Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 36 ( september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Dagsorden til Seniorrådsmøde docx Seniorrådet Dagsorden til Seniorrådsmøde docx Seniorrådet Dagsorden til Seniorrådsmøde docx Seniorrådet Referat fra Seniorrådsmødet docx Seniorrådet Referat af Seniorrådsmødet docx Seniorrådet Udtalelse vedr. Vision Østerstrand doc Seniorrådet Høringssvar kollektiv trafik doc Seniorrådet Liste over Seniorrådets emner til Social- og Seniorrådet 2014 Omsorgsudvalget.docx Mogens Toft - Ikast-Brande Kommune postede status Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Restordre Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Familie- og Ungdomscentret, psykolog, august Stillingsannoncer, offentliggjorte, Voksenservice, Socialrådgiver-barselsvikar, august Stillingsannoncer, offentliggjorte, 'ende, Tysklærer, august Stillingsannoncer, offentliggjorte, Spildevandsudledning i undersøgelsespreioden DONG ENERGY OIL & GAS A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Refusion af byfornyelsesudgifter, Gothersgade 42 Statens Administration Refusion af byfornyelsesudgifter Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde samt KRONDAL MURERFORRETNING ApS Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia kloakplan som udført Anmeldelse om fuldført byggearbejde Rambøll Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia Allonge tandplejen.pdf Annoncering og kontrakt på beklædning til tandplejen (Berendsen) Infomail om vådområdeindsatsen - forlængelse af ansøgningsfrist for vådområdeprojekter Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof VS: _v1_Enedligt referat 10. april 2014(2) Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia Dim. på pumpehus ved Indre Ringvej Havepladsvej 173, 7000 Fredericia Suppl. spørgsmål til materiale Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Spørgsmål om krav til statisk redegørelse Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Orientering om 1-års eftersyn og valg af eftersynsfirma - renovering R255-S1 BYGGESKADEFONDEN Støttesag, renovering i afd 312, Nestlégården, Kongensstræde 1-11, Boligkontoret Fredericia Re: Christiansborg - debatmøde 19 september - Fritid & Samfund Debatmøde ved Fritid & Samfund d. 19. september 2014 om idrætsforeninger grøn generation Naturformidling til børn og unge "Grøn generation" Fwd: Fredericia Bueskytte Klub -vedr. udbetaling af tilskud Fredericia Bueskytteklub - ansøgning om støtte til DM stævne SV: tegning over badeanstalten? Østerstrand Lars Kronborg Bak Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia SV: tegning over badeanstalten? Østerstrand Lars Kronborg Bak Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia VS: Handske i rest, varenr Abena A/S Kontrak og Udbud - med Abena på aftørringspapir og engangsartikler, samt med Multiline på sæbesystemer Vs: SV: Slettede varer Kontrakt - Udbud - Fødevarer - BC catering - Dansk Cater

2 61230 Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde. DIN ENTREPRENØR PARTNER A/S Overgade 20, 7000 Fredericia BAT for biogasanlæg - Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16, 7000 Fredericia Rykning af pantebrev vedr. Højskolen i Snoghøj Tilbagebetaling af lån til realisering af IT Højskolen i Snoghøj og til indkøb af IT udstyr Avisomtale, 27. august 2014.pdf Vådområde ved Flansbæk Avisomtale, 25. august 2014.pdf Vådområde ved Flansbæk Mail fra Peter KK med brev fra A. og H. Rasmussen Vådområde ved Flansbæk foranlediget af avisartikel RE: sag 14/ Fritliggende enfamiliehuse og Rambøll att: Torben Kristiansen Blonds Allé 1, 7000 Fredericia Rækkehuse SV: CO2-opgørelse 2013, Fredericia Kommune Klimakommune: Indberetning af CO2-data til Danmarks Naturfredningsforening Registreringsmeddelelse og IBS attest GEO PARTNER Nordensvej 17, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde OBH-GRUPPEN A/S Nordensvej 17, 7000 Fredericia SV: både- og badebro Egebæksvej 44, 7000 Fredericia Svar med bilag på modtaget nabosvar Ret&Råd Haderslev Trelde Næsvej 183, 7000 Fredericia FW: Strevelinsvej 28 Kim Jessen Strevelinsvej 28, 7000 Fredericia Tilsyn med spildevandsanlæg ejet af Fredericia Spildevand Naturstyrelsen Røde Banke 16, 7000 Fredericia AS Dialog med Naturstyrelsen angående ansøgning om Tilløb til Gammelby Mølleå erstatning dialog om køremulighed med Mogens w og Mikkel S Tilløb til Gammelby Mølleå Anmeldelse om fuldført byggearbejde FREDERICIA TØMRER- & Prinsensgade 33A, 7000 Fredericia ENTREPRENØRFORRETNING ApS Afgørelse vedr. ansøgning om tilskud til erstatning Miljøministeriet - Naturstyrelsen Tilløb til Gammelby Mølleå Færdigmelding Peter Bornø -Den Jyske Sparekasse Jordbærhaven 7, 7000 Fredericia LO Fredericias og FTF's kommentarer til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan - LO og FTF's kommentarer til Beskæftigelsesplan for Fredericia Kommune.docx SVL Kommuneplantillæg med kortbilag Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord Vedr.: SVL - dagsorden til mødet mandag Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord Vedr.: SV: Vedr.: Kommuneplantillæg for SVL Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord SV: Vedr.: SVL - dagsorden til mødet mandag Tillæg til Kommuneplan for særligt værdifuld landbrugsjord RE: partshøring samt varsel af påbud om gennemførsel af Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia støjdæmpende tiltag på Fredericia Shipping A/S Re: 14/3644 Aftale om besigtigelse på Damsbovej Damsbovej 69 og Damsbovej /3644 Aftale om besigtigelse på Damsbovej Damsbovej 69 og Damsbovej Fw: SV: SV: Gårdvænget Gårdvænget - grundejerforeningens overtagelse af vejen (vedligeholdelse m.v.) Udbud sat i bero KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler 1 (ortoser og

3 proteser) Mail fra Gjensidige Skade 52, , Natur&Miljø, , Mosegårdsvej 35B Fredericia C - vandprøver af gammlehavn Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Forespørgsel om genanvendelse af let forurenet jord til Oldenborggade 40, 7000 Fredericia kælderopfyldning ifm nedrivning Vedr. genanvendelwe af ren og let forurenet jord til Oldenborggade 40, 7000 Fredericia kælderopfyldning Endelig aftalt med FIC med priser 1 september Julegaver Høringssvar fra Haderselv Stift HADERSLEV STIFT Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger vedr. Prinsessegade Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger re:sv: Prinsessegade Kommuneplantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger SV: Skiltning i Trelde, kommunens sagsnummer AC 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Re: Skiltning i Trelde, kommunens sagsnummer AC 14/ Anmodning om ændring af højden på byskiltene ved Trelde / Trelde Næsvej Erklæring om teknisk dokumentation Glenn Lorentsen Agertoften 13, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Glenn Lorentsen Agertoften 13, 7000 Fredericia Genudbud på Tryghedsalarmer - status, venligst læs KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald Vedr.: SV: Genudbud på Tryghedsalarmer - status, venligst KomUdbud - Tryghed - udbud - nødkald læs SV: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Tandlægehjælp til udsatte borgere Re: SV: Tandlæge for udsatte Tandlægehjælp til udsatte borgere Døgnseminar for Socialdirektørforum den oktober Socialdirektørforum SV: Overfladevand Børup Sandevej 3 Skærbæk Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia Detailje af drænkasse Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia Mail fra Simon Nikolajsen Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia SV: Udvidelse af vandhul_trelde Næsvej Trelde Næsvej 186, 7000 Fredericia Faggrupper og mødedatoer Fødevarer - udbud - KomUdbud Institutionsoversigt - Janne tager den Fødevarer - udbud - KomUdbud SV: Vedr. Kongens Port 2b Kongens Port 2B, 7000 Fredericia Vedr. møde med Kulturstyrelsen d. 23. ang. Kongens Port Kongens Port 2B, 7000 Fredericia 2b Returpost Ved Landsoldaten 1 ST 4, 7000 Fredericia Returpost - brev ikke afhentet Lars Elvang Jensen Elborg Syd 7, 7000 Fredericia SV: Martine Christoffersens Vej Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Aftaleseddel levering af fliser til nr..xls Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Aftaleseddel flytning af nb. og sætning af ny boligvej Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse 1.xls Bilag til a conto 1.xlsx Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse

4 61353 Bilag til a conto 2.xlsx Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Dokumentation for vedligeholdelse af afløbsanlæg KT Antirust v/keld Allan Sejrup Viaduktvej 108, 7000 Fredericia Christensen VS: Etablering af yderligere cykelparkeringspladser ved Fredericia Cykelby - Cykelparkering Fredericia station Servicerapport Aqualine - drikkevandskølere - leasing Generelle betingelser Råden over vej - Bølge høringssvar landzone Kolding Landevej 25, 7000 Fredericia Re: SV: Skilte Ansøgning om nabohjælpsskilte i Grundejerforeningen Skansen Returnering af oplysningsskema samt anmeldelse om Steen Pedersen Fournaisevej 1, 7000 Fredericia sløjfning af olietank (tankattest vedlagt) Returnering af oplysningsskema samt anmeldelse om Jens Andersen Tingskovvej 21, 7000 Fredericia sløjfning af olietank + anmeldelse af ny olietank (tankattest vedlagt) Høringssvar - indsigelse mod lukning af dagcentret på Stævnhøj Else Marie Sørensen Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Parkering ved Madsby Legepark René Olesen Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Else Marie Sørensen fremsender Erhverv, borgere, brugere til plan 42 DKplan automailer Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Skærbæk Beboerforening Jonna Heebøll fremsender Plejeog Sundhedsområdet til plan 42 DKplan automailer Høringssvar - Budgetforslag (Digital høringsproces) Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde SKJERN UDESTUER ApS Gl. Ribevej 17, 7000 Fredericia SV: Møde mellem Handicaprådet og Folkeoplysningsrådet Fællesmøde mellem Handicaprådet og Folkeoplysningsrådet SV: Ændring af husnummer Antonio Costas Vej 1, 7000 Fredericia færdigmeldingsdokumenter brand Vejlevej 119, 7000 Fredericia Rev. tegning Sandalparken Sanddalparken 1, 7000 Fredericia SV: VS: 14/ Vejledende svar vedr. Erritsø Møllebanke Egumvej 46, 7000 Fredericia Aflystning af retsmøde den Retten i Kolding - Strafferetten Røde Banke 100, 7000 Fredericia supl. materiale Købmagergade 12 A, B og C Købmagergade 12A, 7000 Fredericia u-værdifejl rettet Købmagergade 12A, 7000 Fredericia Ejers bemærkninger vedr. overskridelse af byg% Irisvej 15, 7000 Fredericia Re: Orangeri Irisvej 15(ansøgning trækkes tilbage) Irisvej 15, 7000 Fredericia Kanalprojekt på FredericiaC - nu plan om FredericiaC - Tilladelse til udledning af drænvand grundvandssænkning ifm. udgravning RE: Midlertidig udledningstilladelse til Gammel Havn FredericiaC - Tilladelse til udledning af drænvand SV: Vedledende høring af udkast til tilladelse til udledning FredericiaC - Tilladelse til udledning af drænvand af drænvand fra omfangsdræn i Oldenborggadekvarteret til Gammel Havn, Fredericia Supplerende oplysninger Per Bjarne Holmen Nygård Vejlevej 29, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde på Nørre Alle 5 Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, 7000 Fredericia revideret udstykningsforslag skovkrogen Ansøgning om forhåndsgodkendelse til udstykning af

5 60714 SV: stille vilkår om tinglysning af fælles brandmur i dobbelthuse Skovkrogen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 29, 31 og 33 til selvstændige ejerboliger og nedlæggelse af Andelsboligforeningen Skovkrogen Ansøgning om forhåndsgodkendelse til udstykning af Skovkrogen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 29, 31 og 33 til selvstændige ejerboliger og nedlæggelse af Andelsboligforeningen Skovkrogen FOF specifikke grupper i efteråret Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold SV SUK: Hold til tilsynsbesøg Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold SV: Dag til tilsynsbesøg Anmeldte tilsynsbesøg 2014 hos folkeoplysende foreninger - aftenskoler med handicaphold aftægtsbolig i Vejlby Fårbækvejen 75, 7000 Fredericia Ang. ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Re: Ang. Rendestensbrønde Ullerupbæk Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Rendestensbrønde Ullerupbæk Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. Ullerupbæk skolen, fredericia Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Ang. ullerupbæk skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia RE: Ullerupbæk Skolen Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Vedr. brud på IT kabel, Ullerupbæk skolen (Allé sk.) Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Arealoverførselssag matr. nr. 7e Pjedsted By, Pjedsted Pavillonen skal benyttes i max. 3 år Røde Banke 16, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde FREDERICIA SPILDEVAND OG Røde Banke 16, 7000 Fredericia ENERGI A/S Analyseresultater - Skærbækværket - gabioner/sediment Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Vedr. 8 tilladelse mv. til gennemførelse af bygge- og Klippehagevej 22, 7000 Fredericia anlægsarbejde i kaj og havneområde på Skærbækværket SV: Hækkelunden Hækkelunden - ledningsarbejde og spørgsmål om gennemkørsel fra Kærmosevej Bemærkninger vedr. overskridelse af byg% Krügersvej 7, 7000 Fredericia Udkast til 8 tilladelse til etablering af afværgeanlæg Kongensgade 113, 7000 Fredericia RE: Questions from Fredericia kommune Kongensgade 113, 7000 Fredericia Mail fra VisitAalborg - SV: Hotelreservation til Job-Camp JobCAMP 14 i Aalborg SV: Sundhed - økonomi budgetproces pptx Henvendelse fra Lokalavisen Budstikken om aktindsigt Sikker mail: Brev fra Statsforvaltningen til Budstikken Statsforvaltningen Henvendelse fra Lokalavisen Budstikken om aktindsigt SV: Norgesgade th. Ny Kvist - revideret tegnings og Norgesgade 18, 7000 Fredericia beregningsmateriale VS: Høring_etablering af to vandhuller_pjedstedvej NBL 3, Pjedstedvej 58, matr.nr 10ø Pjedsted by, Pjedsted NMK Høring samt bemærkninger Tornsagervej 38, 7000 Fredericia rev. materiale Kampmannsvej 5, 7000 Fredericia Kampmannsvej 5, 7000 Fredericia

6 61729 Underskrevet aftale mellem Socialrådgiverforeningen og Fredericia Kommune Procedureaftale, lønforhandling/fastsættelse ved nyansættelser og stillingsændringer Flytteopgørelse for Herfordparken 1 4., 22. BOLIGSELSKABET LEJERBO Herfordparken , 7000 Fredericia Re: SV: Status vdr. nedtagning af bro Grønnemarken 150, EJ I E&M EJ I E&M Svar fra BR Legionella-tilfælde på Hyhyhus Plejehjem Fwd: Vs: Hotel Fredericia A/S - Forslag til udvidelse Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Nyt om idriftsættelse af Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal Natur- og Miljøklagenævnet Digital Klageportal til indsendelse af klager til Natur- og Miljøklagenævnet SV Børge: Program til kursus Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne SV: PC'ere til kursus for aftenskolerne Kursus i regnskabsark og mellemkommunal refusion for aftenskolerne Nordenta _Tilbudsliste - Bilag 1.xls KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 11 - Rabat på øvrigt sortiment.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 9 - E-handelsessystemer.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Nordenta varekatalog.xlsx KomUdbud Tandbehandling Genudbud Følgebrev KomUdbud.docx KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 10 - Vurderingskriterium i hht. tildelingskriteriet KomUdbud Tandbehandling Genudbud Kvalitet.pdf Bilag 5 - Aktindsigt.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 2 - Virksomhedsbeskrivelse -.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 4 - Referenceliste.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 8 - Omsætningstal.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 3 - Tro og love erklæringer.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 7 - Revisorpåtegnede årsregnskaber.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 5 - AAA kreditværdighed.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 3 - Regnskab pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 1 - økonomiske nøgletal.docx KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 4 - Referenceliste.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 2 - Virksomhedsbeskrivelse.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent varekatalog.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 4 - Regnskab pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Plandent bilag 2 - Regnskab pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 11 - Tilbudt rabat på køb af øvrigt sortiment.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 3 - Tro og Love erklæringer.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud _Tilbudsliste - Bilag 1 orginal.xls KomUdbud Tandbehandling Genudbud Bilag 5 - Aktindsigt.pdf KomUdbud Tandbehandling Genudbud SV: vedr. sags nr /69 Anders Billes Vej 24 Maria Rosendahl Rosenmark Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Sikker mail: Byfornyelsessag, mail af fra BEA- Statsforvaltningen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Invest SV: Ikke dækkede vagter Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Fwd: Et eksempel på ekstraordinære store opgaver Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale)

7 61561 VS: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Vikarydelser - sparring Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: Referet fra møde den 29. august Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: ikke dækked vagter Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) SV: ikke dækked vagter Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Modtagelse bekræftes Ekstraordinær Generalforsamling 2014 i FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S Svar på ansøgning Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget Ministeriets afslagsbrev af om lånedispensation for til investeringer på borgernære anlægsområder Økonomi- og Erhvervsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget Ministeriets afslagsbrev af om lånedispensation for på det ordinære anlægsområde Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget Ministeriets meddelelsesbrev af om lånedispensation for til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansøgninger om lånedispensationger og særtilskud - budget FW: Anmeldelse om påbegyndt arbejde, Lagerhal nord Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Svar på partshøring fra ejers advokat Kongensgade 69, 7000 Fredericia Vedr. Høringsbrev til fællesskema EU arealstøtte Fællesskema Bekræftelse på udbedring af kloak TVP ENTREPRISE ApS Sundegade 13, 7000 Fredericia Ansøgning, Red Barnet Ungdom Red Barnet Ungdom Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Samvær og Sundhed Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Motionsforeningen SønderKorskær Motionsforeningen SønderKorskær Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, KFUM-Spejderne - Peder Griib Gruppe, Erritsø KFUM-spejderne i Erritsø, Peder Griib Gruppe Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia Kirkens Korshærs Varmestue Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Fredericia Krisecenter Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - IFS - ikke så tosset endda Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Gnisten Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr ansøgning - Frivillighuset - Dansk Flygtningehjælp Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgnng, Rygforeningen, lokalafdeling Fredericia Irene Minna Jensen Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Ansøgning, Støtteforeningen for Fredericia Krisecenter Fredericia Krisecenters Støtteforening Uddeling af støtte efter Servicelovens runde vedr Stadiongrunden, Baldersvej, Fredericia Tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse på Stadiongrunden

8 61051 Anmeldelse af påbegyndt byggeri. Peter Vangsø Jeberg Loddet 63, 7000 Fredericia (Ukendt) Torben M. Rodalgaard Norgesgade 46A, 7000 Fredericia Re: Nabohjælp skiltning ved Lyøvænget Ansøgning om nabohjælpsskilte og legende børn skil på Lyøvænget SV: Til Vej og Trafik - Ansøgning om tilladelse til afspærring af en del af Sjællandsgade i Fredericia lørdag den 6. september Råden over vejareal - afspæring af Sjællandsgade mellem Gothersgade og Prinsessegade, Afsætningsplan og attest LIFA A/S Enggårdsparken 13, 7000 Fredericia VS: Vedrørende afsætning på Enggårdsparken 13 HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Enggårdsparken 13, 7000 Fredericia A/S SV: Klage over Fredericia Kommune fra Kaj, færdigmelder retablering Rytterskolevej, ødelagt fortov pga. byggeri på adressen Tårupvej Svar fra FS vedr. kursus Kursus for Folkeoplysningsrådet d SV: Vedr. møde i eftermiddag - nyt tlf.nr Kursus for Folkeoplysningsrådet d Svar på skrivelse af vedr. mangler. NIELS KRUSE A/S Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger - Byggesag - Energinet.dk med Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia adressen Tonne Kærsvej 65, 7000 Fredericia Message from "RNP C025B" Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia pdf Bemærkning til partshøring Thomas Hunter Eriksen Antonio Costas Vej 5, 7000 Fredericia Kvittering på at statsforvaltning har modtaget mailen hvor Damsbovænget 36, 7000 Fredericia vi beskriver vi har problemer med afsendelse bilag ikke modtaget Damsbovænget 36, 7000 Fredericia Naturstyrelsen medd. de ikke foretager yderligere før ejd. Martin Cenholt Kjeldgaard Lyngsoddevej 71, 7000 Fredericia ejer vender tilbage på styrelsen tilkendegivelse eller ny ansøgning vedr. terrasse på Lyngsoddevej 71 v/naturstyrelsen Re: Vedr. kommende ansøgning om tilskud - billigere end forventet Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Hermed de manglende oplysninger Ivan Aleksandrowicz Sdr. Vilstrupvej 5, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt samt fuldført byggearbejde John Wølk Andersen Egeskovvej 13, 7000 Fredericia RE: Byggeansøgning på Dalgasvej 11 3D FORM ApS Dalgasvej 11, 7000 Fredericia Re: Evalueringsmøde? Lillebælt Halvmarathon AFGØRELSE vedr. botilbudslignende boformer, tilbuddet Team Ekstern Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet Team Ekstern co/fredericia Kommune, Støttecenteret, Vendersgade 49, 2. sal Ny afgørelse, erstatter tidl. fremsendte der var behæftet med fejl. Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet Team Ekstern co/fredericia Kommune, Støttecenteret, Vendersgade 49, 2. sal AFGØRELSE vedr. botilbudslignende boformer, tilbuddet De specialiserede botilbud Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet De specialiserede botilbud Kobbelgaarden 1 og 3 samt Ullerupdalvej bofællesskab, Kobbelgaarden, Thygesminde Allé 3, Ny AFGØRELSE, erstatter tidl. som var behæftet med fejl. Socialtilsyn Syd Tilsyn med tilbuddet De specialiserede botilbud Kobbelgaarden 1 og 3 samt Ullerupdalvej bofællesskab, Kobbelgaarden, Thygesminde Allé 3, Orienterende støjmåling, Sjællandsgade 96B st. tv., 7000 Fredericia Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia

9 61274 SV: Orienterende støjmåling, Sjællandsgade 96B st. tv., 7000 Fredericia Klage over gener i forbindelse med facaderenovering, Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia supplerende oplysninger Klippehagevej 23, 7000 Fredericia Anmeldelse modtaget, brev fra Gjensidige Skade, Gebrugscentret, , VP95142, 11, Rykker for svar Tanja Thomhav Brahe Henvendelse om busstoppestedet på Bredstrupvej ved Peder Bøgvads Vej - mange skolebørn og manglende siddepladser i bussen VS: Message from "BrandstationenStueEtage" Dorte Andersen Toiletter i midbyen SV: Vedr. rengøring af off. toiletter Pia Antonsen Toiletter i midbyen Workplus diverse doc DSB tog billetter Workplus Velkommen til Workplus login DSB tog billetter Workplus Revideret situationsplan/facadetegning John Wølk Andersen Egeskovvej 13, 7000 Fredericia afstande til skel. fra udstykningssag 14/ Skovkrogen 29, 7000 Fredericia Rettede tegningsmateriale WESENBERG. RÅDG. INGENIØR Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia FIRMA ApS RE: Tilladelse til Cykel Cross - den januar i Cykel Cross den januar Madsby Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Kurt Sørensen Cykel Cross den januar Husker til Finn Taulov Kirkevej SV: Gravetilladelse til politi Taulov Kirkevej Råden over vejareal i Fredericia midtby Udskiftning af granitfliser i Vendersgade, Jyllandsgade, Gothersgade og Axeltorv SV: Råden over vejareal i Fredericia midtby Udskiftning af granitfliser i Vendersgade, Jyllandsgade, Gothersgade og Axeltorv SV: Råden over vejareal i Fredericia midtby Udskiftning af granitfliser i Vendersgade, Jyllandsgade, Gothersgade og Axeltorv Erklæring om elopvarmet helårsbolig til underskrift Palle Bo Kristensen Dalsvinget 40, 7000 Fredericia Miljøstyrelsen skal bruge din hjælp til at kortlægge det offentliges brug af pesticider. Anden genudsendelse. COWI A/S Orientering om undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer Anmoder om vandløbssag om oprensning af grøft Børge Friis Jensen Vandløbssag om oprensning af grøft i Firemandsskoven matr.nr. 18b Henneberg Ladegård, Erritsø Bestilling og ændring af renovation Jesper Nygaard Nielsen Bodilsvej 20, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Mikkel Voss Kristensen Polluxvænget 11, 7000 Fredericia Manglende renovation A Dorte Steendorph Pedersen Baunevej 46, manglende renovation uge Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Kim Borg/Erritsø-Hallen Midlertidigt arrangement, Erritsø Hallen Krogsagervej 42., Bestilling og ændring af renovation Tom Dolder Havepladsvej 15, 7000 Fredericia Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/ Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/9-14, ( Version 2.) Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep SV: Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/9-14, ( Version 2.) Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep 2014

10 61027 SV: Ansøgning om liftopstilling Tirsdag d. 2/9-14, ( Version 2.) Ansøgning om opstilling af lift ved Danmarksgade den 2. sep Bekræftelse af foredrag Broderloge nr Olaf Rye Borgmesteren til foredrag , Broderlogen nr Olaf Rye Straksansøgning om tilladelse til opførelse af beboelse HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 66, 7000 Fredericia m/integreret carport på Martine Christoffersens vej 66, 7000 Fredericia A/S Supplerende bilag til byggeskadeforsikring - Martine HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 66, 7000 Fredericia Christoffersens vej 66 A/S Brev til borgmesteren - indkaldelse til bestyrelsesmøde ASSOCIATED DANISH PORTS A/S Bestyrelsesmøde i ADP A/S VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Studsdalvej - Udhængende beplantning/grene over vej Message from "RNP C025B" Safirvej 8, 7000 Fredericia pdf Brev til udsendelse til kommunerne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Udmelding af mentorrammen for - refusion af udgifter til mentorstøtte dispensation Ansøgning om opstilling af kranbil ved Jyllandsgade Anmodning om afholdelse af hegnssyn Monica Krog Hansen Hegnsynsag: Stenten 6 og Stenten Supercykelstipuljen åben for ansøgninger Vejdirektoratet Vejdirektoratets Pulje til Supercykelstier og cykelparkering Bekendtgørelser på almen praksisområdet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bekendtgørelsen om valg og skift af alment praktiserende læge m.v Rettelse af oplysning om ejendomsoverdragelsesmåde Anne Edwards Krenchel Børup Skovvej 50, 7000 Fredericia National Beredskabsplan 6. udgave Beredskabsstyrelsen National Beredskabsplan 6. udgave Flytning af renovation til Kongensgade Kongensgade 33-37/Danmarksgade 65 - flytning af renovation Returnering af underskrevet aftale H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S Aftale med H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S om afhentning af Aluminium dåser, store pakker Bekræftelse på udbedring af kloak Anonym Bjergegade 81, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Anonym Herthavej 5, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Anonym Erritsø Bygade / Korskildevej Bekræftelse på udbedring af kloak HJ ENTREPRENØR & KLOAKSERVICE Bodilsvej 10C, 7000 Fredericia A/S Svar vedr. biogas til grønt regnskab, Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, El-forbrug, Fredericia Spildevand Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, El forbrug til gadelys Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, SV: grønt regnskab Lisbeth Daell Kristensen - Grønt Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, 2013 regnskab benzin 2013.pdf Brændstof ekstern TP Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, SV: Kørselsgodtgørelse Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, SV: brændstofdata til grønt regnskab Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, Forbrug af brændstof Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, VS: grønt regnskab Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, El, Vand, Varme Grønt Regnskab for Fredericia Kommune, 2013

11 60823 SV: Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget Fælles møde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsrådet d Fagerlien 17, Egum Do Fredericia kommune Fagerlien 17, 7000 Fredericia Ansøgning om principiel godkendelse SV fra BUS: Vedr. Kursustilskud til ADHD Fredericia ordningen 2. halvår Spejderne Til Borgerservice - Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Ældre Forum Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Til Borgmesteren - Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Ældre Forum Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Mail - godkendelse af matrikulær sag LE34 Århus Sammenlægning og arealoverførsel matr.nr. 2n m.fl. Fredericia Bygrunde Re: VS: Adelvej 34A [etracknr: ] TREFOR Adelvej 34A. Ukendt adresse i BBR TreFor har benyttet både 34 og 34A TREFOR Adelvej 34A. Ukendt adresse i BBR Placering af Trefors målersted TREFOR Adelvej 34A. Ukendt adresse i BBR Vedr. lån af Herford Parken til redningsøvelse i træ Herford Parken - Bane Danmark, redningsøvelse KDI 14/00127 Afslag på ansøgt kystbeskyttelse Kystdirektoratet Trelde Næsvej 67, 7000 Fredericia Miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Vedr. Miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RE: Miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Vedr. miljøgener på Vejlbyvej, 7000 Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Klage - Shell Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Fredericia Kommune - Tilbagebetalingen af ejendomsskat Anmodning om tilbagebetalingsoplysninger på kendelser fra SKAT Straksansøgning, opførelse af enfamiliehus med integreret HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia carport på Martine Christoffersens Vej 11 A/S Nye tegninger til erstaning af tidl. frems. jf. HUSCOMPAGNIET SØNDERJYLLAND Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia straksansøgning - Martine Christoffersens Vej 11, 7000 Fredericia A/S Forespørgsel om etablering af høj afskærmning og ændring DagliBrugsen Skærbæk Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia af perron/læsserampe ved Super brugsen, Erritsø Bygade Indberetning om ulovlige forhold vedr. Dangødning, Per Kjær Jensen Møllebugtvej 11A, 7000 Fredericia Møllebugtvej 11A _v1_Erstatningsopgørelse i forbindelse med Afgrødeerstatning Danmark C arkæologiske udgravninger på forpagtede arealer.pdf Erstatningsopgørelse fra Anders Kjær Poulsen Afgrødeerstatning Danmark C Høstmuligheder Afgrødeerstatning Danmark C dispensation Opstilling af container i Vendersgade den 2. september Spørgsmål til kommunalbestyrelsen Anette Hyre-Jensen Borgerhenvendelse til kommunalbestyrelsen - Arbejdsmarkedsspørgsmål Forespørgsel om udskiftning af tag Nordre Kobbelvej 36, 7000 Fredericia Spørgsmål om flexgrupper Nickie Løvendahl Uddybende beskrivelse af institutionernes flexgrupper - betydning for børn, personale og økonomi Ansøgningsmateriale Vendersgade 30A, 7000 Fredericia

12 61070 Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Fund af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia kulbrinteforurening i forbindelse med etablering af nyt cykelskur Miljøvagtrapport - brændte biler i forb. med markræs Tuevej 22, 7000 Fredericia Tuevej 22, Fredericia Forespørgsel om lokalplan Plutovænget 7, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Overslag fra Skadeservice Danmark, Gerdes & Ørskov, Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Malerværkstedet stk. foto Skade, Plejen distrikt 1, , 32, Anmeldelse af ny tank/sløjfning af tank/tankattest Snoghøjvej 49A, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Entreprenørgården, , Vitra, 10, klage over støj og affald fra Netto Lone Lundholm Simonsen Treldevej 34, 7000 Fredericia Råderet over vejareal Udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej - opstart den 3. septembe Sv: SV:_Råderet_over_vejareal Udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej - opstart den 3. septembe SV: Tilladelse til udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej Udførelse af cykelovergang på Ydre Ringvej - opstart den 3. septembe Det "gamle" Helse i Norgesgade - til de ældre Sascha Bjerregaard Norgesgade 12, 7000 Fredericia Godkendelse af aflysning Tinglysningsretten Aflysning af servitut vedr. matr.nr. 696t, Fredericia Bygrunde (grund) FW: Udskift af tag Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Prangervej 27, 7000 Fredericia Vedr. principielt spørgsmål - etablering af legeplads i vejmatriklen Forespørgsel om jordforureningsforhold i forbindelse med evt. etablering af legeplads på Højrupvej Ansøgning om tilladelse opsætning af skilte v/autohuset, SIGN CONSULT ApS Vestre Ringvej 2, 7000 Fredericia Strandvejen Vedr. Pumpeudskiftning på Købmagergades skole Knudsen Søren Starup Købmagergade 65, 7000 Fredericia Forespørgsel om 8 pligt i forbindelse med Værftsvej 5B, 7000 Fredericia terrænreguleringer på Fredericia C - Sdr. Voldgadekvarteret SV: _v1_Miljøtilsyn hos AS Fredericia Røde Banke 106, 7000 Fredericia Tankvognsudstyr, Røde Banke 106, 7000 Fredericia Forespørgsel om deltagelse i et udviklingsprojekt om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Center for Kvalitet Deltagelse i et udviklingsprojekt om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner SV: Udvidelse Rema 1000, Erritsø - Terræn- og Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold belægningsplan RE: Udvidelse Rema 1000 Erritsøe Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold Udvidelse Rema 1000 Erritsøe Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold Udvidelse Rema 1000, Erritsø - Varelevering og Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold parkeringsareal SV: Udvidelse Rema Erritsø - Varelevering Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold

13 61344 Udvidelse Rema Erritsø - Varelevering Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold FW: Udvidelse Rema 1000, Erritsø - Terræn- og Strevelinsvej - Udvidelse af Rema - Trafikforhold belægningsplan VS: Graveansøgning Kraftværksvej 1-11 fra politi Ref Kraftværksvej Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus Eurodan Huse Martine Christoffersens Vej 34, 7000 Fredericia m/integreret carport på Martine Christioffersens Vej Henvendelse om generende træer og ukrudt ved busstoppested Conny Nielsen Henvendelse om generede vækst ved busstoppested på Taulov Kirkevej Henvendelse om ændring af handicap-parkering Henvendelse om ændring af handicapparkering i Købmagergade BBR Meddelse Steen Hauborg Brovadvej 42, 7000 Fredericia Ændring BBR Bankdata Erritsø Bygade 102, 7000 Fredericia VS: opringning Opstilling af container i Jyllandsgade ved BR i uge Henvendelse til embedsmændenes arbejsgruppe vedr. spareplanerne Jimmy Rasmussen Henvendelse til embedsmændene med forslag til sammenlægning/ændring af afdelinger i kommunen ifm. spareplaner Henvendelse til byrådet vedr. spareplan på ældre området Jimmy Rasmussen Henvendelse til byrådet vedr. spareplan på ældre området Anmeldelse vedr. nedrivning af sommerhus på Jens Jacob Flint Knudsen Jens Kromanns Vej 14, 7000 Fredericia Kromanns Vej Anmeldelse af rotter Winthers VVS v/erik Winther Dronningensgade 9 - anmeldelse af rotter Rehmeier Klage over ejendomsvurderingen DSB Ejendomme Vestre Ringvej 120, 7000 Fredericia Revisionspåtegnelse vedr. takstberegningen for 2014 for Flydedokken Region Syddanmark Revisionspåtegnet takstberegning efter servicelovens Flydedokken Rettelse i BBR Ejendomsmægler Jan Krogh Fredericiavej 34, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, til Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, VS: Anmeldelse af skade på bil ved asfaltarbejde på Fynsgade astfald på bil Fynsgade Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, og Henvendelse om for mange gadesælgere Henvendelse vedr. gadesælgere i gågaden Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Kraftværksvej - Klipning under autoværn Hastemøde om 6.julivej Christiansberg 1A, 7000 Fredericia Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 ZapMap Hvidtjørnevej - lugt fra rendestensbrønde - vejafvanding Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC Kontrakten Kørsel med kølemad - kontrakt Udbudsmateriale - kørsel med kølemad sep Kørsel med kølemad - kontrakt ENDELIGT.docx Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, VS: En forespørgsel fra Fredericia Kommune Fremtidsværksted på Rosenlunden - aftenvagter FT Smøge efter.jpg Prinsessegade 29, 7000 Fredericia

14 61708 FT Smøge før.jpg Prinsessegade 29, 7000 Fredericia SV: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Invasive arter Japansk Pileurt ved Anholtvej uden for hegnetnr" Spørgsmål - Forskningsprojekt - SFI SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Forskningsprojekt - hvordan deler forældre barsel og samspillet med pladssituationen i kommunerne Kontaktoplysninger til Forsknigsprojekt - SFI SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Forskningsprojekt - hvordan deler forældre barsel og samspillet med pladssituationen i kommunerne Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, MesseC, Ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse af Orla Laursen Kongensgade 73, 7000 Fredericia lejlighed fra erhverv til beboelse, Kongensgade 73, st. th C90061.pdf Høring af ikke ministerielle parter - lovforslag om forsøgsordning for kyst- og naturturisme m.v. Naturstyrelsen Høring af lovforslag om forsøgsordning for kyst- og naturturisme m.v Aktindsigt vedr. Sag om P-forbud på Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken - Aktindsigt Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende byggeri på Gerd Foged Dethlefsen Johs. Ewalds Vej 13, 7000 Fredericia Johs. Ewalds Vej Entreprenørgaranti på foranledning af Deber SPAR NORD BANK A/S Ryes Plads Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Ventilation ApS udsted af Spar Nord Bank A/S Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner International Business College IBC Alarmens kontaktpersoner, International Buisness College, Mosegårdsvej Indkaldelse til BYFOs generalforsamling Bygnings Frednings Foreningen Byfo Bygnings Frednings Foreningen - generalforsamling Anmeldelse af sløjfning af tank Kurt Appelon Jensen Møllebo Allé 7, 7000 Fredericia Ansøgning om BBR ændring vedr. udhus og carport på BB-opmåling v/bente Bang Toftegårdsvej 10, 7000 Fredericia Toftegårdsvej 10, Fredericia Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Vedr.: SV: Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: VS: Belysning Landsmosevej/Sivvænget - belysning på sti Ansøgning om fritagelse fra bopælspligt Svanevej 13B, 7000 Fredericia _v1_Varsling af tilsyn hos Elbo Logistik Partner, Nordensvej 3, 7000 Fredericia Nordensvej Ansøgning om byggetilladelse til udvidelse af Rema 1000 ERIKSEN ARKITEKTER M.A.A./ Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia på Strevelingsven 1, erritsø HR FREDDIE E ERIKSEN Anmeldelse om etablering af autoværksted på Sdr. Ivan Aleksandrowicz Sdr. Vilstrupvej 5, 7000 Fredericia Vilstrupvej Til Kultur- og Idrætsforvaltningen - Anmodning om tilbagemelding. MOTION PICTURE LICENSING COMPANY DENMARK A/S Anvendelse af film i idrætshaller - Ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning LBF orienterer nr. 648: Forhøjelse af pligtmæssige bidrag LANDSBYGGEFONDEN Pligtmæssig bidrag for almennyttigt boligbyggeri etableringsperiode Øsdal Bæk Re: Tilladelse til restaureringsprojekt i Øsdal Bæk Øsdal Bæk mødedato-2/ Skullebjerg Allè 31, fejlkobling Skullebjerg Allé 31, 7000 Fredericia Vedr. kommuneplantillæg nr. 4 vedr. klimatilpasning, Vejdirektoratet Vejdirektoratet Tillæg nr. 4. til kommuneplan vedr. klimatilpasningsplan

15 stk. Indtægts-/Udgiftsbilag Skade, Lyng Fritidscenter, , 31., John Jørgensen Jagt i fredericia, evt udlejning af jagt mv Høringssvar fra Michael Fleischer Ballesvej 51. Flytning af vejadgang til ejendommen (ansøgning) Re: ang. handicapparkeringsplads i Kongensstræde Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og Re: SV: Kongensstræde Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og Kvittering for modtagelse af grønt regnskab Miljøstyrelsen Grønt regnskab 2012 Arla Foods Amba, Korsvej Mejeri Tranekær Bæk Tranekær Bæk Allonge plejen.pdf Kontrakt på beklædning til personalet i Plejen (Berendsen) Registrering, redegørelse og anvisning til istandsættelse af NIK. HYLLESTAD ARKITEKT MAA Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia udvendigt dørparti i Missionshusets hovedindgang Vedligeholdelse af Ekkodalen Tildeling af vejret for ejendomme på Ekkodalen og Smedegårdsvej Afgørelse fra Arbejdsmiljøklagenævnet - påbud fastholdes og afgørelsen skal efterkommes senest Ankestyrelsen Arbejdstilsynsbesøg den , Byggelegepladsen Nymarksvej, Nymarksvej Rykker - manglende tilbagemelding om efterkommelse af påbud om udarbejdelse af APV Arbejdstilsynet Plejen - Arbejdstilsynsbesøg , Distrikt 21, Plejecenter Stævnhøj, Tingvejen SV: Kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad Re: EU-udbud kørsel med kølemad Udbud på kørsel med kølemad KONTRAKT Udbud på kørsel med kølemad projektbeskrivelse naturparken Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe referat af styregruppemøde i Naturpark Lillebælt den 22/ Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe dagsorden for møde i Naturpark Lillebælt mandag Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe strategi og plan for borgerinddragelse Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe Anni Berndsen has sent you a file via WeTransfer Naturpark Lillebælt arbejdsgruppe Dykkerklubben Aktiv vedr. Årsregnsskab og referat fra Stikprøvekontrol af lokaletilskud Dykkerklubben Aktiv åresgeneralforsamling! Dykkerklubben AKTIV årsregnskab Stikprøvekontrol af lokaletilskud Dykkerklubben Aktiv Dykkerklubben Aktiv - Referat Ordinær Stikprøvekontrol af lokaletilskud Dykkerklubben Aktiv generalforsamling.pdf EGIF Rugby Årsregnskab Stikprøvekontrol af lokaletilskud EGIF Rugby Årsregnskab Fæstningsgruppen, Det Danske Spejderkorps Stikprøvekontrol af lokaletilskud DDS Fæstningsgruppen Nykredit beder om underskrift på rykningspåtegning Købmagergade 77, rykning af kommunens pantebrev stort kr Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Nitrifikationshæmning Rapportering af analyseresultater CAT II d Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia udtaget Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater CAT II d Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

16 61494 Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia analyseresultater CAT II d Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Ordre Nr : "Cat 2 - Projekt - Deres ref. Po nr.: Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia " af Rapport AR-14-CA EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia august 2014) FW: Dagens analyser af LURGI-prøver fra kl. 13:00 ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia august 2014) FW: Lurgi samples samt udledningsm;ngden DONG Energy Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia september 2014) dages analyser af LURGI-døgnprøver (30., 31. august & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 1. september 2014) FW: Dagens analyser af LURGI-prøver fra kl. 13:00 ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia august 2014) Dagens analyse resultater fra LURGI-døgnprøve ( Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia september 2014) Rapport AR-14-CA vedr. Tuborg, udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Egenkontrol for Samtank A/S, Fredericia Terminal, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Status KomUdbud Sygeplejeartikler Udbud Databehandleraftale og status KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Merethe Laursen (Kolding) kommenterede på status KomUdbud Diabetesprodukter Udbud Tilbudsfristen er nu udløbet - og vi har modtaget tilbud :-) Vi går nu i gang med at evaluere de Anmeldelse om fuldført byggearbejde Trelde Næsvej 217, 7000 Fredericia Sags id.: 11/ Parkeringsforhold Frederik d. 3. vej Parkering på Frederik den 3. Vej Re: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen)

17 [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: [Sagsnr.:11/13371] Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) [Dok.nr.:87735/11] Annoncering på beklædning til køkkenpersonalet i Plejen.pdf Allonge køkken.pdf Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) Opgørelse af reguleringskonto, Boli.nu i Fredericia, afd. 12, Sønderparken - Jnr.: 1971 og Jnr.: 546 og Jnr.: 3298 LANDSBYGGEFONDEN Boli.nu, afdeling 12, Aktivitethus i Sønderparken, Søndermarksvej 74A Som udført tegning.pdf Vindmøllebæk

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

31789680 Vemmelev Fodboldklub

31789680 Vemmelev Fodboldklub Mail til NAVN: SV: Mulighed for sø på matrikel 12 Hulby By, 330-2015-139042 Tårnborg 18-03-2015 Center for Teknik og Miljø Rana-consult 330-2015-136917 Tilladelse til brug af Soldatens Lod 18-03-2015 Center

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57794 G 94 - ny ansøgning.xlsx 31-08-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152993 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 330-2015-130397 Skorstens- / ildstedsanmeldelse 16-03-2015 Center for Teknik og Miljø 17447009 Skorstensfejermester Jens Brandt 330-2015-130394 Skorstens- / ildstedsanmeldelse 16-03-2015 Center for Teknik

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Kommuneplantillæg nr. 5 Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Forslag maj 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

BO GODT i FREDERiCiA

BO GODT i FREDERiCiA BO GODT i FREDERIIA Trelde Pjedsted Egeskov Herslev 7 6 5 4 3 2 Taulov Skærbæk Erritsø Snoghøj Fredericia midtby Indhold 3 4-5 Velkommen Vi er til for dig 6-9 10-13 14-15 16-17 18-19 20-23 Vores afdelinger

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring. Åben postliste 8. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Afslag fra.pdf - lssc 5085 10-års beholderkontrol - ibni 11957 Ansøgning om _v1_tilladelse(1).tif - laly 5155 Ansøgning om - laly 5155 Bilernes

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 )

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24981 Ny dato for dialog- og timefordelingsmøde 20-04-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere