Nr. 3, 20. årgang, september Tema. At køre eller læs også. Huskedag og Huskekager Når et sorgfyldt hjerte flyder over

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3, 20. årgang, september 2010. Tema. At køre eller... ...læs også. Huskedag og Huskekager Når et sorgfyldt hjerte flyder over"

Transkript

1 Nr. 3, 20. årgang, september 2010 Tema At køre eller......læs også Huskedag og Huskekager Når et sorgfyldt hjerte flyder over

2 INDHOLD Det faste Læserne skriver Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien kort nyt Tips til livet med demens SIDE livet med livet med artikler Fokus på kørsel: Lægens rolle Hvordan finder vi de få, der ikke bør køre? Beslutningen om (ikke) at køre To beretninger fra ægtefæller Hvordan foregår en køretest? Det er ikke en køreprøve Debatsider: Læserindlæg Kørekortsregler til debat Når et sorgfyldt hjerte Forståelsen kom fra Demenslinien SIDE SMS og støt demente og pårørende SMS Husk til 1272 Så donerer du 100 kr.* til Alzheimerforeningen * +almindelig trafiktakst. Der er 14 dages fortrydelsesret. Tjenesten udbydes af Alzheimerforeningen, Sankt Lukas Vej 7A, 2900 Hellerup, Tlf Udgives af Alzheimerforeningen Sankt Lukas Vej 7 A 2900 Hellerup Tlf Fax Alzheimerforeningens formål er at virke for bekæmpelse af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt forbedring af vilkårene for demente og pårørende. Foreningens ledelse Anne Arndal, formand Tlf.: Steen Hasselbalch, næstformand Tlf.: Peter Thorup, næstformand Tlf.: Peter Reventlow, kasserer Tlf.: Udvalgsformænd Gunhild Waldemar, Forskningsudvalget Tlf.: Dorthe Buss, Retsudvalget Tlf.: Lena Baungaard, Internationalt Udvalg Tlf.: Ansvarshavende redaktør Nis Peter Nissen, direktør Redaktion Bente Sloth (Red.), Else Hansen, Ellen Holm og Heidi Sahlholdt Opsætning og tryk: PrinfoHolbæk Forsidefoto Stine Jensen Fotograf Alzheimerforeningen Oplag ISSN Livet med Demens udkommer 4 gange årligt. Næste gang i december LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

3 LEDER Fra aktiv omsorg til passiv opbevaring? Gennem de senere år har der været megen opmærksomhed på kvaliteten af den pleje, der ydes demente, hvad enten de stadig er i eget hjem eller i plejebolig. Der har været gennemført en række projekter, med aktiviteter der hjælper den demente til et bedre, mere indholdsrigt liv. Personalet er gennem efteruddannelse m.v. blevet mere bevidst om vigtigheden af, at socialt samvær, sang, musik, motion tilrettelagt for demente, har en god virkning på dementes livskvalitet. Den tilgang kræver et engageret og empatisk personale, der har tid og overskud til at indgå i relation med den demente. Alzheimerforeningen har modtaget foruroligende mange meddelelser om reduktion i antallet af medarbejdere på plejecentrene. Men - gennem de senere måneder, har Alzheimerforeningen modtaget foruroligende mange meddelelser, om reduktion i antallet af medarbejdere på plejecentrene. Den udvikling vil uvilkårligt medføre, at den helt basale pleje sluger alle personaleressourcer. Beboerne skal jo vaskes, i tøjet, have noget at spise. Så kommer der til at mangle hænder til det, der kan gøre livet lidt bedre - både for de demente selv, men også for de pårørende, som selvfølgelig lider under at skulle opleve, at den demente blot sidder i plejeboligen og kigger ud i luften. For det tilbageværende personale vil udviklingen let medføre mindre engagement - og magtesløshed. Hvis man kun lige kan dække de basale behov hos beboerne vil arbejdet ikke længere føles meningsfuldt. På lidt længere sigt kan man derfor også frygte, at det bliver vanskeligt at rekruttere medarbejdere til plejearbejdet. Foto: Thomas Rønn Alt i alt er der grund til opmærksomhed, hvis overskriften ikke skal blive til virkelighed. Anne Arndal Landsformand, Alzheimerforeningen LIVET MED DEMENS, nr. 3,

4 tema At køre eller... Fokus på kørsel: Lægens rolle Af Mikkel Vass, praktiserende læge Hvor mange promille demens må man køre bil med? Forskningen viser at lettere demens ikke er associeret med dårligere kørefærdigheder. Hvordan finder vi de få, der ikke bør køre, hvis de ikke er holdt op af sig selv? Ældre kører godt Statistikkerne bekræfter det, vi har vidst længe: Ældre kører ikke dårligere end andre, snarere tværtimod. Ældre bilister har ofte haft kørekort og kørt bil i mange år og derved opnået stor rutine. Ældre kører ikke dårligere end andre, snarere tværtimod Undersøgelse er et redsk ab Ved den nuværende undersøgelse for kognitiv funktion skal man foruden at være orienteret i tid og egne data, kunne huske 3 ord efter afledning, og kunne tegne en urskive og placere viserne uden grovere fejl. Praktiserende læger har dermed et redskab til at vurdere rum- og retningssans, koncentrationsevne og korttidshukommelse ved den helbredsundersøgelse, der skal foreligge, når man ansøger politiet om fornyelse af kørekortet. Lægens ansvar Er der oplagt tale om svær sygdom eller påvirket intellekt træder Autorisationslovens 44 i kraft. Det betyder, at lægen skal påpege over for personen, at der ikke må føres motorkøretøj og hvis personen ikke retter sig efter det indberette til embedslægen, politiet, eller Sundhedsstyrelsen. Tvivl testes på landevejen Problemerne opstår, når der ikke påvises svær kognitiv svækkelse, men hvis der ved den helhedsvur- dering der indgår ved helbredsundersøgelsen er mistanke om, at ansøgeren ikke vil kunne klare sig i trafikken. Man kan imidlertid ikke ved skrivebordet afgøre, om der er et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Individuelle personlige faktorer, og ikke mindst følger efter kronisk sygdom, kan være af betydning. Er der tvivl kan lægen derfor foreslå en vejledende helbredsmæssig køretest. Det rette tidspunkt Ved demensudvikling er problemet at finde det rette tidspunkt for, hvornår ophør af bilkørsel skal ske. Den nuværende undersøgelse bør være et redskab til at læge, patient og pårørende - i tide - indgår i en dialog om, hvad der skal ske, når demenspatienten ikke kan køre mere, og hvornår tiden er inde til at holde op. De, som har megen af deres identitet forbundet med at have kørekort, kan udgøre et særligt problem. Også fordi fornægtelsen af at noget er galt, kan være en del af demenssygdommen. I netop disse tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at henvise til den praktiske køretest. Ved demensudvikling er problemet at finde det rette tidspunkt for, hvornår ophør af bilkørsel skal ske Andre muligheder for transport Bilen er et hjælpemiddel til at opretholde sociale kontakter og uafhængighed også i alderdommen. 4 LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

5 At køre eller... tema Foto: Arkiv Dette er i sig selv sundheds- og funktionsfremmende. Det er derfor vigtigt, at helbredsundersøgelsen hos lægen ses som mulighed for at blive klar over eventuelle svagheder, der kan sættes ind overfor i god tid. Fx kan ældre, som bor alene på landet inddrage familien og forholde sig til, hvordan de vil få dagligdagen til at fungere i fremtiden, hvis de ikke kan køre selv. Lægens medvirken over tid Det er langt at foretrække at personen selv når frem til, at det er bedst at holde op, før der sker noget. Men i processen at holde op med at køre bil kan den praktiserende læges kvalificerede medvirken over tid være det vigtigste bidrag til, at det kommer til at foregå udramatisk og uden depressive reaktioner. Lægens rolle bliver derfor både at være patientens advokat og samfundets kontrollant. Få mere at vide På Lægeforeningens E-learning portal under kan du se 7 cases, hvor forskellige gråzoner omkring henvisning til praktisk køretest diskuteres Få mere viden om demens Spørg eksperterne i brevkassen, skriv dagbog, deltag i chat og debat. LIVET MED DEMENS, nr. 3,

6 tema At køre eller... Jeg er bekymret af Conni Larsen, ægtefælle Erik blev for 6 år siden ramt af 3 blodpropper i hjernen og fik afasi. Han kunne ikke længere klare sig selv, alt skulle læres igen. Efter kun 5 uger kunne han gå - ved hjælp - og sige ord. Heldigt, tror jeg. Men Erik har forandret sig meget. Alt det der før var en selvfølgelighed kunne nu blive et problem. Men det retter sig tænkte jeg. Alt var nu uvirkeligt, i hvert fald for mig. Han må ikke køre med børnebørn, børn/svigerbørn eller mig selv Demenssygdommen vil på et tidspunkt kræve en beslutning om, at patienten stopper med at køre bil. For mange er det en svær beslutning. Og der er ingen opskrift på, hvordan man tager den. Læs her to beretninger fra ægtefæller, der har vidt forskellige erfaringer. Et par år senere ser jeg noget i fjernsynet om demens og går til Eriks læge. Vi får senere at vide, at den hårde medfart med flere blodpropper har givet Erik demens i middelsvær grad. Conni forstår ikke, at hendes mand stadig må køre bil. Så kommer endnu et stort problem: Kørekortet. Mens Erik har alle disse propper gør sygehuset meget lidt ud af at fortælle, at der ikke må køres bil. Men hvad så nu, hvor han har demens? Erik bliver meget aggressiv og er vi ude at handle, kører han ind i folk med indkøbsvognen. Han kører endda ind TELEFONER MOBILTELEFONER HandlePlus 334gsm PhoneEasy 410gsm Pris medlemmer 950 kr. Pris andre kr. Pris medlemmer kr. Pris andre kr. Se vores udvalg på 6 LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

7 At køre eller... tema i børn. Hans undskyldning er, at deres mor ikke har styr på dem. Han råber af bilister og diverse andre. Mener, at hvis der må køres 130 km/t, så skal der køres 130. Det er gået godt indtil videre. Men han må ikke køre med børnebørn, børn/svigerbørn eller mig selv. Lægen synes Erik skal have en fair behandling, så der bliver bestilt en kørelærer, som har demens som speciale. Kørelæreren synes, Erik har små fejl, holder forkert på rattet og kører måske lidt for stærkt. Men han kan da køre ok i en rundkørsel. Men nu kommer mit største problem: Erik bliver godkendt og har stadig kort til både motorcykel, bil, lastbil og bus med passagerer, dog ikke erhverv. Erik kører stadig til svømning og andre steder, han selv skal hen. Han var 66, da kørekortet gik igennem. Skal jeg sige noget positivt? Tjaah, det skal testes igen, når Erik bliver 70 år Fint, han selv tog beslutningen af Gerda Hansen, ægtefælle Det er nu fem år siden min mand, Poul, fik konstateret Alzheimers. Forinden var der gået et stykke tid med en ændring af adfærd i form af glemte navne på personer, i det hele taget var de fleste navneord væk. Vi tog kontakt til lægen, der sendte Poul til scanning og andre undersøgelser. Vi fik at vide, at Poul havde Alzheimers sygdom. Det var lidt af et chok, men det gik aldrig op for Poul, hvad han fejlede. Og jeg kunne ikke se nogen grund til, han skulle forstå navnet på sin sygdom. Han yndede dengang som nu at sige: Jeg har ikke været syg, siden jeg var tre år.. Poul har altid kørt meget med campingvogn Poul har altid kørt meget med campingvogn, hele Europa rundt fra Nordkap i nord til Rom i syd. Så da han fik at vide kørekortet ville ryge, blev han selvfølgelig ked af det. Da tiden nærmede sig for at kortet skulle fornyes, klarede han først besøget hos lægen flot. Vi havde trænet lidt med at tegne urskive, samt tælle tilbage med 7 fra 100. Det kunne han fint lære dengang. Og de tre ord klarede han også fint. Derefter gik han op til orienterende køreprøve. Fik først en køretime hos en kørelærer, derefter kørte han en time med den motorsagkyndige, der skulle vurdere hans køreegenskaber. Han måtte ikke køre i vores egen bil, så han lånte kørelærerens bil. Da de Gerdas ægtefælle Poul tog selv beslutningen om ikke at køre mere. kom tilbage, fik han at vide, der ikke var en finger at sætte på hans kørsel. Så glad var han, det betød et år mere med kortet i behold. Vi var blandt andet på Skagen med campingvogn, den sommer han fik fornyet kortet. Det gik rigtig flot. Da så det første år var gået, sagde han pludselig en dag: Nu vil jeg ikke køre mere, nu kan du køre. Han havde været i Slagelse og havde besvær med at finde tilbage fra genbrugsstationen. Fint han selv tog beslutningen. Det er altid svært at skulle fratage nogen, noget af den personlige frihed. Foto: Privat LIVET MED DEMENS, nr. 3,

8 tema At køre eller... Hvordan foregår en køretest? Af Bente Sloth Politibetjent og certificeret køreprøvesagkyndig, Kim Lauge, fortæller om vejledende helbredsmæssig køretest. Hvad sker der, når egen læge vurderer, at personens køreevne skal testes? Lægen videresender lægeerklæringen til politiets jurister, som informerer embedslægen. Det er så embedslægens opgave at vurdere lægeerklæringen. Oftest følger embedslægen lægens vurdering, og indstiller personen til en vejledende helbredsmæssig køretest. Det er politiet, som indkalder til testen pr. brev og indsigelse kan gøres i 14 dage. Man bliver indkaldt til et køreprøvested i nærheden af hvor man bor, men har lov til at bede om at tage testen et andet sted. Hvad sker der, når man møder op på kørestedet? Når vi har sat os ind i bilen, fortæller jeg personen, hvad lægen har skrevet i lægeerklæringen. Det er ikke alle steder, man gør det, men jeg synes, det hjælper i forhold til min dialog med personen. I forvejen er de fleste nervøse. Der er desværre mange, som tror vejledende helbredsmæssig køretest er en køreprøve. Men det er slet ikke de samme ting, vi ser på, som når det er en førstegangserhvervelse. Testen handler rigtig meget om trafiksikkerhed. Så det handler om at køre sikkert, fornuftigt og på en betryggende måde. Hvordan foregår selve testen? Den køreprøvesagkyndige og personen kører en tur i minimum en halv time. Man samtaler undervejs, og under prøven skal personen følge de anvisninger, vi giver. Vi skal også teste dem i komplicerede trafiksituationer, fx hvor der er meget trafik. Når testen er slut kører vi tilbage til udgangspunktet og jeg giver mit indtryk af kørslen. Hvilke resultater kan testen give? Der er tre muligheder. Den første mulighed er at kørslen er i orden. Det siger jeg til personen med det samme. Den anden mulighed er, at personen har begået mange fejl. Vejledende helbredsmæssig køretest tages i en skolebil, hvor der også er pedaler i højre side. Så man skal på forhånd leje en skolebil med kørerlærer og evt. automatgear, hvis man er vant til det. Det vil gavne de fleste at have prøvet bilen på forhånd, og kørelæreren vil også tit kræve det. 8 LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

9 At køre eller... tema Det kan fx være, at man er kørt ud foran andre. Jeg fortæller personen, at han bliver indstillet til en kontrollerende køreprøve. Under 15 % får den besked. Personen skal derefter bestå både teoriprøve og køreprøve inden 3 måneder. Ellers inddrages køreretten. Jeg råder gerne til, at personen får en kørelærer indover. Den tredje mulighed er, at jeg inddrager køreretten på stedet og beholder kørekortet. Det sker meget sjældent. I alle tilfælde skal jeg oplyse personen om de klagemuligheder, der er. Og så skal jeg selvfølgelig skrive en rapport med detaljeret beskrivelse af køretestens forløb. Ved hver sag er der en formel proces, med udgangspunkt i min rapport, der behandles af vores jurister og embedslægen, inden kommunen får besked om resultatet. Er I opmærksomme på tegn på demens? Ja, undervejs tester vi for demens. Fx kører vi en tur og kører samme vej tilbage og siger: Ved de næste to kryds skal du gøre det, vi gjorde før. Det er ikke nogle svære steder, men har man problemer med korttidshukommelsen, vil man ikke kunne gøre det. Vejledende helbredsmæssig køretest afholdes af politifolk som har bestået certificeringskurset for motorsagkyndige afholder vejledende helbredsmæssig køretest mindst hver måned deltager i det årlige vedligeholdelseskursus Hvad hvis man fratages kørekortet og fortsætter med at køre bil? Fortsætter man med at køre, så er førstegangsbøden 5000 kr. Personen selv har ansvaret og vil blive straffet, hvis der sker noget. Jeg mener, pårørende bør tage nøglerne væk fra en person, der ikke bør køre. I mine øjne er det det samme som spritkørsel. Hvis det var min egen far ville jeg melde ham for hans og andres sikkerheds skyld. Vi har vores viden om demens fra motorsagkyndigkurset, hvor vi har undervisning om demens, og fra sidemandsoplæringen. LIVET MED DEMENS, nr. 3,

10 tema At køre eller... Debatsider Debatsider Debatsider!??? To læsere, som er pårørende til personer med en demenssygdom, har fulgt redaktionens opfordring om at bidrage til debatten om kørekort og demens. Læs læserbrevene og Alzheimerforeningens holdninger til problemstillingen på debatsiderne her og på side 15. Kørekortsregler giver følelsesmæssigt overarbejde Af M. Møller Min far, der er 76 år, har mildt-moderat demens og bor alene, efter vi mistede min mor, som døde af cancer for 2 år siden. Han har hidtil bestået hukommelsestesten hvert år hos sin egen læge, men efter grundig udredning på demensklinik blev han henvist til en vejledende helbredsmæssig køreprøve. Han fik af den køresagkyndige besked om, at han skulle op i fuld teori og endnu en praktisk prøve for at beholde sit kørekort. I mellemtiden blev hans permanente kørekort byttet til et midlertidigt (3 måneder). Det har for det første overrasket mig, at vi har en færdselslovgivning, der siger, at en person/en dement, som ikke er sikker nok i trafikken, alligevel får lov at køre uden restriktioner i 3 måneder. Jeg forstår på politiet, at sådan er lovgivningen. Det næste er, om man med rimelighed kan forvente, at en dement person kan 1) læse et fuldt køreteoretisk pensum op, 2) takle selve eksamen med diverse brug af IT eller afkrydsning i skemaer under tidspres o.s.v?? Det blev ikke diskuteret i denne sag, og har skabt nogen forvirring. Min far sidder nu i de dejlige sommermåneder alene i sin lejlighed og læser køre-pensum. Den eneste, der reelt forholder sig til det, er mig, som er datter, enebarn og eneste nære pårørende. Og det er følelsesmæssigt en vanskelig situation at takle. Jeg skal på samme tid være en tryg og hjælpende pårørende, og samtidig støtte op om færdselslovens regler på en rationel måde. Beslutningen om at opgive at bestå, kan jeg ikke tage for ham. Så hans sommer går med at sidde alene og læse, i stedet for at han kunne komme ud og møde nye mennesker fx på højskole, og således forbedre sin kognitive situation. Måske er der behov for et sæt regler for demente, der ikke består den helbredsmæssige køretest. Fx kunne resultatet diskuteres med lægen: Giver det mening at sætte personen til at læse et stort teoripensum op Fortsætter side LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

11 REGIOn Tlf.: REGIOn Tlf.: rosenstien 15, Viby / livet med REGIOn kaffe og brød 20,- kr. (Gulkrog) august. kaffe og brød 20,- kr. Kontaktperson: Jutta Storm Tlf.: LIVET MED DEMENS, Nr. 2, AKtivitetskalender Demens livet med LIVET MED RIV UD OG GEM Tema At køre eller......læs også nordjylland MIDTjyllanD lokalforeningen Midt-Vest Formand: Inger Marie Allerup Jensen Tlf.: / lokalforeningen Østjylland Formand: Conny Flensborg Kolonihaven åbner den 1. april Der er en fast person alle hverdage i haven Kl. 9:30 til ca. 16:00 H/F 1934 rugholmvej, Alle er velkomne, der er kaffe på kanden. Kom og nyd den friske luft, hyggesnak, arbejde i haven eller hvad man har lyst til Ring og aftal tid hos Conny Flensborg på Tlf.: lokalforeningen Midtjylland Formand: Anni Andersen Tlf.: Huskedag og huskekager Når et sorgfyldt hjerte flyder over AKtivitetsKAlender Nr. 3, 20. årgang, september 2010 syddanmark lokalforeningen nordjylland lokalforening Trekantsområdet Formand: Gunver Folmand Formand: Grethe Skovlund Tlf.: Tlf.: Rådgivning åben for alle Torsdagscafé Den 1. torsdag i måneden Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, Vejle Kl. 18:45 til kl. 20:30 Salen i stueetagen Frederikshavn Sygehus, Barfredsvej, juni kl. 15:00 17:00 Frederikshavn. Inge Olesen læser op Kontakt evt. Tove Jensen eller kom uden aftale, Ingen tilmelding: Pårørendegruppe eller samtale Ekstraordinær generalforsamling De Frivilliges hus, Boensgade 4A, 9900 Torsdag, den 10. juni kl. 15:15 Frederikshavn. Kontakt Tove Jensen og aftal tid. Tlf.: juni 11:00 til 16:00 Frokost i Naverhytten Afgang fra Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, Vejle Pris 40,00 kr. - ikke medlemmer 80,00 kr. Tilmelding: Grethe Skovlund tlf God sommer! Vi ses igen, når Torsdagscaféen starter: Eftermiddagshygge hos Kirsten på Ilderkærvej 19. august kl. 14:00 til kl. 17:00 Afgang fra Gulkrog kl. 14:00 En rakkerfamilie fra Himmerland Inger Solberg Lund fortæller 2. september kl. 15:00 til kl. 17:00 Kaffe og brød 20,- kr. Kroophold Tirsdag, den 14. september til fredag, den 17. september Program med nærmere oplysninger den 19. smukke toner krydret med??? v/sv. Erik sørensen & Co. Torsdag, den 30. september kl. 15:00 til kl. 17:00 lokalforeningen sydvest Formand: Hanne Knudsen Tlf.: Demenstræf En dag med let gymnastik, musik, sang og dans. Dagen er incl. frokost og øl, vand og kaffe og kage. Torsdag den 23. september kl. 10:00, Glejbjerg fritidscenter, Stadionsvej 2 A, Glejbjerg Tilmelding på tlf senest d. 18 september lokalforeningen sønderjylland Formand: Lillian Bernth Thomsen Tlf.: Demenstræf Lokalforeningen i Sønderjylland inviterer igen i år demente, pårørende og plejepersonale til Demenstræf på Årøsund Badehotel. Vi byder på god musik, samvær og middag. Deltagelse er gratis Onsdag den 25.august kl. 10:30 til kl. 14:00 Årøsund Badehotel, Årøsund Tilmelding til Lillian Bernth Thomsen Tlf: eller Georg Karstens Tlf: lokalforeningen Fyn Formand Jutta Storm Tlf.: Pårørendeskole Østfyn, Kerteminde/ nyborg. Tirsdag den 24 august, 31. august, 14. september, 28. september og 12. oktober fra kl. 19:00 til kl. 21:30 Plejecenteret Egevang, Egevang 1, Ullerslev Tilmelding til én af kontaktpersonerne: Charlotte Hovgaard Tlf.: , Vibeke Larsen Tlf.: eller Birgit Frederiksen Demenscafeen i Bakkehuset, Middelfart Torsdage i ulige uger kl. 14:30 16:30 Assensvej 100, Middelfart Kaffe med brød 20 kr. Kørsel 20 kr. Region Nordjylland Lokalforeningen Nordjylland Formand: Gunver Folmand Tlf.: Rådgivning åben for alle Den 1. torsdag i måneden Kl. 18:45 til kl. 20:30 Frederikshavn Sygehus, Barfredsvej, 9900 Frederikshavn. Kontakt evt. Tove Jensen eller kom uden aftale, Tlf.: Pårørendegruppe eller samtale De Frivilliges hus, Boensgade 4A, 9900 Frederikshavn. Kontakt Tove Jensen og aftal tid. Tlf.: Temaaften Livet med demens Ved Karsten Jansfort, skuespiller og pårørende. Oplæg Demens den anden frekvens ved Aase Marie Ottesen, Videncenterleder og Bente Weberskov, konsulent og Marte Meo terapeut. 28. september kl. 18:00 21:30 Afholdes i Morsø kommune, nærmere oplysninger ved tilmelding til Doris Brinkmann Hvet, Morsø Kommune senest 22. september. Tlf Foredrag Jura og demens Om juridiske problemer der kan opstå, når der er stillet en demensdiagnose. Foredragsholder: cand. jur., lektor Susanne Bækgaard Holm. 27. september kl. 18:30 til kl. 21:00 Region MIDTjylland Lokalforeningen Midt-Vest Formand: Inger Marie Allerup Jensen Tlf.: / Lokalforeningen Østjylland Formand: Conny Flensborg Tlf.: Demensbutikken i Silkeborg Kom og få rådgivning i alt omkring demens. Der er en fagperson og en frivillig til stede. Vi giver kaffe. Åben fra kl. 16:00 til kl. 18:00 den 7. september, 3. oktober, 2. november, 7. december. Frivillighuset, Østergade 9/1. sal, 8600 Silkeborg. Pårørendeskole I Syddjurs Kommune 4 aftener med forskelligt på demensområdet. 6., 13., 20., og 27. september fra kl. 19:00 21:30. Overlæge Lisbeth Uhrskov og oversygeplejerske Gitte Rahbæk om demenssygdomme og samvær med en der er ramt af en demenssygdom. Jurist Søren Sørensen og demenskoordinator Mette Brynskov om jura på demensområdet. En pårørende fortæller, hvordan det er at være pårørende. Demenskonsulenterne I Syddjurs fortæller om kommunens tilbud på demensområdet. Alzheimerforeningen fortæller om deres tilbud. Se opslag i aviser og på plejecentre. Pårørendeskole I Favrskov Kommune, for pårørende til en demensramt - demensramte og andre interesserede. 4 aftener i november 3., 10., 17., 24. fra kl. 19:00 21:30. Overlæge neurolog Hans Brændgaard om demenssygdomme. Jurist Susanne Holm om jura på demensområdet. Psykolog Jane Åmand og samvær med en, der er ramt af en demenssygdom Pårørende fortæller om det at være pårørende. Demenskonsulenterne fortæller om kommunens tilbud. Nærmere oplysning om sted bliver annonceret i diverse dagblade og opslag på plejecentre. Ferie for demente og deres pårørende. Skæring Strand i uge 38, ring og hør nærmere. Kontaktperson Mette Sørensen tlf og Sonja Pedersen tlf Kolonihaven Der er en fast person alle hverdage i haven Kl. 9:30 til ca. 16:00 H/F 1934 Rugholmvej, Rosenstien 15, Viby Alle er velkomne, der er kaffe på kanden. Kom og nyd den friske luft, hyggesnak, arbejde i haven eller hvad man har lyst til. Ring og aftal tid hos Conny Flensborg på tlf / Lokalforeningen Midtjylland Formand: Anni Andersen Tlf.: Idrætscenter Vendsyssel Stadionvej 17, 9760 Vrå Entre: Kr. 25,- for medlemmer. Kr. 50,- for ikke medlemmer LIVET MED DEMENS, nr. 3,

12 AKTIVITETSK ALENDER Region syddanmark Lokalforening Trekantsområdet Formand: Grethe Skovlund Tlf.: september kl. 17:00 Væksthuset, Storegade12, 6800 Varde Programmet bliver annonceret senere Tilmelding på tlf Lokalforeningen Sønderjylland Formand: Lillian Bernth Thomsen Tlf.: Teknologibibliotek for tidligt demensramte familier Åbent tirsdag kl og onsdag kl på Centret, Kallerupvej 58 kom og kig eller aftal tid med teknologibibliotekar Susanne Löwenstein tlf mail Torsdagscafé Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, Vejle Salen i stueetagen Kroophold 14. september til 17. september Afgang Gulkrog kl. 11:00 Program er udleveret / kan fås hos Grethe Skovlund Gunvor Dons fortæller om sin Pilgrimsvandring 14. oktober kl. 15:00 til 17:00 Kaffe og brød 20,- kr. Franske rundkørsler, lygtepæle og meget andet, v/inge og Niels 28. oktober kl. 15:00 til 17:00 Kaffe og kage er blevet til vin og ost Pris 30,- kr. for medlemmer; ellers 50 kr. Mortensaftens" overraskelser 11. november Pris 30,- kr.; for ikke medlemmer er prisen 60,- kr. Wienerstemning og Wienercafé på cafeens 9 års fødselsdag 25. november Glad musik og lækkerier Kaffe og brød 20,- kr. Juleafslutning med julehistorie, julekaffe og julekage 9. december Kaffe og brød 20,- kr. Lokalforeningen Sydvest Formand: Hanne Knudsen Tlf.: Demenstræf En dag med let gymnastik, musik, sang og dans. Dagen er inkl. frokost og øl, vand og kaffe og kage. Torsdag den 23. september kl. 10:00, Glejbjerg fritidscenter, Stadionsvej 2 A, Glejbjerg Pris kr. 150 Tilmelding på tlf senest d. 18 september Cafe møde i samarbejde med Varde kommune. Foredrag Steen Hasselbalch fortæller om, hvad der er godt imod Alzheimers Torsdag den 28. oktober kl. 18:45 Skyttegården Hjelm Alle, Aabenraa Tilmelding Lillian B. Thomsen tlf Foredrag Else Hansen fra Demenslinien fortæller om Livet med demens Mandag den 29. november kl. 15:00 til 17:00 Skyttegården, Hjelm Alle, Aabenraa Tilmelding Lillian B. Thomsen tlf Lokalforeningen Fyn Formand Jutta Storm Tlf.: Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M Kontaktperson: Ulla Thomsen Tlf: Åbent mandag til torsdag kl. 10:00 16:00 fredag ifølge aftale Telefontid mandag torsdag. kl. 8:30 10:00 Du kan også maile til os på tele.dk Har du brug for rådgivning eller støtte til livet med demens, og har du lyst til at deltage i forskellige interessetilbud, så kontakt Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende NB! Velkommen til vores 10-årsjubilæum (se under Kort Nyt s. 20) Cafe Nyt Liv Tirsdage i lige uger kl. 10:00 13:00 Region Sjælland Lokalforeningen Storstrøm Formand Birgit Parkdal Tlf.: / Støttegruppe Rønnede Onsdag 13. oktober og 10. november kl. 13:00 til kl. 15:00. Dalgården, Thujavej 19, Rønnede Alle pårørende til demente er velkomne Ring til Ulla Skovbye, hvis du kommer, Tlf Støttegruppe Nykøbing F Tirsdag 20. september, 18. oktober og 15. november kl. 18:30 til kl. 20:30 Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F. Alle pårørende til demente er velkomne Ring til Ulla Skovbye hvis du kommer, Tlf.: Psykiatrisk rådgivning Onsdage i lige uger kl. 16:00 18:00 Alle er velkomne til at kigge indenfor og få personlig rådgivning Frivilligcenter Lolland, Sdr. Boulevard 84, 2., Maribo Alle er velkomne til at kigge indenfor og få personlig rådgivning Kontaktperson: Birgit Parkdal, Tlf.: / Frivilligcenter Lolland, Sdr. Boulevard 84, 2, Maribo Alle er velkomne til at kigge indenfor til en snak. Kontaktperson Birgit Parkdal Tlf.: / LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

13 AKTIVITETSK ALENDER Patientforeningernes Netværk Mandage kl. 17:00 19:00 Frisegade 25, Nykøbing F. Kontaktperson: Erik Kjørup Andersen, Tlf.: / Patientforeningernes info-sted Tirsdage i lige uger kl. 14:00 16:00 Forhallen, Storstrømmens Sygehus, Ringstedgade 61, Næstved Kontakt Birgit Zmuda, Tlf.: Lokalforeningen Vestsjælland Formand Aase Stær Tlf.: Fristedet Mødested for personer med demens og pårørende Rådgivning, undervisning, hygge Kl. 14:00 17:00 på nedennævnte datoer, hvis ikke andet er nævnt Nyrup Baptistkirke, Kirkestræde 4, 4296 Nyrup Onsdag 29. september En times sejltur med turbåden Lille Claus på Sorø sø. Mødetid og sted: Kl. 13:45 ved anløbsbroen Søgade for enden af Torvet i Sorø. Efter sejlturen drikker vi kaffe, formentlig i nærheden. Pris ca. kr. 100,00 pr. person. Tilmelding senest den 15. september til Anna Grete tlf / Onsdag den 27. oktober Aksel Hansen fortæller om og viser billeder fra en rejse til Grønland. Onsdag den 24. november Psykolog Gitte Kragshave taler med os om følgerne af demenssygdomme Onsdag den 15. december Julehygge med gløgg og æbleskiver Kontaktperson: Anna Grete Refsgaard Jørgensen Tlf.: / Foredragsaften med fokus på samvær med mennesker med demens v/ergoterapeut Mette Søndergaard Onsdag 8. september kl. 19:00 Caféen, Knud Lavard Centeret, Eksercerpladsen 1, Hovedindgangen, 4100 Ringsted Lokalforeningen Østsjælland Formand Birthe Rasmussen Tlf.: Teaterforestillingen Glemmer Du.? Teatergruppen Absolut Forum gentager sidste års debatteaterforestilling, hvor tilskuerne inddrages undervejs. Vi følger en 58-årig kvindes vej fra den første mistanke om demens, mødet med sygehusvæsenet, og til reaktionerne fra venner og familie. Forestillingen er bevægende og alvorlig, men anviser også muligheder for støtte og trøst. Tirsdag 12. oktober kl. 18:30 til kl. 21:30 Pris kr. 100,- Asterscentret, Astersvej 9, 4000 Roskilde Tilmelding/yderligere information: Jette Kallehauge Tlf: eller mail: Lis Romny Tlf: eller mail: NYT Tilbud! Netværkscafé For yngre med demens (ca. 45 til 65 år) Mandage og onsdage 10:00 til 14:00 Pris for kaffe/frokost kr. 15,-/30,- Lammegade 36, st. tv., 4000 Roskilde Bor du i Østsjælland (Roskilde, Greve, Køge, Solrød og Stevns) er du velkommen. Du møder frivillige fra Alzheimerforeningen, og Roskilde Kommune er ansvarlig for projektet. Yderligere information / kontaktperson: Formand Birthe Rasmussen Tlf: Projektleder Jette Kallehauge Tlf: Tænke-Tankens møder i efteråret 2010 Tirsdage i ulige uger Første gang 14. september Alle møder fra kl. 10:00 til 13:00 Der opkræves betaling for kaffe og let frokost. Sted: Lammegade 36, st. tv Roskilde Kontaktpersoner: Mie Danielsen, Tlf: Anne Rasmussen, Tlf: Bevægelse/afspænding for mennesker med demens Onsdage fra kl. 9:30 10:50 eller Onsdage fra kl. 11:00 12:25 Små hold med særlig hensyn Kontaktpersoner: Mie Danielsen, Tlf.: AOF, Tlf.: Pårørendegruppe Stevns Tirsdag 7. september fra kl. 19:00 21:00. Næste dato aftales på mødet. Hotherhaven i Hårlev, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, St. Heddinge Kontaktperson: Birthe Rasmussen Tlf.: HJÆLPEMIDLER TASTATUR MED BILLEDER MemoryPlus 309dp Tastaturknapper som sættes til din eksisterende telefon. Meget nem at bruge. Sæt dine egne billeder på knapperne og sæt tastaturet til telefonen. Pris medlemmer 320 kr. Pris andre 400 kr. LIVET MED DEMENS, nr. 3,

14 AKTIVITETSK ALENDER Pårørendegruppe Lejre i samarbejde med demenskoordinator i Lejre Kommune Onsdag 15. september fra kl Fremover den Den 3. onsdag i måneden kl. 14:00 16:00 Hvalsø Ældrecenter, dagligstuen, Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Kontaktpersoner: Karen Christiansen: Tlf.: , Birthe Rasmussen: Tlf.: Region Hovedstaden Lokalforeningen København Formand: Kiddy El Kholy Tlf.: Kontakt din lokalforening Rådgivning og information Tlf.: Cafemøder Sidste onsdag i måneden Kl. 19:00-21:00 i februar, marts, april, september, oktober og november Østerbrohuset Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø. Se mere på under lokalforeninger/københavn Medlemmerne får tilsendt invitation til hvert møde Alle er velkommen Julehygge Vi har planlagt at holde vores julefest onsdag den 1. december 2010 i Huset i De Gamles By. Lokalforeningen Københavns Omegn Formand: Grethe Koudahl Tlf.: Kontakt din lokalforening Mandag og onsdag kl Telefonisk rådgivning og information Tlf.: Cafeaftener for mennesker med demens og deres pårørende Første onsdag i hver måned kl. 18:30 20:30 Cafe Palmehaven på Herlevgaard Center Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev Cafeen giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for socialt og hyggeligt samvær med andre, der er i lignende situation. Der er mulighed for at købe kaffe/te, øl og vand Kontakt: Jytte Rasmussen Tlf.: Klubben for mennesker med demens og deres pårørende Torsdage i lige uger kl. 15:00 17:00 Foreningscentret lokale 1 og 2 Amagerlandevej 71, 2770 Kastrup Program fremsendes Kontakt: Gunhild Schrøder Tlf.: eller Hans Dehnfeldt Tlf.: Hans Dehnfeldt træffes bedst mellem kl. 8:00-9:00 Temadag Livet med demens : Kan teknologiske hjælpemidler lette hverdagen? Torsdag 7. oktober kl. 8:15 16:00. Pris : kr. 450,- inkl. forplejning Medborgerhuset i Herlev, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev Temadagen henvender sig til alle, der har kontakt med Livet med demens. Oplæg ved Seniorforsker Lone Gaedt fra Teknologisk Institut, Center for Robbotteknologi, Ulla Thomsen Rådgivnings- og Kontaktstedet for demensramte og pårørende i Odense, 4 brugere samt lederen af Teknologibiblioteket. Der udleveres kursusbevis. Tilmeldingen er gældende, når bekræftelsen herpå er modtaget Tilmeldingsfrist: 30. september Skriftlig tilmelding til: Gunna Bloch Johansen, Vejlesøparken 7, 1. Tv, 2840 Holte eller Evt. spørgsmål: Tlf eller mandag og onsdag kl. 9:00-11:00 Lokalforeningen Frederiksberg Formand: Mette Lunde Tlf.: Informationsmøde om demens Tirsdag 9. november kl. 19:00 21:30 Herlevgaard Center, festsalen, Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev Demenssygdomme Steen Hasselbalch, overlæge på hukommelsesklinikken Rigshospitalet og næstformand i Alzheimerforeningen Det at være pårørende Anne Arndal, pårørende og formand i Alzheimerforeningen, fortæller om sin mands sygdom og Alzheimerforeningens tilbud og aktiviteter Demensvejleder i Herlev, Tina Nielsen vil være til stede. Gratis adgang, kaffe, kage, øl og vand kan købes. 14 LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

15 At køre eller... tema Debatsider Debatsider Debatsider! Fortsat fra side 10??? igen? Måske er det ikke det teoretiske grundlag, men de praktiske evner, der halter? Skulle man tillade en ny praktisk køretest for demente hvis den første er på vippen (køretesten tages jo i en helt anden bil end man er vant til, hvilket i sig selv kan virke utrygt)? Med en stigende forekomst af demens var det måske på tide at tage de problemstillinger, som denne situation er udtryk for, op for færdselssikkerheden såvel som for både de pårørende og de dementes skyld? Efterskrift: Efter det første indlæg fik redaktionen en hilsen: Via samtaler med kommunens demenskoordinator, Borgerservice m.fl. har min far nu besluttet ikke at gå op til den teoretiske prøve. Han mister dermed sit kørekort, men siger, at han evt. kan tage det op igen på et senere tidspunkt. Gradueret ældrekørekort? Af Jens Ledgaard Ældre bilister er jo ikke de farligste i trafikken men restriktiv kørekortsfornyelse gør mange til urutinerede cyklister til fare for sig selv og andre. Raske danske bilister kan let føle sig forvirrede i tæt motorvejstrafik en regnvåd aften et ukendt sted, mens selv let demente ikke har problemer med at køre sikkert til den lokale brugs. Ældrekørekort bør derfor kunne fornyes med individuelle påtegninger, fx at kørekortet kun gælder i bopælskommunen og/eller tilgrænsende kommuner og/eller fx kun i dagtimerne. Det mener Alzheimerforeningen om demens og kørekort En demensdiagnose eller alder skal ikke automatisk være grund til inddragelse af kørekortet men det er vigtigt at være åben om, at demenssygdommen betyder, at evnen til at køre bil på et tidspunkt forsvinder For mange familier berørt af demens er adgangen til at køre bil en vigtig del af hverdagen. Demente og pårørende skal derfor - på et tidligt tidspunkt - før det bliver for sent - hjælpes til at tage stilling til hvordan de vil klare sig uden kørekortet Fagpersoner skal tage større ansvar ved at hjælpe demente og pårørende med at se problemerne i øjnene og sige til, når det ikke længere er forsvarligt at køre bil. LIVET MED DEMENS, nr. 3,

16 Spørgsmål og svar fra demenslinien Else Hansen er sygeplejerske og rådgiver på Demenslinien Foto: Thomas Rønn Spørgsmål om bilkørsel og kørekort dukker op igen og igen Hvornår er der for stor risiko forbundet med at fortsætte med at køre bil? Hvordan undgår man vrede, fortvivlelse og uvenskab, når man skal give afkald på kørekortet? Spørgsmålene er uhyre svære og slet ikke enkle at besvare. For mange er det at køre bil en stor del af deres identitet, og mange er afhængige af bilen i hverdagen. Så det er en stor beslutning at afgive kørekortet og det kan kræve råd og støtte fra pårørende og/eller professionelle at tage den. Vi bør huske på, at alle ifølge Straffelovens 185 har pligt til anmeldelse for at afværge ulykker, der kan medføre fare for menneskeliv. Tør jeg stole på min mor? Min far har fået stillet en demensdiagnose for et år siden. Han fungerer meget selvstændigt i hverdagen og kører stadig bil. Min mor er som regel med, og hun fortæller, at far kører trafiksikkert. Min bekymring går på, at min mor, som er afhængig af at blive kørt, da hun ikke har kørekort og de har langt til indkøbsmuligheder, måske ikke er realistisk og vil se gennem fingre med det, når min far ikke længere kan køre forsvarligt. Og tør jeg lade ham køre med mine børn? Svar: Det er vigtigt, at du får en snak med din mor om din bekymring. Her kan I også få talt om, hvordan de skal klare sig, når din far ikke længere kan køre bil. Har din mor mod på at tage kørekort? Kan 16 LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

17 Spørgsmål og svar Demenslinien Ring til Demenslinien på Spørgsmålene er fiktive af hensyn til spørgernes anonymitet, men de bygger på virkelige spørgsmål til Demenslinien. naboer hjælpe? Kan de få varerne bragt ud? Overvejer de at flytte? Jo mere der bliver afklaret, jo bedre kan dine forældre overskue deres situation. Det er godt løbende at tage en snak med både din far og mor om bilkørsel. Din far skal også vænne sig til tanken om, at på et tidspunkt må han ophøre med at køre bil af hensyn til sikkerheden for både ham selv og andre. En måde du kan være med til at sikre, at din far stadig kører forsvarligt er løbende at køre en tur med ham, helst på en måde, så det falder naturligt. Når du ikke længere tør lade ham køre med dig eller dine børn er det måske nok tidspunktet for, at din far ophører med at køre bil. Min mand bør ikke køre bil Min mand som har en blandingsdemens vil ikke høre tale om at afgive sit kørekort. Hvad gør jeg? Min mand, som er i starten af 60 erne har kørt bil siden han blev 18 år. Han har altid været en dygtig og hensynsfuld bilist, men i løbet af det sidste halve år er der kommet rigtig mange buler i vores bil. Han har svært ved at finde vej til steder, han ellers plejer at køre til. Min mand fastholder, at der ikke er nogen problemer forbundet med hans bilkørsel. Hvor kan jeg få hjælp? Svar: Det bedste er, hvis din mand frivilligt stopper med at køre bil. Men det skal give mening for ham, at han ikke længere skal køre. Derfor kan det godt betale sig at forsøge at finde frem til et argument, som din mand kan bruge. Sygdommen gør, at han ikke har selverkendelse omkring sin usikre bilkørsel, men tværtimod ser sig selv som den elitebilist, han altid har været. Et argument kunne være, at du bliver nødt til at køre bilen for at vedligeholde dine køreevner. En anden mulighed er at et mandligt medlem af familien, som din mand har tillid til, tager en mand til mand-snak om problemet. Hvis I har en god kontakt til en demenskoordinator, vil der også være støtte og hjælp at hente dér. Ligeledes er det en god idé at få involveret hans praktiserende læge, som kan henvise til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis det bliver nødvendigt. Hvis afgivelse af kørekortet er forbundet med megen vrede hos din mand, kan det være godt for jeres indbyrdes forhold, hvis det er en anden end dig, som tager beslutningen. Pris medlemmer 299 kr. Pris andre 350 kr. TELEFONER STATIONÆRE TELEFONER PhoneEasy 331 PH PhoneEasy 319 iph Pris medlemmer 575 kr. Pris andre 700 kr. Se vores udvalg på LIVET MED DEMENS, nr. 3,

18 tema At køre eller... Når et sorgfuldt hjerte flyder over af Nis Peter Nissen En opringning til Alzheimerforeningens Demenslinie hjalp Stine Jensen videre som pårørende Stine Jensen ringede første gang til Demenslinien, da hendes mor kom på plejehjem. Forholdene var ikke i orden, og Stine var i tvivl, om hun skulle klage. - På Demenslinien mødte jeg en person, der viste forståelse og havde tid til at lytte, fortæller Stine Jensen. Og så kom det hele - sorgen, smerten og usikkerheden om hvorvidt det, jeg selv oplevede og følte, nu også var det rigtige. Når man hele tiden skal kæmpe for selv den mindste ting, kommer man til sidst i tvivl. Er det mig, der er urimelig og kræver jeg for meget? Men samtalen med demensrådgiveren bekræftede Stine Jensen i, at det ikke var hende, der var noget galt med. De forhold, hendes mor blev budt på plejehjemmet, var ikke rimelige. Stine fulgte derfor rådet fra Demenslinien og indgav en officiel klage. Nedenunder smerten og vreden er der jo en stor kærlighed - Det hjalp både min mor og mig for jeg stod fast og holdt ved mine kritikpunkter. Det betød, at der til sidst kom et lederskift på min mors plejehjem, og tingene begyndte at forandre sig til det bedre. Demensdiagnose som 64-årig Stine Jensen er enebarn. Hun bor i København, og Stor tak til Alzheimerforeningens medlemmer Flere end 250 medlemmer har foreløbigt besluttet at donere 50 eller 100 kroner om måneden til Alzheimerforeningens telefonrådgivning Demenslinien. Donationerne er det flotte resultat af den telefonkampagne, som Finnbjørn Consult gennemførte for Alzheimerforeningen i de sidste to uger af juni. På baggrund af den positive respons og de erfaringer vi gjorde os, laver vi en tilsvarende telefonkampagne her i efteråret. Her får endnu flere medlemmer et opkald med opfordring til at støtte Demenslinien, så endnu flere demente, pårørende m.fl. kan få glæde af rådgivningen. 18 LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

19 At køre eller... tema På Demenslinien mødte jeg en person, der viste forståelse og havde tid til at lytte hendes mor bor på Bornholm. Stine er også ene om at være pårørende. Hendes mor fik stillet diagnosen frontotemporal demens som 64-årig. Men hun havde været syg længe før. - Det kom gradvist. Uden at jeg vidste det, overtog jeg alt det praktiske arbejde. Til sidst, når jeg besøgte hende, brugte jeg al tiden på at passe huset, gøre rent, købe ind, lave mad og betale regninger. Ensom kamp Stine kæmpede i to år, mens hendes mor stadig boede hjemme og sygdommen forværredes. Men efterhånden som sygdommen skred frem, blev behovet for hjælp større og opgaven for stor. - Jeg brugte alt for meget af mit eget liv og mine egne ressourcer på at klare hverdagen for min mor. Det handlede om min mors liv og hendes sygdom hele tiden. Til sidst måtte jeg give slip. Stine Jensens mor flyttede på plejehjem i 2006, og rollen som pårørende ændrede sig endnu engang. - Det var endnu et skridt ned af stigen og svært at acceptere. Jeg følte, at jeg svigtede min mor. Men samtidig var jeg klar over, at jeg ikke kunne passe hende 24 timer i døgnet. Støttegruppe for unge pårørende Det var på det tidspunkt Stine kontaktede Demenslinien. Hun var slidt ned og orkede kun at ringe. Igennem samtalen oplevede hun at blive forstået. Hendes følelser blev anerkendt, og det var OK at bede om hjælp også til hende selv. - Det er jo et sorgfuldt hjerte, der er ved at flyde over. Og så kommer det frem, når man møder en person, der forstår én. For nedenunder smerten og vreden er der jo en stor kærlighed. Samtalen med Demensliniens rådgiver hjalp også Stine videre. Hun blev opfordret til at deltage i Alzheimerforeningens støttegruppe for unge pårørende. - At møde ligesindede, der er i samme situation som dig, er noget af det mest givende, der findes. Det er simpelthen uvurderligt at være sammen med andre, hvor du kun behøver at sige to ord, og så forstår de bare al smerten bag ved, al sorgen og hele kampen, fordi de selv har været der. At møde ligesindede i samme situation som dig er noget af det mest givende, der findes Langt farvel Stine Jensen har som eneste pårørende været med hele vejen og gennem alle demenssygdommens faser. - Det har været ét langt farvel. På den ene side siger jeg farvel hver gang jeg besøger min mor. På den anden side har det ene år taget det andet, hvor jeg ganske langsomt har mistet min mor i små bidder. Demenssygdommen er nu så fremskreden, at Stine Jensens mor ikke længere kan genkende stemmer eller forstå, at Stine er højgravid med sit første barn. Når jeg sidder ved siden af min mor, er det som om hun slet ikke er der mere. Nu er der kun kroppen tilbage. Hendes sjæl er væk. Det er en stor sorg, for der er så meget, jeg gerne ville fortælle hende. Stine Jensen er siden interviewet blevet mor til en lille dreng. LIVET MED DEMENS, nr. 3,

20 tema At køre eller... Kort nyt 10 års jubilæum Den 1. oktober 2000 blev Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende, Odense etableret i et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Odense kommune. Centret markerer 10-årsjubilæet i uge 39. Vi har sammensat et spændende program, hvor vi sætter fokus på livet med demens gennem de sidste ti år og på tankerne for fremtidens demensindsatser. Ugen afsluttes fredag 1. oktober med en jubilæumsfest. Arrangementerne i ugens løb er gratis, alle er velkomne. Program og tilmelding: Ulla Thomsen , Aktiv Højskole Alzheimerforeningens tilbud om højskoleophold, specialdesignet for personer, der lider af en demenssygdom, er nu udvidet til foreløbigt to regioner. Region Syddanmark Har du en demenssygdom, kan du stadig nå at tilmelde dig som deltager på det første 4-dageshøjskoleophold, som finder sted 22. til 26. november 2010 på Brandbjerg Højskole ved Vejle. Prisen er kroner inkl. kost og logi Region Østjylland Du kan være med til at arrangere det næste kursus sammen med frivillige fra Alzheimerforeningens lokalforeninger, relevante højskoler, interesserede demenskoordinatorer og andre lokale ildsjæle. Det er projektmidler fra SATS-puljen, som gør det muligt for Alzheimerforeningen på sigt at arrangere højskoleophold i alle regioner. Projektet er baseret på, at lokale kræfter medvirker og bidrager. Er du interesseret i at deltage eller i at være med til at arrangere et højskoleophold kan du kontakte Nis Peter Nissen eller tlf Enlig med demens? Næste nummer af Livet med demens har tema om enlige med en demenssygdom. Skriv til os, hvis du har en historie at fortælle som enlig eller pårørende til en enlig med en demenssygdom. Kontakt Bente Sloth på eller LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

21 Smag Brødrene Prices Huskekage - og støt demente og pårørende James og Adam Price har skabt en ny opskrift på en huskekage. føtex og Bilka bageren sælger huskekagen. Hele overskuddet går ubeskåret til Alzheimerforeningens arbejde for demente og pårørende. Huskekage pr. stk. 15,- Sælges i føtex og Bilka bageren fra 19. september til 25. september Huskekagen er en frisk og lækker flødekage, der er lavet med banancreme med friskpresset citronsaft omkranset af sprød florentiner. Til sidst pynter vi den med marcipan og friske blåbær. 38/10. Forbehold for evt. afgiftsforhøjelser, trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt _Alzheimerforeningen_U38.indd 2 LIVET MED DEMENS, 23/08/10 nr. 3, 9:21:

22 TIPS til livet med demens Livet med demens kan både byde på små og store udfordringer. På denne side bringer vi små gode tips til hverdagen en opskrift, et hjælpemiddel, et forslag, en god idé eller blot en venlig tanke. Har du et godt råd... hører vi gerne fra dig. Skriv til Livet med demens og del dit gode råd med andre. Så kan flere få glæde af dine gode forslag. Skriv til Nyd Huskekagen i nuet Nyd Huskekagen i samvær med andre Huskekagen er pyntet med blåbær, som styrker hukommelsen Pynt med chokolade, som gavner både helbred og humør. Husk at smage Huskekagen og støt samtidig Alzheimerforeningen. Du kan købe Huskekagen hos føtex og Bilka i dagene op til International Alzheimerdag den 21. september. Her er opskriften til hvis du selv har mod på at bage Huskekager Huskekage stk Florentinere: 120 g hakkede hasselnødder 200 g sukker 120 g glukose sirup 120 g blødgjort margarine 80 g havreflager 40 g hvedemel Ingredienserne æltes sammen og dejen deles i kugler, der vejer 30 g pr stk. Rul kuglerne flade Bag florentinerne (et passende antal ad gangen så dejen ikke løber sammen) ved 180 grader til de er gyldne. Afkøl et kort øjeblik. Fold hver kage over bunden af et glas, og pres den tæt om glasset, så den får kanter og står som en rund skål, parat til fyldet, når den er færdig. Efter afkøling: Fyld hver florentinerskål med ca. 80 g banancreme Banancreme: 2 dl piskefløde 1 lille frisk, moset banan 0,5 g saft og revet skal fra 1 økologisk citron 2 blade husblads (kan udelades) 1 lille stænk (1 g) ægte rom Fløden piskes let som soft ice, herefter blandes de øvrige ingredienser i. Huskekagen pyntes med oval marcipanoblat (10 g), chokoladeskrift "HUSK" og friske blåbær. 22 LIVET MED DEMENS, nr. 3, 2010

Nr. 4, 20. årgang, December 2010. Tema. Enlig med demens. ...læs også. Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter

Nr. 4, 20. årgang, December 2010. Tema. Enlig med demens. ...læs også. Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter Nr. 4, 20. årgang, December 2010 Tema Enlig med demens...læs også Bofællesskab for demente Tips til aktiviteter INDHOLD Det faste Læserne skriver Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien kort

Læs mere

Når rollerne forandres...læs også

Når rollerne forandres...læs også Livet med Nr. 4, 23. årgang, december 2013 Tema Når rollerne forandres...læs også Klumme af Annette Vilhelmsen Den svære balance Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Det personlige engagement...læs også

Det personlige engagement...læs også Livet med Nr. 2, 24. årgang, JUNI 2014 Tema Det personlige engagement...læs også Birgitte Vølund, ny formand Klumme af Eva Mila Lindhardt Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet

Læs mere

Sans og mærk verden. Klumme af Peter Løvenkrands. Tema. ...læs også. Alzheimer. Alzheimer. foreningen Livet med demens. foreningen Livet med demens

Sans og mærk verden. Klumme af Peter Løvenkrands. Tema. ...læs også. Alzheimer. Alzheimer. foreningen Livet med demens. foreningen Livet med demens Nr. 4, 22. årgang, december 2012 Tema Sans og mærk verden...læs også Klumme af Peter Løvenkrands Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder Aktivitetskalender

Læs mere

Samliv og demens. Gode dage kommer ikke dårligt tilbage Kærligheden flyttede med TEMA. ...læs også. Samliv og demens TEMA

Samliv og demens. Gode dage kommer ikke dårligt tilbage Kærligheden flyttede med TEMA. ...læs også. Samliv og demens TEMA Samliv og demens TEMA NR. 1, 20. ÅRGANG, MARTS 2010 TEMA Samliv og demens...læs også Gode dage kommer ikke dårligt tilbage Kærligheden flyttede med INDHOLD DET FASTE AKTIVITETSKALENDER SPØRGSMÅL OG SVAR

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

NR. 1, 22. ÅRGANG, MARTS 2012 TEMA. Konflikter i hverdagen. ...læs også. Klumme af Karsten Jansfort Uddrag af dagbog fra Demensnet

NR. 1, 22. ÅRGANG, MARTS 2012 TEMA. Konflikter i hverdagen. ...læs også. Klumme af Karsten Jansfort Uddrag af dagbog fra Demensnet NR. 1, 22. ÅRGANG, MARTS 2012 TEMA Konflikter i hverdagen...læs også Klumme af Karsten Jansfort Uddrag af dagbog fra Demensnet INDHOLD DET FASTE LEDER AKTIVITETSKALENDER SPØRGSMÅL OG SVAR FRA DEMENSLINIEN

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Arvelighed. Mit livs største dilemma Klumme af Johannes Møllehave. Tema. ...læs også. Alzheimer. Alzheimer. foreningen Livet med demens

Arvelighed. Mit livs største dilemma Klumme af Johannes Møllehave. Tema. ...læs også. Alzheimer. Alzheimer. foreningen Livet med demens Nr. 1, 25. årgang, marts 2015 Tema Arvelighed...læs også Mit livs største dilemma Klumme af Johannes Møllehave Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste

Læs mere

Nr. 2, 21. årgang, juni 2011. Tema. Den svære erkendelse...læs også. Klumme af skuespiller Bodil Jørgensen Bliv frivillig på Huskedagen

Nr. 2, 21. årgang, juni 2011. Tema. Den svære erkendelse...læs også. Klumme af skuespiller Bodil Jørgensen Bliv frivillig på Huskedagen Nr. 2, 21. årgang, juni 2011 Tema Den svære erkendelse...læs også Klumme af skuespiller Bodil Jørgensen Bliv frivillig på Huskedagen INDHOLD Det faste leder Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien

Læs mere

Forskning. Klumme af Asger Aamund Jane og Ole nægter at give op. ...læs også. Alzheimer. Alzheimer. foreningen Livet med demens

Forskning. Klumme af Asger Aamund Jane og Ole nægter at give op. ...læs også. Alzheimer. Alzheimer. foreningen Livet med demens Nr. 3, 24. årgang, september 2014 Tema Forskning...læs også Klumme af Asger Aamund Jane og Ole nægter at give op Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD LEDER

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ...

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ... Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014 Tema Demens og kærlighed...læs også Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Bryd tabuet i fællesskab...læs også. Klumme af Erik Clausen Jeg var jo nok blevet lidt halvtosset. Tema. Alzheimer. Alzheimer

Bryd tabuet i fællesskab...læs også. Klumme af Erik Clausen Jeg var jo nok blevet lidt halvtosset. Tema. Alzheimer. Alzheimer Nr. 1, 24. årgang, februar 2014 Tema Bryd tabuet i fællesskab...læs også Klumme af Erik Clausen Jeg var jo nok blevet lidt halvtosset Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med

Læs mere

Nr. 1, 21. årgang, marts 2011. Tema. Rejs med demens?...læs også. Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende

Nr. 1, 21. årgang, marts 2011. Tema. Rejs med demens?...læs også. Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende Nr. 1, 21. årgang, marts 2011 Tema Rejs med demens?...læs også Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende INDHOLD Det faste Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien Læserne skriver

Læs mere

Demens i økonomien. Økonomi når ægtefællen flytter på plejehjem Klumme af Michael Noer. ...læs også. Alzheimer. foreningen Livet med demens

Demens i økonomien. Økonomi når ægtefællen flytter på plejehjem Klumme af Michael Noer. ...læs også. Alzheimer. foreningen Livet med demens Nr. 3, 25. årgang, september 2015 Tema Demens i økonomien...læs også Økonomi når ægtefællen flytter på plejehjem Klumme af Michael Noer Alzheimer foreningen INDHOLD LEDER Det faste leder kort nyt Aktivitetskalender

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Når hjem bliver til bolig...læs også

Når hjem bliver til bolig...læs også Nr. 4, 21. årgang, december 2011 Tema Når hjem bliver til bolig...læs også Klumme af digter Pia Tafdrup Pårørende er guld værd INDHOLD Det faste leder Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien

Læs mere

Hvordan holder man sig i gang?

Hvordan holder man sig i gang? Nr. 2, 22. årgang, juni 2012 Tema Hvordan holder man sig i gang? Alzheimer...læs også Klumme af politiker Lykke Friis Giv et gratis medlemsskab foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med

Læs mere

Nr. 3, 21. årgang, SEptember 2011. Demens i kunst og kultur...læs også. Klumme af skønhedsekspert Ole Henriksen Få råd og hjælp på DemensNet.

Nr. 3, 21. årgang, SEptember 2011. Demens i kunst og kultur...læs også. Klumme af skønhedsekspert Ole Henriksen Få råd og hjælp på DemensNet. Nr. 3, 21. årgang, SEptember 2011 Tema Demens i kunst og kultur...læs også Klumme af skønhedsekspert Ole Henriksen Få råd og hjælp på DemensNet.dk INDHOLD Det faste leder Aktivitetskalender Spørgsmål og

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Den gode hverdag. Klumme af Anne Marie Helger Demensnet blev Thomas redning TEMA. ...læs også. Alzheimer. foreningen Livet med demens

Den gode hverdag. Klumme af Anne Marie Helger Demensnet blev Thomas redning TEMA. ...læs også. Alzheimer. foreningen Livet med demens NR. 3, 22. ÅRGANG, OKTOBER 2012 TEMA Den gode hverdag...læs også Klumme af Anne Marie Helger Demensnet blev Thomas redning Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD DET FASTE LEDER AKTIVITETSKALENDER

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Besøg modtages gerne Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Skal du snart besøge et menneske med demens? Regelmæssige besøg er vigtige og bliver værdsat af patienten. Denne pjece giver svar

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Bliv ikke væk Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Hvem henvender brochuren sig til? Plejepersonale og pårørende der er involveret i plejen af den demente patient. Udarbejdet af

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2010

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2010 1 Årsberetning Alzheimerforeningen 2010 2 Indhold Støtte, rådgivning og aflastning... 3 Telefonrådgivning... 3 Aktiv Højskole... 5 Ferie og aflastningskurser, høstfester og temadage.... 6 Pårørendegrupper,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere