GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen"

Transkript

1

2 GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen Sekretær Erik Nielsen Kasserer Jan Mølgaard Ove Elle Svend Simonsen Birgit Rasmussen UDVALG: Matchudvalg: Ove Elle K.N. Rasmussen Tirsdags-damerne: Birgit Rasmussen Jytte Elle Torsdags-herrerne: Henning S. Jensen Handicapudvalg: Jan Mølgaard Juniorudvalg: Kr. Nygaard Rasmussen Bladudvalg: BørgeVenge Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen Pressekontakt: Harry Schultz BørgeVenge Sponsorudvalg: Birgit Rasmussen Green-keeper: Sv. E. KLUBHUS: KONTINGENTER: Jan Mølgaard Grønhøj 33. Egsm. Str Ebeltoft Tlf Giro: kvadrat Kvadrat Boligtextiler AS 8400 Ebeltoft Danmark Tel e fon Showroom : B Bella Center København MODERNE TØJDESIGN LUCIA BLEYLE LECOMTE LODENFREY PIERRE CARDIN Begynder-udvalg: Poul Erik Krøll Ove Elle Birgit Rasmussen FORSIDE: Bane- og klubhusudvalg: Æskulappokal: Svend Simonsen Niels Holm Glasalstruppokal: Helle S. Jørgensen WJret'~ EBELTOFT

3 Formanden har ordet Formentlig venter alle klubbens medlemmer på en afklaring omkring baneleje m.v. for den kommende sæson, og allerhelst for adskillige år fremover. Bestyrelsen har, assisteret af vor advokat, bestræbt sig på at få en afklaring, men endnu i skrivende stund er en aftale ikke nogen realitet. Som nævnt i sidste medlemsblad, har vi fundet, og finder stadigvæk, at det fremsatte krav om en årlig leje på kr ,- (for 1988), og uden noget niveauløft af bane og klubhus indeholdt i denne leje, ligger væsentligt over hvad vi finder rimeligt. Det har hidtil været vor holdning, og vor situation har skriftligt og mundtligt været forelagt for kommunen på flere møder. Stor forståelse for vort dilemma har vi mødt, men det skorter på en mere»kontant«forståelse. Vor situation er nu den, at vi fra Brdr. Vamberg Andersen A/S gennem dette firmas advokat har fået meddelelse om, at den med golfklubben indgåede lejeaftale opsiges til ophør pr Desuden meddeles, at kontrakten ikke kan fornyes. l samme brev meddeles, at golfbanen ikke vil blive nedlagt pr , og at der således vil blive mulighed for at spille golf efter den pågældende dato, idet Brdr. Vamberg Andersen A / S foranlediger, at golfbanen holdes i drift. Meddelelsen afsluttes med at oplyse, at der påtænkes oprettet et aktieselskab til overta- gelse af golfbanen og golfbabens fortsatte drift. Retten til fortsat spil tænkes tilvejebragt gennem de enkeltes køb af aktie( r) i dette selskab, og skulle man ikke ønske dette, da ved kontingentbetaling til aktieselskabet. Nærmere detaljer oplyses at ville følge, men vi har endnu ikke ~ modtaget noget sådant. På vort sidste møde med Ebeltoft Kommune den blev vi orienteret om, at der på førstkommende byrådsmøde den vil blive behandlet et forslag tillokalplan for hele det område som golfbanen ligger på. Hensigten med denne lokalplan er at sikre, at arealet sikres som golfbane i årene fremover. Forudsat byrådets vedtagelse af denne lokalplan, vil den umiddelbart efter mødet blive fremlagt til evt. indsigelse. På dette møde opfordres interesserede klubmedlemmer til at overvære byrådsmødet, idet vi herigennem formentlig vil få en god fornemmelse af byrådsmedlemmernes indstilling til bevarelse af golfbanen som det aktiv den er for Ebeltoft Golf Cl u b og ikke mindst for Ebeltoft by og kommune. K. Nygaard Rasmussen etiketteregler Fortrinsret på banen Matcher, hvor der spilles to bolde, har fortrinsret på banen og ret til at passere enhver match, der spiller tre eller fire bolde, med mindre særlige regler er opstillet. En enkelt spiller har ingen ret og skal lade alle andre gå igennem. En match, som spiller en hel runde, har ret til at gå igennem en match, som spiller et mindre antal huller.

4 TLF DRAABYVEJ EBELTOFT Kirsten & Anton Nielsen (}(eslauranl delska~s- "IJ møje~kaler Øiner IDransp.,rlaUe KRÆMMERHUSET's hjemmebagte isvafler på gågaden i Ebeltoft - Et besøg værd - Gitte & John Jensen Adelgade 35. Tlf FRUGTBODEN Bech Pedersen Adelgade Ebeltoft Telefon Elna og Oli ~ strandkroen Egsmark strand Ebeltoft, tlf Stedet med det gode køkken - og de udsøgte vine

5 En gang imellem er det meget frugtbart at prøve andre golfbaner. Det var så heldigt, at Grete og jeg så et opslag i klubhuset, der tilbød en uges ophold på Jeckels Hotel i Gl. Skagen i en time-share lejlighed tilhørende Niels PrimdahL Vi slog straks til, fordi det indebar ret til at spille på den berømte»hvide Klit«golfbane ved Ålbæk. Det glædede vi os til, da vi har rejst en del omkring og også besøgt andre golfbaner. Når vi har passerer Ålbæk på vej til Skagen, drejer vejen fra til»hvide Klit«, så vi kørte straks ind for at se på lokaliteterne. Her mødte vi en bekendt fra Ebeltoft, Inger Olsen, som er i klubbens administration. Hun modtog os elskværdigt og fortalte, at vi kunne anbringe vort udstyr i klubbens bag-rum. Det var jo en lettelse ikke at skulle transportere det frem og tilbage fra hotellet. Det meget rummelige hus havde plads til mindst 100 sæt udstyr for klubbens medlemmer og for 50 gæstespillere, og i samme bygning er en velforsynet pro-shop. Som det kan ses i Dansk Golf Unions medlemsblad nr. 7/ 8-87 har»hvide Klit«også alle tiders smukke og velindrettede klubhus, hvor der er lyse og venlige omklædnings-forhold. Der er pejsestue med behagec lige lædermøbler og sidst, men ikke mindst, cafeteria med venlig betjening og god mad til rimelige priser. Søndag den 4. okt. var der stor match, hvorfor banen var lukket til kl Der var et hav af golfere, men omsider kunne vi komme i gang og prøve den berømte bane. Da vi startede på hul1, var der 3 hold forud på hullet, idet længden er 460 m mod vore 358m, det giver en lille ide om, hvorfor mange har svært ved at spille til deres handicap på Hvide Klit + Ormfattige greens..!. Boldskrabere denne bane. Det længste hul på banen er 500 m., her er afstanden mellem dame- og herre-teested 80 m, så der tabes en del øl på den konto.»hvide Klit«er delvis anlagt på eng bund, så der er meget frodigt med fingræs på både greens og fairways, hvor man yderst sjældent ser muldvarpeskud eller de normalt kendte græstoppe med store mellemrum. Et specielt særkende er, at allegreenser ormfattige l! De er virkelig velplejede med fint afstukne huller. Man ser heller ikke (måske p.g.a. banens lidt afsides beliggenhed) de hjemmefra kendte»boldskrabere«. Folk, som har den mærkelige hobby at gå rundt og skrabe efter bolde, uanset at disse tilhører klubben og golfspillerne. Det er jo i virkeligheden ulovlig omgang med hittegods. På grund af banens fine beliggenhed med afvekslende bevoksning og dens høje standard har den en god indtægt af de ca grren-fee spillere, der kommer om året. Skagens Kommune har nu lovet at støtte banen økonomisk i forståelse af den betydning»hvide Klit«har for turistbesøget. Sammenligner vi med vor egen bane (som jo ikke er vor) må vi håbe på, at der snart må komme en ordning på disse forhold. l det daglige ser vi, hvilken enorm betydning golfspillet har for det menneskelige velvære. Det ville være naturligt, om de berørte myndigheder kan indse, hvilket aktiv det er at have en fin golfbane placeret ved byens centrum, tæt ved de fornemme hoteller, der også må være interesserede i, at vor(?) bane forbedres og følger med tiden. Kommer l til Skagen, er der jo også andet end golf, der er værd at ofre tid på, solnedgangene og lyset i det hele taget. Ikke at forglemme et besøg i Hirtshals, hvor det store flotte Nordsøcenter giver et interessant indblik i alt, hvad angår fisk, fiskeri og hvad deraf følger. Schultz

6 Velkommen til vore nye medlemmer Til vore begyndere Martha og Birger Andersen, Ebeltoft Mette Rafn Hornbech, Ebeltoft Peter S. Bøje, Århus Kim Knudsen, Århus Krestine og Jørgen Holm-Pedersen, Ryomgård Bente og Flemming Frederiksen, Femmøller Lillian og Frantz Thomsen, Hørning Per Nygård, Hørning Claus Bendix Nielsen, Ebeltoft Klaus Sunesen, Ebeltoft Orla Kistrup, Århus Leif Martin Stabe, Ebeltoft Annelise og Agner Nielsen, Ørby Kirsten og Niels Baastrup Munk, Ebeltoft Thomas Baastrup Munk, Ebeltoft Michael Baastrup Munk, Ebeltoft Knud Richardt Christensen, Ebeltoft Marianne Grøning, Århus Diddi og Peter Holmgaard, Risskov Leif Petersen, Ebeltoft Lisbeth og Finn Schnedler, Egå Morten Post, Ebeltoft Flemming Randum Nielsen, Ebeltoft Jytte Leschly Morvad, Risskov John Douglas Gower, Ebeltoft Jens Knudsen, Ebeltoft Arne Mikkelsen, Grønfeld Pernille Lundvang, Risskov Asger Domino, Hellerup Ulla Knudsen, Grenå Jørn Søndberg, Ebeltoft Sys og John Barlon, Ebeltoft Hanne og Erik Gravgaard, Kolding Lise og Leif Olesen, Knebel Lilian og Helmer Villads Hansen, Ebeltoft Vi har nu afsluttet træningssæsonen, en sæson, som vi aldrig før har oplevet i Ebeltoft Golf Club. Vi har i år fået 79 nye medlemmer, en tilgang på 25%. Det er vi utrolig glade for, men det er klart, der skulle gøres en stor indsats rent træningsmæssig!. Vi måtte gå fra 1 træningsaften til2 træningsaftener. Vi måtte dele begynderne op i 5 hold, og som noget meget vigtigt, vi måtte engagere en pro-træner. Alt dette gjorde, at vi fik det til at køre. Vi tror også, at de nye medlemmer kunne acceptere dette træningsprogram. Vi er i begynderudvalget glade for, at så mange nåede at komme i handicap, det er meget flot på første sæson. Nogle nåede lige hep. 54, andre kom på omkring de 40, men også 36 og derunder var der begyndere, der klarede. Hvis man gerne villære at spille golf, så er det ikke nok kun at komme til træningsaftenerne, man må selv gøre en indsats. Det opdagede de fleste. Næsten alle startede ud på egen hånd. Selvfølgelig var der nogle, der tabte modet, de havde ikke den tålmodighed, der skal til, og det er ærgerligt, for sætter man sig det mål, at man vil, ja så kan man også, men som sagt det kræver tålmodighed. Men een ting står fast, alle kan lære at spille golf. Der var selvfølgelig begyndere, der ikke nåede at blive sat i handicap. Til dem vil vi kun sige, at vi starter igen til april næste år med træningen, og så samler vi dem op, der ikke nåede det eftertragtede mål. Vinteren skal du benytte til selvstudium eller til at læse forskellige bøger om golf. Det er også muligt, vi får arrangeret vintertræning, filmaften, m.m. Det vil du høre nærmere om. Til slut vil jeg takke begynderudvalget for den store indsats de har ydet i Ligeledes vil jeg takke de medlemmer, som har stillet sig til rådighed, ikke alene til træningsaftenerne, men også til de forskellige matcher vi har kørt for vore begyndere i Uden den hjælp ville det være en umulig opgave, for sådanne matcher betyder meget og er medvirkende til, at man får mod på det vidunderlige spil, der hedder GOLF! Poul Erik Krøll formand for begynderudvalget

7 Der er travlhed med instruktion for begyndere og med at samle bolde på greens.

8 SKILTE til all 6øtHiål Kaj Thorhauea H. PONTOPPIDANSGADE 18 l.lxxl ÅRHUS C. TELEFON Preben Mørch Guld Sølv Ure Optik Adelgade Ebeltoft Telefon EFTER MATCHEN Døgnkiosken Nørre Alle Ebeltoft Tlf ÅBEN ALLE DAGE 7-22 HOLM's BP SERVICE a!:1!s1;\13 JERNBANEGA DE 22 R400 EBELTOFT TELEFO N (116) J \rl27 - STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING POUL ANDERSEN DRÅBY EBELTOFT TLF. (06) Sekvensa as. Gunnar Oa~~HnSWJ 9 DK-8260 Viby J TH Telex SEKVA DK SALON INGRID Skovhegnet 2, 8400 E bettoft MODERNE TØJ DESIGN: LENE SAND. MARIMEKKO. VUOKKO. SAN ANTON IO Adelgade 1 3, 8400 Ebeltoft Tlf G Grafik/Design Studio Erik Nielsen Grafiker IOD Oversøhus 8420 Knebel Corporate design Industriel grafik Emballage Grafisk planlægmng o~bnedke~ Stenhøj 4. DK-8520 Lystrup Telefon

9 Mallorca l det svenske»golf Dl GEST«læste vi sidste år om de gode, for os ukendte, golfbaner der fandtes på ferieøen MAL LORCA, mindre end 3 timers flyvning fra Tirstrup Lufthavn, hvorfra FALKE REJSER nu sender sine gæster sydpå. Mallorca overrasker med sin historiske og skønne natur, solen, varmen og det mangfoldige turistliv. Der bades og soles overalt ved det blå middelhav og i hotellernes swimming-pools. For os blev dog den største overraskelse, de meget skøntbeliggende og velholdte golfbaner. Af de p.t. spilleklare 7 baner, er der projekteret yderligere 8 stk. Af disse besøgte vi de 6. l løbet af en halv snes år findes der nok på øen over 15 golfbaner - et eldorado for golfere. En anden fordel er, at Mallorca er ikke større, end at man i bil på mindre end 1 tim kan nå den golfbane man ønsker at spille på. Fra Tirstrup lufthavn er flyvetiden 2 timer 40 min.. Lufthavnen i Palma, een af verdens travleste, beflyves hvert år fra hele verden og bringer over 3 Ji2 million turister - flest fra England - heraf et lille hundrede tusinde gæster alene fra Danmark, til øen. Behandlingen i FALKE REJ SER's chartrede fly»air EUROPA«med 148 passagerer, på hotellet og på golfbanerne var tip top, at vi så ramte ind i en varmebølge i september måned - som ikke var forekommet de sidste 100 år, Det særprægede klubhus: Golf de Poniente banen bevirkede, at det blev for varmt for os at spille golf, temperaturen steg, midt på dagen, til mellem grader, så det blev kun til en omgang»minigolf«i hotellets have en aften ved midnatstid i 29 graders varme!!! Efter vor regnvåde og kolde sommer i Danmark - var det solen og varmen vi rejste efter, det fik vi i overflod på Mallorca, hvor den lokale venlige befolkning lever og ånder for turismen. Fra vort domicil, tilrådet af en golfkyndig guide hos Falke, boede vi i det sydlige PALMA NOVA og havde 4 golfbaner i umiddelbar nærhed af hotellet. Vi besøgte»golf DEPONI ENTE«banen - 18 huller. Det er en velkomponeret bane i let kuperet terræn, men med en del åbne fairways, hvor solen rigtig har magt, derfor var de tørre og afsvedne, ingen mulighed for at komme i skygge. Selve klubhuset er indrettet i en gammel ruin, kolde klub-

10 rum, men en nykalket restaurant og en kedelig overdækket terrasse. Greensvar plettede og sandbunkers hårde som flint, det er vist ikke golfkyndige, som ejer denne bane! Så var der andetledes fornemhed og charme over en anden 18 hullers bane i nærheden.»golf SANTA PONSA«, den lå i et lukket område med det flotteste klubhus, man end ikke har set magen til på Costa del Sol. Her var mange spillere nogle på banen men flest i den skyggefulde restaurant og snack-bar. Alt var dejligt at se og forståeligt nok har man allerede projekteret nye 18 huller i samme område. Det bemærkes også med alle de skønne blomstrende træer og buske samt de dekorative palmer rundt om hele anlægget - alt var bare skønt! At finde»son VI DA CLUB DE GOLF«er intet problem. Golfbanen ligger i et lukket område nordvest for Palma. Selve golfbanen er anlagt ind i mellem 100 byggegrunde, hvoraf flere er bebygget med flotte villaer. Vort planlagte besøg på SON VIDA blevfaktisk en heldagstur. Vi beså banens forskellige huller, her har adskillige danske golfspillere gået en runde og kan lide den hyggelige bane og beliggenheden. Klubhuset er også ideelt en atriumgård med vandfald og skygge - en snackbar samt en fin spiserestaurant, der var fine omklædningsrum, en fornem pro-shop med mulighed for at leje udstyr og elektriske golfvogne. Der blev arbejdet meget rundt på banen med fornyelse og flytning af passager og teesteder, så p.t. var der mange, bare græsfattige steder at slå ud fra. Vi nød udsigten fra en balkon til putting-green og hul nr. 9. Mellem fairways nr.5-6 og 7 ligger det meget ekslusive hotel»sheraton SON VIDA«et besøg værd, fra hvis terrasse er en meget smuk udsigt over storbyen Palma og det blå middelhav. Gæsterne nød at ligge ved de smukke swimming-pools, nød solen og tankerne om golfspillet på banen. Øen Mallorca har ingen store afstande. Hovedvejene er fine, rene og ganske ufarlige at færdes på, der er meget andet naturskønt at opleve, turen nordpå til det vildsomme naturskønne FORMENTOR bør man ikke snyde sig selv for, og ind over bjergkæden i den vestlige del af øen til VALLDE MOSSA ( Fredric Chopin) og, ikke mindst, til kystbyen Puerto Soller (Sporvogne). Øverst: Det fornemme klubhus: Santa Ponsa banen Nederst :»HOLE IN ONE«, udsigt over Pollensa banen På turen østpå passerer man byen Manacor med fabrikken»majorica«(perler) et ophold her og et kig på fabrikationen anbefales. Ved kysten Son Servera findes en 9 hullers golfbane»son SERVERA«Costa de los Pinos, godt gemt inde mellem de ældgamle oliven og pinjetræer en veltrimmet bane med læ for sol og vind og med mulighed til allerede nyanlagte 9 huller. l umiddelbar nærhed nede ved kysten findes»eurotel

11 Øverst: Udsigt over Bendinat banen. Nederst: Hul nr. 9 og det smukke klubhus på Bendinat GOLF PUNTA ROTJA«. Vi besøgte et par golfere fra England, der boede i en lejlighed på dette eksklusive hotel, så der er muligheder for overnatning i nærheden af golfbanen. Vi faldt pladask for golfbanen på turens næste stop. Nogle få kilometer før byen Pollensa ligger en meget smuk bane»hole IN ONE«GOLF POL LENSA. Fra det højtliggende klubhus havde man udsigt over hele banen, herfra kunne man følge spillerne rundt på alle 9 huller. Et anlæg med alle tænkelige faciliteter, desuden var her den billigste green-fee pesetas for en hel dag. Også her er der projekteret 9 nye huller, så hvis de bliver af samme kvalitet, spår jeg denne golfbane en stor fremtid. Fra klubhusets tag kan man nyde udsigten mod nord mod badebyen ALCUDIA, man bør afse tid til et besøg til nordkysten, på vejen passeres Puerto Pollensa - ikke langt til det naturskønne område FORMENTOR. løvrigt er Pollensa-banen tegnet af direktøren for SANT A PONSA banen mr. Pepe Grancedo (tegnet TORREQUE BRADA), hans hjerte brænder for golfen på Mallorca, hans evne til at anlægge og indpasse hullerne i de naturlige omgivelser, han bevarer småforhindringer på fairways i form af gamle dekorative oliventræer. Det bedste skal man altid gemme tilsidst... Den allernærmeste golfbane fra Palma Nova er blot 5 min. kørsel ad den gamle landevej langs kysten mod nord til en virkelig perle af en 9 hullers bane i kuperet område, den kan ses fra motorvejen til Palma. Banens navn er»real GOLF DE BENDINA T«. Fra et skønt klubhus med udsigt ses hul nr. 9 og næsten alle fairways. Her bestemte vi os for at nu ville vi spille en runde uanset solen og varmen, så vi bestilte tid til næste morgen som de første på hul 1.! Forventningsfulde mødte vi op tidligt om morgenen, betalte 2500 pesetas i green-fee og en elektrisk golfvogn, som kunne give os lidt luft mellem slagene i det varme vejr. Men på vejen op til tee-stedet, der ligger temmelig højt skete der uheldigt for os en kollision med en klippevæg, frontruden splintredes så glasset raslede ned over os - vi måtte søge hjælp til at blive renset for glasstumper og blod og blev forbundet. Chokerede over den u blide medfart, som vi nok selv var lidt skyld i, blev, at vi opgav at slå vort 1. slag på»real GOLF DE BENDINAT's dejlige bane derfor blev denne tiltrængte golfrejse, en tur uden egentlig et eneste golfslag. Kun den omtalte runde på en minigolfbane ved midnatstid i 29 graders varme i hotellets pragtfulde have. Selv det lille uheld kunne ikke ødelægge alle tiders golftur! Vengerne

12 Ab Tak for året 1987 ner med nyt varesorf sæson 1988 lment På gensyn BENDIX G OLF 8400 EB~~~~ØJ 10A STRANDGA TLF ~

13 Tirsdagsdamer og Torsdagsherrer Birte Nielsen svinger med kaffekanderne. Mario Sforzini - bedste resultat blandt torsdagsherrerne. Tirsdagsdamerne har haft en meget fin sæson under ledelse af Birgit Rasmussen og Jytte Elle. Der har sommeren igennem været god tilslutning med kun en enkelt aflysning. Bymatchen mod Randers spillede i år på Randers Golfbane og vandrepræmien (kobberpanden) blev vundet af Randers-holdet. Birte Nielsen - nybygger i Ebeltoft - holdt åbent hus på terrassen i deres meget lækre hus i Plantagen. Det nyeste beboelsesområde i Ebeltoft. Arsresultatet efter de 22 matcher blev: B-rk. 1. Birgit Rasmussen 2. Mie Bugtrup 3. Ragnhild Brøchner C-rk. 1. Birgitte Koch Petersen 2. Vibeke Hogrefe 3. Tenna Rosdahl Da Henning Skriver, som stod for klubbens torsdagsmatch, i foråret så pludseligt faldt fra, stod klubben uden egentlig leder af herrernes torsdagsmatch. Børge Poulsen trådte omgående til og har for en væsentlig part storartet ledet sæsonens 21 spillede matcher, og har påtaget sig det store arbejde på en tilfredsstillende måde. Det har været hygsomt i klubhuset og på puttingbanen efter de spillede herrematcher. Resultatet for hele sæsonen blev: 1. Mario Sforzini 296/37,3 2. Erik Nielsen 269/33,6 3. Svend Simonsen 268/33,5 4. Mogens Bugtrup 265/33,1 5. Palle Rasmussen 262/32,8

14 Odsherred-match Birgit Rasmussen får overrakt Sølvkanden af Hanne Lykke. Til højre: Venskabsbilledet af hele holdet. Lørdag den 8. august - mens regnvejret holdt en pause - spilledes den årlige venskabsmatch mellem de to klubber på Golfbanen i Ebeltoft. Matchen omfattede både hulspil/ greensome, singles og amerikaner, der var 45 deltagere. Holdleder for Odsherred golfklub var Hanne Lykke, og for Ebeltoft var det Niels Albertsen, som havde tilrenelagt Ronald Voigt med sin gaveflag til alle huller. hele arrangementet, som klappede fint. Sejrstrofæet - en sølvkaffekande - blev generobret af Ebeltoft, efter at Odsherred i fjor vandt den på hjemmebane. De enkelte vindere fra henholdsvis Odsherred og Ebeltoft fik overrakt snapsglas mærket med de respektive klubbers logo. Efter kampen samledes alle deltagere til en hyggelig Finaledag På grund af Ebeltoft Golfbanes beliggenhed nær byens centrum og vore fine hoteller blev der golf-invasion den 26. og 27. sept. Dansk Golf Union har vedtaget at afholde semifinaler og finaler for 2. division Danmark Vest i Ebeltoft. Ved lørdagens og søndagens arrangementer er tilskuere velkomne til at overvære spillet på anviste smukke steder på banen. Eftersom sommerens megen regn og hårde storme har været ødelæggende for fla - middag i klubhuset. Følgende spillere var med til at sikre sejren: Mie og Mogens Bugtrup, Ritha og Jørgen Lodberg, Ragnhild og Svend Brøchner Petersen, Brina og Kaj Thorhauge, Lisbeth og Per Kjærholm, Mario Sforzini, Palle Rasmussen, Ove Elle, Birgit Rasmussen og Keld Grønfeldt. Schultz gene på banens 18 greens har et af banens gode medlemmer Ronald Voigt gennem sit firma Ronald Voigt Reklame foræret os nye flag af vindstærkt nylon i to farver: gule til de første ni huller og ~øde til de sidste ni. Vi siger tak og kipper med flagene! Der er også på det sidste opsat nye affaldskasser af træ, som med deres grønne farve passer godt ind i terrænet. Ligesom der snart vil blive opsat nye fine markeringer på alle 36 teesteder for at forskønne banen og hjælpe vore mange gæster fra ind- og udland til rene. Schultz

15 2. Divisionsgolf Marco i et flot indspil på hul17 1. august 1987 mod Århus på hjemmebane. Denne match var meget vigtig. En. sejr kunne betyde, at vi skulle med i slutspillet om oprykning til1. division. Desværre gik det slet ikke som planlagt. l toursames var det kun Lars/ Henrik der vandt. l single vandt Henrik N. og Brian mens Lars spillede sin lige. Resultatet blev dermed 11-7 til Århus og vores eksistens i 3. division i 1988 var en realitet. 3. division er noget nyt som starter til næste år. Kun de klubber der placerer sig bedst i hver kreds undgår 3. division. 9. august 1987 mod Grenå på hjemmebane. Egentlig var denne match uden betydning, men selvfølgelig var vi alle opsatte på at vinde (stort). l tour- sames vandt Henrik/ Marco og John/ Brian. l single havde de intet at skulle have sagt. Brian delte sin mens de 5 andre vandt. Altså 15-3til os. Efter et tilbageblik på sæsonen må vi se i øjnene, at holdet ikke har været stabilt nok til at kvalificere sig til slutspillet, men vi ser dog frem til næste sæson i 3. division med optimisme. Marco/ Brian Sforzini. Børge Franson Den professionelle golfspiller Børge F ranson fik i sommeren løb mange gode venner på Ebeltoft Golfbane med sin hjælp og instruktion i det ædle lille spil. Børge F ranson er vi megen tak skyldig, vi glæder os, men også Børge Franson glæder sig til den kommende sæson. Han skal være hjertelig velkommen på træningsbanen.

16 SAS-match Crazy-match Med 80 deltagere afholdt Ebeltoft Golf Cl u b match den 1 1. juli. De mange nye medlemmer, klubben har fået i år, begynder nu at gøre sig gældende i matcherne. Hele den udvikling, der er i gang i Ebeltoftområdet, mærkes nu også i golfklubben. Mange har fået øjnene op for vor banes smukke beliggenhed tæt ved byen, også for hotellets gæster er det en stor fordel. Dagens Match var tilrettelagt og ledet af Lisbeth Kjærholm og Per Kjærholm - selv SASpilot. Den var sponseret af SAS, Tirstrup, hvis leder Jørn Christensen overrakte fine præmier til følgende: A-rk. 1. Mie Bugtrup - 2. David Mikkelsen - 3. Peter Nørkjær - 4. Flemming Christensen. B-rk. 1. Rasmus Byriel - 2. Ragnhild Brøchner - 3. Børge V enge - 4. Kirsten Byriel - 5. SAS sponsor Jø(n Christensen overrækker præmie til sønnen Flemming. Birgit Rasmusen. C-rk. 1. John Justesen - 2. Elisa Andersen - 3. Tage Krogh 4. Birgit Schlatner. Schultz Charlotte Mølgård bedst i»crazy-golf«der blev vendt helt op og ned på tingene, da matchlederne i Ebeltoft Golf Cl u b - og andre medlemmer - blev sendt ud på en dyst i Crazy-golf, hvor tingene stort set fungerede modsat af det normale spil. Det blev til nogle sjove timer på banen, inden matchens vindere var kåret. Det blev: 1. Charlotte Mølgård 38 p Kr. Nygaard Rasmussen 32 p. 3. Ragnhild Brøchner 31 p Mario Sforzini 30 p. Der blev desuden givet præmier for færreste puts undervejs til Charlotte Mølgård og for flest besøg i banens sandbunkers til Kr. Nygaard Rasmussen, mens Lars Nygaard Rasmussen fik præmie for at få bolden i hul på to slag over 315 meter.

17 Pokaldag Søndag den 26. juli spillede Ebeltoft Golf Club om klubbens vandrepræmier - Sølvpokaler, Glasaistrup-pokalen til klubbens juniorer og seniorerne spillede om Æskulap-pokalen. Matchen, hvori deltog 53 spillere, var veltilrettelagt af formand Kr. Nygaard Rasmussen assisteret af matchleder Svend Simonsen. Trods den barske vestenvind styredes golfboldene på bedste måde og der opnåedes forbavsende flotte scorer. Glasalstrup vandtes for året 1987, iøvrigt for 2. gang af Helle S. Jørgensen med 40 points. Æskulap vandtes for året 1987 af Niels Holm med 44 points. Dagens resultat: A-rk. 1. H. H. Nyhuus 43 p Mario Sforzini 36 p.- Jan W. Jensen 35 p Mogens Bugtrup 35p. B-rk. 1. Niels Holm 44 p Peter Rasmussen 40 p Ole Mack Petersen 38 p Børge Poulsen 36 p Marianne Ranum36p. V enge Glas-match Den regnfulde week-end kunne ikke ødelægge Ebeltoft Golf Clubs»Glas-Match«, der spilledes på golfbanen hele lørdagen. 70 spillere deltog i matchen, der var sponseret af Ebeltofts lokale kunstnere Thaich Munch og Finn Lynggaard - så der var smukke kunstneriske glasvaser at spille om. Matchen, og de mange spillere der trodsede vejrguderne, var veltilrettelagt og ledet af matchlederne Walther Christensen og Svend Simonsen. Det blev en lang og meget våd dag inden resultatet kunne meddeles og de smukke præ- mier blev uddelt i klubhuset. A-rk. 1. Gunnar Houmann 70 slag - 2. Anna Levinsen 71 slag - 3. Mie Bugtrup 72 slag - 4. Mogens Bugtrup 72 slag B-rk. 1. Kalle Larson 66 slag - 2. Peter Hald 66 slag - 3. Henrik S. Jørgensen 68 slag - 4. Knud L. Petersen70slag - 5. Birgit T ønnov 70slag. C-rk. 1. Peter Frentz 70 slag - 2. Elisabeth Schlatner 72 slag - 3. Margit Larson n slag. Dagens bedste bruttoscore blev vundet af een af klubbens tidligere klubmestre - Gunnar Houmann, Randers - 83 slag for 18 huller. V enge

18 Disciplin konkurrence MotorCup match A-rækken 1. Flemming Christensen 2. Morten Nygaard Med Den Danske Bank som sponsor har Ebeltoft Golf Clubs juniorer afholdt de årlige diciplinkonkurrencer (det svære korte spil og ved greens). Vinder i A-rækken blev Flemming Christensen og vinder i C-rækken blev Pernille Nygaard Rasmussen. De to vindere får nu deres navne indgraveret i flotte ældre trækøller som blev skænket som vandrepræmie for nogle år siden af to af golfklubbens ældre, men stadig ligeså aktive spillere Harry Schultz og Poul Christens. Også seniorerne fik testet det korte spil og her vandtes konkurrencen af Palle Rasmussen med Jørn Christensen på andenpladsen. På Ebeltoft Golfbane spilledes lørdag den 15. august afdeling af årets Eclecticmatch. Et halvthundrede golfere deltog i den af matchleder Bjarne Olsen veltilrettelagte match. Autoforhandler Lars Thygesen Ebeltoft, havde som sponsor stillet et beløb til rådighed til indkøb af præmier i Motor Cup matchen. Det righoldige præmiebord bestod, bl.a. af lærerige instruktionsbøger i det ædle golfspil, der var T shirts og iøvrigt golfbolde der var særdeles velkommen (det høje, seje græs der omkranser banen koster adskillige bolde)! Præmierne vandtes af: A-rækken nr. 1 Hans Henrik Nyhuus 66 slag, nr. 2 Peter Larsen 67 slag, nr. 3 Flemming Christensen 67 slag - B-rækken nr. 1 Peter Hald 63 slag nr. 2 Calle Larson 64 slag nr. 3 Jørn Christensen 68 slag - C-ræk- Matchleder Bjarne Olsen ved vindertavlen ken nr. 1. Peter Frentz 62 slag nr. 2 Annelise Rasmussen 74 slag. Det bedste bruttoscore for 18 huller vandtes af Niels Albertsen 70 slag. V enge

19 Fælles match Kaniner HasnæsTryk match Efter den overvældende tilslutning af nye medlemmer til Ebeltoft Golf Club har der sommeren igennem været stor aktivitet for at sætte begynderne (kaninerne) ind i golfspillets mysterier. Der har været fin tilslutning og god hjælp fra øvede spillere under ledelse af Jørgen Jørgensen og P. E. Krøl l. Ebeltoft Golf Cl u b er desværre i den uheldige situation - som vor formand skriver i klubbens medlemsblad - at klubben ikke ejer banen, men må leje sig ind til stadigt stigende priser og på uacceptable vilkår. Ebeltoft Golfbane er en af landets smukkeste og mest velbeliggende, men da den ejes af en privatmand, tidl. Ebeltoft borger, er fremtiden usikker til trods for den store betydning banen har fået for byens trivsel og borgernes velbefindende. Mange af byens tilflyttere anser golfbanen for at være et stort aktiv. Derfor må det være et stort ønske, at vi snart kan få afklaret banens skæbne for nogle år frem. Søndag den 2. august afholdtes en fællesmatch, hvor begyndere og øvede havde en fornøjelig dag. Matchen var ledet af Børge V enge og Svend Simonsen, og følgende vindere kunne hjemføre en flaske god vin: Børge Poulsen / Lillian Larsen, Jytte Morvadi Erwin Mikkelsen, Annelise. Rasmussen / Per Kjærholm, Inger Christensen / Palle Rasmussen, Calle Larson / Krestin Holm Petersen, Ritha Lodberg/Hanne Kjeldsen, Nan Petersen / Ulla Christensen, Grete Schultz/ Lillian K. Rasmussen, M.P. Christensen / Poul E. Nielsen, Per Grundtvig/ Knud Boye, Benthe Albeck/ Otto Schmidt. Juniorer: 1. Peter Larsen - 2. Flemming Christensen Schultz Lørdag den 3. okt. spilledes sæsonens femte og sidste afdeling af årets Eclectic-match på Ebeltoft Golfbane. 60 spillere nød det gode eftersommer golfvejr i en veltilrettelagt match af matchlederne Birgit Rasmussen og Mie Bugtrup. Med sans for alle bolde der p.t. mistes i det høje græs, der omkranser banen, udsatte klubbens sponsor Hasnæs Tryk ApS, Ebeltoft mange nye golfbolde til vinderne, der blev: A-rk. 1. Mogens Bugtrup 62 slag netto - 2. Jørgen S. Jørgensen - 3. Henrik Nørbæk. B-rk. 1. Herbert Grøning 62 slag - 2. Peter Hald - 3. Niels Holm - 4. Keld Grønfeldt - 5. Calle Larson. C-rk. 1. Vibeke Hogrefe 78 slag - 2. Elisabeth Schlattner - Matchens bedste bruttoscore vandtes af Henrik Nørbæk 75 slag. V enge SI'KJOE DU ii"(}('e, Dt/ Y/Ll... E BÆ"Ci>'NDE RT "sp/i.le OOLF TOl? DiN FOR.VØJELS6S SK)'ZO~

20 For Så\'Cl pri\ ate som erhverysdrivende. erdet væsentligt. at have orden og overbl ik i forbindelse med forsikringerne. Det kan man sikre sig ved at samle sine fo rsikringer i Balticas Systemforsikring. Har De system i forsikringerne? BAL T ICA Nørrebakke 5 EBELTOFT Ebeltoft KJ ELD GRØN FELDT OLAF T. PEDERSEN Rønde IB MOGENSE N P. A. ELIASSEN Stedet hvor man hygger sig Tlf FØRST MED DETSIDSTE.. MODEHJØRNET J. Carl Jensen's Eftf. Jernbanegade 14. Ebeltoft Tlf ~~. t.,,... ebeltoft w~ e ~ holmr11s l EIIELTO" EL-INSTALLATION AIS Nørreport1 TH. (Ol) Ebeltoft Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft. Tlf *

21 Golf på kryds og tværs Lørdag den 17. okt. - efter stormvejrer - afholdt Ebeltoft Golf Club den årlige specielle match: Cross Country Match. En matchform, hvor arrangørerne, Jytte og Ove Elle, fuldstændig havde omlagt banen. De sædvanlige 18 huller var kogt ned til10, hvorved der opstod store afstande og skæve vinkler, som stillede store krav til spillernes opfindsomhed på grund af terrænets beskaffenhed. Matchlederne fik megen anerkendelse for den morsomme, omend anstrengende match, hvor resultatet blev: 1. Poul Byriel - 2. Mario Sforzini - 3. Kjeld Grønfeldt - 4. Marco Sforzini - 5. Børge Venge. Præmie for bedste bruttoscore i matchen, der afvikledes som slagspil, fik Mario Sforzini. Schultz Ritha Lodberg match Under ledelse af Ragnhild og Svend Brøchner og Jytte Elle gennemførte Ebeltoft Golf Club lørdag den 19. sept. en. stableford-match. Sponsoren deltog selv i matchen og glædede sig over banens fine tilstand og den veltilrettelagte match. Fine præmier tilfaldt følgende: A-rk. 1. Ove Elle - 2. Bjarne Olsen. B-rk. 1. Niels Holm - 2. Calle Larsson - 3. Peter Rasmussen - 4. Mogens Koch Petersen. C-rk. 1. Henrik Horsholm - 2. Ejnar Riishøj. Schultz

22 Hole in one...! MALERKLATTEN EGSMARK STRAND TLF "-..,... o--.,.,,--... "' - ~.,....,.,.,)<... Den letteste vej til målet går gennem Handelsbanken. ~ HANDELSBANKEN a ltid med i billedet HASNÆS TRYK ApS Strandgårdshøj 10 A 8400 Ebeltoft Tlf CAFE SKUDEN RESTAURANT /BAR SKUDEHAVNEN EBELTOFT. Tlf

23 Klubmestre 87 Damemester: Charlotte Mølgård. Herrer: Marco Sforzini Old girls: Ragnhild Brøchner Petersen. Old boys: Ove Elle Juniorer: Michael Nielsen Over 2 week-ends har Ebeltoft Golf Clubs medlemmer kæmpet om den ære at blive de første blandt ligemænd (m / k). Gennem forskellige spilleformer: hulspil, slagspil, stableford har et stort antal medlemmer kæmpet bravt trods u gunstigt vejr, og under kyndig ledelse af Jan Mølgård og Kr. Nygaard Rasmussen, bistået af Jørn Christensen, blev alle spilledage afviklet planmæssigt. Hertil bidrog i høj grad, at Busse Radio, Ebeltoft, havde stillet walkie-talkies til rådighed for lederne. De endelige resultater blev: Klubmester Damer: Charlotte Mølgård, runner up: Rie Nymark. Klubmester Herrer: Marco Sforzini, runner up: John Wadsholt. Klubmester Old-girls: Ragnhild Brøchner Petersen. Klubmester Old-boys: Ove Elle runner up: Svend Simonsen. Klubmester Juniorer: Michael Nielsen, runner up: Henrik Mølgård. Stablefordmatch på golfbanen. Søndag den 13. sept. blev der afholdt en match, hvor alle spillerne kunne deltage. Der var mødt mange op, som havde en god dag i fint vejr og med Jan Mølgård/ Kr. Nygaard Rasmussen som ledere. Klubben var sponsor, og de dejlige præmier gik til følgende: A-rk. 1. David Mikkelsen - 2. Palle Rasmussen. B-rk. 1. Børge Venge - 2. Poul By ri el. C-rk. 1. Lars Mach - 2. Birgitte Koch Petersen Schultz

24 ~f\øn s~;:,l( ' Jembanegade 19 Ebeltoft Aben alle ugens dage' Deres NIELS PRIMDAHL ERICH WEITLING A.P.S. ARKITEKTER M.A.A. Zeiss selvføjgelig ÅBOULEVARDEN 66, 8000 ÅRHUS C TLF f NØRREBAKKE 15, 8400 EBELTOFT TLF v/ Mogens Rasmussen Vi sætter kvalitet på discount og gi'r dig en stribe mærkevarer til lave priser... Så nu kan du spare endnu flere penge på dine dagligvareindkøb i Kvickly. stort udvalg - lave priser -HVERdag

25 Festligt Flagspil Vinstokkens match Det festlige flagspil på Ebeltoft Golfbane lørdag den 29. august 1987 blev et skønt syn i dejligt vejr, med alle de små flag, der efterhånden blev placeret rundt på banen. Matchen havde samlet 71 spillere, og var sponseret af Vinstokken v. Margit og Åge Bisgaard, Rådhuskiosken, Ebeltoft og veltilrettelagt af matchlederne Lisbeth og Per Kjærholm. Spillerne får før start udleveret et dannebrogsflag, hvorpå man skriver sit navn, og når man har opbrugt sine slag iflg. sit handicap - placeres flaget hvor boldens leje er, efter sidste slag. Svend Brøchner nåede hul17 Der deltog også i den meget populære matchform 14 gæstespillere fra Horsens Golfklub og to fra Sønderjylland, det gav et ekstra islæt over matchen - ingen af gæsterne var dog blandt de præmierede. Vinderne blev A-rk. 1. Mie Bugtrup - 2. David Mikkelsen - 3. Lars N. Rasmussen - 4. John Wadsholt. B-rk. 1. Niels Holm - 2. Erik Hogrefe - 3. Knud L. Pedersen - 4. Erik Nielsen - 5. Lotte Nielsen. C-rk. 1. Annelise Rasmussen - 2. Hans Hansen - 3. Per Grundtvig. V enge

26 EBELTOFT STRAND Hotel og Kursuscenter Ndr. Strandvej Ebeltoft

27 Onsdagsgolf Læserbreve Senior-aktiviteten i Ebeltoft Golf Club er efterhånden omfattende. Hver onsdag - omtrent året igennem - spiller omkring 20 senior-spillere efter lyst og evne fællesmatch. Torsdag den 17. sept. deltog man med ligestillede fra Randers Golfklub i en 9-hullers match på Randers Golfbane. Det var en fornøjelig dag skønt man ikke kunne besejre Randers på hjemmebane. Bedst fra Ebeltoft var Jytte og Ove Elle, som fik præmie, mens Per Grundtvig og Poul Christens fik»hædrende omtale«. Schultz Som nyt medlem vil jeg gerne spørge, om piger med job ikke må deltage i tirsdagsmatcherne? Eller er de forbeholdt de få der har mulighed for at deltage tirsdag formiddag? Andre klubber gør anderledes! Det er faktisk ikke så vanskeligt, det kræver blot lidt god vilje. l Grenå har man et system med et»ur«, hvor man ud for sit navn kan se hvem man skal spille med den pågældende tirsdag.»uret«er så dan indrettet at man på en sæson kommer til at spille med næsten alle de andre piger i klubben. Så har man i forvejen fået en liste af match udvalget, hvor alles telefonnumre står på, og så ringer man og aftaler, hvornår der spilles. Og der kan spilles fra først på morgenen til man ikke kan se mere. Der spilles dog kun 9 huller, skal siges, på grund af at mange først spiller efter kl Når sæsonen er slut, holdes der en sammenkomst, hvor man spiser sammen og samtidig er der præmieuddeling. Andre klubber har sikkert andre systemer. Men Grenå er jo også en ny klub, som gerne ønsker flere medlemmer, og så gør man noget for at alle kan deltage. Og evt. også lade gå med 9 huller for disse matcher. Hvad siger mændene? Her må der da også være nogle, som ikke kan deltage om torsdagen. Eller? Men måske er det kun mig, der ikke kan deltage i tirsdagsmatcherne? Og jeg kan nævne 3 klare fordele: 1. Alle har en mulighed for at deltage. 2. Begyndere får en chance for at spille mod de mere rutinerede. 3. Man kommer til at kende de andre spillere Hvad mener l andre? Venlig hilsen Bodil Geissler REDAKTIONEN ER ALTID ABEN FOR LÆSERNES M ENING-----SKRIV KORT...! Et godt sted at starte T: DEN DANSKE BANK

28 Fremragende, central beliggenhed med storslået udsigt over Ebeltoft vig m til golfbanen. Hotellet er totalt nyrenoveret og udbygget med 200 superkomfortable sengepladser, med bl. a. hårtørrer, buksepresser, video og farve-tv. Speciel fritids-afdeling med div. motionsredskaber, sauna, solarium, billard og stor panorama swimmingpool. Professionel kursuscenter- Bar l natclub og selskabslokaler. HOTEL HVIDE HUS danner den perfekte ramme om Deres fest. Ønsker De at holde festen hjemme, bringer vi gerne maden ud til Dem. Køkkenchefen sørger for det gastronomiske og restauranten tilbyder et omfattende vin-repertoire. På gensyn 1)(( Geir Hotels

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498 BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen....... 0634 1498 Sekretær Jørn Christensen... 06342641 Kasserer Jan Mølgaard..... 06342958 Erik Nielsen....... 06351300 Ove Elle.......... 06343355 Bjarne Olsen......

Læs mere

GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498. Træning- og begynderudvalg

GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498. Træning- og begynderudvalg GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB c l BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen....... 06341498 Sekretær Jørn Christensen... 06342641 Kasserer Jan Mølgaard..... 06342958 Erik Nielsen....... 06351300 Ove

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300 Kasserer Jan Mølgaard 06342958 Ove Elle 06343355 Svend Simonsen 06342264 Birgit Rasmussen

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT 3.årg. 1984 nr.2 Vore blinde huller gav sportsjgurnalisterne besværligheder her viser tegneren FRANTZ FUCHSELsin oplevelse på banen med en venlig hilsen - MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF

Læs mere

?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc:

?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc: ?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc: ElV ~Uq,-9710# e#c?t?f.cøø ~ t(:f cai ~d,fp#i?e P/l Ø~MN.Ctf!.P \ l l\\\' :/tf" ~{/ rpæ' ~n'>.jetf,fr F;f'!SI(/V'ff.. / BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen.......

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

GOLF. l EBELTOFT. 2.årg. 1984 nr.4 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF. l EBELTOFT. 2.årg. 1984 nr.4 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT 2.årg. 1984 nr.4 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSEN : S.A. Brøchner Petersen - formand Kaj Thorhauge - sekretær Poul Andersen - kasserer Poul Byriel Palle

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. 4.årg. 1985/86 Nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. Klubbens nye logo, læs inde i bladet.

GOLF l EBELTOFT. 4.årg. 1985/86 Nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. Klubbens nye logo, læs inde i bladet. GOLF l EBELTOFT 4.årg. 1985/86 Nr. 2 Klubbens nye logo, læs inde i bladet. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSE: Svend Brøchner Petersen (formand) 343328 Kaj Thorhauge (sekretær)

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSEN: S.A. Brøchner Petersen - formand Kaj Thorhauge - sekretær Poul Anderser~ - kasserer Poul Byriel

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne. Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne. GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage.

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage. VELKOMMEN På The Scandinavian får du en golfoplevelse ud over det sædvanlige. Centralt for hovedstad og lufthavn finder du den tyste og naturskønne oase, hvor golfspillere kan møde andre, der også nærer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. 3.Arg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. nr. 3

GOLF l EBELTOFT. 3.Arg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. nr. 3 GOLF l EBELTOFT 3.Arg. 1984 nr. 3 Banerekord! Henrik Nørbæk lykønskes af Runner-up Lars N. Rasmussen efter drømmerunden i finalen. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSE: Formand: Svend Brøchner

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. l. årg. okt. 1982 nr.3 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. l. årg. okt. 1982 nr.3 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT l. årg. okt. 1982 nr.3 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSEN : S.A. Brøchner Petersen - formand Kaj Thorhauge - sekretær Poul Andersen - kasserer Poul Byriel

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Træning- og begynderudvalg. Bjarne Olsen...

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Træning- og begynderudvalg. Bjarne Olsen... BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen...... 06341498 Sekretær Jørn Christensen... 06342641 Kasserer Jan Mølgaard..... 06342958 Erik Nielsen....... 06351300 Ove Elle.......... 06343355 Bjarne Olsen...

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Bjarne Olsen... 86351432. Sekretær Jørn Christensen... 86342641. Kasserer Birgitte Christoffersen.. 86343410

BESTYRELSE: Formand Bjarne Olsen... 86351432. Sekretær Jørn Christensen... 86342641. Kasserer Birgitte Christoffersen.. 86343410 BESTYRELSE: GOLF l EBELlOFT EBELTOFT GOLFCLUB FORSIDE: Golfer med dobbelt held Under Hotel Hvide Hus match lørdag den 1. juli var en af spillerne, Hans Henrik Nyhuus, Ebeltoft, så heldig at lave»hole in

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

DRIVE business- & eventprogram 2015

DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business byder i 2015 bl.a. på: DRIVE business Et eksklusivt netværk af 40-50 positive og engagerede ledere i spændende virksomheder i Danmark Et professionelt

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit

Nyhedsbrev for Hvideklit Nyhedsbrev for Hvideklit Nyt fra bestyrelsen Nr. 9 september 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Klubdag 3 Juniorer og begyndere 4 Nyt fra proen 5 Økonomi 6 Banen nyt fra green-keeper Både Green-fee

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Pressekontakt: Harry Schultz Børge V enge. Sponsorudvalg: Birgit Rasmussen. Green-keeper: Sv. E.

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Pressekontakt: Harry Schultz Børge V enge. Sponsorudvalg: Birgit Rasmussen. Green-keeper: Sv. E. GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: K. N. Rasmussen (formand) 341498 Erik Nielsen (sekretær) 351300 Poul Andersen (kasserer) 341737 Ove Elle 343355 Svend Simonsen 342264 Birgit Rasmussen 342500

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB FORSIDE: Sandmaskine på 1. green fryder greenkeeper Lars Rasmussen. BESTYRELSE: Formand Bjarne Olsen......... 86351432 Sekretær Jørn Christensen...... 86342641 Kasserer

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere