Punkt 1: valg af dirigent Formanden foreslog Advokat henrik Bornebusch, som blev valg. Han kunne godkende generalforsamlingen lovlig indvarslet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1: valg af dirigent Formanden foreslog Advokat henrik Bornebusch, som blev valg. Han kunne godkende generalforsamlingen lovlig indvarslet."

Transkript

1 Generalforsamling den 5 marts 2013 i Odense Eventyr Golf Klub. Formanden bøde velkommen og særlig velkommen til vore æresmedlemmer: Erik Laubel og Niels Ibsen. Også velkommen til Ulla Vahl-Møller fra OEGC som deltager som gæst, Ulla som også er medlem har selvfølgelig taleret, men skal der stilles spørgsmål til OEGC, så er det under eventuelt, hvor Ulla gerne vil svare, hvis det er muligt. Punkt 1: valg af dirigent Formanden foreslog Advokat henrik Bornebusch, som blev valg. Han kunne godkende generalforsamlingen lovlig indvarslet. Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Beretningen var opdelt i 2 områder, med formanden med det overordnede og udvalgsformændene med detaljerne fra de forskellige udvalg. Formanden var et år som startede med en kanon opbakning fra medlemmerne omkring vores åbnings match med næsten 200 deltagere og det kendetegnede faktisk hele forårs sæsonen, stor deltagelse i alle klubber i klubben. På medlemssiden gik det også stærkt, vore åben hus arrangementer var en succes og det ikke mindst p.g.a. at vore medlemmer var fine ambassadører på det område 171 nye medlemmer blev indmeldt. Eventyr Ugen var meget velbesøgt, 260 spillede i 3 dage individuel match og 340 spillede ægtepar match i 2 dage, vi er glade for at Eventyr Ugen efterhånden er blevet en institution i uge 28, og det kan nævnes at der bliver run på i jubilæumsåret 2013, hvor der vil være nogle fine overraskelser fra vore trofaste sponsorer, så glæd jer, tilmeldingen kører og der er allerede mange tilmeldte. Efter ferien gik det igen slag i slag med aktiviteterne og her kan bl.a. nævnes at Eventyr var værter ved Pink Cups jubilæums finale, som fyldte klubhuset med en masse lyserøde damer. På elitesiden var højdepunktet igen, spillet om medaljer det må godt blive til en vane. Det har også glædet os at Malene Jørgensen beholdt sit Europa tour kort og igen skal ud og repræsentere Eventyr Golf i Vi har også et par College spillere i USA og her boltrer både Sebastian Kappelen og Frederik Andersen sig med flere vundne matcher, vi glæder os til at se begge hjemme i klubben igen, dog for Sebastians vedkommende, kun for en kort bemærkning i sommerferien. Et fantastisk år igen for Eventyr Golfs sportsafdeling. Her føler jeg helt klart og vil gerne understrege, at dette kun er muligt ved at vi har stor opbakning fra vore sponsorer, som både har hjerte og pengepung bag, tusind tak for det. Bestyrelsen beslutter at ændre vort hæderkronede klubblad Nyt til et Magazin et digert værk i A 4 format og som kun udkommer én gang om året, til gengæld indeholder den historier fra den forgangne år, men også artikler af informativ karakter herunder selvfølgelig match kalenderen. Da vi nu var i gang, så fik vi også en ny hjemmeside, som vi er stolte over, en hjemmeside, som ud over at være smuk, også er funktionel d.v.s. de enkelte udvalg har selv ansvaret for at ajourføre den. Medieudvalget har også haft nogle store udfordringer, vi syntes begge opgaver er blevet løst 100%, også her har der også været stor opbakning fra vore bladsponsorer, tak for det. Afslutningen på året blev desværre stærk overskygget af Proark Plus`s konkurs, det kunne ikke undgå at berøre klubben og ikke mindst klubbens bestyrelse, som brugte store resoucer på at få

2 udredet det der kunne reddes af klubrelaterede aktiver. Vi må erkende at det var en tung dans, at arbejde sammen med en kurator, som både var ukonstruktiv og uforstående overfor vores problem, vi havde jo ikke bedt om denne konkurs, kun ved hjælp af et godt samarbejde med Ulla Vahl Møller, Bo Damgaard og Bendy Sørensen, kunne vi få dagligdagen til at fungere. Vore aftaler med Proark udløb ved konkursen og vi skulle derfor have nye og det betød mange og drøje forhandlinger, som først kom på plads den 13. februar, en oplevelse, som vi godt kunne have været foruden, men med en stærk og enig bestyrelse fik vi det hjem, som vi kunne forvente, bl.a. kom det, vi tidligere havde fået i udsigt, belægning af hele den store p plads og vore omklædningsfaciliteter, nu med i kontrakten P pladsen starter nu og omklædningerne til oktober De aftaler jeg henviser til er lejeaftalen og administrationsaftalen, det er aftaler, som alligevel udløb den og det betyder så at vi skal i gang igen, med vores nye ejer, hvor vi satser på en længerevarende aftale. De vedtægter som vi ændrede i 2012, har vi været utrolig glade for at få ændret da det giver større handefrihed i hverdagen ikke mindst i nye forhandlinger. Hele vinteren havde vi arbejdet på at finde kapital til at købe banen, hvor vi ved grundig analyse og vurdering af egne specialister og 3 af byens pengeinstitutter, Jyske Bank, Sparekassen Fåborg og Nykredit, som foranledigede at vi kunne præstere et samlet bud på kr. 25 mio, et bud som næsten lå i overkanten af hvad vi turde byde. Buddet var bare ikke stort nok. Vi har erfaret at der var flere købere til anlægget, men vi er glade og tilfredse med, at det igen er kommet på Fynske hænder ved 3 C Holding, v/ Niels Thorborg, som vi glæder os til et længerevarende samarbejde med. Vi glæder os meget over, at der nu er kommet ro på dette område, så vi kan komme videre med arbejdet med golfen, vi ønsker Niels Thorborg velkommen, jeg kan her nævne at det gamle navn Odense Eventyr Golf Center igen kommer på banen er et jubilæumsår og det skal fejres, alle sejl vil blive sat til, vi mener der er meget at fejre, 20 år i én lang god udvikling, hvor vi kan se tilbage på challenge ture, europamesterskab og Ladies Europien Tour, som den sidste, nogle kæmpe oplevelser, som vi mindes med glæde, men vi ser også gerne at der snart kommer en telt by med tribuner op igen på Eventyr Golf. PÅ sponsorsiden har vi en dejlig trofast skare, som i kan se, så er det stort set de samme sponsorer, som figurerer år efter år, her er Team Eventyr Sponsorer, match- blad Eventyr Uge, herre dame kanin hole in one - juniorsponsorer og jeg kunne blive ved i alt kommer der sponsorater til klubben på tæt op mod 1.5 mio. kr. Disse sponsorater danner grundlaget for de aktiviteter vi gennemfører i en golfsæson. Bemærk hvem der er sponsor og støt dem. Udover at der i de forskellige klubber i klubben arrangeres små jubi events, så vil der blive en jubilæums fest ifm afslutnings matchen glæd jer til den. Men intet af al det kunne jo ikke lykkes uden en stor trofast skare af udvalgsmedlemmer og ikke mindst Eventyr golfs medlemmer, som har bakket op omkring vore arrangementer og ikke mindst som hjælpere glemmer aldrig hjælpen fra 250 frivillige til LET fantastisk. En fantastisk bane, en fantastisk klub og nogle fantastiske loyale medlemmer tak for det. Udvalgene. Regel, bane og handicap udvalget. V/Lars Elbrønd

3 Baneudvalget: Udvalget har med interesse fulgt bestræbelserne på at opfylde den udviklings- og vedligeholdelsesplan, der blev aftalt for næsten 2 år siden. Det går faktisk ret godt, selv om der er nogle ting, der er blevet forsinket. Udvalget har tillid til, at den nye bane ejer vil følge planen og udbygge den i det kommende samarbejde. Regeludvalget: I det forløbne år har udvalget bidraget til underholdningen i de forskellige klubber i klubben. Der har været udtrykt stor tilfredshed med dette. Derfor står udvalget også til disposition i år, hvis vi bliver inviteret. Handicapudvalget: I 2012 blev det nye handicapsystem indført. Det er faktisk gået næsten smertefrit, hvilket sikkert skyldes den omhyggelige orientering medlemmerne har fået både mundtligt og skriftligt. Års revisionen som jo er noget nyt bevirkede, at 46% (ca 650) af klubbens medlemmer nu har et inaktivt handicap. Dvs., at de ikke umiddelbart kan få deres handicap reguleret, og de kan ikke vinde præmier i klubbens matcher. Det kan lyde af mange; men det er faktisk færre end forventet. De pågældende skal blot gå 3 EDS-runder for at generhverve deres EGAhandicap. Det er jo ikke noget problem, hvis de gerne vil have et aktivt handicap igen. Årsrevisionen har et par skævheder, som udvalget via skønsmæssige reguleringer søger at råde bod på. I øvrigt var 2012 året, hvor medlemmerne selv fik adgang til at indberette scores til handicapregulering. Det er også gået smertefrit. Muligheden for selv at indberette scores genåbnes, når vinterreglerne ikke længere er gældende. Beretning fra kanin- og begynderudvalget v/søren Heilskov Det har endnu været en sæson præget af mange nye medlemmer som skulle igennem begynderforløbet og samtidig har vi været så priviligerede at vores kanin-matcher har haft en rigtig stor tilslutning i sidste sæson. Jeg fornemmer at man har haft det rigtigt hyggeligt samtidig med, at mange af især kaninerne men også vores begyndere, har oplevet at i golf er der gode såvel som dårlige dage. Jeg vil gerne i den forbindelse sige tak til mine kollegaer i udvalget for altid at udvise opfindsomhed, fleksibilitet og ikke mindst et godt humør der gør at alle synes at man bliver udfordret på en god måde. Min navnebror Søren for at sikre at vores tirsdags-turneringer bliver afviklet ordentligt, Lars og Flemming for at hjælpe begynderne med alt fra etikette til små fif om hvordan man rammer bolden, Uffe for at sikre at vi er med i den fynske Kanin-turneringen(12 spillers turneringen) og hvor vi endda kan prale af at vi vandt over de andre fynske klubber. Når jeg nu er i det rosende hjørne vil jeg også gerne sige tak for samarbejdet vi har haft med Dennis, som har trænet begynderne. Sidste sæson ændrede vi spilletilladelseskravene til at følge DGU s retningsliner for Golfkørekortet, hvilket har forenklet vores indkøringsprogram for kaninerne da det nu kun er handicappet der afgør om man må spille på 9- eller 18 hullers-banen. Jeg vil også gerne rose vores begyndere og kaniner for tilslutningen og holdingen til at spille golf. Her taler vi om medlemmer som virkelig gør deres bedste for at blive gode golfere ikke kun

4 handicap-mæssigt, men også, når vi taler om golf-sportens grundværdi nemlig Gentleman-ship. Det har været gældende uanset om solen har skinnet højt på himmelen eller om vejr-guderne har vist sig fra den dårlige side og alle har lignet en våd hund når de kom ind så har der altid været overskud til at komme med en opmuntrende kommentar til ens medspiller og et stort smil selvom man har været våd fra yderst til inderst. Dette beviser, at det arbejde vi gør i udvalget alle mand gør en forskel. Jeg kan kun tale for mig selv her, men det er netop en af grundende til at jeg synes at det er værd at bruge rigtig mange timer sammen med vores begyndere- og kaniner. Vi går endnu en sæson i møde, hvor vi håber på en lige så stor tilslutning til vores tirsdags-matcher og jeg håber ligeledes, at vi kan regne med lidt hjælp fra torsdagsherrerne og onsdag-damerne og nogle af de andre erfarne hcp-spillere vi har i klubben. Jeres hjælp med at hjælpe vores kaniner på vej til at få den rigtige opførsel på banen vil også hjælpe jer da kaninerne afvilket spillet i et tempo vi alle kan være tilfredse med samtidig med at vi passer godt på vores bane. Jeg tænker endda: gad vide om ikke ligefrem det kunne være sundt for nogle af vores erfarne hcpspillere at prøve at være mentor for knap så erfarne spillere. Man bliver måske lige pludselig opmærksom på nogle ting man for længst har glemt eller ikke tænker over i hverdagen. Vi ser frem til 2013 med store forventninger! Junior. /V Lene Thomsen Gruppen af juniorer her i OEKG tæller 110 unge mennesker fra 6 til 18 år, det er jo en alder der spænder vidt, og stiller krav til os voksne, dvs. Juniorudvalg og trænere, om at der skal være noget både for de små og store. Vi har haft mange aktiviteter i Her kan nævnes : Sommer camp ca. 30 juniorer deltog,fra 8 år og op til 16 år,de kom fredag eftermiddag op til greenkeeper gården med deres sovepose og telt og selvfølgelig golfgrej, her stod Martin og Dennis klar til at modtage dem, klar med et program der skulle ske hen over weekenden. Familiematchen det er altid en rigtig hyggelig match her kan alle deltage med og spille med et familiemedlem eller en god af familien og spille 9 hullers greensome. Som de fleste ved spiller juniorerne mandagsmatch hver mandag i perioden fra 1.april til 1.oktober, det er 9 hullers stablefort, der plejer at deltage ca. 30 juniorer. Vi deler året op i en forårsdel og en efterårsdel. I år har vi lavet en Ryder cup så vinderne fra forårsdel spiller mod vinder af efterårsdel, dette skal foregå i efterårsferien. Vi sender også mange af juniorer ud og spiller i andre matcher end vores egne.

5 Her kan nævnes : JDT: junior distrikts touren den dækker Fyn og Syd og Sønderjylland det er ca. 35 klubber, Man skal have et hcp. Mellem 30 og 4,5 ved sæsonstart for at kunne være med. Det er en turnering med 6 matcher fordelt over forår og efterår. Sidste år havde vi 12 spillere der spillede JDT fordelt på 4 rækker. Resultater: U16 Mikkel Sø sammenlagt nr 3. Mads Alnor sammenlagt nr. 7 U19 Morten Damsgaard sammenlagt nr 7. U22 Alexsander Eckerdal sammenlagt nr 3. Nordea Fyn Tour Nordea Fyn Tour er en match der spilles på de Fynske baner her tæller Langeland og Ærø også med der er i alt 14 klubber. Sidste år havde vi omkring 20 spillere ude at spille fordelt i 3 rækker. Resultater: A-rækken Mads Alnor sammenlagt nr 3. B-rækken Laura Grønbæk sammenlagt nr 3. C-rækken Kristian Knudsen sammenlagt nr 2. Jeg vil også lige nævne at vi har et godt samarbejde med vores sports og eliteafdeling her i klubben, og har også juniorer under dem. Og sidste år kom der et rigtig godt resultat ud af nemlig at vores elite juniorer vandt Sportsjournalisternes JHT, holdet bestod af Frederik Frederiksen, Frederik Emil Hansen og Peter Bæk. Vi starter den nye sæson den søndag 17/3 med et opstartsmøde her i klubben kl. 11 Dette er for de juniorer vi har og deres forældre men også for måske kommende juniorer så hvis i kender nogen som skulle have lyst til at høre om hvad vi har at byde på er de meget velkommende. Tilslut vil jeg gerne sige at det er dejligt at være medlem og arbejde i en klub der gerne vil juniorerne, det betyder meget for de unge mennesker men også for os voksne som bruger mange timer på dette. Sports og Eliteudvalg V/Arne D.H. Odense Eventyr Golf Sports og Eliteudvalg lad os starte med at kigge tilbage på en ganske flot

6 sæson i Sebastian Cappelen vandt ranglisten med sidste slag Mens de fleste i Danmark gjorde klar til nytårsaften, så brugte Sebastian Cappelen tiden på at sikre sig en rigtig flot sejr i USA. Han vandt 31. januar The Patriot All-America, som havde deltagelse af 84 af de stærkeste collegespillere i USA. Sebastian Cappelen vandt med et birdieputt på sidste hul, og det sikrede ham udover en flot sejr også den samlede sejr på den danske Titleist rangliste. Med til at forstærke den flotte afslutning var, at Sebastian Cappelen var helt bevidst om, at et vellykket putt ville sikre ham sejren. Og han leverede varen. Sebastian Cappelen starter 2013 som nummer 21 på verdensranglisten. Mere succes i USA Sebastian Cappelen er i gang med sin tredje sæson på University of Arkansas, men han er ikke ene om at stråle på den anden side af Atlanterhavet. Frederik Andersen er også i gang med et collegeophold, og han har sikret sig en sejr og yderligere to placeringer i top 10 på blot tre måneder. Inden Frederik Andersen satte kursen mod USA nåede han at vinde to turneringssejre i Danmark. Frederik Andersen sluttede på 17. pladsen i Titleist ranglisten. Juniorprofil er nu blevet voksen Peter Launer Bæk spillede i 2012 sin sidste sæson som juniorspiller. Det gjorde han flot, og han endte på andenpladsen på den danske juniorrangliste. Men han er helt parat til at fortsætte udviklingen i landsholdsregi. Som den eneste spiller blev han rykket direkte fra juniorlandsholdet til A landsholdet. Flere unge kræfter på vej Selv om Peter Launer Bæk rykker op til de voksne, så er der stadig grund til at holde øje med juniorafdelingen i den kommende sæson. Det er ikke mindst Frederik Emil Hansen. Han sluttede som nummer 16 på juniorranglisten, og han sluttede næsten på toppen, da han i sin sidste turnering blev nummer to i sæsonfinalen på DGU Junior Tour Stadig Eventyr på Europatouren Malene Jørgensen er stadig i selskab med Europas bedste professionelle golfspillere på kvindernes europatour. Hun var under pres efter en noget blandet sæson, hvor hun var i gang med nogle ændringer i sit spil på træningsbanen sammen med Thomas Kiel Larsson for at hæve hendes spil til et nyt niveau. Men hun leverede de nødvendige resultater i slutningen af 2012, og nu er hun klar til endnu en sæson på europatouren. Oprykning og medaljedrømme På den kollektive side leverede Odense Eventyr fine resultater. I elitedivisionen var holdet jo forsvarende danmarksmestre, men guldet blev desværre ikke forsvaret. Men pladsen i

7 elitedivisionen blev bevaret, og der var en stærk udvikling af spillerne. Målsætningen for 2013 er igen at spille med om medaljerne. Andetholdet i 3. division vandt deres pulje, men kiksede i oprykningsspillet en plads i 2. division. Det betød samtidig at tredjeholdet ikke kunne rykke op fra 4. division, efter de ellers havde vundet deres pulje overbevisende. Dameholdet rykkede til gengæld op i 2. division, og det er ambitionen, at holdet skal overleve i landets tredjebedste række i nåede ikke at være slut før eliten tog fat på Forventninger og målsætning for Målsætningen for 2013 er, at 1. herrehold igen skal spille med om medaljer. Damerne skal forblive i 2. Div. 2. herrehold skal rykke op i 2. division. Målsætningen med det nye 3. hold, som her i 2013 sæsonen er blevet en integreret del af af sports- og eliteafdelingen, er at bruge det som udviklingshold, så fremtidens spillere kan få værdifuld erfaring. Holdet vil som ofte også have et par ældre og mere rutinerede spillere med, som de kan lære af og støtte sig til. Yderligere skal vi på sigt (inden 3 år), have flere eventyr-spillere i landsholdstrupperne - junior såvel som senior. Ser vi længere ud i fremtiden (indenfor 7 år), er målet at have minimum 1 Europatour-spiller og 1 Challengetour-spiller. Samtidig er det vores målsætning, at vi på sigt skal skabe de nødvendige økonomiske rammer for at opfylde disse målsætninger. Som I kan lœse, er vi ikke i tvivl om at potentialet er enormt, og at Odense Eventyr, med den rette opsætning og struktur, kan nå meget langt. Det har vi på flere områder allerede vist! Yderligere information om målsætning og vort kategorisystem kan fås ved henvendelse til en af os fra Sports- og Eliteudvalget. ( se informationer på hjemmesiden) I samarbejde med vort trænerteam ønsker Odense Eventyr Golf sports- og eliteudvalg at skabe Ikke kun Fyns men Danmarks absolut bedste elitemiljø. Hvor vi alle til enhver tid efterlever golfens regler og etik Som omtalt tidligere startede træningen til sæsonen 2013 allerede i Oktober for hele truppen. Her igennem vinterperiode træner vi både fysisk træning i samarbejde med Exerzice og selvtsændighed, og den tekniske træning foregår i samarbejde med Simgolf. Når vejret tillader bliver der også trænet på anlæget. Vi tager samlet på Træningslejr her i uge 11, til Belek i Tyrkiet, hvor der bliver fuldt fokus både på det tekniske samt selve spillet. Lidt om truppen. Vor trup består af godt 20 spillere på herresiden og 8 spillere på damesiden. Sammensætningen er en meget homogen enhed af både meget erfarne og fremtidens stjerner. Vi ved at vi som enhver anden klub ser at vi ikke kan holde på alle vore talenter, hvad enten at det er studierne eller andre muligheder, men vi ser at vi med vor egen ungdomsafdeling til stadighed er i stand til at skabe nye talenter, samt også tiltrække talenter udefra, som kan indgå i truppen, Tak til sponsorer.

8 Da vi nu har muligheden for at kunne fortæller Jer lidt om vore ideer, tanker og målsætninger, vil det kun være på sin plads at takke vore sponsorer, som gennem deres engagement i eventyr gør dette muligt. Og lad os sammen udbygge dette samarbejde på bedste vis. Endnu engang tusind tak for Jeres støtte. Matchudvalget v/leib Falk Hansen 2012 har på mange måder været et begivenhedsrigt år. Matchprogrammet omfattede ud over 8 sponsormatcher, årets ægtepar match, hul spils matchen Ellebye Cup og den traditionsrige Eventyr uge. Vi har hilst velkommen til mange nye medlemmer i 2012 såvel handicapspillere som nybegyndere. Matchudvalget ser med glæde frem til et spændende jubilæumsår. Herefter gik det slag i slag. Årets ægtepar match fik ny ledelse ved Gerda og Niels Ibsen, som også i år står som matchledelse til fredagsarrangementerne. Uge 28 var Eventyruge. Igen i 2012 blev programmet afviklet med deltagelse af spillere fra det ganske land og vanligt også fra Norge. Traditionelt var der også i år hilsen fra oven med lyn og torden er jubilæumsår. Igen i år er det lykkedes at få stor opbakning fra sponsorer, så der er både flotte præmier at dyste om og spændende indslag som vil festlig gøre Eventyr ugen bliver det første år, hvor vi alle skal spille efter de nye handicapregler. I forbindelse med årsreguleringen 2012/2013 har nogle fået EGA Hcp inddraget midlertidigt. Matchledelsen har besluttet at man godt kan deltage i matcher fremadrettet indebærer at man ikke kan vinde præmier. Det er dog besluttet, at dette først træder i kraft den 20. april Årets match kalender indeholder vanligt tro også datoer for danmarksturneringen. Der skal fra matchledelse lyde en stærk opfordring til møde frem på turneringsdagene og bakke vore unge spillere op. Der kan garanteres både spændende oplevelser, og spil af høj kvalitet. Klubmesterskaberne vil i år blive afholdt i week-enden den august, sammen med Congratulationsmatch. Årets afslutningsmatch er rykket frem til lørdag den 12. oktober. Lørdag aften vil der blive afholdt 20 års jubilæumsfest sæson starter med åbningsmatch den 7. april. Vi glæder os til at byde alle velkommen. Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab med revisorpåtegning. Budget for næste regnskabsperiode herunder kontingentet. Både regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer. Kontingent fortsætter uændret i Punkt 4. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

9 Punkt 5. Valg til bestyrelsen iflg 8 samt valg af suppleanter. Formanden motiverede og nævnte bl.a. vi har en fantastisk god bestyrelse som har forstået at ride stormen af og holde hovedet koldt i de svære forhandlinger vi har haft tak for det det er forbundet med stort arbejdspres at styre en klub med næsten 1700 medlemmer, så derfor har bestyrelsen benyttet sig af iht de nye vedtægter at udvide bestyrelsen med 1 mand mere således vi nu er 8. Historik: den stoppede Ole Mortensen som medlem af bestyrelsen, Ole har igennem 3 år lavet et kæmpe arbejde i begynder/kaninklubben, 1. suppleanten Arne D.H trådte så ind og tog den ledige plads efter Ole samtidig omrokerede vi i bestyrelsen, således Arne D.H. blev formand i eliteudvalget. På valg er: Frank Frederiksen, Leib Falk Hansen, Harry Pape Henriksen alle modtager genvalg.. Som nyt medlem til bestyrelsen foreslås Søren Heilskov. HPH motiverer. Suppleanter. Klubben foreslår: Michael Mørk, som 1. suppleant HPH motiverer. Alle blev genvalgt og Søren Heilskov blev nyvalgt. Punkt 7. Valg af revisorer. Klubben foreslog Plus Revision v/jens Ole Andersen, Plus Revision blev genvalgt. Punkt 8. eventuelt. Dirigenten kunne oplyse at der var 133 stemmeberettigede til generalforsamlingen. Søren Hansen, medlem var foruroliget over at der var et budgetteret underskud for 2013, Næstformanden kunne oplyse at baggrunden var en dårlig aftale med kurator, men man skulle forhandle ny aftale ult og forhåbentlig en længevarende aftale. Klaus Steensgaard medlem forespurgte til kontingent og indskud, det blev oplyst at det ikke steg i Finn Lorentzen og flere gav udtryk for at den medlemsfordel der tidligere havde været ved spil på andre baner, herunder i særdeleshed Langesø, om mulighederne herfor. Formanden kunne meddele at man havde fokus på sagen og man snarest ville drøfte det med de implicerede parter. Poul Erik Sørensen og Ebbe Eilsø hvordan ser bestyrelsen på fremtiden for klubben og samarbejdet med den nye bane ejer.? Formanden kunne oplyse at det jo ikke var første gang vi havde fået ny bane ejer og tilføjede at vi havde haft et kort møde med Niels Thorborg, hvor vi kort drøftede værdier og visioner for banen. Kurt Andersen spurgte til lejens afhængighed af medlemstallet dette blev bekræftet at således var det. Formanden afsluttede med at ønske tillykke til den nyvalgte og genvalgte. Takkede dirigenten Advokat henrik Bornebusch for en myndig ledet generalforsamling. For at en golfklub får succes og det mener vi at vi har haft, så er der jo mange ting, som skal falde på plads, hårdt arbejde, positive medlemmer, dygtige udvalg, god restaurant, gode green keepere, gode trænere og et godt sekretariat. Tak til jer alle sammen et super år og den gode nyhed er at 2013 bliver et virkelig jubilæumsår.

10

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2014

Nyhedsbrev efterår 2014 Nyhedsbrev efterår 2014 Inden sommerferien afholdte vi vores årlige Summer Camp. Igen i år blev det en stor succes. Vejret var med os. Kun en enkelt regnbyge under middagen blev det til. 27 deltagere hvor

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra 0RDINÆR GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 19. NOVEMBER 2013 KL. 19.00

Referat fra 0RDINÆR GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 19. NOVEMBER 2013 KL. 19.00 Referat fra 0RDINÆR GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 19. NOVEMBER 2013 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet (prorummet) i Smørum Golfklub. Forplejning: Kaffe/te og æblekage Vores golfmanager

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere