Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling"

Transkript

1 Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar, Lille x= medansvar. Beløbene vedrører opgaver, der løses af Erhvervsrådet som operatør - summen er det budget, som kommunen har afsat i budget 15. Indsatsområde 1. Erhvervsservice og iværksætteri 12 Handling (resultere i øget konkurrenceevne, flere jobs, kvalificeret arbejdskraft) Helhedsorienteret Erhvervsservice Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Virksomhedstilsyn (NMT) Kommune Økonomi Erhvervsråd Visit Odsherred Erhvervskonference (Erhvervsgruppen) x Erhvervsdokument, vækstvilkår og status Synliggørelse: Netværk, markedsføring, hjemmeside og nyhedsbreve Dialogmøder med virksomheder Myndighedsrelaterede temamøder for virksomheder Virksomhedsvejledning (iværksættere og etablerede virksomheder) Screening og henvisning Udarbejde henvisnings- og matchmakingmodel, herunder specialiseret erhvervsservice Vejledning og sparring Specialiseret erhvervsservice (iværksættere og etablerede virksomheder) Aftales nærmere (varetages af væksthus Sjælland) Vækstiværksættere 1:1 Væksthus Sjælland Afdækning af connected communities Mentor via Væksthus Sjælland? Lokalaktive iværksættere (mikrovirksomheder) Projekt: Netværks- / community afdækning 1:1 Kommunen Socialøkonomiske virksomheder Projekt (fundraising søgt) (fødevarer, oplevelse, miljø nye virksomheder og virksomhed i virksomhed)

2 1:1 Kommunen, herunder arbejdskraftrekruttering Mentornetværk Kommunenetværk (Erhvervskonsulent) Klassiske virksomheder (bygge- og anlæg, detail) Virk.dk henvisninger Virksomheder i mesterlære hos etablerede virksomheder (under ledelse af Erhvervsrådet) Mentornetværk til iværksættere og virksomheder i udvikling (under ledelse af Erhvervsrådet) Informations-, sparrings- og videndelingsmøder Netværksmøder, fyraftenmøder mm (fælles digital kalender) (under ledelse af kommunen) x x Synliggørelse af vejledning, viden og kompetencer (hjemmesiden og erhvervsnyt) x Unge iværksættere (Vallekilde Højskole om unge iværksættere, folkeskolen) Iværksætterkurser (sammen med Væksthus Sjælland, Holbæk, Kalundborg og eksterne private parter evt. udvikling af kursus sammen med handelsskole a la Vejle Handelsskole) (evt. informationsmøder sammen med Holbæk og Kalundborg)(først skal behovet vurderes) 2. Branding af erhverv, bosætning og turisme Udviklingsforløb for etablerede virksomheder: Raketvækst (Væksthus Sjælland) (under ledelse af kommunen) Vejen til Odsherred (facebook) og VejentilOdsherred.dk x x Udfordre tids- og afstandspsykologi (bosætningskonsulent) Tiltrække regional, national og international presse, bl.a. gennem presserejser mm. (under ledelse af VisitOdsherred) Etablere netværk af regional, national og international presse - synliggøre ud over kommune og regionsgrænsen x x x x x Styrke profilerede events / oplevelser (under ledelse af VisitOdsherred) x Kompetenceløft og kvalificeret arbejdskraft Udvikle og gennemføre markedsføringskampagner i ind- og udland Branding: Kvalitetskampagne a la Ole Modin eksklusivt håndværk (superliga-håndværkere), særlig kompetent indenfor håndværket, energi og bæredygtighed (under ledelse af kommunen) Kompetenceløft og kvalificeret arbejdskraft Advisoryboard og bestyrelser til relevante virksomheder, herunder etablering af Business Angelsnetværk (under ledelse af Erhvervsrådet) Beskæftigelsesindsats: Lærlinge og UTA strategi, implementering af virksomhedskonsulentordningen, realisering af sociale klausuler (under ledelse af kommunen /Jobcenteret) InnoBoosterordninger og udvikling via akademisk arbejdskraft (under ledelse af kommunen) Forprojekt vedr. kompetenceløft vedr. bæredygtig byggeri og vedvarende energi (mulighederne skal afsøges) x x x

3 Kompetenceløft vedr. opgaveløsning for det offentlige + samarbejde med det offentlige (under ledelse af Erhvervsrådet) Uddannelse af håndværkere til anlægsprojekter med henblik på at de kommer retur for at hjælpe med generationsskifteproblemerne (under ledelse af Erhvervsrådet) (Kun 2015) Uddannelseskonference (udner ledelse af kommunen) deltagelse v / OER formand x Vækst og udvikling via netværk, klynger og communities Netværk af store virksomheder (Erhvervsrådet v/ OER formand) x Netværk af socialøkonomiske virksomheder (SØV-net) (under ledelse af kommunen) Energinetværk (Erhvervsrådet) - se 2 projekter nedenfor under indsats 7 Fødevarenetværket, herunder GeoPark mærkning (VisitOdsherred) x FishingZealand (under ledelse af VisitOdsherred) Geoparknetværket (under ledelse af VisitOdsherred) 4. Realisering af erhvervspotentialet i Rute21 (bosætning og erhverv) Tiltrækning af nye erhvervsvirksomheder Identificere relevant erhvervsklynge (fælles projekt under kommunens projektledelse) (Erhvervsrådet v/ OER formand) x Identificere investorer og virksomheder (fælles projekt under kommunens projektledelse - sammen med bl.a. Copenhagen Capacity) (Erhvervsrådet v/ OER formand) x Ny (intelligent)industri i Vig (fælles projekt under ledelse af kommunen) (Erhvervsrådet v/ OER formand) x IT iværksætterfestival (under ledelse af kommunen) Tiltrækning af yderligere bosætning Etablere erhvervskontakt med Mols-linjen (under ledelse af kommunen) x 5000 Bosætningsevent Jobevent (AC, faglærte, ufaglærte) (under ledelse af kommunen) x Modtagelse af tilflyttere (bosætningskonsulent) 5. Løft af fælles goder Detailhandlen: Service og profilering Service i detailhandlen serviceoplevelse og profilering ( under ledelse af Erhvervsrådet) x x Kvalitet og bredde i udvalgsbutikker Digital infrastruktur Mobil og bredbånd - digitial infrastruktur Mobil og bredbånd virksomheder går sammen om løsninger Byfornyelse og bygningsfornyelse Nykøbing områdefornyelse Områdefornyelse i Hørve

4 Fjernelse af udvalgte bygninger langs rute 21 Nedrivning af bygninger Bygningsfornyelse af fredede og bevaringsværdige bygninger Infrastruktur Analyse og strategi vedr. offentlig transport (under ledelse af kommunen / NMT sammen med Cowi) Infrastrukturelle trafikforbedringer: Udarbejdelse af overordnet trafikplan (NMT) Infrastrukturelle trafikforbedringer: Hønsinge omfartsvej (NMT) Forbedre den rekreative infrastruktur: Højderygstien (NMT) x Forbedring af den rekreative infrastruktur: 2minus1 vej (NMT) Iscenesæt stederne Udvælgelse og forbedring af "besøgs-lokaliteter" (under ledelse af VisitOdsherred) x Forbedre skiltning til besøgssteder (under ledelse af kommunen) x Oplevelsestilbud Geopark oplevelseskoncepter Tilbud målrettet landliggere 6. Udvikling af Odsherreds unikke potentialer Samarbejde intern og ekstern Styrkelse af samarbejdet om Den Danske Riviera Opbygge netværk omkring Geopark Odsherred Geoparken Udvikling og udfoldelse af kommercielle potentialer Opbygge partnerskaber mellem virksomheder og Geopark Odsherred Kystturisme Kernen i Kystturismen x Fishing Zealand (NMT) Annebergparken Uddannelseshus for mellemlange og lange uddannelser Havnene i Odsherred Nykøbing Havn (helhedsplan) Odden Havn (helhedsplan) Rørvig Havn - boder 7. Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed Nye varmeanlæg Halmværk i Egebjerg (strategi) (under ledelse af kommunen) Biogasanlæg i Tengslemark (foranalyse og strategi) (under ledelse af kommunen)

5 Højværdiproduktion og biomasse Grøn bioraffinaderi (projekt ledes af kommunen og AAU) Ressourceeffektivisering og bæredygtighed Ressourceeffektivisering (STEPS-E) (under ledelse af kommunen og RUC) Projekt: Energitjek virksomheder (resulaterne fra STEPS-E skal anvendes) Projekt: Energitjek private boliger og sommerhuse og Bedre boligkampagne ressourceeffektivisering til forbedringer (under ledelse af Erhvervsrådet) omlægning af fjernvarmen i Odsherred til vedvarende energikilder af lokale ressourcer Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion - Omlægningstjek fra konventionel til økologi (kommunalt projekt med økologisk landsforening) Definere projekter som følgeaf af DN Mark mødet med Lammefjordsproducenter(under ledelse af kommunen) x 5000 Bæredygtig, miljøvenlig og ressourceeffektiv bygge og anlægssektor (pilot med 3 virksomheder) (under ledelse af kommunen / NMT) x Reserveret til særlige projekter (nordisk fødevare center) (Kun betales Reserveret til nye projekter og aktiviteter Deltagelse i Erhvervsgruppemøder, møder med økonomiudvalg mv x Økonomisk ramme uden kr. og kr. som alene vedr I muligt og relevant omfang forventes det at Erhvervsrådet søger midler i puljer og fonde. Det forventes samtidig at dette sker koordineret med kommunens fundraisingaktiviteter. Opgaver som erhvervsrådet varetager som interesseorganisation Bestyrelsesmøder i Erhvervsrådet Løbende opdatering af hjemmeside Medieomtale for at øge interessen for at blive medlem af OER Primær drift Partnerskabsaftaler med eksterne aktører Hvervning af medlemmer Rådgivning vedr. kriser og finansiering Kurser og videndeling relateret til medlemsvirksomheder Uddeling af hæderspriser

6 Høringer vedr. udbudsplan, budget mv. Visse kurser for medlemmer eller betalende kurser

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd Faxe Erhvervsråd Årsrapport 2010 1 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side 3 2.2. Vision og mission 2009 2013 Side 3-4 2.3. Tilfredshedsmåling

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne... 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Vi arbejder for Silkeb rg

Vi arbejder for Silkeb rg Handlinger der sætter fart på Erhvervsstrategi 2014 2018 Vi arbejder for Silkeb rg I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag.

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere