Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse ai Sønderjysk Månedsskrift

3

4 Indholdsfortegnelse tu Sønderjysk Månedsskrift ved Niels H. Kragh-Nielsen Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Aabenraa 1995

5 Udgivet med støtte fra Dansk Kultursamfund af 1910 Sats: Aabenraa Fotosats ApS Tryk: Winds Bogtrykkeri ApS Indbinding: J. P. Møllers Bogbinderi Forfatteren og Historisk Samfund for Sønderjylland ISBN

6 FORORD Denne indholdsfortegnelse omfatter alle artikler og anmeldelser i Sønderjysk Månedsskrift Den bygger på de to tidligere fortegnelser, (1946) og (1977), og på en nyregistrering af årgangene Artikeldelen (nr ) er ordnet systematisk, anmeldelsesdelen (nr ) alfabetisk, begge efter samme princip som i Register til Sønderjyske Årbøger Ved Børge L. Bariøse s Et forfatterregister og et stedregister optager alle navne i artikeldelen. Som personregister tjener afsnittet»enkelte personer og slægter«(nr ), hvor personnavne i de øvrige artikelafsnit er indarbejdet. ARTIKELDEL Inddelingen er i det store og hele overført uændret fra fortegnelserne og Dog er visse afsnit i denne samlede udgave yderligere opdelt. Eksempelvis er oldtiden nu opdelt i stenalder, bronzealder, jernalder, møller og teglværker er udskilt fra industri og søfart fra samfærdsel. I almindelighed er en emneplacering foretrukket frem for en topografisk. Stedregistret sikrer genfinding på lokalitet. Henvisninger til artikler med beslægtede emner findes efter de fleste afsnit. De gør dog ikke krav på fuldstændighed. Den meget specifikke opdeling af folkloreartikler i er videreført, og nye artikler indpasset i denne ramme, som er udvidet med afsnittet»fester og højtider«. Alt artikelstof er medtaget. De korte introduktioner i forbindelse med udstillingskalenderen»det sker på nordslesvigske museer«(fra 1987, nr. 1) skal findes under Museer. Museumsårbogens stof er optaget i Sønderjysk Månedsskrift fra 1975 til De enkelte afsnit er ordnet alfabetisk efter forfatternavn. Der er enkelte undtagelser som det kronologisk ordnede afsnit»svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig«(nr ). Årgangsangivelser (årg. 1) i er erstattet af års talangivelser (1924/25). Oplysning om illustrationer er ikke medtaget. ANMELDELSER Alle signerede anmeldelser er medtaget. Derudover er en del usignerede anmeldelser af især årbøger medtaget. Meget korte bogomtaler på få linier er udeladt. Hvor en anmeldelse fremtræder i artikelform er den medtaget både som artikel og som anmeldelse. Enkelte årbøger som»fra Als og Sundeved«og»Grænseforeningens årbog«er registreret både som serie og som enkeltværker. Anmelderens navn er anført i parentes, redaktørnavne dog i forkortet form. FORFATTERREGISTER Omfatter alle forfattere til artikelstof, hvorimod forfatterne til anmeldte bøger ikke er medtaget. I tilfælde af skiftende navneformer er den hyppigste form anvendt i registret. Enkelte navne er optaget i to former. Navnene på de rejsende i nr er optaget i forfatterregistret. STEDREGISTER Stedregistret omfatter alle stednavne, som er anført i artiklernes titler, bortset fra helt overordnede navne som Slesvig-Holsten, Nordslesvig, Sydslesvig, Danmark. Stednavne, som ikke er lokaliserende, som i:»mellem Kongeå og grænse«, er udeladt. Navne med skiftende former er optaget under nugældende navneform, fx. Ubjerg for Udbjerg. I afsnittet Folkekultur (nr ) er stednavne i de mange småstykker også registreret. 5

7 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER 1924/25 (1. årg.), nr. 2 er forkert pagineret. Den rigtige er anvendt her. 1928/29 (5. årg.), har fejlagtigt 1929/30 trykt på titelbladet. 1937/38 (14. årg.), nr er forkert pagineret. Den rigtige er anvendt her. Årgangene mangler paginering på de sider i nr. 11/12, som er overført fra Museumsårbogen. Problemet er søgt løst således: For artikler i 1981 og 1983 er sidetallet angivet, som om pagineringen var fortsat. For 1982 er sidetallet på grund af overspring i pagineringen angivet som i nr. 3607: (1982,320: ). 6

8 INDHOLDSOVERSIGT Almindelig historie 9 Forhistorie 10 Stenalder 10 Bronzealder 11 Jernalder 11 Vikingetid 12 Middelalder Grænselandsdagbog Grænselandskronik Sagt og skrevet , Nordslesvig Sydslesvig 26 Nationale foreninger og møder Mindretalsforhold. Andre lande. 28 Lokalhistorie. Topografi 29 Sønderjylland i alm. (samt Ribe amt) 29 Nordslesvig 32 Byer og sogne 33 Sydslesvig 43 Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig 43 Byer og sogne 44 Personalhistorie. Biografi 46 Enkelte personer og slægter 48 Kulturhistorie 70 Biblioteker 70 Pressevæsen 70 Kirkehistorie 70 Skolehistorie 72 Mindretalsskoler 74 Seminarier 75 Højskoler 75 Foreninger. Forsamlingshuse. Idræt 75 Bygningskunst 76 Billedkunst 78 Kirkelig kunst 79 Kunsthåndværk 79 Teater 80 Musikhistorie 81 Litteraturhistorie 81 Sproghistorie 82 Person- og stednavne 83 Møntvæsen 84 Nationale symboler 85 Folkekultur 86 Historiske minder 86 Enkelte historiske minder 86 Sagn 87 Enkelte sagn 88 Skattegraversagn 89 Eventyr 89 Folkedigtning 89 Rim og remser 91 Gåder 91 Ordsprog og mundheld 92 Bindebreve og gækkebreve 92 Viser og sange 92 Folkeskik 93 Fester og højtider 95 Enkelte optegnelser 96 Folkemedicin 96 Enkelte råd 97 Folketro 97 Enkelte træk 97 Hensat brand og ulykke 98 Enkelte hensættelser 98 Forvarsler 99 Enkelte varsler 100 Underjordiske, nisser, trolde og kæmper 101 Enkelte historier 101 Hekseri og trolddom 101 Enkelte historier

9 Gengangere og spøgelser 102 Enkelte fortællinger 102 Forskelligt 103 Samfundsforhold. Økonomisk historie 104 Befolkningsforhold 104 Retshistorie 104 Forvaltning 105 Socialvæsen 106 Sundhedsvæsen 107 Pengevæsen. Erhvervsudvikling 107 Landbrug 108 Skovbrug. Havebrug. Jagt og fiskeri 109 Handel 110 Håndværk 110 Industri 111 Møller 112 Teglværker 112 Samfærdsel 112 Søfart 113 Post-, telegraf- og telefonvæsen Brandværn 115 Naturforhold 116 Geologi 116 Stormfloder 116 Botanik 117 Zoologi 117 Arkivvæsen. Museer. Historiske organisationer 121 Arkivvæsen 121 Museer 121 Haderslev Museum 121 Midtsønderjyllands Museum Museet på Sønderborg Slot 122 Tønder Museum og Sønderjyllands Kunstmuseum 122 Aabenraa Museum 123 Bov Museum 123 Frøslevlejrens museer 123 Historiecenter Dybbøl Banke Skærbækegnens Museum 124 Andre museer 124 Historiske institutioner i øvrigt Historisk Samfund for Sønderjylland 125 Sønderjysk Månedsskrift 125 Andre historiske foreninger 126 Bibliografi. Anmeldelser 127 Anmeldelser 127 Forfatterregister 153 Stedregister 167 Skønlitteratur 119 Ældre digte 119 Nyere digte 119 Fortællinger. Skuespil 120

10 ALMINDELIG HISTORIE 1. Bjørn, Claus: Sønderjysk historieforskning 1966 (1966, 91-94). 2. Buch, Jørgen: Historie i folkeskolen (1980,123-26). 3. Buch, Jørgen: Historie i folkeskolen [Undervisningsplan historie 1981] (1981, ). 4. Bøgh Andersen, Niels: Begrebet slesviger er døende (1967, 244 og ). 5. Clausen, Th.: Der Schleswiger (1967, ). 6. Eskildsen, Claus: Gamle iagttagelser om folkeskellet mellem dansk og tysk (1937/38, 33-36). 7- Fanø, Knud: Historisk beredskab (1956, 97-98). 8. Feilberg Jørgensen, Anders: Tanker om»slesvigeren«, det slesvigske (1967, ). 9. Feldbæk, Ole: Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland - et svar (1991, 27, 30). 10. Fink, Troels: Den danske, den tyske og»den sidste«slesviger (1967, 233). 11 Fink, Troels: Afsluttende bemærkninger til diskussionen om den danske, den tyske og»den sidste«slesviger (1967, ). 12. Fink, Troels: Dybbøl Mølle og lærkesangen. Tale på Dybbøl 18. april 1964 (1964,177-82). 13- Fink, Troels: Grundloven og Sønderjylland (1949, 87-90). 14. Fink, Troels: Vort behov for historie (1971, ). 15. Friis, Aage: Historien bag navnet [Uddrag af kronik i Politiken ] (1972,158-60). 16. Gregersen, H. V.: Om baggrunden for Sydslesvigs fortyskning og for hjemmetyskheden i Nordslesvig (1985, Hansen, Ernst Siegfried: Lidt om»det slesvigske«(1967, ). 18- Harck, Ole: Dansk mindretals-akademi i Flensborg? Skal forskningen i de dansk/tyske mindretals historie og kultur øges? (1991, ). 19. Henningsen, Lars N.: Fra fyrstepatriotisme til folkelig danskhed (1993, 9-12). 20. Johannsen, Hans Peter: Schleswigertum (1967, ). 21. Jørgensen, Hans Ronald: Slesvigeren står mellem dansk og tysk (1967, ). 22. Kamphovener, Morten: Hvad er en hjemmetysker? (1969, ). 23. Kamphovener, Morten: Slesvigske traditioner (1967, ). 24. Kronika, J.: Sønderjyde - slesviger (1967, ). 25. Lassen, Aksel: Nationale tilkendegivelser gennem hundrede år [Valgtal i Nordslesvig ] (1971,285-99). 26. Lausten-Thomsen, H.: Det selvklare i historien [Om en afhandling af svenskeren Anders Nygren] (1945, 74-76). 27. Lausten-Thomsen, H.: Tysk og dansk historie (1956,142-44). 28. Lindsø, Erik: Dansk identitet - i anledning af et værk (1992, 90-92). 29. Lindsø, Erik: Den historiske fortælling - i anledning af to bogudgivelser (1990, 89-91, 94). 30. Lindsø, Erik: Et storværk om os selv - Dansk identitetshistorie afsluttet (1993, ). 31. Linnemann, Willy-August: Forsøg på definition af en slesviger (1967, ). 32. Marquardsen, Harro: Valget er ingen nødvendighed (1967, ). 33. Refslund Poulsen, M.: Tanker på Bovlund Bjerg (1958,181-86). 34. Salomon, Kim: Sønderjyske synsvinkler (1981, Med protest af M. Jessen-Klingenberg: 429). 35. Schiitte, Gudmund: 12 sandheder om Sønderjyllands danskhed (1936/37, 17-38). 36. Schiitte, Gudmund: Holstensk»folke- 9

11 velsignelse«i Sydøstslesvig og Østholsten (1939/40, 28-33). 37. Schiitte, Gudmund: National styrkeprøve (1935/36,17-34). 38. Schiitte, Gudmund: Rytmen i forholdet mellem dansk og tysk (1941, ). 39. Schiitte, Gudmund:»Schleswig - urdånisches Land?«(1937/38, 49-60). 40. Schiitte, Gudmund: Slesvig-holsteinismens kurve. Strejflys over en nationalpolitisk stræbens springflod og fald (1941,1-31). 41. Schiitte, Gudmund: Sydslesvig og tyskhedens»kulturelle overlegenhed«(1946, ). 42. Schiitte, Gudmund: Det sydslesvigske folkesinds gyldengrund (1947, 78-81). 43. Schiitte, Gudmund: Ændrede signaler (1938/39,151-55). 44. Stenz, Chr.: Dansk-ty sk historielærerstævne i Sydslesvig (1959,158-59). 45. Stenz, Erik: Videnskabeligt projekt om den dansk-tyske grænse (1969, ). 46. Weitling, Giinter: Mindretalsforskning og mindretalsakademi - en kommentar (1991, ). 47. Worsøe, Hans H.: Den nye Danmarkshistorie og Sønderjylland - en kommentar (1990, ). FORHISTORIE 48. Gregersen, H. V.: Bolderslev i førkristen tid (1951, 49-55). 49. Kjær, Hans: Fredlysning af fortidsminder i Sønderjylland (1932/33, 35-46). 50. Neumann, Hans: Tyskerne og vore fortidsminder under besættelsen (1945,177-81). 51. Neumann, Hans: Udgravning med traktor (1969, ). 52. Norling-Christensen, Hans: Oldtidsminder i Varnæs sogn (1944, 87-90). 53. Råben, ].: Soldyrkelsen og dens indflydelse på oldtidens kunst (1939/40, ). 54. Sønderjyllands arkæologiske arbejdsmark 1962 (1963, 48). Se også 783, 3563, 3667, 3842, 3850, , 3929, 3946, Stenalder 55. Andersen, Steen W.: Oldtidshøje i hobetal (Bagsiden om forsiden). (1990, 273, 304). 56. Andersen, Steen W.: Stenkisten»Myrpold«på Løjtland (Et besøg værd). (1988, 74-75). 57. Andersen, Søren H.: En boplads fra ældre stenalder i Hjarup Mose (1977, ). 58. Andersen, Søren H.: En elgtakøkse fra Fovsåen (1976,145-48). 59. Brummer, Knud: Flintefund (1982, , 312). 60. Ebbesen, Klaus: Stordyssen ved Vedsted (1979, ). 61. Ebbesen, Klaus: Det store offerfund fra Knud (1981, ). 62. Frost, Jens: Oldtidsbåden fra Julsø (1948, 65-66). 63. Hansen, Svend: Jættestuen Tonneshøj (1986, ). 64. Jørgensen, Erik: Lønt. En gammelkendt stenalderlokalitet (1983,333-56). 65. Jørgensen, Erik: Myrpold - set i ny belysning (1989, ). 66. Jørgensen, Erik: Om tvende gravsteder ved Arnitlund (1990, ). 67. Kapel, Holger: En uforstyrret stenalderboplads ved Draved (1959,161-65). 68. Klestrup, F.: Mellemstokke og amboltsten (1975,110-13). 69. Klestrup Hansen, Fr.: Vore meget fjerne forfædre (1973, 75-81). 70. Knudsen, Arnold: Udgravningen af»holger Høj«(1927/28, 86-87). 71. Lauersen, Jens Chr.: Den store langdysse i Varnæs Tyk-Skov (1945, ). 72. Madsen, Torsten: Et yngre stenalders kobbersmykke fra en dysse ved Soed (1978, ). 73. Neumann, Hans: En gravhøj i Gabøl (1947,181-83). 74. Neumann, Hans: Udgravning af en jættestue i Grarup (1941, ). 10

12 75. Råben, J.: Dyssestuer på Als (1939/40, ). 76. Råben, J.: Dyssetidens ældste gravform (1939/40, ). 77. Råben, J.:»Gamle Troldhøj«i Nørreskoven på Als (1947, 60-62). 78. Råben, J.: Oldtidsminder ved Flensborg Fjord (1939/40, 53-56). 79. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker i Rumohrsgård Dyrehave (1946,57-62). 80. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker i Skeide Kobbelskov (1942,1-6). 81. Råben, J.: Oldtidsmindesmærker på Als restaureres (1944, ). 82. Råben, J.: Restaurering af oldtidsmindesmærker i Nørreskoven på Als (1946,146-50). 83. Rieck, Flemming R.: En halv meter høj [ved Harreby, Hygum s.] (1982, 320: 31-43). 84. Sterum, Niels: Surløkke 3 (1983, 33-40). 85. Storstensgrave på Als (1948, 97). 86. Svensson, Inger Bjørn: Sensationelt flintefund i Høkkelbierg (1972, ). 87. Sørensen, R. P.: Dateringen af Høkkelbjerg-fundet (1976,133-35). 88. Voss, Olfert: Langdysserne i Steneng ved Abterp [Brede s.] (1966, 268). Bronzealder 89. Andersen, Steen W.: Bronzealder i Bov (Bagsiden om forsiden). (1989, 209, 240). 90. Andersen, Steen W.: Hjulgraven ved Hjordkær (1990, ). 91. Andersen, Steen W.: Hærvejen og bebyggelsen i Nordslesvig i den ældre bronzealder (1983, Se også 1984, ). 92. Broholm, H. C.: Kvindegraven fra Skrydstrup (1935/36,105-08). 93. Ethelberg, Per: 4 bopladsgruber med flint og keramik fra yngre bronzealder (1982, 320 :44-68). 94. Fraes Rasmussen, Ulla: Korshøj. En bronzealderhøj ved Frøslev (1977,356-78). 95. Larsen, L. A.: Udgravning af en bronzealderhøj 1856 [Emmerlev] (1964,12-18). 96. Neumann, Hans: Udgravningen ved Trappendal (1975, ). 97. Petersen, Peter: Sakrale sten (1982,41-45). 98. Petersen, Peter: Skålsten i Varnæs og Felsted sogne (1981, ). 99. Sørensen, Frode: Bronzeøkse fra Blåkrog (1958,186) Thrane, Henrik: To mellemeuropæiske bronzeskåle fra Tinglev (1976,149-54) To guldskåle fra Ladegård (1948, 81) Trappendal - høj og hus fra ældre bronzealder. Af Aage Boysen og Steen W. Andersen (1981, ). Jernalder 103. Andersen, Harry: Runeindskriften på guldhornet fra Gallehus. En orienterende oversigt (1937/38,131-38) Andersen, Steen W.: Danerne (Bagsiden om forsiden). (1991, 225, 256) Andersen, Steen W.: Mellem Kongeå og grænse i den sene jernalder (1979, ) Andersen, Steen W.:»Æ vold«ved Øster Løgum - et gammelt fortidsminde i ny belysning (1990, 7-15) Breve om udgravningerne i Nydam Mose. Ved Peter Beck (1974,162-69) Brøndsted, Johs.: Oldtidsbåden fra Als, Nordens ældste fartøj (1925/26,1-10) Bør Nydam Mose udgraves? (1987,53-56) Crumlin-Pedersen, Ole:»Æ Lei«og»Margrethes Bro«(1975, ) Dreyer, Valdemar: Hvor kom de fra? - fokus på jernalderbåden fra Hjortspring (1994, 37-43) Ethelberg, Per: Fra stamme til stat - set i et sønderjysk perspektiv (1991, ) En gammel boplads (1924/25, 61) Gregersen, Johan: Jernalderens Møgeltønder (1932/33,161-80). 11

13 115. Harck, Ole: Arksum på Sild (1975, ) Harck, Ole: Trælbanken ved Kærgård - et voldsted fra oldtiden (1979, ) Hejselbjerg Paulsen, Hans: Sønderjyllands eneste skibssætning (1926/27, 56-58) Iversen, Peter Kr.: Erik Lassens fund af det andet guldhorn 1734 (1950,187-91) Iversen, Peter Kr.: Rejsen til Gliickstadt med det første guldhorn (1989, ) Jakobsen, Jens L.: Kastrup: Offer- eller gravplads? (1975,114-21) Jernalderbebyggelsen mellem Ho Bugt og den dansk/tyske grænse. Af Steen W. Andersen og Flemming R. Rieck (1984, ) Jørgensen, Erik: Tuegravpladsen ved Årupgård (1972, ) Knudsen, Niels: Nydam-båden (1963,173-76) la Cour, Vilh.: Ollemersdiget (1929/ 30, 49-54, 65-71) Lausten-Thomsen, H.: Olmersdiget (1924/25,169-71) Neumann, Hans: Hærulf-stenen (1951, 177) Neumann, Hans: Olmersvold (1964, 277) Nielsen, Niels Åge: Runeindskriften på Torsbjerg dupsko (1985,196-98) Petersen, Peter: Nydam (1984,12-21) Petersen, Peter: Nydam Mose bør udgraves til bunds - før det er for sent (1987, 53-54) Petersen, Peter: Ornamenterede lanseskafter fra Nydam (1985, ) Råben J.: En gemme fra Als (1931/32, ) Råben J.: Skibssætninger [Als] (1948, 75-77) Rafn, Ole: Førromersk jernalders bopladsfund med tragt (1974,143-44) Rieck, Flemming: Hjortspringbåden. Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj (1992, 43-46) Rieck, Flemming R.: Yngre romertids kammergrav i Enderupskov (1980, ) Schiitte, Gudmund: Efterslæt om anglernes nationalitet (1954, 45-46) Slettebo, Jørgen: Alsiske gemmer af glas (1963, ) Svensson, Inger Bjørn: Ejsbølfundet (1958,210-16) Thamdrup, Lizzi: Et 1600 år gammelt glasbæger fra Enderupskov (1980,365-68) Toft, Hans Hansen: Forsvundne oldtidsminder ved Aabenraa Fjord og Genner Strand (1943, 202) Valbjørn, K. V.: Hjortspringbådens Laug (1994, 43-44) Vang Petersen, Peter: Om truslerne mod offerlagene i Nydam Mose (1987, 54-56) Wiell, Stine: En støbeform til guldbarrer (1976,155-56). Om guldhornene se også: 213, 1773, 2467, , 2483, Se også 3849, VIKINGETID 145. Adriansen, Inge: Dronning Thy re og Danevirkesagnet (Bagsiden om forsiden). (1988, 33,64) Andersen, H. Hellmuth: Apropos - Danevirke. Harald Blåtands Danevirke (1990, ) Andersen, H. Hellmuth: Nye Danevirke-undersøgelser (1993, ) Axboe, Morten: Danerkonge og Danevirke (1988, 35-44) Bencard, Mogens: Fundforholdene omkring hjerneskallen med runeindskrift (1973, ) Dannevirkeudgravninger C-14 prøven skal revideres (1973,165-67) Fra Hedebyudgravningerne (1935/36, 171) Gregersen, H. V.: Kong Godfred og de nordfrisiske ringvolde (1985, 74-80, 128) Gregersen, H. V.: Slesvig/Hedebys og 12

14 Danevirkes generobring i et års minde (1983,412-13) Har vi et sønderjysk»trelleborg«? [i Pamhule Skov] (1963,19-20 og 33) Hingst: Dykkerundersøgelser i havnen ved Hedeby (1958, 8-13) Kurstein, Poul: En morgen i Hedeby (1963,1-7) la Cour, Vilh.: Da drenge sad om Hedeby (1972, 33-38) la Cour, Vilh.: Danevirke-dateringen. Afsluttende bemærkninger (1969,314-15) la Cour, Vilh.: Hedebygravningerne i 1930 (1930/31,113-24) la Cour, Vilh.: Kong Gudfreds Danevirke (1969, ) la Cour, Vilh.: Slistorp - Slesvig - Hedeby (1972, Kommentar af Johs. Petersen, 134) a Cour, Vilh.: Vagttårne ved Slien (1971, 41-47) Lauritsen, Aage: Hedeby, Haddeby, Slesvig og Sli (1967, og ) Michelsen, M.: Et pladespænde fra vikingetiden (1932/33, 27) Moltke, Erik: Et makabert runebrev (1973, ) Neumann, Hans: En rejsebeskrivelse fra vikingetiden (1982, ) Nielsen, Niels Åge: Var Ribe runeskal en amulet? (1980, ) Råben, J.: En gravplads fra vikingetiden i Ketting (1931/32,49-53) Råben, J.: Runestenen ved Hovslund (1945,113-15) Svensson, Bjørn: Ansgar og Regner Lodbrog (1975, ) Svensson, Bjørn: Danevirke og Hedeby i 808 (1968, ) Svensson, Bjørn: Danevirkes datering (1969, og ) Svensson, Bjørn: Dobbeltbyen med dobbeltnavnet [Hedeby/Slesvig] (1969,178-83) Svensson, Bjørn: Haddeby (1969, ) Svensson, Bjørn: Kampestensmuren [Danevirke] (1970,176-78) Svensson, Bjørn: En kanalteori [Grav ved Kovirke] (1971, ). - Svar fra Aage Lauritsen (1971, ). - Desuden Johs. Petersen (1971, 443) Svensson, Bjørn: Kovirke (1969, ) Svensson, Bjørn: Nydateringen af Danevirke reviderer Danmarkshistorien (1977,106-13) Svensson, Bjørn: Den store Jellingesten (1974, , ) Telling, Søren: Om gravninger jeg udførte i Danevirke (1963,149-51) Thomsen, Uwe: Slesvig, Hedeby, Adam af Bremen og Aage Lauritsen (1975, 87-88) Tiedemann, Senius: Hærulfstenen kom hjem for 30 år siden (1981, ) Tiedemann, Senius: De nordslesvigske runesten (1967, ) Weitling, Giinter: Poppounderet og Slesvig (1975,449-55) Ødum, H.: Et træk af Danevirkes bygningshistorie (1937/38,183-85). Se også 575, 3578, MIDDELALDER 186. Adriansen, Inge: Ketil Urne. En runesten vender hjem (1987, ) Dresvold fremdrages [Skodborg s.] (1949,165-66) Ellekilde, Hans: Venderslaget på Lyrskov Hede. Et 900-årsminde (1943,172-80) Fenger, J. E.: Det nye kapelfund ved Årup (1959,166-68) Gregersen, H. V.: Middelalderens Årup i Ensted sogn (1959, ) Gregersen, H. V.: Ribe-mødet i 1460 (1960,189-93) Gregersen, H. V.: Den senmiddelalderlige ødelægning i Bov sogn (1977, ) Hejselbjerg Paulsen, Hans: Leerskovslaget (1927/28,113-19) Jensen, H. P.: Nørrevold og Søndervold (1979, ). 13

15 195. Jensen, H. P.: Store bro i Arrild sogn (1975, ) la Cour, Vilh.: Mildeborg (1972,2-5). - Svar af G. Carstens (1972, ) og gensvar af Vilh. la Cour (1972, 400) Lausten-Thomsen, H.: Tule Vognsen. Folkevise, historie og sagn (1925/26, 72-76). Se også nr Madsen, Lennart: Tønder under jorden. Arkæologiske undersøgelser i det middelalderlige Tønders byområde (1993, ) Matthiessen, Hugo: Slesvigs blomstring og fald (1928/29,1-14) Middelalderbrønden ved Gammelgård. Af Hans Chr. Vorting og Lise G. Bertelsen (1980, ) Porskrog Rasmussen, Carsten: Middelalderens krise i Sønderjylland - en kommentar til H. V. Gregersen:»Det skæve Sønderjylland - hvorfor?«med replik af H. V. Gregersen (1990, ) Poulsen, Bjørn: Flensborg i middelalderen - omkring en udstilling (1988, ) Råben, J.: Venderne på Als 1168 (1938/ 39, ) Schmidt, August F.: Lyrskov (1924/ 25,181-84) Schmidt, August F.: Tule Vognsen (1925/26, 95). Se også nr Stiesdal, Hans: Nørrevolde. Undersøgelserne (1979,427-38) Svensson, Bjørn: Tørning (1977, ) Svensson, Poul: Frøslevskrinets fundsted (1980, ). Se også 783,1017,1272, Achelis, Th. O.: To salva guardier fra året 1657 (1927/28,104-06) Christiansen, W.: En militær aktion i Vestslesvig 1689 (1966, ) Christiansen, W.: Nogle krigstildragelser på vesteregnen for 300 år siden. En træfning ved Rudbøl 1644 (1944,164-66) Drescher, H. P.: Jens von Hadersleben (Løwenklau). (1979, ) Eskildsen, Claus: Hvorledes Kirstine Svendsdatter fandt det første guldhorn (1942, 66-68) Fink, Troels: Med hertuginde Augustas briller [Festtale ved åbningen af den danske uge i Husum 9.9.]. (1973, ) Galster, Kjeld: Kongens ryttere på flugt for Wallensteins tropper (1949,34-39) Gregersen, H. V.: Da pesten truede i (1962,137-43) Gregersen, H. V.: Niels Held vads flyveskrift om stormfloden i 1615 (1956, 65-69) Hansen, J.: Salva guardia (1927/28,74-75) Kristensen, H. K.: En landsforræder (1965,173) Pest og krig. Et brudstykke af sognepræst Peder Kier's»0. Løgum sogns historie«(1934/35,189-97) Ræder, M. O.: Kampen om Als 1658 og admiral Peder Bredal (1955,1-6) Svendsen, Nicolai: Søslaget i Listerdyb den 16. maj 1644 (1935/36, ) Thygesen, Frants: Da Torstenssons krigere besøgte Hestoft (1957,183-86) Trediveårskrigens rædsler. Af Lars N. Henningsen og Stig Martin Møller (1978, 45-48). Se også 822, 865, , 2324, Af Anders Sandemands optegnelser Ved H. Lausten-Thomsen (1945, 15, 1946, 19-20, 1947, 31, 1948, 220 og 1951,13-14). Se også nr Andersen, Poul: Bedagede urostiftere [Prinsen af Nørs besøg i Ribe 1844], (1966, ) Andersen, Poul:»Kosakvinteren«i Gråsten (1980, ). 14

16 228. Becker-Christensen, Henrik: Slesvigerne og skandinavismen i tiden før 1850 (1981,120-28) Den forfærdelige misvækst i Ved H. V. Gregersen og Chr. Stenz (1957, ) Gregersen, H. V.: Da prinsen af Noer besøgte de nordvestlige egne af Sønderjylland [ ], (1966, 69-70) Gregersen, H. V.: K. Sicks inspektionsrejse gennem Sønderjylland i 1845 (1965, ) Gregersen, H. V.: Den nationalpolitiske udvikling i grænseegnene i historisk belysning (1966, ) Grove-Stephensen, F. S.: Flensborgskippere i Prisonen (1991, ) Helk, Vello: Nationale toner i stambogsindførslerne fra slutningen af 1700-tallet (1978, ) Henningsen, Lars N.: Hungerårene omkring 1830 (1980, ) Hvidtfeldt, Johan: Fra sprogkampens tid (1938/39, Lauritzen, Jens:»Om mærkelige ting...«året 1828 (1927/28, ) (1928/29, 109) (1929/30, 112) (1931/32, 127) (1932/33,144) (1933/34,138) (1934/35,136) (1935/36, 12) (1936/37, 136) (1937/38,166) (1938/ 39,170) (1939/40,123) (1941,32) (1942,16) (1943,20) (1944,16) (1945,16) (1946,20) (1947, 31) Med det»slesvigske regiment«i Napoleonskrigene. En dansk soldats dagbog fra Af C. Maibøll og Cl. Eskildsen (1930/31,161-76) Michelsen, Anne-Helene: Bag de gamle døre i Aabenraa [Kosakkerne i januar 1814], (1985,16-18) Mikkelsen, Michael: To strenge vintre (1942, 70-71) Nielsen, Hans-Georg: Fiirsens frikorps (1976,1-6. Rettelse: 104) Pedersen, Anders: Aarbog og 1744 (1943,19-20 og 1944,16). Se også nr Svendsen, Nicolai: Da Sønderjylland vågnede. 15. juni Dannevirke 15. juni 1938 (1938/39,10-16). 244.»Den ukendte soldat«(1928/29, 47). Se også 831,1012,1031, ,1408, 3583, Achelis, Th. O.: En dansk grav på den gamle garnisonskirkegård i Stade (1949, 67) Adriansen, Inge: Den tapre landsoldat (Bagsiden om forsiden). (1993,305, 336) Andersen, A.: Den gamle soldatergrav på Bjerning kirkegård (1937/38,1-3) Baggesen, August: En anbefaling [med en skildring af kampen ved Øvre S tolk]. (1977,144-45) Christensen, Olav: Optegnelser fra treårskrigen [af Christine Marie Hansen]. (1977, ) Christiansen, W.: Landstormens første optræden 1849 (1959,13) Fangel, Henrik: Revolutionen der udeblev [Haderslev 1848]. (1971,414-29) For hundrede år siden. Dagbogsblade fra treårskrigens tid. Ved Peter Kr. Iversen (1948, 92, , , og samt 1949, 69-72) En foretagsom skibsdreng. Af A. Rhede-Nielsen og J. Slettebo (1989, ) Frandsen, Ludvig: Brevet fra onkel Ludvig [juli 1850] (1977,140-43) Friis, C. H.: Fra treårskrigens tid (1944, 38-41) Friis, C. H.: Fra treårskrigens tid. En sag om to brune heste. (1944,180-82) Gregersen, H. V.: Da møller J. H. Hartz blev arresteret. En episode fra Bevtoft i 1848 (1958, ) Gregersen, H. V.: Nationalpolitiske tilstande i Lundtoft herred i 1848 (1959, ) Hejselbjerg Paulsen, H.: Et brev fra 15

17 bevægede dage i Sønderjylland [April 1848]. (1946,161-65) Holdt, Jens: Præst og befolkning under oprøret i (1939/40,75-79) Hornemann, Thorvald: Nogle dagbogsblade fra sommeren Ved H. V. Gregersen (1977,101-05) Bevtoft under treårskrigen (1943,168-70) Jensen, Jørgen W.: Breve fra den første slesvigske krig [af Peter Leimand], (1968, ) Jørgensen, Jørgen: Vore grave mod syd (1933/34, 65-72) Knudsen, Thomas: Landstormen ved Brøns (1926/27,17-24) Lampe, Jens: Begivenheder i Aabenraa (1957, 71-80) Lausten-Thomsen, H. og Claus Eskildsen: Graven ved Stenten Mølle (1936/ 37,10-11) Lind, Hans: Lommeuret reddede hans liv (1972,137-40) Lund, Karl: Mindestenen i Rinkenæs (1985,19-20) Nicolaisen, P. P.: Erindringer fra vinteren 1850 (1927/28,167) En nordslesvigsk soldat i Brudstykker af en krigsdagbog (1932/33, Nyholm, Asger: En tildragelse fra 1849 (1953,123-26) Råben J.: En dansk grav på den gamle garnisonskirkegård i Stade (1949,174) Råben J.: For 90 år siden april (1938/39, ) Schmidt, Peter P.: For hundrede år siden. Begivenhederne på Als 1848 (1948, ) Stenz, Chr.: Et brev fra 1850 (1985, 327) Svendsen, Nicolai: Fra treårskrigens dage (1926/27,102-05) Thorsteinsson, Hj.: Krigserindringer fra (1987,113-17) Tiedemann, Senius: Soldaterbrev fra Fredericia 1849 (1984, ) Torp, A.: En dansk»ukendt soldat«s grav (1928/29,17-20). Se også 1348, 1362, 1387, 1834, 1837, 1949, 2383, 2665, 2821, 3027, Bjørn, Claus: En forsvarsadresse fra 1861 (1967, ). Bemærkninger hertil af H.V.Gregersen (1967,168-69) Gregersen, H. V.: Fra Kloster-politikens dage (1952, 75-77) Gregersen, H. V.: Nationale og religiøse brydninger i Aabenraa før 1864 (1969, ) Gregersen, H. V.: Et par hjemmetyske røster i anledning af stændervalget i 1860 (1953, 45-47) Gregersen, H. V.: Udrensningen blandt Aabenraas advokater efter treårskrigen (1962,159-63) Henriksen, Svend Harald: Det blandede sprogdistrikt mellem krigene (1952,136-43) Lausten-Thomsen, H.: Grundtvig og Vestslesvig (1926/27, 65-73) Malling, Anders: Mindestenen i Brøns. Et hundredårsminde (1959,1-12) Malling, Anders: Sangene ved mindestensafsløringen i Brøns 1859 (1959, 88-90) Peters, L. C.: Friserne på Sydslesvigs vestkyst og den danske konge (1949, 11-13) Adriansen, Inge: Bombardement af Sønderborg april 1864 (Bagsiden om forsiden). (1992, 73,104) Adriansen, Inge: Freden i Wien oktober 1864 (Bagsiden om forsiden). (1989, 273, 304) Adriansen, Inge: Krigsudbruddet i 1864 (1989, 33, 64) Af sergent Peter Madsens optegnelser (1971, 23-35) Andersen, Poul: En bondesoldats notater (Lorenz Peter Hansen Damm). (1979, 86-91) Bariøse, Børge L.: De stormfulde døgn i 1864 [H. P. Hansen Grunfelds beretning], (1967, 27-30). 16

18 297. Bergholt, Caroline: Kjære Tine! Ved Inger Bjørn Svensson (1964,133-50) Baadh, Arcadia: Minder fra Kosel præstegård. Ved Holger Jacobsen (1964, 79-89) Clausen, R. P.: Feltbreve til hjemmet Ved Jens Holdt (1964, ) Dagbog-optegnelser fra krigsfangenskabet i fæstningen Torgau Ved J. Råben (1942, ) Dybbøl Mølle i flammer [forfalsket billede], (1964, 77) Fra krigen Hans Jensen Diensens optegnelser. Ved Hans Krog (1934/35,121-29) Friis, Frederik Carl Alexander: Februardage i Tønder Dagbogsoptegnelser. Ved Peter Kr. Iversen (1964, ) Gregersen, H. V.: Burkal sogn (1950,154-55) Grenaa, Asmus Jacob: En dreng på krigsstien (1964, 261) Gyldenkærne, Aksel: Da 21. regiment gjorde mytteri (1989, 35-37) Hasle, Leif: Fra feltvagt til sold. Et soldaterbrev fra 1864 [af Wilhelm Dinesen], (1989, ) prøjsisk fangenskab Ved Claus Eskildsen (1937/38,14-15) Ipsen, Lars Jensen: Erindringer fra krigsfangenskabet Genfortalt af sønnen Ernst Ipsen (1964, ) Jepsen, Asta: Et»vennebrev«(1985, 86,144) Jessen, Ingeborg: Da krigen kom til Dybbøl i 1864 (1966, 55-59) Kamphovener, Morten: Ødelagt og erstattet på Sundeved i 1864 (1964, ) Kaufmann, Th.: Et brev fra 1864 [fra Peter Jensen, Ullerup]. (1954, 61-63) Knudsen, Anna: En tjenestepiges beretning fra 1864 (1926/27,170-71) Lampe, Jens: Min kiære søn (1966, 61-64) Lassen, Asmus: Slaget om Als (1964, ) Lorenzen, Andreas: Minder fra 1864 [Fra Oversø og Vanderup sogne]. (1947,176-78) Magle, Hans: Provst Hjorts indberetning 1864 (1938/39,171-90) Muller, Julius: Barndomserindringer fra Sønderborg Slot under krigen Ved J. Råben (1943,194-97) Nielsen, Carl: Breve fra tilbagetoget 1864 [Skrevet af Louis le Maire]. (1974, ) Nielsen, Jørgen Olaf: Dybbøl - set fra venstre (1978, ) Nørgaard, Kjeld: Erobringen af Barsø - et soldaterbrev fra 1864 (1991, ) Oversigt over begivenhederne (1964, 78) Pedersen, Anton: Fra Dannevirke, Fredericia og Dybbøl 1864 (1985,161-66) Pedersen, Niels Chr.: En soldat fra fireogtres. Optegnelser og breve. Ved Olav Christensen (1963, 27-35) Petersen, Erling: En kvindeskæbne i digt og virkelighed (1986, ) Petersen, Peter A.: Oplevelser på Vesterhavsøerne i 1864 (1953, og 69-71) Råben, J.: 80 år efter. Minder fra kampene 1864 (1944, 65-78) Råben, J.: Faldne og døde nordslesvigere ved 21. regiment 1864 (1939/40, ) Råben, J.: Faldne og døde nordslesvigere ved 10. inf. regiment under krigen 1864 (1939/40,190-92) Råben, J.: Graven ved Bøffelkobbel (1944,167-77) Råben, J.: Minder fra Sønderborg 1864 (1950, 78-82) Råben, J.: Soldatergraven i Lambjerg Indtægt ved Hørup (1933/34,129-31) Råben, J.: En soldats optegnelser fra 1864 [Hans Fogt, Hundslev på Als]. (1956, ) (findes også 1953, ) Råben, J.: Veteraner fra 1864 fortæller (1941,191-95). 17

19 336. Ræder, M. O.: Da Dybbøl var faldet (1946,141-46) Rørkær Madsen, Per: Forlader og baglader i 1864 (1982, 320 : ) Svensson, Bjørn: 1864 er stadig aktuel. I anledning af en bog (1987, ) Svensson, Inger Bjørn: Civilbefolkningen i Sønderborg (1964,109-15) VVyff, Chr. Jensen: Dagbogsblade fra de otte sogne. Ved Kristian Vyff (1964, ). Se også: 264, 1348, 1384, 1387, 1473, 1502,1593,1933,2383,2387,2665,2675, 2775, 2791, 2793, 2879, 3741, Adriansen, Inge:»Så langt den danske tunge går «. Om H. P. Hanssens syn på grænsedragningen. (1987, 37-40) Andersen, A.: De hjemløse i Nordslesvig under tysk statsstyre (1993,71-74) Andersen, Dorrit: Da socialismen kom til Sønderborg (1973, ) Andersen, Ole: Festung Sonderburg- Diippel. To spionrapporter (1991, 10-17) Andersen, Poul: Lysttour til Kjøbenhavn [1865]. (1976, ) Bariøse, Børge L.:»I en glad og munter stemning«- rejsedagbog fra 1884 (1990, ) Bariøse, Børge L.: Opinionsundersøgelser 1866 (1968, ) Berg, Cecilie: Forudsigelser om og minder fra Sønderjylland (1970, 12-28) Branderup, Nis: Dansk klubfest i Berlin 1905 (1976, 65-66) Byriel, I. H.: Tysk brug af det danske sprog (1928/29, 41-42) Callesen, Gerd: Socialdemokratisk Nordslesvig-politik omkring århundredskiftet (1969, 33-50) Callesen, Nis: I håbet (1935/36, ) Christensen, Olav: Fra Koller-politikens dage (1957, 80) Christensen, Olav: Haderslev amtsråds hyldestadresse til kong Christian 9. (1960,128-29) Christensen, Olav: Landrådsregimente i Sønderjylland (1957,173-75) Eskildsen, Claus: Breve fra Felsted til pastor Mørk-Hansen. Stemningsbilleder fra tiden efter 1864 (1931/32,115-26) Eskildsen, Claus: Hvorfor redaktør Jessen ikke fik koncession (1932/1933, ) Feddersen, Ester: De overskrevne nordslesvigere (1994, 65-69) Gelsbro - en ørnefjer! Af Søren Mulvad og Hans Mikkelsen (1987, ) Gregersen, H. V.: Fra overgangstiden mellem dansk og preussisk styre. Danskhedstilkendegivelser i Kliplev efter 1864 (1955, 81-85) Gregersen, H. V.: H. P. Hanssen og sindelagsgrænsen. Et brev fra Rasmus Clausen, Smedager, til Peder Skau, Bukshave (1983, ) Grove-Stephensen, F. S.: Edsaflæggelsen i 1867 (1989, 42-46) Holdt, Jens: Genforeningsgenerationens minder og håb (1966, ) Københavnerturen sept (1976, ) Lausten-Thomsen, H: Historier om tyske præsters brug af dansk (1927/28, ) Lubowitz, Frank: Tyskheden i Nordslesvig (1994,132-37) Madsen, Martin: Tyske gendarmer i Hviding sogn (1974,177-80) Marcussen, A. J.: Hans Kriiger til vælgermøde (1935/36, ) Nørr, Erik: Rigsdagsvalget 1898 (1974, ) Prior, W. R.:»Mindets blomst«(1939/ 40, Ravn, L. S.: Kampen om de to danske sprogtimer (1980, 90-94) Sangen om kejser Wilhelms storhedsdrøm (1977,174) Schultz Hansen, Hans: Sindelaget blandt ejendomsbesidderne i Nordslesvig (1984, 41-45). 18

20 374. Skau-Petersen, Marie: De sønderjydske piger i København 1884 (1932/33, Svendsen, Nicolai: Da Holger Drachmann skulle udvises fra Sønderjylland (1926/27,4-6) Svensson, Bjørn: Da Flensborg blev afskrevet (1982, ) Svensson, Bjørn: Da sønderjyderne var retsløse (1981, ) Svensson, Bjørn: Grænseliniens bagmænd (1986,191-93) Svensson, Bjørn: Om grænseforløbet (1978, ) Svensson, Bjørn: Det slesvigske spørgsmål mellem to socialdemokratier [Imødegåelse af Gerd Callesens dissertation], (1970, ). - Imødegåelse hertil af Gerd Callesen (1970, ). - Svar af Bjørn Svensson (1970, ). - Afsluttende indlæg fra begge (1971, 68-69) Svensson, Bjørn: Socialdemokratierne og Sønderjylland [Kritik af Gerd Callesen: Socialdemokratiet og internationalismen], (1974, 10-21). - Svar af Gerd Callesen (1974, ). - Gensvar af Bjørn Svensson (1974,172-76) Svensson, Bjørn: Socialisterne og Flensborg (1969, ) Svensson, Bjørn: Valget 12. februar 1867(1967,66-68) Svensson, Bjørn: Østers bestemte grænsen (1980,100-01) Thomsen, Andr.: Socialdemokraterne, 8 Sønderjylland (1974, ). J86. Tiedemann, M. C.: Minder fra udlæn- 387 fredstiden (1938/39, ). 87" Wit te, Jørgen: De første socialister i Aabenraa (1987, ). Se også "> Adriansen, Inge: Czaren i hønsehuset 38Q ( a 1979 ' 257 "59). Adriansen, Inge: Fra marinestation til kngsinvalideskole (Bagsiden om forsiden). (1989,1, 32) 390. Adriansen, Inge: Mindesmærker fra Første Verdenskrig (Bagsiden om forsiden). (1993, 201, 232) Adriansen, Inge: Torpedostationen i Høruphav (1976, 41-43) Andersen, Peter: Tjener hos en Hauptmand (1982,149-52) Bang, Thøger: Mere om Sicherungsstellung Nord (1975,421-25) Beier, Hans: Den 2. august 1914 (1977, ) Beier, Hans: Da tyskerne hentede far (1977, ) Beier, Hans: Grav nr. 683 B [Kresten Andersen Boesen], (1977,161-63) Beier, Hans: Kristine og Truels Stauning Jensen (1983, ) Beier, Hans: Niels Schmidt (1977, 54-56) Beier, Hans: Og sorgen sidder jo i alle kroge (1982, ) Beier, Hans: Revolutionen i Brøns november 1918 (1978, 23-25) Clausen, Bodil: En soldaterdagbog fra Første Verdenskrig (1990,16-22) Diedrichsen, P.: Krigsinvalideskolen i Sønderborg. Den Sønderjyske Fond og de sønderjyske krigsinvalider fra (1989, 3-10) Eriksen, Jørgen: Sønderjyder i felten (1969, ) Fra krigen og revolutionstiden (1926/ 27,137-40, og Se også nr. 435 og Friis, Jørgen: I krig (1930/31, 73-77) Glaser, Hans J.: Zeppelinere i Tønder. En episode fra den første verdenskrig (1991,211-19) Grove-Stephensen, F. S.: På orlov - et digt fra 1. Verdenskrig (1987, , 31) Hansen, Peter: Minder om straffefanger i den første verdenskrig (1984,170-72, 220) Hanssen, H. P.: Kære Hr. Pastor Johs. Ravn [om mødet på kejserslottet i Berlin 4. aug. 1914], (1985, 216) Haystrup, Helge: Tre krigsdagbøger (1982,1-8). 19

21 411. Henningsen, Peter: Jule-ål til fronten (1984, ) Holstein, Ulrich: Nordslesvigske baneanlæg [især militære anlæg under 1. Verdenskrig], (1979,156-64) Holstein, Ulrich: Sicherungsstellung Nord (1975,40-66, 264) Holstein, Ulrich: Større og mindre baner i Nordslesvig [tilslutning til Sicherungsstellung Nord]. (1979, ) Houborg, J. Chr.: Breve til og fra Nustrup (1978,15-22) Jensen, A. N.: Med svære kanoner i Marneslaget. Et soldaterbrev (1932/ 33, 65-75, 81-91) Jensen, Henning: Veteranen (1971, 372) Jensen, Olivia: Krigen kostede syv brødre livet (1978, ) Jensen, Peter: Jurjeff-Polski og andre russiske krigsfangelejre (1968,323-34) Jensen, Peter: Theodor Voss [i russisk fangelejr], (1968, ) Jepsen, Nicolai: Fra en ung sønderjydes dagbog (1970, 82-89) Jørgensen, H. P.: Fangerne på Flensborg Gymnasium august 1914 [Slagter Sørensens optegnelser], (1946, 72-80) Kofoed, Hans: Luftangrebet på Tønderbasen (1968, ) Kragh-Nielsen, Niels H.: Omkring Våbenstilstanden den 11. november 1918 (1993, ) Lassen, L. R.: Revolution og sorte ærter -1. Verdenskrigs afslutning (1987, ) Lausten-Thomsen, H.: Krigsfangerne ved Rejsby (1928/29, 91-92) Lausten-Thomsen, H.: Den sønderjyske kirkegård i Frankrig (1929/30,33-34 og 1933/34, ) Lebech Sørensen, Anna Marie: Lebeck - Lebæk -Lebech (1986, ) Lind, Hans: Armeringskompagni på vestfronten flytter (1984, ) Lind, Hans: Soldatergraven ved Moulin i Frankrig (1977, ) Lorenzen, Fr.: Et forsinket feltpostbrev (1971, ) Løfholm, Carl: Bornholm august 1914 (1976, ) Løvschall, Finn: Et ubådsbrev fra 1917 (1990, 71-75) Nicolaisen, Niels: På flugt fra Frankrig [1917]. (1953,113-20) Nielsen, Jørgen: Fra krigen og revolutionstiden (1928/29,171-73). Se også nr. 404 og Overgaard, Christian: Fanget ved Marne [Søren Cornelius Petersens oplevelser], (1970, ) Petersen, Paula: Tyv i sit eget hus (1964, ) Poulsen, Ingeborg: En arrestation i august 1914 (1984, ) Rasmussen, Vagn: Tre sønner og en svigersøn - 1. Verdenskrigs faldne (1987, ) Ravn, L. S.: Et møde med en fransk officer (1974, 33-37) Rossen, R. P.: Fra krigen og revolutionstiden (1927/28,177-80) Svensson, Inger Bjørn: Civilfangerne 1914 (1964, ) Svensson, Karsten Bjørn: I engelsk krigsfangenskab [Hans Krogh fortæller], (1966, ) Tyske betonstillinger i Jylland Af Per Ole Schovsbo og Hans Ole Matthiesen (1992, ). Se også 1064, 1066, 1134, 1388, 1970, februar-udstilling i Felsted skole (1970, 52-53) Den 11. juli 1920 på Dybbøl (1980,177, 204) Adriansen, Inge:»De, der blev tilbage«- efter afstemningen i Flensborg den 14. marts 1920 (Bagsiden om forsiden). (1990, 65, 96) Adriansen, Inge: Søndret folk er vokset sammen (Bagsiden om forsiden). (1990, 209, 240). 20

22 449. Bariøse, Børge L.: Da»Landsoldaten«kom til Sønderborg i 1920 (1960, ) Beier, Hans: Afstemningsdagen i Brøns (1983,44) Beyer, Niels: Minder fra sommeren 1920 (1962, 36-40) Brummer, Knud: En gave, der var en opgave [om ]. (1984, 51) Buchholtz, Johs.: Mulden, hvoraf et digt spirede. (På Tondern station). (1939/40, 40-42) Caspersen,Jes: Illegitime afstemningsgæster i Skodborg (1970, 39-41) Christensen, Ernst: Som jeg husker Aabenraamødet 17. november 1918 (1960, 22-27) Christensen, L. P.: Den 14. marts - trods alt en dag med gode virkninger (1960, 54-56) Da de tyske partiforeninger blev overdraget til det danske socialdemokrati 1920 [Fotografi], (1970, 217) Davidsen, H. C.: Kontrolkommissionen 1 Tønder (1960, 28-30) Efterlysning - en komplet billedtekst ønskes [Sønderjyske kvinders rejse til København maj 1920]. (1970, ) Fangel, Henrik:»La Marseillaise«i Aissund i august 1919 (Historien bag billedet). (1989, ). 461.de Fine Licht, Christian: Krieger-udvalget (1981, ) Fink, Troels: 14. marts 1980 (1980, 95-99) Fink, Troels: Det radikale Venstre i Sønderjylland [især ] (1981, ). 464.Frees Christiansen, A.: 10. juli 1920 i 4 TaPs (1988, ). 65- Gammelgaard, A.: Seks tusind unge 4 ers liv - var dine løsepenge! (1970, 466. Glimt fra»tiende februar«(1960, 51-52) Gregersen, H. V.: Flensborg og Tønder - 0g selvbestemmelsesretten! (1971, 446). - Svar af Bjørn Svensson (1971, ) Hansen, Johanne Henriette: En beretning fra afstemningstiden i Ved Olav Christensen (1962,25-28) Hansen, Martin N.: Kantate ved mindefesten for mødet på Folkehjem 17. november 1918 (1968, ) Holger Jacobsen fortæller om Ved Inger Bjørn Svensson (1970, 33-38) Huhle, Robert: 1. maj i Sønderborg (1992,165-68) Jensen, A. N.: Minder fra min gerning som politimand omkring genforeningen i 1920 (1956,161-73) Jensen, J. H.: En historisk suppeterrin [stemmeurne]. (1977, 33) Jensen, J. N.: Fra afstemningstiden i 2. zone 1920 (1960, 57-60) Jensen, Niels: Afstemningen i Skærbæk den 10. februar 1920 (1970, ) Kaufmann, Th.: Varnæs sogn [o. 1920]. (1960, 30-33) Kristensen, Jens: Endelig - endelig - endelig! [0. Løgum 1920] (1970, ) la Cour, Vilh.: Til afstemningsmøde i Rabsted (1960, 35-37) Lannung, Hermod: Afstemning i Flensborg 14. marts 1920 (1979,57-60) Lebeck, Anders: November 1918 (1968, ) Lind, Aage: To genforeningsrejser til Tønder (1970,185-98) Lindhardt, P. G.: Nærbillede fra 10. juli 1920 i Christiansfeld (1978,1-8) Lorenzen, Hans: Hjem til afstemning (1960, 50-51) Meyer, Johan: Fra et sogn, der deltes [Hanved]. (1960, 39-40) Møller, P. J.: Fagforeningerne i Sønderjylland [især ], (1984, ) Olesen, Peter: Tale ved afstemningsfesten i Haderslev 1961 (1961, 54-60) Petersen-Høkkelbjerg, N.: Arbejderog bonderådene. En af den tyske novemberrevolutions foreteelser (1961, ). 21

23 488. Poulsen, Ingeborg: 10. februar 1920 i Vester-Sottrup (1977, 60-61) Poulsen, Ingeborg: 10. februar 1920 og 1980 (1981, 33-34) Rasmussen, Henrik: Berlin-Egernsund (1960,47-49) Ravn, L. S.: På vej hjem til Danmark (1965,168) Rode, Ove: Den 10. februar 1920 (1929/ 30,119-21) Schildt, Marius Chr.: Fra mødet på Folkehjem 17. november (1968, ) Schmidt, Hans: Afstemning i Østerlindet (1960, 43-44) Svendsen, Nicolai: De danske soldaters indtog i Haderslev 5. maj 1920 (1960, ) Svendsen, Nicolai: Et situationsbillede fra Haderslev i vinteren 1920 (1960, 33-35) Svensson, A.: Omkring den 10. februar 1920 (1960, 41-43) Svensson, Bjørn: De fatale afstemningsregler (1982,13-19) Svensson, Bjørn: Grænsestriden (1978, ) Svensson, Bjørn: H. P. Hanssen i 1919 (1979,17-28) Svensson, Kati: 14. marts i Flensborg (1970, 70) Thomsen, A.: Fra et landsbysamfund på højderyggen (1960,45-47) Thorsen, Svend: Et berømt opråbs tilblivelse (1949, 2-4). 504.Vollertsen, Nils: Kapp-kuppet i Slesvig (1979, ). Se også 376, 378, 384, Buch, Jørgen: Det danske mindretal i Sydslesvig i anledning af en bog. Med svar af Johan Peter Noack (1990,155-61) Weitling, Giinter: Hjemmetyskheden siden 1920 (1994,138-45) Westh, Claudi: Sønderjyllands Radikale Venstre (1971, 48-54) Andersen, Christine og Claus Eskildsen: De tyske stemmer ved folketingsvalget 3. april 1939 (1938/39, ) Becker-Christensen, Henrik: Kongeåen eller Skelbækken. Det tyske mindretal og grænserevisionskravet i 1920-erne (1990, ) Christiansen, W. L.: En afskedigelse på grund af politisk upålidelighed (1983, ) De dansk-tyske mindretalsdrøftelser (1924/25, 80) Eskildsen, Claus: Konjunktur i Nordslesvig 1920? (1947,101-22) Eskildsen, Claus: Den nationale stilling 1939 (1938/39, ) Eskildsen, Claus: De sorte sogne (1938/39, ) Eskildsen, Claus: Den tyske stemmeprocent i de enkelte sogne ved folketingsvalgene 1932 og 1935 (1935/36, ) Fangel, Henrik: Apropos - Krystalnatten (1989, 24-26) Hanssen, Bjørn: Da»Peberkornet«talte i Egernførde (1958, 74-78) Harck, Ole: Krystalnatten i Sydslesvig. Pogromen mod jøderne den november 1938 (1988, ) Huhle, Robert: Arbejderne i 1933 (1958, ) Jensen. H. P.: Jordpolitik i Nordslesvig (1980, ) Jensen, N.: Folketingsvalget i det sydlige Nordslesvig (1932/33, 92-93) Jensen, N.: Valg i det sydlige Nordslesvig 1920 til 1929 (1931/32, og ) Jespersen, Sigfred: Flygtningehjælpere og modstandskamp (1974, og 1975, 21-26) Jessen, Tage: Sydslesvig i foråret 1933 (1958, ) Kamphovener, Morten: Den anden afgørelse. Folketingsvalget i april 1939 (1964, 53-60) Kamphovener, Morten: Vi bør tage 22

24 konsekvensen - stillingen ved vor sydgrænse (1935/36,121-44) Lausten-Thomsen, H.: Efter valget 3. april 1939 (1938/39, ) Lebeck, Anders: Den nationale stilling i vort sydlige grænseområde 1924/25 (1974, ) Lorenzen, Emil: En bogs skæbne (1974, ) Mosbech, J. L.: Da grænsen var ny (1958,149-54) Petersen, Jakob: En kort oversigt over folketingsvalgene fra (Særtryk af»sprogforeningens årsberetning«1939). Tillæg til 1938/ Skovmand, Roar: Grænselandet i 1930'ernes programlægning (1976, Svensson, Bjørn: Hjemmetysk histo-. "epynteri (1976, ) Svensson, Bjørn: I hagekorsets skygge (1982, 65-69) Svensson, Bjørn: Nazismen og Sønderjylland (1982,123-27). ros' To dokumenter (1924/25, 60-61). Tågil, Sven: Tyskland och det tyska mindretalet i Nordslesvig under mel- [-_ iankrigstiden (1969, ). Wo. Vanggaard, I. S.: Den sønderjyske Fond (1937/38,139-50). Se også april 1940 på Sønderbro i Haderslev (1965, 73-74) 40-Adriansen, Inge: Mindesmærket for modstandsbevægelsens faldne (1993, ) Andersen, Steen W.: De hvide busser (Bagsiden om forsiden). (1988, 129, 160). 42. Becker-Christensen, Henrik: Frøslevlejren - Faarhuslejren. I anledning af fo bøger (1988, ). ruhn > H. H.: Den 9. april i Rendsborg,,.»985,111-15). P * Bruh"' H. H.: Da friheden kom til Tønnmg (1966,14-18) Eskildsen, Claus: Arresteret som gidsel [ ], (1945, 96-98) Eskildsen, Claus: Folketingsvalget den 23. marts 1943 (1943, 69-74) Eskildsen, Claus: Nationalsocialismen i Nordslesvig (1943, 84-85) Fangel, Henrik: Kampene i Haderslev den 9. april 1940 (Bagsiden om forsiden). (1990, 97,144) Fangel, Henrik: Litteratur om den 9. april 1940 (1990,142-43) Hansen, Asta: Kvindeliv i besættelsesårene (1988, ) Hansen, Gynther:»Det var vore venner«. Besættelsesårene oplevet af en hjemmetysk dreng (1990,131-38) Hansen, Kresten: En brik i det store spil (1981, ) Hauritz, Ole: Med tyskerne i hælene - den 9. april 1940 genoplevet af en soldat, der var med (1990,126-30) Henriksen, H. C.: I et grænsesogn april 1940 (1947, 21-23) Hintz, P. F. L. B.: Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgaard i dagene omkring den 9. april 1940 (1990,112-24) Holdt, J.: Brede kirkes beskydning den 9. april 1940 (1945,148-51) Kamphovener, Morten: Hjem fra koncentrationsslejren (1945,108-12) Kiil, N. O.: Sønderjyde på de store have (1993,181-91, , ) Korse, Poul: Kildemateriale på af- og omveje (1981,279-81) Kortskitse-Kampene den 9. april 1940 (1990,125) Krog, Hans: Indtryk og oplevelser omkring den 9. april 1940 i Christiansfeld (1950, 64-68) Meyer, Henry: Fra min fangetid i tyske fængsler og koncentrationslejre (1945,106-08) Meyer, Johs.:»Man skal i de kommende år vide, hvad der var muligt under nazisterne i 1944«. Ladelund-præstens optegnelser i kirkebogen fra krigsårene 1944 og 1945 (1947,1-10) Møller, A. P.: Frøslev (1945,102-06). 23

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002 ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 2009 1 ISBN

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 31 MAJ 2008 1276 Indhold - Bedsted Multihals tilblivelse (Digt af Birger Jessen Hansen) 1277 - Helvaderus reddede 11

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

24. Erindringer om skole og uddannelse

24. Erindringer om skole og uddannelse 24. Erindringer om skole og uddannelse 10033 Barndomserindringer. Erindringer skrevet af "gamle" beboere fra sognet. Nørre Tranders 2008. 55 s. 10034 Da køerne skulle flyttes i frikvarteret. Red. Jens

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 6 DECEMBER 1983 152 Indhold. - Et skolebillede - (2) - Pastoratets segl og dets betydning - Præsterne ved Bedsted kirke

Læs mere

10. Gymnasiale uddannelser

10. Gymnasiale uddannelser 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed 10.1.1 Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres Grænsen nr. 2 april 2010 72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det Med lov skal mindretal sikres En løves lange rejse Indhold Grænseforeningens

Læs mere

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje

Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje nr. 4 / august 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Dybbøl Mølle i hænderne på den folkelige vilje Vi hører sammen, når vi hører noget sammen Først nordisk, så dansk 2 nr. 4 / august

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

www.per-olof.dk mail@per-olof.dk Blog: http://bondepractica.wordpress.com Af Per-Olof Johansson

www.per-olof.dk mail@per-olof.dk Blog: http://bondepractica.wordpress.com Af Per-Olof Johansson www.per-olof.dk mail@per-olof.dk Blog: http://bondepractica.wordpress.com Af Per-Olof Johansson Allernyeste vejledning for den heldige finder af en Bonde-Practica per-olof johansson 2008 Udgivet som PDF-fil.

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere