Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Markante resultater Generaliserbarhed Demografi... 3 Afsnit 4.1 Afsnit 4.2 Kønsfordeling... 3 Aldersfordeling Forældres højeste afsluttede uddannelse... 4 Afsnit 5.1 Optaget direkte via kvote 1 & Geografi... 5 Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit 6.3 Afsnit 6.4 Hvor er du vokset op?... 5 Primære bopæl de sidste 1 år?... 5 Bopæl ved studiestart... 6 Nuværende bopæl Uddannelsesmæssig baggrund... 7 Afsnit 7.1 Afsnit 7.2 Ungdomsuddannelse... 7 Videregående uddannelser Søgning af andre uddannelsesinstitutioner Optagelsesforløbet Oplysninger om uddannelsen... 9 Afsnit 1.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX... 1 Bilag 1 Bilag 2 2

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. februar 215 på uddannelsen Kommunikation (Komm.) på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i foråret ud af 55 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 74,5%, som svarer til lidt over ¾ af holdet. Men da Kommunikationsuddannelsen har 2 semesterstarter (E13 på Campus Øst og F14 på Campus Øst) betyder det, at der ikke kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater, men giver indikatorer af de studerende på E14 holdet. Alle procentsatser i tabellerne er udregnet fra respondenter, som har besvaret det pågældende spørgsmål. Data på køn og alder er angivet ud fra tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Denne undersøgelse blev lavet for første gang i september 214, og det er dermed anden gang den bliver foretaget. Da dette er en kortlægning, vil der ikke forekomme en konklusion. 2. Udvalgte resultater Forældrene har som min. en mellemlang videregående uddannelse Ligelig fordeling mellem kvote 1 og kvote 2 De fleste studerende er som tidligere primært født og opvokset i København Ligesom sidste er der en gruppe kvinder som har været indskrevet og har gennemført en anden videregående uddannelse. De vælger primært uddannelsen på grund af faglige årsager De vil ud på det private arbejdsmarkedet og arbejde som kommunikationsrådgivere. Langt størstedelen lever af SU og har studiejob ved siden af. 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 74,5 % i denne undersøgelse. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Afsnit 4.1 Kønsfordeling TABEL 1: KØNSFORDELING. HER ER ANVENDT DATABASETAL MÆND KVINDER SAMLET Forår 215 Antal Procent 16,4% 83,6% 1 % Forår 214 Antal

4 Procent 23,6% 76,4% 1 I denne undersøgelse er det kvinder, der udgør flertallet. 46 ud af 55 respondenter er kvinder og 9 er mænd. Til sammenligning er Campus Vest kønsfordeling 39 kvinder og 13 er mænd. Sidste års kønsfordeling for Komm. E14 var 17 ud af 24 respondenter kvinder og 7 er mænd. Så summen af optagne mænd varierer ikke markant. Afsnit 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses Komm.- studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr I forhold til sidste års undersøgelse på kommunikationsuddannelsen, så ligger aldersgennemsnittet ikke langt fra foråret 214. Det samlede snit ligger helt stabilt i forhold til sidste semester på 23,18 år. Det samme gælder, når mændenes og kvindernes aldersgennemsnit sammenholdes: TABEL 2: OPLYSNINGER OM DE NYE STUDERENDES ALDER Mænd Kvinder Samlet Alderssnit Yngste ældste og Alderssnit Yngste ældste og Alderssnit Yngste ældste og Forår ,7 år 19 og 31 år 22,4 19 og 33 år 22,3 år 19 og 33 år Forår ,6 år 21 og 32 år 23 år 19 og 37 år 23,18 19 og 37 år 5. Forældres højeste afsluttede uddannelse Som et nyt tiltag er det ønsket, at DMJX undersøger uddannelsesniveau hos de studerendes forældre. Som det kan ses i tabel 3 er mødrene ofte uddannet i en mellemlang videregående uddannelse, hvor fædre fordeler sig primært mellem mellemlange og længere videregående uddannelse. TABEL 3: OPLYSNINGER OM FORÆLDRES HØJEST AFSLUTTENDE UDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL FOR MOR ANTAL FOR FAR Folkeskole 1 2 Ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse 4 8 (studentereksamen/tømrer, murer, mekaniker, sosu, kontor- /butiksassistent) Kort videregående uddannelse (fx akademiskuddannelse) 4 2 Mellemlang videregående uddannelse (Bachelor el professionsbachelor (diplominigiør, lærer, sygeplejerske, pædegog)) Lang videregående uddannelse (Kandidat (læge, advokat, 4 11 gymnasielærer)) Ved ikke - 2 4

5 Afsnit 5.1 Optaget direkte via kvote 1 & 2 Tabel 4 kan aflæses de studerendes optagelsesgruppe. Som det kan ses, er holdet næsten ligeligt fordelt mellem kvote 1 og kvote 2 ansøgere. TABEL 4: OPTAGET VIA KVOTE 1 ELLER 2 KVOTE ANTAL PROCENT Kvote ,76 % Kvote ,24 % 6. Geografi Som en del af vores demografiske kortlægning bliver de studerendes geografiske historik gennemgået i tabel 5 7. Afsnit 6.1 Hvor er du vokset op? Tabel 5: Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 2 4,88 % Østjylland 3 7,32 % Midt- og Vestjylland 2 4,88 % Syd- og Sønderjylland 2 4,88 % Fyn 2 4,88 % København 15 36,59 % Nordsjælland 8 19,51 % Øvrige Sjælland 5 12,2 % Andet 2 4,88 % Total 41 1 % Afsnit 6.2 Primære bopæl de sidste 1 år? Igen i 215 kommer de fleste nye studerende fra København se tabel 6. Det drejer sig næsten om halvdelen. Derudover er der sket en lille stigning i antallet af studerende fra Østjylland, mens også antallet fra Fyn er steget en smule. TABEL 6: PRIMÆR BOPÆL DE SIDSTE 1 ÅR Forår 215 Forår 214 Antal Procent Antal Procent Nordjylland 1 2,44% 2 4,65% Østjylland 4 9,76% 7 16,28% Midt- og Vestjylland 1 2,44% 3 6,98% 5

6 Syd - og Sønderjylland 3 7,32% 1 2,33% Fyn 2 4,88% 4 9,3% København 17 41,46% 17 39,95% Nordsjælland 7 17,7% 2 4,65% Øvrige Sjælland 5 12,2% 6 13,95% Andet 1 2,44% 1 2,33% Total Afsnit 6.3 Bopæl ved studiestart Der er 37 af de 4 studerende, der har svaret på denne del af undersøgelsen, hvilket svarer til 92,5%, bor ved studiestart i København. Det er et fald i forhold til året før, hvor det gjaldt 86% (Grundet flere besvarelser i 214). TABEL 7: BOPÆL VED STUDIESTART POSTNUMMER LANDSDEL ANTAL Forår Østjylland København Nordsjælland Øvrige Sjælland - Forår Østjylland København Nordsjælland Øvrige Sjælland 4 Afsnit 6.4 Nuværende bopæl Med hensyn til sammenligningen af 214 og 215 er det relevant at bemærke at respondentbesvarelserne er mindre ende 214. Men på begge årgang er der flest studerende som bor til leje. TABEL 8: NUVÆRENDE BOLIGFORM BOLIGFORM Antal studerende forår 215 Antal studerende forår 214 Bor i egen (ejer)bolig 4 6 Bor til leje Bor i forældres lejlighed 5 4 (forældrekøb) Andelsbolig 6 Kolligie 1 Andet 7 1 Total 4 46 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor hjemme 6

7 Min kæreste ejer lejligheden Bor i forældres lejlighed, med forældre 7. Uddannelsesmæssig baggrund Afsnit 7.1 Ungdomsuddannelse Alle studerende har en gymnasial baggrund. De fleste er blevet studenter i og der er 4 studerende, som fuldførte en gymnasiale uddannelse i 29 eller før. Det er dog igen ikke alle respondenter, som har besvaret de pågældende spørgsmål. Langt størstedelen af de studerende har bestået deres uddannelse for 1 til 2 år før optagelse. Det er værd at bemærke, at man søger optag i 214, men først starter studie i 215. TABEL 9: AFSLUTTET UNGDOMSUDDANNELSE ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT % ,21 % ,9 % ,82 % ,69 % ,69 % Før ,56 % Overstående betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: TABEL 1: ANTAL ÅR MELLEM UNGDOMSUDDANNELSE OG STUDIESTART PÅ DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT år ,33 % år ,25 % 2 år ,33 % 12 27,5 % 3 år ,62 % 4 år ,38 % 5 år eller mere 2 33,33 % 2 6,24 % Total 6 1 % 32 1 % Afsnit 7.2 Videregående uddannelser I nedstående tabel fremgår det, om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. Som tabel 11 viser, er der i 214 lidt flere af de nye studerende, der tidligere har påbegyndt en anden videregående uddannelse samlet set og fuldført en anden videregående uddannelse. Antallet af studerende, der har været indskrevet på anden videregående uddannelse er for kvinderne faldet, mens det for mændenes vedkommende er steget. TABEL 11: INDSKREVET PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Mænd Kvinder Total 7

8 Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregående uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) Forår ,25% 2 33,33% 15,38% Forår ,5% - 55,88% 1,53% 51,16% 9,9% Nedenfor ses nogle af de uddannelser, som nogle af de nye studerende påbegyndte tidligere: Sam. Bach. På RUC HA (kom) på CBS Kommunikation og IT på KU Engelsk og organisationskommunikation CBS Bachelor i Biologi- Bioteknologi på KU Designteknolog på KEA International virksomhedskommunikation på CBS HA(psyk) på CBS Pædagogik på KU HIB på RUC Europæiske studier og virksomhedskommunikation på AU Litteraturvidenskab Bachelor i Folkesundhedsvidenskab på AU HA(mat) på CBS De to studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: TABEL 12: ANDEN UDDANNELSE UDDANNELSE Designteknolog fra KEA Bachelorgrad i Folkesundhedsvidenskab ANTAL Søgning af andre uddannelsesinstitutioner Blandt de nye studerende som er optaget på KomF14 har 3 ud af 39 (7,69%) søgt optagelse på andre uddannelser: Journalistik, SDU Visuel kommunikation i Haderslev KEA 8

9 9. Optagelsesforløbet I tabel 13 nedenfor ses årsagerne til, at de nye studerende har valgt kommunikationsuddannelsen på DMJX som 1. prioritet. Sammenlignet med sidste år har flere respondenter andre grunde til at søge Komm. og færre har faglige årsager. Tabel 13: Oversigt over DMJX som 1 prioritet Geografiske årsager Uddannelses ry og omdømme Forår 215 9,59 % Forår 214 8,33% Faglige årsager 47,95 % 63,89% DMJXs ry/omdømme 32,88 % 25% Forventninger om/viden om 1,37 % optagelsesprøven Andre grunde 8,22 % 2,78% 1. Oplysninger om uddannelsen Som tabel 14 viser, er det igen hjemmesiden og UG.dk, hvor de fleste henter information om uddannelsen. Det skal dog bemærkes, at DMJXs egen hjemmeside ikke har været listet som svarmulighed, hvorfor denne formentlig derfor ikke er så høj som tidligere. Da respondenterne har mulighed for at svare flere gange, vil summen af besvarelser overstige summe af respondenter. *Vi ved fra andre undersøgelser, at de studerende har svært ved at kende forskel på studievejledningen og studieadministrationen, hvorfor det kan have påvirket deres svar. Tabel 14: Oplysninger om uddannelsen Forår 215 Forår 214 Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Studievejledningen på DMJX - 6 5,7% - 1 4,17% Studievejledningen på tidligere 1 1 1,7% 1-4,17% uddannelsessted Studievalg - 3 2,54% - 5 2,83% Åbent hus på DMJX ,7% - 2 8,33% DMJXs hjemmeside ,11% - 1 4,17% Andre steder på internettet ,7% ,17% DMJXs brochure om uddannelse - 7 5,93% - 1 4,17% Familie og venner/bekendte ,4% ,67% Omtale af optagelsesprøven i - 1,84% 1-4,17% dagspressen UG.dk ,1% ,67% Orientering om uddannelsen på - 1,84% gymnasie/hf Andet - 2 1,7% 1-4,17% 9

10 Total De studerende er blevet spurgt om der var informationer, som de savnede: Hvordan ser dagligdagen ud. Man har ingen ide om, hvor meget selvstudie og klasseundervisning studiet indeholder. Afsnit 1.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats De studerende havde følgende kommentar til studievejledning og oplysningsindsatsen: Endnu mere fokus på, hvad uddannelserne kan give i forhold til universitetsuddannelser Mulighed for et møde med en studievejleder. Da jeg efterspurgte det, fik jeg et kort svar på mail med referencer til hjemmesiden (som jeg selvfølgelig havde læst) og en afvisning på et møde. Efter min optagelse, synes jeg, at der har været langt mellem oplysningerne. Fik først endeligt besked et par uger inden studiestart. Her kom informationen så via forskellige kanaler. Her er der lidt, som kan forbedres. Send evt. en kort besked afsted tidligere i forhold til vinterstarterne. Desuden bør al information gå af en vej. I kan ikke forvente, at nye elever kan sætte sig ind i skol og moodle, inden de starter. Bliv bedre til vinteroptag. Det var mildest talt ikke nogen varm velkomst Tag ud og besøg uddannelsesinstitutionerne og vær synlig (også i Jylland) Byg bedre bro mellem de respektive uddannelser (som i Aarhus) Gør uddannelsen anerkendt på videreuddannelser. Da jeg ikke havde mulighed for at deltage i Åbent Hus på skolen, var det meget hjælpsomt at en video var lagt op fra oplægget om Kommunikation. Rigtig meget information på moodle inden vi startede. Jeg ville fremover anbefale, at Alinformation sendes på mail direkte til den kommende elev. moodle er forholdsvis uoverskueligt i starten, og derfor mener jeg ikke, det kan være forventet, at vi selv skal finde frem til disse informationer før vi starter, og før vi har lært programmet at kende. Informationen omkring studiestart har været forvirrende. Vi har fået mails til forskellige mailadresser og beskeder på moodle, inden vi startede som vi derfor ikke helt forstod at logge ind på. Derudover kom informationen næsten et halvt år efter vi havde fået bekræftet vores optagelse det var lang tid at vente! Bedre vejledning/mulighed for at møde studievejleder, før man er optaget på uddannelsen. Jeg synes, at det var umådeligt dårligt, at man ikke kunne komme igennem til nogen på skolen før skolestart. Jeg ringede og skrev mails, men fik aldrig svar. I skal være bedre til at give information. 11. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Tabel 15 viser de studerendes forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. De fleste forventer eller håber på, at arbejde som kommunikationsmedarbejder. Resten af de studerende er jævnt spredt ud over forskellige jobs. Sammenlignet med sidste år er der på Kom F14 færre studerende, som ved, hvilket konkret jobfunktion de har for deres uddannelse men langt flere ved, at de vil arbejde i det private. Tabel 15: Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse JOBFUNKTION Forår 215 Forår 214 1

11 Journalist 5 4 Kommunikationsmedarbejder/-rådgiver/ konsulent Reklame-/marketingsmedarbejder 8 3 Politisk kommunikatør/spindoktor 3 1 Tv-medarbejder/-producer 6 2 Ledende stilling 6 2 Andet/ved ikke 4 9 BRANCHE Forår 215 Forår 214 Privat 26 1 Offentlig 2 2 NGO 3 4 Andet/Ved ikke 4 23 I tabel 16 kan læses de studerendes forventninger om videreuddannelse. Der er 18 studerende som har besluttet sig at de vil læse videre og som har en ide om hvilken uddannelse. Tabel 16: Forventninger til videreuddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Kandidat i retorik 3 Cand. Public 3 En eller anden form for Kandidat 4 Statskundskab/samfundsfag 1 Organisationskommunikation/kommunikation 3 Kaos Pilot 1 Journalistisk 2 Grafisk Design 1 Måske 9 Nej Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare det internationale modul på uddannelsen, er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Tysk Fransk Spansk Andre 11

12 Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog Tabel 17: Niveauer 1: Ingen kendskab Dansk Norsk 1 2,86%,38% Svensk 2 5,71%,77% Engelsk Tysk 4 11,11% 1,54% Fransk 2 52,63% 7,69% Spansk 23 6,53% 8,85% 2: En smule kendskab 23 65,71% 8,85% 2 57,14% 7,69% 14 38,89% 5,38% 12 31,58% 4,62% 12 31,58% 4,62% 3: En del kendskab 9 25,71% 3,46% 11 31,43% 4,23% 12 33,33% 4,62% 6 15,79% 2,31% 2 5,26%,77% 4: Stort kendskab 2 5,71%,77% 2 5,71%,77% 18 46,15% 6,92% 6 16,67% 2,31% 5: Taler/skriver flydende % 21 53,85% 8,8% 1 2,63%,38% Total % ,46% ,46% % ,85% ,62% ,62% Total 5 19,23% 81 31,15% 4 15,38% 28 1,77% 61 23,46% 26 1 I kommentarfeltet, hvor de studerende angiver andre sprog er niveauerne ikke inddelt pr. sprog, men de angiver følgende: Islandsk Kinesisk en smule Tagalog en smule 13. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I tabel 18 ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og har et studiejob ved siden af (32 respondenter). En færre del end sidste år bruger en uddannelsesopspring eller får støtte af forældre/andre. Til tabel 18 har det været mulighed for flere svar Tabel 18: Finansiering af studiet INDKOMST Forår 215 Forår 214 SU SU og SU-lån

13 Banklån 1 1 Støtte fra forældre eller 3 7 andre Opsparing 7 12 Studiejob Total De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Su og min opsparing, indtil jeg finder et passende studierelevant arbejde Bor med min kæreste, så vi er to om regningerne 14. Forberedelseskurser Afsnit 14.1 Deltagelse i et forberedelseskurser, på højskole el. lign. Til brug for kommende ansøgere undersøges om de studerende har brugt kurser eller andet som forberedelse til videre uddannelse. I tabel 19 + efterfølgende kommentarer kan aflæses antal og lokaliteter. Tabel 19: Oplysninger om deltagelse af kurser DELTAGET ANTAL Ja 11 Nej 28 De studerende har deltaget på følgende kurser/hold: Fremtidens idrætsleder på Gymnastikskolen i Ollerup Et semester på Hawaii Pacific University Journalistik Teaterhøjskolen Rødkilde Dans og teater på VH Design og innovation Grundtvigs højskole Journalistik og kommunikation Central Saint Martin, London College of Art Margretheskolen (Fashion og Design) Kreativ basis E14 (DMJX) Afsnit 14.2 Hvor længe varede kurset I tabel 2 kan læses, at 3 studerende har være på ophold som varede mellem uger, hvilket er er et længere varende ophold 13

14 Tabel 2: Længde på kursus/ophold i uger UGER ANTAL Mere end 3 uger 1 Total 11 Afsnit 14.3 Hvornår afsluttes kursus Der er en jævn fordeling mellem afslutningsdato for kursus/ophold og der kan derfor ikke konkluderes noget. Tabel 21: Afslutning af kursus/ophold AFSLUTNING PÅ KURSUS ANTAL Januar-juni Juli-december Januar-juni Januar-juni Januar-juni Juli-december 21 1 Andet tidspunkt 2 Total 11 14

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Svar på personlige henvendelser

Svar på personlige henvendelser Svar på personlige henvendelser AGS-studievejleder: Hej Jeppe og Patrick. Det lyder til at være en spændende projektopgave, I har gang i. Jeg vil gerne svare på jeres spørgsmål, men jeg bliver samtidig

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Samsø Kommune. Undersøgelse af samske unges trivsel og frafaldsårsager på ungdomsuddannelserne

Samsø Kommune. Undersøgelse af samske unges trivsel og frafaldsårsager på ungdomsuddannelserne Samsø Kommune Undersøgelse af samske unges trivsel og frafaldsårsager på ungdomsuddannelserne Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund for undersøgelsen... side 3 2. Resumé...side 4 2 3. Formål og

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere