Monterings- og planlægningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og planlægningsvejledning"

Transkript

1 Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: Vare-nr _0909 Der tages forbehold for ændringer DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...Side 1. Sikkerhedsanvisninger COB / COB-CS Opstilling / medfølgende dele Tekniske data Oversigtstegning / beskrivelse af komponenter Anlægseksempler Standarder og bestemmelser Anvisninger for opstilling...11 Installation Generelle anvisninger Installation af tilbehør Kedel / beholder CS Installationseksempler Olietilslutning i enstrengssystem Vandlås / neutralisering / kondensatpumpe Montering af luft-/røggasføring Fyldning af varmeanlægget El-tilslutning Regulering Regulering Visning/ændring af reguleringsparametre / indstillingsprotokol Fagmandsniveau - parametre Kaskadedrift Regulering / teknisk data / anvisninger Udførelse af aftrækssystem Udførelse af røggas samleledning Udførelse af røggas samleledning / anvisning Installation af røggasspjæld Installation af røggasspjæld / kontaktplan Tæthedsprøvning af røggasspjæld Idrifttagning Idrifttagning med Wolf-reguleringstilbehør (BM) Idrifttagning uden Wolf-reguleringstilbehør (BM) Idrifttagningsprotokol Service- og planlægningsdata Planlægningsanvisninger for luft-/røggasføring Ledningsdiagram Nulstilling Fejl - årsag - afhjælpning EF-prototypeoverensstemmelseserklæring _0909

3 Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i denne beskrivelse. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed. "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje, for at forhindre at personer udsættes for fare, eller at enheden bliver beskadiget. Fare pga. elektrisk spænding på elektriske dele! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Rør aldrig ved elektriske dele og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er også spænding på tilslutningsklemmerne, når tænd-/slukkontakten er slukket. 1. Sikkerhedsanvisninger OBS Angiver tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader og funktionsfejl i anlægget. Billede: Fare pga. elektrisk spænding og varme dele. Billede: Kontaktboks: Fare pga. elektrisk spænding Generelle anvisninger Servicearbejde må kun udføres af fagmænd. Regelmæssig vedligeholdelse og brug af udelukkende originale Wolf-reservedel er afgørende for, at anlægget fungerer fejlfrit. Vi anbefaler derfor, at du indgår en vedligeholdelseskontrakt med din håndværksvirksomhed _0909 3

4 2. COB/COB-CS - opstilling / medfølgende dele Kondenserende oliekedel COB-15/20/29/40 til opvarmning med mulighed for tilslutning af beholdervandvarmer, f.eks. SE-2, SEM-..., BSP Kondenserende oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS, stående til højre COB-15/20/29: 1290 COB-15/20/29: 1290 COB-15/20/29: 1290 COB-40: 1490 COB-15/20/29: Kondenserende oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS, stående til venstre Kondenserende oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS, stående bagved Medfølger ved levering af COB Kondenserende oliekedel Tilslutningsadapter til røggas med målestuds Vandlås med slange Rengøringsbørste, rustfrit stål Serviceværktøj med indstillingslære Beskyttelseskappe til service Monteringsvejledning COB/CS Driftsvejledning COB/CS Servicevejledning COB/CS Oliefilterindsats 40 μm Medfølger ved levering af COB-CS (ikke ved COB-40) Kondenserende oliekedel Lagdelt beholder Tilslutningsadapter til røggas med målestuds Vandlås med slange Rengøringsbørste, rustfrit stål Serviceværktøj med indstillingslære Beskyttelseskappe til service Monteringsvejledning COB/CS Driftsvejledning COB/CS Servicevejledning COB/CS Oliefilterindsats 40 μm Enheden er færdigmonteret med beklædning, og reguleringen er klar til at sætte i stikkontakten _0909

5 3. Tekniske data Perforeringer til individuel rørføring af varmetilslutningerne Luft-/røggastilslutning Fremløb COB-15/20/29: 1290 COB-40: COB-15/20: 919 COB-29: 930 COB-40: Gennemføringer til olieslanger (efter frit valg) Returløb Mulighed for fastgørelse af oliefilter 260 Udløbshøjde, kondensat Åbning af beklædning Lukning af beklædning Typeskilt _0909 5

6 3. Tekniske data Kondenserende oliekedel COB-15 COB-15/CS COB-20 COB-20/CS Nominel varmeeffekt ved 80/60 C, trin 1/2 kw 9,0 / 14,4 9,0 / 14,4 13,1 / 19,0 13,1 / 19,0 Nominel varmeeffekt ved 50/30 C, trin 1/2 kw 9,5 / 15,1 9,5 / 15,1 13,9 / 20,0 13,9 / 20,0 Nominel belastning, trin 1/2 kw 9,2 / 14,7 9,2 / 14,7 13,5 / 19,6 13,5 / 19,6 Oliegennemstrømning, trin 1/2 kg/h 0,86 / 1,38 0,86 / 1,38 1,15 / 1,66 1,15 / 1,66 Nominelt indhold CS (ækvivalent) Ltr (240) (240) Kontinuerlig beholdereffekt CS kw/ltr/h - 15 / / 490 Effektkode CS NL60-4,0-4,5 Varmtvands-udgangseffekt CS l/10min Standby-effekt CS kwh/24h - 1,47-1,47 Maks. tilladt koldtvandstilslutningstryk CS bar Min. anodestrøm, magnesium-beskyttelsesanode ma - > 0,3 - > 0,3 Varmefremløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ 1½ Varmereturløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ 1½ Kondensattilslutning Olietilslutning, fremløbs-/returløbsslanger G 3/8 3/8 3/8 3/8 Koldtvandstilførsel G - 3/4-3/4 Varmtvandstilslutning G - 3/4-3/4 Cirkulationstilslutning G - 3/4-3/4 Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt på kedel kg Vægt på beholder kg Luft-/røggasrørtilslutning mm 80/125 80/125 80/125 80/125 Luft-/røggasføring Typ B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) Fyringsolie med lavt svovlindhold, bio-olie B5 eller fyringsolie Fyringsolie Standard Danfoss Danfoss Dyse * 0,30 / 80 S LES 0,40 / 80 S LE Fyringsoliefilter Siku max. 40 μm CO 2 -indstilling, trin 1 og trin 2 % 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 Pumpetryk, trin 1 bar 5,0 ±0,5 5,0 ±0,5 8,5±1 8,5 ± 1 Pumpetryk, trin 2 bar 12,0 ± 1,0 12,0 ± 1,0 16,8 ± 2,5 16,8 ± 2,5 Maksimalt vakuum i olierør bar -0,3-0,3-0,3-0,3 Fabriksindstilling, fremløbstemperatur C Maks. fremløbstemperatur C Varmtvandsmodstand ved Δ T=20K mbar 3,6 3,6 6 6 Varmtvandsmodstand ved Δ T=10K mbar Maks. tilladt kedelovertryk bar Varmeflade, varmtvandsvarmeveksler m² 2,55 2,55 2,55 2,55 Vandindhold i varmeveksler Ltr. 7,5 7,5 7,5 7,5 Standardudnyttelsesgrad 40/30 C (H i / H s ) % 105 / / / / 99 Standardudnyttelsesgrad 75/60 C (H i / H s ) % 101 / / / / 96 Virkningsgrad ved nominel belastning ved 80/60 C (H i / H s ) % 97 / / / / 92 Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 C (H i / H s ) % 103 / / / / 97 Standby-tab, kedel qb ved 70 C (EnEV) % 0,75 0,75 0,75 0,75 Nominel varmebelastning (trin 2): Røggasmassestrøm g/s 6,45 6,45 9,06 9,06 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Mindste varmebelastning (trin 1): Røggasmassestrøm g/s 4,04 4,04 6,28 6,28 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A 5 A 5 A 5 A 5 A Elektrisk effektforbrug, trin 1 / trin 2 W 86/128 86/128 99/139 99/139 Kapslingsklasse IP20 IP20 IP20 IP20 Kondensvandmængde ved 40/30 C Ltr./h 1,2 1,2 1,6 1,6 Kondensatets ph-værdi ca. 3 ca. 3 ca. 3 ca. 3 CE-ID-nummer CE-0085BS0326 * med disse dyser opfyldes emissionskravene iht. RAL-UZ 46, og der sikres en pålidelig drift. Andre dyser er ikke tilladt! _0909

7 3. Tekniske data Kondenserende oliekedel COB-29 COB-29/CS COB-40 Nominel varmeeffekt ved 80/60 C, trin 1/2 kw 18,5 / 28,2 18,5 / 28,2 25,3 / 38,0 Nominel varmeeffekt ved 50/30 C, trin 1/2 kw 19,6 / 29,6 19,6 / 29,6 26,8 / 40,0 Nominel belastning, trin 1/2 kw 19,0 / 29,0 19,0 / 29,0 26,0 / 38,8 Oliegennemstrømning, trin 1/2 kg/h 1,60 / 2,45 1,60 / 2,45 2,44 / 3,64 Nominelt indhold CS (ækvivalent) Ltr (260) - Kontinuerlig beholdereffekt CS kw/ltr/h - 29 / Effektkode CS NL60-5,0 - Varmtvands-udgangseffekt CS l/10min Standby-effekt CS kwh/24h - 1,47 - Maks. tilladt koldtvandstilslutningstryk CS bar Min. anodestrøm, magnesium-beskyttelsesanode ma - > 0,3 - Varmefremløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ Varmereturløb ydre-ø G 1½ 1½ 1½ Kondensattilslutning Olietilslutning, fremløbs-/returløbsslanger G 3/8 3/8 3/8 Koldtvandstilførsel G - 3/4 - Varmtvandstilslutning G - 3/4 - Cirkulationstilslutning G - 3/4 - Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt på kedel kg Vægt på beholder kg Luft-/røggasrørtilslutning mm 80/125 80/ /160 Luft-/røggasføring Typ B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) Fyringsolie med lavt svovlindhold, bio-olie B5 eller fyringsolie Fyringsolie Standard Danfoss Danfoss Dyse * 0,55 / 80 S LE 0,65/ 80 S LE Fyringsoliefilter Siku max. 40 μm CO 2 -indstilling, trin 1 og trin 2 % 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 13,5 ± 0,3 Pumpetryk, trin 1 bar 8,5 ± 1 8,5 ± 1 9,8 ± 1 Pumpetryk, trin 2 bar 16,8 ± 2,5 16,8 ± 2,5 18,0 ± 2,5 Maksimalt vakuum i olierør bar -0,3-0,3-0,3 Fabriksindstilling, fremløbstemperatur C Maks. fremløbstemperatur C Varmtvandsmodstand ved Δ T=20K mbar Varmtvandsmodstand ved Δ T=10K mbar Maks. tilladt kedelovertryk bar Varmeflade, varmtvandsvarmeveksler m² 3,05 3,05 3,85 Vandindhold i varmeveksler Ltr. 9,0 9,0 11,5 Standardudnyttelsesgrad 40/30 C (H i / H s ) % 105 / / / 99 Standardudnyttelsesgrad 75/60 C (H i / H s ) % 101 / / / 97 Virkningsgrad ved nominel belastning ved 80/60 C (H i / H s ) % 97 / / / 93 Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 C (H i / H s ) % 103 / / / 97 Standby-tab, kedel qb ved 70 C (EnEV) % 0,55 0,55 0,45 Nominel varmebelastning (trin 2): Røggasmassestrøm g/s 13,33 13,33 17,51 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Mindste varmebelastning (trin 1): Røggasmassestrøm g/s 9,05 9,05 10,91 Røggastemperatur 50/30-80/60 C C Blæsers disponible tryk Pa Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A 5 A 5 A 5 A Elektrisk effektforbrug, trin 1 / trin 2 W 129 / / / 205 Kapslingsklasse IP20 IP20 IP20 Kondensvandmængde ved 40/30 C Ltr./h 2,2 2,2 2,8 Kondensatets ph-værdi ca. 3 ca. 3 ca. 3 CE-ID-nummer CE-0085BS0326 * med disse dyser opfyldes emissionskravene iht. RAL-UZ 46, og der sikres en pålidelig drift. Andre dyser er ikke tilladt! _0909 7

8 4. Oversigtstegning / beskrivelse af komponenter COB-CS Kondenserende oliekedel med lagdelt beholder 1 Beholderladning fra oven med prel- og fordelerplade 2 VV-udtagning på det højeste punkt 3 KV-tilførsel med styre- og fordelingsanordning 4 KV-udtagning til beholderpåfyldning 5 Cirkulationsrør 6 Magnesium-beskyttelsesanode 7 Lomme til beholdertemperaturføler 8 Tømning (medfølger ved levering) 9 Vandlås 10 Neutralisering (tilbehør) 11 Kondensatpumpe (tilbehør) Kondenserende oliekedel Lagdelt beholder Cirkulation Koldt vand 2 Varmt vand OBS OBS Det er ikke muligt at montere ladekredsbeholder CS sammen med COB _0909

9 Komponentbeskrivelse COB 4. Oversigtstegning / beskrivelse af komponenter Automatisk udlufter Dyserør Oliepumpemotor Tændtransformer Flammedetektor Blæser 2-trins oliepumpe Kedelføler Beholderladepumpe Sikkerhedstemperaturbegrænser Røggastemperaturbegrænser Vandtrykomskifter Tømningshane Komponentbeskrivelse CS Fremløb, varme 1" Returløb, varme 1" Varmtvandstilslutning 3/4 Reguleret ladepumpe til lagdelt beholder Pladevarmeveksler Koldtvandstilslutning (valgfrit ved tilbehør) Ekspansionsbeholder 8 l (tilbehør) Dykrør, beholderføler Fyldn.-føler til lagdelt beholder Cirkulation ¾" (tilbehør) Beskyttelsesanode (under afdækning) Tømning _0909 9

10 6. Standarder og bestemmelser Kondenserende oliekedel COB / COB-CS 2-trins kondenserende oliekedel med elektronisk tænding og elektronisk røggasovervågning, til lavtemperaturopvarmning og varmtvandsopvarmning i varmeanlæg med fremløbstemperaturer op til 90 C og tilladt driftsovertryk på 3 bar. COB opfylder følgende bestemmelser: EF-direktiver: - 92/42/EØF Nyttevirkningsdirektivet /95/EF Lavspændingsdirektivet /108/EF EMC-direktivet DIN/EN-standarder: EN 230, EN 303, EN 304, EN 15034, EN 1535, EN 12828, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN 60529, EN Lagdelt beholder type CS af stål S235JR med tilslutninger til rørføringen på opstillingsstedet. Korrosionsbeskyttelse med emaljering af beholderens indervæg iht. DIN 4753 og ekstra korrosionsbeskyttelse med magnesium-beskyttelsesanode. Rumluftafhængigt drevne kondenserende oliekedler må kun opstilles i rum, som opfylder de gældende ventilationskrav. Ellers er der fare for kvælning eller forgiftning. Læs monterings- og servicevejledningen, før du installerer anlægget! Overhold også planlægningsanvisningerne. For energibesparelse og beskyttelse med tilkalkning bør varmtvandstemeraturen maksimalt indstilles til 50oC, når vandets samlede hårdhed er fra 15odH (2,5 mol/m3). Ved en samlet hårdhed på mere end 20odH anbefales det, at montere en kalkspalter på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholdren, for at øge serviceintervallerne (pga. kalkaflejringer). Før du installerer en kondenserende Wolf-oliekedel, skal du have en tilladelse fra områdets skorstensfejermester og vandtilsynsmyndigheden. Wolf-oliekedlen må kun installeres af en autoriseret fagmand. Denne har også ansvaret for korrekt installation og den første idrifttagning. Her gælder DVGW Arbeitsblatt G676, retningslinjerne for fyrrum eller delstaternes byggevedtægter "Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen" (retningslinjer for bygning og indretning af centrale fyrrum og deres brændselsrum). Følg følgende bestemmelser, regler og direktiver ved installationen: - Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) (tysk lov vedrørende energibesparelse) med de dertil vedtagne forordninger: - EnEV Energieeinsparverordnung (forordning vedrørende energibesparelser) - Tekniske regler for olie-installationer IWO-TRÖL 2006 i den aktuelle udgave - DIN 1988 Tekniske regler for drikkevandsinstallation - DIN EN Metoder til beregning af varmeanlægs dimensionerende belastning - EN Varmesystemer i bygninger Udformning af vandbaserede varmesystemer - DIN 4701 Regler for beregning af bygningers varmebehov - DIN 4751 del 3 Sikkerhedsteknisk udstyr til varmeanlæg med en fremløbstemperatur op til 95 C. - DIN Husskorstene - DIN EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i drikkevandsinstallationer - ATV-A-251 Materialer til afløbsrør til kondensater fra kondenserende kedler - VDI 2035 Forhindring af skader i varmtvandsanlæg Stendannelse i vandopvarmningsog varmtvandsvarmeanlæg Bygge- og erhvervstilsynsmyndighedernes lokale bestemmelser (for det meste repræsenteret ved skorstensfejer) - DIN VDE 0100 Bestemmelser for opstilling af stærkstrømsanlæg med mærkespænding op til 1000 V. - VDE 0105 Drift af stærkstrømsanlæg, generelle regler - DIN EN Kapslingsklasser Udføres der tekniske ændringer af reguleringen eller af de reguleringstekniske dele, hæfter vi ikke for de skader, der opstår som følge heraf. Bemærk: Denne montagevejledning skal opbevares omhyggeligt og læses igennem, før anlægget installeres. Følg også planlægningsanvisningerne i bilaget! _0909

11 7. Anvisninger for opstilling Transport Kedel / lagdelt beholder - Kedlen og den lagdelte beholder transporteres med den komplette emballage og pallen - Hertil er en sækkevogn velegnet - Stil sækkevognen op mod kedlens eller den lagdelte beholders bagside, spænd den fast med en fastspændingsrem, og transportér den til opstillingsstedet. - Fjern fastspændingsremmen og emballagen. - Fjern de fire fastgørelsesskruer på pallen. - Løft kedlen og den lagdelte beholder af pallen. Anvisninger for opstilling - Der skal bruges et jævnt og bæredygtigt underlag til opstilling af kedlen eller kedel med beholder. - Juster kedlen og den lagdelte beholder med fodskruerne, så de står vandret. Fodskruer OBS OBS OBS - Kedlen må kun opstilles i et frostsikret rum. Hvis der er risiko for frost i stilstandstider, skal kedlen, den lagdelte beholder og varmeanlægget tømmes. - Kedlen må ikke opstilles i et rum med aggressive dampe, kraftig støvudvikling eller høj luftfugtighed (værksted, vaskerum, hobbyrum osv.). - Forbrændingsluften må ikke indeholde halogenerede kulbrinter. Anbefalede min. afstande til væg COB og CS står op mod væggen, dvs. at der kun skal sørges for en afstand til enheden foran på 70 cm. Overhold de anbefalede afstande til væggen ved opstilling af kedlen for at forenkle monterings-, vedligeholdelses- og servicearbejderne. For COB-40 skal rumhøjden minimum være 1,90 meter. Minimumshøjden over COB-15/20/29 er 30 cm og ved COB-40 er den 40 cm. 70 cm COB 70 cm COB med CS til højre COB med CS til venstre 70 cm 70 cm COB med CS bagved 70 cm 190 cm Mindste rumhøjde COB _

12 8. Installation generelle anvisninger Bemærk: På anlæggets laveste punkt skal der monteres en påfyldningsog tømningshane. Sikkerhedsteknik Der er ikke indbygget ekspansionsbeholder i COB fra fabrikken. Denne skal således monteres på opstillingsstedet (kan fås i Wolfs tilbehørsprogram). Ekspansionsbeholderen skal være tilstrækkeligt dimensioneret i henhold til DIN Der må ikke være nogen stopventil mellem ekspansionsbeholderen og oliekedlen. Trykopbygningen ødelægger kedlen permanent ved opvarmning. Der er risiko for, at dele i anlægget kan eksplodere, hvilket medfører skoldningsfare. Dette gælder ikke kappeventiler før ekspansionsbeholderen. I sikkerhedsgruppen fra Wolfs tilbehørsprogram er der indbygget en 3 bar sikkerhedsventil. Udblæsningsledningen skal føres ned i en afløbstragt. Anlæggets minimumstryk er 1,0 bar. Oliekedlen er udelukkende godkendt til lukkede anlæg op til 3 bar. Den maksimale fremløbstemperatur er fra fabrikkens side indstillet til 80 C og kan justeres til 90 C, om nødvendigt. Ved varmtvandsdrift er den maksimale fremløbstemperatur generelt 80 C. Kun ved fremløbstemperaturer under 80 C er en minimumsgennemstrømning ikke nødvendig. Opvarmningsvand I returløbet til anlægget skal der anvendes en smudsfanger. Aflejringer i varmeveksleren kan medføre sydestøj, effekttab og beskadigelse af kedlen. Der må anvendes drikkevand som påfyldnings- og efterfyldningsvand. Det er ikke tilladt at tilsætte kemiske midler eller afkalke vha. simpel ionbytning. I anlæg med meget vand eller anlæg, hvor der kræves store efterfyldningsvandmængder (f.eks. på grund af vandlækage), skal følgende værdier overholdes. Samlet hårdhed i dh Vandbehandling ikke nødvendig 0,3 m 3 Vandbehandling nødvendig Anlægsvolumen i m 3 Hvis grænsekurven overskrides, skal en passende del af vandet i anlægget behandles. Eksempel: Drikkevandets samlede hårdhed: 19 dh Anlægsvolumen: 1 m³ Dvs. at der mindst skal demineraliseres 0,3 m³ = 300 l. Tilladte metoder: - Demineralisering med mixedbed-filtre. Dette er flertrinsionbyttere. Vi anbefaler ved første påfyldning og senere ved behov f.eks. at låne patronerne "Megafill Alu" fra firmaet Taconova. - Efterfyldning med destilleret vand. Vi anbefaler en ph-værdi for opvarmningsvandet på mellem ph 6,5 og ph 8,5. Wolf påtager sig ikke ansvaret for skader på varmeveksleren, som opstår som følge af iltdiffusion i opvarmningsvandet. Hivs der kan trænge ilt ind i systemet, anbefaler vi, at systemet opdeles ved at indsætte en varmeveksler. Inhibitorer (stoffer til forhindring af korrosion og kalkaflejringer) og frostsikringsmidler er ikke tilladt. Der er risiko for skader på kedlen på grund af dårlig varmeoverførsel eller korrosion _0909

13 8. Installation generelle anvisninger Anvisning fra VDI 2035 Stendannelsen kan først og fremmest påvirkes af måden, hvorpå anlægget tages i brug. Opvarm anlægget med brændertrin 1 ved en jævn og tilstrækkelig gennemstrømning. Før ibrugtagningen skal alle hydrauliske rørforbindelser underkastes en tæthedskontrol: Kontroltryk på varmtvandssiden maks. 4 bar Afspær stophanerne i varmekredsen til anlægget før kontrollen, da sikkerhedsventilen (tilbehør) ellers vil åbne ved 3 bar. Kedlen er allerede kontrolleret for tæthed med 4,5 bar fra fabrikkens side. Ved utætheder er der fare for vandudslip, der kan medføre materielle skader. Den maksimale volumenstrøm må ikke overskride l/h (100 l/min). Vi anbefaler dig på det kraftigste at bruge fyringsolie med et lavt svovlindhold af hensyn til vores miljø. Anvisninger for brug af bio-olie-blandinger: 1. Tilladte bio-olie-andele COB kan anvendes med fyringsolie med op til 5 % alternative andele -B5- iht. DIN V (findes aktuelt kun som udkast). 2. Bio-oliens kvalitet Bio-olien skal opfylde EN på tidspunktet for påfyldning af kundetanken. 3. Olietanke Kunden skal skriftligt lade producenten eller leverandøren bekræfte, at tanken er egnet til anvendelse af bio-olier med angivelse af den maksimalt tilladte FAME-andel. Sørg for, at også tankarmaturerne og tætningerne egner sig til bio-olie. 4. Tankrengøring FAME virker som et opløsningsmiddel og opløser derfor alle aflejringer og rester i tanken og olierørene. Derfor anbefaler Wolf, at tanken altid rengøres, før der påfyldes bio-olie. 5. Opbevaring af bio-olier Bio-olie er et naturligt produkt, der har en dårligere holdbarhed end fyringsolie EL. Derfor skal bio-olien opbevares ved kølige temperaturer (omgivende temperatur mellem 5 C og 20 C) og beskyttes mod direkte sollys (især i forbindelse med kunststoftanke). I henhold til den aktuelle viden bør bio-olie ikke opbevares længere end et år. Mineralolieindustrien leder i øjeblikket efter egnede additiver for at øge holdbarheden. 6. Olieforsyning til kedlen Oliestrengsystemet skal være udført som et enstrengssystem for at forhindre oxiderende påvirkning på grund af tilførsel af ilt i olietanken. Der skal anvendes kunststoffer, der tåler bio-olie, eller rustfrit stål til olierørene. Kobberrør og messingdele skal undgås for at forhindre for tidlig ældning af olien. Det samme gælder forzinkede rør (beskadigelse af bio-olien på grund af et zinkoxid-lag). Der skal også anvendes et bio-olie-filter, der fungerer sammen med bio-olie (f.eks. Wolf-mat.-nr til B5) _

14 9. Installation - Tilbehør Vi anbefaler, at tilslutningen til opvarmningssystemet udføres med følgende dele fra Wolfs tilbehørsprogram: Tilslutningssæt COB mod væg bestående af: 2 kryds med hver en tilslutning 2 klemmer 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 1300 mm 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 800 mm 1 tube silikonefedt Tilslutningssæt COB med CS mod væg bestående af: 2 kryds med hver 2 tilslutninger 4 klemmer 3 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 1300 mm 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 800 mm 2 bølgerør i rustfrit stål ¾", længde 800 mm 1 tube silikonefedt 1 afkortningssæt ¾" Tilslutningssæt COB mod væg til stående beholder op til SEM og SE bestående af: 2 kryds med hver 2 tilslutninger 3 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 1300 mm 1 bølgerør i rustfrit stål 1", længde 800 mm 4 klemmer 1 tube silikonefedt 6 planpakninger 1" 1 rørbøjning 2 planpakninger 1½" EPDM 1 pumpe 1 fitting, overgang G1½" IG 2 dobbeltnipler G1" AG - G1" til G1" AG 1 vinkelstykke med udlufter Tilbehørssæt CS til koldt vand bestående af: 1 ekspansionsbeholder 8 l 1 rørføring KV-tilslutning til ekspansionsbeholderen 2 dobbeltnipler ¾" 1 afkortningssæt ¾" Tilbehørssæt CS cirkulationspumpe bestående af: 1 cirkulationspumpe, analog 1 bølgerør i rustfrit stål ¾" 1 afkortningssæt ¾" Rørføringsgruppe bestående af: 1 cirkulationspumpe 2 termometre i frem- og returløb 2 kuglehaner i frem- og returløb - med / uden blander - med fordelerenhed til 2 eller 3 rørføringsgrupper Neutraliseringsboks inkl. sokkel bestående af: 1 granulatfyldning 1 kondensatslange, længde 1 m (ved normal fyringsolie EL (svovlindhold > 50 ppm) er neutralisering af kondensatet foreskrevet). Kondensatpumpeanlæg med potentialfri alarmudgang bestående af : 1 kondensatpumpeanlæg med potentialfri alarmudgang 1 vægholder 1 pvc-slange 8 mm (6 m lang) 1 kontraventil 1 kondensattilførselsslange (1150 mm lang) Yderligere tilbehør som f.eks. sikkerhedsgruppe 1" eller vægholder til rørføringsgruppe osv. finder du i prislisten "Varmesystemer" _0909

15 10. Installation - kedel / beholder CS Eksempel: Oliekedel COB-15/20/29 med lagdelt beholder CS stående til højre (set mod kedelfronten). Rørføringen til opvarmningsfremløb og opvarmningsreturløb samt varmtvandsfremløb og varmtvandsreturløb med lagdelt beholder udføres med bølgerør i rustfrit stål (tilbehør) (se kap. 9 Installation - Tilbehør) Koldtvandstilslutning Det anbefales at montere en servicehane i koldtvandstilførslen. Hvis trykket i koldtvandstilførslen ligger over det maksimalt tilladte driftstryk på 10 bar, skal der monteres en testet og godkendt trykreduktionsventil. Hvis der anvendes blandingsbatterier, skal der monteres en central trykreduktionsventil. Ved koldt- og varmtvandstilslutning skal DIN 1988 og forskrifterne fra den lokale vandforsyning følges. Hvis installationen ikke er i overensstemmelse med den viste tegning, bortfalder garantien. Bemærk: Når du vælger installationsmateriale til anlægssiden, skal du følge de tekniske regler samt være opmærksom på eventuelle mulige elektrokemiske processer (blandet installation). over beholderens overkant Sikkerhedsventil (komponenttestet) Koldtvandstilførsel Stopventil Drikkevandsfilter Trykreduktionsventil Tømning Manometertilslutning Kontraventil (komponenttestet) Stopventil Kedelfremløb Kedelreturløb Billede: Koldtvandstilslutning iht. DIN 1988 Tømning _

16 11. Installationseksempler Rørføringsgruppe til 3 varmekredse med fordelerenhed til montering på sikkerhedsgruppe Rørføringsgruppe til 2 varmekredse med fordelerenhed til montering på sikkerhedsgruppe Rørføringsgruppe til 1 varmekreds til montering på sikkerhedsgruppe Sikkerhedsgruppe til montering på bølgerørene i rustfrit stål fra kedelfremløb og kedelreturløb Monteringen af sikkerhedsgruppen og den tilhørende rørføringsgruppe kan ske valgfrit til venstre for, til højre for eller bag kedlen op ad en væg eller mod beklædningen på kedlens side. Bemærk: Monter kun rørføringsgruppen til 3 varmekredse op mod en væg _0909

17 12. Olietilslutning i enstrengssystem Oliefilter Fastgør oliefiltret med holderen på de dertil beregnede positioner udvendigt på kedelkabinettet. Oliefiltret kan evt. også fastgøres inde i kedlen. Olieslangen må ved gennemføring foroven (bagud) maks. være 90 cm og ved gennemføring forneden maks. 50 cm uden for kabinettet. Anvisninger: Anvend kun filterindsatse af sinterkunststof med μm. Der må ikke underskrides en minimumtemperatur på på +5 C. Udendørstanke skal forsynes med rørtracing. Urenheder kan beskadige anlægget. Olierøret skal skylles igennem før idrifttagning. Oliefilter monteret uden på kedlen Enstrengssystem Oliefilter monteret i kedlen Anlægget skal tilsluttes enstrengs. Der skal indbygges en filter-udlufterkombination fra Wolf. Gamle anlæg med tostrengssystem skal ændres til enstrengssystemer. Tostrengssystemer medfører fremskyndet ældning af olien og luftbobler i olien. De er forældede. Fyringsolien skal suges hen til filtret med en egnet manuel pumpe for at forebygge skader på oliepumpen. Antagelser: kinem. viskositet 6 mm²/s ved 20 C, temperatur på olie = 10 C Yderligere modstande: 4 bøjninger 90, 1 kontraventil, 1 stopventil På grund af mulig afgasning af olien bør en indsugningshøjde på mere end 4 m undgås. Svømmende udsugning Antihæveventil Oliepumpe til brænder Effekt COB-15 COB-20 COB-29 Maksimale rørlængder i enstrengssystemer Gennemstrømning COB-40 2,5 til 5,0 Effekt, indv. Ø Indsugningshøjde H (m) kg/h mm til 2, For stort dimensionerede olierør kan medføre driftsforstyrrelser på grund af luftbobler. Derfor skal olierøret udføres med så lille diameter som muligt. Enstrengssystem med pumpen monteret lavere end tanken Oliepumpe til brænder Der må kun anvendes egnede materialer til olierør. I forbindelse med kobberrør må der kun anvendes skæreringssamlinger af metal med støttebøsninger. De forhindrer indsugning af luft. Olierørene skal monteres uden spændinger for at undgå utætheder. I forbindelse med vakuumstyrede antihæveventiler øges vakuummet kraftigt på indsugningssiden. Det maksimalt tilladte vakuum på 0,3 bar i olierøret kan ofte ikke overholdes. Derfor anbefaler vi, at der anvendes elektromagnetisk styrede antihæveventiler. De elektriske antihæveventiler kan tilsluttes til COB på to måder: 1. Antihæveventilen tilsluttes på udgang A1. Her skal A1 være parametreret til 9 (oliestopventil), se HG Hvis udgang A1 allerede anvendes (f.eks. til en cirkulationspumpe), kan der anvendes et mellemstik. Stikket (mat.-nr ) indsættes mellem ledningsnettet og oliepumpens motor. Ved tilslutning af en fødepumpe i tilførselsrøret må overtrykket være maks. 0,5 bar. Svømmende udsugning Enstrengssystem med pumpen monteret højere end tanken _

18 13. Vandlås / neutralisering / kondensatpumpe Kondensvands-bortledning uden neutralisering Hvis der anvendes fyringsolie EL med lavt svovlindhold (svovlindhold < 50 mg/kg), kan man efter aftale med vandtilsynsmyndigheden undlade neutralisering af kondensatet! Den medfølgende vandlås skal tilsluttes forbrændingskammerfordybningens forbindelsesstudser. Afløbsslange fra vandlås Kondensatpumpe Vandlås Vandlås Etabler forbindelse til afløbet på opstillingsstedet ved hjælp af vandlåsens fleksible afløbsslange (udløbshøjde for kondensat fra vandlås 260 mm). Hvis der anvendes kondensatpumpe, skal vandlåsens fleksible afløbsslange føres ind i kondensatpumpen, og herfra skal der etableres forbindelse til afløbet på opstillingsstedet. Bemærk: Vandlåsen skal fyldes med vand før idrifttagning! Hvis anlægget anvendes med tom vandlås, opstår der forgiftningsfare pga. udstrømmende røggas. Fyld derfor vand på vandlåsen før ibrugtagningen. Skru vandlåsen af, tag den af, og fyld vand på, indtil der strømmer vand ud af afløbet i siden. Skru igen vandlåsen på, og sørg for, at tætningen sidder godt. Ledes kondensvandet direkte til afløbet på opstillingsstedet, skal du sørge for, at der er udluftning, så der ikke er nogen tilbagevirkende effekt fra afløbsrøret til kedlen. Afløbsslange fra vandlås Kondensvands-bortledning med neutralisering Ved normal fyringsolie EL (svovlindhold > 50 ppm) skal der foretages neutralisering af kondensatet! Den medfølgende vandlås skal tilsluttes forbrændingskammerfordybningens forbindelsesstudser. Monter vandlåsens fleksible afløbsslange til neutraliseringsboksen med slangespændebånd. Neutralisering Afløbsslange fra neutralisering Vandlås Afløbsslange fra vandlås Neutralisering uden kondensatpumpe Anbring den medfølgende afløbsslange til neutralisering på neutraliseringsboksens udgangsstuds, og fastgør den med et slangespændebånd. Før afløbsslangen til neutralisering fra neutraliseringsboksen til afløbet på opstillingsstedet. Neutralisering med kondensatpumpe Sæt afløbstyllen direkte i pumpen. Etabler forbindelse fra kondensatpumpen til afløbet på opstillingsstedet. Bemærk: Vandlåsen og neutraliseringsboksen skal fyldes med vand før idrifttagning! Vandlås OBS Neutraliseringsboksens ind- og udgangsstudser må ikke forveksles (se monteringsanvisningerne for neutraliseringsboksen). Ellers kan der ikke udføres en korrekt neutralisering! Afløbsmuffe fra neutralisering Neutralisering Kondensatpumpe _0909

19 Montering af luft-/røggasføring OBS Der bør kun anvendes originale Wolf-dele til den koncentriske luft-/røggasføring og røggasrør. Før du installerer røggasrøret eller tilslutter luftrøret, skal du følge planlægningsanvisningerne for luft-/røggasføring! Da bestemmelserne i de enkelte delstater ikke er ens, kan det anbefales før installationen at kontakte de ansvarlige myndigheder og den ansvarlige skorstensfejer. 14. Montering af luft-/røggasføring OBS Skorstensfejeren skal have fri adgang til røggasmålestudserne. C93x Luft-/ rørgasføringen er placeret i toppen af kedlen, således optagelse af ekspansion er muligt. (Minimumshøjden over COB-15/20/29 er 30 cm og ved COB-40 er den 40 cm). Forbindelserne på røggassiden etableres af muffe og tætning. Mufferne skal altid placeres mod kondensatets flyderetning. Luft-/røggasføringen skal monteres med mindst 3 hældning (6 cm/m) i forhold til oliekedlen. Der skal monteres afstandsspændebånd til at fastholde luft-/røggasføringen. Hvis hældningen på luft-/røggasføringen er mindre, kan det i værste fald medføre korrosion eller driftsforstyrrelser. Billede: Eksempel på luft- / røggasføring C93x OBS Skær røggasrøret skråt, og lav en fas på kanten, så der kan laves en tæt montering af rørsamlingerne. Sørg for, at tætningerne sidder helt korrekt. Fjern urenheder før montering montér aldrig beskadigede dele. Der skal være en afstand på mindst 0,4 m mellem røggasudmundingen og tagfladen _

20 15. Fyldning af varmeanlægget Fyldning af varmeanlægget For at sikre at kedlen fungerer fejlfrit, kræves der korrekt påfyldning og fuldstændig udluftning. OBS Varmesystemet skal skylles igennem, før kedlen tilsluttes, for at fjerne rester som f.eks. svejseperler, pakgarn, kit etc. fra rørene. Udluftning - Åbn lukkekappen på udluftningen i kedlen med en omdrejning. - Åbn alle radiatorventilerne. - Fyld anlægget via returløbet til 2 bar (1,5 til 2,5 bar). - Fyld hele varmesystemet og kedlen langsomt i kold tilstand vha. KFE-hanen på returløbet til ca. 2 bar. - Kontrollér, at hele anlægget er tæt. - Tænd for kedlen, sæt temperaturvalg for varmtvand på position "2" (pumpe arbejder, lysring til statusvisning lyser konstant grønt). - Udluft pumpen, og løsn samtidig udluftningsskruen kort, og skru den på igen. - Udluft varmekredsløbet helt, og tænd og sluk her kedlen 5 gange efter hinanden på tænd/sluk-knappen, hvor du hver gang tænder i 5 sekunder og slukker i 5 sekunder. Billede: Udluftning af COB - Efterfyld vand, hvis trykket i anlægget falder til under 1,5 bar. Under transport kan røgvenderen have forskubbet sig For at sikre en korrekt forbrænding, bør røgvenderens placering kontrolleres inden ibrugtagning. Afstand røgvender - Løsn de 3 fløjmøtrikker på brændkammerdækslet. - Afmonter brændkammerdæksel og brænder. - Kontroller afstanden fra røgvenderens øverste kant til toppen af ribbeprofilerne jf. nedenstående tabel Afstand røgvender til ribbeprofil. COB-15 COB-20 COB-29 COB mm 103 mm 128 mm 125 mm - Såfremt målet ikke er korrekt løftes røgvenderen op og genmonteres korrekt. - Efterfølgende kontrolleres afstanden. - Genmonter brændlammerdæksel og brænder. Billede: Røgvender COB _0909

21 16. El-tilslutning Generelle anvisninger Installationen må kun foretages af et autoriseret el-installationsfirma. Følg VDE-bestemmelserne og forsyningsvirksomhedens lokale bestemmelser. Der er også spænding på apparatets tilførselsklemmer, når tænd/sluk-kontakten er slået fra. Ved opstilling i Østrig: Følg reglerne og bestemmelserne fra ÖVE og det lokale EVU. Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Strømmen til fyret er ikke afbrudt, selvom det slukkes på tænd-/sluk-knappen. Fare på grund af elektrisk spænding på elektriske komponenter. Rør aldrig elektriske komponenter og kontakter, når fyret er tilsluttet elnettet. Det er livsfarligt. El-net 230 V/50 Hz Eltilslutningsboks Eltilslutningsboks Eltilslutningsboksen er ved levering monteret på kedlens bagvæg. Eltilslutningsboksen kan efter behov monteres på væggen til højre eller venstre for kedlen eller over kedlen. Regulerings-, styrings- og sikkerhedsanordningerne er færdigtilsluttet og kontrolleret. Nettilslutning Ved en fast tilslutning skal nettet tilsluttes via en skilleanordning (f.eks. sikring, hovedafbryder) med en kontaktafstand på mindst 3 mm. Tilslutningskabel fleksibelt, 3 x 1,0 mm² eller fast, maks. 3 x 1,5 mm². Den maksimale strømbelastning af udgangene er på 2 A, men må i alt ikke overskride 5 A. Monteringsanvisning for eltilslutning Slå spændingen til anlægget fra, før det åbnes. Clips eltilslutningsboksen ud af holderen. Åbn el-tilslutningsboksen. Skru trækaflastningen ind i de indvendige dele. Afisolér tilslutningskablet over ca. 70 mm. Skub kablet gennem trækaflastningen, og skru trækaflastningen fast. Tilslut de pågældende ledere i Rast-5-stikket. Stik de indvendige dele ind i tilslutningsboksen igen. Sæt Rast5-stikket i. Monter dækslet. Ekstern føler Sikring M 5 A Reservesikring Beholderføler Cirkulationspumpe Beholderladepumpe ebus-forbindelse med 2 ledere Parametrerbar indgang E1 (24 V), potentialfri Fjern brokobling a/b ved tilslutning Ladepumpe til lagdelt beholder Styresignal Ladepumpe til lagdelt beholder _0909 Beholderføler Fyldn.-føler til lagdelt beholder Beholderladepumpe Udgang A1 til cirkulation Parametrerbar udgang A1 (230 VAC; 200 VA) Pumpe til lagdelt beholder CS Styresignal Ladepumpe til lagdelt beholder Elstik til kondensatpumpe Alarmkontakt til kondensatpumpe Fyldn.-føler til lagdelt beholder 21

22 17. Regulering 0 I C 120 Tænd/sluk-kontakt TIL/FRA Lysring Fejl- og reset-tast Temperaturvalg, varmt vand Temperaturvalg, opvarmningsvand Termometer Tænd-/slukkontakten TIL/FRA I position 0 er kedlen slukket. Fejl Frigivelse efter en fejl og genstart af anlægget udløses ved at trykke på tasten. Hvis kedlen står på taktspærre, nulstilles denne ved at trykke på tasten (2 sek.) Lysring til statusvisning Visning Blinker grønt Permanent, grønt lys Blinker gult Permanent, gult lys Blinker rødt Betydning Standby (tænd/sluk-kontakt Til, ingen varmeanmodning, pumpe Fra) Anmodning om varme: Pumpe kører, brænder fra Skorstensfejerdrift Brænder til, flamme til Fejl Temperaturvalg, varmt vand Ved oliekedler, der er kombineret med en beholdervandvarmer svarer indstillingen 1-9 til en beholdertemperatur på C. I forbindelse med den lagdelte beholder CS er varmtvandstemperaturer over 60 C ikke tilladt. I kombination med et betjeningsmodul har indstillingen på temperaturvælgeren for varmt vand ingen virkning. Temperaturvalget foretages på betjeningsmodulet BM. Temperaturvalg, opvarmningsvand Indstillingsområdet fra 2-8 svarer til en temperatur på opvarmningsvandet på C, der er indstillet fra fabrikkens side. I kombination med et betjeningsmodul BM bliver indstillingen af temperaturvælgeren for opvarmningsvand virkningsløs _0909

23 17. Regulering Indstilling Vinterdrift (position 2 til 8) Kedlen opvarmer i vinterdrift fremløbstemperaturen til den værdi, der er indstillet på temperaturregulatoren. Cirkulationspumpen arbejder permanent iht. indstillingen af pumpens driftstype (fabriksindstilling) eller kun ved brænderaktivering med efterløb. Sommerdrift Ved at dreje kontakten Temperaturvalg, opvarmningsvand til position deaktiveres vinterdriften. Dvs. at kedlen så arbejder i sommerdrift. Sommerdrift (varme fra) betyder, at kun brugsvandet opvarmes, dog er frostsikringen til varmen sikret, og beskyttelsen mod, at pumpen sætter sig fast, er aktiveret. Skorstensfejerdrift Ved at dreje kontakten Temperaturvalg, opvarmningsvand til position aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Efter aktivering af skorstensfejerdriften varmer kedlen med den maksimalt indstillede varmeeffekt. En forudgående taktspærre ophæves. Skorstensfejerdriften afsluttes efter 15 minutter, eller når den maksimale fremløbstemperatur overskrides. Hvis den skal aktiveres igen, skal Temperaturvalg, opvarmningsvand drejes én gang til venstre og herefter tilbage til position. Beskyttelse mod at pumpen sætter sig fast I indstillingen Sommerdrift kører cirkulationspumpen i ca. 30 sekunder efter højst 24 timers stilstand. Regulering med betjeningsmodul BM 0 I C 120 Tænd/sluk-kontakt TIL/FRA Lysring Fejl- og reset-tast Betjeningsmodul BM Termometer _

24 18. Visning / ændring af reguleringsparametre Du kan kun ændre eller få vist reguleringsparametrene vha. det ebus-kompatible Wolf-reguleringstilbehør. Montering og fremgangsmåde er angivet i betjeningsvejledningen til den pågældende tilbehørsdel. Betjeningsmodul BM Venstre drejeknap Programvalg Display Højre drejeknap Temperaturvalg OBS Ændringer må kun udføres af en autoriseret fagmand eller af Wolfs kundeservice. For at undgå at hele varmeanlægget bliver beskadiget, skal natsænkningen ophæves ved udetemperaturer under -12 C. Hvis dette ikke overholdes, kan der forekomme øget isdannelse omkring røggasåbningen, hvorved personer kan komme til skade, eller genstande kan blive beskadiget. Info-knap Knappen "Enkelt beholderladning" Knappen "Opvarmning" Knappen "Sænkning" Parameteroverblik / indstillingsprotokol (indstilling og funktion på de følgende sider) A.: - Anlægsparametre HG.: - Kedelparametre Parameter Indstillingsområde Fabriksindst. Individuelle indst. A09 Frostsikringsgrænse -20 til +10 C +2 C A10 Varmtvands-paralleldrift 0 / 1 0 A14 Varmtvands-maksimumtemperatur 60 til 80 C 65 C HG00 Rørlængdetilpasning 1 til 5 3 HG01 Skiftedifferens, brænder 1 til 20K 10K HG06 Driftstype for pumpe 0 til 3 0 HG07 Efterløbstid, kedelkredsløbspumpe 0 til 30 min 3 min HG08 Maksimumbegrænsning kedelkreds fremløb-max 40 til 90 C 75 C HG09 Brændertaktspærre 1 til 30 min 7 min HG13 Parametrerbar indgang E1 1 til 11 1 HG14 Parametrerbar udgang A1 0 til 14 0 HG15 Beholderhysterese 1 til 30K 5K HG16 HG17 Ingen funktion Ingen funktion HG19 Efterløbstid, beholderladepumpe 0 til 10 min 5 min HG20 Maks. beholderladetid 0 til 5 h 2 h HG21 Kedelminimumstemperatur TK-min 20 til 90 C 20 C HG22 Kedelmaksimumstemperatur TK-maks. 50 til 90 C 80 C HG25 Kedelovertemperatur ved beholderladning 0 til 40K 10K HG28 Brænderdriftstype 1 til 4 2 HG31 Spærretid, brændertrin 2 0 til 40 min 4 min Når du trykker på højre drejeknap, skifter du til betjeningsniveau nr. to, hvor du ved at dreje højre drejeknap med uret kan vælge de menuniveauer, der er vist i oversigten. Når du trykker på info-knappen, kan du skifte tilbage til standardvisningen, uanset hvilken undermenu du står i. Du skifter også automatisk tilbage til standardvisningen, hvis du ikke foretager en indstilling i over et minut. Alle faktiske/nominelle temperaturer til rådighed, brænderstarter og driftstimer samt andre værdier for anlægget kan vises. Denne forespørgsel er identisk med "info-knappen" _0909

25 19. Fagmandsniveau - parametre Fagmandsniveau Fagmand Tryk på højre drejeknap for at skifte til 2. betjeningsniveau. Vælg menuniveauet "Fagmand" ved at dreje højre drejeknap med uret, og bekræft valget ved igen at trykke på højre drejeknap. På displayet vises kodeforespørgslen. Kodeforespørgsel Kode-nr Den rigtige kode indstilles ved at trykke på (visningen blinker på displayet) og derefter dreje højre drejeknap fra 0 til 1. Efter at koden er ændret fra 0 til 1, bekræftes indstillingen ved igen at trykke på højre drejeknap. Nu er du på fagmandsniveauet. Fabriksindstilling: 1 Frostsikringsgrænse Parameter A09 A Hvis udetemperaturen underskrider den indstillede værdi, arbejder kedelkredspumpen permanent. Hvis kedelvandstemperaturen kommer under +5 C, slås brænderen til og opvarmer kedlen til mindst 20 C. Bemærk: Fabriksindstillingen må kun ændres, hvis det er sikret, at kedelanlægget og dets komponenter ikke kan fryse ned ved lavere udetemperaturer. Fabriksindstilling: 2 C Indstillingsområde: -20 til +10 C OBS Forkert betjening kan føre til funktionsforstyrrelser. Vær ved indstilling af parameter A09 (frostbeskyttelse, udetemperatur) opmærksom på, at frostbeskyttelse ikke er sikret ved temperaturer under 0 C. Det kan medføre, at varmeanlægget kan blive beskadiget. Varmtvands-paralleldrift Parameter A10 A10 0 Fabriksindstilling: 0 Indstillingsområde: 0 / 1 Ved varmtvands-førsteprioritering (0) slukkes cirkulationspumpen under fyldning af beholderen. Kedlens energi anvendes kun til varmtvandsopvarmning. Beholderladepumpen starter først, når kedelvandstemperaturen er 5 C varmere end den aktuelle temperatur på vandet i beholderen. Når beholderen har nået den indstillede temperatur, slås brænderen fra, og cirkulationspumpen slås til. Beholderladepumpen arbejder med efterløb i maksimalt så lang tid, som der er indstillet i parameter HG19 (efterløbstid for beholderladepumpe). I varmtvands-paralleldrift (1) fortsætter cirkulationspumpen driften. Når kedelvandstemperaturen er 5 C varmere end beholdertemperaturen, starter beholderladepumpen. Når beholderen har nået den indstillede vandtemperatur, er beholderpåfyldningen afsluttet. Beholderladepumpen arbejder med efterløb i maksimalt så lang tid, som der er indstillet i parameter HG19 (efterløbstid for beholderladepumpe). OBS I varmtvands-paralleldrift (1) kan varmekredsen periodisk fyldes med en højere temperatur. Paralleldrift er ikke formålstjenligt sammen med en lagdelt beholder. Varmtvands-maksimumtemperatur Parameter A14 A14 65 Fabriksindstilling: 65 C Indstillingsområde: 60 til 80 C Fabriksindstillingen for varmtvands-maksimumtemperaturen er 65 C. Hvis der er behov for en højere varmtvandstemperatur til erhvervsformål, kan den frigives op til 80 C. Når legionellabeskyttelsesfunktionen (BM) er aktiveret, opvarmes varmtvandsbeholderen ved dagens første beholderladning op til den indstillede værdi for varmtvands-maksimumtemperaturen. OBS Der skal træffes egnede forholdsregler for beskyttelse mod skoldning. Parameteren HG22 Kedelmaksimumtemperatur skal indstilles min. 5K højere end den valgte varmtvands-maksimumtemperatur. I forbindelse med den lagdelte beholder CS er varmtvandstemperaturer over 60 C ikke tilladt _

26 19. Fagmandsniveau - parametre Rørlængdetilpasning Parameter HG00 HG00 3 Med denne parameter forskydes blæserens minimale og maksimale omdrejningstal parallelt opad eller nedad. Dermed kan CO 2 -værdien for brændertrin 1 og brændertrin 2 tilpasses samtidig. Se også kapitel "22. CO 2 -indstilling med rørlængdetilpasning" En enhed = 120 o/min Indstilling 3 = nominel værdi, fyringsautomat Fabriksindstilling: 3 Indstillingsområde: 1 til 5 Skiftedifferens, brænder Parameter HG01 HG01 10 Brænderskiftedifferensen regulerer kedeltemperaturen inden for det indstillede område ved at tænde og slukke brænderen. Skiftedifferensen mellem brændertrin 1 og brændertrin 2 er altid den halve skiftedifferens. Se også diagrammet for parameter HG31. Fabriksindstilling: 10K Indstillingsområde: 1 til 20K Driftstype for pumpe Parameter HG06 HG06 0 Fabriksindstilling: 0 Indstillingsområde: 0 / 1 / 2 Pumpedriftstype 0: Cirkulationspumpe i varmeanlæg uden kaskadekobling og uden hydraulisk forgrening Ved varmeanmodning fra opvarmning kører cirkulationspumpen permanent. Ved beholderprioritering frakobles cirkulationspumpen under beholderladning. Pumpedriftstype 1: Tilførselspumpe i varmeanlæg med kaskadekobling og/eller hydraulisk forgrening Cirkulationspumpen bliver til tilførselspumpe. Samlerføleren påvirker både opvarmningsdriften og beholderladningen. Tilførselspumpen kører kun ved brænderanmodning. Pumpeefterløb i henhold til parameter HG07. Hydraulikskema: SF MM SAF MKP M ZUP = tilførselspumpe KF SPL = beholderladepumpe ZUP SF = beholderføler SAF = samlerføler KF = kedelføler MKP = blandekredspumpe M = blandermotor MM = Blandekredsmodul Kondenserende oliekedel Hydraulisk forgrening eller Buffer SPL Beholder _0909

27 19. Fagmandsniveau - parametre Pumpedriftstype 2: Bufferladepumpe til BSP-beholder Cirkulationspumpen bliver til bufferladepumpe. Samlerføleren (buffer) påvirker kun varmedriften. Ved beholderpåfyldning reguleres fremløbstemperaturen via den interne kedelføler. Bufferladepumpen arbejder kun ved anmodning fra brænderen i varmedrift. Pumpeefterløb i henhold til parameter HG07. Hydraulikskema: MKP MM M SPL = beholderladepumpe PLP = bufferladepumpe SF = beholderføler SAF = samlerføler KF = kedelføler MKP = blandekredspumpe M = blandermotor MM = Blandekredsmodul Træfyret kedel J Bufferbeholder SF PLP SAF SPL KF Kondenserende oliekedel Tilslutning til solvarmeanlæg Efterløbstid, kedelkredsløbspumpe Parameter HG07 HG07 3 Hvis der ikke længere foreligger en varmeanmodning fra opvarmningskredsen, arbejder kedelkredspumpen med efterløb i den indstillede tid for at forebygge sikkerhedsfrakobling af kedlen ved høje temperaturer. Fabriksindstilling: 3 min Indstillingsområde: 0 til 30 min Maksimumbegrænsning kedelkreds fremløb-max. Parameter HG 08 HG08 75 Denne funktion begrænser den maksimale kedeltamperatur ved varmedrift og slår brænderen fra. Ved varmtvandsdrift er dette parameter uden funktion, og kedeltemperaturen kan til tider være højere. Eftervarmeeffekten kan forudsage en mindre temepraturoverskidelse. Fabriksindstilling: 75 oc Indstillingsområde: 40 til 90 oc Brændertaktspærre Parameter HG09 HG09 7 Efter hver brænderfrakobling i opvarmningsdrift er brænderen spærret i det tidsrum, der gælder for brændertaktspærren. Brændertaktspærren nulstilles ved at slukke og tænde for tænd/sluk-kontakten eller ved at trykke kort på reset-knappen. Fabriksindstilling: 7 min Indstillingsområde: 1 til 30 min _

28 Parametrerbar indgang E1 Parameter HG13 HG13 Fabriksindstilling: 1 Indstillingsområde: 1 til 10 1 Udgang E1s funktioner kan kun aflæses og indstilles med ebus-kompatibelt reguleringstilbehør fra Wolf. Udgang E1 kan tildeles følgende funktioner: Betydning Rumtermostat Sluttet kontakt er en forudsætning for brænderfrigivelse i varmedrift Ingen funktion for varmtvandsdrift Ingen funktion for skorstensfejerdrift og frostsikring, ingen fejlmelding Brudt kontakt spærrer varmefrigivelsen og cirkulationspumpen (pumpeefterløb). Maksimaltermostat / anlægstrykvagt En sluttet kontakt er en forudsætning for brænderfrigivelse i opvarmnings- og varmtvandsdrift Når kontakten brydes, slår kedlen brænderen fra, og pumpeefterløbet begynder ingen fejlmeddelelse. Gælder for alle pumper Ved net-til og brudt kontakt kun pumpekick, intet efterløb Røggasspjæld/friskluftspjæld Funktionsovervågning af røggasspjæld/friskluftspjæld med potentialfri kontakt. Sluttet kontakt indkobler blæser og brænder i varme-, varmtvands-, kaskadeog skorstensfejerdrift. Bliver udgang A1 aktiveret og slutter indgang E1 ikke indenfor 2 minutter vil fejlkode 8 fremkomme. Bliver udgang A1 ikke aktiveret, skal indgang E1 bryde indenfor 2 minutter, ellers vil fejlkode 8 også fremkomme. Ved fejlkode 8 vil blæseren blive aktiveret med 65% på trin 1. Cirkulationsknap Når cirkulationsknappen er aktiveret, slås udgang A1 til i 5 minutter, når udgang A1 er parametreret som cirkulationspumpe (A1 = 13). Samlerføler Der tilsluttes en samlerføler (5K-NTC) til E1; vær opmærksom på parameter HG 06 Brænderspærring Drift uden brænder Sluttet kontakt, brænder spærret Cirkulationspumpe og beholderladepumpe arbejder normalt Brænderen er frigivet ved skorstensfejerdrift og kedel-frostsikring Brudt kontakt frigiver brænderen igen. Ekstern brænderanmodning Sluttet kontakt, TKnom. stilles på TKmaks. -5K Opfordring fungerer også i standby; taktspærre aktiv (aktivering udgang A1 ved parametrering udgang A1 = 14) 0, 3, 4, 9, 11 anvendes ikke _0909

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet??

Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Til VVS-installatøren/brugeren Vejledning til idrifttagning, vedligeholdelse og afhjælpning af fejl, henvisninger til brugeren System aurotherm Hvilken solfanger skal være på titelbilledet?? Opvarmningstøtte

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere