BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1"

Transkript

1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

2 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012 deltaget i projektet Bevægelse i alle planer, som Naturstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden iværksatte. Projektet satte fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunernes fysiske planlægning af byen. 23 kommuner ansøgte og sammen med tre andre kommuner, Hillerød, Kolding og Tønder, blev Brøndby valgt som eksempelkommune. Det har været projektets ambition, at de udvalgte kommuner kom så langt med at integrere idræt og bevægelse i planlægningen, at deres projekter kan fungere som gode eksempler, som andre kommuner kan lade sig inspirere af. Kommunerne fik økonomisk støtte og rådgivning til at arbejde målrettet med idræt og bevægelse i byernes planlægning og mulighed for faglig sparring af projektets følgegruppe, med bl.a. Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Sund By Netværket, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen. Brøndby Kommunes ambition med Bevægelse i alle planer har været at integrere forskellige forvaltningers arbejdsområder (børn, sundhed, kultur og fritid samt teknik og miljø), så der skabes sammenhæng og synergi på tværs i den kommunale planlægning. Der er udarbejdet et prioriteringsværktøj, som kan anvendes til at udpege de indsatser, der har den størst mulige effekt på det forebyggende og sundhedsfremmende niveau. Beskrivelse af et prioriteringsværktøjet fremgår af et notat Beskrivelse af et prioriteringsværktøj og en sammenfatning af fire undersøgelser, der også indeholder generelle udviklingsmuligheder for hele Brøndby Kommune udledt på baggrund af fire undersøgelser. Herudover er der udarbejdet en case for bydelen Brøndbyøster, der ligger op til afprøvning af prioriteringsværktøjet. Casen udgør følgende dokumenter: 1. Del 1 - En strategi på tværs 2. Del 2 - Idékatalog 3. Del 3 - Resumé af undersøgelser 2 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

3 INDHOLD BRØNDBYØSTER - EN GRØN BYDEL Den fysiske struktur s. 4 En sammensat bydel s. 5 Ungeindsats i Brøndbyøster s nedslagspunkter s. 7 NEDSLAGSPUNKTER 1. Vestvolden s Nørregård s Grønnedammen s Nygårds Plads & Brøndbyøster Torv s Brøndbyøster Skole s Boligselskabernes grønne områder s Nordskoven s Engtoftegård s Brøndbyskoven og Bakkeskoven s Aktivitetsområde syd for Brøndbyskoven s. 26 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

4 BRØNDBYØSTER EN GRØN BYDEL Den fysiske struktur Brøndbyøster er en bydel i den nordøstlige del af Brøndby Kommune. Afgrænset af store veje på alle sider og gennemskåret af jernbanen ligger den, så udefrekommende ikke umiddelbart ser bydelens mange kvaliteter. Bydelen har bredt sig fra den gamle Brøndbyøster Landsby og udbuddet af gamle landsbyboliger er blandet med store områder med både villaer, etageboliger og tæt-lav bebyggelse med 1-2 plans rækkehuse. Boliger med under 300 m i gangafstand til et grønt område Mod vest flankeres bydelen af Vestvolden, mens Brøndbyskoven og Bakkeskoven udgør hele den sydlige tredjedel af bydelen. Endvidere er alle de private haver med til at give området et grønt præg. Medtages boligselskabernes friarealer i en kortlægning af bydelens grønne områder ses det af kortet til højre, at stort set alle borgerne har under 300 m til et grønt område. De lilla områder viser boliger med under 300 m i gangafstand til grønne områder. Fra det sydvestlige hjørne er der tilmed forbindelse til Brøndby Stadion og Den Grønne Kile med Fodbold + landskab, der er et projekt, som skal gøre arealerne med fodboldbaner til attraktive lege- og opholdssteder. 4 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 Forbindelse til Fodbold + Brøndbyøster Landsby

5 Signaturforklaring En sammensat bydel Bydelen har en meget blandet beboersammensætning både hvad angår uddannelse og sundhedsprofil. Nogle borgere tager selv initiativer til fysisk aktivitet i hverdagen, mens andre kan have glæde af en form for guidning. Det er påfaldende, at der i Brøndbyøster er relativt få, der bruger de grønne områder, selvom der er rig mulighed for det i nærheden. Bydelen rummer mange institutioner såsom: Vestbadet Produktionshøjskolen Ungdomsskolen Kulturhuset Kilden med bibliotek Ældrecenteret Nygårdskirken Brøndbyøster Skole Nørregård Træningscentret Politiskolen Brøndbyøster Kirke Naturskolen Det betyder, at der dagligt er mange borgere og brugere, der opholder sig i Brøndbyøster og dermed kan bruge de grønne områder og mange institutioner kan være med til at løfte opgaverne om at skabe aktiviteter for borgere og brugere. Målforhold 1:15000 Dato 21/ BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

6 Skolernes Motionsdag 2012 på Brøndbyøster Torv Ungeindsats i Brøndbyøster Rekreativ Strategi for Brøndbyøster er udviklet, så der skabes synergi med andre tiltag i området. Der har været afholdt et indledende møde med kommunens SSP-koordinator om den tre-årige Ungeindsats, der er udarbejdet i SSP-regi og som Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til. Ungeindsatsen har været med til at udpege indsatsområder i Rekreativ Strategi for Brøndbyøster, der både understøtter indretningen af byrum, og som fremmer eller hæmmer bestemt adfærd og/eller igangsætter aktiviteter for udsatte børn og unge. Konkrete projektforslag i Rekreativ Strategi for Brøndbyøster kan og skal sammentænkes med tiltagene i Ungeindsatsen. Vision Den overordnede vision er at få borgerne til at bevæge sig mere og at kommunens byrum og grønne områder i højere grad bliver brugt til leg, fysisk aktivitet og naturoplevelser. Bevægelse i alle planer skal blandt andre indsatser være med til at realisere og understøtte denne vision. 6 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

7 10 nedslagspunkter I det følgende præsenteres 10 nedslagspunkter i Brøndbyøster, som et idékatalog, hvor der for hver lokalitet er opstillet forslag til mulige tiltag. Nedslagspunkterne og de mulige tiltag er udpeget på baggrund af undersøgelserne, idéer udviklet af borgergrupper, udvalgsformænd og internt fagligt kendskab til Brøndbyøster. Der skal prioriteres blandt nedslagspunkterne og de mulige tiltag. Samtidig skal man heller ikke undervurdere den synergieffekt, der kan være i at løfte flere initiativer samtidig. Man kan udarbejde en udbygningsplan, der udfoldes over tid, selvfølgelig med forbehold for lokale ændringer som fx hvis der sker et generationsskifte i et boligområde. Nogle indsatser koster penge, andre omprioriteringer. Tiltagene er opdelt i tre kategorier: Fysiske tiltag, aktiviteter og organisering BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

8 #1 VESTVOLDEN Vestvolden er et unikt sted. Kontrasten mellem et velfriseret udtryk med den gamle allé langs Voldgaden og den vilde og tilgroede karakter på selve voldanlægget er slående. Den rummer både en kulturhistorisk arv, en spændende natur og små hemmelige steder, der er værd at formidle og gøre mere tilgængelige. Samtidig rummer Vestvolden et stort potentiale for mange aktiviteter og kan opfattes som rygraden i et aktivitetsbælte. Kløverstierne går omkring Vestvolden, der er anlagt en cykeludfordringsbane nord for jernbanen, Voldgaden har fået ny rullevenlig asfalt, belysningen har øget trygheden og der kommer en ny bro over banen i slutningen af Det handler om at fortsætte den igangværende proces med at gøre Vestvolden til et attraktivt område, der appellerer til fysisk udfoldelse, og hvor formidlingen af dens historie og natur vedblivende fortælles. Cykeludfordringsbane ved Vestvolden 8 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

9 Mulige tiltag Fysiske tiltag Anvende de historiske bygninger (Militærstation, Artillerimagasin og tilhørende bygninger) til kultur- og friluftsformål. Bygningerne, Vestvolden og den nærliggende Grønnedammen kunne danne rammen om fx selvbetjeningsmuseum, skoletjeneste (et bredt funderet formidlings- og friluftscenter) i synergi med Naturskolens aktiviteter og udstyrsdepot for bl.a. ungdomsskolen, skole og sfo ere. Udstyrsdepotet indeholder rulleskøjter, cykler og andet bevægelses- og legeudstyr og opgraderes løbende. Aktiviteter Udbrede viden om Vestvoldens unikke historie som kanon i fortællinger om Brøndby til lokale og besøgende. Fremme udeskoleaktiviteter i forskellige fag. Igangsætte aktiviteter for beboere i Brøndby Nord, der ikke dyrker motion i de grønne områder med tilbud, der tager hensyn til dårlig kondition og helbredsproblemer. Sikre, at kulturformidling om Vestvolden og aktivitetstilbud er let tilgængelig. Organisering Opfordre skolerne til at anvende Vestvolden i undervisningen fx i historie, natur og teknik, biologi og idræt. Også andre kommunale institutioner kan med fordel anvende Vestvolden som oplevelses- og motionsrum. Synliggøre Forstadsmuseets virke i Brøndby og anvende det mere målrettet i kulturformidlingen. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

10 #2 NØRREGÅRD Mange borgere kommer på Nørregård, da den huser mange af kommunens tilbud for borgere som fx Ungdomsskolen, sundhedsplejen, Familiehuset, Svømmehal, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Café Solvej (alkoholrådgivning). Der findes en tennisklub, og området kan blive et godt samlingssted for brugerne; familier, børn, unge og ældre. NØRREGÅRDSSKOLEN Skolesammenlægning I 2010 blev der gennemført en stor skolesammenlægning i kommunen således, at der er tre bydelsskoler - Brøndbyvester Skole, Brøndbyøster Skole og Brøndby Strand Skole. Som en del af sammenlægningen blev to skoler nedlagt - Langbjergskolen i Brøndby Strand og Nørregårdskolen i Brøndbyøster. I begge tilfælde ligger bygningerne centralt placeret i forhold til store boligområder, og det var oplagt at tilbyde diverse kommunale tilbud, som var placeret spredt i bydelene, plads i de tomme lokaler. 10 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

11 Mulige tiltag Fysiske tiltag Åbne Nørregårdshallen for offentligheden. Få større samspil mellem inde- og udearealer så der skabes hyggelige opholdsmuligheder, der både kan bruges af brugerne og i institutionernes daglige arbejde. Revitalisere fodboldbanen til leg fx ved opsætning af små fodboldmål. En café for alle institutionerne. En legeplads for brugere med børn. Udendørs træningsfaciliteter der understøtter de kommunale tilbud på Træningscenter Brøndby. Sammenhæng med det grønne område ved Grønnedammen. Organisering Opfordre institutioner til at flytte nogle aktiviteter udenfor. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

12 #3 GRØNNEDAMMEN Det store græsareal mellem Vestvolden og Grønnedammen rummer store potentialer for øget brug. For det første, ligger området med frit udsyn, så man kan ses og blive set, hvilket gør det til et trygt sted at være. For det andet, er det en del af det aktivitetsbælte som Vestvolden udgør. Og for det tredje, kan det både være et nærområde for beboerne i dammene, men afhængigt af attraktionsværdien af indsatserne, kan andre fristes til at tage dertil, så det mere får karakter af et udflugtssted. I dag bruges det primært til hundeluftning. Beboerne i området er overvejende ældre uden børn, men der kan forventes et generationsskifte i løbet af en årrække, hvorefter faciliteterne måske skal revideres. Indsatsmuligheder for fysiske indgreb er begrænset af beskyttelserne knyttet til Vestvolden. LAR projekt på Brøndbyvester Skole 12 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

13 Mulige tiltag Fysiske tiltag Der kan dannes flere forskellige små afdelinger med en lav beplantning, så Vestvoldens markante træk bevares. Udforme et evt. teknisk LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) rekreativt ved fx at etablere sænkninger og skråninger i græs som et miniput bakkelandskab, så anlægget kan bruges til leg, løb og træning. Træningsredskaber til glæde for beboerne, Vestvoldens gæster og træningscenteret. Et delområde indhegnes som en stor hundegård for områdets mange hundeejere og suppleres med en agilitybane. Aktiviteter Understøtte udendørsaktiviteter og undervisning i skoler, sfo er og ungdomskolen. Der findes allerede et udstyrsdepot i området som opgraderes løbende og som kan tænkes benyttet endnu bredere fx også af foreninger i området. Organisering Opfordre de kommunale tilbud på Nørregård til at lægge aktiviteter i området. Et grønt LAR projekt på Brøndbyvester Skole som opfordrer til leg BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

14 #4 NYGÅRDS PLADS & BRØNDBYØSTER TORV En park Brøndbyøsters park! Det grønne strøg, der strækker sig på begge sider af stationen og tilbyder noget forskelligt. Et sted hvor folk kommer, fordi der er liv og en rar stemning - lyst, åbent og lækkert. I dag efterspørges parker, der kan bruges aktivt, hvor man mødes og kan hygge sig med venner og familie, eller hvor man kan sidde alene og nyde bylivet. Både Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv er grønne byrum med en veludviklet beplantning, der kan bygges videre på. Parkrummene Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv er fra en tid, hvor en park mest var til at betragte fra en bænk. Man skal kunne foretage sig noget lege, spille bold m.m. Mange unge hænger ud på Brøndbyøster Torv og omkring stationen og der efterspørges flere mødesteder, hvor de kan være. Det grønne strøg kan give et godt flow fra det nordlige Brøndbyøster ned til skoven ved at indbyde til ophold og færden i form af små trædesten aktivitetsspots undervejs. På den måde kan Brøndby Nord måske opleves som en mere integreret del af Brøndbyøster. Tunnelen under stationen og stationsforpladserne er et knudepunkt for meget færdsel mellem det nordlige og det sydlige af bydelen; for skolebørn, ældre, borgere der skal handle, pendlere m.m. Der er allerede udarbejdet et projekt En God Omvej på tværs af forvaltningerne. Det var af flere grunde ikke muligt at realisere projektet. Byparken skal være en park for alle og tiltagene skal støtte de bestræbelser, der i øvrigt gøres for at området bliver neutralt og trygt. 14 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

15 Mulige tiltag Fysiske tiltag Parkkarakter med blomster og vand-element. Flere forskellige mødesteder med opholdsmuligheder både for unge og ældre. En bane, der fungerer som skøjtebane om vinteren og til rulleskøjter om sommeren og samtidig kan fungere som opsamling af vand i forbindelse med monsterregn. Udforme de to stationsforpladser med større åbenhed til tunnelen. Indrette et mødested omkring grillen på nordsiden af stationen. Mulighed for at grille, lege, spille bold, hygge sig og slappe af. Plads til cafémiljø på græsset. Skabe god sammenhæng med Kulturhuset Kilden og biblioteket. Gøre det lettere at cykle omkring stationen. Forskellige faciliteter til leg og bevægelse for forskellige aldre. Stiforløb over Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv. God belysning. Vise vejen til Nordskoven med skilte fra Brøndbyøster Torv. Installationer for virtuelle aktiviteter, spil og lege. Aktiviteter Opstarte Fritidspas-ordning som bydelsforsøg med base i Ungerådgivningen. Fritidspasordning er et samarbejde mellem kommunale parter og foreningslivet, hvor de unge indsluses i en fritidsaktivitet med henblik på at opnå varig tilkytning til aktiviteten. Organisering Koordinering med arbejdet omkring Ungeindsatsen i Brøndbyøster med fokus på sammenhængen mellem områdets sociale og fysiske struktur. Etablere mentorordninger, hvor de ældste unge agerer gode rollemodeller for de yngre og belønnes på forskellig vis med fx en weekendtur. Det vil skabe positive netværk. Styrke medborgerprocesser for de unge i området. Eksempel på trædesten BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

16 #5 BRØNDBYØSTER SKOLE Brøndbyøster skole ligger som et centrum i bydelens sydøstlige boligområde. Der er græsplæner, der anvendes som boldbaner og skolegårde med legeinventar. Området har potentiale til at blive et attraktivt aktivitetsområde. Kun lidt over halvdelen af eleverne finder skolens udearealer spændende, hvilket også er et argument for at forbedre dem - både så de stimulerer til fysisk leg og kan anvendes til udeundervisning. Det anbefales, at børn er fysisk aktive 60 minutter dagligt. Men for de fleste familier er tiden en udfordring. Derfor er det ekstra vigtigt, at skolen kan tilbyde de bedste betingelser for at være fysisk aktiv. Skolens udearealer, der ligger frit tilgængelige døgnet rundt, året rundt kan anvendes som en slags bydelslegepladser. På den måde optimeres anvendelse af kommunens ressourcer til at udbygge de steder, hvor børn og unge i færdes forvejen. Dermed kan de blive aktive udenfor skoletid, i weekender og ferier. Områdets skal derfor også invitere til brug for områdets beboere. 16 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

17 EN BYDELSLEGEPLADS FOR HELE FAMILEN Mulige tiltag Fysiske tiltag Pirrende, spændende og sjove udearealer, der giver eleverne lyst til at være fysisk aktive og lege. Faciliteter, der tilgodeser både små og store, drenge og piger og især piger fra 12 år. Hyggekroge til snak i mindre grupper - noget der også kan anvendes i udeundervisningen og til at hænge ud med vennerne uden for skoletid. Skabe bedre mulighed for bevægelsesaktiviteter på skolens indearealer, så eleverne også kan bevæge sig, når vejret ikke tillader, at man er ude ved fx at udnytte de lange lige gange og åbne sale og idrætshaller i frikvartererne. Bevægelses- og opholdsfaciliteter til hele familien, så man har noget at være sammen om og som kan tiltrække familien til området i fritiden. Forbedre skolevejen for at få flere til at cykle til skole. Aktiviteter Flytte undervisning og idræt ud i de grønne områder fx skoven og Vestvolden. Det vil udvide elevernes kendskab til lokalområdet. Forbavsende mange elever på Brøndbyøster Skole er fx ikke bekendte med, at der ligger en skov i nærheden. Integrere fysisk aktivitet i den almindelige undervisning. Afholde emnedage om betydningen af sund kost og fysisk aktivitet. Understøtte fællesskaber og muligheden for fællesaktiviteter, da kammeraters aktivitetsniveau og valg af aktiviteter har stor betydning for børnenes valg. Organisering Understøtte, at der er en bred vifte af sportsgrene i idrætstimerne. Det kan være med til at udvide børnenes bevægelseshorisont og erfaringer og vise, at der er mange andre måder at være fysisk aktiv på - dans, yoga m.m. Der planlægges gode lange frikvarter, hvor man kan nå at få en god fangeleg eller en godt boldspil i gang enten ved eget initiativ eller ved kickstartere, legepatruljer. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

18 #6 BOLIGESELSKABERNES GRØNNE OMRÅDER Nogle boligselskaber har renoveret deres friarealer og venter på, at områderne skal vokse til, mens andre boligselskaber venter på økonomiske midler til at påbegynde en renoveringsproces. Varierede og oplevelsesrige friarealer med blomster, frodig beplantning og faciliteter, der motiverer til leg og bevægelse, kan få flere beboere til at bruge dem. Sjove og udfordrende legeinstallationer kan få områdets børn, der ikke dyrker idræt, til at være mere fysisk aktive. Mødesteder med flere faciliteter for forskellige aldersgrupper og ikke kun småbørnsfamilier virker netværkssamlende og er et godt sted for inklusionsprocesser. Gennem udvikling og kreativ bearbejdning af friarealerne kan man altså støtte beboerdemokrati, bryde monopoliseringer, styrke det sociale liv og netværk og fremme bevægelse i områderne. Nyrenoveret gårdanlæg i Brøndby Nord som med en åbenhed indbyder til leg og fællesskab 18 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

19 Mulige tiltag Fysiske tiltag Fremme kvaliteter, der appellerer til sanserne. Fx kan beplantning både være farvestrålende, duftende og også spiselig. Indrette friarealerne, så de tre mest efterspurgte oplevelsesværdier; trygt, vildt og fredfyldt er tilstede. Flere borde og bænke. Grillpladser også overdækkede. Bænke ved legepladser, så de voksne har et sted at sidde. Legepladser for de større børn. Indrette steder, hvor de unge kan hænge ud og samtidig være fysisk aktive gerne flere steder fordi de færdes i vennegrupper. Opholdsmuligheder ved faciliteter for bevægelse fx boldbaner, motionsredskaber m.m. Flere boldbaner. Aktiviteter Udendørs aktiviteter som fx sommerfester, zumba, legetimer for børn og forældre og løbegrupper vil hjælpe beboere, der ikke er vant til at bruge friarealerne. Organisering Understrege at græsset gerne må betrædes. Styrke samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne. Synliggøre og styrke beboerdemokratierne, så flere får lyst til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet eller på anden måde være med i et dialogbaseret samarbejde. Et eksempel på en anden udnyttelse af fællesarealer er petanquespillerne ved de nye boliger i Esplanadeparken i Brøndby Strand BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

20 #7 NORDSKOVEN Med Nordskoven rækker Brøndbyskoven en arm langt ind i hjertet af Brøndbyøster. Kun få steder har man få hundrede meter fra s- togstation og butikker adgang til en skov, og det gør Nordskoven til noget helt specielt i Brøndbyøster. Nordskoven rummer et uudnyttet potentiale. Ved at øge tilgængeligheden og muligheden for bevægelse/ophold tilgodeses en efterspørgsel på eksempelvis løbeog gangstier m.v. Indsatsen er således både for dem, som bor lige op ad skoven og for borgere, der bor længere væk og som med indsatsen således vil få kortere til skoven, fordi der bliver noget at komme efter. INDGANG TIL SKOVEN I HJERTET AF BRØNDBYØSTER 20 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

21 Mulige tiltag Fysiske tiltag Tydelig markering af indgangene til skoven med flotte skilte, der viser at herfra er der indgang til skoven: To på Højstens Boulevard - ét ved stien i nord til Lindedammen og ét ved Grænsedammen, to på Vestre Gade ved ind- og udkørslerne til Brøndbytoften. En tydeligt markeret indgang i Nordskovens nordligste spids med information om stiforbindelser til andre opmålte løberuter i Brøndbyskoven og Kløverstier, en bænk, cykelstativer og et par parkeringspladser. En grussti rundt i Nordskoven fx med en opmålt længde på 1 km. Belysning på stien så den trygt kan benyttes hele året og på årstider med korte dage. Rydde op i beplantningen. Et aktivitetsspot for enden af Grænsedammen med udendørs træningsfaciliteter og bænke. Her er en plæne lige op ad Nordskoven med sol fra midt på dagen. Aktiviteter Samarbejde med boligselskaberne om organiseringen af ture for beboerne til skoven med forskellige former for aktiviteter. Fra åbningen af cykeludfordringsbanen, oktober 2012 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

22 #8 ENGTOFTEGÅRD Vi mødes ved Engtoftegård! et naturligt mødested, når man skal en tur i skoven. Her mødes stavgængerne, løbeklubber og grupper til naturfitness. Her er lyst, åbent og pænt. Der er gode parkeringsforhold, hvad enten man kommer på cykel eller i bil. Efter turen i skoven kan man få en smoothie, en god kop kaffe og en is til børnebørnene. Sådan kunne der komme liv i det gamle traktørsted - noget der efterspørges af både unge og ældre. Tilgængeligheden til skoven øges og stedet kan blive et fint støttepunkt for skovens gæster. 22 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

23 Mulige tiltag Fysiske tiltag Gøre området mere indbydende ved bl.a. at åbne det mere op ved at rydde ud i beplantningen og synliggøre Engtoftegård. Renovere parkeringspladsen. Etablere cykelstativer. Opsætte et par bænke. Lave en minigolfbane eller anden leg. Opsætte træningsredskaber. Opsætte information om skovens stier og faciliteter. Opsætte skilt, der viser vej til skoven fra Park Allé. Traktørstedet Engtoftegård renoveres og gives et cafépræg med udendørs servering i den tilhørende have. Kulturhuset Nicolai i Kolding BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

24 #9 BRØNDBYSKOVEN & BAKKESKOVEN En dejlig skov med mørk nåleskov og lysere områder med løvtræer, små søer med frøer og lysninger til pausen. Festpladsen er et yndet udflugtsmål for institutioner, men der efterspørges noget at komme efter. Tænk at kunne fortsætte beskrivelsen af skoven med: Et sted med masser af aktivitetsmuligheder for hele familien! Mange skolebørn tilkendegiver, at de ikke kender til en skov i deres nærområde, ligesom ikke alle i Brøndby Nord kender til den. Nogle vil kunne lokkes derned, andre kan ikke. ET STED FULD AF MULIGHEDER 24 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

25 Mulige tiltag Fysiske tiltag Øge tilgængeligheden - også for folk med funktionsnedsættelse. Sikre variation i beplantning, der understeger forskellige naturoplevelser. Opsætte bænke på oplevelsesrige steder i skoven fx ved skovens søer. Festpladsen udvikles som udflugtssted med flere siddepladser, naturlegeplads, bålplads. Balancebomme m.v. kan opsættes langs én af stierne fx den røde Kløversti. Belysning fx på en rundtur for at øge trygheden, og så skoven fx kan kan benyttes om vinteren efter solnedgang. Søen øst for Brøndbyøstervej gøres indbydende. Ved indgangene til skoven sættes tydelig information om skovens tilbud, og der er et sted for annoncering af aktiviteter. Understøtte tilgængeligheden til skoven ved at etablere trædesten på ruten fra andre dele af bydelen til skoven. Tydelig skiltning og markering at hundeskoven i Østskoven Aktiviteter Motionsaktiviteter som fx Naturfittness, hvor træningsredskaberne er den rene natur. Ture for familien, hvor der fortælles om skovens plante- og dyreliv. Organisering Opfordre skolerne til at anvende skoven i undervisningen; idræt, natur og teknik, biologi m.m. også for at lære dem at færdes i naturen og værdsætte den, og fordi man ved, at det på lang sigt bidrager til en bedre forståelse af naturens sammenhænge. En tur i skoven byder på nye oplevelser året rundt og kommunens kløverstier fortæller både om historiske steder og de forskellige årstider. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

26 #10 AKTIVITETSOMRÅDE SYD FOR BRØNDBYSKOVEN Området har potentiale for at blive et stort aktiv for kommunens borgere, men da det ligger lidt afsides, skal det være så attraktivt, at folk lokkes derned. Fokus er at finde noget anderledes end kommunen tilbyder andre steder. Sammenhængen med aktiviteterne i Fodbold+ landskabet er vigtig, så områderne supplerer hinanden og ikke konkurrerer med hinanden. Som nabo til Naturskolen er det også oplagt med en god sammenhæng til denne, så skolerne har glæde af den megen plads. Naturskolen er desuden et godt mødested og her er toiletter. I området syd for Brøndbyskoven er det oplagt at anlægge faciliteter, der ikke kan tillades i Fodbold+ landskabet, fordi området er underlagt Den Grønne Kiles restriktioner. Naturskolen Legeplads med tarzanbane til både børn og voksne 26 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

27 Mulige tiltag Fysisk planlægning Naturelementer: Grønt areal til forskellige biotoper til undervisningsbrug. Et arboret - en samling af planter med 40 danske træer. Sø med forskellige biotoper. Rekreativt bearbejdet støjvold. Kuperet terræn med bakker til leg fx drageopsætning. Frugtplantage. Sø til put and take fiskeri Naturagtige faciliteter: Landart fx sø med verdenskort som små øer som ved Klejtrup ved Viborg. Noget for spejderne, der også er nabo til området. Noget der tiltrækker folk til vestvolden fx en kæmpe naturlegeplads for forskellige aldre. Lerdueskydning fx med laserlys. Kælkebakke noget storladent. Bålplads. Mountainbikemuligheder. Motionsruter. Træningsfaciliteter. Shelter / bålhytter. Tarzanbane/forhindringsbane. Bymæssige faciliteter: Faciliteter der appellerer til nye former for bevægelse fx parcour. Løbebane op og ned ad bakkerne. P-pladser. Område til kommercielt formål, til fx paint ball. Agilitybane (hundetræning). Skøjtebane fx et fladt område, der hurtigt kan overrisles og fryse fx en grusbane. Asfaltsti - rundtur på kuperet terræn til rulleski (skiskydning) og rulleskøjteløb Faciliteter til de mere rå lege skaterbane, parcour m.m. Crossfitt træningsfaciliteter. Klatrevæg. Aktiviteter Kursusaktiviteter for borgere og lærere. Tilladelse til rollespil. Organisering Åbne naturskolen for familier i weekenden. Det vil give en synergieffekt med aktivitetsområdet. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

28 Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Park Allé Brøndby Telefon: Notatet er udarbejdet af projektgruppen for Bevægelse i alle planer: Lars Ole Andersen, Social- og Sundhedsforvaltningen Pia Hansen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Uffe Villumsen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Projektleder Elisabeth Sonne Marinos, Teknisk Forvaltning Layout: Hanne Riis Ketler, Teknisk Forvaltning Fotos: Brøndby Kommune Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

BRØNDBY. Rekreativ Strategi BEVÆGELSE I ALLE PLANER. Brøndbyøster. Del 3 Resumé af undersøgelser. Brøndby Kommune

BRØNDBY. Rekreativ Strategi BEVÆGELSE I ALLE PLANER. Brøndbyøster. Del 3 Resumé af undersøgelser. Brøndby Kommune BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 3 Resumé af undersøgelser BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012

Læs mere

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 1 En strategi på tværs BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 1 En strategi på tværs BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 1 En strategi på tværs BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING PRIORITET Il VISUALISERING AF GRØNT OMRÅDE OG 2 PLANS BOLIGER side 2 BANEN I BYEN INTRODUKTION Banen i byen er et område, som rammer en yngre målgruppe af ressourcestærke

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Sort rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når dagene bliver kortere og de kolde nætter sætter ind, begynder skoven at skifte karakter. Bladene farves i fantastiske nuancer

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015]

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015] SKJERNS GRØNNE KORRIDOR [Brugermøde 03_21.06.2015] DAGSORDEN DEN GRØNNE KORRIDOR 14.30 VELKOMST v. Søren Frederiksen (Projektleder, Ringkøbing-Skjern kommune) 14.35 DEN GRØNNE KORRIDOR v. Søren Frederiksen

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 2 OVERSIGTSPLAN MÅLESTOK 1:20.000 Landskabsring Billund Lufthavn Stiforbindelse LEGOland Billund Bymidte Lalandia Ankelbo Villaby Ferieby

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Bevægelse i alle planer

Bevægelse i alle planer Bevægelse i alle planer Et samarbejdsprojekt mellem Periode: nov. 2010 april 2012 Formålet med projektet er, at skabe vilkår for fysisk planlægning, som gør det muligt at udvikle byen til leg, bevægelse,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION M VISION FOR VESTERBRO METROSTATION ENGHAVE PLADS - INITIATIVET WWW.BEVARENGHAVEPLADS.DK Placeringen af Vesterbro metrostation Vi skal have mere metro i København. Der skal bygges en cityring, og det vil

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 05 Sammenfatning Resumé Som led i arbejdet omkring klimasikring i ØsterBOs område Den grønne kile, blev der den 09. juni 05, kl. 3.00-9.00 afholdt en beboerworkshop.

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

BYENS HJERTE OG LUNGER

BYENS HJERTE OG LUNGER BYENS HJERTE OG LUNGER Forslag til vision for udvikling af de nære grønne områder omkring Sølund og deres sammenhæng med midtbyen 3. september 2015 Grundejerforeningen Søbyens bidrag til følgegruppen under

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mindcraft. Opsamlingskatalog

Mindcraft. Opsamlingskatalog Mindcraft Opsamlingskatalog Tankerne bag projektet Hjortegården er et udsat boligområde i Herlev. Ifølge beboerne selv bliver de i resten af Herlev betegnet som dem deroppe. Beboerne beretter jævnligt

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

SOM RINGE I VANDET. Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole

SOM RINGE I VANDET. Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole SOM RINGE I VANDET Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring Vonge-Kollemorten Hallen & Øster Nykirke Skole PROJEKTETS FORMÅL: Projektets formål er, at skabe endnu mere sammenhæng mellem Vonge-Kollemorten

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

BILAG 3 By- og Teknikforvaltningen Dato: 4. juli 2013

BILAG 3 By- og Teknikforvaltningen Dato: 4. juli 2013 Idéer til legeaktivitet sendt via email til i perioden 19. 27. juni 2013 Fra: Anne Guldbjerg [mailto:angu@yousee.dk] Sendt: 19. juni 2013 11:30 Til: Offentlig Postkasse Emne: Legeaktivitet i Rebæk Søpark

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere