Demanit ApS Louise Gewecke, Tlf PROFILRESUME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME"

Transkript

1 PROFILRESUME Ansvarlig innovativ it projektleder, som arbejder analytisk, systematisk og i en målbaseret retning (PRINCE2 partitioner), med bred erfaring inden for it projekter med overdragelse til drift organisation (ITIL v. 3). Med erfaring, uddannelse og viden inden for projektledelse, tilbydes en omhyggelig projektleder, der er i stand til at følge op på mål fra start til slut, og sikre aftalte succeskriterier overholdes inden for kvalitet, økonomi og deadline. Som erfaren i konsulent-rollen, sikres hurtig indlevelse i ny organisation. Arbejdsstil: Udadvendt, optimistisk, entusiastisk, involverende, energisk Fokus: Deployment management Transition management It project management (infrastruktur) Change management (organisatoriske) Proces management Operations management Gennemførte projekter: Udrulningsprojekter (Nationale & Globale) Transition og transformation af IT infrastruktur drift Hosting/Service/outsourcing transitions aftale IT Infrastruktur (VDI, SCCM, AX ERP system, HPP) Applikations overtagelsestest samt driftprøve (applikations implementering) UDDANNELSE Diplomuddannelse i projektledelse, Ingeniørhøjskolen i København Akademiuddannelse i kommunikation, Niels Brock i København IT Administrator i netværk, Niels Brock i København HHX Matematisk linje, Handelsskolen i Roskilde SUPPLERENDE UDDANNELSE/KURSER 2011 DISC profil (EIQ) 2010 PRINCE2 Practitioner 2009 PRINCE2 Foundation 2008 ITIL Foundation ver IPMA niv. D 2005 MOS (Microsoft Office Specialist) SPROG Tale Skriftligt Dansk Modersmål Modersmål Engelsk Forhandling Forhandling 1

2 PROJEKTER 2015 DONG Energy A/S PoC / implementering af High Performance Platform Beskrivelse Projektansvarlig for etablering af High Performance Platform. Gennemførelse og godkendelse af Proof-of-Concept, indhentning af tilbud- og leverandørstyring. Implementering/installation/konfiguration af etableret cluster miljø. Scope; 500+ databaser, 4 miljøer; SQL, Oracle, SAP & SAS. Operation Etablering og gennemførelse af test scenarier Udarbejdelse af kravspecifikation Tilbudsstyring fra leverandør Licensafklaring og -styring Budgetansvarlig Styring af cluster miljø implementering Styring og kommunikation til leverandør og styregruppe Resultat High Performance Platform (10 cluster) installation Sikre budgetoverholdelse Cluster HPP miljø klar til migrering Nøgletal Tid: 5m, Antal ressourcer: /15 Rigspolitiet Implementering af sikret netværk Beskrivelse Projektansvarlig for implementering af sikret netværk til medarbejdere, udrulning af Datacenter til Danmarks politikredse samt udskiftning af 300+ netværksudstyr, efter Rigsrevisions anbefalinger. Et politisk og tidspresset program med flere delprojekter. Operation Lede og styre udrulningsteams fordelt nationalt Indsamling af datagrundlag for udrulning Intern/ekstern kommunikation til politikredse Udarbejdelse og konsolidering af udrulningsplan Risikostyring og håndtering Ændringsstyring via HPSM Change modul Resultat Sikret validering af pc er (via 802.1x certificering) Netværkssegmentering til omgåelse af single-point-of-failure Tilbyde VPN muligheder for medarbejdere i Dansk Politi Nøgletal Tid: 5m, Antal ressourcer: /15 NRGi Implementering af ITIL Beskrivelse Change ansvarlig for implementering af ITIL processer (Incident, Problem samt Change Management) samt sikre tilpasning til virksomhedens arbejdsgange. Øget værdi for IT via prioritering af forretningsrelaterede IT hændelser. Operation Undervisning af ITIL teori Training i ITIL processerne Indsamling og mapning af data, til brug for fremtidige arbejdsgange KPI målinger; coaching og klarlægning Resultat Implementering af Incident, Problem & Change Management ITIL processer Ændret tilgang til nye best-practise ITIL framework Bedre udnyttelse af ressourcer, qu opfølgning, alarmer samt efterleve IT afdelingens vision og mål Nøgletal Tid: 4m, Antal ressourcer: 11 2

3 2013/14 Bluegarden Transition af nordisk it drift og -support Beskrivelse Head of Product Manager med ansvar for en outsourcered Servicedesk (5 medarbejdere) supportende en større Nordisk finansiel virksomhed med 800+ brugere. Implementering af Servicedesk funktionen til medvirkning ved produktudvikling af Servicedesk konceptet til salg for nye/eksisterende kunder. Operation Medarbejderansvar; motivering, udvikling og sparring Produktudvikling af Servicedesk koncept Kontraktformalisering Salg af nyt koncept vil nye/eksisterende kunder Resultat Sikret en brugertilfredshed på over 95% Implementeret ITIL roller/funktioner best-practise Implementeret nyt sags styringssystem Nedbragt løsningstiden pr. sag med 20% Nedbragt omkostninger via effektiviseringer med 35% Nøgletal Tid: 11m, Antal ressourcer: 8, Økonomi: 2,2mio DKK 2012 Lundbeck Transition af global DLM aftale Beskrivelse Ansvarlig for transition af global aftale; omhandlende Break&Fix, Servicedesk, klargøring af pc er samt service ydelse til mere end 50 lande, samt overdragelse til drift organisation. Operation PRINCE2 best-practise tilgang Opførelse af Governance struktur Udarbejdelse af ny processer samt implementering heraf Resultat Projektets kontrakt blev implementeret på 5 måneder, inkl. Kontraktindgåelse med underleverandører uden for Skandinavien Nøgletal Tid: 8m, Antal ressourcer: 3, Økonomi: 1,2mio DKK 2012 Nordea Filial survey forud for nordisk print og pc udskiftning Beskrivelse Ansvarlig for dansk team til indsamling af print og pc informationer 800+ filialer i Norge, Finland & Sverige, til brug som datagrundlag ved udskiftning af printere og pc er Operation Logistik planlægning Undervisning af teams Indsamling af data fra teams Kvalitetskontrol af data Ændringshåndtering Internt/Ekstern kommunikation Resultat Indhentning af datagrundlag på 3måneder til 800+ filialer i Skandinavien Nøgletal Tid: 7m, Antal ressourcer: 11, Økonomi: 4,2mio DKK 2011 Rigspolitiet Overtagelsestest og drift prøve Beskrivelse Teknisk ansvar for gennemførelse af overtagelsestest og drift prøve ifm. implementering af ny applikation Operation PRINCE2 udførelse Governance Styring af underleverandører Kontakt til offentlige it-udbydere Resultat Gennemført overtagelsestest og drift prøve i første forsøg Nøgletal Tid: 15m, Antal ressoucer: 3 underleverandører, Økonomi: 0,9 mio DKK 3

4 2010/11 Svitzer Hosting transition Beskrivelse Ansvarlig for analyse, design, implementering samt test af 9 Services (Workspace, , SQL samt Citrix), Business services og Component service Operation PRINCE2 projektledelse Workshop afholdelse Design kvalitetskontrol Implementering Transition Resultat Projektet blev afsluttet efter transition af custom-fitted miljø til generisk platform, som gav en politisk transition, men afsluttet med succes Nøgletal Tid: 5m, Antal ressourcer: 4, Økonomi; 1,5mio DKK 2010 BEC SCCM (planlægning af SCCM implementering, uddannelse, test og migrering) Beskrivelse Projektledelsesansvar for planlægning af test (funktions- samt applikation), implementering, uddannelse og træning for IT-administratorer samt migrering af brugere til SCCM Projektet blev udført i et politisk miljø med mange interessenter Operation PRINCE2 projekt udførelse Change management Risk management Arrangere workshop/undervisning med superbrugere Resultat Projektet blev afsluttet inden for tid og økonomi, med høj kvalitet på migrering af brugere fordelt på mere end 7 finansielle institutioner Nøgletal Tid: 10m, Antal ressourcer: 9, Økonomi; 1,4mio DKK 2009 Sydbank Udrulning af IP telefoni, Hovedkontor Beskrivelse Projektledelsesansvar for udrulning af IP telefoni til ca. 600 brugere på kundens hovedkontor. Deadline var udførelse på én dag Operation Planlægning af udrulning på én dag Styring af 6 interne ressourcer Fungere som informationscentral Planlægge, udføre og evaluere pilot test Kontakt til underleverandør (bank central) Resultat Projektet forløb som planlagt inden for tid, som var kundens fokus Nøgletal Tid: 8m, Antal ressourcer 5 inkl. 2 underleverandører, Økonomi: 2,4mio DKK 4

5 2009 Sydbank Udrulning af Win7 & Migrering af ressourcer Beskrivelse Flytning af bankens It ressourcer (2800 brugere, applikationer, print samt pc er) og herefter overdragelse til Bankens drift center Projektet omlagde 2800 brugere/pc fordelt på ca. 130 filialer Operation Styring af 6 hold fordelt i Danmark Undervise 6 hold i opgave Indsamle data fra bankens filialer Kommunikere til bankens filialer Planlægge plan for udrulning Sikre opfølgning Risk management Change management Resultat Projektet sikrede at alle bankens ressourcer blev omlagt til nyt miljø ved bankens central center, og de herefter kunne supportere og drifte miljøet i deres nuværende setup, indenfor tidsgræsen på 7 uger brugere/pc er blev omlagt på 7 uger, via 6 hold fordelt i Danmark Nøgletal Tid: 7m, Antal ressourcer: 11 inkl. underleverandør, Økonomi: 6,3mio DKK 2008/09 Sydbank Udrulning af nye pc er Beskrivelse Udskiftning af ca stk., idet tidligere pc er var out-of-date Projektet udskiftede ca. 80 pc er pr. dag, fordelt på 130 filialer i Danmark Operation Planlægning og udførelse af pilottest Indsamle data fra bankens filialer Kommunikere til bankens filialer Styring af 3 hold fordelt i Danmark Undervise 3 hold i opgave Resultat Projektet sikrede udskiftning af forældede pc er Nøgletal Tid: 3m, Ressourcer: 6, Økonomi: 2,1mio DKK 2008 Sydbank Udrulning af videokonference Beskrivelse Projektledelsesansvarlig for konfiguration, opsætning samt undervisning af videokonference udstyr i ca. 15 regionshovedkontorer Operation Kommunikere til bankens filialer Indsamle data fra bankens filialer Planlægning og udførelse af pilottest Udrulning Resultat Sikre bankens personale kan afholde videokonference fra centrale lokationer i hele Danmark, og dermed sparret tid og penge i køretid Nøgletal Tid: 5m, Ressourcer: 2, Økonomi: 0,6mio DKK 5

6 2008 Sydbank Repakketering af applikationer til Win7 Beskrivelse Ansvarlig for re-pakketering af ca. 250 applikationer via udenlandsk underleverandør Operation Kontakt til udenlandsk underleverandør Sikre test af applikation Kommunikation til superbrugere Opsætning af proces flow for godkendelse af applikation Idriftsætte nye applikationer til brugere Resultat 250 applikationer blev udviklet, testet og godkendt på 4 måneder, som sikrede kunden kunne udskifte forældet OS Nøgletal Tid: 5m, Ressourcer: 4 inkl. udenlandsk leverandør, Økonomi: 2,6mio DKK 2007 Sydbank Udrulning af nye pc er Beskrivelse Udskiftning af ca stk. pc er, idet tidligere pc er var out-of-date Projektet udskiftede ca. 80 pc er pr. dag, fordelt på 130 filialer i Danmark Operation Planlægning og udførelse af pilottest Indsamle data fra bankens filialer Kommunikere til bankens filialer Styring af 3 hold fordelt i Danmark Undervise 3 hold i opgave Resultat Projektet sikrede udskiftning af forældede pc er Nøgletal Tid: 3m, Ressourcer: 6, Økonomi: 2,1mio DKK 2006/08 Sydbank Udrulning af IP telefoni, filialer Beskrivelse Udrulning af IP telefoni til ca brugere, inkl. ny telefonplatform i bankens drift center Operation Planlægning af udrulning for op til 7 lokationer på én uge Styring af eksterne ressourcer Fungere som informationscentral Planlægge, udføre og evaluere pilot test Kontakt til underleverandør (bank central) Resultat Projektet forløb som planlagt inden for tid, som var kundens fokus Nøgletal Tid: 15m, Antal ressourcer 5 inkl. 2 underleverandører, Økonomi: 3,4mio DKK ERHVERVSKARRIERE 11/2013 9/2014 Cohaesio Head of Product Management, Servicedesk Cohaesio er leverandører af IT-outsourcing, serverdrift, Servicedesk, backup, 24/7-overvågning og service management til nogle af Nordens største virksomheder, både fra den private og offentlige sektor. Som Head of Product Manager i Cohaesio varetog jeg ansvaret for en outsourcered Servicedesk (4 medarbejdere) for en større Nordisk finansiel virksomhed med 800+ brugere. Servicedesk produktet var nyt i Cohaesio, som har medvirket til en produktudvikling af konceptet til salg for nye/eksisterende kunder. Ansvar: Forventningsafstemme SLA 6

7 Gennemføre markedsanalyser og rapportering Viderebringe viden om produkt- og markedsindsigt til Salg/Marketing Bidrage til salgstræning Bistå til produktudvikling og prissætning Assistere til markedsstrategi 11/ /2013 Atea Afdelingsleder, Service Management Særlige resultater: Sikret en brugertilfredshed på over 95% siden opstart af Servicedesk Implementeret ITIL roller/funktioner Implementeret nyt sags styringssystem Nedbragt løsningstiden pr. sag med 20% Nedbragt omkostninger via effektivisering med 35% Atea har i Danmark ca medarbejdere, og mere end 6600 ansatte total, som gør Atea til den anden største it-infrastrukturleverandør i Europa. Atea har 7 kontorer i Danmark og et stort nordisk og baltisk netværk. Virksomheden omsatte i 2012 for DKK 5,6 mia. Ledelsesmæssigt ansvar: Afdelingsledelse af team på 3 projektledere (Release & Deployment Manager). Ansvarlig for coaching og sparring omkring projektledelse af udrulningsprojekter i Ateas Service division samt relateret faglige problemstilling. Herudover ansvarlig for performance evalueringer på de enkelte projekter Afdelingsledelse af team på 2 administrative back-office specialister (Service Management Specialist). Ansvarlig for coaching og sparring omkring ITIL processer, standarder og skabeloner samt for at videreudvikle afdelingen for at kunne imødekomme kundernes behov ifbm. ved indgåelse af drift kontrakt Daglig personaleledelse for at sikre medarbejdernes motivation og trivsel igennem anerkendende ledelse, herunder udarbejde af uddannelsesplaner der understøtter afdelingens behov samt sikre det rette antal medarbejdere til opgaverne i afdelingen Fokus på afdelingens økonomiske rentabilitet, ved fx at være proaktiv i afdelingens udvikling herunder omsætning og omkostning (forecast) Engagere sig aktivt i afdelingens kunder og salgsaktiviteter, herunder kontraktforhandlinger, SLA, prissætning og estimater samt deltage på kundearrangementer Forretningsudvikle afdelingens strategi samt implementering af denne i afdelingen, og løbende komme med forbedringsforslag for forretningsgange og processer i afdelingen. Bidrager til udvikling af nye services samt afdække hvilke kompetencer der er nødvendige hertil, og sørge for at salgsydelserne bliver salgsklare Særlige resultater: Videreudvikling af ITIL Service Management afdeling, herunder opbygning af 2 nye teams Opbyggelse af vidensdeling database for ensartede udrulningsprojekter på tværs af Atea Flytning af administrative opgaver fra kundeansvarlige 7

8 11/ /2012 Atea Nordic Service Delivery Manager Som Nordic Service Delivery Manager i Atea, varetog jeg en større nordisk forsikringskunde på tværs af de nordiske lande for at sikre at den fælles nordiske service kontrakt på pc er, mobiltelefoner samt mødelokale faciliteter blev håndteret til de aftalte SLA. Min relativ korte periode i denne funktion, skyldes muligheden for at videreudvikle afdelingen i samarbejde med ledelsen som senere bevirkede at jeg fik ansvaret for ledelse og implementering af 2 nye teams i afdelingen. Ansvarsområder og arbejdsopgaver: SPOC (Single Point Of Contact) Kontraktansvarlig Rapportering Governance Økonomiansvarlig Indgåelse af OLA/SLA Vedligeholde kunderelationer 08/ /2011 Atea Project Manager (se vedhæftet projektliste for yderligere detaljering) Ansvarsområder og arbejdsopgaver: Arbejde PRINCE2 orienteret Udarbejde tilbud, udbud og prissætning Lede projektteam/-medarbejdere Indarbejde tids & kvalitetsplaner i den overordnede projektplan 11/ /2006 Atea (Ementor/Topnordic) IT Servicedesk konsulent ved A.P. Møller Ansvarsområder og arbejdsopgaver: Ændringsagent Projektdeltager Forestå kommunikationsaktiviteter, herunder afholdelse af statusmøde, kick-off etc. med forskellige interessenter Tværfaglig støtte Månedsrapportering til ledelse 8

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME PROFILRESUME Ansvarlig innovativ it projektleder, som arbejder analytisk, systematisk og i en målbaseret retning (PRINCE2 partitioner), med bred erfaring indenfor it projekter med overdragelse til drift

Læs mere

FMA IT Rådgivning ApS IT Brobygning. CV for Flemming Madsen. IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963

FMA IT Rådgivning ApS IT Brobygning. CV for Flemming Madsen. IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963 Jobs: IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963 Uddannelser: 1983 Matematik/Fysik studentereksamen fra Horsens Statsskole 1985 HH fra Horsens Handelsskole 1987 Bank assistent i DanskeBank

Læs mere

e-mail.: frank@nielsen.dk internet: www.frank.nielsen.dk LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/franknielsenconsult

e-mail.: frank@nielsen.dk internet: www.frank.nielsen.dk LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/franknielsenconsult Stillingsprofil: Projektleder og forretningskonsulent Frank Nielsen Tvedvænget 8 5240 Odense NØ Tlf.: 2041 2332 e-mail.: frank@nielsen.dk internet: www.frank.nielsen.dk LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/franknielsenconsult

Læs mere

CV for Jens Bay Clausen

CV for Jens Bay Clausen CV for Jens Bay Clausen Stilling: Arkitekt / Teknisk projektleder Fødselsår: 1960 Ledelseserfaring: Siden 1996 Uddannelse: 2005-2009 HD i Økonomistyring og Procesledelse 1977-1982 Elektroniktekniker Kontakt:

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management. Resumé r Arbejdsområder Forretningsområder Sprog Søren Secher Olesen Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.dk Faglige

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT

Overordnet status på drift og udvikling orientering fra CIMT Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Punkt nr. 4 - Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT Bilag 1 - Side -1 af 16 Region Hovedstaden Center for It,

Læs mere

Preben Ortmann - Jeppe Åkjærsvej 25A - Birkerød - 53 57 57 06 - prebenortmann@hotmail.com. Curriculum Vitae

Preben Ortmann - Jeppe Åkjærsvej 25A - Birkerød - 53 57 57 06 - prebenortmann@hotmail.com. Curriculum Vitae Curriculum Vitae Preben Ortmann Jeppe Åkjærsvej25A 3460 Birkerød Mobil: 53 57 57 06 E-mail: prebenortmann@hotmail.com Født den 15. maj 1960 i Birkerød RESUMÉ Mine kernekompetencer er økonomisk styring

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Statens it-driftsomkostninger

Statens it-driftsomkostninger Statens it-driftsomkostninger Baggrund I flere lande er der i de senere år igangsat en række nye tiltag, der har til formål at omstrukturere centraladministrationens arbejde med drift af de statslige itsystemer

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Udvidet CV for Kasper Kari. IT-projektleder; infrastruktur, migrationer & forandringsprojekter

Udvidet CV for Kasper Kari. IT-projektleder; infrastruktur, migrationer & forandringsprojekter Udvidet CV for Kasper Kari IT-projektleder; infrastruktur, migrationer & forandringsprojekter Sidst opdateret 17. januar 2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Quick Summary... 3 Kernekompetencer...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE Kybele Consult Linkedin link se nedenfor. Tlf.: + 45 27 59 78 82 På linkedin findes referencer og anbefalinger. CVR-nr. 27 05 01 31 kybeleconsult@kybele.dk www.kybeleconsult.dk http://dk.linkedin.com/in/kybeleconsult

Læs mere

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN Kompetence CV RESUME Jeg er en mand på 41 år med ca. 15 års erfaring inden for IT branchen, hvoraf de sidste 11 år har været inde for internet og tele branchen. Primært har jeg varetaget funktioner inden

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Personlige oplysninger: Navn: Adresse: Kristine Hammer Jacobsen Ibstrupvej 34A, 2820 Gentofte Mobil: +45 25303022 Email: h@mmer.dk Civilstand: Gift Født: 5.

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff Personlige forhold Navn: Adresse: : Mobil: Født: Civil status: : Linkedin: Bjarke Sucksdorff Østervang 24, 2800 Lyngby 45 87 83 19 22 30 38 19 21. november 1961 Gift, ingen børn bjarke@sucksdorff.dk http://www.linkedin.com/pub/bjarke-sucksdorffpmp/0/b20/634

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere