Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden"

Transkript

1 Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk

2 Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner Ledere og chefer på alle niveauer Fokus på hændelser og begivenheder oplevet af ledere og chefer Evt. påvirket af hårde sparetider aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 2

3 Oplevelsen af en stærk sammenhængskraft giver bl.a. følgende effekter/resultater: Øget overblik, øget videndeling og styrket faglighed i beslutningerne fordi lederne kender hinanden bedre, interagerer mere, har fælles fokus og tør tænke ud over egne formelle beføjelser. Større beslutningskraft og mere effektive beslutningsgange fordi det er lettere at samle og mobilisere lederne om fælles udfordringer og opgaver på tværs af områder og niveauer. Større motivation, arbejdsglæde og engagement, fordi der ofte leveres en ekstra indsats, når man oplever, at man gør en forskel og bliver anerkendt for det. Bedre ressourceudnyttelse, fordi fleksibilitet og generøsitet bliver vigtigere end formalisme og kassetænkning, når lederne har personlige relationer til hinanden og agerer ud fra fælles mål aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 3

4 So ein Ding Som beslutningstager/leder/chef vil man gerne vide: Hvordan opstår sammenhængskraft? Hvad er forudsætningerne for at opnå eller skabe en stærk sammenhængskraft? Hvem skal gøre hvad? Kan det overhovedet lade sig gøre, aktivt at gøre en forskel ift. sammenhængskraften? aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 4

5 Det handler ikke om - sammenhængskraft i Danmark (politisk/socialt) - sammenhængskraft i hele sundhedssektoren (patientforløb, kommuner/regioner, fag/professioner) - sammenhængskraft i hele organisationen (ikke ift. medarbejderne og ikke org.analyser) - sammenhængskraft på tværs af sektorer (off./priv/friv.) Men om: - Sammenhængskraft mellem ledelseslagene - primært horisontalt - og på tværs af ledelsesområderne (afd./fag) aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 5

6 For lige at få jer lidt på sporet Reflektér med sidemanden: Hvornår har jeg selv oplevet situationer med en stærk sammenhængskraft mellem ledelseslagene i egen organisation? Fx i relationen til egen chef/direktion, i egen ledergruppe eller i forhold til lederne under mig? Hvem bidrog? Hvordan? Hvorfor? Hvordan påvirkede det min ledelse? aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 6

7 Hændelser og begivenheder fra virkeligheden Mange små hændelser og begivenheder har gjort en stor forskel for den faktiske sammenhængskraft At chefen samler alle relevante beslutningstagere, for at tage med ud til en ny enhed, der skal etableres At toplederen oplever, at en mellemleder tør tage bladet fra munden i en konkret situation At man overnatter og har en intens og arbejdsom aften i uformelle omgivelser At teamlederne også inviteres med til lederseminar At få ros aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 7

8 Afgørende fællestræk fra alle interviews: At være en del af en helhed Vi-følelsen må være stærkere end silo-tænkningen, hvis der skal kunne skabes sammenhængskraft horisontalt og vertikalt mellem ledere og chefer. Silotænkningen tager naturligvis også over indimellem, men hverken chefer eller ledere må hytte sit Familiefølelsen kan også udfordres, når nogle ikke bidrager til de fælles udfordringer Sårbarheden ligger i organisationskulturen og viljen og kompetencerne til at arbejde med kulturen aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 8

9 Afgørende fællestræk: Generøsitet Sammenhængskraft kan opstå, når man som leder bidrager med mere eller andet end det, der formelt forventes af én. Når man deler ud af sine ressourcer, hvis andre er pressede Når man som enhed dropper at fakturere hinanden Når man tager sig tid til at lytte ordentligt til hinanden Når man har blik for og handler i henhold til de andres udfordringer: Hvordan kan jeg hjælpe min lederkollega eller min chef med at lykkes? Igen ligger sårbarheden i, hvis generøsiteten ikke bliver mødt over tid. aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 9

10 Afgørende fællestræk: Dialog og kommunikation Evnen til at lytte, spørge samt meddele sig præcist, ærligt og respektfuldt er afgørende for, om der kan skabes sammenhængskraft mellem ledelsesniveauer og ledelsesområder Basale sociale færdigheder gælder også for ledere ;o) Walk the talk ellers falder respekten og sammenhængskraften udfordres Åben dialog og klar kommunikation Samtal fx med IT-afdelingen, frem for at sende sure mails! aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 10

11 Afgørende fællestræk: De organisatoriske rammers betydning Naturligvis skal der være organisationsdiagrammer med klare kommandoveje og ansvarsfordeling MEN dialogen om snitfladeproblematikker kan også ses som en mulighed for nytænkning og en måde at holde organisationen i live Uklarhed fører til konstruktive dialoger på tværs Viljen til at arbejde med og brydes på tværs af organisatoriske rammer aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 11

12 Sammenhængskraft - fællestræk Del af helheden at se sig selv som del af en større helhed Generøsitet at give mere end der forventes Dialog og kommunikation der viser respekt, åbner og involverer De organisatoriske rammer hvor uklarhed og snitfladeproblematikker bidrager Sammenhængskraften er også en vigtig forudsætning for udvikling og innovation aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 12

13 Mangel på innovationskraft Når nogen i organisationen begynder at tale om mistillid, mangel på motivation eller illoyalitet, så kan man glemme alt om sammenhængskraft. Så ved folk godt, at det handler om at beskytte sit. Så dør al innovationskraft. Ligesom et vandløb, hvor alt dør, alle farver er væk og der er hældt gift i. Det kan godt tage et halvt år at bygge det op igen Kommunaldirektør aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 13

14 Tilbage til starten Mellemlederens markering af pligten til at interessere sig for, hvad der foregår på chefgangene Budskaber: Vær opsøgende opadtil Sæt dig for at ville forstå, når du ikke kan se mening i chef/- toplederperspektivet Spørg og skab strategiske muligheder for at kunne stille spørgsmål Skriv den næste projektopgave på lederuddannelsen om din irritation ift. chefperspektiver/-krav aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 14

15 Tilbage til starten Afdelingslederens ønske om at kende de andre lederes holdninger og vide hvad de tænker mhp. at finde veje sammen Budskaber: Spørg dine (tavse) lederkolleger eller chefer direkte på møderne! Arbejd for en fælles mødekultur, hvor alle bidrager og deltager aktivt og ingen fylder for meget Chefen (ledere for ledere) har et stort ansvar her ligesom mellem-lederen selv Tjek evt. Ledelse er (også) en holdsport i Væksthus for ledelse. aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 15

16 Tilbage til starten Afdelingslederen der igen gad at bidrage konstruktivt, fordi hun følte sig mødt og forstået af ny chef i direktionen, der prioriterede tid til at lytte og vise interesse for enheden Budskaber: Til cheferne: Vis interesse for de faglige udfordringer også og lyt. Det kommer mangefoldigt igen! Undgå kun at tale om økonomi og måltal. Lad resultaterne af fx lederseminarer gælde lad involveringen være reel Til afd.lederne: Invitér chefen ud i egen afd. eller invitér dig selv opfind en anledning, der er tilpas vigtig aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 16

17 Tilbage til starten Om direktøren der ser hvordan al innovationskraft dør, når ledere eller chefer begynder at tale om mistillid og illoyalitet Budskaber: Overvej hvad det koster/kan koste organisationen, hvis du som leder taler om direktionen/cheferne og ikke med direktionen/chefniveauet Vær god til at spotte om ledelsesniveauerne under dig mister tilliden eller loyaliteten lyt og observér God ledelse af ledere handler også om at undgå mistillid trods nødvendigheden af at skifte kurs aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 17

18 Andre budskaber: Ros lederne på alle niveauer så gider man én gang til Gå off pist og skab sociale settings, hvor der kan samtales på andre præmisser end i mødelokalerne eller på mailen men vær ekstra opmærksom i sparetider, så dem der skal spare mest ikke provokeres unødigt Vær modig/gå forrest opad, til siden og nedad Deltag i receptionerne for det er dér, man får noget ekstra at vide Søg selv indflydelse og informationer, deltag i tværgående projektgrupper for at vise dit engagement i helheden Lad ikke sammenhængskraft være målet, men et af flere midler til at nå målene aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 18

19 Manglen på sammenhængskraft Når man oplever at man tales ned til, ikke respekteres, ikke lyttes til, ikke involveres eller bedes om det umulige... Signalerne har ofte afgørende betydning Direktør der ifm. ny rapport/udredning oftest møder ukonstruktiv brok og forudindtaget modstand Lederen der reelt hader at lave udendørs teambuildingøvelser især midt i en sparetid/spild af ressourcer Når alt fedtet ér skåret væk tre gange før skal der ikke holdes skåltaler om sammenhængskraften aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 19

20 Et par popcorn Jf. refleksionen med sidemanden: Hvornår har jeg selv oplevet situationer med en stærk sammenhængskraft mellem ledelseslagene i egen organisation? Fx i relationen til egen chef/direktion, i egen ledergruppe eller i forhold til lederne under mig? Hvordan påvirkede det din ledelse? aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 20

21 Sammenhængskraft i virkeligheden Det er i praksis og i det daglige samspil at sammenhængskraften mellem ledelseslagene skabes og her den skal plejes Det er nødvendigt med en løbende opmærksomhed og vilje til handling, hvis en stærk sammenhængskraft skal opretholdes Det er nødvendigt også at acceptere, at nogle handlinger skaber manglende sammenhængskraft Ledere på alle niveauer kan gøre en forskel i hverdagen og i virkeligheden aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 21

22 Eget bidrag Reflektér over: Hvordan kan du selv bidrage aktivt til at skabe øget sammenhængskraft mellem ledelseslagene i din egen organisation? Øget generøsitet? Hjælpe andre med at lykkes? Nedprioritere silo-tænkningen? Mere åben og mundtlig dialog? Søge større indflydelse og mere information? Invitere en direktør til dialogmøde sammen med lederkollegerne? aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 22

23 Tak! Bettina Skårup, tlf aksia-institute.dk/bettinaskaarup.dk 23

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Sekretærkursus 2014 Hvor skal ungdomsskolen placere sig i en reformtid? COK / www.cok.dk / E: cok@cok.dk Formålet med i dag At orientere om ungdomsskoleledernes arbejde med positionering af ungdomsskolen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere