BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1"

Transkript

1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

2 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012 deltaget i projektet Bevægelse i alle planer, som Naturstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden iværksatte. Projektet satte fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunernes fysiske planlægning af byen. 23 kommuner ansøgte og sammen med tre andre kommuner, Hillerød, Kolding og Tønder, blev Brøndby valgt som eksempelkommune. Det har været projektets ambition, at de udvalgte kommuner kom så langt med at integrere idræt og bevægelse i planlægningen, at deres projekter kan fungere som gode eksempler, som andre kommuner kan lade sig inspirere af. Kommunerne fik økonomisk støtte og rådgivning til at arbejde målrettet med idræt og bevægelse i byernes planlægning og mulighed for faglig sparring af projektets følgegruppe, med bl.a. Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Sund By Netværket, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen. Brøndby Kommunes ambition med Bevægelse i alle planer har været at integrere forskellige forvaltningers arbejdsområder (børn, sundhed, kultur og fritid samt teknik og miljø), så der skabes sammenhæng og synergi på tværs i den kommunale planlægning. Der er udarbejdet et prioriteringsværktøj, som kan anvendes til at udpege de indsatser, der har den størst mulige effekt på det forebyggende og sundhedsfremmende niveau. Beskrivelse af et prioriteringsværktøjet fremgår af et notat Beskrivelse af et prioriteringsværktøj og en sammenfatning af fire undersøgelser, der også indeholder generelle udviklingsmuligheder for hele Brøndby Kommune udledt på baggrund af fire undersøgelser. Herudover er der udarbejdet en case for bydelen Brøndbyøster, der ligger op til afprøvning af prioriteringsværktøjet. Casen udgør følgende dokumenter: 1. Del 1 - En strategi på tværs 2. Del 2 - Idékatalog 3. Del 3 - Resumé af undersøgelser 2 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

3 INDHOLD BRØNDBYØSTER - EN GRØN BYDEL Den fysiske struktur s. 4 En sammensat bydel s. 5 Ungeindsats i Brøndbyøster s nedslagspunkter s. 7 NEDSLAGSPUNKTER 1. Vestvolden s Nørregård s Grønnedammen s Nygårds Plads & Brøndbyøster Torv s Brøndbyøster Skole s Boligselskabernes grønne områder s Nordskoven s Engtoftegård s Brøndbyskoven og Bakkeskoven s Aktivitetsområde syd for Brøndbyskoven s. 26 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

4 BRØNDBYØSTER EN GRØN BYDEL Den fysiske struktur Brøndbyøster er en bydel i den nordøstlige del af Brøndby Kommune. Afgrænset af store veje på alle sider og gennemskåret af jernbanen ligger den, så udefrekommende ikke umiddelbart ser bydelens mange kvaliteter. Bydelen har bredt sig fra den gamle Brøndbyøster Landsby og udbuddet af gamle landsbyboliger er blandet med store områder med både villaer, etageboliger og tæt-lav bebyggelse med 1-2 plans rækkehuse. Boliger med under 300 m i gangafstand til et grønt område Mod vest flankeres bydelen af Vestvolden, mens Brøndbyskoven og Bakkeskoven udgør hele den sydlige tredjedel af bydelen. Endvidere er alle de private haver med til at give området et grønt præg. Medtages boligselskabernes friarealer i en kortlægning af bydelens grønne områder ses det af kortet til højre, at stort set alle borgerne har under 300 m til et grønt område. De lilla områder viser boliger med under 300 m i gangafstand til grønne områder. Fra det sydvestlige hjørne er der tilmed forbindelse til Brøndby Stadion og Den Grønne Kile med Fodbold + landskab, der er et projekt, som skal gøre arealerne med fodboldbaner til attraktive lege- og opholdssteder. 4 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 Forbindelse til Fodbold + Brøndbyøster Landsby

5 Signaturforklaring En sammensat bydel Bydelen har en meget blandet beboersammensætning både hvad angår uddannelse og sundhedsprofil. Nogle borgere tager selv initiativer til fysisk aktivitet i hverdagen, mens andre kan have glæde af en form for guidning. Det er påfaldende, at der i Brøndbyøster er relativt få, der bruger de grønne områder, selvom der er rig mulighed for det i nærheden. Bydelen rummer mange institutioner såsom: Vestbadet Produktionshøjskolen Ungdomsskolen Kulturhuset Kilden med bibliotek Ældrecenteret Nygårdskirken Brøndbyøster Skole Nørregård Træningscentret Politiskolen Brøndbyøster Kirke Naturskolen Det betyder, at der dagligt er mange borgere og brugere, der opholder sig i Brøndbyøster og dermed kan bruge de grønne områder og mange institutioner kan være med til at løfte opgaverne om at skabe aktiviteter for borgere og brugere. Målforhold 1:15000 Dato 21/ BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

6 Skolernes Motionsdag 2012 på Brøndbyøster Torv Ungeindsats i Brøndbyøster Rekreativ Strategi for Brøndbyøster er udviklet, så der skabes synergi med andre tiltag i området. Der har været afholdt et indledende møde med kommunens SSP-koordinator om den tre-årige Ungeindsats, der er udarbejdet i SSP-regi og som Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til. Ungeindsatsen har været med til at udpege indsatsområder i Rekreativ Strategi for Brøndbyøster, der både understøtter indretningen af byrum, og som fremmer eller hæmmer bestemt adfærd og/eller igangsætter aktiviteter for udsatte børn og unge. Konkrete projektforslag i Rekreativ Strategi for Brøndbyøster kan og skal sammentænkes med tiltagene i Ungeindsatsen. Vision Den overordnede vision er at få borgerne til at bevæge sig mere og at kommunens byrum og grønne områder i højere grad bliver brugt til leg, fysisk aktivitet og naturoplevelser. Bevægelse i alle planer skal blandt andre indsatser være med til at realisere og understøtte denne vision. 6 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

7 10 nedslagspunkter I det følgende præsenteres 10 nedslagspunkter i Brøndbyøster, som et idékatalog, hvor der for hver lokalitet er opstillet forslag til mulige tiltag. Nedslagspunkterne og de mulige tiltag er udpeget på baggrund af undersøgelserne, idéer udviklet af borgergrupper, udvalgsformænd og internt fagligt kendskab til Brøndbyøster. Der skal prioriteres blandt nedslagspunkterne og de mulige tiltag. Samtidig skal man heller ikke undervurdere den synergieffekt, der kan være i at løfte flere initiativer samtidig. Man kan udarbejde en udbygningsplan, der udfoldes over tid, selvfølgelig med forbehold for lokale ændringer som fx hvis der sker et generationsskifte i et boligområde. Nogle indsatser koster penge, andre omprioriteringer. Tiltagene er opdelt i tre kategorier: Fysiske tiltag, aktiviteter og organisering BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

8 #1 VESTVOLDEN Vestvolden er et unikt sted. Kontrasten mellem et velfriseret udtryk med den gamle allé langs Voldgaden og den vilde og tilgroede karakter på selve voldanlægget er slående. Den rummer både en kulturhistorisk arv, en spændende natur og små hemmelige steder, der er værd at formidle og gøre mere tilgængelige. Samtidig rummer Vestvolden et stort potentiale for mange aktiviteter og kan opfattes som rygraden i et aktivitetsbælte. Kløverstierne går omkring Vestvolden, der er anlagt en cykeludfordringsbane nord for jernbanen, Voldgaden har fået ny rullevenlig asfalt, belysningen har øget trygheden og der kommer en ny bro over banen i slutningen af Det handler om at fortsætte den igangværende proces med at gøre Vestvolden til et attraktivt område, der appellerer til fysisk udfoldelse, og hvor formidlingen af dens historie og natur vedblivende fortælles. Cykeludfordringsbane ved Vestvolden 8 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

9 Mulige tiltag Fysiske tiltag Anvende de historiske bygninger (Militærstation, Artillerimagasin og tilhørende bygninger) til kultur- og friluftsformål. Bygningerne, Vestvolden og den nærliggende Grønnedammen kunne danne rammen om fx selvbetjeningsmuseum, skoletjeneste (et bredt funderet formidlings- og friluftscenter) i synergi med Naturskolens aktiviteter og udstyrsdepot for bl.a. ungdomsskolen, skole og sfo ere. Udstyrsdepotet indeholder rulleskøjter, cykler og andet bevægelses- og legeudstyr og opgraderes løbende. Aktiviteter Udbrede viden om Vestvoldens unikke historie som kanon i fortællinger om Brøndby til lokale og besøgende. Fremme udeskoleaktiviteter i forskellige fag. Igangsætte aktiviteter for beboere i Brøndby Nord, der ikke dyrker motion i de grønne områder med tilbud, der tager hensyn til dårlig kondition og helbredsproblemer. Sikre, at kulturformidling om Vestvolden og aktivitetstilbud er let tilgængelig. Organisering Opfordre skolerne til at anvende Vestvolden i undervisningen fx i historie, natur og teknik, biologi og idræt. Også andre kommunale institutioner kan med fordel anvende Vestvolden som oplevelses- og motionsrum. Synliggøre Forstadsmuseets virke i Brøndby og anvende det mere målrettet i kulturformidlingen. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

10 #2 NØRREGÅRD Mange borgere kommer på Nørregård, da den huser mange af kommunens tilbud for borgere som fx Ungdomsskolen, sundhedsplejen, Familiehuset, Svømmehal, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Café Solvej (alkoholrådgivning). Der findes en tennisklub, og området kan blive et godt samlingssted for brugerne; familier, børn, unge og ældre. NØRREGÅRDSSKOLEN Skolesammenlægning I 2010 blev der gennemført en stor skolesammenlægning i kommunen således, at der er tre bydelsskoler - Brøndbyvester Skole, Brøndbyøster Skole og Brøndby Strand Skole. Som en del af sammenlægningen blev to skoler nedlagt - Langbjergskolen i Brøndby Strand og Nørregårdskolen i Brøndbyøster. I begge tilfælde ligger bygningerne centralt placeret i forhold til store boligområder, og det var oplagt at tilbyde diverse kommunale tilbud, som var placeret spredt i bydelene, plads i de tomme lokaler. 10 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

11 Mulige tiltag Fysiske tiltag Åbne Nørregårdshallen for offentligheden. Få større samspil mellem inde- og udearealer så der skabes hyggelige opholdsmuligheder, der både kan bruges af brugerne og i institutionernes daglige arbejde. Revitalisere fodboldbanen til leg fx ved opsætning af små fodboldmål. En café for alle institutionerne. En legeplads for brugere med børn. Udendørs træningsfaciliteter der understøtter de kommunale tilbud på Træningscenter Brøndby. Sammenhæng med det grønne område ved Grønnedammen. Organisering Opfordre institutioner til at flytte nogle aktiviteter udenfor. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

12 #3 GRØNNEDAMMEN Det store græsareal mellem Vestvolden og Grønnedammen rummer store potentialer for øget brug. For det første, ligger området med frit udsyn, så man kan ses og blive set, hvilket gør det til et trygt sted at være. For det andet, er det en del af det aktivitetsbælte som Vestvolden udgør. Og for det tredje, kan det både være et nærområde for beboerne i dammene, men afhængigt af attraktionsværdien af indsatserne, kan andre fristes til at tage dertil, så det mere får karakter af et udflugtssted. I dag bruges det primært til hundeluftning. Beboerne i området er overvejende ældre uden børn, men der kan forventes et generationsskifte i løbet af en årrække, hvorefter faciliteterne måske skal revideres. Indsatsmuligheder for fysiske indgreb er begrænset af beskyttelserne knyttet til Vestvolden. LAR projekt på Brøndbyvester Skole 12 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

13 Mulige tiltag Fysiske tiltag Der kan dannes flere forskellige små afdelinger med en lav beplantning, så Vestvoldens markante træk bevares. Udforme et evt. teknisk LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) rekreativt ved fx at etablere sænkninger og skråninger i græs som et miniput bakkelandskab, så anlægget kan bruges til leg, løb og træning. Træningsredskaber til glæde for beboerne, Vestvoldens gæster og træningscenteret. Et delområde indhegnes som en stor hundegård for områdets mange hundeejere og suppleres med en agilitybane. Aktiviteter Understøtte udendørsaktiviteter og undervisning i skoler, sfo er og ungdomskolen. Der findes allerede et udstyrsdepot i området som opgraderes løbende og som kan tænkes benyttet endnu bredere fx også af foreninger i området. Organisering Opfordre de kommunale tilbud på Nørregård til at lægge aktiviteter i området. Et grønt LAR projekt på Brøndbyvester Skole som opfordrer til leg BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

14 #4 NYGÅRDS PLADS & BRØNDBYØSTER TORV En park Brøndbyøsters park! Det grønne strøg, der strækker sig på begge sider af stationen og tilbyder noget forskelligt. Et sted hvor folk kommer, fordi der er liv og en rar stemning - lyst, åbent og lækkert. I dag efterspørges parker, der kan bruges aktivt, hvor man mødes og kan hygge sig med venner og familie, eller hvor man kan sidde alene og nyde bylivet. Både Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv er grønne byrum med en veludviklet beplantning, der kan bygges videre på. Parkrummene Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv er fra en tid, hvor en park mest var til at betragte fra en bænk. Man skal kunne foretage sig noget lege, spille bold m.m. Mange unge hænger ud på Brøndbyøster Torv og omkring stationen og der efterspørges flere mødesteder, hvor de kan være. Det grønne strøg kan give et godt flow fra det nordlige Brøndbyøster ned til skoven ved at indbyde til ophold og færden i form af små trædesten aktivitetsspots undervejs. På den måde kan Brøndby Nord måske opleves som en mere integreret del af Brøndbyøster. Tunnelen under stationen og stationsforpladserne er et knudepunkt for meget færdsel mellem det nordlige og det sydlige af bydelen; for skolebørn, ældre, borgere der skal handle, pendlere m.m. Der er allerede udarbejdet et projekt En God Omvej på tværs af forvaltningerne. Det var af flere grunde ikke muligt at realisere projektet. Byparken skal være en park for alle og tiltagene skal støtte de bestræbelser, der i øvrigt gøres for at området bliver neutralt og trygt. 14 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

15 Mulige tiltag Fysiske tiltag Parkkarakter med blomster og vand-element. Flere forskellige mødesteder med opholdsmuligheder både for unge og ældre. En bane, der fungerer som skøjtebane om vinteren og til rulleskøjter om sommeren og samtidig kan fungere som opsamling af vand i forbindelse med monsterregn. Udforme de to stationsforpladser med større åbenhed til tunnelen. Indrette et mødested omkring grillen på nordsiden af stationen. Mulighed for at grille, lege, spille bold, hygge sig og slappe af. Plads til cafémiljø på græsset. Skabe god sammenhæng med Kulturhuset Kilden og biblioteket. Gøre det lettere at cykle omkring stationen. Forskellige faciliteter til leg og bevægelse for forskellige aldre. Stiforløb over Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv. God belysning. Vise vejen til Nordskoven med skilte fra Brøndbyøster Torv. Installationer for virtuelle aktiviteter, spil og lege. Aktiviteter Opstarte Fritidspas-ordning som bydelsforsøg med base i Ungerådgivningen. Fritidspasordning er et samarbejde mellem kommunale parter og foreningslivet, hvor de unge indsluses i en fritidsaktivitet med henblik på at opnå varig tilkytning til aktiviteten. Organisering Koordinering med arbejdet omkring Ungeindsatsen i Brøndbyøster med fokus på sammenhængen mellem områdets sociale og fysiske struktur. Etablere mentorordninger, hvor de ældste unge agerer gode rollemodeller for de yngre og belønnes på forskellig vis med fx en weekendtur. Det vil skabe positive netværk. Styrke medborgerprocesser for de unge i området. Eksempel på trædesten BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

16 #5 BRØNDBYØSTER SKOLE Brøndbyøster skole ligger som et centrum i bydelens sydøstlige boligområde. Der er græsplæner, der anvendes som boldbaner og skolegårde med legeinventar. Området har potentiale til at blive et attraktivt aktivitetsområde. Kun lidt over halvdelen af eleverne finder skolens udearealer spændende, hvilket også er et argument for at forbedre dem - både så de stimulerer til fysisk leg og kan anvendes til udeundervisning. Det anbefales, at børn er fysisk aktive 60 minutter dagligt. Men for de fleste familier er tiden en udfordring. Derfor er det ekstra vigtigt, at skolen kan tilbyde de bedste betingelser for at være fysisk aktiv. Skolens udearealer, der ligger frit tilgængelige døgnet rundt, året rundt kan anvendes som en slags bydelslegepladser. På den måde optimeres anvendelse af kommunens ressourcer til at udbygge de steder, hvor børn og unge i færdes forvejen. Dermed kan de blive aktive udenfor skoletid, i weekender og ferier. Områdets skal derfor også invitere til brug for områdets beboere. 16 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

17 EN BYDELSLEGEPLADS FOR HELE FAMILEN Mulige tiltag Fysiske tiltag Pirrende, spændende og sjove udearealer, der giver eleverne lyst til at være fysisk aktive og lege. Faciliteter, der tilgodeser både små og store, drenge og piger og især piger fra 12 år. Hyggekroge til snak i mindre grupper - noget der også kan anvendes i udeundervisningen og til at hænge ud med vennerne uden for skoletid. Skabe bedre mulighed for bevægelsesaktiviteter på skolens indearealer, så eleverne også kan bevæge sig, når vejret ikke tillader, at man er ude ved fx at udnytte de lange lige gange og åbne sale og idrætshaller i frikvartererne. Bevægelses- og opholdsfaciliteter til hele familien, så man har noget at være sammen om og som kan tiltrække familien til området i fritiden. Forbedre skolevejen for at få flere til at cykle til skole. Aktiviteter Flytte undervisning og idræt ud i de grønne områder fx skoven og Vestvolden. Det vil udvide elevernes kendskab til lokalområdet. Forbavsende mange elever på Brøndbyøster Skole er fx ikke bekendte med, at der ligger en skov i nærheden. Integrere fysisk aktivitet i den almindelige undervisning. Afholde emnedage om betydningen af sund kost og fysisk aktivitet. Understøtte fællesskaber og muligheden for fællesaktiviteter, da kammeraters aktivitetsniveau og valg af aktiviteter har stor betydning for børnenes valg. Organisering Understøtte, at der er en bred vifte af sportsgrene i idrætstimerne. Det kan være med til at udvide børnenes bevægelseshorisont og erfaringer og vise, at der er mange andre måder at være fysisk aktiv på - dans, yoga m.m. Der planlægges gode lange frikvarter, hvor man kan nå at få en god fangeleg eller en godt boldspil i gang enten ved eget initiativ eller ved kickstartere, legepatruljer. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

18 #6 BOLIGESELSKABERNES GRØNNE OMRÅDER Nogle boligselskaber har renoveret deres friarealer og venter på, at områderne skal vokse til, mens andre boligselskaber venter på økonomiske midler til at påbegynde en renoveringsproces. Varierede og oplevelsesrige friarealer med blomster, frodig beplantning og faciliteter, der motiverer til leg og bevægelse, kan få flere beboere til at bruge dem. Sjove og udfordrende legeinstallationer kan få områdets børn, der ikke dyrker idræt, til at være mere fysisk aktive. Mødesteder med flere faciliteter for forskellige aldersgrupper og ikke kun småbørnsfamilier virker netværkssamlende og er et godt sted for inklusionsprocesser. Gennem udvikling og kreativ bearbejdning af friarealerne kan man altså støtte beboerdemokrati, bryde monopoliseringer, styrke det sociale liv og netværk og fremme bevægelse i områderne. Nyrenoveret gårdanlæg i Brøndby Nord som med en åbenhed indbyder til leg og fællesskab 18 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

19 Mulige tiltag Fysiske tiltag Fremme kvaliteter, der appellerer til sanserne. Fx kan beplantning både være farvestrålende, duftende og også spiselig. Indrette friarealerne, så de tre mest efterspurgte oplevelsesværdier; trygt, vildt og fredfyldt er tilstede. Flere borde og bænke. Grillpladser også overdækkede. Bænke ved legepladser, så de voksne har et sted at sidde. Legepladser for de større børn. Indrette steder, hvor de unge kan hænge ud og samtidig være fysisk aktive gerne flere steder fordi de færdes i vennegrupper. Opholdsmuligheder ved faciliteter for bevægelse fx boldbaner, motionsredskaber m.m. Flere boldbaner. Aktiviteter Udendørs aktiviteter som fx sommerfester, zumba, legetimer for børn og forældre og løbegrupper vil hjælpe beboere, der ikke er vant til at bruge friarealerne. Organisering Understrege at græsset gerne må betrædes. Styrke samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne. Synliggøre og styrke beboerdemokratierne, så flere får lyst til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet eller på anden måde være med i et dialogbaseret samarbejde. Et eksempel på en anden udnyttelse af fællesarealer er petanquespillerne ved de nye boliger i Esplanadeparken i Brøndby Strand BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

20 #7 NORDSKOVEN Med Nordskoven rækker Brøndbyskoven en arm langt ind i hjertet af Brøndbyøster. Kun få steder har man få hundrede meter fra s- togstation og butikker adgang til en skov, og det gør Nordskoven til noget helt specielt i Brøndbyøster. Nordskoven rummer et uudnyttet potentiale. Ved at øge tilgængeligheden og muligheden for bevægelse/ophold tilgodeses en efterspørgsel på eksempelvis løbeog gangstier m.v. Indsatsen er således både for dem, som bor lige op ad skoven og for borgere, der bor længere væk og som med indsatsen således vil få kortere til skoven, fordi der bliver noget at komme efter. INDGANG TIL SKOVEN I HJERTET AF BRØNDBYØSTER 20 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

21 Mulige tiltag Fysiske tiltag Tydelig markering af indgangene til skoven med flotte skilte, der viser at herfra er der indgang til skoven: To på Højstens Boulevard - ét ved stien i nord til Lindedammen og ét ved Grænsedammen, to på Vestre Gade ved ind- og udkørslerne til Brøndbytoften. En tydeligt markeret indgang i Nordskovens nordligste spids med information om stiforbindelser til andre opmålte løberuter i Brøndbyskoven og Kløverstier, en bænk, cykelstativer og et par parkeringspladser. En grussti rundt i Nordskoven fx med en opmålt længde på 1 km. Belysning på stien så den trygt kan benyttes hele året og på årstider med korte dage. Rydde op i beplantningen. Et aktivitetsspot for enden af Grænsedammen med udendørs træningsfaciliteter og bænke. Her er en plæne lige op ad Nordskoven med sol fra midt på dagen. Aktiviteter Samarbejde med boligselskaberne om organiseringen af ture for beboerne til skoven med forskellige former for aktiviteter. Fra åbningen af cykeludfordringsbanen, oktober 2012 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

22 #8 ENGTOFTEGÅRD Vi mødes ved Engtoftegård! et naturligt mødested, når man skal en tur i skoven. Her mødes stavgængerne, løbeklubber og grupper til naturfitness. Her er lyst, åbent og pænt. Der er gode parkeringsforhold, hvad enten man kommer på cykel eller i bil. Efter turen i skoven kan man få en smoothie, en god kop kaffe og en is til børnebørnene. Sådan kunne der komme liv i det gamle traktørsted - noget der efterspørges af både unge og ældre. Tilgængeligheden til skoven øges og stedet kan blive et fint støttepunkt for skovens gæster. 22 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

23 Mulige tiltag Fysiske tiltag Gøre området mere indbydende ved bl.a. at åbne det mere op ved at rydde ud i beplantningen og synliggøre Engtoftegård. Renovere parkeringspladsen. Etablere cykelstativer. Opsætte et par bænke. Lave en minigolfbane eller anden leg. Opsætte træningsredskaber. Opsætte information om skovens stier og faciliteter. Opsætte skilt, der viser vej til skoven fra Park Allé. Traktørstedet Engtoftegård renoveres og gives et cafépræg med udendørs servering i den tilhørende have. Kulturhuset Nicolai i Kolding BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

24 #9 BRØNDBYSKOVEN & BAKKESKOVEN En dejlig skov med mørk nåleskov og lysere områder med løvtræer, små søer med frøer og lysninger til pausen. Festpladsen er et yndet udflugtsmål for institutioner, men der efterspørges noget at komme efter. Tænk at kunne fortsætte beskrivelsen af skoven med: Et sted med masser af aktivitetsmuligheder for hele familien! Mange skolebørn tilkendegiver, at de ikke kender til en skov i deres nærområde, ligesom ikke alle i Brøndby Nord kender til den. Nogle vil kunne lokkes derned, andre kan ikke. ET STED FULD AF MULIGHEDER 24 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

25 Mulige tiltag Fysiske tiltag Øge tilgængeligheden - også for folk med funktionsnedsættelse. Sikre variation i beplantning, der understeger forskellige naturoplevelser. Opsætte bænke på oplevelsesrige steder i skoven fx ved skovens søer. Festpladsen udvikles som udflugtssted med flere siddepladser, naturlegeplads, bålplads. Balancebomme m.v. kan opsættes langs én af stierne fx den røde Kløversti. Belysning fx på en rundtur for at øge trygheden, og så skoven fx kan kan benyttes om vinteren efter solnedgang. Søen øst for Brøndbyøstervej gøres indbydende. Ved indgangene til skoven sættes tydelig information om skovens tilbud, og der er et sted for annoncering af aktiviteter. Understøtte tilgængeligheden til skoven ved at etablere trædesten på ruten fra andre dele af bydelen til skoven. Tydelig skiltning og markering at hundeskoven i Østskoven Aktiviteter Motionsaktiviteter som fx Naturfittness, hvor træningsredskaberne er den rene natur. Ture for familien, hvor der fortælles om skovens plante- og dyreliv. Organisering Opfordre skolerne til at anvende skoven i undervisningen; idræt, natur og teknik, biologi m.m. også for at lære dem at færdes i naturen og værdsætte den, og fordi man ved, at det på lang sigt bidrager til en bedre forståelse af naturens sammenhænge. En tur i skoven byder på nye oplevelser året rundt og kommunens kløverstier fortæller både om historiske steder og de forskellige årstider. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

26 #10 AKTIVITETSOMRÅDE SYD FOR BRØNDBYSKOVEN Området har potentiale for at blive et stort aktiv for kommunens borgere, men da det ligger lidt afsides, skal det være så attraktivt, at folk lokkes derned. Fokus er at finde noget anderledes end kommunen tilbyder andre steder. Sammenhængen med aktiviteterne i Fodbold+ landskabet er vigtig, så områderne supplerer hinanden og ikke konkurrerer med hinanden. Som nabo til Naturskolen er det også oplagt med en god sammenhæng til denne, så skolerne har glæde af den megen plads. Naturskolen er desuden et godt mødested og her er toiletter. I området syd for Brøndbyskoven er det oplagt at anlægge faciliteter, der ikke kan tillades i Fodbold+ landskabet, fordi området er underlagt Den Grønne Kiles restriktioner. Naturskolen Legeplads med tarzanbane til både børn og voksne 26 BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

27 Mulige tiltag Fysisk planlægning Naturelementer: Grønt areal til forskellige biotoper til undervisningsbrug. Et arboret - en samling af planter med 40 danske træer. Sø med forskellige biotoper. Rekreativt bearbejdet støjvold. Kuperet terræn med bakker til leg fx drageopsætning. Frugtplantage. Sø til put and take fiskeri Naturagtige faciliteter: Landart fx sø med verdenskort som små øer som ved Klejtrup ved Viborg. Noget for spejderne, der også er nabo til området. Noget der tiltrækker folk til vestvolden fx en kæmpe naturlegeplads for forskellige aldre. Lerdueskydning fx med laserlys. Kælkebakke noget storladent. Bålplads. Mountainbikemuligheder. Motionsruter. Træningsfaciliteter. Shelter / bålhytter. Tarzanbane/forhindringsbane. Bymæssige faciliteter: Faciliteter der appellerer til nye former for bevægelse fx parcour. Løbebane op og ned ad bakkerne. P-pladser. Område til kommercielt formål, til fx paint ball. Agilitybane (hundetræning). Skøjtebane fx et fladt område, der hurtigt kan overrisles og fryse fx en grusbane. Asfaltsti - rundtur på kuperet terræn til rulleski (skiskydning) og rulleskøjteløb Faciliteter til de mere rå lege skaterbane, parcour m.m. Crossfitt træningsfaciliteter. Klatrevæg. Aktiviteter Kursusaktiviteter for borgere og lærere. Tilladelse til rollespil. Organisering Åbne naturskolen for familier i weekenden. Det vil give en synergieffekt med aktivitetsområdet. BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER

28 Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Park Allé Brøndby Telefon: Notatet er udarbejdet af projektgruppen for Bevægelse i alle planer: Lars Ole Andersen, Social- og Sundhedsforvaltningen Pia Hansen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Uffe Villumsen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Projektleder Elisabeth Sonne Marinos, Teknisk Forvaltning Layout: Hanne Riis Ketler, Teknisk Forvaltning Fotos: Brøndby Kommune Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013 ALBERTSLUND 2024 Version juni 2013 Dette dokument er et bilag til Albertslund Kommunalbestyrelses årlige budgetforhandlinger og revideres hvert år, når budgettet er vedtaget 1 2 Albertslund 2024 Hvordan

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet

EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet Charlotte Skau Pawlowski Lars Breum Christiansen Jasper Schipperijn Jens

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter

Læs mere

DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården.

DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården. DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården. Spektrum Arkitekter er tilkoblet som rådgiver. 2 En bred bøgehæk, et afvisende

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere