ST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ST146 171 604 36 00-01"

Transkript

1 ST

2 BESKRIVELSE KOMPONENTER 1. Genindkoblingsknap 2. Kontrolkasse 3. Tændtransformator 4. Tændkabler 5. Indsats 6. Dyse 7. Blandeskive 8. Brænderrør 9. Tændelektroder 10. Olierør 11. Luftspjæld 12. Magnetventil 13. Pumpe 14. Drivkobling 15. Indikering, luftspjæld 16. Blæserhjul 17. Indstilling, luftspjæld 18. Fotomodstand 19. Motor

3 TEKNISKE DATA ST 146 B30A DIMENSIONER B Flange A ø109,5 14 ø , Brænderrør Længde af Incl. flange A brænderrør Mål B B30A B30A B30A YDELSESOMRÅDE OG DYSEVALG Brænderhoved Oliemængde Ydelse Anbefalet oliedysetype Anbefalet Pumpetryk kg/h kw Mcal/h Vinkel Type Bar B30A 5,0-13, , 60 B, S 10 Anvendt brændværdi 11,86 kwh/kg (Hn) for fyringsolie 1. ANBEFALET OLIEDYSE På grund af forskellige kedeltyper med varierende fyrboksgeometri og belastning er det ikke muligt at angive en bestemt spredningsvinkel eller spredningsmønster på oliedysen. Det skal bemærkes, at spredningsvinkel og spredningsmønster ændrer sig med pumpetrykket. ELEKTRODE INDSTILLING 2,0-3,0 3,0-4,0 7,5-8,

4 SERVICE PÅ BRÆNDEREN Advarsel! Inden nogen form for service foretages, sluk hovedafbryderen og luk for olien. SERVICERING AF BRÆNDERHOVED OG INDSATS

5 GENERELLE INSTRUKTIONER GENERELLE REGLER Installation af en oliebrænder skal ske efter gældende forskrifter. Installatøren bør derfor kende disse, samt have kendskab til olie og dets forbrænding. Kun olie egnet for brænderen må anvendes, og der bør altid monteres et oliefilter foran brænderens oliepumpe. Hvis brænderen bliver udskiftet med en eksisterende brænder, bør oliefilteret skiftes eller renses. Installationen bør altid udføres af faguddannet personale. INSTRUKTION AF BRUGEREN Slutbrugeren skal instrueres i brænderens funktion og sikkerhedsforskrifter. Endvidere instrueres i vigtigheden af at holde fyrrum rent og ryddeligt. REGULERING AF OLIEPUMPEN Se separat beskrivelse af oliepumpen. INDSTILLING AF BRÆNDER Der bør altid foretages en røggasanalyse i forbindelse med justering af en moderne oliebrænder. Derved opnås sikkerhed for en optimal og stabil forbrænding uden soddannelse og driftforstyrrelse. TILSYN Kedel/brænder skal kontrolleres regelmæssigt for eventuelle fejl og utætheder m.v. INDSATSREGULERING 0-22 INSTALLATIONSINSTRUKTION Denne instruktion følger med brænderen og skal placeres på et synligt sted nær brænderen. INDREGULERING AF BRÆNDEREN Brænderen er fra fabrik indstillet til en middelværdi, som efter montering skal tilpasses den anvendte kedel. For at indregulere til korrekt forbrænding startes med at øge luftmængden. Når brænderen starter, brænder den med luftoverskud og sodtal 0. Luftmængden mindskes til der måles sod og øges derefter igen, indtil der er opnået sodfri forbrænding. Ved denne metode opnås optimal indstilling. Hvis der monteres større oliedyse, må forindstillingen åbnes på luftmængde. KONDENS I SKORSTEN En moderne oliebrænder arbejder med mindre luftoverskud og ofte også med mindre oliedyser end ældre typer oliebrændere. Dette højner virknings-graden, men øger også risikoen for kondens i skorstenen. Risikoen øges yderligere ved for stor dimension på skorstenen. Røggastemperaturen bør være over 60 C målt 0,5 meter fra skorstenstop. Ved kondens kan gøres følgende for at hæve temperaturen i skorstenstoppen: - Monter eventuelt isoleret foring i korrekt dimension. - Monter eventuelt trækstabilisator, som tørrer og ventilerer skorsten ved stilstand. - Øg eventuelt oliemængden. LUFTREGULERING

6 EL-TILSLUTNING KONTROLKASSE: LOA 44 FUNKTION 1. Hovedafbryder og, dobbelttermostat sluttet Brændermotoren starter, tændgnisten etableres og forventilationen begynder. Når denne er slut, åbner magnetventilen. KOBLINGSSKEMA 2. Magnetventil åben Olien frigives, forstøves og antændes. Fotomodstanden registrerer, at der er flamme. Tændgnisten ophører 2 sek. efter at flamme indikeres, når tændtransformatoren er koblet til klemme Sikkerhedstiden udløber a. Hvis flammen udebliver, indtil sikkerhedstiden udløber, går kontrolkassen på blokering, og lyser rødt. b. Hvis flammen forsvinder efter sikkerhedstidens udløb, gør brænderen et nyt startforsøg 3-4. Driftsstilling Hvis brænderen afbrydes af hovedafbryder eller termostat, sker en ny opstart, når vilkårene i punkt 1 er opfyldt. Kontrolkassen blokeret Rød lampe lyser. Brænderen startes med tryk på genindkoblingsknappen. KOMPONENTLISTE A1 Kontrolkasse R1 Fotomodstand A2 Dobbelttermostat S3 Hovedstrømafbryder F1 Sikring max 10A T1 Tændtransformator H1 Alarmlampe Y1 Magnetventil H2 Signallampe (Tilbehør) X1 El-kontakt, brænder M1 Brændermotor X2 El-kontakt, kedel P1 Timetæller (Tilbehør) Brænderen tilsluttes og sikres i henhold til stærkstrømsreglementet. TEKNISKE DATA Fortændingstid: 25 s Forventilationstid: 25 s Eftertændingstid: 2 s Sikkerhedstid: 5 s Genindkobling efter udløsning: min. 2 s Reaktionstid ved flammesvigt: max. 1 s Omgivelsestemperatur: fra - 20 til + 60 C Min. overvågningsstrøm ved flamme: 65 µ A Max. overvågningsstrøm ved mørklagt (start): 5 µ A Beskyttelsesgrad: IP 40 * * Hvis kedlen mangler færdigkoblet el-stik, tilsluttes medleverede el-stik X2 i henhold til koblingsskema. Såfremt DTO ligger i serie på indgående fase L1, lægges lus mellem T1 og T2. YDRE EL-TILSLUTNING X2 X1 KONTROL AF FOTOSTRØM Fotostrømmen måles med et jævnstrøms amperemeter, som kobles i serie med fotomodstanden

7 PUMPEINSTRUKTION DANFOSS BFP41 TEKNISKE DATA Viskositetsområde: 1,3-12,0 mm 2 /s Trykområde: 7-15 bar Fabriksindstilling: 10 bar Spolespænding: 220/240V 50/60 Hz Olietemperatur: -10 til+70 C KOMPONENTER 1. Tilslutning for oliedyse G 1/8" 2. Manometertilslutning G 1/8" 3. Trykregulering 4 mm sekskantnøgle 4. Patronfilter 5. Vakuummetertilslutning G 1/8" 6. Returledning G 1/4" 7. Sugeledning G 1/4" 8. Returskrue SUGELEDNINGSTABELLER Sugeledningstabeller består af teoretisk udregnede værdier, hvor rørdimension og oliehastighed er af en størrelse, så der ikke opstår turbulente strømninger, der medfører unødvendige trykfald og støj i rørsystemet. Et rørsystem består i reglen af kobber-rør med 4 bøjninger, kontraventil, afspærrings-/ brandsikringsventil samt et oliefilter monteret før pumpen. Den samlede modstand af ovenstående er medregnet i de viste tabeller. I tabellerne forekommer ikke længder over 100 m, da erfaringen viser, at større længder ikke anvendes. Tabellerne gælder for en standard fyringsolie af normal handelskvalitet i henhold til gældende normer. Ved opstart med tomt rørsystem bør oliepumpen max. køre 5 min. uden olie. (Det forudsættes, at pumpen smøres med olie inden opstart). Tabellerne viser den totale sugeledningslængde i meter ved en dysekapacitet på 2,5 kg/h. Max. tilladelige tryk på pumpens sugeside er 2,0 bar. UDLUFTNING Udluftning er kun nødvendig ved etstrengssystem. Ved to-strengssystem udluftes pumpen automatisk gennem returledningen. H Et-strengssystem Højde Ledningsdiameter (indv.ø) H ø4 mm ø5 mm ø6 mm m m m m 4, , , , , , , , To-strengssystem Højde Ledningsdiameter (indv.ø) H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m 4, , , , , , , , H Ved olietank lavere end brænder anvendes to-strengssystem. To-strengssystem Højde Ledningsdiameter (indv.ø) H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m , , , , , , , , Ved et-strengssystem med Flow Control eller lignende anvendes samme specifikationer

8 FUNKTION DANFOSS BFP 41 L5 Når pumpen startes, suges olie fra sugestutsen (S) gennem filtret (H) til pumpehjulets sugeside (C). Derefter transporteres olien til pumpe-hjulets trykside, hvorved den sættes under tryk. Trykket styres og holdes konstant på indstillet værdi af reguleringsventilen (P 1 ) med membranen (D). Reguleringsventilen (P 1 ) fordeler den af pumpehjulet (C) leverede oliemængde mellem dysetilslutningen (E) og pumpens returside (R). Hvor stor oliemængde, der forbruges, bestemmes af det tryk, som indstilles på reguleringsventilen (P 1 ) og af størrelsen på oliedysen i dyseledningen. Reguleringsventilen (P1) fungerer på følgende måde: - Når olietrykket har nået ventilens åbningstryk, åbnes passagen til retursiden. - Membranen og fjederen holder pumpetrykket konstant på indstillet værdi. S R V H G A P1 - Ved overbelastning af pumpen, dvs.hvis man forsøger at få pumpen til at levere mere olie end pumpehjulet formår, synker olietrykket under indstillet værdi hvorved reguleringsventilen lukker mod retursiden (R) med membranen (D) og går tilbage i startposition. C NC P 1 D Dette kan afhjælpes ved at: - Sænke pumpetrykket - Skifte til mindre oliedyse - Skifte til oliepumpe med større kapacitet E UDSKIFTNING AF FILTER MONTERING/DEMONTERING RETURSKRUE Et-strengssystem To-strengssystem SKIFT AF PATRONFILTER PÅ MONTERINGSPROP Filterproppen i pumpedækslet skrues af med en 4 mm sekskantnøgle, og patronfiltret trækkes ud. Pres eventuelt en skruetrækker ind mellem filter og prop og vrid forsigtigt filtret af. Filtret kasseres og erstattes med et nyt, som presses på proppen. Patronfiltret kan påny monteres

9 PUMPEINSTRUKTION SUNTEC AS47C TEKNISKE DATA Viskositetsområde: 1-12 mm 2 /s Trykområde: 7-12 bar Olietemperatur: max 60 C KOMPONENTER 1. Trykregulering 2. Returskrue 3. Tilslutning for oliedyse G 1/8" 4. Trykudtag G 1/8" 5. Vakuummetertilslutning G 1/8" 6. To-strengs skrue 1/4" 7. Sugeledning G 1/4" 8. Trykudtag G 1/8" SUGELEDNINGSTABELLER Sugeledningstabeller består af teoretisk udregnede værdier, hvor rørdimension og oliehastighed er af en størrelse, så der ikke opstår turbulente strømninger, der medfører unødvendige trykfald og støj i rørsystemet. Et rørsystem består i reglen af kobberrør med 4 bøjninger, kontraventil, afspærrings-/brandsikringsventil samt et oliefilter monteret før pumpen. Den samlede modstand af ovenstående er medregnet i de viste tabeller. I tabellerne forekommer ikke længder over 100 m, da erfaringen viser, at større længder ikke anvendes. Tabellerne gælder for en standard fyringsolie af normal handelskvalitet i henhold til gældende normer. Ved opstart med tomt rørsystem bør oliepumpen max. køre 5 min. uden olie. (Det forudsættes, at pumpen smøres med olie inden opstart). Tabellerne viser den totale sugeledningslængde i meter ved en dysekapacitet 2,1 Kg/h. Max. tilladelige tryk på pumpens sugeside er 2,0 bar. For to-strengssystem gælder Q max =46 l/h pumpkapacitet vid 0 bar. UDLUFTNING Udluftning er kun nødvendig ved et - strengssystem. Ved to-strengssystem udluftes automatisk gennem returledningen. H Et-strengssystem Højde Ledningsdiameter (indv.ø) H ø4 mm ø5 mm ø6 mm m m m m 4, , , , , , , , To-strengssystem Højde Ledningsdiameter (indv.ø) H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m 4, , , , , , , , H Ved olietank lavere end brænder anvendes to-strengssystem. To-strengssystem Højde Ledningsdiameter (indv.ø) H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m , , , , , , , , Ved et-strengssystem med Flow Control eller lignende anvendes samme specifikationer

10 ANVENDELSEOMRÅDE FOR SUNTEC AS47C - Fyringsolie og kerosin - Dysekapacitet op til 46 l/h (ca kcal/h -470kW) - Et- eller to- strengssystem PUMPENS FUNKTION Oliepumpen har en indbygget magnetventil som regulerer tilførsel af olie og afskærer effektivt uanset omdrejningstal. Pumpens tandhjulssæt suger olie fra tanken gennem det indbyggede oliefilter og transporterer olien til reguleringsventilen for olietryk til dysetilslutningen. Overskydende olie, der ikke går til dysen, ledes fra trykreguleringsventilen tilbage til returledningen, eller, hvis der er tale om et et-strengs anlæg, tilbage til sugeledningstilslutningen i tandhjulssættet. Magnetventil åben Olie sugeside Olie trykside Akselpakning Retur til sugesiden Trykregulering Med 2- trengs skrue Trykudtag Uden2-trengs Returolie til skrue sugeside eller Returledning tilproppet tank Et-strengs anlæg Retur Magnetventil lukket Tandhjulsset Till dyse Tandhjulskapacitet (se kurve for pumpekapacitet) Trykudtag Vakuummetertilslutning To-strengs anlæg Sugeside TO-STRENGS ANLÆG Når magnetventilen ikke er aktiveret, er bypass-kanalen mellem tryk-og returside på ventilen åben. Der kan ikke opbygges tryk til at åbne ventilen, uanset omdrejningstal. Når magnetventilen aktiveres, lukkes bypass-kanalen, og gennem tandhjulssættets rotation ved fuldt omdrejningstal opbygges det tryk straks, der er nødvendigt for at åbne ventilen. ET-STRENGS ANLÆG Udluftning sker ikke automatisk ved etstrengsanlæg derfor skal manometertilslutningen åbnes. UDSKIFTNING AF FILTER AFSKÆRING Når brænderen stopper, åbner magnetventilen bypass-kanalen og dermed olien til returledningen, samtidig lukkes dysetilslutningen. Dette giver en dobbelt afskæringsfunktion. Afskæring og åbningsfunktion kan meget hurtigt reguleres uanset motorens omdrejningstal. Når magnetventilen ikke er aktiveret, er påkrævet drejningsmoment lig med motorens omdrejningstal. Rotationsretning og dyseplacering C: Motorrotation (dyse på venstre side(set fra akselenden) AS:Magnetventil med afskæring AS 47 MONTERING/DEMONTERING RETURSKRUE C Et-strengssystem To-strengssystem

11 OLIEDYSETABEL Pumpetryk bar Gph kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h kg/h kw Mcal/h 0,40 1, , , , , , , , ,50 1, , , , , , , , ,60 2, , , , , , , , ,65 2, , , , , , , , ,75 2, , , , , , , , ,85 2, , , , , , , , ,00 3, , , , , , , , ,10 3, , , , , , , , ,20 3, , , , , , , , ,25 4, , , , , , , , ,35 4, , , , , , , , ,50 4, , , , , , , , ,65 5, , , , , , , , ,75 5, , , , , , , , ,00 6, , , , , , , , ,25 7, , , , , , , , ,50 8, , , , , , , , ,75 9, , , , , , , , ,00 9, , , , , , , , ,50 11, , , , , , , , ,00 13, , , , , , , , ,50 14, , , , , , , , ,00 16, , , , , , , , ,50 18, , , , , , , , ,00 19, , , , , , , , ,50 21, , , , , , , , ,00 23, , , , , , , , ,50 24, , , , , , , , ,00 26, , , , , , , , ,50 28, , , , , , , , ,00 29, , , , , , , , Tabellen gælder for olie med viskositet 4,4 mm 2 /s (cst) ved densitet 830 kg/m 3. BRÆNDERE MED FORVARMNING Regn med 5-20% mindre oliemængde ved forvarmning afhængig af: - Olietemperaturen i oliedysen - Oliedysens konstruktion - Kapacitet (jo større kapacitet, jo mindre forskel)

12 FEJLSØGNING Kendetegn BRÆNDEREN STARTER IKKE Årsager Eftergå/kontroller Motoren starter Brænderen forventilerer Flammen etableres Brænderen går på rødt Motoren starter Flammen ustabil Luftoverskud Lavt olietryk Forkert indstilling af brænderhoved Fotomodstand ser ikke lys Fotomodstand defekt Kontrolkassen defekt Indstil luftspjæld Kontroller olietryk Kontroller dysen i forhold til brænderhoveddimension og elektrodeposition Kontroller at fotomodstanden er ren og ser lys Kontroller med ny fotomodstand Kontroller med ny kontrolkasse Brænderen forventilerer Ingen flamme etableres Brænderen går på rødt Ingen olie Falsk lys Ingen tændgnist Kontroller olieforsyningen til brænderen og kontroller, at der ikke er luftblærer i pumpen Kontroller funktion af magnetventil Kontroller at fotomodstanden ikke ser omgivende lys Kontroller tændkabler og elektroder BRÆNDEREN STARTER IKKE EFTER NORMALDRIFT Brænderen starter ikke Fejllampen tændes ikke Hovedsikring defekt Kedeltermostaten er ikke sluttet Overhedningstermostat slået fra Kontrolkasse eller fotomodstand defekt Kontroller og skift sikring om nødvendigt. Undersøg årsag til fejlen Juster termostat Tilbagestil overhedningstermostat. undersøg årsag til den er trådt i funktion Kontroller ved at skifte ud Brænderen forventilerer Brænderen går på rødt Ingen olietilførsel Kontroller at olietank, olierør, magnetventil, oliepumper og dyse er i orden Ingen tændgnist Kontroller transformator og tændelektroder FORSINKET TÆNDING, BRÆNDEREN STARTER MED PULSATIONER Brænderen pulserer ved start med varme røggasser For stort undertryk Juster brænderen Brænderen pulserer ved start Oliedysen delvis stoppet Udskift oliedysen Olietrykket for lavt Kontroller og juster Røgkanalen blokeret eller defekt Kontroller og reparer Blæserhjul gået løs på motoraksel Kontroller og reparer Brænderen starter med pulsationer Pumpekobling løs eller slidt Forsinket tænding Skift ud Kontroller elektrodeindstilling, se diagram Kontroller, at elektroder er hele og korrekt justeret Kontroller tændkabler og elektroder

13 OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi (leverandørens navn)... BENTONE AB (adresse) P.O. Box 309, S Ljungby, Sverige... Erklærer under eget ansvar at produkterne (navn, type eller model, parti- eller serienummer, eventuelt oprindelse og antal enheder)... ST 97, ST 108, ST 120, ST 133, ST 146, B 9, B 10, B 11, B 20, B 30, B 40, B 45, B 50, B 60, B 70, B 80, SF og TF 205, blæsebrændere for fyringsolie som omfattes af denne erklæring er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre regulativer (navn og/eller betegnelse og udgivelsesdato for standarden (standarderne) eller andre regulativer... DIN 4787 og EN 267 I henhold til vilkårene i direktiv (om tilpasning)... EMC direktiv 89 / 336 / EEC, Lavspændingsdirektiv 73 / 23 / EEC og Maskindirektiv 89/392/EEC.... Med hensyn til Virkningsgraddirektiv 92/42/EEC, se næste side Ljungby den 18. Marts, (Sted og dato for udfærdigelsen) BENTONE AB Ulf Bondesson... (navn og underskrift på bemyndiget person) (3)

14 For at opfylde kravene i henhold til Virkningsgraddirektivet 92/42/EEC, artikel 2, angiver vi hermed følgende parametre: Brænder Kapacitet Prøvningsprotokol nr. Tryk i kedel Produkt ID-nr. i henhold type kg/h (kw) TÜV mbar til EU-typeprøvningscertifikat ST 97 1,2-2, ,2 til +1,4 CE /98 (14,2-30,8) ( ) til + 0,1 ST 108 1,2-3, ,2 til + 1,4 CE /98 (14,2-45) ( ) til + 0,2 ST 120 2,1-4, ,2 til + 1,9 CE /98 (24,9-53,3) ( ) til + 0,2 ST 133 2,0-10, ,2 til + 2,2 CE /98 (23,7-118,5) ( ) til + 0,1 ST 146 4,0-10, ,2 til + 3,9 CE /98 (47,4-118,5) ( ) til + 0,1 B 9 1,2-2, ,2 til + 0,8 CE /98 (14,2-29,6) ( ) til + 0,1 B 10 1,4-3, ,2 til + 1,1 CE /98 (16,6-35,6) ( ) til + 0,25 B 10KA 2,0-4, ,2 til + 0,95 CE /98 (23,7-54,5) ( ) til + 0,1 B 10ZHV 1,2-2, ,2 til + 1,0 CE /98 (14,2-29,5) ( ) til + 0,3 B 11 B 20K 4,3-9, ,2 til + 1,15 CE /98 (51,0-116,1) ( ) til + 0,1 B 20KA 2,0-8, ,2 til 0,78 CE /98 (23,7-94,8) ( ) til + 0,1 B 20ZHV 2,1-4, ,2 til 1,25 CE /98 (24,9-51,0) ( ) til + 0,1 B 30 6,0-17, ,2 til + 2,8 CE /98 (71,1-207,4) ( ) til + 0,2 B 30A 6,0-17, ,2 til + 3,0 CE /98 (71,1-207,4) ( ) til + 0,1 B 30A2 4,5-15, ,2 til 3,8 CE /98 (53,3-177,8) ( ) til + 0,1 B 30ZHV-2 3,3-10, ,2 til + 1,3 CE /98 (39,1-118,5) ( ) til + 0,1 B 40 9,0-29, ,3 til + 4,1 CE /98 (106,7-349,6) ( ) til + 0,2 B 40A 9,0-29, ,2 til + 5,3 CE /98 (106,7-349,6) ( ) til + 0,1 2(3)

15 For at opfylde kravene i henhold til Virkningsgraddirektivet 92/42/EEC, artikel 2, angiver vi hermed følgende parametre: Brænder Kapacitet Prøvningsprotokol nr. Tryk i kedel Produkt ID-nr. i henhold type kg/h (kw) TÜV mbar til EU-Typeprøvningscertifikat B 40A2 8,0-26, ,3 til + 4,6 CE /98 (94,8-314,0) ( ) til +0,1 B 50-2F 12,0-59, ,2 til +9,4 CE /98 (142,2-699,2) ( ) til + 0,2 B 50-3F 12,0-59, ,2 til +9,25 CE /98 (142,2-699,2) ( ) til + 0,1 B 60-2F 20,0-90, ,3 til + 11,4 CE /98 (237,0-1066,5) ( ) til + 0,8 B 60-3F 20,0-90, ,3 til + 11,4 CE /98 (237,0-1066,5) ( ) til + 0,8 B 70 B 80 SF ,0-140, ,7 til 8,7 CE /98 (592,5-1659,0) ( ) til + 12,0 til + 0,1 TF ,0-205, ,7 til + 14,0 CE /98 ( ) til + 16,0 til + 0,1 B45A 8,5-47, ,1 til + 0,4 CE /99 (100,8-557,5) ( ) til + 7,0 B45A2 8,5-45, ,1 til + 0,4 CE /99 (100,8-539,7) ( ) til + 7,5 3(3)

Installations- og driftsvejledning STG 146

Installations- og driftsvejledning STG 146 Installations- og driftsvejledning STG 146 178 014 26 BESKRIVELSE KOMPONENTER 1. Genindkoblingsknap 2. Kontrolkasse 3. Transformator 4. Monteringsflange 5. Tilslutning kombiblok 6. Ioniseringselektrode

Læs mere

Installations- og driftsvejledning BG 400

Installations- og driftsvejledning BG 400 Installations- og driftsvejledning BG 400 178 005 73 BESKRIVELSE Komponenter 1. Inspektionslåg 2. Lufttrykvagt 3. Luftregulering 4. Indsatsregulering (ikke bygas) 5. Multiblok 6. Brænderrør 7. Gasrør,

Læs mere

Installations- og driftsvejledning BG 450-2

Installations- og driftsvejledning BG 450-2 Installations- og driftsvejledning BG 450-2 178 029 76 GENERELT Advarsel Før montering eller ibrugtagning skal manualen læses igennem. Denne manual bør være kendt af alle, der af en eller anden grund

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Brugsanvisning for varmekanon

Brugsanvisning for varmekanon Ed. 10-2009-V2 Brugsanvisning for varmekanon Type : SE/ SD - FI / FD - EC / GE - PH DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON (For teknisk anvisning se tillige original engelsksproget teknisk

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere