Energy-Line Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energy-Line Brugermanual"

Transkript

1 Energy-Line Brugermanual

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Energy-Line... 3 Hvorfor energiregistrering... 3 Log på Energy-Line... 4 Forside & Menu... 5 Personlig menu... 6 Brugere... 7 Oprettelse/Redigering af bruger Stamoplysninger Struktur Opret eller tilret strukturelement Slet strukturelement Målere Manuel aflæsning - simpel Manuel aflæsning - Avanceret Budget Graddage Prismodel Prismodel - Miljø ArbejdsKalender Arbejdskalender Ny aftale Rapporter Personlige Rapporter ) Standard Rapport ) Standard Rapport - Graf Data ) Målerrapport ) Kontrolmålerrapport ) Alarmrapport ) Strukturrapport ) Målerrapport - Tællerstand

3 Velkommen til Energy-Line Energy-Line er et web-baseret energiregistreringssystem, som giver dig mulighed for at følge og kontrollere forbruget af vand, varme, el, CO 2 forbruget eller andre miljøbelastende stoffer i forhold til dit budget eller andre målsætninger. Nu har du et redskab til at se hvor dine udgifter ryger hen, lave om på det og dermed spare en masse penge! Via energy-line kan du visualisere dit energiforbrug via smartphones, tablets eller infoskærme som er med til at skabe en adfærdsændring hos de ansatte og danner rammen om en grøn profil. Hvorfor Energiregistrering? Det overordnede svar er for at opnå besparelser, men der er mange gode årsager til at registrere og holde styr på sit energiforbrug: Spare 5-20 % pr. år på dit forbrug ved hjælp af adfærdsændringer Få adgang til Energy-Line uanset hvor du er Få apps til iphone & ipad som daglig betjenings værktøj Benchmarke dine bygninger & skabe overblik Få alarmer hvis der er et overforbrug Få en målerovervågning samt identifikation af utætheder/målerfejl Trække rapporter på dit forbrug Få CSR politikken ned på medarbejderniveau Få hjælp til grønne regnskaber / Energiledelse Opsætte en Info screen som giver et hurtigt overblik 3

4 Log på Energy-Line Log på med udleveret brugernavn og adgangskode. Afhængig af den type bruger man er oprettet som vil man have adgang til de dele af systemet man er blevet tildelt. Dette vil blive yderligere belyst i næste afsnit. Når man har logget på vil man blive mødt med sin personlige forside. Såfremt man har glemt sit brugernavn og/eller adgangskode, skal man henvende sig til administrator. 4

5 Forside og Menu Fra forsiden har man mulighed for at tilgå og få informationer om de mest gængse ting. Man kan klikke på menu øverst til venstre og komme ind på alt hvad der er gjort tilgængeligt for ens brugerniveau. I den øverste blå bjælke til venstre kan man altid se hvor man står i strukturen. I midten af samme bjælke er der en infoknap. Såfremt man trykker på den vil man kunne se oplysninger om den bygning/struktur man har valgt. Skal man finde et andet strukturpunkt kan man enten benytte søgefeltet eller trykke på vælg struktur og så vil man kunne se hele sin struktur. Dette beskrives nærmere i afsnittet struktur. Fra de store knapper kan man tilgå sine rapporter, indtaste manuelle værdier, indlægge dokumenter i form af billeder, pdf filer og lignende. De tre nederste knapper er generelle informationsknapper. 5

6 Personlig forside Man kan altid tilrette sin forside således den passer til ens behov. Det gør man ved at markere de knappenåle i menuen og i rapportgenereringen. Når man har markeret disse, vil de komme frem på forsiden som widgets. Der er ingen begrænsninger for hvor mange widgets man ønsker på forsiden. 6

7 Brugere Under Menuen brugere får man følgende billede frem, hvor man kan se brugere i systemet, brugertype etc. Man har mulighed for at redigere brugere (såfremt man har adgang hertil) og kan også oprette en ny bruger ved at trykke på plusset øverst til venstre. 7

8 Oprettelse/Redigering af bruger Ved oprettelse/redigering af en bruger kommer ovenstående popup frem, som man skal udfylde med informationer. Når dette er gjort trykker man på den næste knap strukturniveau. Kunde A Kunde B Kunde C x. xx xy Kunde A Kunde B Kunde C Fra strukturniveau er der tale om en draw and drop aktion. Her skal man således føre de strukturpunkter fra strukturniveauet og over på brugeren. Såfremt brugeren skal have den underliggende struktur med krydser man feltet inkluder understruktur af. Ønsker man at slette nogle af brugerens strukturpunkter fører man blot disse ned til skraldespanden. 8

9 Oprettelse/Redigering af bruger Slutteligt giver man brugeren de tilladelser vedkommende skal have. Denne bruger har eksempelvis ikke adgang til at rette/slette brugere, graddage, budget og prismodeller. Ligeledes har han heller ikke mulighed for at lave avancerede manuelle aflæsninger. 9

10 Stamoplysninger Hvis man fra forsiden i Energy-Line har valgt sin struktur, kan man klikke på info-knappen for at se alle stamdata om den struktur man har valgt. I dette tilfælde har vi valgt et parcelhus i Roskilde, hvor der står beskrevet varmekilde, antal kvadratmeter, energimærkning etc. Man har samtidig mulighed for at ligge filer ind. Eksempelvis billeder af målere, plantegning af bygningen, energimærket, billeder af ejendommen etc. 10

11 Struktur Når man trykker på knappen vælg struktur øverst til højre får man en oversigt over den struktur der hører til ens selskab (som det er bestemt man skal have adgang til). Såfremt man har mange struktur-punkter inde i systemet kan man med fordel lave en søgning i det hvide søgefelt, øverst på siden. 11

12 Opret eller tilret strukturelement Under Menu kan man trykke på knappen struktur. Når man gør dette kan man tilrette de strukturpunkter der allerede er oprettet eller man kan trykke på + og få ovenstående menu frem. Her starter man med at vælge hvor ens nye strukturpunkt skal ind i den overordnede struktur. Det er meget vigtigt man vælger rigtigt her første gang, således man ved hvorledes den samledes struktur er strikket sammen. Herefter vælger man hvad strukturpunktet skal hedde, om det skal have et bygningsnummer og om man ønsker at tilknytte nogle filer til strukturen (det kunne eksempelvis være billeder/plantegninger af bygningen eller lignende). Efterfølgende trykker man på knappen: Bygning 12

13 Opret eller tilret strukturelement Under bygning har man mulighed for at indsætte stamdata omkring bygningen samt kontaktoplysninger. Derudover har man mulighed for at skrive egne bemærkninger/kommentarer i det frie tekstfelt. Herefter trykker man på knappen: Kontaktperson 13

14 Opret eller tilret strukturelement Under kontaktperson har man mulighed for at skrive navnet på den overordnede driftschef eller lignende for bygningen. Efterfølgende trykker man på fluebenet nederst til venstre og strukturpunktet er oprettet. 14

15 Slet strukturelement Såfremt man ønsker at slette et strukturpunkt, er det vigtigt at man vælger under hvilken struktur man vil slette det givne punkt, inden man går ind i strukturmenuen. Når man har valgt under hvilken overordnet struktur kan man vælge de punkter der ligger under. Her trykker man blot på krydset på det givne punkt og trykker OK. 15

16 Målere En måler er mindste enhed i Energy-Line. Måleren giver de informationer, som skal bruges til rapporter mv. Der er en masse forskellige typer målere. I Energy-Line skelner vi mellem: 1. Automatiske Målere 2. Manuelle Målere 3. Beregnede Målere Målerne har altid følgende egenskaber: de har et navn de tilhører en bestemt forbrugstype og de tilhører en bestemt måler art Ad 1) En automatisk måler er en måler der uden menneskelig hjælp sender data ind i Energy-Line. Det kan være alt fra en CO 2 måler til en Gas måler til en el måler mv. som kan være en automatisk måler Ad 2) En manuel måler er en måler der med menneskelig hjælp sender data ind i Energy-Line. Værdierne indtastes i Energy-Lines funktion: Manuelle Aflæsninger som beskrives senere. En manuel måler kan være mange ting: - En almindelig måler, som eksempelvis kunne være en måler der måler el- vand- varme etc., hvor man aktivt indtaster den målerstand der står på måleren. - En opgavemåler, hvor man sætter et flueben fra en given opgave man har lavet. I svømmehallen kan det være man skal tjekke kulfiltret, i andelsforeningen kan det være man skal slå græsset etc. - En kontrolmåler, hvor man manuelt indtaster værdien af en given måler, som derefter aktivt tjekker op imod en grænseværdi eller en anden automatisk værdi. Et eksempel på en kontrolmåler er en PH-værdi måling af vandet i en svømmehal. 16

17 Ad 3) En beregnet (virtuelle) måler, er en måler som får sine data fra en eller flere målere ved hjælp af en formel. Udtrykket beregnet måler antyder, at der her er tale om en måler, der ikke eksisterer i fysisk forstand, men som indeholder en beregnet værdi. En beregnet måler bruges ofte for at spare omkostningerne ved oprettelsen af en rigtig måler. Beregnede målere kan enten optræde som hovedmålere eller som bimålere. Man kan sige, at beregnet måler, anvender udelukkende automatiske og manuelle målere. Almindelige beregningsudtryk kan anvendes. En beregnet måler, er opbygget sådan, at den kan anvende alle de målere som man ønsker, i sin formel. Det kræver naturligvis at man har ret til at se den eller de målere, som man ønsker at bruge. Dette styreres af dine bruger rettigheder. Nedenfor et eksempel på en situation, hvor man kunne anvende en formel i den beregnede måler Hovedbygning Bygning 3 Det kunne eksempelvis også være i en situation hvor man ønsker at beregne afkølingen på sit varme anlæg, eller måske vil jeg gerne vide hvordan er virkningsgraden i min varmt vandproduktion. Leverer mine solceller det der er blevet lovet o.s.v. Enhver måler tilhører en struktur, og alle strukturer kan indeholde målere undtagen kunden, som ikke kan have målere direkte under sig. Målerne udgør ikke et ekstra hierarkisk niveau. 17

18 Hovedmålere Hovedmålere er ofte målere, der opsummerer mængden af det medie, der kommer fra energileverandøren, f.eks. vand, elektricitet, brændsel (fyringsolie, gas osv.) eller fjernvarme. Bimålere En bimåler opsummerer en delmængde af totalen fra den højere placerede hovedmåler. Alle bimålernes samlede forbrugstal kan derfor ikke overstige den tilhørende hovedmålers forbrugstal. Bimålernes samlede forbrugstal er ofte lavere end den tilhørende hovedmålers forbrugstal, fordi man - f.eks. af sparehensyn - ikke nødvendigvis har installeret bimålere for alle de energiformer, som hovedmåleren dækker. Medier Begrebet medie bruges til at beskrive den fysiske enhed, der løber gennem og registreres af måleren. Her er nogle eksempler på medier: vand, elektricitet, fyringsolie, træflis, brænde, fjernvarme. Der er i forvejen defineret en række forskellige standardmedier. For nemheds skyld kaldes temperaturer og driftstimer også medier. Når du opretter en måler, skal du samtidig definere, hvilket medie der skal måles. Mediegrupper En mediegruppe dækker de medier, der skal vises rapporterne. Eftersom strukturrapporterne viser informationer på et højere niveau end målerrapporter, er det praktisk at gruppere visse medier og kun vise de samlede værdier i rapporterne. Det er til dette formål, mediegrupperne anvendes. Nedenfor ses nogle eksempler på, hvordan medier kan tildeles en mediegruppe: Elektricitet Vand Fjernvarme Tung fyringsolie Let fyringsolie Naturgas Flaskegas Biogas Brænde Træflis Elektricitet Vand Varme Fyringsolie Gas Biomasse Måleenheder: Det er muligt at oprette nedenstående måleenheder, hvad enten der er tale om en automatisk- manueleller beregnet måler: 18

19 Målertype El Vand Varme Co2 Tryk Gas Olie PH Klor Opgave Antal Afkøling Ventilation Typisk visning i Energy-Line MWh, kwh m3 kwh / m3 Ton Bar m3 m3 PH-Værdi Klor-Værdi Tjekliste Antal Grader Celcius MWh, kwh 19

20 Manuel aflæsning - simpel Ved en simpel manuel aflæsning kan du udelukkende indtaste den værdi ind du ønsker i systemet og trykke gem og opret journal. Du har mulighed for at vælge det tidspunkt du ønsker i kalenderfunktionen. Kalenderen er automatisk indstillet det tidspunkt, man logger ind såfremt man ikke selv indstiller den. 20

21 Manuel aflæsning - avanceret Ved den avancerede måleraflæsning, kan man naturligvis det samme som man kan på simpel aflæsning. Derudover har man også mulighed for at se yderligere data på den enkelte måler ved at trykke på den. Her får man samtlige tidligere værdier frem og har mulighed for evt. at skjule en værdi, såfremt man har skrevet forkert Ved både den simple og avanceret visning har man mulighed for at sortere i målerne ved at trykke på den blå bjælke. Herefter får man en række valgmuligheder for at søge eller gruppere sine målere. 21

22 Budget Budgettet finder man under menu og i fanen budget. Ligger man et budget øverst i sin struktur vil det nedarves igennem strukturen. Man kan naturligvis også lave budgetter for de enkelte strukturpunkter. I budgettet, skriver man sit budgetterede forbrug for hele året og derefter indtaster man procentvis ind pr. måned hvor meget man forventer at bruge. Det er yderst vigtigt at huske at vælge den rigtige struktur inden man indtaster budgettet. 22

23 Graddage Graddage anvendes i Energy-Line til at sammenligne et års eller en måneds forbrug med foregående års forbrug, uafhængig af vejret. Man kan vælge at bruge Energy-Lines forudfyldte graddage eller man kan vælge selv at udfylde denne, såfremt man har en vejrstation eller lignende ude på sin lokation. Såfremt man ønsker at redigere graddagene, trykker man blot på blyanten ude til højre under menupunktet handlinger. Energy-Line opdateres hver måned med nye graddage. 23

24 Prismodel Under menupunktet prismodel, har man mulighed for at oprette priser for sit forbrug. På den måde kan man se hvad ens energiforbrug koster. Når man opretter en prismodel, vælger man som altid sin struktur først, og trykker derefter på + inde i menuen Prismodel. Herefter kommer ovenstående billede frem, hvor man således vælger hvilken type energi der er tale om, prisen pr. enhed (eksempelvis hvad man skal betale for 1 m3 hvis vi snakker vandforbrug), samt indtaster de eventuelle afgifter man betaler. Derefter gemmes disse data ved at trykke på fluebenet. 24

25 Prismodel Miljø Under menupunktet prismodel kan man oppe til venstre trykke på fanebladet miljø. Gør man det og trykker på + for at oprette, kommer dette billede frem. For at kunne udregne prisen, er det nødvendigt at kende hvor meget CO2 og NOx den enkelte energienhed udleder. Derfor skal der indtaste en udledningsfaktoren for CO2 og NOx. Dette gøres i tons per enhed. Denne faktor kan oplyses af producenten (fjernvarmeværk, EL- selskab). 25

26 Arbejdskalender Klikker man på menupunktet Arbejdskalender vil man få ovenstående billede frem på sin skærm. Her kan man se en månedskalender for den pågældende måned man er i. Man kan selv vælge sin opløsning oppe til højre ved at trykke på fanerne dag, uge, måned eller tidshorisont. Arbejdskalenderen er et redskab til at sørge for, det er de rigtige mennesker der får eventuelle alarmer fra ens målere. Således kan man se hvem der får alarmer på hvilke dage. Det kan være hjælpsomt såfremt der eksempelvis er flere driftsansvarlige for en eller flere ejendomme. 26

27 Arbejdskalender Ny aftale Såfremt man dobbeltklikker på én specifik dag, vil dette billede komme frem. Her har man mulighed for at indtaste i emnefeltet. Eksempelvis: Peter - Vagt eller lignende. Derefter vælger man hvilken bruger der skal have alarmerne i feltet brugere. Slutteligt skriver man start- og sluttidspunkt ind for hvornår alarmerne skal gå til den pågældende bruger. Man har ligeledes mulighed for at lave en gentag funktion, således man på en nem og overskuelig måde kan lægge vagtplaner ind i lang tid fremadrettet. 27

28 Rapporter Under menupunktet rapporter finder man ovenstående side. Her er alle de rapporter man har mulighed for at trække ud. Rapporterne er lavet som default men kan ændres til den opløsning mv. som man ønsker. Som udgangspunkt er der 10 default rapporter, som man efterfølgende kan ændre som man har lyst således man kan få præcis det udtryk man ønsker. De 10 rapporter er: 1) El forbrug med budget for de sidste 2 år 2) Vand forbrug med budget for de sidste 2 år 3) Varme forbrug med budget for de sidste 2 år 4) Målerrapport for de sidste 2 år 5) Kontrolmåler rapport for samme dag 6) Alarmrapport for i går 7) El Strukturrapport for indeværende år 8) El Strukturrapport for indeværende år 9) El Strukturrapport for indeværende år 10) Målerrapport Tællerstand for de sidste 2 år. Alle rapporter beskrives på de efterfølgende sider. Først skal vi dog se på hvordan man selv kan lave sine egne personlige rapporter. 28

29 Personlige rapporter Klikker man på en af rapporternes øverste knap, vender boksen sig om og bliver grøn. Her har man mulighed for at ændre alle de indstillinger man ønsker. Øverst kan man ændre teksten, således at rapporten vil være nem at finde. Man kunne fx skrive El forbrug 1. sal Lars Larsen således man nemt og hurtigt kan finde den rapport igen. Nedenunder vælger man om det er den aktuelle struktur man står i der skal dannes en rapport på eller om det altid er en specfik struktur der skal hentes fra. Derefter vælger man hvilke type måler der er tale om.. Her vil der dukke et stort udvalg af målere frem, samt om man vil se de pågældende hoved-, bi-, proces- eller værdimålere. Herefter vælger man indenfor hvilken periode man ønsker rapporten. Igen vil der være en masse forudfyldte perioder at vælge imellem alternativt kan man selv indtaste til- og fra dato mv. Man kan ligeledes vælge om man vil se tællerstand, forbrug, afvigelser eller strukturer. Samtidig indtaster man om man vil se budgettet eller ej. Under det næstesidste punkt avanceret vælger man om hvis man vil have et akkumuleret eller et graddageskorrigeret forbrug. Slutteligt vælger man selve graftypen, om man vil se forbruget i søljer, kurver, område etc. Når man trykker på fluebenet øverst til højre dannes der en ny rapport. Alternativt trykker man på fortryd knappen ved siden af. OBS: Det kan være en god i dag at skrive tal eller bogstaver (1, 2, 3 4 eller A) B) C)) foran sin rapport, således rapporterne ligger sig i den rækkefølge man ønsker 29

30 1-3) Standardrapport Standardrapporterne 1, 2 og 3, der dækker over el, vand eller varme forbrug med budget over de seneste 2 år, vises som udgangspunkt også på forsiden. Inde i mappen rapporter kan man dog vælge at tage dem fra såfremt man ikke ønsker de skal være på forsiden også. Når man har fået rapporten frem, kan man se forbruget fordelt på månedsbasis og en budgetkurve ovenfor. Som beskrevet i sidste afsnit kan man naturligvis ændre opsætningen således man får præcis det output man ønsker. Ønsker man at få de rå tal frem i stedet klikker man øverst til venstre på knappen Graf data 30

31 1-3) Standardrapport Graf data Under punktet grafdata, får man sine rå data i tal form. Man har øverst oppe en draw-and-drop funktion ved den blå bjælke hvor man kan trække en kolonneoverskrift op for at gruppere dem. Det kunne man typisk gøre hvis man havde trukket en rapport på en masse forskellige målere og ville se hvilke der afveg fra normen. Ligeledes er det muligt at søge efter specifikke data ved at klikke på ikonet ved siden af overskrifterne, for på den måde at søge eksempelvis afvigelser, for at se alle de målerdata der afviger mere en xx procent. 31

32 4) Målerrapport Den sidste af de 4 standardrapporter som ligger på skrivebordet er en såkaldt målerrapport. Når man har trykker på den kommer følgende billede frem på skærmen. Her vælger man den eller de målere man gerne vil se. Det kan være en rigtig fin måde at sammenligne og benchmarke sine målere på. Når man har valgt de målere man gerne vil se og trykker OK, dannes rapporten. Jo flere målere, desto flere grafer og data. Obs.: Det er vigtigt her at man stiller sig rigtigt i strukturen. 32

33 5) Kontrolmålerrapport En kontrolmålerrapport, bruges typisk af svømmebade eller andre der ønsker at tjekke sine automatiske værdier op mod en manuel måling. Ved den manuelle aflæsning på en kontrolmåler, tjekker Energy-Line den indtastede værdi op imod den automatiske værdi, samt op imod en evt. indlagt grænseværdi, således man med det samme får en meddelelse såfremt der er noget galt. I selve kontrolmålerrapporten, kan man her se de automatiske værdier kontra de manuelt indlagte. I ovenstående tilfælde passer værdierne heldigvis, da man kan se de tre søljer som repræsenterer de automatiske værdier, mod den vandrette kurve som er manuelt indtastede værdier. 33

34 6) Alarmrapport Ved dannelsen af en alarmrapport, får man ovenstående skærmbillede frem. Her skal man vælge den eller de målere man ønsker at se en alarmrapport på. Når man har valgt de målere man ønsker at se klikker man OK, og herefter vil man få en rapport der viser de målere der afviger fra deres eget normale forbrug, vist i procent. På den måde har man et redskab til at undersøge hvilke af ens målere man skal have et ekstra fokus på. 34

35 7-9) Strukturrapport I strukturrapporterne har man mulighed for at sammenligne sine afdelinger/bygninger/lokaler med hinanden. I ovenstående tilfælde er der tale om el forbruget i én bygning fordelt på 5 opgange. Her har man mulighed for at se hvem der bruger markant mere eller mindre end gennemsnittet. På den måde har man virkelig mulighed for at benchmarke sine bygninger / afdelinger o.l. med hinanden. Denne rapport er et rigtig godt redskab til at hjælpe den driftsansvarlige med at finde de lavest hængende frugter på en nem måde. 35

36 11) Målerrapport tællerstand Ved en målerrapport tællerstand, har man mulighed for at se hvad den eller de enkelte målere har talt i en given periode. I ovenstående tilfælde har vi valgt 8 forskellige målere for en periode på 10 måneder. Tællerstandsrapporten kan være fin at bruge i forhold til at se hvor en måler starter/slutter. 36

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron IT-AFDELINGEN

Mobil og tablets. Vejledning. Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen Mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 24. juni 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron Norddjurs

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram MinEnergi fsb s energistyringsprogram fsb drift og anlæg / tel 3376 8322 MinEnergi i fsb Boligafdelingernes forbrug af el, vand og varme har stor betydning for ejendommenes driftsøkonomi. Forbrugspriserne

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 1.0 2 Indhold Indledning... 4 Hvad er de nye hjemmesider?... 5 Hvorfor nye hjemmesider?... 5 Hvad kan bestyrelsen bruge sin nye hjemmeside til?... 5 Bestyrelsens

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere