Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015"

Transkript

1 KWS majssorter 2015

2 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle majssorter, der lever op til de krav, den moderne malkeko stiller til sit grovfoder. Men vi stopper ikke der. Vi ved, at der er andre forhold at tage hensyn til, når det gælder dyrkning og fodring med majs. Høj stabilitet i udbytte og kvalitet er forhold, som den moderne mælkeproducent lægger vægt på. Det tager vi med i udviklingen af nye sorter. Tidlig høst giver større sikkerhed for udbytte og kvalitet, mens en sen høst medfører større risiko for høstproblemer, udbyttetab og reduceret kvalitet. Vi forædler derfor målrettet mod majssorter, der kan høstes tidligere, uden det koster på udbyttet. Det sikrer dig et mere stabilt udbytte, større sikkerhed for høj kvalitet og mindre høstbesvær og markskader. Stivelse er majsens styrke, og grunden til, at vi fodrer med majs. Det ved vi i KWS, og derfor får du også de mest stivelsesrige sorter fra os. Men du bør også tænke på, at du får mere protein, når du dyrker sorterne fra KWS. Indkøbt protein udgør hvert år en af de store poster på foderbudgettet, så gratis protein er værd at tage med. Når du har valgt at dyrke vores majssorter, skal du også have det bedst mulige resultat i marken. Derfor har vi udviklet cultivent systemet, som kan være med til at sikre dig en problemfri dyrkning. Cultivent kombinerer tilgang til den bedste viden om majsdyrkning med høj informations service. Det betyder, at du både kan finde information i cultivent systemet og at vi sender relevant og opdateret information til dig. Vi vil gerne byde dig velkommen på KWS sortsoversigt 2015 Sorter Tidlighed Anvendelse Side Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Nyhed Sergio KWS Keen Martinez KWS Nyhed Severus Kontender / 28 Triton KWS Salerno Nyhed Lapriora Anvil Amagrano / 31 Hyperion KWS Kompetens Nyhed Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 Bjørn Lisbjerg 2 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Ken Brink Helsædsmajs Kolbemajs Kernemajs Biogasmajs KWS sortsoversigt

3 KWS forhandler liste Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Sergio KWS Keen Martinez KWS Severus Kontender Triton KWS Salerno Lapriora Hyperion KWS Anvil Amagrano Kompetens 4 KWS forhandler liste KWS forhandler liste 5

4 Sortsvalg Vælg sort som passer til dig og dine forhold Valget af de rigtige sorter er forudsætningen for at opnå et højt udbytte og en god kvalitet. Men valget skal også baseres på dine ønsker for ejendommen, dine behov og ønsker i fodringen samt til dyrkningsforholdene på din ejendom. Vælg tidlighed og få samme udbytte Gennem de sidste års forædling har KWS skabt en række tidlige sorter, som ligger meget højt i udbytte. Over en periode med både gode og dårlige majsår, giver de bedste tidlige og de bedste sene sorter nu lige store udbytte af foderenheder. Selv i Sønderjylland og på øerne, hvor vi finder de bedste forhold for majsdyrkning, ser vi at de tidlige sorter over en periode giver samme resultat som de sene sorter. Det betyder, at du nu kan vælge tidlige sorter uden at risikere at dit udbytte går ned. Tidlighed giver bedst kvalitet uden det koster udbytte Ser du på energi indholdet, finder du hvert år de bedste tal blandt de tidligste sorter. De tidlige sorter giver også hvert år det højeste udbytte af stivelse. Det er årsagen til, at de opnår en væsentlig bedre kvalitet. Og ser du på fyldeværdi og fordøjelighed, finder du igen de bedste tal blandt de tidlige sorter. Tidlighed giver bedre stabilitet uden det koster udbytte. Landsforsøgene viser også, at tidlige sorters udbytte og kvalitet svinger mindre end senere sorter. Stabilitet i udbytte og kvalitet giver dig bedre muligheder for at planlægge og optimere hele ejendommen. Det reducerer udsving i både mælkeproduktion og i behov for indkøbt foder. Lægger du vægt på stabilitet, så vælger du sorter som ligger tidligere end traditionelt i dit område. Da de tidlige sorter over en periode giver samme udbytte som senere sorter, kan du opnå større stabilitet, uden at det koster udbytte. Tidlighed giver lettere og billigere høst uden det koster udbytte. Der er ingen tvivl om, at tidlige sorter giver den letteste og billigste høst dage tidligere modenhed betaler sig rigtigt godt i form af færre høstproblemer og skader på jordstruktur. De tidligere sorter giver samme udbytte af energi, men en mindre mængde fyldstof. Dermed bliver der mindre arbejde med kørsel og indlægning i silo/stak, og mindre arbejde når du skal fodre med majshelsæden. Flyt høstdatoen og få bedre kvalitet, mere stabilitet og en mere sikker høst Vælg sorter med FAO tal Så får du den tidligste høst og et godt og sikkert udbytte. Efter høst kan du glæde dig over at have den bedste kvalitet til den laveste pris. Det giver en god start på den nye sæson. Høst af en eller flere gange? Vil du høste alle markerne samtidig, så skal du vælge sorter med tidlighed, som passer til såtiden for den enkelte mark. Ved 4 ugers forskel mellem tidligst og senest såning, kan du vælge sorter med 20 FAO enheder i forskel. Alternativ skal du så markerne samtidigt med sorter, som har samme tidlighed. Spreder du høsten over flere gange, så tilpasser du sorternes tidlighed til hvornår du kan så og høste marken. Til gode og dyrkningssikre majsjorde uden risiko for nattefrost i september kan du vælge sene sorter med tidlig indlejring af stivelse. Så kan du hente op til 5 % ekstra udbytte med lille risiko. Usikre marker Til usikre marker bør du lægge vægt på to ting. Du bør vælge blandt de tidligste sorter for at øge muligheden for at få høstet i det tidlige efterår. Du bør samtidigt vælge sorter, der bliver stående op, hvis marken bliver for våd til færdsel i en periode. Her kan du også gå efter sorter, som har vist at de kan blive stående til kernemajs. Så kan du stadig hente din majs, når marken igen er farbar. 6 Sortsvalg Sortsvalg 7

5 Majs til helsæd Fundamentet for mælkeproduktionen i Danmark Majshelsæden er den vigtigste kilde til energi for malkekøerne i Danmark. Og energien i majshelsæden kommer først og fremmest fra det høje indhold af stivelse, mens energien fra sukker, fedt, protein og fordøjelige cellevægge spiller en mindre og mere usikker rolle. Majsen skal naturligvis give et stort udbytte af energi, som du kan omsætte til mælk, og derfor er det vigtigt at vælge de sorter, der kan levere store udbytter af energi. Men kan koen ikke hurtigt omsætte energien til mælk, så får du ikke det resultat du forventer. Majshelsæden, der giver koen mest energi Skal koen lave meget mælk, skal den have en høj daglig optagelse af energi fra grovfoderet. Derfor skal du sikre at majshelsæden har et meget højt energiindhold og en lav fyldeværdi. Et højt energiindhold giver mere energi ved samme mængde foder, og en lav fyldeværdi giver plads til mere grovfoder i vommen. Det er grundlaget for den største og billigste produktion af mælk. Højt energiindhold store sortsforskelle Energiindholdet i MJ per kg tørstof hænger nøje sammen med indholdet af stivelse. Modsat giver et højt indhold af NDF (cellevægge) normalt et lavt indhold af energi. For at sikre dig den bedste helsæd, skal du gå efter sorter med højt stivelsesindhold kombineret med lavt indhold af NDF. Så risikerer du ikke at stå med en stor stak helsæd med lavt energiindhold. Lav fyldeværdi giver højere optagelse Helsæd som ikke fylder så meget i vommen, giver plads til et større optag af grovfoder. Derfor skal du sikre dig en lav fyldeværdi, når du vælger majssorter. Fyldeværdien afhænger mest af indholdet af NDF (cellevægge), men er også påvirket af fordøjeligheden af det organiske stof. Det betyder, at du skal gå efter sorter med lavt indhold af NDF og samtidigt skal helsæden have en høj fordøjelighed af organisk stof angivet med i vores sortsinformation. Majshelsæd der passer til din foderration Der er store forskelle på hvor meget majshelsæd, der indgår i grovfoderrationen, og det har betydning for hvilke sorter vi anbefaler. Udgør majshelsæden mindre end 75 % af grovfoderet, og resten kommer fra græs, lucerne eller andet grovfoder med mange cellevægge. Så skal du gå målrettet efter sorter med højest muligt energiindhold og lavest muligt indhold af NDF. Der vil være overskud af NDF i rationen, og majshelsæden skal levere mest muligt energi. Som det fremgår af tabellen nedenfor kan alle KWS helsædssorter anvendes til rationer, hvor majshelsæden udgør mindre end 75 % af den samlede grovfoder ration. Udgør majshelsæden mere end 75 % af grovfoderrationen, skal du sikre dig, at der er tilstrækkeligt med NDF i majshelsæden, så vomfunktionen holdes i orden. Det er samtidigt vigtigt, at fordøjeligheden er i orden. I tabellen nedenfor kan du se, hvilke af vores sorter som kan indgå i rationer, hvor majshelsæden udgør mere end 75 % af grovfoderet. Ekstra protein Husk at der er store forskelle i sorternes udbytte af protein. Med forskelle på op til 20 % i proteinudbyttet er der god grund til at se efter hvad du får for pengene. KWS sorterne er kendte for et højt indhold og udbytte af protein. Det giver dig et ekstra plus, så du kan reducere på indkøbet af dyrt protein. Vælg din sort efter tidlighed og majsens andel af grovfoderrationen Sorter Tidlighed FAO Kaspian 160 Augustus KWS 170 Ramirez 170 Rubiera KWS 170 Sergio KWS 170 Keen 170 Martinez KWS 180 Severus 180 Kontender 180 Triton KWS 180 Salerno 190 Anvil 200 Amagrano 200 Kompetens 210 Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Hvor meget udgør majshelsæd af grovfoder rationen Majs (%) Majs til helsæd Majs til helsæd 9

6 KASPIAN FAO 160 AUGUSTUS KWS FAO 170 Danmarks hurtigste KASPIAN er særdeles velegnet til områder, hvor hurtig udvikling er afgørende for succes i majsdyrkningen. Anvendes til såning efter første slæt græs, eller til marker der skal høstes meget tidligt pga. kørselsforhold. Giver helsæd med ekstra høj energikoncentration og meget højt indhold af stivelse En sikker vinder hver gang AUGUSTUS KWS en af de allerbedste sorter i landsforsøgene i Topscorer i udbytte af stivelse og energi, og blandt de absolut tidligste sorter. AUGUSTUS KWS har gode dyrknings og fodringsegenskaber, tidlig vækst, høj fordøjelighed af organisk stof og lavt NDF indhold. En sort du kan forvente dig meget af. Altid meget højt indhold af stivelse Også til rationer uden græs Suveræn fordøjelighed Altid meget højt energiindhold Tidlighed i en klasse for sig Stabil i udbytte af FEN Kan ofte sås efter 1. slæt græs Altid meget højt stivelsesudbytte Meget højt stivelse og energiindhold Meget høj fordøjelighed Meget lav fyldeværdi Meget lavt fyldeværdi og NDF Stærk forårsudvikling Tidlig moden i kolben Meget tidlig høst Sikker til høst som kolbemajs ,3 7,6 33,8 6,20 78, ,9 8,3 36,7 6,41 76, ,6 7,8 35,2 6,13 77, ,9 7,6 33,1 6,37 79, ,9 7,7 34,8 6,26 77,9 Kilde: Landforsøg majshelsæd ,2 8,5 41,2 6,18 74,0 Kilde: Landforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse 11

7 RAMIREZ FAO 170 RUBIERA KWS FAO 170 Sikker energi mere mælk Spændende nyhed kan det hele RAMIREZ er en meget tidlig sort til helsæd og kolbemajs. RAMIREZ har en god foderkvalitet samt en høj fordøjelighed af organisk stof. Højt og sikkert udbytte af energi og stivelse. God på både protein- og energiindhold. Kan anvendes efter første slæt græs og til marker der skal høstes meget tidligt. RUBIERA KWS er en af topscorerne ved værdiafprøvningen i RUBIERA KWS har en kraftig udvikling i foråret med højt stivelses og proteinindhold. God fordøjelighed af organisk stof. Vi forventer os meget af denne spændende sort. Er med i landsforsøgene første gang i Nyhed Meget højt indhold af stivelse Meget højt proteinindhold God fordøjelighed Lav fyldeværdi og NDF Blandt de allertidligste Meget hurtig forårsudvikling Helsæd og kolbemajs Altid meget højt stivelsesudbytte Meget højt energiindhold Over 40 % stivelse i KWS forsøg God fordøjelighed af organisk stof Kan bruges som eneste grovfoder Stærk forårsudvikling Tidlig moden i kolben Tidlig høst Sikker til høst som kolbemajs Værdiafprøvning Fht. udbytte Indhold i % Mj / AE NEL Stivelse Stivelse Protein NDF kg TS ,3 7,8 36,1 6,12 76, ,0 8,4 35,3 6,17 77, ,8 8,1 35,8 6,15 76,7 Kilde: Lovbestemt værdiafprøvning ,0 7,8 35,4 6,07 77, ,4 8,8 39,8 6,10 75,0 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse 13

8 SERGIO KWS FAO 170 KEEN FAO 170 Den sikre topscorer SERGIO KWS er en meget tidlig sort med et stort udbytteniveau, både af energi, stivelse og protein.. Fantastisk stabilitet i udbyttet. SERGIO KWS er sund og afmodner naturligt uden bladsygdomme. Står også flot i marker, der er udsat for vind. Styrker enhver markplan også under kolde forhold. Klarer skærene, selv i kolde år KEEN er en tidlig sort med stærk forårsudvikling. Sorten producere altid maksimal mængde stivelse og indholdet af protein er helt i top. KEEN har et lavt indhold af NDF og en høj fordøjelighed af organisk stof. Topsort under de barske forhold i Det giver stabilitet i majsdyrkningen. Usædvanligt højt energiindhold Meget høj fordøjelighed Meget lav fyldeværdi og NDF Super til rationer uden græs Meget højt stivelsesudbytte Sund og robust plante Tidlig kolbe på en grøn plante Blomstrer meget tidligt Meget høj foderkvalitet Masser af stivelse, protein og energi Også til rationer uden græs Forårsudvikling i top Sikker stivelse også i kolde år Kraftig og robust plante ,4 8,1 32,1 6,36 79, ,4 8,4 34,4 6,38 78, ,5 7,8 36,1 6,13 76, ,0 8,7 40,8 6,13 74,7 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,2 7,7 36,1 6,11 76, ,3 8,3 34,3 6,39 77, ,5 7,7 37,3 6,00 76, ,5 8,7 41,3 6,04 74,3 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 15

9 MARTINEZ KWS FAO 180 SEVERUS FAO 180 Kvalitet helt på toppen Tidlig helt fra starten MARTINEZ KWS er en middeltidlig sort med meget høj fodringskvalitet, samt et meget højt udbytte af både energi, stivelse og protein. Da MARTINEZ KWS tilmed har en tidlig og kraftig vækst, og evner at blive stående op, forventer vi os meget af denne spændende sort. Nyhed SEVERUS, en tidlig sort med udbytte og kvalitet der tilfredsstiller ethvert ønske. Tidlighed så du altid er sikker på at få høstet. Et højt indhold af energi og et lavt indhold af NDF, perfekt til den højtydende ko. Proteinindhold helt i top så du kan spare på kraftfoderet. Meget højt energiindhold Meget høj fordøjelighed af organisk stof Meget lav fyldeværdi og NDF Kan bruges som eneste grovfoder Stærk og markant forårsudvikling Tidlig moden i kolben Tidlig høst Meget højt stivelses og proteinudbytte Protein og stivelsesindhold meget højt Topniveau på energiindhold Også til rationer uden græs Lav fyldeværdi lav NDF Særdeles kraftig forårsudvikling God konkurrenceevne mod ukrudt Bliver stående op til kolbemajs Også til vindudsatte marker ,8 8,0 32,4 6,31 78, ,5 8,2 36,6 6,11 75,9 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,6 7,8 35,2 6,09 76,9 Gns ,1 8,5 35,7 6,26 76, ,5 8,0 36,1 6,00 75,8 Gns ,7 9,1 40,5 6,10 73,6 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 17

10 KONTENDER FAO 180 TRITON KWS FAO 180 Når langt og lander sikkert KONTENDER har en god forårsudvikling og tidlig blomstring. Tidlig og hurtig indlejring af stivelse, det er grundlaget for en sikker høst af energi. KONTENDER er det fleksible valg med stor sikkerhed i både udbytte og foderkvalitet. Sorten bliver altid færdig til høst som helsæd- og kolbemajs. Robust plante med protein og stivelse TRITON KWS er en tidlig sort til helsæd og kolbemajs. TRITON KWS har en god forårsudvikling og er tidligt i blomst. TRITON KWS er en stor plante, har flotte sunde blade. Foderkvaliteten er høj med et højt indhold af stivelse og protein. Højt indhold af protein og stivelse Meget lav fyldeværdi lav NDF Meget højt energiindhold Meget høj fordøjelighed af organisk stof Stærk og kraftig vækst i foråret God på vindudsatte marker Står sikkert op til højst som kolbemajs Flot med stivelse og protein God fordøjelighed af organisk stof Til rationer med over 25 % græs Kraftig forårsudvikling Tidlig blomstring Sunde blade ,1 7,7 31,5 6,26 78, ,6 8,3 35,7 6,35 76, ,6 8,1 34,5 6,17 77, ,8 7,8 34,5 6,11 76, ,5 8,0 35,8 6,09 76,3 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,4 8,9 41,5 6,04 72,8 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 19

11 Salerno FAO 190 ANVIL FAO 200 Stort udbytte fra en stor plante Fylder din mælketank SALERNO er en ny middeltidlig sort til høje udbytter. En kraftig plante med rigtig god forårsvækst. SALERNO laver mange FE og giver et højt udbytte i stivelse, protein og tørstof. SALERNO står flot i marken, også hvor den er udsat for vind. Ny sort med begrænset mængde udsæd sæsonen Nyhed ANVIL indtager gode placeringer i landsforsøgene år efter år. ANVIL giver et højt og frem for alt, stabilt udbytte af både stivelse og total energi hvert år. ANVIL har gennem årene vist, den kan dyrkes til helsæd på langt de fleste lokaliteter i Danmark. Er meget stabil i kvaliteten. Middelhøjt energiindhold Masser af stivelse og protein Til rationer med over 25 % græs Kraftig forårsudvikling Kraftig, sund og robust plante Blomstrer tidligt Højt indhold af stivelse hvert år Ensartet fodring år efter år Højt indhold af protein Til rationer med over 25 % græs Altid sikker etablering Kraftig vækst i foråret Stabilt udbytte uanset sæson Ikke til vindudsatte marker ,7 7,7 35,6 6,11 76, ,0 7,8 38,4 5,99 74,9 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,1 7,2 34,2 6,09 77, ,1 8,2 37,1 6,24 75, ,2 8,1 35,8 6,00 75, ,0 8,7 42,1 5,94 72,4 Kilde: Landsforsøg helsæd Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 21

12 AMAGRANO FAO 200 Kompetens FAO 210 Et rigtigt hattrick i udbytte Kan og når det hele AMAGRANO er topscorer i helsæd, kolbe- og i særdelshed i kernemajs. Starter hurtigt i foråret og er tidlig i blomst. Topindhold af stivelse og protein, med et lavt indhold af NDF. Har desuden en god fordøjelighed af organisk stof en god basis for en stor mælkeproduktion. KPETENS er en af topscorerne i landforsøgene Den kan det hele, højt udbytte af energi, stivelse og tørstof. I tillæg en høj fordøjelighed af organisk stof. KPETENS er sen, men bliver færdig. Sund og blive stående. Ny sort med begrænset mængde udsæd sæsonen Nyhed Højt indhold af stivelse og protein Meget lav fyldeværdi Lavt indhold af NDF Til rationer med over 25 % græs Topudbytte både til helsæd og kolbemajs Tidlig og kraftig plante Robust også på vanskelig jord Står sikkert til høst som kolbemajs Meget højt energiindhold Lav fyldeværdi lav NDF Høj fordøjelighed af organisk stof Kan bruges som eneste grovfoder God forårsudvikling Tidlig moden i kolben Sund sort Bliver stående op til høst ,1 7,3 33,5 6,07 77, ,8 8,1 36,2 6,30 75, ,5 7,7 33,5 6,10 77, ,2 7,2 33,0 6,31 78, ,7 7,6 36,4 6,13 76,5 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,5 8,5 41,5 5,95 72,3 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse 23

13 Kolbemajs Kolben den bedste del af majsen Der er ingen tvivl om, at kolben er den mest energirige og den lettest fordøjelige del af majsplanten. Kolbemajs er derfor perfekt, hvis du stiller ekstra høje krav til energiindholdet i dit grovfoder og samtidigt vil have et grovfoder med lav fyldeværdi. Derfor ser vi rigtigt meget koblemajs i produktion af slagtekalve og hos mange højtydende mælkebesætninger. Høsten af kolbemajs ligger nogle uger efter høsten af majs til helsæd. Sortsvalg, når du ved majsen skal høstes som kolbemajs Ved du, at du vil høste majsen som koblemajs, skal du udelukkende vælge sorter, der har bevist deres værdi som kernemajs i Råprotein % af ts Lapromessa Lapriora Coryphee Landsforsøgene. Udbyttet af FEN og protein stammer næsten udelukkende fra udbyttet af kerner. Derfor skal du bruge sorter, som har har dokumenteret højt kerneudbytte. Samtidigt ved du at kernemajssorterne kan blive stående, indtil du kan høste dem. Rigtige kernemajssorter sikrer dig derfor det bedste udbytte, den højeste kvalitet og den bedste økonomi. Kolbemajs udbytter Gennemsnit 2012 og 2013 Kontender FEN / ha Kilde: Beregnet fra Landsforsøgene 2012 og Alle sorter som har deltaget begge år Tidlige sorter vist med grøn og sene sorter med blå. KWS sorter vist med navn. Coryphee og Lapromessa maredsføres ikke i 2015 Amagrano De sidste to år er der udtaget kolbeanalyser i Landsforsøgene med kernemajs. Sammenholdes disse analyser med sorternes kerneudbytte, får de det bedste grundlag for vurdering af sorternes udbytteniveau som kolbemajs. Tallene fremgår af grafen nedenfor. KWS soterne giver en markant bedre kombination af FEN og råprotein end de øvrige sorter. Det skyldes vores store fokus på kerneudbytterne, kombineret med udvikling af sorter med højere indhold af både energi og råprotein i kernerne. Der er ingen tvivl om at Amagrano er topsorten til kolbemajs, med det absolut højeste udbytte af foderenheder, og samtidigt det højeste udbytte i råprotein. Vil du have en lidt tidligere sort, står valget mellem Kontender eller Lapriora. Begge sorter er tidlige med en stærk kombination af udbytte i foderenheder og råprotein. HYPERION KWS er en ny spændende sort til kernemajs, og vi forventer også gode resultater af sorten som kolbemajs Sortsvalg når du vil have frihed mellem kolbemajs og helsædsmajs Dyrker du primært majsen til helsæd, men vil holde muligheden for kolbemajs åben? Så kan du med fordel vælge en sort, som både har vist sin værdi til helsæd, og som har et højt indhold af stivelse. Det viser, at sorten har en høj kolbeandel, og du kan roligt bruge dem som buffersort. Med buffersorter i marken, kan du beslutte om afgrøden skal står til kolbemajs lige før høsten af helsæd. På det tidspunkt kender du udbytterne i græs og kan vurdere udbytterne i majsen. Men vær opmærksom på, at ikke alle helsædssorter har dokumenteret evnen til at blive stående til høst som kolbemajs. Det kan være afgørende for et godt resultat. Vores anbefaling til buffersort ser du i tabellen nedenfor Sorter FAO Side Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Sergio KWS Keen Martinez KWS Severus Kontender Triton KWS Amagrano Kompetens Kolbemajs Kolbemajs 25

14 Kernemajs Topresultater med kernemajs Der er flere rigtigt gode grunde til at arealerne med kernemajs stadigt er stigende. Flere og flere fortæller om bedre sundhed og foderudnyttelse hos svin, der fodres med kernemajs. Med kernemajs kan du øge dit udbytteniveau på middelgod og let jord. Det reducerer prisen for hjemmeavlet foder. Så både grisene og økonomien bliver sundere ved dyrkning og fodring med kernemajs. Vælg blandt topsorterne vælg KWS KWS har gennem de sidste mange år leveret topsorterne i kernemajs. Det er resultatet Udbytte råprotein kg / ha af en stærk fokus på sorter med potentiale til højt kerneudbytte, kombineret med gode stængel- og kolbeegenskaber. I Landsforsøgene i 2010, 2011, 2012 og 2013 var det sorter fra KWS, der gav de højeste udbytter både af foderenheder og protein. Med et endnu stærkere udbud af sorter til kernemajs i 2015, tilbyder vi dig et bredt udvalg af topsorter, så du kan finde en eller flere, der passer til dine lokale forhold. Udbytte FEsv og protein Gennemsnit 2012 og 2013 Lapromessa Hyperion KWS Lapriora Kalientes Coryphee Kontender Udbytte FEsv / ha Kilde: Landsforsøg kernemajs 2012 og Alle sorter der har deltaget begge år. Tidlige sorter markeret med grønt og sene sorter med blåt. KWS sorter vist med navn. Coryphee, Lapromessa og Kalientes markedsføres ikke i 2015 Amagrano Vælg sorter der passer til dine forhold Gode forhold for majs sene sorter Amagrano er den ubestridte bedste sort til kernemajs, med det højeste udbytte af kerne og FEsv i Landsforsøgene hvert år siden 2010, hvor sorten blev introduceret. Hyperion KWS har været med siden 2012 og har siden givet det højeste udbytte af protein. Sorten ligger meget tæt på Amagrano i udbytte af FEsv og kerne. Det er derfor en god ide at kombinere de to sorter for at øge sikkerheden i dyrkningen. Normale forhold til majs tidlige sorter Har du behov for en tidligere høst, skal du gå efter sorter med lavt vandindhold ved høst. Sorternes FAO tal kan snyde, da sorterne evne til at tørre i kolberne ikke hænger direkte sammen med FAO tallet. Som det fremgår af grafen ovenfor får du den bedste kombination af tidlige høst med et højt udbytte af FEsv og protein ved Lapriora og Kontender. Begge sorter afmodner tidligt. Kontender har et lidt højere udbytteniveau, mens Lapriora har det laveste vandindhold ved høst. Alle KWS kernemajssorter har naturligvis en høj stængelstyrke og står op helt frem til høst. Nye sorter testet i Blandt alle de nye sorter i Landsforsøgene med kernemajs i 2013 havde Sergio KWS det absolut højeste udbytte af FEsv (tallene ikke vist her i kataloget, men se nærmere om forsøgsresultaterne fra 2013 på Både Ramirez og Sergio KWS var blandt de tidligste sorter, og i forsøgene i Jylland gav Ramirez det højeste kerneudbytter. Begge sorter ligger i top med udbyttet af protein 8 % højere end de øvrige tidlige sorter. Undgå Fusarium toksin vælg KWS Fusarium toksin optræder hovedsagligt i sorter med lukkede kolber. Landsforsøgene gennem de sidste 3 år viser tydligt, at sorter med åbne kolbespidser ikke giver problemer med Fusarium toksin. Derimod er alle overskridelser af grænseværdien for Fusarium toksin fundet i sorter med helt eller næsten helt lukkede kolber. Fusarium vokser inden i planten og udvikler sig fra stængel og kolbe frem til kernerne og angriber ikke fra kolbespidsen. I de undersøgte tre år er der ikke fundet Fusarium toksin over eller nær grænseværdien i sorter fra KWS. Når du vælger kernemajs fra KWS, har du derfor den største sikkerhed for at undgå Fusarium toksin. Vores anbefaling til kernemajs finder du i tabellen nedenfor Sorter FAO Side RAMIREZ SERGIO KWS Kontender Lapriora Hyperion KWS Amagrano Kernemajs Kernemajs 27

15 KONTENDER FAO 180 LAPRIORA FAO 190 Når langt og lander sikkert KONTENDER har en rigtig god forårsudvikling og tidlig blomstring. Tidlig og hurtig indlejring af stivelse, det er grundlaget for tidlig og sikker høst. KONTENDER er det fleksible valg med stor sikkerhed. Bliver altid færdig til høst som kolbe- og kernemajs Det sikreste valg LAPRIORA er til kerne- og kolbemajs, men kan også bruges til helsæd hvis energiindholdet skal være meget højt. Bedste sort til tidlig høst både i kolbe- og kernemajs. Indhold af energi, protein og fedt altid meget høj. LAPRIORA bliver stående, og kan dyrkes på vindudsatte lokaliteter. I stalden som kernemajs Højt indhold af protein Godt og sikkert udbytte i FEsv Lavt indhold af DON toksiner I marken til kernemajs Stærk og kraftig vækst i foråret Står sikkert op til højst Lavt vandindhold tidlig høst I stalden som kernemajs Højeste indhold af energi Meget lavt indhold af DON toksiner Højeste indhold af protein og fedt I marken til kernemajs Tidligst i høst, lavest vandindhold Sikker høst også på vindudsatte marker Lav og åben hurtigt tørring. KONTENDER Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt Lapriora Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt ,0 7,7 4,4 137 Gns ,7 7,3 4,5 230 Kilde: Landsforsøg kernemajs ,8 8,7 5,5 81 Gns ,7 8,1 5,4 265 Kilde: Landsforsøg kernemajs Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse Kernemajs 29

16 HYPERION KWS FAO 200 AMAGRANO FAO 200 Topresultater i kernemajs HYPERION KWS ligger helt i top med udbytte og kvalitet som kernenmajs. Bliver middelhøj og står sikkert frem til høst. Ingen fund af Fusarium toksiner hverken i 2012 eller Den bedste i kombination af udbytte i energi og protein siden sortens første år i Landsforsøgene. Et rigtigt hattrick i udbytte AMAGRANO er Danmarks absolutte bedste sort til kolbeog kernemajs. Sorten præsterer topbytter både af kerner, foderenheder og protein år efter år. Det gør den til en sikker vinder til både kolbe og kernemajs. AMAGRANO har givet højeste udbytte i kernemajs siden den blev introduceret i I stalden som kernemajs Højt energiindhold Højt proteinindhold Ingen fund af Fusarium toksiner * I marken til kernemajs Meget hurtigt forårsudvikling Sund og kraftig plante Står sikkert frem til høst I stalden som kernemajs Højeste udbytte af FEsv Middelhøjt indhold af råprotein Højt indhold af fedt Meget lav risiko for DON toksin I marken som kernemajs Tidlig og kraftig plante Robust også på vanskelig jord Suveræn standfasthed Let at tærske Hyperion KWS Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt Amagrano Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt ,6 8,2 5,2 < 50* Gns ,9 7,6 4,9 < 50* Kilde: Landsforsøg kernemajs (I landsforsøgene 2012 og 2013 testet under navnet Pronto KWS) * 50 er detektionsgrænsen for DON ,2 7,8 5,0 54 Gns ,2 7,5 4,9 221 Kilde: Landsforsøg kernemajs Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse 31

17 Biogasmajs Majs til biogas Produktion af biogas bliver mere effektiv og økonomisk, når anlægget forsynes med letomsætteligt plantemateriale, og derfor bruges der meget majshelsæd i produktionen af biogas. Kvalitetskrav til biogasmajs I opstarten af biogas eventyret var der mest interesse for udbyttet af tørstof. Men med den stigende erfaring i produktionen med forskellige majstyper, finder man klare forskelle i den mængde biogas, der kan produceres pr kg tørstof. Vi ser derfor flere anlæg, der lægger vægt på hvilke sort, der dyrkes hos deres leverandører. Selvom den biologiske proces i et biogasanlæg ofte sammenlignes med processen i vommen på en drøvtygger, stiller et biogasanlæg andre krav til kvaliteten. Det betyder, at sorter der har højt energiindhold er mere efterspurgte, og dermed sorter med højt indhold af stivelse og lavt indhold af NDF. ges ved valg af sort til biogasmajs. Derved sikrer du det bedste økonomiske resultat. Vi anbefaler SALERNO, HYPERION KWS, AMAGRANO og KPETENS som sikre sorter til eksport. Dyrkning til danske anlæg De danske biogas anlæg er mere fokuserede på kvaliteten af majshelsæden. Her spiller energiindhold og fordøjelighed af det organiske materiale den væsentligste rolle. Vælg sorter som passer i tidlighed, men vær sikker på at sorten hvert år kan klare de krav som køberen stiller til energiindhold og fordøjelighed af det organiske materiale. Tidlige sorter: MARTINEZ KWS, SEVERUS og TRITON KWS er tidlige sorter der kombinerer højt tørstofudbytte og højt energiindhold. Sene sorter: SALERNO, HYPERION KWS, AMAGRANO og KPETENS er sene sorter der kombinerer højt tørstofudbytte og højt energiindhold. Sorter velegnede til biogas Sorter FAO Side Martinez KWS Severus Triton KWS Salerno Hyperion KWS Amagrano Kompetens Eksport til Tyskland Dyrkning af majs, som eksporteres til tyske biogasanlæg, er en stor niche i det sønderjyske. Vi anbefaler at du vælger sorter, der passe til de kvalitetskrav køberen stiller. Men du skal være forsigtig med dyrkning af sorter, som ikke er kendte fra danske forsøg. Både de klimatiske forhold og begrænsninger for gødskning og plantebeskyttelse er anderledes i Nordtyskland. Kun erfaringer og forsøgsresultater fra Sønderjylland bør bru- 32 Biogasmajs Biogasmajs 33

18 cultivent Sådan dyrkes majsen Du går ind under et vækststadie for at se hvilke dyrkningstip, der er aktuelle for majs på det stadie Gennem vores forædling af nye sorter og produktion af kvalitetsfrø, sikrer vi dig et godt grundlag for det bedste resultat i marken. Men vi vil gerne være med til at sikre, at du får det bedst mulige udbytte, også efter vi har levere frøene. Derfor har vi udviklet cultivent, som giver dig tip og råd om, hvordan majsen kan dyrkes. Samtidigt udsender vi varsler om problemer og forslag til, hvad der skal være i fokus i marken netop nu. Viden og tips om majsdyrkning På har du adgang til en række gode og enkle løsninger, som kan være med til at give dig et bedre resultat i marken. I system Sådan dyrkes majsen kan du gå gennem de udfordringer og opgaver, som kommer i løbet af en vækstsæson. Du kan også bruge Hvad fejler majsen? hvor du finder billeder og forklaringer til de fleste sygdomme, skadedyr og problemer som kan genere din majs i løbet af væksten. Alle med værktøjerne i cultivent tager udgangspunkt i vækstsæsonen, og du finder let rundt ved brug af billeder og overskuelig grafik. Vores Majsleksikon giver en god og enkel forklaring på mange af de udtryk, som du kan støde på, når snakken står om majs. Ligesom du finder baggrundsinformation om sygdomme, skadedyr og næringsstoffer og dyrkning. cultivent tilbyder også nogle regneprogrammer, der kan være en hjælp med små beregningsopgaver. cultivent holder dig bedre opdateret systemet i cultivent sender information, varsler og forslag som passer til det område, hvor du har dine majsmarker. Og vi sender kun det, som kan være vigtigt for dig, for at få et topudbytte. Få mest muligt ud af sorterne fra KWS Med cultivent kan du komme sikkert gennem sæsonen, så du får det maksimale ud af de sorter vi har forædlet til dig. Meld dig ind på Tilmelding dig nu på QR-kode* indlæs QR-koden med din mobil og gå direkte til on-line registrering på cultivent * QR Code er et registreret varemærke ejet af DENSO WAVE INCORPORATED 34 cultivent cultivent 35

19 KWS Scandinavia A/S Majsteamet Salgschef Bjørn Lisbjerg Kærgade Randers SV Tlf.: Mobil: Mail: Produktchef Ken Brink Hølleskovvej Toftlund Tlf.: Mobil: Mail: Freelancer Sønderjylland Troels Pedersen Kirkevej 2, Øster Højst 6240 Løgumkloster Tlf: Freelancer Nordvest Jylland Lars Thede Vorupørvej Thisted Tlf: Freelancer Nordjylland Jørgen Klitgaard Larsgårdsvej Hjallerup Tlf: KWSM

20 KWS forhandler liste Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Sergio KWS Keen Martinez KWS Severus Kontender Triton KWS Salerno Lapriora Hyperion KWS Anvil Amagrano Kompetens 37 KWS forhandler liste KWS forhandler liste 38

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Usædvanligt vanskeligt høstvejr Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR. 8 10. SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Produktionsøkonomi. Kvæg

Produktionsøkonomi. Kvæg 2009 Produktionsøkonomi Kvæg 2 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Februar 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllinger Planlæg dine indhegninger Er din skat beregnet forkert? Finanstilsynets Julebrev Få overblik over hvad

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser Høstmarked søger værter Tema: Kompakt fuldfoder Landets første rismølle De økologiske høstmarkeder er et rigtig godt udstillingsvindue for økologien. Derfor vil Økologisk Landsforening gerne have endnu

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning / juli 2014 / MAGASINET Drone overvåger snart kartoffelmarkerne Store forventninger til tidsbesparende teknik portræt Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning gode råd / Udsyn / Nyheder / Information

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere