Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Markante resultater Generaliserbarhed Demografi... 3 Afsnit 4.1 Afsnit 4.2 Kønsfordeling... 3 Aldersfordeling Forældres højeste afsluttede uddannelse... 4 Afsnit 5.1 Optaget direkte via kvote 1 & Geografi... 5 Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit 6.3 Afsnit 6.4 Hvor er du vokset op?... 5 Primære bopæl de sidste 1 år?... 5 Bopæl ved studiestart... 6 Nuværende bopæl Uddannelsesmæssig baggrund... 7 Afsnit 7.1 Afsnit 7.2 Ungdomsuddannelse... 7 Videregående uddannelser Søgning af andre uddannelsesinstitutioner Optagelsesforløbet Oplysninger om uddannelsen... 9 Afsnit 1.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX... 1 Bilag 1 Bilag 2 2

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. februar 215 på uddannelsen Kommunikation (Komm.) på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i foråret ud af 55 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 74,5%, som svarer til lidt over ¾ af holdet. Men da Kommunikationsuddannelsen har 2 semesterstarter (E13 på Campus Øst og F14 på Campus Øst) betyder det, at der ikke kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater, men giver indikatorer af de studerende på E14 holdet. Alle procentsatser i tabellerne er udregnet fra respondenter, som har besvaret det pågældende spørgsmål. Data på køn og alder er angivet ud fra tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Denne undersøgelse blev lavet for første gang i september 214, og det er dermed anden gang den bliver foretaget. Da dette er en kortlægning, vil der ikke forekomme en konklusion. 2. Udvalgte resultater Forældrene har som min. en mellemlang videregående uddannelse Ligelig fordeling mellem kvote 1 og kvote 2 De fleste studerende er som tidligere primært født og opvokset i København Ligesom sidste er der en gruppe kvinder som har været indskrevet og har gennemført en anden videregående uddannelse. De vælger primært uddannelsen på grund af faglige årsager De vil ud på det private arbejdsmarkedet og arbejde som kommunikationsrådgivere. Langt størstedelen lever af SU og har studiejob ved siden af. 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 74,5 % i denne undersøgelse. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Afsnit 4.1 Kønsfordeling TABEL 1: KØNSFORDELING. HER ER ANVENDT DATABASETAL MÆND KVINDER SAMLET Forår 215 Antal Procent 16,4% 83,6% 1 % Forår 214 Antal

4 Procent 23,6% 76,4% 1 I denne undersøgelse er det kvinder, der udgør flertallet. 46 ud af 55 respondenter er kvinder og 9 er mænd. Til sammenligning er Campus Vest kønsfordeling 39 kvinder og 13 er mænd. Sidste års kønsfordeling for Komm. E14 var 17 ud af 24 respondenter kvinder og 7 er mænd. Så summen af optagne mænd varierer ikke markant. Afsnit 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses Komm.- studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr I forhold til sidste års undersøgelse på kommunikationsuddannelsen, så ligger aldersgennemsnittet ikke langt fra foråret 214. Det samlede snit ligger helt stabilt i forhold til sidste semester på 23,18 år. Det samme gælder, når mændenes og kvindernes aldersgennemsnit sammenholdes: TABEL 2: OPLYSNINGER OM DE NYE STUDERENDES ALDER Mænd Kvinder Samlet Alderssnit Yngste ældste og Alderssnit Yngste ældste og Alderssnit Yngste ældste og Forår ,7 år 19 og 31 år 22,4 19 og 33 år 22,3 år 19 og 33 år Forår ,6 år 21 og 32 år 23 år 19 og 37 år 23,18 19 og 37 år 5. Forældres højeste afsluttede uddannelse Som et nyt tiltag er det ønsket, at DMJX undersøger uddannelsesniveau hos de studerendes forældre. Som det kan ses i tabel 3 er mødrene ofte uddannet i en mellemlang videregående uddannelse, hvor fædre fordeler sig primært mellem mellemlange og længere videregående uddannelse. TABEL 3: OPLYSNINGER OM FORÆLDRES HØJEST AFSLUTTENDE UDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL FOR MOR ANTAL FOR FAR Folkeskole 1 2 Ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse 4 8 (studentereksamen/tømrer, murer, mekaniker, sosu, kontor- /butiksassistent) Kort videregående uddannelse (fx akademiskuddannelse) 4 2 Mellemlang videregående uddannelse (Bachelor el professionsbachelor (diplominigiør, lærer, sygeplejerske, pædegog)) Lang videregående uddannelse (Kandidat (læge, advokat, 4 11 gymnasielærer)) Ved ikke - 2 4

5 Afsnit 5.1 Optaget direkte via kvote 1 & 2 Tabel 4 kan aflæses de studerendes optagelsesgruppe. Som det kan ses, er holdet næsten ligeligt fordelt mellem kvote 1 og kvote 2 ansøgere. TABEL 4: OPTAGET VIA KVOTE 1 ELLER 2 KVOTE ANTAL PROCENT Kvote ,76 % Kvote ,24 % 6. Geografi Som en del af vores demografiske kortlægning bliver de studerendes geografiske historik gennemgået i tabel 5 7. Afsnit 6.1 Hvor er du vokset op? Tabel 5: Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 2 4,88 % Østjylland 3 7,32 % Midt- og Vestjylland 2 4,88 % Syd- og Sønderjylland 2 4,88 % Fyn 2 4,88 % København 15 36,59 % Nordsjælland 8 19,51 % Øvrige Sjælland 5 12,2 % Andet 2 4,88 % Total 41 1 % Afsnit 6.2 Primære bopæl de sidste 1 år? Igen i 215 kommer de fleste nye studerende fra København se tabel 6. Det drejer sig næsten om halvdelen. Derudover er der sket en lille stigning i antallet af studerende fra Østjylland, mens også antallet fra Fyn er steget en smule. TABEL 6: PRIMÆR BOPÆL DE SIDSTE 1 ÅR Forår 215 Forår 214 Antal Procent Antal Procent Nordjylland 1 2,44% 2 4,65% Østjylland 4 9,76% 7 16,28% Midt- og Vestjylland 1 2,44% 3 6,98% 5

6 Syd - og Sønderjylland 3 7,32% 1 2,33% Fyn 2 4,88% 4 9,3% København 17 41,46% 17 39,95% Nordsjælland 7 17,7% 2 4,65% Øvrige Sjælland 5 12,2% 6 13,95% Andet 1 2,44% 1 2,33% Total Afsnit 6.3 Bopæl ved studiestart Der er 37 af de 4 studerende, der har svaret på denne del af undersøgelsen, hvilket svarer til 92,5%, bor ved studiestart i København. Det er et fald i forhold til året før, hvor det gjaldt 86% (Grundet flere besvarelser i 214). TABEL 7: BOPÆL VED STUDIESTART POSTNUMMER LANDSDEL ANTAL Forår Østjylland København Nordsjælland Øvrige Sjælland - Forår Østjylland København Nordsjælland Øvrige Sjælland 4 Afsnit 6.4 Nuværende bopæl Med hensyn til sammenligningen af 214 og 215 er det relevant at bemærke at respondentbesvarelserne er mindre ende 214. Men på begge årgang er der flest studerende som bor til leje. TABEL 8: NUVÆRENDE BOLIGFORM BOLIGFORM Antal studerende forår 215 Antal studerende forår 214 Bor i egen (ejer)bolig 4 6 Bor til leje Bor i forældres lejlighed 5 4 (forældrekøb) Andelsbolig 6 Kolligie 1 Andet 7 1 Total 4 46 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor hjemme 6

7 Min kæreste ejer lejligheden Bor i forældres lejlighed, med forældre 7. Uddannelsesmæssig baggrund Afsnit 7.1 Ungdomsuddannelse Alle studerende har en gymnasial baggrund. De fleste er blevet studenter i og der er 4 studerende, som fuldførte en gymnasiale uddannelse i 29 eller før. Det er dog igen ikke alle respondenter, som har besvaret de pågældende spørgsmål. Langt størstedelen af de studerende har bestået deres uddannelse for 1 til 2 år før optagelse. Det er værd at bemærke, at man søger optag i 214, men først starter studie i 215. TABEL 9: AFSLUTTET UNGDOMSUDDANNELSE ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT % ,21 % ,9 % ,82 % ,69 % ,69 % Før ,56 % Overstående betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: TABEL 1: ANTAL ÅR MELLEM UNGDOMSUDDANNELSE OG STUDIESTART PÅ DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT år ,33 % år ,25 % 2 år ,33 % 12 27,5 % 3 år ,62 % 4 år ,38 % 5 år eller mere 2 33,33 % 2 6,24 % Total 6 1 % 32 1 % Afsnit 7.2 Videregående uddannelser I nedstående tabel fremgår det, om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. Som tabel 11 viser, er der i 214 lidt flere af de nye studerende, der tidligere har påbegyndt en anden videregående uddannelse samlet set og fuldført en anden videregående uddannelse. Antallet af studerende, der har været indskrevet på anden videregående uddannelse er for kvinderne faldet, mens det for mændenes vedkommende er steget. TABEL 11: INDSKREVET PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Mænd Kvinder Total 7

8 Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Forår ,25% 2 33,33% 15,38% Forår ,5% - 55,88% 1,53% 51,16% 9,9% Nedenfor ses nogle af de uddannelser, som nogle af de nye studerende påbegyndte tidligere: Sam. Bach. På RUC HA (kom) på CBS Kommunikation og IT på KU Engelsk og organisationskommunikation CBS Bachelor i Biologi- Bioteknologi på KU Designteknolog på KEA International virksomhedskommunikation på CBS HA(psyk) på CBS Pædagogik på KU HIB på RUC Europæiske studier og virksomhedskommunikation på AU Litteraturvidenskab Bachelor i Folkesundhedsvidenskab på AU HA(mat) på CBS De to studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: TABEL 12: ANDEN UDDANNELSE UDDANNELSE Designteknolog fra KEA Bachelorgrad i Folkesundhedsvidenskab ANTAL Søgning af andre uddannelsesinstitutioner Blandt de nye studerende som er optaget på KomF14 har 3 ud af 39 (7,69%) søgt optagelse på andre uddannelser: Journalistik, SDU Visuel kommunikation i Haderslev KEA 8

9 9. Optagelsesforløbet I tabel 13 nedenfor ses årsagerne til, at de nye studerende har valgt kommunikationsuddannelsen på DMJX som 1. prioritet. Sammenlignet med sidste år har flere respondenter andre grunde til at søge Komm. og færre har faglige årsager. Tabel 13: Oversigt over DMJX som 1 prioritet Geografiske årsager Uddannelses ry og omdømme Forår 215 9,59 % Forår 214 8,33% Faglige årsager 47,95 % 63,89% DMJXs ry/omdømme 32,88 % 25% Forventninger om/viden om 1,37 % optagelsesprøven Andre grunde 8,22 % 2,78% 1. Oplysninger om uddannelsen Som tabel 14 viser, er det igen hjemmesiden og UG.dk, hvor de fleste henter information om uddannelsen. Det skal dog bemærkes, at DMJXs egen hjemmeside ikke har været listet som svarmulighed, hvorfor denne formentlig derfor ikke er så høj som tidligere. Da respondenterne har mulighed for at svare flere gange, vil summen af besvarelser overstige summe af respondenter. *Vi ved fra andre undersøgelser, at de studerende har svært ved at kende forskel på studievejledningen og studieadministrationen, hvorfor det kan have påvirket deres svar. Tabel 14: Oplysninger om uddannelsen Forår 215 Forår 214 Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Studievejledningen på DMJX - 6 5,7% - 1 4,17% Studievejledningen på tidligere 1 1 1,7% 1-4,17% uddannelsessted Studievalg - 3 2,54% - 5 2,83% Åbent hus på DMJX ,7% - 2 8,33% DMJXs hjemmeside ,11% - 1 4,17% Andre steder på internettet ,7% ,17% DMJXs brochure om uddannelse - 7 5,93% - 1 4,17% Familie og venner/bekendte ,4% ,67% Omtale af optagelsesprøven i - 1,84% 1-4,17% dagspressen UG.dk ,1% ,67% Orientering om uddannelsen på - 1,84% gymnasie/hf Andet - 2 1,7% 1-4,17% 9

10 Total De studerende er blevet spurgt om der var informationer, som de savnede: Hvordan ser dagligdagen ud. Man har ingen ide om, hvor meget selvstudie og klasseundervisning studiet indeholder. Afsnit 1.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats De studerende havde følgende kommentar til studievejledning og oplysningsindsatsen: Endnu mere fokus på, hvad uddannelserne kan give i forhold til universitetsuddannelser Mulighed for et møde med en studievejleder. Da jeg efterspurgte det, fik jeg et kort svar på mail med referencer til hjemmesiden (som jeg selvfølgelig havde læst) og en afvisning på et møde. Efter min optagelse, synes jeg, at der har været langt mellem oplysningerne. Fik først endeligt besked et par uger inden studiestart. Her kom informationen så via forskellige kanaler. Her er der lidt, som kan forbedres. Send evt. en kort besked afsted tidligere i forhold til vinterstarterne. Desuden bør al information gå af en vej. I kan ikke forvente, at nye elever kan sætte sig ind i skol og moodle, inden de starter. Bliv bedre til vinteroptag. Det var mildest talt ikke nogen varm velkomst Tag ud og besøg uddannelsesinstitutionerne og vær synlig (også i Jylland) Byg bedre bro mellem de respektive uddannelser (som i Aarhus) Gør uddannelsen anerkendt på videreuddannelser. Da jeg ikke havde mulighed for at deltage i Åbent Hus på skolen, var det meget hjælpsomt at en video var lagt op fra oplægget om Kommunikation. Rigtig meget information på moodle inden vi startede. Jeg ville fremover anbefale, at Alinformation sendes på mail direkte til den kommende elev. moodle er forholdsvis uoverskueligt i starten, og derfor mener jeg ikke, det kan være forventet, at vi selv skal finde frem til disse informationer før vi starter, og før vi har lært programmet at kende. Informationen omkring studiestart har været forvirrende. Vi har fået mails til forskellige mailadresser og beskeder på moodle, inden vi startede som vi derfor ikke helt forstod at logge ind på. Derudover kom informationen næsten et halvt år efter vi havde fået bekræftet vores optagelse det var lang tid at vente! Bedre vejledning/mulighed for at møde studievejleder, før man er optaget på uddannelsen. Jeg synes, at det var umådeligt dårligt, at man ikke kunne komme igennem til nogen på skolen før skolestart. Jeg ringede og skrev mails, men fik aldrig svar. I skal være bedre til at give information. 11. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Tabel 15 viser de studerendes forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. De fleste forventer eller håber på, at arbejde som kommunikationsmedarbejder. Resten af de studerende er jævnt spredt ud over forskellige jobs. Sammenlignet med sidste år er der på Kom F14 færre studerende, som ved, hvilket konkret jobfunktion de har for deres uddannelse men langt flere ved, at de vil arbejde i det private. Tabel 15: Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse JOBFUNKTION Forår 215 Forår 214 1

11 Journalist 5 4 Kommunikationsmedarbejder/-rådgiver/ konsulent Reklame-/marketingsmedarbejder 8 3 Politisk kommunikatør/spindoktor 3 1 Tv-medarbejder/-producer 6 2 Ledende stilling 6 2 Andet/ved ikke 4 9 BRANCHE Forår 215 Forår 214 Privat 26 1 Offentlig 2 2 NGO 3 4 Andet/Ved ikke 4 23 I tabel 16 kan læses de studerendes forventninger om videreuddannelse. Der er 18 studerende som har besluttet sig at de vil læse videre og som har en ide om hvilken uddannelse. Tabel 16: Forventninger til videreuddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Kandidat i retorik 3 Cand. Public 3 En eller anden form for Kandidat 4 Statskundskab/samfundsfag 1 Organisationskommunikation/kommunikation 3 Kaos Pilot 1 Journalistisk 2 Grafisk Design 1 Måske 9 Nej Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare det internationale modul på uddannelsen, er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Tysk Fransk Spansk Andre 11

12 Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog Tabel 17: Niveauer 1: Ingen kendskab Dansk Norsk 1 2,86%,38% Svensk 2 5,71%,77% Engelsk Tysk 4 11,11% 1,54% Fransk 2 52,63% 7,69% Spansk 23 6,53% 8,85% 2: En smule kendskab 23 65,71% 8,85% 2 57,14% 7,69% 14 38,89% 5,38% 12 31,58% 4,62% 12 31,58% 4,62% 3: En del kendskab 9 25,71% 3,46% 11 31,43% 4,23% 12 33,33% 4,62% 6 15,79% 2,31% 2 5,26%,77% 4: Stort kendskab 2 5,71%,77% 2 5,71%,77% 18 46,15% 6,92% 6 16,67% 2,31% 5: Taler/skriver flydende % 21 53,85% 8,8% 1 2,63%,38% Total % ,46% ,46% % ,85% ,62% ,62% Total 5 19,23% 81 31,15% 4 15,38% 28 1,77% 61 23,46% 26 1 I kommentarfeltet, hvor de studerende angiver andre sprog er niveauerne ikke inddelt pr. sprog, men de angiver følgende: Islandsk Kinesisk en smule Tagalog en smule 13. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I tabel 18 ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og har et studiejob ved siden af (32 respondenter). En færre del end sidste år bruger en uddannelsesopspring eller får støtte af forældre/andre. Til tabel 18 har det været mulighed for flere svar Tabel 18: Finansiering af studiet INDKOMST Forår 215 Forår 214 SU SU og SU-lån

13 Banklån 1 1 Støtte fra forældre eller 3 7 andre Opsparing 7 12 Studiejob Total De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Su og min opsparing, indtil jeg finder et passende studierelevant arbejde Bor med min kæreste, så vi er to om regningerne 14. Forberedelseskurser Afsnit 14.1 Deltagelse i et forberedelseskurser, på højskole el. lign. Til brug for kommende ansøgere undersøges om de studerende har brugt kurser eller andet som forberedelse til videre uddannelse. I tabel 19 + efterfølgende kommentarer kan aflæses antal og lokaliteter. Tabel 19: Oplysninger om deltagelse af kurser DELTAGET ANTAL Ja 11 Nej 28 De studerende har deltaget på følgende kurser/hold: Fremtidens idrætsleder på Gymnastikskolen i Ollerup Et semester på Hawaii Pacific University Journalistik Teaterhøjskolen Rødkilde Dans og teater på VH Design og innovation Grundtvigs højskole Journalistik og kommunikation Central Saint Martin, London College of Art Margretheskolen (Fashion og Design) Kreativ basis E14 (DMJX) Afsnit 14.2 Hvor længe varede kurset I tabel 2 kan læses, at 3 studerende har være på ophold som varede mellem uger, hvilket er er et længere varende ophold 13

14 Tabel 2: Længde på kursus/ophold i uger UGER ANTAL Mere end 3 uger 1 Total 11 Afsnit 14.3 Hvornår afsluttes kursus Der er en jævn fordeling mellem afslutningsdato for kursus/ophold og der kan derfor ikke konkluderes noget. Tabel 21: Afslutning af kursus/ophold AFSLUTNING PÅ KURSUS ANTAL Januar-juni Juli-december Januar-juni Januar-juni Januar-juni Juli-december 21 1 Andet tidspunkt 2 Total 11 14

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Marie Overbye og Ulrik Wagner 1 Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere