Karakteropslag dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakteropslag dato:"

Transkript

1 Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014 Fra kl Til kl Eksamenslokale: Finlandsgade 8, Bygn , 8200 Aarhus N Tilladte hjælpemidler: Alle herunder batteridrevet pc som opslagsværk Materiale, der udleveres til eksaminanden: Intet ud over opgaveteksten Karakteropslag dato: senest 30. juni 2014

2 Opgave 1 Anders Andersen var ansat som salgsdirektør i virksomheden Sønderjysk Salg. Virksomheden var ejet af Dorte Dun, der tillige var administrerende direktør. Virksomheden var beliggende i Sønderborg, hvor Dorte og Anders også boede. Anders var kæreste med Beate Buus, der af skattemæssige årsager boede i Flensborg, men var dansk statsborger. Dorte Dun havde et voldsomt temperament, men havde et godt forhold til såvel Anders som Beate. I sommeren 2013 havde Anders og Beate ikke fået bestilt ferie. Dorte tilbød derfor, at de kunne låne hendes luksus sommerhus i Hjørring i to uger. Det var de meget glade for og takkede straks ja. Den sidste aften i ferien var Anders og Beate blevet noget fulde og ville se, om en stenfigur af en and kunne svømme i spabadet. Det resulterede i, at figuren slog hul i bunden af spabadet. De blev flove over det skete, men turde ikke umiddelbart sige det til Dorte. Da Dorte ugen efter begyndte sin ferie i sommerhuset, opdagede hun hullet og blev meget sur. Hun kørte straks tilbage til Sønderborg, hvor hun bortviste Anders fra arbejdet på grund af episoden. Hun mente, det var et alvorligt tillidsbrud og umuliggjorde et fremtidigt samarbejde. Anders undskyldte, at de ikke havde fortalt Dorte om hullet. Hun fastholdt imidlertid bortvisningen. Samtidig krævede hun, at han skulle betale for udskiftningen af spabadet. Da det var et specialbygget og indmuret spabad, anslog hun, at det ville koste kroner. Anders mente ikke, at det kunne være så dyrt. Han ville derfor ikke anerkende kravet. Han syntes også, at Dorte burde have en forsikring, der dækkede. Anders mente ligeledes, at bortvisningen var en overreaktion, og derfor ville han kræve erstatning for uberettiget fyring. I ansættelsesaftalen var der en aftale om, at enhver tvist skulle afgøres ved voldgift. Dorte udtog stævning mod Anders ved Retten i Sønderborg med påstand om betaling af kroner for det ødelagte spabad. I svarskriftet påstod Anders frifindelse, fordi de havde været fulde, og fordi Dorte burde have en forsikring, og derfor selv var skyld i tabet. Desuden påstod han frifindelse under henvisning til, at han havde et modkrav fra bortvisningen. Og dette krav oversteg efter hans opfattelse klart Dortes krav. Dorte protesterede mod inddragelse af krav fra ansættelsesaftalen, da der var aftalt voldgift for disse spørgsmål. Anders anlagde umiddelbart herefter voldgiftssag i overensstemmelse med ansættelsesaftalen med påstand om betaling af seks måneders løn for uberettiget bortvisning. Dorte påstod i svarskriftet for voldgiftsretten sagen afvist. Hun begrundede dette med, at Anders havde gjort det samme krav gældende i retssagen. Spørgsmål 1. Kan Retten i Sønderborg tage hensyn til modkravet ved sagens afgørelse? 2. Skal voldgiftsretten afvise sagen på grund af, at kravet tillige er gjort gældende i retssagen? 3. Er der værneting i Danmark efter Domsforordningens artikel 22, hvis Dorte ønsker at

3 sagsøge Beate for krav om erstatning for spabadet? 4. Er der på andet grundlag værneting for Dorte til at sagsøge Beate selvstændigt i Danmark?

4 Opgave 2 Hansen skulle bruge en kopimaskine og en farveprinter i sin virksomhed, og han kontaktede derfor selskabet Shark IT A/S, der ligesom Hansen havde kontorer i Aarhus. Han talte med Jensen, der ejede samtlige aktier i Shark IT, der ikke i øvrigt havde ansatte, og der blev efterfølgende afholdt et møde. Hansen bestemte sig for en Tabiba 3000 SL og en Tabiba 7000 XT. Det var en dyr løsning, og de drøftede derfor forskellige muligheder for finansiering, før Hansen endte med at vælge leasing. Jensen fortalte, at han samarbejdede med det tyske leasingselskab Landen GmbH, der havde kontorer i Hamburg, så han kunne repræsentere Landen i forbindelse med aftalens indgåelse. Hansen underskrev således en leasingaftale med det tyske selskab, og da de to maskiner dagen efter blev leveret til Hansens kontorer i Aarhus, underskrev han en leverancegodkendelse som dokumentation for at have modtaget en kontraktmæssig ydelse. Jensen havde i forbindelse med leveringen nogle ekstra dokumenter med ifølge Jensen ekstra kopier af leasingaftalen som Hansen underskrev uden at læse dem. Det var i stedet en leasingaftale mellem Hansen og det amerikanske leasingselskab Brooker Inc., der havde kontorer i Boston, og en leverancegodkendelse stilet til Brooker. Leasingaftalen og leverancegodkendelsen omfattede de samme maskiner, som indgik i aftalen mellem Hansen og Landen. Jensen sendte efterfølgende leasingaftalerne og leverancegodkendelserne til henholdsvis Landen i Tyskland og Brooker i Boston. De to selskaber betalte begge købsprisen for maskinerne til Shark IT. Dette indebar ifølge aftalerne mellem Shark IT og de to selskaber, at ejendomsretten til maskinerne overgik til henholdsvis Landen og Brooker, der ifølge leasingaftalerne med Hansen leasede dem ud til ham. Shark IT fik således pengene for maskinerne to gange. Hansen skulle ifølge aftalerne betale en månedlig leasingydelse på kroner. Han fik sidst i januar 2012 først en opkrævning fra Landen og et par dage senere en opkrævning fra Brooker på en leasingydelse på kroner, der skulle betales den 1. februar Hansen kontaktede sin advokat, og efter en længere korrespondance med Landens og Brookers advokater rådede han Hansen til hverken at betale til Landen eller Brooker, idet begge selskaber hævdede at have ejendomsretten til maskinerne. Landen indleverede kort tid efter en stævning ved Retten i Aarhus med påstand om betaling af kroner samt maskinernes udlevering. Selskabet gjorde gældende, at Hansen havde misligholdt leasingaftalen, idet han ikke havde betalt leasingydelsen. Påstanden var i henhold til aftalen opgjort efter almindelige principper for leasingaftalers opgørelse i forbindelse med misligholdelse. Hansens advokat indleverede rettidigt svarskrift med påstand om frifindelse. Han gjorde gældende, at Landen måtte bære risikoen for det forhold, at selskabets ejendomsret til maskinerne var bestridt, og at Hansen derfor var berettiget til at hæve aftalen. Han tilføjede om bevisførelsen bl.a. følgende:

5 Sagsøgte ønsker at afhøre Jensen som vidne om samtlige omstændigheder forbundet med indgåelsen af de to leasingaftaler. Hansens advokat indleverede samtidig en stævning mod Shark IT ved Retten i Aarhus. Han påstod Shark IT tilpligtet at friholde Hansen for ethvert beløb, som han blev dømt til at betale til Landen, idet Jensen havde handlet svigagtigt i forbindelse med leasingaftalens indgåelse. Shark IT indleverede rettidigt svarskrift med påstand om frifindelse, idet selskabet bl.a. gjorde gældende, at der ikke var grundlag for at pålægge et erstatningsansvar. Det tilføjede om bevisførelsen, at Jensen nægtede at afgive forklaring under hovedforhandlingen. Hansen flyttede herefter til København med sin virksomhed, idet han havde fået en stor kunde i København og i øvrigt havde brug for nye lokaler. Da han ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op med kopimaskinen og farveprinteren, blev de opmagasineret hos firmaet Bunker Storage i Aarhus. Sagerne blev kumuleret for Retten i Aarhus, og hovedforhandlingen blev i forbindelse med den samlede sags forberedelse berammet til den 28. februar Landen indleverede den 5. januar 2013 en stævning mod Brooker ved Retten i Aarhus med påstand om, at Brooker tilpligtedes at anerkende, at Landen havde ejendomsretten til kopimaskinen og farveprinteren. Landen anmodede retten om at kumulere sagen med de i forvejen verserende sager om de omhandlede maskiner. Landen oplyste endvidere i stævningen, at det anlagde sagen nu, idet Brooker i december 2012 havde anlagt en sag mod Landen ved Retten i Boston, hvor det gjorde gældende, at ejendomsretten til maskinerne tilkom det amerikanske selskab. Brooker indleverede rettidigt et svarskrift med påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse. Det gjorde i forbindelse med påstanden om afvisning gældende, at der ikke var værneting for sagen i Danmark. Retten anmodede om bemærkninger til de processuelle spørgsmål. Hansens advokat protesterede mod anmodningen om kumulation: Det er særdeles belastende for min klient at blive mødt med så stort et krav. Det er blevet vanskeligere at skaffe finansiering, og han har derfor ikke kunnet ekspandere så kraftigt, som han i øvrigt har mulighed for at gøre. Det er derfor afgørende for min klient, at sagen afsluttes så hurtigt som muligt. Da parterne ikke i øvrigt havde bemærkninger, afsagde retten følgende: Kendelse: Da der er værneting for Landens sag mod Brooker i Danmark, og betingelserne for kumulation er opfyldt

6 Bestemmes: Påstanden om afvisning tages ikke til følge, og sagerne behandles sammen. Spørgsmål 1. Er der værneting for Landens sag mod Brooker i Danmark? 2. Er rettens afgørelse om kumulation rigtig? Det skal i forbindelse med dette spørgsmåls besvarelse lægges til grund, at der er værneting for Landens sag mod Brooker i Danmark. 3. Kræver det en tilladelse, såfremt Brooker og Hansen ønsker at appellere rettens kendelse? 4. Kan retten pålægge Jensen at afgive forklaring?

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning.

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning. 2 Opgave 1 Den danske bank Trader A/S, der havde sit hovedsæde i Århus, sponsorerede et cykelhold Team Trader, der skulle deltage i det årlige cykelløb fra Hamburg til Århus. Banken forhandlede på det

Læs mere

Civilproces Sommer 2012

Civilproces Sommer 2012 Civilproces Sommer 2012 Opgave 1 Sukkersød ApS drev virksomhed med fremstilling og salg af slik. Selskabet var ejet 100 % af Anders Andersen, der også var bestyrelsesformand i selskabet. Selskabet havde

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på 1 København, den 28. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 21. september 2009. Klagen angår spørgsmålet, om klager

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!!

NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!! BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2012-2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere