December Til medlemmerne. Kære Museumsvenner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner"

Transkript

1 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, / Til medlemmerne December 2008 Kære Museumsvenner Tillykke Ringkøbing Museumsforening fyldte 100 år den 27. oktober Foreningen blev stiftet af en kreds af borgere med det formål at etablere og drive et museum i byen. Først i 1922 fik museet sin egen bygning. Jubilæet er blevet behørigt fejret med et jubilæumsprogram henover efteråret bl.a. med et festforedrag af Nationalmuseets nye direktør Per Kristian Madsen og med en reception på dagen og selvfølgelig en festmiddag à la Næstformand Preben Sørensen deltog i receptionen og overbragte en lykønskning fra Sammenslutningen. Årsmødet 2009 Årsmødet med generalforsamling afholdes lørdag den 28. marts 2009 på Struer Museum. Invitation med dagsorden og program vil blive udsendt i begyndelsen af februar. Årsmødet tilrettelægges og afvikles i et tæt samarbejde med Struer Museumsforening og museumsleder Torben Holm, Struer Museum. Struer Museum fremstår i dag efter tre års om- og tilbygning som et landets mest moderne museer - bl.a. med en stor afdeling, der behandler B&O s historie. Der venter årsmødedeltagerne en meget stor museumsoplevelse. Det skal tilføjes, at museumsleder Torben Holm spillede en meget aktiv rolle i forbindelse med realiseringen af ideen om stiftelse af Sammenslutningen som en landsforening for museumsforeninger og museumsvenner. Bestyrelsesmøder Det skal understreges, at bestyrelsen gerne stiller sig til rådighed for et møde med medlemsforeningerne, hvis der er et ønske herom. Det kan eventuelt ske i forbindelse med et bestyrelsesmøde. Det sidste bestyrelsesmøde blev afholdt på det pragtfulde Fåborg Museum for Fynsk Malerkunst, hvor vi fik et møde med formanden for Foreningen Faaborg Museums Venner Peter Parbo og museumsleder Susanne Thestrup Truelsen. Vi fik lejlighed til at orientere om Sammenslutningen og høre om forventningerne til et medlemskab. Kursusdagen Kursusdagen, der blev afholdt den 3. oktober på Center for Bevaring af Kulturarven i Vejle, blev meget vellykket med et deltagerantal på 35 og et emne museernes indsamling, bevaring og kassation af fysisk kulturarv -, der blev belyst med centerleder Lise Ræder Knudsens indlæg og omvisning i centeret, der omfatter konserveringsværksted og fællesmagasiner for 7 museer. Souschef i museumskontoret Hanne Larsen, KUAS og museumsleder Steen W. Andersen, Vejle Museum var med til at gøre dagen vedkommende og spændende. Der henvises til referatet nedenfor. 1

2 Vi planlægger at afholde endnu en kursusdag fredag den 3. oktober 2009, hvor emnet skal være museumsforeningernes, museumsvenners og frivilliges rolle og virke i det moderne museumslandskab. Vi vil gerne arrangere kursusdagen i samarbejde med en museumsforening og et museum, så lad det være en opfordring til at melde sig som medarrangør. Tønderkonferencen 2008 Kulturel Velfærd noget der var? Det var titlen på konferencen den 28. oktober på Tønder Museum, Det blev en succes med 90 deltagere, hvoraf en stor del kom fra Sammenslutningens medlemskreds. Tønder Museums Vennekreds var initiativtager til konferencen, der blev realiseret i et samarbejde med Tønder Museum og Museum Sønderjylland. Svend Åge Karup fra Sammenslutningens bestyrelse var konferencens ordstyrer. Tak til Tønder Museums Vennekreds for en spændende og dejlig dag på Tønder Museum. Der vedlægges til orientering et efterskrift fra konferencen. Den næste konference er allerede i støbeskeen med arbejdstitlen: Dannelse i en nutidig sammenhæng. Det bliver den 27. oktober 2009 på Tønder Museum. Museumsfusioner - Museumslandkortet under forandring Kulturarvsstyrelsen har gjort status over alle de museumsfusioner, der er gennemført i kølvandet på kommunalreformen. Der er 140 statsanerkendte museer og 35 har allerede fusioneret. Flere museer har i den anledning fået nye navne. Følgende Museer har p.t. fusioneret: Furesø Museer (Værløse og Farum Arkiver og Museer) Museum Sønderjylland (Museerne i Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Midtsønderjyllands Museum i Gram samt Kunstmuseet Brundlund Slot og Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder) Museum Amager (Amagermuseet og Dragør Museum) Varde Museum (Museerne i Varde og Ølgod) Ringkøbing - Skjern Museum (Museerne i Ringkøbing og Skjern-Egvad) Bymuseet i Århus (Bymuseet og Besættelsesmuseet i Århus) Museum Salling (Museerne i Skive og på Fur, Sallingsund Museum og Spøttrup Borgmuseum samt Skive Kunstmuseum) Statens Forsvarshistoriske Museum (Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet) Sydvestjyske Museer (Esbjerg Museum og Den Antikvariske Samling i Ribe) Nordjyllands Historiske Museum (Aalborg historiske Museum, Hadsund Egnsmuseum og Hals Museum) Skanderborg Museum (Skanderborg Museum, Ferskvandsmuseet og Øm Kloster) Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Museum, Geologisk Museum og Zoologisk Museum) Museerne DK (Sydsjællands Museum, Vordingborg og Møn Museum) Nationalmuseet har fået overført Musikhistorisk Museum Holstebro Museum har fået overført Strandingsmuseet i Thorsminde fra Ringkøbing Museum. Dertil kommer overvejelser om fusion andre steder bl.a. på Lolland/Falster (Museet i Maribo og Falsters Minder i Nykøbing F.) og i Frederikshavn kommune (Bangsbo og Sæby Museer) og Silkeborg kommune (Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum). Kulturarvsstyrelsen fremhæver igen og igen de velkendte fusionsargumenter, at fusionerne skaber flere hænder, skaffer mere synlige museer med øget faglighed og med 2

3 en stærkere formidlingsindsats. Det er endvidere ikke hensigtsmæssigt at have 2 eller flere statsanerkendte museer i samme kommune. Det kan klares af et museum. Kort og godt fusioner skaber bedre museer til glæde for publikum. Fusioner og museumsvenner Hvilken betydning får museumsfusioner for museumsforeningerne som medlemmer museumsbestyrelser og som støtter og venner? Foruden ændringer i ledelsen medfører fusioner typisk også til ændringer i bestyrelsernes sammensætning. Museumsforeningernes hidtidige rolle som medansvarlig i museets bestyrelser ændrer sig mange steder, dels fordi de fusionerede museer kan have flere museumsforeninger, men også fordi kommunerne som hovedtilskudsydere ønsker større indflydelse. Afstanden til museumsforeningerne kan derfor risikere at blive større. Hvilken rolle, vi skal spille i den proces, må give anledning til overvejelse. Der er desværre ikke i øjeblikket ret mange meldinger om, hvilke konsekvenser fusioner har fået for museumsforeningerne. Meget tyder dog på, at foreningerne foretrækker at fortsætte som selvstændige foreninger og fremover at være støtteforening for det museum eller nu den museumsafdeling, man hidtil har stået bag. Enkelte steder har fusion af museumsforeningerne været på tale, men bortset fra et enkelt kendt tilfælde har man indtil videre fravalgt at fusionere foreningerne. Bestyrelsen vil meget gerne orienteres om, hvad der sker og hvilken betydning det har for museumsforeningerne at museer fusionerer. Det kan gøres på en mail til Sammenslutningens formand. Signalet fra museumsledere er entydigt - når vi spørger - museumsforeninger, støtte og venneforeninger og ikke mindst frivillige har en uvurderlig betydning for museerne ikke mindst i ressourcefattige tider. Fusioner giver ikke nødvendigvis museerne flere ressourcer, tværtimod viser al erfaring, at fusioner koster ekstra i hvert fald på kort sigt. Lokalrådet ved Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Da Museum Sønderjylland blev dannet for nogle år siden som et såkaldt paragraf 16- museum, faldt de lokale bestyrelser for landsdelens enkelte museer som følge af strukturreformen bort. Museum Sønderjylland blev etableret med en ny politisk udpeget bestyrelse og en direktør som øverste ansvarlig ledelse. De enkelte afdelinger af Museum Sønderjylland fik udnævnt overinspektører, og som noget nyt lokalråd, eller brugerråd. Haderslev Museum hedder i dag Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev (hvilket omstændeligt navn, men det er nødvendigt for at markere museets speciale over for de andre afdelinger, som bl.a. beskæftiger sig med søfart (Aabenraa), de slesvigske krige (Sønderborg Slot), sølv og håndværk (Tønder)). I vedtægterne for Museum Sønderjylland står der, at der etableres lokalråd ved de enkelte afdelinger. Formålet med lokalrådene er dels udadvendt at give opinionsdannere og relevante institutioner informationer om museets drift og arrangementer, dels indadvendt som modtager af holdninger og tanker fra disse grupper og institutioner. Lokalrådene repræsenterer dermed det folkelige element. Lokalrådene har intet driftsmæssigt ansvar eller juridisk kompetence. Det er rent informative råd, som skal formidle museumsrelevante spørgsmål ud til en større kreds. Medlemmerne for lokalrådet på Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev kommer fra kommunen, Arkiv- og museumsforeningen, amatørarkæologerne, Slesvigske vognsamlings venner, Bygningsbevaringsforeningen, Haderslev Turistråd, Haderslev Uddannelsesråd og Historisk Arkiv, altså en personkreds på Medlemmerne af rådet udpeges af de enkelte foreningers bestyrelser og institutioners ledelse. Rådet kan efter behov udvide deltagerkredsen. 3

4 Af rent konkrete opgaver, som lokalrådet har beskæftiget sig med, kan man nævne museets fire/fem sommeraftener i juli og samlermesse i forbindelse med Ehlerssamlingens jubilæum (Keramik). Lokalrådet afholder 3 møder om året. Museums- og Venneforeninger til de enkelte museer eksisterer fortsat som uafhængige støtteforeninger til museumsafdelingerne og er repræsenteret i brugerrådene. Ny direktør i ODM Organisationen Danske Museer har oprustet med ansættelse af en direktør. Nils M. Jensen, kommunikationschef på Nationalmuseet, medlem af ODMs bestyrelse og med eksamen i forhistorisk arkæologi er udpeget til ODMs første direktør. Vi har ønsket Nils tillykke med stillingen og ser frem til få et godt samarbejde fremover. Han vil i dagligdagen varetage ansvaret for ODM som museumspolitisk interesseorganisation for 185 museer, der er medlemmer af ODM. Dertil kommer, at han får det overordnede ansvar for efteruddannelse af de ca museumsansatte på landets museer. Brugerundersøgelse Museumsansatte skal i gang med at uddele spørgeskemaer til gæsterne. Hvem kommer egentlig på museum og med hvilket formål? Er det for at se en særudstilling, låne toiletterne, drikke kaffe og shoppe i museumsbutikken? Mange museer har tid til anden lavet egne brugerundersøgelser, men det store landsdækkende overblik mangler. Det rådes der nu bod på. Kulturarvsstyrelsen sætter ved årskiftet gang i en stor undersøgelse af publikumsadfærd. Det vil ske i hvert af årene i perioden fra Undersøgelsen finder sted på alle landets statsanerkendte og statslige museer, og vil kortlægge hvem brugeren er, besøgsmønstre og besøgsfrekvens og vil sætte fokus på brugerens tilfredshed med oplevelserne på museerne. Dermed får museerne et værktøj til at målrette udstillinger og anden formidlingsvirksomhed. Internationalt WFFM kongres i Jerusalem WFFM afholder hvert tredje år en kongres for museumsvenner fra hele verden. I år blev kongressen afholdt i Jerusalem fra den september. Der deltog museumsvenner fra 27 lande. Vært for kongressen var Israelmuseet i Jerusalem. Fra Sammenslutningen deltog formand Jens Olufsen og bestyrelsesmedlem Svend Aage Karup. En rejse til Israel er ganske bekostelig, men de to deltagere havde alligevel valgt at deltage, dog med et mindre tilskud i bagagen fra Sammenslutningen. Et positivt signal på en forespørgsel i Kulturarvsstyrelsen affødte en ansøgning om tilskud. Meget glædeligt og bekræftende for Sammenslutningens virke var det derfor, at man imødekom ansøgningen med et beløb på kr. fra den såkaldte hastesum. Kongressen blev en af de helt store oplevelser ikke mindst fordi det fandt sted i et af verdens mest seværdige brændpunkter Jerusalem, men også fordi værterne bød på flot program, som gav os nogle enestående oplevelser. Relationerne mellem museer, museumsvenner og frivillige var det overordnede tema for kongressen. Der vedlægges en artikel om kongressen forfattet af vores deltagere. 4

5 Det norske årsmøde Forbundet for Norske Museumsvenner afholdt i september 2008 årsmøde i Kristianssand. Formand Jens Olufsen deltog. En rejse på blot 2 timer med hurtigfærgen fra Hanstholm gjorde deltagelsen bekvem og billig. Den norske formand Marianne Andresen havde besluttet efter at have været formand i en årrække at fratræde. Medlem af bestyrelsen Lauritz G. Dorenfeldt, advokat i Oslo, blev valgt som ny formand. Lauritz er en stor kender af Danmark. Han taler dansk, og er kendt for sin enorme viden om Kongelig (dansk) Porcelæn. Han har skrevet en bog om blådekoreret (musselmalet) porcelæn fra den Kongelige danske Porcelænsfabrik i tiden fra 1820 til Også i Norge gennemgår museerne en strukturændring, således at museerne samles i større enheder ude i fylkerne. Museumsvennerne i Norge spørger derfor også om, hvilken rolle de skal spille i den proces. Er det muligt at opretholde det nære samarbejde mellem venneforeninger og museer, som man hidtil har kendt? Emnet blev drøftet med et panel af museumsledere og formanden for det Norske Museumsforbund Tron Nilsen. Konklusionen på indlæggene og debatten var ganske klart den, at venneforeningerne gør en betydelig forskel dels som en direkte ressource for museerne og dels indirekte som ambassadører, lobbyister og øjenåbnere. Tron Nilsen tilføjede ganske utvetydigt, at mange museer undervurderer værdien af venneforeninger! Danske Museer og KUAS Opmærksomheden henledes på følgende: Danske Museer udgives af Museumstjenesten og udkommer 10 gange årligt. Magasinet giver den bedste orientering om, hvad der sker på museerne her i landet. Et abonnement koster 220 kr. Henvendelse til Museer.com eller tlf Kulturarvsstyrelsen - KUAS.dk - udsender løbende nyheder pr. mail og månedligt et egentligt nyhedsbrev med en god opsamling af nyheder inden for museumsområdet. Man kan tilmelde sig på KUAS.dk. Nye medlemmer Bestyrelsen er i færd med at udarbejde en ny pjece, som gerne skulle bidrage til at styrke Sammenslutningens medlemstal. Museumsvenner er der rigtig mange af her i landet. Egnsmuseer, kunstmuseer, specialmuseer, kulturhistoriske og naturhistoriske museer store som små, statsanerkendte og statslige og helt private er der utrolig mange af i Danmark. De fleste af disse museer er skabt af en forening, drives af en forening eller støttes af en forening. Tusindvis af landets borgere yder som medlemmer af museums- støtte- og venneforeninger et stort og frivilligt arbejde for museerne med rod i en interesse og kærlighed til vort lands kulturarv. Sammenslutningen af Museumsforeninger er stiftet for at samle disse mange foreninger og deres medlemmer i en landsdækkende organisation for at varetage fælles interesser og synliggøre dette store arbejde, der gøres til glæde og nytte for samfundet. Vi er ganske mange i dag, men bør blive flere. Med ønsket om glædelig jul og et godt nytår Med venlig hilsen Bestyrelsen 5

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail: j.olufsen@email.dk www.sammus.dk December 2010 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail:j.olufsen@email.dk www.sammus.dk November 2011 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 ÅRSBERETNING 2010 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 Forord På initiativ af daværende kulturminister Carina Christensen (C) blev det kulturpolitiske udspil Kultur for alle lanceret

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk

Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Bliv en del af den levende historie... Frivilliges indsats er altafgørende for, at Ringkøbing-Skjern Museum kan opfylde sin målsætning om at formidle den levende

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 Karlebo Lokalhistoriske Forening Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2014 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 såkaldte

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse.

BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse. # 82 /2010 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK PALACE HOTEL NKF- dk arrangement FORSKNINGSPERSPEKTIVER Analyse PUCCIO SPERONI Interview INDKALDELSE Til generalforsamling Indholdsfortegnelse Leder... 3

Læs mere

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT SILKEBORG KUNSTNERLEGAT 1977-2002 Steffen Lange Silkeborg Kunstnerlegat 25 års jubilæumsbog 2002 Forfatter: Steffen Lange Fotografer: Preben Baltzer, Hans Jørgensen, Steffen Lange, Torben Larsen, Jens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. februar 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere