at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 30. april 2015 Jesper Wibrand 23 BEST europæisk tilfredshedsundersøgelse: Resultat 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Resume: BEST-undersøgelsen af borgertilfredsheden for 2014 er klar: De væsentligste resultater er, at udviklingen i overordnet tilfredshed går marginalt frem, at pålidelighed, skifteforhold og antallet af afgange har størst betydning for den overordnede tilfredshed, samt at borgerne i København og Bergen er mindre tilfredse end borgerne i Oslo, Stockholm og Helsinki. Sagsfremstilling: Benchmarking of European Service of Public Transport (BEST) er et europæisk samarbejde mellem offentlige trafikselskaber. BEST sætter fokus på passagerer i den kollektive trafik og borgere i de områder, hvor de deltagende trafikselskaber opererer. De deltagende byer i 2014 er Bergen, Helsinki, Oslo, Stockholm, Geneve og København. Bergen deltager for første gang. Formålet med BEST er at udvikle og styrke den kollektive trafik gennem benchmarking og udveksling af erfaringer. I BEST er det forudsat, at høj tilfredshed med den kollektive trafik bidrager positivt til det samfundsmæssige omdømme, værdi for pengene, overordnet tilfredshed og loyalitet. BEST samarbejdet tager udgangspunkt i en årlig tilfredshedsundersø- Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/7

2 gelse af den kollektive trafik, det vil sige både bus, tog og metro. I undersøgelsen bliver borgerne spurgt til tilfredsheden med den kollektive trafik inden for ti forskellige områder: 1. Citizen satisfaction (generel tilfredshed) 2. Traffic supply (udbuddet af trafik) 3. Reliability (pålidelighed) 4. Information (trafikinformation) 5. Staff behavior (personalets adfærd) 6. Security and safety (tryghed og sikkerhed) 7. Comfort (komfort) 8. Social image (samfundsmæssigt omdømme) 9. Value for money (prisvurdering) 10. Loyalty (loyalitet). BEST resultat 2014 for Hovedstadsområdet I 2014 er 54 pct. af borgerne i Hovedstadsområdet positive over for den kollektive trafik og 15 pct. er negative. Det er en fremgang på 2 procentpoint i forhold til året før. Den statistiske usikkerhed på undersøgelsen er på 3 procentpoint. Fra 2013 til 2014 øges loyaliteten fra 43 pct. til 47 pct. Loyaliteten er eneste område, som i 2014 har en statistisk signifikant ændring i forhold til /7

3 TILFREDSHED Figur 1. BEST resultat 2014 for Hovedstadsområdet Det enkelte målpunkter, som har størst indflydelse på den overordnede tilfredshed er pålidelighed, skifteforhold og antal afgange. Dette er ikke et isoleret billede for Hovedstadsområdet, men et generelt billede for byerne i BEST undersøgelsen. Figur 2 viser tilfredsheden med de tre målepunkter. Af figuren fremgår det, at der kun er sket mindre forbedringer på de tre målepunkter. Figur 2. Målepunkter med største indflydelse på generel tilfredshed 68% 66% 64% 62% 58% 56% 54% 52% 65% 66% 64% Public transport mostly runs on schedule 64% Transfers are easy 56% 58% I am satisfied with the number of departures Figur 3 nedenfor sammenstiller tilfredsheden med kollektiv trafik og rejsefrekvens og viser en 3/7

4 TILFREDSHED positiv sammenhæng mellem tilfredshed og rejsefrekvens. Af figuren fremgår det også, at de lav- og mellemfrekvente borgere er blevet mere tilfredse med den kollektive trafik i 2014, mens de højfrekvente er blevet mindre tilfredse. Figur 3. Tilfredshed og rejsefrekvens 70% 40% 30% 20% 10% 66% 63% 61% 55% 27% 37% 0% Høj Mellem Lav Note: Højfrekvente borgere har en rejsefrekvens med kollektiv trafik fra daglig til et par gange om ugen. Mellemfrekvente borgere har en rejsefrekvens på nogle gange om måneden og lavfrekvente borgere har en rejsefrekvens på mindre end månedligt til aldrig. Benchmark I Figur 4 neden for sammenlignes den generelle tilfredshed med den kollektive trafik for de forskellige byer i Norden. Som det fremgår, er den generelle tilfredshed væsentligt lavere i København og Bergen, end den er i Helsinki, Stockholm og Oslo. 4/7

5 Generel tilfredshed Figur 4. Benchmark af trafikselskaber i Norden 90% 80% 70% 40% 30% 20% 10% 0% Stockholm Oslo Helsinki København Bergen Note: 2014 er første år hvor Bergen deltager i BEST undersøgelsen. Forskellen kan være påvirket af, at stikprøvesammensætningen for de respektive byer er forskellig. I København og Bergen udgør andelen af lavfrekvente brugere af den kollektive trafik således en større andel af respondenterne og de lavfrekvente brugere er også mere kritiske, se figur 5. Figur 5. Sammenligning af tilfredshed for lavfrekvente brugere 55% Helsinki Stockholm 45% 40% Oslo 35% 30% København Bergen 25% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Andel af lavfrekvente brugere Perspektivering 5/7

6 I Movias løbende kundetilfredshedsundersøgelse er der 95 pct. tilfredse og meget tilfredse respondenter, hvilket er betydeligt flere end i BEST undersøgelsen. Forskellen på de to undersøgelser kan blandt andet henføres til undersøgelsesdesignet. BEST undersøgelsen er en webbaseret undersøgelse med respondenter, hvor der spørges generelt til bus, tog og metro. Movias løbende kundetilfredshedsundersøgelse er interviewbaseret, hvor der spørges til den aktuelle rejse og forhold omkring den aktuelle rejse. I Movias løbende kundetilfredshedsundersøgelse er der lidt over respondenter. Fordelen med BEST undersøgelsen er, at den belyser tilfredsheden med hele den kollektive trafik, det vil sige både for bus, tog og metro og for både brugere og ikke brugere af kollektiv trafik, ligesom den giver mulighed for sammenligning med andre storbyregioner. Fordelen med Movias undersøgelse er, at den er operationel. Busoperatørerne kan bedre foretage initiativer på baggrund af undersøgelsesresultatet i forhold til den faktiske drift, og Movia kan bedre fortage ændringer i forhold til konkrete forhold på en linje. Movia er bevidst om forskellene mellem undersøgelser og undersøgelsesdesign. Derfor benytter Movia forskellige undersøgelser til at få et nuanceret billede af kundetilfredsheden og kundernes oplevelse af den kollektive trafik. Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet har mange lighedspunkter med den kollektive trafik i Bergen, Helsinki, Stockholm og Oslo. De udfordringer som trafikselskaberne i disse storbyregioner står overfor, minder meget om Movias udfordringer. Hvert år gennemføres en række workshops, hvor selskaberne mødes og drøfter konkrete forhold. I 2014 blev workshops om trafikinformation, bustandarder, billetkontrol, samt kundetilfredshed og rejseadfærd gennemført. Økonomi: Ingen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: 6/7

7 Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 7/7

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere