Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 36 ( september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Dagsorden til Seniorrådsmøde docx Seniorrådet Dagsorden til Seniorrådsmøde docx Seniorrådet Dagsorden til Seniorrådsmøde docx Seniorrådet Referat fra Seniorrådsmødet docx Seniorrådet Referat af Seniorrådsmødet docx Seniorrådet Udtalelse vedr. Vision Østerstrand doc Seniorrådet Høringssvar kollektiv trafik doc Seniorrådet Liste over Seniorrådets emner til Social- og Seniorrådet 2014 Omsorgsudvalget.docx Mogens Toft - Ikast-Brande Kommune postede status Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Restordre Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Familie- og Ungdomscentret, psykolog, august Stillingsannoncer, offentliggjorte, Voksenservice, Socialrådgiver-barselsvikar, august Stillingsannoncer, offentliggjorte, 'ende, Tysklærer, august Stillingsannoncer, offentliggjorte, Spildevandsudledning i undersøgelsespreioden DONG ENERGY OIL & GAS A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Refusion af byfornyelsesudgifter, Gothersgade 42 Statens Administration Refusion af byfornyelsesudgifter Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde samt KRONDAL MURERFORRETNING ApS Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia kloakplan som udført Anmeldelse om fuldført byggearbejde Rambøll Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia Allonge tandplejen.pdf Annoncering og kontrakt på beklædning til tandplejen (Berendsen) Infomail om vådområdeindsatsen - forlængelse af ansøgningsfrist for vådområdeprojekter Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof VS: _v1_Enedligt referat 10. april 2014(2) Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia Dim. på pumpehus ved Indre Ringvej Havepladsvej 173, 7000 Fredericia Suppl. spørgsmål til materiale Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Spørgsmål om krav til statisk redegørelse Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Orientering om 1-års eftersyn og valg af eftersynsfirma - renovering R255-S1 BYGGESKADEFONDEN Støttesag, renovering i afd 312, Nestlégården, Kongensstræde 1-11, Boligkontoret Fredericia Re: Christiansborg - debatmøde 19 september - Fritid & Samfund Debatmøde ved Fritid & Samfund d. 19. september 2014 om idrætsforeninger grøn generation Naturformidling til børn og unge "Grøn generation" Fwd: Fredericia Bueskytte Klub -vedr. udbetaling af tilskud Fredericia Bueskytteklub - ansøgning om støtte til DM stævne SV: tegning over badeanstalten? Østerstrand Lars Kronborg Bak Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia SV: tegning over badeanstalten? Østerstrand Lars Kronborg Bak Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia VS: Handske i rest, varenr Abena A/S Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer Vs: SV: Slettede varer Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater

2 61230 Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde. DIN ENTREPRENØR PARTNER A/S Overgade 20, 7000 Fredericia BAT for biogasanlæg - Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16, 7000 Fredericia Rykning af pantebrev vedr. Højskolen i Snoghøj Tilbagebetaling af lån til realisering af IT Højskolen i Snoghøj og til indkøb af IT udstyr Avisomtale, 27. august 2014.pdf Vådområde ved Flansbæk Avisomtale, 25. august 2014.pdf Vådområde ved Flansbæk Mail fra Peter KK med brev fra A. og H. Rasmussen Vådområde ved Flansbæk foranlediget af avisartikel RE: sag 14/ Fritliggende enfamiliehuse og Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia Rækkehuse SV: CO2-opgørelse 2013, Fredericia Kommune Klimakommune: Indberetning af CO2-data til Danmarks Naturfredningsforening Registreringsmeddelelse og IBS attest GEO PARTNER Nordensvej 17, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde OBH-GRUPPEN A/S Nordensvej 17, 7000 Fredericia SV: både- og badebro Egebæksvej 44, 7000 Fredericia Svar med bilag på modtaget nabosvar Ret&Råd Haderslev Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia FW: Strevelinsvej 28 Kim Jessen Strevelinsvej 28, 7000 Fredericia Tilsyn med spildevandsanlæg ejet af Fredericia Spildevand Naturstyrelsen Røde Banke 16, 7000 Fredericia AS Dialog med Naturstyrelsen angående ansøgning om Tilløb til Gammelby Mølleå erstatning dialog om køremulighed med Mogens w og Mikkel S Tilløb til Gammelby Mølleå Anmeldelse om fuldført byggearbejde FREDERICIA TØMRER- & Prinsensgade 33A, 7000 Fredericia ENTREPRENØRFORRETNING ApS Afgørelse vedr. ansøgning om tilskud til erstatning Miljøministeriet - Naturstyrelsen Tilløb til Gammelby Mølleå Færdigmelding Peter Bornø -Den Jyske Sparekasse Jordbærhaven 7, 7000 Fredericia LO Fredericias og FTF's kommentarer til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan - LO og FTF's kommentarer til Beskæftigelsesplan for Fredericia Kommune.docx SVL Kommuneplantillæg med kortbilag Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord Vedr.: SVL - dagsorden til mødet mandag Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord Vedr.: SV: Vedr.: Kommuneplantillæg for SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord SV: Vedr.: SVL - dagsorden til mødet mandag Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord RE: partshøring samt varsel af påbud om gennemførsel af Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia støjdæmpende tiltag på Fredericia Shipping A/S Re: 14/3644 Aftale om besigtigelse på Damsbovej Damsbovej 69 og Damsbovej /3644 Aftale om besigtigelse på Damsbovej Damsbovej 69 og Damsbovej Fw: SV: SV: Gårdvænget Gårdvænget - grundejerforeningens overtagelse af vejen (vedligeholdelse m.v.) Udbud sat i bero KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler 1 (ortoser og

3 proteser) Mail fra Gjensidige Skade 52, , Natur&Miljø, , Mosegårdsvej 35B Fredericia C - vandprøver af gammlehavn Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Forespørgsel om genanvendelse af let forurenet jord til Oldenborggade 40, 7000 Fredericia kælderopfyldning ifm nedrivning Vedr. genanvendelwe af ren og let forurenet jord til Oldenborggade 40, 7000 Fredericia kælderopfyldning Endelig aftalt med FIC med priser 1 september Julegaver Høringssvar fra Haderselv Stift HADERSLEV STIFT Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger vedr. Prinsessegade Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger re:sv: Prinsessegade Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger SV: Skiltning i Trelde, kommunens sagsnummer AC 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Re: Skiltning i Trelde, kommunens sagsnummer AC 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Erklæring om teknisk dokumentation Glenn Lorentsen Agertoften 13, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Glenn Lorentsen Agertoften 13, 7000 Fredericia Genudbud på Tryghedsalarmer - status, venligst læs KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Vedr.: SV: Genudbud på Tryghedsalarmer - status, venligst KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald læs SV: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Tandlægehjælp til udsatte borgere Re: SV: Tandlæge for udsatte Tandlægehjælp til udsatte borgere Døgnseminar for Socialdirektørforum den oktober Socialdirektørforum SV: Overfladevand Børup Sandevej 3 Skærbæk Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia Detailje af drænkasse Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia Mail fra Simon Nikolajsen Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia SV: Udvidelse af vandhul_trelde Næsvej Trelde Næsvej 186, 7000 Fredericia Faggrupper og mødedatoer Fødevarer - udbud - KomUdbud Institutionsoversigt - Janne tager den Fødevarer - udbud - KomUdbud SV: Vedr. Kongens Port 2b Kongens Port 2B, 7000 Fredericia Vedr. møde med Kulturstyrelsen d. 23. ang. Kongens Port Kongens Port 2B, 7000 Fredericia 2b Returpost Ved Landsoldaten 1 ST 4, 7000 Fredericia Returpost - brev ikke afhentet Lars Elvang Jensen Elborg Syd 7, 7000 Fredericia SV: Martine Christoffersens Vej Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Aftaleseddel levering af fliser til nr..xls Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Aftaleseddel flytning af nb. og sætning af ny boligvej Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse 1.xls Bilag til a conto 1.xlsx Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse

4 61353 Bilag til a conto 2.xlsx Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Dokumentation for vedligeholdelse af afløbsanlæg KT Antirust v/keld Allan Sejrup Viaduktvej 108, 7000 Fredericia Christensen VS: Etablering af yderligere cykelparkeringspladser ved Fredericia Cykelby - Cykelparkering Fredericia station Servicerapport Aqualine - drikkevandskølere - leasing Generelle betingelser Råden over vej - Bølge høringssvar landzone Kolding Landevej 25, 7000 Fredericia Re: SV: Skilte Ansøgning om nabohjælpsskilte i Grundejerforeningen Skansen Returnering af oplysningsskema samt anmeldelse om Steen Pedersen Fournaisevej 1, 7000 Fredericia sløjfning af olietank (tankattest vedlagt) Returnering af oplysningsskema samt anmeldelse om Jens Andersen Tingskovvej 21, 7000 Fredericia sløjfning af olietank + anmeldelse af ny olietank (tankattest vedlagt) Høringssvar - indsigelse mod lukning af dagcentret på Stævnhøj Else Marie Sørensen Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Parkering ved Madsby Legepark René Olesen Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Else Marie Sørensen fremsender Erhverv, borgere, brugere til plan 42 DKplan automailer Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Skærbæk Beboerforening Jonna Heebøll fremsender Plejeog Sundhedsområdet til plan 42 DKplan automailer Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde SKJERN UDESTUER ApS Gl. Ribevej 17, 7000 Fredericia SV: Møde mellem Handicaprådet og Folkeoplysningsrådet Fællesmøde mellem Handicaprådet og Folkeoplysningsrådet SV: Ændring af husnummer Antonio Costas Vej 1, 7000 Fredericia færdigmeldingsdokumenter brand Vejlevej 119, 7000 Fredericia Rev. tegning Sandalparken Sanddalparken 1, 7000 Fredericia SV: VS: 14/ Vejledende svar vedr. Erritsø Møllebanke Egumvej 46, 7000 Fredericia Aflystning af retsmøde den Retten i Kolding - Strafferetten Røde Banke 100, 7000 Fredericia supl. materiale Købmagergade 12 A, B og C Købmagergade 12A, 7000 Fredericia u-værdifejl rettet Købmagergade 12A, 7000 Fredericia Ejers bemærkninger vedr. overskridelse af byg% Irisvej 15, 7000 Fredericia Re: Orangeri Irisvej 15(ansøgning trækkes tilbage) Irisvej 15, 7000 Fredericia Kanalprojekt på FredericiaC - nu plan om FredericiaC - Tilladelse til udledning af drænvand grundvandssænkning ifm. udgravning RE: Midlertidig udledningstilladelse til Gammel Havn FredericiaC - Tilladelse til udledning af drænvand SV: Vedledende høring af udkast til tilladelse til udledning FredericiaC - Tilladelse til udledning af drænvand af drænvand fra omfangsdræn i Oldenborggadekvarteret til Gammel Havn, Fredericia Supplerende oplysninger Per Bjarne Holmen Nygård Vejlevej 29, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde på Nørre Alle 5 Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, 7000 Fredericia revideret udstykningsforslag skovkrogen Ansøgning om forhåndsgodkendelse til udstykning af

5 60714 SV: stille vilkår om tinglysning af fælles brandmur i dobbelthuse Skovkrogen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 29, 31 og 33 til selvstændige ejerboliger og nedlæggelse af Andelsboligforeningen Skovkrogen Ansøgning om forhåndsgodkendelse til udstykning af Skovkrogen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 29, 31 og 33 til selvstændige ejerboliger og nedlæggelse af Andelsboligforeningen Skovkrogen FOF specifikke grupper i efteråret Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold SV SUK: Hold til tilsynsbesøg Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold SV: Dag til tilsynsbesøg Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold aftægtsbolig i Vejlby Fårbækvejen 75, 7000 Fredericia Ang. ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Re: Ang. Rendestensbrønde Ullerupbæk Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Rendestensbrønde Ullerupbæk Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk skolen, fredericia Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia RE: Ullerupbæk Skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Vedr. brud på IT kabel, Ullerupbæk skolen (Allé sk.) Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Arealoverførselssag matr. nr. 7e Pjedsted By, Pjedsted Pavillonen skal benyttes i max. 3 år Røde Banke 16, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde FREDERICIA SPILDEVAND OG Røde Banke 16, 7000 Fredericia ENERGI A/S Analyseresultater - Skærbækværket - gabioner/sediment Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Vedr. 8 tilladelse mv. til gennemførelse af bygge- og Klippehagevej 22, 7000 Fredericia anlægsarbejde i kaj og havneområde på Skærbækværket SV: Hækkelunden Hækkelunden - ledningsarbejde og spørgsmål om gennemkørsel fra Kærmosevej Bemærkninger vedr. overskridelse af byg% Krügersvej 7, 7000 Fredericia Udkast til 8 tilladelse til etablering af afværgeanlæg Kongensgade 113, 7000 Fredericia RE: Questions from Fredericia kommune Kongensgade 113, 7000 Fredericia Mail fra VisitAalborg - SV: Hotelreservation til Job-Camp JobCAMP 14 i Aalborg SV: Sundhed - økonomi budgetproces pptx Henvendelse fra Lokalavisen Budstikken om aktindsigt Sikker mail: Brev fra Statsforvaltningen til Budstikken Statsforvaltningen Henvendelse fra Lokalavisen Budstikken om aktindsigt SV: Norgesgade th. Ny Kvist - revideret tegnings og Norgesgade 18, 7000 Fredericia beregningsmateriale VS: Høring_etablering af to vandhuller_pjedstedvej NBL 3, Pjedstedvej 58, matr.nr 10ø Pjedsted by, Pjedsted NMK Høring samt bemærkninger Tornsagervej 38, 7000 Fredericia rev. materiale Kampmannsvej 5, 7000 Fredericia Kampmannsvej 5, 7000 Fredericia

6 61729 Underskrevet aftale mellem Socialrådgiverforeningen og Fredericia Kommune Procedureaftale, lønforhandling/fastsættelse ved nyansættelser og stillingsændringer Flytteopgørelse for Herfordparken 1 4., 22. BOLIGSELSKABET LEJERBO Herfordparken , 7000 Fredericia Re: SV: Status vdr. nedtagning af bro Grønnemarken 150, EJ I E&M EJ I E&M Svar fra BR Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem Fwd: Vs: Hotel Fredericia A/S - Forslag til udvidelse Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Nyt om idriftsættelse af Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal Natur- og Miljøklagenævnet Digital Klageportal til indsendelse af klager til Natur- og Miljøklagenævnet SV Børge: Program til kursus Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne SV: PC'ere til kursus for aftenskolerne Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne Nordenta _Tilbudsliste - Bilag 1.xls KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 11 - Rabat på øvrigt sortiment.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 9 - E-handelsessystemer.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Nordenta varekatalog.xlsx KomUdbud Tandbehandling Genudbud Følgebrev KomUdbud.docx KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 10 - Vurderingskriterium i hht. tildelingskriteriet KomUdbud Tandbehandling Genudbud Kvalitet.pdf Bilag 5 - Aktindsigt.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 2 - Virksomhedsbeskrivelse -.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 4 - Referenceliste.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 8 - Omsætningstal.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 3 - Tro og love erklæringer.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 7 - Revisorpåtegnede årsregnskaber.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 5 - AAA kreditværdighed.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 3 - Regnskab pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 1 - økonomiske nøgletal.docx KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 4 - Referenceliste.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 2 - Virksomhedsbeskrivelse.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent varekatalog.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 4 - Regnskab pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 2 - Regnskab pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 11 - Tilbudt rabat på køb af øvrigt sortiment.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 3 - Tro og Love erklæringer.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud _Tilbudsliste - Bilag 1 orginal.xls KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 5 - Aktindsigt.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud SV: vedr. sags nr /69 Anders Billes Vej 24 Maria Rosendahl Rosenmark Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Sikker mail: Byfornyelsessag, mail af fra BEA- Statsforvaltningen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Invest SV: Ikke dækkede vagter Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Fwd: Et eksempel på ekstraordinære store opgaver Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale)

7 61561 VS: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Vikarydelser - sparring Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: ikke dækked vagter Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: ikke dækked vagter Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Modtagelse bekræftes Ekstraordinær Generalforsamling 2014 i FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S Svar på ansøgning Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget Ministeriets afslagsbrev af om lånedispensation for til investeringer på borgernære anlægsområder Økonomi- og Erhvervsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget Ministeriets afslagsbrev af om lånedispensation for på det ordinære anlægsområde Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget Ministeriets meddelelsesbrev af om lånedispensation for til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget FW: Anmeldelse om påbegyndt arbejde, Lagerhal nord Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Svar på partshøring fra ejers advokat Kongensgade 69, 7000 Fredericia Vedr. Høringsbrev til fællesskema EU arealstøtte Fællesskema Bekræftelse på udbedring af kloak TVP ENTREPRISE ApS Sundegade 13, 7000 Fredericia Ansøgning, Red Barnet Ungdom Red Barnet Ungdom Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Samvær og Sundhed Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Motionsforeningen SønderKorskær Motionsforeningen SønderKorskær Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, KFUM-Spejderne - Peder Griib Gruppe, Erritsø KFUM-spejderne i Erritsø, Peder Griib Gruppe Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia Kirkens Korshærs Varmestue Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Fredericia Krisecenter Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - IFS - ikke så tosset endda Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Gnisten Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Frivillighuset - Dansk Flygtningehjælp Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgnng, Rygforeningen, lokalafdeling Fredericia Irene Minna Jensen Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Støtteforeningen for Fredericia Krisecenter Fredericia Krisecenters Støtteforening Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Stadiongrunden, Baldersvej, Fredericia Tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse på Stadiongrunden

8 61051 Anmeldelse af påbegyndt byggeri. Peter Vangsø Jeberg Loddet 63, 7000 Fredericia (Ukendt) Torben M. Rodalgaard Norgesgade 46A, 7000 Fredericia Re: Nabohjælp skiltning ved Lyøvænget Ansøgning om nabohjælpsskilte og legende børn skil på Lyøvænget SV: Til Vej og Trafik - Ansøgning om tilladelse til afspærring af en del af Sjællandsgade i Fredericia lørdag den 6. september Råden over vejareal - afspæring af Sjællandsgade mellem Gothersgade og Prinsessegade, Afsætningsplan og attest LIFA A/S Enggårdsparken 13, 7000 Fredericia VS: Vedrørende afsætning på Enggårdsparken 13 HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Enggårdsparken 13, 7000 Fredericia A/S SV: Klage over Fredericia Kommune fra Kaj, færdigmelder retablering Rytterskolevej, ødelagt fortov pga. byggeri på adressen Tårupvej Svar fra FS vedr. kursus Kursus for Folkeoplysningsrådet d SV: Vedr. møde i eftermiddag - nyt tlf.nr Kursus for Folkeoplysningsrådet d Svar på skrivelse af vedr. mangler. NIELS KRUSE A/S Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger - Byggesag - Energinet.dk med Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia adressen Tonne Kærsvej 65, 7000 Fredericia Message from "RNP C025B" Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia pdf Bemærkning til partshøring Thomas Hunter Eriksen Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia Kvittering på at statsforvaltning har modtaget mailen hvor Damsbovænget 36, 7000 Fredericia vi beskriver vi har problemer med afsendelse bilag ikke modtaget Damsbovænget 36, 7000 Fredericia Naturstyrelsen medd. de ikke foretager yderligere før ejd. Martin Cenholt Kjeldgaard Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia ejer vender tilbage på styrelsen tilkendegivelse eller ny ansøgning vedr. terrasse på Lyngsoddevej 71 v/naturstyrelsen Re: Vedr. kommende ansøgning om tilskud - billigere end forventet Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Hermed de manglende oplysninger Ivan Aleksandrowicz Sdr. Vilstrupvej 5, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt samt fuldført byggearbejde John Wølk Andersen Egeskovvej 13, 7000 Fredericia RE: Byggeansøgning på Dalgasvej 11 3D FORM ApS Dalgasvej 11, 7000 Fredericia Re: Evalueringsmøde? Lillebælt Halvmarathon AFGØRELSE vedr. botilbudslignende boformer, tilbuddet Team Ekstern Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet Team Ekstern co/fredericia Kommune, Støttecenteret, Vendersgade 49, 2. sal Ny afgørelse, erstatter tidl. fremsendte der var behæftet med fejl. Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet Team Ekstern co/fredericia Kommune, Støttecenteret, Vendersgade 49, 2. sal AFGØRELSE vedr. botilbudslignende boformer, tilbuddet De specialiserede botilbud Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet De specialiserede botilbud Kobbelgaarden 1 og 3 samt Ullerupdalvej bofællesskab, Kobbelgaarden, Thygesminde Allé 3, Ny AFGØRELSE, erstatter tidl. som var behæftet med fejl. Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet De specialiserede botilbud Kobbelgaarden 1 og 3 samt Ullerupdalvej bofællesskab, Kobbelgaarden, Thygesminde Allé 3, Orienterende støjmåling, Sjællandsgade 96B st. tv., 7000 Fredericia Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia

9 61274 SV: Orienterende støjmåling, Sjællandsgade 96B st. tv., 7000 Fredericia Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia supplerende oplysninger Klippehagevej 23, 7000 Fredericia Anmeldelse modtaget, brev fra Gjensidige Skade, Gebrugscentret, , VP95142, 11, Rykker for svar Tanja Thomhav Brahe Henvendelse om busstoppestedet på Bredstrupvej ved Peder Bøgvads Vej - mange skolebørn og manglende siddepladser i bussen VS: Message from "BrandstationenStueEtage" Dorte Andersen Toiletter i midbyen SV: Vedr. rengøring af off. toiletter Pia Antonsen Toiletter i midbyen Workplus diverse doc DSB tog billetter Workplus Velkommen til Workplus login DSB tog billetter Workplus Revideret situationsplan/facadetegning John Wølk Andersen Egeskovvej 13, 7000 Fredericia afstande til skel. fra udstykningssag 14/ Skovkrogen 29, 7000 Fredericia Rettede tegningsmateriale WESENBERG. RÅDG. INGENIØR Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia FIRMA ApS RE: Tilladelse til Cykel Cross - den januar i Cykel Cross den januar Madsby Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Kurt Sørensen Cykel Cross den januar Husker til Finn Taulov Kirkevej SV: Gravetilladelse til politi Taulov Kirkevej Råden over vejareal i Fredericia midtby Udskiftning af granitfliser i Vendersgade, Jyllandsgade, Gothersgade og Axeltorv SV: Råden over vejareal i Fredericia midtby Udskiftning af granitfliser i Vendersgade, Jyllandsgade, Gothersgade og Axeltorv SV: Råden over vejareal i Fredericia midtby Udskiftning af granitfliser i Vendersgade, Jyllandsgade, Gothersgade og Axeltorv Erklæring om elopvarmet helårsbolig til underskrift Palle Bo Kristensen Dalsvinget 40, 7000 Fredericia Miljøstyrelsen skal bruge din hjælp til at kortlægge det offentliges brug af pesticider. Anden genudsendelse. COWI A/S Orientering om undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer Anmoder om vandløbssag om oprensning af grøft Børge Friis Jensen Vandløbssag om oprensning af grøft i Firemandsskoven matr.nr. 18b Henneberg Ladegård, Erritsø Bestilling og ændring af renovation Jesper Nygaard Nielsen Bodilsvej 20, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Mikkel Voss Kristensen Polluxvænget 11, 7000 Fredericia Manglende renovation A Dorte Steendorph Pedersen Baunevej 46, manglende renovation uge Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Kim Borg/Erritsø-Hallen Midlertidigt arrangement, Erritsø Hallen Krogsagervej 42., Bestilling og ændring af renovation Tom Dolder Havepladsvej 15, 7000 Fredericia Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/ Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/9-14, ( Version 2.) Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep SV: Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/9-14, ( Version 2.) Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep 2014

10 61027 SV: Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/9-14, ( Version 2.) Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep Bekræftelse af foredrag Broderloge nr Olaf Rye Borgmesteren til foredrag , Broderlogen nr Olaf Rye Straksansøgning om tilladelse til opførelse af beboelse HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 66, 7000 Fredericia m/integreret carport på Martine Christoffersens vej 66, 7000 Fredericia A/S Supplerende bilag til byggeskadeforsikring - Martine HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 66, 7000 Fredericia Christoffersens vej 66 A/S Brev til borgmesteren - indkaldelse til bestyrelsesmøde ASSOCIATED DANISH PORTS A/S Bestyrelsesmøde i ADP A/S VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Studsdalvej - Udhængende beplantning/grene over vej Message from "RNP C025B" Safirvej 8, 7000 Fredericia pdf Brev til udsendelse til kommunerne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Udmelding af mentorrammen for - refusion af udgifter til mentorstøtte dispensation Ansøgning om opstilling af kranbil ved Jyllandsgade Anmodning om afholdelse af hegnssyn Monica Krog Hansen Hegnsynsag: Stenten 6 og Stenten Supercykelstipuljen åben for ansøgninger Vejdirektoratet Vejdirektoratets Pulje til Supercykelstier og cykelparkering Bekendtgørelser på almen praksisområdet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bekendtgørelsen om valg og skift af alment praktiserende læge m.v Rettelse af oplysning om ejendomsoverdragelsesmåde Anne Edwards Krenchel Børup Skovvej 50, 7000 Fredericia National Beredskabsplan 6. udgave Beredskabsstyrelsen National Beredskabsplan 6. udgave Flytning af renovation til Kongensgade Kongensgade 33-37/Danmarksgade 65 - flytning af renovation Returnering af underskrevet aftale H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S Aftale med H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S om afhentning af Aluminium dåser, store pakker Bekræftelse på udbedring af kloak Anonym Bjergegade 81, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Anonym Herthavej 5, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Anonym Erritsø Bygade / Korskildevej Bekræftelse på udbedring af kloak HJ ENTREPRENØR & KLOAKSERVICE Bodilsvej 10C, 7000 Fredericia A/S Svar vedr. biogas til grønt regnskab, Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, El-forbrug, Fredericia Spildevand Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, El forbrug til gadelys Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, SV: grønt regnskab Lisbeth Daell Kristensen - Grønt Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, 2013 regnskab benzin 2013.pdf Brændstof ekstern TP Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, SV: Kørselsgodtgørelse Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, SV: brændstofdata til grønt regnskab Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, Forbrug af brændstof Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, VS: grønt regnskab Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, El, Vand, Varme Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, 2013

11 60823 SV: Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget Fælles møde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsrådet d Fagerlien 17, Egum Do Fredericia kommune Fagerlien 17, 7000 Fredericia Ansøgning om principiel godkendelse SV fra BUS: Vedr. Kursustilskud til ADHD Fredericia ordningen 2. halvår Spejderne Til Borgerservice - Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Ældre Forum Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Til Borgmesteren - Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Ældre Forum Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Mail - godkendelse af matrikulær sag LE34 Århus Sammenlægning og arealoverførsel matr.nr. 2n m.fl. Fredericia Bygrunde Re: VS: Adelvej 34A [etracknr: ] TREFOR Adelvej 34A. Ukendt adresse i BBR TreFor har benyttet både 34 og 34A TREFOR Adelvej 34A. Ukendt adresse i BBR Placering af Trefors målersted TREFOR Adelvej 34A. Ukendt adresse i BBR Vedr. lån af Herford Parken til redningsøvelse i træ Herford Parken - Bane Danmark, redningsøvelse KDI 14/00127 Afslag på ansøgt kystbeskyttelse Kystdirektoratet Trelde Næsvej 67, 7000 Fredericia Miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Vedr. Miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RE: Miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Vedr. miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Klage - Shell Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Fredericia Kommune - Tilbagebetalingen af ejendomsskat Anmodning om tilbagebetalingsoplysninger på kendelser fra SKAT Straksansøgning, opførelse af enfamiliehus med integreret HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia carport på Martine Christoffersens Vej 11 A/S Nye tegninger til erstaning af tidl. frems. jf. HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia straksansøgning - Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia A/S Forespørgsel om etablering af høj afskærmning og ændring DagliBrugsen Skærbæk Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia af perron/læsserampe ved Super brugsen, Erritsø Bygade Indberetning om ulovlige forhold vedr. Dangødning, Per Kjær Jensen Møllebugtvej 11A, 7000 Fredericia Møllebugtvej 11A _v1_Erstatningsopgørelse i forbindelse med Afgrødeerstatning Danmark C arkæologiske udgravninger på forpagtede arealer.pdf Erstatningsopgørelse fra Anders Kjær Poulsen Afgrødeerstatning Danmark C Høstmuligheder Afgrødeerstatning Danmark C dispensation Opstilling af container i Vendersgade den 2. september Spørgsmål til kommunalbestyrelsen Anette Hyre-Jensen Borgerhenvendelse til kommunalbestyrelsen - Arbejdsmarkedsspørgsmål Forespørgsel om udskiftning af tag Nordre Kobbelvej 36, 7000 Fredericia Spørgsmål om flexgrupper Nickie Løvendahl Uddybende beskrivelse af institutionernes flexgrupper - betydning for børn, personale og økonomi Ansøgningsmateriale Vendersgade 30A, 7000 Fredericia

12 61070 Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Fund af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia kulbrinteforurening i forbindelse med etablering af nyt cykelskur Miljøvagtrapport - brændte biler i forb. med markræs Tuevej 22, 7000 Fredericia Tuevej 22, Fredericia Forespørgsel om lokalplan Plutovænget 7, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Overslag fra Skadeservice Danmark, Gerdes & Ørskov, Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Malerværkstedet stk. foto Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Anmeldelse af ny tank/sløjfning af tank/tankattest Snoghøjvej 49A, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Entreprenørgården, , Vitra, 10, klage over støj og affald fra Netto Lone Lundholm Simonsen Treldevej 34, 7000 Fredericia Råderet over vejareal Udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej - opstart den 3. septembe Sv: SV:_Råderet_over_vejareal Udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej - opstart den 3. septembe SV: Tilladelse til udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej Udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej - opstart den 3. septembe Det "gamle" Helse i Norgesgade - til de ældre Sascha Bjerregaard Norgesgade 12, 7000 Fredericia Godkendelse af aflysning Tinglysningsretten Aflysning af servitut vedr. matr.nr. 696t, Fredericia Bygrunde (grund) FW: Udskift af tag Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Prangervej 27, 7000 Fredericia Vedr. principielt spørgsmål - etablering af legeplads i vejmatriklen Forespørgsel om jordforureningsforhold i forbindelse med evt. etablering af legeplads på Højrupvej Ansøgning om tilladelse opsætning af skilte v/autohuset, SIGN CONSULT ApS Vestre Ringvej 2, 7000 Fredericia Strandvejen Vedr. Pumpeudskiftning på Købmagergades skole Knudsen Søren Starup Købmagergade 65, 7000 Fredericia Forespørgsel om 8 pligt i forbindelse med Værftsvej 5B, 7000 Fredericia terrænreguleringer på Fredericia C - Sdr. Voldgadekvarteret SV: _v1_Miljøtilsyn hos AS Fredericia Røde Banke 106, 7000 Fredericia Tankvognsudstyr, Røde Banke 106, 7000 Fredericia Forespørgsel om deltagelse i et udviklingsprojekt om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Center for Kvalitet Deltagelse i et udviklingsprojekt om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner SV: Udvidelse Rema 1000, Erritsø - Terræn- og Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold belægningsplan RE: Udvidelse Rema 1000 Erritsøe Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold Udvidelse Rema 1000 Erritsøe Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold Udvidelse Rema 1000, Erritsø - Varelevering og Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold parkeringsareal SV: Udvidelse Rema Erritsø - Varelevering Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold

13 61344 Udvidelse Rema Erritsø - Varelevering Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold FW: Udvidelse Rema 1000, Erritsø - Terræn- og Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold belægningsplan VS: Graveansøgning Kraftværksvej 1-11 fra politi Ref Kraftværksvej Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus Eurodan Huse Martine Christoffersens Vej 34, 7000 Fredericia m/integreret carport på Martine Christioffersens Vej Henvendelse om generende træer og ukrudt ved busstoppested Conny Nielsen Henvendelse om generede vækst ved busstoppested på Taulov Kirkevej Henvendelse om ændring af handicap-parkering Henvendelse om ændring af handicapparkering i Købmagergade BBR Meddelse Steen Hauborg Brovadvej 42, 7000 Fredericia Ændring BBR Bankdata Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia VS: opringning Opstilling af container i Jyllandsgade ved BR i uge Henvendelse til embedsmændenes arbejsgruppe vedr. spareplanerne Jimmy Rasmussen Henvendelse til embedsmændene med forslag til sammenlægning/ændring af afdelinger i kommunen ifm. spareplaner Henvendelse til byrådet vedr. spareplan på ældre området Jimmy Rasmussen Henvendelse til byrådet vedr. spareplan på ældre området Anmeldelse vedr. nedrivning af sommerhus på Jens Jacob Flint Knudsen Jens Kromanns Vej 14, 7000 Fredericia Kromanns Vej Anmeldelse af rotter Winthers VVS v/erik Winther Dronningensgade 9 - anmeldelse af rotter Rehmeier Klage over ejendomsvurderingen DSB Ejendomme Vestre Ringvej 120, 7000 Fredericia Revisionspåtegnelse vedr. takstberegningen for 2014 for Flydedokken Region Syddanmark Revisionspåtegnet takstberegning efter servicelovens Flydedokken Rettelse i BBR Ejendomsmægler Jan Krogh Fredericiavej 34, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, til Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, VS: Anmeldelse af skade på bil ved asfaltarbejde på Fynsgade astfald på bil Fynsgade Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, og Henvendelse om for mange gadesælgere Henvendelse vedr. gadesælgere i gågaden Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Kraftværksvej - Klipning under autoværn Hastemøde om 6.julivej Christiansberg 1A, 7000 Fredericia Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Hvidtjørnevej - lugt fra rendestensbrønde - vejafvanding Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC Kontrakten Kørsel med kølemad - kontrakt Udbudsmateriale - kørsel med kølemad sep Kørsel med kølemad - kontrakt ENDELIGT.docx Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, VS: En forespørgsel fra Fredericia Kommune Fremtidsværksted på Rosenlunden - aftenvagter FT Smøge efter.jpg Prinsessegade 29, 7000 Fredericia

14 61708 FT Smøge før.jpg Prinsessegade 29, 7000 Fredericia SV: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Invasive arter Japansk Pileurt ved Anholtvej uden for hegnetnr" Spørgsmål - Forskningsprojekt - SFI SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Forskningsprojekt - hvordan deler forældre barsel og samspillet med pladssituationen i kommunerne Kontaktoplysninger til Forsknigsprojekt - SFI SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Forskningsprojekt - hvordan deler forældre barsel og samspillet med pladssituationen i kommunerne Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse af Orla Laursen Kongensgade 73, 7000 Fredericia lejlighed fra erhverv til beboelse, Kongensgade 73, st. th C90061.pdf Høring af ikke ministerielle parter - lovforslag om forsøgsordning for kyst- og naturturisme m.v. Naturstyrelsen Høring af lovforslag om forsøgsordning for kyst- og naturturisme m.v Aktindsigt vedr. Sag om P-forbud på Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken - Aktindsigt Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende byggeri på Gerd Foged Dethlefsen Johs. Ewalds Vej 13, 7000 Fredericia Johs. Ewalds Vej Entreprenørgaranti på foranledning af Deber SPAR NORD BANK A/S Ryes Plads Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Ventilation ApS udsted af Spar Nord Bank A/S Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner International Business College IBC Alarmens kontaktpersoner, International Buisness College, Mosegårdsvej Indkaldelse til BYFOs generalforsamling Bygnings Frednings Foreningen Byfo Bygnings Frednings Foreningen - generalforsamling Anmeldelse af sløjfning af tank Kurt Appelon Jensen Møllebo Allé 7, 7000 Fredericia Ansøgning om BBR ændring vedr. udhus og carport på BB-opmåling v/bente Bang Toftegårdsvej 10, 7000 Fredericia Toftegårdsvej 10, Fredericia Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Vedr.: SV: Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Ansøgning om fritagelse fra bopælspligt Svanevej 13B, 7000 Fredericia _v1_Varsling af tilsyn hos Elbo Logistik Partner, Nordensvej 3, 7000 Fredericia Nordensvej Ansøgning om byggetilladelse til udvidelse af Rema 1000 ERIKSEN ARKITEKTER M.A.A./ Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia på Strevelingsven 1, erritsø HR FREDDIE E ERIKSEN Anmeldelse om etablering af autoværksted på Sdr. Ivan Aleksandrowicz Sdr. Vilstrupvej 5, 7000 Fredericia Vilstrupvej Til Kultur- og Idrætsforvaltningen - Anmodning om tilbagemelding. MOTION PICTURE LICENSING COMPANY DENMARK A/S Anvendelse af film i idrætshaller - Ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning LBF orienterer nr. 648: Forhøjelse af pligtmæssige bidrag LANDSBYGGEFONDEN Pligtmæssig bidrag for almennyttigt boligbyggeri etableringsperiode Øsdal Bæk Re: Tilladelse til restaureringsprojekt i Øsdal Bæk Øsdal Bæk mødedato-2/ Skullebjerg Allè 31, fejlkobling Skullebjerg Allé 31, 7000 Fredericia Vedr. kommuneplantillæg nr. 4 vedr. klimatilpasning, Vejdirektoratet Vejdirektoratet Tillæg nr. 4. til kommuneplan vedr. klimatilpasningsplan

15 stk. Indtægts-/Udgiftsbilag Skade, Lyng Fritidscenter, , 31., John Jørgensen Jagt i fredericia, evt udlejning af jagt mv Høringssvar fra Michael Fleischer Ballesvej 51. Flytning af vejadgang til ejendommen (ansøgning) Re: ang. handicapparkeringsplads i Kongensstræde Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og Re: SV: Kongensstræde Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og Kvittering for modtagelse af grønt regnskab Miljøstyrelsen Grønt regnskab 2012 Arla Foods Amba, Korsvej Mejeri Tranekær Bæk Tranekær Bæk Allonge plejen.pdf Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) Registrering, redegørelse og anvisning til istandsættelse af NIK. HYLLESTAD ARKITEKT MAA Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia udvendigt dørparti i Missionshusets hovedindgang Vedligeholdelse af Ekkodalen Tildeling af vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej Afgørelse fra Arbejdsmiljøklagenævnet - påbud fastholdes og afgørelsen skal efterkommes senest Ankestyrelsen Arbejdstilsynsbesøg den , Byggelegepladsen Nymarksvej, Nymarksvej Rykker - manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud om udarbejdelse af APV Arbejdstilsynet Plejen - Arbejdstilsynsbesøg , Distrikt 21, Plejecenter Stævnhøj, Tingvejen SV: Kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Re: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad KONTRAKT Udbud på kørsel med kølemad projektbeskrivelse naturparken Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe referat af styregruppemøde i Naturpark Lillebælt den 22/ Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe dagsorden for møde i Naturpark Lillebælt mandag Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe strategi og plan for borgerinddragelse Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe Anni Berndsen has sent you a file via WeTransfer Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe Dykkerklubben Aktiv vedr. Årsregnsskab og referat fra Stikprøvekontrol af lokaletilskud Dykkerklubben Aktiv åresgeneralforsamling! Dykkerklubben AKTIV årsregnskab Stikprøvekontrol af lokaletilskud Dykkerklubben Aktiv Dykkerklubben Aktiv - Referat Ordinær Stikprøvekontrol af lokaletilskud Dykkerklubben Aktiv generalforsamling.pdf EGIF Rugby Årsregnskab Stikprøvekontrol af lokaletilskud EGIF Rugby Årsregnskab Fæstningsgruppen, Det Danske Spejderkorps Stikprøvekontrol af lokaletilskud DDS Fæstningsgruppen Nykredit beder om underskrift på rykningspåtegning Købmagergade 77, rykning af kommunens pantebrev stort kr Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Nitrifikationshæmning Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia udtaget Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater CAT II d Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

16 61494 Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Rapport AR-14-CA EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia august 2014) FW: Dagens analyser af LURGI-prøver fra kl. 13:00 ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia august 2014) FW: Lurgi samples samt udledningsm;ngden DONG Energy Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia september 2014) dages analyser af LURGI-døgnprøver (30., 31. august & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 1. september 2014) FW: Dagens analyser af LURGI-prøver fra kl. 13:00 ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia august 2014) Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia september 2014) Rapport AR-14-CA vedr. Tuborg, udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Egenkontrol for Samtank A/S, Fredericia Terminal, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Status KomUdbud Sygeplejeartikler Udbud Databehandleraftale og status KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Merethe Laursen (Kolding) kommenterede på status KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Tilbudsfristen er nu udløbet - og vi har modtaget tilbud :-) Vi går nu i gang med at evaluere de Anmeldelse om fuldført byggearbejde Trelde Næsvej 217, 7000 Fredericia Sags id.: 11/ Parkeringsforhold Frederik d. 3. vej Parkering på Frederik den 3. Vej Re: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen)

17 [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Allonge køkken.pdf Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) Opgørelse af reguleringskonto, Boli.nu i Fredericia, afd. 12, Sønderparken - Jnr.: 1971 og Jnr.: 546 og Jnr.: 3298 LANDSBYGGEFONDEN Boli.nu, afdeling 12, Aktivitethus i Sønderparken, Søndermarksvej 74A Som udført tegning.pdf Vindmøllebæk

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

2007 Fredericia Status

2007 Fredericia Status 2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020

Læs mere

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-427784 Svar fra NAVN NAVN 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-426660 Udtalelse fra SK Forsyning 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø 26863902 SK SERVICE A/S Forespørgsel

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Bilka Slagelse. Tilladelse til salg og opbevaring af 330-2016-595685 fyrværkeri 10-10-2016 Beredskab Oplyses af afsender 330-2016-595639 Tillæg til byggetilladelse 10-10-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416563 IMG_0040.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416562 IMG_0045.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416564 IMG_0041.JPG

Læs mere

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-194059 Kvittering 18-04-2015 Center for HR og Udvikling Borger 330-2015-199581 spørgsmål om afstandskrav 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-196233 Forurening på Industrivej

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC 330-2015-78250 Partshøring 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-78200 Byggetilladelse 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-77220 Telefonnotat; projektet reduceres yderligere 13-02-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 )

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 20740 Rapport AR-15-CA-00288740-01 udtaget 25.03.2015 EUROFINS MILJØ A/S 30-03-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 32 ( 4. 8. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 55697 Øster Elkjær, Barselsvokar SSH, Frist 0108.14 08-08-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte,

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-10-2015 Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 Åben postliste 29/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Visualiseringstegninger.pdf - 178213 doaa 26380 - værktøjet på cykelservicestationen på - -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 237208 Høringssvar fra Glyngøre Vuggestue og Børnehave samt Harrevig Børnehus vedr. tilskud til private institutioner -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 14. 18. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 48068 Indtægts-/Udgiftsbilag 16-07-2014 Skade, Proaktiv, 07.01.2014, 41 47996 Brev fra Sydøstjyllands

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ønsker ikke at deltage i projektet Tude Ådal men har 330-2015-517103 bemærkninger til fredning og 73 04-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-516955 Færdigmelding fra autoriseret mester 04-10-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 20. 24. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 73525 Kopi af 1A skema SPÆNCOM A/S 22-10-2014 10 års beholderkontrol, Ryttergrøftvejen 51 73258

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 330-2015-98633 Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 service 330-2015-98394 Bekræftelse på modtagelse af klage 24-02-2015 service 330-2015-97684 Bekræftelse på modtagelse

Læs mere

330-2016-720010 Genoptagelse af sag om nedlæggelse af vej 05-12-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-719992 Redegørelse sendt til NAVN pr. mail 05-12-2016 Center for Kultur, Fritid

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 1 ( 30. december 2013-3. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15 Vedr. Stigning i taksten for ABA-alarmer Prangervej 7 7000 Fredericia 02-01-2014 Sjællandsgade

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

330-2016-709851 SV: Orientering om Algade i Korsør 01-12-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-709130 Lukketilsyn 15. november 2016 01-12-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Sv.:Servicevejvisning til mome 14391 Åben postliste 20. august 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Sv.:Servicevejvisning til - - 135938 mome 14391 - rettelse af BBR - Message from KMBT_C353.msg

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 18-03-2015 "Alice Rinder" Dokumenttitel Lokaler 2015-16 Sagsnr. 2012/18140 Dokumentnr. 2012/18140

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-12-2014 08:52 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.03G Forvaltning Børne- og Kulturområde Børn- og Kulturområde Dokumentdato 18-11-2014 Advodan Roskilde;Algade 43;4000 Roskilde;Att: Thorbjørn Thomsen Dokumenttitel Børn og unge-udvalgsmøde

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-553331 Tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri 2015/16 22-10-2015 Beredskab Oplyses af afsender 330-2015-553355 Byggetilladelse 22-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-553220

Læs mere

TEKNISK VJRRHA Svend Vestergaard- Jensen 779-2014- 86545

TEKNISK VJRRHA Svend Vestergaard- Jensen 779-2014- 86545 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- SIS - SV: Evaluering Skive Idrætsakademi 779-- KULTURFRI VJPESV 84143 863 779-- 90661 Tro og Love erklæring for adgang

Læs mere

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Ansøgning og afgørelse - fritagelse for 330-2015-565254 administrationsgebyr for erhverv 28-10-2015 Center for Teknik og Miljø 35954007 Petterson Consult v/ Flemming P... 330-2015-565096 Bilag fra Kultur-

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender 330-2015-558713 Information til ansøger 26-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-558723 Indkaldelse til samtale om uddannelsesløft 26-10-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 Åben postliste 20/10-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 20-10-2015 Mail fra - med supplerende oplysning til sagen - 172225 jaiv 24869 20-10-2015 Mail

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om dispensation for afstand til skel ved 330-2016-263264 genopførelse af bygning 11-05-2016 Center for Teknik og Miljø 66052028 ARKITEKTFIRMAET JOHN VEJE A/S 330-2016-263231 Aftale om ikrafttrædelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Spørgsmål til naturafdeligen Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Spørgsmål til naturafdeligen Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-639711 Spørgsmål til naturafdeligen 01-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-639903 Orientering om registrering af sø på din ejendom. 01-11-2016 Center for Teknik og

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Stab og udvikling Dokumentdato 28-08-2015 "Liza Riis Lange (LIZL) VIA" Dokumenttitel konsortiestyregruppemøde 4. september Sagsnr.

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-288284 Samtykkeerklæring 04-06-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-288285 Samtykkeerklæring 04-06-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-288282 Samtykkeerklæring 04-06-2015

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 18-09-2015 holstebro@force.dk Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/03690

Læs mere

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed 2016 10983 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Landzone Byggesag 2016 11161 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Virksomhed Byggesag 2016 11161 07-03-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, 330-2015-566115 Nørrevoldgade x. 29-10-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-565759 Indberetning vedr. leverance til SE. Nr. 16371874, for

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr bemærkninger mome 5408 Åben postliste 2. april 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 02-04-2014 - - godkender ubetinget vigepligt 63305 mome 5408 02-04-2014 - - bemærkninger

Læs mere

Ansøgning BNP : Byggesag - BBR Projekt - Drivhus - Strandvejen 25, Teknik, Miljø og Drift

Ansøgning BNP : Byggesag - BBR Projekt - Drivhus - Strandvejen 25, Teknik, Miljø og Drift Postliste over post som er modtaget i Sorø Kommune den 26. oktober 2017 Dokumentnr Overskrift Sagsoverskrift Afdeling 340-2017-137392 Kvittering, indberetning af registrering CRM:00531981 Huslejenævn -

Læs mere

Post. Oprettet den 02-10-2014 08:08 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 02-10-2014 08:08 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 01-10-2014 Anne Dankleff/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Potentiale profilen-tilbagemelding Sagsnr. 2014/31377

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Marienlund Dokumentdato 06-10-2011 x Dokumenttitel Orientering vedr. Bellisbo og Marienlund. Sagsnr. 2010/01645 Dokumentnr. 2010/01645 006

Læs mere

06-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 onsdag kl. 16-17 kan afgøres 30764 Re DeltaSwim: Deltagertal for indeværende sæson i Baland

06-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 onsdag kl. 16-17 kan afgøres 30764 Re DeltaSwim: Deltagertal for indeværende sæson i Baland Indgående post uge 19 ( 5. 9. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30664 SV: Afventer yderligere oplysninger vedr. timefordeling 05-05-2014 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Rækkenavne Sag Vedr Diverse bistand 013928-0007 Løbende bistand 013928-0166 Forældelse Ekspropriation 013928-0159 Overtagelsespligt (overtaksation) 013928-0164

Læs mere

08-09-2014 Samlesag for inspektionsrapporter 3_ABA-rapport.pdf 62170 Fredericia Gymnasium_inspektionsrapport inkl. bilag,

08-09-2014 Samlesag for inspektionsrapporter 3_ABA-rapport.pdf 62170 Fredericia Gymnasium_inspektionsrapport inkl. bilag, Indgående post uge 37 ( 8. 12. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 62187 Erritsø Fællesskole, Afd. Krogsagervej_ABA-rapport.pdf 08-09-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Spørgsmål ang. underskriftsindsamling LEMR 7927 Åben postliste 7. maj 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Spørgsmål ang. underskriftsindsamling - 83833 LEMR 7927 Anmodning om kommentarer til citat

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-76506 Afvikling indskudslån - flere tilmeldt- skema sendes.docx 12-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-76490 Kvittering- og manglebrev, pr. mail 12-02-2015 Center for Plan og Byg DESIGN-PLAN

Læs mere

330-2016-57747 Rykkerskrivelse om afmelding af olietank 28-01-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-57732 Varsel om påbud 28-01-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-57791 Rykkerskrivelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Kommune Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Kommune Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-686449 Bildsøvej 193, 23-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-686448 Bildsøvej 193, Slagelse 23-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-686445

Læs mere

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-557562 Endelig dagsorden og mødeudvidelse - SB 21-10-2015 Byrådssekretariatet Slagelse Boligselskab 330-2015-557420 SV: Byggesager Kortbilag til NaturErhverv: Kortbilag mv til Kontrolbesøg 330-2015-554279

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 16 ( 14. 18. April 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 27393 Svar fra Shell på lokalplanforslag Egeskovvej 265 7000 Fredericia 16-04-2014 Lokalplan 330,

Læs mere

27-05-2014 De nye kørekortregler, kørekortregisteret kørekort med bilag 36241 Vedr. fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til

27-05-2014 De nye kørekortregler, kørekortregisteret kørekort med bilag 36241 Vedr. fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til Indgående post uge 22 ( 26. 30. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35990 Forbrugsregnskab el 2013 - Tingvejen 27-05-2014 Indberetning af oplysninger til fordelingsregnskab

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 17-02-2014 Peter Thybo/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Neuro-Kreativitet / Dream-Team - Nyhedsbrev nr. 2

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-191297 Brev med kommentarer til vedtægterne 05-04-2016 Center for Kultur, Fritid og

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-191297 Brev med kommentarer til vedtægterne 05-04-2016 Center for Kultur, Fritid og 330-2016-191297 Brev med kommentarer til vedtægterne 05-04-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af afsender 330-2016-191299 Varsel om påbud 05-04-2016 Center for Teknik og Miljø Borger

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 14.4.2015 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 18. maj 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 18. maj 2016 Postliste Hjørring Kommune den 18. maj Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel 20.03.01-P21-281-07 23072-15 Musikarrangementer Vrejlev Klostervej 610, Vrå -Tilsyn og håndhævelse, landbrug

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-438308 Aktiviteter i partnerskabsnetværket 24-08-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af modtager Underskrevet allonge fra marts 2015 vedr. Skælskør 330-2015-438385 Nor Camping 24-08-2015 Center

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19-

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19- Indgående post uge 31 ( 27. 31. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 50351 Udbetalingsbilag 31-07-2015 Skade, Fuglsanggård, 23.05.2014, 32, 7379860-32 50161 Genbrugspladsen

Læs mere