Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015"

Transkript

1 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015

2 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør en bestyrelse reelt nogen forskel? 5) Hvordan finder man de rette bestyrelseskompetencer?

3 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? (10 min.) 2) Hvorfor en bestyrelse? (5 min.) 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? (15 min.) 4) Gør en bestyrelse reelt nogen forskel? (10 min.) 5) Hvordan finder man de rette bestyrelseskompetencer? (10 min.)

4 Virksomhedens Livscyklus Væksthus Syddanmark, har valgt at inddele kunderne i livsfaser for bedre at kunne understøtte dem i valget af fremtidige bestyrelseskompetencer.

5 Fase 1: Entreprenørfasen Kendetegn Orienteret mod teknik eller entreprenørskab Ressourcekrævende i form af arbejdskraft og kapital Ejer er typisk involveret i alting Udfordring Regnskab, administration og personaleledelse Kvalitet, finansiering, og samarbejdsproblemer kan opstå Selskabsform (typisk) Enkeltmands ApS Behov (kompetencemæssigt) Pragmatisk salgs- og drifts-/ledelsesmæssig sparring Tilbud Mentorordning (lokalt) Advisory board (maksimalt) Springboard (option)

6 Fase 2: Vækstfasen Kendetegn Formel organisation bliver introduceret samt budget struktur Fokus på afsætning af produkter Markedsføring bliver en større nødvendighed Udfordring Team-ånd er ikke den samme, da organisationen vokser Kommunikation bliver i stigende grad en udfordring Selskabsform (typisk) ApS A/S (option) Behov (kompetencemæssigt) Strategi og ledelse Salg og markedsføring (+internationalisering) Kommunikation Tilbud Mentorordning (minimum) Advisory board Springboard Professionel bestyrelse (option)

7 Fase 3: Modningsfasen Kendetegn Der er etableret mange regler, procedure og manualer Salget stagnere, omsætning flader ud og stigningstakt bliver mindre Ofte kanaliseres virksomhedens ressourcer og ejerens interesser andre steder hen f.eks. ved at trække penge ud til andre formål Udfordring Der indtræder ofte en selvtilfredsheds med tingene Manglende fokus på innovation (produkter, procedure, systemer) Stigende bureaukrati hæmmer nytænkning Selskabsform (typisk) ApS A/S Behov (kompetencemæssigt) Økonomi Strategi og ledelse Produktion og Innovation Salg/markedsføring (+internationalisering) Tilbud Professionel bestyrelse (evt. Advisory board og/eller Springboard)

8 Fase 4: Udfasning - Dødsfasen Kendetegn Gennemført besparelser, effektiviseringer svarende til faldet i salget og DB Utidssvarende produktsortiment og manglende salgsindsats Modløshed blandt medarbejderne Udfordring At de bedste medarbejdere ikke forlader virksomheden At skabe en forandring, der trimmer forretningen Evt. at se muligheden for et Management Buy-Out (MBO) Selskabsform (typisk) ApS A/S Behov (kompetencemæssigt) Økonomi/finansiering Strategi-/forretningsudvikling Ledelse Tilbud Professionel bestyrelse eller advisory board Evt. Early Warning eller forsøg på ejerskifte

9 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? (10 min.) 2) Hvorfor en bestyrelse? (5 min.) 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? (15 min.) 4) Gør en bestyrelse reelt nogen forskel? (10 min.) 5) Hvordan finder man de rette bestyrelseskompetencer? (10 min.)

10 HVORFOR EN BESTYRELSE? Vækstråd efterlyser bedre ledelse i SMV'er Som virksomhedsleder er det nemt at blive begravet i den daglige drift. Derfor er en nem adgang til kompetenceudvikling og strategisk sparring med for eksempel et professionelt bestyrelsesmedlem essentielt, så virksomheden hele tiden kan blive ved med at udvikle sig og være med til at skabe nye arbejdspladser, vækst og øget produktivitet, siger Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Kilde: Erhvervsbladet, 15. marts 2011, Væksthus Syddanmark 10

11 DET BETYDER FORMELT SET FØLGENDE Det påhviler bestyrelsen at varetage selskabets interesser under behørig hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår den ledelsesmæssige arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, er det bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede ledelse af selskabet samt fastlægge retningslinjerne for og udøve kontrol med direktionens arbejde. Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier for selskabet er en væsentlig ledelsesopgave. Det er væsentligt, at bestyrelsen i samarbejde med direktionen sikrer, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier. Kilde: Modificeret efter Nørby-udvalget, 2001

12 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? (10 min.) 2) Hvorfor en bestyrelse? (5 min.) 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? (15 min.) 4) Gør en bestyrelse reelt nogen forskel? (10 min.) 5) Hvordan finder man de rette bestyrelseskompetencer? (10 min.)

13 BESTYRELSENS PLACERING OG TREDELTE HOVEDOPGAVER Virksomhedens Struktur Bestyrelsens hovedopgaver Funktioner Opgaver Værktøjer Væksthus Syddanmark 13

14 BESTYRELSENS FUNKTION Struktur: Virksomhedens overordnede drift og udvikling Finansiel og ledelsesmæssig kontrol Funktioner Varetage virksomhedens samlede interesser og værdi Kilde: Dansk Industri, 28. september 2011 *Ansætte og afskedige direktionen *For ejerledede virksomheder, har dette dog ikke den samme betydning Væksthus Syddanmark 14

15 BESTYRELSENS OPGAVER Struktur: Mål og strategi Følge op på budgetter og planer Opgaver Netværk og interessenter Beslutte virksomhedens overordnede forhold Sparring Kilde: Dansk Industri, 28. september 2011 Væksthus Syddanmark 15

16 BESTYRELSENS VÆRKTØJER Struktur: Strategisk analyse og oplæg - Budgetter - Økonomi oversigter - Regnskaber Værktøjer - Bestyrelsesmøder - Beslutningsoplæg - Referater - Strategiplaner - Dialog - Spørgsmål Kilde: Dansk Industri, 28. september 2011 Væksthus Syddanmark 16

17 DET BETYDER. Anbefalinger fra God Corporate Governance, Prof. Steen Thomsen, CBS Ejerne sikrer bestyrelsens arbejdsgrundlag Væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen Bestyrelsen er ansvarlig for strategien Strategien udmøntes i handlingsplaner Aftalt arbejdsdeling mellem bestyrelse/direktion Bestyrelsen fører tilsyn (pligt) med økonomien Bestyrelsen varetager ejernes interesser: Tilstræber normalt bedste afkast Sikrer sig selv den nødvendige information Bestyrelsen står inde for direktionen Formidler kontakter 17

18 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Anbefalinger fra God Corporate Governance, Prof. Steen Thomsen, CBS Ejerlederen/Adm. dir. bør sidde i bestyrelsen Større ejere (investorer) bør også kunne sidde med Min. 2 eksterne medlemmer uanset størrelse Kompetenceprofil af bestyrelsesmedlemmer Valgperioder anbefales (med f.eks. 1½ års varighed) Tid til mødedeltagelse Antallet af bestyrelsesposter kan variere Undgå interessekonflikter 18

19 BESTYRELSENS ARBEJDSFORM Anbefalinger fra God Corporate Governance, Prof. Steen Thomsen, CBS God, åben bestyrelseskultur Tavshedspligt Grundig information til nye medlemmer Min. 4-5 årlige møder, medmindre andet aftales (seminar, workshops, messer etc.) Kontakt mellem møderne Arbejdsplan (forretningsorden, information) Konsulentopgaver (ekstern) bør undgås (Bestyrelses) Evaluering eller igennem kvartals- og årsregnskaber 19

20 BESTYRELSENS AFLØNNING Anbefalinger fra God Corporate Governance, Prof. Steen Thomsen, CBS Aflønningen afpasses virksomheden Undgå at komplicere ejerstrukturen (aktie- eller optionsprogrammer) Fast honorar til bestyrelsen Aftrædelsesperiode på til generalforsamlinger 20

21 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? (10 min.) 2) Hvorfor en bestyrelse? (5 min.) 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? (15 min.) 4) Gør en bestyrelse reelt nogen forskel? (10 min.) 5) Hvordan finder man de rette bestyrelseskompetencer? (10 min.)

22 Det korte svar er: JA.fordi Væksthus Syddanmark 22

23 LIDT STATISTIK BESTYRELSENS ARBEJDE Forventer forøget fokus i fremtiden specielt for eksporterende virksomheder Forventer forøget fokus i fremtiden! Top 3 for indsatsområder for bestyrelsens arbejde Kilde: Dansk Industri, 28. september 2011 Væksthus Syddanmark 23

24 LIDT STATISTIK STRATEGI PÅ DAGSORDENEN ANBEFALES!! Top 3 for antal gange strategien er på bestyrelsens dagsorden Kilde: Dansk Industri, 28. september 2011 Væksthus Syddanmark 24

25 LIDT STATISTIK OVERSKUDSGRAD +30% (akk. +60%) af virksomheder, der diskutere strategi 3 til 4 gange pr. år Kilde: Dansk Industri, 28. september 2011 Væksthus Syddanmark 25

26 HVAD ER SÅ FORDELENE OG ULEMPERNE VED EN PROF. BESTYRELSE? Fordele Sparring til den daglige ledelse Tilføre faglige kompetencer det er billigt Opfølgning på aftalte planer holder fast Kan udskiftes, hvis behovet ændre sig Ulemper Afgivelse af magt Andre blander sig Kan ikke bare gøre tingene Så koster det penge Væksthus Syddanmark 26

27 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? (10 min.) 2) Hvorfor en bestyrelse? (5 min.) 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? (15 min.) 4) Gør en bestyrelse reelt nogen forskel? (10 min.) 5) Hvordan finder man de rette bestyrelseskompetencer? (10 min.)

28 Kompetencehjul for kortlægning og scoring af virksomhedens samlede bestyrelseskompetencer baseret på 10 perspektiver Formål: kortlægning og scoring af virksomhedens samlede kompetenceprofil og kompetencebehov Definition: Kompetencebehov virksomhedens samlede behov i bestyrelsesarbejdet Kompetenceprofil virksomhedens eksisterende bestyrelsesprofil samlet set

29 Resultat ved brug af Kompetencehjulet Resultatet af scoringen, kan bidrage til at vise, om og hvor der samlet set kan være kompetencemæssige udfordringer

30 Hvad bliver der mere spurgt ind til? Har virksomheden præferencer indenfor: Geografiske forhold Honorering (formand og/eller medlem) Bestyrelsesforsikring Aldersfordeling Køn (m/k) Forventninger til tidsforbrug Mødeaktivitet

31 AFSLUTNINGSVIST. Gav det hele mening? Gik puslespillet op? Blev spørgsmålene i agendaen besvaret? Fik du svar på dine spørgsmål? Væksthus Syddanmark 31

32 Kontakt Kontakt Væksthus Syddanmark hovedkontor Forskerparken 10 C/D 5230 Odense M Væksthus Syddanmark - satellitkontor Dokvej 3, 6700 Esbjerg Yderligere information Du finder mere information på vores hjemmeside: Telefon Væksthus Syddanmark Væksthus Syddanmark 32

Om Pluss Leadership. Fakta:

Om Pluss Leadership. Fakta: Om Pluss Leadership Fakta: Etableret 2002 Konsulentvirksomhed med fokus på strategi og ledelse 20 konsulenter fordelt på kontorer i Århus og København Kunder fordelt på private, offentlige og organisationer

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Den effektive bestyrelse

Den effektive bestyrelse Den effektive bestyrelse En konkret guide til hvordan den effektive bestyrelse sammensættes og arbejder i vækstvirksomheder med eksterne ejere. Forfattere: Kim Wiencken Søren J. Nielsen Jacob Bratting

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE DEL 2: BESTYRELSEN SOM LEDELSE

BESTYRELSESARBEJDE DEL 2: BESTYRELSEN SOM LEDELSE BESTYRELSESARBEJDE DEL 2: BESTYRELSEN SOM LEDELSE Henrik Andersen Partner Hildebrandt & Brandi 12. marts 2014 http://hildebrandtbrandi.com/da/folkeuniversitetet Formål med forelæsningsrækken Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere