NYE SAMSPIL MELLEM PROFESSIONSLEDELSE OG LEDELSESPROFESSION I DE FRIE SKOLER FRIE SKOLERS LEDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE SAMSPIL MELLEM PROFESSIONSLEDELSE OG LEDELSESPROFESSION I DE FRIE SKOLER FRIE SKOLERS LEDELSE"

Transkript

1 NYE SAMSPIL MELLEM PROFESSIONSLEDELSE OG LEDELSESPROFESSION I DE FRIE SKOLER FRIE SKOLERS LEDELSE

2 PROGRAM (SLIDE 1) Præsentation af dagens program Gå sammen med dem der kommer fra din egen arbejdsplads/ i mindre grupper : (1) Hvad skal du som ledelsesperson lære på det kommende seminar og (2) Hvad er vigtigt for organisationen at du lærer på temadagen og hvordan skal læringen bruges i organisationen? Udveksle undersøgende spørgsmål der tages med i de kommende drøftelser ved bordene OLE FOGH KIRKEBY OFK: Oplæg om skoleledelse og frie s med afsæt i Den Frie Organisation Protreptik med udvalgt skoleleder om oplevelse af ledelse og værdier i ledelse Afsluttende kommentar /Dialog ved bordene

3 DAGENS PROGRAM (SLIDE 2) Opgave ved bordene: Dialog om OFK oplæg + de undersøgende spørgsmål Plenumopsamling på formiddagens arbejde Interviewer bordene OFK kobler sig med yderligere refleksioner

4 PROGRAM (SLIDE 2) Vælg en ordstyrer og en referent DIALOG Alle kommer med bud på spørgsmål, der kunne være spændende at undersøge Referenten skriver alle forslag til spørgsmål ned DISKUSSION Hvilke 2-3 spørgsmål vil vi arbejde med?

5 FROKOST

6 PROGRAM Korte møder Hvad har været vigtigt for dig i formiddags? Hvilke læringspointer tager du med dig? Hvilken forskel tror du det vil gøre i din lederpraksis fremadrettet? Gå sammen med dem, du arbejder med til daglig og snak om hvilke spørgsmål I har fået svar på og hvilke nye der er opstået

7 WORKSHOP 1 At lede og at lede ledere Hvad er det specielle ved at være leder? Hvilke krav stiller det til mig at skulle lede andre ledere? Teorien om Leadership Pipeline er en de nyeste måder at tænke udvikling af ledere på. Leadership Pipeline handler om, hvad en leder skal kunne, og hvad det kræver at få succes på forskellige lederniveauer. Vi vil på workshoppen fokusere på skiftet til at lede andre og skiftet til at lede ledere herunder hvordan man kan styre med værdier.

8 PROCESSEN Præsentation af workshop Præsentere centrale pointer Præsentation af skiftene Dialog i mindre grupper af tre Fælles dialog 8

9 THE LEADERSHIP PIPELINE Fokusskift : 1. Hvilke evner/kompetencer er der brug for? 2. Hvordan vil jeg bruge min tid? 3. Hvilke arbejdsværdier? 9

10 4R - Model til udvikling af team Retning Rammer Råderum Relationer 10

11 VIGTIGE PASSAGER 11

12 FRA AT LEDE SIG SELV TIL AT LEDE ANDRE NIVEAU 1 LEDERE. CHARAN, DROTTER & NOEL: THE LEADERSHIP PIPELINE. HOW TO BUILD THE LEADERSHIP POWERED COMPANY Leder på 1 niveau -færdigheder: planlægge arbejde for andre, sætte mål, designe jobs, uddelegere arbejde, følge op, motivere, coache, definere kvalitetsstandarder, implementere beslutninger. - tid: omprioritere tid så lederen både løser egne opgaver og hjælper andre (=den vanskeligste og vigtigste forandring) -værdier: Skift fra at værdsætte producentrollen (den individuelle bidragsyder) til at værdsætte at gøre andre produktive - Organisatorisk setup: feedbacksystemer (trivsel, kundetilfredshed, lederevalueringer, produktion ) Medarbejder - færdigheder: faglige, professionelle færdigheder, individuel opgaveløsning iht mål og kvalitetsstandarder. Planlægningsfærdigheder (nå deadlines), punktlighed, kvalitet og pålidelighed. - tid: til planlægning, estimering af egen opgaveløsning. -værdier: accept af organisationskultur og tilegnelse af gældende professionelle standarder. Stolthed ved individuelt bidrag. Overgangen til leder: oftest ved demonstration af stærke faglige færdigheder og evne til at samarbejde 12

13 TRE NØGLEPROCESSER I DETTE SKIFT Essens : Lederen skal begynde at tænke på andre At definere og motivere til at arbejdet bliver udført Rammer og retning 2. Sørge for at der er direkte tilbagemelding på arbejdsopgaven Råderum 3. At arbejde med at etablere sociale kontakter gennem at etablere relationer Relationer 13

14 Fra at lede andre til at lede ledere - niveau 2 ledere. Charan, Drotter & Noel: The Leadership Pipeline. How to build the leadership powered company Lede ledere (niveau 2, ex skoleleder, dagtilbudsleder, FU-leder)) færdigheder: udvælge fremtidens ledere iblandt medarbejderne, uddelegere ledelsesopgaven til dem, følge/måle deres udvikling og arbejde som ledere og coache dem (bevidst forståelse af ledelse og coaching afgørende da 1 linieledere ofte ikke får formel ledelsestræning), strategisk ledelse på tværs af funktionerne sikre helhedens interesse. Kvantitative færdigheder (skriftlige strategipapirer, rapporter, tal & statistik mm). værdier: ofte skift i værdier fra stadig at have opgavekontakt (værdsætte producentrolle) til ren ledelse. tid: prioritere struktureret og individuel tilpasset tid til alle de ledere, der referer til en (sparring og samarbejde); have tid til det ikke-planlagte; planlægge ledelsessystemets tid i årshjul. organisatorisk set up: feedbacksystemer (medarbejdertrivsel, lederperformance og trivsel, kundetilfredshed, produktion ) 14

15 Fra at lede andre til at lede ledere - niveau 2 ledere. Charan, Drotter & Noel: The Leadership Pipeline. How to build the leadership powered company Lede ledere (niveau 2, ex skoleleder, dagtilbudsleder, FU-leder)) Hvis niveau 2 ledere ikke har lavet skiftet til at blive ledere har de en tendens til: - 1. at holde niveau 1 lederne ansvarlige for teknisk opgaveløsning istedet for ledelsesopgaveløsning, - 2. de reinforcerer faglige værdier fremfor ledelsesværdier hos 1 linielederne de udvælger de fagligt bedste til 1 linie ledere fremfor dem som har stort potentiale som ledere. 15

16 FIRE SUCCESFULDE NØGLEPROCESSER I DETTE SKIFT 1. At vælge og træne første-linie ledere 2. Give ansvar og holde første linie ledere op på dette ansvar 3. At fordele og re-fordele ressourcer melem enhederne 4. At lede rammerne mellem de forskellige enheder 16

17 HVORDAN KOMMER MAN GENNEM DETTE SKIFT? At være opmærksom på forskellen mellem at lede medarbejdere og lede ledere Nogen (deres chef) skal italesætte den nye positions kompetencer og værdier At praktisere ledelse af ledere er en oplagt måde at kommunikere det på (coaching = ægte interesse) Vigtig at involvere lederne i DET STRATEGISKE NIVEAU i ledelse 17

18 REFLEKSION Snak sammen tre og tre Hvilke tanker sætter dette oplæg i gang i forhold til jeres lederfunktion? Hvordan er skiftet gået for dig? Hvad er det du er lykkes med? Hvad kunne gøre det bedre? Hvilken læringspointe vil vi bringe ind i plenum? 18

19 WORKSHOP 2 Ledelse som holdsport Hvad kendetegner et velfungerende ledelsesteam? Hvordan spiller det velfungerende ledelsesteam sammen om ledelsesopgaverne? Og hvordan bidrager man som leder til at udvikle samarbejdet i det team, man selv er en del af? Alt for ofte fokuseres der i ledelsesudvikling på ledelse som en solopræstation. Men ledelse er i høj grad en holdsport, hvor det er den fælles koordinerede handlen og de gensidige dialoger, der gør ledelse til en virkende kraft i organisationen. På workshoppen sættes spot på, hvordan udvikling af kommunikation og samarbejde i ledelsesteamet kan medvirke til at fremme teamets samlede ledelseskraft. Og der trækkes samtidig tråde til det at være leder for teams.

20 LEDELSE SOM EN HOLDSPORT

21 LEDELSE SOM EN HOLDSPORT Hvad kendetegner et velfungerende lederteam? Hvordan spiller det velfungerende lederteam sammen om ledelsesopgaverne? Hvordan bidrager man som leder til at udvikle samarbejdet i det team, man selv er en del af? Hvordan kan udvikling af kommunikation og samarbejde i lederteamet medvirke til at fremme teamets samlede ledelseskraft? Grunde til at satse på at sikre velfungerende lederteam: Øget fokus på helhedsorientering og sammenhængskraft Kompleksitet i lederjobbet Forventninger til professionel ledelsesindsats Ledernes krav om et godt ledelsesmiljø

22 5 KENDETEGN VED DET VELFUNGERENDE LEDERTEAM 1. Ubetinget tillid vi forudsætter, at vi altid kan stole på hinanden 2. Produktiv forskellighed vi udnytter vores indbyrdes forskelle konstruktivt 3. Opløftende samspil vi gør hinanden bedre gennem et generøst engagement 4. Markant lederskab chefen engagerer sig tydeligt i teamets fremdrift 5. Styrende ambition vi bæres af en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen Kilde: Væksthus for ledelse, Ledelse er (også) en holdsport

23 PERFORMANCE I TEAMS HÆNGER SAMMEN MED Losada, M & Heaphy, E. (2009). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams. American Behavioral Scientist. Vol. 47. (6)

24 SAMMENHÆNG MELLEM FORBUNDENHED OG PERFORMANCE Losada, M & Heaphy, E. (2009). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams. American Behavioral Scientist. Vol. 47. (6)

25 SOCIAL KAPITAL STYRK MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG HØJN KVALITETEN, PRODUKTIVITETEN OG INNOVATIONSEVNEN Virksomhedens sociale kapital er de sociale relationer, som udvikler sig i løsningen af virksomhedens kerneopgave. Det gælder både i relationerne mellem medarbejdere og ledere samt mellem medarbejdere indbyrdes og ledere indbyrdes. Det afgørende er, om disse relationer er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Peter Hasle m.fl.: Ledelse med social kapital. L&R Business, 2010

26 SOCIAL KAPITAL I TRE FORSKELLIGE RELATIONER Når man betragter en organisation som helhed fx en hel kommune, en enkelt forvaltning eller en stor institution taler man om tre typer af social kapital, der modsvarer tre typer af relationer: Ledels en Samlende social kapital: relationerne internt i den enkelte enhed eller faggruppe. Brobyggende social kapital: relationerne på tværs af enheder eller faggrupper. Forbindende social kapital: relationerne mellem organisationens forskellige niveauer fx medarbejdere, institutionsledere og topchefer. Kilde: De skjulte velfærdsressourcer, Væksthus for ledelse, 2011

27 4R modellen 1. Retning: visioner, værdier, prioriteter og mål for teamet, der kobler sig til de overordnede mål for organisationen. 2. Rammer: Tidsplaner, organisationsstrukturer (hvem skal vi arbejde sammen, med/hvem må vi ikke arbejde sammen med), krav til opgaveløsning, budgetter, love og regler etc. 3. Relationer: Interne relationer - roller og samspil (Hvordan samarbejder vi for at løse vores opgaver bedst? Eksterne relationer - samarbejdspartnere, andre team i organisationen, relationer til kunder, i forhold til ledelsen. 4. Råderum: teamets beslutningsmuligheder inden for de rammer, der udgør banen. Beslutningsprocesser i teamet, rutiner ift. opgaveløsning, planlægning, udvikling etc. Hvilken bane spiller vi på? 27

28 LEDELSE AF TEAMET/MEDLEDELSE I TEAMET Ledelse af teamet Medledelse i teamet Beslutning om team Er teamet en løsning på fremtidens organiseringsform? Sammesætning, opgaver, mål/krav defineres Etablering af teamet Afklaring formål, mål og opgaver Etablering af samarbejdsform er Begyndende teamrutiner Besvarelsen af de mange spørgsmål udvikler teamet Det funktionelle team Teamet deltager aktivt i formuleringen af teamets målsætning Fra Teamet til Teamet i organisationen Teamet opbygger funktionelle rutiner Det højtydende Team Ejerskab: Fra I skal til vi vil - selvkørende Høj grad af tillid Høj selvrefleksivitet: forslag til egne målsætninger, samarbejdet, relationer, optimering af processer Høj læring: erfaringer omsættes gennem læring til forbedringer

29 TEAMGUIDE Retning Beslutning om teamorganisering Det funktionelle team Rammer Råderum Definerende ledelse Etablering af team Det højtydende team Facilite -rende ledelse Relationer

30 Gameplayer - ved hvordan man følger reglerne for spillet, men har ikke blik for de overordnede betingelser og værdier, som spillet bygger på. KOMMUNIKATION SOM SPROGSPIL BARNETT PEARCE (1999) Sprogspil (Game) - ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte regler for roller og handlinger - som i et spil. Gamemaster -har gameplayerens færdigheder + en overordnet forståelse for hvornår det er hensigtsmæssigt at spille, hvornår spillet behøver en ændring og hvordan man skaber nye variationer og nye spil.

31 GAMEMASTERMODELLEN Procesniveauet: Samtalen om samtalen Kontrakt Aftale emne, mål og arbejdsform. Time out Samtale om samtalen, genforhandling af kontrakt, generere læring Afslutning Opsummere, handlingsrette Sagsniveauet: Samtalen om sagen. Samtale og spørgsmål Aktiv lytning Generative spørgsmål Hypotesedannelse Anerkendende metoder. 31

32 REFLEKSIONSSPØRGSMÅL Hvilke kendetegn er karakteriserende for et godt ledelsessamarbejde i det team, du er en del af? Og hvordan matcher dette de 5 kendetegn for de velfungerende lederteam? Hvad skal der til for at styrke social kapital i relationerne på din skole (tænk både i samlende, brobyggende og forbindende relationer)? Hvordan kan 4R modellen bruges som et navigationskompas for ledelse af jeres teamsamarbejde? Hvordan kan jeres teammøder bedst muligt understøtte et berigende og frugtbart ledelsessamarbejde? Hvordan skal dialogen på jeres møder foregå?

33 TAK FOR NU

34 WORKSHOP 3 Det gode skolelederliv Workshoppen vil dreje sig om Det gode skolelederliv i den samarbejdende ledelsesgruppe en afdækning af ansvaret for og samarbejdet om plus udviklingen i ledelsesopgaverne indadtil og udadtil i professionel skoleledelse. Hvordan skabes det personlige og det fælles ledelsesrum i samarbejde med kolleger medarbejdere og samarbejdspartnere?

35 DET GODE SKOLELEDERLIV MELLEM FORANDRINGSLEDELSE OG FORUNDERINGSLEDELSE I DEN LEVENDE SKOLE Peder Kjøgx

36 VORES TEMAER I DAG 1. Den levende skole check in hvor er vi lige nu 2. Bevægelserne i vores opgaver 3. Hvem tager sig af hvad i vores ledelsesteam? 4. Trivsel og professionalisme i en læringskultur 5. Der hvor vi vil hen - check ud

37 HVILKEN SLAGS LEDELSE PASSER TIL HVILKE OPGAVER? - ELLER HVORFOR UDVIKLE NYE ORGANISATIONSFORMER? Fra NPM til NRM Fra struktur til relationer og processer Fra forandringsledelse til forundringsledelse Fra funktionsbeskrivelser til fælles forestillinger, feed back og læring En stadig søgen efter forbedrende alternativer Positioner, indsigter og bidrag Strategi og design som udviklingsrum Den understøttende leder Den proaktive ledelse

38 Professions udvikling Professions udøvelse Professions ledelse Fra indgreb til indsigt En stadig søgen efter forbedrende alternativer Hjemmebanen og Udebanen

39 FOKUS FOR SKOLELEDELSE

40 BEVÆGELSERNE I VORES OPGAVER I DE SENESTE ÅR I stigning I aftagende

41 HVILKE NØGLEORD ELLER CENTRALE TEMAER VIL DOMINERE SKOLEUDVIKLING I DE KOMMENDE ÅR? Nøgleord er betydningsbærende ord - ord som stikker op i samtalen. Nøgleord fungerer som nøgle til en dør, der åbner for logikken (vigtige betydninger) hos samtalepartneren og i fællesskabet.

42 HVAD SIGER JERES KOLLEGER OM UDVIKLINGEN I DE SIDSTE 3 ÅR? Øget synliggørelse Sparring af medarbejdere, team Egen og fælles kompetenceudvikling, diplom mm Øget fokus på og krav til inklusion Øget markedsstyring, outsourcing af opgaver f.eks. Rengøring, vedligehold Fra Professionalisering til Privatisering, øgede udfordringer fra forældreønsker (at købe sig til aflad eller succes) Støtte til og udvikling af selvledende også eksterne team Øget samarbejde og koordinering i skoleledernetværk, i ledernetværk og i partnerskaber eller koncerner

43 OG HVAD FORVENTER DE SIG AF UDVIKLINGEN I DE KOMMENDE 2 ÅR? Udviklingerne fra de foregående 3 år bliver forstærket Krav om fornyelser rammer ledelse og daglig praksis Fusioner, reorganiseringer, større enheder men hvilke organisationsformer vil udvikle sig? Videreudvikling af samarbejder og partnerskaber Fra formel dokumentation til lærende evaluering som integreret del af skole-, professions-og ledelseskultur Nytænke skolen og ledelse af skolen Koble evidensrelatering og innovation (børne-, bruger-og medarbejderdreven) Optimering, at bruge ressourcer og viden med stadig større indsigt

44 HVAD SIGER JERES KOLLEGER OM SKOLE- OG PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I PRAKSIS At lede forventninger At tro på og at vide at det er godt det vi laver At opbygge respekt, kultur og vi-fornemmelse At se den enkeltes behov og at tage det alvorligt At skabe og understøtte medarbejdernes nye læringsrum Skolen som lærings- og videnskultur Fokus på elever der flytter sig Ledelse efter mål Supervision af undervisning Evidensrelateret ledelse Reformer og ledelse

45 VORES TEMAER I DAG 1. Den levende skole check in hvor er vi lige nu 2. Bevægelserne i vores opgaver 3. Hvem tager sig af hvad i vores ledelsesteam? 4. Trivsel og professionalisme i en læringskultur 5. Der hvor vi vil hen - check ud

46 FREMMERE OG HÆMMERE I OPGAVELØSNINGEN PÅ TVÆRS AF STILLINGSKATEGORIER: Forhold der fremmer 1 Godt samarbejde i ledelsesteam (tillid, åbenhed, respekt mv.) 2 Engagerede og kompetente medarbejdere Forhold der hæmmer Manglende kompetencer til at løse opgaverne Manglende sammenhæng mellem opgaver og tid 3 Tydelig opgave og ansvarsfordeling Utydelighed i ledelsen og uafklarede roller

47 PROFIL FOR ADMINISTRATIVE LEDERE/AFDELINGSLEDERE: Forhold der fremmer 1 Tydelig opgave og ansvarsfordeling Forhold der hæmmer Unødvendige dokumentationskrav 2 Godt samarbejde i ledelsesteam (tillid, åbenhed, respekt mv.) Manglende mentorordning og faglige netværk 3 Andet: Kommunikation, netværk efteruddannelse) Andet: Utydelighed i ledelsen, dårligt arbejdsmiljø (fx konflikter, manglende kommunikation)

48 PROFIL FOR SFO-LEDERE: Forhold der fremmer 1 Godt samarbejde i ledelsesteam (tillid, åbenhed, respekt mv.) Forhold der hæmmer Manglende sammenhæng mellem opgaver og tid 2 Tydelig opgave og ansvarsfordeling 3 Tid og rum til ledelse og udvikling 4 Engagerede og kompetente medarbejdere Manglende anerkendelse af professionen Manglende kompetencer til at løse opgaver Manglende SFO netværk 5 Andet: Anerkendelse af professionen, netværk, udd. Utydelighed i ledelsen/uafklarede roller

49 PROFIL AF VICESKOLELEDERE: Forhold der fremmer 1 Godt samarbejde i ledelsesteam (tillid, åbenhed, respekt mv.) Forhold der hæmmer Unødvendige dokumentationskrav / meningsløse opgaver 2 Engagerede og kompetente medarbejdere Manglende sammenhæng mellem opgaver og tid 3 Tydelig opgave og ansvarsfordeling 4 Opgavefordeling efter optimal kompetenceudnyttelse 5 Kommunikation og information Manglende vilje og opbakning til forandringsprocesser Tåbelige politikere Utydelighed i ledelsen/ uafklarede roller

50 PROFIL AF LEDERE AF LEDELSESTEAMET: Forhold der fremmer 1 Engagerede og kompetente medarbejdere Forhold der hæmmer Unødvendige dokumentationskrav 2 Handlefrihed og råderum Ikke velfungerende samarbejde eksternt PPR, socialforvaltning, kommuner mv. 3 Godt arbejdsmiljø og undervisningsmiljø Udefrakommende opgaver uden medfølgende ressourcer 4 Andet: Meningsløse opgaver 5 Tydelige mål og rammer, Når visioner får lov til at gro Tilstrækkelige ressourcer Tåbelige politikere

51 OPGAVER DER MOTIVERER MEST.. Personaleledelse Ledelse af pædagogiske processer Arbejdet med langsigtede visioner

52 HVILKE LEDEREGENSKABER ØNSKER DU AT UDVIKLE? Jeg vil gerne i højere grad kunne påvirke de tiltag og opgaver som vi får udstukket fra ministeriet mfl Jeg vil i højere grad gerne kunne sætte tydelige rammer Jeg vil gerne i højere grad kunne gøre det forståeligt for mine medarbejdere hvorfor vi fx arbejder i team, Skolele Viceskolel Afdelingsle SFO-leder Administra I alt der eder der tiv leder 41,3% 25,0% 25,0% 46,9% 25,0% 36,4% 33,3% 44,2% 50,0% 28,6% 62,5% 37,5% 28,6% 42,3% 16,7% 20,4% 37,5% 29,9% Jeg vil i højere grad gerne kunne motivere og begejstre mine medarbejdere Jeg vil i højere grad kunne inspirere medarbejderne Jeg vil gerne være mere visionær og i højere grad inspirere mine ledelseskollegaer 36,5% 59,6% 75,0% 67,3% 62,5% 54,9% 41,3% 44,2% 41,7% 40,8% 0,0% 40,2% 33,3% 25,0% 58,3% 40,8% 37,5% 34,8% I alt

53 SPØRGSMÅL 1. Hvilke opgaver motiverer dig mest? 2. Hvilke egenskaber eller evner ønsker du selv at udvikle? 3. Sammen med hvem og hvor tænker du, at du bedst kan udvikle dem i det kommende år?

54 VORES TEMAER I DAG 1. Den levende skole check in hvor er vi lige nu 2. Bevægelserne i vores opgaver 3. Hvem tager sig af hvad i vores ledelsesteam? 4. Trivsel og professionalisme i en læringskultur 5. Der hvor vi vil hen - check ud

55 DE SKOLER, DER PRÆSTERER HØJT ÅR EFTER ÅR, ER KARAKTERISERET VED klare krav og forventninger til skolerne og en tæt og løbende dialog med skolerne om deres arbejde (bestyrelse og UVM) at skolens ledelse har tilsvarende klare krav og forventninger til deres lærere afdelingsopdelt skole med selvstyrende team lærere, der underviser i deres linjefag, som er parat til at indtage ledelsesrollen i undervisningen, og som har høje faglige forventninger til deres elever. Undersøgelsen er gennemført af AKF for Formandskabet for Skolerådet.

56 REJSEHOLDET Alle aktører skal være med og engagerede i indsatser der sigter mod samme mål En styrket kompetenceudvikling med fokus på det at være pædagogisk leder En styrket kompetenceudvikling med fokus på det at være skolechef Evidens- og forskningsrelateret praksis med fokus på hvad der påvirker elevernes læring Tydelige og prioriterede mål (82 mål i dansk) En funktionel skolestruktur (3 sporede skoler) (Skolen som matrikel, skolen som begreb fra udkantsdanmark til forkantsdanmark. Vision 2010, plan 2020)

57 Ledelsesmagt Handler om: Mandat Regler, instrukser mv. Styringsværktøjer Ledelsesrummet Ledelseskraft Handler om: At træde i karakter som leder Kommunikative værktøjer

58 Det aktuelle og meningsfulde lederskab Det personlige Det professionelle En stadig søgen efter.

59 JERES OPLEVELSE AF AT DER ER EN TYDELIG OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING I LEDELSESTEAMET 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Skoleleder Viceskoleleder Afdelingsleder SFO-leder Administrativ leder Meget enig Enig Uenig Meget uenig

60 STØRST BETYDNING FOR TRIVSEL: 1. Jeg har indflydelse på hvordan jeg udfører/tilrettelægger de opgaver, jeg har ansvar for: (54%) 2. Jeg har et godt samspil med min nærmeste leder (46%) 3. Jeg har et godt samspil med kompetente medarbejdere: (38%)

61 NYTTIGGØRELSE AF INPUT TIL AT FREMME TEAMETS GODE LEDERLIV Fremmere Konkrete tiltag jeres input Samarbejde og ansvarsfordeling i ledelsesteam (tillid, åbenhed, respekt mv.) Tid og rum for (strategiske) ledelsesdrøftelser Årsplaner /årshjul ud fra mål og visioner Fælles fremlæggelse for personalet Fælles udmeldinger Forventningsafstemning Ekstern coach, udfordrende supervision Tegning af ledelsesprofiler, sprogbrug Afklare balancen mellem teamwork og uddelegering Kontorrokader flytte sammen i ledelsen Engagerede og kompetente medarbejdere Lytte, vejlede, guide medarbejderne Teamledelse og uddelegering så ansvar og opgaver passer til deres kompetencer Faste mødefora, fælles forældremøder (SFO-Skole) Teamsamtaler og coaching

62 JERES OPLEVELSE AF AT FÅ KONKRET STØTTE OG SPARRING UDEFRA Viljen og evnen til at skabe fælles resultater

63 Friskolernes fornyende lederskab Det pædagogiske domæne Det politiske domæne At bruge forskellighederne som drivkraft til at skabe nye fælles forståelser At træde i karakter i nye sammenhænge og at skabe nye resultater Udebanen

64 SAMARBEJDET I LEDELSESTEAM OG I LEDERNETVÆRK Hvor ligger de største udfordringer? Hvordan kan der svares på udfordringerne? På hjemmebanen På udebanen Brug temaer og nøgleord

65 VORES TEMAER I DAG 1. Den levende skole check in hvor er vi lige nu 2. Bevægelserne i vores opgaver 3. Hvem tager sig af hvad i vores ledelsesteam? 4. Trivsel og professionalisme i en læringskultur 5. Der hvor vi vil hen - check ud

66 TJEK UD Hvad har især inspireret mig? Hvad er den vigtigste pointe jeg tager med mig?

67 LITTERATUR TIL INSPIRATION Bøger: Borch, Finn og Asbjørn Molly: Skolelederens Strategiske Samtaler om systemisk anerkendende ledelse i skolen (Dafolo, 2010) Kjøgx, Peder red.: Skolens nye lederskab, (Dafolo 2009) Klit, Astrid, Havgaard, Per: Den spørgende lærer, (Akademisk 2010) Dall, Mads Ole og Hansen, Solveig; Slip anerkendelsen løs! (Frydenlund, 2001) Moltke, Hanne & Molly, Asbjørn (red.): Systemisk Coaching (DPF, 2009) Schnoor, Michala: Narrativ Organisationsudvikling (DPF, 2009) Søholm, Thorkil Molly, et. al: Ledelsesbaseret coaching (Børsens forlag, 2006) White, Michael: Kort over narrative landskaber (Hans Reitzels Forlag 2007) Fra Attractors hjemmeside (www.attractor.dk) kan downloades artikler

68 EN SYSTEMISK TILGANG TIL STYRKELSE AF PROFESSIONALISME I ethvert team er der noget, der virker (ofte det meste) Det vi og teamet fokuserer på bliver vores virkelighed Mennesker motiveres bedst (udelukkende) gennem anerkendelse Professionalisering af team skaber selvrespekt og handlekraft Det er vigtigt at værdsætte forskellighed Mennesker motiveres af fortællinger /positive fremtidsbilleder - målet med vores indsats De ting som vi tager med fra fortiden, bør være de bedste kernen i min profession og fornyelsen af vores fælles praksis

69 TEAMET SOM KOLLEGIALT OG SOCIALT RUM Personalemæssige relationer Kontakt og kollegialitet Samvær og samarbejde Normer, værdier, standarder Støtte, lytte og styrke gruppe - i dagligdagen, i vanskelige situationer og i forandrings- og fornyelsestider

70 TEAMET SOM KOLLEGIALT SAMARBEJDSRUM Praktisk samarbejdsramme Planlægning og koordinering Opgavefordeling og gensidig praktisk hjælp Forenkling af metoder, deling af redskaber - effektivisering Målsætning, handleplaner, erfaringer, læring, justeringer kvalitetssikring Fortolkning og forståelse af fælles praksis

71 TEAMET SOM KOLLEGIALT UDVIKLING- OG INNOVATIONSRUM Udviklingsrum Nye input og inspiration Konfrontation og løft af standarder Refleksion over egen rolle i teamet Udvikling af teamets praksis, kompetencer og viden Refleksion over teamets bidrag til den samlede udvikling Produktion af viden, metoder, redskaber, fornyende praksis

72 CHECK UD Hvad går vi hjem og fortæller om dagen i dag Opsamling af fælles læringspointer Afslutning på dagen

DET GODE SKOLELEDERLIV MELLEM FORANDRINGSLEDELSE OG FORUNDERINGSLEDELSE I DEN LEVENDE SKOLE

DET GODE SKOLELEDERLIV MELLEM FORANDRINGSLEDELSE OG FORUNDERINGSLEDELSE I DEN LEVENDE SKOLE DET GODE SKOLELEDERLIV MELLEM FORANDRINGSLEDELSE OG FORUNDERINGSLEDELSE I DEN LEVENDE SKOLE Peder Kjøgx pedk@r-m.dk, +45 5161 2869 VORES TEMAER I DAG 1. Den levende skole check in hvor er vi lige nu 2.

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag

Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag V/ Annette Adelhardt,Organisations og Lederkonsulent, International Certificeret Relationscoach

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Prolog Leadership Pipeline har fået vind i sejlene som koncept, teori og tænkning bl.a. ved at tilbyde en beskrivelse

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Bo Clausen, Anette Bjerregaard Christensen, Peter Lund, Jacob Jensen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Program for kursusdag 3 - den 14. marts 2013 8.30 Velkomst og program for dagen I lære som leder hele livet Håndtering af lederrollen Tilbagemelding

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG 07/11/13 Leadership Pipeline fentlige Leadership Pipelines præcise og praktiske sprog om ledelse på hvert esniveau giver offentlige organisationer og ledere langt bedre mulighed for at ledelse og udvikle

Læs mere