Monterings- og planlægningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og planlægningsvejledning"

Transkript

1 Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: Vare-nr _0909 Der tages forbehold for ændringer DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...Side 1. Sikkerhedsanvisninger COB / COB-CS Opstilling / medfølgende dele Tekniske data Oversigtstegning / beskrivelse af komponenter Anlægseksempler Standarder og bestemmelser Anvisninger for opstilling...11 Installation Generelle anvisninger Installation af tilbehør Kedel / beholder CS Installationseksempler Olietilslutning i enstrengssystem Vandlås / neutralisering / kondensatpumpe Montering af luft-/røggasføring Fyldning af varmeanlægget El-tilslutning Regulering Regulering Visning/ændring af reguleringsparametre / indstillingsprotokol Fagmandsniveau - parametre Kaskadedrift Regulering / teknisk data / anvisninger Udførelse af aftrækssystem Udførelse af røggas samleledning Udførelse af røggas samleledning / anvisning Installation af røggasspjæld Installation af røggasspjæld / kontaktplan Tæthedsprøvning af røggasspjæld Idrifttagning Idrifttagning med Wolf-reguleringstilbehør (BM) Idrifttagning uden Wolf-reguleringstilbehør (BM) Idrifttagningsprotokol Service- og planlægningsdata Planlægningsanvisninger for luft-/røggasføring Ledningsdiagram Nulstilling Fejl - årsag - afhjælpning EF-prototypeoverensstemmelseserklæring _0909

3 Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i denne beskrivelse. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed. "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje, for at forhindre at personer udsættes for fare, eller at enheden bliver beskadiget. Fare pga. elektrisk spænding på elektriske dele! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Rør aldrig ved elektriske dele og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er også spænding på tilslutningsklemmerne, når tænd-/slukkontakten er slukket. 1. Sikkerhedsanvisninger OBS Angiver tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader og funktionsfejl i anlægget. Billede: Fare pga. elektrisk spænding og varme dele. Billede: Kontaktboks: Fare pga. elektrisk spænding Generelle anvisninger Servicearbejde må kun udføres af fagmænd. Regelmæssig vedligeholdelse og brug af udelukkende originale Wolf-reservedel er afgørende for, at anlægget fungerer fejlfrit. Vi anbefaler derfor, at du indgår en vedligeholdelseskontrakt med din håndværksvirksomhed _0909 3

4 2. COB/COB-CS - opstilling / medfølgende dele Kondenserende oliekedel COB-15/20/29/40 til opvarmning med mulighed for tilslutning af beholdervandvarmer, f.eks. SE-2, SEM-..., BSP Kondenserende oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS, stående til højre COB-15/20/29: 1290 COB-15/20/29: 1290 COB-15/20/29: 1290 COB-40: 1490 COB-15/20/29: Kondenserende oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS, stående til venstre Kondenserende oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS, stående bagved Medfølger ved levering af COB Kondenserende oliekedel Tilslutningsadapter til røggas med målestuds Vandlås med slange Rengøringsbørste, rustfrit stål Serviceværktøj med indstillingslære Beskyttelseskappe til service Monteringsvejledning COB/CS Driftsvejledning COB/CS Servicevejledning COB/CS Oliefilterindsats 40 μm Medfølger ved levering af COB-CS (ikke ved COB-40) Kondenserende oliekedel Lagdelt beholder Tilslutningsadapter til røggas med målestuds Vandlås med slange Rengøringsbørste, rustfrit stål Serviceværktøj med indstillingslære Beskyttelseskappe til service Monteringsvejledning COB/CS Driftsvejledning COB/CS Servicevejledning COB/CS Oliefilterindsats 40 μm Enheden er færdigmonteret med beklædning, og reguleringen er klar til at sætte i stikkontakten _0909

5 3. Tekniske data Perforeringer til individuel rørføring af varmetilslutningerne Luft-/røggastilslutning Fremløb COB-15/20/29: 1290 COB-40: COB-15/20: 919 COB-29: 930 COB-40: Gennemføringer til olieslanger (efter frit valg) Returløb Mulighed for fastgørelse af oliefilter 260 Udløbshøjde, kondensat Åbning af beklædning Lukning af beklædning Typeskilt _0909 5

6 3. Tekniske data Kondenserende oliekedel COB-15 COB-15/CS COB-20 COB-20/CS Nominel varmeeffekt ved 80/60 C, trin 1/2 kw 9,0 / 14,4 9,0 / 14,4 13,1 / 19,0 13,1 / 19,0 Nominel varmeeffekt ved 50/30 C, trin 1/2 kw 9,5 / 15,1 9,5 / 15,1 13,9 / 20,0 13,9 / 20,0 Nominel belastning, trin 1/2 kw 9,2 / 14,7 9,2 / 14,7 13,5 / 19,6 13,5 / 19,6 Oliegennemstrømning, trin 1/2 kg/h 0,86 / 1,38 0,86 / 1,38 1,15 / 1,66 1,15 / 1,66 Nominelt indhold CS (ækvivalent) Ltr (240) (240) Kontinuerlig beholdereffekt CS kw/ltr/h - 15 / / 490 Effektkode CS NL60-4,0-4,5 Varmtvands-udgangseffekt CS l/10min Standby-effekt CS kwh/24h - 1,47-1,47 Maks. tilladt koldtvandstilslutningstryk CS bar Min. anodestrøm, magnesium-beskyttelsesanode ma - > 0,3 - > 0,3 Varmefremløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ 1½ Varmereturløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ 1½ Kondensattilslutning Olietilslutning, fremløbs-/returløbsslanger G 3/8 3/8 3/8 3/8 Koldtvandstilførsel G - 3/4-3/4 Varmtvandstilslutning G - 3/4-3/4 Cirkulationstilslutning G - 3/4-3/4 Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt på kedel kg Vægt på beholder kg Luft-/røggasrørtilslutning mm 80/125 80/125 80/125 80/125 Luft-/røggasføring Typ B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) Fyringsolie med lavt svovlindhold, bio-olie B5 eller fyringsolie Fyringsolie Standard Danfoss Danfoss Dyse * 0,30 / 80 S LES 0,40 / 80 S LE Fyringsoliefilter Siku max. 40 μm CO 2 -indstilling, trin 1 og trin 2 % 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 Pumpetryk, trin 1 bar 5,0 ±0,5 5,0 ±0,5 8,5±1 8,5 ± 1 Pumpetryk, trin 2 bar 12,0 ± 1,0 12,0 ± 1,0 16,8 ± 2,5 16,8 ± 2,5 Maksimalt vakuum i olierør bar -0,3-0,3-0,3-0,3 Fabriksindstilling, fremløbstemperatur C Maks. fremløbstemperatur C Varmtvandsmodstand ved Δ T=20K mbar 3,6 3,6 6 6 Varmtvandsmodstand ved Δ T=10K mbar Maks. tilladt kedelovertryk bar Varmeflade, varmtvandsvarmeveksler m² 2,55 2,55 2,55 2,55 Vandindhold i varmeveksler Ltr. 7,5 7,5 7,5 7,5 Standardudnyttelsesgrad 40/30 C (H i / H s ) % 105 / / / / 99 Standardudnyttelsesgrad 75/60 C (H i / H s ) % 101 / / / / 96 Virkningsgrad ved nominel belastning ved 80/60 C (H i / H s ) % 97 / / / / 92 Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 C (H i / H s ) % 103 / / / / 97 Standby-tab, kedel qb ved 70 C (EnEV) % 0,75 0,75 0,75 0,75 Nominel varmebelastning (trin 2): Røggasmassestrøm g/s 6,45 6,45 9,06 9,06 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Mindste varmebelastning (trin 1): Røggasmassestrøm g/s 4,04 4,04 6,28 6,28 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A 5 A 5 A 5 A 5 A Elektrisk effektforbrug, trin 1 / trin 2 W 86/128 86/128 99/139 99/139 Kapslingsklasse IP20 IP20 IP20 IP20 Kondensvandmængde ved 40/30 C Ltr./h 1,2 1,2 1,6 1,6 Kondensatets ph-værdi ca. 3 ca. 3 ca. 3 ca. 3 CE-ID-nummer CE-0085BS0326 * med disse dyser opfyldes emissionskravene iht. RAL-UZ 46, og der sikres en pålidelig drift. Andre dyser er ikke tilladt! _0909

7 3. Tekniske data Kondenserende oliekedel COB-29 COB-29/CS COB-40 Nominel varmeeffekt ved 80/60 C, trin 1/2 kw 18,5 / 28,2 18,5 / 28,2 25,3 / 38,0 Nominel varmeeffekt ved 50/30 C, trin 1/2 kw 19,6 / 29,6 19,6 / 29,6 26,8 / 40,0 Nominel belastning, trin 1/2 kw 19,0 / 29,0 19,0 / 29,0 26,0 / 38,8 Oliegennemstrømning, trin 1/2 kg/h 1,60 / 2,45 1,60 / 2,45 2,44 / 3,64 Nominelt indhold CS (ækvivalent) Ltr (260) - Kontinuerlig beholdereffekt CS kw/ltr/h - 29 / Effektkode CS NL60-5,0 - Varmtvands-udgangseffekt CS l/10min Standby-effekt CS kwh/24h - 1,47 - Maks. tilladt koldtvandstilslutningstryk CS bar Min. anodestrøm, magnesium-beskyttelsesanode ma - > 0,3 - Varmefremløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ Varmereturløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ Kondensattilslutning Olietilslutning, fremløbs-/returløbsslanger G 3/8 3/8 3/8 Koldtvandstilførsel G - 3/4 - Varmtvandstilslutning G - 3/4 - Cirkulationstilslutning G - 3/4 - Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt på kedel kg Vægt på beholder kg Luft-/røggasrørtilslutning mm 80/125 80/ /160 Luft-/røggasføring Typ B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) Fyringsolie med lavt svovlindhold, bio-olie B5 eller fyringsolie Fyringsolie Standard Danfoss Danfoss Dyse * 0,55 / 80 S LE 0,65/ 80 S LE Fyringsoliefilter Siku max. 40 μm CO 2 -indstilling, trin 1 og trin 2 % 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 Pumpetryk, trin 1 bar 8,5 ± 1 8,5 ± 1 9,8 ± 1 Pumpetryk, trin 2 bar 16,8 ± 2,5 16,8 ± 2,5 18,0 ± 2,5 Maksimalt vakuum i olierør bar -0,3-0,3-0,3 Fabriksindstilling, fremløbstemperatur C Maks. fremløbstemperatur C Varmtvandsmodstand ved Δ T=20K mbar Varmtvandsmodstand ved Δ T=10K mbar Maks. tilladt kedelovertryk bar Varmeflade, varmtvandsvarmeveksler m² 3,05 3,05 3,85 Vandindhold i varmeveksler Ltr. 9,0 9,0 11,5 Standardudnyttelsesgrad 40/30 C (H i / H s ) % 105 / / / 99 Standardudnyttelsesgrad 75/60 C (H i / H s ) % 101 / / / 97 Virkningsgrad ved nominel belastning ved 80/60 C (H i / H s ) % 97 / / / 93 Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 C (H i / H s ) % 103 / / / 97 Standby-tab, kedel qb ved 70 C (EnEV) % 0,55 0,55 0,45 Nominel varmebelastning (trin 2): Røggasmassestrøm g/s 13,33 13,33 17,51 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Mindste varmebelastning (trin 1): Røggasmassestrøm g/s 9,05 9,05 10,91 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A 5 A 5 A 5 A Elektrisk effektforbrug, trin 1 / trin 2 W 129 / / / 205 Kapslingsklasse IP20 IP20 IP20 Kondensvandmængde ved 40/30 C Ltr./h 2,2 2,2 2,8 Kondensatets ph-værdi ca. 3 ca. 3 ca. 3 CE-ID-nummer CE-0085BS0326 * med disse dyser opfyldes emissionskravene iht. RAL-UZ 46, og der sikres en pålidelig drift. Andre dyser er ikke tilladt! _0909 7

8 4. Oversigtstegning / beskrivelse af komponenter COB-CS Kondenserende oliekedel med lagdelt beholder 1 Beholderladning fra oven med prel- og fordelerplade 2 VV-udtagning på det højeste punkt 3 KV-tilførsel med styre- og fordelingsanordning 4 KV-udtagning til beholderpåfyldning 5 Cirkulationsrør 6 Magnesium-beskyttelsesanode 7 Lomme til beholdertemperaturføler 8 Tømning (medfølger ved levering) 9 Vandlås 10 Neutralisering (tilbehør) 11 Kondensatpumpe (tilbehør) Kondenserende oliekedel Lagdelt beholder Cirkulation Koldt vand 2 Varmt vand OBS OBS Det er ikke muligt at montere ladekredsbeholder CS sammen med COB _0909

9 Komponentbeskrivelse COB 4. Oversigtstegning / beskrivelse af komponenter Automatisk udlufter Dyserør Oliepumpemotor Tændtransformer Flammedetektor Blæser 2-trins oliepumpe Kedelføler Beholderladepumpe Sikkerhedstemperaturbegrænser Røggastemperaturbegrænser Vandtrykomskifter Tømningshane Komponentbeskrivelse CS Fremløb, varme 1" Returløb, varme 1" Varmtvandstilslutning 3/4 Reguleret ladepumpe til lagdelt beholder Pladevarmeveksler Koldtvandstilslutning (valgfrit ved tilbehør) Ekspansionsbeholder 8 l (tilbehør) Dykrør, beholderføler Fyldn.-føler til lagdelt beholder Cirkulation ¾" (tilbehør) Beskyttelsesanode (under afdækning) Tømning _0909 9

10 6. Standarder og bestemmelser Kondenserende oliekedel COB / COB-CS 2-trins kondenserende oliekedel med elektronisk tænding og elektronisk røggasovervågning, til lavtemperaturopvarmning og varmtvandsopvarmning i varmeanlæg med fremløbstemperaturer op til 90 C og tilladt driftsovertryk på 3 bar. COB opfylder følgende bestemmelser: EF-direktiver: - 92/42/EØF Nyttevirkningsdirektivet /95/EF Lavspændingsdirektivet /108/EF EMC-direktivet DIN/EN-standarder: EN 230, EN 303, EN 304, EN 15034, EN 1535, EN 12828, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN 60529, EN Lagdelt beholder type CS af stål S235JR med tilslutninger til rørføringen på opstillingsstedet. Korrosionsbeskyttelse med emaljering af beholderens indervæg iht. DIN 4753 og ekstra korrosionsbeskyttelse med magnesium-beskyttelsesanode. Rumluftafhængigt drevne kondenserende oliekedler må kun opstilles i rum, som opfylder de gældende ventilationskrav. Ellers er der fare for kvælning eller forgiftning. Læs monterings- og servicevejledningen, før du installerer anlægget! Overhold også planlægningsanvisningerne. For energibesparelse og beskyttelse med tilkalkning bør varmtvandstemeraturen maksimalt indstilles til 50oC, når vandets samlede hårdhed er fra 15odH (2,5 mol/m3). Ved en samlet hårdhed på mere end 20odH anbefales det, at montere en kalkspalter på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholdren, for at øge serviceintervallerne (pga. kalkaflejringer). Før du installerer en kondenserende Wolf-oliekedel, skal du have en tilladelse fra områdets skorstensfejermester og vandtilsynsmyndigheden. Wolf-oliekedlen må kun installeres af en autoriseret fagmand. Denne har også ansvaret for korrekt installation og den første idrifttagning. Her gælder DVGW Arbeitsblatt G676, retningslinjerne for fyrrum eller delstaternes byggevedtægter "Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen" (retningslinjer for bygning og indretning af centrale fyrrum og deres brændselsrum). Følg følgende bestemmelser, regler og direktiver ved installationen: - Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) (tysk lov vedrørende energibesparelse) med de dertil vedtagne forordninger: - EnEV Energieeinsparverordnung (forordning vedrørende energibesparelser) - Tekniske regler for olie-installationer IWO-TRÖL 2006 i den aktuelle udgave - DIN 1988 Tekniske regler for drikkevandsinstallation - DIN EN Metoder til beregning af varmeanlægs dimensionerende belastning - EN Varmesystemer i bygninger Udformning af vandbaserede varmesystemer - DIN 4701 Regler for beregning af bygningers varmebehov - DIN 4751 del 3 Sikkerhedsteknisk udstyr til varmeanlæg med en fremløbstemperatur op til 95 C. - DIN Husskorstene - DIN EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i drikkevandsinstallationer - ATV-A-251 Materialer til afløbsrør til kondensater fra kondenserende kedler - VDI 2035 Forhindring af skader i varmtvandsanlæg Stendannelse i vandopvarmningsog varmtvandsvarmeanlæg Bygge- og erhvervstilsynsmyndighedernes lokale bestemmelser (for det meste repræsenteret ved skorstensfejer) - DIN VDE 0100 Bestemmelser for opstilling af stærkstrømsanlæg med mærkespænding op til 1000 V. - VDE 0105 Drift af stærkstrømsanlæg, generelle regler - DIN EN Kapslingsklasser Udføres der tekniske ændringer af reguleringen eller af de reguleringstekniske dele, hæfter vi ikke for de skader, der opstår som følge heraf. Bemærk: Denne montagevejledning skal opbevares omhyggeligt og læses igennem, før anlægget installeres. Følg også planlægningsanvisningerne i bilaget! _0909

11 7. Anvisninger for opstilling Transport Kedel / lagdelt beholder - Kedlen og den lagdelte beholder transporteres med den komplette emballage og pallen - Hertil er en sækkevogn velegnet - Stil sækkevognen op mod kedlens eller den lagdelte beholders bagside, spænd den fast med en fastspændingsrem, og transportér den til opstillingsstedet. - Fjern fastspændingsremmen og emballagen. - Fjern de fire fastgørelsesskruer på pallen. - Løft kedlen og den lagdelte beholder af pallen. Anvisninger for opstilling - Der skal bruges et jævnt og bæredygtigt underlag til opstilling af kedlen eller kedel med beholder. - Juster kedlen og den lagdelte beholder med fodskruerne, så de står vandret. Fodskruer OBS OBS OBS - Kedlen må kun opstilles i et frostsikret rum. Hvis der er risiko for frost i stilstandstider, skal kedlen, den lagdelte beholder og varmeanlægget tømmes. - Kedlen må ikke opstilles i et rum med aggressive dampe, kraftig støvudvikling eller høj luftfugtighed (værksted, vaskerum, hobbyrum osv.). - Forbrændingsluften må ikke indeholde halogenerede kulbrinter. Anbefalede min. afstande til væg COB og CS står op mod væggen, dvs. at der kun skal sørges for en afstand til enheden foran på 70 cm. Overhold de anbefalede afstande til væggen ved opstilling af kedlen for at forenkle monterings-, vedligeholdelses- og servicearbejderne. For COB-40 skal rumhøjden minimum være 1,90 meter. Minimumshøjden over COB-15/20/29 er 30 cm og ved COB-40 er den 40 cm. 70 cm COB 70 cm COB med CS til højre COB med CS til venstre 70 cm 70 cm COB med CS bagved 70 cm 190 cm Mindste rumhøjde COB _

12 8. Installation generelle anvisninger Bemærk: På anlæggets laveste punkt skal der monteres en påfyldningsog tømningshane. Sikkerhedsteknik Der er ikke indbygget ekspansionsbeholder i COB fra fabrikken. Denne skal således monteres på opstillingsstedet (kan fås i Wolfs tilbehørsprogram). Ekspansionsbeholderen skal være tilstrækkeligt dimensioneret i henhold til DIN Der må ikke være nogen stopventil mellem ekspansionsbeholderen og oliekedlen. Trykopbygningen ødelægger kedlen permanent ved opvarmning. Der er risiko for, at dele i anlægget kan eksplodere, hvilket medfører skoldningsfare. Dette gælder ikke kappeventiler før ekspansionsbeholderen. I sikkerhedsgruppen fra Wolfs tilbehørsprogram er der indbygget en 3 bar sikkerhedsventil. Udblæsningsledningen skal føres ned i en afløbstragt. Anlæggets minimumstryk er 1,0 bar. Oliekedlen er udelukkende godkendt til lukkede anlæg op til 3 bar. Den maksimale fremløbstemperatur er fra fabrikkens side indstillet til 80 C og kan justeres til 90 C, om nødvendigt. Ved varmtvandsdrift er den maksimale fremløbstemperatur generelt 80 C. Kun ved fremløbstemperaturer under 80 C er en minimumsgennemstrømning ikke nødvendig. Opvarmningsvand I returløbet til anlægget skal der anvendes en smudsfanger. Aflejringer i varmeveksleren kan medføre sydestøj, effekttab og beskadigelse af kedlen. Der må anvendes drikkevand som påfyldnings- og efterfyldningsvand. Det er ikke tilladt at tilsætte kemiske midler eller afkalke vha. simpel ionbytning. I anlæg med meget vand eller anlæg, hvor der kræves store efterfyldningsvandmængder (f.eks. på grund af vandlækage), skal følgende værdier overholdes. Samlet hårdhed i dh Vandbehandling ikke nødvendig 0,3 m 3 Vandbehandling nødvendig Anlægsvolumen i m 3 Hvis grænsekurven overskrides, skal en passende del af vandet i anlægget behandles. Eksempel: Drikkevandets samlede hårdhed: 19 dh Anlægsvolumen: 1 m³ Dvs. at der mindst skal demineraliseres 0,3 m³ = 300 l. Tilladte metoder: - Demineralisering med mixedbed-filtre. Dette er flertrinsionbyttere. Vi anbefaler ved første påfyldning og senere ved behov f.eks. at låne patronerne "Megafill Alu" fra firmaet Taconova. - Efterfyldning med destilleret vand. Vi anbefaler en ph-værdi for opvarmningsvandet på mellem ph 6,5 og ph 8,5. Wolf påtager sig ikke ansvaret for skader på varmeveksleren, som opstår som følge af iltdiffusion i opvarmningsvandet. Hivs der kan trænge ilt ind i systemet, anbefaler vi, at systemet opdeles ved at indsætte en varmeveksler. Inhibitorer (stoffer til forhindring af korrosion og kalkaflejringer) og frostsikringsmidler er ikke tilladt. Der er risiko for skader på kedlen på grund af dårlig varmeoverførsel eller korrosion _0909

13 8. Installation generelle anvisninger Anvisning fra VDI 2035 Stendannelsen kan først og fremmest påvirkes af måden, hvorpå anlægget tages i brug. Opvarm anlægget med brændertrin 1 ved en jævn og tilstrækkelig gennemstrømning. Før ibrugtagningen skal alle hydrauliske rørforbindelser underkastes en tæthedskontrol: Kontroltryk på varmtvandssiden maks. 4 bar Afspær stophanerne i varmekredsen til anlægget før kontrollen, da sikkerhedsventilen (tilbehør) ellers vil åbne ved 3 bar. Kedlen er allerede kontrolleret for tæthed med 4,5 bar fra fabrikkens side. Ved utætheder er der fare for vandudslip, der kan medføre materielle skader. Den maksimale volumenstrøm må ikke overskride l/h (100 l/min). Vi anbefaler dig på det kraftigste at bruge fyringsolie med et lavt svovlindhold af hensyn til vores miljø. Anvisninger for brug af bio-olie-blandinger: 1. Tilladte bio-olie-andele COB kan anvendes med fyringsolie med op til 5 % alternative andele -B5- iht. DIN V (findes aktuelt kun som udkast). 2. Bio-oliens kvalitet Bio-olien skal opfylde EN på tidspunktet for påfyldning af kundetanken. 3. Olietanke Kunden skal skriftligt lade producenten eller leverandøren bekræfte, at tanken er egnet til anvendelse af bio-olier med angivelse af den maksimalt tilladte FAME-andel. Sørg for, at også tankarmaturerne og tætningerne egner sig til bio-olie. 4. Tankrengøring FAME virker som et opløsningsmiddel og opløser derfor alle aflejringer og rester i tanken og olierørene. Derfor anbefaler Wolf, at tanken altid rengøres, før der påfyldes bio-olie. 5. Opbevaring af bio-olier Bio-olie er et naturligt produkt, der har en dårligere holdbarhed end fyringsolie EL. Derfor skal bio-olien opbevares ved kølige temperaturer (omgivende temperatur mellem 5 C og 20 C) og beskyttes mod direkte sollys (især i forbindelse med kunststoftanke). I henhold til den aktuelle viden bør bio-olie ikke opbevares længere end et år. Mineralolieindustrien leder i øjeblikket efter egnede additiver for at øge holdbarheden. 6. Olieforsyning til kedlen Oliestrengsystemet skal være udført som et enstrengssystem for at forhindre oxiderende påvirkning på grund af tilførsel af ilt i olietanken. Der skal anvendes kunststoffer, der tåler bio-olie, eller rustfrit stål til olierørene. Kobberrør og messingdele skal undgås for at forhindre for tidlig ældning af olien. Det samme gælder forzinkede rør (beskadigelse af bio-olien på grund af et zinkoxid-lag). Der skal også anvendes et bio-olie-filter, der fungerer sammen med bio-olie (f.eks. Wolf-mat.-nr til B5) _

14 9. Installation - Tilbehør Vi anbefaler, at tilslutningen til opvarmningssystemet udføres med følgende dele fra Wolfs tilbehørsprogram: Tilslutningssæt COB mod væg bestående af: 2 kryds med hver en tilslutning 2 klemmer 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 1300 mm 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 800 mm 1 tube silikonefedt Tilslutningssæt COB med CS mod væg bestående af: 2 kryds med hver 2 tilslutninger 4 klemmer 3 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 1300 mm 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 800 mm 2 bølgerør i rustfrit stål ¾", længde 800 mm 1 tube silikonefedt 1 afkortningssæt ¾" Tilslutningssæt COB mod væg til stående beholder op til SEM og SE bestående af: 2 kryds med hver 2 tilslutninger 3 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 1300 mm 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 800 mm 4 klemmer 1 tube silikonefedt 6 planpakninger 1" 1 rørbøjning 2 planpakninger 1½" EPDM 1 pumpe 1 fitting, overgang G1½" IG 2 dobbeltnipler G1" AG - G1" til G1" AG 1 vinkelstykke med udlufter Tilbehørssæt CS til koldt vand bestående af: 1 ekspansionsbeholder 8 l 1 rørføring KV-tilslutning til ekspansionsbeholderen 2 dobbeltnipler ¾" 1 afkortningssæt ¾" Tilbehørssæt CS cirkulationspumpe bestående af: 1 cirkulationspumpe, analog 1 bølgerør i rustfrit stål ¾" 1 afkortningssæt ¾" Rørføringsgruppe bestående af: 1 cirkulationspumpe 2 termometre i frem- og returløb 2 kuglehaner i frem- og returløb - med / uden blander - med fordelerenhed til 2 eller 3 rørføringsgrupper Neutraliseringsboks inkl. sokkel bestående af: 1 granulatfyldning 1 kondensatslange, længde 1 m (ved normal fyringsolie EL (svovlindhold > 50 ppm) er neutralisering af kondensatet foreskrevet). Kondensatpumpeanlæg med potentialfri alarmudgang bestående af : 1 kondensatpumpeanlæg med potentialfri alarmudgang 1 vægholder 1 pvc-slange 8 mm (6 m lang) 1 kontraventil 1 kondensattilførselsslange (1150 mm lang) Yderligere tilbehør som f.eks. sikkerhedsgruppe 1" eller vægholder til rørføringsgruppe osv. finder du i prislisten "Varmesystemer" _0909

15 10. Installation - kedel / beholder CS Eksempel: Oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS stående til højre (set mod kedelfronten). Rørføringen til opvarmningsfremløb og opvarmningsreturløb samt varmtvandsfremløb og varmtvandsreturløb med lagdelt beholder udføres med bølgerør i rustfrit stål (tilbehør) (se kap. 9 Installation - Tilbehør) Koldtvandstilslutning Det anbefales at montere en servicehane i koldtvandstilførslen. Hvis trykket i koldtvandstilførslen ligger over det maksimalt tilladte driftstryk på 10 bar, skal der monteres en testet og godkendt trykreduktionsventil. Hvis der anvendes blandingsbatterier, skal der monteres en central trykreduktionsventil. Ved koldt- og varmtvandstilslutning skal DIN 1988 og forskrifterne fra den lokale vandforsyning følges. Hvis installationen ikke er i overensstemmelse med den viste tegning, bortfalder garantien. Bemærk: Når du vælger installationsmateriale til anlægssiden, skal du følge de tekniske regler samt være opmærksom på eventuelle mulige elektrokemiske processer (blandet installation). over beholderens overkant Sikkerhedsventil (komponenttestet) Koldtvandstilførsel Stopventil Drikkevandsfilter Trykreduktionsventil Tømning Manometertilslutning Kontraventil (komponenttestet) Stopventil Kedelfremløb Kedelreturløb Billede: Koldtvandstilslutning iht. DIN 1988 Tømning _

16 11. Installationseksempler Rørføringsgruppe til 3 varmekredse med fordelerenhed til montering på sikkerhedsgruppe Rørføringsgruppe til 2 varmekredse med fordelerenhed til montering på sikkerhedsgruppe Rørføringsgruppe til 1 varmekreds til montering på sikkerhedsgruppe Sikkerhedsgruppe til montering på bølgerørene i rustfrit stål fra kedelfremløb og kedelreturløb Monteringen af sikkerhedsgruppen og den tilhørende rørføringsgruppe kan ske valgfrit til venstre for, til højre for eller bag kedlen op ad en væg eller mod beklædningen på kedlens side. Bemærk: Monter kun rørføringsgruppen til 3 varmekredse op mod en væg _0909

17 12. Olietilslutning i enstrengssystem Oliefilter Fastgør oliefiltret med holderen på de dertil beregnede positioner udvendigt på kedelkabinettet. Oliefiltret kan evt. også fastgøres inde i kedlen. Olieslangen må ved gennemføring foroven (bagud) maks. være 90 cm og ved gennemføring forneden maks. 50 cm uden for kabinettet. Anvisninger: Anvend kun filterindsatse af sinterkunststof med μm. Der må ikke underskrides en minimumtemperatur på på +5 C. Udendørstanke skal forsynes med rørtracing. Urenheder kan beskadige anlægget. Olierøret skal skylles igennem før idrifttagning. Oliefilter monteret uden på kedlen Enstrengssystem Oliefilter monteret i kedlen Anlægget skal tilsluttes enstrengs. Der skal indbygges en filter-udlufterkombination fra Wolf. Gamle anlæg med tostrengssystem skal ændres til enstrengssystemer. Tostrengssystemer medfører fremskyndet ældning af olien og luftbobler i olien. De er forældede. Fyringsolien skal suges hen til filtret med en egnet manuel pumpe for at forebygge skader på oliepumpen. Antagelser: kinem. viskositet 6 mm²/s ved 20 C, temperatur på olie = 10 C Yderligere modstande: 4 bøjninger 90, 1 kontraventil, 1 stopventil På grund af mulig afgasning af olien bør en indsugningshøjde på mere end 4 m undgås. Svømmende udsugning Antihæveventil Oliepumpe til brænder Effekt COB-15 COB-20 COB-29 Maksimale rørlængder i enstrengssystemer Gennemstrømning COB-40 2,5 til 5,0 Effekt, indv. Ø Indsugningshøjde H (m) kg/h mm til 2, For stort dimensionerede olierør kan medføre driftsforstyrrelser på grund af luftbobler. Derfor skal olierøret udføres med så lille diameter som muligt. Enstrengssystem med pumpen monteret lavere end tanken Oliepumpe til brænder Der må kun anvendes egnede materialer til olierør. I forbindelse med kobberrør må der kun anvendes skæreringssamlinger af metal med støttebøsninger. De forhindrer indsugning af luft. Olierørene skal monteres uden spændinger for at undgå utætheder. I forbindelse med vakuumstyrede antihæveventiler øges vakuummet kraftigt på indsugningssiden. Det maksimalt tilladte vakuum på 0,3 bar i olierøret kan ofte ikke overholdes. Derfor anbefaler vi, at der anvendes elektromagnetisk styrede antihæveventiler. De elektriske antihæveventiler kan tilsluttes til COB på to måder: 1. Antihæveventilen tilsluttes på udgang A1. Her skal A1 være parametreret til 9 (oliestopventil), se HG Hvis udgang A1 allerede anvendes (f.eks. til en cirkulationspumpe), kan der anvendes et mellemstik. Stikket (mat.-nr ) indsættes mellem ledningsnettet og oliepumpens motor. Ved tilslutning af en fødepumpe i tilførselsrøret må overtrykket være maks. 0,5 bar. Svømmende udsugning Enstrengssystem med pumpen monteret højere end tanken _

18 13. Vandlås / neutralisering / kondensatpumpe Kondensvands-bortledning uden neutralisering Hvis der anvendes fyringsolie EL med lavt svovlindhold (svovlindhold < 50 mg/kg), kan man efter aftale med vandtilsynsmyndigheden undlade neutralisering af kondensatet! Den medfølgende vandlås skal tilsluttes forbrændingskammerfordybningens forbindelsesstudser. Afløbsslange fra vandlås Kondensatpumpe Vandlås Vandlås Etabler forbindelse til afløbet på opstillingsstedet ved hjælp af vandlåsens fleksible afløbsslange (udløbshøjde for kondensat fra vandlås 260 mm). Hvis der anvendes kondensatpumpe, skal vandlåsens fleksible afløbsslange føres ind i kondensatpumpen, og herfra skal der etableres forbindelse til afløbet på opstillingsstedet. Bemærk: Vandlåsen skal fyldes med vand før idrifttagning! Hvis anlægget anvendes med tom vandlås, opstår der forgiftningsfare pga. udstrømmende røggas. Fyld derfor vand på vandlåsen før ibrugtagningen. Skru vandlåsen af, tag den af, og fyld vand på, indtil der strømmer vand ud af afløbet i siden. Skru igen vandlåsen på, og sørg for, at tætningen sidder godt. Ledes kondensvandet direkte til afløbet på opstillingsstedet, skal du sørge for, at der er udluftning, så der ikke er nogen tilbagevirkende effekt fra afløbsrøret til kedlen. Afløbsslange fra vandlås Kondensvands-bortledning med neutralisering Ved normal fyringsolie EL (svovlindhold > 50 ppm) skal der foretages neutralisering af kondensatet! Den medfølgende vandlås skal tilsluttes forbrændingskammerfordybningens forbindelsesstudser. Monter vandlåsens fleksible afløbsslange til neutraliseringsboksen med slangespændebånd. Neutralisering Afløbsslange fra neutralisering Vandlås Afløbsslange fra vandlås Neutralisering uden kondensatpumpe Anbring den medfølgende afløbsslange til neutralisering på neutraliseringsboksens udgangsstuds, og fastgør den med et slangespændebånd. Før afløbsslangen til neutralisering fra neutraliseringsboksen til afløbet på opstillingsstedet. Neutralisering med kondensatpumpe Sæt afløbstyllen direkte i pumpen. Etabler forbindelse fra kondensatpumpen til afløbet på opstillingsstedet. Bemærk: Vandlåsen og neutraliseringsboksen skal fyldes med vand før idrifttagning! Vandlås OBS Neutraliseringsboksens ind- og udgangsstudser må ikke forveksles (se monteringsanvisningerne for neutraliseringsboksen). Ellers kan der ikke udføres en korrekt neutralisering! Afløbsmuffe fra neutralisering Neutralisering Kondensatpumpe _0909

19 Montering af luft-/røggasføring OBS Der bør kun anvendes originale Wolf-dele til den koncentriske luft-/røggasføring og røggasrør. Før du installerer røggasrøret eller tilslutter luftrøret, skal du følge planlægningsanvisningerne for luft-/røggasføring! Da bestemmelserne i de enkelte delstater ikke er ens, kan det anbefales før installationen at kontakte de ansvarlige myndigheder og den ansvarlige skorstensfejer. 14. Montering af luft-/røggasføring OBS Skorstensfejeren skal have fri adgang til røggasmålestudserne. C93x Luft-/ rørgasføringen er placeret i toppen af kedlen, således optagelse af ekspansion er muligt. (Minimumshøjden over COB-15/20/29 er 30 cm og ved COB-40 er den 40 cm). Forbindelserne på røggassiden etableres af muffe og tætning. Mufferne skal altid placeres mod kondensatets flyderetning. Luft-/røggasføringen skal monteres med mindst 3 hældning (6 cm/m) i forhold til oliekedlen. Der skal monteres afstandsspændebånd til at fastholde luft-/røggasføringen. Hvis hældningen på luft-/røggasføringen er mindre, kan det i værste fald medføre korrosion eller driftsforstyrrelser. Billede: Eksempel på luft- / røggasføring C93x OBS Skær røggasrøret skråt, og lav en fas på kanten, så der kan laves en tæt montering af rørsamlingerne. Sørg for, at tætningerne sidder helt korrekt. Fjern urenheder før montering montér aldrig beskadigede dele. Der skal være en afstand på mindst 0,4 m mellem røggasudmundingen og tagfladen _

20 15. Fyldning af varmeanlægget Fyldning af varmeanlægget For at sikre at kedlen fungerer fejlfrit, kræves der korrekt påfyldning og fuldstændig udluftning. OBS Varmesystemet skal skylles igennem, før kedlen tilsluttes, for at fjerne rester som f.eks. svejseperler, pakgarn, kit etc. fra rørene. Udluftning - Åbn lukkekappen på udluftningen i kedlen med en omdrejning. - Åbn alle radiatorventilerne. - Fyld anlægget via returløbet til 2 bar (1,5 til 2,5 bar). - Fyld hele varmesystemet og kedlen langsomt i kold tilstand vha. KFE-hanen på returløbet til ca. 2 bar. - Kontrollér, at hele anlægget er tæt. - Tænd for kedlen, sæt temperaturvalg for varmtvand på position "2" (pumpe arbejder, lysring til statusvisning lyser konstant grønt). - Udluft pumpen, og løsn samtidig udluftningsskruen kort, og skru den på igen. - Udluft varmekredsløbet helt, og tænd og sluk her kedlen 5 gange efter hinanden på tænd/sluk-knappen, hvor du hver gang tænder i 5 sekunder og slukker i 5 sekunder. Billede: Udluftning af COB - Efterfyld vand, hvis trykket i anlægget falder til under 1,5 bar. Under transport kan røgvenderen have forskubbet sig For at sikre en korrekt forbrænding, bør røgvenderens placering kontrolleres inden ibrugtagning. Afstand røgvender - Løsn de 3 fløjmøtrikker på brændkammerdækslet. - Afmonter brændkammerdæksel og brænder. - Kontroller afstanden fra røgvenderens øverste kant til toppen af ribbeprofilerne jf. nedenstående tabel Afstand røgvender til ribbeprofil. COB-15 COB-20 COB-29 COB mm 103 mm 128 mm 125 mm - Såfremt målet ikke er korrekt løftes røgvenderen op og genmonteres korrekt. - Efterfølgende kontrolleres afstanden. - Genmonter brændlammerdæksel og brænder. Billede: Røgvender COB _0909

21 16. El-tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af et autoriseret el-installationsfirma. Følg VDE-bestemmelserne og forsyningsvirksomhedens lokale bestemmelser. Der er også spænding på apparatets tilførselsklemmer, når tænd/sluk-kontakten er slået fra. Ved opstilling i Østrig: Følg reglerne og bestemmelserne fra ÖVE og det lokale EVU. Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Strømmen til fyret er ikke afbrudt, selvom det slukkes på tænd-/sluk-knappen. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når fyret er tilsluttet elnettet. Det er livsfarligt. El-net 230 V/50 Hz Eltilslutningsboks Eltilslutningsboks Eltilslutningsboksen er ved levering monteret på kedlens bagvæg. Eltilslutningsboksen kan efter behov monteres på væggen til højre eller venstre for kedlen eller over kedlen. Regulerings-, styrings- og sikkerhedsanordningerne er færdigtilsluttet og kontrolleret. Nettilslutning Ved en fast tilslutning skal nettet tilsluttes via en skilleanordning (f.eks. sikring, hovedafbryder) med en kontaktafstand på mindst 3 mm. Tilslutningskabel fleksibelt, 3 x 1,0 mm² eller fast, maks. 3 x 1,5 mm². Den maksimale strømbelastning af udgangene er på 2 A, men må i alt ikke overskride 5 A. Monteringsanvisning for eltilslutning Slå spændingen til anlægget fra, før det åbnes. Clips eltilslutningsboksen ud af holderen. Åbn el-tilslutningsboksen. Skru trækaflastningen ind i de indvendige dele. Afisolér tilslutningskablet over ca. 70 mm. Skub kablet gennem trækaflastningen, og skru trækaflastningen fast. Tilslut de pågældende ledere i Rast-5-stikket. Stik de indvendige dele ind i tilslutningsboksen igen. Sæt Rast5-stikket i. Monter dækslet. Ekstern føler Sikring M 5 A Reservesikring Beholderføler Cirkulationspumpe Beholderladepumpe ebus-forbindelse med 2 ledere Parametrerbar indgang E1 (24 V), potentialfri Fjern brokobling a/b ved tilslutning Ladepumpe til lagdelt beholder Styresignal Ladepumpe til lagdelt beholder _0909 Beholderføler Fyldn.-føler til lagdelt beholder Beholderladepumpe Udgang A1 til cirkulation Parametrerbar udgang A1 (230 VAC; 200 VA) Pumpe til lagdelt beholder CS Styresignal Ladepumpe til lagdelt beholder Elstik til kondensatpumpe Alarmkontakt til kondensatpumpe Fyldn.-føler til lagdelt beholder 21

22 17. Regulering 0 I C 120 Tænd/sluk-kontakt TIL/FRA Lysring Fejl- og reset-tast Temperaturvalg, varmt vand Temperaturvalg, opvarmningsvand Termometer Tænd-/slukkontakten TIL/FRA I position 0 er kedlen slukket. Fejl Frigivelse efter en fejl og genstart af anlægget udløses ved at trykke på tasten. Hvis kedlen står på taktspærre, nulstilles denne ved at trykke på tasten (2 sek.) Lysring til statusvisning Visning Blinker grønt Permanent, grønt lys Blinker gult Permanent, gult lys Blinker rødt Betydning Standby (tænd/sluk-kontakt Til, ingen varmeanmodning, pumpe Fra) Anmodning om varme: Pumpe kører, brænder fra Skorstensfejerdrift Brænder til, flamme til Fejl Temperaturvalg, varmt vand Ved oliekedler, der er kombineret med en beholdervandvarmer svarer indstillingen 1-9 til en beholdertemperatur på C. I forbindelse med den lagdelte beholder CS er varmtvandstemperaturer over 60 C ikke tilladt. I kombination med et betjeningsmodul har indstillingen på temperaturvælgeren for varmt vand ingen virkning. Temperaturvalget foretages på betjeningsmodulet BM. Temperaturvalg, opvarmningsvand Indstillingsområdet fra 2-8 svarer til en temperatur på opvarmningsvandet på C, der er indstillet fra fabrikkens side. I kombination med et betjeningsmodul BM bliver indstillingen af temperaturvælgeren for opvarmningsvand virkningsløs _0909

23 17. Regulering Indstilling Vinterdrift (position 2 til 8) Kedlen opvarmer i vinterdrift fremløbstemperaturen til den værdi, der er indstillet på temperaturregulatoren. Cirkulationspumpen arbejder permanent iht. indstillingen af pumpens driftstype (fabriksindstilling) eller kun ved brænderaktivering med efterløb. Sommerdrift Ved at dreje kontakten Temperaturvalg, opvarmningsvand til position deaktiveres vinterdriften. Dvs. at kedlen så arbejder i sommerdrift. Sommerdrift (varme fra) betyder, at kun brugsvandet opvarmes, dog er frostsikringen til varmen sikret, og beskyttelsen mod, at pumpen sætter sig fast, er aktiveret. Skorstensfejerdrift Ved at dreje kontakten Temperaturvalg, opvarmningsvand til position aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Efter aktivering af skorstensfejerdriften varmer kedlen med den maksimalt indstillede varmeeffekt. En forudgående taktspærre ophæves. Skorstensfejerdriften afsluttes efter 15 minutter, eller når den maksimale fremløbstemperatur overskrides. Hvis den skal aktiveres igen, skal Temperaturvalg, opvarmningsvand drejes én gang til venstre og herefter tilbage til position. Beskyttelse mod at pumpen sætter sig fast I indstillingen Sommerdrift kører cirkulationspumpen i ca. 30 sekunder efter højst 24 timers stilstand. Regulering med betjeningsmodul BM 0 I C 120 Tænd/sluk-kontakt TIL/FRA Lysring Fejl- og reset-tast Betjeningsmodul BM Termometer _

24 18. Visning / ændring af reguleringsparametre Du kan kun ændre eller få vist reguleringsparametrene vha. det ebus-kompatible Wolf-reguleringstilbehør. Montering og fremgangsmåde er angivet i betjeningsvejledningen til den pågældende tilbehørsdel. Betjeningsmodul BM Venstre drejeknap Programvalg Display Højre drejeknap Temperaturvalg OBS Ændringer må kun udføres af en autoriseret fagmand eller af Wolfs kundeservice. For at undgå at hele varmeanlægget bliver beskadiget, skal natsænkningen ophæves ved udetemperaturer under -12 C. Hvis dette ikke overholdes, kan der forekomme øget isdannelse omkring røggasåbningen, hvorved personer kan komme til skade, eller genstande kan blive beskadiget. Info-knap Knappen "Enkelt beholderladning" Knappen "Opvarmning" Knappen "Sænkning" Parameteroverblik / indstillingsprotokol (indstilling og funktion på de følgende sider) A.: - Anlægsparametre HG.: - Kedelparametre Parameter Indstillingsområde Fabriksindst. Individuelle indst. A09 Frostsikringsgrænse -20 til +10 C +2 C A10 Varmtvands-paralleldrift 0 / 1 0 A14 Varmtvands-maksimumtemperatur 60 til 80 C 65 C HG00 Rørlængdetilpasning 1 til 5 3 HG01 Skiftedifferens, brænder 1 til 20K 10K HG06 Driftstype for pumpe 0 til 3 0 HG07 Efterløbstid, kedelkredsløbspumpe 0 til 30 min 3 min HG08 Maksimumbegrænsning kedelkreds fremløb-max 40 til 90 C 75 C HG09 Brændertaktspærre 1 til 30 min 7 min HG13 Parametrerbar indgang E1 1 til 11 1 HG14 Parametrerbar udgang A1 0 til 14 0 HG15 Beholderhysterese 1 til 30K 5K HG16 HG17 Ingen funktion Ingen funktion HG19 Efterløbstid, beholderladepumpe 0 til 10 min 5 min HG20 Maks. beholderladetid 0 til 5 h 2 h HG21 Kedelminimumstemperatur TK-min 20 til 90 C 20 C HG22 Kedelmaksimumstemperatur TK-maks. 50 til 90 C 80 C HG25 Kedelovertemperatur ved beholderladning 0 til 40K 10K HG28 Brænderdriftstype 1 til 4 2 HG31 Spærretid, brændertrin 2 0 til 40 min 4 min Når du trykker på højre drejeknap, skifter du til betjeningsniveau nr. to, hvor du ved at dreje højre drejeknap med uret kan vælge de menuniveauer, der er vist i oversigten. Når du trykker på info-knappen, kan du skifte tilbage til standardvisningen, uanset hvilken undermenu du står i. Du skifter også automatisk tilbage til standardvisningen, hvis du ikke foretager en indstilling i over et minut. Alle faktiske/nominelle temperaturer til rådighed, brænderstarter og driftstimer samt andre værdier for anlægget kan vises. Denne forespørgsel er identisk med "info-knappen" _0909

25 19. Fagmandsniveau - parametre Fagmandsniveau Fagmand Tryk på højre drejeknap for at skifte til 2. betjeningsniveau. Vælg menuniveauet "Fagmand" ved at dreje højre drejeknap med uret, og bekræft valget ved igen at trykke på højre drejeknap. På displayet vises kodeforespørgslen. Kodeforespørgsel Kode-nr Den rigtige kode indstilles ved at trykke på (visningen blinker på displayet) og derefter dreje højre drejeknap fra 0 til 1. Efter at koden er ændret fra 0 til 1, bekræftes indstillingen ved igen at trykke på højre drejeknap. Nu er du på fagmandsniveauet. Fabriksindstilling: 1 Frostsikringsgrænse Parameter A09 A Hvis udetemperaturen underskrider den indstillede værdi, arbejder kedelkredspumpen permanent. Hvis kedelvandstemperaturen kommer under +5 C, slås brænderen til og opvarmer kedlen til mindst 20 C. Bemærk: Fabriksindstillingen må kun ændres, hvis det er sikret, at kedelanlægget og dets komponenter ikke kan fryse ned ved lavere udetemperaturer. Fabriksindstilling: 2 C Indstillingsområde: -20 til +10 C OBS Forkert betjening kan føre til funktionsforstyrrelser. Vær ved indstilling af parameter A09 (frostbeskyttelse, udetemperatur) opmærksom på, at frostbeskyttelse ikke er sikret ved temperaturer under 0 C. Det kan medføre, at varmeanlægget kan blive beskadiget. Varmtvands-paralleldrift Parameter A10 A10 0 Fabriksindstilling: 0 Indstillingsområde: 0 / 1 Ved varmtvands-førsteprioritering (0) slukkes cirkulationspumpen under fyldning af beholderen. Kedlens energi anvendes kun til varmtvandsopvarmning. Beholderladepumpen starter først, når kedelvandstemperaturen er 5 C varmere end den aktuelle temperatur på vandet i beholderen. Når beholderen har nået den indstillede temperatur, slås brænderen fra, og cirkulationspumpen slås til. Beholderladepumpen arbejder med efterløb i maksimalt så lang tid, som der er indstillet i parameter HG19 (efterløbstid for beholderladepumpe). I varmtvands-paralleldrift (1) fortsætter cirkulationspumpen driften. Når kedelvandstemperaturen er 5 C varmere end beholdertemperaturen, starter beholderladepumpen. Når beholderen har nået den indstillede vandtemperatur, er beholderpåfyldningen afsluttet. Beholderladepumpen arbejder med efterløb i maksimalt så lang tid, som der er indstillet i parameter HG19 (efterløbstid for beholderladepumpe). OBS I varmtvands-paralleldrift (1) kan varmekredsen periodisk fyldes med en højere temperatur. Paralleldrift er ikke formålstjenligt sammen med en lagdelt beholder. Varmtvands-maksimumtemperatur Parameter A14 A14 65 Fabriksindstilling: 65 C Indstillingsområde: 60 til 80 C Fabriksindstillingen for varmtvands-maksimumtemperaturen er 65 C. Hvis der er behov for en højere varmtvandstemperatur til erhvervsformål, kan den frigives op til 80 C. Når legionellabeskyttelsesfunktionen (BM) er aktiveret, opvarmes varmtvandsbeholderen ved dagens første beholderladning op til den indstillede værdi for varmtvands-maksimumtemperaturen. OBS Der skal træffes egnede forholdsregler for beskyttelse mod skoldning. Parameteren HG22 Kedelmaksimumtemperatur skal indstilles min. 5K højere end den valgte varmtvands-maksimumtemperatur. I forbindelse med den lagdelte beholder CS er varmtvandstemperaturer over 60 C ikke tilladt _

26 19. Fagmandsniveau - parametre Rørlængdetilpasning Parameter HG00 HG00 3 Med denne parameter forskydes blæserens minimale og maksimale omdrejningstal parallelt opad eller nedad. Dermed kan CO 2 -værdien for brændertrin 1 og brændertrin 2 tilpasses samtidig. Se også kapitel "22. CO 2 -indstilling med rørlængdetilpasning" En enhed = 120 o/min Indstilling 3 = nominel værdi, fyringsautomat Fabriksindstilling: 3 Indstillingsområde: 1 til 5 Skiftedifferens, brænder Parameter HG01 HG01 10 Brænderskiftedifferensen regulerer kedeltemperaturen inden for det indstillede område ved at tænde og slukke brænderen. Skiftedifferensen mellem brændertrin 1 og brændertrin 2 er altid den halve skiftedifferens. Se også diagrammet for parameter HG31. Fabriksindstilling: 10K Indstillingsområde: 1 til 20K Driftstype for pumpe Parameter HG06 HG06 0 Fabriksindstilling: 0 Indstillingsområde: 0 / 1 / 2 Pumpedriftstype 0: Cirkulationspumpe i varmeanlæg uden kaskadekobling og uden hydraulisk forgrening Ved varmeanmodning fra opvarmning kører cirkulationspumpen permanent. Ved beholderprioritering frakobles cirkulationspumpen under beholderladning. Pumpedriftstype 1: Tilførselspumpe i varmeanlæg med kaskadekobling og/eller hydraulisk forgrening Cirkulationspumpen bliver til tilførselspumpe. Samlerføleren påvirker både opvarmningsdriften og beholderladningen. Tilførselspumpen kører kun ved brænderanmodning. Pumpeefterløb i henhold til parameter HG07. Hydraulikskema: SF MM SAF MKP M ZUP = tilførselspumpe KF SPL = beholderladepumpe ZUP SF = beholderføler SAF = samlerføler KF = kedelføler MKP = blandekredspumpe M = blandermotor MM = Blandekredsmodul Kondenserende oliekedel Hydraulisk forgrening eller Buffer SPL Beholder _0909

27 19. Fagmandsniveau - parametre Pumpedriftstype 2: Bufferladepumpe til BSP-beholder Cirkulationspumpen bliver til bufferladepumpe. Samlerføleren (buffer) påvirker kun varmedriften. Ved beholderpåfyldning reguleres fremløbstemperaturen via den interne kedelføler. Bufferladepumpen arbejder kun ved anmodning fra brænderen i varmedrift. Pumpeefterløb i henhold til parameter HG07. Hydraulikskema: MKP MM M SPL = beholderladepumpe PLP = bufferladepumpe SF = beholderføler SAF = samlerføler KF = kedelføler MKP = blandekredspumpe M = blandermotor MM = Blandekredsmodul Træfyret kedel J Bufferbeholder SF PLP SAF SPL KF Kondenserende oliekedel Tilslutning til solvarmeanlæg Efterløbstid, kedelkredsløbspumpe Parameter HG07 HG07 3 Hvis der ikke længere foreligger en varmeanmodning fra opvarmningskredsen, arbejder kedelkredspumpen med efterløb i den indstillede tid for at forebygge sikkerhedsfrakobling af kedlen ved høje temperaturer. Fabriksindstilling: 3 min Indstillingsområde: 0 til 30 min Maksimumbegrænsning kedelkreds fremløb-max. Parameter HG 08 HG08 75 Denne funktion begrænser den maksimale kedeltamperatur ved varmedrift og slår brænderen fra. Ved varmtvandsdrift er dette parameter uden funktion, og kedeltemperaturen kan til tider være højere. Eftervarmeeffekten kan forudsage en mindre temepraturoverskidelse. Fabriksindstilling: 75 oc Indstillingsområde: 40 til 90 oc Brændertaktspærre Parameter HG09 HG09 7 Efter hver brænderfrakobling i opvarmningsdrift er brænderen spærret i det tidsrum, der gælder for brændertaktspærren. Brændertaktspærren nulstilles ved at slukke og tænde for tænd/sluk-kontakten eller ved at trykke kort på reset-knappen. Fabriksindstilling: 7 min Indstillingsområde: 1 til 30 min _

28 Parametrerbar indgang E1 Parameter HG13 HG13 Fabriksindstilling: 1 Indstillingsområde: 1 til 10 1 Udgang E1s funktioner kan kun aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringstilbehør fra Wolf. Udgang E1 kan tildeles følgende funktioner: Betydning Rumtermostat Sluttet kontakt er en forudsætning for brænderfrigivelse i varmedrift Ingen funktion for varmtvandsdrift Ingen funktion for skorstensfejerdrift og frostsikring, ingen fejlmelding Brudt kontakt spærrer varmefrigivelsen og cirkulationspumpen (pumpeefterløb). Maksimaltermostat / anlægstrykvagt En sluttet kontakt er en forudsætning for brænderfrigivelse i opvarmnings- og varmtvandsdrift Når kontakten brydes, slår kedlen brænderen fra, og pumpeefterløbet begynder ingen fejlmeddelelse. Gælder for alle pumper Ved net-til og brudt kontakt kun pumpekick, intet efterløb Røggasspjæld/friskluftspjæld Funktionsovervågning af røggasspjæld/friskluftspjæld med potentialfri kontakt. Sluttet kontakt indkobler blæser og brænder i varme-, varmtvands-, kaskadeog skorstensfejerdrift. Bliver udgang A1 aktiveret og slutter indgang E1 ikke indenfor 2 minutter vil fejlkode 8 fremkomme. Bliver udgang A1 ikke aktiveret, skal indgang E1 bryde indenfor 2 minutter, ellers vil fejlkode 8 også fremkomme. Ved fejlkode 8 vil blæseren blive aktiveret med 65% på trin 1. Cirkulationsknap Når cirkulationsknappen er aktiveret, slås udgang A1 til i 5 minutter, når udgang A1 er parametreret som cirkulationspumpe (A1 = 13). Samlerføler Der tilsluttes en samlerføler (5K-NTC) til E1; vær opmærksom på parameter HG 06 Brænderspærring Drift uden brænder Sluttet kontakt, brænder spærret Cirkulationspumpe og beholderladepumpe arbejder normalt Brænderen er frigivet ved skorstensfejerdrift og kedel-frostsikring Brudt kontakt frigiver brænderen igen. Ekstern brænderanmodning Sluttet kontakt, TKnom. stilles på TKmaks. -5K Opfordring fungerer også i standby; taktspærre aktiv (aktivering udgang A1 ved parametrering udgang A1 = 14) 0, 3, 4, 9, 11 anvendes ikke _0909

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere