Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse ai Sønderjysk Månedsskrift

3

4 Indholdsfortegnelse tu Sønderjysk Månedsskrift ved Niels H. Kragh-Nielsen Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Aabenraa 1995

5 Udgivet med støtte fra Dansk Kultursamfund af 1910 Sats: Aabenraa Fotosats ApS Tryk: Winds Bogtrykkeri ApS Indbinding: J. P. Møllers Bogbinderi Forfatteren og Historisk Samfund for Sønderjylland ISBN

6 FORORD Denne indholdsfortegnelse omfatter alle artikler og anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift Den bygger på de to tidligere fortegnelser, (1946) og (1977), og på en nyregistrering af årgangene Artikeldelen (nr ) er ordnet systematisk, anmeldelsesdelen (nr ) alfabetisk, begge efter samme princip som i Register til Sønderjyske Årbøger Ved Børge L. Bariøse s Et forfatterregister og et stedregister optager alle navne i artikeldelen. Som personregister tjener afsnittet»enkelte personer og slægter«(nr ), hvor personnavne i de øvrige artikelafsnit er indarbejdet. ARTIKELDEL Inddelingen er i det store og hele overført uændret fra fortegnelserne og Dog er visse afsnit i denne samlede udgave yderligere opdelt. Eksempelvis er oldtiden nu opdelt i stenalder, bronzealder, jernalder, møller og teglværker er udskilt fra industri og søfart fra samfærdsel. I almindelighed er en emneplacering foretrukket frem for en topografisk. Stedregistret sikrer genfinding på lokalitet. Henvisninger til artikler med beslægtede emner findes efter de fleste afsnit. De gør dog ikke krav på fuldstændighed. Den meget specifikke opdeling af folkloreartikler i er videreført, og nye artikler indpasset i denne ramme, som er udvidet med afsnittet»fester og højtider«. Alt artikelstof er medtaget. De korte introduktioner i forbindelse med udstillingskalenderen»det sker på nordslesvigske museer«(fra 1987, nr. 1) skal findes under Museer. Museumsårbogens stof er optaget i Sønderjysk Månedsskrift fra 1975 til De enkelte afsnit er ordnet alfabetisk efter forfatternavn. Der er enkelte undtagelser som det kronologisk ordnede afsnit»svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig«(nr ). Årgangsangivelser (årg. 1) i er erstattet af års talangivelser (1924/25). Oplysning om illustrationer er ikke medtaget. ANMELDELSER Alle signerede anmeldelser er medtaget. Derudover er en del usignerede anmeldelser af især årbøger medtaget. Meget korte bogomtaler på få linier er udeladt. Hvor en anmeldelse fremtræder i artikelform er den medtaget både som artikel og som anmeldelse. Enkelte årbøger som»fra Als og Sundeved«og»Grænseforeningens årbog«er registreret både som serie og som enkeltværker. Anmelderens navn er anført i parentes, redaktørnavne dog i forkortet form. FORFATTERREGISTER Omfatter alle forfattere til artikelstof, hvorimod forfatterne til anmeldte bøger ikke er medtaget. I tilfælde af skiftende navneformer er den hyppigste form anvendt i registret. Enkelte navne er optaget i to former. Navnene på de rejsende i nr er optaget i forfatterregistret. STEDREGISTER Stedregistret omfatter alle stednavne, som er anført i artiklernes titler, bortset fra helt overordnede navne som Slesvig-Holsten, Nordslesvig, Sydslesvig, Danmark. Stednavne, som ikke er lokaliserende, som i:»mellem Kongeå og grænse«, er udeladt. Navne med skiftende former er optaget under nugældende navneform, fx. Ubjerg for Udbjerg. I afsnittet Folkekultur (nr ) er stednavne i de mange småstykker også registreret. 5

7 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER 1924/25 (1. årg.), nr. 2 er forkert pagineret. Den rigtige er anvendt her. 1928/29 (5. årg.), har fejlagtigt 1929/30 trykt på titelbladet. 1937/38 (14. årg.), nr er forkert pagineret. Den rigtige er anvendt her. Årgangene mangler paginering på de sider i nr. 11/12, som er overført fra Museumsårbogen. Problemet er søgt løst således: For artikler i 1981 og 1983 er sidetallet angivet, som om pagineringen var fortsat. For 1982 er sidetallet på grund af overspring i pagineringen angivet som i nr. 3607: (1982,320: ). 6

8 INDHOLDSOVERSIGT Almindelig historie 9 Forhistorie 10 Stenalder 10 Bronzealder 11 Jernalder 11 Vikingetid 12 Middelalder Grænselandsdagbog Grænselandskronik Sagt og skrevet , Nordslesvig Sydslesvig 26 Nationale foreninger og møder Mindretalsforhold. Andre lande. 28 Lokalhistorie. Topografi 29 Sønderjylland i alm. (samt Ribe amt) 29 Nordslesvig 32 Byer og sogne 33 Sydslesvig 43 Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig 43 Byer og sogne 44 Personalhistorie. Biografi 46 Enkelte personer og slægter 48 Kulturhistorie 70 Biblioteker 70 Pressevæsen 70 Kirkehistorie 70 Skolehistorie 72 Mindretalsskoler 74 Seminarier 75 Højskoler 75 Foreninger. Forsamlingshuse. Idræt 75 Bygningskunst 76 Billedkunst 78 Kirkelig kunst 79 Kunsthåndværk 79 Teater 80 Musikhistorie 81 Litteraturhistorie 81 Sproghistorie 82 Person- og stednavne 83 Møntvæsen 84 Nationale symboler 85 Folkekultur 86 Historiske minder 86 Enkelte historiske minder 86 Sagn 87 Enkelte sagn 88 Skattegraversagn 89 Eventyr 89 Folkedigtning 89 Rim og remser 91 Gåder 91 Ordsprog og mundheld 92 Bindebreve og gækkebreve 92 Viser og sange 92 Folkeskik 93 Fester og højtider 95 Enkelte optegnelser 96 Folkemedicin 96 Enkelte råd 97 Folketro 97 Enkelte træk 97 Hensat brand og ulykke 98 Enkelte hensættelser 98 Forvarsler 99 Enkelte varsler 100 Underjordiske, nisser, trolde og kæmper 101 Enkelte historier 101 Hekseri og trolddom 101 Enkelte historier

9 Gengangere og spøgelser 102 Enkelte fortællinger 102 Forskelligt 103 Samfundsforhold. Økonomisk historie 104 Befolkningsforhold 104 Retshistorie 104 Forvaltning 105 Socialvæsen 106 Sundhedsvæsen 107 Pengevæsen. Erhvervsudvikling 107 Landbrug 108 Skovbrug. Havebrug. Jagt og fiskeri 109 Handel 110 Håndværk 110 Industri 111 Møller 112 Teglværker 112 Samfærdsel 112 Søfart 113 Post-, telegraf- og telefonvæsen Brandværn 115 Naturforhold 116 Geologi 116 Stormfloder 116 Botanik 117 Zoologi 117 Arkivvæsen. Museer. Historiske organisationer 121 Arkivvæsen 121 Museer 121 Haderslev Museum 121 Midtsønderjyllands Museum Museet på Sønderborg Slot 122 Tønder Museum og Sønderjyllands Kunstmuseum 122 Aabenraa Museum 123 Bov Museum 123 Frøslevlejrens museer 123 Historiecenter Dybbøl Banke Skærbækegnens Museum 124 Andre museer 124 Historiske institutioner i øvrigt Historisk Samfund for Sønderjylland 125 Sønderjysk Månedsskrift 125 Andre historiske foreninger 126 Bibliografi. Anmeldelser 127 Anmeldelser 127 Forfatterregister 153 Stedregister 167 Skønlitteratur 119 Ældre digte 119 Nyere digte 119 Fortællinger. Skuespil 120

10 ALMINDELIG HISTORIE 1. Bjørn, Claus: Sønderjysk historieforskning 1966 (1966, 91-94). 2. Buch, Jørgen: Historie i folkeskolen (1980,123-26). 3. Buch, Jørgen: Historie i folkeskolen [Undervisningsplan historie 1981] (1981, ). 4. Bøgh Andersen, Niels: Begrebet slesviger er døende (1967, 244 og ). 5. Clausen, Th.: Der Schleswiger (1967, ). 6. Eskildsen, Claus: Gamle iagttagelser om folkeskellet mellem dansk og tysk (1937/38, 33-36). 7- Fanø, Knud: Historisk beredskab (1956, 97-98). 8. Feilberg Jørgensen, Anders: Tanker om»slesvigeren«, det slesvigske (1967, ). 9. Feldbæk, Ole: Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland - et svar (1991, 27, 30). 10. Fink, Troels: Den danske, den tyske og»den sidste«slesviger (1967, 233). 11 Fink, Troels: Afsluttende bemærkninger til diskussionen om den danske, den tyske og»den sidste«slesviger (1967, ). 12. Fink, Troels: Dybbøl Mølle og lærkesangen. Tale på Dybbøl 18. april 1964 (1964,177-82). 13- Fink, Troels: Grundloven og Sønderjylland (1949, 87-90). 14. Fink, Troels: Vort behov for historie (1971, ). 15. Friis, Aage: Historien bag navnet [Uddrag af kronik i Politiken ] (1972,158-60). 16. Gregersen, H. V.: Om baggrunden for Sydslesvigs fortyskning og for hjemmetyskheden i Nordslesvig (1985, Hansen, Ernst Siegfried: Lidt om»det slesvigske«(1967, ). 18- Harck, Ole: Dansk mindretals-akademi i Flensborg? Skal forskningen i de dansk/tyske mindretals historie og kultur øges? (1991, ). 19. Henningsen, Lars N.: Fra fyrstepatriotisme til folkelig danskhed (1993, 9-12). 20. Johannsen, Hans Peter: Schleswigertum (1967, ). 21. Jørgensen, Hans Ronald: Slesvigeren står mellem dansk og tysk (1967, ). 22. Kamphovener, Morten: Hvad er en hjemmetysker? (1969, ). 23. Kamphovener, Morten: Slesvigske traditioner (1967, ). 24. Kronika, J.: Sønderjyde - slesviger (1967, ). 25. Lassen, Aksel: Nationale tilkendegivelser gennem hundrede år [Valgtal i Nordslesvig ] (1971,285-99). 26. Lausten-Thomsen, H.: Det selvklare i historien [Om en afhandling af svenskeren Anders Nygren] (1945, 74-76). 27. Lausten-Thomsen, H.: Tysk og dansk historie (1956,142-44). 28. Lindsø, Erik: Dansk identitet - i anledning af et værk (1992, 90-92). 29. Lindsø, Erik: Den historiske fortælling - i anledning af to bogudgivelser (1990, 89-91, 94). 30. Lindsø, Erik: Et storværk om os selv - Dansk identitetshistorie afsluttet (1993, ). 31. Linnemann, Willy-August: Forsøg på definition af en slesviger (1967, ). 32. Marquardsen, Harro: Valget er ingen nødvendighed (1967, ). 33. Refslund Poulsen, M.: Tanker på Bovlund Bjerg (1958,181-86). 34. Salomon, Kim: Sønderjyske synsvinkler (1981, Med protest af M. Jessen-Klingenberg: 429). 35. Schiitte, Gudmund: 12 sandheder om Sønderjyllands danskhed (1936/37, 17-38). 36. Schiitte, Gudmund: Holstensk»folke- 9

11 velsignelse«i Sydøstslesvig og Østholsten (1939/40, 28-33). 37. Schiitte, Gudmund: National styrkeprøve (1935/36,17-34). 38. Schiitte, Gudmund: Rytmen i forholdet mellem dansk og tysk (1941, ). 39. Schiitte, Gudmund:»Schleswig - urdånisches Land?«(1937/38, 49-60). 40. Schiitte, Gudmund: Slesvig-holsteinismens kurve. Strejflys over en nationalpolitisk stræbens springflod og fald (1941,1-31). 41. Schiitte, Gudmund: Sydslesvig og tyskhedens»kulturelle overlegenhed«(1946, ). 42. Schiitte, Gudmund: Det sydslesvigske folkesinds gyldengrund (1947, 78-81). 43. Schiitte, Gudmund: Ændrede signaler (1938/39,151-55). 44. Stenz, Chr.: Dansk-ty sk historielærerstævne i Sydslesvig (1959,158-59). 45. Stenz, Erik: Videnskabeligt projekt om den dansk-tyske grænse (1969, ). 46. Weitling, Giinter: Mindretalsforskning og mindretalsakademi - en kommentar (1991, ). 47. Worsøe, Hans H.: Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland - en kommentar (1990, ). FORHISTORIE 48. Gregersen, H. V.: Bolderslev i førkristen tid (1951, 49-55). 49. Kjær, Hans: Fredlysning af fortidsminder i Sønderjylland (1932/33, 35-46). 50. Neumann, Hans: Tyskerne og vore fortidsminder under besættelsen (1945,177-81). 51. Neumann, Hans: Udgravning med traktor (1969, ). 52. Norling-Christensen, Hans: Oldtidsminder i Varnæs sogn (1944, 87-90). 53. Råben, ].: Soldyrkelsen og dens indflydelse på oldtidens kunst (1939/40, ). 54. Sønderjyllands arkæologiske arbejdsmark 1962 (1963, 48). Se også 783, 3563, 3667, 3842, 3850, , 3929, 3946, Stenalder 55. Andersen, Steen W.: Oldtidshøje i hobetal (Bagsiden om forsiden). (1990, 273, 304). 56. Andersen, Steen W.: Stenkisten»Myrpold«på Løjtland (Et besøg værd). (1988, 74-75). 57. Andersen, Søren H.: En boplads fra ældre stenalder i Hjarup Mose (1977, ). 58. Andersen, Søren H.: En elgtakøkse fra Fovsåen (1976,145-48). 59. Brummer, Knud: Flintefund (1982, , 312). 60. Ebbesen, Klaus: Stordyssen ved Vedsted (1979, ). 61. Ebbesen, Klaus: Det store offerfund fra Knud (1981, ). 62. Frost, Jens: Oldtidsbåden fra Julsø (1948, 65-66). 63. Hansen, Svend: Jættestuen Tonneshøj (1986, ). 64. Jørgensen, Erik: Lønt. En gammelkendt stenalderlokalitet (1983,333-56). 65. Jørgensen, Erik: Myrpold - set i ny belysning (1989, ). 66. Jørgensen, Erik: Om tvende gravsteder ved Arnitlund (1990, ). 67. Kapel, Holger: En uforstyrret stenalderboplads ved Draved (1959,161-65). 68. Klestrup, F.: Mellemstokke og amboltsten (1975,110-13). 69. Klestrup Hansen, Fr.: Vore meget fjerne forfædre (1973, 75-81). 70. Knudsen, Arnold: Udgravningen af»holger Høj«(1927/28, 86-87). 71. Lauersen, Jens Chr.: Den store langdysse i Varnæs Tyk-Skov (1945, ). 72. Madsen, Torsten: Et yngre stenalders kobbersmykke fra en dysse ved Soed (1978, ). 73. Neumann, Hans: En gravhøj i Gabøl (1947,181-83). 74. Neumann, Hans: Udgravning af en jættestue i Grarup (1941, ). 10

12 75. Råben, J.: Dyssestuer på Als (1939/40, ). 76. Råben, J.: Dyssetidens ældste gravform (1939/40, ). 77. Råben, J.:»Gamle Troldhøj«i Nørreskoven på Als (1947, 60-62). 78. Råben, J.: Oldtidsminder ved Flensborg Fjord (1939/40, 53-56). 79. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker i Rumohrsgård Dyrehave (1946,57-62). 80. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker i Skeide Kobbelskov (1942,1-6). 81. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker på Als restaureres (1944, ). 82. Råben, J.: Restaurering af oldtidsmindesmærker i Nørreskoven på Als (1946,146-50). 83. Rieck, Flemming R.: En halv meter høj [ved Harreby, Hygum s.] (1982, 320: 31-43). 84. Sterum, Niels: Surløkke 3 (1983, 33-40). 85. Storstensgrave på Als (1948, 97). 86. Svensson, Inger Bjørn: Sensationelt flintefund i Høkkelbierg (1972, ). 87. Sørensen, R. P.: Dateringen af Høkkelbjerg-fundet (1976,133-35). 88. Voss, Olfert: Langdysserne i Steneng ved Abterp [Brede s.] (1966, 268). Bronzealder 89. Andersen, Steen W.: Bronzealder i Bov (Bagsiden om forsiden). (1989, 209, 240). 90. Andersen, Steen W.: Hjulgraven ved Hjordkær (1990, ). 91. Andersen, Steen W.: Hærvejen og bebyggelsen i Nordslesvig i den ældre bronzealder (1983, Se også 1984, ). 92. Broholm, H. C.: Kvindegraven fra Skrydstrup (1935/36,105-08). 93. Ethelberg, Per: 4 bopladsgruber med flint og keramik fra yngre bronzealder (1982, 320 :44-68). 94. Fraes Rasmussen, Ulla: Korshøj. En bronzealderhøj ved Frøslev (1977,356-78). 95. Larsen, L. A.: Udgravning af en bronzealderhøj 1856 [Emmerlev] (1964,12-18). 96. Neumann, Hans: Udgravningen ved Trappendal (1975, ). 97. Petersen, Peter: Sakrale sten (1982,41-45). 98. Petersen, Peter: Skålsten i Varnæs og Felsted sogne (1981, ). 99. Sørensen, Frode: Bronzeøkse fra Blåkrog (1958,186) Thrane, Henrik: To mellemeuropæiske bronzeskåle fra Tinglev (1976,149-54) To guldskåle fra Ladegård (1948, 81) Trappendal - høj og hus fra ældre bronzealder. Af Aage Boysen og Steen W. Andersen (1981, ). Jernalder 103. Andersen, Harry: Runeindskriften på guldhornet fra Gallehus. En orienterende oversigt (1937/38,131-38) Andersen, Steen W.: Danerne (Bagsiden om forsiden). (1991, 225, 256) Andersen, Steen W.: Mellem Kongeå og grænse i den sene jernalder (1979, ) Andersen, Steen W.:»Æ vold«ved Øster Løgum - et gammelt fortidsminde i ny belysning (1990, 7-15) Breve om udgravningerne i Nydam Mose. Ved Peter Beck (1974,162-69) Brøndsted, Johs.: Oldtidsbåden fra Als, Nordens ældste fartøj (1925/26,1-10) Bør Nydam Mose udgraves? (1987,53-56) Crumlin-Pedersen, Ole:»Æ Lei«og»Margrethes Bro«(1975, ) Dreyer, Valdemar: Hvor kom de fra? - fokus på jernalderbåden fra Hjortspring (1994, 37-43) Ethelberg, Per: Fra stamme til stat - set i et sønderjysk perspektiv (1991, ) En gammel boplads (1924/25, 61) Gregersen, Johan: Jernalderens Møgeltønder (1932/33,161-80). 11

13 115. Harck, Ole: Arksum på Sild (1975, ) Harck, Ole: Trælbanken ved Kærgård - et voldsted fra oldtiden (1979, ) Hejselbjerg Paulsen, Hans: Sønderjyllands eneste skibssætning (1926/27, 56-58) Iversen, Peter Kr.: Erik Lassens fund af det andet guldhorn 1734 (1950,187-91) Iversen, Peter Kr.: Rejsen til Gliickstadt med det første guldhorn (1989, ) Jakobsen, Jens L.: Kastrup: Offer- eller gravplads? (1975,114-21) Jernalderbebyggelsen mellem Ho Bugt og den dansk/tyske grænse. Af Steen W. Andersen og Flemming R. Rieck (1984, ) Jørgensen, Erik: Tuegravpladsen ved Årupgård (1972, ) Knudsen, Niels: Nydam-båden (1963,173-76) la Cour, Vilh.: Ollemersdiget (1929/ 30, 49-54, 65-71) Lausten-Thomsen, H.: Olmersdiget (1924/25,169-71) Neumann, Hans: Hærulf-stenen (1951, 177) Neumann, Hans: Olmersvold (1964, 277) Nielsen, Niels Åge: Runeindskriften på Torsbjerg dupsko (1985,196-98) Petersen, Peter: Nydam (1984,12-21) Petersen, Peter: Nydam Mose bør udgraves til bunds - før det er for sent (1987, 53-54) Petersen, Peter: Ornamenterede lanseskafter fra Nydam (1985, ) Råben J.: En gemme fra Als (1931/32, ) Råben J.: Skibssætninger [Als] (1948, 75-77) Rafn, Ole: Førromersk jernalders bopladsfund med tragt (1974,143-44) Rieck, Flemming: Hjortspringbåden. Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj (1992, 43-46) Rieck, Flemming R.: Yngre romertids kammergrav i Enderupskov (1980, ) Schiitte, Gudmund: Efterslæt om anglernes nationalitet (1954, 45-46) Slettebo, Jørgen: Alsiske gemmer af glas (1963, ) Svensson, Inger Bjørn: Ejsbølfundet (1958,210-16) Thamdrup, Lizzi: Et 1600 år gammelt glasbæger fra Enderupskov (1980,365-68) Toft, Hans Hansen: Forsvundne oldtidsminder ved Aabenraa Fjord og Genner Strand (1943, 202) Valbjørn, K. V.: Hjortspringbådens Laug (1994, 43-44) Vang Petersen, Peter: Om truslerne mod offerlagene i Nydam Mose (1987, 54-56) Wiell, Stine: En støbeform til guldbarrer (1976,155-56). Om guldhornene se også: 213, 1773, 2467, , 2483, Se også 3849, VIKINGETID 145. Adriansen, Inge: Dronning Thy re og Danevirkesagnet (Bagsiden om forsiden). (1988, 33,64) Andersen, H. Hellmuth: Apropos - Danevirke. Harald Blåtands Danevirke (1990, ) Andersen, H. Hellmuth: Nye Danevirke-undersøgelser (1993, ) Axboe, Morten: Danerkonge og Danevirke (1988, 35-44) Bencard, Mogens: Fundforholdene omkring hjerneskallen med runeindskrift (1973, ) Dannevirkeudgravninger C-14 prøven skal revideres (1973,165-67) Fra Hedebyudgravningerne (1935/36, 171) Gregersen, H. V.: Kong Godfred og de nordfrisiske ringvolde (1985, 74-80, 128) Gregersen, H. V.: Slesvig/Hedebys og 12

14 Danevirkes generobring i et års minde (1983,412-13) Har vi et sønderjysk»trelleborg«? [i Pamhule Skov] (1963,19-20 og 33) Hingst: Dykkerundersøgelser i havnen ved Hedeby (1958, 8-13) Kurstein, Poul: En morgen i Hedeby (1963,1-7) la Cour, Vilh.: Da drenge sad om Hedeby (1972, 33-38) la Cour, Vilh.: Danevirke-dateringen. Afsluttende bemærkninger (1969,314-15) la Cour, Vilh.: Hedebygravningerne i 1930 (1930/31,113-24) la Cour, Vilh.: Kong Gudfreds Danevirke (1969, ) la Cour, Vilh.: Slistorp - Slesvig - Hedeby (1972, Kommentar af Johs. Petersen, 134) a Cour, Vilh.: Vagttårne ved Slien (1971, 41-47) Lauritsen, Aage: Hedeby, Haddeby, Slesvig og Sli (1967, og ) Michelsen, M.: Et pladespænde fra vikingetiden (1932/33, 27) Moltke, Erik: Et makabert runebrev (1973, ) Neumann, Hans: En rejsebeskrivelse fra vikingetiden (1982, ) Nielsen, Niels Åge: Var Ribe runeskal en amulet? (1980, ) Råben, J.: En gravplads fra vikingetiden i Ketting (1931/32,49-53) Råben, J.: Runestenen ved Hovslund (1945,113-15) Svensson, Bjørn: Ansgar og Regner Lodbrog (1975, ) Svensson, Bjørn: Danevirke og Hedeby i 808 (1968, ) Svensson, Bjørn: Danevirkes datering (1969, og ) Svensson, Bjørn: Dobbeltbyen med dobbeltnavnet [Hedeby/Slesvig] (1969,178-83) Svensson, Bjørn: Haddeby (1969, ) Svensson, Bjørn: Kampestensmuren [Danevirke] (1970,176-78) Svensson, Bjørn: En kanalteori [Grav ved Kovirke] (1971, ). - Svar fra Aage Lauritsen (1971, ). - Desuden Johs. Petersen (1971, 443) Svensson, Bjørn: Kovirke (1969, ) Svensson, Bjørn: Nydateringen af Danevirke reviderer Danmarkshistorien (1977,106-13) Svensson, Bjørn: Den store Jellingesten (1974, , ) Telling, Søren: Om gravninger jeg udførte i Danevirke (1963,149-51) Thomsen, Uwe: Slesvig, Hedeby, Adam af Bremen og Aage Lauritsen (1975, 87-88) Tiedemann, Senius: Hærulfstenen kom hjem for 30 år siden (1981, ) Tiedemann, Senius: De nordslesvigske runesten (1967, ) Weitling, Giinter: Poppounderet og Slesvig (1975,449-55) Ødum, H.: Et træk af Danevirkes bygningshistorie (1937/38,183-85). Se også 575, 3578, MIDDELALDER 186. Adriansen, Inge: Ketil Urne. En runesten vender hjem (1987, ) Dresvold fremdrages [Skodborg s.] (1949,165-66) Ellekilde, Hans: Venderslaget på Lyrskov Hede. Et 900-årsminde (1943,172-80) Fenger, J. E.: Det nye kapelfund ved Årup (1959,166-68) Gregersen, H. V.: Middelalderens Årup i Ensted sogn (1959, ) Gregersen, H. V.: Ribe-mødet i 1460 (1960,189-93) Gregersen, H. V.: Den senmiddelalderlige ødelægning i Bov sogn (1977, ) Hejselbjerg Paulsen, Hans: Leerskovslaget (1927/28,113-19) Jensen, H. P.: Nørrevold og Søndervold (1979, ). 13

15 195. Jensen, H. P.: Store bro i Arrild sogn (1975, ) la Cour, Vilh.: Mildeborg (1972,2-5). - Svar af G. Carstens (1972, ) og gensvar af Vilh. la Cour (1972, 400) Lausten-Thomsen, H.: Tule Vognsen. Folkevise, historie og sagn (1925/26, 72-76). Se også nr Madsen, Lennart: Tønder under jorden. Arkæologiske undersøgelser i det middelalderlige Tønders byområde (1993, ) Matthiessen, Hugo: Slesvigs blomstring og fald (1928/29,1-14) Middelalderbrønden ved Gammelgård. Af Hans Chr. Vorting og Lise G. Bertelsen (1980, ) Porskrog Rasmussen, Carsten: Middelalderens krise i Sønderjylland - en kommentar til H. V. Gregersen:»Det skæve Sønderjylland - hvorfor?«med replik af H. V. Gregersen (1990, ) Poulsen, Bjørn: Flensborg i middelalderen - omkring en udstilling (1988, ) Råben, J.: Venderne på Als 1168 (1938/ 39, ) Schmidt, August F.: Lyrskov (1924/ 25,181-84) Schmidt, August F.: Tule Vognsen (1925/26, 95). Se også nr Stiesdal, Hans: Nørrevolde. Undersøgelserne (1979,427-38) Svensson, Bjørn: Tørning (1977, ) Svensson, Poul: Frøslevskrinets fundsted (1980, ). Se også 783,1017,1272, Achelis, Th. O.: To salva guardier fra året 1657 (1927/28,104-06) Christiansen, W.: En militær aktion i Vestslesvig 1689 (1966, ) Christiansen, W.: Nogle krigstildragelser på vesteregnen for 300 år siden. En træfning ved Rudbøl 1644 (1944,164-66) Drescher, H. P.: Jens von Hadersleben (Løwenklau). (1979, ) Eskildsen, Claus: Hvorledes Kirstine Svendsdatter fandt det første guldhorn (1942, 66-68) Fink, Troels: Med hertuginde Augustas briller [Festtale ved åbningen af den danske uge i Husum 9.9.]. (1973, ) Galster, Kjeld: Kongens ryttere på flugt for Wallensteins tropper (1949,34-39) Gregersen, H. V.: Da pesten truede i (1962,137-43) Gregersen, H. V.: Niels Held vads flyveskrift om stormfloden i 1615 (1956, 65-69) Hansen, J.: Salva guardia (1927/28,74-75) Kristensen, H. K.: En landsforræder (1965,173) Pest og krig. Et brudstykke af sognepræst Peder Kier's»0. Løgum sogns historie«(1934/35,189-97) Ræder, M. O.: Kampen om Als 1658 og admiral Peder Bredal (1955,1-6) Svendsen, Nicolai: Søslaget i Listerdyb den 16. maj 1644 (1935/36, ) Thygesen, Frants: Da Torstenssons krigere besøgte Hestoft (1957,183-86) Trediveårskrigens rædsler. Af Lars N. Henningsen og Stig Martin Møller (1978, 45-48). Se også 822, 865, , 2324, Af Anders Sandemands optegnelser Ved H. Lausten-Thomsen (1945, 15, 1946, 19-20, 1947, 31, 1948, 220 og 1951,13-14). Se også nr Andersen, Poul: Bedagede urostiftere [Prinsen af Nørs besøg i Ribe 1844], (1966, ) Andersen, Poul:»Kosakvinteren«i Gråsten (1980, ). 14

16 228. Becker-Christensen, Henrik: Slesvigerne og skandinavismen i tiden før 1850 (1981,120-28) Den forfærdelige misvækst i Ved H. V. Gregersen og Chr. Stenz (1957, ) Gregersen, H. V.: Da prinsen af Noer besøgte de nordvestlige egne af Sønderjylland [ ], (1966, 69-70) Gregersen, H. V.: K. Sicks inspektionsrejse gennem Sønderjylland i 1845 (1965, ) Gregersen, H. V.: Den nationalpolitiske udvikling i grænseegnene i historisk belysning (1966, ) Grove-Stephensen, F. S.: Flensborgskippere i Prisonen (1991, ) Helk, Vello: Nationale toner i stambogsindførslerne fra slutningen af 1700-tallet (1978, ) Henningsen, Lars N.: Hungerårene omkring 1830 (1980, ) Hvidtfeldt, Johan: Fra sprogkampens tid (1938/39, Lauritzen, Jens:»Om mærkelige ting...«året 1828 (1927/28, ) (1928/29, 109) (1929/30, 112) (1931/32, 127) (1932/33,144) (1933/34,138) (1934/35,136) (1935/36, 12) (1936/37, 136) (1937/38,166) (1938/ 39,170) (1939/40,123) (1941,32) (1942,16) (1943,20) (1944,16) (1945,16) (1946,20) (1947, 31) Med det»slesvigske regiment«i Napoleonskrigene. En dansk soldats dagbog fra Af C. Maibøll og Cl. Eskildsen (1930/31,161-76) Michelsen, Anne-Helene: Bag de gamle døre i Aabenraa [Kosakkerne i januar 1814], (1985,16-18) Mikkelsen, Michael: To strenge vintre (1942, 70-71) Nielsen, Hans-Georg: Fiirsens frikorps (1976,1-6. Rettelse: 104) Pedersen, Anders: Aarbog og 1744 (1943,19-20 og 1944,16). Se også nr Svendsen, Nicolai: Da Sønderjylland vågnede. 15. juni Dannevirke 15. juni 1938 (1938/39,10-16). 244.»Den ukendte soldat«(1928/29, 47). Se også 831,1012,1031, ,1408, 3583, Achelis, Th. O.: En dansk grav på den gamle garnisonskirkegård i Stade (1949, 67) Adriansen, Inge: Den tapre landsoldat (Bagsiden om forsiden). (1993,305, 336) Andersen, A.: Den gamle soldatergrav på Bjerning kirkegård (1937/38,1-3) Baggesen, August: En anbefaling [med en skildring af kampen ved Øvre S tolk]. (1977,144-45) Christensen, Olav: Optegnelser fra treårskrigen [af Christine Marie Hansen]. (1977, ) Christiansen, W.: Landstormens første optræden 1849 (1959,13) Fangel, Henrik: Revolutionen der udeblev [Haderslev 1848]. (1971,414-29) For hundrede år siden. Dagbogsblade fra treårskrigens tid. Ved Peter Kr. Iversen (1948, 92, , , og samt 1949, 69-72) En foretagsom skibsdreng. Af A. Rhede-Nielsen og J. Slettebo (1989, ) Frandsen, Ludvig: Brevet fra onkel Ludvig [juli 1850] (1977,140-43) Friis, C. H.: Fra treårskrigens tid (1944, 38-41) Friis, C. H.: Fra treårskrigens tid. En sag om to brune heste. (1944,180-82) Gregersen, H. V.: Da møller J. H. Hartz blev arresteret. En episode fra Bevtoft i 1848 (1958, ) Gregersen, H. V.: Nationalpolitiske tilstande i Lundtoft herred i 1848 (1959, ) Hejselbjerg Paulsen, H.: Et brev fra 15

17 bevægede dage i Sønderjylland [April 1848]. (1946,161-65) Holdt, Jens: Præst og befolkning under oprøret i (1939/40,75-79) Hornemann, Thorvald: Nogle dagbogsblade fra sommeren Ved H. V. Gregersen (1977,101-05) Bevtoft under treårskrigen (1943,168-70) Jensen, Jørgen W.: Breve fra den første slesvigske krig [af Peter Leimand], (1968, ) Jørgensen, Jørgen: Vore grave mod syd (1933/34, 65-72) Knudsen, Thomas: Landstormen ved Brøns (1926/27,17-24) Lampe, Jens: Begivenheder i Aabenraa (1957, 71-80) Lausten-Thomsen, H. og Claus Eskildsen: Graven ved Stenten Mølle (1936/ 37,10-11) Lind, Hans: Lommeuret reddede hans liv (1972,137-40) Lund, Karl: Mindestenen i Rinkenæs (1985,19-20) Nicolaisen, P. P.: Erindringer fra vinteren 1850 (1927/28,167) En nordslesvigsk soldat i Brudstykker af en krigsdagbog (1932/33, Nyholm, Asger: En tildragelse fra 1849 (1953,123-26) Råben J.: En dansk grav på den gamle garnisonskirkegård i Stade (1949,174) Råben J.: For 90 år siden april (1938/39, ) Schmidt, Peter P.: For hundrede år siden. Begivenhederne på Als 1848 (1948, ) Stenz, Chr.: Et brev fra 1850 (1985, 327) Svendsen, Nicolai: Fra treårskrigens dage (1926/27,102-05) Thorsteinsson, Hj.: Krigserindringer fra (1987,113-17) Tiedemann, Senius: Soldaterbrev fra Fredericia 1849 (1984, ) Torp, A.: En dansk»ukendt soldat«s grav (1928/29,17-20). Se også 1348, 1362, 1387, 1834, 1837, 1949, 2383, 2665, 2821, 3027, Bjørn, Claus: En forsvarsadresse fra 1861 (1967, ). Bemærkninger hertil af H.V.Gregersen (1967,168-69) Gregersen, H. V.: Fra Kloster-politikens dage (1952, 75-77) Gregersen, H. V.: Nationale og religiøse brydninger i Aabenraa før 1864 (1969, ) Gregersen, H. V.: Et par hjemmetyske røster i anledning af stændervalget i 1860 (1953, 45-47) Gregersen, H. V.: Udrensningen blandt Aabenraas advokater efter treårskrigen (1962,159-63) Henriksen, Svend Harald: Det blandede sprogdistrikt mellem krigene (1952,136-43) Lausten-Thomsen, H.: Grundtvig og Vestslesvig (1926/27, 65-73) Malling, Anders: Mindestenen i Brøns. Et hundredårsminde (1959,1-12) Malling, Anders: Sangene ved mindestensafsløringen i Brøns 1859 (1959, 88-90) Peters, L. C.: Friserne på Sydslesvigs vestkyst og den danske konge (1949, 11-13) Adriansen, Inge: Bombardement af Sønderborg april 1864 (Bagsiden om forsiden). (1992, 73,104) Adriansen, Inge: Freden i Wien oktober 1864 (Bagsiden om forsiden). (1989, 273, 304) Adriansen, Inge: Krigsudbruddet i 1864 (1989, 33, 64) Af sergent Peter Madsens optegnelser (1971, 23-35) Andersen, Poul: En bondesoldats notater (Lorenz Peter Hansen Damm). (1979, 86-91) Bariøse, Børge L.: De stormfulde døgn i 1864 [H. P. Hansen Grunfelds beretning], (1967, 27-30). 16

18 297. Bergholt, Caroline: Kjære Tine! Ved Inger Bjørn Svensson (1964,133-50) Baadh, Arcadia: Minder fra Kosel præstegård. Ved Holger Jacobsen (1964, 79-89) Clausen, R. P.: Feltbreve til hjemmet Ved Jens Holdt (1964, ) Dagbog-optegnelser fra krigsfangenskabet i fæstningen Torgau Ved J. Råben (1942, ) Dybbøl Mølle i flammer [forfalsket billede], (1964, 77) Fra krigen Hans Jensen Diensens optegnelser. Ved Hans Krog (1934/35,121-29) Friis, Frederik Carl Alexander: Februardage i Tønder Dagbogsoptegnelser. Ved Peter Kr. Iversen (1964, ) Gregersen, H. V.: Burkal sogn (1950,154-55) Grenaa, Asmus Jacob: En dreng på krigsstien (1964, 261) Gyldenkærne, Aksel: Da 21. regiment gjorde mytteri (1989, 35-37) Hasle, Leif: Fra feltvagt til sold. Et soldaterbrev fra 1864 [af Wilhelm Dinesen], (1989, ) prøjsisk fangenskab Ved Claus Eskildsen (1937/38,14-15) Ipsen, Lars Jensen: Erindringer fra krigsfangenskabet Genfortalt af sønnen Ernst Ipsen (1964, ) Jepsen, Asta: Et»vennebrev«(1985, 86,144) Jessen, Ingeborg: Da krigen kom til Dybbøl i 1864 (1966, 55-59) Kamphovener, Morten: Ødelagt og erstattet på Sundeved i 1864 (1964, ) Kaufmann, Th.: Et brev fra 1864 [fra Peter Jensen, Ullerup]. (1954, 61-63) Knudsen, Anna: En tjenestepiges beretning fra 1864 (1926/27,170-71) Lampe, Jens: Min kiære søn (1966, 61-64) Lassen, Asmus: Slaget om Als (1964, ) Lorenzen, Andreas: Minder fra 1864 [Fra Oversø og Vanderup sogne]. (1947,176-78) Magle, Hans: Provst Hjorts indberetning 1864 (1938/39,171-90) Muller, Julius: Barndomserindringer fra Sønderborg Slot under krigen Ved J. Råben (1943,194-97) Nielsen, Carl: Breve fra tilbagetoget 1864 [Skrevet af Louis le Maire]. (1974, ) Nielsen, Jørgen Olaf: Dybbøl - set fra venstre (1978, ) Nørgaard, Kjeld: Erobringen af Barsø - et soldaterbrev fra 1864 (1991, ) Oversigt over begivenhederne (1964, 78) Pedersen, Anton: Fra Dannevirke, Fredericia og Dybbøl 1864 (1985,161-66) Pedersen, Niels Chr.: En soldat fra fireogtres. Optegnelser og breve. Ved Olav Christensen (1963, 27-35) Petersen, Erling: En kvindeskæbne i digt og virkelighed (1986, ) Petersen, Peter A.: Oplevelser på Vesterhavsøerne i 1864 (1953, og 69-71) Råben, J.: 80 år efter. Minder fra kampene 1864 (1944, 65-78) Råben, J.: Faldne og døde nordslesvigere ved 21. regiment 1864 (1939/40, ) Råben, J.: Faldne og døde nordslesvigere ved 10. inf. regiment under krigen 1864 (1939/40,190-92) Råben, J.: Graven ved Bøffelkobbel (1944,167-77) Råben, J.: Minder fra Sønderborg 1864 (1950, 78-82) Råben, J.: Soldatergraven i Lambjerg Indtægt ved Hørup (1933/34,129-31) Råben, J.: En soldats optegnelser fra 1864 [Hans Fogt, Hundslev på Als]. (1956, ) (findes også 1953, ) Råben, J.: Veteraner fra 1864 fortæller (1941,191-95). 17

19 336. Ræder, M. O.: Da Dybbøl var faldet (1946,141-46) Rørkær Madsen, Per: Forlader og baglader i 1864 (1982, 320 : ) Svensson, Bjørn: 1864 er stadig aktuel. I anledning af en bog (1987, ) Svensson, Inger Bjørn: Civilbefolkningen i Sønderborg (1964,109-15) VVyff, Chr. Jensen: Dagbogsblade fra de otte sogne. Ved Kristian Vyff (1964, ). Se også: 264, 1348, 1384, 1387, 1473, 1502,1593,1933,2383,2387,2665,2675, 2775, 2791, 2793, 2879, 3741, Adriansen, Inge:»Så langt den danske tunge går «. Om H. P. Hanssens syn på grænsedragningen. (1987, 37-40) Andersen, A.: De hjemløse i Nordslesvig under tysk statsstyre (1993,71-74) Andersen, Dorrit: Da socialismen kom til Sønderborg (1973, ) Andersen, Ole: Festung Sonderburg- Diippel. To spionrapporter (1991, 10-17) Andersen, Poul: Lysttour til Kjøbenhavn [1865]. (1976, ) Bariøse, Børge L.:»I en glad og munter stemning«- rejsedagbog fra 1884 (1990, ) Bariøse, Børge L.: Opinionsundersøgelser 1866 (1968, ) Berg, Cecilie: Forudsigelser om og minder fra Sønderjylland (1970, 12-28) Branderup, Nis: Dansk klubfest i Berlin 1905 (1976, 65-66) Byriel, I. H.: Tysk brug af det danske sprog (1928/29, 41-42) Callesen, Gerd: Socialdemokratisk Nordslesvig-politik omkring århundredskiftet (1969, 33-50) Callesen, Nis: I håbet (1935/36, ) Christensen, Olav: Fra Koller-politikens dage (1957, 80) Christensen, Olav: Haderslev amtsråds hyldestadresse til kong Christian 9. (1960,128-29) Christensen, Olav: Landrådsregimente i Sønderjylland (1957,173-75) Eskildsen, Claus: Breve fra Felsted til pastor Mørk-Hansen. Stemningsbilleder fra tiden efter 1864 (1931/32,115-26) Eskildsen, Claus: Hvorfor redaktør Jessen ikke fik koncession (1932/1933, ) Feddersen, Ester: De overskrevne nordslesvigere (1994, 65-69) Gelsbro - en ørnefjer! Af Søren Mulvad og Hans Mikkelsen (1987, ) Gregersen, H. V.: Fra overgangstiden mellem dansk og preussisk styre. Danskhedstilkendegivelser i Kliplev efter 1864 (1955, 81-85) Gregersen, H. V.: H. P. Hanssen og sindelagsgrænsen. Et brev fra Rasmus Clausen, Smedager, til Peder Skau, Bukshave (1983, ) Grove-Stephensen, F. S.: Edsaflæggelsen i 1867 (1989, 42-46) Holdt, Jens: Genforeningsgenerationens minder og håb (1966, ) Københavnerturen sept (1976, ) Lausten-Thomsen, H: Historier om tyske præsters brug af dansk (1927/28, ) Lubowitz, Frank: Tyskheden i Nordslesvig (1994,132-37) Madsen, Martin: Tyske gendarmer i Hviding sogn (1974,177-80) Marcussen, A. J.: Hans Kriiger til vælgermøde (1935/36, ) Nørr, Erik: Rigsdagsvalget 1898 (1974, ) Prior, W. R.:»Mindets blomst«(1939/ 40, Ravn, L. S.: Kampen om de to danske sprogtimer (1980, 90-94) Sangen om kejser Wilhelms storhedsdrøm (1977,174) Schultz Hansen, Hans: Sindelaget blandt ejendomsbesidderne i Nordslesvig (1984, 41-45). 18

20 374. Skau-Petersen, Marie: De sønderjydske piger i København 1884 (1932/33, Svendsen, Nicolai: Da Holger Drachmann skulle udvises fra Sønderjylland (1926/27,4-6) Svensson, Bjørn: Da Flensborg blev afskrevet (1982, ) Svensson, Bjørn: Da sønderjyderne var retsløse (1981, ) Svensson, Bjørn: Grænseliniens bagmænd (1986,191-93) Svensson, Bjørn: Om grænseforløbet (1978, ) Svensson, Bjørn: Det slesvigske spørgsmål mellem to socialdemokratier [Imødegåelse af Gerd Callesens dissertation], (1970, ). - Imødegåelse hertil af Gerd Callesen (1970, ). - Svar af Bjørn Svensson (1970, ). - Afsluttende indlæg fra begge (1971, 68-69) Svensson, Bjørn: Socialdemokratierne og Sønderjylland [Kritik af Gerd Callesen: Socialdemokratiet og internationalismen], (1974, 10-21). - Svar af Gerd Callesen (1974, ). - Gensvar af Bjørn Svensson (1974,172-76) Svensson, Bjørn: Socialisterne og Flensborg (1969, ) Svensson, Bjørn: Valget 12. februar 1867(1967,66-68) Svensson, Bjørn: Østers bestemte grænsen (1980,100-01) Thomsen, Andr.: Socialdemokraterne, 8 Sønderjylland (1974, ). J86. Tiedemann, M. C.: Minder fra udlæn- 387 fredstiden (1938/39, ). 87" Wit te, Jørgen: De første socialister i Aabenraa (1987, ). Se også "> Adriansen, Inge: Czaren i hønsehuset 38Q ( a 1979 ' 257 "59). Adriansen, Inge: Fra marinestation til kngsinvalideskole (Bagsiden om forsiden). (1989,1, 32) 390. Adriansen, Inge: Mindesmærker fra Første Verdenskrig (Bagsiden om forsiden). (1993, 201, 232) Adriansen, Inge: Torpedostationen i Høruphav (1976, 41-43) Andersen, Peter: Tjener hos en Hauptmand (1982,149-52) Bang, Thøger: Mere om Sicherungsstellung Nord (1975,421-25) Beier, Hans: Den 2. august 1914 (1977, ) Beier, Hans: Da tyskerne hentede far (1977, ) Beier, Hans: Grav nr. 683 B [Kresten Andersen Boesen], (1977,161-63) Beier, Hans: Kristine og Truels Stauning Jensen (1983, ) Beier, Hans: Niels Schmidt (1977, 54-56) Beier, Hans: Og sorgen sidder jo i alle kroge (1982, ) Beier, Hans: Revolutionen i Brøns november 1918 (1978, 23-25) Clausen, Bodil: En soldaterdagbog fra Første Verdenskrig (1990,16-22) Diedrichsen, P.: Krigsinvalideskolen i Sønderborg. Den Sønderjyske Fond og de sønderjyske krigsinvalider fra (1989, 3-10) Eriksen, Jørgen: Sønderjyder i felten (1969, ) Fra krigen og revolutionstiden (1926/ 27,137-40, og Se også nr. 435 og Friis, Jørgen: I krig (1930/31, 73-77) Glaser, Hans J.: Zeppelinere i Tønder. En episode fra den første verdenskrig (1991,211-19) Grove-Stephensen, F. S.: På orlov - et digt fra 1. Verdenskrig (1987, , 31) Hansen, Peter: Minder om straffefanger i den første verdenskrig (1984,170-72, 220) Hanssen, H. P.: Kære Hr. Pastor Johs. Ravn [om mødet på kejserslottet i Berlin 4. aug. 1914], (1985, 216) Haystrup, Helge: Tre krigsdagbøger (1982,1-8). 19

21 411. Henningsen, Peter: Jule-ål til fronten (1984, ) Holstein, Ulrich: Nordslesvigske baneanlæg [især militære anlæg under 1. Verdenskrig], (1979,156-64) Holstein, Ulrich: Sicherungsstellung Nord (1975,40-66, 264) Holstein, Ulrich: Større og mindre baner i Nordslesvig [tilslutning til Sicherungsstellung Nord]. (1979, ) Houborg, J. Chr.: Breve til og fra Nustrup (1978,15-22) Jensen, A. N.: Med svære kanoner i Marneslaget. Et soldaterbrev (1932/ 33, 65-75, 81-91) Jensen, Henning: Veteranen (1971, 372) Jensen, Olivia: Krigen kostede syv brødre livet (1978, ) Jensen, Peter: Jurjeff-Polski og andre russiske krigsfangelejre (1968,323-34) Jensen, Peter: Theodor Voss [i russisk fangelejr], (1968, ) Jepsen, Nicolai: Fra en ung sønderjydes dagbog (1970, 82-89) Jørgensen, H. P.: Fangerne på Flensborg Gymnasium august 1914 [Slagter Sørensens optegnelser], (1946, 72-80) Kofoed, Hans: Luftangrebet på Tønderbasen (1968, ) Kragh-Nielsen, Niels H.: Omkring Våbenstilstanden den 11. november 1918 (1993, ) Lassen, L. R.: Revolution og sorte ærter -1. Verdenskrigs afslutning (1987, ) Lausten-Thomsen, H.: Krigsfangerne ved Rejsby (1928/29, 91-92) Lausten-Thomsen, H.: Den sønderjyske kirkegård i Frankrig (1929/30,33-34 og 1933/34, ) Lebech Sørensen, Anna Marie: Lebeck - Lebæk -Lebech (1986, ) Lind, Hans: Armeringskompagni på vestfronten flytter (1984, ) Lind, Hans: Soldatergraven ved Moulin i Frankrig (1977, ) Lorenzen, Fr.: Et forsinket feltpostbrev (1971, ) Løfholm, Carl: Bornholm august 1914 (1976, ) Løvschall, Finn: Et ubådsbrev fra 1917 (1990, 71-75) Nicolaisen, Niels: På flugt fra Frankrig [1917]. (1953,113-20) Nielsen, Jørgen: Fra krigen og revolutionstiden (1928/29,171-73). Se også nr. 404 og Overgaard, Christian: Fanget ved Marne [Søren Cornelius Petersens oplevelser], (1970, ) Petersen, Paula: Tyv i sit eget hus (1964, ) Poulsen, Ingeborg: En arrestation i august 1914 (1984, ) Rasmussen, Vagn: Tre sønner og en svigersøn - 1. Verdenskrigs faldne (1987, ) Ravn, L. S.: Et møde med en fransk officer (1974, 33-37) Rossen, R. P.: Fra krigen og revolutionstiden (1927/28,177-80) Svensson, Inger Bjørn: Civilfangerne 1914 (1964, ) Svensson, Karsten Bjørn: I engelsk krigsfangenskab [Hans Krogh fortæller], (1966, ) Tyske betonstillinger i Jylland Af Per Ole Schovsbo og Hans Ole Matthiesen (1992, ). Se også 1064, 1066, 1134, 1388, 1970, februar-udstilling i Felsted skole (1970, 52-53) Den 11. juli 1920 på Dybbøl (1980,177, 204) Adriansen, Inge:»De, der blev tilbage«- efter afstemningen i Flensborg den 14. marts 1920 (Bagsiden om forsiden). (1990, 65, 96) Adriansen, Inge: Søndret folk er vokset sammen (Bagsiden om forsiden). (1990, 209, 240). 20

22 449. Bariøse, Børge L.: Da»Landsoldaten«kom til Sønderborg i 1920 (1960, ) Beier, Hans: Afstemningsdagen i Brøns (1983,44) Beyer, Niels: Minder fra sommeren 1920 (1962, 36-40) Brummer, Knud: En gave, der var en opgave [om ]. (1984, 51) Buchholtz, Johs.: Mulden, hvoraf et digt spirede. (På Tondern station). (1939/40, 40-42) Caspersen,Jes: Illegitime afstemningsgæster i Skodborg (1970, 39-41) Christensen, Ernst: Som jeg husker Aabenraamødet 17. november 1918 (1960, 22-27) Christensen, L. P.: Den 14. marts - trods alt en dag med gode virkninger (1960, 54-56) Da de tyske partiforeninger blev overdraget til det danske socialdemokrati 1920 [Fotografi], (1970, 217) Davidsen, H. C.: Kontrolkommissionen 1 Tønder (1960, 28-30) Efterlysning - en komplet billedtekst ønskes [Sønderjyske kvinders rejse til København maj 1920]. (1970, ) Fangel, Henrik:»La Marseillaise«i Aissund i august 1919 (Historien bag billedet). (1989, ). 461.de Fine Licht, Christian: Krieger-udvalget (1981, ) Fink, Troels: 14. marts 1980 (1980, 95-99) Fink, Troels: Det radikale Venstre i Sønderjylland [især ] (1981, ). 464.Frees Christiansen, A.: 10. juli 1920 i 4 TaPs (1988, ). 65- Gammelgaard, A.: Seks tusind unge 4 ers liv - var dine løsepenge! (1970, 466. Glimt fra»tiende februar«(1960, 51-52) Gregersen, H. V.: Flensborg og Tønder - 0g selvbestemmelsesretten! (1971, 446). - Svar af Bjørn Svensson (1971, ) Hansen, Johanne Henriette: En beretning fra afstemningstiden i Ved Olav Christensen (1962,25-28) Hansen, Martin N.: Kantate ved mindefesten for mødet på Folkehjem 17. november 1918 (1968, ) Holger Jacobsen fortæller om Ved Inger Bjørn Svensson (1970, 33-38) Huhle, Robert: 1. maj i Sønderborg (1992,165-68) Jensen, A. N.: Minder fra min gerning som politimand omkring genforeningen i 1920 (1956,161-73) Jensen, J. H.: En historisk suppeterrin [stemmeurne]. (1977, 33) Jensen, J. N.: Fra afstemningstiden i 2. zone 1920 (1960, 57-60) Jensen, Niels: Afstemningen i Skærbæk den 10. februar 1920 (1970, ) Kaufmann, Th.: Varnæs sogn [o. 1920]. (1960, 30-33) Kristensen, Jens: Endelig - endelig - endelig! [0. Løgum 1920] (1970, ) la Cour, Vilh.: Til afstemningsmøde i Rabsted (1960, 35-37) Lannung, Hermod: Afstemning i Flensborg 14. marts 1920 (1979,57-60) Lebeck, Anders: November 1918 (1968, ) Lind, Aage: To genforeningsrejser til Tønder (1970,185-98) Lindhardt, P. G.: Nærbillede fra 10. juli 1920 i Christiansfeld (1978,1-8) Lorenzen, Hans: Hjem til afstemning (1960, 50-51) Meyer, Johan: Fra et sogn, der deltes [Hanved]. (1960, 39-40) Møller, P. J.: Fagforeningerne i Sønderjylland [især ], (1984, ) Olesen, Peter: Tale ved afstemningsfesten i Haderslev 1961 (1961, 54-60) Petersen-Høkkelbjerg, N.: Arbejderog bonderådene. En af den tyske novemberrevolutions foreteelser (1961, ). 21

23 488. Poulsen, Ingeborg: 10. februar 1920 i Vester-Sottrup (1977, 60-61) Poulsen, Ingeborg: 10. februar 1920 og 1980 (1981, 33-34) Rasmussen, Henrik: Berlin-Egernsund (1960,47-49) Ravn, L. S.: På vej hjem til Danmark (1965,168) Rode, Ove: Den 10. februar 1920 (1929/ 30,119-21) Schildt, Marius Chr.: Fra mødet på Folkehjem 17. november (1968, ) Schmidt, Hans: Afstemning i Østerlindet (1960, 43-44) Svendsen, Nicolai: De danske soldaters indtog i Haderslev 5. maj 1920 (1960, ) Svendsen, Nicolai: Et situationsbillede fra Haderslev i vinteren 1920 (1960, 33-35) Svensson, A.: Omkring den 10. februar 1920 (1960, 41-43) Svensson, Bjørn: De fatale afstemningsregler (1982,13-19) Svensson, Bjørn: Grænsestriden (1978, ) Svensson, Bjørn: H. P. Hanssen i 1919 (1979,17-28) Svensson, Kati: 14. marts i Flensborg (1970, 70) Thomsen, A.: Fra et landsbysamfund på højderyggen (1960,45-47) Thorsen, Svend: Et berømt opråbs tilblivelse (1949, 2-4). 504.Vollertsen, Nils: Kapp-kuppet i Slesvig (1979, ). Se også 376, 378, 384, Buch, Jørgen: Det danske mindretal i Sydslesvig i anledning af en bog. Med svar af Johan Peter Noack (1990,155-61) Weitling, Giinter: Hjemmetyskheden siden 1920 (1994,138-45) Westh, Claudi: Sønderjyllands Radikale Venstre (1971, 48-54) Andersen, Christine og Claus Eskildsen: De tyske stemmer ved folketingsvalget 3. april 1939 (1938/39, ) Becker-Christensen, Henrik: Kongeåen eller Skelbækken. Det tyske mindretal og grænserevisionskravet i 1920-erne (1990, ) Christiansen, W. L.: En afskedigelse på grund af politisk upålidelighed (1983, ) De dansk-tyske mindretalsdrøftelser (1924/25, 80) Eskildsen, Claus: Konjunktur i Nordslesvig 1920? (1947,101-22) Eskildsen, Claus: Den nationale stilling 1939 (1938/39, ) Eskildsen, Claus: De sorte sogne (1938/39, ) Eskildsen, Claus: Den tyske stemmeprocent i de enkelte sogne ved folketingsvalgene 1932 og 1935 (1935/36, ) Fangel, Henrik: Apropos - Krystalnatten (1989, 24-26) Hanssen, Bjørn: Da»Peberkornet«talte i Egernførde (1958, 74-78) Harck, Ole: Krystalnatten i Sydslesvig. Pogromen mod jøderne den november 1938 (1988, ) Huhle, Robert: Arbejderne i 1933 (1958, ) Jensen. H. P.: Jordpolitik i Nordslesvig (1980, ) Jensen, N.: Folketingsvalget i det sydlige Nordslesvig (1932/33, 92-93) Jensen, N.: Valg i det sydlige Nordslesvig 1920 til 1929 (1931/32, og ) Jespersen, Sigfred: Flygtningehjælpere og modstandskamp (1974, og 1975, 21-26) Jessen, Tage: Sydslesvig i foråret 1933 (1958, ) Kamphovener, Morten: Den anden afgørelse. Folketingsvalget i april 1939 (1964, 53-60) Kamphovener, Morten: Vi bør tage 22

24 konsekvensen - stillingen ved vor sydgrænse (1935/36,121-44) Lausten-Thomsen, H.: Efter valget 3. april 1939 (1938/39, ) Lebeck, Anders: Den nationale stilling i vort sydlige grænseområde 1924/25 (1974, ) Lorenzen, Emil: En bogs skæbne (1974, ) Mosbech, J. L.: Da grænsen var ny (1958,149-54) Petersen, Jakob: En kort oversigt over folketingsvalgene fra (Særtryk af»sprogforeningens årsberetning«1939). Tillæg til 1938/ Skovmand, Roar: Grænselandet i 1930'ernes programlægning (1976, Svensson, Bjørn: Hjemmetysk histo-. "epynteri (1976, ) Svensson, Bjørn: I hagekorsets skygge (1982, 65-69) Svensson, Bjørn: Nazismen og Sønderjylland (1982,123-27). ros' To dokumenter (1924/25, 60-61). Tågil, Sven: Tyskland och det tyska mindretalet i Nordslesvig under mel- [-_ iankrigstiden (1969, ). Wo. Vanggaard, I. S.: Den sønderjyske Fond (1937/38,139-50). Se også april 1940 på Sønderbro i Haderslev (1965, 73-74) 40-Adriansen, Inge: Mindesmærket for modstandsbevægelsens faldne (1993, ) Andersen, Steen W.: De hvide busser (Bagsiden om forsiden). (1988, 129, 160). 42. Becker-Christensen, Henrik: Frøslevlejren - Faarhuslejren. I anledning af fo bøger (1988, ). ruhn > H. H.: Den 9. april i Rendsborg,,.»985,111-15). P * Bruh"' H. H.: Da friheden kom til Tønnmg (1966,14-18) Eskildsen, Claus: Arresteret som gidsel [ ], (1945, 96-98) Eskildsen, Claus: Folketingsvalget den 23. marts 1943 (1943, 69-74) Eskildsen, Claus: Nationalsocialismen i Nordslesvig (1943, 84-85) Fangel, Henrik: Kampene i Haderslev den 9. april 1940 (Bagsiden om forsiden). (1990, 97,144) Fangel, Henrik: Litteratur om den 9. april 1940 (1990,142-43) Hansen, Asta: Kvindeliv i besættelsesårene (1988, ) Hansen, Gynther:»Det var vore venner«. Besættelsesårene oplevet af en hjemmetysk dreng (1990,131-38) Hansen, Kresten: En brik i det store spil (1981, ) Hauritz, Ole: Med tyskerne i hælene - den 9. april 1940 genoplevet af en soldat, der var med (1990,126-30) Henriksen, H. C.: I et grænsesogn april 1940 (1947, 21-23) Hintz, P. F. L. B.: Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgaard i dagene omkring den 9. april 1940 (1990,112-24) Holdt, J.: Brede kirkes beskydning den 9. april 1940 (1945,148-51) Kamphovener, Morten: Hjem fra koncentrationsslejren (1945,108-12) Kiil, N. O.: Sønderjyde på de store have (1993,181-91, , ) Korse, Poul: Kildemateriale på af- og omveje (1981,279-81) Kortskitse-Kampene den 9. april 1940 (1990,125) Krog, Hans: Indtryk og oplevelser omkring den 9. april 1940 i Christiansfeld (1950, 64-68) Meyer, Henry: Fra min fangetid i tyske fængsler og koncentrationslejre (1945,106-08) Meyer, Johs.:»Man skal i de kommende år vide, hvad der var muligt under nazisterne i 1944«. Ladelund-præstens optegnelser i kirkebogen fra krigsårene 1944 og 1945 (1947,1-10) Møller, A. P.: Frøslev (1945,102-06). 23

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Areal- og lodsejerliste Bilag 1

Areal- og lodsejerliste Bilag 1 03203 Lb.nr.: Ønskes : omkring moser, 5 sø / å 6 strange, klitfredning fortidsmir 8 overdrev 3 sten 260 RiseHjarup, Rise Jens Christian Jensen Gammel Ribe 34 7,36 0,60 2,69 2 del af 257 RiseHjarup, Rise

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Side 1 af 8 30-10-2016 14:10:21 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/14 200/11 400/25 2

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Sønderjyske Årbøger 2013 o Sønderjyske Årbøger 2013 o Sønderjyske Årbøger 2013 Redaktion: Morten Andersen Hans-Ole Mørk Anne Marie Overgaard Mogens Rostgaard Nissen Hans Schultz Hansen AidLÄ Historisk

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Race: Marsk Lars Therkelsen ( )

Race: Marsk Lars Therkelsen ( ) Besætningshitliste Listen viser racevis gennemsnittet af indekser hos får, der har læmmet indenfor det sidste år. Kun besætninger med mindst 10 læmninger og som har deltaget i GEFA i mindst 3 år er med

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

PRÆMIELISTE DGI Mesterskaber SINGLER. 1. Bent Erik Nielsen, Broager. Herre Elite. 2. Mogens Barlebo, Broager. 1. Finn Madsen, Vojens

PRÆMIELISTE DGI Mesterskaber SINGLER. 1. Bent Erik Nielsen, Broager. Herre Elite. 2. Mogens Barlebo, Broager. 1. Finn Madsen, Vojens PRÆMIELISTE DGI Mesterskaber 22-02-2015 SINGLER Herre Elite 1. Bent Erik Nielsen, Broager 2. Mogens Barlebo, Broager 3. Finn Madsen, Vojens 4. Brian Christensen, Vojens Herre kl.2 1. Bent Erik Nielsen,

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere