SPECIFIKATIONER FOR DESKTOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIFIKATIONER FOR DESKTOP"

Transkript

1 SPECIFIKATIONER FOR DESKTOP

2 Retningslinjer vedr. bannerannoncering på eb.dk 1. Generelle regler for udformning af materiale 2. Regler for levering af materiale 3. Vægt og formatoversigt 4. Flash specifikationer 5. Expandable bannere 6. Rich Media specifikationer 7. Specialformater 8. Guidelines vedr. CPU 9. Polite-bannere 10. Banner-templates

3 1. Generelle regler for udformning af materiale Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme. Al bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificerede størrelse på banneret. Links skal altid åbne i et nyt vindue (target= _blank ). Ved brug af lyd bør der være tydelig start og stopknap. Lyden må først starte 1 sekund efter roll-over og skal stoppe ved roll-out. Ved format som follow-banner skal lyd aktiveres med klik af brugeren. Et flash-banner må aldrig fylde mere end 60KB. Et gif-bannermå aldrig fylde mere end 30KB. Videostreamingi et banner må max. veje 1 MB (tidligere 500KB) og skal hentes eksternt, således at den uploadedefil på max. 60KB først henter det tunge indhold på max. 1 MB (tidligere 500KB), når hele sitet er loadet (banneret skal altså laves som et politebanner) for kodning se afsnit 10. Afspilning/hentningaf filer, som er større end ovennævnte, er kun tilladt ved mouse-overeller klik og ikke, når siderne loades. Afspilning/hentningaf filer må først starte 1 sekund efter roll-over. Filen, der hentes ved mouse-over, må max. fylde 2,5MB. Hentes filen ved klik, er max-grænsen 5MB.

4 1. Generelle regler for udformning af materiale Hvis streaming aktiveres ved mouse-over, skal streamingen stoppe igen, når musen bevæges væk fra banneret. Visuel indikator af downloadstatus skal tilføjes, hvis streamingen ikke starter, før den er helt downloadet. Den totale animation eller video, som afvikles uden brugerinteraktion, må aldrig overstige 45 sekunder (inkl. loops). Til gengæld må de 45 sekunder afvikles for hver 90 sekunder (dvs. 45 sekunders animation efterfulgt af 45 sekunders pause og derefter afvikling igen, osv.). Det totale antal loops inden for 45 sekunder må max. være 5. Det anbefales kraftigt at bruge ActionScript2 frem for ActionScript3, da ActionScript3 kan give problemer med pop-upblokkere. Ligeledes kræver ActionScript3 FlashPlayer 9 eller 10, og mange af sitets brugere benytter kun flash 8 eller herunder. Animerede bannere uden video og uden brug af ActionScript3-specifikke effekter må max. have 18 frames pr. sekund (fps). Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige stroboskopiske animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer. Et banner må aldrig påføre CPU-forbruget en forhøjelse på mere end 5%. Se mere i afsnittet om CPU-forbrug. Hvis et banner linker videre til en hjemmeside af seksuel karakter, skal URL entil denne hjemmeside indeholde en advarselsboks med en aldersbegrænsning på min. 18 år.

5 2. Regler for levering af materiale Bannermaterialet må kun bestå af flashfiler (swf), imagefiler (gif, jpg) og/eller inline DHTML/HTML. Bannermaterialet skal afleveres senest 3 hele arbejdsdage før kampagnestart. Ved specialformater skal materialet afleveres senest 4 arbejdsdage før kampagnestart. Hvis en kampagne eksempelvis skal køre mandag morgen, skal materialet være EB Backoffice i hænde senest onsdag morgen. Ved forsinket levering eller levering af fejlagtigt materiale senere end tre dage før kampagnestart kan EB ikke garantere kampagnestart, og leverandøren kan blive opkrævet et administrationsgebyr eller få fratrukket materialegodtgørelsen. Bannermateriale, som falder uden for rammerne af vægt-og format-oversigten, (se punkt 3) betragtes som specialformater. Hvis specialformater ønskes indrykket, bedes du kontakte EB Backoffice. Vi glæder os over og afprøver gerne nye bannerkoncepter, men skal først kontrollere, at de opfylder vores tekniske og redaktionelle krav. Der er ingen garanti for, at specialformater kan indrykkes.

6 2. Regler for levering af materiale Levering af materiale: Bannermaterialet sendes pr. mail til med følgende information: Navn på kunde (i emnefelt ved ) Kampagnenavn Tidspunkt for kampagnestart Evt. bureauordre-id Evt. kontaktperson Angivelse af format, placering og type Korrekt landingpage/url Evt. tracking-url Sæt salgskonsulenten c.c. på mailen I tilfælde af overvældende negativ bruger-feedback eller forstyrrelse har EB ret til at gøre indsigelse og dermed få fjernet annoncematerialet, uanset om kampagnen er fuldført eller ej. Annoncøren vil i så fald have ret til at få fuldført kampagnen med andet, accepteret materialet.

7 3. Vægt- og format-oversigt Formatnavn Pixelformat Størrelse Framerate Clicktag Animation* Filformat Monster top 930x KB 18 fps. on(release) {geturl(_root.clicktag _blank );} Max. 45 sekunder Swf, jpeg, gif, html5 Wallpaper** 2560x KB 0 INGEN Gif, Jpeg, Png Megamonster 930x KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Artikel banner stor 930x KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Bottom/artikelbanner 300x KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Follow*** 160x600/ KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Right/Left 140x KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif,html5 sekunder Sponsor 1 930x80 60 KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Sponsor 2 930x KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif,html5 sekunder Sponsor 3 930x KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Galleri top 930x90 60 KB 18 fps. Som ovenfor Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Expand 930x180/ KB 18 fps. Se specifikke expandspecifikationer Max. 45 Swf, jpeg, gif, html5 sekunder Interstitial**** 500x KB 18 fps Som ovenfor Se punkt 8 Swf, jpeg, gif Bemærkninger se næste side

8 3. Vægt- og format-oversigt *Den totale animation eller video, som afvikles uden brugerinteraktion, må aldrig overstige 45 sekunder inkl. loops. Til gengældmå de 45 sekunder afvikles for hver 90 sekunder, dvs. 45 sekunder animation, derefter 45 sekunder pause og derefter afvikling igen osv. **Læs evt. mere om Wallpaper under afsnittet Ekstrabladet.dk Top/Wallpaper format (punkt 4). ***Follow-banneret må ikke indeholde lyd ved blot mouse-over. Hvis der er lyd i banneret, skal det manuelt aktiveres af brugeren. Vi anbefaler 600 px i højden, da det dette format passer bedst til de fleste skærmstørrelser. **** Frekvens 1 pr. dag. Laves bannerne som polite, er der andre retningslinjer for vægten af filen se afsnit om polite(punkt 10).

9 3. Ekstrabladet.dk Top/Wallpaper Format Ved udvikling af Wallpapermateriale til Ekstrabladet.dksom er 2560x1440 px skal man være OBS på at det Primære budskab i wallpaperetskal være illustreret som vist i nedenstående eksempel. Dette sikrer at budskabet i banneret vises overfor brugere med mindre/almindelige skærmstørrelser.

10 5. Flash-specifikationer Flash-bannere skal leveres som Macromedia clicktag-parameter, som overfører target URL til alle almindelige browsertyper, og derfor vil kunne tælle kliks. Bannerne leveres via IFRAME TAG/JAVASCRIPT TAG. Kliks vil blive talt og linket som requested. Bureauet/kunden skal levere et fuldt funktionsdygtigt banner uden hardcodedurl. Ved levering af flashmateriale SKAL der medfølge en gif-fil til backup. Implementering af clicktag: Det er vigtigt, at clicktag er stavet korrekt for at sikre, at der kan tælles klik på banneret. Actionscriptfor Flash version 7 oghøjere: on(release) { geturl(_root.clicktag, _blank ); } Hvis der skal bruges flere forskellige URL er i samme banner, kan det gøres ved at bruge variablerne clicktag, clicktag1, clicktag2 osv. Eksempel: on(release) { geturl(clicktag, _blank ); } ActionScript: on(release) { geturl(clicktag1, _blank ); } ActionScript: on(release) { geturl(clicktag2, _blank ); } Helios IQ understøtter op til 9 forskellige URL er i samme banner.

11 5. Flash-specifikationer ActionScript2.0 code: on (release) { geturl(_root.clicktag, "_blank"); } Hvis flere funktioner skal udføres fra samme klik på banner el. knap, bør det sikres, at den første handling efter klikket er åbningen af browservindue. Enhver forsinkelse mellem klik og kald af funktionen, som åbner vinduet, øger chancen for at trigge pop-up blokkere. ActionScript 2.0 code: on (release) { geturl(_root.clicktag, "_blank"); // dont'tplace any functions before this line YOUR_FUNCTION(); } For større stabilitet og bedre performance anbefales det at bruge ActionScript 2. Actionscript 3 kan give problemer med popupblokkere, og derudover kræver ActionScript3 FlashPlayer9 eller 10 mange af sitets brugere benytter kun flash 8 eller derunder.

12 5. Flash-specifikationer ActionScript3.0 code: if (root.loaderinfo.parameters["clicktag"]) { var clicktag:string = root.loaderinfo.parameters["clicktag"];} click_btn.addeventlistener(mouseevent.mouse_up, geturlfunction); function geturlfunction(ev:event = null): void { ExternalInterface.call("window.open", clicktag, "_blank");} For implementering af clicktag i expandable-bannere se venligst afsnit om expandable-bannere(punkt 5) Øvrige krav til flash-bannere Følgende flash-attributter med tilhørende værdier skal anvendes i flashkoden(object & embed): "quality" skal have værdien "autohigh" "wmode" skal have værdien "opaque" Ved anvendelse af iframes skal parametrene "name" og "id" være definerede. Eventuelle afvigelser fra disse krav skal være godkendt af Mediet. Ellers kan annoncen blive fjernet uden varsel.

13 6. Expandable-bannere Generelle expand-specifikationer Expand-funktionen må først starte 1 sekund efter, musen er ført ind over banneret. Ved expandable flash-bannere skal Transparency-mode anvendes. Benyt ikke Opaque. Expand-banneretbestår af et kollapset format og et expandeteg.: topbanneri størrelsen 930x180 (collapsed) og max. 930x600 (expanded). Øvrige specifikationer for flashbannere gælder også for expandable bannere (se Det anbefales at benytte ActionScript2 frem for ActionScript3. På ekstrabladet.dker der to muligheder for at køre med expandablebannere på monstertopbanneret 930x180/600. Se beskrivelse og specifikationer for drop down på 930x180/600 og push down på 930x180/600 og på expand for bottom bannere 300x250. Expandable bannere med push down skal sendes til Ekstra Bladets Backoffice senest 5 dage før kampagnestart, således at der kan testes og eventuelt tilrettes.

14 6. Expandable-bannere Expandable-bannere Expandablebannere med drop down fungerer på den måde, at banneret ved expandlægger sig ud over artiklerne på sitet. Dette er den normale form for expand. Expandablebanner med push down af sitet fungerer på den måde, at banneret når det expander, skubber det redaktionelle indhold ned. Expand-funktionen skal fungere over hele banneret, og det er IKKE muligt kun at lade banneret expande ved mouseoverpå en del af banneret. Vigtigt for expandable-bannere med push down : Expand-funktionenskal aktiveres ved mouse-overeller klik på banneret og deaktiveresved mouse-outpå banneret. Altså skal expand-funktionen laves uden TAG Eksempel på kodning af clicktag samt expand og collaps -funktion: on (rollover) { gotoandplay("expand"); } on (rollout) { gotoandplay("contract"); } on (release) { geturl(_root.clicktag, "_blank"); }

15 6. Expandable-bannere Expandable bannere 300x250 Expandablebannere 300x250 fungerer på den måde, at det kan expandeud til venstre side for banneret dog max 600x500, over det redaktionelle indhold. Hvis der er ønske om at banneret skal expandened, eller til højre, skal dette testes af Backoffice. Kontakt derfor Backoffice i god tid før kampagnestart på så der kan testes og eventuelt tilrettes. Expandable 160x600 Expandablebannere 160x600 fungerer på den måde, at det expanderud til venstreeller højreside for banneret dog max 600x600, over det redaktionelle indhold. Hvis der er ønske om at banneret skal expandened, eller til højre, skal dette testes af Backoffice. Kontakt derfor Backoffice i god tid før kampagnestart på så der kan testes og eventuelt tilrettes. Expandable bannere: Variablen expandtag indeholder url en til at expande en flash til den fulde størrelse. ActionScript: on(release) { geturl(expandtag, _blank ); } Alternativ FSCommand til expand: on(release) { fscommand( expand ); }

16 6. Expandable-bannere CollapseTAG Variablen collapsetag indeholder URL en til at mindske en flash til dens kollapsede størrelse. ActionScript: on(release) { geturl(collapsetag, _blank ); } Alternativ FSCommand til collapse: on(release) { fscommand( collapse ); } FSCommand for Expand Height:

17 6. Expandable-bannere Hvis banneret hostes af 3. part, gælder følgende: Adformaccepterer kun expand-bannerelavet med to filer. Sådanne bannere skal være compiledmed Flash 8 eller højere. Ifølge en Adobe bug (http://bugs.adobe.com/jira/browse/fp-1065) kan der forekomme pop-upproblemer ved bannere compiledmed tidligere versioner end Flash 8 i IE7. Adformexpand-bannereskal have en normal størrelse og en expandedstørrelse samt to backup gif si tilsvarende størrelser fx. består et 930x180 expandablebanner dermed af to filer: én på 930x180 og én på fx. 930x600. clicktagvariabel skal implementeres i den expandedestørrelse banner. Detaljerede instruktioner på dette kan findes her: Test altid Flash-bannere live ved at bruge Adforms Creative Test Module, som kan findes her:

18 7. Rich Media specifikationer Strukturelle specifikationer: Bannere må ikke indeholde mere end 1 stk. HTML-fil. AdTechunderstøtter ikke eksterne js-filer. Disse skal være integreret i bannerets kildekode. Alle elementer skal være gemt på samme niveau. Filnavnene må ikke indeholde specielle karakterer som æ, ø, å eller space. HTML eller DHTML-bannere bliver uploaded i en zip-fil. Disse zip-filer må ikke være komprimerede. HTML-filens kildekode: HTML'ens kildekode skal omskrives i JavaScript (i form af document write). Browser-relaterede problemer som JavaScript-fejl i IE6 skal der tages højde for. Kildekoden må ikke indeholde følgende TAGs: <HTML>, <HEAD>, <TITLE> og <BODY>. Funktioner som #onload# kan ikke blive eksekveret i <BODY>. *.CSS-definitioneri <HEAD> vil blive annulleret og set bort fra. Generelt skal funktioner, som kan påvirke programmeringen af websitet, undgås. (F.eks. "onload", o.s.v.) JavaScript-variabler, som samles i HTMLkommandoer, kan være årsag til problemer, når de repliceres af en annonceserver (f.eks. variablen: "var IMG;" eller funktionen "IMGPRELOAD( );"), hvilket ofte bliver brugt af Dreamweaver.

19 7. Rich Media specifikationer Placering af lag og DIVsinden i banneret skal være relative og ikke absolutte, da den aktuelle placering bestemmes af AdTechTAG'et. I alle bannere med formularer understøtter AdTechikke transmissionen POST (METHOD="POST"), da det ikke kan bruges som redirect. Alle disse bannere skal omprogrammeres til METHOD="GET". Når metoden GET bruges, må URL'en ikke være længere end Bytes (256 karakterer). Det er meget vigtigt, at HTML og DHTML-bannere fungerer lokalt. JavaScript: Annoncøren bør i størst muligt omfang anvende funktionalitetervia Flash. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende JavaScript. JavaScripts skal testes nøje af annonceproducenten i de mest almindelige webbrowsere og operativsystemer (se FDIMstatistik). Mediet har ikke mulighed for at teste og rette fejlbehæftede JavaScripts. Kode, som er årsag til problemer på sitet, fjernes omgående.

20 7. Rich Media specifikationer JavaScript: Sæt eget præfiks foran variabler og funktionsnavne, f.eks.: company_myfunction(); eller var company_mystring= string ; Dette for at undgå konflikt med øvrige annoncer eller Mediets egen kode. Det er også okay at anvende forkortelser eller på anden måde skabe unikke præfiks. Al annoncekode skal placeres inlinei html-siden. Derfor kan anvendes <script></script> tags med indhold. Der kan ikke placeres kode hvor som helst i dokumentet, f.eks. i header eller bunden af dokumentet, da det kan skabe problemer f.eks. ved initiering. Window-events må ikke anvendes, medmindre andet aftales. Det er ikke tilladt at scripte mod andre objekter uden for eget annonceareal. Der kan opstå problemer med klikmålingen, når links genereres eller eksekveres via JavaScript. Annoncer uden klikmåling accepteres, men annonceproducenten bør informere sin kunde om det.

21 8. Specialformater Specialformater kan tage op til 5 dage at teste og godkende. Interstitials: Et format som "mørkelægger" siden med en transparent farve, og annoncen vises midt på siden. Annoncen bliver siddende, selvom brugeren scroller. Visningstid: max. 7 sekunder der skal tages højde for, at budskabet skal kunne nå at blive opfattet på 7 sekunder. Format: swfog 3. parts tag. Filstørrelse: max. 60 KB. Max 500 x 500 pixels. Framerate: max. 18 fps. Køres ikke i IE6 og tidligere. Siden loades samtidig med, at interstitial-annoncen vises. Derfor anbefales det, at der ikke anvendes eksterne filhentninger. Ligeledes anbefales det at gøre hele annoncen så enkel som muligt for at undgå eventuelle performance-problemer, og at annoncen hakker. Interstitials vises med frekvens 1 pr. dag. Se eksempel på formatet:

22 9. Guidelines vedrørende CPU MacromediasFlash-playerbruger af den enkelte computers CPU (Central ProcessingUnit), når den håndterer animation, masker, kører kode og udfører beregninger i Flash. Filer, som indeholder avancerede animationer, overgange, loops og tidsstyret funktionalitet, forbruger relativt en større andel af computerens processorkraft. Flash-filenkonkurrerer om CPU-brugen med de andre processer, som er i gang på computeren. Hvis en annonce kræver for meget processor-kraft, kan det påvirke ens egne eller andres annoncer. I værste fald bliver hele computerens regnekraft nedsat, og den bliver langsommere til at loade websiden. Når der er flere Flash-annoncer på den samme side, er det vigtigt, at alle annoncerne bidrager til at holde CPU-forbruget i bund.

23 9. Guidelines vedrørende CPU Der findes flere måder at holde CPU-forbruget nede på: Brug færre animationer, som baserer sig på matematiske beregninger i Actionscript. Fjern unødige keyframes fra animationen og brug Tweening-funktionen i stedet for frame-by-frame -animation. Sænk antallet af billeder pr. sekund (framerate)-der bør maksimalt være 18 pr. sekund. Minimér brugen af overtoninger, gennemsigtighed, masker og animationer. Billedobjekter, som bruges mere end én gang i flashfilen, bør konverteres til symboler. Symboler gemmes kun én gang i filen og genbruges senere. Det reducerer både filstørrelse og CPU-forbrug. Begræns forandringerne mellem hver keyframe. Minimér informationerne, som lagres i de første frames. Tungere logik bør lægges senere i tidsforløbet. Funktioner, som aktiveres af brugeren, er at foretrække (ved roll-over/klik). Undgå unødige timer-funktioner og loops. Almindelige streger kræver mindre hukommelse end prikkede/stiplede streger eller streger lavet med pensel-værktøjet. Gruppér objekter og lav kald til hele gruppen i stedet for hvert enkelt objekt. Minimér antallet af fonte og konvertér ikke tekst til grafik unødigt. Brug vektor-grafik frem for pixel-grafik. Optimér vektor-grafikken. Vælg Modify>Smooth, Straigtheneller Optimizefor at reducere antallet af vektor-points.

24 9. Guidelines vedrørende CPU Yderligere faktorer, der forværrer CPU-performance: Flere samtidige animerede sekvenser over mange lag. Animerede sekvenser med transparent baggrund, som ligger oven på importeret grafik (jpg, png, etc.) Action Script-genererede handlinger sat til random(f.eks. fog og rain ). Importeret pixel-grafik, der skaleres op over en længere tidssekvens. En måde at kontrollere CPU-forbruget på er at åbne Windows Task Manager (Windows Opgavebehandling) ved at trykke CTRL-ALT- DEL. Under Performance vises et diagram over CPU-forbruget. Åbn swf-fileni browseren og kontroller diagrammet igen. En lille top på 20-30% er helt normalt. Men hvis ikke CPU-forbruget stabiliserer sig på et relativt lavt niveau (5-10%), bør der ændres i filen. Selvfølgelig varierer CPU-forbruget mellem forskellige maskiner og på baggrund af, hvilke processer der kører. Derfor kan det være svært at finde det præcise CPU-forbrug. Det er kun et mindretal af Mediets brugere, som har den nyeste computer-model, og mange af brugerne har sandsynligvis Word, Outlook og andre programmer åbne samtidig. Mediet forbeholder sig ret til at fjerne annoncer, som fungerer dårligt eller bruger urimeligt meget CPU, uden varsel.

25 10. Polite-bannere Heavy rich media-bannere kan tynge loadtiden på sitet betydeligt, og som en løsning på dette, anbefaler vi, at der bruges politebannere. Polite-banneretillader, at banneret vejer væsentligt mere end normalt, fordi image,fileni banneret erstatter originalbanneret i den tid, det tager for sitet at loade færdigt. Først derefter loader den tunge swf-fil. Nem polite-banner-løsning på EB EB Backoffice har i samarbejde med Adtechfået udviklet en polite-templatei Adtech, som gør det muligt for os at konvertere et almindeligt banner til et polite-banner. For at vi kan køre et banner gennem vores polite-template, skal vi modtage to filer (swf, gifeller jpeg). En let fil på max. 60 KB og en tung fil på max. 1 MBudenbrugerinteraktion og max 2,5MB med brugerinteraktion. Disse filer skal selvfølgelig også overholde vores generelle regler for udformning af materiale. Ønsker man, at materialet som polite-bannerskal igennem et 3. part bureau såsom Adformeller Doubleclick, er her nedenfor en guide til udformning af polite-bannere. EB anbefaler dog, at kunden tager direkte kontakt til det pågældende 3. parts bureau for at få bedst mulig teknisk support.

26 10. Polite-bannere Guide til konstruktion af polite-bannere via Adform (se evt. Instruktioner: Der er to typer af politebannere: 1. Baseret på JavaScript når siden er loadet, vil den lette billedfil vises, og når siden er loadet færdigt, vil den store swf-fil/banner erstatte billedfilen. På nuværende tidspunkt er det kun billedfiler, der må være polite-kilde. Alt, hvad du skal gøre, er at levere os en billed- og en swf-fil. Swf-banneret skal laves efter Adforms specifikationer. 2. Baseret på ActionScript idéen er, at banneret skal have specielle Adform-komponenterog skal have implementeret event-listener, som vil kalde specialfunktioner, når siden er fuldt loadet. Dette scenarie er meget brugbart til videobannere for at starte video streaming, men kun når siden er fuldt loadet.

27 10. Polite-bannere Oprettelse af polite-bannere(baseret på ActionScript) For at kunne oprette Adform polite-bannere, skal man downloade Adform Creative Toolkit extension. Instruktioner: Adform anbefaler, at man bruger Adform Creative toolkit extension til at lave polite-bannere. For at åbne denne extension følg Window-> OtherPanels -> Adform i din Flash API topmenu. Manualen til AdformCreativetoolkitkan man finde her. Det er dog muligt at oprette Adfom Content Manager bannere uden Adform Creative Toolkit, hvis man følger disse Guidelines: 1. Når AdformCreativeToolkiter installeret, er alle Adformkomponenter placeret i din Adobe Flash installationsoversigt. Disse kan ses ved at vælge Window-> Components i topmenuen. 2. Før AdformCore-komponentet 3. Implementer koden under banneret.

28 10. Polite-bannere Hvis du benytter ActionScript 2: import com.adform.events.adformpoliteevent; import com.adform.events.adformeventdispatcher; System.security.allowDomain("*"); function handlepageloaded(adformpoliteevent:object):void { // her skal du starte med at loade en anden stor swffil } AdformEventDispatcher.addAdformEventListener(AdformPoliteEvent.PAGE_LOADED, handlepageloaded);

29 10. Polite-bannere Hvis du benytter ActionScript 3: import com.adform.events.adformpoliteevent; import com.adform.events.adformeventdispatcher; Security.allowDomain("*"); function handlepageloaded(adformpoliteevent:adformpoliteevent):void { // her skal du starte med at loade en anden stor swffil } AdformEventDispatcher.addAdformEventListener(AdformPoliteEvent.PAGE_LOADED, handlepageloaded); Når siden er loadet færdig, kaldes funktionen handle page loaded. Herefter kan du loade heavy content banner. Du skal implementere clicktaggets variable. Detaljerede instruktioner for clicktag-implementering er beskrevet under punkt 4. Bannerne skal udarbejdes til Flash 8 eller en nyere version. Der kan forekomme pop-upblokker problemer med interaktionenved brug af en ældre version end IE7.

30 10. Polite-bannere Fif til konstruktion af polite-banner vha. DoubleClick Studio Library 1. DownloadDoubleClickStudio Libraryvia Google 2. Installer det i Flash SDK et 3. Træk et instance af komponenten ind på stagen, (men uden for det synlige område af scenen) 4. Aktiver Enabler'en i AS3 koden: Enabler.init(this); 5. Sæt en eventlistenerpå Enabler'eren, der affyrer en method(funktion), når HTML-sidener indlæst: Enabler.addEventListener(StudioEvent.ON_PAGE_LOADED, pageloadhandler); 6. Lav funktionen, der skal starte hele møllen, når HTML-siden er indlæst

31 10. Polite-bannere html5 Hvis man ønsker at kode et html5 banner som Polite gøres det således: <!DOCTYPE html> <html> <head> <script src="http://ads.pictela.com/ads/jsapi/adtech.js"></script> </head> <body> <script> function pageloadhandler() { alert("the host page has fully loaded!") } if (ADTECH.isPageLoaded()) { pageloadhandler(); } else { ADTECH.addEventListener(com.adtech.RichMediaEvent.PAGE_LOAD, pageloadhandler); } </script> </body> </html>

32 11. Banner-templates På eb.dk har vi mulighed for at booke specielle formater via templates gennem vores adserving-system. Dette giver muligheden for at afvikle specielle formater uden for mange tekniske udfordringer. Top Expand(Drop-down) Top Expand(Push-down) Polite-bannere Interstitial Top Expand(Drop-down) Top Expand med drop-down er et topbanner, som expander udover det redaktionelle indhold. Vi sørger for, at der bliver kodet 1 sekunds delay i expand-delen, og at banneret fungerer, som det skal på sitet. Materialelevering: Top/Expand banner 940x180 / 940x600 (Banneret skal kodes efter vores specifikationer læs mere under punkt 5) Landingpage URL Evt. impression tracking URL

33 11. Banner-templates Top Expand(Push-down) Top Expandmed push-downer et expandbanner, som skubber det redaktionelle indhold ned. Vi sørger for, at der bliver kodet1 sekunds delayi expand-delen, og at banneret fungerer, som det skal på sitet. Materialelevering: Top/Expand banner 930x180 / 930x600 (Banneret skal kodes efter vores specifikationer læs mere under punkt 5.) Landingpage URL Evt. impression tracking URL

34 11. Banner-templates Follow Expand Follow Expand er et Follow banner der expander indover det redaktionelle indhold. Vi sørger for, at der bliver kodet 1 sekunds delay i expand-delen, og at banneret fungerer, som det skal på sitet. -Hvis banneret skal køre på Højre side skal det expandeind mod venstre. -Hvis banneret skal køre på Venstre side skal det expandeind mod højre. Materialelevering: Follow/Expand banner 160x600 / 600x600 (Banneret skal kodes efter vores specifikationer læs mere under punkt 5.) Landingpage URL Evt. impression tracking URL

35 11. Banner-templates Polite-banner Polite-bannere tillader, at banneret vejer væsentligt mere end normalt, fordi det lette banner erstatter originalbanneret i den tid, det tager for sitet at loade færdigt. Og først derefter loader den tunge swf-fil. Vores templatevil sørge for, at ovenstående funktion fungerer korrekt på sitet. Materialelevering: Let banner: Format: swf, gif, jpeg eller png Vægt: max. 60KB Samme specifikationer gældende for almindelig bannere læs mere under punkt 3 og punkt 4. Tungt banner: Format: swf Format: swf Vægt: max. 1 MB Samme specifikationer gældende for almindelig bannere læs mere under punkt 3 og punkt 4. Landingpage URL Evt. impression tracking URL

36 11. Banner-templates Interstitial Interstitial er et format, som mørkelægger siden med en transparent farve og vises midt på siden. Annoncen bliver siddende, selvom brugeren scroller. Visningstid: max. 7 sekunder der skal derfor tages højde for, at budskabet skal kunne nå at blive opfattet på 7 sekunder. Der vil være en lukknapi øverste højre hjørne af annoncen. Vores templatevil sørge for at ovenstående funktioner fungerer korrekt på sitet. Materialelevering: Størrelse: max. 500x500 Format: swf eller 3. parts tags Vægt: max. 60 KB Samme specifikationer gældende for almindelig bannere læs mere under punkt 4. Samme specifikationer gældende for almindelig bannere læs mere under punkt 4. Evt. Landingpage URL medmindre materialet leveres som 3. parts tags Evt. impression tracking URL

SPECIFIKATIONER FOR DESKTOP

SPECIFIKATIONER FOR DESKTOP SPECIFIKATIONER FOR DESKTOP Retningslinjer vedr. bannerannoncering på eb.dk 1. Generelle regler for udformning af materiale 2. Regler for levering af materiale 3. Vægt og formatoversigt 4. Ekstrabladet.dk

Læs mere

Specifikationer for annoncering på EB s digitale platforme

Specifikationer for annoncering på EB s digitale platforme Specifikationer for annoncering på EB s digitale platforme Senest opdateret oktober 2015 Indhold 1. Generelle regler for udformning og aflevering af materiale 2. Vægt- og loadspecifikaaoner 3. HTML5 bannere

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - DESKTOP FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - DESKTOP FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Tabel over formater Side 4: Standardformat: 930x180 Side 5: Standardformat: 300x250 Side 6 : Ejerskab Vinkelbannere og topbanner Side 7: Wallpaper

Læs mere

Specifikationer for annoncering på EB s digitale platforme

Specifikationer for annoncering på EB s digitale platforme Specifikationer for annoncering på EB s digitale platforme Senest opdateret marts 2016 Indhold 1. Generelle regler for udformning og aflevering af materiale 2. Vægt- og loadspecifika@oner 3. HTML5 bannere

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Tabel over formater Side 4: Standardformat: 930x180 Side 5: Standardformat: 300x250 Side 6 : Ejerskab Vinkelbannere og topbanner Side 7-10: Wallpaper

Læs mere

Bannerspecifikationer. For Berlingske Media 2016

Bannerspecifikationer. For Berlingske Media 2016 For Berlingske Media 2016 Indholdsfortegnelse: Side 3: Tabel over formater Side 4: Standardformat: 930x180 Side 5: Standardformat: 300x250 Side 6-7: Wallpaper Side 8: Expandable banner Side 9: Interstitial

Læs mere

Hjerte/kar nyhedsbrev. hver 14. dag

Hjerte/kar nyhedsbrev. hver 14. dag 2015 Hjerte/kar nyhedsbrev hver 14. dag Hvad er et hjerte/kar nyhedsbrev? Nyhedsbrev, direkte i lægens mailbox Annoncér i nyhedsbrevene Dette nyhedsbrev giver en særlig mulighed for at annoncere meget

Læs mere

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL GENERELLE RETNINGSLINJER Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske

Læs mere

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET GENERELLE RETNINGSLINJER Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske

Læs mere

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL GENERELLE RETNINGSLINJER Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske

Læs mere

FDIMs generelle retningslinjer vedr. bannerannoncering

FDIMs generelle retningslinjer vedr. bannerannoncering FDIMs generelle retningslinjer vedr. bannerannoncering Baggrund FDIM har siden 2004 anbefalet en række bannerstandarder for at gøre det nemmere at arbejde med bannerannoncering for alle i den digitale

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

Velkommen på NORDJYSKE Mediers sites

Velkommen på NORDJYSKE Mediers sites Hjem Nordjyske Biler Job Velkommen på NORDJYSKE Mediers sites START I denne vejledning findes de tekniske specifikationer for bannerlevering til nordjyske.dk, nordjyskebiler.dk, nordjyskejob.dk og nordjyske.dk

Læs mere

FYNSKE MEDIERS SITES.

FYNSKE MEDIERS SITES. SPECIFIKATIONER FYNSKE MEDIERS SITES. I denne vejledning findes de tekniske specifikationer for bannerlevering til Fyens.dk, GulogGratis.dk, Business-fyn.dk,.1 Vejviserfyn.dk og Motionsliv.dk. DIGITALE

Læs mere

Bannerspecifikationer. For Berlingske Media 2016

Bannerspecifikationer. For Berlingske Media 2016 For Berlingske Media 2016 Indholdsfortegnelse: Side 3: Tabel over formater Side 4: Standardformat: 930x180 Side 5: Standardformat: 300x250 Side 6-7 : Wallpaper Side 8: Expandable banner Side 9: Interstitial

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk 1 Bemærk!!! Det er sjældent at bureauet skal levere samtlige bannere. Standard pakken er et promotion banner Forside og community bannere på danskespil.dk

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier. Arbejder på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET MOBIL GENERELLE RETNINGSLINJER Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250 20 MEDIEINFORMATION2010 Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder,

Læs mere

Produktionsforståelse. Julie Kühnell Hovedforløb 2, november 2017

Produktionsforståelse. Julie Kühnell Hovedforløb 2, november 2017 Produktionsforståelse 27 Tulip Pålækker Kunde: Tulip Pålækker Produceret: september 2017 Opgave: I forbindelse med lancering af Tulips nye spread-pålæg, skulle de bruge en række animerede html-bannere

Læs mere

Golfspillernes førstevalg

Golfspillernes førstevalg Medieinformation 2011 Golfspillernes førstevalg 80.000 unikke brugere og over 5 mio. sidevisninger pr. måned i sæsonen gør Golf.dk til Danmarks suverænt største golfportal. Golf.dk er først med nyheder

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Tekniske specifikationer for online annoncering. Marts 2009. Version 1

Tekniske specifikationer for online annoncering. Marts 2009. Version 1 1 Tekniske specifikationer for online annoncering Marts 2009 Version 1 Velkommen 2 Tak for din interesse i at annoncere med Microsoft Advertising. Her i dokumentet finder du vores retningslinjer for produktion

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET GENERELLE RETNINGSLINJER Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side...

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... Banner Side 1 af 8 Indhold Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... 8 Side 2 af 8 Installation af bannermodulet

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 I dette projekt vil jeg demonstrerer en af de mange ting moderne browsere

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING alth o - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING Banner: Et banner er en internetreklame, som kan have mange udformninger. Oftest ser man banneret i toppen, midt på eller i siderne

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Bliv set! MEDIEINFO Nå ud til godt campister, bredt fordelt over hele landet

Bliv set! MEDIEINFO Nå ud til godt campister, bredt fordelt over hele landet Bliv set! MEDIEINFO 2018 Nå ud til godt 200.000 campister, bredt fordelt over hele landet Campingferie - en alsidig rejseform I dag er camping mange ting for mange forskellige mennesker. Du får muligheden

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6 Classic Tween Åbn en ny Flash Film Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0 Navgiv laget Navngiv laget kugle Tegn en udfyldt cirkel Vælg Oval Tool, vælg rød farve, træk en cirkel inde på Stage

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksamensopgave Kommunikation/it Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 Vi har valgt at beskæftige os med opgave 1 fra oplæget.

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

kreativ kommunikation

kreativ kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve kreativ kommunikation Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Kreativ Kommunikation Forprøven består af to

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version)

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Introduktion til Google Tag Manager og Youtube... 1 Opsæt Tags, Variabler og Triggers... 4 A) Variabler (variables)...

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012 Amara Lav selv flash-film til SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvem er Amara?...4 Hvor får jeg programmet fra?...4 Installer programmet...5 Første skridt...8 Layout...9 Type...11 Texts...12

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier i 2005. Ansat på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

Tablet. Generelle betingelser. Materialedeadline. Priser og formater*

Tablet. Generelle betingelser. Materialedeadline. Priser og formater* Tablet Børsen er det samme overalt, da vi har responsive design på alle vores platforme. Kunder og annoncører oplever et borsen. dk med samme indhold og design uanset om de går på via tablet, smartphone

Læs mere

MICROSOFT ONLINE KURSER

MICROSOFT ONLINE KURSER MICROSOFT ONLINE KURSER Table of Contents Articles... 3 Kom igang med Microsoft IT Academy... 4 Log ind og vælg kursus... 9 Page 2 Articles Page 3 Kom igang med Microsoft IT Academy Med Microsoft IT Academy

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design x danmarks medie- og journalisthøjskole campus københavn Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Du skal designe tre

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

GUIDE TIL MEDIE DATABASE ROYAL UNIBREW

GUIDE TIL MEDIE DATABASE ROYAL UNIBREW GUIDE TIL MEDIE DATABASE ROYAL UNIBREW 1 INDHOLDSOVERSIGT 1. Inden du går i gang - og hvis du oplever problemer med systemet... side 1 2. Søgning... side 5 3. Download materiale... side 6 3.1 Valgmuligheder

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning Teori Problemformulering Målgruppe Indledende

Læs mere