AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD"

Transkript

1 2 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Investeringspotentialer og tendenser

2 Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet i slutningen af Notatet er ét af i alt 5 forundersøgelser som omhandler: > Aabenraas detailhandelspotentiale og udarbejdelse af tre alternative modeller for detailhandelsstruktur. > Investeringspotentialer og tendenser > Byens liv, ophold og flow > Trafik og parkering > Landskabelige potentialer og udfordringer Forundersøgelserne er blevet udført i februar og marts KOLOFON Parallelkonkurrencen Aabenraa fremtidens købstad er udskrevet af Aabenraa Kommune og Realdania. Parallelkonkurrencen afholdes på baggrund af en forudgående prækvalifikation. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Aabenraa Kommune og Realdania. Layout og grafik: Foto: Aabenraa Kommune og Nærmere oplysninger:

3 INDHOLD INTRO 5 Om interviewguiden 5 INDHOLD AF INTERVIEWGUIDEN 6 RESULTATET AF UNDERSØGELSEN 7 DE GENNEMFØRTE INTERVIEWS Henrik Uldall Borch 8 Carsten Stender 12 Rene Damkjær 14 3

4 ev ve j gu mk los Ha de rsl Lø ter vej Kilen Nyhavn Skibbroen Dronning Magrethes Vej Gasværksvej de ns Ga Madevej ansse H.P. H n je Vestve Gammelhavn es V ej agr eth Dro nnin kajen gm ands erjyll Kystvejen Møllemærsk Sønd Sydhavn Tøndervej Lystbådehavn Bystrand vej rg Flensbo 4 Vejledende områdeafgrænsning Vejledende områdeafgrænsning ved grøn kile MÅL 1:10.000

5 Intro Forundersøgelsen: Investeringspotentialer og tendenser for Aabenraa har til hensigt at tilvejebringe en lokal viden om Aabenraa - byens potentialer og tendenser i forhold til investering og udvikling. Samtidig vil svarene kunne føres tilbage til en generel problematik og dermed kvalificere viden om, hvorledes købstæders generelle potentialer og tendenser i forhold til investering og udvikling kan beskrives. OM INTERVIEWGUIDEN Der er i samarbejde med Niels Parmo Christensen fra Nybolig Erhverv i Aarhus udarbejdet en interviewguide. Interviewguiden er tilrettelagt, så der både er spørgsmål om Aabenraas særlige position udfordringer og muligheder i forhold til investeringspotentialer samt spørgsmål, der nødvendiggør, at respondenten forholder sig til byer, der er sammenlignelige med Aabenraa - enten ved størrelse eller placering. Der er gennemført 3 telefoninterviews med respondenter med forskellig baggrund. Alle respondenterne har dog erfaring med investeringer i Aabenraa og kender derfor til de særlige forhold, der gør sig gældende. Sammen med interviewskabelonen er der udarbejdet et grundkort over Aabenraa, hvorpå konkurrenceområdet er indtegnet. Både interviewskabelon og kortmateriale er blevet fremsendt til respondenten forud for interviewet. Respondenterne er udvalgt i samarbejde med Niels Parmo Christensen og Aabenraa Kommune. Interviewguiden er brugt som en strukturerende skabelon for interviewet. De angivne valgmuligheder har altså ikke været opstillet med henblik på at skaffe sammenlignelige svar, men for at åbne diskussionen. Ligeledes blev der i praksis stillet opfølgende og uddybende spørgsmål, og respondenten har haft frihed til at byde ind med egne input. 5 << Kort over konkurrenceområdet med angivelse af afgrænsning

6 Indhold af interviewguiden OM RESPONDENTEN Navn: Køn: Mand Kvinde Bopæl: Stilling: Firma: Kort beskrivelse af erfaring indenfor feltet: SPØRGSMÅL LOKALT NIVEAU 1. Aktører I. Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? II. Hvilke aktører er væsentlige i forhold til kommende investeringer i Aabenraa?.hvem har mulighed for at gøre en forskel? Lokale Udefrakommende Valgmuligheder: Kommune Pensionskasser Private Andre: 2. Om investeringspotentialerne i Aabenraa I. Nævn 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? Valgmuligheder/eksempler: Langsom sagsbehandling Minimal bevågenhed Kundegrundlag Omkostninger ved nybyggeri kontra salgspris Andet: 3. Om tendenserne indenfor investeringerne i Aabenraa Nævn 3 tendenser der gør sig gældende for investeringer i Aabenraa? 4. Lokale udviklingsprojekter - fortid og nutid Nævn de seneste vigtigste udviklingsprojekter i Aabenraa, som har været eller er i færd med at blive gennemført? 5. Udviklingsmuligheder - fremtid (hertil anvendes kort af Aabenraa) I. Marker områder i Aabenraa på medsendte kort, hvor du mener der i fremtid<en er vigtige udviklingsmuligheder. Brug kategorierne nedenfor. Begrund kort dine valg. Turisme Bosætning Detail Arbejdspladser Bymidte Uddannelse Kultur II. Frit fra leveren - nævn 1 drømmeprojekt du gerne ville involveres i, der ville gøre en positiv forskel for Aabenraas udvikling? SPØRGSMÅL GENERELT NIVEAU I. Aabenraa i forhold til lignende byer: Overvej om Aabenraa har investeringspotentialer og tendenser til fælles med andre byer af samme størrelse - hvilke? II. Byer med tilsvarende størrelse som Aabenraa: Nævn 2 tendenser i forhold til investeringer og udviklingsprojekter der gør sig gældende for andre byer med tilsvarende størrelse som Aabenraa? II. Nævn 3 potentialer for Aabenraa, der kan være med til at drive/igangsætte nye investeringer? Valgmuligheder/eksempler: Lokale netværk af aktører Samarbejde mellem kommune og private Politisk bevågenhed den gode historie Gode beliggenheder (udsigt/infrastruktur mv.) Andet: 6

7 Resultatet Interviewguiden tager fat i 5 overordnede temaer: aktører, udfordringer, potentialer, tendenser og fremtidsmuligheder. I forhold til aktører nævnes særligt de lokale aktører som betydende, og i den forbindelse også at samarbejdet til kommunen er ekstremt væsentligt. De lokale aktører skal have de rigtige rammer at udvikle indenfor, samtidig med at de også selv skal udvise ambitioner for byen. Der er en række bud på interessante aktører, respondenterne ser kan gøre en forskel i byen, men der er større usikkerhed om, hvordan disse interessante aktører kan tiltrækkes. Alle respondenter mener, at Aabenraa skal forstå sig selv som en af mange spillere i regionen, og at konkurrencen fra lignende byer skal tages alvorlig. Af udfordringer nævnes blandt andet Aabenraas placering i regionen forstået på den måde, at byen ligger i konkurrence med både Sønderborg, Haderslev, hele grænseregionen og endda trekantsområdet. Herudover nævnes behovet for at skabe fælles politiske visioner for udviklingen. Helt konkret nævnes Aabenraa midtby og butiksdøden i gågaden som værende en væsentlig udfordring, der skal tackles - ligeledes med nye visioner. På den anden side er potentialerne også nært knyttet til udfordringerne. Byens placering ved motorvejen kan rent faktisk åbne op for erhverv med store pladsbehov. Ligeledes nævnes et tæt samarbejde mellem kommune og lokale udviklingsaktører som et stort potentiale, der kan være med til at skabe og drive nye typer af projekter, hvor netop de lokale netværk får stort ejerskab til ideerne bag og måske endda til driften i hverdagen. De tendenser der nævnes af respondenterne er i høj grad centreret omkring et fokus på midtbyen dens funktioner og evt. fremtidige kobling til havnen. Der er ligeledes en tro på, at udviklingen af det nye sygehus kan medvirke til at skaffe og fastholde kundegrundlaget for byen og samtidig skabe opmærksomhed på betydningen af en attraktiv by, der kan konkurrere med grænsehandlen og de andre byer i regionen. Kortet opsummerer de fremtidsmuligheder, respondenterne har peget på. 7

8 Interview: Henrik Uldall Borch! FAKTA Henrik Uldall Borch (HUB) er bosat i Kolding og arbejder som direktør i en række ejendomsselskaber, som har hovedsæde i Aabenraa. De har ejendomme både i Jylland og på Sjælland. Ejeren, som stiftede selskaberne kommer oprindeligt fra Aabenraa HUB er uddannet advokat og har tidligere arbejdet med projektudvikling i København. På nuværende tidspunkt har han været ansat som direktør i firmaet i 7 år. Artiklen er udtryk HUB s egne holdninger. OM AKTØRER Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? HUB mener, at særligt lokalt forankrede ejendomsselskaber kan have interesse i at investere i Aabenraa. Og herudover nævner han kommunen som en vigtig aktør. HUB mener, at pensionskasserne er mindre relevante, da de ofte fokuserer på de større byer. Og i den sammenhæng er Aabenraa derfor en provinsby med langt færre aktører på banen. Hvilke aktører er væsentlige for kommende investeringer i Aabenraa? Hvem kan gøre en forskel? HUB nævner, at det kunne være gavnligt at få pensionskasserne mere på banen: Pensionskasserne har langsigtede investeringer for øje. Hvis man skal have volumen, kan pensionskasserne være vigtige medspillere, der kan være med til at opføre kvalitetsbygger (f.eks. boliger til brug for de ansatte ved det kommende sygehus), som kan give et fair afkast. Kommunen inddrages ligeledes som en væsentlig aktør, der kan gøre en forskel. Lige nu mener HUB dog at kommunerne har nok at gøre med at drive/ forvalte de ting, som skal drives: Kommunen er en vigtig aktør, men de er pressede. Det er nok ikke her prestigeprojekterne skal findes. Lige nu lukker de huller og sørger 8 for den daglige drift i kommunen med skoler, plejehjem osv. OM INVESTERINGSPOTENTIALER 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? Generelt mener HUB ikke at fx langsom sagsbehandling er en faktor i Aabenraa. Han oplever, at kommunen skaber rammerne for en god dialog om udviklingsprojekterne i byen. Dog vil han udpege det manglende kundegrundlag og den demografiske udvikling som væsentlige udfordringer, byen må forholde sig til. 1) Forretnings- og virksomhedsmiljø: Udfordringen er at alle investerings- og udviklingsselskaber overvejer om ny-igangsatte investeringer kan bære i det lange løb! 2) Placering: Aabenraa ligger mellem Haderslev og Sønderborg. Det betyder, at de butikker, der er regionalt orienterede ligeså godt kan placere sig andre steder også. De lokale udviklere og investorer VIL Aabenraa, men dem er der ikke så mange af mere. Fidusen er, at få nogle ting til byen udefra. Det vil give mervækst. 3) Butiksdød: HUB mener, at Aabenraa har en midtby, som der skal tages et opgør med! Midtby kontra omkringliggende handelstilbud: HUB beskriver, at der lige nu er et stort fokus på midtbyen. Her spiller sagsbehandling ikke en rolle, og her har firmaet en del kontor- og beboelsesejendomme. HUB mener, at det centrale spørgsmål er, hvordan midtbyen fremadrettet skal hænge sammen i forhold til de omkringliggende outlets ved indfaldsvejene. Lige nu oplever Aabenraa, som rigtig mange andre provinsbyer, at gågaden skrumper: Nytænk, hvad de tomme butikker i den nordlige og sydlige del af gågaden kan/skal bruges til. Det er desværre utopi at tro, at der i fremtiden kommer liv i alle sammen igen. Fremadrettet bliver gågaden centreret på midten.

9 INVESTERINGSPOTENTIALE FREMTIDIGE MULIGHEDER Bynær boligbebyggelse tæt ved vand og grønne områder VIGTIGT I DAG OG I FREMTIDEN Fokus på at knytte midtbyen og vandet tættere sammen 9

10 3 potentialer for Aabenraa, der kan drive/igangsætte nye investeringer? 1) Lokale netværk af aktører: Fx beskriver HUB det Sundhedscenter de netop har været med til at igangsætte og bygge i Aabenraa. Det er netop kommet i stand via et samarbejde med en række af lokale aktører. Her trækker vi på de lokale netværk. Adspurgt hvorfor firmaet netop går ind og udvikler et projekt som sundhedshuset svarer HUB: Vi er lokalt forankret og vi vil gerne være med til at vise vejen for Aabenraa sammen med de lokale aktører. Vi vil gerne sørge for, at der kommer kvalitetsbyggeri til bymidten. Det gode eksempel smitter forhåbentligt og så vover man det ene øje. 2) Samarbejde mellem kommune og private: HUB mener, at kommunen i høj grad kan være med til at skabe rammerne, men det er de private, der skal udfylde dem. Det handler om at have ambitioner med projekterne at lave noget der er unikt, som kan give et løft. Lige nu arbejder vi fx med et mediehus, hvor en række af forskellige medier skal samles under et tag. Der skal være nogen eller noget som går forrest. Det er lige nu primært de store byer, der rykker. Aabenraa er udfordret som mange andre provinsbyer. Sønderborg falder en smule udenfor rammerne, da man her har været bedre til at tænke ud af boksen tænke større og mere ambitiøst. Aabenraa burde måske også sætte overliggeren lidt højere OM TENDENSER INDENFOR INVESTERINGER I AABENRAA Nyt sygehus til Aabenraa: HUB mener, at hvis Aabenraa tænker sig om, kan synergien i forbindelse med etableringen af det nye sygehus udnyttes til noget positivt. Fx ved at etablere attraktive boligområder som sørger for at rammerne for ny befolkning er på plads. Også ved at skaffe byggegrunde, sørge for at skolerne og midtbyen er attraktive. Udviklingen af havnen fylder ligeledes en hel del. Skal det fortsat være industri eller skal andre funktioner ind i området? Her mener HUB, at der ligger en vigtig beslutning forude. Potentielt set ligger her områder, der på sigt kan udnyttes, udvikles og inddrages til byggeri uden at ødelægge havnens potentiale som industrihavn. LOKALE BETYDNINGSFULDE UDVIKLINGSPRO- JEKTER FOR- OG NUTID Sygehuset største investering i 30 år Midtbyen som mangler succeshistorier FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER Områder med fremtidig udvikling? 1) HUB mener, at der skal skabes områder med udstykninger, så der er plads til eventuelle tilflyttere. 2) HUB udpeger også bymidten som felt for fremtidig udvikling. Her ønsker han, at der skabes forbindelser mellem by og havn. Hvordan skabes der overgange og udnyttelse af den kystnærhed byen har? Jeg tror, man skal skele til, hvordan man har gjort i andre byer (og lære af både de gode og de dårlige eksempler). Industrien larmer og sviner jo, og boligbyggeri kan ikke fungere i tæt sammenhæng hermed, så dette skal der selvfølgelig tages hensyn til. I Sønderborg har man ikke nævneværdig havneindustri, så der forsøger man at udnytte havneområdet til andre formål I Aabenraa kan man også forsøge at udnytte potentialerne. 3) Aabenraa ligger fint placeret ved motorvej og tæt på trekantsområdet. Det giver mulighed for at arbejde med placerings- og funktionsmuligheder. (Se kort på side 15) 10

11 INVESTERINGSPOTENTIALE Drømmeprojektet HUB nævner, at han gerne ville involveres i at placere fx et kulturhus på havnen. På den måde ønsker han at skabe en bymidte, der kan bruges i den større og bredere offentlighed. Noget man er stolt af på en markant beliggenhed. PARALLELLER TIL GENERELT NIVEAU Om Aabenraa i forhold til andre byer af samme størrelser, og med lignende investeringspotentialer og tendenser HUB mener, at Aabenraa har samme udfordringer som byer af samme størrelse med beliggenhed i udkantsdanmark. Her nævner han blandt andet byer på Fyn, hvor detailbranchen også er presset. Der opstår en butiksdød og udvalgsvarebutikkerne ved indfaldsvejene/storcentre/internethandel presser bymidten. De butikker der dør åbner ikke igen. Og det er samme billede i Aabenraa, mener HUB: Uden de lokale aktører med base og netværk er det svært. Man skal passe på med - i sin iver for at tiltrække investorerne at gå på kompromis med kvalitet. For eksempelvis mener HUB, at det er nødvendigt at spørge ind til om det (et givent udviklingsprojekt) er det rette for Aabenraa på langt sigt. Og her er der forskel på rollerne for de forskellige aktører nogle ser blot 10 eller 20 år frem i tiden, mens for eksempel kommunen må og skal tænke i helheder og på den helt lange bane. HUB afslutter med at understrege, at selv om der er væsentlige udfordringer, findes der også mange fælles potentialer, som byer af samme størrelse deler. Konkurrence er sundt, bare man tænker sig om. 11

12 Interview: Carsten Stender! FAKTA Carsten Stender bosat i Kolding. Uddannet ingeniør men nu direktør i Stender. Har arbejdet med investeringer og udviklingsprojekter i 25 år. Tidligere ansat ved Rasmussen og Schødtt i Aabenraa i 8 år. Interviewet med Carsten gennemføres med den underliggende præmis at Carsten hovedsageligt beskæftiger sig med udvikling af detailhandelsbutikker. 2) Planlovens regulering CS mener, at det politiske system og graden af regulering i planloven er en central udfordring. Herunder er det eksempelvis vigtigt, at der findes et politisk mod til at italesætte nogle af de vigtige emner så som grænsehandel, der har så stor negativ indflydelse på handelsbyerne i Sønderjylland. Samtidig skaber planlovens reguleringer ikke mulighed for at udvalgsvarebutikkerne kan bygge den størrelse butikker, de ønsker, og planloven er en barriere for at placere butikkerne, hvor de ønsker. OM AKTØRER En udfordring for detailhandelen i DK er, at planloven er for regulerende. Det skaber ikke mulighed for de udenlandske koncepter. Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? CS påpeger, at det særligt er dagligvarebutikkerne, der lige nu leder efter egnede placeringer. Udvalgsvarebutikkerne har brug for tilladelse til at bygge større, og hertil har man ikke troen på, at byer som Aabenraa har det nødvendige kundegrundlag og opkoblingsmuligheder. Hvilke aktører er væsentlige for kommende investeringer i Aabenraa? CS nævner, at særligt de store udvalgsvarebutikker har mulighed for at gøre en forskel, men de er svære at tiltrække. Alle drømmer om at lande den store fisk. For eksempelvis IKEA. I Aabenraa er der eksempelvis lige kommet en Biltema, der er en attraktion i sig selv. Men udvalgsvarebutikker søger ikke Sønderjylland. Og i så fald ville man vælge Sønderborg, fordi de har Bilka i forvejen. Bilka er på den måde en styrke for Sønderjylland. I Aabenraa er det svært. CS nævner ligeledes, at det er vigtigt, at der er en vis koncentration af lignende tilbud også derfor er Sønderborg et mere oplagt valg til placering af detailhandel. Hans pointe er, at Aabenraa er i konkurrence med lignende byer. OM INVESTERINGSPOTENTIALER 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? 1) Politiske system 12 Som eksempel inddrager CS Biltema i Rødekro, der måtte opdele sin butik i 2 butikker med 2 indgange, da den tilladte butiksstørrelse er for lille. 3 potentialer for Aabenraa, der kan drive/igangsætte nye investeringer? 1) CS mener, at Rødekro (som placering) er et potentiale i sig selv, da dets placering er helt unik med god opkobling til motorvej mv. 2) Synligheden ved motorvejen er et vigtigt præmis for udviklingsprojekter med handelsperspektiv. OM TENDENSER INDENFOR INVESTERINGER I AABENRAA CS mener, at den øgede grænsehandel dominerer billedet for handel i Sønderjylland, som har svært ved at gøre sig rigtig attraktiv. Og det hænger sammen med regeringens øgede afgifter. Samtidig inddrager CS igen planlovens reguleringer som en hindring for igangsættelsen af nye projekter. LOKALE BETYDNINGSFULDE UDVIKLINGSPROJEKTER FOR- OG NUTID Sygehuset Nyt center ved Tøndervej med Sport24, Petworld og Hjem&Fix. FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER CS udpeger særligt lokationer og områder, der er givtige for detailhandel og boliger. (Se kort på side 9)

13 INVESTERINGSPOTENTIALE VIGTIGT I DAG Sygehuset FREMTIDIGE MULIGHEDER Cimbria grunden FREMTIDIGE MULIGHEDER Boliger ved fjordens nordlige kant: sydvendt og god udsigt VIGTIGT I DAG Nye erhverv: PetWorld, Hjem&Fix, Sport24 13

14 Interview: Rene Damkjær! FAKTA Rene Damkjær. Bosat i Haderslev. Arbejder som erhvervsmægler i Nybolig Erhverv Haderslev og Aabenraa. RD har arbejdet i faget i 10 år og kom til Nybolig Erhverv med en baggrund som selvstændig projektudvikler, hvor han blandt andet arbejdede med at igangsætte handels-, restaurant og fitnessprojekter. OM AKTØRER Hvem har interesse i at investere i Aabenraa? RD mener, at det er de lokale investorer, der pt er omdrejningspunkt og initiativtagere til al vækst i området. Samtidig er den lokale kommune en væsentlig medspiller. Lige nu er Aabenraa eksempelvis domineret af en udvikling i gågaden detailhandel, nye bygninger og kontorer kommer alt sammen fra lokale aktører. Tidligere har der været flere som kom udefra, men da var markedet overophedet. Det kan vi glemme nu. Ofte er der et lokalt niveau i alle projekter. Hvilke aktører er væsentlige for kommende investeringer i Aabenraa? Hvem kan gøre en forskel? RD beskriver et eksempel fra Sønderborg, hvor der er udviklet detailhandel i centrum. De lokale har her svært ved at byde ind på projektet, da det er for stort og omfangsrigt. Udover de lokale aktører udpeger RD også de lokale mindre pensionskasser og de lokale boligforeninger som bud på aktører, der kan have en interesse i udviklingsprojekter i Aabenraa. Fx Sønderjysk Forsikring eller Aabenraa og Kolstrup boligforening. Større fonde og pensionskasser mener RD ikke er relevante i forhold til at drive de mere lokale udviklingsprojekter. OM INVESTERINGSPOTENTIALER 3 udfordringer for Aabenraa, der kan hindre nye investeringer? 14 1) Kundegrundlaget: RD mener, at kundegrundlaget er det, som sikrer at et projekt er bæredygtigt. Projekter kan enten være ideologisk funderede, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at de er økonomisk bæredygtige, eller de kan være funderet på overvejelser omkring kundegrundlag mv. 2) Politisk prioritet: RD mener, at der skal politiske initiativer til for at fremme nye initiativer. En cirkel skal starte et sted. Det handler om følgeeffekter! Anden bølge af investeringer kan komme udefra og ind, hvis der er skabt en god historie at starte på. I Aabenraa mangler et naturligt vækstgrundlag. Derfor skal det starte politisk. RD beskriver, at han ofte kan spore en forhøjet optimisme på grund af det nye sygehusbyggeri. Der er p.t. mange, der har budt ind med boligprojekter og realistiske set, er der, inden for overkommelig periode, ikke brug for dem alle. Aabenraa har i den seneste periode haft mange bolig- og erhvervsbyggerier, hvilket af mange tolkes som udvikling, men en stor del af investeringerne kompenserer for forfald andre steder, så vi opretholder for en stor dels vedkommende bare status quo. RD mener, at den langsomme sagsbehandling ikke er udslagsgivende i forhold til at tiltrække udefrakommende investeringer. For eksempelvis beskriver han at et udviklingsprojekt i København ikke bliver mindre attraktivt end et i Aabenraa, selv om man fx ville skulle bakse med en langsom sagsbehandling i hovedstadsområdet og en smidig og effektiv sagsbehandling i Aabenraa (tænkt eksempel). Det handler om den sammenhæng, projektet skal indgå i de potentialer, der kan spottes. 3 potentialer for Aabenraa, der kan drive/igangsætte nye investeringer? 1) De politiske projekter skal fremme investeringsinteressen. Det handler både om kommune stat region. Det skaber troen og grundlaget, og det igangsætter en positiv effekt. RD eksemplificerer yderligere ved at inddrage kasernelukningerne, som

15 INVESTERINGSPOTENTIALE VIGTIGT I DAG Sygehuset VIGTIGT I DAG & I FREMTIDEN Havnens udvikling VIGTIGT I DAG & I FREMTIDEN Midtbyens udvikling VIGTIGT I FREMTIDEN Campus området VIGTIGT I DAG Strandpromanade 15

16 et eksempel på den negative spiral. Den positive spiral er i modsætning hertil det som svarer til en kickstarter af en ny udvikling. Igangsættelsen af de politiske projekter hænger ligeledes sammen med en øget bevågenhed. 2) Taskforce og lobbyisme, der tiltrækker gode ideer samt øgede investeringer fra Staten og Regionen. Uden fyrtårne der sætter Aabenraa på landkortet vil investeringsniveauet kun svare til det, som forfalder alligevel. 3) Samarbejde imellem kommune og lokale, private virksomheder er meget vigtigt. I Aabenraa mangler man flere aktører, der kan samarbejde om at skabe forandring. OM TENDENSER INDENFOR INVESTERINGER I AABENRAA Det store sygehusbyggeri afføder andre udviklingsprojekter - blandt andet boliger. Infrastruktur med motorvejsudvikling Politikere har været gode til at skabe historier og visioner for Aabenraa Aabenraa kendetegnes ved, at private investeringer er få (undtaget Jebsen Co.) I Aabenraa har der i en periode været fokus på den indre bykerne. Det giver en tydelighed og en optimisme i byen. Eksempelvis har udviklingen af en central skøjtebane været en succes. Det giver ringe i vandet, som udvikler de tilstødende byområder i en positiv retning. LOKALE BETYDNINGSFULDE UDVIKLINGSPRO- JEKTER FOR- OG NUTID Den fremtidige udvikling af havnen er vigtig Bymidten er vigtig Sygehuset største investering i 30 år Strandpromenade og Markedsplads FREMTIDIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER Områder med fremtidig udvikling? 1) En udfordring for bymidten er bevaringen af den nordlige del af gågaden, som netop nu oplever afvikling. Denne del af gaden går med hast i retning af at blive affolket, og der skal initiativer til for at vende udviklingen. RD tror ikke der i fremtiden vil være belæg for at fastholde en så lang gågade med attraktive butikker. 2) Havnen skulle bebygges på en måde, så det bliver til et fyrtårn. Et eksempel på hvad RD mener med et fyrtårn er eksempelvis Bølgen i Vejle: en bygning ved vandet på en markant placering, der brander byen. RD mener, at havnens planlægning i dag tilgodeser de 4 eksisterende virksomheder. I stedet ønsker RD, at havnen skal planlægges, så områdets muligheder udnyttes med det in mente at tilgodese byens borgere. Eksempelvis ved at planlægge for en kombination af turisme (Som supplement til lystbådehavnen kan der laves en marina tættere på centrum for større lystskibe ligesom området kan suppleres med boliger og erhverv.) Havnen har store arealer, der ikke udnyttes optimalt. Her er også mulighed for at inddrage eksterne investorer. Der er nemlig potentialer ved vandet, som gør at beliggenheden altid vil være attraktiv. Også selv om det er i Aabenraa. Det er en pendant til Haderslev. Men her er 4 ud af 5 erhvervsbyggerier ved havnefronten offentlige. Det viser bare, at uden offentlige investeringer er der ingenting. 3) Campusområdet er ligeledes et område med store potentialer for udvikling, mener RD. Det ligger ikke ideelt placeret man kunne eksempelvis anvende placeringen ved vandet til at lave noget ikonbyggeri, men det giver god mening, at kommunen har besluttet at samlokalisere campus-faciliteterne. Generelt set mener RD altså, at der i Aabenraa er mulighed for at arbejde med fremtidige udviklingsmuligheder indenfor følgende kategorier: bosætning, 16

17 INVESTERINGSPOTENTIALE arbejdspladser, bymidte, uddannelse og kultur. (Se kort på side 11) Drømmeprojektet RD vil gerne arbejde med enten gågaden eller havnen. Vi må acceptere at Flensburg, Sønderborg og Kolding Storcenter ligger tæt på. Aabenraa skal skabe en bymidte, der er interessant og det vil sige, at det ikke kun skal handle om kædebutikker. Der skal nye tanker for handelslivet til PARALLELLER TIL GENERELT NIVEAU Om Aabenraa i forhold til andre byer af samme størrelse, og som har investeringspotentialer og tendenser til fælles RD nævner Svendborg: Her arbejdes for en forening af havn og bymidte samtidig med, at her er en aktiv erhvervshavn. Sønderborg: RD mener, at Sønderborg har været mere fremme i skoene i forhold til at sikre sig handel i byen. Ligeledes er Danfoss en aktiv og betydningsfuld medspiller. Regionen i Sønderjylland: De største udfordringer er den demografiske udvikling og erhvervssituationen. Det er absolut nødvendigt, at kommunerne i den sydlige region arbejder sammen om at skabe vækst, og er med til sammen at prioritere og træffe nogle af de svære beslutninger. 17

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Stagis A/S Kompagnistræde 14b,

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk www.reglab.dk grafisk design af omslag: kroyer grafik Oplag: 750 stk. Reg Lab november 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mulighed for midlertidige anvendelser

Mulighed for midlertidige anvendelser INDHOLD Sammenfatning... 3 Indledning... 3 Kommissorium og projektgruppens sammensætning... 4 Metode... 4 Hvad er midlertidige anvendelser?... 5 Hvordan arbejdes der med midlertidighed i kommunen?... 5

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Nye funktioner i udsatte boligområder

Nye funktioner i udsatte boligområder Nye funktioner i udsatte boligområder 1 Rapporten er udarbejdet af Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling (EVU) for Socialministeriet Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. januar 2006 30.

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere