Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015"

Transkript

1 KWS majssorter 2015

2 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne. Vi har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle majssorter, der lever op til de krav, den moderne malkeko stiller til sit grovfoder. Men vi stopper ikke der. Vi ved, at der er andre forhold at tage hensyn til, når det gælder dyrkning og fodring med majs. Høj stabilitet i udbytte og kvalitet er forhold, som den moderne mælkeproducent lægger vægt på. Det tager vi med i udviklingen af nye sorter. Tidlig høst giver større sikkerhed for udbytte og kvalitet, mens en sen høst medfører større risiko for høstproblemer, udbyttetab og reduceret kvalitet. Vi forædler derfor målrettet mod majssorter, der kan høstes tidligere, uden det koster på udbyttet. Det sikrer dig et mere stabilt udbytte, større sikkerhed for høj kvalitet og mindre høstbesvær og markskader. Stivelse er majsens styrke, og grunden til, at vi fodrer med majs. Det ved vi i KWS, og derfor får du også de mest stivelsesrige sorter fra os. Men du bør også tænke på, at du får mere protein, når du dyrker sorterne fra KWS. Indkøbt protein udgør hvert år en af de store poster på foderbudgettet, så gratis protein er værd at tage med. Når du har valgt at dyrke vores majssorter, skal du også have det bedst mulige resultat i marken. Derfor har vi udviklet cultivent systemet, som kan være med til at sikre dig en problemfri dyrkning. Cultivent kombinerer tilgang til den bedste viden om majsdyrkning med høj informations service. Det betyder, at du både kan finde information i cultivent systemet og at vi sender relevant og opdateret information til dig. Vi vil gerne byde dig velkommen på KWS sortsoversigt 2015 Sorter Tidlighed Anvendelse Side Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Nyhed Sergio KWS Keen Martinez KWS Nyhed Severus Kontender / 28 Triton KWS Salerno Nyhed Lapriora Anvil Amagrano / 31 Hyperion KWS Kompetens Nyhed Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 Bjørn Lisbjerg 2 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Ken Brink Helsædsmajs Kolbemajs Kernemajs Biogasmajs KWS sortsoversigt

3 KWS forhandler liste Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Sergio KWS Keen Martinez KWS Severus Kontender Triton KWS Salerno Lapriora Hyperion KWS Anvil Amagrano Kompetens 4 KWS forhandler liste KWS forhandler liste 5

4 Sortsvalg Vælg sort som passer til dig og dine forhold Valget af de rigtige sorter er forudsætningen for at opnå et højt udbytte og en god kvalitet. Men valget skal også baseres på dine ønsker for ejendommen, dine behov og ønsker i fodringen samt til dyrkningsforholdene på din ejendom. Vælg tidlighed og få samme udbytte Gennem de sidste års forædling har KWS skabt en række tidlige sorter, som ligger meget højt i udbytte. Over en periode med både gode og dårlige majsår, giver de bedste tidlige og de bedste sene sorter nu lige store udbytte af foderenheder. Selv i Sønderjylland og på øerne, hvor vi finder de bedste forhold for majsdyrkning, ser vi at de tidlige sorter over en periode giver samme resultat som de sene sorter. Det betyder, at du nu kan vælge tidlige sorter uden at risikere at dit udbytte går ned. Tidlighed giver bedst kvalitet uden det koster udbytte Ser du på energi indholdet, finder du hvert år de bedste tal blandt de tidligste sorter. De tidlige sorter giver også hvert år det højeste udbytte af stivelse. Det er årsagen til, at de opnår en væsentlig bedre kvalitet. Og ser du på fyldeværdi og fordøjelighed, finder du igen de bedste tal blandt de tidlige sorter. Tidlighed giver bedre stabilitet uden det koster udbytte. Landsforsøgene viser også, at tidlige sorters udbytte og kvalitet svinger mindre end senere sorter. Stabilitet i udbytte og kvalitet giver dig bedre muligheder for at planlægge og optimere hele ejendommen. Det reducerer udsving i både mælkeproduktion og i behov for indkøbt foder. Lægger du vægt på stabilitet, så vælger du sorter som ligger tidligere end traditionelt i dit område. Da de tidlige sorter over en periode giver samme udbytte som senere sorter, kan du opnå større stabilitet, uden at det koster udbytte. Tidlighed giver lettere og billigere høst uden det koster udbytte. Der er ingen tvivl om, at tidlige sorter giver den letteste og billigste høst dage tidligere modenhed betaler sig rigtigt godt i form af færre høstproblemer og skader på jordstruktur. De tidligere sorter giver samme udbytte af energi, men en mindre mængde fyldstof. Dermed bliver der mindre arbejde med kørsel og indlægning i silo/stak, og mindre arbejde når du skal fodre med majshelsæden. Flyt høstdatoen og få bedre kvalitet, mere stabilitet og en mere sikker høst Vælg sorter med FAO tal Så får du den tidligste høst og et godt og sikkert udbytte. Efter høst kan du glæde dig over at have den bedste kvalitet til den laveste pris. Det giver en god start på den nye sæson. Høst af en eller flere gange? Vil du høste alle markerne samtidig, så skal du vælge sorter med tidlighed, som passer til såtiden for den enkelte mark. Ved 4 ugers forskel mellem tidligst og senest såning, kan du vælge sorter med 20 FAO enheder i forskel. Alternativ skal du så markerne samtidigt med sorter, som har samme tidlighed. Spreder du høsten over flere gange, så tilpasser du sorternes tidlighed til hvornår du kan så og høste marken. Til gode og dyrkningssikre majsjorde uden risiko for nattefrost i september kan du vælge sene sorter med tidlig indlejring af stivelse. Så kan du hente op til 5 % ekstra udbytte med lille risiko. Usikre marker Til usikre marker bør du lægge vægt på to ting. Du bør vælge blandt de tidligste sorter for at øge muligheden for at få høstet i det tidlige efterår. Du bør samtidigt vælge sorter, der bliver stående op, hvis marken bliver for våd til færdsel i en periode. Her kan du også gå efter sorter, som har vist at de kan blive stående til kernemajs. Så kan du stadig hente din majs, når marken igen er farbar. 6 Sortsvalg Sortsvalg 7

5 Majs til helsæd Fundamentet for mælkeproduktionen i Danmark Majshelsæden er den vigtigste kilde til energi for malkekøerne i Danmark. Og energien i majshelsæden kommer først og fremmest fra det høje indhold af stivelse, mens energien fra sukker, fedt, protein og fordøjelige cellevægge spiller en mindre og mere usikker rolle. Majsen skal naturligvis give et stort udbytte af energi, som du kan omsætte til mælk, og derfor er det vigtigt at vælge de sorter, der kan levere store udbytter af energi. Men kan koen ikke hurtigt omsætte energien til mælk, så får du ikke det resultat du forventer. Majshelsæden, der giver koen mest energi Skal koen lave meget mælk, skal den have en høj daglig optagelse af energi fra grovfoderet. Derfor skal du sikre at majshelsæden har et meget højt energiindhold og en lav fyldeværdi. Et højt energiindhold giver mere energi ved samme mængde foder, og en lav fyldeværdi giver plads til mere grovfoder i vommen. Det er grundlaget for den største og billigste produktion af mælk. Højt energiindhold store sortsforskelle Energiindholdet i MJ per kg tørstof hænger nøje sammen med indholdet af stivelse. Modsat giver et højt indhold af NDF (cellevægge) normalt et lavt indhold af energi. For at sikre dig den bedste helsæd, skal du gå efter sorter med højt stivelsesindhold kombineret med lavt indhold af NDF. Så risikerer du ikke at stå med en stor stak helsæd med lavt energiindhold. Lav fyldeværdi giver højere optagelse Helsæd som ikke fylder så meget i vommen, giver plads til et større optag af grovfoder. Derfor skal du sikre dig en lav fyldeværdi, når du vælger majssorter. Fyldeværdien afhænger mest af indholdet af NDF (cellevægge), men er også påvirket af fordøjeligheden af det organiske stof. Det betyder, at du skal gå efter sorter med lavt indhold af NDF og samtidigt skal helsæden have en høj fordøjelighed af organisk stof angivet med i vores sortsinformation. Majshelsæd der passer til din foderration Der er store forskelle på hvor meget majshelsæd, der indgår i grovfoderrationen, og det har betydning for hvilke sorter vi anbefaler. Udgør majshelsæden mindre end 75 % af grovfoderet, og resten kommer fra græs, lucerne eller andet grovfoder med mange cellevægge. Så skal du gå målrettet efter sorter med højest muligt energiindhold og lavest muligt indhold af NDF. Der vil være overskud af NDF i rationen, og majshelsæden skal levere mest muligt energi. Som det fremgår af tabellen nedenfor kan alle KWS helsædssorter anvendes til rationer, hvor majshelsæden udgør mindre end 75 % af den samlede grovfoder ration. Udgør majshelsæden mere end 75 % af grovfoderrationen, skal du sikre dig, at der er tilstrækkeligt med NDF i majshelsæden, så vomfunktionen holdes i orden. Det er samtidigt vigtigt, at fordøjeligheden er i orden. I tabellen nedenfor kan du se, hvilke af vores sorter som kan indgå i rationer, hvor majshelsæden udgør mere end 75 % af grovfoderet. Ekstra protein Husk at der er store forskelle i sorternes udbytte af protein. Med forskelle på op til 20 % i proteinudbyttet er der god grund til at se efter hvad du får for pengene. KWS sorterne er kendte for et højt indhold og udbytte af protein. Det giver dig et ekstra plus, så du kan reducere på indkøbet af dyrt protein. Vælg din sort efter tidlighed og majsens andel af grovfoderrationen Sorter Tidlighed FAO Kaspian 160 Augustus KWS 170 Ramirez 170 Rubiera KWS 170 Sergio KWS 170 Keen 170 Martinez KWS 180 Severus 180 Kontender 180 Triton KWS 180 Salerno 190 Anvil 200 Amagrano 200 Kompetens 210 Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Hvor meget udgør majshelsæd af grovfoder rationen Majs (%) Majs til helsæd Majs til helsæd 9

6 KASPIAN FAO 160 AUGUSTUS KWS FAO 170 Danmarks hurtigste KASPIAN er særdeles velegnet til områder, hvor hurtig udvikling er afgørende for succes i majsdyrkningen. Anvendes til såning efter første slæt græs, eller til marker der skal høstes meget tidligt pga. kørselsforhold. Giver helsæd med ekstra høj energikoncentration og meget højt indhold af stivelse En sikker vinder hver gang AUGUSTUS KWS en af de allerbedste sorter i landsforsøgene i Topscorer i udbytte af stivelse og energi, og blandt de absolut tidligste sorter. AUGUSTUS KWS har gode dyrknings og fodringsegenskaber, tidlig vækst, høj fordøjelighed af organisk stof og lavt NDF indhold. En sort du kan forvente dig meget af. Altid meget højt indhold af stivelse Også til rationer uden græs Suveræn fordøjelighed Altid meget højt energiindhold Tidlighed i en klasse for sig Stabil i udbytte af FEN Kan ofte sås efter 1. slæt græs Altid meget højt stivelsesudbytte Meget højt stivelse og energiindhold Meget høj fordøjelighed Meget lav fyldeværdi Meget lavt fyldeværdi og NDF Stærk forårsudvikling Tidlig moden i kolben Meget tidlig høst Sikker til høst som kolbemajs ,3 7,6 33,8 6,20 78, ,9 8,3 36,7 6,41 76, ,6 7,8 35,2 6,13 77, ,9 7,6 33,1 6,37 79, ,9 7,7 34,8 6,26 77,9 Kilde: Landforsøg majshelsæd ,2 8,5 41,2 6,18 74,0 Kilde: Landforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse 11

7 RAMIREZ FAO 170 RUBIERA KWS FAO 170 Sikker energi mere mælk Spændende nyhed kan det hele RAMIREZ er en meget tidlig sort til helsæd og kolbemajs. RAMIREZ har en god foderkvalitet samt en høj fordøjelighed af organisk stof. Højt og sikkert udbytte af energi og stivelse. God på både protein- og energiindhold. Kan anvendes efter første slæt græs og til marker der skal høstes meget tidligt. RUBIERA KWS er en af topscorerne ved værdiafprøvningen i RUBIERA KWS har en kraftig udvikling i foråret med højt stivelses og proteinindhold. God fordøjelighed af organisk stof. Vi forventer os meget af denne spændende sort. Er med i landsforsøgene første gang i Nyhed Meget højt indhold af stivelse Meget højt proteinindhold God fordøjelighed Lav fyldeværdi og NDF Blandt de allertidligste Meget hurtig forårsudvikling Helsæd og kolbemajs Altid meget højt stivelsesudbytte Meget højt energiindhold Over 40 % stivelse i KWS forsøg God fordøjelighed af organisk stof Kan bruges som eneste grovfoder Stærk forårsudvikling Tidlig moden i kolben Tidlig høst Sikker til høst som kolbemajs Værdiafprøvning Fht. udbytte Indhold i % Mj / AE NEL Stivelse Stivelse Protein NDF kg TS ,3 7,8 36,1 6,12 76, ,0 8,4 35,3 6,17 77, ,8 8,1 35,8 6,15 76,7 Kilde: Lovbestemt værdiafprøvning ,0 7,8 35,4 6,07 77, ,4 8,8 39,8 6,10 75,0 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse 13

8 SERGIO KWS FAO 170 KEEN FAO 170 Den sikre topscorer SERGIO KWS er en meget tidlig sort med et stort udbytteniveau, både af energi, stivelse og protein.. Fantastisk stabilitet i udbyttet. SERGIO KWS er sund og afmodner naturligt uden bladsygdomme. Står også flot i marker, der er udsat for vind. Styrker enhver markplan også under kolde forhold. Klarer skærene, selv i kolde år KEEN er en tidlig sort med stærk forårsudvikling. Sorten producere altid maksimal mængde stivelse og indholdet af protein er helt i top. KEEN har et lavt indhold af NDF og en høj fordøjelighed af organisk stof. Topsort under de barske forhold i Det giver stabilitet i majsdyrkningen. Usædvanligt højt energiindhold Meget høj fordøjelighed Meget lav fyldeværdi og NDF Super til rationer uden græs Meget højt stivelsesudbytte Sund og robust plante Tidlig kolbe på en grøn plante Blomstrer meget tidligt Meget høj foderkvalitet Masser af stivelse, protein og energi Også til rationer uden græs Forårsudvikling i top Sikker stivelse også i kolde år Kraftig og robust plante ,4 8,1 32,1 6,36 79, ,4 8,4 34,4 6,38 78, ,5 7,8 36,1 6,13 76, ,0 8,7 40,8 6,13 74,7 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,2 7,7 36,1 6,11 76, ,3 8,3 34,3 6,39 77, ,5 7,7 37,3 6,00 76, ,5 8,7 41,3 6,04 74,3 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 15

9 MARTINEZ KWS FAO 180 SEVERUS FAO 180 Kvalitet helt på toppen Tidlig helt fra starten MARTINEZ KWS er en middeltidlig sort med meget høj fodringskvalitet, samt et meget højt udbytte af både energi, stivelse og protein. Da MARTINEZ KWS tilmed har en tidlig og kraftig vækst, og evner at blive stående op, forventer vi os meget af denne spændende sort. Nyhed SEVERUS, en tidlig sort med udbytte og kvalitet der tilfredsstiller ethvert ønske. Tidlighed så du altid er sikker på at få høstet. Et højt indhold af energi og et lavt indhold af NDF, perfekt til den højtydende ko. Proteinindhold helt i top så du kan spare på kraftfoderet. Meget højt energiindhold Meget høj fordøjelighed af organisk stof Meget lav fyldeværdi og NDF Kan bruges som eneste grovfoder Stærk og markant forårsudvikling Tidlig moden i kolben Tidlig høst Meget højt stivelses og proteinudbytte Protein og stivelsesindhold meget højt Topniveau på energiindhold Også til rationer uden græs Lav fyldeværdi lav NDF Særdeles kraftig forårsudvikling God konkurrenceevne mod ukrudt Bliver stående op til kolbemajs Også til vindudsatte marker ,8 8,0 32,4 6,31 78, ,5 8,2 36,6 6,11 75,9 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,6 7,8 35,2 6,09 76,9 Gns ,1 8,5 35,7 6,26 76, ,5 8,0 36,1 6,00 75,8 Gns ,7 9,1 40,5 6,10 73,6 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 17

10 KONTENDER FAO 180 TRITON KWS FAO 180 Når langt og lander sikkert KONTENDER har en god forårsudvikling og tidlig blomstring. Tidlig og hurtig indlejring af stivelse, det er grundlaget for en sikker høst af energi. KONTENDER er det fleksible valg med stor sikkerhed i både udbytte og foderkvalitet. Sorten bliver altid færdig til høst som helsæd- og kolbemajs. Robust plante med protein og stivelse TRITON KWS er en tidlig sort til helsæd og kolbemajs. TRITON KWS har en god forårsudvikling og er tidligt i blomst. TRITON KWS er en stor plante, har flotte sunde blade. Foderkvaliteten er høj med et højt indhold af stivelse og protein. Højt indhold af protein og stivelse Meget lav fyldeværdi lav NDF Meget højt energiindhold Meget høj fordøjelighed af organisk stof Stærk og kraftig vækst i foråret God på vindudsatte marker Står sikkert op til højst som kolbemajs Flot med stivelse og protein God fordøjelighed af organisk stof Til rationer med over 25 % græs Kraftig forårsudvikling Tidlig blomstring Sunde blade ,1 7,7 31,5 6,26 78, ,6 8,3 35,7 6,35 76, ,6 8,1 34,5 6,17 77, ,8 7,8 34,5 6,11 76, ,5 8,0 35,8 6,09 76,3 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,4 8,9 41,5 6,04 72,8 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 19

11 Salerno FAO 190 ANVIL FAO 200 Stort udbytte fra en stor plante Fylder din mælketank SALERNO er en ny middeltidlig sort til høje udbytter. En kraftig plante med rigtig god forårsvækst. SALERNO laver mange FE og giver et højt udbytte i stivelse, protein og tørstof. SALERNO står flot i marken, også hvor den er udsat for vind. Ny sort med begrænset mængde udsæd sæsonen Nyhed ANVIL indtager gode placeringer i landsforsøgene år efter år. ANVIL giver et højt og frem for alt, stabilt udbytte af både stivelse og total energi hvert år. ANVIL har gennem årene vist, den kan dyrkes til helsæd på langt de fleste lokaliteter i Danmark. Er meget stabil i kvaliteten. Middelhøjt energiindhold Masser af stivelse og protein Til rationer med over 25 % græs Kraftig forårsudvikling Kraftig, sund og robust plante Blomstrer tidligt Højt indhold af stivelse hvert år Ensartet fodring år efter år Højt indhold af protein Til rationer med over 25 % græs Altid sikker etablering Kraftig vækst i foråret Stabilt udbytte uanset sæson Ikke til vindudsatte marker ,7 7,7 35,6 6,11 76, ,0 7,8 38,4 5,99 74,9 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,1 7,2 34,2 6,09 77, ,1 8,2 37,1 6,24 75, ,2 8,1 35,8 6,00 75, ,0 8,7 42,1 5,94 72,4 Kilde: Landsforsøg helsæd Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse Majs til helsæd 21

12 AMAGRANO FAO 200 Kompetens FAO 210 Et rigtigt hattrick i udbytte Kan og når det hele AMAGRANO er topscorer i helsæd, kolbe- og i særdelshed i kernemajs. Starter hurtigt i foråret og er tidlig i blomst. Topindhold af stivelse og protein, med et lavt indhold af NDF. Har desuden en god fordøjelighed af organisk stof en god basis for en stor mælkeproduktion. KPETENS er en af topscorerne i landforsøgene Den kan det hele, højt udbytte af energi, stivelse og tørstof. I tillæg en høj fordøjelighed af organisk stof. KPETENS er sen, men bliver færdig. Sund og blive stående. Ny sort med begrænset mængde udsæd sæsonen Nyhed Højt indhold af stivelse og protein Meget lav fyldeværdi Lavt indhold af NDF Til rationer med over 25 % græs Topudbytte både til helsæd og kolbemajs Tidlig og kraftig plante Robust også på vanskelig jord Står sikkert til høst som kolbemajs Meget højt energiindhold Lav fyldeværdi lav NDF Høj fordøjelighed af organisk stof Kan bruges som eneste grovfoder God forårsudvikling Tidlig moden i kolben Sund sort Bliver stående op til høst ,1 7,3 33,5 6,07 77, ,8 8,1 36,2 6,30 75, ,5 7,7 33,5 6,10 77, ,2 7,2 33,0 6,31 78, ,7 7,6 36,4 6,13 76,5 Kilde: Landsforsøg majshelsæd ,5 8,5 41,5 5,95 72,3 Kilde: Landsforsøg majshelsæd Sortsbeskrivelse Majs til helsæd Sortsbeskrivelse 23

13 Kolbemajs Kolben den bedste del af majsen Der er ingen tvivl om, at kolben er den mest energirige og den lettest fordøjelige del af majsplanten. Kolbemajs er derfor perfekt, hvis du stiller ekstra høje krav til energiindholdet i dit grovfoder og samtidigt vil have et grovfoder med lav fyldeværdi. Derfor ser vi rigtigt meget koblemajs i produktion af slagtekalve og hos mange højtydende mælkebesætninger. Høsten af kolbemajs ligger nogle uger efter høsten af majs til helsæd. Sortsvalg, når du ved majsen skal høstes som kolbemajs Ved du, at du vil høste majsen som koblemajs, skal du udelukkende vælge sorter, der har bevist deres værdi som kernemajs i Råprotein % af ts Lapromessa Lapriora Coryphee Landsforsøgene. Udbyttet af FEN og protein stammer næsten udelukkende fra udbyttet af kerner. Derfor skal du bruge sorter, som har har dokumenteret højt kerneudbytte. Samtidigt ved du at kernemajssorterne kan blive stående, indtil du kan høste dem. Rigtige kernemajssorter sikrer dig derfor det bedste udbytte, den højeste kvalitet og den bedste økonomi. Kolbemajs udbytter Gennemsnit 2012 og 2013 Kontender FEN / ha Kilde: Beregnet fra Landsforsøgene 2012 og Alle sorter som har deltaget begge år Tidlige sorter vist med grøn og sene sorter med blå. KWS sorter vist med navn. Coryphee og Lapromessa maredsføres ikke i 2015 Amagrano De sidste to år er der udtaget kolbeanalyser i Landsforsøgene med kernemajs. Sammenholdes disse analyser med sorternes kerneudbytte, får de det bedste grundlag for vurdering af sorternes udbytteniveau som kolbemajs. Tallene fremgår af grafen nedenfor. KWS soterne giver en markant bedre kombination af FEN og råprotein end de øvrige sorter. Det skyldes vores store fokus på kerneudbytterne, kombineret med udvikling af sorter med højere indhold af både energi og råprotein i kernerne. Der er ingen tvivl om at Amagrano er topsorten til kolbemajs, med det absolut højeste udbytte af foderenheder, og samtidigt det højeste udbytte i råprotein. Vil du have en lidt tidligere sort, står valget mellem Kontender eller Lapriora. Begge sorter er tidlige med en stærk kombination af udbytte i foderenheder og råprotein. HYPERION KWS er en ny spændende sort til kernemajs, og vi forventer også gode resultater af sorten som kolbemajs Sortsvalg når du vil have frihed mellem kolbemajs og helsædsmajs Dyrker du primært majsen til helsæd, men vil holde muligheden for kolbemajs åben? Så kan du med fordel vælge en sort, som både har vist sin værdi til helsæd, og som har et højt indhold af stivelse. Det viser, at sorten har en høj kolbeandel, og du kan roligt bruge dem som buffersort. Med buffersorter i marken, kan du beslutte om afgrøden skal står til kolbemajs lige før høsten af helsæd. På det tidspunkt kender du udbytterne i græs og kan vurdere udbytterne i majsen. Men vær opmærksom på, at ikke alle helsædssorter har dokumenteret evnen til at blive stående til høst som kolbemajs. Det kan være afgørende for et godt resultat. Vores anbefaling til buffersort ser du i tabellen nedenfor Sorter FAO Side Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Sergio KWS Keen Martinez KWS Severus Kontender Triton KWS Amagrano Kompetens Kolbemajs Kolbemajs 25

14 Kernemajs Topresultater med kernemajs Der er flere rigtigt gode grunde til at arealerne med kernemajs stadigt er stigende. Flere og flere fortæller om bedre sundhed og foderudnyttelse hos svin, der fodres med kernemajs. Med kernemajs kan du øge dit udbytteniveau på middelgod og let jord. Det reducerer prisen for hjemmeavlet foder. Så både grisene og økonomien bliver sundere ved dyrkning og fodring med kernemajs. Vælg blandt topsorterne vælg KWS KWS har gennem de sidste mange år leveret topsorterne i kernemajs. Det er resultatet Udbytte råprotein kg / ha af en stærk fokus på sorter med potentiale til højt kerneudbytte, kombineret med gode stængel- og kolbeegenskaber. I Landsforsøgene i 2010, 2011, 2012 og 2013 var det sorter fra KWS, der gav de højeste udbytter både af foderenheder og protein. Med et endnu stærkere udbud af sorter til kernemajs i 2015, tilbyder vi dig et bredt udvalg af topsorter, så du kan finde en eller flere, der passer til dine lokale forhold. Udbytte FEsv og protein Gennemsnit 2012 og 2013 Lapromessa Hyperion KWS Lapriora Kalientes Coryphee Kontender Udbytte FEsv / ha Kilde: Landsforsøg kernemajs 2012 og Alle sorter der har deltaget begge år. Tidlige sorter markeret med grønt og sene sorter med blåt. KWS sorter vist med navn. Coryphee, Lapromessa og Kalientes markedsføres ikke i 2015 Amagrano Vælg sorter der passer til dine forhold Gode forhold for majs sene sorter Amagrano er den ubestridte bedste sort til kernemajs, med det højeste udbytte af kerne og FEsv i Landsforsøgene hvert år siden 2010, hvor sorten blev introduceret. Hyperion KWS har været med siden 2012 og har siden givet det højeste udbytte af protein. Sorten ligger meget tæt på Amagrano i udbytte af FEsv og kerne. Det er derfor en god ide at kombinere de to sorter for at øge sikkerheden i dyrkningen. Normale forhold til majs tidlige sorter Har du behov for en tidligere høst, skal du gå efter sorter med lavt vandindhold ved høst. Sorternes FAO tal kan snyde, da sorterne evne til at tørre i kolberne ikke hænger direkte sammen med FAO tallet. Som det fremgår af grafen ovenfor får du den bedste kombination af tidlige høst med et højt udbytte af FEsv og protein ved Lapriora og Kontender. Begge sorter afmodner tidligt. Kontender har et lidt højere udbytteniveau, mens Lapriora har det laveste vandindhold ved høst. Alle KWS kernemajssorter har naturligvis en høj stængelstyrke og står op helt frem til høst. Nye sorter testet i Blandt alle de nye sorter i Landsforsøgene med kernemajs i 2013 havde Sergio KWS det absolut højeste udbytte af FEsv (tallene ikke vist her i kataloget, men se nærmere om forsøgsresultaterne fra 2013 på Både Ramirez og Sergio KWS var blandt de tidligste sorter, og i forsøgene i Jylland gav Ramirez det højeste kerneudbytter. Begge sorter ligger i top med udbyttet af protein 8 % højere end de øvrige tidlige sorter. Undgå Fusarium toksin vælg KWS Fusarium toksin optræder hovedsagligt i sorter med lukkede kolber. Landsforsøgene gennem de sidste 3 år viser tydligt, at sorter med åbne kolbespidser ikke giver problemer med Fusarium toksin. Derimod er alle overskridelser af grænseværdien for Fusarium toksin fundet i sorter med helt eller næsten helt lukkede kolber. Fusarium vokser inden i planten og udvikler sig fra stængel og kolbe frem til kernerne og angriber ikke fra kolbespidsen. I de undersøgte tre år er der ikke fundet Fusarium toksin over eller nær grænseværdien i sorter fra KWS. Når du vælger kernemajs fra KWS, har du derfor den største sikkerhed for at undgå Fusarium toksin. Vores anbefaling til kernemajs finder du i tabellen nedenfor Sorter FAO Side RAMIREZ SERGIO KWS Kontender Lapriora Hyperion KWS Amagrano Kernemajs Kernemajs 27

15 KONTENDER FAO 180 LAPRIORA FAO 190 Når langt og lander sikkert KONTENDER har en rigtig god forårsudvikling og tidlig blomstring. Tidlig og hurtig indlejring af stivelse, det er grundlaget for tidlig og sikker høst. KONTENDER er det fleksible valg med stor sikkerhed. Bliver altid færdig til høst som kolbe- og kernemajs Det sikreste valg LAPRIORA er til kerne- og kolbemajs, men kan også bruges til helsæd hvis energiindholdet skal være meget højt. Bedste sort til tidlig høst både i kolbe- og kernemajs. Indhold af energi, protein og fedt altid meget høj. LAPRIORA bliver stående, og kan dyrkes på vindudsatte lokaliteter. I stalden som kernemajs Højt indhold af protein Godt og sikkert udbytte i FEsv Lavt indhold af DON toksiner I marken til kernemajs Stærk og kraftig vækst i foråret Står sikkert op til højst Lavt vandindhold tidlig høst I stalden som kernemajs Højeste indhold af energi Meget lavt indhold af DON toksiner Højeste indhold af protein og fedt I marken til kernemajs Tidligst i høst, lavest vandindhold Sikker høst også på vindudsatte marker Lav og åben hurtigt tørring. KONTENDER Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt Lapriora Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt ,0 7,7 4,4 137 Gns ,7 7,3 4,5 230 Kilde: Landsforsøg kernemajs ,8 8,7 5,5 81 Gns ,7 8,1 5,4 265 Kilde: Landsforsøg kernemajs Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse Kernemajs 29

16 HYPERION KWS FAO 200 AMAGRANO FAO 200 Topresultater i kernemajs HYPERION KWS ligger helt i top med udbytte og kvalitet som kernenmajs. Bliver middelhøj og står sikkert frem til høst. Ingen fund af Fusarium toksiner hverken i 2012 eller Den bedste i kombination af udbytte i energi og protein siden sortens første år i Landsforsøgene. Et rigtigt hattrick i udbytte AMAGRANO er Danmarks absolutte bedste sort til kolbeog kernemajs. Sorten præsterer topbytter både af kerner, foderenheder og protein år efter år. Det gør den til en sikker vinder til både kolbe og kernemajs. AMAGRANO har givet højeste udbytte i kernemajs siden den blev introduceret i I stalden som kernemajs Højt energiindhold Højt proteinindhold Ingen fund af Fusarium toksiner * I marken til kernemajs Meget hurtigt forårsudvikling Sund og kraftig plante Står sikkert frem til høst I stalden som kernemajs Højeste udbytte af FEsv Middelhøjt indhold af råprotein Højt indhold af fedt Meget lav risiko for DON toksin I marken som kernemajs Tidlig og kraftig plante Robust også på vanskelig jord Suveræn standfasthed Let at tærske Hyperion KWS Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt Amagrano Udbytte fht. Indhold i % DON ppb Kerne FE sv Vand Protein fedt ,6 8,2 5,2 < 50* Gns ,9 7,6 4,9 < 50* Kilde: Landsforsøg kernemajs (I landsforsøgene 2012 og 2013 testet under navnet Pronto KWS) * 50 er detektionsgrænsen for DON ,2 7,8 5,0 54 Gns ,2 7,5 4,9 221 Kilde: Landsforsøg kernemajs Sortsbeskrivelse Sortsbeskrivelse 31

17 Biogasmajs Majs til biogas Produktion af biogas bliver mere effektiv og økonomisk, når anlægget forsynes med letomsætteligt plantemateriale, og derfor bruges der meget majshelsæd i produktionen af biogas. Kvalitetskrav til biogasmajs I opstarten af biogas eventyret var der mest interesse for udbyttet af tørstof. Men med den stigende erfaring i produktionen med forskellige majstyper, finder man klare forskelle i den mængde biogas, der kan produceres pr kg tørstof. Vi ser derfor flere anlæg, der lægger vægt på hvilke sort, der dyrkes hos deres leverandører. Selvom den biologiske proces i et biogasanlæg ofte sammenlignes med processen i vommen på en drøvtygger, stiller et biogasanlæg andre krav til kvaliteten. Det betyder, at sorter der har højt energiindhold er mere efterspurgte, og dermed sorter med højt indhold af stivelse og lavt indhold af NDF. ges ved valg af sort til biogasmajs. Derved sikrer du det bedste økonomiske resultat. Vi anbefaler SALERNO, HYPERION KWS, AMAGRANO og KPETENS som sikre sorter til eksport. Dyrkning til danske anlæg De danske biogas anlæg er mere fokuserede på kvaliteten af majshelsæden. Her spiller energiindhold og fordøjelighed af det organiske materiale den væsentligste rolle. Vælg sorter som passer i tidlighed, men vær sikker på at sorten hvert år kan klare de krav som køberen stiller til energiindhold og fordøjelighed af det organiske materiale. Tidlige sorter: MARTINEZ KWS, SEVERUS og TRITON KWS er tidlige sorter der kombinerer højt tørstofudbytte og højt energiindhold. Sene sorter: SALERNO, HYPERION KWS, AMAGRANO og KPETENS er sene sorter der kombinerer højt tørstofudbytte og højt energiindhold. Sorter velegnede til biogas Sorter FAO Side Martinez KWS Severus Triton KWS Salerno Hyperion KWS Amagrano Kompetens Eksport til Tyskland Dyrkning af majs, som eksporteres til tyske biogasanlæg, er en stor niche i det sønderjyske. Vi anbefaler at du vælger sorter, der passe til de kvalitetskrav køberen stiller. Men du skal være forsigtig med dyrkning af sorter, som ikke er kendte fra danske forsøg. Både de klimatiske forhold og begrænsninger for gødskning og plantebeskyttelse er anderledes i Nordtyskland. Kun erfaringer og forsøgsresultater fra Sønderjylland bør bru- 32 Biogasmajs Biogasmajs 33

18 cultivent Sådan dyrkes majsen Du går ind under et vækststadie for at se hvilke dyrkningstip, der er aktuelle for majs på det stadie Gennem vores forædling af nye sorter og produktion af kvalitetsfrø, sikrer vi dig et godt grundlag for det bedste resultat i marken. Men vi vil gerne være med til at sikre, at du får det bedst mulige udbytte, også efter vi har levere frøene. Derfor har vi udviklet cultivent, som giver dig tip og råd om, hvordan majsen kan dyrkes. Samtidigt udsender vi varsler om problemer og forslag til, hvad der skal være i fokus i marken netop nu. Viden og tips om majsdyrkning På har du adgang til en række gode og enkle løsninger, som kan være med til at give dig et bedre resultat i marken. I system Sådan dyrkes majsen kan du gå gennem de udfordringer og opgaver, som kommer i løbet af en vækstsæson. Du kan også bruge Hvad fejler majsen? hvor du finder billeder og forklaringer til de fleste sygdomme, skadedyr og problemer som kan genere din majs i løbet af væksten. Alle med værktøjerne i cultivent tager udgangspunkt i vækstsæsonen, og du finder let rundt ved brug af billeder og overskuelig grafik. Vores Majsleksikon giver en god og enkel forklaring på mange af de udtryk, som du kan støde på, når snakken står om majs. Ligesom du finder baggrundsinformation om sygdomme, skadedyr og næringsstoffer og dyrkning. cultivent tilbyder også nogle regneprogrammer, der kan være en hjælp med små beregningsopgaver. cultivent holder dig bedre opdateret systemet i cultivent sender information, varsler og forslag som passer til det område, hvor du har dine majsmarker. Og vi sender kun det, som kan være vigtigt for dig, for at få et topudbytte. Få mest muligt ud af sorterne fra KWS Med cultivent kan du komme sikkert gennem sæsonen, så du får det maksimale ud af de sorter vi har forædlet til dig. Meld dig ind på Tilmelding dig nu på QR-kode* indlæs QR-koden med din mobil og gå direkte til on-line registrering på cultivent * QR Code er et registreret varemærke ejet af DENSO WAVE INCORPORATED 34 cultivent cultivent 35

19 KWS Scandinavia A/S Majsteamet Salgschef Bjørn Lisbjerg Kærgade Randers SV Tlf.: Mobil: Mail: Produktchef Ken Brink Hølleskovvej Toftlund Tlf.: Mobil: Mail: Freelancer Sønderjylland Troels Pedersen Kirkevej 2, Øster Højst 6240 Løgumkloster Tlf: Freelancer Nordvest Jylland Lars Thede Vorupørvej Thisted Tlf: Freelancer Nordjylland Jørgen Klitgaard Larsgårdsvej Hjallerup Tlf: KWSM

20 KWS forhandler liste Kaspian Augustus KWS Ramirez Rubiera KWS Sergio KWS Keen Martinez KWS Severus Kontender Triton KWS Salerno Lapriora Hyperion KWS Anvil Amagrano Kompetens 37 KWS forhandler liste KWS forhandler liste 38

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mette Krogh Larsen, Jacob Holm Nielsen, Troels Kristensen, Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Indledning Mælkens sammensætning

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Af Hanne Bang Bligaard og Finn Strudsholm, AgroTech Januar 2010 Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret

Læs mere

Ensilage - proces og fremstilling

Ensilage - proces og fremstilling Ensilering Ensilage - proces og fremstilling Ensilage udvindes ved at starte en konservering af friske afgrøder. Man skårlægger og snitter ofte afgrøden, hvorefter den indpakkes i en lys-, luft-, og vandtæt

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Betfor Ikke kun nyttigt

Betfor Ikke kun nyttigt Betfor Ikke kun nyttigt Videnskabelige undersøgelser bekræfter erfaringer igennem 50 år. De gode egenskaber ved roefibre har vakt forskernes nysgerrighed. Hvad er det for mekanismer og egenskaber, som

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere