DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 04:2011 DECEMBER 5. ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 04:2011 DECEMBER 5. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK"

Transkript

1 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 04:2011 DECEMBER 5. ÅRGANG

2 Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon Åbnings- og telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl Torsdag fra kl samt efter aftale. KREDSLØBET fra Kreds Syddanmark udgives af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. Indlæg og artikler dækker ikke nødvendigvis Dansk Sygeplejeråds eller kredsens synspunkter, men står for forfatterens eget synspunkt. Redaktionsgruppen: Kredsbestyrelsesmedlemmer: Lenna Maegaard Hansen OUH, Svendborg Kirsten Hessellund Jensen SGH Lillebælt, Fredericia Lene Floor Kousgaard sygeplejerske Tønder kommune Akut-hjemmesygeplejersker er en fagpolitisk udfordring...4 Region Syddanmark og Varde Kommune indgik i foråret en aftale om et forsøg, hvor hjemmesygeplejerskerne i den nordlige del af kommunen kan kaldes ud til akutopkald. Kvinder på flugt fra vold er i vildrede...6 Det hænder ikke hver weekend, at en forslået, fornedret og angst kvinde henvender sig på Centerskadestuen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Men det sker jævnligt, og ofte lægger disse patienter meget beslag på Udsatte familier - får en kærlig hånd...7 Hvis forældre set i et sundhedsperspektiv har uhensigtsmæssige vaner i forhold til kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet, smitter det ofte af på børnene også i socialt udsatte familier. Opgavefordeling i den politiske ledelse i Kreds Syddanmark...8 Oversigt over formandskabets opgaver er at give medlemmerne et overblik over, hvor DSR er repræsenteret og derved har mulighed for få indflydelse. Sygeplejens År: I biografen med 400 sygeplejersker...10 I november inviterede Kreds Syddanmark medlemmerne til gratis forpremiere på filmen 50/50 - og det var et tilbud, som sygeplejerskerne tog godt imod.sygeplejerskernes tid. 2 Line Gessø, 1. kredsnæstformand Hanne Damgaard chefkonsulent, DSR, Kreds Syddanmark Ansvarshavende redaktør: John Christiansen kredsformand, Kreds Syddanmark Udgivelser/oplag: Udgives fire gange om året i ca eksemplarer og udsendes til samtlige medlemmer af DSR, Kreds Syddanmark. Deadline næste nummer: For indsendelse af artikler m.m. senest den Produktion: HansenGrafisk DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK Workshop i forhandlinger...11 Tillidsrepræsentanter i Kreds Syddanmark samles hvert kvartal til møder med faglige konsulenter og politikere. Medarbejderpleje på Danfoss...12 Lone Valentin Bram befandt sig egentlig udmærket som sygeplejerske i hjemmeplejen, da hendes mand en dag for ni år siden kom hjem og fortalte, at Danfoss søgte en ny sygeplejerske. Tinas kamp for at vende tilbage til jobbet...14 Da anæstesisygeplejerske Tina Eldahl for seks år siden blev ramt af sygdommen Morbus Ménière, der giver svimmelhed, nedsat hørelse og tinnitus, blev hendes arbejdsliv på Odense Universitetshospital (OUH) i den første fase vendt på hovedet. Seniorsammenslutningen...15 Til generalforsamling for første, - men ikke sidste gang medlemmer valgte at rive nogle timer ud af kalenderen og bruge dem sammen med kolleger i et fagligt fællesskab.

3 En ny kredsbestyrelse - med masser af energi Kære medlemmer En ny toårig valgperiode er indledt, og kredsbestyrelse og formandskab er trukket i arbejdstøjet. Vi er meget tændte på at udnytte den energi og de ideer, der ligger i den nyvalgte bestyrelse, så vi kan fortsætte arbejdet med at styrke Dansk Sygeplejeråd og den fælles platform, vi alle er en del af. Allerede på den velbesøgte generalforsamling i Fredericia fik vi direkte input fra debatlystne sygeplejersker, og du kan i dette nummer af Kredsløbet se fotos og indtryk fra begivenheden. Vi er interesseret i at inddrage medlemmerne, uanset om de har mulighed for og interesse i at deltage i generalforsamlingen, eller de i dagligdagen går med tanker om, hvordan vi kan styrke vores fag, og hvilke aktiviteter vi kan understøtte det med. Vi er meget lydhøre over for, hvad der optager medlemmerne, og hvad de mener, vi bør interesse os for i arbejdet i kredsbestyrelse og formandskab. På kredsens hjemmeside kan du finde navne og kontaktoplysninger på alle valgte politikere, så du har mulighed for at kommunikere, hvad du har på hjerte. På hjemmesiden kan du ligeledes finde de indsatsområder, der i fremtiden vil være et centralt udgangspunkt for vores arbejde. De vil blive suppleret med nye temaer og initiativer, som afspejler, at vi hele tiden er i bevægelse. Kredsbestyrelsen vil i den kommende tid sætte retning for det arbejde. Vi ved allerede nu, at vi skal i gang med at forberede os på OK 13, hvor vi skal forhandle løn og øvrige arbejdsvilkår. Jo flere input, vi får fra medlemmerne, des stærkere er vores udgangspunkt. Sygeplejens År, hvor vi sætter vores fag i fokus, vil frem til maj 2012 fortsat præge vores aktiviteter. I december og januar sætter vi eksempelvis førende politikere stævne for at tale sammenhængende patientforløb. Der vil især være fokus på snitfladerne mellem kommuner og region samt betydningen af de store forandringer med korte patientforløb og på kronikerområdet, når vi møder politikerne. Vi har aftaler med blandt andre Aabenraas borgmester, Tove Larsen, og formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul Erik Svendsen, der vil være en gennemgående figur. Borgmestrene får hjemmebanefordelen, og alle er velkomne til at deltage. LEDEREN I den tidligere kredsbestyrelse besluttede vi at opruste på kommunikationen over for medlemmer, beslutningstagere og befolkning. Denne dialog og vores formidling af budskaber skal samles i en kommunikationsplatform, der sikrer, at vi hele tiden er på bølgelængde med medlemmerne og kan markere os med så stor slagkraft i sundhedsdebatten som muligt. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. John Christiansen Kredsformand Kreds Syddanmark DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 3

4 Akut-hjemmesygeplejersker er en fagpolitisk udfordring Region Syddanmark og Varde Kommune indgik i foråret en aftale om et forsøg, hvor hjemmesygeplejerskerne i den nordlige del af kommunen kan kaldes ud til akutopkald. Det har været et langt, sejt træk at få sikret sygeplejerskerne forsvarlige vilkår under ordningen. I de tyndt befolkede områder i den nordlige del af Varde Kommune kan ambulancen ikke altid nå frem til akutopkald inden for de lovpligtige 15 minutter. Derfor fik Varde Kom-mune og Region Syddanmark den ide, at man kan trække på de hjemmesygeplejersker, der i forvejen kører i området. Det må da alt andet lige være bedre at få en kvalificeret sygeplejerske hurtigt frem til at yde akut førstehjælp end at vente på en ambulance. Sådan lød nogle af de mange argumenter, der blev fremført af fortalerne for ordningen. Men tilbage i Varde Kommunes hjemmepleje sad nogle sygeplejersker og var bekymrede over forsøget: Hvad kan vi risikere at blive kaldt ud til? Hvad forventes det af os, at vi kan bidrage med ved for eksempel et trafikuheld? Hvilken uddannelse og hvilket udstyr følger med opgaven? Hvad skal der blive af den borger, vi er på vej ud til eller måske står hjemme hos, når opkaldet kommer? Nødbremse Spørgsmålene var mange og der var rigtig mange forhold, der var uafklarede i forhold til sygeplejerskernes vilkår og sikkerhed under forsøget. Hjemmesygeplejersker i Varde rykker på 112-opkald. Hvis man nu installerer noget teknisk udstyr i hjemmeplejens biler der gør, at vagtcentralen kan se hvor den nærmeste hjemmesygeplejerske befinder sig i forhold til et skadested så kan den sygeplejerske tilkaldes og måske nå frem nogle minutter før den egentlige ambulance ankommer. Ordningen fik meget omtale i både lokale og landsdækkende medier og blev udnævnt til at være en rigtig god ide. Hvorfor ikke udnytte de ressourcer, der i forvejen er tilgængelige i et område? Det vurderede 1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen, der derfor gik ind i sagen. Hun kontaktede Varde Kommune med henblik på at få aftalt vilkårene omkring sygeplejerskernes deltagelse i forsøget. I første omgang var det vigtigt for mig at få hevet i nødbremsen, sådan at forsøget ikke gik i gang før alt var på plads. Vi kan simpelthen ikke forsvare at sende sygeplejersker ud til sådan nogle opgaver, inden alle vilkår er aftalt. Hvordan er de forsikret, hvis der sker dem noget, når de fraviger deres normale rute og rykker ud til et akutopkald? Hvad med deres autorisation, hvis det viser sig, at de ikke har de fornødne kompetencer til lige netop dén specifikke opgave, og de derfor laver fejl? Listen er meget, meget lang, fortæller Line Gessø Hansen. Hun valgte derfor at gå til pressen med en historie om, at sygeplejerskerne ikke kommer ud at køre, inden alle vilkår er forhandlet på plads. Derefter mødtes hun sammen med en faglig konsulent fra kredskontoret med de berørte hjemmesygeplejersker i Varde Kommune. 4 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

5 Mødet fandt sted en onsdag aften i september: Det var et meget bevægende møde. Jeg er glad for, at vi fik skabt en tænkepause og fik lejlighed til at tale med de berørte. For hold da op, hvor var der mange bekymringer og uafklarede spørgsmål. Efter at have noteret sig sygeplejerskernes mange spørgsmål gik kredskontoret i gang med at forhandle med Varde Kommune omkring detaljerne i ordningen. Forhandlinger, der et par måneder senere endte ud i en aftale om hjemmesygeplejerskernes deltagelse i forsøget. Det var vigtigt at få udstukket retningen for hjemmesygeplejerskers indsats på akutområdet rigtigt fra start. Vi kan allerede nu se, at der er interesse for modellen andre steder i både regionen og i hele landet så det er afgørende, at vi ikke bliver taget på sengen. Og det mener jeg ikke, vi er blevet med den aftale, der nu er indgået omkring forsøget i den nordlige del af Varde Kommune, siger Line Gessø Hansen. I aftalen står beskrevet, hvornår det er relevant at tilkalde hjemmesygeplejersker og der står også, at den enkelte hjemmesygeplejerske selv kan vurdere ud fra de opgaver, hun står med i situationen om hun kan tage opkaldet eller ej. Samtidig er det beskrevet, hvad hjemmesygeplejersken forventes at kunne bidrage med i akutte situationer. Embedslægen er også blevet spurgt og har sagt god for, at de beskrevne opgaver er i overensstemmelse med kravene i autorisationsloven. Det har været vigtigt at få slået fast, hvad hjemmesygeplejerskerne kan bidrage med, og hvad ikke. Det handler om, at borgernes forventninger til ordningen skal være realistiske. Denne ordning er et supplement til den præhospitale indsats ikke en erstatning. Og så skal hjemmesygeplejerskerne være ordentligt beskyttet både fagligt og sikkerhedsmæssigt når de deltager. Ordningen gik i gang den 21. november og skal køre i to år, hvorefter den skal evalueres. FAKTABOKS... VED DU AT: Søgnehelligdage er dage, der ikke falder på en søndag (både KL og DR) KL: Når der forekommer en søgnehelligdag, nedsættes antallet af timer, der tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 time pr. søgnehelligdag. Ansatte på deltid får en forholdsmæssig nedsættelse. (7,4 : 37 og x det ugentlige timetal, man er ansat) For en ansat på 30 timer om ugen skal der ske nedskrivning med 6 timer for hver helligdag. Nedskrivning kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en følgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen. Det skal fremgå af mødeplanen, hvor mange timer, der er sket nedskrivning med. Juleaftensdag sidestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. For ansatte i fast aftenvagt eller er ansat til skiftende vagter i henholdsvis dag-, aften- eller nattevagt nedsættes antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 time. For ansatte i fast nattevagt nedsættes antallet af timer ikke. Nytårsaftensdag ligestilles med den søgnehelligdag fra klokken 12, og der nedsættes antal timer, der ligger efter klokken 12. DR: Den ansattes normtimer nedskrives, når der forekommer en søgnehelligdag(e) i normperioden. Nedskrivningen skal ske indenfor normperioden. Juleaftensdag honoreres som søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse, og der skal ske nedskrivning af normtimerne. Gælder dog ikke faste nattevagter. Nytårsaftensdag er der ret til frihed i størst muligt omfang i tiden fra klokken 12 til klokken 24. Effektiv tjeneste i ovennævnte tidsrum honoreres efter bestemmelserne, der gælder for tjeneste på søndage. Normaltjeneste, udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed. TR kan indgå lokalaftale hvordan bestemmelserne omkring tjeneste på særlige fridage, her konkret nytårsaftensdag, skal udformes. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 5

6 Kvinder på flugt fra vold er i vildrede Det hænder ikke hver weekend, at en forslået, fornedret og angst kvinde henvender sig på Centerskadestuen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Men det sker jævnligt, og ofte lægger disse patienter meget beslag på sygeplejerskernes tid. Afdelingssygeplejerske Theresa From- Eriksen - Voldsramte kvinder er en kompleks patientgruppe, der er bange og ked af det og har behov for omsorgsfuld sygepleje. Vi må i hvert tilfælde vælge, om vi skal sætte ind med støttende sygepleje eller gå direkte ind og tage vare på deres liv. Nogle gange er der behov for utraditionelle løsninger, siger afdelingssygeplejerske Theresa From-Eriksen. Efter behandlingen for skader er spørgsmålet, hvor kvinden skal tage hen, efter hun har været udsat for vold i hjemmet. Sygeplejerskerne gør opmærksom på krisecentrene i Sønderborg og Haderslev, som kan tage imod, hvis der er plads. Men langt fra alle kvinder tager imod tilbuddet. - Kvinderne har ikke kun sår på deres krop, idet de ofte er i en psykisk tilstand, hvor de har behov for rådgivning for at komme videre. De står over for at skulle tage stilling til deres eget liv, men den slags er lettere i fredstid end en fredag aften, hvor de har været ude for en voldsom hændelse derhjemme, siger Theresa From-Eriksen. Situationen kompliceres yderligere, hvis ikke kun kvinden, men også parrets børn har lidt overlast. I sådanne tilfælde kan bedsteforældre eller en veninde være en oplagt mulighed til midlertidigt at tage sig af dem. Ofre fanget i arbejdspres Formand for Foreningen Hjælp Voldsofre Henning Wollsen henviser til en få måneder gammel undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, som viser, at skadestuer på grund af tidspres og manglende beredskab sjældent har mulighed for at yde den nødvendige omsorg, støtte og vejledning til at forebygge følger af partnervold. Undersøgelsen er baseret på personlige interviews med afdelingssygeplejersker og en spørgeskemaundersøgelse blandt flere personalegrupper på skadestuer. - Kvinderne har først og fremmest behov for vejledning og rådgivning om deres muligheder, og hvor de skal søge hjælp. Det kan være et krisecenter, psykologhjælp eller en beskikket advokat, hvis der bliver en voldssag ud af hændelsen, siger Henning Wollsen, der ud over at være landsformand også er formand for den sønderjyske lokalafdeling af Hjælp Voldsofre. Forskerne fra Syddansk Universitet har i en rapport regnet ud, at det i gennemsnit koster samfundet ca kr., hver gang en kvinde udsættes for vold registreret via politi, skadestue og/eller et kvindekrisecenter. Da fire af kvinder i aldersgruppen år årligt udsættes for fysisk vold, løber de økonomiske følger af volden op i en halv milliard kroner. Hjem til flere tæv Henning Wollsen konstaterer, at flertallet af kvinder, der har været udsat for vold i parforholdet, ikke opsøger hjælp. Årsagerne er mange. Hun prioriterer måske at komme hjem og tage sig af børnene, hun kan være økonomisk afhængig af manden, og selv om hun ikke vil mere, vælger hun alligevel at tage hjem til flere tæv. Udsigten til at blive skilt og dele børn med en voldelig mand samt risikere at blive socialt isoleret ved at miste dele af omgangskredsen vejer også tungt, når hun i et svagt og uligevægtigt øjeblik beslutter sig. - Det handler også om, at den voldsramte kvinde er motiveret til at tage imod hjælp. På skadestuen får de en masse at vide på kort tid, og nogle er berusede. Derfor er det vigtigt at sikre, at de har mulighed for at træffe et reelt valg. Sygeplejersker på landets skadestuer kan bidrage ved at være opmærksomme på de steder, hvor de kan få hjælp: Krisecentre, advokat eller psykolog, som vi gerne formidler kontakten til, siger Henning Wollsen. Hjælp Voldsofre har ydet 1,1 mio. kr. i direkte hjælp til ofre, så de har kunnet betale for en psykolog, og fører også sager over for Erstatningsnævnet for ofre, som, foreningen mener, får for lav erstatning. I mange år var ménerstatningen på kr., men den er efter en dom i Højesteret hævet til det dobbelte. Fakta om Hjælp Voldsofre Foreningen Hjælp Voldsofre er politisk uafhængig og har sekretariat med tre medarbejdere i Randers. Finansieringen foregår via Finansloven og medlemskontingenter, som ud over personalet går til projekter og støtte til egenbetaling af psykologhjælp. Ved henvisning fra egen læge betaler sygesikringen 60 procent af udgiften til en psykolog, mens resten er egenbetaling. Du kan læse mere om foreningen på 6 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

7 Udsatte familier - får en kærlig hånd Hvis forældre set i et sundhedsperspektiv har uhensigtsmæssige vaner i forhold til kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet, smitter det ofte af på børnene også i socialt udsatte familier. Forældrenes adfærd kan grundlægge en barndom med dårlig sundhed og trivsel, og en særlig sundhedsfaglig indsats er nødvendig. Sundhedsplejen i Esbjerg Kommune deltager i et fireårigt projekt, Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici, som i det første år har ført sundhedsplejersker samt pædagoger i tre institutioner sammen i et fælles uddannelsesforløb. - Hensigten er at udvikle metoder i arbejdet med de udsatte familier, som også kan bruges efter projektperioden. Pædagoger og sundhedsplejersker griber målgruppen an fra flere vinkler, som trækker i samme retning, men vi har ikke hidtil været vant til at arbejde så koncentreret sammen om en families sundhed og trivsel, som vi kommer til her. Vi forventer at mødes med hver familie fem til otte gange, siger projektlederen, sundhedsplejerske Hanne Juhl. Projektet er koncentreret om tre daginstitutioner i Esbjergs østlige del, Askelunden, Børnehuset Novrupvej og Lykkegårdsparken, hvorfra seks pædagoger i år er blevet uddannet i uddannelsesprogrammet ICDP. Det samme er fire sundhedsplejersker fra det distrikt, der dækker et område, hvor andelen af socialt udsatte familier er høj. Nu skal familierne findes I de tre næste projektår skal der arbejdes med familier, der har børn i alderen 2-5 år i daginstitution. Målet er at få seks familier fra hver af de tre institutioner med i hvert af årene. - Vi er ved at finde familierne, og flere har meldt sig til at være med i projektet. Foruden familier med overvægt og andre sundhedsrisici forsøger vi at inddrage familier, der generelt er præget af ustabilitet. Vi ønsker at møde dem med en åben og inddragende holdning og med den tværfaglige indsats som et vigtigt element, siger Hanne Juhl. Familier med særlige sundhedsrisici vil blive tilbudt individuelle ICDP-forløb i institutionen, som foregår i et samarbejde mellem pædagoger og sundhedsplejerske. Et andet tilbud er hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken fokuserer på specifikke områder af betydning for sundheden. Endelig tilbydes i institutionen tværfaglige værksteds- og gruppeaktiviteter med indkøb af sunde madvarer, madlavning, leg og bevægelse. Værkstedet skal give inspiration til og anvise nye muligheder for sund levevis samt støtte forældre og børn i at deltage i lokalsamfundet på lige fod med andre familier. - Sammen med pædagoger skal vi ruste forældrene, så de bliver bedre til at gribe problemstillinger med deres børn an. Det handler meget om det indbyrdes samspil mellem de enkelte familiemedlemmer, og problemer kan være af forbigående karakter. Familierne har ofte ikke så mange ressourcer, men de skal ikke varigt stigmatiseres som problemfamilier, siger Hanne Juhl. Alle skal kunne deltage Foruden de nævnte tilbud til familier oprettes i hver institution et sundhedsråd, hvor forældre på lige fod med personalet skal skabe brede og inddragende aktiviteter for børn og forældre. Anerkendelse og rummelighed er nøgleord i rådets arbejde, og der er plads til lokalt indhold i hver institution. Arbejdet med udsatte familier er en del af sundhedsplejerskers hverdag. Projektet, der er igangsat af Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen, kan være med til at synliggøre, at indsatsen blandt disse familier nytter, så området måske kan tilføres flere ressourcer. - Vi arbejder meget med at forebygge og tage problemerne, før familierne ender i kommunens familierådgivning, som vi i øvrigt også inddrager, siger projektleder Hanne Juhl. Fakta om ICDP ICDP, International Child Development Programme, er et norskudviklet, kompetencegivende træningsprogram målrettet omsorgspersoner omkring små børn. Udgangspunktet er, at trivsel er en forudsætning for sundhed, udvikling og læring. Uddannelsen giver deltagerne mulighed for tidligt at kunne opfange og handle på signaler, der kan tyde på mistrivsel hos barn og forældre, som kan forringe barnets udvikling og trivsel. Programmet fokuserer både på samspillet mellem børn i institutioner og mellem forældre og børn. Kursusforløbet er på 12 dage fordelt over et halvt år. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK Tre af sygeplejerskerne i projektet med udsatte familier, fra venstre sundhedsplejerske og projektleder Hanne Juhl, sundhedsplejerske Inga Hald og sundhedsplejerske Jytte Jensen 7

8 Opgavefordeling i den pol ledelse i Kreds Syddanmar Formålet med denne udførlige oversigt over formandskabets opgaver er at give medlemmerne et overblik over, hvor DSR er repræsenteret og derved har mulighed for få indflydelse og påvirke de politiske beslutninger. Til gavn for både sygeplejersker og brugere af sundhedsvæsenet. Kredsformand John Christiansen har det overordnede politiske ansvar for hele kredsen og indgår sammen med 1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen, i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Kredsnæstformændene danner to team som indbyrdes supplerer hinanden ved behov. Tove Holm + Jytte Kristensen er ét team og Line Gessø Hansen + Morten Hartvig Petersen er ét team. 1. Kredsnæstformand Line Gessø Hansen: Esbjerg kommune Vejen kommune Billund kommune Varde kommune Fanø kommune Sydvestjysk Sygehus Sygehuspsykiatrien Det sociale område i regionen (handicap, psykiatrien) Redaktionsudvalget til det lokale blad Kredsløbet Sygeplejeskolen i Esbjerg Bestyrelse FTF Opgavefordeling: Kredsformand John Christiansen: Formand for den lokale kredsbestyrelse Regionale aftaler Ansvaret for Ledelse området i Kredsen herunder samarbejdet med Lederforeningen Kommunikationsområdet og dermed den primære kontakt til pressen Interessevaretagelsen for medlemmerne i Den danske sundhedstjeneste i Sydslesvig Ansvarshavende redaktør på Kreds Syddanmarks blad Kredsløbet ROS ledelsen (Regionale organisationers sammenslutning) SHK (Sundhedskartellet) Bestyrelses plads i UC Lillebælt. Uddannelsesområdet skolerne og SLS - herunder uddannelsesudvalg ved skolerne Uddannelsesnetværk i DSR og FTF Staten Det private område Bestyrelse BAUTA Bestyrelse FTF i Syddanmark og aktuelt næstformand Kredsnæstformand Jytte Kristensen: Middelfart Kommune Svendborg kommune Kerteminde kommune Langeland kommune Ærø kommune Odense kommune OUH Odense OUH Svendborg Sygeplejeskolerne i Odense og Svendborg Kredsnæstformand Tove Holm: Fåborg-Midtfyn kommune Nordfyn kommune Assens kommune Nyborg kommune Vejle kommune Kolding kommune Fredericia kommune Sygehus Lillebælt Sygeplejeskolen i Vejle 8 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

9 itiske k - november 2011 Kredsnæstformand Morten Hartvig Petersen: Sønderborg kommune Åbenrå kommune Tønder kommune Haderslev kommune Sygehus Sønderjylland Sygeplejeskolen i Sønderborg Ansatte i Regionshuset Uddannelsesudvalg UC-Syddanmark Hospice Derudover en række samarbejdsrelationer i region og kommuner herunder: KOM (kommunale organisationer i Middelfart) KOF (kommunale organisationer i Fredericia) KOS (kommunale organisationer i Odense) ROS (regionalt organisations samarbejde) Oversigt over nuværende repræsentationsposter: Bestyrelsen i UC Lillebælt (udpeget af FTF) Bestyrelserne i de fire lokale afdelinger af Lån og Spar bank Bestyrelse BAUTA Delegerede i DSA Delegerede i PKA 2 Pladser i FTF bestyrelsen i Region Syddanmark, herunder næstformandsposten. Suppleant til bestyrelsen i FTF Den nye kredsbestyrelse Mandag den 14. november holdt den nye kredsbestyrelse sit første, konstituerende møde efter kredsvalget. Her blev forretningsorden vedtaget ligesom der blev valgt redaktionsudvalg og på et to-dages seminar sidst i november fik bestyrelsen lejlighed til at gå i dybden med de fagpolitiske udfordringer, kredsen står overfor i den kommende to årige valgperiode. Kredsbestyrelsen består af 26 medlemmer - plus formandskabet med en formand og fire næstformænd. Det lykkedes at samle 25 af dem på én gang til et gruppebillede. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 9

10 Sygeplejens År: I biografen med 400 sygeplejersker I november inviterede Kreds Syddanmark medlemmerne til gratis forpremiere på filmen 50/50 - og det var et tilbud, som sygeplejerskerne tog godt imod. Birgit Qvist (tv) og hendes fem kolleger fik efterfølgende diskuteret det alternative syn på alvorlig sygdom, som filmen handler om. Alle billetter til de fire forestillinger i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg blev revet væk og mange benyttede sig af lejligheden til at få en hyggelig aften med kolleger. Blandt de knap 100 sygeplejersker, der så filmen i Kolding, var Line Hymøller og Line Rønn. De to arbejder til dagligt sammen på medicinsk ambulatorium på Kolding Sygehus og de synes godt om ideen med en tur i biografen: Det er en god anledning til socialt samvær med kollegerne, også udenfor arbejdstid. Jeg har været til flere arrangementer under Sygeplejens År, fortæller Line Hymøller. Filmen 50/50 fortæller historien om en ung mand, der får stillet en alvorlig kræftdiagnose. En diagnose, han har 50 procents sandsynlighed for at overleve. I filmen følger publikum hovedpersonens kamp for at leve så normalt et liv som muligt på trods af den svære sygdom og det er hele er pakket ind i et forsøg på at lave en komedie. Som ung mand er det andre ting end lige kemoterapi og sygdom, der fylder og hovedpersonen insisterer på at leve et almindeligt ungdomsliv med fester, øl og damer. For Line Rønn (tv) og hendes kollega Line Hymøller var biografturen en lejlighed til kollegialt samvær udenfor arbejdstiden. Stof til eftertanke Og i den forstand var det en velvalgt film at tilbyde medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd. Det mener Birgit Qvist. Sammen med fem andre kolleger fra Plejecenter Enghaven i Rødding ved Vejen var hun også inde og se filmen til forpremieren og den har dannet rammen om en del debat efterfølgende, fortæller hun: Lige da jeg kom ud af biografen, havde jeg en lidt flad fornemmelse. Men vi snakkede meget om den i kollegagruppen bagefter og en af mine kolleger havde en helt anden oplevelse af filmen. Som behandlere har vi måske en bestemt måde at se alvorlige sygdomme på mens denne her film viste os et ungt menneskes måde at leve livet på trods af sygdom. Så den gav helt klart stof til eftertanke og faglige diskussioner, siger Birgit Qvist og tilføjer: Vi havde nok ikke selv arrangeret at gå ind og se den film sammen med kollegerne men når kredsen præsenterer sådan en mulighed for os, så er det jo nemt og ligefremt at gå til. På den måde kan vi lave noget sammen. Sammen med sine kolleger på plejecenteret er hun nu i færd med at planlægge den næste fælles oplevelse: en bustur til København, hvor der er rundvisning i Kvæsthuset. 10 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

11 Workshop i forhandlinger Tillidsrepræsentanter i Kreds Syddanmark samles hvert kvartal til møder med faglige konsulenter og politikere. De tre af møderne forgår lokalt, og på det fjerde samles alle TR i Fredericia med AMiR og kredsbestyrelsen. På kvartalsmødet i november/december var temaet Forhandlinger". Billederne er fra mødet i Esbjerg. Som det kan ses, var der også fysiske udfordringer i løbet af dagen. FAKTABOKS Hvis du bliver syg kan DSR hjælpe med at: Rådgive omkring mulighedserklæring i samarbejde med arbejdsgiver og sygedagpengeopfølgningssamtaler på jobcentret. Rådgive omkring mulighederne for fastholdelse i ansættelsen. Rådgive, og eventuelt deltage som bisidder, i rundbordssamtaler. Oplyse om dine rettigheder og pligter i forbindelse med sygedagpenge. Hjælpe med rådgivning omkring arbejdsevneafklaring og virksomhedspraktik. FAKTABOKS Socialrådgiverne i DSA kan hjælpe med at: Vurdere om afgørelser i forbindelse med sygedagpenge kan ankes eller ændres. Rådgivning i forbindelse med de sociale lovgivninger på andre områder. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 11

12 Medarbejderpleje på Danfoss Lone Valentin Bram befandt sig egentlig udmærket som sygeplejerske i hjemmeplejen, da hendes mand en dag for ni år siden kom hjem og fortalte, at Danfoss søgte en ny sygeplejerske. Hun lavede en ansøgning, og kom til den første af flere samtaler på Medical Health Centre, Danfoss - i daglig tale skadestuen - på en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss har en mangeårig tradition for at kere sig om medarbejdernes velbefindende og har haft sygeplejersker ansat i over 50 år. Centret i Nordborg er bemandet med en bedriftslæge, tre sygeplejersker og tre øvrige ansatte, og den lille stab er global trendsetter for, hvordan sundhedspolitikken skal foregå i datterselskaber i lande som Kina, Indien og Brasilien. Lone Valentin Bram har således været i Beijing for at rådgive om at drive skadestue. - Danfoss er en global virksomhed. Der er rigtig mange rejseaktiviteter, medarbejdere der ud- eller ind stationeres, og godt halvdelen af vores arbejdsopgaver er rejserelaterede, siger Lone Valentin Bram. Da blev hun tændt. Her lå vejen tilsyneladende åben til selv at få indflydelse på arbejdsopgaver og kvalitet i dagligdagen, her var der kort vej fra beslutning til handling, og her kunne man hjælpe rigtig mange mennesker, selv med beskedne midler. Da hun begyndte i jobbet, forsvandt den sidste fordom om retrætepost, og hun opdagede, at man blot har travlt på en anden måde. - Sygeplejen er ikke anderledes end andre steder: Hvad er problemet, hvad er behovet, og hvilke løsninger har vi? Hos os kalder vi brugerne medarbejdere og ikke patienter, men den fortrolighed, der bygges op, er den samme som på en sygehusafdeling eller i hjemmeplejen. Som regel kommer de gående til os, men problemerne kan være lige så alvorlige, siger Lone Valentin Bram. Sygeplejersker i over 50 år Medical Health Centre, Danfoss har tre hovedfunktioner: Den rejserelaterede rejsevejledninger og vaccinationer, rådgivning ved udstationering og ordination af rejsemedicin vaccinationer årligt Skadestuevirksomhed skader eller sygdom blandt medarbejdere, der bliver undersøgt, behandlet og/eller visiteret. Antallet af daglige besøg varierer meget daglige konsultationer Helbredsundersøgelser livsstilssamtaler og helbredsundersøgelser, op til 600 undersøgelser årligt Kærlig og kontant Tonen i Medical Health Centre, Danfoss er kærlig og kontant, når medarbejdere truet på livsstilen opsøger teamet. Hvis du fortsætter med at tage et kg på om året, vejer du 10 kg mere om 10 år, og det er ikke så godt, kan være en indgang. Eller: Hvor stor er din risiko for at få hjertekarsygdomme de næste 10 år? Er det nemmest for dig at holde op med at ryge, eller skal du have gang i noget motion - Det handler meget om forebyggelse, og når den foregår på det individuelle plan, rykker det virkelig. Typisk har vi fire-fem livsstilssamtaler om ugen, siger Lone Valentin Bram. Sammen med sygeplejerskekollegerne Ellen Laue Schulz og Nicole Møller står hun også for mange kampagner, der som regel har et meget konkret udgangspunkt og er baseret på iagttagelser blandt de medarbejdere, der arbejder i industriparken i og ved Danfoss i Nordborg. I fjor blev der for eksempel holdt en konkurrence blandt overvægtige lærlinge, der fik gode råd om kost og motion, så læretiden ikke blev så tung. Virksomhedens forskellige behov Før sommerferien henvendte en afdeling sig, fordi de ønskede at få vurderet, om støjniveauet i afdelingen påvirker medarbejderne. Høreprøver blev udført, og bedriftslæge Ejgil Flyvbjerg vurderede høreevnen hos de ansatte. Er der debat om øget risiko for brystkræft ved skifteholdsarbejde, er 12 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

13 Lone Valentin Bram, Medical Health Centre, Danfoss, - i daglig tale skadestuen - på en af Danmarks største industrivirksomheder. teamet klar med power-point og undervisning på natholdet. Medical Health Centre, Danfoss er en integreret del af livet på Danfoss, akkurat som virksomhedens arbejdsmiljøafdeling med psykologer og arbejdsmiljørådgivere er det. Arbejds-miljørådgiverne er mere udfarende i indsatsen ude på fabrikken. - Vi udfører også lægepraksis funktioner, man kan få skyllet ører, kontrolleret blodsukker, få skiftet forbinding eller få en indsprøjtning. Vi skal gøre det nemt for medarbejderne, ofte henviser lokale lægehuse til os. Over halvdelen af besøgene på skadestuen er hjemmeskader. Jeg fornemmer blandt medarbejdere respekt og tillid til, at vi kan gøre en forskel, og vi får mange skulderklap. Vi har en innovativ og professionel tilgang til sundhed, og medarbejderne har store forventninger til vores formåen. De kommer også til os med alvorlige diagnoser, siger Lone Valentin Bram. Bortset fra at ordinere rejsemedicin overlader Medical Health Centre, Danfoss, al ordination af medicin til medarbejdernes egen læge, så der er rene linjer i forhold til det øvrige sundhedssystem. Også krisesnak Under finanskrisen, da Danfoss i lighed med en række andre store virksomheder måtte skære dybt, ændrede nogle samtaler karakter i mere eksistentiel retning. Nogle medarbejdere blev sendt ud i uvished, og andre blev tilbage og måtte knokle hårdere for at nå opgaverne. Også hvad skal der blive af mig - samtalerne blev håndteret af Lone Valentin Bram og kollegerne. Privat bor Lone Valentin Bram i Nørreskoven ikke langt fra Fynshav på Als. Her nyder hun landlivet med sin mand, Leo, der er projektleder på Danfoss, børnene på 16 og 19 år samt heste og høns. I fritiden kobler hun af fra jobbet med jagt og hestevognskørsel, ligesom hun cykler foran med et godt eksempel de 11 km til Danfoss et par gange i ugen. FAKTABOKS Kredskontorets åbningstider i forbindelse med julen 2011: Fra og med den 22. december og indtil den 2. januar 2012 træffes vi udelukkende telefonisk på nummer: I følgende tidsrum: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 13

14 Tinas kamp for at vende tilbage til jobbet Da anæstesisygeplejerske Tina Eldahl for seks år siden blev ramt af sygdommen Morbus Ménière, der giver svimmelhed, nedsat hørelse og tinnitus, blev hendes arbejdsliv på Odense Universitetshospital (OUH) i den første fase vendt på hovedet. Hun forsøgte efter tre måneder at ven- de tilbage på det oprindelige timetal, 32 timer, men det gik slet ikke. 26 timer i ugen var også for skrap kost, og en sagsbehandler i jobcentret foreslog et fleksjob. Efter en periode med ar-bejdsprøvning begyndte hun i et fleksjob, hvor kommunen refunderer mindst halvdelen af medarbejderens løn. - Jeg er nu kommet ned på at arbejde 20 timer i ugen, og jeg har det så godt nu, at jeg snarere er på vej den modsatte vej. Min svimmelhed er på retur, og jeg har det bedre, siger Tina Eldahl, 48 år. Alle viste forståelse Tina Eldahl var lige blevet færdig med den toårige overbygningsuddannelse inden for anæstesi, da sygdommen ramte. At hun kunne vende tilbage til neurokirurgisk afdeling på OUH, hvor hun kendte kollegerne og ikke skulle vænne sig til nye arbejdsrutiner, spiller en vigtig rolle i den vellykkede tilbagevenden til jobbet. - Både kolleger og ledelse har været meget lydhøre og fleksible over for mine ønsker. Min værste fjende i den første tid var nok mig selv, idet jeg hellere ville have haft en brækket arm eller noget andet synligt i stedet for en usynlig sygdom. Der går nok et par år, før man accepterer et handicap, og at der ikke bliver noget med at rykke ud med blå blink, som flere af mine kolleger i den akutte indsats oplever. Fleksjobordningen fungerer supergodt, og jeg føler, der er brug for mig, siger Tina Eldahl, der opfordrer andre i lignende situationer til at alliere sig med deres faglige organisation, i dette tilfælde Dansk Sygeplejeråd, når der skal forhandles fleksjob. Tina Eldahl er hvert år til en opfølgende samtale, hvor fokus er på fremmøde, sygefravær og eventuelle ændringer i sygdommen. Siden hun kom på 20 timer i ugen, har der ikke været anmærkninger på det afkrydsningsskema, der sendes til Odense Kommune, og hendes sygefravær er som alle andres. Tina Eldahl her i selskab med Simba trives i sit fleksjob på OUH: Hvis man står i en situation som min, skal man fatte mod. Man finder sin nye plads i systemet, hvis man virkelig ønsker. Fakta om fleksjob Fleksjobordningen er et værktøj til at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Fleksjob er et almindeligt overenskomstdækket job på nedsat tid i en privat eller offentlig virksomhed. Virksomheden får tilskud fra kommunen, som skal dække de timer og opgaver, medarbejderen ikke kan magte. I praksis foregår det ved, at arbejdsgiveren udbetaler den fulde løn til den ansatte i fleksjob og modtager halvdelen eller to tredjedele af lønnen i refusion fra kommunen. Ordningen administreres af det lokale jobcenter. 14 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

15 Fleksjob i krydsild Fleksjobordningen kom under beskydning, da der i den tidligere regerings tid kom eksempler på højtlønnede, der scorede kr. årligt i fleksjob, og politikerne vil sætte loft over det offentlige tilskud. Da en medarbejder ved Skat søgte om at få det timetal, vedkommende får løn for, sat op fra 30 til 37 timer og fik afslag, rykkede Folketingets Ombudsmand ud og slog fast, at en offentlig myndighed har en særlig pligt til at efterleve reglerne. Det bevirkede at Skat efterfølgende øgede timetallet til fuld tid. En højesteretsdom fastslår, at hvis en medarbejder er ansat i en stilling med et timetal på over 30 timer, skal bopælskommunen bevillige vedkommende fleksjob på fuld tid. Faglig konsulent i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, Knud Kristensen, tør ikke give noget bud på, hvor mange sygeplejersker der er i fleksjob. Der var forskellig praksis for at registrere fleksjob i de gamle amtskredse, og kredskontoret i Fredericia har ikke nogen samlet opgørelse. - Mit indtryk er, at der ikke er særligt mange sygeplejersker i fleksjob, men jeg tror, der vil komme flere på grund af fysisk og psykisk nedslidning i det moderne sundhedsvæsen, siger Knud Kristensen. FAKTABOKS Udebliver Sygeplejersken/Kredsløbet Kan du kontakte: - med oplysninger om medlemsnummer, navn og adresse og beskrivelse af manglende levering til. Eller ringe til Bladkompagniet på tlf.: Får du ikke noget svar inden 3 dage kan du kontakte DSR på mail: eller tlf.: (Birgit Nielsen) Seniorsammenslutningen Seniorsammenslutningen er et tilbud til DSR's medlemmer, der er gået på efterløn eller pension. Her kan du fortsat dyrke samvær med kollegaer. Du er automatisk medlem, når du går på pension eller efterløn. Vær dog opmærksom på at man skal være aktivpassiv eller almindelig passiv medlem for at være medlem af sammenslutningen. Ifølge Seniorsammenslutningen i DSR s vedtægter 8 stk. 1 holdes der valg til kontaktudvalgene om foråret i lige år. I Kreds Syddanmark er der fire kontaktudvalg som hver især repræsenterer områder svarende til valgkredsene (de gamle amtskredse). Der kan læses mere på seniorernes hjemmeside Der er valg til de fire kontaktudvalg følgende steder: Valgkreds 1 (Gl. Fyns Amtskreds): opstilling og valgmøde den 23. februar 2012 kl Kontaktpersoner Elna, tlf eller Anni, tlf Valgkreds 2 (Gl. Vejle Amtskreds): opstilling og valgmøde den 7. marts 2012 kl Kontaktperson Ruth Mæhlisen tlf Valgkreds 3 (Gl. Sønderjyllands Amtskreds): opstilling og valgmøde den. 20 marts 2012 kl Kontaktpersoner Anne Grethe Steenshard, tlf eller Kirsten Vigen Clausen, tlf Valgkreds 4 (Gl. Ribe Amtskreds): opstilling og valgmøde den 13. marts 2012 kl Kontaktperson Elna Schousboe, tlf eller Nina Jacobsen tlf Yderligere annoncering omkring valgene vil som vanligt ske via hjemmesiden og Sygeplejersken. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 15

16 Til generalforsamling for første, - men ikke sidste gang 195 medlemmer valgte at rive nogle timer ud af kalenderen og bruge dem sammen med kolleger i et fagligt fællesskab. De var mødt op til kredsens årlige generalforsamling den sidste lørdag i oktober. Her fik de lejlighed til at høre kredsformandens beretning, diskutere faget og fagets vilkår med hinanden og med de politiske valgte. Desuden blev lattermusklerne rørt under hjerneforsker Peter Lund Madsens finurlige redegørelse for menneskehjernens funktionsmåde. I pauserne var der mulighed for at få faglige input fra de stande, som flere faglige selskaber havde stillet op i forhallen på Messe C. Hun er overbevist om, at det ikke var sidste gang, hun er til generalforsamling: Vi tager alle tre af sted igen næste år. Og vi er sikre på, at vi har flere af vores kolleger med, så det bliver en glædelig, tilbagevendende tradition, siger Karen Faber. Og det var positiv oplevelse at deltage i generalforsamlingen, fortæller sygeplejerske Karen Faber fra afdelingen for medicinske mavetarmsygdomme på OUH. I år var hun med for første gang: Det var en indholdsrig dag, hvor sygeplejen blev livligt diskuteret. Det er spændende i et større forum, hvor vi kan lære af hinandens erfaringer og succeshistorier. Der bliver givet en god erfaring videre fra praksis til kredsbestyrelsen, siger hun. Gaveoverrækkelse Grete Christensen på talerstolen Karen Faber var ikke alene af sted. Hun fulgtes derimod med to kolleger fra arbejdspladsen: Den ene af mine kolleger har været med flere gange før, mens den anden ligesom jeg oplevede generalforsamlingen for første gang. Det er altid nemmere og sjovere, når man tager flere af sted og oplever fællesskabet, plejer ens sygeplejerskeidentitet og kan dele oplevelserne sammen, siger Karen Faber. Det faglige Selskab SASMO Et medlem stiller spørgsmål Kredsens fane

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere