Energy-Line Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energy-Line Brugermanual"

Transkript

1 Energy-Line Brugermanual

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Energy-Line... 3 Hvorfor energiregistrering... 3 Log på Energy-Line... 4 Forside & Menu... 5 Personlig menu... 6 Brugere... 7 Oprettelse/Redigering af bruger Stamoplysninger Struktur Opret eller tilret strukturelement Slet strukturelement Målere Manuel aflæsning - simpel Manuel aflæsning - Avanceret Budget Graddage Prismodel Prismodel - Miljø ArbejdsKalender Arbejdskalender Ny aftale Rapporter Personlige Rapporter ) Standard Rapport ) Standard Rapport - Graf Data ) Målerrapport ) Kontrolmålerrapport ) Alarmrapport ) Strukturrapport ) Målerrapport - Tællerstand

3 Velkommen til Energy-Line Energy-Line er et web-baseret energiregistreringssystem, som giver dig mulighed for at følge og kontrollere forbruget af vand, varme, el, CO 2 forbruget eller andre miljøbelastende stoffer i forhold til dit budget eller andre målsætninger. Nu har du et redskab til at se hvor dine udgifter ryger hen, lave om på det og dermed spare en masse penge! Via energy-line kan du visualisere dit energiforbrug via smartphones, tablets eller infoskærme som er med til at skabe en adfærdsændring hos de ansatte og danner rammen om en grøn profil. Hvorfor Energiregistrering? Det overordnede svar er for at opnå besparelser, men der er mange gode årsager til at registrere og holde styr på sit energiforbrug: Spare 5-20 % pr. år på dit forbrug ved hjælp af adfærdsændringer Få adgang til Energy-Line uanset hvor du er Få apps til iphone & ipad som daglig betjenings værktøj Benchmarke dine bygninger & skabe overblik Få alarmer hvis der er et overforbrug Få en målerovervågning samt identifikation af utætheder/målerfejl Trække rapporter på dit forbrug Få CSR politikken ned på medarbejderniveau Få hjælp til grønne regnskaber / Energiledelse Opsætte en Info screen som giver et hurtigt overblik 3

4 Log på Energy-Line Log på med udleveret brugernavn og adgangskode. Afhængig af den type bruger man er oprettet som vil man have adgang til de dele af systemet man er blevet tildelt. Dette vil blive yderligere belyst i næste afsnit. Når man har logget på vil man blive mødt med sin personlige forside. Såfremt man har glemt sit brugernavn og/eller adgangskode, skal man henvende sig til administrator. 4

5 Forside og Menu Fra forsiden har man mulighed for at tilgå og få informationer om de mest gængse ting. Man kan klikke på menu øverst til venstre og komme ind på alt hvad der er gjort tilgængeligt for ens brugerniveau. I den øverste blå bjælke til venstre kan man altid se hvor man står i strukturen. I midten af samme bjælke er der en infoknap. Såfremt man trykker på den vil man kunne se oplysninger om den bygning/struktur man har valgt. Skal man finde et andet strukturpunkt kan man enten benytte søgefeltet eller trykke på vælg struktur og så vil man kunne se hele sin struktur. Dette beskrives nærmere i afsnittet struktur. Fra de store knapper kan man tilgå sine rapporter, indtaste manuelle værdier, indlægge dokumenter i form af billeder, pdf filer og lignende. De tre nederste knapper er generelle informationsknapper. 5

6 Personlig forside Man kan altid tilrette sin forside således den passer til ens behov. Det gør man ved at markere de knappenåle i menuen og i rapportgenereringen. Når man har markeret disse, vil de komme frem på forsiden som widgets. Der er ingen begrænsninger for hvor mange widgets man ønsker på forsiden. 6

7 Brugere Under Menuen brugere får man følgende billede frem, hvor man kan se brugere i systemet, brugertype etc. Man har mulighed for at redigere brugere (såfremt man har adgang hertil) og kan også oprette en ny bruger ved at trykke på plusset øverst til venstre. 7

8 Oprettelse/Redigering af bruger Ved oprettelse/redigering af en bruger kommer ovenstående popup frem, som man skal udfylde med informationer. Når dette er gjort trykker man på den næste knap strukturniveau. Kunde A Kunde B Kunde C x. xx xy Kunde A Kunde B Kunde C Fra strukturniveau er der tale om en draw and drop aktion. Her skal man således føre de strukturpunkter fra strukturniveauet og over på brugeren. Såfremt brugeren skal have den underliggende struktur med krydser man feltet inkluder understruktur af. Ønsker man at slette nogle af brugerens strukturpunkter fører man blot disse ned til skraldespanden. 8

9 Oprettelse/Redigering af bruger Slutteligt giver man brugeren de tilladelser vedkommende skal have. Denne bruger har eksempelvis ikke adgang til at rette/slette brugere, graddage, budget og prismodeller. Ligeledes har han heller ikke mulighed for at lave avancerede manuelle aflæsninger. 9

10 Stamoplysninger Hvis man fra forsiden i Energy-Line har valgt sin struktur, kan man klikke på info-knappen for at se alle stamdata om den struktur man har valgt. I dette tilfælde har vi valgt et parcelhus i Roskilde, hvor der står beskrevet varmekilde, antal kvadratmeter, energimærkning etc. Man har samtidig mulighed for at ligge filer ind. Eksempelvis billeder af målere, plantegning af bygningen, energimærket, billeder af ejendommen etc. 10

11 Struktur Når man trykker på knappen vælg struktur øverst til højre får man en oversigt over den struktur der hører til ens selskab (som det er bestemt man skal have adgang til). Såfremt man har mange struktur-punkter inde i systemet kan man med fordel lave en søgning i det hvide søgefelt, øverst på siden. 11

12 Opret eller tilret strukturelement Under Menu kan man trykke på knappen struktur. Når man gør dette kan man tilrette de strukturpunkter der allerede er oprettet eller man kan trykke på + og få ovenstående menu frem. Her starter man med at vælge hvor ens nye strukturpunkt skal ind i den overordnede struktur. Det er meget vigtigt man vælger rigtigt her første gang, således man ved hvorledes den samledes struktur er strikket sammen. Herefter vælger man hvad strukturpunktet skal hedde, om det skal have et bygningsnummer og om man ønsker at tilknytte nogle filer til strukturen (det kunne eksempelvis være billeder/plantegninger af bygningen eller lignende). Efterfølgende trykker man på knappen: Bygning 12

13 Opret eller tilret strukturelement Under bygning har man mulighed for at indsætte stamdata omkring bygningen samt kontaktoplysninger. Derudover har man mulighed for at skrive egne bemærkninger/kommentarer i det frie tekstfelt. Herefter trykker man på knappen: Kontaktperson 13

14 Opret eller tilret strukturelement Under kontaktperson har man mulighed for at skrive navnet på den overordnede driftschef eller lignende for bygningen. Efterfølgende trykker man på fluebenet nederst til venstre og strukturpunktet er oprettet. 14

15 Slet strukturelement Såfremt man ønsker at slette et strukturpunkt, er det vigtigt at man vælger under hvilken struktur man vil slette det givne punkt, inden man går ind i strukturmenuen. Når man har valgt under hvilken overordnet struktur kan man vælge de punkter der ligger under. Her trykker man blot på krydset på det givne punkt og trykker OK. 15

16 Målere En måler er mindste enhed i Energy-Line. Måleren giver de informationer, som skal bruges til rapporter mv. Der er en masse forskellige typer målere. I Energy-Line skelner vi mellem: 1. Automatiske Målere 2. Manuelle Målere 3. Beregnede Målere Målerne har altid følgende egenskaber: de har et navn de tilhører en bestemt forbrugstype og de tilhører en bestemt måler art Ad 1) En automatisk måler er en måler der uden menneskelig hjælp sender data ind i Energy-Line. Det kan være alt fra en CO 2 måler til en Gas måler til en el måler mv. som kan være en automatisk måler Ad 2) En manuel måler er en måler der med menneskelig hjælp sender data ind i Energy-Line. Værdierne indtastes i Energy-Lines funktion: Manuelle Aflæsninger som beskrives senere. En manuel måler kan være mange ting: - En almindelig måler, som eksempelvis kunne være en måler der måler el- vand- varme etc., hvor man aktivt indtaster den målerstand der står på måleren. - En opgavemåler, hvor man sætter et flueben fra en given opgave man har lavet. I svømmehallen kan det være man skal tjekke kulfiltret, i andelsforeningen kan det være man skal slå græsset etc. - En kontrolmåler, hvor man manuelt indtaster værdien af en given måler, som derefter aktivt tjekker op imod en grænseværdi eller en anden automatisk værdi. Et eksempel på en kontrolmåler er en PH-værdi måling af vandet i en svømmehal. 16

17 Ad 3) En beregnet (virtuelle) måler, er en måler som får sine data fra en eller flere målere ved hjælp af en formel. Udtrykket beregnet måler antyder, at der her er tale om en måler, der ikke eksisterer i fysisk forstand, men som indeholder en beregnet værdi. En beregnet måler bruges ofte for at spare omkostningerne ved oprettelsen af en rigtig måler. Beregnede målere kan enten optræde som hovedmålere eller som bimålere. Man kan sige, at beregnet måler, anvender udelukkende automatiske og manuelle målere. Almindelige beregningsudtryk kan anvendes. En beregnet måler, er opbygget sådan, at den kan anvende alle de målere som man ønsker, i sin formel. Det kræver naturligvis at man har ret til at se den eller de målere, som man ønsker at bruge. Dette styreres af dine bruger rettigheder. Nedenfor et eksempel på en situation, hvor man kunne anvende en formel i den beregnede måler Hovedbygning Bygning 3 Det kunne eksempelvis også være i en situation hvor man ønsker at beregne afkølingen på sit varme anlæg, eller måske vil jeg gerne vide hvordan er virkningsgraden i min varmt vandproduktion. Leverer mine solceller det der er blevet lovet o.s.v. Enhver måler tilhører en struktur, og alle strukturer kan indeholde målere undtagen kunden, som ikke kan have målere direkte under sig. Målerne udgør ikke et ekstra hierarkisk niveau. 17

18 Hovedmålere Hovedmålere er ofte målere, der opsummerer mængden af det medie, der kommer fra energileverandøren, f.eks. vand, elektricitet, brændsel (fyringsolie, gas osv.) eller fjernvarme. Bimålere En bimåler opsummerer en delmængde af totalen fra den højere placerede hovedmåler. Alle bimålernes samlede forbrugstal kan derfor ikke overstige den tilhørende hovedmålers forbrugstal. Bimålernes samlede forbrugstal er ofte lavere end den tilhørende hovedmålers forbrugstal, fordi man - f.eks. af sparehensyn - ikke nødvendigvis har installeret bimålere for alle de energiformer, som hovedmåleren dækker. Medier Begrebet medie bruges til at beskrive den fysiske enhed, der løber gennem og registreres af måleren. Her er nogle eksempler på medier: vand, elektricitet, fyringsolie, træflis, brænde, fjernvarme. Der er i forvejen defineret en række forskellige standardmedier. For nemheds skyld kaldes temperaturer og driftstimer også medier. Når du opretter en måler, skal du samtidig definere, hvilket medie der skal måles. Mediegrupper En mediegruppe dækker de medier, der skal vises rapporterne. Eftersom strukturrapporterne viser informationer på et højere niveau end målerrapporter, er det praktisk at gruppere visse medier og kun vise de samlede værdier i rapporterne. Det er til dette formål, mediegrupperne anvendes. Nedenfor ses nogle eksempler på, hvordan medier kan tildeles en mediegruppe: Elektricitet Vand Fjernvarme Tung fyringsolie Let fyringsolie Naturgas Flaskegas Biogas Brænde Træflis Elektricitet Vand Varme Fyringsolie Gas Biomasse Måleenheder: Det er muligt at oprette nedenstående måleenheder, hvad enten der er tale om en automatisk- manueleller beregnet måler: 18

19 Målertype El Vand Varme Co2 Tryk Gas Olie PH Klor Opgave Antal Afkøling Ventilation Typisk visning i Energy-Line MWh, kwh m3 kwh / m3 Ton Bar m3 m3 PH-Værdi Klor-Værdi Tjekliste Antal Grader Celcius MWh, kwh 19

20 Manuel aflæsning - simpel Ved en simpel manuel aflæsning kan du udelukkende indtaste den værdi ind du ønsker i systemet og trykke gem og opret journal. Du har mulighed for at vælge det tidspunkt du ønsker i kalenderfunktionen. Kalenderen er automatisk indstillet det tidspunkt, man logger ind såfremt man ikke selv indstiller den. 20

21 Manuel aflæsning - avanceret Ved den avancerede måleraflæsning, kan man naturligvis det samme som man kan på simpel aflæsning. Derudover har man også mulighed for at se yderligere data på den enkelte måler ved at trykke på den. Her får man samtlige tidligere værdier frem og har mulighed for evt. at skjule en værdi, såfremt man har skrevet forkert Ved både den simple og avanceret visning har man mulighed for at sortere i målerne ved at trykke på den blå bjælke. Herefter får man en række valgmuligheder for at søge eller gruppere sine målere. 21

22 Budget Budgettet finder man under menu og i fanen budget. Ligger man et budget øverst i sin struktur vil det nedarves igennem strukturen. Man kan naturligvis også lave budgetter for de enkelte strukturpunkter. I budgettet, skriver man sit budgetterede forbrug for hele året og derefter indtaster man procentvis ind pr. måned hvor meget man forventer at bruge. Det er yderst vigtigt at huske at vælge den rigtige struktur inden man indtaster budgettet. 22

23 Graddage Graddage anvendes i Energy-Line til at sammenligne et års eller en måneds forbrug med foregående års forbrug, uafhængig af vejret. Man kan vælge at bruge Energy-Lines forudfyldte graddage eller man kan vælge selv at udfylde denne, såfremt man har en vejrstation eller lignende ude på sin lokation. Såfremt man ønsker at redigere graddagene, trykker man blot på blyanten ude til højre under menupunktet handlinger. Energy-Line opdateres hver måned med nye graddage. 23

24 Prismodel Under menupunktet prismodel, har man mulighed for at oprette priser for sit forbrug. På den måde kan man se hvad ens energiforbrug koster. Når man opretter en prismodel, vælger man som altid sin struktur først, og trykker derefter på + inde i menuen Prismodel. Herefter kommer ovenstående billede frem, hvor man således vælger hvilken type energi der er tale om, prisen pr. enhed (eksempelvis hvad man skal betale for 1 m3 hvis vi snakker vandforbrug), samt indtaster de eventuelle afgifter man betaler. Derefter gemmes disse data ved at trykke på fluebenet. 24

25 Prismodel Miljø Under menupunktet prismodel kan man oppe til venstre trykke på fanebladet miljø. Gør man det og trykker på + for at oprette, kommer dette billede frem. For at kunne udregne prisen, er det nødvendigt at kende hvor meget CO2 og NOx den enkelte energienhed udleder. Derfor skal der indtaste en udledningsfaktoren for CO2 og NOx. Dette gøres i tons per enhed. Denne faktor kan oplyses af producenten (fjernvarmeværk, EL- selskab). 25

26 Arbejdskalender Klikker man på menupunktet Arbejdskalender vil man få ovenstående billede frem på sin skærm. Her kan man se en månedskalender for den pågældende måned man er i. Man kan selv vælge sin opløsning oppe til højre ved at trykke på fanerne dag, uge, måned eller tidshorisont. Arbejdskalenderen er et redskab til at sørge for, det er de rigtige mennesker der får eventuelle alarmer fra ens målere. Således kan man se hvem der får alarmer på hvilke dage. Det kan være hjælpsomt såfremt der eksempelvis er flere driftsansvarlige for en eller flere ejendomme. 26

27 Arbejdskalender Ny aftale Såfremt man dobbeltklikker på én specifik dag, vil dette billede komme frem. Her har man mulighed for at indtaste i emnefeltet. Eksempelvis: Peter - Vagt eller lignende. Derefter vælger man hvilken bruger der skal have alarmerne i feltet brugere. Slutteligt skriver man start- og sluttidspunkt ind for hvornår alarmerne skal gå til den pågældende bruger. Man har ligeledes mulighed for at lave en gentag funktion, således man på en nem og overskuelig måde kan lægge vagtplaner ind i lang tid fremadrettet. 27

28 Rapporter Under menupunktet rapporter finder man ovenstående side. Her er alle de rapporter man har mulighed for at trække ud. Rapporterne er lavet som default men kan ændres til den opløsning mv. som man ønsker. Som udgangspunkt er der 10 default rapporter, som man efterfølgende kan ændre som man har lyst således man kan få præcis det udtryk man ønsker. De 10 rapporter er: 1) El forbrug med budget for de sidste 2 år 2) Vand forbrug med budget for de sidste 2 år 3) Varme forbrug med budget for de sidste 2 år 4) Målerrapport for de sidste 2 år 5) Kontrolmåler rapport for samme dag 6) Alarmrapport for i går 7) El Strukturrapport for indeværende år 8) El Strukturrapport for indeværende år 9) El Strukturrapport for indeværende år 10) Målerrapport Tællerstand for de sidste 2 år. Alle rapporter beskrives på de efterfølgende sider. Først skal vi dog se på hvordan man selv kan lave sine egne personlige rapporter. 28

29 Personlige rapporter Klikker man på en af rapporternes øverste knap, vender boksen sig om og bliver grøn. Her har man mulighed for at ændre alle de indstillinger man ønsker. Øverst kan man ændre teksten, således at rapporten vil være nem at finde. Man kunne fx skrive El forbrug 1. sal Lars Larsen således man nemt og hurtigt kan finde den rapport igen. Nedenunder vælger man om det er den aktuelle struktur man står i der skal dannes en rapport på eller om det altid er en specfik struktur der skal hentes fra. Derefter vælger man hvilke type måler der er tale om.. Her vil der dukke et stort udvalg af målere frem, samt om man vil se de pågældende hoved-, bi-, proces- eller værdimålere. Herefter vælger man indenfor hvilken periode man ønsker rapporten. Igen vil der være en masse forudfyldte perioder at vælge imellem alternativt kan man selv indtaste til- og fra dato mv. Man kan ligeledes vælge om man vil se tællerstand, forbrug, afvigelser eller strukturer. Samtidig indtaster man om man vil se budgettet eller ej. Under det næstesidste punkt avanceret vælger man om hvis man vil have et akkumuleret eller et graddageskorrigeret forbrug. Slutteligt vælger man selve graftypen, om man vil se forbruget i søljer, kurver, område etc. Når man trykker på fluebenet øverst til højre dannes der en ny rapport. Alternativt trykker man på fortryd knappen ved siden af. OBS: Det kan være en god i dag at skrive tal eller bogstaver (1, 2, 3 4 eller A) B) C)) foran sin rapport, således rapporterne ligger sig i den rækkefølge man ønsker 29

30 1-3) Standardrapport Standardrapporterne 1, 2 og 3, der dækker over el, vand eller varme forbrug med budget over de seneste 2 år, vises som udgangspunkt også på forsiden. Inde i mappen rapporter kan man dog vælge at tage dem fra såfremt man ikke ønsker de skal være på forsiden også. Når man har fået rapporten frem, kan man se forbruget fordelt på månedsbasis og en budgetkurve ovenfor. Som beskrevet i sidste afsnit kan man naturligvis ændre opsætningen således man får præcis det output man ønsker. Ønsker man at få de rå tal frem i stedet klikker man øverst til venstre på knappen Graf data 30

31 1-3) Standardrapport Graf data Under punktet grafdata, får man sine rå data i tal form. Man har øverst oppe en draw-and-drop funktion ved den blå bjælke hvor man kan trække en kolonneoverskrift op for at gruppere dem. Det kunne man typisk gøre hvis man havde trukket en rapport på en masse forskellige målere og ville se hvilke der afveg fra normen. Ligeledes er det muligt at søge efter specifikke data ved at klikke på ikonet ved siden af overskrifterne, for på den måde at søge eksempelvis afvigelser, for at se alle de målerdata der afviger mere en xx procent. 31

32 4) Målerrapport Den sidste af de 4 standardrapporter som ligger på skrivebordet er en såkaldt målerrapport. Når man har trykker på den kommer følgende billede frem på skærmen. Her vælger man den eller de målere man gerne vil se. Det kan være en rigtig fin måde at sammenligne og benchmarke sine målere på. Når man har valgt de målere man gerne vil se og trykker OK, dannes rapporten. Jo flere målere, desto flere grafer og data. Obs.: Det er vigtigt her at man stiller sig rigtigt i strukturen. 32

33 5) Kontrolmålerrapport En kontrolmålerrapport, bruges typisk af svømmebade eller andre der ønsker at tjekke sine automatiske værdier op mod en manuel måling. Ved den manuelle aflæsning på en kontrolmåler, tjekker Energy-Line den indtastede værdi op imod den automatiske værdi, samt op imod en evt. indlagt grænseværdi, således man med det samme får en meddelelse såfremt der er noget galt. I selve kontrolmålerrapporten, kan man her se de automatiske værdier kontra de manuelt indlagte. I ovenstående tilfælde passer værdierne heldigvis, da man kan se de tre søljer som repræsenterer de automatiske værdier, mod den vandrette kurve som er manuelt indtastede værdier. 33

34 6) Alarmrapport Ved dannelsen af en alarmrapport, får man ovenstående skærmbillede frem. Her skal man vælge den eller de målere man ønsker at se en alarmrapport på. Når man har valgt de målere man ønsker at se klikker man OK, og herefter vil man få en rapport der viser de målere der afviger fra deres eget normale forbrug, vist i procent. På den måde har man et redskab til at undersøge hvilke af ens målere man skal have et ekstra fokus på. 34

35 7-9) Strukturrapport I strukturrapporterne har man mulighed for at sammenligne sine afdelinger/bygninger/lokaler med hinanden. I ovenstående tilfælde er der tale om el forbruget i én bygning fordelt på 5 opgange. Her har man mulighed for at se hvem der bruger markant mere eller mindre end gennemsnittet. På den måde har man virkelig mulighed for at benchmarke sine bygninger / afdelinger o.l. med hinanden. Denne rapport er et rigtig godt redskab til at hjælpe den driftsansvarlige med at finde de lavest hængende frugter på en nem måde. 35

36 11) Målerrapport tællerstand Ved en målerrapport tællerstand, har man mulighed for at se hvad den eller de enkelte målere har talt i en given periode. I ovenstående tilfælde har vi valgt 8 forskellige målere for en periode på 10 måneder. Tællerstandsrapporten kan være fin at bruge i forhold til at se hvor en måler starter/slutter. 36

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Smartday Touch. Kom godt i gang

Smartday Touch. Kom godt i gang Smartday Touch Kom godt i gang Log på Smartday Touch Hent Smartday Touch fra Apple App Store eller Google Play Butik Når appen er hentet vil ikonet lægge sig på din hjemmeskærm Ikonet ser således ud Tryk

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator Techem Beboer App - Forbrugsmål Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål Focus på ressourcer Forbrugsmål Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Administrator Log

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Brugermanual. Januar 2013. Udgave 2.00

Brugermanual. Januar 2013. Udgave 2.00 Brugermanual Januar 2013 Udgave 2.00 Indhold 1 Bliv bruger af Ek-pro... 4 1.1 Er du tidligere Ek-pro bruger... 4 1.2 Login... 4 1.3 Forskel fra Ek-pro version 4 til Ek-pro version 5... 4 1.4 Automatmærker...

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Ansatte og studerende med koder til UCL kan registrere private enheder som f.eks. PC, tablet og mobiltelefon én gang for alle. Herefter logges

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014 Side 12 Brunata a/s er et danskejet selskab, der sikrer en fair og individuel fordeling af forbrugsudgifter med danske målerløsninger. Vi har næsten 100 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Arbejdssteds niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Brugervejledning SkyHost Jobs app IOS og Android

Brugervejledning SkyHost Jobs app IOS og Android Installation (Bemærk: for at kunne bruge app en skal du have et aktivt abonnement fra SkyHost) 1: Gå ind i Appstore eller Google Play Butik og søg på Skyhost (hvis ikonet ikke er på skrivebordet findes

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Livalife app en - Brugerguide

Livalife app en - Brugerguide Livalife app en - Brugerguide Velkommen til Livalife app en Livalife app en er brugerens adgang til Livalife platformen via sin smartphone. I Liva app en er det muligt for brugeren at have en dialog både

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere