Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen Dirigent Dagsorden for generalforsamlingen. 1: Valg af dirigent. Henning Moritzen, LF Fyn blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i h. t. foreningens vedtægter. Dirigenten udpegede i h. t. vedtægterne Helle Pedersen LF Ringkøbing og Claus Stenmose LF Vestsjælland som stemmetællere, samt Claus Bo Hansen LF Vestsjælland som referent. Der deltog 44 delegerede fra 12 lokalforeninger og 1 landegruppe (Kinaforeningen) samt et medlem der ikke havde stemmeret i h.t. reglerne omkring delegeret. (bilag 1) 2: Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 3: Bestyrelsens beretning. Foreningens formand Michael Paaske fremlagde beretningen i korthed, suppleret og uddybet af de øvrige hovedbestyrelses medlemmer. Inge Fabricius fortalte om Adoptionsnævnets landsmøde hvor der var fokus på eneadoptanter og de særlige problemer de kan have. Michael Paaske fortalte lidt generelt om politikerbandens aktiviteter og netværk på det politiske plan. Pia Brandsnes fortalte om at der NU er afsat 13 mil. over de næste 4 år fra folketingets side til Post Adoption Service (PAS), et område som Hovedbestyrelsen(HB) har brugt mange kræfter på at få gennemført gennem mange år. Svend Bank Andreasen orienterede kort om sagen om det særlige børnetilskud, der desværre blev til et nederlag i højesteret d. 2. november, en sag der har været undervejs i mere end 3 år. Uddybende materiale vedr. baggrund m.m. ligger på foreningens hjemmeside. Foreningens næste skridt er at arbejde på at få indført ligheden via det politiske arbejde. Marianne Østergaard fortalt om bladets problemer omkring det tekniske område, man arbejder stadig på at hjælpe redaktionen.

2 Pia Brandsnes fortalte om det samarbejde som foreningen deltager i på nordisk plan, i dette arbejder de formidlende organisationer også med, og dermed er disse møder generelt en del af adoptionsnetværket. Marianne Østergaard orienterede om det kombinerede landsmøde/ rådgiverseminar der blev afholdt i Næstved i foråret, det tilsvarende møde i 2007 er endnu ikke planlagt, hverken hvad angår indhold eller rammer. Man har forespurgt om interessen i Lokalforeningerne(LF), men har endnu ikke fået så megen respons herpå. MP orienterede om Familiestyrelsens temadag der blev afholdt i september med deltagelse af minister og andre politikere, hvor foreningen forelagde vore holdninger/synspunkter på adoptionsområdet. Beretningen er vedhæftet dette referat men er også bragt i foreningens blad nr (bilag 2) Kirsten Jensen LF Kbh. amt spurgte om PB kunne fortsætte i det nordiske arbejde når hun går ud af HB og i stedet er i bestyrelsen i Danadopt, svaret er at NAC selv vælger sine medlemmer og det r personligt, så foreløbig er svaret ja, men valg perioden der går til næste år. Kirsten Jensen LF Kbh. amt, Torben Friis LF Nordjylland, Anette Illing LF Fyn spurgte til anvendelsen af de afsatte 13 mil. til PAS, Inge Fabricius svarede at der endnu ikke er meget afklaret omkring området, så sent som i tirsdags havde man været til møde med de kontorchefer der får opgaven at formidle beløbet. Der var enighed om at det var vigtigt at pengene blev brugt og det lovede IF at foreningen ville gøre sit til. Som det er nu er pengene afsat til en indsats på de første 3 år efter hjemtagelsen, og det er et af områderne foreningen vil arbejde for at udvide. Kirsten Korning LF Ribe opfordrede til at Tolke hjælp kunne være en af indsatserne. Josie Køhlert LF Kbh. Amt bad om at et referat fra mødet blev tilgængeligt, så man kunne komme med input, selvom man ikke deltager på mødet i dag. Mona Østergaard LF Viborg fortalte om et positivt samarbejde med en lokal fertilitets klinik, og opfordrede andre LF til det samme, ligesom forenigen opfordredes til at gøre disse klinikker til gratis modtagere af foreningens blad. Beretningen blev efter disse kommentarer og spørgsmål taget til efterretning. 4: Regnskab for 2005/06 forelæggelse og godkendelse. (Er i henhold til vedtægterne udsendt til lokalforeningerne tidligere.) Foreningens kasserer Ellen Larsen fremlagde regnskabet med uddybende kommentarer. (bilag 3) Kommentar vedr. den netop afsluttede retssag er, at det kun er vor egen advokat der skal betales, så der er sat mere af end den endelige regning kommer til at lyde på. Regnskabet blev derefter godkendt enstemmigt. 5: Indkomne forslag.

3 A. Strukturændringer inklusive vedtægtsændringer. Paul Jeppesen gennemgik det udsendte materiale, der har været i høring hos lokalforeningerne, og dermed har fået korrigeret evt. faktuelle fejl i områder m.m. PJ fortalte om baggrund for opdelingerne, der jo udspringer af det nye Danmarkskort når amterne nedlægges Ændringerne træder dog først fuldt i kraft i foreningen året efter, d.v.s. start d. 1. januar 2008., men flere med en overgangsordning der skal hjælpe arbejdet i de nye regionsudvalg. Mette Gammelgaard LF Kbh. Amt spurgte til mulig kompensation i økonomien, da den nye LF vil have færre medlemmer end nuværende LF. Svaret var at der p.t. ikke er overvejelser herom, men der er en pulje til arrangementer der kan søges midler fra. Mona Østergaard LF Viborg samt Søren Clemmensen LF Vejle foreslog at der skulle være 1-2 medlemmer fra hver LF i regionsudvalgene. Viggo Nørtoft LF Ringkøbing mente at LF skulle følge regionerne. Mette Gammelgaard LF Kbh. Amt mente at man kunne lave regionskurser vedr. foreningens politik, så man ikke behøvede at gøre HB medlemmerne til formænd i regionsudvalgene. Catarina svarede at ideen i HB repræsentation i regionsudvalg var at man fik givet statsadministrationen en ens holdning. Herudover var der flere der kom med korte opfølgende kommentarer. Strukturændringerne med tilhørende vedtægtsændringer blev godkendt med korrektionen at hver LF kan møde med 1-2 personer, dog kun en stemme pr LF. 39 stemte for forslaget, 3 undlod at stemme. (2 havde forladt GF på afstemningstidspunktet) (bilag 4) B. Godkendelse af lande/interessegrupper. Hans Einar Bonnichsen fremlagde listen over de 3 nye grupper som blev godkendt, en oversigt over de nu godkendte grupper vedh. (bilag 5) C. Forslag fra Jeppe Valentin LF Fyn vedrørende ungdomsråd. JV forelagde oplægget som han har udarbejdet sammen med 4 andre unge adopterede, og forklarede tankerne bag. Der var en generel opbakning fra salen, og man enedes om opbakning herunder den økonomi der er behov for til opstarten. (bilag 6) 6: Arbejdsprogram for det kommende år. Michael Paaske fremlagde dette (bilag 7) 7: Orientering om budget for igangværende år samt Ellen Larsen gennemgik budgettet, som omhandler det år der i øjeblikket arbejdes i, (foreningens år er ) Fastlæggelse af kontingent for kommende år Fastlæggelse af abonnementspris for bladet "Adoption & Samfund" for det kommende år

4 Fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppers andel af det samlede kontingent. Der foreslås kontingentstigning til 400 kr. for familiemedlemskab, 250 kr. for eneadoptanter + adopteret og 400 kr. for abonnementer, gældende fra den , samt uændret lokalforeningstilskud. Der blev debatteret om begrebet eneadoptant/ adopterede og et reduceret kontingent for alle medlemmer efter evt. dødsfald/skilsmisse. HB finder en løsning på problemet. De foreslåede satser blev herefter godkendt til ikrafttræden d. 1. juli : Valg til hovedbestyrelse. Fra den nuværende hovedbestyrelse blev nedenstående valgt i 2004: Ellen Larsen (genopstiller) Michael Paaske (genopstiller) Svend Bank Andreasen (genopstiller ikke) Pia Brandsnes (genopstiller ikke) Catarina Astrup (genopstiller ikke) Følgende stiller op til Hovedbestyrelsen/ suppleanter Valget blev slået sammen til en afstemning. Hovedbestyrelse: Mica Oh Inge Fabricius Ellen Larsen Hans Ejnar Bonnichsen Michael Paaske Suppleanter: Kirsten Korning Kurt Nielsen LF Nordjylland LF Sønderjylland LF Århus LF Ribe Ovenstående blev valgt med applaus fra salen, hovedbestyrelsesmedlemmerne for 2 år og suppleanter for 1 år 9: Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen Som suppleanter blev i 2005 valgt: Inge Fabricius (genopstiller) Hans Ejnar Bonnichsen (genopstiller) 10: Valg af revisor (Vagn Jakobsen - modtager genvalg) samt revisorsuppleant (Søren Clemmensen). Vagn Jakobsen og Søren Clemmensen modtog begge genvalg for en 1 årig periode til samme poster. 11: Eventuelt.

5 Pia Brandsnes takkede for sine 11 år i HB, og samarbejdet med de øvrige i HB. Michael Paaske takkede for indsatsen til de 3 der forlader HB. Pia Brandsnes HB siden 1996 Svend Bank Andreasen HB siden 1999 Catarina Astrup HB siden 2001

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2006 30. årgang

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2006 30. årgang Adoption & Samfund Nr. 5 Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2006 30. årgang Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag og torsdag kl. 20.00-22.00 65 92 00 18 Hjemmeside: www.adoption.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere