GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen."

Transkript

1 GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen. I Horsens gik en gruppe gartnere sammen og etablerede et afsætningssted, hvor man kunne komme af med sine varer, sælge dem og afregne gennem et fælles salgskontor. Den 21. marts 1931 åbnede GASA på hjørnet Fabrikvej og Nygade, og Gartnernes Salgsforening var en realitet. Fra starten var der et par hundrede andelshavere. Der var en del gartnerier på egnen og ikke mindst nogle store frugtplantager ud langs Horsens fjord. Foreningen var en andelssalgsforening, og i den almindelige bevidsthed står andelsbevægelsen som en særegen dansk økonomisk/demokratisk tradition, som danner grobund for fremkomsten af det moderne Danmark. Det blev en vanskelige start. Der måtte mere end 47 forberedende møder til inden foreningen var en realitet. Man havde fået god hjælp af Århus Salgsforening og af Handelsbanken. Foreningens første formand i Horsens var R. V. Rasmussen, Torsted. Som det blev udtalt af formanden for Gartnernes Salgsforening i Odense, gartner H. Th. Petersen ved foreningens 25 års jubilæum, så var oprettelsen af salgsforeningerne det største inden for dansk gartneri. Der har altid været dygtige gartnere, men det kneb sommetider med handelstalentet og her fik salgsforeningerne deres betydning. Virksomheden lå på hjørnet at Nygade og Fabrikvej, med adressen Nygade 64. (Billede fra 1952) De lokaler, gartnernes salgsforening overtog i 1931, havde tidligere tilhørt Crome & Goldschmidt. Der blev gennem tiden foretaget flere udvidelser for at få tilstrækkelig plads, men efterhånden blev lokaleforholdene blevet for trange. Fra Starten i 1931 foregik salget i hallen på grønttorvsmaner direkte mellem leverandør og køber. Betalingen foregik dog gennem salgsforeningens kontor. Det var i længden en meget utilfredsstillende måde at handle på. Derfor blev der indkøbt et brugt hollandsk ur i 1936, for den nette sum af kr. Det hollandske ur dækker over en auktionsform, der er nærmest det omvendte af traditionelle auktioner. Auktionarius starter oppefra og lader prisen gå nedad, indtil en køber "stopper uret". Kunsten er at få varerne billigt, samtidig med at man kommer før de andre bydere.

2 Børnehjælpsdagen i I 1937 var der børnehjælpsdag i Horsens med bl.a. optog gennem byen med pyntede biler og andre vogne. Horsens gartnerne pyntede 2 fine vogne til dette optog. Begge vognene ses på billedet til højre, med salgsforeningens facade til Nygade i baggrunden. Vognen til venstre i billedet skulle vise salgsmåde og kvalitetssortering før og efter salgsforeningens start. Damen på vognen, fru Sørensen, er en af salgsforeningens kunder, der forhandlede købte varer på Torvet. Manden på vognen er Martin Bødker. Ansat som lagermedhjælper på timeløn (omkring 1 krone pr. time) i Avancerede senere til heldagsmand og igen senere til lagerforvalter. Den anden vogn var opbygget over en kæmpetønde, der efter børnehjælpsdagen fungerede som sommerhus i Sønderby med et tilbygget køkken. Billeder fra auktionshallen og lager. På billedet fra 1946 ses den i 1939 ansatte forretningsfører Aage Holgersen. Manden der holder varerne op, er Harald Olsen, der samtidig var leverandør til salgsforeningen. Aktionsuret er det i 1936 anskaffede. Købt brugt i Århus, hvor det havde fungeret siden Der var ingen fodpedal til tilbageføring af viseren på dette ur, men i stedet en stang med et hjul, der skulle drejes tilbage med aktionsholderens venstre hånd. Biuret var heller ikke "opfundet" på dette tidspunkt, ligesom man ikke havde højttaleranlæg, hverken til auktionsholderens brug eller til telefontilkaldning. Der skulle derfor råbes højt af aktionsholderen. Køberne sad på umagelige træbænke og mange havde derfor puder med hjemmefra.

3 På billedet til venstre ses nogle af kunderne i salgsforeningen. Af købernavne kan nævnes, forreste række fra venstre: Købmand G. Bendixen, Mælketorvet. Leo Carstensen. Chr. Jensen, "Frugtimporten". 2. række: H. Chr. Jørgensen, Vejle. Hjortlund, Amaliegade. Fru Alsen, Sønderbrogade. Leo Sørensen, Nørretorv. 3. række: Fru Nicolaj Sørensen, Smedegade. Torbensen, Thonbogade. Sehested, Silkeborg. P. Daugaard. Carl Thomsen og Marius Petersen samt Kaj Andersen og Tromborg. Billedet til højre er interiørbillede fra salgshallen. Grundet manglende plads byggede man i 1951/52 et frugtlager på Bremersalle. Lageret blev solgt igen i 1969, da man byggede på Ternevej. 2 auktionsbilleder fra ca På dette tidspunkt er der installeret et nyt og moderne auktionsur med biur og andre hjælpemidler, og desuden højtaleranlæg for at spare på auktionsholderens stemme. Auktionsholderen er forretningsfører Aage Holgersen. Opholderen er Bent, efternavnet erindres ikke. Også på disse billeder ses mange gode kunder bl.a.: Svendsen, Sølvgade. Poul Petersen,

4 Amaliegade. Chr. Jensen "Frugtimporten". Fru Hedelund, Spedalsø. Chr. Jensen, "Østjydsk Frugtlager". Sigurd og William Jensen Udby, Søvind. Torbensen, Thonbogade. Thomsen, Trianglen (før Sønderbrogade) Thomsens søn, Erik Thomsen (der har overtaget Sønderbrogade). Aage Pedersen, Juelsminde. Nielsen, Fyensgade og Andreasen, "Huska". Den 19. marts 1956 afholdt salgsforeningen 25 års jubilæum. Salgsforeningens bestyrelse i jubilæumsåret. Øverst fra venstre: H. Juel Nielsen, Søvind. Aage Sørensen, Horsens. J. Iversen, Lund og Frantz Pedersen, Dagnæs. Nederst fra venstre: Næstformand Svend Nielsen, Sundvej, Horsens. Formand Axel Bertelsen, Braaskov og Robert Jønsson, Vorvadsbro. Lidt skæmt ved 25 års jubilæet. J. Iversen, Lund (i vognen) Aage Holgersen samt formanden Axel Bertelsen, Braaskov. Aage Sørensen ses i baggrunden.

5 Det blev en festlig 25 års jubilæumsdag i Gartnernes Salgsforening i Horsens. Der indløb lykønskninger fra nær og fjern, og mange af disse hilsener var ledsaget af smukke gaver. Således modtog foreningen ikke færre end 3 dirigentklokker og personalet skænkede et smukt ur. Festmiddagen i Håndværkerforeningen havde samlet 362 deltagere incl. damer og indbudte gæster, og gartnerne viste, at de forstod at feste. Menuen bestod af klar suppe med boller. Helstegt svinekam med rødkål. Hjemmelavet is. Mokka. Dertil vine: Sherry special. Josè de la Guesta. Rødvin. Vin de Carafe. Medeira Imperiale. Formanden, Handelsgartner Axel Bertelsen, Bråskov, bød velkommen ved bordet og efter at nationalsangen var blevet sunget, blev der råbt et leve for Danmark. Forretningsfører Holgersen fungerede som toastmaster. Borgmester Robert Holm bragte Horsens bys lykønskning og betegnede salgsforeningen som en virksomhed, der havde økonomisk betydning for byen. Han udtrykte håbet om, at forholdene måtte forme sig således, at gartnererhvervet kunne gå lyse tider i møde. Bankdirektør J. H. Andersen, Handelsbanken, lykønskede gartnerne med det sammenhold, som salgsforeningen var et udtryk for. Proprietær Hans Hansen, Klejsgaard, takkede de mænd, der havde oprettet salgsforeningen, og han hyldede konerne, som trak det store læs derhjemme. Gartnerne udførte et stort og nyttigt arbejde for samfundet. Formanden for blomsterhandlerforeningens Horsens afdeling Frk. Vita Storm, takkede for godt samarbejde. Hun betegnede blomster som et af de skønneste materialer at arbejde med. Der blev videre talt af planteskoleejer Graven, Hedensted og af planteskoleejer Aage Sørensen, som holdt en versificeret tale. (en tale skrevet som vers) Foreningens første formand R. V. Rasmussen, Torsted, omtalte den vældige stigning i omsætningen, navnlig i de seneste år, der viste foreningens betydning. Grønthandler Laursen, Solgaarden, hyldede jubilaren, og direktør Dragsholm fra salgsforeningen i Odense (tidligere Århus) talte om sine "adoptivbørn", dvs. tidligere medarbejdere, som han havde måttet afgive til søsterforeninger rundt om i landet. Blandt disse var forretningsfører Holgersen, Horsens, som tidligere havde været hans højre hånd. Planteskoleejer Aage Mølholm talte morsomt for damerne og handelsgartner Chr. Rasmussen for pressen. Folketingsmand Aksel Sørensen, Rugløkke, hyldede pionererne, især på frugtavlens område og udbragte et leve for sammenholdet i foreningen. Forretningsfører Holgersen takkede på personalets vegne for den gode arbejdsplads, og redaktør Sophus Rasmussen takkede på pressens vegne og hyldede Axel Bertelsen. Endelig kunne formanden slutte af med tak for de mange gode ord og ønsker, og han motiverede ( foreslog/tilskyndede til) et leve for Horsens by. Mokkaen blev indtaget i selskabslokalerne og den vellykkede fest sluttede med endnu nogle timers hyggeligt samvær og en svingom under medvirken af Konstantin Hansens orkester, der også havde musiceret under middagen.

6 Billeder fra festmiddagen. På billedet til venstre ses bl.a. formanden Axel Bertelsen under sin tale. Sommeren Fra en auktion sommeren Forretningefører Holgersen holder aktionen. Rudolf Christensen holder varer op.

7 I 1963 var der premiere på en ny salgsform, telefonauktionerne, hvori Århus, Ålborg, Randers, Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Sønderborg og Nykøbing Mors deltog. Det var auktionsleder Aage Holgersen, der ledede auktionen i Århus og buddene faldt så kvikt, at der kunne meldes udsolgt på en times tid. Der var 100 tons æbler under hammeren. Gartnerne ventede sig meget af den nye auktionsform. Forretningsfører Holgersens 25 års jubilæum i Horsens havde en mangemillionær - ikke i egne kroner, ganske vist, men i det frugt og grønt, han havde haft under uret. Det var forretningsfører Aage Holgersen, og den 15. april 1964 havde han haft sit virke i Horsens i 25 år. Aage Holgersen, der i sin fritid gik stærkt ind for old boys idrætten, var på de store dage en meget travl mand, men hans sikre håndelag og tilsyneladende uopslidelige humør gjorde, at aktionerne i salgshallen altid forløb, som de skulle. På den anden side, hvis ikke han skulle kunne holde en auktion i sin hule hånd, hvem skulle så? (?? tiden??) Han havde ledet ikke færre end ca auktioner, hvoraf de 5300 i Horsens. Holgersen kom hertil fra salgshallen i Århus, og man blev så glad for ham, at ingen siden havde ønsket at skille sig af med ham. Holgersen blev en både afholdt og populær mand i Horsens men man blev efter sigende også så dejlig frigjort ved at være sammen med gartnere. Aage Holgersen udtalte: Der er unægtelig sket en del, siden jeg første gang satte mig under uret i Horsens. Det første år jeg virkede her, havde foreningen 90 medlemmer, og der blev solgt for kr. I 1963, hvor medlemstallet var 210, nåede vi op på en omsætning på kr. Og hvis vi skulle tage nogle sjove tal, kan jeg fortælle, at jeg har haft 3½ mill. kg tomater, 4 mill. stykker agurker, 8 mill. tulipaner, 7½ mill. julebegonier, 5 mill. alpevioler og 5 mill. blomkål til auktion, siden jeg kom til Horsens. Det er nødvendigt, at der er fart på. Vi kan komme op på bud i timen og salgshallen har købere langt uden for by og opland. Gartnerne er venlige mennesker og så ligetil, og det er meget sjældent, der er opstået gnidninger nede hos os. Derfor kan jeg med ærlighed sige, at jeg har haft det både rart og sjovt i de 25 år. Krigsårene var en streng tid at komme igennem. Dengang kunne der ikke holdes auktioner om morgenen ved vintertid, fordi det var umuligt at mørklægge hallen helt. Værst var tiden , fordi vi fik den ene maksimalpris efter den anden. Vi nåede op på at have forskellige

8 maksimalpriser på en gang. Varerne skulle fordeles i forhold til de køb, der var gjort det sidste år, hvor der ikke var maksimalpris. Det var noget besværligt. Der skulle også tages hensyn til, hvem der plejede at få 1. sortering. Vedkommende ville selvfølgelig ikke nøjes med 2. eller 3. sortering. Det kunne ske, at der kom så meget af en vare, at den slet ikke kunne koste maksimalprisen, og så måtte vi i gang med auktionen. Nå, også den tid kom vi over. I dag er sommeren den mest spændende tid for os, for der kommer nyt hele tiden, og der er nok for 20 mand at lave i salgshallen. Skal vi tale eksport, så eksporterer vi æbler først og fremmest til Tyskland og Finland samt bl.a. en del til Sverige og England. Desuden har vi en mindre eksport af grønne planter til Sverige og Tyskland. Jeg kom i øvrigt til Horsens på en utraditionel måde, jeg kom hertil for at hjælpe nogle dage, men endte altså med at blive her. Oprindelig var jeg ansat i en markfrøforretning i Århus. Vi havde meget forbindelse med gartnerne, og qua dette kom jeg ind i salgsforeningen i Århus og blev grebet af arbejdet der. Jeg blev i ni år, så flyttede jeg til Horsens, og her har jeg altid været glad for at være, slutter forretningsfører Holgersen. Indflytning i ny salgsforening. Ejendommen i Nygade blev indtil flytning til ny salgsforening på Ternevej i Dagnæs i 1969, ombygget og moderniseret flere gange. I starten var der i gården toppede stenbrolægning, som senere blev afløst af asfalt, og der blev bygget perroner med tag over til af- og pålæsning. I nogle år havde man opstillet en benzintank. Salget var imidlertid for lille, og benzinselskabet gravede tanken op igen. Som dette billede fra salgsforeningens gårdsplads fra 1967 viser, så var parkeringsforholdene heller ikke ret gode. I løbet af årerne blev pladsen i Nygade for trang til de store mængder frugt, grønsager og blomster der tilførtes auktionerne og det kneb med parkeringen, særligt på de store auktionsdage. Der blev arbejdet med planerne om udflytning gennem en årrække, og forslaget blev forelagt ved flere genralforsamlinger, indtil det endelig i 1967 lykkedes at skaffe flertal for det. Gartnernes Salgsforening erhvervede derefter af A/S Paasch & Silkeborg en grund på m2. Ved Ternevej i Dagnæs, i den daværende Tyrsted-Uth kommune, med henblik på opførelsen af en hal mellem Paasch & Silkeborgs nye fabrik og Strandkærvej og der var skrevet kontrakt med firmaet "Metri", fra Gramrode, om byggeriet. Men da Metri inden byggeriets start, blev erklæret konkurs, måtte foreningens bestyrelse i gang med forhandlinger til andre sider, og det resulterede i en kontrakt med Herning firmaet Bul-Beton. Opførelsen af bygningerne blev udført som elementbyggeri.

9 Elementerne blev fremstillet på Bul-Beton fabrikken i Herning og blev transporteret derfra til byggepladsen. En række arbejder blev overdraget underentreprenører. Tømrer- og snedkerarbejdet blev således udføret af aktieselskabet P. Knudsen, Sunds. Der var tale om et byggeri på m2, og der i den samlede udgift på 3,5 mill. kr. blev regnet med udgifter til såvel grund, byggeri som inventar. Der var tale om en hal på m2, en emballagehal på m2, og administrationslokaler med kontorer, kantine, auktionshal m.v. på m2, Desuden var der særlige lokaler, beregnet til udlejning til grossisterne, på 500 m2. Endelig indrettedes der i stueetagen to store kølerum m2. blev taget ind til parkering og kørsel og blev belagt med SF-sten. Det nye aktionsur kostede alene omkring kr., men var til gengæld noget af det mest moderne, der var set herhjemme. Det tidligere auktionsur, der blev købt for 14 år tidligere, kostede ca kr. Forholdene var mere rummelige for de ca. 200 gartnere, der var medlemmer af salgsforeningen og deres auktionskunder. Der blev allerede året før givet tilsagn om stats- og kreditforeningslån, og disse tilsagn blev nu omgående søgt fornyet. Så snart denne sag er i orden, - og det skulle kun vare få dage - starter grundudgravningen. Ved udflytningen bliver Gartnernes Salgsforenings grund og lokaler, ialt godt m2, ved Fabrikvej-Nygade, ledige, og de vil i nær fremtid blive udbudt til salg. Det skulle næppe blive vanskeligt at sælge dem - grunden vil med sin centrale beliggenhed være velegnet til mange formål og kommunen har vist interesse for salgsforeningens lagerbygning på Bremsersalle. Den gamle salgshal på Fabrikvej blev senere solgt til nabovirksomheden Poul Petersens Tobaksfabrikker, der brugte hallen til shaggtobak fabrikation. Efter nogle måneders forsinkelse pga konkursen af Metri begyndte man byggeriet i maj 1968 og det ventedes afsluttet sent på efteråret eller i begyndelsen af december måned. Hvis ikke alt for store vanskeligheder melder sig, regnes der i hvert fald med at julehandelen skal foregå herfra for Gartnernes Salgsforening i Horsens. Rejsegilde på Ternevej. Sådan kom det ikke til at gå. På grund af flere forsinkelser blev rejsegildet først holdt den 29.november 1968 og man håbede i stedet at komme ind i de nye lokaler omkring 15. februar og i værste fald inden 11. marts Ved rejsegildet i den kommende hal i Dagnæs talte formanden for Gartnernes Salgsforening i Horsens, handelsgartner Aksel Bertelsen, Bråskov. Han udtrykte den glæde, som foreningen længe havde næret for at tage projektet i brug. Aksel Bertelsen udtaler: Udviklingen indenfor gartneri branchen havde i de senere år været i en rivende udvikling, og i den forbindelse tør jeg nok sige, at vi her på Horsens-egnen har været ganske godt med. Kvalitetsmæssigt har vore produkter ligget i toppen af den danske avl. Og det er vel derfor forståeligt, at vi længe har næret ønsker om at komme i bedre og mere tidssvarende lokaler, end dem, der gennem de sidste 30 år har været uegnede. Men jeg tror jeg tør sige, at vi med dette hus får lokaler, der i indretning og størrelse kan dække behovet langt frem i tiden, og jeg føler mig overbevist om, at vi får et hus, der vil vise vort ansigt udadtil. Formanden benyttede lejligheden til at takke hovedentreprenøren Bul-Beton i Herning, og han overrakte samtidig en buket blomster til firmaets direktør, fru Heilskov, Herning. Han takkede videre firmaets arkitekt, Henning Svendsen, ingeniør Christiansen, der havde haft den daglige ledelse, ligesom han udtrykte glæde over det gode arbejde, der var udført. Han takkede håndværkerne og at han var glad for, at der altid har eksisteret en god tone på arbejdspladsen, også om folkene gik i mudder til midt på livet. Dernæst blev der talt af arkitekt Henning Svendsen, Bul-Beton. Han takkede for den interessante opgave, som salgsforeningen i Horsens havde overdraget til Bul-Beton, og han omtalte de mange problemer, der var gået forud for selve byggeriet fra starten i maj Bl.a. var man ude for, at en fabrik, der leverede betonelementer, gik konkurs, og det endte med, at Bul-Beton måtte købe fabrikken, hvilket forsinkede byggeriet et par måneder.

10 Vi havde jo håbet at kunne aflevere byggeriet noget tidligere, så det kunne have have været taget i brug inden julehandelen i Men det lykkedes altså ikke på grund at visse forsinkelser, som vi nu håber at blive forskånet for i den sidste ende af byggeriet udtalte arkitekt Henning Svendsen. Han var også glad for, at man alligevel holdt traditionen i hævd og arrangerede rejsegilde. Han sluttede med at rette en varm tak til håndværkerne og til salgsforeningens formand, handelsgartner A. Bertelsen og forretningsfører Aage V. Holgersen. Og så var der varm mad til alle. Den nye bygning i april Stadig ikke færdig. Indflytningen skete maj og den første aktion blev holdt mandag den 19. maj Der manglede på dette tidspunkt stadig mange ting, men man kunne dog være her og arbejde. Indvielsen af Ternevej.) Lørdag den 30. august 1969 var så dagen, hvor Gartnernes Salgsforenings millionbyggeri officielt blev indviet. Det nye auktionslokale med moderne teknisk udstyr tillod en langt hurtigere afvikling af auktionerne end hidtil. Da de indbudte gæster ved 13-tiden invaderede den nye "Gartnernes Salgsforening" ved Ternevej i Dagnæs, blev de af dem, der ikke tidligere havde haft lejlighed til at stifte bekendtskab med dette nye storbyggeri, nok overrasket. De blev tillige imponerede over de glimrende forhold, hvorunder gartnerauktionerne i Horsens nu blev afviklet. Ikke alene var den nyeste auktionsteknik her taget i brug, men lager- og udenomsplads var så rigeligt beregnet, at der i hvert fald ikke i de første mange år derefter, ville blive problemer på dette punkt. Den hal, hvor gartnerne fra by og egn afleverede deres produkter - grøntsager, frugt og blomster - til auktionerne, var så stor og rummelig, at alene en spadseretur hallen rundt ville kunne give sin mand tilstrækkelig motion for en dag, og for dem, der skulle arbejde her til daglig, kunne det blive anstrengende nok. Man havde da også fra starten indført motoriseret persontransport - en mellemting mellem en scooter og et løbehjul der blev drivet elektrisk af en akkumulator. I det smukt indrettede auktionslokale, der var opbygget amfiteatralsk, var der plads til 110 købere ved de smalle borde. I almindelighed kom der til auktionerne. I auktionslokalet var den nyeste teknik taget i brug. Det kunne således nævnes, at det nye, moderne hollandske ur, som var installeret, havde kostet kr. Mens man tidligere ved auktionerne måtte skrive købernes navne, varemængde og priser ned med en almindelig kuglepen, foregik dette nu automatisk ved hjælp af en såkaldt printer, der står direkte i forbindelse med det store auktionsur og med køberknapperne på bordene samt med det lille biur, som er opsat ved auktionsholderen. Denne fik derved lettet sit arbejde betydeligt. Tallene blev nu trykket ned på hvert auktionsbrev. Samtidig viste en automatisk tæller til enhver tid, hvor meget der var tilbage af hvert enkelt vareparti. Denne moderne teknik var naturligvis en stor lettelse for alle parter ved auktionerne. Det kan nævnes at endnu i de første år efter sidste krig måtte man benytte sig af et håndsving, når man skulle tælle tilbage til størrelsen af hvert restvareparti.

11 Et parti blomster udbydes i den nye auktionshal med det automatiske hollandske ur. Ved uret er Holgersen og bogholder Carlsen. Kontorlokalerne er venlige og lyse. En stille dag i ekspeditionskontoret. Under auktionerne er der et personale på 7 på dette kontor foruden 2 mand ved uret. Billedet viser de store tilførsler tidligt om morgenen på en auktionsdag. De indleverede varer opstillet i hallen før auktionen. I tomatpakkeriet sorteres der tomater. Det sker automatisk efter størrelse, hvorimod det menneskelige øje afgør kvaliteten. På billedet ses forvalter M. Bødker og 2 damer. Ved udflytningen blev forretningsfører Aage Holgersen udnævnt til direktør for Gartnernes Salgsforening. Nye forretningsmæssige tiltag. I 1975 udvidede Gartnernes salgsforening i Horsens sine aktiviteter. Man åbnede i et tidligere grossistrum en butik for salg af potteplanter til faste priser. Det vil sige, at hele udvalget gik udenom auktionsuret. I øvrigt var det planter, som normalt ikke blev sendt til auktionerne. Der var tale om lidt mere sjældne sorter, bla. flere eksotiske, og så var det

12 i vid udstrækning også større planter, hvoraf nogle blev brugt til dekoration. Den første dag nåede butikken en omsætning på hen imod kr., hvilket blev betragtet som vældig fint. Det var meningen, at butikken skulle være åben de tre dage om ugen, hvor der var auktion, og den vil så være klar til salg i nogle timer var også året hvor man fik indført EDB. Man bestilte, et dengang moderne, databehandlingsanlæg - Singer System 10. Det skete efter et møde i Århus, hvor også GASAs afdelinger i Esbjerg, Holstebro, Kolding og Randers bestilte denne type dataanlæg. Første anlæg i Esbjerg gik i drift efteråret Der blev installeret dataskærme i selve auktionslokalerne, således at afregninger til køberne kunne udskrives under eller umiddelbart efter auktionens ophør. Datamaten ville samtidig foretage afregninger til leverandører og udskrive statistikker over varer og varegrupper. Dette betød, at gartnerne på sigt ville få en særdeles værdifuld produktionsplanlægning. System 10 blev foretrukket på grund af anlæggets mulighed for såkaldt on-line behandling af flere opgaver samtidig i forbindelse med de nøglefærdige programmer og Singers erfaring på dette område. Anlægget i Horsens blev taget i brug 1. april Lige inden forlød det: Vi er i fuld gang med at installere maskineriet, og anlægget skal bruges som en service overfor vore kunder og leverandører. Vi bliver i stand til ved hjælp af EDB at udskrive noter og afregninger meget hurtigere end nu. Et par af medarbejderne har været på skolebænken for at lære systemet, der bliver både tids- og personbesparende. Aage V. Holgersens 40 års jubilæum. Fredag d. 30. marts 1979 var dagen hvor man fejrede Aage V. Holgersens 40 års jubilæum, samt hans sidste arbejdsdag. En af tingene man hæftede sig ved, selvom det var svært at sammenligne, var omsætningen. Da Holgersen startede var omsætningen omkring årligt, i 1978 var omsætningen steget til ca. 8. mill. kr. Han bevarede dog tilknytningen til GASA i Horsens med dens 135 medlemmer. Han lovede bla. at hjælpe i ferie- og sygdomsperioder. Aage V. Holgersens efterfølger hos Gartnernes Salgsforening blev den 30-årige bogholder Jørgen H. Topp. Han havde været ansat i foreningen i 9 år. Julen Der var engang, hvor det stod dårligt til med omsætningen på Gartnernes Salgsforening i Horsens, men det var så længe siden, at det ikke var værd at tale om. De seneste år havde salgshallen været i fremgang, og dette år blev der, ifølge direktør Jørgen Topp, rekordomsætning. Det skyldtes ikke mindst, at man var begyndt på et tilkøb fra andre auktioner, hvilket var en stor succes. Der blev leveret fra både jyske og fynske salgsforeninger, og det medførte, at sortimentet

13 var blevet større end tidligere og dermed mere attraktiv for kunderne. Forholdet var nemlig det, at de lokale gartnere ikke var i stand til at levere tilstrækkelige mængder. Jørgen Topp udtaler: Vi får i år en omsætningsfremgang på ca. 15%. Salgsforeningen kører særdeles godt. Det er en sund forretning med et godt regnskab. Tilførslerne var så store, at ingen behøvede at mangle juleblomster i år. Der blev tilført salgshallen julestjerner, det samme antal begonier og ligeså mange hyacinter. Dertil kom store mængder kors og kranse. Om søndag d. 23. december fandt den store juleaktion sted, og i den anledning var såvel leverandører som kunder blevet inviteret til morgenkaffe. Der blev tilført meget betydelige varer, og JørgenTopp udtalte, at der en sådan dag kunne være en omsætning på en kvart million kroner. 50 års jubilæum. Tirsdag den 5. maj 1991 blev der afholdt 50 års jubilæum. Bestyrelsen ved 50 års jubilæet.

14 Billeder fra jubilæumsdagen. Sidste auktion. Den 29. december 1993 kørte GASA Horsens sin sidste store auktion under det hollandske ur, der havde været anvendt gennem 65 år. Årsagen var indførelsen af en ny salgsstruktur. De 3 ugentlige auktioner blev erstattet af et såkaldt cash and carry system. Der blev samtidig ansat en salgschef, der skulle stå for det fremtidige salg med opsøgende fremstød til kæder og bestående kunder. Den nye salgschef blev Margrethe Eskelund. Hun skulle betjene kunder i Jylland og på Fyn og samtidig besøge gartnerier.

15 Direktør Jørgen H. Topp, GASA Horsens, forventede at man på denne måde kunne øge salget i 1994 med minimum 20%, og at der kunne blive ansat flere medarbejdere. Man så i øjnene, at tiden var løbet fra det hollandske ur, som hidtil havde været et ualmindeligt godt arbejdsredskab. Direktør Topp sagde, at det var en stor beslutning at tage, og at den var bakket op af hele bestyrelsen. GASA Horsens havde 96 medlemmer, og man havde stadig en forpligtelse til at afsætte alle medlemmernes produkter. De skulle som hidtil blive afleveret hos GASA på Ternevej. Med i arbejdet var eksportselskabet Exposa, der var ejet af GASA i Horsens, Kolding og Sønderborg. Distributionen blev klaret af transportselskabet GASA Trans, der var ejet af de samme afdelinger. Direktør Topp fremhævede: Vi mener selv, at vi har grund til at se lyst på fremtiden. Det er sådan, at kæderne ikke ofrer tid på auktioner. Der er blevet færre til at købe under uret. Derfor skal vi ud at sælge, og det bliver en kraftig optimering af GASA Horsens. GASA Horsens, der altid har ført sig frem først og fremmest på kvalitet, stod over for sin store julehandel i I december blev der forventet tilført ca julestjerner og samme antal julebegonier. Dertil kom hyacinter og tilsvarende juletulipaner. Der var tilført pæne mængder grønne planter, træer, puder og kranse. Derimod noget mindre med grønsager med undtagelse af rød- og hvidkål. Tilførelsen af æbler lå på nogenlunde samme niveau som forrige år. Handelen i 1993 var tilfredsstillende, og i butikkerne var priserne særdeles rimelige. Jørgen Topps 25 års jubilæum. Det var en reflektion på en annonce i Horsens Folkeblad, der førte direktør Jørgen Topp ind i den levende virksomhed, GASA Horsens, hvor han den 30. juni 1995 havde været beskæftiget i 25 år. Samme dag blev jubilæet markeret med en reception i Kilden kl Den dengang 47 årige Jørgen Topp er født i Horsens. Da han kom ud af skolen, havde han ingen faste planer om, hvad han ville beskæftige sig med. Så mere eller mindre tilfældigt blev han handelslærling hos R. B. Burchardt Nielsen i Da han var udlært, tog han til Fredericia for at aftjene sin værnepligt ved Hærens tekniske Korps. Undervej nåede han at blive gift og få børn. Efter aftjent værnepligt ville han gerne have et job, hvor han kunne beskæftige sig med regnskab og handel, og her var det så, at han fik øje på en beskeden annonce i Horsens Folkeblad. Man søgte en bogholder og auktionarius. Det var lige Topp, så han søgte og fik stillingen, hvad hverken han eller GASA nogen sinde har fortrudt. I 1979 afløste han Aage Holgersen i direktørstillingen. Jørgen Topp, der har et godt greb om moderne forretningsmetoder, føler, at det har været 25 spændende år, fordi, som han siger, der har været så mange udviklinger. Med lidt vemod kan Topp nok se tilbage til noget af det, der var med til at skabe en særlig atmosfære i virksomheden, nemlig auktionslokalet, der altid var fyldt op, og samhørigheden med gartnerne, hvilket blev kraftigt understreget. Ingen, der kender Jørgen Topp, mangler svar på hans placering i denne samhørighed. Han holder nemlig meget at at færdes mellem mennesker. Topp indrømmer gerne, at gartnerne er nogle pragtfulde mennesker og behagelige at arbejde sammen med.

16 Men det kan også ind imellem være barsk at sidde i direktørstolen, fordi man både skal varetage kundernes og medlemmernes interesser. Det kan være svært 100% at få dette til at hænge sammen. At det er lykkedes for Topp, er et ekstra skulderklap for ham. Han var kun 29 år, da han blev direktør. Derfor var han glad for den store støtte, han hentede hos den daværende formand Svend Nielsen, som han lærte meget af, og som han efterfølgende savnede i det daglige. Det ansvar, der hvilede på Topps skuldre, følte han ikke som nogen byrde. Tingene fungerede i hverdagen, og det skabte tilfredshed. GASA Horsens havde haft nogle svære år i 1993 og Der blev gennemført en ny struktur. Nu kørte det virkelig godt. GASA havde desuden succes på sin gartneritekniske afdeling med binderivarer. Alt i alt gjorde det Topp optimistisk over for fremtiden. Topp har altid været forhandlingens mand, men han stod tillige fast på sine standpunkter. Han havde, som udtryk for den respekt, han nød, siddet i bestyrelsen for GASA Danmark, Exposa og GASA Trends. Han var endvidere formand for Andelsboligforeningen Kattesund. Gennem 25 år opbyggede Jørgen Topp en fond af respekt: Han er rar at omgås, han ved noget om tingene, og han ejer evnen til at komme tæt ind på livet af mange af de mennesker, han mødes med i det daglige. 75 års jubilæum. GASA havde 75 års jubilæum i Stolerækkerne foran uret i auktionslokalet havde stået tomme i adskillige år, og morgenerne på GASA var ikke længere et sydende og hektisk virvar. Der var sket store forandringer hos GASA omkring den måde, der blev handlet på. Men i Horsens havde man formået at forny sig med nye tiltag. Derfor var GASA i Horsens blandt de seks afdelinger i landet, der stadig eksisterede. GASA i Horsens var en af Danmarks allerstørste frugtauktioner med en betydelig eksport til bl.a. Tyskland og de nordiske lande. I den forbindelse oprettede man et frugtpakkeri på GASA Horsens, og på årsbasis var man oppe på at beskæftige omkring 100 mennesker inklusiv de korttidsansatte i sæsonen. GASA var bygget op omkring salg af frugt og grøntsager, men senere kom også blomster til. Jørgen Topp, der på det tidspunkt havde været direktør i selskabet i 36 år, udtalte: I GASA Horsens har vi formået at forny os. Det er baggrunden for, at vi har kunnet overleve og er et af seks GASA andelsselskaber tilbage af de over 20, der er tilbage i 1970erne. I dag har vi hverken frugt eller grøntsager på auktionen. En undtagelse er dog jordbær, hvor vi i sæsonen får bær ind fra nogle ganske få avlere. I 1992 lavede vi en binderiafdeling, og i dag er vi udelukkende en forretning, der sælger blomster og binderiartikler med blomsterhandlere og planteskoler som vore kernekunder. 4 gange om ugen får vi friske blomster, både stilkblomster og planter, fra Holland. Varer, vi bestiller ved middagstid den ene dag, har vi fra Holland næste morgen. Men som sagt må vi forny os, hvis vi fortsat skal eksistere, og et af de nyeste tiltag er, at alle moms-registrerede nu kan handle direkte hos os. Det betyder, at handelen er mere spredt ud over dagen, og at vi har fået en række nye kunder blandt hoteller, restauranter og virksomheder. Derfor ser jeg ret optimistisk på GASA Horsens fremtid. GASA lukker i Efter 81 år med salg af blomster og grønt, lukker GASA i Horsens.

17 På en ekstraordinær generalforsamling besluttede de 23 andelshavere, at den 31. marts skulle det være slut. Beslutningen om at lukke var enstemmig. Alle var enige om, at tiden var løbet fra denne her form for andelsvirksomhed. Virksomheden havde haft en millionomsætning og op mod 170 andelshavere, da det gik bedst, men ved lukningen var der kun 23 andelshavere tilbage. Jørgen Topp, direktør i GASA gennem 36 år udtalte: I de seneste år havde udviklingen ikke været med denne type af virksomheder og der var simpelthen ikke grundlag for at fortsætte Grunden på m2 er købt af tømrer- og entreprenørfirmaet Torntoft & Mortensen for 7,5 mill. kr. Der er byggeplaner for 40 almene familieboliger, som Andelsboligforeningen Odinsgaard vil opføre i Det er vemodigt, at en æra er slut. Men vi kan ikke vende udviklingen. Kilder: Direktør Jørgen Topp som venligst har udlånt scrapbog med firmaets historie.

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Årsberetning 13. nov. 2013

Årsberetning 13. nov. 2013 Årsberetning 13. nov. 2013 Det her er så min 18. og sidste årsberetning, så læn jer bare tilbage og nyd det. Den kommer vist ikke til at adskille sig væsentligt fra de foregående 17. Traditionelt har jeg

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

VORES KUNDER. SpotOn Marketing

VORES KUNDER. SpotOn Marketing VORES KUNDER SpotOn Marketing CITYDENT TANDLÆGE I KØBENHAVN Nr. 1 på Google CityDent en tandlægeklinik i midten af København - kontaktede os for at få hjælp til online markedsføring. Samarbejdet har blandt

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere