STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab"

Transkript

1 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 status_2009.indd 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Bestyrelse... 4 Specifikke sygdomsgrupper... 5 De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - CMPNs)... 5 Kronisk Myeloid Leukæmi... 9 Hypereosinofilt syndrom og Systemisk Mastocytose Myelodysplastisk syndrom Patologigruppen Molekylærbiologi status_2009.indd 2

3 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Forord I 2008 udgav Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) en Status - og Årsrapport, hvori gruppens aktiviteter i de foregående år, samt i 2008, blev beskrevet. I år har vi valgt at genudsende denne Status - og Årsrapport sammen med Årsrapporten 2009, idet 2008-versionen detaljeret beskriver DSKMS fortsatte udvikling gennem årene en udvikling, som er accelereret i Således har som de øvrige år - været præget af et meget stort engagement blandt medlemmerne med mange aktiviteter indenfor de kroniske myeloide sygdomme. Vedrørende de forskellige aktiviteter henviser jeg til rapporterne fra de respektive arbejdsgrupper, men to områder fortjener særlig omtale. Som nævnt andet sted er vi kommet i mål med to meget vigtige projekter etablering af den kliniske database og gruppens hjemmeside. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke kollegaer for den meget store og flotte indsats, der er ydet i forbindelsen med etableringen af disse vigtige værktøjer. De halvårlige møder i DSKMS har som tidligere haft stor mødedeltagelse med en betydelig og meget vigtig tværfaglig brobygning mellem klinikere, hæmatopatologer og molekylærbiologer. Mødeformen har vi ændret således, at møderne fremover bliver bygget op omkring temaer indenfor de sygdomsspecifikke grupper. Møderne indledes med en kort statusrapport fra de respektive grupper, hvorefter der er indlæg om aktuelle forskningsprojekter ved yngre kolleger indenfor området (ideudveksling / brobygning etc.) samt et oversigtsforedrag ved senior forsker og om eftermiddagen desuden indlæg ved andre inviterede (udenlandske) foredragsholdere. Afslutningsvis på temadagen er en kort gennemgang af status for aktiverede projekter og præsentation af nye forskningsprojekter. Vi debuterede med stor succes med et sådant MDS-temamøde i efteråret, hvor yngre læger fremlagde og diskuterede deres forskningsprojekter. Kirsten Grønbæk holdt et meget inspirerende foredrag vedr. epigenetik og om eftermiddagen var der bl.a. indlæg ved inviterede svenske kolleger indenfor MDS-forskning. DSKMS har fået ny sekretær. Thomas Stauffer Larsen takkes for en meget flot indsats gennem årene ikke mindst ved udarbejdelsen af Status - og Årsrapporten Ny sekretær er Christen Lykkegaard Andersen. I 2009 er DSKMS også blevet rigere vi har fået en kasserer. Fremover har Hanne Vestergaard det meget ærefulde hverv som DSKMS kasserer. Samtidig træder Hanne ind i DSKMS bestyrelse og erstatter her Johan Lanng Nielsen. 3 status_2009.indd 3

4 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Afslutningsvis vil jeg gerne takke nedenstående deltagere for udarbejdelse af Årsrapporten 2009: Reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet Reservelæge ph.d. Thomas Stauffer Larsen, Vejle Sygehus Overlæge ph.d. Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital Overlæge dr.med. Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Overlæge ph.d. Jesper Stentoft, Århus Universitetshospital Klinikchef, overlæge dr.med. Lars Kjeldsen, Rigshospitalet Overlæge ph.d. Mette Skov Holm, Århus Universitetshospital Overlæge ph.d. Peter Nørgaard, Herlev Hospital Ledende molekylærbiolog Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Vi glæder os meget til at fortsætte det frugtbare og inspirerende samarbejde i Med venlig hilsen Hans Carl Hasselbalch Formand for Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. Bestyrelse Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet - sekretær Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital - kasserer Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Torben Mourits-Andersen, Esbjerg Sygehus Dorthe Rønnov Jessen, Roskilde Sygehus Henrik Mertz, Aalborg Sygehus Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Suppleanter Lars Kjeldsen, Rigshospitalet Morten Krogh Jensen, Herlev Hospital 4 status_2009.indd 4

5 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Specifikke Sygdomsgrupper De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - CMPNs) Hans Carl Hasselbalch, Thomas Stauffer Larsen og Christen Lykkegaard Andersen I Status - og Årsrapport 2008 blev gruppens aktiviteter siden stiftelsen i 2005 samt i 2008 beskrevet. I rapporten blev også skitseret gruppens fokusområder i 2009, som bla. omhandlede etablering af klinisk database egnet til forskning samt hjemmeside for de kroniske myeloide sygdomme. Det er meget glædeligt, at begge disse meget vigtige delmål er nået den kliniske database er nu klar til at dataregistrere og hjemmesiden for DSKMS, er stort set færdig og forventes at blive luftbåren indenfor meget kort tid. Et andet delmål har været oprettelsen af biobank for DSKMS. Arbejdet hermed har været nedprioriteret som følge af andre aktiviteter i gruppen, men vi har Biobank som eet af satsningsområderne for Det overvejes at etablere en Dansk Biobank for De Kroniske Myeloide Sygdomme efter samme skabelon som Dansk Biobank for Myelomatose. Alternativet eller sideløbende er overvejet opkobling på Den Danske CancerBiobank. Som omtalt af Niels Pallisgaard er Danmark repræsenteret i et nyt Europæisk Netværk (COST BM0902) Network of Experts in the Diagnosis of Myeloproliferative Disorders (MPD) hvor Niels Pallisgaard og Hans Hasselbalch sidder i styregruppen. Fire arbejdsgrupper er etableret. Eet af arbejdsområderne er standardisering af JAK2 V617F-analysen og samarbejde om de sjældne mutationer. Netværket råder over nogle få Short Term Scientific Mission udvekslingsstipendier, der kan søges af yngre forskere. Vedr. aktiverede protokoller er der aktuelt følgende: Efficacy and Safety of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera Et investigator-initieret multicenterstudie med inklusion af 60 patienter fra 18 centre i Sverige, UK, Holland og Danmark. I skrivende stund er 20 patienter inkluderet, heraf 10 fra DK. Præliminære behandlingsresultater er meget lovende vorinostat normaliserer hos de fleste patienter leuko - og trombocyttallene indenfor uger og behovet for venesektioner ophører hos PV-patienter. Hos en patient med PV og meget stor milt sås indenfor uger markant reduktion i miltstørrelsen. Hudkløe aftager eller ophører helt. Bivirkninger omfatter hårudtynding/hårtab (n=2), hvorfor én af patienterne ønskede at ophøre med behandlingen. Neuropati er set hos én patient og medførte behandlingsophør. Diaré er registreret hos 2 patienter, men er aftaget/svundet ved dosisreduktion til mg. Selv på reduceret dosis er blodtallene fremdeles normale. Én PV-patient ophørte med behandling på grund af dyb flebotrombose, som opstod på et tidspunkt, hvor hct-værdien, leuko - og trombocyttallene var normale. Reversibel stigning i plasma-kreatinin indenfor normalområdet er registreret hos to patienter er observeret moderat forhøjede plasma kreatininværdier, som motiverede behandlingspause, respektiv dosisreduktion. Herefter er plasma-kreatiniværdier reverteret til udgangsværdier. 5 status_2009.indd 5

6 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Fraset UK har alle lande nu indledt patientinklusion UK forventer at opstarte meget snart. Alle patienter får taget blodprøver fra til molekylærbiologiske studier, herunder bl.a. globale genekspressions/epigenomstudier, mirnas og immuncellestudier for derigennem at indhente ny viden om prædiktive markører for behandlingsrespons samt om vorinostats øvrige virkningsmekanismer, herunder stoffets immunmodulerende egenskaber. Flere patienter har rapporteret om betydelig bedring i almenbefindende med mere energi mindre træthed. Måske denne effekt afspejler stoffets potente antiinflammatoriske egenskaber i lighed med den reduktion af hypermetabole symptomer, som ses under behandling med JAK2-inhibitorer. På grund af de meget lovende præliminære behandlingsresultater er udarbejdet 2 amendments til protokollen i det ene beskrives, at vi ønsker at udvide behandlingsperioden for responderende patienter for at kunne evaluere vorinostats Long-Term Efficacy and Safety Profile. Det betyder, at der fra det tidspunkt, hvor protokollen er blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Etisk Komite, er free drug til de patienter, som responderer på behandlingen. Længden af evalueringsperioden afhænger af udfaldet af den interne bedømmelsen af årlige rapporter til MSD. Det andet amendment omfatter udvidelse af protokollen med myelofibrosepatienter med store milte med henvisning til, at vorinostat har medført en meget hurtig miltreduktion hos en PV-patient med stor milt. Begge amendments er netop blevet godkendt i US og vil snarest blive indsendt til Lægemiddelstyrelsen og Etisk Komite. Nordic IFN-alpha2-Study Dette studie blev igangsat på dansk initiativ i Baggrunden herfor er de enestående behandlingsresultater som er opnået hos danske patienter i langtidsbehandling med IFN-alpha2b (> 5 år), hvor vi har set komplette (< 1 % muterede alleler) molekylærbiologiske remissioner med normalisering af knoglemarven også efter, at patienterne er ophørt med behandlingen (foreløbig observationsperiode 24 mdr). IFN-alpha2 er således i stand til at inducere minimal residual disease eller operational cure hos en subgruppe af patienterne en historisk milepæl og et enestående gennembrud i behandlingen af denne patientgruppe. I studiet kan indgå alle patienter, som har været i IFN-alpha2- behand ling > 1 år. Studiets design er meget simpelt, idet patienterne efter informeret samtykke skal indkaldes til nye blodprøver inklusiv JAK2V617F-analyse samt eventuelt knoglemarvsbiopsi. JAK2V617F analysen bliver også foretaget på arkivmarvmateriale. I alt er 35 patienter inkluderet alle danske og overvejende fra Odense, Rigshospitalet og Herlev. Vi håber meget, at svenske afdelinger og andre danske afdelinger snarest vil være i stand til at indlede patientinklusion, således at vi i løbet af de næste måneder kommer op på det planlagte antal (ca patienter). I så fald vil Norden have det største materiale af IFN-alpha2-behandlede patienter et materiale, som i høj grad vil have international bevågenhed og vil kunne bidrage til en detaljeret beskrivelse af de heterogene responsmønstre på IFN-alpha2-behandling. Efficacy and Safety of Erlotinib in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera Pilotstudie med inklusion af 10 patienter. Baggrunden for studiet er in vitro data, som har vist, at erlotinib er en potent JAK2-inhibitor. Undersøgelsen vil blive gennemført på hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus. 6 status_2009.indd 6

7 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Vedr. aktiverede projekter aktuelt følgende: Kliniske / Eksperimentelle Studier med Temaet: Circulating Dendritic Cells and Regulatory T-Cells in Polycythemia Vera and Allied Diseases. Impact of IFN-alpha2 and Novel Targeted Therapies Ph.d-forløb på hæmatologisk afd. L, Center for Cancer Immunterapi (CCIT), Herlev Hospital. Kliniske /Eksperimentelle Studier med Temaet: Gene Expression, mirna and Epigenome Profiling in Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Impact of Conventional and Novel Targeted Therapies I 2005 blev etableret forskningssamarbejde med Human Microarray Center, Odense Universitetshospital. Biomateriale til molekylærbiologiske studier bliver løbende indsamlet aktuelt i alt ca. 250 patienter og over 300 blodprøver. Microarray data på de 1ste 70 patienter er analyseret databearbejdning pågår. Globale genekspressionsprofiler vil blive integreret med resultater fra mirna-analyserne og immuncellestudierne. Ph.d-ansøgning er indsendt med titlen : The Epigenome as a Therapeutic Target in The Treatment of Ph-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasms i et samarbejde med Kirsten Grønbæk, hæmatologisk afd. L, Rigshospitalet. Planlagte protokoller Low-dose Alpha-Interferon 2 in The Treatment of Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and The Hyperproliferative Phase of Primary Myelofibrosis Baggrund : Behandling med IFN-alpha2 medfører en drop-out rate på ca (40%) patienter. Hypotese : Kombinationsbehandling med lavdosis IFN-alpha2 + lavdosis HU og efterfølgende monoterapi med lav-dosis IFN-alpah2 er en effektiv og sikker behandlingsform, som medfører komplette molekylærbiologiske remissioner (JAK2V617F-positive) hos størstedelen af patienterne indenfor de 1ste 3 års behandling. Formål : at vise at anvendelse af lav-dosis IFN-alpa2 i starten eventuelt i kombination med hydroxyurea - medfører høje responsrater og en reduktion i drop-out rate. Det forventes, at ca. 200 danske patienter vil kunne inkluderes indenfor en 2-års periode. Protokollen er under udarbejdelse. Quality of Life Study Alle patienter med Ph-negative CMPNs bliver tilbudt at indgå i en prospektiv livskvalitetsundersøgelse, som vil monitorere patienternes livskvalitet i en 3-årig periode med i alt 8 evalueringstidspunkter. Protokol er under udarbejdelse og forventes aktiveret 1ste halvår Sygeplejerskegruppen på de respektive afdelinger forventes integreret som samarbejdspartnere i protokollen. 7 status_2009.indd 7

8 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Publikationer 1. Larsen TS, Møller MB, de Stricker K, Nørgaard P, Samuelsson J, Marcher C, Andersen MT, Bjerrum OW, Hasselbalch HC. Minimal residual disease and normalization of the bone marrow after long-term treatment with alpha-interferon2b in polycythemia vera. A report on molecular response patterns in seven patients in sustained complete hematological remission. Hematology 2009 Dec;14(6): Barosi G, Birgegard G, Finazzi G, Griesshammer M, Harrison C, Hasselbalch H, Kiladijan JJ, Lengfelder E, Mesa R, Mc Mullin MF, Passamonti F, Reilly JT, Vannucchi AM, Barbui T. A unified definition of clinical resistance and intolerance to hydroxycarbamide in polycythaemia vera and primary myelofibrosis: results of a European LeukemiaNet (ELN) consensus process. Br J Haematol 2009 Nov 23. [Epub ahead of print] PubMed 3. Barosi G, Birgegard G, Finazzi G, Griesshammer M, Harrison C, Hasselbalch HC, Kiladjian JJ, Lengfelder E, McMullin MF, Passamonti F, Reilly JT, Vannucchi AM, Barbui T. Response criteria for essential thrombocythemia and polycythemia vera: Result of a European LeukemiaNet consensus conference. Blood May 14;113(20): Epub 2009 Mar Larsen TS, Pallisgaard N, de Stricker K, Møller MB, Hasselbalch HC. Limited efficacy of hydroxyurea in lowering of the JAK2 V617F allele burden. Hematology Feb;14(1): Hasselbalch HC. Myelofibrosis with myeloid metaplasia: the advanced phase of an untreated disseminated hematological cancer. Time to change our therapeutic attitude with early upfront treatment? Leuk Res Jan;33(1):11-8. Epub 2008 Jul 15. Review. 6. Larsen TS, Hasselbalch HC. Transitions within the Myeloproliferative Neoplasms. Diagnosis and Management. Myeloproliferative Disorders in Practice. In Press. Abstract 1. Desterke C, Bilhou-Nabera C, Guerton B, Tonetti C, Clay D, Pierre-Louis O, Vanucchi AM, Gisslinger H, Bordessoule D, Hasselbalch HC, Lazar V, Vainchenker W, Bennaceur A, Giraudier S, Le Bousse- Kerdiles MC. FLT3-Mediated MAPK Activation Participates in the Control of Megakaryopoiesis in Primary Myelofibrosis. Abstract # 963. ASH 2009 New Orleans. 8 status_2009.indd 8

9 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Kronisk Myeloid Leukæmi Jesper Stentoft og Ole Weis Bjerrum Internationalt 2009 har været et konsolideringsår, hvor de store multicenterstudier har modnet data, og hvor European LeukemiaNet har haft lejlighed til at revidere deres rekommandationer for CML-behandling. Revisionen har opretholdt det oprindelige koncept med definitioner af svigt og suboptimalt respons under imatinib-behandling, men tilføjer nu en definition af det optimale respons. Der er ingen tvivl om disse rekommandationers meget store anvendelighed, og det er glædeligt at ændringernes omfang er så beskedent, at der ikke vil opstå konflikter i forhold til behandlingen af tidligere kohorter af patienter. Det internationale fokus har været rettet mod det populationsbaserede aspekt: Hvor mange patienter forbliver reelt under imatinib-behandling? Der findes ikke et register-baseret svar, men analyser af IRIS-studiet viser, at det drejer sig om cirka 66%. Det forberedes, at data fra CML-patienter i Danmark kan inkluderes i Nordiske / Europæiske registre. Koncentrationsmåling af imatinibs dalværdi har været genstand for en vis interesse og kan vise sig at være et redskab til at optimere behandlingen. Der foregår en udbredning af metodikken til perifere laboratorier, dog endnu ikke Danmark. Prøveantallet er formentlig for beskedent til at retfærdiggøre etablering her. Blodprøver fra Danmark har i det sidste år kunnet blive undersøgt i Bordeaux, Frankrig. Denne ordning er foreløbigt fortsat tilgængelig. Et andet spændende aspekt er, om nogle patienter med udetektérbar sygdom kan få seponeret al behandling. Antallet af undersøgte patienter er lille, og det er bestemt kun tilrådeligt i forbindelse med et kontrolleret studium og under nøje og hyppig molekylær kontrol. Til gengæld ser det faktisk ud til, at i det mindste en del af patienterne kan opretholde den molekylære remission uden behandling. Recidiv af CML i forbindelse med behandlingspause tilskrives konventionelt, at de leukæmiske stamceller er resistente overfor tyrosinkinase-inhibitorer. Der udfoldes derfor betydelige anstrengelser for at dels karakterisere, dels behandlingsmæssigt at ramme disse stamceller, og flere eksperimentelle behandlinger synes at have et potentiale i den henseende. Vanskeligheden ligger måske mest i at retfærdiggøre yderligere behandling af mulig toksisk karakter til den i forvejen meget fremragende behandling med tyrosinkinase-inhibitorer. Årets ASH-kongres havde som Breaking News publikationen af ét-års data fra ENESTnd-studiet, hvor imatinib blev sammenlignet med to forskellige nilotinib-doser som primær behandling. Ud over det forventede primære mål, som var en højere fraktion af patienter med major molekylært respons, var der faktisk også et signifikant lavere antal patienter med klinisk progression et ganske opsigtsvækkende resultat, hvis det kan fastholdes og reproduceres. 9 status_2009.indd 9

10 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab NCMLSG Den nordiske studiegruppe for CML har fortsat været aktiv i Gruppens største indsats har været åbningen af den videnskabelige undersøgelse Nord 006, som kombinerer et stam-celle assay med en randomiseret sammenligning af imatinib versus dasatinib. Der er udfoldet store bestræbelser på etablering og kalibrering af analyserne i 4 centrale laboratorier (Helsinki, Stockholm, Lund og Oslo), og studiets rekruttering er lovende. Allerede nu er gruppen i færd med at planlægge den næste protokol. Forskellige muligheder synes åbne. Der er ønsker om enkle protokoller, der kan rekruttere bredt blandt nydiagnosticerede, men også mere specifikke studier, som udnytter den etablerede ekspertise inden for stamcelle-området. Gruppens tidligere studium Nord 002, som i kraft af sit design kunne puljes med et GINEMA-studium af Sokal høj risiko CML og derved levere data til det hidtil største kliniske studium af denne undergruppe, er blevet publiceret i Blood: Comparison of imatinib 400 mg and 800 mg daily in the front-line treatment of high-risk, Philadelphia-positive chronic myeloid leukemia: a European LeukemiaNet Study Michele Baccarani, Gianantonio Rosti, Fausto Castagnetti, Ibrahim Haznedaroglu, Kimmo Porkka, Elisabetta Abruzzese, Giuliana Alimena, Hans Ehrencrona, Henrik Hjorth-Hansen, Veli Kairisto, Luciano Levato, Giovanni Martinelli, Arnon Nagler, Johan Lanng Nielsen, Ugur Ozbek, Francesca Palandri, Fausto Palmieri, Fabrizio Pane, Giovanna Rege-Cambrin, Domenico Russo, Giorgina Specchia, Nicoletta Testoni, Ole Weis Bjerrum, Giuseppe Saglio, and Bengt Simonsson. Blood, 7 May 2009, Vol. 113, No. 19, pp Det komplementære stadium fra samme rekrutteringsperiode af intermediær og lav risiko CML (Nord 005) blev publiceret i abstract-form ved ASH Det ganske opsigtsvækkende resultat er, at supplerende behandling med interferon-alfa øger fraktionen af patienter i imatinib-behandling, der opnår major molekylært respons, fra 54 % til 82 % på et års behandling. Abstract # 3280 A Randomized Phase II Study Comparing Imatinib and the Combination of Imatinib and Pegylated Interferon Alpha-2b in Newly Diagnosed Non-High Risk Chronic Myeloid Leukemia (CML) Patients in Complete Hematological Remission After Imatinib Induction Therapy Bengt Simonsson, Tobias Gedde-Dahl, Berit Markevärn, Kari Remes, Jesper Stentoft, Anders Almqvist, Mats Björeman, Max Flogegård, Heikki Hallman, Perttu Koskenvesa, Anders Lindblom, Claes Malm, Satu Mustjoki, Kristina Myhr-Eriksson, Anu Räsänen, Marjatta Sinisalo, Risto Sippola, Anders Själander, Ulla Strömberg, Ole Weis Bjerrum, Hans Ehrencrona, Franz Gruber, Veli Kairisto, Karin Olsson,, Arnon Nagler, Johan Lanng Nielsen, Henrik Hjorth-Hansen, and Kimmo Porkka. Hematology 2009 NCMLSG afholder også uddannelsesaktiviteter. Således var gruppens efterårs-plenarforsamling traditionen tro suppleret med et internationalt symposium og som noget nyt en CML-skole med basal undervisning i sygdommens biologi og behandling for 24 uddannelsessøgende hæmatologer fra Norden. Begge elementer var vel besøgte og modtog fin evaluering. Mødet var arrangeret af den danske repræsentation i NCMLSG s styregruppe med Ole Weis Bjerrum som initiativtager og utrættelig organisator i samarbejde med Jesper Stentoft og Inge Dufva. Som en meget tilfredsstillende international anerkendelse opnåede aktiviteten CME-akkreditering i European Hematology Association. 10 status_2009.indd 10

11 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Ved efterårsmødet i DSKMS blev det besluttet, at Johan Lanng Nielsen efter ønske udgår af Styregruppen i NCMLSG efter en mangeårig indsats, og at Jesper Stentoft fortsætter som dansk national repræsentant. Ole Weis Bjerrum fortsætter som national co-repræsentant, og varetager også opgaven som kasserer i NCMLSG. Nationalt Som det kan forstås, udfoldes der meget energi i de fælles nordiske initiativer. Af rent danske initiativer kan nævnes, at der nu er etableret et nationalt reference-center for molekylære analyser ved Immunhæmatologisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, som har kalibreret resultater over for det centrale laboratorium i Mannheim. Øvrige danske laboratorier har herefter kalibreret mod Århus, hvorved der nationalt er tilvejebragt mulighed for at udtrykke de molekylære resultater på den fælles internationale skala. Der er tale om en klar kvalitetssikring, men yderligere også tilsikring af muligheden for at indgå i multicenterundersøgelser. De danske behandlingsrekommandationer er tilgængelige på De følger i alt væsentligt ELN-kriterierne med enkelte tilføjelser og lokale tillempninger. Ved de specialespecifikke kurser i DHS-regi undervises også i CML med disse rekommandationer som udgangspunkt. De hæmatologiske afdelinger har i perioden indtil Nord 006 haft mulighed for at deltage i firmainitierede fase-3 multicenterstudier, hvor anden generations tyrosinkinase-inhibitorer er blevet sammenlignet med imatinib som primær behandling i kronisk fase. Som anført har den første publikation (ENESTnd) netop fundet sted, og man forventer, at det tilsvarende studium med dasatinib publiceres i første halvår af Endelig skal nævnes at Inge Dufva har deltaget i en international registrering af patienter med ablmutationen T315I, som netop er publiceret i Blood: Epidemiologic study on survival of chronic myeloid leukemia and Ph+ acute lymphoblastic leukemia patients with BCR-ABL T315I mutation Nicolini FE, Mauro MJ, Martinelli G, Kim DW, Soverini S, Müller MC, Hochhaus A, Cortes J, Chuah C, Dufva IH, Apperley JF, Yagasaki F, Pearson JD, Peter S, Sanz Rodriguez C, Preudhomme C, Giles F, Goldman JM, Zhou W. Blood Dec 17;114(26): ) 11 status_2009.indd 11

12 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Hypereosinofilt syndrom og Systemisk Mastocytose Christen Lykkegaard Andersen og Ole Weis Bjerrum Der er sket meget i gruppen i det forgangne år. I Skandinavisk regi har man i studiegruppen The Nordic study group on myeloproliferative disorders (NMPD) udarbejdet Guidelines for the diagnosis and treatment of eosinophilia, som blev tilgængelig i april Vejledningen er baseret på eksisterende nationale og internationale anbefalinger, og målet har været at skrive en vejledning, der kan benyttes i alle nordiske lande i såvel klinisk - som uddannelsesmæssigt øjemed. Arbejdsgruppen forventer opdatering hvert andet år. Vejledningen kan hentes her: I DSKMS-regi har man på tværs af landets hæmatologiske afdelinger udarbejdet oversigtsartiklen Eosinofili, patogenese, klassifikation og behandling, der blev publiceret d. 2. november i Ugeskrift for Læger. I samarbejdet, der foruden hæmatologi omfatter såvel patologi som molekylærbiologi og klinisk kemi, er der udarbejdet en oversigt hvori gennemgås diagnostik og behandling samt den nye WHO-klassifikation for tilstande med eosinofili. Eosinofili kan mødes i mange sammenhænge, - især fremhæves betydningen af molekylærbiologisk teknik for at påvise klonal blodsygdom og for valg af behandling. Målet har været general oplysning med relevans for alle specialer, men i særdeleshed opfordres til, at patienter med uforklaret eosinofili henvises til, eller udredes i samarbejde med, en hæmatologisk afdeling. Artiklen kan hentes her: TIDLIGERE_NUMRE/2009/UFL_2009_45/UFL_2009_171_45_3256 Andersen CL, Vestergaard H, Nørgaard P, Felding P, Pallisgaard N, Rasmussen, IH, Hasselbalch HC, Bjerrum OW. [Eosinophilia--pathogenesis, classification and therapy]. Ugeskr Laeger Nov 2;171(45): Review. Som en naturlig fortsættelse af dette samarbejde forbereder gruppen et større klinisk forskningsprojekt i samarbejde med Købehavns Praktiserende Lægers Laboratorium og Forskningsenheden for Almen Medicin omhandlende eosinofili i primærsektoren. Der er identificeret ca patienter med eosinofili hvis karakteristika som kendte medicinske tilstande og medicinering vil blive sammenlignet med data fra flere af Sundhedsstyrelsens registre foruden korreleret til op mod tyve forskellige blodprøver på den enkelte patient. Formålet vil være at belyse hyppigheden (kønsfordeling, aldersfordeling) korreleret til årsager (medicin, malignitet, sekundære/reaktive årsager) i primærsektoren af forhøjet antal af den eosinofile granulocyt i blodet. Vedr. systemisk mastocytose er det i gruppen planlagt i løbet af det kommende år planlagt revision af instruks og vejledning omkring tilstanden, samt kontakt til det europæiske netværk. 12 status_2009.indd 12

13 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Myelodysplastisk syndrom Lars Kjeldsen og Mette Skov Holm Behandling af MDS I løbet af 2009 er et tiltagende antal patienter i Danmark blevet behandlet med subkutan injektion af azacitidin, som i et randomiseret studie er vist at bedre overlevelsen i forhold til conventional care regimens (CCR) hos patienter med fremskreden MDS eller MDS/AML med 20-30% myeloblaster i knoglemarven. Conventional care regimens var i forsøget alene understøttende behandling eller dette i kombination med henholdsvis lavdosis subkutan injektion af cytarabine eller AML-lignende kemoterapi. For ikke-fremskreden MDS er der ikke tilkommet nye behandlingsmodaliteter, idet vækstfaktorbehandling med erytropoietin-præparater, evt. i kombination med G-CSF, fortsat er primære behandlingsmulighed. Enkelte patienter med ikke-fremskreden MDS, med forekomst af del(5q), kan være kandidater til lenalidomid-behandling, men generelt skal man være tilbageholdende pga. bekymring for forøget risiko for transformation til AML hos ikke-respondere. Lægemidlet er således heller ikke indregistreret til behandling af MDS i Europa. DSKMS Arbejdsgruppen Myelodysplastisk syndrom Den danske MDS-gruppe under DSKMS er forankret i Nordisk MDS-gruppe, der har en lang tradition for protokolleret behandling af MDS. Fire danske afdelinger er repræsenteret i Nordisk MDS gruppe ved Mette Holm og Jan Nørgaard, Århus Sygehus, Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital, Inge Dufva, Herlev Sygehus og Lars Kjeldsen, Rigshospitalet (sidstnævnte er national koordinator). Der afholdes to årlige møder i Nordisk MDS-gruppe, i henholdsvis maj og november. I tilslutning til novembermødet afholdes desuden et præklinisk forskningsmøde, der også har deltagelse af danske forskergrupper med interesse for MDS. Nordisk MDS-gruppe har udarbejdet Guidelines for diagnosis and treatment of MDS. Lars Kjeldsen er koordinator for arbejdsgruppen, som også har dansk deltagelse ved Mette Holm. Første udkast forelå i 2004 og er siden opdateret i november 2006 og senest i december Guidelines er tilgængelige på Nordisk MDS-gruppes hjemmeside De Nordiske guidelines fungerer som referenceprogram for udredning og behandling af MDS i Danmark og ved DSKMS-møder har danske medlemmer af gruppen givet input til opdateringen af de nordiske guidelines. Der vil om kort tid blive udfærdiget en ny opdatering, der indeholder et særskilt afsnit om CMML (kronisk myelomonocytær leukæmi), hvilket har været efterlyst af MDS-behandlende klinikere. Efterårsmødet i DSKMS i 2009 blev afholdt 30. oktober og var et temamøde vedrørende epigenetiske behandlinger ved MDS med hovedvægten på azacitidine-behandling. Mette Skov Holm og Lars Kjeldsen var arrangører af mødet. Der var to inviterede svenske foredragsholdere og flere danske indlæg inkl. indlæg fra yngre forskere, der er involverede i MDS-relateret laboratorieforskning. I regi af DSKMS ved Mette Skov Holm og Hanne Vestergaard er der etableret en national database for kroniske myeloide sygdomme, herunder MDS. Indrapportering til databasen forventes at træde i kraft i løbet af foråret status_2009.indd 13

14 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Protokolleret behandling siden 2004 I regi af Nordisk MDS-gruppe NMDSG02B. Induction chemotherapy followed by azacytidine in CR. For patients with high risk MDS not candidates for curative approaches. Lukket for inklusion. En artikel antaget publikation og endnu en indsendt til Blood til review proces. NMDSG02A. Treatment of the anemia in MDS with darbepoetin. For patients with low risk MDS, age > 65 y. Lukket for inklusion. Manuskript under udarbejdelse, forventet indsendt i starten af januar NMDSG07A: A multicentre phase II study of the efficacy and safety of lenalidomide in high-risk myeloid disease (high-risk MDS and AML) with a karyotype including del(5q) or monosomy 5. Deltagelse af hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg og Århus, Herlev Universitetshospital, Rigshospitalet og Vejle Sygehus. Jan Maxwell-Nørgaard er dansk koordinator. Lukker forventeligt for inklusion med udgangen af Præsenteret som foredrag ved årsmøde 2009 i American Society of Hematology i New Orleans: Kommende protokoller NMDSG09A. Nordic population-based register and biobank for MDS with del(5q31). Studies of P53 and NPM1c by IH in patients with low-risk MDS and a karyotype including del(5q). Deltagelse forventes fra udvalgte danske centre. Dansk koordinator Mette Skov Holm. NMDSG08A Azacytidine study. Clinical and biological evaluation of azacitidine in transfusion-dependent patients with Low and intermediate-1 risk MDS, and low-risk CMML, who are either refractory to or not eligible for treatment with erythropoietin +/- G-CSF. Study start: January Flere danske centre forventes at deltage. Dansk koordinator Mette Skov Holm. I regi af UK NCRI: (Danmark repræsenteret ved Lars Kjeldsen i AML Working Group under NCRI, der afholder 4 årlige møder i England) AML15: UK NCRI trial for treatment of AML patients (including MDS-AML) years of age. Lukket for inklusion Hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg (inkluderet 13 ptt.) og Århus (inkluderet 45 ptt.), Herlev Universitetshospital (inkluderet 33 ptt.) og Rigshospitalet (inkluderet 108 ptt.) deltager. AML16: UK NCRI trial for treatment of advanced MDS and AML (including MDS-AML) for patients above the age of 60 years. Divided in an intensive and a non-intensive part including nonmyeloablative SCT for patients with a matching donor. Hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg (inkluderet 12 ptt.) og Århus (inkluderet 5 ptt.), Odense Universitetshospital (inkluderet 7 ptt.), Herlev Universitetshospital (inkluderet 22 ptt.) og Rigshospitalet (inkluderet 36 ptt) deltager. Dansk koordinator Lars Kjeldsen AML17: UK NCRI Working Parties on leukaemia in adults (age < 60 years) and children. Trial in acute myeloid leukaemia and advanced MDS. Forventes at åbne for inklusion januar Hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg og Århus, Odense Universitets Hospital, Herlev Universitetshospital og Rigshospitalet deltager. Dansk koordinator Ove Juul Nielsen 14 status_2009.indd 14

15 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Firmasponsorerede protokoller Amgen protokol, Romiplostimbehandling af lavrisiko MDS med symptomatisk trombocytopeni. Fase 3 studie med romiplostim overfor placebo. Deltagende afdelinger Herlev Universitetssygehus og Rigshospitalet. Dansk koordinator Lars Kjeldsen Novartis registreringsprotokol: Registreringstudie for patienter med lavrisiko MDS. Flere danske centre forventes at deltage. Påbegyndes forår Dansk koordinator Mette Skov Holm. Publikationer Laursen SB, Nielsen MØ, Hasselbalch HC. [The myelodysplastic syndrome and autoimmunity]. Ugeskr Laeger Sep 7;171(37): status_2009.indd 15

16 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Patologigruppen Medlemmer Overlæge Michael Boe Møller, Patologiafdelingen Odense Universitetshospital. Overlæge Trine Plesner, Patologiafdelingen Vejle Sygehus. Overlæge Henrik Mertz, Patologiafdelingen Aalborg Sygehus, formand. Overlæge Nina Hastup, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Overlæge Birgitte Ravn Juul, Patologiafdelingen Rigshospitalet. Overlæge Anne Falensteen Lauritzen, Patologiafdelingen Herlev Hospital. Overlæge Helle Knudsen, Patologiafdelingen Herlev Hospital. Overlæge Peter Nørgaard, Patologiafdelingen Herlev Hospital, fg. formand. Afdelingslæge Signe Ledou Nielsen, Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Overlæge Henrik Bondo, Patologisk institut, Næstved Sygehus. Overlæge Inger Stamp, Patologisk Institut, Næstved Sygehus. Reservelæge Ann Brinch Madelung, Patologisk Institut, Næstved Sygehus. Overlæge Preben Løvgreen, Patologisk Institut, Roskilde Sygehus. Kommisorium Patologgruppen opererer under Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) med det formål at fremme forskning indenfor patologiske aspekter af kroniske myeloide sygdomme, samt bidrage til ensartet diagnostik af kroniske myeloide sygdomme i henhold til WHO s retningslinier. Møder i maj 09, Roskilde Sygehus. Emner i Tilpasning af SNOMED-koder i forbindelse med ny WHO tumorklassifikation (1), i relation til Patobank registrering og - søgning. Fokusområder Cirkulering og gennemgang ved ti-armet mikroskop af cirkulerede cases indenfor diagnosegrupperne myeloproliferative sygdomme samt myelodysplasi. - Biobank. Indlevere og registrere materiale til Dansk Cancerbiobank. 16 status_2009.indd 16

17 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Publikationer 1. Lykkegaard Andersen, C., Vestergaard, H., Nørgaard, P., Pallisgaard, N., Helleberg, I., Hasselbalch, H.C., Weiss Bjerrum, O. Eosinofili - patogenese, klassifikation og behandling. Ugeskrift for Læger 2009, 171: Stauffer Larsen, T., Boe Møller, M.,de Stricker, K., Nørgaard, P., Samuelseson, J., Marcher, C., Andersen, M.T., Weis Bjerrum, O., Hasselbalch, H.C. Minimal residual disease and normalization of the bone marrow after long-term treatment with Alpha-interferon2b in polycythemia vera. A report on molecular response patterns in seven patients in sustained complete haematological remission. Hematology 2009, 14; 6, Referencer: 1) Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW, eds. World Health Organization classification of tumours of haemotopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARC Press, 2008: status_2009.indd 17

18 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Molekylærbiologi Niels Pallisgaard De kronisk myeloide sygdomme er karakteriseret ved forskellige sygdomsspecifikke genetiske forandringer, der kan påvises ved molekylærbiologiske teknikker. CML Ved CML dannes det sygdomsspecifikke fusionsgen BCR-ABL ved t(9;22)-translokationen hvorved Philadelphia-kromosomet fremkommer. BCR-ABL-genet, der kun findes i syge celler, koder for et signal-protein, en tyrosin-kinase, som er medvirkende til, at de syge celler deler sig ukontrolleret. BCR-ABL-proteinets signal og dermed den uhæmmede vækst kan bremses med stoffer som imatinib, dasatinib og nilotinib, hvorved sygdommen ofte kan bringes til ro. Molekylærbiologisk påvisning af BCR-ABL-fusionsgenet bruges i forbindelse med diagnosticering af CML. Til rutinemæssigt at følge behandlingen bruges molekylærbiologisk måling af BCR-ABL niveauet ved hjælp af qpcr teknikken, da denne analyse har en meget høj følsomhed og typisk kan påvise én positiv celle ud af normale celler. Der findes en række varianter af BCR-ABL qpcr-analysen og, der har de seneste år pågået et europæisk standardiseringsarbejde i European Leukemia Net. Dette resulterede i 2008 i et forslag til en international standard (IS) enhed og i 2009 er tre danske laboratorier (Århus, Vejle og Odense) blevet kalibreret til denne standard. I 2010 forventes det, at IS-enheden bliver implementeret i alle danske laboratorier, der udfører måling af BCR-ABL og i den forbindelse planlægges et nationalt laboratoriemøde i Vejle foråret PV, ET og PMF I omkring 50 % af ET og PMF og i over 95 % af PV-sygdomstilfældene findes der en mutation i JAK2- genet. Denne mutation, der ligger i exon 14 og resulterer i en aminosyreændring i codon 617, resulterer i en aktivering og fejlregulering af JAK2 signal-proteinet og dette medvirker til sygdomsudviklingen. De sidste par år er der hos få JAK2 V617F-negative PV-patienter fundet forskellige mutationer i JAK2-genets exon 12 eller i MPL-genet og det er sandsynligt, at der i de kommende år vil blive fundet yderligere mutationer. Påvisning af JAK2 V617F-mutationen bruges i forbindelse med diagnosticering af henholdsvis ET, PV og PMF. Niveauet af JAK2-mutation varierer i de forskellige sygdomme og er typisk lavest hos ET og højst hos PMF. I 2009 er JAK2 V617F-analysen etableret rutinemæssigt som en kvantitativ PCR (qpcr)-analyse i de fleste regioner i Danmark. Analysen forventes at få betydning for måling af behandlingsrespons i forbindelse med nye behandlinger. I 2009 blev der etableret et europæisk netværk (COST BM0902) Network of experts in the diagnosis of myeloproliferative disorders (MPD) hvor Hans Hasselbalch (Roskilde) og Niels Pallisgaard (Vejle) sidder i styregruppen. Der er blevet etableret 4 arbejdsgrupper og disse vil blandt andet arbejde med standardisering af JAK2 V617F-analysen og samarbejde om de sjældne mutationer. Netværket råder over nogle få Short Term Scientific Mission udvekslingsstipendier, der kan søges af yngre forskere. 18 status_2009.indd 18

19 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT 19 status_2009.indd 19

20 status_2009.indd 20

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 11 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bestyrelse 4 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 12 STATU S- O G Å RSRA PPO RT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 2 Bestyrelse... 6 Specifikke Sygdomsgrupper... 7 De Philadelphia-Negative Kroniske

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 08 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 08 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Konklusion

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

1. Proteomforskning indenfor cancerområdet i Winsløwparken v. professor Henrik Ditzel og Rikke Raaen Lund

1. Proteomforskning indenfor cancerområdet i Winsløwparken v. professor Henrik Ditzel og Rikke Raaen Lund Afdeling: Udarbejdet Tina Thorsell Mikkelsen og Niels Hæmatologisk Afd. X af: Abildgaard Journal nr.: E-mail: tina.thorsell.mikkelsen@ouh.regionsyddanmark.dk www.ouh.dk Dato: 28. april 2011 Telefon: 65411637

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Forsøgets titel: Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i Behandlingen af Ph- Negative Kroniske Myeloide Neoplasier

Læs mere

Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier

Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier 2 Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier Lukas Frans Ocias 1, Morten Orebo Holmström 2, Caroline Hasselbalch Riley 3, Christen Lykkegaard Andersen 2, Dorte Rønnov-Jessen

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret:

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 29.10.09 1. udgave 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG d. 4/1

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Behandling af CML for patienter og pårørende. The European LeukemiaNet

Behandling af CML for patienter og pårørende. The European LeukemiaNet Behandling af CML for patienter og pårørende The European LeukemiaNet 1 Indhold Forord... 3 CML behandling i dag... 4 Mål for CML behandling... 6 Risikoscore på diagnosetidspunktet... 6 Milepæle i behandlilngen...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Hæm DMCG Årsberetning 2015

Hæm DMCG Årsberetning 2015 Hæm DMCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling Protokoloversigt Juni 2016 11. årgang nr. 2 Hæmatologisk Afdeling Leukæmi Akut myeloid leukæmi (AML) / Myelodysplastisk syndrom (MDS) AML LI-1 Fase ll, forskellige lav-intensiv kemoregimer. AML/højrisiko

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Behandling af CML for patienter og pårørende 1

Behandling af CML for patienter og pårørende 1 Behandling af CML for patienter og pårørende 1 Et tilpasset referat af the European LeukemiaNets anbefalinger (2013) for behandling af kronisk myeloid leukæmi. Indhold Forord... 2 CML behandling i dag...

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012 Kroniske Myeloide sygdomme National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 MANDAG d. 17/12 TIRSDAG d. 18/12 ONSDAG d 19/12 TORSDAG d 20/12 FREDAG d.

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk.

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk. 7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og 2 grupper MANDAG d. 28/5 2. pinsedag TIRSDAG d. 29/5 ONSDAG d 30/5 TORSDAG d 31/5 FREDAG d. 1/6 Introduktion

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( )

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( ) 7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 (3513601) 8.15-9.00 Mandag d. 25/5 2. pinsedag Tirsdag d. 26/5 Onsdag d. 27/5 MMI Torsdag d. 28/5 Fredag d. 29/5 9.15-10.00

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

1. januar december 2013

1. januar december 2013 1. januar 2013 31. december 2013 1 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni 7. semester Efterår 2011 Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51, december 2011 Hold A og Hold B 2 hold MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie FREDAG d. 23/12

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014 Kroniske Myeloide sygdomme National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Nye sygdomsmarkører ved de kroniske myeloproliferative neoplasier

Nye sygdomsmarkører ved de kroniske myeloproliferative neoplasier 2 Nye sygdomsmarkører ved de kroniske myeloproliferative neoplasier Morten Orebo Holmström 1, Lukas Frans Ocias 2, Klaus Kallenbach 3, Lasse Kjær 1, Thomas Kielsgaard Kristensen 4, Niels Pallisgaard 5,

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Kronisk myeloid leukæmi ( CML)

Kronisk myeloid leukæmi ( CML) Titel: Formål: Fremgangsmåde: Kronisk myeloid leukæmi ( CML) Vejledning i diagnosticering og behandling af kronisk myeloid leukæmi PRIMÆR UDREDNING Sygdommen debuterer ofte subklinisk med kun lette almensymptomer.

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet MDS Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet LT-HSC ST-HSC MPP Myelodysplastic syndrom (MDS) ~ 250 nye tilfælde per år Median alder ved diagnose~ 65-70 år CMP CLP MEP GMP

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier DanPedMed 3.3.2017 Marianne Orholm EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering Ole Mogensen Kræftrejsen Udredning diagnostik Operation Efterbehandling kemoterapi og/eller stråleterapi Informeret samtykke

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet:

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Neurologi 1. Udvikling i de forskellige neurologiske sygdomme og demografisk udvikling... 2 2. Best practice... 4 3. Neurorehabilitering... 4

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Myeloid neoplasi. Myeloid neoplasi. Myeloproliferativ neoplasi. Myelodysplasi. Akut Myeloid Leukæmi. Myeloproliferativ neoplasi (hyperproliferation)

Myeloid neoplasi. Myeloid neoplasi. Myeloproliferativ neoplasi. Myelodysplasi. Akut Myeloid Leukæmi. Myeloproliferativ neoplasi (hyperproliferation) Myeloid neoplasi Myeloid neoplasi Hæmatopoietisk stamcelle erytrocytter granulocytter trombocytter Blod Myeloproliferativ neoplasi (hyperproliferation) Myelodysplastisk syndrom (ineffektiv hæmatopoiese)

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

hæmdmcg Årsberetning 2014

hæmdmcg Årsberetning 2014 hæmdmcg Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere