SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET"

Transkript

1 Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

2 ARBEJDSMILJØRAPPORT Indhold INDLEDNING...2 HELHEDSBESKRIVELSE AF ARBEJDSMILJØET...2 OMRÅDE UDVALGETS VISION FOR ARBEJDSMILJØET...2 HANDLINGER TIL FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØINDSATSEN...2 OPSUMMERING...4 BILAG...5 1

3 INDLEDNING Dette er Sundhed og Omsorgs fælles arbejdsmiljørapport, hvor der bliver gjort status på arbejdsmiljøet. Indledningsvis kan det konstateres, at alle arbejdspladser i Sundhed og Omsorg har fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Der er igangsat mange gode initiativer, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab arbejder på at løse udfordringer og udvikle arbejdsmiljøet. HELHEDSBESKRIVELSE AF ARBEJDSMILJØET Det gode arbejde med arbejdsmiljøet herunder også arbejdsmiljøudfordringer går igen i hele organisationen. Noget af det, som især tilkendegives i de lokale arbejdsmiljørapporter er, at arbejdsmiljøet påvirkes af organisationsændringer og ændringer i beboersammensætninger på de enkelte arbejdspladser. Demenspolitikken, som blev godkendt 2013, har medført store ændringer i organisationen. Dernæst giver borgere med dobbeltdiagnoser store udfordringer i hverdagen. Flere arbejdspladser giver udtryk for, at være præget af ovennævnte organisationsændringer/fusioner indtil det hele falder på plads. Derudover er der gennem en længere periode sket en opgaveændring med flere og mere komplekse opgaver fra sygehusvæsenet. Denne opgaveglidning har medført behov for kompetenceløft og flere ressourcer i organisationen. Arbejdsmiljørepræsentanterne og lederne tager udfordringerne op og der bliver over hele linjen analyseret og arbejdet med arbejdsmiljøet og taget handlinger på udfordringerne. Derudover bliver der inddraget ekspertviden efter behov, eksempelvis erhvervspsykologer, VISO, supervision. I denne kontekst sker der samtidig kompetenceudvikling af de ansatte. OMRÅDE UDVALGETS VISION FOR ARBEJDSMILJØET Områdeudvalgets vision er at opretholde et godt arbejdsmiljø. Områdeudvalget har siden arbejdsmiljødagen 2012 lagt vægt på sundhedsfremmende tiltag med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen 5 trins model. Trappen anvendes aktivt på arbejdspladserne til at sætte fokus på tilbudsorienterede indsatser og miljøorienterede indsatser 1. Modellen er dynamisk, hvilket betyder at der over året kan være forskel på, hvor afdelingerne placerer sig på trappen. Afdelingernes tilbagemeldinger viser dog, at der er fokus på ovennævnte indsatser i alle afdelinger. Hver arbejdsplads har eksempelvis nedsat konkrete mål med udgangspunkt i 5 trins modellen. Indsatsmål og 5 trins modellen bliver fulgt op på arbejdsmiljødagen 5. november HANDLINGER TIL FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØINDSATSEN Fysiske udfordringer: 1. Forflytninger af borgere 1 Tilbudsorienterede indsatser er frivillige tilbud til individer eller grupper. Eksempler: frugtordning, rygestopkurser, alkoholrådgivning, motionstilbud, stresskurser. Miljøorienterede indsatser er strukturelle indsatser, hvor man via miljøændringer understøtter den adfærd, der øger sundhed og trivsel. Det kan fx ske via rygepolitik og alkoholpolitik, hvorved adgangen til at ryge og drikke på arbejdspladsen minimeres eller fjernes. Andre eksempler er stress- og trivselspolitik, der sætter rammer og mål for psykisk arbejdsmiljø, eller kostpolitik, der sikrer et sundt udbud af mad i kantinen. 2

4 De fleste arbejdspladser i Sundhed og Omsorg oplever udfordringer med forflytninger af borgere. Hertil er der flere steder tale om borgere, der af flere grunde har vanskeligt ved at samarbejde med personalet, eller svært overvægtige personer 2. Plejecentrene har fysiske udfordringer - Udfordringer med opvaskeforhold. Der er ingen mulighed for at hæve/sænke bordene, hvilket resulterer i voldsomme smerter i skuldre og ryg blandt personalet. - Løse ledninger på plejestuerne - Borgerens rygning Udfordringer ift. til ændret rygepolitik for borgere 3. Påbud på træningssal, kontor på døgn og terapeut kontor, træningslokale på døgn og gang ved træningssalen (Se bilag for uddybning, uddrag 1). 4. Implementering af nyt omsorgssystem Avaleo - Implementering af Avaleo har givet store udfordringer på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. - Øget tastearbejde og ekstra museklik - Ekstra arbejdspres ved overflytning af borgere til nyt system samt uddannelse af superbrugere Intensiv forflytningsundervisning Inddragelse af teknologiske hjælpemidler Nye initiativer, eksempelvis har Hjemmepleje Vest udarbejdet et forflytningsspil og Hjemmepleje Øst indarbejder i 2014 de prisbelønnede 9 forflytnings algoritmer. Plejecentrene arbejder med at udbedre de nævnte fysiske forhold Psykiske udfordringer: 1. Udfordringer i forhold til at få ressourcer og arbejdsmængde til at hænge sammen. 2. Udfordringer i samarbejdet mellem enkelte borgere og pårørende Analyse af arbejdsgange og arbejdsopgaver Fokus på optimal planlægning Inddragelse af ekstern konsulentbistand efter behov Øvrige igangsatte aktiviteter: 1. Kompetenceudvikling med henblik på at imødekomme og løse nye faglige opgaver. - Der sker generelt et kompetenceløft i organisationen. Flere medarbejdere er i gang med uddannelsesforløb, diplomuddannelser og kurser - Større rotationsprojekt er under forberedelse 2. Teamudvikling Eksempel på igangsatte aktiviteter se bilag, uddrag 2 fra Fuglsanggården. 3

5 OPSUMMERING Områdeudvalget konkluderer, at arbejdsmiljøgrupperne m.fl. yder et struktureret og godt arbejde, hvor der er fokus på at nå fastsatte formulerede mål. Derudover bliver der taget handling på både fysiske og psykiske udfordringer på arbejdspladserne. Sygefravær har fortsat bevågenhed på alle arbejdspladser. Der er få arbejdsskader og løbende fokus på at forebygge arbejdsskader. Der er stor bevågenhed på det generelle arbejdsmiljø og trivsel hos arbejdsmiljøgrupperne. Der arbejdes målrettet med at skabe grobund for et godt arbejdsmiljø og udfordringerne bliver løbende taget op. På de arbejdspladser, som er udfordret på trivsel på grund af omlægning eller lignende, er der stort fokus på kommunikation og at de nye teams får sat fokus på det gode samarbejde og skaber et godt fundament til det kommende samarbejde. Øvrige arbejdspladser har også stort fokus på trivsel og arbejdsglæde. Arbejdstilsynet har det seneste år uddelt flere grønne smileys til arbejdspladser i Sundhed og Omsorg. Generelt arbejdes der alle steder med sundhedsfremmende tilbud, inden for KRAM faktorerne, i forhold til Sundhedsstyrelsens 5 trins model. 4

6 BILAG UDDRAG FRA LOKALE ARBEJDSMILJØRAPPORTER Uddrag 1: Træning og hjemmepleje Vest Udfordringer fysisk arbejdsmiljø 1. Påbud på træningssal, kontor på døgn og terapeut kontor, træningslokale på døgn og gang ved træningsalen. Ang. Påbuddet fra AT arbejdes der med en analyse af problemerne, der udarbejdes en handlingsplan og der er ansat en konsulent, som skal se på arbejdsgange (lave analyse). Alle medarbejder har været med i en brain storm omkring ovennævnte. Uddrag 2: Fuglsanggården 5

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser Sundhedsfremme Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser 17 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA

Læs mere

HR Redegørelsen 2013

HR Redegørelsen 2013 Indhold Indledning... 3 Kommunens personale... 4 Udviklingen i antallet af ansatte... 4 Bosætning og pendling... 5 Personaleomsætning... 5 Opsigelser... 6 Aldersfordeling... 6 som attraktiv arbejdsplads...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere