har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering"

Transkript

1 har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

2 Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften. Tendensen skyldes dels den nationale lovgivning vedrørende arealkrav for harmoni på bedrifterne, dels sker det udfra et ønske om at mindske bedriftens følsomhed overfor prisudsving. Denne pjece henvender sig til de svineproducenter, der overvejer, om de skal blande deres foder selv. Pjecen søger at besvare de indledende spørgsmål, der afgør, om man skal gå dybere ind i overvejelserne om at hjemmeblande sit foder. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt din lokale Landmixkonsulent, som er specialist på området. Landmixkonsulenter Jylland Vest og Midt Henrik Mikkelsen Mobil: Jylland Vest og Limfjord Flemming B. Laursen Tlf.: Mobil: Jylland Øst Kim Juhlin Tlf.: Mobil: Jylland Nord Martin Thorup Andreasen Tlf.: Mobil: Jylland Syd og Fyn Berit Frost Jensen Mobil: Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster Bo Vedel Gormsen Tlf.: Mobil: Søren Bossen Tlf.: Mobil:

3 Fordele / Ulemper Før du beslutter dig til, om du selv skal blande dit foder eller om du skal købe fabriksfremstillet foder, skal der ske en vurdering af fordele og ulemper. Hjemmeblanding er en individuel sag. Derfor skal du selv vurdere, hvad der er relevant og af betydning for dig og din produktion. Vi hjælper gerne med sparring. Fordele: Bedre mave-/tarmsundhed 1 Bedre sikkerhed for foderkomponenternes kvalitet Fleksibilitet Friskt foder Brug af egne afgrøder Billigere foder 2 Ulemper: Større krav til likviditet Tidsforbrug i forbindelse med foderfremstilling Ansvar for blandesikkerhed og kvalitetskontrol Krav til driftledelse Ansvar for korrekt formaling for at undgå højt foderbrug 1 Landsudvalget for svin - Notat Landsudvalget for svin - Rapport nr. 3 3 Landsudvalget for svin - Meddelelse nr. 385

4 Eksempel på hjemmeblandingsanlæg Blandeanlæg til brug for hjemmeblanding af foder kan være opbygget på mange måder. Hvor meget foder skal der produceres? Hvor mange råvarer skal der være? Hvor mange blandinger er det optimale? Hvor mange påslag/siloer skal der være? Her følger to eksempler på henholdsvis søer og slagtesvin: SØER: Ved søer tages udgangspunkt i en besætning med 700 søer og salg af grise ved 30 kg. Der skal årligt bruges hkg foder. Der forudsættes, at der investeres kr i male-/ blandeanlæg i eksisterende bygninger. Omkostninger ved produktion af eget foder Forrentning og afskrivning 7% over 10 år kr Strøm + vedligeholdelse kr. 2,- pr. hkg foder kr Analyser af råvarer og færdigvarer kr Omkostninger i alt for produktion af hkg foder kr Blandeomkostninger pr. 100 kg foder kr. 6,30 SLAGTESVIN: Her tages udgangspunkt i en besætning med 9000 producerede slagtesvin. Der skal årligt bruges hkg foder. Der forudsættes, at der investeres kr i male-/ blandeanlæg i eksisterende bygninger. Omkostninger ved produktion af eget foder Forrentning og afskrivning 7% over 10 år kr Strøm + vedligeholdelse kr. 2,- pr. hkg foder kr Analyser af råvarer og færdigvarer kr Omkostninger i alt for produktion af hkg foder kr Blandeomkostninger pr. 100 kg foder kr. 5,06 Vilkårene for og kravene til investering i hjemmeblandingsanlæg er ikke ens alle steder. Derfor en lille hvad nu hvis tabel Pris pr. 100 kg foder ændres Investeringen ændres med kr /- kr. 1,11 Renten ændres med 1% +/- kr. 0,17 Afskrivningstiden ændres med 1 år +/- kr. 0,30 Fodermængden ændres med 1000 hkg +/- kr. 0,35

5 Eksempel på hjemmeblandingsanlæg SOJASKRÅ- FODER ALTERNATIV PROTEIN- RÅVARE, F.EKS. SOLSIKKE- SKRÅFODER SOJAPROTEINKONCENTRAT

6 Blandingseksempler - smågrise og søer Blanding Dyregruppe Smågrise Smågrise Smågrise Søer Søer 6-9 kg 9-15 kg kg Diegivende Drægtige Byg, % 0,0 15,0 20,8 29,8 42,6 Hvede, % 60,0 50,9 48,2 44,7 42,6 Soyaskrå afskallet, % 0,0 16,6 24,5 18,9 11,6 Soyaproteinkoncentrat, % 5,0 Fiskemel, % 10,0 4,0 0,0 0,0 Fedt, % 5,0 4,3 2,5 2,9 0,0 Landmix Startkoncentrat, % 25,0 Landmix Smågrise, % 4,6 4,8 Landmix Søer, diegivende, % 3,7 Landmix Søer, drægtige, % 3,2 FEsv/so pr. 100 kg Råprotein, % pr. FEsv/so 22,0 20,0 18,5 16,0 13,7 St. ford. råprotein g, pr. FE sv/so St. ford. lysin g, pr. FE sv/so 11,0 10,5 10,5 7,1 5 St. ford.methionin g, pr. FE sv/so 3,5 3,4 3,4 2,2 1,7 St. ford. treonin g, pr. FE sv/so 6,7 6,4 6,4 4,5 3,7 St. ford. tryptofan g, pr. FE sv/so 2,2 2,10 2,10 1,6 1,3 St. ford. valin g, pr. FEsv/so 7,4 7,0 7,0 5,5 3,8 A-vitamin I.E., pr. FE sv/so E-vitamin, mg, pr. FE sv/so

7 Råvareforbrug - smågrise og søer Det er vigtigt, at du får brugt dit eget korn mest hensigtsmæssigt, når du hjemmeblander. Således er det muligt at lave et råvarebudget for hver fodringssæson. Nedenstående skemaer viser råvareforbruget i den svineproduktion, som blev brugt i eksemplet med opbygning af blandeanlæg. Eksemplerne giver følgende råvareforbrug pr. år: Søer + 30 grise pr. årsso 700 årssøer pr. 100 årssøer Byg 482,0 tons 68,8 tons Hvede 782,5 tons 111,8 tons Soyaskrå afskallet 279,0 tons 39,9 tons Fiskemel og soyaproteinkoncentrat 28,3 tons 4,0 tons Fedt 37,4 tons 5,3 tons Landmix Startkoncentrat 19,6 tons 2,8 tons Landmix Smågrise 30,2 tons 4,3 tons Landmix Søer, diegivende 17,0 tons 2,4 tons Landmix Søer, drægtige 17,8 tons 2,5 tons Total tons 229,1 tons Smågriseproduktion (7-30 kg) 9000 stk. pr stk. Byg 56,6 tons 6,3 tons Hvede 180 tons 20,0 tons Soyaskrå afskallet 66,9 tons 7,4 tons Fiskemel og soyaproteinkoncentrat 11,7tons 1,3 tons Fedt 12,2 tons 1,4 tons Landmix Startkoncentrat 9,0 tons 1,0 tons Landmix Smågrise 13,5 tons 1,5 tons Total 349,2 tons 38,8 tons

8 Blandingseksempler / råvareforbrug - slagtesvin Blanding 1 2 Dyregruppe Slagtesvin Slagtesvin kg kg Byg, % 20,0 20,0 Hvede, % 54,6 58,0 Soyaskrå afskallet, % 21,3 17,9 Fedt, % 1,0 1,0 Landmix Slagtesvin, % 3,1 3,1 100,0 100,0 Energi FEsv pr. 100 kg Råprotein, % pr. FEsv 17,5 16,0 St. ford. råprotein g pr. FEsv St. ford. lysin g pr. FEsv 8,3 7,2 St. ford.methionin g pr. FEsv 2,6 2,2 St. ford. treonin g pr. FEsv 5,4 4,8 St. ford. tryptofan g pr. FEsv 1,66 1,44 A-vitamin I.E. pr. FEsv E-vitamin mg pr. FEsv Producerede slagtesvin 9000 stk. pr stk. Byg 353,0 tons 39,2 tons Hvede 1008,0 tons 112 tons Soyaskrå, afskallet 335,0 tons 37,2 tons Fedt 18,0 tons 2,0 tons Landmix Slagtesvin 54,0 tons 6,0 tons Total tons 196,4 tons

9 Råvarer til Hjemmeblandere Den typiske hjemmeblander baserer foderblandinger på få og velkendte råvarer. Tabellen omfatter mulige råvarer og deres primære funktion. Energiråvarer Stivelse Fedt Fibre Valle Byg Dansk Svinefedt 92/10 Havre Kategori A-valle Hvede Palmefedt Roepiller Kategori B-valle Triticale Raps- / soyaolie Andre specielle valletyper Milokorn Proteiniråvarer Vegetabilsk Soyaproteinkoncentrat Soyaskråfoder, afskallet Solsikkeskråfoder Rapskager / -frø Ærter Animalsk Alm. fiskemel Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at have adgang og plads til alle ovennævnte råvarer. Mange blander deres foder på basis af byg, hvede, soyaskrå og eventuelt fedt, kombineret med mineralblandinger.

10 Hjemmeblandingsanlæg Et blandeanlæg kan sammensættes på mange måder, og der er ikke 2 bedrifter, hvor den idelle løsning er ens. Følgende punkter bør dog altid overvejes. Blander Der kan vælges horisontal- eller diagonalblander. Forskel på fordele/ulemper ved de 2 modeller er minimale. Ved vådfoder kan blandekar udmærket bruges. Man skal dog være opmærksom på kapacitet/fleksibilitet i blandeanlægget. Mølle Der bør altid vælges en mølleløsning, hvor der kan males med forskellig formalingsgrad. Der er fordele ved både sugemøller og mekaniskfødte møller. Renser Foran møllen bør altid være en renser, som frarenser sand og skidt i korn. Råvaresiloer Der bør være råvaresiloer nok, således at man har lidt fleksibilitet i forbindelse med råvarelevering. Råvaresiloer bør placeres således, at der er mulighed for udvidelse, hvis det bliver aktuelt med andre råvarer. Fedt Til søer og smågrise bør det altid være muligt at kunne fodre med fedt. Til slagtesvin kan det i enkelte perioder være økonomisk fordelagtigt at fodre med fedt. Fedtanlæg kan laves simple med palletanke til ikke opvarmede planteolier (ex. soyaolie). Mineraler Der skal være påslag til hver mineraltype, som ønskes brugt. Det er vigtigt, at påslag placeres således, at der er nemme adgangsforhold. Det er også muligt at få mineraler leveret som løsvare, og så bør der i blandeanlæget indgå en speciel silo til mineraler. Mineralblandinger kan også fås som Vitacaps. Det giver nye muligheder for levering samt mindre afblanding.

11 Kvalitet og blandesikkerhed For at opnå tilfredsstillende produktionsresultater som hjemmeblander stilles der følgende krav til den, der har ansvaret for foderfremstillingen: Løbende kontrol af råvarernes næringsstofindhold Løbende kontrol af færdigvarernes næringsstofindhold Jævnlig kontrol af male-/blandeanlæg Tilpasning af foderoptimeringer Løbende kontrol af formalingsgrad Lovgivning Landmix er mineralske foderblandinger. Der kræves ingen udvidet godkendelse/registrering fra offentlige myndigheder for at benytte Landmix til foderfremstilling. Formalingsgrad For at kontrollere formalingen udtages der en prøve af det formalede korn, og derefter laves der en sigteprofil af dette i en Bygholmsigte. (Se vejledning nedenfor). Herudover kan der også visuelt laves en vurdering af foder og gødning samt en stivelsesanalyse af gødningen. Ved anvendelse af skivemølle, som ikke knuser skallerne, skal kornet i de forskellige rum vejes og derefter omregnes til procent for at lave en korrekt vurdering af sigteprofil, da skaller har en mindre vægtfylde end formalet korn. HUSK: Det er kun korndelen, der skal i Bygholmsigten. Der skal rystes i minimum 2 min. Udgangspunktet for formaling af KORNDELEN til smågrise og slagtesvin: mindst 60% af partiklerne under 1 mm og de øvrige 40% skal være mellem 1-2 mm. Udgangspunkt for formaling af KORNDELEN til polte og søer: 50% under 1 mm 35% 1-2 mm 15% over 2 mm - svarende til mellem groft formalet.

12 Som hjemmeblander er du godt hjulpet, hvad angår faglig rådgivning hos Vitfoss. Vi har eksperter, med stor viden om vitaminer og mineraler - eksperter, der løbende sikrer den optimale kvalitet af Landmix. Derudover har vi faglige konsulenter, der udelukkende beskæftiger sig med sammensætning af individuelle blandinger, der er baseret på Landmix. Landmixkonsulenterne er behjælpelige med gode råd og vejledning om foder og foderstrategi. Telefonnumre og -adresser på vore lokale konsulenter er anført på pjecens side 2. Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Vi vil selvfølgelig også gerne hjælpe dig med beregninger for at se, hvad du kan tjene ved at blande dit foder selv. Vitfoss er en dynamisk og innovativ virksomhed, der har specialiseret sig i produktion og markedsføring af vitamin- og mineralblandinger, supplementsprodukter og premixer til animalsk produktion. 13/06/18 Der tages forbehold for ændringer og trykfejl 6300 Gråsten Tlf: Fax:

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Kina - kort om landet... 5 Svineproduktion i Kina... 7 Import af varer til Kina...

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

messenyt DLA Group giver landmænd værdi Kampen om de fire procent Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110

messenyt DLA Group giver landmænd værdi Kampen om de fire procent Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110 messenyt Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110 Nyt produkt hjælper grise Det nye tilskudsprodukt X- Bond S8 fra Vilomix har gjort det lettere for svineproducenten at sikre optimal

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk svineproduktion Udfordringer, muligheder og begrænsninger John E. Hermansen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Formålet med FØJO

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 En vandtæt plan? Nej! Var det en vandtæt plan, som regeringen vedtog i december sidste år under overskriften Vandplaner? Nej, på ingen måde. Faktisk er de statslige vandplaner

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere