Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Markante resultater Generaliserbarhed Demografi... 3 Afsnit 4.1 Afsnit 4.2 Kønsfordeling... 3 Aldersfordeling Forældres højeste afsluttede uddannelse... 4 Afsnit 5.1 Optaget direkte via kvote 1 & Geografi... 5 Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit 6.3 Afsnit 6.4 Hvor er du vokset op?... 5 Primære bopæl de sidste 1 år?... 5 Bopæl ved studiestart... 6 Nuværende bopæl Uddannelsesmæssig baggrund... 7 Afsnit 7.1 Afsnit 7.2 Ungdomsuddannelse... 7 Videregående uddannelser Søgning af andre uddannelsesinstitutioner Optagelsesforløbet Oplysninger om uddannelsen... 9 Afsnit 1.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX... 1 Bilag 1 Bilag 2 2

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. februar 215 på uddannelsen Kommunikation (Komm.) på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i foråret ud af 55 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 74,5%, som svarer til lidt over ¾ af holdet. Men da Kommunikationsuddannelsen har 2 semesterstarter (E13 på Campus Øst og F14 på Campus Øst) betyder det, at der ikke kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater, men giver indikatorer af de studerende på E14 holdet. Alle procentsatser i tabellerne er udregnet fra respondenter, som har besvaret det pågældende spørgsmål. Data på køn og alder er angivet ud fra tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Denne undersøgelse blev lavet for første gang i september 214, og det er dermed anden gang den bliver foretaget. Da dette er en kortlægning, vil der ikke forekomme en konklusion. 2. Udvalgte resultater Forældrene har som min. en mellemlang videregående uddannelse Ligelig fordeling mellem kvote 1 og kvote 2 De fleste studerende er som tidligere primært født og opvokset i København Ligesom sidste er der en gruppe kvinder som har været indskrevet og har gennemført en anden videregående uddannelse. De vælger primært uddannelsen på grund af faglige årsager De vil ud på det private arbejdsmarkedet og arbejde som kommunikationsrådgivere. Langt størstedelen lever af SU og har studiejob ved siden af. 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 74,5 % i denne undersøgelse. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Afsnit 4.1 Kønsfordeling TABEL 1: KØNSFORDELING. HER ER ANVENDT DATABASETAL MÆND KVINDER SAMLET Forår 215 Antal Procent 16,4% 83,6% 1 % Forår 214 Antal

4 Procent 23,6% 76,4% 1 I denne undersøgelse er det kvinder, der udgør flertallet. 46 ud af 55 respondenter er kvinder og 9 er mænd. Til sammenligning er Campus Vest kønsfordeling 39 kvinder og 13 er mænd. Sidste års kønsfordeling for Komm. E14 var 17 ud af 24 respondenter kvinder og 7 er mænd. Så summen af optagne mænd varierer ikke markant. Afsnit 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses Komm.- studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr I forhold til sidste års undersøgelse på kommunikationsuddannelsen, så ligger aldersgennemsnittet ikke langt fra foråret 214. Det samlede snit ligger helt stabilt i forhold til sidste semester på 23,18 år. Det samme gælder, når mændenes og kvindernes aldersgennemsnit sammenholdes: TABEL 2: OPLYSNINGER OM DE NYE STUDERENDES ALDER Mænd Kvinder Samlet Alderssnit Yngste ældste og Alderssnit Yngste ældste og Alderssnit Yngste ældste og Forår ,7 år 19 og 31 år 22,4 19 og 33 år 22,3 år 19 og 33 år Forår ,6 år 21 og 32 år 23 år 19 og 37 år 23,18 19 og 37 år 5. Forældres højeste afsluttede uddannelse Som et nyt tiltag er det ønsket, at DMJX undersøger uddannelsesniveau hos de studerendes forældre. Som det kan ses i tabel 3 er mødrene ofte uddannet i en mellemlang videregående uddannelse, hvor fædre fordeler sig primært mellem mellemlange og længere videregående uddannelse. TABEL 3: OPLYSNINGER OM FORÆLDRES HØJEST AFSLUTTENDE UDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL FOR MOR ANTAL FOR FAR Folkeskole 1 2 Ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse 4 8 (studentereksamen/tømrer, murer, mekaniker, sosu, kontor- /butiksassistent) Kort videregående uddannelse (fx akademiskuddannelse) 4 2 Mellemlang videregående uddannelse (Bachelor el professionsbachelor (diplominigiør, lærer, sygeplejerske, pædegog)) Lang videregående uddannelse (Kandidat (læge, advokat, 4 11 gymnasielærer)) Ved ikke - 2 4

5 Afsnit 5.1 Optaget direkte via kvote 1 & 2 Tabel 4 kan aflæses de studerendes optagelsesgruppe. Som det kan ses, er holdet næsten ligeligt fordelt mellem kvote 1 og kvote 2 ansøgere. TABEL 4: OPTAGET VIA KVOTE 1 ELLER 2 KVOTE ANTAL PROCENT Kvote ,76 % Kvote ,24 % 6. Geografi Som en del af vores demografiske kortlægning bliver de studerendes geografiske historik gennemgået i tabel 5 7. Afsnit 6.1 Hvor er du vokset op? Tabel 5: Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 2 4,88 % Østjylland 3 7,32 % Midt- og Vestjylland 2 4,88 % Syd- og Sønderjylland 2 4,88 % Fyn 2 4,88 % København 15 36,59 % Nordsjælland 8 19,51 % Øvrige Sjælland 5 12,2 % Andet 2 4,88 % Total 41 1 % Afsnit 6.2 Primære bopæl de sidste 1 år? Igen i 215 kommer de fleste nye studerende fra København se tabel 6. Det drejer sig næsten om halvdelen. Derudover er der sket en lille stigning i antallet af studerende fra Østjylland, mens også antallet fra Fyn er steget en smule. TABEL 6: PRIMÆR BOPÆL DE SIDSTE 1 ÅR Forår 215 Forår 214 Antal Procent Antal Procent Nordjylland 1 2,44% 2 4,65% Østjylland 4 9,76% 7 16,28% Midt- og Vestjylland 1 2,44% 3 6,98% 5

6 Syd - og Sønderjylland 3 7,32% 1 2,33% Fyn 2 4,88% 4 9,3% København 17 41,46% 17 39,95% Nordsjælland 7 17,7% 2 4,65% Øvrige Sjælland 5 12,2% 6 13,95% Andet 1 2,44% 1 2,33% Total Afsnit 6.3 Bopæl ved studiestart Der er 37 af de 4 studerende, der har svaret på denne del af undersøgelsen, hvilket svarer til 92,5%, bor ved studiestart i København. Det er et fald i forhold til året før, hvor det gjaldt 86% (Grundet flere besvarelser i 214). TABEL 7: BOPÆL VED STUDIESTART POSTNUMMER LANDSDEL ANTAL Forår Østjylland København Nordsjælland Øvrige Sjælland - Forår Østjylland København Nordsjælland Øvrige Sjælland 4 Afsnit 6.4 Nuværende bopæl Med hensyn til sammenligningen af 214 og 215 er det relevant at bemærke at respondentbesvarelserne er mindre ende 214. Men på begge årgang er der flest studerende som bor til leje. TABEL 8: NUVÆRENDE BOLIGFORM BOLIGFORM Antal studerende forår 215 Antal studerende forår 214 Bor i egen (ejer)bolig 4 6 Bor til leje Bor i forældres lejlighed 5 4 (forældrekøb) Andelsbolig 6 Kolligie 1 Andet 7 1 Total 4 46 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor hjemme 6

7 Min kæreste ejer lejligheden Bor i forældres lejlighed, med forældre 7. Uddannelsesmæssig baggrund Afsnit 7.1 Ungdomsuddannelse Alle studerende har en gymnasial baggrund. De fleste er blevet studenter i og der er 4 studerende, som fuldførte en gymnasiale uddannelse i 29 eller før. Det er dog igen ikke alle respondenter, som har besvaret de pågældende spørgsmål. Langt størstedelen af de studerende har bestået deres uddannelse for 1 til 2 år før optagelse. Det er værd at bemærke, at man søger optag i 214, men først starter studie i 215. TABEL 9: AFSLUTTET UNGDOMSUDDANNELSE ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT % ,21 % ,9 % ,82 % ,69 % ,69 % Før ,56 % Overstående betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: TABEL 1: ANTAL ÅR MELLEM UNGDOMSUDDANNELSE OG STUDIESTART PÅ DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT år ,33 % år ,25 % 2 år ,33 % 12 27,5 % 3 år ,62 % 4 år ,38 % 5 år eller mere 2 33,33 % 2 6,24 % Total 6 1 % 32 1 % Afsnit 7.2 Videregående uddannelser I nedstående tabel fremgår det, om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. Som tabel 11 viser, er der i 214 lidt flere af de nye studerende, der tidligere har påbegyndt en anden videregående uddannelse samlet set og fuldført en anden videregående uddannelse. Antallet af studerende, der har været indskrevet på anden videregående uddannelse er for kvinderne faldet, mens det for mændenes vedkommende er steget. TABEL 11: INDSKREVET PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Mænd Kvinder Total 7

8 Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Forår ,25% 2 33,33% 15,38% Forår ,5% - 55,88% 1,53% 51,16% 9,9% Nedenfor ses nogle af de uddannelser, som nogle af de nye studerende påbegyndte tidligere: Sam. Bach. På RUC HA (kom) på CBS Kommunikation og IT på KU Engelsk og organisationskommunikation CBS Bachelor i Biologi- Bioteknologi på KU Designteknolog på KEA International virksomhedskommunikation på CBS HA(psyk) på CBS Pædagogik på KU HIB på RUC Europæiske studier og virksomhedskommunikation på AU Litteraturvidenskab Bachelor i Folkesundhedsvidenskab på AU HA(mat) på CBS De to studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: TABEL 12: ANDEN UDDANNELSE UDDANNELSE Designteknolog fra KEA Bachelorgrad i Folkesundhedsvidenskab ANTAL Søgning af andre uddannelsesinstitutioner Blandt de nye studerende som er optaget på KomF14 har 3 ud af 39 (7,69%) søgt optagelse på andre uddannelser: Journalistik, SDU Visuel kommunikation i Haderslev KEA 8

9 9. Optagelsesforløbet I tabel 13 nedenfor ses årsagerne til, at de nye studerende har valgt kommunikationsuddannelsen på DMJX som 1. prioritet. Sammenlignet med sidste år har flere respondenter andre grunde til at søge Komm. og færre har faglige årsager. Tabel 13: Oversigt over DMJX som 1 prioritet Geografiske årsager Uddannelses ry og omdømme Forår 215 9,59 % Forår 214 8,33% Faglige årsager 47,95 % 63,89% DMJXs ry/omdømme 32,88 % 25% Forventninger om/viden om 1,37 % optagelsesprøven Andre grunde 8,22 % 2,78% 1. Oplysninger om uddannelsen Som tabel 14 viser, er det igen hjemmesiden og UG.dk, hvor de fleste henter information om uddannelsen. Det skal dog bemærkes, at DMJXs egen hjemmeside ikke har været listet som svarmulighed, hvorfor denne formentlig derfor ikke er så høj som tidligere. Da respondenterne har mulighed for at svare flere gange, vil summen af besvarelser overstige summe af respondenter. *Vi ved fra andre undersøgelser, at de studerende har svært ved at kende forskel på studievejledningen og studieadministrationen, hvorfor det kan have påvirket deres svar. Tabel 14: Oplysninger om uddannelsen Forår 215 Forår 214 Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Studievejledningen på DMJX - 6 5,7% - 1 4,17% Studievejledningen på tidligere 1 1 1,7% 1-4,17% uddannelsessted Studievalg - 3 2,54% - 5 2,83% Åbent hus på DMJX ,7% - 2 8,33% DMJXs hjemmeside ,11% - 1 4,17% Andre steder på internettet ,7% ,17% DMJXs brochure om uddannelse - 7 5,93% - 1 4,17% Familie og venner/bekendte ,4% ,67% Omtale af optagelsesprøven i - 1,84% 1-4,17% dagspressen UG.dk ,1% ,67% Orientering om uddannelsen på - 1,84% gymnasie/hf Andet - 2 1,7% 1-4,17% 9

10 Total De studerende er blevet spurgt om der var informationer, som de savnede: Hvordan ser dagligdagen ud. Man har ingen ide om, hvor meget selvstudie og klasseundervisning studiet indeholder. Afsnit 1.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats De studerende havde følgende kommentar til studievejledning og oplysningsindsatsen: Endnu mere fokus på, hvad uddannelserne kan give i forhold til universitetsuddannelser Mulighed for et møde med en studievejleder. Da jeg efterspurgte det, fik jeg et kort svar på mail med referencer til hjemmesiden (som jeg selvfølgelig havde læst) og en afvisning på et møde. Efter min optagelse, synes jeg, at der har været langt mellem oplysningerne. Fik først endeligt besked et par uger inden studiestart. Her kom informationen så via forskellige kanaler. Her er der lidt, som kan forbedres. Send evt. en kort besked afsted tidligere i forhold til vinterstarterne. Desuden bør al information gå af en vej. I kan ikke forvente, at nye elever kan sætte sig ind i skol og moodle, inden de starter. Bliv bedre til vinteroptag. Det var mildest talt ikke nogen varm velkomst Tag ud og besøg uddannelsesinstitutionerne og vær synlig (også i Jylland) Byg bedre bro mellem de respektive uddannelser (som i Aarhus) Gør uddannelsen anerkendt på videreuddannelser. Da jeg ikke havde mulighed for at deltage i Åbent Hus på skolen, var det meget hjælpsomt at en video var lagt op fra oplægget om Kommunikation. Rigtig meget information på moodle inden vi startede. Jeg ville fremover anbefale, at Alinformation sendes på mail direkte til den kommende elev. moodle er forholdsvis uoverskueligt i starten, og derfor mener jeg ikke, det kan være forventet, at vi selv skal finde frem til disse informationer før vi starter, og før vi har lært programmet at kende. Informationen omkring studiestart har været forvirrende. Vi har fået mails til forskellige mailadresser og beskeder på moodle, inden vi startede som vi derfor ikke helt forstod at logge ind på. Derudover kom informationen næsten et halvt år efter vi havde fået bekræftet vores optagelse det var lang tid at vente! Bedre vejledning/mulighed for at møde studievejleder, før man er optaget på uddannelsen. Jeg synes, at det var umådeligt dårligt, at man ikke kunne komme igennem til nogen på skolen før skolestart. Jeg ringede og skrev mails, men fik aldrig svar. I skal være bedre til at give information. 11. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Tabel 15 viser de studerendes forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. De fleste forventer eller håber på, at arbejde som kommunikationsmedarbejder. Resten af de studerende er jævnt spredt ud over forskellige jobs. Sammenlignet med sidste år er der på Kom F14 færre studerende, som ved, hvilket konkret jobfunktion de har for deres uddannelse men langt flere ved, at de vil arbejde i det private. Tabel 15: Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse JOBFUNKTION Forår 215 Forår 214 1

11 Journalist 5 4 Kommunikationsmedarbejder/-rådgiver/ konsulent Reklame-/marketingsmedarbejder 8 3 Politisk kommunikatør/spindoktor 3 1 Tv-medarbejder/-producer 6 2 Ledende stilling 6 2 Andet/ved ikke 4 9 BRANCHE Forår 215 Forår 214 Privat 26 1 Offentlig 2 2 NGO 3 4 Andet/Ved ikke 4 23 I tabel 16 kan læses de studerendes forventninger om videreuddannelse. Der er 18 studerende som har besluttet sig at de vil læse videre og som har en ide om hvilken uddannelse. Tabel 16: Forventninger til videreuddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Kandidat i retorik 3 Cand. Public 3 En eller anden form for Kandidat 4 Statskundskab/samfundsfag 1 Organisationskommunikation/kommunikation 3 Kaos Pilot 1 Journalistisk 2 Grafisk Design 1 Måske 9 Nej Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare det internationale modul på uddannelsen, er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Tysk Fransk Spansk Andre 11

12 Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog Tabel 17: Niveauer 1: Ingen kendskab Dansk Norsk 1 2,86%,38% Svensk 2 5,71%,77% Engelsk Tysk 4 11,11% 1,54% Fransk 2 52,63% 7,69% Spansk 23 6,53% 8,85% 2: En smule kendskab 23 65,71% 8,85% 2 57,14% 7,69% 14 38,89% 5,38% 12 31,58% 4,62% 12 31,58% 4,62% 3: En del kendskab 9 25,71% 3,46% 11 31,43% 4,23% 12 33,33% 4,62% 6 15,79% 2,31% 2 5,26%,77% 4: Stort kendskab 2 5,71%,77% 2 5,71%,77% 18 46,15% 6,92% 6 16,67% 2,31% 5: Taler/skriver flydende % 21 53,85% 8,8% 1 2,63%,38% Total % ,46% ,46% % ,85% ,62% ,62% Total 5 19,23% 81 31,15% 4 15,38% 28 1,77% 61 23,46% 26 1 I kommentarfeltet, hvor de studerende angiver andre sprog er niveauerne ikke inddelt pr. sprog, men de angiver følgende: Islandsk Kinesisk en smule Tagalog en smule 13. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I tabel 18 ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og har et studiejob ved siden af (32 respondenter). En færre del end sidste år bruger en uddannelsesopspring eller får støtte af forældre/andre. Til tabel 18 har det været mulighed for flere svar Tabel 18: Finansiering af studiet INDKOMST Forår 215 Forår 214 SU SU og SU-lån

13 Banklån 1 1 Støtte fra forældre eller 3 7 andre Opsparing 7 12 Studiejob Total De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Su og min opsparing, indtil jeg finder et passende studierelevant arbejde Bor med min kæreste, så vi er to om regningerne 14. Forberedelseskurser Afsnit 14.1 Deltagelse i et forberedelseskurser, på højskole el. lign. Til brug for kommende ansøgere undersøges om de studerende har brugt kurser eller andet som forberedelse til videre uddannelse. I tabel 19 + efterfølgende kommentarer kan aflæses antal og lokaliteter. Tabel 19: Oplysninger om deltagelse af kurser DELTAGET ANTAL Ja 11 Nej 28 De studerende har deltaget på følgende kurser/hold: Fremtidens idrætsleder på Gymnastikskolen i Ollerup Et semester på Hawaii Pacific University Journalistik Teaterhøjskolen Rødkilde Dans og teater på VH Design og innovation Grundtvigs højskole Journalistik og kommunikation Central Saint Martin, London College of Art Margretheskolen (Fashion og Design) Kreativ basis E14 (DMJX) Afsnit 14.2 Hvor længe varede kurset I tabel 2 kan læses, at 3 studerende har være på ophold som varede mellem uger, hvilket er er et længere varende ophold 13

14 Tabel 2: Længde på kursus/ophold i uger UGER ANTAL Mere end 3 uger 1 Total 11 Afsnit 14.3 Hvornår afsluttes kursus Der er en jævn fordeling mellem afslutningsdato for kursus/ophold og der kan derfor ikke konkluderes noget. Tabel 21: Afslutning af kursus/ophold AFSLUTNING PÅ KURSUS ANTAL Januar-juni Juli-december Januar-juni Januar-juni Januar-juni Juli-december 21 1 Andet tidspunkt 2 Total 11 14

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser I perioden februar til maj 2007 har Studievalgscentrene afholdt arrangementer om den Koordinerede Tilmelding (KOT) på gymnasiale

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere 1/1/14 RUC Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54a 02.09.2016 BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I dette bilagsnotat beskrives metoden, populationen og de viste tabeller er en udvidelse af de anvendte

Læs mere

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Dit kandidatstudievalg 2014

Dit kandidatstudievalg 2014 Dit kandidatstudievalg 2014 Du har søgt og er blevet optaget på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. Tillykke med det. Du har i din ansøgning oplyst, at du har en bachelorgrad fra en anden uddannelsesinstitution,

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn Unges valg af videregående uddannelse Carsten Yndigegn Institut for grænseregionsforskning 2003 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Sammenfatning... 13 2 Problemstilling, formål og metode... 22 2.1 Indledning...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere