Frivilligt Veteranforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt Veteranforum"

Transkript

1 Frivilligt Veteranforum Referat af møde afholdt d. 16/ på Veterancenteret i Ringsted Flg. Medlemsorganisationer var repræsenteret: Veterancenteret, Frivilligcenter Herlev, KFUM s soldatermission, Homemind, Interforce, Fonden Danske Veteranhjem, SSOP, Folk og Sikkerhed, Veteranhaven, Nature Retreat, De Blå Baretter/KSO, Centralforeningen af Stampersonel, HKKF/Livlinen, SIOP, Soldaterlegatet. Fraværende efter afbud: Bag Krigens Ansigter, Familienetværket, HOD. 1. Velkomst: Bjarne Berner, koordinator, bød kort velkommen og gav straks ordet til: Oberst Jette Albinus, Chef for Veterancenteret, som bød velkommen og orienterede om nye tiltag i forbindelse med hendes tiltrædelse. Der er flere stillinger der pt. er opslåede ledige, og som forventes besat snarest og det forventes at kunne styrke Veterancenterets indsats på væsentlige områder. Det ligger Oberst Albinus stærkt på sinde, at skabe en god arbejdsplads, hvor Veteraner og pårørende er i centrum for indsatsen, som skal ske ved involvering, tæt dialog og et frugtbart samarbejde med de, der er involverede i arbejdet omkring Veteranerne. 2. Referat fra sidste møde: Intet at bemærke. Bjarne Berner orienterede herefter om dagsordenen, som desværre bød på et afbud fra Fuldmægtig Cand.jur. Helle Wensien-Jegsen fra Veterancenteret, som skulle have indført os i viden omkring Børneattester og tavshedspligt for frivillige. (Vi ønsker hende god bedring, og sætter hendes indlæg på dagsordenen ved et kommende møde.) 1

2 3. Forslag og indkomne skrivelser: Der var indkommet forslag om optagelse af 4 nye medlemsorganisationer: 1: Veteranoasen i Hjørring enstemmigt optaget. 2: Veteranprojekt i Frederikshavn blev ikke behandlet, projektet er stadig på idé-plan, og kan ikke optages på dette grundlag. 3: Politiets Blå Baretter enstemmigt optaget. 4: Veteraner i Sønderjylland enstemmigt optaget. De optagne organisationer præsenterer sig ved næste møde. 4. Skrivelse fra Veterancenteret om mulighed for kørselsgodtgørelse til Veteraner i forbindelse med behandling: Skrivelsen medførte en længere debat, hvor der blev efterlyst mere fleksibilitet i muligheden, samt ønske om at tilbuddet også kunne gælde for pårørende. Det blev besluttet, at forslag og kommentarer skulle sendes til Bjarne Berner inden næste møde, man ville sammenfatte disse til et konkret forslag til Veterancenteret. 5. Forslag og hjemmeside for Frivilligt Veteranforum: Niels Hartvig Andersen, DBB/KSO, orienterede om forslaget, som gik ud på, at oprette en informativ hjemmeside med links til medlemmernes hjemmesider, og relevante orienteringer fra Veterancenteret. Veterancenteret ville ikke kunne levere en sådan ydelse. Niels Hartvig Andersen orienterede om, at serviceydelse/hosting ville De Blå Baretter/KSO godt påtage sig i Der kom flere forslag til alternativer, Facebookplatforme mv., og forslaget blev udskudt til videre behandling på næste møde. DBB/KSO fremlægger et forslag på næste møde 6. Forslag om fælles logo: Rene Pamperin, Veteranhaven, stillede forslag om, at vi skulle have et fælles logo som vi skulle søge midler til, for at kunne uddele dette gratis. Forslaget var, at vi brugte den kendte gule sløjfe fra Familienetværket. Der var mange indlæg og holdninger til dette, og beslutningen blev den pragmatiske, at det kunne vi ikke blive enige om. 2

3 7. Oplæg fra Niels Overgaard Blok, Københavns Universitet: Niels fortalte om sit meget spændende projekt, og forskning omkring natur og Veteraner. Projektet er i stadig i startfasen, men vi er blevet lovet løbende information om, hvordan det skrider frem, og Niels vil evt. gæste os senere. 8. Orientering fra Veterancenteret: Major Lars Højbak orienterede om de udmøntede midler fra forsvarsforliget. Alle, der har fået del i 25 mill. Kr. puljen, skulle have modtaget midlerne nu. Der er deadline mht. at søge midler fra 10 mill. Kr. puljen 1/ Midler til anvendelse fra 2016 puljen kan søges fra dette efterår. Der er en bogudgivelse på trapperne fra Veterancenteret, den vil selvfølgelig blive lanceret og omtalt på deres hjemmeside, så hold jer også om dette orienteret på denne. Der er ansat en Ph.d. medarbejder til at lave undersøgelse i familier med ramte Veteraner. Der arbejdes på web. baseret behandling, også med apps. Dette vil der blive orienteret mere om fremover. Der kommer en del nye medarbejdere på tidsbestemte kontrakter. 9. Medlemsrunden: a. Fonden Danske Veteranhjem Jan Brun Andersen orienterede om de kommende Veteranhjem i Århus og Odense. Århus forventer at kunne offentliggøre beliggenhed snarest, og i Odense er beliggenheden på plads. De oplever stor lokalpolitisk velvilje og aktiv involvering omkring disse Veteranhjem. Veteranhjemmet i København forventer snarest at gå i gang med en større ombygning til gavn og glæde for brugerne. 21 dages reglen som for både Veteranhjemmene og Soldaterrekreationerne har været en hindring i arbejdet, forventes opblødt efter gensidigt politisk lobbyarbejde. b. SIOP Benjamin O.Yeh orienterede om, at man har brugt meget energi på at lave politisk arbejde med udarbejdelse af veteranpolitik for diverse partier. Videre orienteredes om deres kunstprojekt, hvor kendte personer dekorerer en millitærhjelm. Arbejdet, som udgår fra Veteranhjemmet i København, skrider frem og man forventer at kunne afholde auktion i maj måned. Overskuddet fra projektet vil blive doneret til børn på sygehus. 3

4 SIOP foreslår, at man går sammen på tværs af organisationer/foreninger omkring familiesommerlejre. SIOP vi lave en veterankonference. c. Interforce: Jacob Friis Johansen orienterede om samarbejdet med Veterancenteret omkring beskrivelse af kompetencer, til beskæftigelse af Reserveofficerer ved private og offentlige arbejdsgivere. d. Homemind: Christina Teichert orienterede om deres arbejde med at lave et webbaseret behandlingsprogram. Homemind arbejder sammen med Ree Park dyrepark omkring muligheden for, at lave et 6 mdr. projekt med dyr/veteraner. e. KFUM s Soldatermission: Per Møller Henriksen inviterede til første spadestik på den kommende Soldaterrekreation i Varde d. 30/3. Byggeriet forventes klart til ibrugtagelse til nytår. Videre orienteres om, at man i Høvelte er i gang med en omfattende renovering af boligerne, 24 lejligheder, som forventes færdig til august. f. Frivillig Center Herlev: Lene Skov Opsahl orienterede om, at man har startet samarbejde med Ballerup Kommune, og håber på flere kommunale samarbejdspartnere. Lene har opsagt sin stilling og rejser til Norge for at starte et nyt liv som præst. (Vi ønskede hende held og lykke og takkede for hendes arbejde i Frivilligt Veteranforum.) Veteranrådet i Herlev arbejder videre, der er søgt midler fra Socialministeriet til en medarbejder. De arbejder på en digital platform, der kommer mere herom senere. g. Soldaterlegatet: Thore Clausen orienterede om samarbejdet med Veterancenteret bl.a. omkring økonomisk rådgivning i forbindelse med tildeling af erstatning. Dette er et tilbud, som der har vist sig behov for. 4

5 h. HKKF/Livlinen: Anmoder om, at der ikke ukritisk viderebringes oplysninger fra vores møder til uvedkommende. Yvonne Tønnesen har oplevet at blive hængt voldsomt ud på diverse Facebook platforme pga. information man havde givet på vores sidste møde. Dette blev taget til efterretning. Livlinen arbejder på et spændende mentorprojekt, hvor Veteraner fungerer som mentorer bl.a. for flygtninge. i. Centralforening af Stampersonel: Bjarne Ambjørn Kehr oplyste, at de har 3-4 henvendelser fra Veteraner, der ønsker hjælp pr. uge. j. De Blå Baretter/KSO: Niels Hartvig Andersen oplyste, at man bruger meget tid på arbejdet omkring anerkendelse af Veteraner, bl.a. ved at arrangere parader over hele landet - der kan læses om dette i foreningsbladet Baretten, som kan læses gratis på deres hjemmeside I forbindelse med Hærløbet d. 29/4 vil der være åbent for at alle, foreninger/organisationer, kan opstille oplysningsboder. Tilmelding til Hærløbet hvis man ønsker plads. k. Nature Retreat: Anne Line Ussing oplyste, at de har gang i mange projekter, og bl.a. medvirker i en bog, som udkommer snarest. l. Veteranhaven: Rene Pamperin oplyste, at Veteranhaven pt. medvirker på udstillingen på Tøjhusmuseet. De har besluttet, at succesen med at tænde lys i deres 18 meter høje flagstang 1. søndag i advent skal blive en fast tradition så første søndag i advent vil der fremover blive tændt lys og serveret gløgg og æbleskiver. De har stor politisk bevågenhed omkring deres arbejde, og har bl.a. haft besøg af borgmester /politikere og forventer snarligt ministerbesøg. De har fået tilknyttet en forsker, og en studerende fra Odense Universitet, som laver studieprojekt der. De er også efterspurgt som foredragsholdere, og bruger også en del tid på dette. Flere faggrupper drager nu nytte af projektet. Senest har de haft en PTSD ramt fængselsbetjent tilknyttet. 5

6 Rene ønskede at advare alle mod at samarbejde med et bestemt firma/fond. Dette firma havde henvendt sig under foregivelse af, at de havde tilgang til fondsmidler, som de ville bruge i forbindelse med Veteranhaven. De ville bl.a. hjælpe til med, at de tilknyttede Veteraner mødte frem/blev hentet, lave et filmprojekt m.m. Virkeligheden var, at de ville have Veteranhaven til at levere klienter, som firmaet så kunne få kommunerne til at lave kontrakt på at de skulle hjælpe til ganske høje beløb. Der var flere der var blevet kontaktet af samme firma, og Bjarne Berner tilbød sig, med sin erfaring/viden som gratis bisidder ved fremtidige henvendelser. Veteranhaven arbejder bredt med deres tilbud, og har nu igangværende projekter med flygtningekvinder, samt jobprøvning/flexjobprøvning i samarbejde med flere kommuner. Der var flere end besøgende til rundvisning på projektet sidste år. Flagdagen i år vil blive markeret hos dem med besøg af mere end 200 glade motorcyklister. 10. Mødet sluttede rettidigt kl Næste møder 2015: Onsdag d. 12. august kl Onsdag d. 11. november kl Begge på VETC Ringsted. Evt. forslag eller punkter til næste møde bedes sendt til Bjarne Berner. Referant og koordinator Fyn d. 23.marts 2015 Bjarne Berner 6

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Evalueringsgruppen bilag 1 Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Juni 2013 OPSAMLING PÅ KONFERENCEN ANERKENDELSE OG STØTTE Konferencen Anerkendelse og Støtte blev afholdt den 6. december 2012

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere