Energy-Line Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energy-Line Brugermanual"

Transkript

1 Energy-Line Brugermanual

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Energy-Line... 3 Hvorfor energiregistrering... 3 Log på Energy-Line... 4 Forside & Menu... 5 Personlig menu... 6 Brugere... 7 Oprettelse/Redigering af bruger Stamoplysninger Struktur Opret eller tilret strukturelement Slet strukturelement Målere Manuel aflæsning - simpel Manuel aflæsning - Avanceret Budget Graddage Prismodel Prismodel - Miljø ArbejdsKalender Arbejdskalender Ny aftale Rapporter Personlige Rapporter ) Standard Rapport ) Standard Rapport - Graf Data ) Målerrapport ) Kontrolmålerrapport ) Alarmrapport ) Strukturrapport ) Målerrapport - Tællerstand

3 Velkommen til Energy-Line Energy-Line er et web-baseret energiregistreringssystem, som giver dig mulighed for at følge og kontrollere forbruget af vand, varme, el, CO 2 forbruget eller andre miljøbelastende stoffer i forhold til dit budget eller andre målsætninger. Nu har du et redskab til at se hvor dine udgifter ryger hen, lave om på det og dermed spare en masse penge! Via energy-line kan du visualisere dit energiforbrug via smartphones, tablets eller infoskærme som er med til at skabe en adfærdsændring hos de ansatte og danner rammen om en grøn profil. Hvorfor Energiregistrering? Det overordnede svar er for at opnå besparelser, men der er mange gode årsager til at registrere og holde styr på sit energiforbrug: Spare 5-20 % pr. år på dit forbrug ved hjælp af adfærdsændringer Få adgang til Energy-Line uanset hvor du er Få apps til iphone & ipad som daglig betjenings værktøj Benchmarke dine bygninger & skabe overblik Få alarmer hvis der er et overforbrug Få en målerovervågning samt identifikation af utætheder/målerfejl Trække rapporter på dit forbrug Få CSR politikken ned på medarbejderniveau Få hjælp til grønne regnskaber / Energiledelse Opsætte en Info screen som giver et hurtigt overblik 3

4 Log på Energy-Line Log på med udleveret brugernavn og adgangskode. Afhængig af den type bruger man er oprettet som vil man have adgang til de dele af systemet man er blevet tildelt. Dette vil blive yderligere belyst i næste afsnit. Når man har logget på vil man blive mødt med sin personlige forside. Såfremt man har glemt sit brugernavn og/eller adgangskode, skal man henvende sig til administrator. 4

5 Forside og Menu Fra forsiden har man mulighed for at tilgå og få informationer om de mest gængse ting. Man kan klikke på menu øverst til venstre og komme ind på alt hvad der er gjort tilgængeligt for ens brugerniveau. I den øverste blå bjælke til venstre kan man altid se hvor man står i strukturen. I midten af samme bjælke er der en infoknap. Såfremt man trykker på den vil man kunne se oplysninger om den bygning/struktur man har valgt. Skal man finde et andet strukturpunkt kan man enten benytte søgefeltet eller trykke på vælg struktur og så vil man kunne se hele sin struktur. Dette beskrives nærmere i afsnittet struktur. Fra de store knapper kan man tilgå sine rapporter, indtaste manuelle værdier, indlægge dokumenter i form af billeder, pdf filer og lignende. De tre nederste knapper er generelle informationsknapper. 5

6 Personlig forside Man kan altid tilrette sin forside således den passer til ens behov. Det gør man ved at markere de knappenåle i menuen og i rapportgenereringen. Når man har markeret disse, vil de komme frem på forsiden som widgets. Der er ingen begrænsninger for hvor mange widgets man ønsker på forsiden. 6

7 Brugere Under Menuen brugere får man følgende billede frem, hvor man kan se brugere i systemet, brugertype etc. Man har mulighed for at redigere brugere (såfremt man har adgang hertil) og kan også oprette en ny bruger ved at trykke på plusset øverst til venstre. 7

8 Oprettelse/Redigering af bruger Ved oprettelse/redigering af en bruger kommer ovenstående popup frem, som man skal udfylde med informationer. Når dette er gjort trykker man på den næste knap strukturniveau. Kunde A Kunde B Kunde C x. xx xy Kunde A Kunde B Kunde C Fra strukturniveau er der tale om en draw and drop aktion. Her skal man således føre de strukturpunkter fra strukturniveauet og over på brugeren. Såfremt brugeren skal have den underliggende struktur med krydser man feltet inkluder understruktur af. Ønsker man at slette nogle af brugerens strukturpunkter fører man blot disse ned til skraldespanden. 8

9 Oprettelse/Redigering af bruger Slutteligt giver man brugeren de tilladelser vedkommende skal have. Denne bruger har eksempelvis ikke adgang til at rette/slette brugere, graddage, budget og prismodeller. Ligeledes har han heller ikke mulighed for at lave avancerede manuelle aflæsninger. 9

10 Stamoplysninger Hvis man fra forsiden i Energy-Line har valgt sin struktur, kan man klikke på info-knappen for at se alle stamdata om den struktur man har valgt. I dette tilfælde har vi valgt et parcelhus i Roskilde, hvor der står beskrevet varmekilde, antal kvadratmeter, energimærkning etc. Man har samtidig mulighed for at ligge filer ind. Eksempelvis billeder af målere, plantegning af bygningen, energimærket, billeder af ejendommen etc. 10

11 Struktur Når man trykker på knappen vælg struktur øverst til højre får man en oversigt over den struktur der hører til ens selskab (som det er bestemt man skal have adgang til). Såfremt man har mange struktur-punkter inde i systemet kan man med fordel lave en søgning i det hvide søgefelt, øverst på siden. 11

12 Opret eller tilret strukturelement Under Menu kan man trykke på knappen struktur. Når man gør dette kan man tilrette de strukturpunkter der allerede er oprettet eller man kan trykke på + og få ovenstående menu frem. Her starter man med at vælge hvor ens nye strukturpunkt skal ind i den overordnede struktur. Det er meget vigtigt man vælger rigtigt her første gang, således man ved hvorledes den samledes struktur er strikket sammen. Herefter vælger man hvad strukturpunktet skal hedde, om det skal have et bygningsnummer og om man ønsker at tilknytte nogle filer til strukturen (det kunne eksempelvis være billeder/plantegninger af bygningen eller lignende). Efterfølgende trykker man på knappen: Bygning 12

13 Opret eller tilret strukturelement Under bygning har man mulighed for at indsætte stamdata omkring bygningen samt kontaktoplysninger. Derudover har man mulighed for at skrive egne bemærkninger/kommentarer i det frie tekstfelt. Herefter trykker man på knappen: Kontaktperson 13

14 Opret eller tilret strukturelement Under kontaktperson har man mulighed for at skrive navnet på den overordnede driftschef eller lignende for bygningen. Efterfølgende trykker man på fluebenet nederst til venstre og strukturpunktet er oprettet. 14

15 Slet strukturelement Såfremt man ønsker at slette et strukturpunkt, er det vigtigt at man vælger under hvilken struktur man vil slette det givne punkt, inden man går ind i strukturmenuen. Når man har valgt under hvilken overordnet struktur kan man vælge de punkter der ligger under. Her trykker man blot på krydset på det givne punkt og trykker OK. 15

16 Målere En måler er mindste enhed i Energy-Line. Måleren giver de informationer, som skal bruges til rapporter mv. Der er en masse forskellige typer målere. I Energy-Line skelner vi mellem: 1. Automatiske Målere 2. Manuelle Målere 3. Beregnede Målere Målerne har altid følgende egenskaber: de har et navn de tilhører en bestemt forbrugstype og de tilhører en bestemt måler art Ad 1) En automatisk måler er en måler der uden menneskelig hjælp sender data ind i Energy-Line. Det kan være alt fra en CO 2 måler til en Gas måler til en el måler mv. som kan være en automatisk måler Ad 2) En manuel måler er en måler der med menneskelig hjælp sender data ind i Energy-Line. Værdierne indtastes i Energy-Lines funktion: Manuelle Aflæsninger som beskrives senere. En manuel måler kan være mange ting: - En almindelig måler, som eksempelvis kunne være en måler der måler el- vand- varme etc., hvor man aktivt indtaster den målerstand der står på måleren. - En opgavemåler, hvor man sætter et flueben fra en given opgave man har lavet. I svømmehallen kan det være man skal tjekke kulfiltret, i andelsforeningen kan det være man skal slå græsset etc. - En kontrolmåler, hvor man manuelt indtaster værdien af en given måler, som derefter aktivt tjekker op imod en grænseværdi eller en anden automatisk værdi. Et eksempel på en kontrolmåler er en PH-værdi måling af vandet i en svømmehal. 16

17 Ad 3) En beregnet (virtuelle) måler, er en måler som får sine data fra en eller flere målere ved hjælp af en formel. Udtrykket beregnet måler antyder, at der her er tale om en måler, der ikke eksisterer i fysisk forstand, men som indeholder en beregnet værdi. En beregnet måler bruges ofte for at spare omkostningerne ved oprettelsen af en rigtig måler. Beregnede målere kan enten optræde som hovedmålere eller som bimålere. Man kan sige, at beregnet måler, anvender udelukkende automatiske og manuelle målere. Almindelige beregningsudtryk kan anvendes. En beregnet måler, er opbygget sådan, at den kan anvende alle de målere som man ønsker, i sin formel. Det kræver naturligvis at man har ret til at se den eller de målere, som man ønsker at bruge. Dette styreres af dine bruger rettigheder. Nedenfor et eksempel på en situation, hvor man kunne anvende en formel i den beregnede måler Hovedbygning Bygning 3 Det kunne eksempelvis også være i en situation hvor man ønsker at beregne afkølingen på sit varme anlæg, eller måske vil jeg gerne vide hvordan er virkningsgraden i min varmt vandproduktion. Leverer mine solceller det der er blevet lovet o.s.v. Enhver måler tilhører en struktur, og alle strukturer kan indeholde målere undtagen kunden, som ikke kan have målere direkte under sig. Målerne udgør ikke et ekstra hierarkisk niveau. 17

18 Hovedmålere Hovedmålere er ofte målere, der opsummerer mængden af det medie, der kommer fra energileverandøren, f.eks. vand, elektricitet, brændsel (fyringsolie, gas osv.) eller fjernvarme. Bimålere En bimåler opsummerer en delmængde af totalen fra den højere placerede hovedmåler. Alle bimålernes samlede forbrugstal kan derfor ikke overstige den tilhørende hovedmålers forbrugstal. Bimålernes samlede forbrugstal er ofte lavere end den tilhørende hovedmålers forbrugstal, fordi man - f.eks. af sparehensyn - ikke nødvendigvis har installeret bimålere for alle de energiformer, som hovedmåleren dækker. Medier Begrebet medie bruges til at beskrive den fysiske enhed, der løber gennem og registreres af måleren. Her er nogle eksempler på medier: vand, elektricitet, fyringsolie, træflis, brænde, fjernvarme. Der er i forvejen defineret en række forskellige standardmedier. For nemheds skyld kaldes temperaturer og driftstimer også medier. Når du opretter en måler, skal du samtidig definere, hvilket medie der skal måles. Mediegrupper En mediegruppe dækker de medier, der skal vises rapporterne. Eftersom strukturrapporterne viser informationer på et højere niveau end målerrapporter, er det praktisk at gruppere visse medier og kun vise de samlede værdier i rapporterne. Det er til dette formål, mediegrupperne anvendes. Nedenfor ses nogle eksempler på, hvordan medier kan tildeles en mediegruppe: Elektricitet Vand Fjernvarme Tung fyringsolie Let fyringsolie Naturgas Flaskegas Biogas Brænde Træflis Elektricitet Vand Varme Fyringsolie Gas Biomasse Måleenheder: Det er muligt at oprette nedenstående måleenheder, hvad enten der er tale om en automatisk- manueleller beregnet måler: 18

19 Målertype El Vand Varme Co2 Tryk Gas Olie PH Klor Opgave Antal Afkøling Ventilation Typisk visning i Energy-Line MWh, kwh m3 kwh / m3 Ton Bar m3 m3 PH-Værdi Klor-Værdi Tjekliste Antal Grader Celcius MWh, kwh 19

20 Manuel aflæsning - simpel Ved en simpel manuel aflæsning kan du udelukkende indtaste den værdi ind du ønsker i systemet og trykke gem og opret journal. Du har mulighed for at vælge det tidspunkt du ønsker i kalenderfunktionen. Kalenderen er automatisk indstillet det tidspunkt, man logger ind såfremt man ikke selv indstiller den. 20

21 Manuel aflæsning - avanceret Ved den avancerede måleraflæsning, kan man naturligvis det samme som man kan på simpel aflæsning. Derudover har man også mulighed for at se yderligere data på den enkelte måler ved at trykke på den. Her får man samtlige tidligere værdier frem og har mulighed for evt. at skjule en værdi, såfremt man har skrevet forkert Ved både den simple og avanceret visning har man mulighed for at sortere i målerne ved at trykke på den blå bjælke. Herefter får man en række valgmuligheder for at søge eller gruppere sine målere. 21

22 Budget Budgettet finder man under menu og i fanen budget. Ligger man et budget øverst i sin struktur vil det nedarves igennem strukturen. Man kan naturligvis også lave budgetter for de enkelte strukturpunkter. I budgettet, skriver man sit budgetterede forbrug for hele året og derefter indtaster man procentvis ind pr. måned hvor meget man forventer at bruge. Det er yderst vigtigt at huske at vælge den rigtige struktur inden man indtaster budgettet. 22

23 Graddage Graddage anvendes i Energy-Line til at sammenligne et års eller en måneds forbrug med foregående års forbrug, uafhængig af vejret. Man kan vælge at bruge Energy-Lines forudfyldte graddage eller man kan vælge selv at udfylde denne, såfremt man har en vejrstation eller lignende ude på sin lokation. Såfremt man ønsker at redigere graddagene, trykker man blot på blyanten ude til højre under menupunktet handlinger. Energy-Line opdateres hver måned med nye graddage. 23

24 Prismodel Under menupunktet prismodel, har man mulighed for at oprette priser for sit forbrug. På den måde kan man se hvad ens energiforbrug koster. Når man opretter en prismodel, vælger man som altid sin struktur først, og trykker derefter på + inde i menuen Prismodel. Herefter kommer ovenstående billede frem, hvor man således vælger hvilken type energi der er tale om, prisen pr. enhed (eksempelvis hvad man skal betale for 1 m3 hvis vi snakker vandforbrug), samt indtaster de eventuelle afgifter man betaler. Derefter gemmes disse data ved at trykke på fluebenet. 24

25 Prismodel Miljø Under menupunktet prismodel kan man oppe til venstre trykke på fanebladet miljø. Gør man det og trykker på + for at oprette, kommer dette billede frem. For at kunne udregne prisen, er det nødvendigt at kende hvor meget CO2 og NOx den enkelte energienhed udleder. Derfor skal der indtaste en udledningsfaktoren for CO2 og NOx. Dette gøres i tons per enhed. Denne faktor kan oplyses af producenten (fjernvarmeværk, EL- selskab). 25

26 Arbejdskalender Klikker man på menupunktet Arbejdskalender vil man få ovenstående billede frem på sin skærm. Her kan man se en månedskalender for den pågældende måned man er i. Man kan selv vælge sin opløsning oppe til højre ved at trykke på fanerne dag, uge, måned eller tidshorisont. Arbejdskalenderen er et redskab til at sørge for, det er de rigtige mennesker der får eventuelle alarmer fra ens målere. Således kan man se hvem der får alarmer på hvilke dage. Det kan være hjælpsomt såfremt der eksempelvis er flere driftsansvarlige for en eller flere ejendomme. 26

27 Arbejdskalender Ny aftale Såfremt man dobbeltklikker på én specifik dag, vil dette billede komme frem. Her har man mulighed for at indtaste i emnefeltet. Eksempelvis: Peter - Vagt eller lignende. Derefter vælger man hvilken bruger der skal have alarmerne i feltet brugere. Slutteligt skriver man start- og sluttidspunkt ind for hvornår alarmerne skal gå til den pågældende bruger. Man har ligeledes mulighed for at lave en gentag funktion, således man på en nem og overskuelig måde kan lægge vagtplaner ind i lang tid fremadrettet. 27

28 Rapporter Under menupunktet rapporter finder man ovenstående side. Her er alle de rapporter man har mulighed for at trække ud. Rapporterne er lavet som default men kan ændres til den opløsning mv. som man ønsker. Som udgangspunkt er der 10 default rapporter, som man efterfølgende kan ændre som man har lyst således man kan få præcis det udtryk man ønsker. De 10 rapporter er: 1) El forbrug med budget for de sidste 2 år 2) Vand forbrug med budget for de sidste 2 år 3) Varme forbrug med budget for de sidste 2 år 4) Målerrapport for de sidste 2 år 5) Kontrolmåler rapport for samme dag 6) Alarmrapport for i går 7) El Strukturrapport for indeværende år 8) El Strukturrapport for indeværende år 9) El Strukturrapport for indeværende år 10) Målerrapport Tællerstand for de sidste 2 år. Alle rapporter beskrives på de efterfølgende sider. Først skal vi dog se på hvordan man selv kan lave sine egne personlige rapporter. 28

29 Personlige rapporter Klikker man på en af rapporternes øverste knap, vender boksen sig om og bliver grøn. Her har man mulighed for at ændre alle de indstillinger man ønsker. Øverst kan man ændre teksten, således at rapporten vil være nem at finde. Man kunne fx skrive El forbrug 1. sal Lars Larsen således man nemt og hurtigt kan finde den rapport igen. Nedenunder vælger man om det er den aktuelle struktur man står i der skal dannes en rapport på eller om det altid er en specfik struktur der skal hentes fra. Derefter vælger man hvilke type måler der er tale om.. Her vil der dukke et stort udvalg af målere frem, samt om man vil se de pågældende hoved-, bi-, proces- eller værdimålere. Herefter vælger man indenfor hvilken periode man ønsker rapporten. Igen vil der være en masse forudfyldte perioder at vælge imellem alternativt kan man selv indtaste til- og fra dato mv. Man kan ligeledes vælge om man vil se tællerstand, forbrug, afvigelser eller strukturer. Samtidig indtaster man om man vil se budgettet eller ej. Under det næstesidste punkt avanceret vælger man om hvis man vil have et akkumuleret eller et graddageskorrigeret forbrug. Slutteligt vælger man selve graftypen, om man vil se forbruget i søljer, kurver, område etc. Når man trykker på fluebenet øverst til højre dannes der en ny rapport. Alternativt trykker man på fortryd knappen ved siden af. OBS: Det kan være en god i dag at skrive tal eller bogstaver (1, 2, 3 4 eller A) B) C)) foran sin rapport, således rapporterne ligger sig i den rækkefølge man ønsker 29

30 1-3) Standardrapport Standardrapporterne 1, 2 og 3, der dækker over el, vand eller varme forbrug med budget over de seneste 2 år, vises som udgangspunkt også på forsiden. Inde i mappen rapporter kan man dog vælge at tage dem fra såfremt man ikke ønsker de skal være på forsiden også. Når man har fået rapporten frem, kan man se forbruget fordelt på månedsbasis og en budgetkurve ovenfor. Som beskrevet i sidste afsnit kan man naturligvis ændre opsætningen således man får præcis det output man ønsker. Ønsker man at få de rå tal frem i stedet klikker man øverst til venstre på knappen Graf data 30

31 1-3) Standardrapport Graf data Under punktet grafdata, får man sine rå data i tal form. Man har øverst oppe en draw-and-drop funktion ved den blå bjælke hvor man kan trække en kolonneoverskrift op for at gruppere dem. Det kunne man typisk gøre hvis man havde trukket en rapport på en masse forskellige målere og ville se hvilke der afveg fra normen. Ligeledes er det muligt at søge efter specifikke data ved at klikke på ikonet ved siden af overskrifterne, for på den måde at søge eksempelvis afvigelser, for at se alle de målerdata der afviger mere en xx procent. 31

32 4) Målerrapport Den sidste af de 4 standardrapporter som ligger på skrivebordet er en såkaldt målerrapport. Når man har trykker på den kommer følgende billede frem på skærmen. Her vælger man den eller de målere man gerne vil se. Det kan være en rigtig fin måde at sammenligne og benchmarke sine målere på. Når man har valgt de målere man gerne vil se og trykker OK, dannes rapporten. Jo flere målere, desto flere grafer og data. Obs.: Det er vigtigt her at man stiller sig rigtigt i strukturen. 32

33 5) Kontrolmålerrapport En kontrolmålerrapport, bruges typisk af svømmebade eller andre der ønsker at tjekke sine automatiske værdier op mod en manuel måling. Ved den manuelle aflæsning på en kontrolmåler, tjekker Energy-Line den indtastede værdi op imod den automatiske værdi, samt op imod en evt. indlagt grænseværdi, således man med det samme får en meddelelse såfremt der er noget galt. I selve kontrolmålerrapporten, kan man her se de automatiske værdier kontra de manuelt indlagte. I ovenstående tilfælde passer værdierne heldigvis, da man kan se de tre søljer som repræsenterer de automatiske værdier, mod den vandrette kurve som er manuelt indtastede værdier. 33

34 6) Alarmrapport Ved dannelsen af en alarmrapport, får man ovenstående skærmbillede frem. Her skal man vælge den eller de målere man ønsker at se en alarmrapport på. Når man har valgt de målere man ønsker at se klikker man OK, og herefter vil man få en rapport der viser de målere der afviger fra deres eget normale forbrug, vist i procent. På den måde har man et redskab til at undersøge hvilke af ens målere man skal have et ekstra fokus på. 34

35 7-9) Strukturrapport I strukturrapporterne har man mulighed for at sammenligne sine afdelinger/bygninger/lokaler med hinanden. I ovenstående tilfælde er der tale om el forbruget i én bygning fordelt på 5 opgange. Her har man mulighed for at se hvem der bruger markant mere eller mindre end gennemsnittet. På den måde har man virkelig mulighed for at benchmarke sine bygninger / afdelinger o.l. med hinanden. Denne rapport er et rigtig godt redskab til at hjælpe den driftsansvarlige med at finde de lavest hængende frugter på en nem måde. 35

36 11) Målerrapport tællerstand Ved en målerrapport tællerstand, har man mulighed for at se hvad den eller de enkelte målere har talt i en given periode. I ovenstående tilfælde har vi valgt 8 forskellige målere for en periode på 10 måneder. Tællerstandsrapporten kan være fin at bruge i forhold til at se hvor en måler starter/slutter. 36

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning....7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Montage Energiledelses Software

Montage Energiledelses Software Montage Energiledelses Software Montage er det mest avancerede software til at optimere energiforbruget, mindske spild og reducere omkostninger Scanenergi Solutions A/S Birkemose Allé 33 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere