DIX. Danish internet exchange point. Projektopgave på afsluttende del af politstudiet i faget internetøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIX. Danish internet exchange point. Projektopgave på afsluttende del af politstudiet i faget internetøkonomi"

Transkript

1 DIX Danish internet exchange point Projektopgave på afsluttende del af politstudiet i faget internetøkonomi Vejledere: Mich Tvede og Jens Leth Hougaard Projektforfatter: Sune Berg Hansen Afleveret 20 april 2001 kl. 14:00 Økonomisk Institut Københavns Universitet

2 Indholdsfortegnelse: Indledning...side 1 Afsnit 1 Easy guide til internettet...side 2 Afsnit 2 DIX hvad er det?...side 4 Afsnit 3 DIX ens betydning for internettet i Danmark...side 6 Konklusion...side 8 Bilag 1 Appendiks(er) vedlagt.

3 Indledning Det følgende er en opgave skrevet i faget internetøkonomi. Opgaven vil omhandle det danske internet exchange point, kaldet DIX en, samt kort diskutere konkurrenceforholdene for ISP ere, der opererer i Danmark. Interessen for den temmelig ukendte DIX stammer fra, at jeg, ligesom så mange andre, har været internetbruger i mange år uden at havde det fjerneste begreb om, hvordan det rent teknisk fungerede. Jeg blev derfor overrasket over en artikel - der er en del af pensum i faget internetøkonomi med titlen: Connectivity in the commercial internet af Crémer, Rey og Tirole hvor forfatterne bl.a. forsøger at sandsynliggøre, at der nærmest foregår en kamp bag kulisserne om at være connected, og det ikke nødvendigvis er sikkert, at internettet bliver ved med at være helt frit. Artiklen nævner muligheden for, at meget stærke udbydere eventuelt ville kunne lukke for mindre udbydere som led i en fornuftig forretningsstrategi. Som en der naivt nok troede, at nettet bare var der, kom disse overvejelser som en overraskelse. Jeg satte mig derfor for at undersøge om dette havde relevans for Danmark 1. Jeg opdagede at en af grundene til, at internettet fungerer med nærmest 100% connectivity, er de såkaldte IX er internet exchange points hvor netværkstrafikken skifter net (eller udbyder?!). Denne opgave er et forsøg på at forklare, hvad den danske IX er, hvordan den fungere samt hvilken betydning såvel teknisk som økonomisk den har for internettet set fra Danmark. I det følgende vil jeg i afsnit 1 ultrakort redegøre for, hvordan nettet fungere. I afsnit 2 følger en beskrivelse af DIX en. I afsnit 3 diskuteres kort 1 Man kan hurtigt komme meget galt afsted, hvis man prøver at analysere lokalt på et globalt fænomen, da de fleste (alle) tilstedeværende ISP ere er connected worldwide.

4 DIX ens betydning for internettet i Danmark på baggrund af en rundspørge blandt ISP ere på DIXE en. Det hele sammenfattes i konklusionen. Kilder og informationen til denne opgave stammer fra en rundspørge blandt de ISP ere, som er koblet til DIX en, samt samtaler med Civilingeniør Jan Ferré, der er tilknyttet driften af DIX en. Derudover har datalog, Allan Christensen, der er Unix ansvarlig hos firmaet netcentralen, været behjælpelig med svar på generelle internetspørgsmål. Man kan med god ret hævde at nogle af de synspunkter, der bliver redegjort for her med fordel kunne være søgt eksplicit forklaret ved hjælp af nogle af de tilrådigheds stående modeller. Det har jeg afholdt mig fra grundet opgavens ringe omfang. Afsnit 1. Easy guide til internettet: Hvordan bliver data transporteret rundt på nettet? Det sker via såkaldte IP-numre - alle adresser har et unikt IP nummer (består af fire talrækker adskilt af punktummer og er en generel internetstandard) som er det pågældende steds adresse på internettet (ikke at forveksle med et domænenavn se appendiks). Når man så sidder hjemme ved sin computer og har fået en internetforbindelse af en internet service provider (ISP er) og går ud på en internetside, besøger man altså et IP nummer. Måden man kommer frem til adressen på er via routere (en slags intelligente sporskift) der med hjælp af TCP - transport control protocol får beskrevet ad hvilken rute de skal sendes 2. Routerne bliver konstant opdateret, med hvilke adresser der har hvilke IP numre, og hvilken vej trafikken skal sendes i netværket. Tit vil man ønske at besøge et websted hvis IP nummer ikke er hosted af ens egen ISP er (ligger på deres server) eller er på dennes 2 For en lidt mere overskuelig forklaring se:

5 interne netværk. Det betyder at den trafik, som bliver genereret på den ene ISP ers netværk skal over på en anden ISP eres netværk. Når to udbydere lad os kalde dem ISP X (kunne f.eks. være TDC) og ISP Y(get2net) skal bruge hinandens netværk f.eks. ved en eller ved besøg af en hjemmeside, der er hosted hos ISP X, skal ses af en fra ISP Y, så kan det ske på tre måder: 1) Man kan lave en privat peerings aftale. Hvor to ISP ere altså kobler deres netværk sammen et sted - med hver deres router og interface til forbindelsen. Det vil især komme på tale, hvis man har rigtig meget gensidig udveksling af trafik eller bor i nærheden af hinanden(!). 2) Man kan gå via DIX en - Danish internet exchange point i Lyngby hvor stort set samtlige danske ISP ere har koblet sig op. Det er denne IX den resterende del af opgaven vil koncentrere sig om. 3) Alle større danske ISP ere er connected til udlandet (internetudbydere der ikke tilbyder global dækning holder ikke længe) via en transitaftale også kaldet upstream eller via deres eget netværk (kunne være et søkabel over Atlanten). Man kan derfor vælge at gå via sin egen upstream forbindelse til modpartens upstream osv. - det er selvfølgelig ikke særlig efficient at sende dansk data rundt via f.eks. USA. Noget andet er, at transittrafik, hvor man betaler en anden ISP er eller IBP er for at transportere ens data, er meget dyrt 3 ifølge ISP erne på DIX en. I bilag 1 kan man se eksempler på, hvordan trafikken bevæger sig på internettet. 3 Det blev desværre ikke uddybet hvad ISP erne forsår ved dyrt. Men kan vel sammenlignes med DIX en, der koster ca kr. om året og af alle, undtagen en, bliver anset for billigt.

6 Afsnit 2 DIX - hvad er det? DIX er et dansk IX (switch) som har eksisteret siden 1994 og rent fysisk er placeret i Lyngby. Den bliver betjent af UNI-C på deres netværkscenter 4. Et IX er et internet exchange point, hvor man skifter fra et netværk til et andet. I praksis vil det som oftest 5 være fra en ISP er - Internet service provider 6 - til en anden ISP er. En IX er altså et slags knudepunkt(switch) der forbinder de forskellige ISP ere med hinanden 7. Alternativet til DIX en er som tidligere omtalt en privat peering imellem de enkelte ISP ere eller, at man bruger de dyre transitaftaler. Hvis vi ser det fra den enkelte ISP ers synspunkt, så fungerer det på den måde, at man har et fælles medie i selve IX'en, hvor man kan forbinde et kabel hen til sit eget net. Alle der er med i IX'en har således en forbindelse "hjem" og en forbindelse i det fælles medie i IX'en. Det i sig selv gør det billigt. Idet man kun behøver en bred forbindelse for at få kontakt til mange ISP'ere - og så 4 Det var UNI-C, som foreslog, at der skulle laves et dansk exchange point, og derfor fik de lov at oprette det. 5 Nogle ISP ere er også IBP ere Internet Backbone Providers definitionen på en backbone er meget flydende, men i denne opgave brugt som en, der har et søkabel over atlanten f.eks. globalone(ejet af France Telekom, som igen er ejet af Orange forvirret?) 6 Ifølge Allan Christensen, Unix ansvarlig på Netcentralen, er definitionen på en ISP er: En der tilbyder dial-up dvs. som man bruger til at komme på nettet med. 7 Hvis DIX en ikke fandtes, ville visse danske ISP ere ikke kunne nå hinanden (Finn Bundgaard, AT&T)

7 selvfølgelig et par meter kabel ude i selve IX en 8. Alternativet var jo at lave "privat peerings" med alle de udbydere, der er tilstede i DK (DIX). Det er dog ikke muligt for alle at basere det udelukkende på peeringsaftaler, idet enkelte store ISP ere ikke gider peere med meget små ISP ere 9. Peeringsaftaler kræver, at man skal bruge en forbindelse per udbyder. De forbindelser behøver ikke at have samme dimensioner som den føromtalte brede forbindelse (Det ene kabel til DIX en), men man skal bruge mange flere af dem (der er 29 medlemmer i DIX en, så man skulle lave 28 individuelle opkoblinger). Prisen per megabit (enhed for bredden af forbindelsen) falder jo højere båndbredde man har 10. En anden vigtig ting ved DIX en er, at man sparer interfaces i sit udstyr. Med en IX forbindelse behøver man kun et interface mod det fælles medie, hvorimod man skal bruge et interface per udbyder, man har en "private peering" med. Det er temmelig billigt at være tilsluttet DIX en de enkelte ISP ere betaler gennemsnitligt en årlig afgift på ca Dkr 11. Det er en afgift for at få plads til at opstille en router i DIX en. Eller som Jan Ferré, civilingeniør, og en af de ansvarlige for driften af DIX en, udtalte: Det eneste man får for de penge, er lov at være her! De tekniske krav til en ISP er, som ønsker at benytte DIX en, er en samling AS numre hvor AS står for autonomt system og et tilhørende adresserum 12. Derudover skal man som tidligere omtalt have en linie hjem og et par meter kabel i Lyngby. I selve DIX en kan f.eks. opstilles en Cisco-router (med Fast Ethernet 100 Mbits/sek - FE) og et interface mod ens eget net - det kan fås for 8 Man skal selv have alt med til DIX en UNI-C stiller kun plads til rådighed. 9 Ifølge Andreas Plesner Jacobsen, Worldonline, vil AT&T, UUnet og Teleglobe kun lave peeringsaftaler med ISP ere, der har en vis mængde trafik. 10 Et lidt kontroversielt udsagn, der ikke entydigt kan verificeres. 11 De præcise betingelser kan læses på 12 Meget teknisk. Men betyder groft sagt, at man skal være registreret som ISP er det er altså ikke nok at have en server :-)

8 ca Dkr. 13 En forbindelse til den svenske IX (D-GIX) koster ca gange så meget. Så set i det lys er DIX en meget billig. I min rundspørge blandt ISP erne var der kun en, der mente, det var dyrt at være på DIX en. Afsnit 3 DIX ens betydning for internettet i Danmark I min rundspørge blandt ISP erne på DIX en var der bl.a. tre spørgsmål omkring DIX ens betydning for internettet i Danmark. Stort set samtlige ISP ere mente, at DIX en gjorde nettet billigere og mere økonomisk efficient, end hvis man udelukkende skulle klare sig med private peeringsaftaler og transitaftaler. Det var ikke muligt at få et entydigt svar på om det gjorde trafikafviklingen nemmere og hurtigere. Især angående hurtigheden var det svært at få et entydigt svar det fordelte sig med ca. 50 % der mente, det gjorde det hurtigere, og 50 % mente det blev langsommere. Jeg forsøgte at lave en slags test (se bilag 1) af, hvad det betyder, at trafikken går ind over DIX en. Men da det ifølge Allan Christensen, Netcentralen, og Knud Bisgaard Olesen, TDC, ikke har nogen betydning for kvaliteten af trafikruten, hvor mange hop den tager(se bilag1), er det svært at måle. F.eks. tager TDC sporingerne mange hop, men ifølge TDC er det fordi, TDC's net er meget distribueret, med ca. 200 routere spredt ud over landet. Ifølge Thomas Køster Rasmussen, Tele1Europe, sparer man hop i forhold til en transitaftale, medens en peeringsaftale ville give samme antal hop 14. Et andet spørgsmål der var stor uenighed om, var 13 Ifølge Thomas Køster Rasmussen Tele1Europa. 14 Lyder umiddelbart intuitivt logisk.

9 hvorvidt DIX en er mest til fordel 15 for de store eller små ISP ere 16. Der blev ikke rigtig givet nogen lødige argumenter for nogle af synspunkterne, men f.eks. TDC svarede følgende: Det er især en fordel for små ISP'ere at være på DIX'en, da man med én forbindelse til DIX'en kan nå mange forskellige ISP'ere. TDC kunne godt undvære tilstedeværelsen på DIX'en, og helt basere sig på private peeringer, men har ment det formålstjenligt at kunne peere med en del mindre ISP'ere for at fremme Internet udviklingen i Danmark 17. DIX en er under alle omstændigheder med til at sikre at alle ISP ere kan få transporteret deres trafik hvilket må være en fordel for de små. Ifølge tele1europa er DIX'en en af de IX'er 18, hvor det er mindst forskel på at være stor hvilket skyldes at den er relativ lille og derfor kan de små være med uden store tekniske investeringer. Det store spørgsmål om nettet vil blive ved med at være helt frit - stillede jeg til Jan Ferré. Det mente han så afgjort, at det ville. Umiddelbart er der ingen ISP/IBP er, som kan blive så store, at de ville kunne slippe af sted med at lukke trafikken for nogen. De eneste restriktioner Jan Ferré kunne forestille sig, var hvis et land, område eller selskab destabiliserede nettet - f.eks. at al hacking kom fra et land så ville man måske i en periode kunne lave et samarbejde imellem alle de implicerede ISP ere/ibp ere omkring at stoppe trafikken herfra. 15 Da stort set samtlige kendte ISP ere er på DIX en, går jeg udfra det er en fordel at være der - ellers ville de vil opsige abonnementet? 16 Af de mange forskellige svar fremgik det mellem linierne, at det er en stor fordel at være en stor ISP er. Hvilken må betyde, at der er stordriftsfordele ved netdrift. 17 Flotte ord af Knud Bisgaard Olesen, TDC. 18 Se Appendiks for kort over europæiske IX ere.

10 Konklusion: DIX en må formodes at være en gevinst for det danske bidrag til internettet. Det er en billig måde at sikre fuld connectivity og har med stor sandsynlighed gjort driften af nettet billigere ved at undgå unødig transittrafik (via udlandet). Uden en større analyse kan det ikke fastslås om DIX en giver størst fordel til de store eller de små ISP ere. men umiddelbart virker det som om at DIX en især har været en fordel for små ISP ere, der ikke kan få private peeringsaftaler med de store, men alligevel forbliver fuldt connected uden at måtte bruge de dyre transitaftaler. En IX er en smart måde at sikre billigere domestic trafik, og DIX en har sikkert spillet en positiv rolle for internettets udbredelse i Danmark siden oprettelsen i maj En større og mere teknisk undersøgelse vil måske kunne afsløre, om DIX en gør nettet nemmere og hurtigere. Den lave pris både på at være på DIX en men også på det nødvendige tekniske udstyr kan godt have gjort det danske marked for ISP ere mindre fragmenteret (sikret flere udbydere) dette kan dog ikke begrundes ud fra denne opgave men vil kræve en selvstændig undersøgelse.

11 Litteraturliste: 1) Crémer, Jacques og Harton, Cyril: The pricing of critical applications in the internet - Juli ) Crémer, Jacques, Rey Patrick og Tirole, Jean: Connectivity in the commercial internet - Maj ) Diverse hjemmesider blandt andet: og 4) udvekslinger med ISP erne på DIX en 5) Samtale med civilingeniør Jan Férre, DIX en. 6) Samtale med Netadministrator Allan Christensen, Netcentralen. -

12 Bilag 1 For at få et overblik over hvordan IP numrene bevæger sig gennem systemet kan man gå ud i MS-dos-promft medens computeren er online og lave en tracert kommando. På den måde får man ruten til den valgte adresse. Følgende er udført med en TDC ADSL512 forbindelse og outputtet ser ud som følger: Kommando: Tracert Sporer rute til [ ] over et maksimum af 30 hop: ms 59 ms 49 ms bynxx1.ip.tele.dk [ ] 2 47 ms 44 ms 39 ms ge m.bynxg1.ip.tele.dk [ ] 3 42 ms 45 ms 48 ms pos m.albnxg1.ip.tele.dk [ ] 4 42 ms 41 ms 45 ms pos m.albnxa1.ip.tele.dk [ ] 5 45 ms 45 ms 43 ms pos m.albnxg2.ip.tele.dk [ ] 6 43 ms 39 ms 50 ms pos m.boanxg1.ip.tele.dk [ ] 7 48 ms 44 ms 49 ms pos m.boanxg2.ip.tele.dk [ ] 8 45 ms 45 ms 48 ms ge m.boanxt1.ip.tele.dk [ ] 9 54 ms 63 ms 58 ms peer.atm m.boanxt1.peer.tele.dk [ ] ms 54 ms 63 ms v8-car-sto-fe0-0.global-ip.net [ ] ms 55 ms 58 ms v8-car-sto-fe0-0.global-ip.net [ ]

13 12 57 ms 61 ms 54 ms [ ] Sporing fuldført. Som det fremgår foregår de 9 første hop på TDC s eget net og i hop 9 (hvert hop = en router) skifter det så til Globalones net og de har en privat peerings aftale. Et eksempel er følgende der er udført med et 56k modem hos get2net. C:\>tracert Sporer rute til worldonline.dk [ ] over et maksimum af 30 hop: ms 111 ms 110 ms lo0.cisco407.get2net.dk [ ] ms 95 ms 114 ms fe2-0.val36.bb.uni2.net [ ] ms 93 ms 98 ms fe3-1.val1-core.bb.uni2.net [ ] ms 91 ms 98 ms pos8-0-0.nesa3.bb.uni2.net [ ] ms 106 ms 98 ms wol-gw.dix.dk [ ] 6 99 ms 95 ms 111 ms ATM cr0.pbv.worldonline.dk [ ] ms 114 ms 119 ms worldonline.dk [ ] Sporing fuldført. Som man kan se går denne internetrute over DIX en og er altså et eksempel på hvad DIX en bliver brugt til.

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Emner Hvad er BGP Autonome Systemer (AS) BGP grundlæggende Overvågning af BGP Hvad er BGP? Border Gateway Protocol BGP er beskrevet i to RFC er

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt 2017 Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Sådan fikser du din netværks

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Hub & Lag 2 Switch - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Ethernet enhederne Ethernet Lag 2 Switch eller Ethernet HUB - det ka da være lige meget! Eller ka det nu også det??? ;-) HUB De ser meget

Læs mere

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Workshops om netværk

Workshops om netværk Workshops om netværk 1. Intro + netværkslag 2. Transportlag 3. Socket programmering 4. TBA Se evt. www.control.aau.dk/~jens/teaching/itc_2011 Sådan virker Internettet Jens Myrup Pedersen Lektor, jens@es.aau.dk

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

HURTIGT OG STABILT INTERNET GØR DIT SOMMERHUS EKSTRA ATTRAKTIVT STÆRKT TILBUD TIL ALLE SOMMER- HUSEJERE

HURTIGT OG STABILT INTERNET GØR DIT SOMMERHUS EKSTRA ATTRAKTIVT STÆRKT TILBUD TIL ALLE SOMMER- HUSEJERE HURTIGT OG STABILT INTERNET GØR DIT SOMMERHUS EKSTRA ATTRAKTIVT STÆRKT TILBUD TIL ALLE SOMMER- HUSEJERE Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab SOMMERHUSE MED HURTIGT INTERNET ER EFTERTRAGTEDE SLÅ TIL

Læs mere

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET 8.8.2011 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007

Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP. René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 Datanet Obligatorisk opgave 3: IP og ICMP René Hardi Hansen Michael Falcke Nilou Anders Bjerg Pedersen Hold 1 26. september 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at analysere IP-protokollen ved at betragte

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. NC Service Desk FLIS Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen [Company E-mail] Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App til iphone og Android Midt Solu on A/S Godthåbsvej 23-25 8660 Skanderborg Tlf. 70 22 19 03 e-mail: info@midtsolu on.dk Web: www.midtsolu

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81 Side 1 af 5 Returadresse: TDC Privat, Salgssupport, Borups Alle 43-45, 2200 København N Erland Lindberg Tegnestuechef Nørrebyvej 16 Nørreby Nørreby 4791 Borre Betales senest 01. oktober 2013 Momsfri kr.

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

Trådløst netværk radiobølger

Trådløst netværk radiobølger Trådløst netværk radiobølger Markedet for trådløst udstyr udvikler sig væsentligt hurtigere end andre markedssegmenter indenfor LAN-udstyr (Local Area Network). De fleste produkter på markedet er baseret

Læs mere

Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks

Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks Kom godt i gang DRG 500 serie Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fbernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Tilslutning af tv, internet og telefoni 05 En verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion...

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... Web 2.0 Af Frederik Adamsen Indholdsfortegnelse Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... 6 Frederik Adamsen Kom/IT Web 2.0 Side

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

IT-sikkerhed MED CODING PIRATES

IT-sikkerhed MED CODING PIRATES IT-sikkerhed MED CODING PIRATES Hvad er truslerne? Hygiejne er ikke god nok, patching, backup, kodeord og oprydning efter stoppede medarbejdere. Det er for let, at finde sårbare systemer. Brugere med for

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Som de fleste beboere er opmærksomme på, er bolig:net a/s valgt som ny udbyder af internetadgang i e/f Femkanten. Det er vi hos bolig:net meget glade

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

WiFi Vejledning. Smart serien 2016

WiFi Vejledning. Smart serien 2016 WiFi Vejledning Smart serien 2016 Forudsætninger for opkobling: En smartphone (ios el. Android) med app en Smart Airconditioner af Samsung installereret. Husk at opdatere denne hvis installationen er af

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

DNS teknisk set. - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1

DNS teknisk set. - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion!

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion! IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere