Bang & Olufsen. Afslutningsprojekt. Strategi for markedspenetrering i Kina. Af Kim Skals. Udarbejdet på: HD-studiets 1. del.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bang & Olufsen. Afslutningsprojekt. Strategi for markedspenetrering i Kina. Af Kim Skals. Udarbejdet på: HD-studiets 1. del."

Transkript

1 Af Kim Skals Afslutningsprojekt Udarbejdet på: HD-studiets 1. del Hold B AAU, maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Leaner, faster, stronger Problemformulering Metode Porters Five Forces som udgangspunkt for en strategisk analyse Taksonomiske overvejelser Konkurrencesituationen Konkurrencestrategi Vækststrategi Markedsform Kunderne Prisoptimering vd grænsemetoden Prisdifferentiering Markedsføring og produktets livscyklus B&O som en ny konkurrent B&O s værdikæde Værdikæden for Kina Investering Beregningseksempel Beovision Avant Konklusion Perspektivering Porters five forces i et dybere perspektiv PESTEL-analyse Litteraturliste Omfang: tegn uden mellemrum 15 normalsider (v tegn pr. normalside) 18 figurer 2 tabeller Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 2 af 31

3 1. Leaner, faster, stronger Finanskrisen har ramt B&O s markeder hårdt, og koncernen har under den seneste finanskrise oplevet en nedgang i omsætning fra mere end 4,2 mia. kr. i 2006/2007 til knap 3 mia. kr. i 2012/2013 [Regnskab, 2012/2013]. I samme periode er økonomien vokset kraftigt i Kina med vækstrater på 9-14 % [GDP, OECD]. B&O har været til stede på de kinesiske marked i begrænset omfang i en årrække, men har ikke formået at opnå den omsætning, som må forventes i et marked under en så kraftig vækst. Siden 2011/2012, hvor B&O vedtog deres nuværende strategiplan Leaner, faster, stronger indeholdende seks must-win-battles, har en af disse must-win-battles været at vokse i Brik-landene. B&O har siden satset hårdt på at øge markedsandelen på det kinesiske marked [Regnskab, 2012/2013]. I første omgang har det ikke været en udpræget succes, men efter at have gjort en række erfaringer har B&O i 2013 overtaget 31 af 36 eksisterende B&O-butikker i landet, etableret nye butikker med bedre beliggenhed samt lavet en ny brandingsstrategi målrettet de kinesiske forbrugere, hvor den europæiske stil er reduceret, mens der er skruet op for Bling-Bling-faktoren [Berlingske business, 2013]. 1.1 Problemformulering Med udgangspunkt i grundlæggende erhvervsøkonomi ønskes det vurderet, hvilke strategiske overvejelser Bang & Olufsen kan have gjort forud for penetreringsforsøget på det kinsesiske marked i 2011/2012, herunder svar på følgende spørgsmål: Hvilken vækst- og konkurrencestrategi skal B&O vælge, og hvordan er markedsformen? Hvordan kan der prisoptimeres? Hvilke synergieffekter er der i forhold til B&O s eksisterende værdikæde og hvordan skal værdikæden konstrueres i Kina? Hvad er investeringsbehovet og er investeringen rentabel? Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 3 af 31

4 2. Metode 2.1 Porters Five Forces som udgangspunkt for en strategisk analyse Analysen af de strategiske overvejelser tager udgangspunkt i Porters Five Forces, der er en model, som viser de fem konkurrencemæssige kræfter på et marked [Lynggaard, 2011, s.274]; Nye konkurrenter på markedet Den eksisterende konkurrencesituation Kundernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke Truslen om substituerende produkter I analysen betragtes B&O som en konkurrent, der står uden for markedet og gør sig en række strategiske overvejelser om den strategi, der skal til for at etablere sig på markedet. Konkurrencesituationen Den konkurrencemæssige situation vil blive analyseret ud fra en række kvalitative modeller. Det analyseres indledningvis ud fra Ansoffs vækstmatrice og Porters generiske strategier, hvilken konkurrence- og vækststrategier B&O bør vælge. Ud fra vækst og konkurrencestategierne analyseres markedsformen for de pågældende produkter, bl.a. med henblik på at vælge den korrekte strategi til prisoptimering. Kundernes forhandlingsstyrke Dette afsnit vil omhandle overvejelser omkring prisoptimering samt muligheden for at påvirke kunderne gennem markedsføring. I afsnittet vil der blive redegjort kvalitativt såvel som teoretisk for de betingelser, som skal være opfyldt for at kunne prisdifferentiere, herunder begrebet priselasticitet. Til prisoptimering anvendes grænsemetoden, og der ses på prisoptimering på ét fælles marked og på to separate delmarkeder, samt hvordan markedsføring kan øge markedets kenskab til produktet, påvirke den optimale pris-mængde-kombination og påvirke et produkts livscyklus. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 4 af 31

5 B&O som ny konkurrent Udgangspunktet for at identificere væsentlige udfordringer og barrierer i forhold til at etablere sig på markedet er B&O s værdikæde. Der vil overordnet blive redegjort for den eksisterende kædes primære aktiviteter, og siden bliver der med inddragelse af begrebet synergieffekter gjort overvejelser omkring de dele af kædens primære aktiviteter, der på kort sigt med fordel kan etableres i Kina. På baggrund af værdikæden vurderes investeringsbehovet, og kapitalværdimetoden som metode til at vurdere rentabiliteten af investeringen behandles, herunder overvejelser omkring fastlæggelse af kalkulationsrenten. Leverandørenes forhandlingsstyrke Såfremt offensiven i Kina bliver en succes, må det på lidt længere sigt forventes, at B&O etablerer en egentlig fabrik/produktion i landet. Nærværende projekt omhandler penetrering entrering på markedet på kort sigt, og det er derfor truffet et bevidst valg om at se bort fra leverandørenes forhandlingsstyrke i Porters Five Forces-model. Substituerende produkter Kina er en must-win-battle for B&O. At der er konkurrenter med lignende, substituerende produkter i kulissen er en trussel, som B&O må leve med, og således forsøge at udkonkurere hen ad vejen. Risikoen for substituerende produkter vil derfor ikke blive behandlet særskilt i nærværende projekt, men vil dog blive behandlet i forbindelse med en vurdering af markedsformen og mulighederne for prisdifferentiering. Porters Five Forces Hvordan Porters Five Forces anvendes som udgangspunkt for en strategisk analyse, er illustreret i følgende figur. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 5 af 31

6 B&O Værdikæden Synergieffekter Silotænkning Investeringsbehov Investeringskalkule Leverandørene Konkurrencen Markedsform Konkurrencestrategi Vækststrategi Kunderne Prisoptimering Markedsføring PLC-kurven Substituerende produkter Figur 1: Illustration af metode: Porters Five Forces som udgangspunkt for de strategiske overvejelser. (Efter [Lynggaard, 2008, s.274]). Et beregningseksempel Afslutningsvis gennemføres et beregningseksempel. Der gives et eksempel på beregning af et årligt dækningsbidrag ved prisoptimering. Med udgangspunkt i PLC-kurven vises det, hvordan dækningsbidraget kan udvikle sig over en årrække. Gennem investeringsteori og kapitalværdimetoden vurderes det om investeringen er rentabel. 2.2 Taksonomiske overvejelser Formålet med nærværende projekt er at konstruere en realistisk problemstilling med fokus på en virksomheds investeringsbeslutninger, hvor der er mulighed for at operationalisere nogle af det erhvervsøkonomiske fagområdes teorier og metoder til et praktisk og håndgribeligt niveau. Samtidig har det været væsentligt for valg af metoderne, at de er generiske og kan overføres til erhvervslivet som helhed. I forhold til læringsmål er projektet forsøgt opbygget efter Blooms taksonomier: Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 6 af 31

7 Fra det simple Til det komplekse Bang & Olufsen Kendskab Beskrive Redegøre for Tilegne sig Identificere Nævne Definere Gengive Genkende Forståelse Forklare Formulere Fortolke Beregne Opstille Med egne ord beskrive Anvendelse Vælge Løse Skelne Afprøve Frembringe Behandle Analyse Sammenligne Sammenholde Udvælge Udlede Opdage Syntese Samle Kombinere Producere Designe Vurdering Kritisere Diskutere Overveje Forsvare Figur 2: Blooms Taksonomier en hierakisk inddeling af læringsmål [Hachmann, 2012] Set ud fra et taksonomisk perspektiv er det hensigten at vise kendskab til og forståelse for en række erhvervsøkonomiske begreber, teorier og metoder at udvælge de rette metoder, samt præsentere, operationalisere og anvende begreberne og teorierne i en række forskellige analyser at gennemføre en syntese i form af et casestudie, hvor projektets kvantitative metoder kombineres i et beregningseksempel og danner grundlaget for at træffe en rationel, økonomisk beslutning. slutteligt at vurdere det gennemførte arbejde mht. usikkerheder, fejlkilder og mangler samt reflektere og perspektivere over de anvendte teorier og metoder. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 7 af 31

8 Markedssegment Marked Hele markedet Bang & Olufsen 3. Konkurrencesituationen Nærværende afsnit omfatter argumentation for hvilken eller hvilke markedsformer, der gælder for B&O s produkter på det kinesiske marked, og med udgangspunkt i markedsformen vurderes det, hvilken konkurrence- og vækststrategi B&O skal vælge for Kina. 3.1 Konkurrencestrategi Den konkurrencemæssige strategi kan optimeres ved at tilpasse den omgivelser, og ved at påvirke Porters Five Forces til egen fordel. Her er der grundlæggende to strategier nemlig at vælge 1) Omkostningsførerskab eller 2) Differentiering i form af et unikt produkt. Sekundært skal virksomheden beslutte, om der skal fokuseres på et mindre forbrugersegment eller om målet er en større andel af markedet [Lynggaard, 2008, s. 276]. Michael Porter har samlet de forskellige konkurrencestrategier i en model, som vist i den følgende figur. Konkurrencemæssig fordel Lave omkostninger Unikt produkt Omkostningsleder Differentiering Omkostningsfokus Fokuseret differentiering Figur 3: Porters generiske konkurrencestrategier. Efter [Lynggaard, 2008, s.276] B&O har en lang tradition for at udvikle og sælge specielle produkter. Det vil derfor være naturligt, at der vælges en konkurrencestrategi med differentiering som udgangspunkt. B&O har sine nuværende high-end produkter, der henvender sig til den rigeste del af befolkningen, og det vurderes, at det også er disse produkttyper, der skal sælges fra B&O s nye kæde af fysiske butikker i Kina. B&O har endvidere sine Play-produkter, der også Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 8 af 31

9 Nye Markeder Eksisterende Bang & Olufsen vurderes at være et diffentieret produkt, som henvender sig til en lidt bredere skare af forbrugere, men dog forbrugere, der alle ligger i den højere ende i indkomstskalaen. På et nyt marked som det kinesiske vurderes det således, at B&O skal satse på unikke produkter målrettet en mindre del af det totale marked. Anbefalingen til konkurrencestrategi er således på Fokuseret differentiering. 3.2 Vækststrategi Diversifikationsstrategi og vækstmetode er nøglebeslutninger i ledelsens strategiske overvejelser [Ansoff, 1972, s.19]. Til formålet har H. Igor Ansoff udviklet en vækst-vektor komponent-model (også kendt som Ansoffs vækstmatrice]. Produkter Eksisterende Nye Markedspenetrering Produktudvikling Markedsudvikling Diversifikation Figur 4: Ansoffs vækst-vektor komponenter [Efter Ansoff, 1972, s.126] Udvikling af nye produkter målrettet det kinesiske marked vurderes at øge investeringsbehovet væsentligt, ligesom risikoen for manglende succes i produktudviklingen er betydelig. En udvikling af nye produkter målrettet det kinesiske marked bør derfor afvente, at B&O er veletableret på markedet. Det vurderes derfor, at B&O skal vælge en strategi, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende produkter. B&O bør derfor vælge Markedsgennembrud eller Markedspenetrering som vækststrategi. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 9 af 31

10 3.3 Markedsform Det generelle marked for TV og hifi er i Kina, som på det europæiske og amerikanske marked, præget af en række få store producenter som eksempelvis Sony og Samsung, der dækker hele paletten fra hifi til mobiltelefoner, samt en række række mellemstore firmaer som JVC, Philips, Bose og Pioneer, der hver især producerer forskellige produkter inden for HIFI og TV, men hvor et fælles træk er, at de ikke dækker hele paletten af HIFI og TV. Eksempelvis er Bose store på højtalere, mens Pioneer slår sig an på lydanlæg. På baggrund af den valgte konkurrencestrategi vurderes det, at markedet for B&Os mere luksuriøse produkter må betegnes som et oligopol [Lynggaard, 2008, s. 268/269], mens markedet for produkterne inden for eksempelvis BEOPLAY går lidt mere i retning af et marked med flere konkurrenter, men stadig inden for det, der må betegnes som oligopol. Købere af B&O s produkter vurderes i høj grad at have præferencer for netop dette brand, hvorfor markedet må betegnes som heterogent [Lynggaard, 2008, s. 268/269]. En oversigt over de forskellige markedsformer er vist i den følgende figur. Antal udbydere Én To Få Mange Homogent marked Heterogent marked Monopol Duopol Oligopol Fuldkommen konkurrence Differentieret duopol Differentieret oligopol Monopolistisk konkurrence Tabel 1: Oversigt over markedsformer. Efter [Lynggaard, 2008, s.290] Samlet set vurderes det, at markedet for B&O primært kan betegnes som differentieret Oligopol. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 10 af 31

11 4. Kunderne I dette afsnit vil det blive nærmere vurderet, hvordan B&O kan optimere prisen over for de nye kunder. I visse tilfælde er det muligt for B&O at prisdifferentiere mellem flere markeder, såfremt vilkårene for dette er gunstige. Nærværende afsnit indeholder en analyse af, om disse vilkår er gældende. Efterfølgende vil det blive påvist, hvordan en markedsføringsindsats kan påvirke afsætningsfunktionen i positiv retning og øge dækningsbidraget. Her inddrages ligeledes et produkts typiske livscyklus. 4.1 Prisoptimering vd grænsemetoden I et differentieret oligopol gælder det under normale omstændigheder, at den afsatte mængde er omvendt proportional med prisen. Denne lineære sammenhæng kan udtrykkes ved en prisafsætningsfunktion. Ved grænsemetoden gælder det princip, at en virksomhed vil fortsætte med at producere lige nøjagtigt så længe, at de får dækket sine variable omkostninger [Lynggaard, 2008, s.289]. Dette punkt findes som skæringspunktet mellem grænseomsætningsfunktion (som bestemmes ud fra prisafsætningsfunktionen) og grænseomkostningsfunktionen, der udtrykker sammenhæng mellem produceret mængde og variable omkostninger. Figur 5:Prisafsætnings-, grænseomsætnings- og grænseomkostningsfunktion. Efter [Lynggaard, 2008, s.304] 4.2 Prisdifferentiering Når en virksomhed afsætter sine varer på flere markeder, er der i visse tilfælde mulighed for at holde markederne adskilt. Hvis dette kan lade sig gøre, kan den optimale pris fastsættes på de enkelte delmarkeder, hvor ved det samlede dækningsbidrag kan øges. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 11 af 31

12 Før en virksomhed kan benytte sig af prisdifferentiering, skal følgende tre betingelser være opfyldt [Lynggaard 2008, s.340]: 1. Kina og B&O s eksisterende markeder skal kunne holdes adskilt 2. Kina og B&O s eksisterende markeder skal have forskellig priselasticitet 3. Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte forskellene i priselasticitet Adskillelse af markeder B&O har valgt en salgsstrategi, hvor deres luksusprodukter sælges fra egne butikker eller franchise-butikker. Dette er med til at forhindre, at der forekommer handel på tværs af landegrænser. Så længe prisforskellene mellem markederne ikke bliver så store, at parallelimport kan blive profitabelt, vurderes der således at kunne opretholdes en adskillelse af Kina fra det resterende marked. Priselasticitet Når man betragter Kina og det resterende marked vurderes det, at forbrugerne og indkomstfordelingen på de to markeder er så forskellige fra hinanden, at der kun sjældent vil optræde afsætningsfunktioner med samme b-værdi. Endvidere kan elasticiteten påvirkes ud fra den markedsføringspolitik og introduktionspriser på nye produkter, som B&O vælger i Kina. Disse forhold er nærmere belyst i afsnit 4.3. På den baggrund vurderes det, at vilkåret om forskellig priselasticitet på de forskellige markeder er opfyldt. Figur 6: Priselasticitet defineres som forholdet mellem den relative ændring i mængde og den tilhørende relative prisændring eller ud fra den pågældende pris og prisafsætningsfunktionens skæring med Y-aksen. Efter [Lynggard, 2008, s.243]. Konkurrenternes prispolitik Det er tidligere vurderet, at B&O skal vælge fokuseret differentiering som konkurrencestrategi. En forudsætning for at konkurrenter kan stille sig hindrende i vejen Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 12 af 31

13 er, at der er substituerende produkter på markedet med samme konkurrencestrategi som B&O. Makedsformen er tidligere vurderet til oligopol, hvilket betyder, at der vurderes kun at være få eller ingen direkte substituerende produkter på markedet, hvorfor der kun vurderes at være lille risiko for, at konkurrenternes prispolitik vil stå i vejen. Prisoptimering på adskilte markeder Som tidligere nævnt kan dækningsbidraget øges ved at optimere ved prisdifferentiering mellem to delmarkeder. Ved optimering på to eller flere markeder findes optimalsituationen, hvor grænseomsætningen er lig med grænseomkostningen (som ved optimering på et enkelt marked), og tillige skal det gælde, at grænseomsætningen på de to markeder skal være ens [Lynggaard, 2008, s.341]. Nedenfor er grafisk vist, hvordan optimalsituationen findes ved at addere grænseomkostningsfunktionerne på to delmarkeder og sammenstille den med den fælles grænseomsætning. Figur 7: Prisoptimering på to delmarkederb ved horisontal addition af grænseomsætningerne. Efter [Lynggaard, 2008, s.342]. Denne metode giver kun mening, såfremt græseomkostningerne er stigende eller faldende, eller såfremt virksomheden har produktionskapacitet mindre end optimalsituationen. Såfremt grænseomkostningerne er konstant kan der optimeres på de enkelte selvstændige markeder. 4.3 Markedsføring og produktets livscyklus Af figur 5 fremstår prisafsætningsfunktionen i en konstant lineær form. Prisafsætningsfunktionen er imidlertid en dynamisk størrelse, som i vid udstrækning kan påvirkes af virksomheden. En af metoderne er reklame/markedsføring [Lynggaard, 2008, s.331]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 13 af 31

14 Figur 8: Eksempler på effekt af markedsføringstiltag [Efter Lynggaard, 2008, s.332]. I Figur 8 er illustreret, hvordan en markedsføringsindsats kan påvirke afsætningskurven på forskellig vis, dels hvor prisen hæves (b**), markedskendskabet eller antallet af potentielle forbrugere (x**) øges, eller en kombination af både b og x (b* og x*). Figur 9: PLC-kurven. Efter [Lynggaard 2008, s.365]. Et produkts levetid og popularitet kan udtrykkes ved varens livscyklus, der typisk vil have et forløb som vist i figur 9, hvor forløbet af kurven i høj grad vil være under påvirkning af markedsføringsindsatsen. Ved introduktion af produktet vil kun en mindre gruppe pionerkonsumenter eller first movers købe produktet - og muligvis til en høj pris. Efterfølgende vil de almindelige forbrugere købe produktet, og slutteligt får produktet fat på de mest konservativ indstillede forbrugere, hvor prisen på produktet muligvis er faldet [Lynggaard, 2008, s.364]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 14 af 31

15 Figur 10: Produktets livscyklus eksemplificeret ved varierende afsætningsfunktioner PLC-kurven kan også siges at udtrykke den løbende udvikling af et produkts afsætningsfunktion. De fire faser (1. introduktion, 2. vækst, 3. modenhed og 4. tilbagegang) kan derfor illustreres med varierende afsætningsfunktioner, som vist i figur 10. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 15 af 31

16 5. B&O som en ny konkurrent Indledningvis gennemgås på overordnet niveau den nuværende værdikæde for B&O. Efterfølgende vurderes det på baggrund af synergieffekter og investeringsbehov, hvordan værdikæden for Kina bør udformes på kort sigt. I forbindelse med den nye værdikæde for Kina berøres også begrebet Silotænkning. Den anbefalede værdikæde åbner muligheden for at estimere investeringsbehovet, og efter en redegørelse for investeringsbehovet gennemgås kapitalværdimetoden som en metode til at vurdere projektets rentabilitet. 5.1 B&O s værdikæde Elementerne i B&O s værdikæde er grundlæggende som i de fleste produktionsvirksomheder, hvor der er en række primære aktiviteer i form af lager, logistik, produktion, markedsføring, salg og serviceaktiviterer, samt en række fælles støtte funktioner på tværs af koncernen i form af virksomhedens infrastruktur, teknologiske og menneskelige ressourcer og en fælles indkøbsfunktion. En generel værdikæde for en produktionsvirksomed ser ud som følgende: Støtteaktiviteter Infrastruktur Menneskelige ressourcer Teknologiske ressourcer Indkøbsfunktion Primære aktiviteter Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg & Marketing Serviceaktiviteter Figur 11: M. Porters værdikædemodel. Efter [Lynggaard, 2008, s.278] Det vurderes, at B&O s værdikæde i meget stor udstrækning ligner den viste figur. Indgående logistik Bestillerfunktionen i B&O ligger hos de enkelte produktionssteder, mens B&O Operations har ansvaret for fælles indkøb af råvarer og komponenter, samt ansvaret for disse når frem til produktionen [Regnskab, 2012/2013]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 16 af 31

17 Produktion Produktion omfatter fremstilling af produkter under grupperne B&O Play, AV, Icepower og Lokomotive. B&O har produktion i Tjekkiet og Danmark, mens software udvikles i Estland [Regnskab, 2012/2013]. Udgående logistik Den udgående logistik omfatter forsendelser af produkter til varelagre og distribution til kunderne. Hos B&O varetages distributionen af varer B2B og B2C af B&O Operations i Herning [Regnskab, 2012/2013]. Salg og markedsføring B&O sælger deres luksusprodukter via et netværk af butikker (franchises), mens deres produkt B&O PLAY også sælges online og eventuelt i butikker uden for franchisen. B&O samarbejder med to eksterne reklamebureauer BBH og Hello Monday i forhold til den koordinerede globale markedsføring [Graversen, 2013]. Serviceaktiviteter (efter salg) Service på defekte produkter ligger primært ud hos de enkelte forhandlere eller hos regionale samarbejdspartnere [Laursen et al., 2013]. 5.2 Værdikæden for Kina En væsentlig beslutning, der skal træffes i forbindelse med penetreringen af Kina, er udformningen af værdikæden for det pågældende marked. Værdikæden bør etableres ud fra en økonomisk vurdering af, hvad der giver den mindste investering uden at gå på kompromis med de langsigtede mål. Et væsentligt element i en sådan vurdering vil være at vurdere, om der i den eksisterende værdikædes primære- eller støtteaktiviteter findes positive synergieffekter, der medfører, at en bestemt udformning af værdikæden er mere økonomisk gunstig frem for en anden. Der er tale om en positiv synergieffekt, såfremt en strategisk beslutning - fx i form af investering på et nyt marked - medfører en større nettoindtægt set på koncernniveau. Man kan også tale om, at der er stordriftsfordele/synergi, hvis effekten af en samlet indsats er større end effekterne fra en række individuelle operationer kan opdeles i fire typer [jf. Ansoff, 1972, s.92]. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 17 af 31

18 Synergieffekterne kan opdeles i fire typer [jf. Ansoff, 1972, s.94 ]: Salg Driftsomkostninger Investering Ledelse Logistik og produktion Såfremt der i B&O s eksisterende produktionsapparater og lagre er kapacitet til at øge produktionen svarende til efterspørgslen på det kinesiske marked, vil der være gode muligheder for, at der på kort sigt kan opnås nogle positive synergieffekter ved at producere varer til det kinesiske marked på de europæsike fabrikker og sende dem til Kina. Netop omkring indkøb, logistik og produktion vurderes der at være gode muligheder for at opnå sådanne synergieffekter. Det vurderes derfor, at den indgående og udgående logistik samt produktionen forbundet med aktiviteterne på det kinesiske marked indledningvis skal forblive i Danmark og Tjekkiet. Når B&O har konsolideret sig på det kinesiske marked og omsætningen bliver så stor, at produktionsapparatet i Europa ikke kan matche efterspørgslen i Kina, eller at omkostninger til produktion og/eller lager & logistik bliver for høje, kan det komme på tale at etablere et produktions- og logistikapparat i Kina. Salg & markedsføring Salg og markedsføringsstrategien vil generelt afhænge af den vækst- og konkurrencestrategi, som B&O vælger for det nye marked. Det vurderes, at B&O s high-end produkter skal sælges fra et netværk af butikker, enten ejet og drevet som private franchises eller af B&O selv, mens B&O PLAY kan sælges fra en ny kinesisk hjemmeside eller igennem den almindelige tv- og hifi-detailhandel. Der vurderes at være få muligheder for synergieffekter i forbindelse med etablering af egentlige B&O-butikker, mens der ved online-salg vil være bedre muligheder for at udnytte ressourcer fra den eksisterende værdikæde. Der vurderes at være behov for en kraftig markedsføring af B&O s produkter på det kinesiske marked. Markedsføring kan ske lokalt og nationalt. Lokal markedsføring kan ske med udgangspunkt i de enkelte butikker, mens en national markedsføring skal styres Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 18 af 31

19 centralt. Her vil der være mulighed for at benytte de nuværende samarbejdspartnere, såfremt de har det nødvendige markedskendskab, og dels anvende kampagner fra det eksisterende marked, men der vil sandsynligvis blive behov for markedsføring rettet specifikt mod de kinesiske forbrugere. Serviceaktiviteter Med de store geografiske afstande mellem kina og det eksisterende marked vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at reparationer foretages uden for Kina. På et sådan marked - med en forventelig stor afsætning inden for en relativ kort tidshorisont vurderes det, at fejl og mangler enten udbedres hos eksterne nationale, regionale eller lokale reparatører, eller ved at defekte varer direkte ombyttes til nye. I forhold til serviceaktiviteter vurderes der at være begrænsede muligheder for synergieffekter. Støtteaktiviteter Der vurderes at kunne opnås synergieffekter på en lang række af støtteaktiviteterne, herunder ledelse. Der vil derfor på kort sigt kun i begrænset omfang være behov for at investere i nye eller supplerende støtteaktiviteter. På baggrund af de ovenstående overvejelser vurderes det, at værdikæden for Kina på kort sigt skal se ud som i nedenstående figur. Støtteaktiviteter Infrastruktur Menneskelige ressourcer Teknologiske ressourcer Indkøbsfunktion Primære aktiviteter Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg & Marketing Serviceaktiviteter Upstream Downstream Figur 12: Værdikæden for Kina på kort sigt. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 19 af 31

20 Silotænkning Med en værdikæde som i figur 12, sammenholdt med de store geografiske afstande og kulturelle forskelle, der er mellem de enkelte elementer i kæden, vurderes der at være udpræget risiko for silotænkning i den nye værdikæde. Et eksempel på silotænkning kunne være, at der indgås aftale med en kinesisk samarbejdspartner, der får ansvaret for serviceaktiviteter, men at samarbejdspartneren ikke formår at formidle gentagne eller generelle fejl og mangler retur i værdikæden. Et andet eksempel kunne være, at enkelte produkter ikke bliver solgt på markedet af kulturelle årsager. Det er som virksomhed derfor vigtigt, at væggene i værdikæden nedbrydes, og at kæden betragtes på tværs. Et middel mod silotænkning kan være en værdistrømsanalyse [Storgaard, 2013]. Infrastruktur Støtteaktiviteter Menneskelige ressourcer Teknologiske ressourcer Indkøbsfunktion Primære aktiviteter Indgående logistik Produktion Udgående logistik Værdistrømsanalyse Salg & Marketing Serviceaktiviteter Upstream Downstream Figur 13: Opbrydning af barrierer i værdikæden Leverandører og kunder kan med fordel også medtages i værdikæden (jf. den udvidede værdikæde [Lynggaard, 2008, s.62]), og disse bør således også indgå i værdistrømsanalysen. 5.3 Investering På baggrund af en beslutning om værdikædens udformning for Kina kan det samlede investeringsbehov estimeres som summen af de startomkostninger, der vil være ved at etablere de primære aktiviteter downstream, dvs. omkostninger til: Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 20 af 31

21 Salg: Primært investering i fysiske butikke på tværs af Kina, hvorfra forpagtere skal drive franchisen, og sekundært afhængigt af markedsstrategien - kan der blive tale om investering i en ny kinesisk webshop. Markedsføring: Fx omkostninger til et ekstern reklamebureau og en ny national markedsføringskampagne på tværs af Kina Serviceaktiviteter: Der kan til en vis grad være omkostninger forbundet med oprettelse af serviceaktiviteter, men med eksterne reparatører vurderes det, at store dele af omkostningerne kan væltes over på den enkelte enhed, hvor ved det primært kommer til at indgå som en driftsomkostning frem for en investering. Er investeringen økonomisk fordelagtig? Når det samlede investeringsniveau er fastlagt, skal der laves en kalkule af, om investeringen er fordelagtig. For en investering af denne type vurderes det at være hensigtsmæssigt at anvende kapitalværdimetoden til at sikre, at summen af de fremtidige betalinger er større end nul. Dermed opfyldes fundamentalprincip 1, der siger, at en investering er fordelagtig netop, hvis kapitalværdien er større end nul [Lynggaard, 2011, s. 27]. I praksis foretages en investeringskalkule bestående af den fremtidige række af udgifter og indtægter, hvor beløb, der falder til forskellige tidspunkter, gøres ensbestemte ved at diskontere det fremtidige beløb med en fastsat kalkulationsrente [Lynggaard, 2011, s. 27/ 28]. Nedenstånde figur illutstrerer et eksempel med række betalinger over tid, hvor der indledningvis er en stor investering og de efterfølgende år en fast indtægt. Figur 14: Eksempel på en investering og en række fremtidige indtægter. Der gælder, at kapitalværdien beregnes som: [Lynggaard, 2011, s. 27] hvor NB er indtægten eller udgiften til tiden t, og i er kalkulationsrentefoden. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 21 af 31

22 Kalkulationsrenten i To lige store betalinger på to forskellige tidspunkter er ikke direkte sammenlignelige. Derfor beregnes kapitalværdien ved at diskontere fremtidige pengestrømme med en forud defineret kalkulationsrente [Lynggaard, 2011, s. 24]. Kalkulationsrenten fastlægges som en sum af realrenten, et eventuelt inflationstillæg og et risikotillæg., [Lynggaard, 2012, s. 24] Realrenten afspejler den inflationsfrie rente, som forventeligt ville kunne opnås ved en risikofri investering. Inflationstillægget er den forventning, der er til den fremtidige inflation. Risikorenten er et tillæg, der afhænger af den risiko, der er ved at investere på et nyt og til dels ukendt marked. Risikoens størrelse afhænger bl.a. af de valgte vækst- og konkurrencestrategier. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 22 af 31

23 6. Beregningseksempel Beovision Avant Med udgangspunkt i B&O s nyeste fladskærms-tv Beovision Avant gennemføres i nærværende afsnit en prisoptimeringsberegning og en kapitalværdiberegning. Forudsætninger for alle beregninger er fiktive, herunder afsætningsfunktioner, grænseomkostning, startomkostninger mv. Prisafsætningsfunktioner og grænseomsætning Der anvendes prisafsætningsfunktioner og grænsekostninger, som vist i figur 15. Figur 15: Prisafsætningsfunktioner og grænseomkostninger for Beovision Avant. Det bemærkes, at der i beregningen er forudsat konstante grænseomkostninger på kr., hvorfor der kan prisdifferentieres kun ved at prisoptimere på det kinesiske marked. Faste omkostninger Det forudsættes, at der i produktets levetid er konstante faste omkostninger på 150 mio. kr. årligt. De faste omkostninger dækker salg og driften af buikker, service, markedsføring, forsendelse mv. Startomkostninger Det forudsættes, at investeringsomkostninger (startomkostninger) til markedspenetrering udgør 300 mio. kr. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 23 af 31

24 Bestemmelse af pris, mængde og dækningsbidrag I figur 16 er vist, hvordan optimalmængde og pris findes for 1. år. Figur 16: Grafisk illustration af bestermmelse af optimal pris og beregning af dækningsbidrag. Grænseomsætningsfunktionens hældning findes som den dobbelte af prisafsætningsfunktionens hældning. Den optimale mængde findes i skæringspunktet med grænseomkostningen. I dette tilfælde er den konstant kr, svarende til -28,6X = , eller X= stk. Prisen bestemmes ved at indsætte kr./stk (X) i prisafsætningsfunktionen: P=-14,3 x = kr. / stk. Omsætningen findes som pris gange antal: O= kr. /stk x kr./stk =173 mio. kr. Dækningsbidraget findes som omsætning fratrukket variable omkostninger: DB=173 mio. kr stk x kr./stk.=141,75 mio. kr. Resultat for 5-årig periode Resultatet over en 5-årig periode kan således beregnes ud fra de varierende prisafsætningsfunktioner, grænseomkostningen og de konstante, faste omkostninger. Beregningerne er vist i tabel 2. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 24 af 31

25 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Omsætning VO FO Resultat Tabel 2: Omsætning, variable og faste omkostnigner samt resultat over en fem-årig periode Det fremgår af beregningerne, at resultatet det første og det femte år er negativt, svarende til, at produktet skal tages af markedet efter det fjerde år. Over de første fire år er nettoresultatet 397 mio. kr. Investeringsteori Det fremgår af tabel 2, at resultatet over 4 år er tæt på 400 mio. kr. For at undersøge, om investeringen er rentabel anvendes kapitalværdimetoden til at sammenstille de fremtidige indtægter med den indledende investering. Som diskonteringsrente vælges 10 % p.a. Argumentet for en rente i den lidt konservative ende er, at B&O ikke har særligt gode erfaringer med Kina, og det derfor vurderes at være en lidt usikker investering. Modsat vælges en konkurrence- og vækststrategi, som er gennemprøvet på det eksisterende marked, hvilket trækker diskontringsrenten i nedadgående retning. Betalingsrækken for de første fem år inkl. startomkostningen er vist efterfølgende. Figur 17:Betalingsrække for markedspenetrering i Kina ved afsætning af Beovision Avant. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 25 af 31

26 Kapitalværdien over en fire årig periode kan beregnes til 4,6 mio. kr. Fundamentalprincip I er dermed opfyldt, og investeringen vurderes at være rentabel. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 26 af 31

27 7. Konklusion B&O bør vælge Fokuseret differentiering som konkurrencestrategi, og Markedspenetrering som vækststrategi. Med denne konkurrence og vækststrategi vurderes markedsformen at være Differentieret oligopol. I forhold til kunderne og prisoptimering vurderes det, at vilkårene for prisdifferentiering mellem Kina og det resterende marked er til stede, og at dette bør udnyttes. Det er ligeledes vist, hvordan markedsføring kan påvirke afsætningen af et produkt og dermed påvirke produktets livscyklus. Det konkluderes, at der er gode synergieffekter indenfor logistik & lager samt produktion og til dels markedsføring, hvilket giver anledning til en anbefaling om, at B&O indledningsvis skal bibeholde produktion og tilhørende lager & logistik-funktion i Europa, mens salg, markedsføring og serviceaktiviteter skal varetages på selve det kinesiske marked. Når synergieffekterne ophører, fx pga. knapproduktion i eksisterende produktionsapparat eller forhøjede omkostninger til lager & logistik, kan det overvejes at flytte hele værdikæden til Kina. Det er også vist, hvordan en fastlæggelse af værdikæden danner grundlag for at estimere investeringsbehovet ved markedspenetrering på det kinesiske marked, og hvordan investeringsteori kan danne grundlag for at vurdere investeringens rentabilitet. Afslutningsvis er der gennem et eksempel på netop prisoptimering og investeringsteori med kapitalværdimetoden illustreret, hvordan metoderne kan anvendes operationelt og danne grundlag for at træffe gode og saglige investeringsbeslutninger. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 27 af 31

28 8. Perspektivering 8.1 Porters five forces i et dybere perspektiv I nærværende projekt er der afgrænset til at betragte aktiviteterne i Kina på kort sigt. Den samme metode kan anvendes til overvejelser omkring strategien på længere sigt. Nogle af emner, der med fordel kan inddrages i den langsigtede strategi, er vist i den følgende figur, ligesom en statistisk metode til risikovurdering af optimerings- og investeringsberegninger introduceres. B&O Finansiering Omkostninger/ produktion Risikoanalyse/ monte carlo Leverandørene Lager/Wilson Konkurrencen Kunderne Substituerende produkter Eksisterende Potentielle Figur 18: Forhold omkring strategien på længere sigt, som også kan inddrages under Porters Five Forces. Omkostninger/ Flytning af produktion På længere sigt, når afsætningen i Kina vokser, vil der blive behov for at reducere omkostningerne. Det kan blandt andet medføre flytning af produktion til Kina. Her kunne omkostningsteori i højere grad indrages, og effekten heraf kunne påvises gennem optimeringsteorien. Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 28 af 31

29 Finansiering Finansiering af B&O s investeringer er ikke berørt i nærværende rapport. Der vil være relevant at inddrage dette emne både i forhold til finansiering af de kortsigtede investeringer, men også ved finansiering af en ny produktion i Kina. Usikkerhedsanalyse Optimerings- og investeringsanalyser er omfattet af mange variable patrametre, der er bestemt under stor usikkerhed. Når man har at gøre med matematiske modeller, som i optimerings- og investeringsteori, er Monte Carlo-simulering en oplagt metode til at vurdere usikkerheder, og usikkerhedsanalysen er et uundværligt beslutningsværktøj. Estimering af usikkerheder må være et krav ved ledelsesbeslutninger, som dem B&O s ledelse har truffet omkring Kina, og det er således relevant at indrage usikkerheder fx i forbindelse med det afsluttende beregnignseksempel. Gennemførsel af Monte Carlo-simulering er et enormt arbejde og et studie i sig selv. Lager & logistik Med flytning af produktion til Kina vil det også være relevant at inddrage leverandørene og hele problematikken omkring lager & logistik. Et emne som optimal ordrestørrelse ville være oplagt at behandle. Substituerende produkter og andre konkurrenter Set i forhold til valg af konkurrence- og vækststrategi ville det have været relevant at se mere uddybende på mulige substituerende produkter på markedet. Eksisterende og potentielle konkurrenter med substituerende produkter 8.2 PESTEL-analyse Porters model har fået kritik for ikke i nødvendigt omfang at medtage påvirkning fra omverdenen [Lynggaard 2008, s.276]. Dette kunne der tages højde for ved at gennemføre en såkaldt PESTEL-analyse. Princippet bag PESTEL er illustreret i den følgende figur- Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 29 af 31

30 Politiske forhold Konkurrence Teknologiske forhold Figur 19: PESTEL som en model til at analyse den verden, der omgiver det kinesiske marked. Efter [Lynggaard 2008, s.275] Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 30 af 31

31 Litteraturliste Ansoff, 1972: Strategisk planlægning, H. Igor Ansoff, 1972 (udgivelsesår i DK). Berlingske Business, 2013: Artikel B&O skruer op for bling-bling i Kina på 9. oktober GDP, OECD: OECD s hjemmeside stats.oecd.com, tabel med nationalregnskaber GDP i %. Graversen, 2013: b_o_hyrer_et_af_verdens_bedste_reklamebureauer.html Hachmann, 2012: hjemmeside hachmann.files.wordpress.com/2012/05/bloom1.jpg Laursen et al., 2013: Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S, rapport fra hd 2. del på AAU, 8. semester 2013 af Kasper Oue Laursen, Dan Visti Bøgh Jensen og Karina Abildgaard Sørensen. Lynggaard, 2008: Driftsøkonomi, 7. udgave, Peter Lynggaard, Handelshøjskolens forlag 2008 Lynggaard, 2011: Investering og finansiering, 8. udgave, Peter Lynggaard, Handelshøjskolens forlag 2011 Storgaard, 2013:, Artikel om silotænkning af Erna storgaard på Kim Skals Afslutningsprojekt HD 1. del Aalborg Universitet Side 31 af 31

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi Markedsformer Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 10 Efterspørgsel og afsætning Efterspørgsel dækker et eller flere behov hos en eller flere kundegrupper på et eller flere markeder Afsætning vedrører

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Opgaver til kapitel 5 Opgave 1 It virksomheden XIP har netop lanceret et nyt banebrydende it ledelsesværktøj til mindre virksomheder. Systemet er modulopbygget omkring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Hvad skal grænseomkostningerne være for at den nuværende pris er gevinstoptimal? Er den nuværende pris optimal med de nu gældende omkostningssatser?

Hvad skal grænseomkostningerne være for at den nuværende pris er gevinstoptimal? Er den nuværende pris optimal med de nu gældende omkostningssatser? Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 1995 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte l 127 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 3 opgaver, der vejledende forventes at

Læs mere

Virksomhedsinvesteringer for alle

Virksomhedsinvesteringer for alle Side 2 Virksomhedsinvesteringer for alle Jan Pedersen Jan Pedersen 2014 Redaktion: Forlaget Solhøj Sats: Forlaget Solhøj 2. udgave, 1. oplag 2015 ISBN: 978-87-996503-8-5 Side 3 Side 4 Forord: Det er målsætningen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Kasper Qvist Færgemann

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen Side 1 af 5 sider Syddansk Universitet HD - Studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Eksamen, januar 2008 Skriftlig reeksamen i faget Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Maj/juni Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi A David Pedersen fhh13c312

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 1 144 ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 2 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 5

Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Forord............................................................ 5 1 Indledning.......................................................... 13 1.1 Introduktion til kompendiet.......................................

Læs mere

9 Prisoptimering. Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at:

9 Prisoptimering. Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: 9 Prisoptimering Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for optimeringsproblemet Redegøre for mængdetilpasning og pristilpasning Redegøre for og anvende optimeringsmetoderne

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 30. maj 2005. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 30. maj 2005. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 30. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

7 Virksomhedens markedssituation

7 Virksomhedens markedssituation 7 Virksomhedens markedssituation Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Forklare efterspørgselsfunktionen Forklare prisens betydning for efterspørgslen. Priselasticitet/prisfølsomhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Jo 9 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf3 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation Avu karakterfordeling (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinskalaen) Fra prøveterminen maj-juni 2006 Samarbejde og kommunikation Ny skala 12 (10 %) 10 (25 %) 7 (30 %) 4 (25 %) 02 (10 %) 00 Trin 2 mundtlig

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 15 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 14 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 1 behandlede udelukkende en

Læs mere

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 LEGO KONCERNEN Vejen igennem krisen Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 Christina Simoni Jørgensen Henrik Rostrup Jende René Paetau Aalborg Universitet Afgangsprojekt

Læs mere

Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004

Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004 1 HD-studiet Aalborg Universitet Erhvervsøkonomi Prøveeksamen 5. maj 2004 Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opqaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934. Afleveret d.

HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934. Afleveret d. HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934 Afleveret d. 27-05-2015 Vejleder: Brian Nielsen Indholdsfortegnelse 1.0 Forord...

Læs mere

AALBORG lljniversitet HD-STUDIERNE SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997

AALBORG lljniversitet HD-STUDIERNE SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997 AALBORG lljnverstet HD-STUDERNE SKRFTLG EKSAMEN ERHVERVSØKONOM (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997 Opgaverne vurderes med følgende vægte: Opgave l: 20% Opgave 2: 35% Opgave 3: 25% Opgave 4: 20% 100% /67 1 AS Workingcloth

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Diploma HD 1. del

Erhvervsøkonomi. Diploma HD 1. del AARHUS UNIVERSITET HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN KURSUSBETEGNELSE: -UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE Erhvervsøkonomi Titel: (Kursusnavn) Erhvervsøkonomi Kursusnavn engelsk: Managerial Economics Niveau: Diploma

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2014, skoleår 2013/14 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Erhvervscase - Fur Bryghus

Erhvervscase - Fur Bryghus Erhvervscase - Fur Bryghus Fur Bryghus er et anpartsselskab, som blev etableret i 2004, og er derfor forholdsvis nyt på markedet. Bryggeriet er placeret i Nordjylland, på limfjordsøen Fur, og er ejet af

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 15 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 14 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 1 behandlede udelukkende en

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Den økonomiske levetid for en engangsinvestering: Max. akkumulerede K 0 af grænsenettobetalingerne.

Den økonomiske levetid for en engangsinvestering: Max. akkumulerede K 0 af grænsenettobetalingerne. NRQRPLVNOHYHWLG8GVNLIWQLQJVSUREOHPHW NRQRPLVNOHYHWLG I investeringsafsnittene har vi udelukkende behandlet investeringer som værende fordelagtige i hele investeringens levetid. Gennem reparation og vedligeholdelse

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi 1 af 1 Kapitel 4 Fremtidens strategi Opgave 4.1 1. Mener du, det er en god idé-formulering, Sofie har lavet for sin butik? En god idé-formulering kan karakteriseres sådan (definition side 44 i lærebogen):

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere