Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse ai Sønderjysk Månedsskrift

3

4 Indholdsfortegnelse tu Sønderjysk Månedsskrift ved Niels H. Kragh-Nielsen Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Aabenraa 1995

5 Udgivet med støtte fra Dansk Kultursamfund af 1910 Sats: Aabenraa Fotosats ApS Tryk: Winds Bogtrykkeri ApS Indbinding: J. P. Møllers Bogbinderi Forfatteren og Historisk Samfund for Sønderjylland ISBN

6 FORORD Denne indholdsfortegnelse omfatter alle artikler og anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift Den bygger på de to tidligere fortegnelser, (1946) og (1977), og på en nyregistrering af årgangene Artikeldelen (nr ) er ordnet systematisk, anmeldelsesdelen (nr ) alfabetisk, begge efter samme princip som i Register til Sønderjyske Årbøger Ved Børge L. Bariøse s Et forfatterregister og et stedregister optager alle navne i artikeldelen. Som personregister tjener afsnittet»enkelte personer og slægter«(nr ), hvor personnavne i de øvrige artikelafsnit er indarbejdet. ARTIKELDEL Inddelingen er i det store og hele overført uændret fra fortegnelserne og Dog er visse afsnit i denne samlede udgave yderligere opdelt. Eksempelvis er oldtiden nu opdelt i stenalder, bronzealder, jernalder, møller og teglværker er udskilt fra industri og søfart fra samfærdsel. I almindelighed er en emneplacering foretrukket frem for en topografisk. Stedregistret sikrer genfinding på lokalitet. Henvisninger til artikler med beslægtede emner findes efter de fleste afsnit. De gør dog ikke krav på fuldstændighed. Den meget specifikke opdeling af folkloreartikler i er videreført, og nye artikler indpasset i denne ramme, som er udvidet med afsnittet»fester og højtider«. Alt artikelstof er medtaget. De korte introduktioner i forbindelse med udstillingskalenderen»det sker på nordslesvigske museer«(fra 1987, nr. 1) skal findes under Museer. Museumsårbogens stof er optaget i Sønderjysk Månedsskrift fra 1975 til De enkelte afsnit er ordnet alfabetisk efter forfatternavn. Der er enkelte undtagelser som det kronologisk ordnede afsnit»svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig«(nr ). Årgangsangivelser (årg. 1) i er erstattet af års talangivelser (1924/25). Oplysning om illustrationer er ikke medtaget. ANMELDELSER Alle signerede anmeldelser er medtaget. Derudover er en del usignerede anmeldelser af især årbøger medtaget. Meget korte bogomtaler på få linier er udeladt. Hvor en anmeldelse fremtræder i artikelform er den medtaget både som artikel og som anmeldelse. Enkelte årbøger som»fra Als og Sundeved«og»Grænseforeningens årbog«er registreret både som serie og som enkeltværker. Anmelderens navn er anført i parentes, redaktørnavne dog i forkortet form. FORFATTERREGISTER Omfatter alle forfattere til artikelstof, hvorimod forfatterne til anmeldte bøger ikke er medtaget. I tilfælde af skiftende navneformer er den hyppigste form anvendt i registret. Enkelte navne er optaget i to former. Navnene på de rejsende i nr er optaget i forfatterregistret. STEDREGISTER Stedregistret omfatter alle stednavne, som er anført i artiklernes titler, bortset fra helt overordnede navne som Slesvig-Holsten, Nordslesvig, Sydslesvig, Danmark. Stednavne, som ikke er lokaliserende, som i:»mellem Kongeå og grænse«, er udeladt. Navne med skiftende former er optaget under nugældende navneform, fx. Ubjerg for Udbjerg. I afsnittet Folkekultur (nr ) er stednavne i de mange småstykker også registreret. 5

7 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER 1924/25 (1. årg.), nr. 2 er forkert pagineret. Den rigtige er anvendt her. 1928/29 (5. årg.), har fejlagtigt 1929/30 trykt på titelbladet. 1937/38 (14. årg.), nr er forkert pagineret. Den rigtige er anvendt her. Årgangene mangler paginering på de sider i nr. 11/12, som er overført fra Museumsårbogen. Problemet er søgt løst således: For artikler i 1981 og 1983 er sidetallet angivet, som om pagineringen var fortsat. For 1982 er sidetallet på grund af overspring i pagineringen angivet som i nr. 3607: (1982,320: ). 6

8 INDHOLDSOVERSIGT Almindelig historie 9 Forhistorie 10 Stenalder 10 Bronzealder 11 Jernalder 11 Vikingetid 12 Middelalder Grænselandsdagbog Grænselandskronik Sagt og skrevet , Nordslesvig Sydslesvig 26 Nationale foreninger og møder Mindretalsforhold. Andre lande. 28 Lokalhistorie. Topografi 29 Sønderjylland i alm. (samt Ribe amt) 29 Nordslesvig 32 Byer og sogne 33 Sydslesvig 43 Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig 43 Byer og sogne 44 Personalhistorie. Biografi 46 Enkelte personer og slægter 48 Kulturhistorie 70 Biblioteker 70 Pressevæsen 70 Kirkehistorie 70 Skolehistorie 72 Mindretalsskoler 74 Seminarier 75 Højskoler 75 Foreninger. Forsamlingshuse. Idræt 75 Bygningskunst 76 Billedkunst 78 Kirkelig kunst 79 Kunsthåndværk 79 Teater 80 Musikhistorie 81 Litteraturhistorie 81 Sproghistorie 82 Person- og stednavne 83 Møntvæsen 84 Nationale symboler 85 Folkekultur 86 Historiske minder 86 Enkelte historiske minder 86 Sagn 87 Enkelte sagn 88 Skattegraversagn 89 Eventyr 89 Folkedigtning 89 Rim og remser 91 Gåder 91 Ordsprog og mundheld 92 Bindebreve og gækkebreve 92 Viser og sange 92 Folkeskik 93 Fester og højtider 95 Enkelte optegnelser 96 Folkemedicin 96 Enkelte råd 97 Folketro 97 Enkelte træk 97 Hensat brand og ulykke 98 Enkelte hensættelser 98 Forvarsler 99 Enkelte varsler 100 Underjordiske, nisser, trolde og kæmper 101 Enkelte historier 101 Hekseri og trolddom 101 Enkelte historier

9 Gengangere og spøgelser 102 Enkelte fortællinger 102 Forskelligt 103 Samfundsforhold. Økonomisk historie 104 Befolkningsforhold 104 Retshistorie 104 Forvaltning 105 Socialvæsen 106 Sundhedsvæsen 107 Pengevæsen. Erhvervsudvikling 107 Landbrug 108 Skovbrug. Havebrug. Jagt og fiskeri 109 Handel 110 Håndværk 110 Industri 111 Møller 112 Teglværker 112 Samfærdsel 112 Søfart 113 Post-, telegraf- og telefonvæsen Brandværn 115 Naturforhold 116 Geologi 116 Stormfloder 116 Botanik 117 Zoologi 117 Arkivvæsen. Museer. Historiske organisationer 121 Arkivvæsen 121 Museer 121 Haderslev Museum 121 Midtsønderjyllands Museum Museet på Sønderborg Slot 122 Tønder Museum og Sønderjyllands Kunstmuseum 122 Aabenraa Museum 123 Bov Museum 123 Frøslevlejrens museer 123 Historiecenter Dybbøl Banke Skærbækegnens Museum 124 Andre museer 124 Historiske institutioner i øvrigt Historisk Samfund for Sønderjylland 125 Sønderjysk Månedsskrift 125 Andre historiske foreninger 126 Bibliografi. Anmeldelser 127 Anmeldelser 127 Forfatterregister 153 Stedregister 167 Skønlitteratur 119 Ældre digte 119 Nyere digte 119 Fortællinger. Skuespil 120

10 ALMINDELIG HISTORIE 1. Bjørn, Claus: Sønderjysk historieforskning 1966 (1966, 91-94). 2. Buch, Jørgen: Historie i folkeskolen (1980,123-26). 3. Buch, Jørgen: Historie i folkeskolen [Undervisningsplan historie 1981] (1981, ). 4. Bøgh Andersen, Niels: Begrebet slesviger er døende (1967, 244 og ). 5. Clausen, Th.: Der Schleswiger (1967, ). 6. Eskildsen, Claus: Gamle iagttagelser om folkeskellet mellem dansk og tysk (1937/38, 33-36). 7- Fanø, Knud: Historisk beredskab (1956, 97-98). 8. Feilberg Jørgensen, Anders: Tanker om»slesvigeren«, det slesvigske (1967, ). 9. Feldbæk, Ole: Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland - et svar (1991, 27, 30). 10. Fink, Troels: Den danske, den tyske og»den sidste«slesviger (1967, 233). 11 Fink, Troels: Afsluttende bemærkninger til diskussionen om den danske, den tyske og»den sidste«slesviger (1967, ). 12. Fink, Troels: Dybbøl Mølle og lærkesangen. Tale på Dybbøl 18. april 1964 (1964,177-82). 13- Fink, Troels: Grundloven og Sønderjylland (1949, 87-90). 14. Fink, Troels: Vort behov for historie (1971, ). 15. Friis, Aage: Historien bag navnet [Uddrag af kronik i Politiken ] (1972,158-60). 16. Gregersen, H. V.: Om baggrunden for Sydslesvigs fortyskning og for hjemmetyskheden i Nordslesvig (1985, Hansen, Ernst Siegfried: Lidt om»det slesvigske«(1967, ). 18- Harck, Ole: Dansk mindretals-akademi i Flensborg? Skal forskningen i de dansk/tyske mindretals historie og kultur øges? (1991, ). 19. Henningsen, Lars N.: Fra fyrstepatriotisme til folkelig danskhed (1993, 9-12). 20. Johannsen, Hans Peter: Schleswigertum (1967, ). 21. Jørgensen, Hans Ronald: Slesvigeren står mellem dansk og tysk (1967, ). 22. Kamphovener, Morten: Hvad er en hjemmetysker? (1969, ). 23. Kamphovener, Morten: Slesvigske traditioner (1967, ). 24. Kronika, J.: Sønderjyde - slesviger (1967, ). 25. Lassen, Aksel: Nationale tilkendegivelser gennem hundrede år [Valgtal i Nordslesvig ] (1971,285-99). 26. Lausten-Thomsen, H.: Det selvklare i historien [Om en afhandling af svenskeren Anders Nygren] (1945, 74-76). 27. Lausten-Thomsen, H.: Tysk og dansk historie (1956,142-44). 28. Lindsø, Erik: Dansk identitet - i anledning af et værk (1992, 90-92). 29. Lindsø, Erik: Den historiske fortælling - i anledning af to bogudgivelser (1990, 89-91, 94). 30. Lindsø, Erik: Et storværk om os selv - Dansk identitetshistorie afsluttet (1993, ). 31. Linnemann, Willy-August: Forsøg på definition af en slesviger (1967, ). 32. Marquardsen, Harro: Valget er ingen nødvendighed (1967, ). 33. Refslund Poulsen, M.: Tanker på Bovlund Bjerg (1958,181-86). 34. Salomon, Kim: Sønderjyske synsvinkler (1981, Med protest af M. Jessen-Klingenberg: 429). 35. Schiitte, Gudmund: 12 sandheder om Sønderjyllands danskhed (1936/37, 17-38). 36. Schiitte, Gudmund: Holstensk»folke- 9

11 velsignelse«i Sydøstslesvig og Østholsten (1939/40, 28-33). 37. Schiitte, Gudmund: National styrkeprøve (1935/36,17-34). 38. Schiitte, Gudmund: Rytmen i forholdet mellem dansk og tysk (1941, ). 39. Schiitte, Gudmund:»Schleswig - urdånisches Land?«(1937/38, 49-60). 40. Schiitte, Gudmund: Slesvig-holsteinismens kurve. Strejflys over en nationalpolitisk stræbens springflod og fald (1941,1-31). 41. Schiitte, Gudmund: Sydslesvig og tyskhedens»kulturelle overlegenhed«(1946, ). 42. Schiitte, Gudmund: Det sydslesvigske folkesinds gyldengrund (1947, 78-81). 43. Schiitte, Gudmund: Ændrede signaler (1938/39,151-55). 44. Stenz, Chr.: Dansk-ty sk historielærerstævne i Sydslesvig (1959,158-59). 45. Stenz, Erik: Videnskabeligt projekt om den dansk-tyske grænse (1969, ). 46. Weitling, Giinter: Mindretalsforskning og mindretalsakademi - en kommentar (1991, ). 47. Worsøe, Hans H.: Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland - en kommentar (1990, ). FORHISTORIE 48. Gregersen, H. V.: Bolderslev i førkristen tid (1951, 49-55). 49. Kjær, Hans: Fredlysning af fortidsminder i Sønderjylland (1932/33, 35-46). 50. Neumann, Hans: Tyskerne og vore fortidsminder under besættelsen (1945,177-81). 51. Neumann, Hans: Udgravning med traktor (1969, ). 52. Norling-Christensen, Hans: Oldtidsminder i Varnæs sogn (1944, 87-90). 53. Råben, ].: Soldyrkelsen og dens indflydelse på oldtidens kunst (1939/40, ). 54. Sønderjyllands arkæologiske arbejdsmark 1962 (1963, 48). Se også 783, 3563, 3667, 3842, 3850, , 3929, 3946, Stenalder 55. Andersen, Steen W.: Oldtidshøje i hobetal (Bagsiden om forsiden). (1990, 273, 304). 56. Andersen, Steen W.: Stenkisten»Myrpold«på Løjtland (Et besøg værd). (1988, 74-75). 57. Andersen, Søren H.: En boplads fra ældre stenalder i Hjarup Mose (1977, ). 58. Andersen, Søren H.: En elgtakøkse fra Fovsåen (1976,145-48). 59. Brummer, Knud: Flintefund (1982, , 312). 60. Ebbesen, Klaus: Stordyssen ved Vedsted (1979, ). 61. Ebbesen, Klaus: Det store offerfund fra Knud (1981, ). 62. Frost, Jens: Oldtidsbåden fra Julsø (1948, 65-66). 63. Hansen, Svend: Jættestuen Tonneshøj (1986, ). 64. Jørgensen, Erik: Lønt. En gammelkendt stenalderlokalitet (1983,333-56). 65. Jørgensen, Erik: Myrpold - set i ny belysning (1989, ). 66. Jørgensen, Erik: Om tvende gravsteder ved Arnitlund (1990, ). 67. Kapel, Holger: En uforstyrret stenalderboplads ved Draved (1959,161-65). 68. Klestrup, F.: Mellemstokke og amboltsten (1975,110-13). 69. Klestrup Hansen, Fr.: Vore meget fjerne forfædre (1973, 75-81). 70. Knudsen, Arnold: Udgravningen af»holger Høj«(1927/28, 86-87). 71. Lauersen, Jens Chr.: Den store langdysse i Varnæs Tyk-Skov (1945, ). 72. Madsen, Torsten: Et yngre stenalders kobbersmykke fra en dysse ved Soed (1978, ). 73. Neumann, Hans: En gravhøj i Gabøl (1947,181-83). 74. Neumann, Hans: Udgravning af en jættestue i Grarup (1941, ). 10

12 75. Råben, J.: Dyssestuer på Als (1939/40, ). 76. Råben, J.: Dyssetidens ældste gravform (1939/40, ). 77. Råben, J.:»Gamle Troldhøj«i Nørreskoven på Als (1947, 60-62). 78. Råben, J.: Oldtidsminder ved Flensborg Fjord (1939/40, 53-56). 79. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker i Rumohrsgård Dyrehave (1946,57-62). 80. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker i Skeide Kobbelskov (1942,1-6). 81. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker på Als restaureres (1944, ). 82. Råben, J.: Restaurering af oldtidsmindesmærker i Nørreskoven på Als (1946,146-50). 83. Rieck, Flemming R.: En halv meter høj [ved Harreby, Hygum s.] (1982, 320: 31-43). 84. Sterum, Niels: Surløkke 3 (1983, 33-40). 85. Storstensgrave på Als (1948, 97). 86. Svensson, Inger Bjørn: Sensationelt flintefund i Høkkelbierg (1972, ). 87. Sørensen, R. P.: Dateringen af Høkkelbjerg-fundet (1976,133-35). 88. Voss, Olfert: Langdysserne i Steneng ved Abterp [Brede s.] (1966, 268). Bronzealder 89. Andersen, Steen W.: Bronzealder i Bov (Bagsiden om forsiden). (1989, 209, 240). 90. Andersen, Steen W.: Hjulgraven ved Hjordkær (1990, ). 91. Andersen, Steen W.: Hærvejen og bebyggelsen i Nordslesvig i den ældre bronzealder (1983, Se også 1984, ). 92. Broholm, H. C.: Kvindegraven fra Skrydstrup (1935/36,105-08). 93. Ethelberg, Per: 4 bopladsgruber med flint og keramik fra yngre bronzealder (1982, 320 :44-68). 94. Fraes Rasmussen, Ulla: Korshøj. En bronzealderhøj ved Frøslev (1977,356-78). 95. Larsen, L. A.: Udgravning af en bronzealderhøj 1856 [Emmerlev] (1964,12-18). 96. Neumann, Hans: Udgravningen ved Trappendal (1975, ). 97. Petersen, Peter: Sakrale sten (1982,41-45). 98. Petersen, Peter: Skålsten i Varnæs og Felsted sogne (1981, ). 99. Sørensen, Frode: Bronzeøkse fra Blåkrog (1958,186) Thrane, Henrik: To mellemeuropæiske bronzeskåle fra Tinglev (1976,149-54) To guldskåle fra Ladegård (1948, 81) Trappendal - høj og hus fra ældre bronzealder. Af Aage Boysen og Steen W. Andersen (1981, ). Jernalder 103. Andersen, Harry: Runeindskriften på guldhornet fra Gallehus. En orienterende oversigt (1937/38,131-38) Andersen, Steen W.: Danerne (Bagsiden om forsiden). (1991, 225, 256) Andersen, Steen W.: Mellem Kongeå og grænse i den sene jernalder (1979, ) Andersen, Steen W.:»Æ vold«ved Øster Løgum - et gammelt fortidsminde i ny belysning (1990, 7-15) Breve om udgravningerne i Nydam Mose. Ved Peter Beck (1974,162-69) Brøndsted, Johs.: Oldtidsbåden fra Als, Nordens ældste fartøj (1925/26,1-10) Bør Nydam Mose udgraves? (1987,53-56) Crumlin-Pedersen, Ole:»Æ Lei«og»Margrethes Bro«(1975, ) Dreyer, Valdemar: Hvor kom de fra? - fokus på jernalderbåden fra Hjortspring (1994, 37-43) Ethelberg, Per: Fra stamme til stat - set i et sønderjysk perspektiv (1991, ) En gammel boplads (1924/25, 61) Gregersen, Johan: Jernalderens Møgeltønder (1932/33,161-80). 11

13 115. Harck, Ole: Arksum på Sild (1975, ) Harck, Ole: Trælbanken ved Kærgård - et voldsted fra oldtiden (1979, ) Hejselbjerg Paulsen, Hans: Sønderjyllands eneste skibssætning (1926/27, 56-58) Iversen, Peter Kr.: Erik Lassens fund af det andet guldhorn 1734 (1950,187-91) Iversen, Peter Kr.: Rejsen til Gliickstadt med det første guldhorn (1989, ) Jakobsen, Jens L.: Kastrup: Offer- eller gravplads? (1975,114-21) Jernalderbebyggelsen mellem Ho Bugt og den dansk/tyske grænse. Af Steen W. Andersen og Flemming R. Rieck (1984, ) Jørgensen, Erik: Tuegravpladsen ved Årupgård (1972, ) Knudsen, Niels: Nydam-båden (1963,173-76) la Cour, Vilh.: Ollemersdiget (1929/ 30, 49-54, 65-71) Lausten-Thomsen, H.: Olmersdiget (1924/25,169-71) Neumann, Hans: Hærulf-stenen (1951, 177) Neumann, Hans: Olmersvold (1964, 277) Nielsen, Niels Åge: Runeindskriften på Torsbjerg dupsko (1985,196-98) Petersen, Peter: Nydam (1984,12-21) Petersen, Peter: Nydam Mose bør udgraves til bunds - før det er for sent (1987, 53-54) Petersen, Peter: Ornamenterede lanseskafter fra Nydam (1985, ) Råben J.: En gemme fra Als (1931/32, ) Råben J.: Skibssætninger [Als] (1948, 75-77) Rafn, Ole: Førromersk jernalders bopladsfund med tragt (1974,143-44) Rieck, Flemming: Hjortspringbåden. Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj (1992, 43-46) Rieck, Flemming R.: Yngre romertids kammergrav i Enderupskov (1980, ) Schiitte, Gudmund: Efterslæt om anglernes nationalitet (1954, 45-46) Slettebo, Jørgen: Alsiske gemmer af glas (1963, ) Svensson, Inger Bjørn: Ejsbølfundet (1958,210-16) Thamdrup, Lizzi: Et 1600 år gammelt glasbæger fra Enderupskov (1980,365-68) Toft, Hans Hansen: Forsvundne oldtidsminder ved Aabenraa Fjord og Genner Strand (1943, 202) Valbjørn, K. V.: Hjortspringbådens Laug (1994, 43-44) Vang Petersen, Peter: Om truslerne mod offerlagene i Nydam Mose (1987, 54-56) Wiell, Stine: En støbeform til guldbarrer (1976,155-56). Om guldhornene se også: 213, 1773, 2467, , 2483, Se også 3849, VIKINGETID 145. Adriansen, Inge: Dronning Thy re og Danevirkesagnet (Bagsiden om forsiden). (1988, 33,64) Andersen, H. Hellmuth: Apropos - Danevirke. Harald Blåtands Danevirke (1990, ) Andersen, H. Hellmuth: Nye Danevirke-undersøgelser (1993, ) Axboe, Morten: Danerkonge og Danevirke (1988, 35-44) Bencard, Mogens: Fundforholdene omkring hjerneskallen med runeindskrift (1973, ) Dannevirkeudgravninger C-14 prøven skal revideres (1973,165-67) Fra Hedebyudgravningerne (1935/36, 171) Gregersen, H. V.: Kong Godfred og de nordfrisiske ringvolde (1985, 74-80, 128) Gregersen, H. V.: Slesvig/Hedebys og 12

14 Danevirkes generobring i et års minde (1983,412-13) Har vi et sønderjysk»trelleborg«? [i Pamhule Skov] (1963,19-20 og 33) Hingst: Dykkerundersøgelser i havnen ved Hedeby (1958, 8-13) Kurstein, Poul: En morgen i Hedeby (1963,1-7) la Cour, Vilh.: Da drenge sad om Hedeby (1972, 33-38) la Cour, Vilh.: Danevirke-dateringen. Afsluttende bemærkninger (1969,314-15) la Cour, Vilh.: Hedebygravningerne i 1930 (1930/31,113-24) la Cour, Vilh.: Kong Gudfreds Danevirke (1969, ) la Cour, Vilh.: Slistorp - Slesvig - Hedeby (1972, Kommentar af Johs. Petersen, 134) a Cour, Vilh.: Vagttårne ved Slien (1971, 41-47) Lauritsen, Aage: Hedeby, Haddeby, Slesvig og Sli (1967, og ) Michelsen, M.: Et pladespænde fra vikingetiden (1932/33, 27) Moltke, Erik: Et makabert runebrev (1973, ) Neumann, Hans: En rejsebeskrivelse fra vikingetiden (1982, ) Nielsen, Niels Åge: Var Ribe runeskal en amulet? (1980, ) Råben, J.: En gravplads fra vikingetiden i Ketting (1931/32,49-53) Råben, J.: Runestenen ved Hovslund (1945,113-15) Svensson, Bjørn: Ansgar og Regner Lodbrog (1975, ) Svensson, Bjørn: Danevirke og Hedeby i 808 (1968, ) Svensson, Bjørn: Danevirkes datering (1969, og ) Svensson, Bjørn: Dobbeltbyen med dobbeltnavnet [Hedeby/Slesvig] (1969,178-83) Svensson, Bjørn: Haddeby (1969, ) Svensson, Bjørn: Kampestensmuren [Danevirke] (1970,176-78) Svensson, Bjørn: En kanalteori [Grav ved Kovirke] (1971, ). - Svar fra Aage Lauritsen (1971, ). - Desuden Johs. Petersen (1971, 443) Svensson, Bjørn: Kovirke (1969, ) Svensson, Bjørn: Nydateringen af Danevirke reviderer Danmarkshistorien (1977,106-13) Svensson, Bjørn: Den store Jellingesten (1974, , ) Telling, Søren: Om gravninger jeg udførte i Danevirke (1963,149-51) Thomsen, Uwe: Slesvig, Hedeby, Adam af Bremen og Aage Lauritsen (1975, 87-88) Tiedemann, Senius: Hærulfstenen kom hjem for 30 år siden (1981, ) Tiedemann, Senius: De nordslesvigske runesten (1967, ) Weitling, Giinter: Poppounderet og Slesvig (1975,449-55) Ødum, H.: Et træk af Danevirkes bygningshistorie (1937/38,183-85). Se også 575, 3578, MIDDELALDER 186. Adriansen, Inge: Ketil Urne. En runesten vender hjem (1987, ) Dresvold fremdrages [Skodborg s.] (1949,165-66) Ellekilde, Hans: Venderslaget på Lyrskov Hede. Et 900-årsminde (1943,172-80) Fenger, J. E.: Det nye kapelfund ved Årup (1959,166-68) Gregersen, H. V.: Middelalderens Årup i Ensted sogn (1959, ) Gregersen, H. V.: Ribe-mødet i 1460 (1960,189-93) Gregersen, H. V.: Den senmiddelalderlige ødelægning i Bov sogn (1977, ) Hejselbjerg Paulsen, Hans: Leerskovslaget (1927/28,113-19) Jensen, H. P.: Nørrevold og Søndervold (1979, ). 13

15 195. Jensen, H. P.: Store bro i Arrild sogn (1975, ) la Cour, Vilh.: Mildeborg (1972,2-5). - Svar af G. Carstens (1972, ) og gensvar af Vilh. la Cour (1972, 400) Lausten-Thomsen, H.: Tule Vognsen. Folkevise, historie og sagn (1925/26, 72-76). Se også nr Madsen, Lennart: Tønder under jorden. Arkæologiske undersøgelser i det middelalderlige Tønders byområde (1993, ) Matthiessen, Hugo: Slesvigs blomstring og fald (1928/29,1-14) Middelalderbrønden ved Gammelgård. Af Hans Chr. Vorting og Lise G. Bertelsen (1980, ) Porskrog Rasmussen, Carsten: Middelalderens krise i Sønderjylland - en kommentar til H. V. Gregersen:»Det skæve Sønderjylland - hvorfor?«med replik af H. V. Gregersen (1990, ) Poulsen, Bjørn: Flensborg i middelalderen - omkring en udstilling (1988, ) Råben, J.: Venderne på Als 1168 (1938/ 39, ) Schmidt, August F.: Lyrskov (1924/ 25,181-84) Schmidt, August F.: Tule Vognsen (1925/26, 95). Se også nr Stiesdal, Hans: Nørrevolde. Undersøgelserne (1979,427-38) Svensson, Bjørn: Tørning (1977, ) Svensson, Poul: Frøslevskrinets fundsted (1980, ). Se også 783,1017,1272, Achelis, Th. O.: To salva guardier fra året 1657 (1927/28,104-06) Christiansen, W.: En militær aktion i Vestslesvig 1689 (1966, ) Christiansen, W.: Nogle krigstildragelser på vesteregnen for 300 år siden. En træfning ved Rudbøl 1644 (1944,164-66) Drescher, H. P.: Jens von Hadersleben (Løwenklau). (1979, ) Eskildsen, Claus: Hvorledes Kirstine Svendsdatter fandt det første guldhorn (1942, 66-68) Fink, Troels: Med hertuginde Augustas briller [Festtale ved åbningen af den danske uge i Husum 9.9.]. (1973, ) Galster, Kjeld: Kongens ryttere på flugt for Wallensteins tropper (1949,34-39) Gregersen, H. V.: Da pesten truede i (1962,137-43) Gregersen, H. V.: Niels Held vads flyveskrift om stormfloden i 1615 (1956, 65-69) Hansen, J.: Salva guardia (1927/28,74-75) Kristensen, H. K.: En landsforræder (1965,173) Pest og krig. Et brudstykke af sognepræst Peder Kier's»0. Løgum sogns historie«(1934/35,189-97) Ræder, M. O.: Kampen om Als 1658 og admiral Peder Bredal (1955,1-6) Svendsen, Nicolai: Søslaget i Listerdyb den 16. maj 1644 (1935/36, ) Thygesen, Frants: Da Torstenssons krigere besøgte Hestoft (1957,183-86) Trediveårskrigens rædsler. Af Lars N. Henningsen og Stig Martin Møller (1978, 45-48). Se også 822, 865, , 2324, Af Anders Sandemands optegnelser Ved H. Lausten-Thomsen (1945, 15, 1946, 19-20, 1947, 31, 1948, 220 og 1951,13-14). Se også nr Andersen, Poul: Bedagede urostiftere [Prinsen af Nørs besøg i Ribe 1844], (1966, ) Andersen, Poul:»Kosakvinteren«i Gråsten (1980, ). 14

16 228. Becker-Christensen, Henrik: Slesvigerne og skandinavismen i tiden før 1850 (1981,120-28) Den forfærdelige misvækst i Ved H. V. Gregersen og Chr. Stenz (1957, ) Gregersen, H. V.: Da prinsen af Noer besøgte de nordvestlige egne af Sønderjylland [ ], (1966, 69-70) Gregersen, H. V.: K. Sicks inspektionsrejse gennem Sønderjylland i 1845 (1965, ) Gregersen, H. V.: Den nationalpolitiske udvikling i grænseegnene i historisk belysning (1966, ) Grove-Stephensen, F. S.: Flensborgskippere i Prisonen (1991, ) Helk, Vello: Nationale toner i stambogsindførslerne fra slutningen af 1700-tallet (1978, ) Henningsen, Lars N.: Hungerårene omkring 1830 (1980, ) Hvidtfeldt, Johan: Fra sprogkampens tid (1938/39, Lauritzen, Jens:»Om mærkelige ting...«året 1828 (1927/28, ) (1928/29, 109) (1929/30, 112) (1931/32, 127) (1932/33,144) (1933/34,138) (1934/35,136) (1935/36, 12) (1936/37, 136) (1937/38,166) (1938/ 39,170) (1939/40,123) (1941,32) (1942,16) (1943,20) (1944,16) (1945,16) (1946,20) (1947, 31) Med det»slesvigske regiment«i Napoleonskrigene. En dansk soldats dagbog fra Af C. Maibøll og Cl. Eskildsen (1930/31,161-76) Michelsen, Anne-Helene: Bag de gamle døre i Aabenraa [Kosakkerne i januar 1814], (1985,16-18) Mikkelsen, Michael: To strenge vintre (1942, 70-71) Nielsen, Hans-Georg: Fiirsens frikorps (1976,1-6. Rettelse: 104) Pedersen, Anders: Aarbog og 1744 (1943,19-20 og 1944,16). Se også nr Svendsen, Nicolai: Da Sønderjylland vågnede. 15. juni Dannevirke 15. juni 1938 (1938/39,10-16). 244.»Den ukendte soldat«(1928/29, 47). Se også 831,1012,1031, ,1408, 3583, Achelis, Th. O.: En dansk grav på den gamle garnisonskirkegård i Stade (1949, 67) Adriansen, Inge: Den tapre landsoldat (Bagsiden om forsiden). (1993,305, 336) Andersen, A.: Den gamle soldatergrav på Bjerning kirkegård (1937/38,1-3) Baggesen, August: En anbefaling [med en skildring af kampen ved Øvre S tolk]. (1977,144-45) Christensen, Olav: Optegnelser fra treårskrigen [af Christine Marie Hansen]. (1977, ) Christiansen, W.: Landstormens første optræden 1849 (1959,13) Fangel, Henrik: Revolutionen der udeblev [Haderslev 1848]. (1971,414-29) For hundrede år siden. Dagbogsblade fra treårskrigens tid. Ved Peter Kr. Iversen (1948, 92, , , og samt 1949, 69-72) En foretagsom skibsdreng. Af A. Rhede-Nielsen og J. Slettebo (1989, ) Frandsen, Ludvig: Brevet fra onkel Ludvig [juli 1850] (1977,140-43) Friis, C. H.: Fra treårskrigens tid (1944, 38-41) Friis, C. H.: Fra treårskrigens tid. En sag om to brune heste. (1944,180-82) Gregersen, H. V.: Da møller J. H. Hartz blev arresteret. En episode fra Bevtoft i 1848 (1958, ) Gregersen, H. V.: Nationalpolitiske tilstande i Lundtoft herred i 1848 (1959, ) Hejselbjerg Paulsen, H.: Et brev fra 15

17 bevægede dage i Sønderjylland [April 1848]. (1946,161-65) Holdt, Jens: Præst og befolkning under oprøret i (1939/40,75-79) Hornemann, Thorvald: Nogle dagbogsblade fra sommeren Ved H. V. Gregersen (1977,101-05) Bevtoft under treårskrigen (1943,168-70) Jensen, Jørgen W.: Breve fra den første slesvigske krig [af Peter Leimand], (1968, ) Jørgensen, Jørgen: Vore grave mod syd (1933/34, 65-72) Knudsen, Thomas: Landstormen ved Brøns (1926/27,17-24) Lampe, Jens: Begivenheder i Aabenraa (1957, 71-80) Lausten-Thomsen, H. og Claus Eskildsen: Graven ved Stenten Mølle (1936/ 37,10-11) Lind, Hans: Lommeuret reddede hans liv (1972,137-40) Lund, Karl: Mindestenen i Rinkenæs (1985,19-20) Nicolaisen, P. P.: Erindringer fra vinteren 1850 (1927/28,167) En nordslesvigsk soldat i Brudstykker af en krigsdagbog (1932/33, Nyholm, Asger: En tildragelse fra 1849 (1953,123-26) Råben J.: En dansk grav på den gamle garnisonskirkegård i Stade (1949,174) Råben J.: For 90 år siden april (1938/39, ) Schmidt, Peter P.: For hundrede år siden. Begivenhederne på Als 1848 (1948, ) Stenz, Chr.: Et brev fra 1850 (1985, 327) Svendsen, Nicolai: Fra treårskrigens dage (1926/27,102-05) Thorsteinsson, Hj.: Krigserindringer fra (1987,113-17) Tiedemann, Senius: Soldaterbrev fra Fredericia 1849 (1984, ) Torp, A.: En dansk»ukendt soldat«s grav (1928/29,17-20). Se også 1348, 1362, 1387, 1834, 1837, 1949, 2383, 2665, 2821, 3027, Bjørn, Claus: En forsvarsadresse fra 1861 (1967, ). Bemærkninger hertil af H.V.Gregersen (1967,168-69) Gregersen, H. V.: Fra Kloster-politikens dage (1952, 75-77) Gregersen, H. V.: Nationale og religiøse brydninger i Aabenraa før 1864 (1969, ) Gregersen, H. V.: Et par hjemmetyske røster i anledning af stændervalget i 1860 (1953, 45-47) Gregersen, H. V.: Udrensningen blandt Aabenraas advokater efter treårskrigen (1962,159-63) Henriksen, Svend Harald: Det blandede sprogdistrikt mellem krigene (1952,136-43) Lausten-Thomsen, H.: Grundtvig og Vestslesvig (1926/27, 65-73) Malling, Anders: Mindestenen i Brøns. Et hundredårsminde (1959,1-12) Malling, Anders: Sangene ved mindestensafsløringen i Brøns 1859 (1959, 88-90) Peters, L. C.: Friserne på Sydslesvigs vestkyst og den danske konge (1949, 11-13) Adriansen, Inge: Bombardement af Sønderborg april 1864 (Bagsiden om forsiden). (1992, 73,104) Adriansen, Inge: Freden i Wien oktober 1864 (Bagsiden om forsiden). (1989, 273, 304) Adriansen, Inge: Krigsudbruddet i 1864 (1989, 33, 64) Af sergent Peter Madsens optegnelser (1971, 23-35) Andersen, Poul: En bondesoldats notater (Lorenz Peter Hansen Damm). (1979, 86-91) Bariøse, Børge L.: De stormfulde døgn i 1864 [H. P. Hansen Grunfelds beretning], (1967, 27-30). 16

18 297. Bergholt, Caroline: Kjære Tine! Ved Inger Bjørn Svensson (1964,133-50) Baadh, Arcadia: Minder fra Kosel præstegård. Ved Holger Jacobsen (1964, 79-89) Clausen, R. P.: Feltbreve til hjemmet Ved Jens Holdt (1964, ) Dagbog-optegnelser fra krigsfangenskabet i fæstningen Torgau Ved J. Råben (1942, ) Dybbøl Mølle i flammer [forfalsket billede], (1964, 77) Fra krigen Hans Jensen Diensens optegnelser. Ved Hans Krog (1934/35,121-29) Friis, Frederik Carl Alexander: Februardage i Tønder Dagbogsoptegnelser. Ved Peter Kr. Iversen (1964, ) Gregersen, H. V.: Burkal sogn (1950,154-55) Grenaa, Asmus Jacob: En dreng på krigsstien (1964, 261) Gyldenkærne, Aksel: Da 21. regiment gjorde mytteri (1989, 35-37) Hasle, Leif: Fra feltvagt til sold. Et soldaterbrev fra 1864 [af Wilhelm Dinesen], (1989, ) prøjsisk fangenskab Ved Claus Eskildsen (1937/38,14-15) Ipsen, Lars Jensen: Erindringer fra krigsfangenskabet Genfortalt af sønnen Ernst Ipsen (1964, ) Jepsen, Asta: Et»vennebrev«(1985, 86,144) Jessen, Ingeborg: Da krigen kom til Dybbøl i 1864 (1966, 55-59) Kamphovener, Morten: Ødelagt og erstattet på Sundeved i 1864 (1964, ) Kaufmann, Th.: Et brev fra 1864 [fra Peter Jensen, Ullerup]. (1954, 61-63) Knudsen, Anna: En tjenestepiges beretning fra 1864 (1926/27,170-71) Lampe, Jens: Min kiære søn (1966, 61-64) Lassen, Asmus: Slaget om Als (1964, ) Lorenzen, Andreas: Minder fra 1864 [Fra Oversø og Vanderup sogne]. (1947,176-78) Magle, Hans: Provst Hjorts indberetning 1864 (1938/39,171-90) Muller, Julius: Barndomserindringer fra Sønderborg Slot under krigen Ved J. Råben (1943,194-97) Nielsen, Carl: Breve fra tilbagetoget 1864 [Skrevet af Louis le Maire]. (1974, ) Nielsen, Jørgen Olaf: Dybbøl - set fra venstre (1978, ) Nørgaard, Kjeld: Erobringen af Barsø - et soldaterbrev fra 1864 (1991, ) Oversigt over begivenhederne (1964, 78) Pedersen, Anton: Fra Dannevirke, Fredericia og Dybbøl 1864 (1985,161-66) Pedersen, Niels Chr.: En soldat fra fireogtres. Optegnelser og breve. Ved Olav Christensen (1963, 27-35) Petersen, Erling: En kvindeskæbne i digt og virkelighed (1986, ) Petersen, Peter A.: Oplevelser på Vesterhavsøerne i 1864 (1953, og 69-71) Råben, J.: 80 år efter. Minder fra kampene 1864 (1944, 65-78) Råben, J.: Faldne og døde nordslesvigere ved 21. regiment 1864 (1939/40, ) Råben, J.: Faldne og døde nordslesvigere ved 10. inf. regiment under krigen 1864 (1939/40,190-92) Råben, J.: Graven ved Bøffelkobbel (1944,167-77) Råben, J.: Minder fra Sønderborg 1864 (1950, 78-82) Råben, J.: Soldatergraven i Lambjerg Indtægt ved Hørup (1933/34,129-31) Råben, J.: En soldats optegnelser fra 1864 [Hans Fogt, Hundslev på Als]. (1956, ) (findes også 1953, ) Råben, J.: Veteraner fra 1864 fortæller (1941,191-95). 17

19 336. Ræder, M. O.: Da Dybbøl var faldet (1946,141-46) Rørkær Madsen, Per: Forlader og baglader i 1864 (1982, 320 : ) Svensson, Bjørn: 1864 er stadig aktuel. I anledning af en bog (1987, ) Svensson, Inger Bjørn: Civilbefolkningen i Sønderborg (1964,109-15) VVyff, Chr. Jensen: Dagbogsblade fra de otte sogne. Ved Kristian Vyff (1964, ). Se også: 264, 1348, 1384, 1387, 1473, 1502,1593,1933,2383,2387,2665,2675, 2775, 2791, 2793, 2879, 3741, Adriansen, Inge:»Så langt den danske tunge går «. Om H. P. Hanssens syn på grænsedragningen. (1987, 37-40) Andersen, A.: De hjemløse i Nordslesvig under tysk statsstyre (1993,71-74) Andersen, Dorrit: Da socialismen kom til Sønderborg (1973, ) Andersen, Ole: Festung Sonderburg- Diippel. To spionrapporter (1991, 10-17) Andersen, Poul: Lysttour til Kjøbenhavn [1865]. (1976, ) Bariøse, Børge L.:»I en glad og munter stemning«- rejsedagbog fra 1884 (1990, ) Bariøse, Børge L.: Opinionsundersøgelser 1866 (1968, ) Berg, Cecilie: Forudsigelser om og minder fra Sønderjylland (1970, 12-28) Branderup, Nis: Dansk klubfest i Berlin 1905 (1976, 65-66) Byriel, I. H.: Tysk brug af det danske sprog (1928/29, 41-42) Callesen, Gerd: Socialdemokratisk Nordslesvig-politik omkring århundredskiftet (1969, 33-50) Callesen, Nis: I håbet (1935/36, ) Christensen, Olav: Fra Koller-politikens dage (1957, 80) Christensen, Olav: Haderslev amtsråds hyldestadresse til kong Christian 9. (1960,128-29) Christensen, Olav: Landrådsregimente i Sønderjylland (1957,173-75) Eskildsen, Claus: Breve fra Felsted til pastor Mørk-Hansen. Stemningsbilleder fra tiden efter 1864 (1931/32,115-26) Eskildsen, Claus: Hvorfor redaktør Jessen ikke fik koncession (1932/1933, ) Feddersen, Ester: De overskrevne nordslesvigere (1994, 65-69) Gelsbro - en ørnefjer! Af Søren Mulvad og Hans Mikkelsen (1987, ) Gregersen, H. V.: Fra overgangstiden mellem dansk og preussisk styre. Danskhedstilkendegivelser i Kliplev efter 1864 (1955, 81-85) Gregersen, H. V.: H. P. Hanssen og sindelagsgrænsen. Et brev fra Rasmus Clausen, Smedager, til Peder Skau, Bukshave (1983, ) Grove-Stephensen, F. S.: Edsaflæggelsen i 1867 (1989, 42-46) Holdt, Jens: Genforeningsgenerationens minder og håb (1966, ) Københavnerturen sept (1976, ) Lausten-Thomsen, H: Historier om tyske præsters brug af dansk (1927/28, ) Lubowitz, Frank: Tyskheden i Nordslesvig (1994,132-37) Madsen, Martin: Tyske gendarmer i Hviding sogn (1974,177-80) Marcussen, A. J.: Hans Kriiger til vælgermøde (1935/36, ) Nørr, Erik: Rigsdagsvalget 1898 (1974, ) Prior, W. R.:»Mindets blomst«(1939/ 40, Ravn, L. S.: Kampen om de to danske sprogtimer (1980, 90-94) Sangen om kejser Wilhelms storhedsdrøm (1977,174) Schultz Hansen, Hans: Sindelaget blandt ejendomsbesidderne i Nordslesvig (1984, 41-45). 18

20 374. Skau-Petersen, Marie: De sønderjydske piger i København 1884 (1932/33, Svendsen, Nicolai: Da Holger Drachmann skulle udvises fra Sønderjylland (1926/27,4-6) Svensson, Bjørn: Da Flensborg blev afskrevet (1982, ) Svensson, Bjørn: Da sønderjyderne var retsløse (1981, ) Svensson, Bjørn: Grænseliniens bagmænd (1986,191-93) Svensson, Bjørn: Om grænseforløbet (1978, ) Svensson, Bjørn: Det slesvigske spørgsmål mellem to socialdemokratier [Imødegåelse af Gerd Callesens dissertation], (1970, ). - Imødegåelse hertil af Gerd Callesen (1970, ). - Svar af Bjørn Svensson (1970, ). - Afsluttende indlæg fra begge (1971, 68-69) Svensson, Bjørn: Socialdemokratierne og Sønderjylland [Kritik af Gerd Callesen: Socialdemokratiet og internationalismen], (1974, 10-21). - Svar af Gerd Callesen (1974, ). - Gensvar af Bjørn Svensson (1974,172-76) Svensson, Bjørn: Socialisterne og Flensborg (1969, ) Svensson, Bjørn: Valget 12. februar 1867(1967,66-68) Svensson, Bjørn: Østers bestemte grænsen (1980,100-01) Thomsen, Andr.: Socialdemokraterne, 8 Sønderjylland (1974, ). J86. Tiedemann, M. C.: Minder fra udlæn- 387 fredstiden (1938/39, ). 87" Wit te, Jørgen: De første socialister i Aabenraa (1987, ). Se også "> Adriansen, Inge: Czaren i hønsehuset 38Q ( a 1979 ' 257 "59). Adriansen, Inge: Fra marinestation til kngsinvalideskole (Bagsiden om forsiden). (1989,1, 32) 390. Adriansen, Inge: Mindesmærker fra Første Verdenskrig (Bagsiden om forsiden). (1993, 201, 232) Adriansen, Inge: Torpedostationen i Høruphav (1976, 41-43) Andersen, Peter: Tjener hos en Hauptmand (1982,149-52) Bang, Thøger: Mere om Sicherungsstellung Nord (1975,421-25) Beier, Hans: Den 2. august 1914 (1977, ) Beier, Hans: Da tyskerne hentede far (1977, ) Beier, Hans: Grav nr. 683 B [Kresten Andersen Boesen], (1977,161-63) Beier, Hans: Kristine og Truels Stauning Jensen (1983, ) Beier, Hans: Niels Schmidt (1977, 54-56) Beier, Hans: Og sorgen sidder jo i alle kroge (1982, ) Beier, Hans: Revolutionen i Brøns november 1918 (1978, 23-25) Clausen, Bodil: En soldaterdagbog fra Første Verdenskrig (1990,16-22) Diedrichsen, P.: Krigsinvalideskolen i Sønderborg. Den Sønderjyske Fond og de sønderjyske krigsinvalider fra (1989, 3-10) Eriksen, Jørgen: Sønderjyder i felten (1969, ) Fra krigen og revolutionstiden (1926/ 27,137-40, og Se også nr. 435 og Friis, Jørgen: I krig (1930/31, 73-77) Glaser, Hans J.: Zeppelinere i Tønder. En episode fra den første verdenskrig (1991,211-19) Grove-Stephensen, F. S.: På orlov - et digt fra 1. Verdenskrig (1987, , 31) Hansen, Peter: Minder om straffefanger i den første verdenskrig (1984,170-72, 220) Hanssen, H. P.: Kære Hr. Pastor Johs. Ravn [om mødet på kejserslottet i Berlin 4. aug. 1914], (1985, 216) Haystrup, Helge: Tre krigsdagbøger (1982,1-8). 19

21 411. Henningsen, Peter: Jule-ål til fronten (1984, ) Holstein, Ulrich: Nordslesvigske baneanlæg [især militære anlæg under 1. Verdenskrig], (1979,156-64) Holstein, Ulrich: Sicherungsstellung Nord (1975,40-66, 264) Holstein, Ulrich: Større og mindre baner i Nordslesvig [tilslutning til Sicherungsstellung Nord]. (1979, ) Houborg, J. Chr.: Breve til og fra Nustrup (1978,15-22) Jensen, A. N.: Med svære kanoner i Marneslaget. Et soldaterbrev (1932/ 33, 65-75, 81-91) Jensen, Henning: Veteranen (1971, 372) Jensen, Olivia: Krigen kostede syv brødre livet (1978, ) Jensen, Peter: Jurjeff-Polski og andre russiske krigsfangelejre (1968,323-34) Jensen, Peter: Theodor Voss [i russisk fangelejr], (1968, ) Jepsen, Nicolai: Fra en ung sønderjydes dagbog (1970, 82-89) Jørgensen, H. P.: Fangerne på Flensborg Gymnasium august 1914 [Slagter Sørensens optegnelser], (1946, 72-80) Kofoed, Hans: Luftangrebet på Tønderbasen (1968, ) Kragh-Nielsen, Niels H.: Omkring Våbenstilstanden den 11. november 1918 (1993, ) Lassen, L. R.: Revolution og sorte ærter -1. Verdenskrigs afslutning (1987, ) Lausten-Thomsen, H.: Krigsfangerne ved Rejsby (1928/29, 91-92) Lausten-Thomsen, H.: Den sønderjyske kirkegård i Frankrig (1929/30,33-34 og 1933/34, ) Lebech Sørensen, Anna Marie: Lebeck - Lebæk -Lebech (1986, ) Lind, Hans: Armeringskompagni på vestfronten flytter (1984, ) Lind, Hans: Soldatergraven ved Moulin i Frankrig (1977, ) Lorenzen, Fr.: Et forsinket feltpostbrev (1971, ) Løfholm, Carl: Bornholm august 1914 (1976, ) Løvschall, Finn: Et ubådsbrev fra 1917 (1990, 71-75) Nicolaisen, Niels: På flugt fra Frankrig [1917]. (1953,113-20) Nielsen, Jørgen: Fra krigen og revolutionstiden (1928/29,171-73). Se også nr. 404 og Overgaard, Christian: Fanget ved Marne [Søren Cornelius Petersens oplevelser], (1970, ) Petersen, Paula: Tyv i sit eget hus (1964, ) Poulsen, Ingeborg: En arrestation i august 1914 (1984, ) Rasmussen, Vagn: Tre sønner og en svigersøn - 1. Verdenskrigs faldne (1987, ) Ravn, L. S.: Et møde med en fransk officer (1974, 33-37) Rossen, R. P.: Fra krigen og revolutionstiden (1927/28,177-80) Svensson, Inger Bjørn: Civilfangerne 1914 (1964, ) Svensson, Karsten Bjørn: I engelsk krigsfangenskab [Hans Krogh fortæller], (1966, ) Tyske betonstillinger i Jylland Af Per Ole Schovsbo og Hans Ole Matthiesen (1992, ). Se også 1064, 1066, 1134, 1388, 1970, februar-udstilling i Felsted skole (1970, 52-53) Den 11. juli 1920 på Dybbøl (1980,177, 204) Adriansen, Inge:»De, der blev tilbage«- efter afstemningen i Flensborg den 14. marts 1920 (Bagsiden om forsiden). (1990, 65, 96) Adriansen, Inge: Søndret folk er vokset sammen (Bagsiden om forsiden). (1990, 209, 240). 20

22 449. Bariøse, Børge L.: Da»Landsoldaten«kom til Sønderborg i 1920 (1960, ) Beier, Hans: Afstemningsdagen i Brøns (1983,44) Beyer, Niels: Minder fra sommeren 1920 (1962, 36-40) Brummer, Knud: En gave, der var en opgave [om ]. (1984, 51) Buchholtz, Johs.: Mulden, hvoraf et digt spirede. (På Tondern station). (1939/40, 40-42) Caspersen,Jes: Illegitime afstemningsgæster i Skodborg (1970, 39-41) Christensen, Ernst: Som jeg husker Aabenraamødet 17. november 1918 (1960, 22-27) Christensen, L. P.: Den 14. marts - trods alt en dag med gode virkninger (1960, 54-56) Da de tyske partiforeninger blev overdraget til det danske socialdemokrati 1920 [Fotografi], (1970, 217) Davidsen, H. C.: Kontrolkommissionen 1 Tønder (1960, 28-30) Efterlysning - en komplet billedtekst ønskes [Sønderjyske kvinders rejse til København maj 1920]. (1970, ) Fangel, Henrik:»La Marseillaise«i Aissund i august 1919 (Historien bag billedet). (1989, ). 461.de Fine Licht, Christian: Krieger-udvalget (1981, ) Fink, Troels: 14. marts 1980 (1980, 95-99) Fink, Troels: Det radikale Venstre i Sønderjylland [især ] (1981, ). 464.Frees Christiansen, A.: 10. juli 1920 i 4 TaPs (1988, ). 65- Gammelgaard, A.: Seks tusind unge 4 ers liv - var dine løsepenge! (1970, 466. Glimt fra»tiende februar«(1960, 51-52) Gregersen, H. V.: Flensborg og Tønder - 0g selvbestemmelsesretten! (1971, 446). - Svar af Bjørn Svensson (1971, ) Hansen, Johanne Henriette: En beretning fra afstemningstiden i Ved Olav Christensen (1962,25-28) Hansen, Martin N.: Kantate ved mindefesten for mødet på Folkehjem 17. november 1918 (1968, ) Holger Jacobsen fortæller om Ved Inger Bjørn Svensson (1970, 33-38) Huhle, Robert: 1. maj i Sønderborg (1992,165-68) Jensen, A. N.: Minder fra min gerning som politimand omkring genforeningen i 1920 (1956,161-73) Jensen, J. H.: En historisk suppeterrin [stemmeurne]. (1977, 33) Jensen, J. N.: Fra afstemningstiden i 2. zone 1920 (1960, 57-60) Jensen, Niels: Afstemningen i Skærbæk den 10. februar 1920 (1970, ) Kaufmann, Th.: Varnæs sogn [o. 1920]. (1960, 30-33) Kristensen, Jens: Endelig - endelig - endelig! [0. Løgum 1920] (1970, ) la Cour, Vilh.: Til afstemningsmøde i Rabsted (1960, 35-37) Lannung, Hermod: Afstemning i Flensborg 14. marts 1920 (1979,57-60) Lebeck, Anders: November 1918 (1968, ) Lind, Aage: To genforeningsrejser til Tønder (1970,185-98) Lindhardt, P. G.: Nærbillede fra 10. juli 1920 i Christiansfeld (1978,1-8) Lorenzen, Hans: Hjem til afstemning (1960, 50-51) Meyer, Johan: Fra et sogn, der deltes [Hanved]. (1960, 39-40) Møller, P. J.: Fagforeningerne i Sønderjylland [især ], (1984, ) Olesen, Peter: Tale ved afstemningsfesten i Haderslev 1961 (1961, 54-60) Petersen-Høkkelbjerg, N.: Arbejderog bonderådene. En af den tyske novemberrevolutions foreteelser (1961, ). 21

23 488. Poulsen, Ingeborg: 10. februar 1920 i Vester-Sottrup (1977, 60-61) Poulsen, Ingeborg: 10. februar 1920 og 1980 (1981, 33-34) Rasmussen, Henrik: Berlin-Egernsund (1960,47-49) Ravn, L. S.: På vej hjem til Danmark (1965,168) Rode, Ove: Den 10. februar 1920 (1929/ 30,119-21) Schildt, Marius Chr.: Fra mødet på Folkehjem 17. november (1968, ) Schmidt, Hans: Afstemning i Østerlindet (1960, 43-44) Svendsen, Nicolai: De danske soldaters indtog i Haderslev 5. maj 1920 (1960, ) Svendsen, Nicolai: Et situationsbillede fra Haderslev i vinteren 1920 (1960, 33-35) Svensson, A.: Omkring den 10. februar 1920 (1960, 41-43) Svensson, Bjørn: De fatale afstemningsregler (1982,13-19) Svensson, Bjørn: Grænsestriden (1978, ) Svensson, Bjørn: H. P. Hanssen i 1919 (1979,17-28) Svensson, Kati: 14. marts i Flensborg (1970, 70) Thomsen, A.: Fra et landsbysamfund på højderyggen (1960,45-47) Thorsen, Svend: Et berømt opråbs tilblivelse (1949, 2-4). 504.Vollertsen, Nils: Kapp-kuppet i Slesvig (1979, ). Se også 376, 378, 384, Buch, Jørgen: Det danske mindretal i Sydslesvig i anledning af en bog. Med svar af Johan Peter Noack (1990,155-61) Weitling, Giinter: Hjemmetyskheden siden 1920 (1994,138-45) Westh, Claudi: Sønderjyllands Radikale Venstre (1971, 48-54) Andersen, Christine og Claus Eskildsen: De tyske stemmer ved folketingsvalget 3. april 1939 (1938/39, ) Becker-Christensen, Henrik: Kongeåen eller Skelbækken. Det tyske mindretal og grænserevisionskravet i 1920-erne (1990, ) Christiansen, W. L.: En afskedigelse på grund af politisk upålidelighed (1983, ) De dansk-tyske mindretalsdrøftelser (1924/25, 80) Eskildsen, Claus: Konjunktur i Nordslesvig 1920? (1947,101-22) Eskildsen, Claus: Den nationale stilling 1939 (1938/39, ) Eskildsen, Claus: De sorte sogne (1938/39, ) Eskildsen, Claus: Den tyske stemmeprocent i de enkelte sogne ved folketingsvalgene 1932 og 1935 (1935/36, ) Fangel, Henrik: Apropos - Krystalnatten (1989, 24-26) Hanssen, Bjørn: Da»Peberkornet«talte i Egernførde (1958, 74-78) Harck, Ole: Krystalnatten i Sydslesvig. Pogromen mod jøderne den november 1938 (1988, ) Huhle, Robert: Arbejderne i 1933 (1958, ) Jensen. H. P.: Jordpolitik i Nordslesvig (1980, ) Jensen, N.: Folketingsvalget i det sydlige Nordslesvig (1932/33, 92-93) Jensen, N.: Valg i det sydlige Nordslesvig 1920 til 1929 (1931/32, og ) Jespersen, Sigfred: Flygtningehjælpere og modstandskamp (1974, og 1975, 21-26) Jessen, Tage: Sydslesvig i foråret 1933 (1958, ) Kamphovener, Morten: Den anden afgørelse. Folketingsvalget i april 1939 (1964, 53-60) Kamphovener, Morten: Vi bør tage 22

24 konsekvensen - stillingen ved vor sydgrænse (1935/36,121-44) Lausten-Thomsen, H.: Efter valget 3. april 1939 (1938/39, ) Lebeck, Anders: Den nationale stilling i vort sydlige grænseområde 1924/25 (1974, ) Lorenzen, Emil: En bogs skæbne (1974, ) Mosbech, J. L.: Da grænsen var ny (1958,149-54) Petersen, Jakob: En kort oversigt over folketingsvalgene fra (Særtryk af»sprogforeningens årsberetning«1939). Tillæg til 1938/ Skovmand, Roar: Grænselandet i 1930'ernes programlægning (1976, Svensson, Bjørn: Hjemmetysk histo-. "epynteri (1976, ) Svensson, Bjørn: I hagekorsets skygge (1982, 65-69) Svensson, Bjørn: Nazismen og Sønderjylland (1982,123-27). ros' To dokumenter (1924/25, 60-61). Tågil, Sven: Tyskland och det tyska mindretalet i Nordslesvig under mel- [-_ iankrigstiden (1969, ). Wo. Vanggaard, I. S.: Den sønderjyske Fond (1937/38,139-50). Se også april 1940 på Sønderbro i Haderslev (1965, 73-74) 40-Adriansen, Inge: Mindesmærket for modstandsbevægelsens faldne (1993, ) Andersen, Steen W.: De hvide busser (Bagsiden om forsiden). (1988, 129, 160). 42. Becker-Christensen, Henrik: Frøslevlejren - Faarhuslejren. I anledning af fo bøger (1988, ). ruhn > H. H.: Den 9. april i Rendsborg,,.»985,111-15). P * Bruh"' H. H.: Da friheden kom til Tønnmg (1966,14-18) Eskildsen, Claus: Arresteret som gidsel [ ], (1945, 96-98) Eskildsen, Claus: Folketingsvalget den 23. marts 1943 (1943, 69-74) Eskildsen, Claus: Nationalsocialismen i Nordslesvig (1943, 84-85) Fangel, Henrik: Kampene i Haderslev den 9. april 1940 (Bagsiden om forsiden). (1990, 97,144) Fangel, Henrik: Litteratur om den 9. april 1940 (1990,142-43) Hansen, Asta: Kvindeliv i besættelsesårene (1988, ) Hansen, Gynther:»Det var vore venner«. Besættelsesårene oplevet af en hjemmetysk dreng (1990,131-38) Hansen, Kresten: En brik i det store spil (1981, ) Hauritz, Ole: Med tyskerne i hælene - den 9. april 1940 genoplevet af en soldat, der var med (1990,126-30) Henriksen, H. C.: I et grænsesogn april 1940 (1947, 21-23) Hintz, P. F. L. B.: Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgaard i dagene omkring den 9. april 1940 (1990,112-24) Holdt, J.: Brede kirkes beskydning den 9. april 1940 (1945,148-51) Kamphovener, Morten: Hjem fra koncentrationsslejren (1945,108-12) Kiil, N. O.: Sønderjyde på de store have (1993,181-91, , ) Korse, Poul: Kildemateriale på af- og omveje (1981,279-81) Kortskitse-Kampene den 9. april 1940 (1990,125) Krog, Hans: Indtryk og oplevelser omkring den 9. april 1940 i Christiansfeld (1950, 64-68) Meyer, Henry: Fra min fangetid i tyske fængsler og koncentrationslejre (1945,106-08) Meyer, Johs.:»Man skal i de kommende år vide, hvad der var muligt under nazisterne i 1944«. Ladelund-præstens optegnelser i kirkebogen fra krigsårene 1944 og 1945 (1947,1-10) Møller, A. P.: Frøslev (1945,102-06). 23

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Slesvigske Vognsamling

Slesvigske Vognsamling Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev juni 2012 Indhold Generalforsamling Koncert med Sdj. Symf. Ork. Kanonaflevering og åbent hus den 2. juni Æltemøllen Knivtræf Bidsel overtagelse Kommende arrangementer

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri sommer09 eksamen og vinter09 eksamen Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Min far, Frederik Andersen, er født i Lysabild på Sydals. Han har ofte omtalt sine to brødre, som faldt i den 1. verdenskrig 1914-1918. De var dansksindede

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere