Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015"

Transkript

1 Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015 Indenfor området energi findes der 2 tilskudsmuligheder, som er åbne i øjeblikket. Begge mulighederne kører løbende nogen år ud i fremtiden. Det er: A. Energisparetilskud, og B. Konvertering fra fossil brændsel til procesenergi, til vedvarende energi. Ordningen kaldes VE-til proces. Her kan man fx få tilskud til udskiftning af oliefyret med en biokedel eller varmepumpe. Læs mere her. Læs også om de enkelte energispareområder a. Traktorer b. Kvægstalde c. Svinestalde d. Kyllingestalde, korntørring mv tlf fax Birk Centerpark Herning Ad. A.: Energisparetilskud Erhverv Uanset om man driver virksomhed eller er privat forbruger, kan man få tilskud til investeringer, som nedbringer energiforbruget. Dette gælder både for nybyggeri, for udvidelser og for udskiftning af bestående anlæg. Tilskuddet udbetales af et energiselskab, som ved betaling af tilskuddet overtager retten til at indberette første års energibesparelse. Årsagen er at alle energiselskaber er forpligtet pr. lov til at realisere en vis mængde energibesparelser årligt hos energiforbrugere. For sit arbejde hermed får det enkelte selskab hvert år udbetalt et beløb pr kwh, som er sparet det enkelt år. Det enkelte selskab kan så vælge enten at lade egne rådgiver løse opgaven med at rådgive og bistå ved realisering af energibesparelser, eller at opkøbe nogen af de energispareprojekter, som andre har planlagt. Tilskuddets størrelse: 0,35 0,40 kr/sparet kwh for første års besparelse. Det betyder at et spareprojekt, hvor den årlige besparelse er kwh vil kunne indbringe kr ekskl. moms, i energisparetilskud. Her ses varmerør til gulvvarme i en smågrisestald. Fremføringsrørene, øverst, burde have været isolerede! Side 1 af 7

2 Indenfor landbruget kan man typisk få energisparetilskud til: Kedelanlæg med højere nyttevirkning, fx udskiftning af gamle kedler med lav nyttevirkning, med nye, som har en noget højere nyttevirkning. Valg af varmepumper til afløsning af fx oliekedler. El-besparende cirkulationspumper Energibesparende ventilation, fx ventilationsenheder med EC motorer Forbedring af isoleringen, såvel af rum som af varmerør, LED-lys Lysstyring Forbedring af køleanlæg, så køleopgaven løses med et lavere elforbrug. Omlægning af dieselpumpeanlæg til markvanding, til el-pumpeanlæg. Se detaljerede lister som viser mulighederne for at få energisparetilskud, bagerst i dette skriv. Generelle regler for energisparetilskud Ønsker man tilskud, skal man indgå aftale herom med et energiselskab inden man indgår købsaftale om det, man ønsker tilskud til. Energibesparelserne skal kunne påvises, og beregninger og dokumentation skal kunne stå for en ekstern kontrol, når der kommer revision på projektet. Tilskud til energibesparelser udbetales først, når energispareprojektet er realiseret. Ønsker du tilskud, gør da følgende 1. Indhent tilbud på det, du gerne vil investere i. 2. Tag kontakt til Byggeri & Teknik I/S og lad os både beregne energibesparelsen og bistå med at finde en køber, eller tag selv kontakt til et energiselskab og forhør om de vil købe besparelsen. 3. Indgå aftale et energiselskab om deres køb af besparelsen 4. Udfør energispareprojektet 5. Kontakt energiselskabet for udbetaling. Uanset tilskudsordning, så kan man ikke opnå tilskud til energibesparelser, som alene opnås ved at ændre adfærd. Varmepumpe og buffertank, som en del af et gyllekøleanlæg, i nyt staldanlæg Her er der opnået miljøteknologitilskud. Energisparetilskud kan evt. opnås. Tilskud til energirenovering af boliger De fleste energiselskaber har sin egen tilskudsordning, hvor de kan yde tilskud til renovering af boliger. Her anvender man i reglen fastlagte tilskudstakster for forskellige energiløsninger. Da der er frit valg på området, må man kontakte det selskab man har lyst til, og ikke nødvendigvis blot det pligtforsyningsselskab, som ejer elkablerne i vejen frem til sit hus. Side 2 af 7

3 Ad B.: Konvertering fra fossil brændsel: Få op til 65% i tilskud til udskiftning af olie- & gasfyr mv. til stalden, med vedvarende energi Siden 2013 har der eksisteret en tilskudsordning kaldet VE- til proces hvor man kan få op til 65% af investeringen i tilskud, ved konvertering af varmeforsyningen til procesvarme, fra fossil brændsel (olie, gas, kul, el mv.) til vedvarende energi, som her er sol-, vind-, biovarme og biogas, samt varmepumper. Procesenergi er energi, som bruges af hensyn til processen, og ikke af hensyn til de mennesker, som udfører processen. I landbruget er procesvarme typisk varme til svinestalde, tørring af korn og andre afgrøder, samt varme i kyllinge- & hønsestalde. Tilskuddets størrelse Tilskudsbeløbet afhænger af den mængde energi (fyringsolie, kul, gas..) som man bruger i øjeblikket til procesvarme. Det maksimale tilskudsbeløb er 230 kr / GJ, der konverteres, hvilket svarer til ca kr pr liter fyringsolie til procesvarme. Eksempel: En svinebedrift forbruger ca liter olie til svinestaldene og ca liter til mandskabsfaciliteter, kontor og privat. Max tilskudsbeløb: kr Da der kun gives tilskud forholdsmæssigt til den del af anlægget som leverer procesvarme, skal der investeres mindst kr i anlægget, for at det maksimale tilskud kan opnås. Endelig skal investeringen efter der er indregnet tilskud have en simpel tilbagebetalingstid på mindst 2,0 år. Stokerfyr til træpiller afløste et oliefyr. Her er opnået tilskud fra VE-til proces ordningen. Samtidig tilskud til energibesparelser I samme tilskudsordning kan man få supplerende tilskud til energibesparelser, hvis man fx samtidig med omlægning af varmeforsyningen investerer til energispareventilation, eller i elspare cirkulationspumper. Side 3 af 7

4 Energigennemgang af virksomheden Den bedste måde at sænke energiomkostningerne på, er at reducere mængden af forbrugt energi uanset hvilken energi- eller varmekilde man bruger. Selv om det ikke er noget krav i tilskudsordningen, så animerer den til at man ved planlægningen af det kommende VE-varmeanlæg får gennemgået bygningerne, for at vurdere om der er basis for energibesparelser. Bemærk at omkostningerne til planlægning og projektering af energiprojektet, herunder også energigennemganen, kan indgå som en tilskudsberettiget del i ansøgningen. Vort honorar Uanset opgave indenfor energi, så arbejder vi alene på timebasis, hvor den enkelte kunde betaler for det udførte arbejde. Eventuelt opnået energisparetilskud afregnes direkte imellem kunden og det energiselskab, som giver tilskuddet. Bemærk at enkelte andre rådgivningsfirmaer på energiområdet arbejder på den måde at de tager sig betalt ved både at kræve en procentdel af det indkomne tilskud som honorar, og timebetaling for det arbejde, de udfører. Gunnar Schmidt Energi- og teknikrådgiver Fastnet Mobil Side 4 af 7

5 Herning, den 9/ Typiske energispareområder indenfor landbruget Traktorer Fakta om tilskud til traktorkøb Hvis den kommende traktor sparer diesel, i forhold til den man sælger, og den nye traktor har ca. samme størrelse (antal hk) som den man sælger, kan man få energisparetilskud til købet. Tilskuddet er på ca. 4 kr pr liter sparet diesel, for første år besparelse. Hvis en traktor sparer ca liter diesel / år, kan man opnå ca kr i tilskud. Energisparetilskud til traktorer ikke et tag-selv bord! I pressen var der i december måned 2014 en del skriveri om at man kan få betydelige tilskudsbeløb ( kr) ved køb af en traktor, som sparer energi, sammenlignet med den man sælger. Vi har set nogle af disse beregninger og må sige at de pågældende beregnere i bedste fald har været uvidende i betydelig grad. Har beregneren været vidende om hvad man har udført, må jeg betegne beregningsmetoden som lemfældig omgang med fællesskabets midler. Fremadrettet vil det derfor ikke være muligt at opnå energisparetilskud til traktorkøb i kr s størrelse. Kvæg Malkning Mælkekøling Robotter Belysning Frekvensstyrede vacuumpumper Forkøling med vand. Valg af DX udstyr i stedet for isvand. Kun isbank, hvis nødvendig. Varmegenvinding af varme til brugsvandet. Overhedningsfjerner til produktion af C brugsvand. Overskudsvarmen skal bortskaffes energimæssig bedst mulig. Etabler koldvandsløsning til køling gerne med stor, isoleret og lystæt vandtank til opsamling af kølevandet, som genbruges til drikkevand Reduktion af vandforbrug til vask; såvel varmt som koldt vand. Luftkompressorer: Effektive, samt tætte trykluftsystemer LED-lys i stedet for lysstofrør. Lys styring tænding i 3 trin, i stedet for 1. Automatisk tænd-sluk i arbejdsrum. Pumpning af gylle Energisparemuligheder? Side 5 af 7

6 Svin Opvarmning Ventilation Belysning: Udskiftning af varmekedlen, med en som har højere nyttevirkning. Erstatning af varmekedlen, med varmepumper. Isolering af fremføringsrør helst ifølge DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer. Sænkning af fremløbstemperatur; fx med vejrkompensering. Varmen må styres via ventilationsanlæggets computer og motorventil. Sænkning af forkant på huler og overdækninger Intelligente varmelamper. Ventilation med EC-motorer på de, der skal reguleres på omdrejninger. Næstbedst er multistep, eller tilsvarende. LED-lys i stedet for lysstofrør. I store stalde / rum: lys styring tænding i 3 trin, i stedet for 1. Automatisk tænd-sluk i arbejdsrum. Foderfremstilling Mekanisk transport af foder til- og fra mølle, ikke lufttransport. Gerne bromølle eller tilsvarende. Revers start på slaglemøller og periodisk skift af slagler. Pumpning af gylle Energisparemuligheder? Andet Kyllingestalde Isolering af varmefremføringsrør. LED-belysning Lavenergiventilation. Korntørring Planlager: Brug varmetilsætning, samt hygrostatstyring Gennemløbstørrerier: Varmegenvinding. Isolering af varme zoner og flader. Forøgelse af tørretemperaturen. Side 6 af 7

7 Markvanding Omlægning til el fra dieselpumper Valg af energieffektive pumper ved udskiftning Bomvanding Pivot- og parallelvandere. Dieselforbrug på traktorer Ændring af køremønster ej tilskudsberettiget. Det er muligt at opnå energisparetilskud, hvis man køber en traktor, som kan løse samme opgaver som den tidligere, og som har et dokumenterbart lavere dieselforbrug. Køleanlæg til kartofler og grøntsager Bortskaffelse af varmen med mindst mulig energi. Indregulering og optimering Udeluftkøl i perioder i stedet for kompressorkøl. DX anlæg i stedet for brine anlæg. Gunnar Schmidt Energi- & teknikrådgiver Direkte Mobil Side 7 af 7

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. oktober 2014 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Frørupvej 14 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-256998-001 Energikonsulent: Jan Nygaard Nissen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere