24. april Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune"

Transkript

1 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde, stiftet af kommunerne og forankret i Lov om Erhvervsfremme. Frem til 2011 blev Væksthusene finansieret af staten, 1. januar 2011 overgik finansiering og styring til kommunerne, dog således at kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet. Den overordnede vision for Væksthusene er, at Danmark frem mod 2020 udvikler sig til et af de lande i verden, der har flest vækstvirksomheder pr. indbygger. Danmark har i en årrække ligget middelmådigt placeret på internationale ranglister over vækstvirksomheder. Der er bred enighed om, at denne mangel udgør en af Danmarks største vækstudfordringer. Væksthusenes mission er derfor, at skabe vækst hos både nye og etablerede virksomheder i SMV segmentet. Det sker gennem en indsats på tre områder: Væksthusene skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at udarbejde en vækstplan, der kortlægger vækstpotentialet. Samtidig skal Væksthusene henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere dette potentiale. Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende, regionalt erhvervsfremmesystem, hvor de skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamo for udviklingen af initiativer, der styrker væksten hos virksomhederne. Væksthusene skal være operatører på programmer og projekter, der styrker vækstmulighederne for iværksættere og virksomheder. KL og Erhvervsstyrelsen indgår årligt en national aftale om Væksthusene. Den nationale aftale indeholder mål for aktivitetsniveau, tilfredshed og effekter. I tillæg til den nationale aftale indgår KKR en aftale om regionale mål for Væksthuset og i tillæg til den regionale aftale indgår Væksthuset og den enkelte kommune en aftale om den lokale leverance. Væksthuset skal således i 2014 levere følgende iht. den nationale aftale: Aktivitetsmål I et samarbejde mellem alle 5 Væksthuse skal der udarbejdes og implementeres en handlingsplan for Væksthus 2.0 i forlængelse af evalueringen fra Væksthus Hovedstadsregionen skal gennemføre 622 vækstkortlægninger, som er afsluttet med en vækstplan og en brugerevaluering. Desuden skal 622 virksomheder deltage i Væksthusets andre aktiviteter som fx workshops og arrangementer Mindst 80 % af virksomhederne, som har fået en vækstkortlægning skal henvises til andre private og offentlige tilbud, og heraf skal mindst 70 % være henvist til private tilbud Kvalitetsmål Mindst 80 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal være tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer Mindst 70 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal give udtryk for, at sparringen har påvirket virksomhedens udvikling positivt Blandt de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal Net Promotor Scoren udgøre mindst 60 målt på en skala fra -100 til (NPS-scoren er et udtryk for om virksomheden vil være ambassadør for Væksthusene)

2 Effektmål beskæftigelsen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode. omsætningen på mindst 15 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode. eksportomsætningen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode. Andelen af virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og er løftet ind i vækstlaget i 2014 skal være øget fra 6 % til 10 % målt for alle 5 væksthuse. (Vækstlaget udgøres af virksomheder, som vokser mindst 20 % om året to år i træk og mindst har 10 ansatte med udgangen af år 2) Side 2/4 Udover de nationale mål er der udarbejdet 3 regionale mål fra KKR: Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte, som får en vækstkortlægning, skal udgøre mindst 20 % Mindst 20 % af vækstkortlægningerne skal have fokus på internationalisering Som led i at understøtte arbejdet med Copenhagen-strategien skal samarbejdet med Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland øges. I 2014 opgøres antallet af samarbejdsaktiviteter Årets aktiviteter Nedenfor er en gennemgang i overskrifter af de aktiviteter, Væksthuset har gennemført i 2014, afsluttende med antal og fordeling af vækstforløb. Projekter i tal I 2014 deltog mere end virksomheder i et af Væksthusets projekter eller projekter med Væksthuset som partner. Aktivitetstype Projekt Indhold Antal deltagere Skræddersyede forløb Vækst- og iværksætterfabrikkerne på Bornholm Fysisk og fagligt miljø med intensiv sparring for vækstiværksættere 73 Hovedstadens Iværksætterprogram Workshops og webtv om alle emner til opstart af virksomhed 916 Bornholms Fødevarer og regional madkultur Netværk og kompetenceløft gennem samarbejde blandt Bornholms fødevareproducenter 25 Growbiz Internationalisering til nærmarkeder 23 Klyngeudvikling Bornholm Udvikling af samarbejde mellem virksomheder indenfor fødevarer og turisme 65 Vækst via ledelse Løft af ledelseskompetencer i SMVer 61 Born Global Tech start-ups (teknologi virksomheder) forberedes til 27

3 global forretning Partnerskaber Cleantech Partnerskab Etablering af partnerskaber mellem små og store virksomheder indenfor det grønne område 33 Side 3/4 Offentlig-privat samarbejde Offentlige private alliancer Udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor i et match mellem offentlige partnere og innovative iværksættere og SMVer Lev Vel TekBoost Match af iværksættere og SMVer med forskere 14 Virksomhed i krise Early Warning Økonomisk afklaring af virksomheder i krise med henblik på genoprejsning eller konkurs 137 Talenter Copenhagen Talent Bridge Match af udenlandske talenter og SMVer 11 Grøn vækst Grønt Iværksætterhus Udviklings- og vækstmiljø for grønne iværksættere 35 Kreative erhverv Den nye generation i dansk mode Undersøger vilkår og muligheder og hjælper med forretningsmodeller for den nye generation af modevirksomheder 168 Ejerskifte Ejerskifte Danmark Hjælp til at forberede ejer- og generationsskifte 84 Iværksætterhuset og Lokal Erhvervsservice Startupmøder Startupcafeer Generel introduktion til opstart af virksomhed Ekspertsparring med private rådgivere Startupkurser Grundlæggende værktøjer til at starte og drive virksomhed 65 1:1 vejledning Individuel sparring med Iværksætterhusets startupkonsulenter 875 Arrangementer i tal I 2014 deltog 996 virksomheder og iværksættere i arrangementer afholdt af Væksthuset i samarbejde med en eller flere kommuner og andre samarbejdspartnere. Der gennemføres

4 tilfredsmålinger på alle arrangementer og gennemsnitlig er 95 % tilfredse eller meget tilfredse og 90 % kan anvende viden fra arrangementet i egen forretningsudvikling. Side 4/4 Vækstmøder 2014 Kommune Dato Tema Samarbejdspartnere Sted Deltagere Gentofte 23. januar Find vej til det Kildeskovsh 25 canadiske marked Gentofte Kommune allen København 28. januar Global business Berlingske Berlingske 136 Hvidovre 3. februar Store forretningsmulig heder i Syderuopa København 18. februar Global business: Peru og Columbia Egedal 4. marts Find vej til de nordiske markeder København 29. april Konference: Det nye Polen København 13. maj Next 11: Bangladesh og Pakistan Ballerup 13. maj Find vej til det tyske marked Helsingør 27. august Find vej til de norske og svenske markeder Ishøj 29. Find vejen til det september tyrkiske marked Høje-Taastrup 19. november Find vej til det tyske byggemarked Hvidovre Kommune Berlingske Egedal Kommune Berlingske Berlingske Eksportrådet Ballerup Kommune Helsingør Kommune Ishøj Kommune Eksportrådet, Dansk Byggeri og Høje- Taastrup Kommune Copenhagen Business Park 26 Berlingske 115 Stenløse Rådhus 38 Berlingske 98 Berlingske 81 Ballerup Kommune Museet for Søfart Eventhuset 58 DEKO 19 Global Entrepreneurship Week - De Hemmelige Helte I forbindelse med den internationale iværksætteruge Global Entrepreneurship Week, der har fokus på iværksætteri og vækst, afholdt Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med nedenstående kommuner fire arrangementer. Alle arrangementerne blev gennemført torsdag den 20. november i Uge 47. Formålet med De Hemmelige Helte var at give iværksættere og virksomhedsejere inspiration og motivation til at vækste deres virksomhed. Hver af de nedenstående fire events havde indlæg fra tre forskellige virksomheder. Kommune Virksomhed Deltagere Helsingør Museet for Søfart (Vært) 23

5 Gribskov Frederikssund WiseCon Hansens Is Side 5/4 Hvidovre IDEA Consultants (Vært) 26 Herlev Europhoner Brøndby Wodschow Ballerup Laudrup Vin (Vært) 33 Allerød Rose Holm Egedal Trojan Label København SoHo Kontorhotel (Vært) 49 Autobutler Vivino Andre events Væksthuset afholdt yderligere to arrangementer i 2014 med fokus på at oplyse om mulighederne for at søge midler via EU. Dato Tema Samarbejdspartnere Sted Deltagere 17. juni 600 milliarder vil du have en andel Enterprise Europe Network, Region Hovedstaden, Euro Center og Uddannelsesog Forskningsministeriet Symbion, København Ø december Horizon 2020 Biopeople, MedTech Innovation og WelfareTech Symbion, København Ø 74 Samarbejdsaktiviteter Væksthuset afholdt i 2014 aktiviteter, der havde til formål at samle og styrke forholdet til de 29 kommuner. Dato Tema Samarbejdspartnere/formål Sted 25. november Erhvervsfremmeakademi Kompetenceudvikling af den lokale Symbion erhvervsservice 5. marts 21. maj 3. september 3. december Koordineringsmøde Koordinerende forum for lokal erhvervsservice og væksthuset Symbion Herudover blev der planlagt yderligere to aktiviteter i Erhvervsfremmeakademiet, som blev gennemført i første kvartal 2015.

6 Vækstforløb I 2014 er der gennemført 650 vækstforløb i Hovedstadsregionen, der fordeler sig således: Side 6/4 Kommuner Vækstforløb Albertslund 7 Allerød 12 Ballerup 8 Bornholm 21 Brøndby 10 Dragør 0 Egedal 10 Fredensborg 12 Frederiksberg 36 Frederikssund 5 Furesø 28 Gentofte 29 Gladsaxe 15 Glostrup 10 Gribskov 12 Halsnæs 1 Helsingør 20 Herlev 15 Hillerød 17 Hvidovre 14 Høje-Taastrup 16 Hørsholm 7 Ishøj 3 København 254 Lyngby-Taarbæk 15 Rudersdal 33 Rødovre 13 Tårnby 8 Vallensbæk 2 Andre kommuner 17 Region Hovedstaden i alt: 650

7 Opgørelse af leverancer Aktivitetsmål Side 7/4 I et samarbejde mellem alle 5 Væksthuse skal der udarbejdes og implementeres en handlingsplan for Væksthus 2.0 i forlængelse af evalueringen fra o Væksthus handlingsplan på 9 konkrete initiativer iværksat i Fem initiativer er allerede gennemført, fire er igangværende og overvejende gennemført Væksthus Hovedstadsregionen skal gennemføre 622 vækstkortlægninger, som er afsluttet med en vækstplan og en brugerevaluering. Desuden skal 622 virksomheder deltage i Væksthusets andre aktiviteter som fx workshops og arrangementer o 650 vækstkortlægninger gennemført o 816 deltagere i andre aktiviteter Mindst 80 % af virksomhederne, som har fået en vækstkortlægning skal henvises til andre private og offentlige tilbud, og heraf skal mindst 70 % være henvist til private tilbud o 83 % af virksomhederne blev henvist til andre private/offentlige tilbud, 70 % blev henvist til private tilbud Kvalitetsmål Mindst 80 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal være tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer o 99 % var tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer Mindst 70 % af de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal give udtryk for, at sparringen har påvirket virksomhedens udvikling positivt o 91 % har givet udtryk for, at sparringen har påvirket virksomhedens udvikling positivt Blandt de virksomheder, som modtager en vækstkortlægning skal Net Promotor Scoren udgøre mindst 60 målt på en skala fra -100 til (NPS-scoren er et udtryk for om virksomheden vil være ambassadør for Væksthusene) o Net Promotor Score udgjorde 72,7 Effektmål beskæftigelsen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode. o Beskæftigelsesvækst over etårig periode: 10,5 % (forskel på 8,2 pct.point) o Beskæftigelsesvækst over toårig periode: 13,2 % (forskel på 7,6 pct.point) omsætningen på mindst 15 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode. o Vækst i omsætning over etårig periode: 0,4 % (forskel på -2,8 pct.point) o Vækst i omsætning over toårig periode: 36,2 % (forskel på 29,2 pct.point) eksportomsætningen på mindst 10 procentpoint mere end virksomheder i samme branche, alder og størrelse. Der måles over både en etårig og toårig periode. o Vækst i eksport over etårig periode: 7,8 % (forskel på -1,2 pct.point)

8 o Vækst i eksport over toårig periode: 34,8 % (forskel på 6,2 pct.point) Andelen af virksomheder, som har fået en vækstkortlægning i 2012 og er løftet ind i vækstlaget i 2014 skal være øget fra 6 % til 10 % målt for alle 5 væksthuse. (Vækstlaget udgøres af virksomheder, som vokser mindst 20 % om året to år i træk og mindst har 10 ansatte med udgangen af år 2) o Andel af vækstlaget øget til 12 % i 2014 Side 8/4 Udover de nationale mål er der udarbejdet 3 regionale mål fra KKR: Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte, som får en vækstkortlægning, skal udgøre mindst 20 % o Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte udgjorde 23 % Mindst 20 % af vækstkortlægningerne skal have fokus på internationalisering o 29 % af vækstkortlægningerne havde fokus på internationalisering Som led i at understøtte arbejdet med Copenhagen-strategien skal samarbejdet med Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland øges. I 2014 opgøres antallet af samarbejdsaktiviteter o Udvalgte samarbejdsaktiviteter med Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland: Etablering af Copenhagen Health Tech Cluster, implementering af Væksthus 2.0, etablering af Lydens Hus Individuelle oplysninger vedrørende Rudersdal kommune I kommunen er der gennemført 33 vækstforløb som angivet nedenfor. Kommune Antal ansatte Cvr-nr. Branchebetegnelse 0 Rudersdal Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 7 Rudersdal Computerprogrammering 1 Rudersdal Anden teknisk rådgivning 15 Rudersdal Anden udgivelse af software Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr 3 Rudersdal hertil 12 Rudersdal Restauranter 1 Rudersdal Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 21 Rudersdal Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 7 Rudersdal Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 7 Rudersdal Anden forskning og eksperimentel udvikling 0 Rudersdal Aktiviteter vedrørende fysisk velvære 75 Rudersdal Anden reklamevirksomhed 15 Rudersdal Ikke-specialiseret engroshandel 33 Rudersdal Fremstilling af andre papir- og papvarer 15 Rudersdal Hjemmehjælp 37 Rudersdal Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 23 Rudersdal Opførelse af bygninger 0 Rudersdal Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 5 Rudersdal Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 1 Rudersdal Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 7 Rudersdal Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

9 5 Rudersdal Ikke-specialiseret engroshandel 1 Rudersdal Public relations og kommunikation 15 Rudersdal Anden trykning 1 Rudersdal Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter 3 Rudersdal Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 94 Rudersdal Anden it-servicevirksomhed 6 Rudersdal Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 15 Rudersdal Vikarbureauer 7 Rudersdal Anden teknisk rådgivning 0 Rudersdal Juridisk bistand 0 Rudersdal Ikke-specialiseret engroshandel 8 Rudersdal Engroshandel med computere, ydre enheder og software Side 9/4 Derudover har Væksthuset gennem events og andre aktiviteter motiveret 178 virksomheder til vækst. 66 deltagere i events 112 virksomheder deltog i et projektforløb

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09

Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 25 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER VÆKSTHUSET: GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Vi står med et stærkt tilbud

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Faktaark for de 10 fælles initiativer

Faktaark for de 10 fælles initiativer Faktaark for de 10 fælles initiativer Efter dialog mellem kommuner og Region Hovedstaden er der udvalgt 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af den Regionale

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere