vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private"

Transkript

1 vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private

2 2 VækstIndeks forord OPI kan være en kickstarter for øget innovation i de sjællandske virksomheder og hjælpe dem til at udnytte markedspotentialet inden for velfærdsinnovation og skabe vækst Vækstindeks 2012 tager temperaturen på virksomhedernes væsentligste udfordringer og forventninger i Region Sjælland, netop nu. Vækstindekset rummer to adskilte analyser: en omfattende indeksmåling og en temaanalyse af offentlig-privat innovation. Vækstindekset stiller skarpt på offentlig privat innovation (OPI) Det boomende velfærdsbehov kræver nye innovative løsninger. Ud over at imødekomme en række samfundsudfordringer, har velfærdsteknologier et stærkt stigende nationalt og internationalt markedspotentiale. Vækstindeks 2012 stiller skarpt på offentlig-privat innovation med en afdækning af de private potentialer, og virksomhedernes svar på de mest afgørende spørgsmål. Sådan gjorde vi Med virksomhedsinterviews bygger indekset på den største stikprøve til dato. Temaanalysen bygger på to spørgeskemaundersøgelser: én stikprøve blandt alle Region Sjællands virksomheder, og en særanalyse blandt regionens velfærdsvirksomheder med en svarprocent på 30. Analysen understøttes af dataudtræk på velfærdsteknologi og -serviceområdet, samt andre relevante udtræk fra Danmarks Statistik. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført i februar og marts 2012, og giver således et aktuelt indblik i de sjællandske virksomheders situation, set med virksomhedsledernes egne briller. Vækstindekset 2012 er udarbejdet for, og i tæt samarbejde med, Vækstforum Sjælland. Vi håber at Vækstindekset 2012 vil være til inspiration og gavn. Ajour - Vækstforum Sjællands aktuelle vækstpublikation - udkom i februar med et tema om offentlig-privat innovation. Læs mere om OPI inden for de fire regionale styrkepositioner i Ajour politik/vaekstforum-sjaelland. Vækstindeks 2012 Udarbejdet af: Analysekonsulent Anne Lind og Analysekonsulent Christian Kjær Monsson Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design: Phonowerk. Layout: Agnete Schepelern Oplag: stk. April 2012 For yderligere information kontakt: Chef for Viden og Analyse Nina Groes, Væksthus Sjælland, tlf eller mail Analysekonsulent Anne Lind, Væksthus Sjælland, tlf eller mail Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail

3 VækstIndeks 3 Indhold 4 de vigtigste Pointer 6 indeksmåling velfærdsvirksomheder i region sjælland 18 innovation og samspillet med offentlige kunder 24 markedspotentiale for opi 30 best practice 32 anbefalinger

4 4 VækstIndeks de vigtigste pointer på 5 minutter indeksmåling 2012 Hvad er den vigtigste strømpil? Vækstindeks 2012 viser at de sjællandske ledere spår større omsætning, men ingen nye job. Bygge- og anlægssektorens spirende opsving, der sidste år ledte til mere end 900 nye fuldtidsstillinger, er aftaget. Til gengæld trækker de videntunge erhverv regionen i den rigtige retning, med stærke forventninger til vækst i omsætning og flere nye job. Er de sjællandske virksomhedsledere blevet mere optimistiske? Ja, forårets måling viser helt generelt at de sjællandske virksomhedslederes syn på fremtiden er blevet mere optimistisk. Faktisk forventer seks procentpoint flere virksomhedsledere end sidste år at øge omsætningen allerede i løbet af Men de sjællandske virksomhedsledere forventer generelt ikke at ansætte flere medarbejdere. Vækstindekset peger dermed på en generel tendens: Regionens virksomheder holder igen med ansættelser, men fokuserer til gengæld på produktivitet, salg og optimering af den nuværende organisation. Dette er en naturlig reaktion på en økonomisk krise, der senere forventes at føre til flere nye job. Hvilke sektorer regner med vækst i Sjællandsregionen? Der er positive forventninger blandt de sjællandske virksomheder i flere af de videntunge brancher såsom Farma/Medico, IT og Kommunikation samt hos Cleantech-virksomhederne. Her er der generelt klare forventninger til vækst i omsætning, ligesom man i enkelte af brancherne også forventer at ansætte flere medarbejdere. Hvilke sektorer trækker væksten ned? Det er særligt inden for den store, sjællandske Bygge- og anlægssektor, at virksomhedslederne forudser en afmatning i nyansættelser. Det spirende opsving i job, som første gang blev spået i Vækstindeks 2011, ledte konkret til mere end 900 nye fuldtidsstillinger inden for bygge og anlæg i Region Sjælland sidste år. Men den udvikling ser ikke ud til at fortsætte. Da krisen ramte de sjællandske virksomheder, mistede netop Bygge- og anlægssektoren job, så med den forventede stilstand i resten af 2012, vil man stadig ligge et godt stykke under niveauet fra før krisen. Også en anden af Region Sjællands store sektorer har svært ved at komme fri af krisen. Nedturen for Handel- og transportsektoren ser ud til at fortsætte i 2012, hvor der er negative forventninger til både omsætning og beskæftigelse. Hvilke særlige kendetegn er der for virksomheder med vækst? Vækstindekset 2012 leverer viden om de særlige kendetegn for vækstvirksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografi. Ifølge analysen er vækstvirksomhederne typisk internationalt orienterede. De eksporterer og indgår i innovative samarbejder med virksomheder og viden- og uddannelsesinstitutioner. Til gengæld er udfordringen med kapitalfremskaffelse særligt udbredt blandt de virksomheder, der skaber vækst.

5 VækstIndeks 5 Temaanalyse - offentlig-privat innovation i Region Sjælland Vækstindeksets temaanalyse viser at de sjællandske velfærdsvirksomheder er få, men at de har interessen og kompetencerne til at indgå i offentlig-privat innovationssamarbejde. Hvordan ser de sjællandske velfærdsvirksomheder ud? De sjællandske velfærdsvirksomheder er få og ligesom regionens øvrige virksomheder små. Velfærdsteknologi og -serviceområdet (vts) i Region Sjælland har en omsætning på ca. 4,7 milliarder kr. og beskæftiger ca mennesker. Velfærdsvirksomhederne udgør dermed 2 procent af den samlede beskæftigelse i regionen. 3 ud af 4 medarbejdere arbejder med fremstilling. De sjællandske velfærdsvirksomheder er typisk mindre virksomheder med 1-5 ansatte og har et højt innovations- og eksportniveau. Det er samtidig virksomheder med høje forventninger til vækst. 4 ud af 10 virksomheder forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste år. De høje vækstforventninger hænger fint sammen med at branchen i 2007 til 2009 præsterede en generel stigning i omsætning på 14 procent. Skaber velfærdsvirksomhederne nye produkter og innovation? De sjællandske velfærdsvirksomheder både kan og vil udvikle fremtidens velfærdsløsninger. Inden for de sidste 3 år har hele 80 % af velfærdsvirksomhederne introduceret nye eller forbedrede produkter. Og de OPI relevante virksomheder har et stort potentiale for yderligere innovation. Spørger vi til anvendte innovationsmetoder benytter 6 ud af 10 virksomheder sig af løbende inddragelse af viden og ideer fra brugere. En helt central innovationsmetode for OPI projekter. Og de sjællandske velfærdsvirksomheder har ikke blot potentialerne; de er også klar. 81 % af virksomhederne har interesse i et innovationssamarbejde med en offentlig kunde. Størst er potentialerne inden for sygehus- og sundhedsområdet, hvor hver anden virksomhed opererer. Hvilke barrierer ser velfærdsvirksomhederne som de største? Det offentlige må kigge indad og effektivisere egne beslutningsprocesser. Ifølge virksomhederne er processen ganske enkelt for lang. Hele 60 % af virksomhederne svarer, at lange beslutningsprocesser er den største barriere ved et innovationssamarbejde med offentlige kunder. På andenog tredjepladsen over største barrierer ligger uhensigtsmæssige udbudsregler og uigennemsigtige offentlige organisationer. Alt i alt tegner der sig et billede af et stort ønske om samarbejde fra virksomhederne, men også frygt for at havne i bureaukrati og blive ramt af komplekse organisationer og regler. Hvad kan det offentlige gøre for at øge markedspotentialet? Velfærdsvirksomhederne er enige om en ting: Mødet med offentlige kunder skal ske via faste kontaktpersoner. Virksomhederne ønsker en tæt og smidig dialog med de rette kontaktpunkter i det offentlige. Det kan danne grobund for udvikling, vækst og eksport. Velfærdsvirksomhederne ønsker større åbenhed overfor nye produkttyper hos offentlige kunder og langt bedre muligheder for at teste prototyper. Det er vejen til at øge markedspotentialet for virksomhederne.

6 6 VækstIndeks Indeksmåling 2012

7 VækstIndeks 7 Vækstindekset 2012 viser at de sjællandske virksomhedsledere ser positivt på fremtiden. Sammenligner vi med 2011 forudser 6 procentpoint flere virksomhedsledere vækst i omsætningen allerede i år. Virksomhedslederne er imidlertid blevet mere tilbageholdende over for nye ansættelser, og den jobløse vækst ser dermed ud til at intensivere. Det er særligt inden for den store, sjællandske Bygge- og anlægssektor at forventninger til nye ansættelser aftager. I 2011 var Bygge- og anlægsbranchen den mest optimistiske. Data fra Danmarks Statistik viser at beskæftigelsen efterfølgende steg med over 900 nye arbejdspladser netop i denne branche. I Transportbranchen rasler forventningerne ned, både når det gælder omsætning og beskæftigelse. Også handelsvirksomhederne har stadig lave forventninger sammenlignet med de andre brancher, og derfor ser nedturen for Handel- og transportsektoren ud til at fortsætte. I 2011 blev de lave forventninger afspejlet i et tab på over 700 fuldtidsstillinger i Region Sjælland, imens der var fremgang på landsplan. Positive forventninger er der til gengæld hos flere af de videntunge brancher såsom, Farma/Medico, IT og Kommunikation, samt Cleantechvirksomhederne. Styrken ved Vækstindekset er at det er virksomhedslederne selv der leverer input til analysen. Vækstindeksets indeksanalyse bygger på data indsamlet via et elektronisk spørgeskema til alle tilgængelige virksomheder i Region Sjælland virksomhedsledere har deltaget i dette års VækstIndeks. Analysen fastholder en fordeling af virksomheder på brancher og størrelser matchende regionens erhvervsstruktur. Dette muliggør en direkte sammenligning med sidste års måling, og vi kan dermed følge virksomhedsledernes forventninger fra år til år.

8 VækstIndeks % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER EKSPORTERER % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER INDGÅR I ET INNOVATIVT SAMARBEJDE MED ANDRE VIRKSOMHEDER Sammenlignet med samme måling sidste år. 6 4 PROCENTPOINT FLERE VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I OMSÆTNINGEN I ÅR PROCENTPOINT FÆRRE VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I ANTALLET AF ANSATTE I ÅR Forventninger til vækst virksomhedslederne ser positivt Forventer du at din virksomhed vil forøge på fremtiden, men 47 sin vækst % i omsætning AF DE 54% inden for et år? mange er stadig SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER Forventer du at din virksomhed vil forøge tilbageholdende sin vækst i omsætning EKSPORTERER inden for to til fire TIL år? PRIVATE 78% KUNDER med at ansætte nye 17 Forventer du % at din AF virksomhed DE vil forøge medarbejdere sin vækst i antal ansatte inden for et år? 27% SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER Forventer du EKSPORTERER at din virksomhed vil forøge TIL OFFENTLIGE sin vækst i antal ansatte inden for to til fire år? 54% KUNDER 40% 19% 69% 43% 6% 3% 4% 2% Forventer du at din virksomhed vil forøge sit internationale engagement inden for et år? 18% 77% 5% Forventer du at din virksomhed vil forøge sit internationale engagement inden for to til fire år? 28% 67% 5% Vækst Uændret Fald På trods af de meget positive forventninger målt blandt virksomhedslederne i 2011, oplevede Region Sjælland et lille fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede i den private sektor. Derfor skal de ligeledes meget positive forventninger til 2012 tolkes forsigtigt. Virksomhedernes vækstforventninger er baseret på det nationale marked, idet få virksomheder forventer vækst i deres internationale engagement. Salg og markedsføring ligger nummer ét på listen over de sjællandske virksomheders udfordringer Virksomhedernes udfordringer Salg og markedsføring 60% Kapitalfremskaffelse 27% Strategi og ledelse Produktudvikling og teknologi 16% 14% Udvide kapaciteten 12% Andet Arbejdskraft og rekruttering Ejerskifte Internationalisering 10% 9% 8% 6% De mere langsigtede udfordringer som strategi, ejerskifte og produktudvikling er rykket marginalt i baggrunden.

9 TUSINDE ER BESKÆFTIGET I DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICEVIRKSOMHEDER VIDENSAMARBEJDE % ER OMSÆTNINGEN INDENFOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE STEGET MED FRA 2007 TIL VIDENSAMARBEJDE 2009 I REGION SJÆLLAND VækstIndeks % HØJERE SANDSYNLIGHED Samarbejder virksomheden FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED INNOVATIONSSAMARBEJDE HAR VIRKSOMHEDER med andre DER virksomheder omkring udviklingen af INDGÅR I ET INNOVATIVT SAMARBEJDE MED ANDRE nye VIRKSOMHEDER produkter og services? Samarbejder virksomheden med andre virksomheder 47% omkring udviklingen af PROCENTPOINT 31% nye produkter og services? FLERE VIRKSOMHEDER INTERNATIONALE Vækstvirksomheder FORVENTER VÆKST I OMSÆTNINGEN I ÅR PROCENTPOINT INTERNATIONALE Eksporterer virksomheden? Vækstvirksomhederne 21% VIDENSAMARBEJDE FÆRRE VIRKSOMHEDER er videntunge, FORVENTER VÆKST I ANTALLET Eksporterer AF virksomheden? ANSATTE I ÅR 36% Samarbejder virksomheden samarbejdsorienterede, med videninstitutioner, 52% 21% universiteter eller 32% MEDARBEJDERKOMPETENCER uddannelsesinstitutioner? internationale Arbejder virksomheden i høj og innovative. 24% MEDARBEJDERKOMPETENCER grad med efteruddannelse af medarbejdere? Og så har de 16% INNOVATIONSSAMARBEJDE udfordringer Arbejder virksomheden i høj 24% grad med efteruddannelse med at skaffe 47 Samarbejder virksomheden % AF DE af medarbejdere? kapital med andre virksomheder 47% 16% omkring udviklingen SJÆLLANDSKE af VELFÆRDSVIRKSOMHEDER 31% KAPITALFREMSKAFFELSE nye produkter og EKSPORTERER services? TIL PRIVATE KUNDER Er kapitalfremskaffelse 17 % AF DE KAPITALFREMSKAFFELSE en af virksomhedens hovedudfordringer? 25% INTERNATIONALE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER Er kapitalfremskaffelse EKSPORTERER TIL OFFENTLIGE en af KUNDER virksomhedens 33% hovedudfordringer? Eksporterer virksomheden? 36% 25% Vækstvirksomheder 21% 6 4 Samarbejder virksomheden med videninstitutioner, universiteter eller uddannelsesinstitutioner? % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER EKSPORTERER Samarbejder virksomheden med videninstitutioner, universiteter eller uddannelsesinstitutioner? 32% INNOVATIONSSAMARBEJDE 52% 9 32% 31% 36% 33% Ikke Vækstvirksomheder Ikke-vækstvirksomheder MEDARBEJDERKOMPETENCER Arbejder virksomheden i høj grad med efteruddannelse af medarbejdere? 16% 24% KAPITALFREMSKAFFELSE Er kapitalfremskaffelse en af virksomhedens hovedudfordringer? 25% 33% Vækstvirksomheder Ikke-vækstvirksomheder Figuren viser andel af virksomheder, der har svaret ja til spørgsmålet. En vækstvirksomhed er her defineret som en virksomhed, hvor virksomhedslederen forventer vækst i antallet af ansatte allerede i år. Svar er baseret på Oxford Research temperaturmåling af alle virksomheder i Region Sjælland.

10 10 VækstIndeks Det er særligt de videntunge brancher, der forøger deres forventninger til vækst top 3 over Ændringer i forventningerne til vækst i forhold til 2011 omsætning Farma og Medico IT og Kommunikation Fødevarer ansatte Cleantech Designvirksomheder Turisme og oplevelsesøkonomi Bygge og anlæg Cleantech Transport Finansiering og forretningsservice Øvrige erhverv Transport Både blandt Farma/Medicovirksomhederne og blandt IT og Kommunikationsbrancherne forøges forventningerne til vækst i omsætningen markant, mens forventningerne til vækst i antal ansatte stiger blandt Cleantech-virksomhederne.I Transportsektoren rasler forventningerne derimod ned. Samtidig ser det ud til at det spirende opsving inden for Bygge- og anlægssektoren aftager. I 2011 oplevede Bygge- og anlægssektoren en fremgang på over 900 fuldtidsbeskæftigede Beskæftigelsesudviklingen i 2011 Region Sjælland Landsplan Udvikling 2011 Ændring Ændring Total Privat sektor ,3% +1,0% udvalgte brancher Landbrug mv ,5% +2,7% Industri mv ,7% +0,5% Bygge og anlæg ,1% +4,1% Handel og transport mv ,4% +0,3% IT og kommunikation -88-3,1% +0,5% Finansiering og forsikring ,7% -1,8% Erhvervsservice +58 0,3% +0,4% Udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 for udvalgte brancher. Kilde: Baseret på dataudtræk fra Danmarks Statistik

11 Farma/Medico 26% Fødevarer 20% Designvirksomheder, Fødevarer VækstIndeks møbler 20% 2012 og beklædning 6% Innovation - i samspillet mellem offentlige og private 11 Branchernes forventninger til vækst Designvirksomheder, Finansiering og forretningsservice møbler og beklædning (revision, konsulent, 6% bank mv.) Finansiering og forretningsservice Handel (detail og engros) (revision, konsulent, bank mv.) 32% Handel (detail Øvrige og (herunder engros) anden 22% fremstilling) Øvrige (herunder anden fremstilling) Transport 32% og logistik 32% 22% 32% 34% Farma/Medico 47% Transport og logistik 34% 71% IT/Kommunikation 47% 70% Turisme og oplevelsesøkonomi 58% 66% Designvirksomheder, møbler og beklædning 56% 64% Finansiering og forretningsservice (revision, konsulent, bank mv.) 56% 60% Cleantech (energi og miljø) 63% 58% Øvrige (herunder anden fremstilling) 49% 55% Fødevarer 39% 52% Handel (detail- og engroshandel) 46% 50% Bygge og anlæg 45% 48% Transport og logistik 38% 28% Andel af virksomheder efter branche, der forventer vækst i omsætningen inden for et år. Cleantech (energi og miljø) 17% 42% Turisme og oplevelsesøkonomi 32% 42% IT/Kommunikation 34% 37% Bygge og anlæg 42% 35% Farma/Medico 26% 32% Fødevarer Designvirksomheder, møbler og beklædning Finansiering og forretningsservice (revision, konsulent, bank mv.) Handel (detail og engros) 20% 6% 32% 22% 24% 22% 21% 20% Øvrige (herunder anden fremstilling) 32% 20% Transport og logistik 34% 13% Andel af virksomheder efter branche, der forventer vækst i antallet af ansatte inden for et år.

12 12 VækstIndeks Kortlægning af velfærdsvirksomheder i region sjælland

13 VækstIndeks 13 De sjællandske velfærdsvirksomheder er få, og dem vi har, er ikke særlig store. Velfærdsteknologi og -serviceområdet i Region Sjælland har en omsætning på ca. 4,7 milliarder kr. og beskæftiger ca mennesker. Velfærdsvirksomhederne udgør dermed 2 procent af den samlede beskæftigelse i regionen. 3 ud af 4 virksomheder er beskæftiget inden for fremstilling. Vækstindekset stiller skarpt på disse virksomheder og kortlægger dermed det sjællandske potentiale for offentlig-privat innovationssamarbejde. Der bliver stadig flere ældre og samtidig færre i den arbejdsdygtige alder. Behovet for nytænkning af tilgangen til effektivisering og besparelser er derfor stort, hvis efterspørgsel og udbud af offentlig service skal nå hinanden i fremtiden. Denne situation rummer et kæmpe markedspotentiale for virksomheder med fokus på velfærdsteknologiske løsninger. De sjællandske velfærdsvirksomheder er typisk mindre virksomheder med 1-5 ansatte, og de udmærker sig ved et højt innovations- og eksportniveau. Det er en gruppe af virksomheder med høje vækstforventninger. Således forventer 4 ud af 10 vækst i antal ansatte inden for det næste år. De høje vækstforventninger afspejles i en regional stigning i omsætning på 14 procent inden for velfærdsteknologi og -serviceområdet fra 2007 til OPI er et gensidigt udviklingssamarbejde mellem offentlige kunder og private virksomheder med det formål at udvikle nye løsninger på samfundets problemer. OPI tilgangen forventes at give værdi på tre forskellige bundlinjer: Øge kvaliteten af offentlige velfærdsydelser Effektivisere offentlige organisationer Øge væksten hos private virksomheder Temaanalysen tager udgangspunkt i en branchemæssig afgrænsning udviklet af Danmarks Statistik, analysebureauet Damvad og en række eksperter på området. Velfærdsteknologi og -serviceområdet er defineret ud fra 40 brancher der hver især er tildelt en vægt der angiver hvor stor en del af branchens aktivitet der kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Analysen tager afsæt i identificerede virksomheder med en relevansvægt på over 50 % for området, samt øvrige kvalitativt udvalgte virksomheder. Vækstindekset tilbyder dermed den mest relevante og opdaterede viden på området. Temaanalysen bygger på to spørgeskemaundersøgelser; én for alle regionens virksomheder og én for de sjællandske velfærdsvirksomheder. Analysen understøttes derudover af særlige dataudtræk på velfærdsteknologi og -serviceområdet, samt andre relevante udtræk fra Danmarks Statistik.

14 14 VækstIndeks Nøgletal for velfærdsteknologi og -service MILLIARDER BLIVER DER ÅRLIGT OMSAT FOR I DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICEVIRKSOMHEDER TUSINDE ER BESKÆFTIGET I DANSKE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICEVIRKSOMHEDER % ER OMSÆTNINGEN INDENFOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE STEGET MED FRA 2007 TIL 2009 I REGION SJÆLLAND 2 procent er beskæftiget inden for velfærdsteknologi og service i Region Sjælland % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER EKSPORTERER Beskæftigelse og omsætning % HØJERE SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE VÆKSTVIRKSOMHED HAR VIRKSOMHEDER DER INDGÅR I ET INNOVATIVT SAMARBEJDE MED ANDRE VIRKSOMHEDER VTS-beskæftigelse (årsværk) Nordjylland PROCENTPOINT (1,8%) FLERE VIRKSOMHEDER (1,4%) FORVENTER VÆKST I OMSÆTNINGEN I ÅR PROCENTPOINT FÆRRE VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I ANTALLET AF ANSATTE I ÅR Midtjylland (1,5%) (1,0%) Hovedstaden (2,7%) (2,2%) VTS- omsætning i mio. kr. Procenttallene i parentes angiver VTS-andel i forhold til den samlede beskæftigelse og omsætning % AF DE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER Syddanmark TIL PRIVATE KUNDER Sjælland (1,3%) (2,0%) (1,9%) % AF DE (1,0%) SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER TIL OFFENTLIGE KUNDER Fraregner vi Hovedstaden er Region Sjælland den region i landet med relativt flest beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service. Antal beskæftiget og omsætning i VTS brancher angiver det vægtede antal i forhold til branchevægtene for velfærdsteknologi og -service i (Se branchevægtene her: regionsyddanmark.dk/component/zoo/item/temapublikation-velfaerdsteknologi-rapport.) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

15 VækstIndeks 15 Beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service i region sjælland Næsten 3 ud af 4 er 3% 1% VTS-Fremstilling i alt beskæftiget inden for fremstilling 23% VTS-Handel i alt 73% VTS-IKT i alt VTS-Videnservice i alt Udarbejdet på baggrund af dataudtræk fra Region Syddanmark og Danmarks Statistik. Branchefordeling af velfærdsvirksomheder regionalt VTS-Fremstilling i alt VTS-Handel i alt VTS-IKT i alt VTS-Videnservice i alt Region Hovedstaden 52% 32% 15% 2% Region Sjælland 76% 20% 3% 1% Region Syddanmark 51% 41% 6% 2% Region Midtjylland 45% 34% 17% 4% Region Nordjylland 73% 19% 7% 0% Udarbejdet på baggrund af dataudtræk fra Region Syddanmark og Danmarks Statistik. Trefjerdedele af omsætningen inden for velfærdsteknologi og -service er fremstilling i Region Sjælland. Dette er relativt set mere end for nogen anden region i landet Branchefordeling af velfærdsvirksomheder regionalt 60% 54% 39% 31% 60% 26% 54% 21% 19% 20% 18% 18% 13% 13% 12% 12% 9% 9% 10% 39% 6% 7% 5% 31% 26% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtlylland Region Nordjylland 21% 19% 20% 18% 18% Antal virksomheder i VTS brancher 13% 13% angiver det totale antal i brancher, hvor en del af produktionen er 12% 12% VTS. Dermed 9% er antallet 9% 10% højere end det antal der rent faktisk producerer velfærdsteknologi og -service. 6% 7% 5% Udarbejdet på baggrund af dataudtræk fra Region Syddanmark og Danmarks Statistik. Region Sjælland har færrest VTS-fremstilling virksomheder inden for VTS-handel samtlige brancher VTS-IKT VTS-fremstilling VTS-videnservice VTS-handel VTS-IKT VTS-videnservice Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtlylland Region Nordjylland

16 16 VækstIndeks De store og videntunge virksomheder har størst erfaring med OPI De sjællandske virksomheders erfaringer og interesse i OPI samarbejde Har virksomheden samarbejdet med en offentlig kunde om udvikling af et nyt produkt eller service inden for de sidste tre år? Ja 12% Nej 86% Har virksomheden interesse i at samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af et nyt produkt eller service? Førte samarbejdet til et tilfredsstillende salg efterfølgende? Ja 55% Nej 22% Ja 35% Nej 43% Mere end hver tiende sjællandske virksomhed har samarbejdet med offentlige kunder om innovation. Flest virksomheder inden for de videntunge erhverv som Cleantech og Farma/Medico, men også Turisme og oplevelsesøkonomi har erfaring med at samarbejde med offentlige kunder om innovationsaktiviteter. Vækstindekset 2012 viser ligeledes, at jo større virksomheden er, desto større er chancen for at den har samarbejdet med en offentlig kunde. Virksomheder der har svaret ved ikke er ikke medtaget. Svar er baseret på Oxford Research temperaturmåling af alle virksomheder i Region Sjælland.

17 VækstIndeks 17 Hvem er de sjællandske velfærdsvirksomheder? vehver tredje lfærdsvirksomhed er over 20 år gammel. Den sjællandske velfærdsvirksomhed har 1-5 ansatte. De mindre virksomheder kan have en udfordring i forhold til at kommercialisere innovative løsninger, da det i mange tilfælde er en ressourcekrævende opgave. Velfærdsvirksomhederne har høje vækstforventninger. 4 ud af 10 virksomheder forventer vækst i antal ansatte inden for det næste år. VTS-virksomhederne har dermed højere vækstforventninger for den nærmeste fremtid end virksomhederne generelt i regionen. De sjællandske velfærdsvirksomheder har i høj grad fokus på de to velfærdsområder inden for hvilke der spås stort potentiale for OPI, nemlig ældreomsorg og sygehusog sundhedsområdet. 76 % af de sjællandske velfærdsvirksomheder opererer inden for dette område.

18 18 VækstIndeks Innovation og samspillet med offentlige kunder

19 VækstIndeks 19 8 ud af 10 af regionens velfærdsvirksomheder har inden for de sidste 3 år enten introduceret et nyt eller et forbedret produkt. De OPI relevante virksomheder har dermed en høj innovationsgrad, og potentialet for yderligere innovationsaktiviteter sammenlignet med regionens andre virksomheder er langt større. Hele 81 procent af virksomhederne har interesse i et innovationssamarbejde med en offentlig kunde. Størst er potentialet inden for sygehus- og sundhedsområdet, hvor hver anden virksomhed har deres fokus. Vækstindekset tager temperaturen på de OPI-relevante virksomheders innovationsmønstre og ønsker til samspillet med offentlige kunder. Region Sjælland har brug for nytænkning og innovation i strategiske partnerskaber mellem offentlige og private aktører, hvis regionens virksomheder skal være med forrest i kapløbet om fremtidens velfærdsteknologier. Omdrejningspunktet for et succesfuldt OPI projekt er et samarbejde om nye eller forbedrede velfærdsløsninger der rammer brugernes aktuelle og fremtidige behov. Dette kræver en høj innovationsgrad af virksomhederne, og en høj grad af åbenhed fra de offentlige serviceudbydere over for nye løsninger. OPI skaber nye teknologier som hverken de private eller offentlige kunne have skabt uden den anden part. OPI adskiller sig fra andre typer af offentligt-privat samarbejde ved en række forhold: De involverede parter indtager ikke henholdsvis aftager/leverandør-rollen, men samarbejder som gensidige og ligeværdige udviklingspartnere Løsningen er ikke kendt på forhånd Et OPI-samarbejde indeholder faser hvor parterne ide- og konceptudvikler sammen En kontrakt er ikke påkrævet i et OPI-samarbejde, ligeledes skal OPI-samarbejde ikke nødvendigvis i udbud Det er ikke muligt at udarbejde en fuldstændig funktionsbeskrivelse/kravspecifikation, da løsningen udvikler sig i takt med innovationsprocessen

20 20 VækstIndeks Fire rammevilkår der har stor betydning for virksomhedernes innovation: Private og offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation Adgang til højtkvalificeret arbejdskraft Konkurrence, åbenhed over for udlandet og effektiv regulering Velfungerende marked for risikovillig kapital Region Sjælland ligger lavt hvad angår andel af produktinnovative virksomheder Andel af produktinnovative virksomheder i regionen generelt Region Hovedstaden 24,4% Region Midtjylland 22,7% Hele landet 22,6% Region Nordjylland 21,4% Region Syddanmark 21,1% Region Sjælland 19,1% Sammenlignet med landets øvrige regioner ligger Region Sjælland lavt når det gælder andel af produktinnovative virksomheder. Udviklingen er dog på rette vej, og statistikkerne viser en fremgang i innovative virksomheder i Region Sjælland. Innovative virksomheder er mere produktive, og innovation er en central kilde til vækst både for den enkelte virksomhed og for regionen generelt. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være nytænkning af eksisterende viden og teknologier der kan implementeres i en ny kontekst. Baseret på dataudtræk fra Danmarks Statistik.... men de sjællandske velfærdsvirksomheder har en høj innovationsgrad Virksomhedernes innovationsgrad Har virksomheden introduceret nye eller forbedrede produkter/services inden for de sidste tre år? (Flere svarmuligheder) 3% 17% Ja, nye produkter/services 43% 63% Ja, forbedrede produkter/services Nej Ved ikke Innovative virksomheder har 7 procent højere produktivitet end andre virksomheder ifølge tal fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2011.

21 VækstIndeks 21 Velfærdsvirksomhedernes innovationsmønstre Andre udviklingsmetoder 27% Eksternt tilkøbte udviklingsaktiviteter 25% Markedsanalyser 15% Ingen af ovenstående/ved ikke 13% Mange virksomheder gør brug af flere forskellige innovationsmetoder. 59 % bruger løbende inddragelse af viden og ideer fra brugere. I et OPI-forløb vil der netop blive fokuseret på at følge kunderne/ borgerne tæt og dermed få direkte feedback på nye opfindelser og ideer. Virksomhederne vil dermed opnå en viden om brugerne som i høj grad kan optimere deres produkter, så de rammer brugernes behov. Samarbejde om innovation Har virksomheden samarbejdet om udvikling af nye eller forbedrede produkter/services med følgende partnere inden for de sidste tre år? (Flere svarmuligheder) 59 % af de sjællandske velfærdsvirksomheder Benytter virksomheden følgende metoder til udvikling af nye eller forbedrede produkter/services? (Flere svarmuligheder) inddrager viden Løbende indragelse af viden og ideer fra brugere 59% og ideer fra Interne udviklingsaktiviteter 41% brugere som del af deres innovationsproces Kundeundersøgelser 33% Prototype-tests 31% Få af de sjællandske velfærdsvirksomheder samarbejder med de offentlige kunder Andre virksomheder (fx leverandører) 63% Eksterne private konsulenter 24% Offentlige serviceudbydere (fx skoler, daginstitutioner og plejehjem) 15% GTS'ere, universiteter eller andre højere uddannelses- og forskningsinstitutioner 11% Andre offentlige samarbejdspartnere 8% Kommunale forvaltninger 1% Nej 32% Andre 15% Vækstindekset 2012 viser at hver tredje virksomhed inden for de sidste 3 år ikke har samarbejdet med eksterne partnere om innovation. Virksomheder der undlader at samarbejde med deres kunder eller andre virksomheder om brugerindsigt, kan få svært ved at klare sig i konkurrencen med andre virksomheder, idet en hovedkilde til innovation ligger i samarbejdet med aktører der besidder dyb brugerindsigt. En analyse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser at virksomheder der samarbejder med offentlige forskningsinstitutioner om forskning og udvikling har 15 procent højere produktivitet pr. medarbejder end andre virksomheder.

22 22 VækstIndeks Interesse i et OPI samarbejde 81 procent svarer enten ja eller måske til at have interesse i at Har virksomheden interesse i at samarbejde med en offentlig kunde om nye produkter/services? samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af et nyt produkt Ja 34% 47% Nej 19% Måske Netværk og referencer i den offentlige sektor motiverer hver anden sjællandske velfærdsvirksomhed ved et innovationssamarbejde Virksomhedernes motivation Hvad motiverer virksomheden til at indgå i et samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af nye produkter/ services? (Maks. to svar) Skabe netværk og referencer i den offentlige sektor 48% Andre årsager/ved ikke 27% Adgang til brugerkendskab (borgere og medarbejdere) 25% Adgang til test af prototyper 24% Få afdækket markedspotentialet 21% OPI samarbejdet er attraktivt fordi det giver virksomhederne adgang til netværk og referencer hos offentlige kunder. Et netværk der anses som en senere salgskanal for virksomhederne, samt giver adgang til vigtig information omkring politiske tendenser.

23 VækstIndeks 23 Mødet med det offentlige Virksomhedens ønske til mødet med det offentlige i forbindelse med udvikling af nye eller forbedrede produkter/services. (Flere svarmuligheder) Faste kontaktpersoner 70% 7 ud af 10 sjællandske velfærdsvirksomheder efterspørger faste kontaktpersoner hos de offentlige kunder Info- og dialogmøder 55% Åbent hus arrangementer 20% Hjemmesider med information om offentlig efterspørgsel 20% Andre/Ved ikke 14% Samarbejdsform Hvordan vil virksomheden helst indgå i udviklingen af nye eller forbedrede produkter/services sammen med en offentlig kunde? (Maks. tre svar.) Som konsulent/rådgiver 42% de sjællandske velfærdsvirksomheder er spredte i deres ønsker til samarbejdsform Gennem et længerevarende kontraktlig samarbejde 39% Gennem et kortere uforpligtende samarbejde 34% Gennem et offentligt støttet udviklingsprojekt 31% Gennem fleksible offentlige udbud (fx funktionsudbud eller konkurrencepræget dialog) 17% Andre måder/ved ikke 15% OPI projekter kan organiseres på mange forskellige måder og med forskellige grader af formalitet og planlægning. Nogle gange opstår nye ideer blot ved tilfældigheder, andre gange kræver det intensiv forskning og samarbejde. Den mest eftertragtede samarbejdsform er som konsulent/rådgiver. Dette skyldes i høj grad IKT branchen der tegner sig for to tredjedele af dette ønske. Fleksible offentlige udbud er den mindst ønskede samarbejdsform. Udbudsformen er for mange af de små virksomheder meget ressourcekrævende, og derfor ikke så eftertragtet.

24 24 VækstIndeks Markedspotentiale for OPI i region sjælland

25 VækstIndeks 25 3 ud af 4 sjællandske velfærdsvirksomheder ser i høj eller nogen grad et markedspotentiale i offentlige kunder. Et markedspotentiale der ifølge virksomhederne selv kan øges ved en større åbenhed overfor nye produkttyper hos offentlige kunder, og bedre mulighed for at teste og afprøve prototyper. En række barrierer hæmmer direkte tiltrækningen af private virksomheder til OPI. Størst er lange, offentlige beslutningsprocesser, der af 6 ud af 10 virksomheder anses som en barriere. Vækstindekset 2012 afdækker markedspotentialet for OPI samarbejde i regionen. Udover at være muligt svar på en række samfundsrelevante udfordringer, udgør markedet for velfærdsteknologier et stærkt stigende nationalt og internationalt markedspotentiale. OPI kan være kickstarter for øget innovation i de sjællandske virksomheder baseret på brugerdreven innovation og offentlig efterspørgsel, og dermed hjælpe regionens virksomheder til at udnytte markedspotentialerne og skabe vækst. Med en god salgsreference i det danske hjemmemarked står virksomhederne stærkere i den internationale konkurrence. En forudsætning for at søsætte succesfulde OPI projekter er at virksomhederne ser et markedspotentiale i offentlige kunder. Det skal kunne sandsynliggøres, og til en hvis grad dokumenteres, at OPI samarbejdet inden for en kort tidsramme fører til en kommercialisering og at der er en offentlig, købedygtig kunde til produktet. Dette er en stor udfordring på især nye produktmarkeder, hvor markedet stadig er ukendt. Inden for sundhedsområdet er OPI projekterne ekstra udfordret, da produkter her kræver nøje test og dokumentation før en endelig godkendelse, og dermed har en lang kommercialiseringstid.

26 4 FÆRRE 26 VækstIndeks VIRKSOMHEDER FORVENTER VÆKST I ANTALLET AF ANSATTE I ÅR % AF DE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER TIL PRIVATE KUNDER % AF DE SJÆLLANDSKE VELFÆRDSVIRKSOMHEDER EKSPORTERER TIL OFFENTLIGE KUNDER 3 ud af 4 sjællandske velfærdsvirksomheder ser i høj eller nogen grad et markedspotentiale i offentlige kunder Virksomhedernes vurdering af markedspotentialet Vurderer virksomheden, at der er markedspotentiale i offentlige kunder? I høj grad 26% 49% I nogen grad 25% I mindre grad Kun virksomheder inden for de relevante velfærdsområder. 6 ud af 10 sjællandske velfærdsvirksomheder har enten budt, eller har interesse i at byde, på offentlige udbud Offentlige udbud Har virksomheden budt på et offentligt udbud? 20% 40% Ja Nej, men virksomheden har interesse i offentlige udbud 40% Offentlige udbud har ikke virksomhedens interesse

27 VækstIndeks 27 Incitamenter mangler for innovation i det offentlige Samarbejdet mellem Care2wears egne ingeniører og klinikkerne på hospitalet har været afgørende for produkt- og markedsudviklingen af ECGLink. Men der er behov for flere incitamenter der kan gøre samarbejdet lettere og sikre konkrete gevinster for både offentlige og private. Det offentlig-private samarbejde har betydet produktforbedringer i forhold til et mere optimalt design, brugervenlighed, funktionalitet og bedre integration af løsningen i det eksisterende sundhedssystem fortæller direktør Peter Søby Nielsen. Sådan lyder erfaringen fra Care2wear. OPI er for en virksomhed som Care2Wear en absolut forudsætning for nytænkning. For det danske sundhedsvæsen er offentligt. Velfærdsvirksomheder som Care2wear skal derfor samarbejde med det offentlige for at skaffe både brugerviden og markedsadgang. Men Care2wear oplever ikke at OPI-samarbejdet fungerer gnidningsfrit. Der er et behov for indbyggede incitamentsstrukturer der belønner læger og andre kliniske medarbejdere for innovation, effektivisering med nye løsninger eller arbejdsgange. Det vil skabe en stærkere lyst til at innovere og samarbejde med virksomheder om innovation. Som det er nu føler man sig meget påtrængende som virksomhed fortæller Peter Søby Nielsen. Et andet problem er ifølge Care2wear manglende videnspredning i det offentlige. Godkendte teknologier burde spredes langt Der er et behov for indbyggede incitamentsstrukturer der belønner læger og andre kliniske medarbejdere for innovation. Som det er nu føler man sig meget påtrængende som virksomhed Peter Søby Nielsen, direktør for care2wear. bedre på tværs af de regioner, som driver sygehusene. Det ville forkorte implementeringsprocessen af et produkt lavet ud fra OPI, og skabe et langt større markedspotentiale. Som det er nu kender indkøberne ikke teknologien og den skrives derfor ikke ind i udbudsmaterialet uddyber direktør Peter Søby Nielsen. Care2wear efterspørger ligeledes flere fleksible udbud. Indkøberne følger ifølge virksomheden ikke med i den teknologiske udvikling. Det betyder fravær af nye teknologier, hvor det offentlige går glip af gevinster i forhold til effektiviseringer og forbedringer inden for bl.a. sygehusvæsenet. Den klassiske udbudsform er ikke gunstig for små innovative virksomheder. Udbuddene drejer sig om billige standard- løsninger der bygger på eksisterende, velkendte teknologier. Udbuddene afspejler ikke hvad der sker på området, slutter Peter Søby Nielsen. Case: CARE2wear Nyudviklet produkt: ECGLink, en nyudviklet teknologi der via elektroder placeret på patientens brystkasse overvåger patientens hjerterytme og sikrer konstant kontakt til hospitalet via en mobiltelefon. Velfærdsproblem løst: Giver færre og kortere hospitalsindlæggelser, hurtigere og mere korrekt patientbehandling, samt en bedre service til patienterne der fortsat kan passe deres arbejde i en tryg hverdag. Samarbejdspartnere: Forskellige hospitaler, overlæger og sygeplejersker. Geografi: Roskilde.

28 28 VækstIndeks Jeanne har altid sit epilepsiarmbånd på og for social- og sundhedsassistent Bettina Dyred og kollegaerne på Botilbuddet Palleshave, er det en stor tryghed at vide, at der kommer et kald når Jeanne får et af sine alvorlige, epileptiske anfald. Case: DANISH CARE Nyudviklet produkt: Epi-Care Free er et trådløst system der registrerer og alarmerer når brugere får et epileptisk anfald. Velfærdsproblem løst: Tryghed for at alvorlige anfald ikke overses. Mindsker risiko for skader ved anfald. Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, en række hospitaler og plejecentre. Eksportandel: 90 % af Danish Cares produkter eksporteres. Geografi: Sorø. Inddragelse af brugerviden øgede rækkevidden For Sorøvirksomheden Danish Care har innovationssamarbejdet med det offentlige betydet et langt bedre produkt. Men samarbejdet skal være uden for meget bureaukrati og lange beslutningsprocesser - ellers bliver det for dyrt. På plejecentre og hospitaler har frontmedarbejderne en viden om brugerbehovet vi ikke kan få andre steder, fortæller Jens Jørgen Eriksen, der leder virksomheden Danish Care fra Sorø. Netop slutbrugernes handlingsmønstre var baggrunden for det samarbejde som Danish Care indledte med Teknologisk Institut gennem en Videnkupon, og en række plejecentre og hospitaler. Målet var at teste produktet Epi-Care der registrerer og alarmerer når epileptiske patienter får anfald. Samarbejdet betød i sidste ende et betydelig forbedret slutprodukt. Den konkrete rækkevidde på systemet blev fx øget, fordi testen viste at nogle patienter bevægede sig fysisk længere omkring end det endelige produkt oprindeligt rakte. En forbedring man ikke havde fundet uden et direkte samarbejde med slutbrugerne. Men et offentlig-privat samarbejde er ifølge virksomheden bestemt ikke uden problematikker. Der må ikke være for meget bureaukrati og for lange beslutningsprocesser. Som det er nu, er vejen til enten samarbejde eller salg til en offentlig kunde uigennemskuelig og varierer fra kommune til kommune og fra plejecenter til plejecenter fortæller Jens Jørgen Eriksen. Hos Danish Care er erfaringen at markedspotentialet skal sikres før man går ind i et større udviklingsprojekt. I dag mangler der desuden incitamenter blandt de offentligt ansatte for at sætte gang i innovationen. Der er en indbygget konflikt mellem hospitalsverdenen og virksomhedsinnovation. Der er en indbygget konflikt mellem hospitalsverdenen og virksomhedsinnovation, Jens Jørgen Eriksen, daglig leder i Danish Care. På den ene side har lægerne ekspertviden om sygdomme og brugerbehov, men på den anden side motiveres hospitalerne ikke til at udvikle sammen med virksomhederne. Innovative løsninger med behandling i eget hjem fremfor dyr indlæggelse kan ganske enkelt ikke afregnes. Dette er ærgerligt, slutter Jens Jørgen Eriksen, for der ville være et stort eksportpotentiale og vi har den nødvendige know-how. Danish Care er en af de virksomheder der har formået at udnytte den internationale rækkevidde for velfærdsprodukter. 90 % af Sorøvirksomhedens produkter eksporteres til europæiske lande.

29 VækstIndeks 29 Velfærdsvirksomhedernes top 3 over Aktiviteter der kan øge markedspotentialet Mest efterspurgte Større åbenhed overfor nye produkttyper blandt offentlige kunder. Mulighed for at teste eller afprøve produkter/services hos det offentlige. Større gennemsigtighed i offentlige indkøbsprocedurer. mindst efterspurgte Mere viden om det offentliges efterspørgel. Flere fleksible offentlige udbud. Bedre forståelse for den offentlige organisation og dermed de rette kontaktpersoner. De sjællandske velfærdsvirksomheder efterspørger en større åbenhed overfor nye produkttyper blandt offentlige kunder, hvis markedspotentialet skal øges. ønsker til støtte Hvordan ønsker virksomheden at modtage støtte i et udviklingssamarbejde med det offentlige? (Maks. to svar) Finansiel støtte til produktudvikling 48% Finansiel støtte til markedsudvikling af det udviklede produkt/service 38% Virksomhederne ønsker finansiel støtte til produkt- og markedsudvikling Virksomheden ønsker ingen støtte 24% Rådgivning til markedsudvikling af det udviklede produkt/service 13% Anden støtte/ved ikke 11% Rådgivning til produktudvikling 10% Støtte til projektledelse 7% Hver fjerde velfærdsvirksomhed ønsker ingen støtte til innovationssamarbejde med offentlige kunder. barrierer Hvilke barrierer ser virksomheden som de største ved at indgå i et samarbejde med en offentlig kunde om udvikling af nye eller forbedrede produkter/services? (Maks. tre svar) Lange offentlige beslutningsprocesser Uhensigtsmæssige udbudsregler Uigennemsigtige offentlige institutioner Svært at finde finansiering til udviklingsaktiviteter 19% 31% 38% 60% Lange offentlige beslutningsprocesser hæmmer OPI potentialet. 6 ud af 10 velfærdsvirksomheder peger på problemet Andre/Ved ikke 18% Svært at vurdere markedspotentialet Virksomheden ser ingen barrierer Usikkerhed om immateriale rettigheder 9% 8% 11%

30 30 VækstIndeks Best practice Erfaringer fra OPI projekter peger på en række oplevede barrierer - både hos den offentlige og den private part. Barrierer der skal tages hånd om, hvis virksomheder og offentlige serviceudbydere skal opnå de potentielle store gevinster ved offentlig-privat innovation. Vækstindekset 2012 præsenterer de mest oplevede barrierer og gode råd til kommende OPI samarbejder. Tre centrale regelsæt der er vigtige at have styr på, når offentlige og private parter indgår i et udviklingssamarbejde Udbudsreglerne: har til formål at sikre, at det offentlige så vidt muligt køber det mest konkurrencedygtige produkt, og dermed sikrer den mest effektive brug af de offentlige midler Statsstøttereglerne: har til formål at sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke forvrides ved at offentlige myndigheder giver visse virksomheder eller produktioner fordele frem for andre Rettighedsreglerne: regulerer hvem der har ret til at udnytte den kommercielle gevinst af udviklede idéer og produkter Kilde: OPIGuide

31 VækstIndeks 31 DET PRIVATE UDGANGSPUNKT Barriere Private og offentlige parter har forskellige udgangspunkter og forskellige formål med et samarbejde. Anbefaling OPI samarbejde skal konstrueres så det understøtter kommerciel forankring. Vigtigt at anskueliggøre markedspotentialet. JURA De juridiske rammer er ikke skabt til at håndtere et OPI samarbejde. Juridisk rådgivning til begge parter. Brug OPIguide. RESsOURCER OG FORANKRING OPI/innovation er ikke integreret i de offentlige arbejdsgange og bliver ofte drevet af ildsjæle, hvilket kan give en udfordring i forhold til forankring af projektet og projektets resultater. OPI skal prioriteres og forankres i den offentlige organisation. Frontmedarbejdere og andre offentlige medarbejdere skal gives incitamenter og ressourcer til innovationssamarbejde. DE RETTE AKTØRER OPI partnere/projektdeltagere bliver ofte sammensat tilfældigt. Matchmaking mellem parterne. PROCES Lange offentlige beslutningsprocesser og komplekse offentlige organisationer gør OPI processen lang og træg og anses af virksomhederne som nogle af de største barrierer. Projektledelse skal sørge for en hurtig, smidig og resultatorienteret proces med fokus på brugerbehov og kommercialisering. Der skal skabes tillid mellem parterne og gennemsigtighed i samarbejdsrelationerne. DRIFT OG UDVIKLING OPI projekter mangler ofte en kobling til indkøbere/beslutningstagere i kommune/region, hvilket gør det svært at gennemskue det egentlige markedspotentiale OPI skal knyttes til både udvikling og driftsafdelinger for at sikre og sandsynliggøre det kommercielle potentiale for det udviklede produkt. Projekter skal være fokuseret på at ligge inden for den kommunale/ regionale/nationale strategi og dermed kerneopgaver der er indkøb bag. FINANSIERING Store udviklingsomkostninger for mindre virksomheder på et usikkert produktmarked. Finansiel støtte til produkt- og markedsudvikling

32 32 VækstIndeks Anbefalinger

33 VækstIndeks 33

34 34 VækstIndeks Fremme af offentlig-privat innovation i Region Sjælland Vækstindekset 2012 viser en stor interesse i at indgå i et offentlig-privat innovationssamarbejde. De sjællandske velfærdsvirksomheder er få, men de har det innovationspotentiale og forretningsfokus der skal til for at indgå i udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger. Vækstindekset peger på en række tiltag der kan fremme OPI i Region Sjælland. Før en offentlig aktør overvejer at indgå i et OPI samarbejde, bør det gennemtænkes om organisationen har ressourcerne, og om det i så fald er den bedste løsning. OPI stiller store krav til den offentlige kundes involvering og bør derfor kun vælges når den løbende inddragelse af offentlig viden er nødvendig. I forhold til finansieringsstøtte i et OPI samarbejde er det vigtigt at gøre sig klart hvilke ulemper og risici der kan være ved ekstern finansiering. Umiddelbare ulemper kan eksempelvis forekomme i form af en langvarig og ressourcekrævende ansøgningsproces, løbende administration og efterfølgende evaluering. De mere langvarige risici bunder i at ekstern finansiel støtte gør at fuld ledelsesopbakning til OPI projektet bliver unødvendigt. Dette kan lede til isolerede enkeltprojekter, der mangler ledelsesopbakning og ikke er koblet op på kommende indkøb. Innovationsresultater fra sådanne enkeltprojekter kan være svære at skalere, udbrede, og kommercialisere. Det anbefales at anvende den nyligt udgivne OPIguide når man som offentlig aktør arbejder med, eller overvejer, at gå i gang med et OPI samarbejde. OPI Vejkort kortlægning af eksisterende relevante aktører og initiativer Der er behov for et samlet overblik over eksisterende støttemuligheder og relevante aktører på OPI og velfærdsområdet. Det skal føre til en bedre regional udnyttelse af disse støttemuligheder, både af virksomheder og offentlige kunder. En kortlægning af eksisterende initiativer og aktører skal kommunikeres på en enkel og forståelig måde, fx i stil med Vækstkortet der er et fysisk oversigtskort, der viser de sjællandske virksomheder vejen til vækstmidlerne i form af de vigtigste puljer og støtteordninger. Ét kontaktpunkt Vækstindekset 2012 viser at de regionale virksomheder har klare ønsker til mødet og samarbejdet med offentlige kunder. Virksomhedernes møde med offentlige kunder skal ske via faste kontaktpersoner, og de skal være kendetegnet ved en hurtig og smidig beslutningsproces. Det skal være nemt og overskueligt for den private virksomhed med innovationsideer at samarbejde og finde vejen til den rette kontaktperson og den nødvendige brugerviden. For virksomheder der ønsker et innovationssamarbejde eller ønsker at bruge det offentlige som testlaboratorium, skal ét kontaktpunkt, ud over at lette virksomhedernes proces Relevante aktører og initiativer inden for OPI Center for Brugerfokuseret Innovation Sundhedsinnovation Sjælland icph INVIA Ambient Assisted Living (ALL) Sundhedsfabrikken CareNet OPI-Lab Lev Vel Copenhagen Living Lab MindLab Fonden for Velfærdsteknolgi Center for Software Innovation UNIK Program for Brugerdreven Innovation Innovation Lab Welfare Tech Fornyelsesfonden Medico INNOVATION RoboCluster

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Rapport af projektleder Henning Voss Præsentation ved Jes Søgaard

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Nordic Challenge Prize

Nordic Challenge Prize Nordic Challenge Prize - en mulig vej til de nordiske velfærdsmarkeder Gunhild Sander Garsdal Projektchef, Væksthus Hovedstadsregionen August 2014 Fælles Nordisk indsat på velfærdsområdet Nordisk Innovation

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Velfærdsteknologi i anvendelse - Borgeren i centrum Løsninger, der gør nytte udbredes Nye løsninger udvikles og afprøves sammen

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder

vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder vækstindeks forår 2011 CLEANTECH som vækstmotor Innovation, strategi og designmuligheder 2 forår 2011 Cleantech som vækstmotor forår 2011 Cleantech som vækstmotor 3 Pointer og perspektiver ÅBEN TILGANG

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af:

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af: OPI PixiboG - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene Udgivet af: Om pixibogen Kære læser, Dette er OPALLs visitkort i pixibogformat. Her har vi samlet vores vigtigste viden om at lave offentlige-private

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere