E-Business i praksis. E-Business i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-Business i praksis. E-Business i praksis"

Transkript

1 planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts 2003 Martin Borgen hvem er ham der taler nu Martin Borgen erhvervsjurist & cand.it 3 års erfaring som projektleder hos FDIH fritidsselvstændig også kaldet hyperborgen vild med networking og videndeling drømmer om: PhD om retsinformationsøkonomi 3. marts 2003 Martin Borgen

2 dagens referenceramme BLU Butiksløsningsudbyder (jubii.dk) (dandomain) (TDC Internet) Prissammenlingning (edbpriser.dk) (pricerunner.dk) Forretningsvilkår DIN eshop Shopping Centre (i-butikker.dk) PBS PSP Payment Service Provider (DIBS A/S) 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop Indledende betragtninger: i. Forbrugerpolitik og forbrugerbeskyttelse - hvad er formålet? ii. Forbrugerbeskyttelse på europæiske plan - EU ret iii. Flere typer af retskilder - forskellige niveauer af forbrugerbeskyttelse iv. Dagens fokus er på B2C Internet handel fra dansk virksomhed til dansk forbruger i Danmark v. To opgaver: Teknik og Information 3. marts 2003 Martin Borgen

3 den lovlig webshop De relevante juridiske regler for B2C Internethandel i Danmark 1. Persondatapolitik 2. Virksomhedsoplysninger 3. Bestilling af varer 4. Betaling 5. Fragtoplysninger 6. Fortrydelsesret 7. Reklamation 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop - persondatapolitik Persondataloven (PDL) - Lov nr. 429 af 31. maj , stk. 1, nr. 1) Personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). 2) Behandling: Enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for. 8) Den registreredes samtykke: Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. 3. marts 2003 Martin Borgen

4 den lovlig webshop - persondatapolitik Sondring mellem grundprincipper i 5 og behandlingsprincipper i Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, 2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, 7) behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop - persondatapolitik Persondata til brug i markedsføringen Stk. 2. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens 6 a. Stk. 3. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 2 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i stk. 1, nr. 7, er opfyldt. 36. Fremsætter en forbruger indsigelse herimod, må en virksomhed ikke videregive oplysninger om den pågældende til en anden virksomhed med henblik på markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed. Stk. 2. Inden virksomheden videregiver oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på markedsføring eller anvender oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, skal den undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Inden oplysninger om en forbruger, der ikke i CPR har frabedt sig sådanne henvendelser, videregives eller anvendes som nævnt i 1. pkt., skal virksomheden tydeligt og på en forståelig måde oplyse om retten til at gøre indsigelse efter stk. 1. Forbrugeren skal samtidig gives adgang til på en nem måde inden for to uger at gøre sådan indsigelse. Oplysningerne må ikke videregives, inden fristen til at gøre indsigelse er udløbet. Stk. 3. Henvendelse til forbrugeren efter stk. 2 skal i øvrigt ske i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens 6 a og regler udstedt i medfør af markedsføringslovens 6 a, stk marts 2003 Martin Borgen

5 den lovlig webshop - persondatapolitik Persondata til brug i markedsføringen Lovsondring Markedsføringsloven regulerer spørgsmålet om hvorvidt der må markedsføres Persondataloven regulerer spørgsmålet om hvilke data, der må bruges til markedsføring Oplysningstyper Specifikke kundeoplysninger Generelle kundeoplysninger Reglerne Specifikke oplysninger kræver samtykke for videregivelse Generelle oplysninger kræver ikke samtykke - men der skal være mulighed for indsigelse Markedsføringslovens 6a 6 a. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det Rodet lov-miks To love, der regulerer nærliggende og sammenhængende retsområder, varetages af to forskellige styrelser. Skaber 8 kombinationer af samtykke- og indsigelseskrav afhængig af oplysningstyper, kommunkationsform og anvendelsesområde. 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop - virksomhedsoplysninger virksomhedens navn virksomhedens fysiske adresse virksomhedens e-postadresse virksomhedens telefonnummer og fax nummer (hvis en sådan haves) virksomhedens organisationsform ved personligt ejet virksomhed skal navnet på indehaveren oplyses etableringsåret for virksomheden virksomhedens CVR-nummer 3. marts 2003 Martin Borgen

6 den lovlig webshop - bestilling og aftaleindgåelse Aftaleloven 1. Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. 9. Har nogen i henvendelse, som ellers ville være at anse som tilbud, anvendt ordene»uden forbindtlighed«,»uden obligo«eller lignende udtryk, anses henvendelsen alene som opfordring til at gøre tilbud i overensstemmelse med dens indhold. 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop - bestilling og aftaleindgåelse E-handelslovens 12: ( 12 besked) - den erhvervsdrivende skal uden unødig forsinkelse fremsende en elektronisk bekræftelse på modtagelsen af en elektronisk ordre. - en 12-besked ikke har nogen juridisk betydning for, hvornår en aftale er indgået Forbrugeraftalelovens 11a: ( 11a-besked) - snarest muligt efter aftalen om købet er indgået skal kunden have meddelelse herom - meddelelsen skal overbringes kunden læsbart og på et varigt medium ( ) - meddellelsen skal indeholde oplysninger om det købte, vilkår, procedure etc. - en 11a-besked har ikke nogen juridisk betydning for, hvornår aftalen er indgået 3. marts 2003 Martin Borgen

7 den lovlig webshop - bestilling og aftaleindgåelse Hvornår ønsker virksomheden at blive bundet til aftalen med kunden, når varen bestilles via e-butikken? Når bestillingen fra kunden modtages i systemet? Når en bestilling er blevet behandlet af en medarbejder? Når varen afsendes fra virksomheden? Hvorfor kan man (lovligt) stille dette spørgsmål? Hvorfor er det godt at stille dette spørgsmål? Hvilke konsekvenser har det, at stille dette spørgsmål? 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop - bestilling og aftaleindgåelse Når bestillingen fra kunden modtages i systemet? Dette svar bygger på, at websitets udbud af varer betragtes som reelle tilbud, som virksomheden er forpligtet til at levere, såfremt der modtages en bestilling (en aftaleretlig accept) på en vare. Når en bestilling er blevet behandlet af en medarbejder? Dette valg bygger på at ordrer opsamles og behandles manuelt således, at en fysisk person i virksomheden tager stilling til om varen kan leveres til den angivne pris. Når varen afsendes fra virksomheden? Valget af dette svar giver virksomheden mulighed for at afslå en bestilling. Dette svar betyder at vareudbudet på websitet betragtes som opfordringer til at gøre tilbud. 3. marts 2003 Martin Borgen

8 den lovlig webshop - bestilling og aftaleindgåelse Konsekvenser ved svar 1 = udbud af varer = tilbud Der skal ikke tages forbehold eller angives særlige forhold i relation til aftaleindgåelsestidspunktet. Det kan dog være en god ide at skrive at bestillingen er bindende eller evt. hvordan afbestilling kan foretages og inden for hvilken tidsfrist. Der skal udsendes en 12-besked efter modtagelsen af bestillingen. Denne besked bør samtidig indeholde en ordrebekræftelse (som servicemeddelelse) samt 11a oplysningerne. Konsekvenser ved svar 2 = udbud af varer = opfordring til at gøre tilbud Der skal tydeligt på websitet angives, at vareudbuddet er opfordringer til at gøre tilbud og at virksomheden forbeholder sig retten til at afvise enhver bestilling, som virksomheden ikke ønsker at imødekomme. Der skal ved modtagelsen af bestillingen udsendes en 12-besked, hvor det tydeligt angives at aftalen ikke er indgået, før virksomheden har foretaget en fysisk behandling af ordren. Der skal efter menneskelig behandling af bestillingen sendes en ordrebekræftelse (accept af aftalen) til forbrugeren og indeholde 11a oplysningerne. 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop - betaling Lov om visse betalingsmidler Ingen oplysningsforpligtelser men tekniske krav og lovreguleret ansvar for misbrug! Banken hæfter ved misbrug på nettet! Kan dankort nummeret "aflyttes" på nettet? Hvilken rolle spiller PBS Hvad er kryptering og hvilken rolle spiller det for dankortet som betalingsmiddel på nettet. 3. marts 2003 Martin Borgen

9 den lovlig webshop - fragtoplysninger Prisoplysninger Lov om mærkning med pris kræver oplysning af priser incl. moms Forbrugeraftaleloven kræver købeubetinget adgang på websitet til oplysninger om fragtomkostningerne (pris-tabellen fra Post Danmark) 3. marts 2003 Martin Borgen den lovlig webshop - fortrydelsesret Fortrydelsesretten varer i 14 dage men gælder ikke alle varer. Hvornår og hvor langt løber fortrydelsesretten Nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen på den angivne adresse. Ingen krav om returskemaer etc. (e-mærkets krav) Hvem betaler fragten? Returnering i væsentlig samme stand og mængde Køberens brug af genstanden må ikke medfører at varen mister en væsentlig del af sin værdi 3. marts 2003 Martin Borgen

10 den lovlig webshop - reklamation Reklamation Ingen informationforpligtelse 2 års reklamationsret Krav om omlevering - altid! Den erhvervsdrivende skal refundere fragtomkostningerne ved reklamationsreturnering Undersøgelsesgebyr - OK hvis tydeligt accepteret ved indlevering. Er der forskel på reklamationsret, reklamationsfrist og garanti? 3. marts 2003 Martin Borgen e-handelsdirektivet & e-handelsloven Harmonisering af informationssamfundstjenester Afsenderlandsprincip indenfor det koordinerede område 3. marts 2003 Martin Borgen

11 cases til fredag Gruppe A: Find mindst 5 fejl! Gruppe B: Hvilken pris gælder? Gruppe C: Betalinger på nettet - et ansvarsspørgsmål! Gruppe D: CRM hos Haburi.com - er det lovligt? Gruppe E: Markedsføring digitalt i EU 3. marts 2003 Martin Borgen tak for i dag Martin Borgen 3. marts 2003 Martin Borgen

12 1

13 2

14 3

15 4

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Artiklen præsenterer de relevante lovbestemmelser, der findes i forbindelse med markedsføring

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser B2C

Salgs- og leveringsbetingelser B2C Salgs- og leveringsbetingelser B2C 1. Priser og betaling Alle priser findes under det relevante produkt og prisen er angivet inkl. moms. Udover prisen på produktet tillægges en pris for fragt. Fragtprisen

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar. BETINGELSER Gældende per 15. maj 2015 Generelle bestemmelser Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere