GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen."

Transkript

1 GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen. I Horsens gik en gruppe gartnere sammen og etablerede et afsætningssted, hvor man kunne komme af med sine varer, sælge dem og afregne gennem et fælles salgskontor. Den 21. marts 1931 åbnede GASA på hjørnet Fabrikvej og Nygade, og Gartnernes Salgsforening var en realitet. Fra starten var der et par hundrede andelshavere. Der var en del gartnerier på egnen og ikke mindst nogle store frugtplantager ud langs Horsens fjord. Foreningen var en andelssalgsforening, og i den almindelige bevidsthed står andelsbevægelsen som en særegen dansk økonomisk/demokratisk tradition, som danner grobund for fremkomsten af det moderne Danmark. Det blev en vanskelige start. Der måtte mere end 47 forberedende møder til inden foreningen var en realitet. Man havde fået god hjælp af Århus Salgsforening og af Handelsbanken. Foreningens første formand i Horsens var R. V. Rasmussen, Torsted. Som det blev udtalt af formanden for Gartnernes Salgsforening i Odense, gartner H. Th. Petersen ved foreningens 25 års jubilæum, så var oprettelsen af salgsforeningerne det største inden for dansk gartneri. Der har altid været dygtige gartnere, men det kneb sommetider med handelstalentet og her fik salgsforeningerne deres betydning. Virksomheden lå på hjørnet at Nygade og Fabrikvej, med adressen Nygade 64. (Billede fra 1952) De lokaler, gartnernes salgsforening overtog i 1931, havde tidligere tilhørt Crome & Goldschmidt. Der blev gennem tiden foretaget flere udvidelser for at få tilstrækkelig plads, men efterhånden blev lokaleforholdene blevet for trange. Fra Starten i 1931 foregik salget i hallen på grønttorvsmaner direkte mellem leverandør og køber. Betalingen foregik dog gennem salgsforeningens kontor. Det var i længden en meget utilfredsstillende måde at handle på. Derfor blev der indkøbt et brugt hollandsk ur i 1936, for den nette sum af kr. Det hollandske ur dækker over en auktionsform, der er nærmest det omvendte af traditionelle auktioner. Auktionarius starter oppefra og lader prisen gå nedad, indtil en køber "stopper uret". Kunsten er at få varerne billigt, samtidig med at man kommer før de andre bydere.

2 Børnehjælpsdagen i I 1937 var der børnehjælpsdag i Horsens med bl.a. optog gennem byen med pyntede biler og andre vogne. Horsens gartnerne pyntede 2 fine vogne til dette optog. Begge vognene ses på billedet til højre, med salgsforeningens facade til Nygade i baggrunden. Vognen til venstre i billedet skulle vise salgsmåde og kvalitetssortering før og efter salgsforeningens start. Damen på vognen, fru Sørensen, er en af salgsforeningens kunder, der forhandlede købte varer på Torvet. Manden på vognen er Martin Bødker. Ansat som lagermedhjælper på timeløn (omkring 1 krone pr. time) i Avancerede senere til heldagsmand og igen senere til lagerforvalter. Den anden vogn var opbygget over en kæmpetønde, der efter børnehjælpsdagen fungerede som sommerhus i Sønderby med et tilbygget køkken. Billeder fra auktionshallen og lager. På billedet fra 1946 ses den i 1939 ansatte forretningsfører Aage Holgersen. Manden der holder varerne op, er Harald Olsen, der samtidig var leverandør til salgsforeningen. Aktionsuret er det i 1936 anskaffede. Købt brugt i Århus, hvor det havde fungeret siden Der var ingen fodpedal til tilbageføring af viseren på dette ur, men i stedet en stang med et hjul, der skulle drejes tilbage med aktionsholderens venstre hånd. Biuret var heller ikke "opfundet" på dette tidspunkt, ligesom man ikke havde højttaleranlæg, hverken til auktionsholderens brug eller til telefontilkaldning. Der skulle derfor råbes højt af aktionsholderen. Køberne sad på umagelige træbænke og mange havde derfor puder med hjemmefra.

3 På billedet til venstre ses nogle af kunderne i salgsforeningen. Af købernavne kan nævnes, forreste række fra venstre: Købmand G. Bendixen, Mælketorvet. Leo Carstensen. Chr. Jensen, "Frugtimporten". 2. række: H. Chr. Jørgensen, Vejle. Hjortlund, Amaliegade. Fru Alsen, Sønderbrogade. Leo Sørensen, Nørretorv. 3. række: Fru Nicolaj Sørensen, Smedegade. Torbensen, Thonbogade. Sehested, Silkeborg. P. Daugaard. Carl Thomsen og Marius Petersen samt Kaj Andersen og Tromborg. Billedet til højre er interiørbillede fra salgshallen. Grundet manglende plads byggede man i 1951/52 et frugtlager på Bremersalle. Lageret blev solgt igen i 1969, da man byggede på Ternevej. 2 auktionsbilleder fra ca På dette tidspunkt er der installeret et nyt og moderne auktionsur med biur og andre hjælpemidler, og desuden højtaleranlæg for at spare på auktionsholderens stemme. Auktionsholderen er forretningsfører Aage Holgersen. Opholderen er Bent, efternavnet erindres ikke. Også på disse billeder ses mange gode kunder bl.a.: Svendsen, Sølvgade. Poul Petersen,

4 Amaliegade. Chr. Jensen "Frugtimporten". Fru Hedelund, Spedalsø. Chr. Jensen, "Østjydsk Frugtlager". Sigurd og William Jensen Udby, Søvind. Torbensen, Thonbogade. Thomsen, Trianglen (før Sønderbrogade) Thomsens søn, Erik Thomsen (der har overtaget Sønderbrogade). Aage Pedersen, Juelsminde. Nielsen, Fyensgade og Andreasen, "Huska". Den 19. marts 1956 afholdt salgsforeningen 25 års jubilæum. Salgsforeningens bestyrelse i jubilæumsåret. Øverst fra venstre: H. Juel Nielsen, Søvind. Aage Sørensen, Horsens. J. Iversen, Lund og Frantz Pedersen, Dagnæs. Nederst fra venstre: Næstformand Svend Nielsen, Sundvej, Horsens. Formand Axel Bertelsen, Braaskov og Robert Jønsson, Vorvadsbro. Lidt skæmt ved 25 års jubilæet. J. Iversen, Lund (i vognen) Aage Holgersen samt formanden Axel Bertelsen, Braaskov. Aage Sørensen ses i baggrunden.

5 Det blev en festlig 25 års jubilæumsdag i Gartnernes Salgsforening i Horsens. Der indløb lykønskninger fra nær og fjern, og mange af disse hilsener var ledsaget af smukke gaver. Således modtog foreningen ikke færre end 3 dirigentklokker og personalet skænkede et smukt ur. Festmiddagen i Håndværkerforeningen havde samlet 362 deltagere incl. damer og indbudte gæster, og gartnerne viste, at de forstod at feste. Menuen bestod af klar suppe med boller. Helstegt svinekam med rødkål. Hjemmelavet is. Mokka. Dertil vine: Sherry special. Josè de la Guesta. Rødvin. Vin de Carafe. Medeira Imperiale. Formanden, Handelsgartner Axel Bertelsen, Bråskov, bød velkommen ved bordet og efter at nationalsangen var blevet sunget, blev der råbt et leve for Danmark. Forretningsfører Holgersen fungerede som toastmaster. Borgmester Robert Holm bragte Horsens bys lykønskning og betegnede salgsforeningen som en virksomhed, der havde økonomisk betydning for byen. Han udtrykte håbet om, at forholdene måtte forme sig således, at gartnererhvervet kunne gå lyse tider i møde. Bankdirektør J. H. Andersen, Handelsbanken, lykønskede gartnerne med det sammenhold, som salgsforeningen var et udtryk for. Proprietær Hans Hansen, Klejsgaard, takkede de mænd, der havde oprettet salgsforeningen, og han hyldede konerne, som trak det store læs derhjemme. Gartnerne udførte et stort og nyttigt arbejde for samfundet. Formanden for blomsterhandlerforeningens Horsens afdeling Frk. Vita Storm, takkede for godt samarbejde. Hun betegnede blomster som et af de skønneste materialer at arbejde med. Der blev videre talt af planteskoleejer Graven, Hedensted og af planteskoleejer Aage Sørensen, som holdt en versificeret tale. (en tale skrevet som vers) Foreningens første formand R. V. Rasmussen, Torsted, omtalte den vældige stigning i omsætningen, navnlig i de seneste år, der viste foreningens betydning. Grønthandler Laursen, Solgaarden, hyldede jubilaren, og direktør Dragsholm fra salgsforeningen i Odense (tidligere Århus) talte om sine "adoptivbørn", dvs. tidligere medarbejdere, som han havde måttet afgive til søsterforeninger rundt om i landet. Blandt disse var forretningsfører Holgersen, Horsens, som tidligere havde været hans højre hånd. Planteskoleejer Aage Mølholm talte morsomt for damerne og handelsgartner Chr. Rasmussen for pressen. Folketingsmand Aksel Sørensen, Rugløkke, hyldede pionererne, især på frugtavlens område og udbragte et leve for sammenholdet i foreningen. Forretningsfører Holgersen takkede på personalets vegne for den gode arbejdsplads, og redaktør Sophus Rasmussen takkede på pressens vegne og hyldede Axel Bertelsen. Endelig kunne formanden slutte af med tak for de mange gode ord og ønsker, og han motiverede ( foreslog/tilskyndede til) et leve for Horsens by. Mokkaen blev indtaget i selskabslokalerne og den vellykkede fest sluttede med endnu nogle timers hyggeligt samvær og en svingom under medvirken af Konstantin Hansens orkester, der også havde musiceret under middagen.

6 Billeder fra festmiddagen. På billedet til venstre ses bl.a. formanden Axel Bertelsen under sin tale. Sommeren Fra en auktion sommeren Forretningefører Holgersen holder aktionen. Rudolf Christensen holder varer op.

7 I 1963 var der premiere på en ny salgsform, telefonauktionerne, hvori Århus, Ålborg, Randers, Horsens, Vejle, Kolding, Haderslev, Sønderborg og Nykøbing Mors deltog. Det var auktionsleder Aage Holgersen, der ledede auktionen i Århus og buddene faldt så kvikt, at der kunne meldes udsolgt på en times tid. Der var 100 tons æbler under hammeren. Gartnerne ventede sig meget af den nye auktionsform. Forretningsfører Holgersens 25 års jubilæum i Horsens havde en mangemillionær - ikke i egne kroner, ganske vist, men i det frugt og grønt, han havde haft under uret. Det var forretningsfører Aage Holgersen, og den 15. april 1964 havde han haft sit virke i Horsens i 25 år. Aage Holgersen, der i sin fritid gik stærkt ind for old boys idrætten, var på de store dage en meget travl mand, men hans sikre håndelag og tilsyneladende uopslidelige humør gjorde, at aktionerne i salgshallen altid forløb, som de skulle. På den anden side, hvis ikke han skulle kunne holde en auktion i sin hule hånd, hvem skulle så? (?? tiden??) Han havde ledet ikke færre end ca auktioner, hvoraf de 5300 i Horsens. Holgersen kom hertil fra salgshallen i Århus, og man blev så glad for ham, at ingen siden havde ønsket at skille sig af med ham. Holgersen blev en både afholdt og populær mand i Horsens men man blev efter sigende også så dejlig frigjort ved at være sammen med gartnere. Aage Holgersen udtalte: Der er unægtelig sket en del, siden jeg første gang satte mig under uret i Horsens. Det første år jeg virkede her, havde foreningen 90 medlemmer, og der blev solgt for kr. I 1963, hvor medlemstallet var 210, nåede vi op på en omsætning på kr. Og hvis vi skulle tage nogle sjove tal, kan jeg fortælle, at jeg har haft 3½ mill. kg tomater, 4 mill. stykker agurker, 8 mill. tulipaner, 7½ mill. julebegonier, 5 mill. alpevioler og 5 mill. blomkål til auktion, siden jeg kom til Horsens. Det er nødvendigt, at der er fart på. Vi kan komme op på bud i timen og salgshallen har købere langt uden for by og opland. Gartnerne er venlige mennesker og så ligetil, og det er meget sjældent, der er opstået gnidninger nede hos os. Derfor kan jeg med ærlighed sige, at jeg har haft det både rart og sjovt i de 25 år. Krigsårene var en streng tid at komme igennem. Dengang kunne der ikke holdes auktioner om morgenen ved vintertid, fordi det var umuligt at mørklægge hallen helt. Værst var tiden , fordi vi fik den ene maksimalpris efter den anden. Vi nåede op på at have forskellige

8 maksimalpriser på en gang. Varerne skulle fordeles i forhold til de køb, der var gjort det sidste år, hvor der ikke var maksimalpris. Det var noget besværligt. Der skulle også tages hensyn til, hvem der plejede at få 1. sortering. Vedkommende ville selvfølgelig ikke nøjes med 2. eller 3. sortering. Det kunne ske, at der kom så meget af en vare, at den slet ikke kunne koste maksimalprisen, og så måtte vi i gang med auktionen. Nå, også den tid kom vi over. I dag er sommeren den mest spændende tid for os, for der kommer nyt hele tiden, og der er nok for 20 mand at lave i salgshallen. Skal vi tale eksport, så eksporterer vi æbler først og fremmest til Tyskland og Finland samt bl.a. en del til Sverige og England. Desuden har vi en mindre eksport af grønne planter til Sverige og Tyskland. Jeg kom i øvrigt til Horsens på en utraditionel måde, jeg kom hertil for at hjælpe nogle dage, men endte altså med at blive her. Oprindelig var jeg ansat i en markfrøforretning i Århus. Vi havde meget forbindelse med gartnerne, og qua dette kom jeg ind i salgsforeningen i Århus og blev grebet af arbejdet der. Jeg blev i ni år, så flyttede jeg til Horsens, og her har jeg altid været glad for at være, slutter forretningsfører Holgersen. Indflytning i ny salgsforening. Ejendommen i Nygade blev indtil flytning til ny salgsforening på Ternevej i Dagnæs i 1969, ombygget og moderniseret flere gange. I starten var der i gården toppede stenbrolægning, som senere blev afløst af asfalt, og der blev bygget perroner med tag over til af- og pålæsning. I nogle år havde man opstillet en benzintank. Salget var imidlertid for lille, og benzinselskabet gravede tanken op igen. Som dette billede fra salgsforeningens gårdsplads fra 1967 viser, så var parkeringsforholdene heller ikke ret gode. I løbet af årerne blev pladsen i Nygade for trang til de store mængder frugt, grønsager og blomster der tilførtes auktionerne og det kneb med parkeringen, særligt på de store auktionsdage. Der blev arbejdet med planerne om udflytning gennem en årrække, og forslaget blev forelagt ved flere genralforsamlinger, indtil det endelig i 1967 lykkedes at skaffe flertal for det. Gartnernes Salgsforening erhvervede derefter af A/S Paasch & Silkeborg en grund på m2. Ved Ternevej i Dagnæs, i den daværende Tyrsted-Uth kommune, med henblik på opførelsen af en hal mellem Paasch & Silkeborgs nye fabrik og Strandkærvej og der var skrevet kontrakt med firmaet "Metri", fra Gramrode, om byggeriet. Men da Metri inden byggeriets start, blev erklæret konkurs, måtte foreningens bestyrelse i gang med forhandlinger til andre sider, og det resulterede i en kontrakt med Herning firmaet Bul-Beton. Opførelsen af bygningerne blev udført som elementbyggeri.

9 Elementerne blev fremstillet på Bul-Beton fabrikken i Herning og blev transporteret derfra til byggepladsen. En række arbejder blev overdraget underentreprenører. Tømrer- og snedkerarbejdet blev således udføret af aktieselskabet P. Knudsen, Sunds. Der var tale om et byggeri på m2, og der i den samlede udgift på 3,5 mill. kr. blev regnet med udgifter til såvel grund, byggeri som inventar. Der var tale om en hal på m2, en emballagehal på m2, og administrationslokaler med kontorer, kantine, auktionshal m.v. på m2, Desuden var der særlige lokaler, beregnet til udlejning til grossisterne, på 500 m2. Endelig indrettedes der i stueetagen to store kølerum m2. blev taget ind til parkering og kørsel og blev belagt med SF-sten. Det nye aktionsur kostede alene omkring kr., men var til gengæld noget af det mest moderne, der var set herhjemme. Det tidligere auktionsur, der blev købt for 14 år tidligere, kostede ca kr. Forholdene var mere rummelige for de ca. 200 gartnere, der var medlemmer af salgsforeningen og deres auktionskunder. Der blev allerede året før givet tilsagn om stats- og kreditforeningslån, og disse tilsagn blev nu omgående søgt fornyet. Så snart denne sag er i orden, - og det skulle kun vare få dage - starter grundudgravningen. Ved udflytningen bliver Gartnernes Salgsforenings grund og lokaler, ialt godt m2, ved Fabrikvej-Nygade, ledige, og de vil i nær fremtid blive udbudt til salg. Det skulle næppe blive vanskeligt at sælge dem - grunden vil med sin centrale beliggenhed være velegnet til mange formål og kommunen har vist interesse for salgsforeningens lagerbygning på Bremsersalle. Den gamle salgshal på Fabrikvej blev senere solgt til nabovirksomheden Poul Petersens Tobaksfabrikker, der brugte hallen til shaggtobak fabrikation. Efter nogle måneders forsinkelse pga konkursen af Metri begyndte man byggeriet i maj 1968 og det ventedes afsluttet sent på efteråret eller i begyndelsen af december måned. Hvis ikke alt for store vanskeligheder melder sig, regnes der i hvert fald med at julehandelen skal foregå herfra for Gartnernes Salgsforening i Horsens. Rejsegilde på Ternevej. Sådan kom det ikke til at gå. På grund af flere forsinkelser blev rejsegildet først holdt den 29.november 1968 og man håbede i stedet at komme ind i de nye lokaler omkring 15. februar og i værste fald inden 11. marts Ved rejsegildet i den kommende hal i Dagnæs talte formanden for Gartnernes Salgsforening i Horsens, handelsgartner Aksel Bertelsen, Bråskov. Han udtrykte den glæde, som foreningen længe havde næret for at tage projektet i brug. Aksel Bertelsen udtaler: Udviklingen indenfor gartneri branchen havde i de senere år været i en rivende udvikling, og i den forbindelse tør jeg nok sige, at vi her på Horsens-egnen har været ganske godt med. Kvalitetsmæssigt har vore produkter ligget i toppen af den danske avl. Og det er vel derfor forståeligt, at vi længe har næret ønsker om at komme i bedre og mere tidssvarende lokaler, end dem, der gennem de sidste 30 år har været uegnede. Men jeg tror jeg tør sige, at vi med dette hus får lokaler, der i indretning og størrelse kan dække behovet langt frem i tiden, og jeg føler mig overbevist om, at vi får et hus, der vil vise vort ansigt udadtil. Formanden benyttede lejligheden til at takke hovedentreprenøren Bul-Beton i Herning, og han overrakte samtidig en buket blomster til firmaets direktør, fru Heilskov, Herning. Han takkede videre firmaets arkitekt, Henning Svendsen, ingeniør Christiansen, der havde haft den daglige ledelse, ligesom han udtrykte glæde over det gode arbejde, der var udført. Han takkede håndværkerne og at han var glad for, at der altid har eksisteret en god tone på arbejdspladsen, også om folkene gik i mudder til midt på livet. Dernæst blev der talt af arkitekt Henning Svendsen, Bul-Beton. Han takkede for den interessante opgave, som salgsforeningen i Horsens havde overdraget til Bul-Beton, og han omtalte de mange problemer, der var gået forud for selve byggeriet fra starten i maj Bl.a. var man ude for, at en fabrik, der leverede betonelementer, gik konkurs, og det endte med, at Bul-Beton måtte købe fabrikken, hvilket forsinkede byggeriet et par måneder.

10 Vi havde jo håbet at kunne aflevere byggeriet noget tidligere, så det kunne have have været taget i brug inden julehandelen i Men det lykkedes altså ikke på grund at visse forsinkelser, som vi nu håber at blive forskånet for i den sidste ende af byggeriet udtalte arkitekt Henning Svendsen. Han var også glad for, at man alligevel holdt traditionen i hævd og arrangerede rejsegilde. Han sluttede med at rette en varm tak til håndværkerne og til salgsforeningens formand, handelsgartner A. Bertelsen og forretningsfører Aage V. Holgersen. Og så var der varm mad til alle. Den nye bygning i april Stadig ikke færdig. Indflytningen skete maj og den første aktion blev holdt mandag den 19. maj Der manglede på dette tidspunkt stadig mange ting, men man kunne dog være her og arbejde. Indvielsen af Ternevej.) Lørdag den 30. august 1969 var så dagen, hvor Gartnernes Salgsforenings millionbyggeri officielt blev indviet. Det nye auktionslokale med moderne teknisk udstyr tillod en langt hurtigere afvikling af auktionerne end hidtil. Da de indbudte gæster ved 13-tiden invaderede den nye "Gartnernes Salgsforening" ved Ternevej i Dagnæs, blev de af dem, der ikke tidligere havde haft lejlighed til at stifte bekendtskab med dette nye storbyggeri, nok overrasket. De blev tillige imponerede over de glimrende forhold, hvorunder gartnerauktionerne i Horsens nu blev afviklet. Ikke alene var den nyeste auktionsteknik her taget i brug, men lager- og udenomsplads var så rigeligt beregnet, at der i hvert fald ikke i de første mange år derefter, ville blive problemer på dette punkt. Den hal, hvor gartnerne fra by og egn afleverede deres produkter - grøntsager, frugt og blomster - til auktionerne, var så stor og rummelig, at alene en spadseretur hallen rundt ville kunne give sin mand tilstrækkelig motion for en dag, og for dem, der skulle arbejde her til daglig, kunne det blive anstrengende nok. Man havde da også fra starten indført motoriseret persontransport - en mellemting mellem en scooter og et løbehjul der blev drivet elektrisk af en akkumulator. I det smukt indrettede auktionslokale, der var opbygget amfiteatralsk, var der plads til 110 købere ved de smalle borde. I almindelighed kom der til auktionerne. I auktionslokalet var den nyeste teknik taget i brug. Det kunne således nævnes, at det nye, moderne hollandske ur, som var installeret, havde kostet kr. Mens man tidligere ved auktionerne måtte skrive købernes navne, varemængde og priser ned med en almindelig kuglepen, foregik dette nu automatisk ved hjælp af en såkaldt printer, der står direkte i forbindelse med det store auktionsur og med køberknapperne på bordene samt med det lille biur, som er opsat ved auktionsholderen. Denne fik derved lettet sit arbejde betydeligt. Tallene blev nu trykket ned på hvert auktionsbrev. Samtidig viste en automatisk tæller til enhver tid, hvor meget der var tilbage af hvert enkelt vareparti. Denne moderne teknik var naturligvis en stor lettelse for alle parter ved auktionerne. Det kan nævnes at endnu i de første år efter sidste krig måtte man benytte sig af et håndsving, når man skulle tælle tilbage til størrelsen af hvert restvareparti.

11 Et parti blomster udbydes i den nye auktionshal med det automatiske hollandske ur. Ved uret er Holgersen og bogholder Carlsen. Kontorlokalerne er venlige og lyse. En stille dag i ekspeditionskontoret. Under auktionerne er der et personale på 7 på dette kontor foruden 2 mand ved uret. Billedet viser de store tilførsler tidligt om morgenen på en auktionsdag. De indleverede varer opstillet i hallen før auktionen. I tomatpakkeriet sorteres der tomater. Det sker automatisk efter størrelse, hvorimod det menneskelige øje afgør kvaliteten. På billedet ses forvalter M. Bødker og 2 damer. Ved udflytningen blev forretningsfører Aage Holgersen udnævnt til direktør for Gartnernes Salgsforening. Nye forretningsmæssige tiltag. I 1975 udvidede Gartnernes salgsforening i Horsens sine aktiviteter. Man åbnede i et tidligere grossistrum en butik for salg af potteplanter til faste priser. Det vil sige, at hele udvalget gik udenom auktionsuret. I øvrigt var det planter, som normalt ikke blev sendt til auktionerne. Der var tale om lidt mere sjældne sorter, bla. flere eksotiske, og så var det

12 i vid udstrækning også større planter, hvoraf nogle blev brugt til dekoration. Den første dag nåede butikken en omsætning på hen imod kr., hvilket blev betragtet som vældig fint. Det var meningen, at butikken skulle være åben de tre dage om ugen, hvor der var auktion, og den vil så være klar til salg i nogle timer var også året hvor man fik indført EDB. Man bestilte, et dengang moderne, databehandlingsanlæg - Singer System 10. Det skete efter et møde i Århus, hvor også GASAs afdelinger i Esbjerg, Holstebro, Kolding og Randers bestilte denne type dataanlæg. Første anlæg i Esbjerg gik i drift efteråret Der blev installeret dataskærme i selve auktionslokalerne, således at afregninger til køberne kunne udskrives under eller umiddelbart efter auktionens ophør. Datamaten ville samtidig foretage afregninger til leverandører og udskrive statistikker over varer og varegrupper. Dette betød, at gartnerne på sigt ville få en særdeles værdifuld produktionsplanlægning. System 10 blev foretrukket på grund af anlæggets mulighed for såkaldt on-line behandling af flere opgaver samtidig i forbindelse med de nøglefærdige programmer og Singers erfaring på dette område. Anlægget i Horsens blev taget i brug 1. april Lige inden forlød det: Vi er i fuld gang med at installere maskineriet, og anlægget skal bruges som en service overfor vore kunder og leverandører. Vi bliver i stand til ved hjælp af EDB at udskrive noter og afregninger meget hurtigere end nu. Et par af medarbejderne har været på skolebænken for at lære systemet, der bliver både tids- og personbesparende. Aage V. Holgersens 40 års jubilæum. Fredag d. 30. marts 1979 var dagen hvor man fejrede Aage V. Holgersens 40 års jubilæum, samt hans sidste arbejdsdag. En af tingene man hæftede sig ved, selvom det var svært at sammenligne, var omsætningen. Da Holgersen startede var omsætningen omkring årligt, i 1978 var omsætningen steget til ca. 8. mill. kr. Han bevarede dog tilknytningen til GASA i Horsens med dens 135 medlemmer. Han lovede bla. at hjælpe i ferie- og sygdomsperioder. Aage V. Holgersens efterfølger hos Gartnernes Salgsforening blev den 30-årige bogholder Jørgen H. Topp. Han havde været ansat i foreningen i 9 år. Julen Der var engang, hvor det stod dårligt til med omsætningen på Gartnernes Salgsforening i Horsens, men det var så længe siden, at det ikke var værd at tale om. De seneste år havde salgshallen været i fremgang, og dette år blev der, ifølge direktør Jørgen Topp, rekordomsætning. Det skyldtes ikke mindst, at man var begyndt på et tilkøb fra andre auktioner, hvilket var en stor succes. Der blev leveret fra både jyske og fynske salgsforeninger, og det medførte, at sortimentet

13 var blevet større end tidligere og dermed mere attraktiv for kunderne. Forholdet var nemlig det, at de lokale gartnere ikke var i stand til at levere tilstrækkelige mængder. Jørgen Topp udtaler: Vi får i år en omsætningsfremgang på ca. 15%. Salgsforeningen kører særdeles godt. Det er en sund forretning med et godt regnskab. Tilførslerne var så store, at ingen behøvede at mangle juleblomster i år. Der blev tilført salgshallen julestjerner, det samme antal begonier og ligeså mange hyacinter. Dertil kom store mængder kors og kranse. Om søndag d. 23. december fandt den store juleaktion sted, og i den anledning var såvel leverandører som kunder blevet inviteret til morgenkaffe. Der blev tilført meget betydelige varer, og JørgenTopp udtalte, at der en sådan dag kunne være en omsætning på en kvart million kroner. 50 års jubilæum. Tirsdag den 5. maj 1991 blev der afholdt 50 års jubilæum. Bestyrelsen ved 50 års jubilæet.

14 Billeder fra jubilæumsdagen. Sidste auktion. Den 29. december 1993 kørte GASA Horsens sin sidste store auktion under det hollandske ur, der havde været anvendt gennem 65 år. Årsagen var indførelsen af en ny salgsstruktur. De 3 ugentlige auktioner blev erstattet af et såkaldt cash and carry system. Der blev samtidig ansat en salgschef, der skulle stå for det fremtidige salg med opsøgende fremstød til kæder og bestående kunder. Den nye salgschef blev Margrethe Eskelund. Hun skulle betjene kunder i Jylland og på Fyn og samtidig besøge gartnerier.

15 Direktør Jørgen H. Topp, GASA Horsens, forventede at man på denne måde kunne øge salget i 1994 med minimum 20%, og at der kunne blive ansat flere medarbejdere. Man så i øjnene, at tiden var løbet fra det hollandske ur, som hidtil havde været et ualmindeligt godt arbejdsredskab. Direktør Topp sagde, at det var en stor beslutning at tage, og at den var bakket op af hele bestyrelsen. GASA Horsens havde 96 medlemmer, og man havde stadig en forpligtelse til at afsætte alle medlemmernes produkter. De skulle som hidtil blive afleveret hos GASA på Ternevej. Med i arbejdet var eksportselskabet Exposa, der var ejet af GASA i Horsens, Kolding og Sønderborg. Distributionen blev klaret af transportselskabet GASA Trans, der var ejet af de samme afdelinger. Direktør Topp fremhævede: Vi mener selv, at vi har grund til at se lyst på fremtiden. Det er sådan, at kæderne ikke ofrer tid på auktioner. Der er blevet færre til at købe under uret. Derfor skal vi ud at sælge, og det bliver en kraftig optimering af GASA Horsens. GASA Horsens, der altid har ført sig frem først og fremmest på kvalitet, stod over for sin store julehandel i I december blev der forventet tilført ca julestjerner og samme antal julebegonier. Dertil kom hyacinter og tilsvarende juletulipaner. Der var tilført pæne mængder grønne planter, træer, puder og kranse. Derimod noget mindre med grønsager med undtagelse af rød- og hvidkål. Tilførelsen af æbler lå på nogenlunde samme niveau som forrige år. Handelen i 1993 var tilfredsstillende, og i butikkerne var priserne særdeles rimelige. Jørgen Topps 25 års jubilæum. Det var en reflektion på en annonce i Horsens Folkeblad, der førte direktør Jørgen Topp ind i den levende virksomhed, GASA Horsens, hvor han den 30. juni 1995 havde været beskæftiget i 25 år. Samme dag blev jubilæet markeret med en reception i Kilden kl Den dengang 47 årige Jørgen Topp er født i Horsens. Da han kom ud af skolen, havde han ingen faste planer om, hvad han ville beskæftige sig med. Så mere eller mindre tilfældigt blev han handelslærling hos R. B. Burchardt Nielsen i Da han var udlært, tog han til Fredericia for at aftjene sin værnepligt ved Hærens tekniske Korps. Undervej nåede han at blive gift og få børn. Efter aftjent værnepligt ville han gerne have et job, hvor han kunne beskæftige sig med regnskab og handel, og her var det så, at han fik øje på en beskeden annonce i Horsens Folkeblad. Man søgte en bogholder og auktionarius. Det var lige Topp, så han søgte og fik stillingen, hvad hverken han eller GASA nogen sinde har fortrudt. I 1979 afløste han Aage Holgersen i direktørstillingen. Jørgen Topp, der har et godt greb om moderne forretningsmetoder, føler, at det har været 25 spændende år, fordi, som han siger, der har været så mange udviklinger. Med lidt vemod kan Topp nok se tilbage til noget af det, der var med til at skabe en særlig atmosfære i virksomheden, nemlig auktionslokalet, der altid var fyldt op, og samhørigheden med gartnerne, hvilket blev kraftigt understreget. Ingen, der kender Jørgen Topp, mangler svar på hans placering i denne samhørighed. Han holder nemlig meget at at færdes mellem mennesker. Topp indrømmer gerne, at gartnerne er nogle pragtfulde mennesker og behagelige at arbejde sammen med.

16 Men det kan også ind imellem være barsk at sidde i direktørstolen, fordi man både skal varetage kundernes og medlemmernes interesser. Det kan være svært 100% at få dette til at hænge sammen. At det er lykkedes for Topp, er et ekstra skulderklap for ham. Han var kun 29 år, da han blev direktør. Derfor var han glad for den store støtte, han hentede hos den daværende formand Svend Nielsen, som han lærte meget af, og som han efterfølgende savnede i det daglige. Det ansvar, der hvilede på Topps skuldre, følte han ikke som nogen byrde. Tingene fungerede i hverdagen, og det skabte tilfredshed. GASA Horsens havde haft nogle svære år i 1993 og Der blev gennemført en ny struktur. Nu kørte det virkelig godt. GASA havde desuden succes på sin gartneritekniske afdeling med binderivarer. Alt i alt gjorde det Topp optimistisk over for fremtiden. Topp har altid været forhandlingens mand, men han stod tillige fast på sine standpunkter. Han havde, som udtryk for den respekt, han nød, siddet i bestyrelsen for GASA Danmark, Exposa og GASA Trends. Han var endvidere formand for Andelsboligforeningen Kattesund. Gennem 25 år opbyggede Jørgen Topp en fond af respekt: Han er rar at omgås, han ved noget om tingene, og han ejer evnen til at komme tæt ind på livet af mange af de mennesker, han mødes med i det daglige. 75 års jubilæum. GASA havde 75 års jubilæum i Stolerækkerne foran uret i auktionslokalet havde stået tomme i adskillige år, og morgenerne på GASA var ikke længere et sydende og hektisk virvar. Der var sket store forandringer hos GASA omkring den måde, der blev handlet på. Men i Horsens havde man formået at forny sig med nye tiltag. Derfor var GASA i Horsens blandt de seks afdelinger i landet, der stadig eksisterede. GASA i Horsens var en af Danmarks allerstørste frugtauktioner med en betydelig eksport til bl.a. Tyskland og de nordiske lande. I den forbindelse oprettede man et frugtpakkeri på GASA Horsens, og på årsbasis var man oppe på at beskæftige omkring 100 mennesker inklusiv de korttidsansatte i sæsonen. GASA var bygget op omkring salg af frugt og grøntsager, men senere kom også blomster til. Jørgen Topp, der på det tidspunkt havde været direktør i selskabet i 36 år, udtalte: I GASA Horsens har vi formået at forny os. Det er baggrunden for, at vi har kunnet overleve og er et af seks GASA andelsselskaber tilbage af de over 20, der er tilbage i 1970erne. I dag har vi hverken frugt eller grøntsager på auktionen. En undtagelse er dog jordbær, hvor vi i sæsonen får bær ind fra nogle ganske få avlere. I 1992 lavede vi en binderiafdeling, og i dag er vi udelukkende en forretning, der sælger blomster og binderiartikler med blomsterhandlere og planteskoler som vore kernekunder. 4 gange om ugen får vi friske blomster, både stilkblomster og planter, fra Holland. Varer, vi bestiller ved middagstid den ene dag, har vi fra Holland næste morgen. Men som sagt må vi forny os, hvis vi fortsat skal eksistere, og et af de nyeste tiltag er, at alle moms-registrerede nu kan handle direkte hos os. Det betyder, at handelen er mere spredt ud over dagen, og at vi har fået en række nye kunder blandt hoteller, restauranter og virksomheder. Derfor ser jeg ret optimistisk på GASA Horsens fremtid. GASA lukker i Efter 81 år med salg af blomster og grønt, lukker GASA i Horsens.

17 På en ekstraordinær generalforsamling besluttede de 23 andelshavere, at den 31. marts skulle det være slut. Beslutningen om at lukke var enstemmig. Alle var enige om, at tiden var løbet fra denne her form for andelsvirksomhed. Virksomheden havde haft en millionomsætning og op mod 170 andelshavere, da det gik bedst, men ved lukningen var der kun 23 andelshavere tilbage. Jørgen Topp, direktør i GASA gennem 36 år udtalte: I de seneste år havde udviklingen ikke været med denne type af virksomheder og der var simpelthen ikke grundlag for at fortsætte Grunden på m2 er købt af tømrer- og entreprenørfirmaet Torntoft & Mortensen for 7,5 mill. kr. Der er byggeplaner for 40 almene familieboliger, som Andelsboligforeningen Odinsgaard vil opføre i Det er vemodigt, at en æra er slut. Men vi kan ikke vende udviklingen. Kilder: Direktør Jørgen Topp som venligst har udlånt scrapbog med firmaets historie.

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 I fint vejr med blå himmel og høj sol kunne vi fredag den 17. august afvikle indvielsen af vores nye indskolingsbygning. Kl. 10.00 samledes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2008/0146 afsagt den 22. juni 2009 ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 27.7.-10.8.2008 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 18.780 kr. (ekskl.

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Høst frugterne. TM = Travl Mand

Høst frugterne. TM = Travl Mand sagens kerne Sagens kerne 1 Høst frugterne 2 Der var engang... 3 Den rene vare 4 Tænk globalt 5 Et æble om dagen... 6 Man skal ikke tro på alt hvad man hører 7 Hold dit arbejde og følelsesliv adskilt 8

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Familieliv med fart på

Familieliv med fart på Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2005 Familieliv med fart på For familien Berenth er en hverdag fuld af aktiviteter en vigtig del af livet med muskelsvind Af Bodil Jensen Der er ikke mange aftener, hvor familien

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Beretning generalforsamlingen 2013

Beretning generalforsamlingen 2013 Beretning generalforsamlingen 2013 Kære medlemmer - så er det tiden den årlige generalforsamling i Shopping Svendborg. Siden sidste generalforsamling er der kommet ny formand til, idet jeg har overtaget

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Igangsætter med sans for indretning

Igangsætter med sans for indretning Salon Beth Beth kalder sig selv for Tivolitypen. Hun går meget op i design, og hun går meget op i helheder i sin salon og i forhold til de kunder, der kommer i salonen. Igangsætter med sans for indretning

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere