vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private"

Transkript

1 vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private

2 2 VækstIndeks forord OPI kan være en kickstarter for øget innovation i de sjællandske virksomheder og hjælpe dem til at udnytte markedspotentialet inden for velfærdsinnovation og skabe vækst Vækstindeks 2012 tager temperaturen på virksomhedernes væsentligste udfordringer og forventninger i Region Sjælland, netop nu. Vækstindekset rummer to adskilte analyser: en omfattende indeksmåling og en temaanalyse af offentlig-privat innovation. Vækstindekset stiller skarpt på offentlig privat innovation (OPI) Det boomende velfærdsbehov kræver nye innovative løsninger. Ud over at imødekomme en række samfundsudfordringer, har velfærdsteknologier et stærkt stigende nationalt og internationalt markedspotentiale. Vækstindeks 2012 stiller skarpt på offentlig-privat innovation med en afdækning af de private potentialer, og virksomhedernes svar på de mest afgørende spørgsmål. Sådan gjorde vi Med virksomhedsinterviews bygger indekset på den største stikprøve til dato. Temaanalysen bygger på to spørgeskemaundersøgelser: én stikprøve blandt alle Region Sjællands virksomheder, og en særanalyse blandt regionens velfærdsvirksomheder med en svarprocent på 30. Analysen understøttes af dataudtræk på velfærdsteknologi og -serviceområdet, samt andre relevante udtræk fra Danmarks Statistik. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført i februar og marts 2012, og giver således et aktuelt indblik i de sjællandske virksomheders situation, set med virksomhedsledernes egne briller. Vækstindekset 2012 er udarbejdet for, og i tæt samarbejde med, Vækstforum Sjælland. Vi håber at Vækstindekset 2012 vil være til inspiration og gavn. Ajour - Vækstforum Sjællands aktuelle vækstpublikation - udkom i februar med et tema om offentlig-privat innovation. Læs mere om OPI inden for de fire regionale styrkepositioner i Ajour politik/vaekstforum-sjaelland. Vækstindeks 2012 Udarbejdet af: Analysekonsulent Anne Lind og Analysekonsulent Christian Kjær Monsson Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design: Phonowerk. Layout: Agnete Schepelern Oplag: stk. April 2012 For yderligere information kontakt: Chef for Viden og Analyse Nina Groes, Væksthus Sjælland, tlf eller mail Analysekonsulent Anne Lind, Væksthus Sjælland, tlf eller mail Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail

3 VækstIndeks 3 Indhold 4 de vigtigste Pointer 6 indeksmåling velfærdsvirksomheder i region sjælland 18 innovation og samspillet med offentlige kunder 24 markedspotentiale for opi 30 best practice 32 anbefalinger

4 4 VækstIndeks de vigtigste pointer på 5 minutter indeksmåling 2012 Hvad er den vigtigste strømpil? Vækstindeks 2012 viser at de sjællandske ledere spår større omsætning, men ingen nye job. Bygge- og anlægssektorens spirende opsving, der sidste år ledte til mere end 900 nye fuldtidsstillinger, er aftaget. Til gengæld trækker de videntunge erhverv regionen i den rigtige retning, med stærke forventninger til vækst i omsætning og flere nye job. Er de sjællandske virksomhedsledere blevet mere optimistiske? Ja, forårets måling viser helt generelt at de sjællandske virksomhedslederes syn på fremtiden er blevet mere optimistisk. Faktisk forventer seks procentpoint flere virksomhedsledere end sidste år at øge omsætningen allerede i løbet af Men de sjællandske virksomhedsledere forventer generelt ikke at ansætte flere medarbejdere. Vækstindekset peger dermed på en generel tendens: Regionens virksomheder holder igen med ansættelser, men fokuserer til gengæld på produktivitet, salg og optimering af den nuværende organisation. Dette er en naturlig reaktion på en økonomisk krise, der senere forventes at føre til flere nye job. Hvilke sektorer regner med vækst i Sjællandsregionen? Der er positive forventninger blandt de sjællandske virksomheder i flere af de videntunge brancher såsom Farma/Medico, IT og Kommunikation samt hos Cleantech-virksomhederne. Her er der generelt klare forventninger til vækst i omsætning, ligesom man i enkelte af brancherne også forventer at ansætte flere medarbejdere. Hvilke sektorer trækker væksten ned? Det er særligt inden for den store, sjællandske Bygge- og anlægssektor, at virksomhedslederne forudser en afmatning i nyansættelser. Det spirende opsving i job, som første gang blev spået i Vækstindeks 2011, ledte konkret til mere end 900 nye fuldtidsstillinger inden for bygge og anlæg i Region Sjælland sidste år. Men den udvikling ser ikke ud til at fortsætte. Da krisen ramte de sjællandske virksomheder, mistede netop Bygge- og anlægssektoren job, så med den forventede stilstand i resten af 2012, vil man stadig ligge et godt stykke under niveauet fra før krisen. Også en anden af Region Sjællands store sektorer har svært ved at komme fri af krisen. Nedturen for Handel- og transportsektoren ser ud til at fortsætte i 2012, hvor der er negative forventninger til både omsætning og beskæftigelse. Hvilke særlige kendetegn er der for virksomheder med vækst? Vækstindekset 2012 leverer viden om de særlige kendetegn for vækstvirksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografi. Ifølge analysen er vækstvirksomhederne typisk internationalt orienterede. De eksporterer og indgår i innovative samarbejder med virksomheder og viden- og uddannelsesinstitutioner. Til gengæld er udfordringen med kapitalfremskaffelse særligt udbredt blandt de virksomheder, der skaber vækst.

5 VækstIndeks 5 Temaanalyse - offentlig-privat innovation i Region Sjælland Vækstindeksets temaanalyse viser at de sjællandske velfærdsvirksomheder er få, men at de har interessen og kompetencerne til at indgå i offentlig-privat innovationssamarbejde. Hvordan ser de sjællandske velfærdsvirksomheder ud? De sjællandske velfærdsvirksomheder er få og ligesom regionens øvrige virksomheder små. Velfærdsteknologi og -serviceområdet (vts) i Region Sjælland har en omsætning på ca. 4,7 milliarder kr. og beskæftiger ca mennesker. Velfærdsvirksomhederne udgør dermed 2 procent af den samlede beskæftigelse i regionen. 3 ud af 4 medarbejdere arbejder med fremstilling. De sjællandske velfærdsvirksomheder er typisk mindre virksomheder med 1-5 ansatte og har et højt innovations- og eksportniveau. Det er samtidig virksomheder med høje forventninger til vækst. 4 ud af 10 virksomheder forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste år. De høje vækstforventninger hænger fint sammen med at branchen i 2007 til 2009 præsterede en generel stigning i omsætning på 14 procent. Skaber velfærdsvirksomhederne nye produkter og innovation? De sjællandske velfærdsvirksomheder både kan og vil udvikle fremtidens velfærdsløsninger. Inden for de sidste 3 år har hele 80 % af velfærdsvirksomhederne introduceret nye eller forbedrede produkter. Og de OPI relevante virksomheder har et stort potentiale for yderligere innovation. Spørger vi til anvendte innovationsmetoder benytter 6 ud af 10 virksomheder sig af løbende inddragelse af viden og ideer fra brugere. En helt central innovationsmetode for OPI projekter. Og de sjællandske velfærdsvirksomheder har ikke blot potentialerne; de er også klar. 81 % af virksomhederne har interesse i et innovationssamarbejde med en offentlig kunde. Størst er potentialerne inden for sygehus- og sundhedsområdet, hvor hver anden virksomhed opererer. Hvilke barrierer ser velfærdsvirksomhederne som de største? Det offentlige må kigge indad og effektivisere egne beslutningsprocesser. Ifølge virksomhederne er processen ganske enkelt for lang. Hele 60 % af virksomhederne svarer, at lange beslutningsprocesser er den største barriere ved et innovationssamarbejde med offentlige kunder. På andenog tredjepladsen over største barrierer ligger uhensigtsmæssige udbudsregler og uigennemsigtige offentlige organisationer. Alt i alt tegner der sig et billede af et stort ønske om samarbejde fra virksomhederne, men også frygt for at havne i bureaukrati og blive ramt af komplekse organisationer og regler. Hvad kan det offentlige gøre for at øge markedspotentialet? Velfærdsvirksomhederne er enige om en ting: Mødet med offentlige kunder skal ske via faste kontaktpersoner. Virksomhederne ønsker en tæt og smidig dialog med de rette kontaktpunkter i det offentlige. Det kan danne grobund for udvikling, vækst og eksport. Velfærdsvirksomhederne ønsker større åbenhed overfor nye produkttyper hos offentlige kunder og langt bedre muligheder for at teste prototyper. Det er vejen til at øge markedspotentialet for virksomhederne.

6 6 VækstIndeks Indeksmåling 2012

7 VækstIndeks 7 Vækstindekset 2012 viser at de sjællandske virksomhedsledere ser positivt på fremtiden. Sammenligner vi med 2011 forudser 6 procentpoint flere virksomhedsledere vækst i omsætningen allerede i år. Virksomhedslederne er imidlertid blevet mere tilbageholdende over for nye ansættelser, og den jobløse vækst ser dermed ud til at intensivere. Det er særligt inden for den store, sjællandske Bygge- og anlægssektor at forventninger til nye ansættelser aftager. I 2011 var Bygge- og anlægsbranchen den mest optimistiske. Data fra Danmarks Statistik viser at beskæftigelsen efterfølgende steg med over 900 nye arbejdspladser netop i denne branche. I Transportbranchen rasler forventningerne ned, både når det gælder omsætning og beskæftigelse. Også handelsvirksomhederne har stadig lave forventninger sammenlignet med de andre brancher, og derfor ser nedturen for Handel- og transportsektoren ud til at fortsætte. I 2011 blev de lave forventninger afspejlet i et tab på over 700 fuldtidsstillinger i Region Sjælland, imens der var fremgang på landsplan. Positive forventninger er der til gengæld hos flere af de videntunge brancher såsom, Farma/Medico, IT og Kommunikation, samt Cleantechvirksomhederne. Styrken ved Vækstindekset er at det er virksomhedslederne selv der leverer input til analysen. Vækstindeksets indeksanalyse bygger på data indsamlet via et elektronisk spørgeskema til alle tilgængelige virksomheder i Region Sjælland virksomhedsledere har deltaget i dette års VækstIndeks. Analysen fastholder en fordeling af virksomheder på brancher og størrelser matchende regionens erhvervsstruktur. Dette muliggør en direkte sammenligning med sidste års måling, og vi kan dermed følge virksomhedsledernes forventninger fra år til år.

8 VækstIndeks % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER EKSPORTERER % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER INDGÅR I ET INNOVATIVT SAMARBEJDE MED ANDRE VIRKSOMHEDER Sammenlignet med samme måling sidste år. 6 4 PROCENTPOINT FLERE VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I OMSÆTNINGEN I ÅR PROCENTPOINT FÆRRE VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I ANTALLET AF ANSATTE I ÅR Forventninger til vækst virksomhedslederne ser positivt Forventer du at din virksomhed vil forøge på fremtiden, men 47 sin vækst % i omsætning AF DE 54% inden for et år? mange er stadig SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER Forventer du at din virksomhed vil forøge tilbageholdende sin vækst i omsætning EKSPORTERER inden for to til fire TIL år? PRIVATE 78% KUNDER med at ansætte nye 17 Forventer du % at din AF virksomhed DE vil forøge medarbejdere sin vækst i antal ansatte inden for et år? 27% SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER Forventer du EKSPORTERER at din virksomhed vil forøge TIL OFFENTLIGE sin vækst i antal ansatte inden for to til fire år? 54% KUNDER 40% 19% 69% 43% 6% 3% 4% 2% Forventer du at din virksomhed vil forøge sit internationale engagement inden for et år? 18% 77% 5% Forventer du at din virksomhed vil forøge sit internationale engagement inden for to til fire år? 28% 67% 5% Vækst Uændret Fald På trods af de meget positive forventninger målt blandt virksomhedslederne i 2011, oplevede Region Sjælland et lille fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede i den private sektor. Derfor skal de ligeledes meget positive forventninger til 2012 tolkes forsigtigt. Virksomhedernes vækstforventninger er baseret på det nationale marked, idet få virksomheder forventer vækst i deres internationale engagement. Salg og markedsføring ligger nummer ét på listen over de sjællandske virksomheders udfordringer Virksomhedernes udfordringer Salg og markedsføring 60% Kapitalfremskaffelse 27% Strategi og ledelse Produktudvikling og teknologi 16% 14% Udvide kapaciteten 12% Andet Arbejdskraft og rekruttering Ejerskifte Internationalisering 10% 9% 8% 6% De mere langsigtede udfordringer som strategi, ejerskifte og produktudvikling er rykket marginalt i baggrunden.

9 TUSINDE ER BESKÆFTIGET I DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICEVIRKSOMHEDER VIDENSAMARBEJDE % ER OMSÆTNINGEN INDENFOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE STEGET MED FRA 2007 TIL VIDENSAMARBEJDE 2009 I REGION SJÆLLAND VækstIndeks % HØJERE SANDSYNLIGHED Samarbejder virksomheden FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED INNOVATIONSSAMARBEJDE HAR VIRKSOMHEDER med andre DER virksomheder omkring udviklingen af INDGÅR I ET INNOVATIVT SAMARBEJDE MED ANDRE nye VIRKSOMHEDER produkter og services? Samarbejder virksomheden med andre virksomheder 47% omkring udviklingen af PROCENTPOINT 31% nye produkter og services? FLERE VIRKSOMHEDER INTERNATIONALE Vækstvirksomheder FORVENTER VÆKST I OMSÆTNINGEN I ÅR PROCENTPOINT INTERNATIONALE Eksporterer virksomheden? Vækstvirksomhederne 21% VIDENSAMARBEJDE FÆRRE VIRKSOMHEDER er videntunge, FORVENTER VÆKST I ANTALLET Eksporterer AF virksomheden? ANSATTE I ÅR 36% Samarbejder virksomheden samarbejdsorienterede, med videninstitutioner, 52% 21% universiteter eller 32% MEDARBEJDERKOMPETENCER uddannelsesinstitutioner? internationale Arbejder virksomheden i høj og innovative. 24% MEDARBEJDERKOMPETENCER grad med efteruddannelse af medarbejdere? Og så har de 16% INNOVATIONSSAMARBEJDE udfordringer Arbejder virksomheden i høj 24% grad med efteruddannelse med at skaffe 47 Samarbejder virksomheden % AF DE af medarbejdere? kapital med andre virksomheder 47% 16% omkring udviklingen SJÆLLANDSKE af VELFÆRDSVIRKSOMHEDER 31% KAPITALFREMSKAFFELSE nye produkter og EKSPORTERER services? TIL PRIVATE KUNDER Er kapitalfremskaffelse 17 % AF DE KAPITALFREMSKAFFELSE en af virksomhedens hovedudfordringer? 25% INTERNATIONALE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER Er kapitalfremskaffelse EKSPORTERER TIL OFFENTLIGE en af KUNDER virksomhedens 33% hovedudfordringer? Eksporterer virksomheden? 36% 25% Vækstvirksomheder 21% 6 4 Samarbejder virksomheden med videninstitutioner, universiteter eller uddannelsesinstitutioner? % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER EKSPORTERER Samarbejder virksomheden med videninstitutioner, universiteter eller uddannelsesinstitutioner? 32% INNOVATIONSSAMARBEJDE 52% 9 32% 31% 36% 33% Ikke Vækstvirksomheder Ikke-vækstvirksomheder MEDARBEJDERKOMPETENCER Arbejder virksomheden i høj grad med efteruddannelse af medarbejdere? 16% 24% KAPITALFREMSKAFFELSE Er kapitalfremskaffelse en af virksomhedens hovedudfordringer? 25% 33% Vækstvirksomheder Ikke-vækstvirksomheder Figuren viser andel af virksomheder, der har svaret ja til spørgsmålet. En vækstvirksomhed er her defineret som en virksomhed, hvor virksomhedslederen forventer vækst i antallet af ansatte allerede i år. Svar er baseret på Oxford Research temperaturmåling af alle virksomheder i Region Sjælland.

10 10 VækstIndeks Det er særligt de videntunge brancher, der forøger deres forventninger til vækst top 3 over Ændringer i forventningerne til vækst i forhold til 2011 omsætning Farma og Medico IT og Kommunikation Fødevarer ansatte Cleantech Designvirksomheder Turisme og oplevelsesøkonomi Bygge og anlæg Cleantech Transport Finansiering og forretningsservice Øvrige erhverv Transport Både blandt Farma/Medicovirksomhederne og blandt IT og Kommunikationsbrancherne forøges forventningerne til vækst i omsætningen markant, mens forventningerne til vækst i antal ansatte stiger blandt Cleantech-virksomhederne.I Transportsektoren rasler forventningerne derimod ned. Samtidig ser det ud til at det spirende opsving inden for Bygge- og anlægssektoren aftager. I 2011 oplevede Bygge- og anlægssektoren en fremgang på over 900 fuldtidsbeskæftigede Beskæftigelsesudviklingen i 2011 Region Sjælland Landsplan Udvikling 2011 Ændring Ændring Total Privat sektor ,3% +1,0% udvalgte brancher Landbrug mv ,5% +2,7% Industri mv ,7% +0,5% Bygge og anlæg ,1% +4,1% Handel og transport mv ,4% +0,3% IT og kommunikation -88-3,1% +0,5% Finansiering og forsikring ,7% -1,8% Erhvervsservice +58 0,3% +0,4% Udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 for udvalgte brancher. Kilde: Baseret på dataudtræk fra Danmarks Statistik

11 Farma/Medico 26% Fødevarer 20% Designvirksomheder, Fødevarer VækstIndeks møbler 20% 2012 og beklædning 6% Innovation - i samspillet mellem offentlige og private 11 Branchernes forventninger til vækst Designvirksomheder, Finansiering og forretningsservice møbler og beklædning (revision, konsulent, 6% bank mv.) Finansiering og forretningsservice Handel (detail og engros) (revision, konsulent, bank mv.) 32% Handel (detail Øvrige og (herunder engros) anden 22% fremstilling) Øvrige (herunder anden fremstilling) Transport 32% og logistik 32% 22% 32% 34% Farma/Medico 47% Transport og logistik 34% 71% IT/Kommunikation 47% 70% Turisme og oplevelsesøkonomi 58% 66% Designvirksomheder, møbler og beklædning 56% 64% Finansiering og forretningsservice (revision, konsulent, bank mv.) 56% 60% Cleantech (energi og miljø) 63% 58% Øvrige (herunder anden fremstilling) 49% 55% Fødevarer 39% 52% Handel (detail- og engroshandel) 46% 50% Bygge og anlæg 45% 48% Transport og logistik 38% 28% Andel af virksomheder efter branche, der forventer vækst i omsætningen inden for et år. Cleantech (energi og miljø) 17% 42% Turisme og oplevelsesøkonomi 32% 42% IT/Kommunikation 34% 37% Bygge og anlæg 42% 35% Farma/Medico 26% 32% Fødevarer Designvirksomheder, møbler og beklædning Finansiering og forretningsservice (revision, konsulent, bank mv.) Handel (detail og engros) 20% 6% 32% 22% 24% 22% 21% 20% Øvrige (herunder anden fremstilling) 32% 20% Transport og logistik 34% 13% Andel af virksomheder efter branche, der forventer vækst i antallet af ansatte inden for et år.

12 12 VækstIndeks Kortlægning af velfærdsvirksomheder i region sjælland

13 VækstIndeks 13 De sjællandske velfærdsvirksomheder er få, og dem vi har, er ikke særlig store. Velfærdsteknologi og -serviceområdet i Region Sjælland har en omsætning på ca. 4,7 milliarder kr. og beskæftiger ca mennesker. Velfærdsvirksomhederne udgør dermed 2 procent af den samlede beskæftigelse i regionen. 3 ud af 4 virksomheder er beskæftiget inden for fremstilling. Vækstindekset stiller skarpt på disse virksomheder og kortlægger dermed det sjællandske potentiale for offentlig-privat innovationssamarbejde. Der bliver stadig flere ældre og samtidig færre i den arbejdsdygtige alder. Behovet for nytænkning af tilgangen til effektivisering og besparelser er derfor stort, hvis efterspørgsel og udbud af offentlig service skal nå hinanden i fremtiden. Denne situation rummer et kæmpe markedspotentiale for virksomheder med fokus på velfærdsteknologiske løsninger. De sjællandske velfærdsvirksomheder er typisk mindre virksomheder med 1-5 ansatte, og de udmærker sig ved et højt innovations- og eksportniveau. Det er en gruppe af virksomheder med høje vækstforventninger. Således forventer 4 ud af 10 vækst i antal ansatte inden for det næste år. De høje vækstforventninger afspejles i en regional stigning i omsætning på 14 procent inden for velfærdsteknologi og -serviceområdet fra 2007 til OPI er et gensidigt udviklingssamarbejde mellem offentlige kunder og private virksomheder med det formål at udvikle nye løsninger på samfundets problemer. OPI tilgangen forventes at give værdi på tre forskellige bundlinjer: Øge kvaliteten af offentlige velfærdsydelser Effektivisere offentlige organisationer Øge væksten hos private virksomheder Temaanalysen tager udgangspunkt i en branchemæssig afgrænsning udviklet af Danmarks Statistik, analysebureauet Damvad og en række eksperter på området. Velfærdsteknologi og -serviceområdet er defineret ud fra 40 brancher der hver især er tildelt en vægt der angiver hvor stor en del af branchens aktivitet der kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Analysen tager afsæt i identificerede virksomheder med en relevansvægt på over 50 % for området, samt øvrige kvalitativt udvalgte virksomheder. Vækstindekset tilbyder dermed den mest relevante og opdaterede viden på området. Temaanalysen bygger på to spørgeskemaundersøgelser; én for alle regionens virksomheder og én for de sjællandske velfærdsvirksomheder. Analysen understøttes derudover af særlige dataudtræk på velfærdsteknologi og -serviceområdet, samt andre relevante udtræk fra Danmarks Statistik.

14 14 VækstIndeks Nøgletal for velfærdsteknologi og -service MILLIARDER BLIVER DER ÅRLIGT OMSAT FOR I DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICEVIRKSOMHEDER TUSINDE ER BESKÆFTIGET I DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICEVIRKSOMHEDER % ER OMSÆTNINGEN INDENFOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE STEGET MED FRA 2007 TIL 2009 I REGION SJÆLLAND 2 procent er beskæftiget inden for velfærdsteknologi og service i Region Sjælland % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER EKSPORTERER Beskæftigelse og omsætning % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER INDGÅR I ET INNOVATIVT SAMARBEJDE MED ANDRE VIRKSOMHEDER VTS-beskæftigelse (årsværk) Nordjylland PROCENTPOINT (1,8%) FLERE VIRKSOMHEDER (1,4%) FORVENTER VÆKST I OMSÆTNINGEN I ÅR PROCENTPOINT FÆRRE VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I ANTALLET AF ANSATTE I ÅR Midtjylland (1,5%) (1,0%) Hovedstaden (2,7%) (2,2%) VTS- omsætning i mio. kr. Procenttallene i parentes angiver VTS-andel i forhold til den samlede beskæftigelse og omsætning % AF DE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER Syddanmark TIL PRIVATE KUNDER Sjælland (1,3%) (2,0%) (1,9%) % AF DE (1,0%) SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER TIL OFFENTLIGE KUNDER Fraregner vi Hovedstaden er Region Sjælland den region i landet med relativt flest beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service. Antal beskæftiget og omsætning i VTS brancher angiver det vægtede antal i forhold til branchevægtene for velfærdsteknologi og -service i (Se branchevægtene her: regionsyddanmark.dk/component/zoo/item/temapublikation-velfaerdsteknologi-rapport.) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

15 VækstIndeks 15 Beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service i region sjælland Næsten 3 ud af 4 er 3% 1% VTS-Fremstilling i alt beskæftiget inden for fremstilling 23% VTS-Handel i alt 73% VTS-IKT i alt VTS-Videnservice i alt Udarbejdet på baggrund af dataudtræk fra Region Syddanmark og Danmarks Statistik. Branchefordeling af velfærdsvirksomheder regionalt VTS-Fremstilling i alt VTS-Handel i alt VTS-IKT i alt VTS-Videnservice i alt Region Hovedstaden 52% 32% 15% 2% Region Sjælland 76% 20% 3% 1% Region Syddanmark 51% 41% 6% 2% Region Midtjylland 45% 34% 17% 4% Region Nordjylland 73% 19% 7% 0% Udarbejdet på baggrund af dataudtræk fra Region Syddanmark og Danmarks Statistik. Trefjerdedele af omsætningen inden for velfærdsteknologi og -service er fremstilling i Region Sjælland. Dette er relativt set mere end for nogen anden region i landet Branchefordeling af velfærdsvirksomheder regionalt 60% 54% 39% 31% 60% 26% 54% 21% 19% 20% 18% 18% 13% 13% 12% 12% 9% 9% 10% 39% 6% 7% 5% 31% 26% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtlylland Region Nordjylland 21% 19% 20% 18% 18% Antal virksomheder i VTS brancher 13% 13% angiver det totale antal i brancher, hvor en del af produktionen er 12% 12% VTS. Dermed 9% er antallet 9% 10% højere end det antal der rent faktisk producerer velfærdsteknologi og -service. 6% 7% 5% Udarbejdet på baggrund af dataudtræk fra Region Syddanmark og Danmarks Statistik. Region Sjælland har færrest VTS-fremstilling virksomheder inden for VTS-handel samtlige brancher VTS-IKT VTS-fremstilling VTS-videnservice VTS-handel VTS-IKT VTS-videnservice Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtlylland Region Nordjylland

16 16 VækstIndeks De store og videntunge virksomheder har størst erfaring med OPI De sjællandske virksomheders erfaringer og interesse i OPI samarbejde Har virksomheden samarbejdet med en offentlig kunde om udvikling af et nyt produkt eller service inden for de sidste tre år? Ja 12% Nej 86% Har virksomheden interesse i at samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af et nyt produkt eller service? Førte samarbejdet til et tilfredsstillende salg efterfølgende? Ja 55% Nej 22% Ja 35% Nej 43% Mere end hver tiende sjællandske virksomhed har samarbejdet med offentlige kunder om innovation. Flest virksomheder inden for de videntunge erhverv som Cleantech og Farma/Medico, men også Turisme og oplevelsesøkonomi har erfaring med at samarbejde med offentlige kunder om innovationsaktiviteter. Vækstindekset 2012 viser ligeledes, at jo større virksomheden er, desto større er chancen for at den har samarbejdet med en offentlig kunde. Virksomheder der har svaret ved ikke er ikke medtaget. Svar er baseret på Oxford Research temperaturmåling af alle virksomheder i Region Sjælland.

17 VækstIndeks 17 Hvem er de sjællandske velfærdsvirksomheder? vehver tredje lfærdsvirksomhed er over 20 år gammel. Den sjællandske velfærdsvirksomhed har 1-5 ansatte. De mindre virksomheder kan have en udfordring i forhold til at kommercialisere innovative løsninger, da det i mange tilfælde er en ressourcekrævende opgave. Velfærdsvirksomhederne har høje vækstforventninger. 4 ud af 10 virksomheder forventer vækst i antal ansatte inden for det næste år. VTS-virksomhederne har dermed højere vækstforventninger for den nærmeste fremtid end virksomhederne generelt i regionen. De sjællandske velfærdsvirksomheder har i høj grad fokus på de to velfærdsområder inden for hvilke der spås stort potentiale for OPI, nemlig ældreomsorg og sygehusog sundhedsområdet. 76 % af de sjællandske velfærdsvirksomheder opererer inden for dette område.

18 18 VækstIndeks Innovation og samspillet med offentlige kunder

19 VækstIndeks 19 8 ud af 10 af regionens velfærdsvirksomheder har inden for de sidste 3 år enten introduceret et nyt eller et forbedret produkt. De OPI relevante virksomheder har dermed en høj innovationsgrad, og potentialet for yderligere innovationsaktiviteter sammenlignet med regionens andre virksomheder er langt større. Hele 81 procent af virksomhederne har interesse i et innovationssamarbejde med en offentlig kunde. Størst er potentialet inden for sygehus- og sundhedsområdet, hvor hver anden virksomhed har deres fokus. Vækstindekset tager temperaturen på de OPI-relevante virksomheders innovationsmønstre og ønsker til samspillet med offentlige kunder. Region Sjælland har brug for nytænkning og innovation i strategiske partnerskaber mellem offentlige og private aktører, hvis regionens virksomheder skal være med forrest i kapløbet om fremtidens velfærdsteknologier. Omdrejningspunktet for et succesfuldt OPI projekt er et samarbejde om nye eller forbedrede velfærdsløsninger der rammer brugernes aktuelle og fremtidige behov. Dette kræver en høj innovationsgrad af virksomhederne, og en høj grad af åbenhed fra de offentlige serviceudbydere over for nye løsninger. OPI skaber nye teknologier som hverken de private eller offentlige kunne have skabt uden den anden part. OPI adskiller sig fra andre typer af offentligt-privat samarbejde ved en række forhold: De involverede parter indtager ikke henholdsvis aftager/leverandør-rollen, men samarbejder som gensidige og ligeværdige udviklingspartnere Løsningen er ikke kendt på forhånd Et OPI-samarbejde indeholder faser hvor parterne ide- og konceptudvikler sammen En kontrakt er ikke påkrævet i et OPI-samarbejde, ligeledes skal OPI-samarbejde ikke nødvendigvis i udbud Det er ikke muligt at udarbejde en fuldstændig funktionsbeskrivelse/kravspecifikation, da løsningen udvikler sig i takt med innovationsprocessen

20 20 VækstIndeks Fire rammevilkår der har stor betydning for virksomhedernes innovation: Private og offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation Adgang til højtkvalificeret arbejdskraft Konkurrence, åbenhed over for udlandet og effektiv regulering Velfungerende marked for risikovillig kapital Region Sjælland ligger lavt hvad angår andel af produktinnovative virksomheder Andel af produktinnovative virksomheder i regionen generelt Region Hovedstaden 24,4% Region Midtjylland 22,7% Hele landet 22,6% Region Nordjylland 21,4% Region Syddanmark 21,1% Region Sjælland 19,1% Sammenlignet med landets øvrige regioner ligger Region Sjælland lavt når det gælder andel af produktinnovative virksomheder. Udviklingen er dog på rette vej, og statistikkerne viser en fremgang i innovative virksomheder i Region Sjælland. Innovative virksomheder er mere produktive, og innovation er en central kilde til vækst både for den enkelte virksomhed og for regionen generelt. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være nytænkning af eksisterende viden og teknologier der kan implementeres i en ny kontekst. Baseret på dataudtræk fra Danmarks Statistik.... men de sjællandske velfærdsvirksomheder har en høj innovationsgrad Virksomhedernes innovationsgrad Har virksomheden introduceret nye eller forbedrede produkter/services inden for de sidste tre år? (Flere svarmuligheder) 3% 17% Ja, nye produkter/services 43% 63% Ja, forbedrede produkter/services Nej Ved ikke Innovative virksomheder har 7 procent højere produktivitet end andre virksomheder ifølge tal fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2011.

21 VækstIndeks 21 Velfærdsvirksomhedernes innovationsmønstre Andre udviklingsmetoder 27% Eksternt tilkøbte udviklingsaktiviteter 25% Markedsanalyser 15% Ingen af ovenstående/ved ikke 13% Mange virksomheder gør brug af flere forskellige innovationsmetoder. 59 % bruger løbende inddragelse af viden og ideer fra brugere. I et OPI-forløb vil der netop blive fokuseret på at følge kunderne/ borgerne tæt og dermed få direkte feedback på nye opfindelser og ideer. Virksomhederne vil dermed opnå en viden om brugerne som i høj grad kan optimere deres produkter, så de rammer brugernes behov. Samarbejde om innovation Har virksomheden samarbejdet om udvikling af nye eller forbedrede produkter/services med følgende partnere inden for de sidste tre år? (Flere svarmuligheder) 59 % af de sjællandske velfærdsvirksomheder Benytter virksomheden følgende metoder til udvikling af nye eller forbedrede produkter/services? (Flere svarmuligheder) inddrager viden Løbende indragelse af viden og ideer fra brugere 59% og ideer fra Interne udviklingsaktiviteter 41% brugere som del af deres innovationsproces Kundeundersøgelser 33% Prototype-tests 31% Få af de sjællandske velfærdsvirksomheder samarbejder med de offentlige kunder Andre virksomheder (fx leverandører) 63% Eksterne private konsulenter 24% Offentlige serviceudbydere (fx skoler, daginstitutioner og plejehjem) 15% GTS'ere, universiteter eller andre højere uddannelses- og forskningsinstitutioner 11% Andre offentlige samarbejdspartnere 8% Kommunale forvaltninger 1% Nej 32% Andre 15% Vækstindekset 2012 viser at hver tredje virksomhed inden for de sidste 3 år ikke har samarbejdet med eksterne partnere om innovation. Virksomheder der undlader at samarbejde med deres kunder eller andre virksomheder om brugerindsigt, kan få svært ved at klare sig i konkurrencen med andre virksomheder, idet en hovedkilde til innovation ligger i samarbejdet med aktører der besidder dyb brugerindsigt. En analyse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser at virksomheder der samarbejder med offentlige forskningsinstitutioner om forskning og udvikling har 15 procent højere produktivitet pr. medarbejder end andre virksomheder.

22 22 VækstIndeks Interesse i et OPI samarbejde 81 procent svarer enten ja eller måske til at have interesse i at Har virksomheden interesse i at samarbejde med en offentlig kunde om nye produkter/services? samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af et nyt produkt Ja 34% 47% Nej 19% Måske Netværk og referencer i den offentlige sektor motiverer hver anden sjællandske velfærdsvirksomhed ved et innovationssamarbejde Virksomhedernes motivation Hvad motiverer virksomheden til at indgå i et samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af nye produkter/ services? (Maks. to svar) Skabe netværk og referencer i den offentlige sektor 48% Andre årsager/ved ikke 27% Adgang til brugerkendskab (borgere og medarbejdere) 25% Adgang til test af prototyper 24% Få afdækket markedspotentialet 21% OPI samarbejdet er attraktivt fordi det giver virksomhederne adgang til netværk og referencer hos offentlige kunder. Et netværk der anses som en senere salgskanal for virksomhederne, samt giver adgang til vigtig information omkring politiske tendenser.

23 VækstIndeks 23 Mødet med det offentlige Virksomhedens ønske til mødet med det offentlige i forbindelse med udvikling af nye eller forbedrede produkter/services. (Flere svarmuligheder) Faste kontaktpersoner 70% 7 ud af 10 sjællandske velfærdsvirksomheder efterspørger faste kontaktpersoner hos de offentlige kunder Info- og dialogmøder 55% Åbent hus arrangementer 20% Hjemmesider med information om offentlig efterspørgsel 20% Andre/Ved ikke 14% Samarbejdsform Hvordan vil virksomheden helst indgå i udviklingen af nye eller forbedrede produkter/services sammen med en offentlig kunde? (Maks. tre svar.) Som konsulent/rådgiver 42% de sjællandske velfærdsvirksomheder er spredte i deres ønsker til samarbejdsform Gennem et længerevarende kontraktlig samarbejde 39% Gennem et kortere uforpligtende samarbejde 34% Gennem et offentligt støttet udviklingsprojekt 31% Gennem fleksible offentlige udbud (fx funktionsudbud eller konkurrencepræget dialog) 17% Andre måder/ved ikke 15% OPI projekter kan organiseres på mange forskellige måder og med forskellige grader af formalitet og planlægning. Nogle gange opstår nye ideer blot ved tilfældigheder, andre gange kræver det intensiv forskning og samarbejde. Den mest eftertragtede samarbejdsform er som konsulent/rådgiver. Dette skyldes i høj grad IKT branchen der tegner sig for to tredjedele af dette ønske. Fleksible offentlige udbud er den mindst ønskede samarbejdsform. Udbudsformen er for mange af de små virksomheder meget ressourcekrævende, og derfor ikke så eftertragtet.

24 24 VækstIndeks Markedspotentiale for OPI i region sjælland

25 VækstIndeks 25 3 ud af 4 sjællandske velfærdsvirksomheder ser i høj eller nogen grad et markedspotentiale i offentlige kunder. Et markedspotentiale der ifølge virksomhederne selv kan øges ved en større åbenhed overfor nye produkttyper hos offentlige kunder, og bedre mulighed for at teste og afprøve prototyper. En række barrierer hæmmer direkte tiltrækningen af private virksomheder til OPI. Størst er lange, offentlige beslutningsprocesser, der af 6 ud af 10 virksomheder anses som en barriere. Vækstindekset 2012 afdækker markedspotentialet for OPI samarbejde i regionen. Udover at være muligt svar på en række samfundsrelevante udfordringer, udgør markedet for velfærdsteknologier et stærkt stigende nationalt og internationalt markedspotentiale. OPI kan være kickstarter for øget innovation i de sjællandske virksomheder baseret på brugerdreven innovation og offentlig efterspørgsel, og dermed hjælpe regionens virksomheder til at udnytte markedspotentialerne og skabe vækst. Med en god salgsreference i det danske hjemmemarked står virksomhederne stærkere i den internationale konkurrence. En forudsætning for at søsætte succesfulde OPI projekter er at virksomhederne ser et markedspotentiale i offentlige kunder. Det skal kunne sandsynliggøres, og til en hvis grad dokumenteres, at OPI samarbejdet inden for en kort tidsramme fører til en kommercialisering og at der er en offentlig, købedygtig kunde til produktet. Dette er en stor udfordring på især nye produktmarkeder, hvor markedet stadig er ukendt. Inden for sundhedsområdet er OPI projekterne ekstra udfordret, da produkter her kræver nøje test og dokumentation før en endelig godkendelse, og dermed har en lang kommercialiseringstid.

26 4 FÆRRE 26 VækstIndeks VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I ANTALLET AF ANSATTE I ÅR % AF DE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER TIL PRIVATE KUNDER % AF DE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER TIL OFFENTLIGE KUNDER 3 ud af 4 sjællandske velfærdsvirksomheder ser i høj eller nogen grad et markedspotentiale i offentlige kunder Virksomhedernes vurdering af markedspotentialet Vurderer virksomheden, at der er markedspotentiale i offentlige kunder? I høj grad 26% 49% I nogen grad 25% I mindre grad Kun virksomheder inden for de relevante velfærdsområder. 6 ud af 10 sjællandske velfærdsvirksomheder har enten budt, eller har interesse i at byde, på offentlige udbud Offentlige udbud Har virksomheden budt på et offentligt udbud? 20% 40% Ja Nej, men virksomheden har interesse i offentlige udbud 40% Offentlige udbud har ikke virksomhedens interesse

27 VækstIndeks 27 Incitamenter mangler for innovation i det offentlige Samarbejdet mellem Care2wears egne ingeniører og klinikkerne på hospitalet har været afgørende for produkt- og markedsudviklingen af ECGLink. Men der er behov for flere incitamenter der kan gøre samarbejdet lettere og sikre konkrete gevinster for både offentlige og private. Det offentlig-private samarbejde har betydet produktforbedringer i forhold til et mere optimalt design, brugervenlighed, funktionalitet og bedre integration af løsningen i det eksisterende sundhedssystem fortæller direktør Peter Søby Nielsen. Sådan lyder erfaringen fra Care2wear. OPI er for en virksomhed som Care2Wear en absolut forudsætning for nytænkning. For det danske sundhedsvæsen er offentligt. Velfærdsvirksomheder som Care2wear skal derfor samarbejde med det offentlige for at skaffe både brugerviden og markedsadgang. Men Care2wear oplever ikke at OPI-samarbejdet fungerer gnidningsfrit. Der er et behov for indbyggede incitamentsstrukturer der belønner læger og andre kliniske medarbejdere for innovation, effektivisering med nye løsninger eller arbejdsgange. Det vil skabe en stærkere lyst til at innovere og samarbejde med virksomheder om innovation. Som det er nu føler man sig meget påtrængende som virksomhed fortæller Peter Søby Nielsen. Et andet problem er ifølge Care2wear manglende videnspredning i det offentlige. Godkendte teknologier burde spredes langt Der er et behov for indbyggede incitamentsstrukturer der belønner læger og andre kliniske medarbejdere for innovation. Som det er nu føler man sig meget påtrængende som virksomhed Peter Søby Nielsen, direktør for care2wear. bedre på tværs af de regioner, som driver sygehusene. Det ville forkorte implementeringsprocessen af et produkt lavet ud fra OPI, og skabe et langt større markedspotentiale. Som det er nu kender indkøberne ikke teknologien og den skrives derfor ikke ind i udbudsmaterialet uddyber direktør Peter Søby Nielsen. Care2wear efterspørger ligeledes flere fleksible udbud. Indkøberne følger ifølge virksomheden ikke med i den teknologiske udvikling. Det betyder fravær af nye teknologier, hvor det offentlige går glip af gevinster i forhold til effektiviseringer og forbedringer inden for bl.a. sygehusvæsenet. Den klassiske udbudsform er ikke gunstig for små innovative virksomheder. Udbuddene drejer sig om billige standard- løsninger der bygger på eksisterende, velkendte teknologier. Udbuddene afspejler ikke hvad der sker på området, slutter Peter Søby Nielsen. Case: CARE2wear Nyudviklet produkt: ECGLink, en nyudviklet teknologi der via elektroder placeret på patientens brystkasse overvåger patientens hjerterytme og sikrer konstant kontakt til hospitalet via en mobiltelefon. Velfærdsproblem løst: Giver færre og kortere hospitalsindlæggelser, hurtigere og mere korrekt patientbehandling, samt en bedre service til patienterne der fortsat kan passe deres arbejde i en tryg hverdag. Samarbejdspartnere: Forskellige hospitaler, overlæger og sygeplejersker. Geografi: Roskilde.

28 28 VækstIndeks Jeanne har altid sit epilepsiarmbånd på og for social- og sundhedsassistent Bettina Dyred og kollegaerne på Botilbuddet Palleshave, er det en stor tryghed at vide, at der kommer et kald når Jeanne får et af sine alvorlige, epileptiske anfald. Case: DANISH CARE Nyudviklet produkt: Epi-Care Free er et trådløst system der registrerer og alarmerer når brugere får et epileptisk anfald. Velfærdsproblem løst: Tryghed for at alvorlige anfald ikke overses. Mindsker risiko for skader ved anfald. Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, en række hospitaler og plejecentre. Eksportandel: 90 % af Danish Cares produkter eksporteres. Geografi: Sorø. Inddragelse af brugerviden øgede rækkevidden For Sorøvirksomheden Danish Care har innovationssamarbejdet med det offentlige betydet et langt bedre produkt. Men samarbejdet skal være uden for meget bureaukrati og lange beslutningsprocesser - ellers bliver det for dyrt. På plejecentre og hospitaler har frontmedarbejderne en viden om brugerbehovet vi ikke kan få andre steder, fortæller Jens Jørgen Eriksen, der leder virksomheden Danish Care fra Sorø. Netop slutbrugernes handlingsmønstre var baggrunden for det samarbejde som Danish Care indledte med Teknologisk Institut gennem en Videnkupon, og en række plejecentre og hospitaler. Målet var at teste produktet Epi-Care der registrerer og alarmerer når epileptiske patienter får anfald. Samarbejdet betød i sidste ende et betydelig forbedret slutprodukt. Den konkrete rækkevidde på systemet blev fx øget, fordi testen viste at nogle patienter bevægede sig fysisk længere omkring end det endelige produkt oprindeligt rakte. En forbedring man ikke havde fundet uden et direkte samarbejde med slutbrugerne. Men et offentlig-privat samarbejde er ifølge virksomheden bestemt ikke uden problematikker. Der må ikke være for meget bureaukrati og for lange beslutningsprocesser. Som det er nu, er vejen til enten samarbejde eller salg til en offentlig kunde uigennemskuelig og varierer fra kommune til kommune og fra plejecenter til plejecenter fortæller Jens Jørgen Eriksen. Hos Danish Care er erfaringen at markedspotentialet skal sikres før man går ind i et større udviklingsprojekt. I dag mangler der desuden incitamenter blandt de offentligt ansatte for at sætte gang i innovationen. Der er en indbygget konflikt mellem hospitalsverdenen og virksomhedsinnovation. Der er en indbygget konflikt mellem hospitalsverdenen og virksomhedsinnovation, Jens Jørgen Eriksen, daglig leder i Danish Care. På den ene side har lægerne ekspertviden om sygdomme og brugerbehov, men på den anden side motiveres hospitalerne ikke til at udvikle sammen med virksomhederne. Innovative løsninger med behandling i eget hjem fremfor dyr indlæggelse kan ganske enkelt ikke afregnes. Dette er ærgerligt, slutter Jens Jørgen Eriksen, for der ville være et stort eksportpotentiale og vi har den nødvendige know-how. Danish Care er en af de virksomheder der har formået at udnytte den internationale rækkevidde for velfærdsprodukter. 90 % af Sorøvirksomhedens produkter eksporteres til europæiske lande.

29 VækstIndeks 29 Velfærdsvirksomhedernes top 3 over Aktiviteter der kan øge markedspotentialet Mest efterspurgte Større åbenhed overfor nye produkttyper blandt offentlige kunder. Mulighed for at teste eller afprøve produkter/services hos det offentlige. Større gennemsigtighed i offentlige indkøbsprocedurer. mindst efterspurgte Mere viden om det offentliges efterspørgel. Flere fleksible offentlige udbud. Bedre forståelse for den offentlige organisation og dermed de rette kontaktpersoner. De sjællandske velfærdsvirksomheder efterspørger en større åbenhed overfor nye produkttyper blandt offentlige kunder, hvis markedspotentialet skal øges. ønsker til støtte Hvordan ønsker virksomheden at modtage støtte i et udviklingssamarbejde med det offentlige? (Maks. to svar) Finansiel støtte til produktudvikling 48% Finansiel støtte til markedsudvikling af det udviklede produkt/service 38% Virksomhederne ønsker finansiel støtte til produkt- og markedsudvikling Virksomheden ønsker ingen støtte 24% Rådgivning til markedsudvikling af det udviklede produkt/service 13% Anden støtte/ved ikke 11% Rådgivning til produktudvikling 10% Støtte til projektledelse 7% Hver fjerde velfærdsvirksomhed ønsker ingen støtte til innovationssamarbejde med offentlige kunder. barrierer Hvilke barrierer ser virksomheden som de største ved at indgå i et samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af nye eller forbedrede produkter/services? (Maks. tre svar) Lange offentlige beslutningsprocesser Uhensigtsmæssige udbudsregler Uigennemsigtige offentlige institutioner Svært at finde finansiering til udviklingsaktiviteter 19% 31% 38% 60% Lange offentlige beslutningsprocesser hæmmer OPI potentialet. 6 ud af 10 velfærdsvirksomheder peger på problemet Andre/Ved ikke 18% Svært at vurdere markedspotentialet Virksomheden ser ingen barrierer Usikkerhed om immateriale rettigheder 9% 8% 11%

30 30 VækstIndeks Best practice Erfaringer fra OPI projekter peger på en række oplevede barrierer - både hos den offentlige og den private part. Barrierer der skal tages hånd om, hvis virksomheder og offentlige serviceudbydere skal opnå de potentielle store gevinster ved offentlig-privat innovation. Vækstindekset 2012 præsenterer de mest oplevede barrierer og gode råd til kommende OPI samarbejder. Tre centrale regelsæt der er vigtige at have styr på, når offentlige og private parter indgår i et udviklingssamarbejde Udbudsreglerne: har til formål at sikre, at det offentlige så vidt muligt køber det mest konkurrencedygtige produkt, og dermed sikrer den mest effektive brug af de offentlige midler Statsstøttereglerne: har til formål at sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke forvrides ved at offentlige myndigheder giver visse virksomheder eller produktioner fordele frem for andre Rettighedsreglerne: regulerer hvem der har ret til at udnytte den kommercielle gevinst af udviklede idéer og produkter Kilde: OPIGuide

31 VækstIndeks 31 DET PRIVATE UDGANGSPUNKT Barriere Private og offentlige parter har forskellige udgangspunkter og forskellige formål med et samarbejde. Anbefaling OPI samarbejde skal konstrueres så det understøtter kommerciel forankring. Vigtigt at anskueliggøre markedspotentialet. JURA De juridiske rammer er ikke skabt til at håndtere et OPI samarbejde. Juridisk rådgivning til begge parter. Brug OPIguide. RESsOURCER OG FORANKRING OPI/innovation er ikke integreret i de offentlige arbejdsgange og bliver ofte drevet af ildsjæle, hvilket kan give en udfordring i forhold til forankring af projektet og projektets resultater. OPI skal prioriteres og forankres i den offentlige organisation. Frontmedarbejdere og andre offentlige medarbejdere skal gives incitamenter og ressourcer til innovationssamarbejde. DE RETTE AKTØRER OPI partnere/projektdeltagere bliver ofte sammensat tilfældigt. Matchmaking mellem parterne. PROCES Lange offentlige beslutningsprocesser og komplekse offentlige organisationer gør OPI processen lang og træg og anses af virksomhederne som nogle af de største barrierer. Projektledelse skal sørge for en hurtig, smidig og resultatorienteret proces med fokus på brugerbehov og kommercialisering. Der skal skabes tillid mellem parterne og gennemsigtighed i samarbejdsrelationerne. DRIFT OG UDVIKLING OPI projekter mangler ofte en kobling til indkøbere/beslutningstagere i kommune/region, hvilket gør det svært at gennemskue det egentlige markedspotentiale OPI skal knyttes til både udvikling og driftsafdelinger for at sikre og sandsynliggøre det kommercielle potentiale for det udviklede produkt. Projekter skal være fokuseret på at ligge inden for den kommunale/ regionale/nationale strategi og dermed kerneopgaver der er indkøb bag. FINANSIERING Store udviklingsomkostninger for mindre virksomheder på et usikkert produktmarked. Finansiel støtte til produkt- og markedsudvikling

32 32 VækstIndeks Anbefalinger

33 VækstIndeks 33

34 34 VækstIndeks Fremme af offentlig-privat innovation i Region Sjælland Vækstindekset 2012 viser en stor interesse i at indgå i et offentlig-privat innovationssamarbejde. De sjællandske velfærdsvirksomheder er få, men de har det innovationspotentiale og forretningsfokus der skal til for at indgå i udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger. Vækstindekset peger på en række tiltag der kan fremme OPI i Region Sjælland. Før en offentlig aktør overvejer at indgå i et OPI samarbejde, bør det gennemtænkes om organisationen har ressourcerne, og om det i så fald er den bedste løsning. OPI stiller store krav til den offentlige kundes involvering og bør derfor kun vælges når den løbende inddragelse af offentlig viden er nødvendig. I forhold til finansieringsstøtte i et OPI samarbejde er det vigtigt at gøre sig klart hvilke ulemper og risici der kan være ved ekstern finansiering. Umiddelbare ulemper kan eksempelvis forekomme i form af en langvarig og ressourcekrævende ansøgningsproces, løbende administration og efterfølgende evaluering. De mere langvarige risici bunder i at ekstern finansiel støtte gør at fuld ledelsesopbakning til OPI projektet bliver unødvendigt. Dette kan lede til isolerede enkeltprojekter, der mangler ledelsesopbakning og ikke er koblet op på kommende indkøb. Innovationsresultater fra sådanne enkeltprojekter kan være svære at skalere, udbrede, og kommercialisere. Det anbefales at anvende den nyligt udgivne OPIguide når man som offentlig aktør arbejder med, eller overvejer, at gå i gang med et OPI samarbejde. OPI Vejkort kortlægning af eksisterende relevante aktører og initiativer Der er behov for et samlet overblik over eksisterende støttemuligheder og relevante aktører på OPI og velfærdsområdet. Det skal føre til en bedre regional udnyttelse af disse støttemuligheder, både af virksomheder og offentlige kunder. En kortlægning af eksisterende initiativer og aktører skal kommunikeres på en enkel og forståelig måde, fx i stil med Vækstkortet der er et fysisk oversigtskort, der viser de sjællandske virksomheder vejen til vækstmidlerne i form af de vigtigste puljer og støtteordninger. Ét kontaktpunkt Vækstindekset 2012 viser at de regionale virksomheder har klare ønsker til mødet og samarbejdet med offentlige kunder. Virksomhedernes møde med offentlige kunder skal ske via faste kontaktpersoner, og de skal være kendetegnet ved en hurtig og smidig beslutningsproces. Det skal være nemt og overskueligt for den private virksomhed med innovationsideer at samarbejde og finde vejen til den rette kontaktperson og den nødvendige brugerviden. For virksomheder der ønsker et innovationssamarbejde eller ønsker at bruge det offentlige som testlaboratorium, skal ét kontaktpunkt, ud over at lette virksomhedernes proces Relevante aktører og initiativer inden for OPI Center for Brugerfokuseret Innovation Sundhedsinnovation Sjælland icph INVIA Ambient Assisted Living (ALL) Sundhedsfabrikken CareNet OPI-Lab Lev Vel Copenhagen Living Lab MindLab Fonden for Velfærdsteknolgi Center for Software Innovation UNIK Program for Brugerdreven Innovation Innovation Lab Welfare Tech Fornyelsesfonden Medico INNOVATION RoboCluster

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder 2 forår 2011 Cleantech som vækstmotor forår 2011 Cleantech som vækstmotor 3 Pointer og perspektiver ÅBEN TILGANG

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger

vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger 2 VækstIndeks Vækstforum Sjælland skaber og udvikler rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland.

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Hele

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

VækstIndeks. 2013 Fokus på produktivitet. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. 2013 Fokus på produktivitet. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2013 Fokus på produktivitet Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstIndeks 2013 FORORD VækstIndeks 2013 viser vejen til vækst i Region Sjællands virksomheder gennem tal,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER Temasession 1b: Vi skal redesigne velfærden Temasession 2b: Motivation og lyst til læring Temasession 3b: Det gode partnerskab Temasession 4b: Potentialer i intelligent offentlig

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er Center

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere