BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1"

Transkript

1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

2 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012 deltaget i projektet Bevægelse i alle planer, som Naturstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden iværksatte. Projektet satte fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunernes fysiske planlægning af byen. 23 kommuner ansøgte og sammen med tre andre kommuner, Hillerød, Kolding og Tønder, blev Brøndby valgt som eksempelkommune. Det har været projektets ambition, at de udvalgte kommuner kom så langt med at integrere idræt og bevægelse i planlægningen, at deres projekter kan fungere som gode eksempler, som andre kommuner kan lade sig inspirere af. Kommunerne fik økonomisk støtte og rådgivning til at arbejde målrettet med idræt og bevægelse i byernes planlægning og mulighed for faglig sparring af projektets følgegruppe, med bl.a. Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Sund By Netværket, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen. Brøndby Kommunes ambition med Bevægelse i alle planer har været at integrere forskellige forvaltningers arbejdsområder (børn, sundhed, kultur og fritid samt teknik og miljø), så der skabes sammenhæng og synergi på tværs i den kommunale planlægning. Der er udarbejdet et prioriteringsværktøj, som kan anvendes til at udpege de indsatser, der har den størst mulige effekt på det forebyggende og sundhedsfremmende niveau. Beskrivelse af et prioriteringsværktøjet fremgår af et notat Beskrivelse af et prioriteringsværktøj og en sammenfatning af fire undersøgelser, der også indeholder generelle udviklingsmuligheder for hele Brøndby Kommune udledt på baggrund af fire undersøgelser. Herudover er der udarbejdet en case for bydelen Brøndbyøster, der ligger op til afprøvning af prioriteringsværktøjet. Casen udgør følgende dokumenter: 1. Del 1 - En strategi på tværs 2. Del 2 - Idékatalog 3. Del 3 - Resumé af undersøgelser 2 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

3 INDHOLD BRØNDBYØSTER - EN GRØN BYDEL Den fysiske struktur s. 4 En sammensat bydel s. 5 Ungeindsats i Brøndbyøster s nedslagspunkter s. 7 NEDSLAGSPUNKTER 1. Vestvolden s Nørregård s Grønnedammen s Nygårds Plads & Brøndbyøster Torv s Brøndbyøster Skole s Boligselskabernes grønne områder s Nordskoven s Engtoftegård s Brøndbyskoven og Bakkeskoven s Aktivitetsområde syd for Brøndbyskoven s. 26 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

4 BRØNDBYØSTER EN GRØN BYDEL Den fysiske struktur Brøndbyøster er en bydel i den nordøstlige del af Brøndby Kommune. Afgrænset af store veje på alle sider og gennemskåret af jernbanen ligger den, så udefrekommende ikke umiddelbart ser bydelens mange kvaliteter. Bydelen har bredt sig fra den gamle Brøndbyøster Landsby og udbuddet af gamle landsbyboliger er blandet med store områder med både villaer, etageboliger og tæt-lav bebyggelse med 1-2 plans rækkehuse. Boliger med under 300 m i gangafstand til et grønt område Mod vest flankeres bydelen af Vestvolden, mens Brøndbyskoven og Bakkeskoven udgør hele den sydlige tredjedel af bydelen. Endvidere er alle de private haver med til at give området et grønt præg. Medtages boligselskabernes friarealer i en kortlægning af bydelens grønne områder ses det af kortet til højre, at stort set alle borgerne har under 300 m til et grønt område. De lilla områder viser boliger med under 300 m i gangafstand til grønne områder. Fra det sydvestlige hjørne er der tilmed forbindelse til Brøndby Stadion og Den Grønne Kile med Fodbold + landskab, der er et projekt, som skal gøre arealerne med fodboldbaner til attraktive lege- og opholdssteder. 4 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 Forbindelse til Fodbold + Brøndbyøster Landsby

5 Signaturforklaring En sammensat bydel Bydelen har en meget blandet beboersammensætning både hvad angår uddannelse og sundhedsprofil. Nogle borgere tager selv initiativer til fysisk aktivitet i hverdagen, mens andre kan have glæde af en form for guidning. Det er påfaldende, at der i Brøndbyøster er relativt få, der bruger de grønne områder, selvom der er rig mulighed for det i nærheden. Bydelen rummer mange institutioner såsom: Vestbadet Produktionshøjskolen Ungdomsskolen Kulturhuset Kilden med bibliotek Ældrecenteret Nygårdskirken Brøndbyøster Skole Nørregård Træningscentret Politiskolen Brøndbyøster Kirke Naturskolen Det betyder, at der dagligt er mange borgere og brugere, der opholder sig i Brøndbyøster og dermed kan bruge de grønne områder og mange institutioner kan være med til at løfte opgaverne om at skabe aktiviteter for borgere og brugere. Målforhold 1:15000 Dato 21/ BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

6 Skolernes Motionsdag 2012 på Brøndbyøster Torv Ungeindsats i Brøndbyøster Rekreativ Strategi for Brøndbyøster er udviklet, så der skabes synergi med andre tiltag i området. Der har været afholdt et indledende møde med kommunens SSP-koordinator om den tre-årige Ungeindsats, der er udarbejdet i SSP-regi og som Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til. Ungeindsatsen har været med til at udpege indsatsområder i Rekreativ Strategi for Brøndbyøster, der både understøtter indretningen af byrum, og som fremmer eller hæmmer bestemt adfærd og/eller igangsætter aktiviteter for udsatte børn og unge. Konkrete projektforslag i Rekreativ Strategi for Brøndbyøster kan og skal sammentænkes med tiltagene i Ungeindsatsen. Vision Den overordnede vision er at få borgerne til at bevæge sig mere og at kommunens byrum og grønne områder i højere grad bliver brugt til leg, fysisk aktivitet og naturoplevelser. Bevægelse i alle planer skal blandt andre indsatser være med til at realisere og understøtte denne vision. 6 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

7 10 nedslagspunkter I det følgende præsenteres 10 nedslagspunkter i Brøndbyøster, som et idékatalog, hvor der for hver lokalitet er opstillet forslag til mulige tiltag. Nedslagspunkterne og de mulige tiltag er udpeget på baggrund af undersøgelserne, idéer udviklet af borgergrupper, udvalgsformænd og internt fagligt kendskab til Brøndbyøster. Der skal prioriteres blandt nedslagspunkterne og de mulige tiltag. Samtidig skal man heller ikke undervurdere den synergieffekt, der kan være i at løfte flere initiativer samtidig. Man kan udarbejde en udbygningsplan, der udfoldes over tid, selvfølgelig med forbehold for lokale ændringer som fx hvis der sker et generationsskifte i et boligområde. Nogle indsatser koster penge, andre omprioriteringer. Tiltagene er opdelt i tre kategorier: Fysiske tiltag, aktiviteter og organisering BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

8 #1 VESTVOLDEN Vestvolden er et unikt sted. Kontrasten mellem et velfriseret udtryk med den gamle allé langs Voldgaden og den vilde og tilgroede karakter på selve voldanlægget er slående. Den rummer både en kulturhistorisk arv, en spændende natur og små hemmelige steder, der er værd at formidle og gøre mere tilgængelige. Samtidig rummer Vestvolden et stort potentiale for mange aktiviteter og kan opfattes som rygraden i et aktivitetsbælte. Kløverstierne går omkring Vestvolden, der er anlagt en cykeludfordringsbane nord for jernbanen, Voldgaden har fået ny rullevenlig asfalt, belysningen har øget trygheden og der kommer en ny bro over banen i slutningen af Det handler om at fortsætte den igangværende proces med at gøre Vestvolden til et attraktivt område, der appellerer til fysisk udfoldelse, og hvor formidlingen af dens historie og natur vedblivende fortælles. Cykeludfordringsbane ved Vestvolden 8 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

9 Mulige tiltag Fysiske tiltag Anvende de historiske bygninger (Militærstation, Artillerimagasin og tilhørende bygninger) til kultur- og friluftsformål. Bygningerne, Vestvolden og den nærliggende Grønnedammen kunne danne rammen om fx selvbetjeningsmuseum, skoletjeneste (et bredt funderet formidlings- og friluftscenter) i synergi med Naturskolens aktiviteter og udstyrsdepot for bl.a. ungdomsskolen, skole og sfo ere. Udstyrsdepotet indeholder rulleskøjter, cykler og andet bevægelses- og legeudstyr og opgraderes løbende. Aktiviteter Udbrede viden om Vestvoldens unikke historie som kanon i fortællinger om Brøndby til lokale og besøgende. Fremme udeskoleaktiviteter i forskellige fag. Igangsætte aktiviteter for beboere i Brøndby Nord, der ikke dyrker motion i de grønne områder med tilbud, der tager hensyn til dårlig kondition og helbredsproblemer. Sikre, at kulturformidling om Vestvolden og aktivitetstilbud er let tilgængelig. Organisering Opfordre skolerne til at anvende Vestvolden i undervisningen fx i historie, natur og teknik, biologi og idræt. Også andre kommunale institutioner kan med fordel anvende Vestvolden som oplevelses- og motionsrum. Synliggøre Forstadsmuseets virke i Brøndby og anvende det mere målrettet i kulturformidlingen. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

10 #2 NØRREGÅRD Mange borgere kommer på Nørregård, da den huser mange af kommunens tilbud for borgere som fx Ungdomsskolen, sundhedsplejen, Familiehuset, Svømmehal, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Café Solvej (alkoholrådgivning). Der findes en tennisklub, og området kan blive et godt samlingssted for brugerne; familier, børn, unge og ældre. NØRREGÅRDSSKOLEN Skolesammenlægning I 2010 blev der gennemført en stor skolesammenlægning i kommunen således, at der er tre bydelsskoler - Brøndbyvester Skole, Brøndbyøster Skole og Brøndby Strand Skole. Som en del af sammenlægningen blev to skoler nedlagt - Langbjergskolen i Brøndby Strand og Nørregårdskolen i Brøndbyøster. I begge tilfælde ligger bygningerne centralt placeret i forhold til store boligområder, og det var oplagt at tilbyde diverse kommunale tilbud, som var placeret spredt i bydelene, plads i de tomme lokaler. 10 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

11 Mulige tiltag Fysiske tiltag Åbne Nørregårdshallen for offentligheden. Få større samspil mellem inde- og udearealer så der skabes hyggelige opholdsmuligheder, der både kan bruges af brugerne og i institutionernes daglige arbejde. Revitalisere fodboldbanen til leg fx ved opsætning af små fodboldmål. En café for alle institutionerne. En legeplads for brugere med børn. Udendørs træningsfaciliteter der understøtter de kommunale tilbud på Træningscenter Brøndby. Sammenhæng med det grønne område ved Grønnedammen. Organisering Opfordre institutioner til at flytte nogle aktiviteter udenfor. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

12 #3 GRØNNEDAMMEN Det store græsareal mellem Vestvolden og Grønnedammen rummer store potentialer for øget brug. For det første, ligger området med frit udsyn, så man kan ses og blive set, hvilket gør det til et trygt sted at være. For det andet, er det en del af det aktivitetsbælte som Vestvolden udgør. Og for det tredje, kan det både være et nærområde for beboerne i dammene, men afhængigt af attraktionsværdien af indsatserne, kan andre fristes til at tage dertil, så det mere får karakter af et udflugtssted. I dag bruges det primært til hundeluftning. Beboerne i området er overvejende ældre uden børn, men der kan forventes et generationsskifte i løbet af en årrække, hvorefter faciliteterne måske skal revideres. Indsatsmuligheder for fysiske indgreb er begrænset af beskyttelserne knyttet til Vestvolden. LAR projekt på Brøndbyvester Skole 12 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

13 Mulige tiltag Fysiske tiltag Der kan dannes flere forskellige små afdelinger med en lav beplantning, så Vestvoldens markante træk bevares. Udforme et evt. teknisk LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) rekreativt ved fx at etablere sænkninger og skråninger i græs som et miniput bakkelandskab, så anlægget kan bruges til leg, løb og træning. Træningsredskaber til glæde for beboerne, Vestvoldens gæster og træningscenteret. Et delområde indhegnes som en stor hundegård for områdets mange hundeejere og suppleres med en agilitybane. Aktiviteter Understøtte udendørsaktiviteter og undervisning i skoler, sfo er og ungdomskolen. Der findes allerede et udstyrsdepot i området som opgraderes løbende og som kan tænkes benyttet endnu bredere fx også af foreninger i området. Organisering Opfordre de kommunale tilbud på Nørregård til at lægge aktiviteter i området. Et grønt LAR projekt på Brøndbyvester Skole som opfordrer til leg BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

14 #4 NYGÅRDS PLADS & BRØNDBYØSTER TORV En park Brøndbyøsters park! Det grønne strøg, der strækker sig på begge sider af stationen og tilbyder noget forskelligt. Et sted hvor folk kommer, fordi der er liv og en rar stemning - lyst, åbent og lækkert. I dag efterspørges parker, der kan bruges aktivt, hvor man mødes og kan hygge sig med venner og familie, eller hvor man kan sidde alene og nyde bylivet. Både Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv er grønne byrum med en veludviklet beplantning, der kan bygges videre på. Parkrummene Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv er fra en tid, hvor en park mest var til at betragte fra en bænk. Man skal kunne foretage sig noget lege, spille bold m.m. Mange unge hænger ud på Brøndbyøster Torv og omkring stationen og der efterspørges flere mødesteder, hvor de kan være. Det grønne strøg kan give et godt flow fra det nordlige Brøndbyøster ned til skoven ved at indbyde til ophold og færden i form af små trædesten aktivitetsspots undervejs. På den måde kan Brøndby Nord måske opleves som en mere integreret del af Brøndbyøster. Tunnelen under stationen og stationsforpladserne er et knudepunkt for meget færdsel mellem det nordlige og det sydlige af bydelen; for skolebørn, ældre, borgere der skal handle, pendlere m.m. Der er allerede udarbejdet et projekt En God Omvej på tværs af forvaltningerne. Det var af flere grunde ikke muligt at realisere projektet. Byparken skal være en park for alle og tiltagene skal støtte de bestræbelser, der i øvrigt gøres for at området bliver neutralt og trygt. 14 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

15 Mulige tiltag Fysiske tiltag Parkkarakter med blomster og vand-element. Flere forskellige mødesteder med opholdsmuligheder både for unge og ældre. En bane, der fungerer som skøjtebane om vinteren og til rulleskøjter om sommeren og samtidig kan fungere som opsamling af vand i forbindelse med monsterregn. Udforme de to stationsforpladser med større åbenhed til tunnelen. Indrette et mødested omkring grillen på nordsiden af stationen. Mulighed for at grille, lege, spille bold, hygge sig og slappe af. Plads til cafémiljø på græsset. Skabe god sammenhæng med Kulturhuset Kilden og biblioteket. Gøre det lettere at cykle omkring stationen. Forskellige faciliteter til leg og bevægelse for forskellige aldre. Stiforløb over Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv. God belysning. Vise vejen til Nordskoven med skilte fra Brøndbyøster Torv. Installationer for virtuelle aktiviteter, spil og lege. Aktiviteter Opstarte Fritidspas-ordning som bydelsforsøg med base i Ungerådgivningen. Fritidspasordning er et samarbejde mellem kommunale parter og foreningslivet, hvor de unge indsluses i en fritidsaktivitet med henblik på at opnå varig tilkytning til aktiviteten. Organisering Koordinering med arbejdet omkring Ungeindsatsen i Brøndbyøster med fokus på sammenhængen mellem områdets sociale og fysiske struktur. Etablere mentorordninger, hvor de ældste unge agerer gode rollemodeller for de yngre og belønnes på forskellig vis med fx en weekendtur. Det vil skabe positive netværk. Styrke medborgerprocesser for de unge i området. Eksempel på trædesten BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

16 #5 BRØNDBYØSTER SKOLE Brøndbyøster skole ligger som et centrum i bydelens sydøstlige boligområde. Der er græsplæner, der anvendes som boldbaner og skolegårde med legeinventar. Området har potentiale til at blive et attraktivt aktivitetsområde. Kun lidt over halvdelen af eleverne finder skolens udearealer spændende, hvilket også er et argument for at forbedre dem - både så de stimulerer til fysisk leg og kan anvendes til udeundervisning. Det anbefales, at børn er fysisk aktive 60 minutter dagligt. Men for de fleste familier er tiden en udfordring. Derfor er det ekstra vigtigt, at skolen kan tilbyde de bedste betingelser for at være fysisk aktiv. Skolens udearealer, der ligger frit tilgængelige døgnet rundt, året rundt kan anvendes som en slags bydelslegepladser. På den måde optimeres anvendelse af kommunens ressourcer til at udbygge de steder, hvor børn og unge i færdes forvejen. Dermed kan de blive aktive udenfor skoletid, i weekender og ferier. Områdets skal derfor også invitere til brug for områdets beboere. 16 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

17 EN BYDELSLEGEPLADS FOR HELE FAMILEN Mulige tiltag Fysiske tiltag Pirrende, spændende og sjove udearealer, der giver eleverne lyst til at være fysisk aktive og lege. Faciliteter, der tilgodeser både små og store, drenge og piger og især piger fra 12 år. Hyggekroge til snak i mindre grupper - noget der også kan anvendes i udeundervisningen og til at hænge ud med vennerne uden for skoletid. Skabe bedre mulighed for bevægelsesaktiviteter på skolens indearealer, så eleverne også kan bevæge sig, når vejret ikke tillader, at man er ude ved fx at udnytte de lange lige gange og åbne sale og idrætshaller i frikvartererne. Bevægelses- og opholdsfaciliteter til hele familien, så man har noget at være sammen om og som kan tiltrække familien til området i fritiden. Forbedre skolevejen for at få flere til at cykle til skole. Aktiviteter Flytte undervisning og idræt ud i de grønne områder fx skoven og Vestvolden. Det vil udvide elevernes kendskab til lokalområdet. Forbavsende mange elever på Brøndbyøster Skole er fx ikke bekendte med, at der ligger en skov i nærheden. Integrere fysisk aktivitet i den almindelige undervisning. Afholde emnedage om betydningen af sund kost og fysisk aktivitet. Understøtte fællesskaber og muligheden for fællesaktiviteter, da kammeraters aktivitetsniveau og valg af aktiviteter har stor betydning for børnenes valg. Organisering Understøtte, at der er en bred vifte af sportsgrene i idrætstimerne. Det kan være med til at udvide børnenes bevægelseshorisont og erfaringer og vise, at der er mange andre måder at være fysisk aktiv på - dans, yoga m.m. Der planlægges gode lange frikvarter, hvor man kan nå at få en god fangeleg eller en godt boldspil i gang enten ved eget initiativ eller ved kickstartere, legepatruljer. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

18 #6 BOLIGESELSKABERNES GRØNNE OMRÅDER Nogle boligselskaber har renoveret deres friarealer og venter på, at områderne skal vokse til, mens andre boligselskaber venter på økonomiske midler til at påbegynde en renoveringsproces. Varierede og oplevelsesrige friarealer med blomster, frodig beplantning og faciliteter, der motiverer til leg og bevægelse, kan få flere beboere til at bruge dem. Sjove og udfordrende legeinstallationer kan få områdets børn, der ikke dyrker idræt, til at være mere fysisk aktive. Mødesteder med flere faciliteter for forskellige aldersgrupper og ikke kun småbørnsfamilier virker netværkssamlende og er et godt sted for inklusionsprocesser. Gennem udvikling og kreativ bearbejdning af friarealerne kan man altså støtte beboerdemokrati, bryde monopoliseringer, styrke det sociale liv og netværk og fremme bevægelse i områderne. Nyrenoveret gårdanlæg i Brøndby Nord som med en åbenhed indbyder til leg og fællesskab 18 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

19 Mulige tiltag Fysiske tiltag Fremme kvaliteter, der appellerer til sanserne. Fx kan beplantning både være farvestrålende, duftende og også spiselig. Indrette friarealerne, så de tre mest efterspurgte oplevelsesværdier; trygt, vildt og fredfyldt er tilstede. Flere borde og bænke. Grillpladser også overdækkede. Bænke ved legepladser, så de voksne har et sted at sidde. Legepladser for de større børn. Indrette steder, hvor de unge kan hænge ud og samtidig være fysisk aktive gerne flere steder fordi de færdes i vennegrupper. Opholdsmuligheder ved faciliteter for bevægelse fx boldbaner, motionsredskaber m.m. Flere boldbaner. Aktiviteter Udendørs aktiviteter som fx sommerfester, zumba, legetimer for børn og forældre og løbegrupper vil hjælpe beboere, der ikke er vant til at bruge friarealerne. Organisering Understrege at græsset gerne må betrædes. Styrke samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne. Synliggøre og styrke beboerdemokratierne, så flere får lyst til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet eller på anden måde være med i et dialogbaseret samarbejde. Et eksempel på en anden udnyttelse af fællesarealer er petanquespillerne ved de nye boliger i Esplanadeparken i Brøndby Strand BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

20 #7 NORDSKOVEN Med Nordskoven rækker Brøndbyskoven en arm langt ind i hjertet af Brøndbyøster. Kun få steder har man få hundrede meter fra s- togstation og butikker adgang til en skov, og det gør Nordskoven til noget helt specielt i Brøndbyøster. Nordskoven rummer et uudnyttet potentiale. Ved at øge tilgængeligheden og muligheden for bevægelse/ophold tilgodeses en efterspørgsel på eksempelvis løbeog gangstier m.v. Indsatsen er således både for dem, som bor lige op ad skoven og for borgere, der bor længere væk og som med indsatsen således vil få kortere til skoven, fordi der bliver noget at komme efter. INDGANG TIL SKOVEN I HJERTET AF BRØNDBYØSTER 20 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

21 Mulige tiltag Fysiske tiltag Tydelig markering af indgangene til skoven med flotte skilte, der viser at herfra er der indgang til skoven: To på Højstens Boulevard - ét ved stien i nord til Lindedammen og ét ved Grænsedammen, to på Vestre Gade ved ind- og udkørslerne til Brøndbytoften. En tydeligt markeret indgang i Nordskovens nordligste spids med information om stiforbindelser til andre opmålte løberuter i Brøndbyskoven og Kløverstier, en bænk, cykelstativer og et par parkeringspladser. En grussti rundt i Nordskoven fx med en opmålt længde på 1 km. Belysning på stien så den trygt kan benyttes hele året og på årstider med korte dage. Rydde op i beplantningen. Et aktivitetsspot for enden af Grænsedammen med udendørs træningsfaciliteter og bænke. Her er en plæne lige op ad Nordskoven med sol fra midt på dagen. Aktiviteter Samarbejde med boligselskaberne om organiseringen af ture for beboerne til skoven med forskellige former for aktiviteter. Fra åbningen af cykeludfordringsbanen, oktober 2012 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

22 #8 ENGTOFTEGÅRD Vi mødes ved Engtoftegård! et naturligt mødested, når man skal en tur i skoven. Her mødes stavgængerne, løbeklubber og grupper til naturfitness. Her er lyst, åbent og pænt. Der er gode parkeringsforhold, hvad enten man kommer på cykel eller i bil. Efter turen i skoven kan man få en smoothie, en god kop kaffe og en is til børnebørnene. Sådan kunne der komme liv i det gamle traktørsted - noget der efterspørges af både unge og ældre. Tilgængeligheden til skoven øges og stedet kan blive et fint støttepunkt for skovens gæster. 22 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

23 Mulige tiltag Fysiske tiltag Gøre området mere indbydende ved bl.a. at åbne det mere op ved at rydde ud i beplantningen og synliggøre Engtoftegård. Renovere parkeringspladsen. Etablere cykelstativer. Opsætte et par bænke. Lave en minigolfbane eller anden leg. Opsætte træningsredskaber. Opsætte information om skovens stier og faciliteter. Opsætte skilt, der viser vej til skoven fra Park Allé. Traktørstedet Engtoftegård renoveres og gives et cafépræg med udendørs servering i den tilhørende have. Kulturhuset Nicolai i Kolding BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

24 #9 BRØNDBYSKOVEN & BAKKESKOVEN En dejlig skov med mørk nåleskov og lysere områder med løvtræer, små søer med frøer og lysninger til pausen. Festpladsen er et yndet udflugtsmål for institutioner, men der efterspørges noget at komme efter. Tænk at kunne fortsætte beskrivelsen af skoven med: Et sted med masser af aktivitetsmuligheder for hele familien! Mange skolebørn tilkendegiver, at de ikke kender til en skov i deres nærområde, ligesom ikke alle i Brøndby Nord kender til den. Nogle vil kunne lokkes derned, andre kan ikke. ET STED FULD AF MULIGHEDER 24 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

25 Mulige tiltag Fysiske tiltag Øge tilgængeligheden - også for folk med funktionsnedsættelse. Sikre variation i beplantning, der understeger forskellige naturoplevelser. Opsætte bænke på oplevelsesrige steder i skoven fx ved skovens søer. Festpladsen udvikles som udflugtssted med flere siddepladser, naturlegeplads, bålplads. Balancebomme m.v. kan opsættes langs én af stierne fx den røde Kløversti. Belysning fx på en rundtur for at øge trygheden, og så skoven fx kan kan benyttes om vinteren efter solnedgang. Søen øst for Brøndbyøstervej gøres indbydende. Ved indgangene til skoven sættes tydelig information om skovens tilbud, og der er et sted for annoncering af aktiviteter. Understøtte tilgængeligheden til skoven ved at etablere trædesten på ruten fra andre dele af bydelen til skoven. Tydelig skiltning og markering at hundeskoven i Østskoven Aktiviteter Motionsaktiviteter som fx Naturfittness, hvor træningsredskaberne er den rene natur. Ture for familien, hvor der fortælles om skovens plante- og dyreliv. Organisering Opfordre skolerne til at anvende skoven i undervisningen; idræt, natur og teknik, biologi m.m. også for at lære dem at færdes i naturen og værdsætte den, og fordi man ved, at det på lang sigt bidrager til en bedre forståelse af naturens sammenhænge. En tur i skoven byder på nye oplevelser året rundt og kommunens kløverstier fortæller både om historiske steder og de forskellige årstider. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

26 #10 AKTIVITETSOMRÅDE SYD FOR BRØNDBYSKOVEN Området har potentiale for at blive et stort aktiv for kommunens borgere, men da det ligger lidt afsides, skal det være så attraktivt, at folk lokkes derned. Fokus er at finde noget anderledes end kommunen tilbyder andre steder. Sammenhængen med aktiviteterne i Fodbold+ landskabet er vigtig, så områderne supplerer hinanden og ikke konkurrerer med hinanden. Som nabo til Naturskolen er det også oplagt med en god sammenhæng til denne, så skolerne har glæde af den megen plads. Naturskolen er desuden et godt mødested og her er toiletter. I området syd for Brøndbyskoven er det oplagt at anlægge faciliteter, der ikke kan tillades i Fodbold+ landskabet, fordi området er underlagt Den Grønne Kiles restriktioner. Naturskolen Legeplads med tarzanbane til både børn og voksne 26 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

27 Mulige tiltag Fysisk planlægning Naturelementer: Grønt areal til forskellige biotoper til undervisningsbrug. Et arboret - en samling af planter med 40 danske træer. Sø med forskellige biotoper. Rekreativt bearbejdet støjvold. Kuperet terræn med bakker til leg fx drageopsætning. Frugtplantage. Sø til put and take fiskeri Naturagtige faciliteter: Landart fx sø med verdenskort som små øer som ved Klejtrup ved Viborg. Noget for spejderne, der også er nabo til området. Noget der tiltrækker folk til vestvolden fx en kæmpe naturlegeplads for forskellige aldre. Lerdueskydning fx med laserlys. Kælkebakke noget storladent. Bålplads. Mountainbikemuligheder. Motionsruter. Træningsfaciliteter. Shelter / bålhytter. Tarzanbane/forhindringsbane. Bymæssige faciliteter: Faciliteter der appellerer til nye former for bevægelse fx parcour. Løbebane op og ned ad bakkerne. P-pladser. Område til kommercielt formål, til fx paint ball. Agilitybane (hundetræning). Skøjtebane fx et fladt område, der hurtigt kan overrisles og fryse fx en grusbane. Asfaltsti - rundtur på kuperet terræn til rulleski (skiskydning) og rulleskøjteløb Faciliteter til de mere rå lege skaterbane, parcour m.m. Crossfitt træningsfaciliteter. Klatrevæg. Aktiviteter Kursusaktiviteter for borgere og lærere. Tilladelse til rollespil. Organisering Åbne naturskolen for familier i weekenden. Det vil give en synergieffekt med aktivitetsområdet. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

28 Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Park Allé Brøndby Telefon: Notatet er udarbejdet af projektgruppen for Bevægelse i alle planer: Lars Ole Andersen, Social- og Sundhedsforvaltningen Pia Hansen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Uffe Villumsen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Projektleder Elisabeth Sonne Marinos, Teknisk Forvaltning Layout: Hanne Riis Ketler, Teknisk Forvaltning Fotos: Brøndby Kommune Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Tank op! Sommerkurser 2015

Tank op! Sommerkurser 2015 Tank op! Sommerkurser 2015 Ubberup Højskole er den største og mest erfarne livsstilshøjskole i Danmark. Vi tilbyder korte og lange høj skolekurser med ernæring, idræt, psykologi og kreative fag som omdrej

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Veje og Trafik 2015 0 Indholdsfortegnelse Sønderborg... 2 Apotekerhaven... 2 Aprilvej... 3 Bjerggade v. Bjerggårdens Plads... 4 Bülowsvej... 5 En god Omvej,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Nyt køkken Boligorganisationen har det seneste år arbejdet på at få udarbejdet et udbud vedrørende køkkener til gavn for alle afdelinger, både dem som ønsker at udskifte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Veje og Trafik 2011 Østerlundparken Nordborg Legepladsen er beliggende i et stort grønt område med græs og træer, hvor der før var en skole. Pladsen ligger midt i et stort

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere