AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD"

Transkript

1 2 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Investeringspotentialer og tendenser

2 Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet i slutningen af Notatet er ét af i alt 5 forundersøgelser som omhandler: > Aabenraas detailhandelspotentiale og udarbejdelse af tre alternative modeller for detailhandelsstruktur. > Investeringspotentialer og tendenser > Byens liv, ophold og flow > Trafik og parkering > Landskabelige potentialer og udfordringer Forundersøgelserne er blevet udført i februar og marts KOLOFON Parallelkonkurrencen Aabenraa fremtidens købstad er udskrevet af Aabenraa Kommune og Realdania. Parallelkonkurrencen afholdes på baggrund af en forudgående prækvalifikation. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Aabenraa Kommune og Realdania. Layout og grafik: Foto: Aabenraa Kommune og Nærmere oplysninger:

3 INDHOLD INTRO 5 Om interviewguiden 5 INDHOLD AF INTERVIEWGUIDEN 6 RESULTATET AF UNDERSØGELSEN 7 DE GENNEMFØRTE INTERVIEWS Henrik Uldall Borch 8 Carsten Stender 12 Rene Damkjær 14 3

4 ev ve j gu mk los Ha de rsl Lø ter vej Kilen Nyhavn Skibbroen Dronning Magrethes Vej Gasværksvej de ns Ga Madevej ansse H.P. H n je Vestve Gammelhavn es V ej agr eth Dro nnin kajen gm ands erjyll Kystvejen Møllemærsk Sønd Sydhavn Tøndervej Lystbådehavn Bystrand vej rg Flensbo 4 Vejledende områdeafgrænsning Vejledende områdeafgrænsning ved grøn kile MÅL 1:10.000

5 Intro Forundersøgelsen: Investeringspotentialer og tendenser for Aabenraa har til hensigt at tilvejebringe en lokal viden om Aabenraa - byens potentialer og tendenser i forhold til investering og udvikling. Samtidig vil svarene kunne føres tilbage til en generel problematik og dermed kvalificere viden om, hvorledes købstæders generelle potentialer og tendenser i forhold til investering og udvikling kan beskrives. OM INTERVIEWGUIDEN Der er i samarbejde med Niels Parmo Christensen fra Nybolig Erhverv i Aarhus udarbejdet en interviewguide. Interviewguiden er tilrettelagt, så der både er spørgsmål om Aabenraas særlige position udfordringer og muligheder i forhold til investeringspotentialer samt spørgsmål, der nødvendiggør, at respondenten forholder sig til byer, der er sammenlignelige med Aabenraa - enten ved størrelse eller placering. Der er gennemført 3 telefoninterviews med respondenter med forskellig baggrund. Alle respondenterne har dog erfaring med investeringer i Aabenraa og kender derfor til de særlige forhold, der gør sig gældende. Sammen med interviewskabelonen er der udarbejdet et grundkort over Aabenraa, hvorpå konkurrenceområdet er indtegnet. Både interviewskabelon og kortmateriale er blevet fremsendt til respondenten forud for interviewet. Respondenterne er udvalgt i samarbejde med Niels Parmo Christensen og Aabenraa Kommune. Interviewguiden er brugt som en strukturerende skabelon for interviewet. De angivne valgmuligheder har altså ikke været opstillet med henblik på at skaffe sammenlignelige svar, men for at åbne diskussionen. Ligeledes blev der i praksis stillet opfølgende og uddybende spørgsmål, og respondenten har haft frihed til at byde ind med egne input. 5 << Kort over konkurrenceområdet med angivelse af afgrænsning

6 Indhold af interviewguiden OM RESPONDENTEN Navn: Køn: Mand Kvinde Bopæl: Stilling: Firma: Kort beskrivelse af erfaring indenfor feltet: SPØRGSMÅL LOKALT NIVEAU 1. Aktører I. Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? II. Hvilke aktører er væsentlige i forhold til kommende investeringer i Aabenraa?.hvem har mulighed for at gøre en forskel? Lokale Udefrakommende Valgmuligheder: Kommune Pensionskasser Private Andre: 2. Om investeringspotentialerne i Aabenraa I. Nævn 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? Valgmuligheder/eksempler: Langsom sagsbehandling Minimal bevågenhed Kundegrundlag Omkostninger ved nybyggeri kontra salgspris Andet: 3. Om tendenserne indenfor investeringerne i Aabenraa Nævn 3 tendenser der gør sig gældende for investeringer i Aabenraa? 4. Lokale udviklingsprojekter - fortid og nutid Nævn de seneste vigtigste udviklingsprojekter i Aabenraa, som har været eller er i færd med at blive gennemført? 5. Udviklingsmuligheder - fremtid (hertil anvendes kort af Aabenraa) I. Marker områder i Aabenraa på medsendte kort, hvor du mener der i fremtid<en er vigtige udviklingsmuligheder. Brug kategorierne nedenfor. Begrund kort dine valg. Turisme Bosætning Detail Arbejdspladser Bymidte Uddannelse Kultur II. Frit fra leveren - nævn 1 drømmeprojekt du gerne ville involveres i, der ville gøre en positiv forskel for Aabenraas udvikling? SPØRGSMÅL GENERELT NIVEAU I. Aabenraa i forhold til lignende byer: Overvej om Aabenraa har investeringspotentialer og tendenser til fælles med andre byer af samme størrelse - hvilke? II. Byer med tilsvarende størrelse som Aabenraa: Nævn 2 tendenser i forhold til investeringer og udviklingsprojekter der gør sig gældende for andre byer med tilsvarende størrelse som Aabenraa? II. Nævn 3 potentialer for Aabenraa, der kan være med til at drive/igangsætte nye investeringer? Valgmuligheder/eksempler: Lokale netværk af aktører Samarbejde mellem kommune og private Politisk bevågenhed den gode historie Gode beliggenheder (udsigt/infrastruktur mv.) Andet: 6

7 Resultatet Interviewguiden tager fat i 5 overordnede temaer: aktører, udfordringer, potentialer, tendenser og fremtidsmuligheder. I forhold til aktører nævnes særligt de lokale aktører som betydende, og i den forbindelse også at samarbejdet til kommunen er ekstremt væsentligt. De lokale aktører skal have de rigtige rammer at udvikle indenfor, samtidig med at de også selv skal udvise ambitioner for byen. Der er en række bud på interessante aktører, respondenterne ser kan gøre en forskel i byen, men der er større usikkerhed om, hvordan disse interessante aktører kan tiltrækkes. Alle respondenter mener, at Aabenraa skal forstå sig selv som en af mange spillere i regionen, og at konkurrencen fra lignende byer skal tages alvorlig. Af udfordringer nævnes blandt andet Aabenraas placering i regionen forstået på den måde, at byen ligger i konkurrence med både Sønderborg, Haderslev, hele grænseregionen og endda trekantsområdet. Herudover nævnes behovet for at skabe fælles politiske visioner for udviklingen. Helt konkret nævnes Aabenraa midtby og butiksdøden i gågaden som værende en væsentlig udfordring, der skal tackles - ligeledes med nye visioner. På den anden side er potentialerne også nært knyttet til udfordringerne. Byens placering ved motorvejen kan rent faktisk åbne op for erhverv med store pladsbehov. Ligeledes nævnes et tæt samarbejde mellem kommune og lokale udviklingsaktører som et stort potentiale, der kan være med til at skabe og drive nye typer af projekter, hvor netop de lokale netværk får stort ejerskab til ideerne bag og måske endda til driften i hverdagen. De tendenser der nævnes af respondenterne er i høj grad centreret omkring et fokus på midtbyen dens funktioner og evt. fremtidige kobling til havnen. Der er ligeledes en tro på, at udviklingen af det nye sygehus kan medvirke til at skaffe og fastholde kundegrundlaget for byen og samtidig skabe opmærksomhed på betydningen af en attraktiv by, der kan konkurrere med grænsehandlen og de andre byer i regionen. Kortet opsummerer de fremtidsmuligheder, respondenterne har peget på. 7

8 Interview: Henrik Uldall Borch! FAKTA Henrik Uldall Borch (HUB) er bosat i Kolding og arbejder som direktør i en række ejendomsselskaber, som har hovedsæde i Aabenraa. De har ejendomme både i Jylland og på Sjælland. Ejeren, som stiftede selskaberne kommer oprindeligt fra Aabenraa HUB er uddannet advokat og har tidligere arbejdet med projektudvikling i København. På nuværende tidspunkt har han været ansat som direktør i firmaet i 7 år. Artiklen er udtryk HUB s egne holdninger. OM AKTØRER Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? HUB mener, at særligt lokalt forankrede ejendomsselskaber kan have interesse i at investere i Aabenraa. Og herudover nævner han kommunen som en vigtig aktør. HUB mener, at pensionskasserne er mindre relevante, da de ofte fokuserer på de større byer. Og i den sammenhæng er Aabenraa derfor en provinsby med langt færre aktører på banen. Hvilke aktører er væsentlige for kommende investeringer i Aabenraa? Hvem kan gøre en forskel? HUB nævner, at det kunne være gavnligt at få pensionskasserne mere på banen: Pensionskasserne har langsigtede investeringer for øje. Hvis man skal have volumen, kan pensionskasserne være vigtige medspillere, der kan være med til at opføre kvalitetsbygger (f.eks. boliger til brug for de ansatte ved det kommende sygehus), som kan give et fair afkast. Kommunen inddrages ligeledes som en væsentlig aktør, der kan gøre en forskel. Lige nu mener HUB dog at kommunerne har nok at gøre med at drive/ forvalte de ting, som skal drives: Kommunen er en vigtig aktør, men de er pressede. Det er nok ikke her prestigeprojekterne skal findes. Lige nu lukker de huller og sørger 8 for den daglige drift i kommunen med skoler, plejehjem osv. OM INVESTERINGSPOTENTIALER 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? Generelt mener HUB ikke at fx langsom sagsbehandling er en faktor i Aabenraa. Han oplever, at kommunen skaber rammerne for en god dialog om udviklingsprojekterne i byen. Dog vil han udpege det manglende kundegrundlag og den demografiske udvikling som væsentlige udfordringer, byen må forholde sig til. 1) Forretnings- og virksomhedsmiljø: Udfordringen er at alle investerings- og udviklingsselskaber overvejer om ny-igangsatte investeringer kan bære i det lange løb! 2) Placering: Aabenraa ligger mellem Haderslev og Sønderborg. Det betyder, at de butikker, der er regionalt orienterede ligeså godt kan placere sig andre steder også. De lokale udviklere og investorer VIL Aabenraa, men dem er der ikke så mange af mere. Fidusen er, at få nogle ting til byen udefra. Det vil give mervækst. 3) Butiksdød: HUB mener, at Aabenraa har en midtby, som der skal tages et opgør med! Midtby kontra omkringliggende handelstilbud: HUB beskriver, at der lige nu er et stort fokus på midtbyen. Her spiller sagsbehandling ikke en rolle, og her har firmaet en del kontor- og beboelsesejendomme. HUB mener, at det centrale spørgsmål er, hvordan midtbyen fremadrettet skal hænge sammen i forhold til de omkringliggende outlets ved indfaldsvejene. Lige nu oplever Aabenraa, som rigtig mange andre provinsbyer, at gågaden skrumper: Nytænk, hvad de tomme butikker i den nordlige og sydlige del af gågaden kan/skal bruges til. Det er desværre utopi at tro, at der i fremtiden kommer liv i alle sammen igen. Fremadrettet bliver gågaden centreret på midten.

9 INVESTERINGSPOTENTIALE FREMTIDIGE MULIGHEDER Bynær boligbebyggelse tæt ved vand og grønne områder VIGTIGT I DAG OG I FREMTIDEN Fokus på at knytte midtbyen og vandet tættere sammen 9

10 3 potentialer for Aabenraa, der kan drive/igangsætte nye investeringer? 1) Lokale netværk af aktører: Fx beskriver HUB det Sundhedscenter de netop har været med til at igangsætte og bygge i Aabenraa. Det er netop kommet i stand via et samarbejde med en række af lokale aktører. Her trækker vi på de lokale netværk. Adspurgt hvorfor firmaet netop går ind og udvikler et projekt som sundhedshuset svarer HUB: Vi er lokalt forankret og vi vil gerne være med til at vise vejen for Aabenraa sammen med de lokale aktører. Vi vil gerne sørge for, at der kommer kvalitetsbyggeri til bymidten. Det gode eksempel smitter forhåbentligt og så vover man det ene øje. 2) Samarbejde mellem kommune og private: HUB mener, at kommunen i høj grad kan være med til at skabe rammerne, men det er de private, der skal udfylde dem. Det handler om at have ambitioner med projekterne at lave noget der er unikt, som kan give et løft. Lige nu arbejder vi fx med et mediehus, hvor en række af forskellige medier skal samles under et tag. Der skal være nogen eller noget som går forrest. Det er lige nu primært de store byer, der rykker. Aabenraa er udfordret som mange andre provinsbyer. Sønderborg falder en smule udenfor rammerne, da man her har været bedre til at tænke ud af boksen tænke større og mere ambitiøst. Aabenraa burde måske også sætte overliggeren lidt højere OM TENDENSER INDENFOR INVESTERINGER I AABENRAA Nyt sygehus til Aabenraa: HUB mener, at hvis Aabenraa tænker sig om, kan synergien i forbindelse med etableringen af det nye sygehus udnyttes til noget positivt. Fx ved at etablere attraktive boligområder som sørger for at rammerne for ny befolkning er på plads. Også ved at skaffe byggegrunde, sørge for at skolerne og midtbyen er attraktive. Udviklingen af havnen fylder ligeledes en hel del. Skal det fortsat være industri eller skal andre funktioner ind i området? Her mener HUB, at der ligger en vigtig beslutning forude. Potentielt set ligger her områder, der på sigt kan udnyttes, udvikles og inddrages til byggeri uden at ødelægge havnens potentiale som industrihavn. LOKALE BETYDNINGSFULDE UDVIKLINGSPRO- JEKTER FOR- OG NUTID Sygehuset største investering i 30 år Midtbyen som mangler succeshistorier FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER Områder med fremtidig udvikling? 1) HUB mener, at der skal skabes områder med udstykninger, så der er plads til eventuelle tilflyttere. 2) HUB udpeger også bymidten som felt for fremtidig udvikling. Her ønsker han, at der skabes forbindelser mellem by og havn. Hvordan skabes der overgange og udnyttelse af den kystnærhed byen har? Jeg tror, man skal skele til, hvordan man har gjort i andre byer (og lære af både de gode og de dårlige eksempler). Industrien larmer og sviner jo, og boligbyggeri kan ikke fungere i tæt sammenhæng hermed, så dette skal der selvfølgelig tages hensyn til. I Sønderborg har man ikke nævneværdig havneindustri, så der forsøger man at udnytte havneområdet til andre formål I Aabenraa kan man også forsøge at udnytte potentialerne. 3) Aabenraa ligger fint placeret ved motorvej og tæt på trekantsområdet. Det giver mulighed for at arbejde med placerings- og funktionsmuligheder. (Se kort på side 15) 10

11 INVESTERINGSPOTENTIALE Drømmeprojektet HUB nævner, at han gerne ville involveres i at placere fx et kulturhus på havnen. På den måde ønsker han at skabe en bymidte, der kan bruges i den større og bredere offentlighed. Noget man er stolt af på en markant beliggenhed. PARALLELLER TIL GENERELT NIVEAU Om Aabenraa i forhold til andre byer af samme størrelser, og med lignende investeringspotentialer og tendenser HUB mener, at Aabenraa har samme udfordringer som byer af samme størrelse med beliggenhed i udkantsdanmark. Her nævner han blandt andet byer på Fyn, hvor detailbranchen også er presset. Der opstår en butiksdød og udvalgsvarebutikkerne ved indfaldsvejene/storcentre/internethandel presser bymidten. De butikker der dør åbner ikke igen. Og det er samme billede i Aabenraa, mener HUB: Uden de lokale aktører med base og netværk er det svært. Man skal passe på med - i sin iver for at tiltrække investorerne at gå på kompromis med kvalitet. For eksempelvis mener HUB, at det er nødvendigt at spørge ind til om det (et givent udviklingsprojekt) er det rette for Aabenraa på langt sigt. Og her er der forskel på rollerne for de forskellige aktører nogle ser blot 10 eller 20 år frem i tiden, mens for eksempel kommunen må og skal tænke i helheder og på den helt lange bane. HUB afslutter med at understrege, at selv om der er væsentlige udfordringer, findes der også mange fælles potentialer, som byer af samme størrelse deler. Konkurrence er sundt, bare man tænker sig om. 11

12 Interview: Carsten Stender! FAKTA Carsten Stender bosat i Kolding. Uddannet ingeniør men nu direktør i Stender. Har arbejdet med investeringer og udviklingsprojekter i 25 år. Tidligere ansat ved Rasmussen og Schødtt i Aabenraa i 8 år. Interviewet med Carsten gennemføres med den underliggende præmis at Carsten hovedsageligt beskæftiger sig med udvikling af detailhandelsbutikker. 2) Planlovens regulering CS mener, at det politiske system og graden af regulering i planloven er en central udfordring. Herunder er det eksempelvis vigtigt, at der findes et politisk mod til at italesætte nogle af de vigtige emner så som grænsehandel, der har så stor negativ indflydelse på handelsbyerne i Sønderjylland. Samtidig skaber planlovens reguleringer ikke mulighed for at udvalgsvarebutikkerne kan bygge den størrelse butikker, de ønsker, og planloven er en barriere for at placere butikkerne, hvor de ønsker. OM AKTØRER En udfordring for detailhandelen i DK er, at planloven er for regulerende. Det skaber ikke mulighed for de udenlandske koncepter. Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? CS påpeger, at det særligt er dagligvarebutikkerne, der lige nu leder efter egnede placeringer. Udvalgsvarebutikkerne har brug for tilladelse til at bygge større, og hertil har man ikke troen på, at byer som Aabenraa har det nødvendige kundegrundlag og opkoblingsmuligheder. Hvilke aktører er væsentlige for kommende investeringer i Aabenraa? CS nævner, at særligt de store udvalgsvarebutikker har mulighed for at gøre en forskel, men de er svære at tiltrække. Alle drømmer om at lande den store fisk. For eksempelvis IKEA. I Aabenraa er der eksempelvis lige kommet en Biltema, der er en attraktion i sig selv. Men udvalgsvarebutikker søger ikke Sønderjylland. Og i så fald ville man vælge Sønderborg, fordi de har Bilka i forvejen. Bilka er på den måde en styrke for Sønderjylland. I Aabenraa er det svært. CS nævner ligeledes, at det er vigtigt, at der er en vis koncentration af lignende tilbud også derfor er Sønderborg et mere oplagt valg til placering af detailhandel. Hans pointe er, at Aabenraa er i konkurrence med lignende byer. OM INVESTERINGSPOTENTIALER 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? 1) Politiske system 12 Som eksempel inddrager CS Biltema i Rødekro, der måtte opdele sin butik i 2 butikker med 2 indgange, da den tilladte butiksstørrelse er for lille. 3 potentialer for Aabenraa, der kan drive/igangsætte nye investeringer? 1) CS mener, at Rødekro (som placering) er et potentiale i sig selv, da dets placering er helt unik med god opkobling til motorvej mv. 2) Synligheden ved motorvejen er et vigtigt præmis for udviklingsprojekter med handelsperspektiv. OM TENDENSER INDENFOR INVESTERINGER I AABENRAA CS mener, at den øgede grænsehandel dominerer billedet for handel i Sønderjylland, som har svært ved at gøre sig rigtig attraktiv. Og det hænger sammen med regeringens øgede afgifter. Samtidig inddrager CS igen planlovens reguleringer som en hindring for igangsættelsen af nye projekter. LOKALE BETYDNINGSFULDE UDVIKLINGSPROJEKTER FOR- OG NUTID Sygehuset Nyt center ved Tøndervej med Sport24, Petworld og Hjem&Fix. FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER CS udpeger særligt lokationer og områder, der er givtige for detailhandel og boliger. (Se kort på side 9)

13 INVESTERINGSPOTENTIALE VIGTIGT I DAG Sygehuset FREMTIDIGE MULIGHEDER Cimbria grunden FREMTIDIGE MULIGHEDER Boliger ved fjordens nordlige kant: sydvendt og god udsigt VIGTIGT I DAG Nye erhverv: PetWorld, Hjem&Fix, Sport24 13

14 Interview: Rene Damkjær! FAKTA Rene Damkjær. Bosat i Haderslev. Arbejder som erhvervsmægler i Nybolig Erhverv Haderslev og Aabenraa. RD har arbejdet i faget i 10 år og kom til Nybolig Erhverv med en baggrund som selvstændig projektudvikler, hvor han blandt andet arbejdede med at igangsætte handels-, restaurant og fitnessprojekter. OM AKTØRER Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? RD mener, at det er de lokale investorer, der pt er omdrejningspunkt og initiativtagere til al vækst i området. Samtidig er den lokale kommune en væsentlig medspiller. Lige nu er Aabenraa eksempelvis domineret af en udvikling i gågaden detailhandel, nye bygninger og kontorer kommer alt sammen fra lokale aktører. Tidligere har der været flere som kom udefra, men da var markedet overophedet. Det kan vi glemme nu. Ofte er der et lokalt niveau i alle projekter. Hvilke aktører er væsentlige for kommende investeringer i Aabenraa? Hvem kan gøre en forskel? RD beskriver et eksempel fra Sønderborg, hvor der er udviklet detailhandel i centrum. De lokale har her svært ved at byde ind på projektet, da det er for stort og omfangsrigt. Udover de lokale aktører udpeger RD også de lokale mindre pensionskasser og de lokale boligforeninger som bud på aktører, der kan have en interesse i udviklingsprojekter i Aabenraa. Fx Sønderjysk Forsikring eller Aabenraa og Kolstrup boligforening. Større fonde og pensionskasser mener RD ikke er relevante i forhold til at drive de mere lokale udviklingsprojekter. OM INVESTERINGSPOTENTIALER 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? 14 1) Kundegrundlaget: RD mener, at kundegrundlaget er det, som sikrer at et projekt er bæredygtigt. Projekter kan enten være ideologisk funderede, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at de er økonomisk bæredygtige, eller de kan være funderet på overvejelser omkring kundegrundlag mv. 2) Politisk prioritet: RD mener, at der skal politiske initiativer til for at fremme nye initiativer. En cirkel skal starte et sted. Det handler om følgeeffekter! Anden bølge af investeringer kan komme udefra og ind, hvis der er skabt en god historie at starte på. I Aabenraa mangler et naturligt vækstgrundlag. Derfor skal det starte politisk. RD beskriver, at han ofte kan spore en forhøjet optimisme på grund af det nye sygehusbyggeri. Der er p.t. mange, der har budt ind med boligprojekter og realistiske set, er der, inden for overkommelig periode, ikke brug for dem alle. Aabenraa har i den seneste periode haft mange bolig- og erhvervsbyggerier, hvilket af mange tolkes som udvikling, men en stor del af investeringerne kompenserer for forfald andre steder, så vi opretholder for en stor dels vedkommende bare status quo. RD mener, at den langsomme sagsbehandling ikke er udslagsgivende i forhold til at tiltrække udefrakommende investeringer. For eksempelvis beskriver han at et udviklingsprojekt i København ikke bliver mindre attraktivt end et i Aabenraa, selv om man fx ville skulle bakse med en langsom sagsbehandling i hovedstadsområdet og en smidig og effektiv sagsbehandling i Aabenraa (tænkt eksempel). Det handler om den sammenhæng, projektet skal indgå i de potentialer, der kan spottes. 3 potentialer for Aabenraa, der kan drive/igangsætte nye investeringer? 1) De politiske projekter skal fremme investeringsinteressen. Det handler både om kommune stat region. Det skaber troen og grundlaget, og det igangsætter en positiv effekt. RD eksemplificerer yderligere ved at inddrage kasernelukningerne, som

15 INVESTERINGSPOTENTIALE VIGTIGT I DAG Sygehuset VIGTIGT I DAG & I FREMTIDEN Havnens udvikling VIGTIGT I DAG & I FREMTIDEN Midtbyens udvikling VIGTIGT I FREMTIDEN Campus området VIGTIGT I DAG Strandpromanade 15

16 et eksempel på den negative spiral. Den positive spiral er i modsætning hertil det som svarer til en kickstarter af en ny udvikling. Igangsættelsen af de politiske projekter hænger ligeledes sammen med en øget bevågenhed. 2) Taskforce og lobbyisme, der tiltrækker gode ideer samt øgede investeringer fra Staten og Regionen. Uden fyrtårne der sætter Aabenraa på landkortet vil investeringsniveauet kun svare til det, som forfalder alligevel. 3) Samarbejde imellem kommune og lokale, private virksomheder er meget vigtigt. I Aabenraa mangler man flere aktører, der kan samarbejde om at skabe forandring. OM TENDENSER INDENFOR INVESTERINGER I AABENRAA Det store sygehusbyggeri afføder andre udviklingsprojekter - blandt andet boliger. Infrastruktur med motorvejsudvikling Politikere har været gode til at skabe historier og visioner for Aabenraa Aabenraa kendetegnes ved, at private investeringer er få (undtaget Jebsen Co.) I Aabenraa har der i en periode været fokus på den indre bykerne. Det giver en tydelighed og en optimisme i byen. Eksempelvis har udviklingen af en central skøjtebane været en succes. Det giver ringe i vandet, som udvikler de tilstødende byområder i en positiv retning. LOKALE BETYDNINGSFULDE UDVIKLINGSPRO- JEKTER FOR- OG NUTID Den fremtidige udvikling af havnen er vigtig Bymidten er vigtig Sygehuset største investering i 30 år Strandpromenade og Markedsplads FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER Områder med fremtidig udvikling? 1) En udfordring for bymidten er bevaringen af den nordlige del af gågaden, som netop nu oplever afvikling. Denne del af gaden går med hast i retning af at blive affolket, og der skal initiativer til for at vende udviklingen. RD tror ikke der i fremtiden vil være belæg for at fastholde en så lang gågade med attraktive butikker. 2) Havnen skulle bebygges på en måde, så det bliver til et fyrtårn. Et eksempel på hvad RD mener med et fyrtårn er eksempelvis Bølgen i Vejle: en bygning ved vandet på en markant placering, der brander byen. RD mener, at havnens planlægning i dag tilgodeser de 4 eksisterende virksomheder. I stedet ønsker RD, at havnen skal planlægges, så områdets muligheder udnyttes med det in mente at tilgodese byens borgere. Eksempelvis ved at planlægge for en kombination af turisme (Som supplement til lystbådehavnen kan der laves en marina tættere på centrum for større lystskibe ligesom området kan suppleres med boliger og erhverv.) Havnen har store arealer, der ikke udnyttes optimalt. Her er også mulighed for at inddrage eksterne investorer. Der er nemlig potentialer ved vandet, som gør at beliggenheden altid vil være attraktiv. Også selv om det er i Aabenraa. Det er en pendant til Haderslev. Men her er 4 ud af 5 erhvervsbyggerier ved havnefronten offentlige. Det viser bare, at uden offentlige investeringer er der ingenting. 3) Campusområdet er ligeledes et område med store potentialer for udvikling, mener RD. Det ligger ikke ideelt placeret man kunne eksempelvis anvende placeringen ved vandet til at lave noget ikonbyggeri, men det giver god mening, at kommunen har besluttet at samlokalisere campus-faciliteterne. Generelt set mener RD altså, at der i Aabenraa er mulighed for at arbejde med fremtidige udviklingsmuligheder indenfor følgende kategorier: bosætning, 16

17 INVESTERINGSPOTENTIALE arbejdspladser, bymidte, uddannelse og kultur. (Se kort på side 11) Drømmeprojektet RD vil gerne arbejde med enten gågaden eller havnen. Vi må acceptere at Flensburg, Sønderborg og Kolding Storcenter ligger tæt på. Aabenraa skal skabe en bymidte, der er interessant og det vil sige, at det ikke kun skal handle om kædebutikker. Der skal nye tanker for handelslivet til PARALLELLER TIL GENERELT NIVEAU Om Aabenraa i forhold til andre byer af samme størrelse, og som har investeringspotentialer og tendenser til fælles RD nævner Svendborg: Her arbejdes for en forening af havn og bymidte samtidig med, at her er en aktiv erhvervshavn. Sønderborg: RD mener, at Sønderborg har været mere fremme i skoene i forhold til at sikre sig handel i byen. Ligeledes er Danfoss en aktiv og betydningsfuld medspiller. Regionen i Sønderjylland: De største udfordringer er den demografiske udvikling og erhvervssituationen. Det er absolut nødvendigt, at kommunerne i den sydlige region arbejder sammen om at skabe vækst, og er med til sammen at prioritere og træffe nogle af de svære beslutninger. 17

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN Green City Aarhus Landsbyen i byen Vision for Green City Aarhus Europas første Smart City Intelligente huse Bæredygtig bystruktur Fremtidens forsyningsstruktur Selvbærende by som integrerer skole, tætåben

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Generelt om hvad der driver projektudvikling

Generelt om hvad der driver projektudvikling Generelt om hvad der driver projektudvikling Projektudvikling af ejendomme går kort sagt ud på at tilføre en ejendom en merværdi ved f.eks. ændret arealanvendelse og/eller øgede byggerater. Merværdien

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 4 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Trafik og parkering Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet i slutningen

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel!

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel! Middelfart KOMMUNE - En kommune i vækst FAKTA: Den fynske del af Trekantområdet Kendt for: - God infrastruktur - Klima- og erhvervsvenlighed - Kilometervis af kystnær natur - Central placering i DK 157

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

NCC Property Development A/S

NCC Property Development A/S NCC Property Development A/S Detailhandelskonference Århus den 30. maj 2007 Kan planlægning og marked gå i dialog? Direktør Bent Skovsen Indhold Baggrund NCC Property Development A/S Udviklingseksempler

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014. Formandens beretning ved Tina Bach

Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014. Formandens beretning ved Tina Bach Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014 Formandens beretning ved Tina Bach Året der er gået I dette års beretning har vi valgt at gøre det lidt anderledes end ellers. Vi plejer at

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Inter Gruppen Ikast A/S. Attraktivt butikslejemål på ca. 923 m2 på St. Sct. Peder Stræde 16 i 8800 Viborg: Årlig leje 923.000,00 kr.

Inter Gruppen Ikast A/S. Attraktivt butikslejemål på ca. 923 m2 på St. Sct. Peder Stræde 16 i 8800 Viborg: Årlig leje 923.000,00 kr. Lejeopstilling Attraktivt butikslejemål på ca. 923 m2 på St. Sct. Peder Stræde 16 i 8800 Viborg: Årlig leje 923.000,00 kr. Inter Gruppen Ikast A/S Lene Haus Vej 21 7430 Ikast Tlf. nr. 9725 1088 E-mail:

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere