der har kortet i hænde. Der kan ikke rejses for over kr. på et rejsekort anonymt i løbet af et kalenderår. Det er ikke muligt for kortihændehaveren at spærre denne type af rejsekort, heller ikke selvom det bliver stjålet eller på anden vis bortkommer. Det er kun kortihændehaveren, der har rettigheder/ forpligtigelser i forhold til et rejsekort anonymt. 1.7 Kundetyper Rejsekort kan udstedes til flere forskellige kundetyper, afhængigt af hvem, der skal bruge kortet. Kundetyperne er voksen, barn, ung, pensionist, hund/cykel, handicap og erhverv. Nedenfor fremhæves særlige forhold vedrørende udvalgte kundetyper. Et rejsekort personligt med kundetypen pensionist kan bruges, hvis du er fyldt 65 år eller er førtidspensionist. Du skal vælge et rejsekort personligt med kundetypen pensionist for at få prisfordele som pensionist. Et rejsekort personligt med kundetypen ung kan bruges, hvis du samtidig har enten Ungdomskort, DSB Ung eller Arriva Ung. 7

9 Et rejsekort med kundetypen barn kan bruges af børn til og med 15 år. Se mere under afsnit 1.9. Der skal bemærkes, at regler for prissætning for de enkelte kundetyper kan afhænge af, hvilken trafikvirksomhed man rejser med. For en oversigt over samtlige kundetyper og uddybning af anvendelsesmulighederne for de enkelte typer af kort henvises til de Fælles landsdækkende rejseregler på og trafikvirksomhedernes hjemmesider. 1.8 Forpligtelser ved brug af rejsekort Rejsekort personligt og rejsekort flex Når du opretter dig som kunde i forbindelse med køb af rejsekort personligt og rejsekort flex skal der afgives personoplysninger såsom navn, bopælsadresse og CPR-nummer. Disse oplysninger skal dokumenteres ved gyldig legitimation efter de procedurer, som til enhver tid fastlægges af Rejsekort A/S. Kortindehaveren er forpligtet til at oplyse enhver ændring i de afgivne oplysninger, herunder især: navn, adresse, telefonnummer og adresse ændringer for det dankort eller den bankkonto, der er knyttet til en eventuel tank-op-aftale/fornyelsesaftale. Kortindehaveren er forpligtet til at opbevare og håndtere det anvendte rejsekort forsvarligt og kortets nummer samt påtrykt navn og evt. billede skal være læsbare og vellignende. Viser det sig, at de afgivne oplysninger er forkerte, er Rejsekort A/S berettiget til uden varsel at spærre/lukke det/de rejsekort, som den pågældende er indehaver af. For procedure ved spærring/lukning og retsvirkninger heraf, se afsnit 4.3 og 4.4. Kortindehaveren er forpligtet til løbende og omhyggeligt at kontrollere posteringer af rejser (rejsehistorik) og deres pris samt kortsaldo ved at logge ind på selvbetjeningen på i rejsekortautomater for så vidt angår de seneste fem rejser eller ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Kortindehaveren er ligeledes forpligtet til at kontakte Rejsekort Kundecenter snarest muligt, hvis det konstateres, at der er foretaget uautoriserede eller fejlagtige posteringer, eller der forekommer prisopgørelser, som efter kortindehaverens opfattelse er forkerte. Ved korrekt check ud efter gennemførelse af en rejse, vises rejsens pris på kortlæserens skærm. Kortindehaveren er forpligtiget til snarest muligt at fremsætte indsigelse overfor Rejsekort Kundecenter, hvis kortindehaveren er af den opfattelse, at prisen ikke er korrekt. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3 om indsigelsesfrister. 8

10 Kortindehaveren skal snarest muligt spærre sit rejsekort, hvis det bortkommer, eller ved mistanke om misbrug. Se nærmere om spærring af rejsekort i afsnit 4.1. Et rejsekort personligt kan inddrages, hvis det konstateres ved fx billetkontrol, at kortet benyttes af en anden end kortindehaver. Se nærmere om inddragelse af rejsekort personligt i afsnit Rejsekort anonymt Kortihændehaveren af et rejsekort anonymt er forpligtet til løbende og omhyggeligt at kontrollere posteringer af rejser (rejsehistorik) og deres pris samt kortsaldo. Ihændehaveren af et rejsekort anonymt er ligeledes forpligtiget til at kontakte Rejsekort Kundecenter snarest muligt, hvis det kan konstateres, at der er foretaget uautoriserede eller fejlagtige posteringer, eller der forekommer prisopgørelser, som efter kortihændehaverens opfattelse ikke er korrekte. Ved korrekt check ud efter gennemførelse af en rejse, vises rejsens pris på kortlæserens skærm. Rejsens pris for de seneste fem rejser kan også kontrolleres på en rejsekortautomat eller ved henvendelse i salgssteder, hvor denne service tilbydes. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3 om indsigelsesfrister. 1.9 Rejsekort til børn Børn under 15 år Børn under 15 år kan ikke selv indgå aftale om køb af et rejsekort, uden at en forælder på vegne af barnet samtykker til at hæfte for alle udgifter forbundet med køb og brug af kortet. Barnet registreres som kortindehaver, og alle meddelelser vedrørende kortet sendes til barnet som kortindehaver, men alle meddelelser vedrørende den økonomiske hæftelse sendes til forælderen. Hæftelsesreglerne i afsnit 5 nedenfor gælder derfor forælderen. Hæftelsen gælder, indtil barnet fylder 18 år. Derefter hæfter den pågældende kortindehaver selv. Børn under 18 år hæfter alene personligt i det omfang, værgemålslovgivningen giver grundlag herfor Børn på 15, 16 og 17 år Børn på 15, 16 og 17 år kan selv indgå aftale om køb af rejsekort mod kontant betaling, herunder ved betaling med betalingskort. I tilfælde af der betales på anden vis end kontant, gælder det, som er anført ovenfor under afsnit Børn på 15 år takseres prismæssigt som kundetypen barn. 9

11 Børn på 16 og 17 år takseres prismæssigt som enten kundetypen voksen eller ung. Børn under 18 år hæfter alene personligt i det omfang, værgemålslovgivningen giver grundlag herfor. 2 Kortsaldo, tank-op og fornyelse af gyldighedsperiode 2.1 Rejsekort saldo Et rejsekort har en saldo bestående af det beløb, der kan foretages rejser for. Et rejsekort personligt kan samtidig have et forudbetalt gyldighedsområde og periode (periodetilkøb), jf. afsnit 1.2. Rejsekorts saldo øges, når rejsekort tankes op, og mindskes, når rejsekort benyttes til at rejse med. Kortprisen, jf. afsnit 1.5, udgør ikke en del af saldoen. Saldoen dækker ikke altid den fulde rejsepris. Dermed kan saldoen på rejsekort blive negativ. Kortindehaveren er forpligtet til straks at udligne en negativ saldo. Et rejsekort kan ikke anvendes, hvis saldoen på kortet ved rejsens start ikke mindst svarer til forudbetalingen, jf. afsnit 1.1. Saldoen på rejsekort kan aldrig overstige kr. Tank-op med beløb, der ville indebære, at saldoen overstiger kr., afvises helt. For rejsekort anonymt gælder endvidere, at der maksimalt må rejses for kr. pr. kalenderår. Overskrides denne beløbsgrænse, vil brug af kortet blive afvist i resten af indeværende år. 2.2 Tank-op af saldo og fornyelse af gyldighedsperiode Alle rejsekort kan tankes op på rejsekortautomater og i udvalgte salgssteder. Rejsekort personligt og rejsekort flex kan desuden tankes op via selvbetjeningen på eller automatisk ved anvendelse af en tank-op-aftale, jf. afsnit 3. Fornyelse af periodetilkøb kan ske via selvbetjeningen på i udvalgte salgssteder eller automatisk ved anvendelse af en fornyelsesaftale, jf. afsnit Tank-op og fornyelse af periodetilkøb via Ved tank-op af rejsekort via selvbetjeningen på bliver kortet først tanket op, når det efterfølgende kommer i kontakt med opdateret rejsekortudstyr. Det er også først efter dette tidspunkt, at beløbet trækkes fra det anvendte betalingskort. Kortlæserne på stationer/ perroner opdateres ca. hver femte time, mens kortlæserne i busser 10

12 opdateres ca. en gang i døgnet. Derfor bør tank-op og fornyelse via selvbetjeningen på ske mindst 5 henholdsvis 24 timer før, pengene eller gyldighedsperioden skal bruges på rejsekort, alt efter om rejsen skal ske med tog/metro eller bus. Se mere herom på under Tank-op og Periodekort. Hvis der går mere end 30 dage, fra tank-op/fornyelse foretages via til rejsekort kommer i kontakt med rejsekortudstyr, annulleres den bestilte tank-op/fornyelse. For så vidt angår køb af fornyelse af gyldighedsperioden for periodetilkøb, skal kortet checkes ind på en check ind-kortlæser for, at fornyelsen bliver aktiveret på kortet. I modsat fald har den rejsende ikke gyldig rejsehjemmel. 3 Tank-op-aftale og fornyelsesaftale 3.1 Indgåelse af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Kortindehavere af rejsekort personligt eller flex, kan indgå en aftale med Rejsekort A/S om automatisk tank-op af rejsekort, en såkaldt tank-op-aftale. Kortindehavere af rejsekort personligt kan derudover indgå en aftale om automatisk fornyelse af periodetilkøb, en såkaldt fornyelsesaftale. For at kunne lave tank-op-aftale eller fornyelsesaftale, skal der tilknyttes et dankort via en såkaldt betalingsaftale. Kortindehaveren skal vælge en trafikvirksomhed til at administrere tank-op-aftalen eller fornyelsesaftalen. Det omfatter bl.a. ekspedition i forbindelse med indgåelse, ændring og ophør af aftalen, modtagelse af overførsler og løbende kundeservice. Den trafikvirksomhed, som administrerer aftalen, forestår også inddrivelse af gæld, hvis aftalen misligholdes. Rejsekort Kundecenter kan dog også udføre administration og kundeservice på vegne af den valgte administrerende trafikvirksomhed. Tank-op af rejsekort sker med det beløb og på de betingelser, som er aftalt. Der tankes op, hver gang rejsekorts saldo kommer under minimumsbeløbet, se mere herom under afsnit 3.2. Med en fornyelsesaftale sker fornyelse af gyldighedsperioden første gang, et rejsekort bliver checket ind på en check ind-kortlæser i gyldighedsområdet efter, at den tidligere periode er udløbet. Hvis en betalingsaftale ikke bliver brugt i over 735 dage, lukkes aftalen af Nets. Hvis lukningen medfører, at efterfølgende betalinger fejler, vil kunden modtage information herom. Kunden kan herefter oprette en ny betalingsaftale, eller tanke op/forny gyldighed manuelt Tank-op- og fornyelsesaftale til børn under 18 år Et barn kan oprette en tank-op-aftale eller fornyelsesaftale, hvis en forælder betaler for barnet, ved at dele sin betalingsaftale med barnet. 11

13 Børn har selv adgang til selvbetjeningen på Forældre kan administrere tilknyttede børns rejsekort via deres eget login til selvbetjeningen, hvis et værgeforhold er oprettet. Når barnet fylder 15 år, har forælderen ikke længere adgang til barnets selvbetjening. Forælderen hæfter for brugen af barnets rejsekort, herunder tank-opaftalen/fornyelsesaftalen frem til det tidspunkt, hvor kortet spærres eller lukkes, eller tank-op-aftalen/fornyelsesaftalen lukkes eller opsiges, og opsigelsen er modtaget af den trafikvirksomhed, der er valgt som administrator. Børn under 18 år hæfter kun personligt i det omfang, værgemålslovgivningen giver grundlag herfor. 3.2 Ændring af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Den, der har indgået en tank-op-aftale, kan ændre det beløb, der tankes op med, antallet af gange, der kan tankes op pr. dag samt det minimumsbeløb, som udløser tank-op. Vilkårene for en fornyelsesaftale kan ligeledes ændres via selvbetjeningen på Der kan gå op til et døgn, før ændringen træder i kraft. Kortindehaver er forpligtet til at oplyse om ændringer for dankort knyttet til tank-op-aftalen/fornyelsesaftalen. Se mere herom på Børn kan ændre deres tank-op-aftale/fornyelsesaftale, når barnets forælder, der er indehaver af betalingsaftalen, har oprettet en ny delt betalingsaftale med barnet. 3.3 Opsigelse af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Tank-op-aftalen eller fornyelsesaftalen kan opsiges af den, der har indgået aftalen, uden varsel via selvbetjeningen på eller ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Ved opsigelse kan der gå op til et døgn, før opsigelsen er trådt i kraft. Ved opsigelse hæftes for det forbrug, der har været, frem til Rejsekort Kundecenter modtager opsigelsen. 3.4 Misligholdelse af tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Rejsekort A/S er berettiget til straks at ophæve en tank-op-aftale eller fornyelsesaftale, hvis der foreligger misligholdelse i form af manglende indbetaling, herunder hvis det tilknyttede dankort ikke længere er aktivt, fx hvis det er spærret eller udløbet, og kortindehaver trods opfordring hertil, ikke har tilknyttet et aktivt dankort. 12

14 4 Spærring, lukning og udbetaling af saldo og ubrugt periode på rejsekort 4.1 Kortindehavers spærring af rejsekort Kortindehaver skal straks spærre et rejsekort personligt eller et rejsekort flex, hvis: kortet bortkommer eller bliver stjålet eller kortindehaver får mistanke om, at kortet er blevet eller bliver misbrugt. Kortindehaver eller en forælder, der hæfter på vegne af sit barn, kan spærre et rejsekort på selvbetjeningen på eller ved telefonisk henvendelse til Rejsekort Kundecenter på telefon , som har døgnåbent for spærring alle ugens syv dage. Kortindehaver skal identificere sig og sit rejsekort i forbindelse med spærring. Når anmodningen om spærring af et rejsekort er modtaget, bekræftes tidspunktet for spærringen skriftligt over for kortindehaver, fortrinsvis via . For rejsekort uden tank-op-aftale eller fornyelsesaftale dækker Rejsekort A/S ikke tab som følge af andres uberettigede brug af et rejsekort, før det tidspunkt, hvor der er rettet henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af det pågældende kort. Fra spærringstidspunktet hæfter Rejsekort A/S. For rejsekort med tank-op-aftale/fornyelsesaftale dækker Rejsekort A/S tab hos kortindehaver som følge af andres uberettigede brug af kortet, hvis kortindehaver snarest muligt efter, at den uberettigede brug kommer til kortindehaverens kendskab, retter henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af kortet. Se mere om hæftelse og indsigelser under afsnit 5. Et spærret rejsekort kan ikke genåbnes. Ved spærring udbetales en eventuel positiv restsaldo og/eller værdi af ubrugt periode ved spærringstidspunktet, og en eventuel negativ saldo vil blive opkrævet, se nærmere i afsnit 4.4. Kortindehaveren skal betale kortprisen for genanskaffelse af et rejsekort ved spærring, med mindre årsagen til spærringen kan henføres til Rejsekort A/S. Rejsekort anonymt kan ikke spærres. En kortihændehaver af et rejsekort anonymt kan dog lukke kortet ved henvendelse i et betjent salgssted eller ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter, jf. også afsnit 4.3 og

15 4.2 Rejsekort A/S spærring af rejsekort Når Rejsekort A/S spærrer et rejsekort, vil kortindehaver hurtigst muligt modtage skriftlig meddelelse om årsagen hertil. Rejsekort A/S er berettiget til uden varsel at spærre et rejsekort, hvis: der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug, der er rejst for mere end kr. på et rejsekort personligt eller rejsekort flex i løbet af et kalenderår, og kortindehaveren efter at være blevet opfordret hertil pr. brev eller ikke har opfyldt legitimationskravene efter hvidvasklovgivningen, eller kortindehaveren af et rejsekort personligt eller rejsekort flex har opsagt kundeforholdet, har anmodet om spærring af kortet, har opsagt aftalen om det pågældende rejsekort, jf. afsnit 4.3, eller har tilbagekaldt sit samtykke til Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikvirksomheders behandling af persondata. Rejsekort A/S er berettiget til at spærre et rejsekort efter at have varslet det pr. , brev eller e-boks i følgende tilfælde: Kortets saldo er negativ, eller der er opstået gæld, jf. afsnit eller Ved gentagne tilfælde af undladt check ud, jf. afsnit Ved spærring mistes rettighederne til det rabattrin, der er optjent på det pågældende rejsekort Spærring ved manglende betaling eller negativ saldo på rejsekort Et rejsekort kan spærres af Rejsekort A/S, hvis saldoen på kortet er negativ, og kortindehaver ikke efter to skriftlige rykkere har tanket det op således, at saldoen enten er udlignet eller positiv. Negativ saldo eller manglende betaling kan føre til spærring af samtlige af en kundes rejsekort. Rejsekort kan spærres af Rejsekort A/S, hvis beløb indsat på et rejsekort via en tank-op-aftale eller en ny gyldighedsperiode via en fornyelsesaftale ikke bliver betalt, og kortindehaveren ikke efter to skriftlige rykkere har bragt forholdet i orden Undladt check ud Hvis der tre gange inden for 12 måneder undlades at checke ud ved afslutningen af en rejse, er Rejsekort A/S berettiget til at spærre et rejsekort personligt eller et rejsekort flex efter at have sendt to advarsler til kortindehaveren pr. , brev eller e-boks. Samtidig hermed kan kortindehaver optages i Rejsekort kunderegister, jf. afsnit For rejsekort anonymt gælder særligt, at dette kan spærres af Rejsekort A/S straks, hvis check ud er undladt efter endt rejse mindst to gange indenfor en 12 måneders periode. 14

16 4.3 Lukning af rejsekort og opsigelse af kundeforhold Kortindehaver kan til enhver tid vælge at lukke sit rejsekort og dermed opsige sin aftale om et rejsekort eller opsige sit kundeforhold. Ved anmodning om lukning/opsigelse vil Rejsekort A/S spærre det/de pågældende rejsekort. Kortihændehaver af et rejsekort anonymt kan lukke kortet ved personlig henvendelse i udvalgte rejsekort salgssteder, se mere på For den nærmere procedure vedrørende udbetaling af saldo henvises til afsnit 4.4 samt til Udbetaling af saldo og tilbagebetaling af ubrugt gyldighedsperiode fra spærret/lukket rejsekort Efter spærring eller lukning skal et rejsekort, såfremt det findes, indleveres til Rejsekort A/S eller en tilsluttet trafikvirksomhed. Et rejsekort, der er spærret eller lukket, kan ikke genåbnes. Efter spærring eller lukning opgør Rejsekort A/S kortets saldo og/eller en ubrugt gyldighedsperiode fratrukket et beløb svarende til værdien af otte dages periode. Kortprisen, jf. afsnit 1.5, refunderes ikke. Udbetalingen vil ske hurtigst muligt, men da alle transaktioner skal være tilgængelige, for at saldoen kan opgøres, kan det tage op til 14 dage, før udbetaling af en eventuel restsaldo sker. Hvis en kortindehaver, der skal have en udbetaling fra et lukket/spærret rejsekort, samtidig har en forfalden negativ saldo på et andet rejsekort eller gæld i forhold til en tank-op-aftale eller fornyelsesaftale, sker udbetaling af saldo dog først, når gælden er betalt. Er saldoen på et rejsekort personligt eller et rejsekort flex positiv, eller der er en resterende ubrugt gyldighedsperiode på kortet, udbetales beløbet til kortindehavers NemKonto. Er kortindehaveren under 18 år og har en forælder samtykket til at hæfte for brugen af kortet, udbetales restsaldoen til forælderens bankkonto/ NemKonto, såfremt kortindehaveren ikke selv har en NemKonto. For indehavere af rejsekort personligt eller rejsekort flex, der ikke har en NemKonto, sker udbetalingen ved overførsel til en af kortindehaveren anvist konto i et dansk pengeinstitut. Hvis kortindehaveren undtagelsesvis ikke har en konto i et dansk pengeinstitut, kan udbetaling ske kontant ved kortindehaverens personlige henvendelse på et nærmere anvist salgssted eller til en udenlandsk konto (tilbydes kun af udvalgte trafikvirksomheder og ved modregning af faktiske transaktionsomkostninger kontakt Rejsekort Kundecenter for nærmere information). 15

17 For en liste over salgssteder, se under Salgs- og servicesteder. Kontant udbetaling forudsætter, at kortindehaveren identificerer sig behørigt, fx ved forevisning af legitimation i form af pas, kørekort eller lignende. Hvis kortindehaveren af et rejsekort personligt eller et rejsekort flex har en konto i et dansk pengeinstitut, som overførsel kan ske til, men alligevel ønsker kontant udbetaling, kan dette ske efter ovenstående procedure og mod betaling af gebyr, jf. afsnit 1.5. Er saldoen på et rejsekort negativ, fremsendes en faktura, der straks forfalder til betaling. En negativ saldo på et rejsekort anonymt skal betales straks ved lukning af kortet. Hvis en positiv saldo på et rejsekort anonymt ønskes udbetalt, skal det pågældende rejsekort altid indleveres i et nærmere anvist salgssted eller til Rejsekort Kundecenter. For liste over salgssteder, se Ihændehaveren skal ved udbetalingen oplyse navn og adresse. Ihændehaveren kan vælge at få udbetalt beløbet til sin NemKonto ved oplysning af CPR-nr., eller til en anden konto i et dansk pengeinstitut eller kontant i et nærmere anvist salgssted. 4.5 Inddragelse af rejsekort personligt Kun kortindehaver og rejsende, der er checket ind som medpassagerer, kan rejse med gyldig rejsehjemmel på et rejsekort personligt. Hvis en anden end kortindehaver rejser på et rejsekort personligt, betragtes det som misbrug, hvis kortindehaveren ikke også er checket ind på rejsen, og kortet kan derfor inddrages i forbindelse med billetkontrol. Der henvises til afsnit 4.2 om spærring af rejsekort i forbindelse med misbrug. 5 Hæftelse for brug af rejsekort 5.1 Hæftelse for rejsekort uden tank-op-aftale eller fornyelsesaftale Kortindehaver eller en forælder, som hæfter på vegne af et barn, hæfter for betaling for alle rejser, der foretages med rejsekort. For rejsekort uden tank-op-aftale eller fornyelsesaftale dækker Rejsekort A/S ikke tab som følge af andres uberettigede brug af et rejsekort, før det tidspunkt, hvor der er rettet henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af det pågældende rejsekort. Fra tidspunktet for henvendelsen hæfter Rejsekort A/S. Se afsnit

18 5.2 Hæftelse for rejsekort med tank-op-aftale og fornyelsesaftale Kortindehaver eller en forælder, som hæfter på vegne af et barn, hæfter for betaling for alle rejser, der foretages med rejsekort. For rejsekort med tank-op-aftale eller med fornyelsesaftale dækker Rejsekort A/S tab hos kortindehaver som følge af andres uberettigede brug af rejsekort, hvis der snarest muligt efter, at den uberettigede brug kommer til kortindehaverens kendskab, rettes henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af rejsekort. Hvis Rejsekort A/S imidlertid kan godtgøre, at kortindehaveren ikke snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet var bortkommet, stjålet eller under mistanke om at være misbrugt, rettede henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på at spærre kortet, hæfter kortindehaveren for tab som følge af andres uberettigede brug af rejsekort frem til spærringen med et maksimalt beløb på kr., se afsnit 4.1. Kortindehaveren skal betale kortprisen for genanskaffelse af et rejsekort ved spærring, hvis årsagen til spærringen kan henføres til kortindehaveren. 5.3 Indsigelsesfrister Indsigelser mod en uautoriseret eller fejlagtig transaktion på rejsekort skal være Rejsekort Kundecenter i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter datoen for den pågældende transaktion, jf. 63 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Ved vurdering af, om indsigelser er fremsat rettidigt, vil der blandt andet blive lagt vægt på pligten til løbende at kontrollere posteringer af rejser, se afsnit og Kunderegister 6.1 Formål med kunderegisteret Undlader en kortindehaver flere gange at checke ud, skylder en kortindehaver Rejsekort A/S eller en trafikvirksomhed mere end 500 kr., eller foreligger der særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug, kan kortindehaveren blive opført i Rejsekort kunderegister, og vil hverken kunne købe et rejsekort personligt, et rejsekort flex eller et pendlerkort i op til to år. Ved spærring mistes rettighederne til det rabattrin, der er optjent på det pågældende rejsekort. (Frem til 15. marts 2017 er beløbsgrænsen dog kr.) Rejsekort A/S registrerer i kunderegisteret oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer samt årsag til, at et rejsekort er spærret, og at kortindehaver ikke kan erhverve et nyt rejsekort personligt, rejsekort flex eller pendlerkort i en angiven periode, jf. nedenfor. Formålet med registreringen er at undgå tab ved manglende betalinger for brug af rejsekort/pendlerkort ved at undlade at udstede rejsekort eller pendlerkort til og indgå tank-op-aftaler eller fornyelsesaftaler med personer, der er opført i registeret som følge af tidligere misligholdelse af aftaler, jf. nedenfor. 17

19 Rejsekort A/S kan ved registrering i kunderegisteret spærre kundens rejsekort og pendlerkort, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug. Registreringen kan, mod gebyr, slettes efter individuel sagsbehandling og hvor kunden har betalt skyldigt beløb, jf. afsnit Hvem registreres? Kortindehavere omfattet af afsnit 6.2.1, og nedenfor kan blive registreret. Endvidere kan forældre, som har indgået aftale om rejsekort og hæfter på vegne af et barn, jf. afsnit 1.8 og 3.1.1, på tilsvarende vis blive registreret. Den person, som bliver registreret, vil hurtigst muligt modtage meddelelse om registreringen pr. , brev eller e-boks Rejser, der ikke afsluttes ved at checke ud Hvis der ved afslutningen af rejser med et rejsekort personligt eller et rejsekort flex er undladt at checke ud tre gange indenfor 12 måneder, kan Rejsekort A/S efter to skriftlige advarsler registrere kortindehaveren i kunderegisteret. Rejsekort A/S sletter oplysningen i registeret senest et år efter registreringen Gæld til Rejsekort A/S eller trafikvirksomhederne Hvis en kortindehaver eller en forælder, der hæfter på vegne af et barn, som følge af misligholdelse af en aftale om sine rejsekort, herunder tank-op-aftale eller fornyelsesaftale, skylder Rejsekort A/S eller en tilsluttet trafikvirksomhed mere end 500 kr., kan Rejsekort A/S optage vedkommende i kunderegisteret. (Frem til 15. marts 2017 er beløbsgrænsen dog kr.) Den person, som bliver registreret, vil hurtigst muligt modtage meddelelse om registreringen pr. , brev eller e-boks. Rejsekort A/S sletter registreringen: når fordringen er betalt eller senest to år efter, at kortindehaveren blev optaget i registeret Særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug Hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug, kan Rejsekort efter konkret vurdering optage en kortindehaver i kunderegistret. Den, der bliver registreret, vil hurtigst muligt modtage meddelelse om registreringen pr. , brev eller e-boks. Rejsekort A/S sletter registreringen senest to år efter, at kortindehaveren blev optaget i kunderegisteret. (Afsnit er gældende fra 15. marts 2017) 18

20 7 Øvrige kortbestemmelser 7.1 Behandling af personlige oplysninger Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at kortindehaverne er trygge ved at bruge rejsekort og samt ved at gøre brug af tank-opaftaler og fornyelsesaftaler. Alle personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer, som opgives i forbindelse med køb og brug af rejsekort eller tank-op-aftaler, fornyelsesaftaler mv., behandles ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lov om behandling af personoplysninger. Der henvises i øvrigt til Rejsekort A/S privatlivspolitik, som til enhver tid kan findes på Af privatlivspolitikken fremgår detaljer om, hvilke oplysninger der registreres, hvordan de behandles, hvem der har adgang til oplysningerne mv. 7.2 Information om rejser og kortsaldo Indehaveren af et rejsekort personligt eller et rejsekort flex har ret til oplysninger om de transaktioner, som er foretaget på vedkommendes rejsekort, herunder rejsehistorik, rejsepris og kortsaldo. Forældre, som har indgået aftalen om rejsekort og hæfter på vegne af et barn under 15 år, har også ret til indsigt i de transaktioner, som er foretaget på barnets rejsekort. Kortindehaveren eller en forælder, som hæfter på vegne af et barn, har endvidere pligt til at holde sig orienteret om de transaktioner, som foretages på rejsekort, jf. afsnit 1.8. For samtlige typer af rejsekort gælder, at der altid kan opnås adgang til oplysninger om de sidste fem rejser, samt om rejsekorts aktuelle saldo, ved at placere rejsekort i en rejsekortautomat. Kortindehaveren eller en forælder, som hæfter på vegne af et barn under 15 år, kan ved indgåelse af værgeforhold endvidere få adgang til oplysninger via selvbetjeningen på Ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter kan kortindehaveren af et rejsekort personligt og rejsekort flex altid få udleveret en udskrift af transaktionerne foretaget på rejsekort. Der opkræves dog gebyr for udskrift af rejsehistorik for mere end de seneste 13 måneder, jf. afsnit 1.5. Indehaveren af et rejsekort personligt eller et rejsekort flex kan også få disse oplysninger ved personlig henvendelse i udvalgte salgssteder, se mere på Dette forudsætter, at der vises legitimation efter personalets anvisning, fx billedlegitimation udstedt af offentlig myndighed såsom pas eller kørekort. 19

21 For at få adgang til oplysninger om foretagne rejser på et rejsekort anonymt (udover de oplysninger, der er registreret på selve kortet, jf. ovenfor) skal ihændehaveren af et rejsekort anonymt ved personligt fremmøde i udvalgte salgssteder dels fremvise kortet og dels kunne sandsynliggøre, at det er vedkommende, der har rejst på kortet. Dette kan fx ske ved at medarbejderen stiller ihændehaveren spørgsmål om, hvilke rejser der har været foretaget på kortet. 7.3 Fejl og uregelmæssigheder Hvis fejl i rejsekortsystemet giver anledning til transaktioner, der påfører kortindehaveren eller ihændehaveren af et rejsekort anonymt et direkte tab, påtager Rejsekort A/S sig ansvaret herfor. Hvis kortindehaveren eller ihændehaveren af et rejsekort anonymt konstaterer, at opgørelsen over foretagne rejser (rejsehistorikken) omfatter rejser, som ikke menes at være foretaget, eller som er forkert registreret, eller hvis saldoen ikke er korrekt, skal kortindehaveren eller ihændehaveren af et rejsekort anonymt straks henvende sig til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på eller telefonisk, jf. afsnit 1.8.1, 4.1 og 5.3. Hverken Rejsekort A/S eller de tilsluttede trafikvirksomheder er ansvarlige for eventuelle tab som følge af, at et rejsekort i forbindelse med en transaktion bliver afvist af en tilsluttet trafikvirksomhed. Hvis en kortlæser eller rejsekortautomat ved forsøg på check ind eller check ud er ude af drift, skal der benyttes en anden rejsekortautomat eller kortlæser. Er andre rejsekortautomater og kortlæsere på stedet også ude af drift, skal der ske henvendelse til personalet (togpersonale, buschauffør, stationspersonale el. lign.) eller kontakt til Rejsekort Kundecenter hurtigst muligt. Findes der ikke en løsning på problemet, skal en billet skaffes på anden vis, medmindre der er tale om helt undtagelsesvise særtilfælde, fx mere omfattende systemnedbrud, hvor brugen af rejsekort er umuliggjort, og det fremgår af meddelelse på under aktuelle driftsforstyrrelser, at dette kan undlades, eller de tilsluttede trafikvirksomheder ved meddelelse via højttalere eller på anden vis har informeret om, at dette kan undlades. 7.4 Fejlbehæftede rejsekort Fejlbehæftede kort skal ikke spærres, men skal sendes til Rejsekort Kundecenter, som undersøger kortet. Kontakt Rejsekort Kundecenter på for nærmere vejledning. Rejsekort A/S udskifter alle fejlbehæftede rejsekort uden omkostninger. Ved fejlbehæftede kort forstås fejl, der ikke skyldes uagtsom håndtering af kortet. 20

22 7.5 Erstatningskort Hvis et rejsekort personligt eller rejsekort flex er udløbet, fejlbehæftet eller mistet, kan der bestilles et erstatningskort med samme korttype, kundetype, rabattrin og evt. tank-op-aftale som det gamle. Rejser i perioden fra bestillingen af erstatningskortet og frem til erstatningskortet bliver taget i brug, tæller dog ikke med i udregningen af kortindehaverens eventuelle rabattrin på erstatningskortet. 7.6 Henvendelser til Rejsekort A/S Henvendelser skal rettes til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på eller på telefon Henvendelser fra Rejsekort A/S herunder via e-boks Kommunikation fra Rejsekort A/S til kunderne kan ske via , brev eller e-boks, i det omfang kunderne ikke er fritaget fra at modtage Digital Post. 7.8 Klager Klager skal i første omgang rettes til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på Hvis kunden ikke er enig i Rejsekort Kundecenters afgørelse af sagen, kan der klages til en af klageinstanserne nedenfor. Rette klageinstans afhænger af, hvad klagen vedrører. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro Klager der vedrører fejlbehæftet udstyr, opkrævning af kontrolafgift, rejsekorts funktionalitet, manglende check-ind og -ud eller aktivering, optagelse i kunderegisteret m.v. kan indgives til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro via et klageskema, der findes på Ankenævnet for Bus, Tog og Metro Gammel Køge Landevej Valby EU-Kommissionens online klageportal EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis klageren er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her Ved indgivelse af en klage skal klageren angive adressen 21

23 Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden behandler klager over Rejsekort A/S generelle vilkår samt markedsføring og reklamer (Markedsføringsloven). Forbrugerombudsmanden kan endvidere behandle klager over fx manglende overholdelse af oplysningskrav, tredjemands misbrug af kort, god skik m.v. i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Rejsekort anonymt er endvidere underlagt Forbrugerombudsmandens tilsyn. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej Valby Datatilsynet Klager over Rejsekort A/S behandling (registrering, videregivelse etc.) af dine personoplysninger, herunder i forbindelse med spærring af et rejsekort, behandles af Datatilsynet. Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Læs også klagevejledningen på Spørgsmål og tvister om fortolkning af kortbestemmelserne er underlagt dansk ret. 22

24 Rejsekort A/S / Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg/Rejsekort kortbestemmelser privat/version 7 / / M65 folder

Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for pendlerkort... 2 1 Om pendlerkort... 3 1.1 Hvad er et pendlerkort...3 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for skolekort... 2 1 Selve Skolekortet... 3 1.1 Hvad er et skolekort...3 1.2 Sådan anvendes et skolekort...3

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat...2 1 Om rejsekort...4 1.1 Hvad er et rejsekort... 4 1.2 Hvad er et

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort

Kortbestemmelser for skolekort Rejsekort A/S / Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg/Skolekort kortbestemmelser privat/version 2 / 1 1 2018 / M65 folder Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. januar 2018 Version 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 2 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 2 1.Selve rejsekort... 3 1.1

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Version 6.5 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort...2 1 Om rejsekort og pendlerkort...4

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 4 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 4 1.Selve rejsekort... 5

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser

Rejsekort kortbestemmelser kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed...2 1...2 1.1 Hvad er et rejsekort...2 1.2 Kortudsteder...2 1.3 Rejseregler og priser...2

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort erhverv... 3 1. Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?... 4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Version 9.2 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort erhverv... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk)

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk) Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 19.oktober 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017.

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017. Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 20.april 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Trafikvirksomhederne

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0184 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 2100 København Ø Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 20250053 Klagen vedrører:

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen.

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0115 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia CVR nr.: 29896569 Klagen vedrører: Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr.

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0049 Klageren: XX på vegne af YY 4000 Roskilde Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 1260 kr. i trukket forudbetaling

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.2 27 09 2016 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0013 Klageren: XX 1720 København V. Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Priser og rabatter på rejser med rejsekort

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud.

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0182 Klageren: XX 4200 Slagelse Indklagede: Rejsekort A/S v/movia Klagen vedrører: Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0174 Klageren: XX på vegne af YY 2990 Nivå Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Spærring af klagerens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0106 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem.

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0078 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: 38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

D18784. Brugervilkår for Check Udvej Gælder fra 8. juni 2016. 1. INDLEDNING

D18784. Brugervilkår for Check Udvej Gælder fra 8. juni 2016. 1. INDLEDNING D18784 Brugervilkår for Check Udvej Gælder fra 8. juni 2016. 1. INDLEDNING Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0086 Klageren: XX på vegne af YY 4180 Sorø Indklagede: DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen

Læs mere

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud.

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0136 Klageren: XX 6760 Ribe Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Betaling på 112 kr. for rejse beregnet

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0304 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0084 Klageren: xx 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0015 Klageren: XX på vegne af sit barnebarn YY 3200 Helsinge Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0104 Klageren: XX Indklagede: FynBus Klagen vedrører: En kontrolafgift på 5.800 kr. Misbrug af periodekort. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0037 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 20. november 2014

Aktionslisten, opdateret 20. november 2014 Aktionslisten, opdateret 20. november 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0300 Klageren: XX på vegne af XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0194 Klageren: XX på vegne YY 5250 Odense SV. Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr., samt 2.987 kr. i forbrug på

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort.

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0039 Klageren: XX 2860 Søborg Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr.

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere