Fra biogas til flybrændstof

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra biogas til flybrændstof"

Transkript

1 Bioteknologi 3 Figurer Tema 6 Fra biogas til flybrændstof Bioteknologi 3 ISBN: Nucleus Forlag ApS Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med opydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

2 E pot = m g h øjde h E kin = ½ m v 2 Figur 2. Forskellige typer af energi.

3 Mekanisk energi Termisk energi Kemisk energi Strålingsenergi Elektrisk energi Kerneenergi Lydenergi Figur 3. De syv energiformer.

4 a b Potentiel energi (E pot ) ΔE Potentiel energi (E pot ) ΔE Reaktionstid Reaktionstid Figur 4. Exoterm og endoterm reaktion.

5 mgivelser T p Varmeveksling System T p Volumenændring Figur 5. Totalsystem.

6 tons olieækvivalenter lie 34 % Gas 20,9 % Kul 26, 5 % Andet* 0,7 % Atomkraft 5,9 % Vandkraft 2,2 % Afbrænding af affald, halm m.m. i kraftvarmeværker 9,8 % *Andet inkluderer jordvarme, solenergi, vindkraft m.m. Figur 6. Verdens energiforbrug 2007.

7 Energikilde Benzin Flaskegas Fyringsolie alm ydrogen Kul Naturgas (Nordsøen) Råolie Svær fuelolie Træ Træflis Uran 235 For at fremstille 1 kwh skal der anvendes (ca.): 84 g 78 g 86 g 280 g 30 g 124 g 74 g 86 g 88 g 260 g 180 g 0, g Figur 7. Energiindhold i forskellige energikilder.

8 Indhold af i % Indhold af i % Indhold af i % Træ Tørv Brunkul Stenkul Antracit (hårdt stenkul) Diamant Figur 9. arbonrækken.

9 ... S N 3 S S S N Figur 10. Kemisk opbygning af kul.

10 Brændstof Brændværdi i MJ kg -1 Brunkul Stenkul Antracit lie Naturgas < > 36 a Figur 11. Brændværdi af forskellige brændstoffer.

11 Kullagre 3000 Udledning fra fossile brændsler 6-8 lie- og gaslagre 300 Plantevækst og nedbrydning Biosfære Brande Atmosfære 750 0,5 Ændringer i jordanvendelse 1,5 Jord og organisk stof 1580 Jordatmosfære udveksling av-atmosfære udveksling 90 ydrosfære pløst organisk bundet carbon 700 Lithosfære: marint sediment og carbonatbjergarter astighed for udvekslingsprocesser meget hurtigt (under et år) hurtigt (1-10 år) langsomt ( år) meget langsomt (over 100 år) verfladevand ,5 Marine organismer 3 Udveksling mellem overfladevand og dybt vand 1,5 40 irkulation i overfladen 50 Sediment 150 Figur 12. arbons kredsløb.

12 Fotosyntese: arbondioxid og vand omdannes vha. lysenergi til glucose, oxygen og vand Respiration: Fermentering: (ADP +P i ) ATP 2 2 Glucose omdannes aerobt til carbondioxid og vand samt meget energi (ADP +P i ) ATP (ADP +P i ) ATP (ADP +P i ) ATP Glucose omdannes anaerobt til henholdsvis ethanol, 2-hydroxypropansyre (mælkesyre) eller butansyre, samt lidt energi og rester i form af carbondioxid og hydrogen Figur 13. Fotosyntese, respiration og gæring.

13 Økosystem Biomasse (kg m -2 ) Nettoprimærproduktion (g tørstof m -2 år -1 ) Tropisk regnskov Tempereret løvfældende skov Nordlig nåleskov Tempereret græsområde Kornmarker , Figur 14. Økosystemers biomasse og nettoprimærproduktion.

14 Atmosfære 2 og andre drivhusgasser 2 2 Figur 15. Drivhuseffekt.

15 Drivhusgas Naturlig forekomst Menneskeskabt stigning Globalt opvarmnings- Globalt opvarmningspotentiale på 20 år potentiale på 100 år arbondioxid ( 2 ) Methan ( 4 ) Dinitrogenoxid (N 2 ) ydrofluorcarboner (F) Perfluorcarboner (PF) Svovlhexafluorid (SF6) Figur 16. Drivhusgasser og deres opvarmningspotentiale.

16 Årlig cyklus Jan. Apr. kt. Jan koncentration (ppmv) Figur 17. Stigning i atmosfærens carbondioxid.

17 Næringsstoffer og katalysatorer Benzin-erstatning Flydende masse Brændstoffer Diesel-erstatning Destillation Kemikalier Flybrændstoferstatning Biomasse/ organisk stof Findeling Fermentering Figur 18. Produkter fra biobrændselsproduktion. Fast masse Tørring Foder Plastikprodukter Fibre

18 Biodiesel Bioethanol Biobutan-1-ol Bioraffinaderi Biogas og ethanol Fermentering xidation Varme og el Biomasse Figur 19. Udnyttelse af biomasse.

19 1 ton våd biomasse i form af Kan omdannes til så mange m 3 biogas vilket svarer til så mange liter fyringsolie Kvæggylle Svinegylle Gødning fra erkræ Slagteriaffald, mave-tarmaffald Fedtholdigt slagteriaffald Fiskeolieaffald > > Figur 20. Typer af biomasse der kan omsættes til biogas.

20 Gasrensning Gaslager Biogas Biomasse til gødning Fortanke Reaktortank Efterlagertank Figur 21. pbygning af et biogasanlæg.

21 Trin 1 Spaltning af makromolekyler (ydrolyse) Trin 2 Trin 3 Syredannelse Ethansyredannelse (Fermentering/acidogenese) (Acetogenese) Trin 4 Methandannelse (Methanogenese) Biomasse Proteiner arbohydrater Lipider Aminosyrer Saccharider Propan-1,2,3-triol Fedtsyrer Ethansyre, 2 Biogas 4, 2 Ethanol Flygtige fedtsyrer Ethansyre p 5,0-6,0 p 5,5-6,7 p 6,6-8,0 Figur 22. De fire trin i biogasfremstillingen.

22 rganisk stof 1 ydrolyse Aminosyrer, saccharider, propan-1,2,3-triol, fedtsyrer Ethanol Ethansyre 4 Biogas Figur 23. Biogasproduktion.

23 Bestanddel Biogas m 3 /kg VS 4 -indhold % 2 -indhold % Proteiner 0, Lipider 1, arbohydrater 0, Figur 24. Biogasudbytte og -sammensætning.

24 N Lidt 2 N 3 - N 2 + N 3 - Nitrifikation Ingen 2 N 3 - N 2 N 2 + N 2 Denitrifikation Lidt 2 Figur 25. Nettoresultat af kvælstofomsætning.

25 Kemisk opbygning af stivelse, amylose: 2 α(1,4)-glycosidbinding Rapsolie er opbygget af triglycerider, hvor ca. 7 % af fedtsyrekæderne er mættede, 58 % er monoumættede og 35 % er polyumættede Eksempler: exadecansyre (palmitinsyre) Z-octadec-9-ensyre (oliesyre) (9Z, 12Z)-octadeca-9,12-diensyre (linolsyre) ellulose β(1,4)-glycosidbinding Figur 26. Indhold af amylose, rapsolie og cellulose i hvede og raps.

26 Brændsel Brænde Træbriketter Træpiller alm, gul alm, grå avretræpiller vede Rug, 14 % vand Brændværdi MJ kg -1 12,0 18,0 17,6 14,4 15,0 17,2 14,5 15,8 Figur 27. Plantebrændsler.

27 Enzymer tilsættes Vand tilsættes Gær G r tilsættes Plantemasse Findeling pvarmning Fermentering Alkoholblanding prensning Plantefibre Saccharider Gær 99,7 vol. % bioethanol 99,7 vol. % bioethanol BundfaldB Destillation Afvanding Tørring Presning Kreaturfoder Figur 28. Fremstilling af 1. generations bioethanol.

28 Amylose α-amylase Dextrin Amyloglucosidase Amylopectin α-amylase Glucose Amyloglucosidase Figur 29. Enzymatisk spaltning af amylose og amylopectin. Glucose

29 Figur 30. Destillationsapparat. Tema 6

30 a b 2 Stivelse Saccharose Glucose Fructose Glucose Figur 32. arbohydratspaltning ved produktion af 1. generations bioethanol.

31 ellulose 3 3 emicellulose 3 Plantebiomasse Planteceller Plantecellevæg 3-(4-hydroxyphenyl)-prop-2-en-1-ol (p-cumarylalkohol) Lignin emicellulose 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-en-1-ol (coniferylalkohol) 3 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-ol (sinapylalkohol) ellulosefiber Lignin 3 3 Figur 33. Lignocelluloses opbygning. Glucose

32 Findeling af planteaffald pvarmning og derved spaltning, evt. under tryk Enzymatisk spaltning til monosaccharider Frasortering af restmateriale, noget til foder andet til brændsel Fermentering af monosaccharider Frasortering af gærceller psamling af 2 Destillation af ethanol Figur 34. Fremstilling af 2. generations bioethanol.

33 ellulose Glucose Lignin emicellulose Glucose Galactose Mannose Xylose Arabinose m.fl. 3 3 Lignoler (coniferylalkohol, sinapylalkohol, p-cumarylalkohol) 3 Figur 35. Spaltning af lignocellulose ved produktion af 2. generations bioethanol.

34 3 3 Dieselolie Estergruppe 3 3 Biodiesel Propan-1,2,3-triol Triglycerid Figur 36. pbygning af dieselolie, biodiesel og triglycerid.

35 a b Triglycerid R R R R Methanol Katalysator Figur 37. Triglycerid og omdannelse af triglycerid. Propan-1,2,3-triol Methylester (biodiesel)

36 Glucose + 3 N oxopropanoat (pyruvat) 2-keto-isopentoat KD Valin Isobutyraldehyd AD 3 3 Isobutylalkohol Figur 38. Biosyntese af isobutylalkohol.

37 3 Figur 39. Butylalkohol.

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Hvorfor er korallerne truet

Hvorfor er korallerne truet Alaa Kasem EVALUERINGSOPGAVE NATURFAG 28098 12/05/2015 Hvorfor er korallerne truet Indledning: Jeg har valgt en problemformulering som lyder hvorfor er korallerne truet? indenfor emnet Grønlandspumpen.

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Forest & Landscape Sukker, bioethanol og biomasse Den store udfordring for planteavlen!

Forest & Landscape Sukker, bioethanol og biomasse Den store udfordring for planteavlen! Sukker, bioethanol og biomasse Den store udfordring for planteavlen! Claus Felby Center for Skov & Landskab, Afd. For Skovdrift of Træprodukter Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole Solfangeren set

Læs mere

Fermentering og stofskifte Enzymer og gensplejsning

Fermentering og stofskifte Enzymer og gensplejsning Figurer Bioteknologi 2 Tema 3 Tema 4 Fermentering og stofskifte Enzymer og gensplejsning Bioteknologi 2 ISB: 978-87-90363-46-8 ucleus Forlag ApS Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside

Læs mere

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Projekt skrevet af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Konvertering udført af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Projekt

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport 1. juli 2013 RAPPORT De fleste energikilder, der er koblet til ikke-fossile brændsler betragtes ofte som klimaneutrale, uagtet at en stor

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI Baggrundsmateriale til Vækstforums tænketank 2007 Baggrund Beskrivelse af energiteknologier Regional status og perspektivering Udgiver: Regional udvikling Forord Vækstforum i

Læs mere

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi Alger til Biogas Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi AlgeCenter Danmark 2012 Tekst: Sidsel Sode, Havets Hus Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus Kontakt: Havets Hus Færgevej 4 8500

Læs mere

Danmark i et globalt biobaseret samfund. vil vi være kunder eller producenter?

Danmark i et globalt biobaseret samfund. vil vi være kunder eller producenter? Danmark i et globalt biobaseret samfund vil vi være kunder eller producenter? 2 Juni 2012. Rapporten er tryk på milijørigtigt genbrugspapir 3 InDholDsfortegnelse Danmark i et globalt biobaseret samfund

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv A A R H US Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Anders Peter Adamsen og Inge T. Kristensen U N I V ERS I T E T Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv Det Jordbrugs

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Energivisioner for Region Nordjylland

Energivisioner for Region Nordjylland NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland Rapport November 2009 Arbejdsgruppe John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Bioethanol i et fossilfrit samfund

Bioethanol i et fossilfrit samfund Bioethanol i et fossilfrit samfund Semesterprojekt 2013-18- 12 Udarbejdet af Niclas Højgaard Wandall, Mads Knorborg Pedersen og Kristoffer Wolsing Side 1 af 74 Side 2 af 74 Semester: 5 Projekt titel: Bioethanol

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01 Energi 2011-01 Grønlands energiforbrug 2010 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2006-2010. Tallene

Læs mere

MeGa-StoRE. Methane Gas Storage for Renewable Energy. Lagring af vindkraft i naturgasnettet ved andengenerationsopgradering af biogas

MeGa-StoRE. Methane Gas Storage for Renewable Energy. Lagring af vindkraft i naturgasnettet ved andengenerationsopgradering af biogas MeGa-StoRE Methane Gas Storage for Renewable Energy Lagring af vindkraft i naturgasnettet ved andengenerationsopgradering af biogas MeGa-StoRE Methane Gas Storage for Renewable Energy Lagring af vindkraft

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning

2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning 2.Session: Nogle nye danske løsningsmodeller og deres rammebetingelser Energivisioner for Region Nordjylland med focus på biomassens betydning v/ Erik C. Wormslev, NIRAS Energivisioner for Region Nordjylland

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere