Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen"

Transkript

1 Tryksag Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med CPR: Fra CPD til CPR Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring eller send en Seniorkonsulent Jens G. Rasmussen Ring eller send en Hvordan er de nye regler i byggevareforordningen (CPR) og hvad betyder de for jer? Konsulent Henrik Rudolf Ring eller send en Konsulent Mette Belling Skov Ring eller send en Konsulent Merete Westergaard Bennick Ring eller send en ISBn print ISBn pdf Kollegievej Charlottenlund Tlf Fax

2 Oversigt Hvorfor denne pjece? Hvorfor denne pjece? Hvad indeholder byggevareforordningen? Hvad er reglerne for markedsføring af byggevarer? Hvad er det nye 7. krav til byggevarer? Hvad skal I være særligt opmærksomme på? Hvad er markedskontrol? Nogle vigtige begreber Farlige stoffer Nyttige links Velkommen til Bliv klar til byggevareforordningen. Denne pjece giver jer overblik over de væsentligste ændringer i forbindelse med overgangen fra byggevaredirektivet (CPD) til byggevareforordningen (CPR) den 1. juli De største ændringer bliver, at CE-mærkningen fremover skal dokumenteres gennem en ydeevnedeklaration (DoP), og at byggevareforordningen ikke skal implementeres i de enkelte EU-landes lovgivning. Den er automatisk gældende i alle landene. Pjecen er skrevet til producenter, importører og distributører af byggevarer samt til rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører eller håndværkere. Der er også gode råd til bygherrer om at undgå overraskelser i byggesager. Der er udgivet i alt to pjecer i serien Bliv klar til byggevareforordningen. I kan fx læse om, hvad de nye regler betyder for producenter og importører af varer til videresalg, der indeholder kemiske stoffer, som står på kandidatlisten. Pjecen kan downloades - gratis - på webshop.ds.dk eller bestilles i en printudgave. Hvis I har spørgsmål til indholdet i denne pjece, er I velkomne til at kontakte seniorkonsulent Erling Trudsø på Hvis I vil vide mere

3 Hvad indeholder byggevareforordningen? Hvad er reglerne for markedsføring af byggevarer? Overgangen fra byggevaredirektivet til byggevareforordningen er ikke nogen større revolution, men snarere en videreudvikling af et gammelt direktiv. Omdrejningspunktet vil stadig være de cirka 450 harmoniserede produktstandarder. Den største ændring er, at producenter fremover skal dokumentere CE-mærkningen ved hjælp af en ydeevnedeklaration (DoP). Den vigtigste årsag til, at EU nu indfører byggevareforordningen er, at der ikke har været en ensartet tilgang til CE-mærkning og markedsføring af byggevarer i EU. Nogle EU-lande har fx stillet krav om dokumentation, prøvning og mærkning ud over det, som produktstandarderne allerede foreskrev. Dermed er der sket en utilsigtet skævvridning i handel og markedsføring af CE-mærkede byggevarer, som der nu rettes op på. Fra den 1. juli 2013 er alle erhvervsdrivende i forsynings- og distributionskæden ansvarlige for, at der ikke bringes varer på markedet uden CE-mærkning. Det betyder, at importører af byggevarer skal sikre sig, at varerne er i orden og opfylder kravene i produktstandarderne (EN). Tilsvarende skal danske virksomheder, der markedsfører deres produkter i andre EU-lande, kende reglerne, fx bygningsreglementet, i det pågældende EU-land. Læs mere under Hvad er markedskontrol? Hvis varen er omfattet af en harmoniseret standard er det obligatorisk at CE-mærke den i henhold til anneks ZA i standarden.

4 Hvad er det nye 7. krav til byggevarer? Byggevaredirektivet stiller 6 væsentlige produktkrav, som er indarbejdet i de harmoniserede standarder. Med byggevareforordningen tilføjes der et 7. krav. De 6 krav er: 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet, dvs. sikring af bygningen mod sammenstyrtning, deformation eller beskadigelse. 2. Brandsikring, dvs. sikring af bygningens bæreevne i et bestemt tidsrum under en brand, brandudvikling, begrænsning og spredning af ild og røg samt muligheder for evakuering, redning og brandbekæmpelse. I tillæg til de 6 ovennævnte krav kommer der med byggevareforordningen et 7. væsentligt krav. Det omhandler bæredygtighed, som indebærer, at bygninger og anlæg skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde, og navnligt sikre > > genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter nedrivning > > bygværkers holdbarhed > > anvendelse af miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer i bygværkerne. 3. Hygiejne, sundhed og miljø, dvs. sikring mod afgivelse af farlige gasser, kemiske stoffer eller stråling til indeluften, til drikkevand eller spildevand samt fugtdannelse i bygningen. 4. Sikkerhed og adgangsforhold, fx minimering af ulykker og skader ved brugen af bygningen, fald, elektrisk stød og tilgængelighedshensyn til personer med handicap. 5. Beskyttelse mod støj, dvs. sikring mod støj i eller uden for bygningen, som medfører sundhedsfare eller påvirker søvn, hvile eller arbejde. 6. Energibesparelse og varmeisolering, fx reduktion af energiforbruget til opvarmning, køling, belysning og ventilation.

5 Hvad skal I være særligt opmærksomme på? Producent Hvis I producerer i henhold til en harmoniseret DS/EN-produktstandard, skal I inden den 1. juli 2013 få overført de nuværende produktdata fra den nuværende attestering af overensstemmelse (AoC) til den nye ydeevnedeklaration DoP. Hvis dokumentationen lever op til de nuværende krav, bør der ikke være problemer med at overføre disse produktdata til det nye format. Der er endnu ikke udstukket retningslinjer i form af mandater fra EU-Kommissionen til, hvordan bæredygtighed skal håndteres på produktområderne og i de enkelte standarder. Det er derfor en god idé at overføre de nuværende produktdata til DoP, men lade punktet om bæredygtighed stå åbent. I bør også opdatere diverse andre formularer og procedurer i jeres kvalitetsstyringssystem. Importør og distributør (forhandler) I skal sikre jer, at jeres danske og udenlandske leverandører er klar til at opfylde byggevareforordningens krav om dokumentation senest den 1. juli Rådgivende ingeniør og arkitekt I skal opdatere jeres beskrivelser og udbudsbetingelser i overensstemmelse med de nye krav inden den 1. juli Entreprenør og håndværker I skal sikre jer, at jeres systemer og procedurer for modtagekontrol af byggevarer er på plads inden den 1. juli Bygherre Som bygherre/bygningsejer er I ansvarlige jf. byggeloven og de underliggende specifikke krav og bestemmelser i bygningsreglementet (BR10). I BR10 er der et antal henvisninger til harmoniserede DS/ EN-standarder, som I skal sikre, at jeres rådgivere og entreprenører indarbejder i byggeriet. For alle de nævnte parter vil der sandsynligvis være behov for at medarbejderne i virksomhederne instrueres i at håndtere de nye regler.

6 Hvad er markedskontrol? Når producenten anbringer et CE-mærke på en byggevare betyder dette, at producenten påtager sig ansvaret for, at byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Alle led i forsyningskæden i byggesektoren skal være opmærksomme på, at reglerne for myndighedernes markedsovervågning vil være strammet op fra 1. juli I Danmark er Energistyrelsen myndigheden bag markedsovervågningen. Denne kontrol kan ske reaktivt på baggrund af en anmeldelse, fx fra en producent, proaktivt som et resultat af en udvælgelse af et specifikt produktområde til en bredere kontrol eller som rapex, hvor et andet EU- lands byggemyndighed varsler Danmark om et sikkerhedsproblem. Mikrovirksomheder, dvs. virksomheder med under 10 ansatte og under 2 mio. euro i årlig omsætning, vil fremover kunne arbejde under nogle lempeligere regler og forenklede procedurer vedr. vurdering af en byggevares egenskaber. De nærmere regler herfor er dog endnu ikke fastlagt af EU-Kommissionen. Nogle vigtige begreber Dansk Engelsk Definition byggevare construction product enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf, og hvis ydeevne har indflydelse på bygværkets ydeevne (sikkerhed jf. de 7 væsentlige krav) system kit en byggevare, der bringes i omsætning af en enkelt fabrikant som et sæt på mindst to separate komponenter, der skal kombineres for at blive monteret i det pågældende bygværk et bygværk væsentlige egenskaber en byggevares ydeevne ydeevnedeklaration vurdering og kontrol af ydeevnens konstans gøre tilgængelig på markedet bringe i omsætning erhvervsdrivende construction works essential characteristics performance of a construction product declaration of performance (DoP) attestation and evaluation of the constancy of performance (AVCP) making available on the market placing on the market economic operator bygnings- og anlægsarbejder de af byggevarens egenskaber, der vedrører de væsentlige 7 krav til bygværker ydeevne med hensyn til de relevante væsentlige egenskaber udtrykt i niveau eller klasse eller i en beskrivelse ved at udarbejde ydeevnedeklarationen står fabrikanten inde for, at byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne fabrikanterne udarbejder som grundlag for ydeevnedeklarationen en teknisk dokumentation, der beskriver alle de relevante elementer vedrørende det krævede system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans enhver levering af en byggevare med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag første tilgængeliggørelse af en byggevare på EU-markedet fabrikanten, importøren, distributøren eller den bemyndigede repræsentant

7 Farlige stoffer Nyttige links Byggevareforordningen Producenten skal sikre sig, at der sammen med DoP leveres et sikkerhedsdatablad, hvor indholdet af kemiske stoffer under REACH-forordningen er anført. I byggevareforordningens bestemmelser refereres der direkte til REACH. I kan læse mere om, hvad REACH betyder for producenter og importører af varer til videresalg, der indeholder kemiske stoffer, som står på kandidatlisten i den anden pjece i serien: Er I klar til byggevareforordningen? Læs, hvordan I henter pjecen i forordet. Dansk Standard CE-mærkning Byggevareinfo ProductContactPoint Det danske produkt kontaktpunkt, som Dansk Standard driver på vegne af Energistyrelsen.

8 Byggeloven Bygningsreglementet (BR10) Den Europæiske Unions Tidende (Official Journal) Nando (liste over harmoniserede produktstandarder og datoer for CE-mærkning)

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Byggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Udbud for www.byggevareinfo.dk

Udbud for www.byggevareinfo.dk 16. september 2010 /LUN Udbud for www.byggevareinfo.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden www.byggevareinfo.dk.

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer

om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer 1 Pjecen er resultatet af et projektsamarbejde mellem Dansk Industri, Plastindustrien og EmballageIndustrien. Projektet er finansieret

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Produktoversigt 2014

Produktoversigt 2014 Produktoversigt 2014 Denne produktoversigt udgives af, VIF. Siden d. 1. marts 2003 har det været et krav fra bygningslovgivningen, at alle varmeisoleringsmaterialer der kan CE-mærkes, skal være det. Oversigten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER af Jørgen Sommer Udviklet i samarbejde mellem PC SCHEMATIC A/S og EVU. 1/5-2010 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S. Forord og indhold

Læs mere