VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE"

Transkript

1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Herunder er tre separate sæt licensvilkår. Kun et sæt gælder for Dem. De kan afgøre, hvilke licensvilkår der gælder for Dem, ved at kontrollere licensangivelsen, som er trykt enten på Deres produktnøgle, i nærheden af produktnavnet på Deres Ægthedsbevis eller på downloadsiden, hvis De fik produktnøglen online. Hvis angivelsen er FPP, gælder nedenstående Licensvilkår for Forhandlere for Dem. Hvis angivelsen er OEM, gælder nedenstående Licensvilkår for OEM'er for Dem. Hvis angivelsen er Produktnøglekort eller PKV, gælder nedenstående Licensvilkår for Produktnøglekort for Dem. Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, skal de gå til: for at finde ud af, hvilken type licens De har. 1. LICENSVILKÅR FOR FORHANDLERE. Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på. Trykte licensvilkår på papir, som måtte følge med softwaren, kan erstatte eller ændre licensvilkår på skærmen. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts opdateringer tillæg internetbaserede tjenester og supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. DE BEDES I STEDET RETURNERE DEN TIL FORHANDLEREN FOR AT FÅ REFUSION AF KØBESUMMEN ELLER EN KREDITNOTA. Hvis De ikke kan få refusion af købesummen der, skal De kontakte Microsoft eller Microsoft Danmark for at få oplysninger om Microsofts regler for refusion. Se I Danmark skal De ringe på telefon eller se SOM BESKREVET NEDENFOR VIL BRUG AF SOFTWAREN VÆRE ENSBETYDENDE MED DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE COMPUTEROPLYSNINGER UNDER AKTIVERING, VALIDERING OG TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER. HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER FOR HVER LICENS, DE ANSKAFFER. 1. OVERSIGT. Softwaren licenseres på basis af en licens pr. enhed. En hardwarepartition eller -blade betragtes som en separat enhed. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. En kopi pr. Enhed. De må installere én kopi af softwaren på én enhed. Denne enhed er den licenserede enhed. b. Licenseret enhed. De må kun bruge én kopi af softwaren ad gangen på den licenserede enhed. c. Bærbar enhed. De må installere en anden kopi af softwaren på en bærbar enhed til brug for den primære bruger af den licenserede enhed.

2 d. Adskillelse af komponenter. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille komponenterne og installere dem på forskellige enheder. e. Alternative versioner. Softwaren kan indeholde mere end en version, f.eks. versioner med 32-bit og 64-bit. De må kun installere og bruge én version ad gangen. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at sammenkøre forbindelser, omdirigere oplysninger eller reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren (nogle gange kaldet multipleksing eller pooling ) reducerer ikke det antal licenser, De har brug for. b. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De må kun integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integrationsrestriktionerne i skrifttyperne og midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. c. Medieelementer og skabeloner. De kan have adgang til mediebilleder, multimedieklip, animationer, lyd, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold ( medieelementer ), som leveres sammen med softwaren eller som del af en tjeneste, som er tilknyttet softwaren. De må kopiere og bruge medieelementerne i projekter og dokumenter. De må ikke (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele køberne af Deres produkt rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Yderligere oplysninger findes på d. Brug med virtualiseringsteknologier. I stedet for at bruge softwaren direkte på den licenserede enhed, kan De installere og bruge softwaren kun i et virtuelt (eller på anden måde emuleret) hardwaresystem på den licenserede enhed. e. Fjernadgang. Den primære bruger af den licenserede enhed må få adgang til og bruge softwaren fra eksternt hold fra en anden enhed. De må tillade andre at anvende softwaren med henblik på at yde support. Der kræves ingen yderligere licenser i forbindelse med denne adgang. Ingen anden person må bruge softwaren under den samme licens på samme tid af nogen anden grund. f. Development Tools. Softwaren kan indeholde Microsoft Visual Studio Tools til Applikationer eller andre udviklingsværktøjer. De må kun bruge de udviklingsværktøjer, der er indeholdt i softwaren, til at designe, udvikle, teste, bruge og demonstrere Deres programmer med softwaren. g. Valg af sprogversion. Hvis De får mulighed for én gang at vælge mellem to eller flere sprogversioner (uden en sprogpakke eller LIP), må De kun bruge den sprogversion, De vælger. Hvis De ikke får mulighed for at vælge mellem flere sprogversioner, vil sprogversionen som standard være sproget for Deres operativsystem eller et andet tilgængeligt sprog, hvis sproget for operativsystemet ikke er tilgængeligt. Hvis De anskaffer en sprogpakke eller en LIP, må De

3 bruge De yderligere sprog, som sprogpakken eller LIP'en indeholder. En LIP er en Language Interface Pack. Sprogpakker og LIP'er giver mulighed for understøttelse af ekstra sprogversioner til softwaren. Sprogpakkerne og LIP'erne er en del af softwaren og må ikke bruges separat. h. Prøve og konvertering. En del af eller hele softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge prøvesoftwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvesoftwaren og prøveperiodens længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til abonnementsrettigheder eller permanente rettigheder. Konverteringsmulighederne oplyses ved prøveperiodens udløb. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering, ophører de fleste af prøvesoftwarens funktioner med at køre. Herefter vil De fortsat kunne åbne, få vist og udskrive dokumenter, der er oprettet med prøvesoftwaren. i. Abonnementssoftware. Hvis De har licenseret softwaren på abonnementsbasis, er Deres rettigheder til at bruge softwaren begrænset til abonnementsperioden. De kan forlænge Deres abonnement eller konvertere til en permanent licens. Hvis De forlænger Deres abonnement, kan De fortsætte med at bruge softwaren indtil udløbet af Deres forlængede abonnementsperiode. Se softwareaktiveringsskærmene eller andet medfølgende materiale for oplysninger om abonnement. Efter udløbet af Deres abonnement, vil de fleste af softwarens funktioner ophøre med at køre. Herefter vil De fortsat kunne åbne, få vist og udskrive dokumenter, der er oprettet med softwaren. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik enhed. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se for at få flere oplysninger. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Med korrekt licensering, har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationen, op til den tid, der er tilladt til aktivering. MEDMINDRE SOFTWAREN AKTIVERES, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE DEN EFTER TIDSPUNKTET, DER ER TILLADT TIL AKTIVERING. Dette er for at undgå ulicenseret brug. DE HAR IKKE TILLADELSE TIL AT OMGÅ AKTIVERING. De kan aktivere softwaren via internettet eller telefonen. Hvis De gør dette, kan der forekomme et internet- eller telefonservicegebyr. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. I SOFTWAREN VISES EN PÅMINDELSE OM AKTIVERING, INDTIL DE HAR AKTIVERET DEN. 5. VALIDERING. a. Softwaren vil med jævne mellemrum anmode om, at softwarens valideringsfunktion hentes. Validering bekræfter, at softwaren er blevet aktiveret og er korrekt licenseret. En validering, der bekræfter, at De er korrekt licenseret, tillader Dem at bruge softwaren, visse funktioner til softwaren eller opnå yderligere fordele. Yderligere oplysninger finder De på adressen b. Under eller efter en validering, sender softwaren oplysninger om softwaren, enheden og resultaterne af valideringen til Microsoft. Disse oplysninger omfatter f.eks. oplysninger om version og produktnøgle for softwaren og den licenserede enheds internetprotokoladresse. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Se herunder og på hvis De vil have flere oplysninger om validering og, hvad der sendes under eller efter en validering. c. Hvis det efter en validering konstateres, at softwaren er falsk, ukorrekt licenseret eller er et uægte Office-produkt, vil funktionaliteten eller oplevelsen ved at bruge softwaren blive påvirket. For eksempel:

4 d. Microsoft kan give besked om, at softwaren er ukorrekt licenseret eller er et uægte Office-produkt; og De kan modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren eller blive nødt til at følge Microsofts anvisninger for at blive licenseret til at bruge softwaren og aktivere igen; og det er ikke sikkert, at De kan bruge eller fortsætte med at bruge softwaren eller visse af funktionerne i softwaren eller hente visse opdateringer eller opgraderinger fra Microsoft. e. Du må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Se for yderligere oplysninger om, hvordan De henter opdateringer fra autoriserede kilder. 6. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2010, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder De i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2010 på r.office.microsoft.com/r/rlidooclientprivacystatement14?clid=1030. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og hjælp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt. SharePoint Workspace. Hvis softwaren inkluderer Microsoft SharePoint Workspace ( SharePoint Workspace ), kan De med SharePoint Workspace kommunikere direkte med andre over internettet. Hvis De ikke kan kommunikere direkte med en kontaktperson via internettet, og Deres administrator bruger Microsofts Public Server-infrastruktur, krypteres og sendes Deres kommunikation via Microsoft-servere med henblik på senere levering. De kan ikke deaktivere denne tjeneste, hvis Deres administrator bruger Microsofts Public Server-infrastruktur. SharePoint Workspace gør visse oplysninger om Deres SharePoint Workspace-konto og enhed tilgængelige for Deres godkendte kontaktpersoner. Hvis De f.eks.:

5 tilføjer en kontaktperson til listen over kontaktpersoner, importerer Deres brugerkonto på en ny enhed, opdaterer oplysningerne i Deres identitet for kontaktperson eller sender en SharePoint Workspace-invitation og bruger en URL-adresse til at henvise til invitationsfilen, sendes der muligvis oplysninger om Dem og deres enheder til Deres kontaktpersoner. Hvis De konfigurerer SharePoint Workspace til at anvende Microsoft-servere, indsamler disse servere oplysninger om Deres enhed og brugerkonti. b. Automatisk opdatering. Software med Click-to-Run -teknologi kan med jævne mellemrum kontrollere, om Microsoft har opdateringer og tillæg til softwaren. Hvis der findes opdateringer og tillæg, kan de hentes og installeres automatisk på Deres licenserede enhed. c. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software. d. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 7. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge de funktioner, der er inkluderet i den licenserede softwareversion. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, bruge softwaren på en måde, der er i strid med loven, leje, lease eller udlåne softwaren, eller bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 8. SIKKERHEDSKOPI. a. Medier. Hvis De anskaffede softwaren på en cd eller et andet medie, må De lave én sikkerhedskopi af mediet. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. b. Elektronisk Overførsel. Hvis De har anskaffet og hentet softwaren online, må De lave én sikkerhedskopi af softwaren på en cd eller et andet medie med henblik på at installere softwaren på den licenserede enhed. De må også bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. c. Click to-run (klik for at køre). Hvis De har anskaffet og hentet softwaren online med

6 Click-to-Run-teknologi, vil De lave ikke kunne oprette en kopi af softwaren på en cd eller et andet medie. I stedet må De kun hente softwaren online igen for at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. 9. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres licenserede enhed eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 10. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket Ikke til videresalg, NFR, Software, der ikke må videresælges eller Not for Resale. 11. AKADEMISK SOFTWARE. De skal være en godkendt uddannelsesbruger for at bruge software, der er mærket Akademisk udgave. Hvis De er usikker på, om De er kvalificeret til betegnelsen godkendt uddannelsesbruger, skal De besøge eller kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land. 12. SOFTWARE TIL HJEMMET OG STUDIET. I forbindelse med software, der er mærket Til hjemmet og studiet, må De installere én kopi af softwaren på op til tre licenserede enheder i Deres husstand til brug af personer, for hvem dette er deres primære bosted. Softwaren må ikke bruges i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende forretningsaktiviteter. 13. SOFTWARE TIL MILITÆR BRUG. De skal være en godkendt militær bruger for at licensere software, der er mærket Military Appreciation eller Militær påskønnelse. For at være en godkendt militær bruger skal De i USA være en autoriseret beskytter af Armed Services Exchanges i overenstemmelse med gældende amerikanske forbundsvedtægter og love. Softwaren er ikke licenseret til brug i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter. Hvis softwaren er mærket Military Appreciation (Militær påskønnelse), må De kun overføre softwaren i overensstemmelse med politikker og love for militær udvekslingstjeneste. 14. CANADIAN FORCES-SOFTWARE. De skal være en CANEX Authorized Patron (godkendt beskytter af CANEX) for at licensere software, der er mærket Canadian Forces. For at være CANEX Authorized Patron (godkendt beskytter af CANEX) skal de være: Tjenende medlem af Canadian Forces (CF) (den canadiske hær) eller ægtefælle til et tjenende medlem, Medlem af Canadian Forces Reserve Force (den canadiske hærs reservestyrke), Pensioneret medlem af Canadian Forces eller civil medarbejder i Department of National Defense (DND) (forsvarminsiteriet), som modtager DND-pension, Permanent fuldtidsansat i ikke-offentlig fond eller Department of National Defense (forsvarsministeriet) eller ægtefælle til en sådan, CANEX-koncessionshaver (kun ledere), Kvalificerende udenlandsk militærmandskab, Pensioneret medarbejder i ikke-offentlig fond, som modtager pension fra den ikke-offentlige fond, Fuldtidsmedarbejder hos entreprenører for alternative tjenester, Enke efter CF-personale, som modtager bistand under Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act eller War Veterans Allowance Act, Medlem af Canadian Corps of Commissionaires, som bor på eller er ansat på en Base/i et regiment eller Medlem af Royal Canadian Mounted Police (det kgl. beredne canadiske politi). Softwaren er ikke licenseret til brug i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter. Hvis softwaren er mærket Canadian Forces (canadisk militær), må De kun overføre

7 softwaren i overensstemmelse med politikker og love for Canex-forhandlertjeneste. 15. PROGRAMSOFTWARE TIL HJEMMEBRUG. De skal være en Bruger af programmer til hjemmebrug for at bruge software, der er mærket Program til hjemmebrug. For at være Bruger af Programmer til Hjemmebrug skal de både være: ansat i en organisation, som har en Microsoft-Volumenlicensaftale med Software Assurance, og bruger af en licenseret kopi af softwaren eller et produkt, der omfatter softwaren, med aktiv Software Assurance. 16. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER. Hvis softwaren er markeret til at skulle aktiveres i en bestemt geografisk region, kan De kun aktivere softwaren i den geografiske region, der er angivet på softwarepakken. De kan muligvis ikke aktivere softwaren uden for denne region. Besøg go.microsoft.com/fwlink/?linkid=99189 for yderligere oplysninger om geografiske begrænsninger. 17. OPGRADERING ELLER KONVERTERING. For at opgradere eller konvertere software skal De først have licens til den software, der kan opgraderes eller konverteres. Efter opgradering eller konvertering træder denne aftale i stedet aftalen for den software, De opgraderede eller konverterede fra. Efter opgradering eller konvertering kan De ikke længere bruge den software, De opgraderede eller konverterede fra. 18. LICENSBEVIS. a. Ægte licensbevis. Hvis De har modtaget softwaren på en cd eller et andet medie, er deres licensbevis den ægte Microsoft-ægthedsetiket og den medfølgende ægte produktnøgle og Deres købskvittering. Hvis De har købt og hentet softwaren online, er deres licensbevis den ægte Microsoft-produktnøgle til softwaren, som de modtag sammen med købet, og Deres købskvittering fra en autoriseret elektronikforhandler af ægte Microsoft-software. Det kan være nødvendigt at få købskvitteringen bekræftet dér, hvor De handlede. b. Opgraderings- eller konverteringslicens. Hvis De opgraderer eller konverterer softwaren, er Deres licensbevis det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede fra, og det ægte licensbevis for den software, De opgraderede eller konverterede til. c. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på OVERFLYTTELSE TIL EN ANDEN ENHED. De har ret til at overflytte licensen til en anden enhed så mange gange De vil, men ikke mere end én gang for hver 90 dage. Hvis De overflytter, vil denne anden enhed blive den licenserede enhed. Hvis De nedlægger den licenserede enhed på grund af en hardwarefejl, må De overflytte licensen tidligere. 20. OVERDRAGELSE TIL TREDJEPART. Den første bruger af softwaren kan foretage en engangsoverdragelse af softwaren og denne aftale ved at overføre det ægte licensbevis direkte til en tredjepart. Den første bruger skal fjerne softwaren, før den overføres separat fra den licenserede enhed. Den første bruger må ikke beholde nogen kopier af softwaren. Før en tilladt overdragelse skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. Hvis softwaren er en opgradering, skal en overdragelsen også inkludere alle tidligere versioner af softwaren. 21. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger findes på SUPPORTYDELSER. Microsoft yder support på softwaren som beskrevet på

8 23. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), alle tillæg eller rettelser, der følger med softwaren, og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 24. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 25. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under dansk ret, hvis den danske lovgivning ikke tillader den det. 26. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. DE KAN FRA MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ ERSTATNING FOR DIREKTE TAB PÅ OP TIL DET BELØB, DE HAR BETALT FOR SOFTWAREN. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. Denne begrænsning gælder i ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det gælder også, selvom reparation, erstatning eller en refundering for softwaren ikke fuldstændig kompenserer Dem for eventuelle tab eller Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

9 ********************************************************************************** BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER SOFTWAREN I ET ÅR, EFTER DEN ER ANSKAFFET AF DEN FØRSTE BRUGER. HVIS DE MODTAGER TILLÆG, OPDATERINGER ELLER ERSTATNINGSSOFTWARE I LØBET AF DE 90 DAGE, ER DE DÆKKET IND I DEN RESTERENDE GARANTIPERIODE ELLER MINDST 30 DAGE. Hvis den første bruger overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, VIL ALLE STILTIENDE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER KUN VÆRE GÆLDENDE I DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE. Visse stater tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller et vilkår. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for Microsofts kontrol. D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. MICROSOFT REPARERER ELLER ERSTATTER SOFTWAREN VEDERLAGSFRIT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEN, REFUNDERER MICROSOFT BELØBET ANGIVET PÅ DERES KVITTERING FOR SOFTWAREN. MICROSOFT REPARERER ELLER ERSTATTER OGSÅ SUPPLEMENTER, OPDATERINGER OG ERSTATNINGSSOFTWRE VEDERLAGSFRIT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEM, REFUNDERER MICROSOFT DERES EVENTUELLE KØBSPRIS. DE SKAL AFINSTALLERE SOFTWAREN OG RETURNERE ETHVERT MEDIE OG ANDET TILKNYTTET MATERIALE TIL MICROSOFT SAMMEN MED KØBSBEVISET FOR AT FÅ REFUNDERET BELØBET. DISSE ER DERES ENESTE MULIGHEDER FOR AFHJÆLPNING I TILFÆLDE AF BRUD PÅ DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. DE KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. De skal fremlægge kvittering for at få garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, der er erhvervet i USA og Canada, bedes De kontakte Microsoft på: (800) MICROSOFT, Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA eller besøg 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for nærværende begrænsede garanti. Hvis De ønsker erstatning i henhold til nærværende garanti, bedes De kontakte Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller Microsoft Danmark på telefon eller se 3. Uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har købt softwaren uden

10 for USA, Canada, Europa, Mellemøsten eller Afrika, bedes De kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se G. INGEN ANDRE GARANTIER. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ER MICROSOFTS ENESTE DIREKTE GARANTI. MICROSOFT STILLER INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER. HVOR DET TILLADES AF DERES LOKALE LOVGIVNING, UDELUKKER MICROSOFT STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Hvis dansk ret giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet Afhjælpning ved garantibrud ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til dansk lovgivning. H. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD. OVENSTÅENDE BESTEMMELSE OM BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING GÆLDER FOR BRUD PÅ NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI. NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DEM BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DE HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER I DERES LOKALOMRÅDE. DE KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER GÆLDER NETOP I DERES LAND.

11 2. LICENSVILKÅR FOR OEM'ER Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. De bedes læse dem. De gælder for softwaren, der følger med disse licensvilkår og de medier, De måtte have modtaget den på. Trykte licensvilkår på papir, som følger med softwaren, træder i stedet for licensvilkår på skærmen. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts opdateringer tillæg internetbaserede tjenester og supporttjenester til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne andre vilkår. Hvis De henter opdateringer eller tillæg direkte fra Microsoft, gælder disse vilkår, bortset fra, at det er Microsoft og ikke producenten eller den, som har installeret softwaren, der giver disse i licens til Dem. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. KONTAKT I STEDET PRODUCENTEN ELLER DEN, SOM HAR INSTALLERET SOFTWAREN, FOR AT FÅ OPLYSNINGER OM, HVORDAN DE FÅR REFUSION FOR KØBESUMMEN ELLER EN KREDITNOTA. SOM BESKREVET NEDENFOR VIL BRUG AF SOFTWAREN VÆRE ENSBETYDENDE MED DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE COMPUTEROPLYSNINGER UNDER AKTIVERING, VALIDERING OG TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER. HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER FOR HVER LICENS, DE ANSKAFFER. 1. OVERSIGT. Softwaren licenseres på basis af en licens pr. enhed. En hardwarepartition eller -blade betragtes som en separat enhed. 2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. En kopi pr. Enhed. Softwarelicensen er permanent tildelt den enhed, som softwaren distribueres sammen med. Denne enhed er den licenserede enhed. b. Licenseret enhed. De må kun bruge én kopi af softwaren ad gangen på den licenserede enhed. c. Adskillelse af komponenter. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille komponenterne og installere dem på forskellige enheder. d. Alternative versioner. Softwaren kan indeholde mere end en version, f.eks. versioner med 32-bit og 64-bit. De må kun bruge en version ad gangen. Hvis Producenten giver Dem muligheden for én gang at vælge mellem to eller flere sprogversioner, må De kun én sprogversion ad gangen. 3. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Multipleksing. Hardware eller software, som De bruger til at sammenkøre forbindelser, omdirigere oplysninger eller reducere antal enheder eller brugere, der har direkte adgang til eller direkte bruger softwaren

12 (nogle gange kaldet multipleksing eller pooling ) reducerer ikke det antal licenser, De har brug for. b. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De må kun integrere skrifttyper i indhold som tilladt af integrationsrestriktionerne i skrifttyperne og midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed for at udskrive indhold. c. Medieelementer og skabeloner. De kan have adgang til mediebilleder, multimedieklip, animationer, lyd, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold ( medieelementer ), som leveres sammen med softwaren eller som del af en tjeneste, som er tilknyttet softwaren. De må kopiere og bruge medieelementerne i projekter og dokumenter. De må ikke (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele køberne af Deres produkt rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Yderligere oplysninger findes på d. Brug med virtualiseringsteknologier. I stedet for at bruge softwaren direkte på den licenserede enhed, kan De installere og bruge softwaren kun i et virtuelt (eller på anden måde emuleret) hardwaresystem på den licenserede enhed. e. Fjernadgang. Den primære bruger af den licenserede enhed må få adgang til og bruge softwaren fra eksternt hold fra en anden enhed. De må tillade andre at anvende softwaren med henblik på at yde support. Der kræves ingen yderligere licenser i forbindelse med denne adgang. Ingen anden person må bruge softwaren under den samme licens på samme tid af nogen anden grund. f. Development Tools. Softwaren kan indeholde Microsoft Visual Studio Tools til Applikationer eller andre udviklingsværktøjer. De må kun bruge de udviklingsværktøjer, der er indeholdt i softwaren, til at designe, udvikle, teste, bruge og demonstrere Deres programmer med softwaren. Disse licensvilkår gælder for Deres brug af værktøjerne. g. Valg af sprogversion. Hvis computerproducenten giver Dem muligheden for én gang at vælge mellem to eller flere sprogversioner, må De kun bruge den sprogversion, De vælger. Hvis De ikke får mulighed for at vælge mellem flere sprogversioner, vil sprogversionen som standard være sproget for Deres operativsystem eller et andet tilgængeligt sprog, hvis sproget for operativsystemet ikke er tilgængeligt. Hvis computerproducenten giver Dem en sprogpakke eller en LIP, må De bruge De yderligere sprog, som sprogpakken eller LIP'en indeholder. En LIP er en Language Interface Pack. Sprogpakker og LIP'er giver mulighed for understøttelse af ekstra sprogversioner til softwaren. Sprogpakkerne og LIP'erne er en del af softwaren og må ikke bruges separat. h. Prøve og Konvertering. En del af eller hele softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge prøvesoftwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvesoftwaren og prøveperiodens længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til abonnementsrettigheder eller permanente rettigheder. Konverteringsmulighederne oplyses ved prøveperiodens udløb. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering, ophører de fleste af prøvesoftwarens funktioner med at køre. Herefter vil De fortsat kunne åbne, få vist og udskrive dokumenter, der er oprettet med prøvesoftwaren. i. Abonnementssoftware. Hvis De har licenseret softwaren på abonnementsbasis, er Deres rettigheder til at bruge softwaren begrænset til abonnementsperioden. De kan forlænge Deres abonnement eller konvertere til en permanent licens. Hvis De forlænger Deres abonnement, kan

13 De fortsætte med at bruge softwaren indtil udløbet af Deres forlængede abonnementsperiode. Se softwareaktiveringsskærmene eller andet medfølgende materiale for oplysninger om abonnement. Efter udløbet af Deres abonnement, vil de fleste af softwarens funktioner ophøre med at køre. Herefter vil De fortsat kunne åbne, få vist og udskrive dokumenter, der er oprettet med softwaren. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik enhed. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger oplysninger om softwaren og enheden til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, enhedens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra enhedens hardwarekonfiguration. Se for at få flere oplysninger. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Med korrekt licensering, har De ret til at bruge den version af softwaren, der blev installeret under installationen, op til den tid, der er tilladt til aktivering. MEDMINDRE SOFTWAREN AKTIVERES, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE DEN EFTER TIDSPUNKTET, DER ER TILLADT TIL AKTIVERING. Dette er for at undgå ulicenseret brug. DE HAR IKKE TILLADELSE TIL AT OMGÅ AKTIVERING. De kan aktivere softwaren via internettet eller telefonen. Hvis De gør dette, kan der forekomme et interneteller telefonservicegebyr. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De aktiverer softwaren igen. I SOFTWAREN VISES EN PÅMINDELSE OM AKTIVERING, INDTIL DE HAR AKTIVERET DEN. 5. VALIDERING. a. Softwaren vil med jævne mellemrum anmode om, at softwarens valideringsfunktion hentes. Validering bekræfter, at softwaren er blevet aktiveret og er korrekt licenseret. En validering, der bekræfter, at De er korrekt licenseret, tillader Dem at bruge softwaren, visse funktioner til softwaren eller opnå yderligere fordele. Yderligere oplysninger finder De på adressen b. Under eller efter en validering, sender softwaren oplysninger om softwaren, enheden og resultaterne af valideringen til Microsoft. Disse oplysninger omfatter f.eks. oplysninger om version og produktnøgle for softwaren og den licenserede enheds internetprotokoladresse. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Se herunder og på hvis De vil have flere oplysninger om validering og, hvad der sendes under eller efter en validering. c. Hvis det efter en validering konstateres, at softwaren er falsk, ukorrekt licenseret eller er et uægte Office-produkt, vil funktionaliteten eller oplevelsen ved at bruge softwaren blive påvirket. For eksempel: Microsoft kan give besked om, at softwaren er ukorrekt licenseret eller er et uægte Office-produkt; og De kan modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren eller blive nødt til at følge Microsofts anvisninger for at blive licenseret til at bruge softwaren og aktivere igen; og det er ikke sikkert, at De kan bruge eller fortsætte med at bruge softwaren eller visse af funktionerne i softwaren eller hente visse opdateringer eller opgraderinger fra Microsoft. d. Du må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Se for yderligere oplysninger om,

14 hvordan De henter opdateringer fra autoriserede kilder. 6. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2010, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder De i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2010 på r.office.microsoft.com/r/rlidooclientprivacystatement14?clid=1030. NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og hjælp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt. SharePoint Workspace. Hvis softwaren inkluderer Microsoft SharePoint Workspace ( SharePoint Workspace ), kan De med SharePoint Workspace kommunikere direkte med andre over internettet. Hvis De ikke kan kommunikere direkte med en kontaktperson via internettet, og Deres administrator bruger Microsofts Public Server-infrastruktur, krypteres og sendes Deres kommunikation via Microsoft-servere med henblik på senere levering. De kan ikke deaktivere denne tjeneste, hvis Deres administrator bruger Microsofts Public Server-infrastruktur. SharePoint Workspace gør visse oplysninger om Deres SharePoint Workspace-konto og enhed tilgængelige for Deres godkendte kontaktpersoner. Hvis De f.eks.: tilføjer en kontaktperson til listen over kontaktpersoner, importerer Deres brugerkonto på en ny enhed, opdaterer oplysningerne i Deres identitet for kontaktperson eller sender en SharePoint Workspace-invitation og bruger en URL-adresse til at henvise til invitationsfilen, sendes der muligvis oplysninger om Dem og deres enheder til Deres kontaktpersoner. Hvis De konfigurerer SharePoint Workspace til at anvende Microsoft-servere, indsamler disse servere oplysninger om Deres enhed og brugerkonti. b. Automatisk opdatering. Software med Click-to-Run -teknologi kan med jævne mellemrum kontrollere, om Microsoft har opdateringer og tillæg til softwaren. Hvis der findes opdateringer og tillæg, kan de hentes og installeres automatisk på Deres licenserede enhed.

15 c. Brug af oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software. d. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 7. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge de funktioner, der er inkluderet i den licenserede softwareversion. Producenten eller den, der installerede softwaren og Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De må ikke arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, bruge computerens komponenter til at køre programmer, der ikke kører på softwaren, lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning, offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, bruge softwaren på en måde, der er i strid med loven, leje, lease eller udlåne softwaren, eller bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. 8. SIKKERHEDSKOPI. De har ret til at tage én sikkerhedskopi af softwaremediet. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede enhed. 9. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 10. SOFTWARE, DER IKKE MÅ VIDERESÆLGES. De må ikke sælge software, der er mærket Ikke til videresalg, NFR, Software, der ikke må videresælges eller Not for Resale. 11. SOFTWARE TIL HJEMMET OG STUDIET. I forbindelse med software, der er mærket Til hjemmet og studiet, må De ikke bruge softwaren til kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter. 12. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER. Hvis softwaren er markeret til at skulle aktiveres i en bestemt geografisk region, kan De kun aktivere softwaren i den geografiske region, der er angivet på software- eller computerpakken. De kan muligvis ikke aktivere softwaren uden for denne region. Besøg go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for at få yderligere oplysninger om geografiske begrænsninger. 13. OPGRADERING ELLER KONVERTERING. For at opgradere eller konvertere software skal De først have licens til den software, der kan opgraderes eller konverteres. Efter opgradering eller konvertering træder denne aftale i stedet aftalen for den software, De opgraderede eller konverterede fra. Efter opgradering eller konvertering kan De ikke længere bruge den software, De opgraderede eller konverterede fra. 14. LICENSBEVIS. a. Ægte licensbevis. Hvis De har modtaget softwaren på en enhed, eller på en disk eller andre

16 medier, vil en ægte Microsoft-ægthed-etiket og en original udgave af softwaren identificere licenseret software. For at være gyldig, skal denne etiket sidde fastklæbet på enheden eller på producentens eller den, der installerede softwarens emballage. Hvis De har modtaget etiketten separat, er den ugyldig. De bør beholde etiketten på enheden eller gemme emballagen med etiketten som bevis på, at De har licens til at bruge softwaren. Hvis en enhed leveres med mere end en ægte ægthed-etiket, kan De bruge hver version til softwaren, der er identificeret på disse etiketter. b. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på OVERDRAGELSE TIL TREDJEPART. De må kun overdrage softwaren direkte til en tredjepart med den licenserede enhed, Ægthed-etiketten og denne aftale. Før overdragelsen skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. De må ikke beholde nogen kopier. 16. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger findes på SUPPORTYDELSER. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for at høre nærmere om supportmuligheder til softwaren generelt. Der henvises til det supportnummer, der fulgte med softwaren. For opdateringer og tillæg, der er hentet direkte fra Microsoft, yder Microsoft support som beskrevet på Hvis De bruger software, der ikke er korrekt licenseret, er De ikke berettiget til at modtage supportydelser. 18. HELE AFTALEN. Denne aftale (inklusive garantien nedenfor), yderligere vilkår (inklusive trykte licensvilkår på papir, som følger med softwaren og som kan ændre eller erstatte nogle eller alle disse vilkår) og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne. 19. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. 20. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under dansk ret, hvis den danske lovgivning ikke tillader den det. 21. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. UD OVER REFUSIONER, SOM PRODUCENTEN ELLER DEN, DER INSTALLEREDE SOFTWAREN, MÅTTE TILBYDE, KAN DE IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. Denne begrænsning gælder i ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge: for at afgøre, hvilken licens De har.

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge:  for at afgøre, hvilken licens De har. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Nedenfor findes to separate sæt licensvilkår. Kun et af sættene er gældende for Dem. Hvis De bruger den software,

Læs mere

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren.

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren. VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 eller opdaterer

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 Pro eller

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter til en

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s. SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR YSOFT SAFEQ Y Soft Corporation, a.s. Slutbrugerlicensaftalens versionsnr.: EULA V 5 Ikrafttrædelsesdato for denne version af slutbrugerlicensaftalen: 11/3 2014 Udgivelsesdato

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE. Y Soft Corporation, a.s.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE. Y Soft Corporation, a.s. SLUTBRUGERLICENSAFTALE Y Soft Corporation, a.s. Slutbrugerlicensaftalens versionsnr.: EULA V 6 Ikrafttrædelsesdato for denne version af slutbrugerlicensaftalen: 19-07-2016 Udgivelsesdato for denne version

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

ADOBE Softwarelicensaftale

ADOBE Softwarelicensaftale ADOBE Softwarelicensaftale MEDDELELSE TIL BRUGEREN: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT KOPIERE, INSTALLERE ELLER BENYTTE HELE ELLER DELE AF SOFTWAREN ACCEPTERER DU ALLE AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SQL Server 2008 Standard og Workgroup Edition

SQL Server 2008 Standard og Workgroup Edition Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Server/klientadgangslicens Serverlicens Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () Produktgruppe: Server Licensmodel:

Læs mere

Aktiveringsvejledning

Aktiveringsvejledning Aktiveringsvejledning Kontakt www./dk/support Tlf. 6312 6015 E-mail: support@mv-nordic.dk 1 Widgit Produktaktivering Widgit Produktaktivering giver dig mulighed for at aktivere og administrere licenserne

Læs mere

medmindre andre vilkår følger med disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne vedlagte vilkår.

medmindre andre vilkår følger med disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne vedlagte vilkår. SOFTWARELICENSBETINGELSER FOR MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Windows Essential Business Server (EBS) 2008

Windows Essential Business Server (EBS) 2008 Windows Essential Business Server (EBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens SQL Server 2008 Enterprise Edition Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument Politik til beskyttelse af personlige oplysninger 1 Formålet med dette dokument Dette dokument indeholder en forklaring af indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i forbindelse med Accu-Chek

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Sidst opdateret: november 2012 Hos Microsoft bestræber vi os på at beskytte dine personlige oplysninger, samtidig med at

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og YSI Incorporated. De bedes læse dem. De gælder for den software, der er inkluderet på denne enhed.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Microsoft Cloud Aftale

Microsoft Cloud Aftale Microsoft Cloud Aftale Denne Microsoft Cloud-aftale indgås mellem den enhed, De repræsenterer, eller hvis De ikke angiver en enhed i forbindelse med køb af et Abonnement eller fornyelse, indgås denne mellem

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere