Punkt 1: valg af dirigent Formanden foreslog Advokat henrik Bornebusch, som blev valg. Han kunne godkende generalforsamlingen lovlig indvarslet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1: valg af dirigent Formanden foreslog Advokat henrik Bornebusch, som blev valg. Han kunne godkende generalforsamlingen lovlig indvarslet."

Transkript

1 Generalforsamling den 5 marts 2013 i Odense Eventyr Golf Klub. Formanden bøde velkommen og særlig velkommen til vore æresmedlemmer: Erik Laubel og Niels Ibsen. Også velkommen til Ulla Vahl-Møller fra OEGC som deltager som gæst, Ulla som også er medlem har selvfølgelig taleret, men skal der stilles spørgsmål til OEGC, så er det under eventuelt, hvor Ulla gerne vil svare, hvis det er muligt. Punkt 1: valg af dirigent Formanden foreslog Advokat henrik Bornebusch, som blev valg. Han kunne godkende generalforsamlingen lovlig indvarslet. Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Beretningen var opdelt i 2 områder, med formanden med det overordnede og udvalgsformændene med detaljerne fra de forskellige udvalg. Formanden var et år som startede med en kanon opbakning fra medlemmerne omkring vores åbnings match med næsten 200 deltagere og det kendetegnede faktisk hele forårs sæsonen, stor deltagelse i alle klubber i klubben. På medlemssiden gik det også stærkt, vore åben hus arrangementer var en succes og det ikke mindst p.g.a. at vore medlemmer var fine ambassadører på det område 171 nye medlemmer blev indmeldt. Eventyr Ugen var meget velbesøgt, 260 spillede i 3 dage individuel match og 340 spillede ægtepar match i 2 dage, vi er glade for at Eventyr Ugen efterhånden er blevet en institution i uge 28, og det kan nævnes at der bliver run på i jubilæumsåret 2013, hvor der vil være nogle fine overraskelser fra vore trofaste sponsorer, så glæd jer, tilmeldingen kører og der er allerede mange tilmeldte. Efter ferien gik det igen slag i slag med aktiviteterne og her kan bl.a. nævnes at Eventyr var værter ved Pink Cups jubilæums finale, som fyldte klubhuset med en masse lyserøde damer. På elitesiden var højdepunktet igen, spillet om medaljer det må godt blive til en vane. Det har også glædet os at Malene Jørgensen beholdt sit Europa tour kort og igen skal ud og repræsentere Eventyr Golf i Vi har også et par College spillere i USA og her boltrer både Sebastian Kappelen og Frederik Andersen sig med flere vundne matcher, vi glæder os til at se begge hjemme i klubben igen, dog for Sebastians vedkommende, kun for en kort bemærkning i sommerferien. Et fantastisk år igen for Eventyr Golfs sportsafdeling. Her føler jeg helt klart og vil gerne understrege, at dette kun er muligt ved at vi har stor opbakning fra vore sponsorer, som både har hjerte og pengepung bag, tusind tak for det. Bestyrelsen beslutter at ændre vort hæderkronede klubblad Nyt til et Magazin et digert værk i A 4 format og som kun udkommer én gang om året, til gengæld indeholder den historier fra den forgangne år, men også artikler af informativ karakter herunder selvfølgelig match kalenderen. Da vi nu var i gang, så fik vi også en ny hjemmeside, som vi er stolte over, en hjemmeside, som ud over at være smuk, også er funktionel d.v.s. de enkelte udvalg har selv ansvaret for at ajourføre den. Medieudvalget har også haft nogle store udfordringer, vi syntes begge opgaver er blevet løst 100%, også her har der også været stor opbakning fra vore bladsponsorer, tak for det. Afslutningen på året blev desværre stærk overskygget af Proark Plus`s konkurs, det kunne ikke undgå at berøre klubben og ikke mindst klubbens bestyrelse, som brugte store resoucer på at få

2 udredet det der kunne reddes af klubrelaterede aktiver. Vi må erkende at det var en tung dans, at arbejde sammen med en kurator, som både var ukonstruktiv og uforstående overfor vores problem, vi havde jo ikke bedt om denne konkurs, kun ved hjælp af et godt samarbejde med Ulla Vahl Møller, Bo Damgaard og Bendy Sørensen, kunne vi få dagligdagen til at fungere. Vore aftaler med Proark udløb ved konkursen og vi skulle derfor have nye og det betød mange og drøje forhandlinger, som først kom på plads den 13. februar, en oplevelse, som vi godt kunne have været foruden, men med en stærk og enig bestyrelse fik vi det hjem, som vi kunne forvente, bl.a. kom det, vi tidligere havde fået i udsigt, belægning af hele den store p plads og vore omklædningsfaciliteter, nu med i kontrakten P pladsen starter nu og omklædningerne til oktober De aftaler jeg henviser til er lejeaftalen og administrationsaftalen, det er aftaler, som alligevel udløb den og det betyder så at vi skal i gang igen, med vores nye ejer, hvor vi satser på en længerevarende aftale. De vedtægter som vi ændrede i 2012, har vi været utrolig glade for at få ændret da det giver større handefrihed i hverdagen ikke mindst i nye forhandlinger. Hele vinteren havde vi arbejdet på at finde kapital til at købe banen, hvor vi ved grundig analyse og vurdering af egne specialister og 3 af byens pengeinstitutter, Jyske Bank, Sparekassen Fåborg og Nykredit, som foranledigede at vi kunne præstere et samlet bud på kr. 25 mio, et bud som næsten lå i overkanten af hvad vi turde byde. Buddet var bare ikke stort nok. Vi har erfaret at der var flere købere til anlægget, men vi er glade og tilfredse med, at det igen er kommet på Fynske hænder ved 3 C Holding, v/ Niels Thorborg, som vi glæder os til et længerevarende samarbejde med. Vi glæder os meget over, at der nu er kommet ro på dette område, så vi kan komme videre med arbejdet med golfen, vi ønsker Niels Thorborg velkommen, jeg kan her nævne at det gamle navn Odense Eventyr Golf Center igen kommer på banen er et jubilæumsår og det skal fejres, alle sejl vil blive sat til, vi mener der er meget at fejre, 20 år i én lang god udvikling, hvor vi kan se tilbage på challenge ture, europamesterskab og Ladies Europien Tour, som den sidste, nogle kæmpe oplevelser, som vi mindes med glæde, men vi ser også gerne at der snart kommer en telt by med tribuner op igen på Eventyr Golf. PÅ sponsorsiden har vi en dejlig trofast skare, som i kan se, så er det stort set de samme sponsorer, som figurerer år efter år, her er Team Eventyr Sponsorer, match- blad Eventyr Uge, herre dame kanin hole in one - juniorsponsorer og jeg kunne blive ved i alt kommer der sponsorater til klubben på tæt op mod 1.5 mio. kr. Disse sponsorater danner grundlaget for de aktiviteter vi gennemfører i en golfsæson. Bemærk hvem der er sponsor og støt dem. Udover at der i de forskellige klubber i klubben arrangeres små jubi events, så vil der blive en jubilæums fest ifm afslutnings matchen glæd jer til den. Men intet af al det kunne jo ikke lykkes uden en stor trofast skare af udvalgsmedlemmer og ikke mindst Eventyr golfs medlemmer, som har bakket op omkring vore arrangementer og ikke mindst som hjælpere glemmer aldrig hjælpen fra 250 frivillige til LET fantastisk. En fantastisk bane, en fantastisk klub og nogle fantastiske loyale medlemmer tak for det. Udvalgene. Regel, bane og handicap udvalget. V/Lars Elbrønd

3 Baneudvalget: Udvalget har med interesse fulgt bestræbelserne på at opfylde den udviklings- og vedligeholdelsesplan, der blev aftalt for næsten 2 år siden. Det går faktisk ret godt, selv om der er nogle ting, der er blevet forsinket. Udvalget har tillid til, at den nye bane ejer vil følge planen og udbygge den i det kommende samarbejde. Regeludvalget: I det forløbne år har udvalget bidraget til underholdningen i de forskellige klubber i klubben. Der har været udtrykt stor tilfredshed med dette. Derfor står udvalget også til disposition i år, hvis vi bliver inviteret. Handicapudvalget: I 2012 blev det nye handicapsystem indført. Det er faktisk gået næsten smertefrit, hvilket sikkert skyldes den omhyggelige orientering medlemmerne har fået både mundtligt og skriftligt. Års revisionen som jo er noget nyt bevirkede, at 46% (ca 650) af klubbens medlemmer nu har et inaktivt handicap. Dvs., at de ikke umiddelbart kan få deres handicap reguleret, og de kan ikke vinde præmier i klubbens matcher. Det kan lyde af mange; men det er faktisk færre end forventet. De pågældende skal blot gå 3 EDS-runder for at generhverve deres EGAhandicap. Det er jo ikke noget problem, hvis de gerne vil have et aktivt handicap igen. Årsrevisionen har et par skævheder, som udvalget via skønsmæssige reguleringer søger at råde bod på. I øvrigt var 2012 året, hvor medlemmerne selv fik adgang til at indberette scores til handicapregulering. Det er også gået smertefrit. Muligheden for selv at indberette scores genåbnes, når vinterreglerne ikke længere er gældende. Beretning fra kanin- og begynderudvalget v/søren Heilskov Det har endnu været en sæson præget af mange nye medlemmer som skulle igennem begynderforløbet og samtidig har vi været så priviligerede at vores kanin-matcher har haft en rigtig stor tilslutning i sidste sæson. Jeg fornemmer at man har haft det rigtigt hyggeligt samtidig med, at mange af især kaninerne men også vores begyndere, har oplevet at i golf er der gode såvel som dårlige dage. Jeg vil gerne i den forbindelse sige tak til mine kollegaer i udvalget for altid at udvise opfindsomhed, fleksibilitet og ikke mindst et godt humør der gør at alle synes at man bliver udfordret på en god måde. Min navnebror Søren for at sikre at vores tirsdags-turneringer bliver afviklet ordentligt, Lars og Flemming for at hjælpe begynderne med alt fra etikette til små fif om hvordan man rammer bolden, Uffe for at sikre at vi er med i den fynske Kanin-turneringen(12 spillers turneringen) og hvor vi endda kan prale af at vi vandt over de andre fynske klubber. Når jeg nu er i det rosende hjørne vil jeg også gerne sige tak for samarbejdet vi har haft med Dennis, som har trænet begynderne. Sidste sæson ændrede vi spilletilladelseskravene til at følge DGU s retningsliner for Golfkørekortet, hvilket har forenklet vores indkøringsprogram for kaninerne da det nu kun er handicappet der afgør om man må spille på 9- eller 18 hullers-banen. Jeg vil også gerne rose vores begyndere og kaniner for tilslutningen og holdingen til at spille golf. Her taler vi om medlemmer som virkelig gør deres bedste for at blive gode golfere ikke kun

4 handicap-mæssigt, men også, når vi taler om golf-sportens grundværdi nemlig Gentleman-ship. Det har været gældende uanset om solen har skinnet højt på himmelen eller om vejr-guderne har vist sig fra den dårlige side og alle har lignet en våd hund når de kom ind så har der altid været overskud til at komme med en opmuntrende kommentar til ens medspiller og et stort smil selvom man har været våd fra yderst til inderst. Dette beviser, at det arbejde vi gør i udvalget alle mand gør en forskel. Jeg kan kun tale for mig selv her, men det er netop en af grundende til at jeg synes at det er værd at bruge rigtig mange timer sammen med vores begyndere- og kaniner. Vi går endnu en sæson i møde, hvor vi håber på en lige så stor tilslutning til vores tirsdags-matcher og jeg håber ligeledes, at vi kan regne med lidt hjælp fra torsdagsherrerne og onsdag-damerne og nogle af de andre erfarne hcp-spillere vi har i klubben. Jeres hjælp med at hjælpe vores kaniner på vej til at få den rigtige opførsel på banen vil også hjælpe jer da kaninerne afvilket spillet i et tempo vi alle kan være tilfredse med samtidig med at vi passer godt på vores bane. Jeg tænker endda: gad vide om ikke ligefrem det kunne være sundt for nogle af vores erfarne hcpspillere at prøve at være mentor for knap så erfarne spillere. Man bliver måske lige pludselig opmærksom på nogle ting man for længst har glemt eller ikke tænker over i hverdagen. Vi ser frem til 2013 med store forventninger! Junior. /V Lene Thomsen Gruppen af juniorer her i OEKG tæller 110 unge mennesker fra 6 til 18 år, det er jo en alder der spænder vidt, og stiller krav til os voksne, dvs. Juniorudvalg og trænere, om at der skal være noget både for de små og store. Vi har haft mange aktiviteter i Her kan nævnes : Sommer camp ca. 30 juniorer deltog,fra 8 år og op til 16 år,de kom fredag eftermiddag op til greenkeeper gården med deres sovepose og telt og selvfølgelig golfgrej, her stod Martin og Dennis klar til at modtage dem, klar med et program der skulle ske hen over weekenden. Familiematchen det er altid en rigtig hyggelig match her kan alle deltage med og spille med et familiemedlem eller en god af familien og spille 9 hullers greensome. Som de fleste ved spiller juniorerne mandagsmatch hver mandag i perioden fra 1.april til 1.oktober, det er 9 hullers stablefort, der plejer at deltage ca. 30 juniorer. Vi deler året op i en forårsdel og en efterårsdel. I år har vi lavet en Ryder cup så vinderne fra forårsdel spiller mod vinder af efterårsdel, dette skal foregå i efterårsferien. Vi sender også mange af juniorer ud og spiller i andre matcher end vores egne.

5 Her kan nævnes : JDT: junior distrikts touren den dækker Fyn og Syd og Sønderjylland det er ca. 35 klubber, Man skal have et hcp. Mellem 30 og 4,5 ved sæsonstart for at kunne være med. Det er en turnering med 6 matcher fordelt over forår og efterår. Sidste år havde vi 12 spillere der spillede JDT fordelt på 4 rækker. Resultater: U16 Mikkel Sø sammenlagt nr 3. Mads Alnor sammenlagt nr. 7 U19 Morten Damsgaard sammenlagt nr 7. U22 Alexsander Eckerdal sammenlagt nr 3. Nordea Fyn Tour Nordea Fyn Tour er en match der spilles på de Fynske baner her tæller Langeland og Ærø også med der er i alt 14 klubber. Sidste år havde vi omkring 20 spillere ude at spille fordelt i 3 rækker. Resultater: A-rækken Mads Alnor sammenlagt nr 3. B-rækken Laura Grønbæk sammenlagt nr 3. C-rækken Kristian Knudsen sammenlagt nr 2. Jeg vil også lige nævne at vi har et godt samarbejde med vores sports og eliteafdeling her i klubben, og har også juniorer under dem. Og sidste år kom der et rigtig godt resultat ud af nemlig at vores elite juniorer vandt Sportsjournalisternes JHT, holdet bestod af Frederik Frederiksen, Frederik Emil Hansen og Peter Bæk. Vi starter den nye sæson den søndag 17/3 med et opstartsmøde her i klubben kl. 11 Dette er for de juniorer vi har og deres forældre men også for måske kommende juniorer så hvis i kender nogen som skulle have lyst til at høre om hvad vi har at byde på er de meget velkommende. Tilslut vil jeg gerne sige at det er dejligt at være medlem og arbejde i en klub der gerne vil juniorerne, det betyder meget for de unge mennesker men også for os voksne som bruger mange timer på dette. Sports og Eliteudvalg V/Arne D.H. Odense Eventyr Golf Sports og Eliteudvalg lad os starte med at kigge tilbage på en ganske flot

6 sæson i Sebastian Cappelen vandt ranglisten med sidste slag Mens de fleste i Danmark gjorde klar til nytårsaften, så brugte Sebastian Cappelen tiden på at sikre sig en rigtig flot sejr i USA. Han vandt 31. januar The Patriot All-America, som havde deltagelse af 84 af de stærkeste collegespillere i USA. Sebastian Cappelen vandt med et birdieputt på sidste hul, og det sikrede ham udover en flot sejr også den samlede sejr på den danske Titleist rangliste. Med til at forstærke den flotte afslutning var, at Sebastian Cappelen var helt bevidst om, at et vellykket putt ville sikre ham sejren. Og han leverede varen. Sebastian Cappelen starter 2013 som nummer 21 på verdensranglisten. Mere succes i USA Sebastian Cappelen er i gang med sin tredje sæson på University of Arkansas, men han er ikke ene om at stråle på den anden side af Atlanterhavet. Frederik Andersen er også i gang med et collegeophold, og han har sikret sig en sejr og yderligere to placeringer i top 10 på blot tre måneder. Inden Frederik Andersen satte kursen mod USA nåede han at vinde to turneringssejre i Danmark. Frederik Andersen sluttede på 17. pladsen i Titleist ranglisten. Juniorprofil er nu blevet voksen Peter Launer Bæk spillede i 2012 sin sidste sæson som juniorspiller. Det gjorde han flot, og han endte på andenpladsen på den danske juniorrangliste. Men han er helt parat til at fortsætte udviklingen i landsholdsregi. Som den eneste spiller blev han rykket direkte fra juniorlandsholdet til A landsholdet. Flere unge kræfter på vej Selv om Peter Launer Bæk rykker op til de voksne, så er der stadig grund til at holde øje med juniorafdelingen i den kommende sæson. Det er ikke mindst Frederik Emil Hansen. Han sluttede som nummer 16 på juniorranglisten, og han sluttede næsten på toppen, da han i sin sidste turnering blev nummer to i sæsonfinalen på DGU Junior Tour Stadig Eventyr på Europatouren Malene Jørgensen er stadig i selskab med Europas bedste professionelle golfspillere på kvindernes europatour. Hun var under pres efter en noget blandet sæson, hvor hun var i gang med nogle ændringer i sit spil på træningsbanen sammen med Thomas Kiel Larsson for at hæve hendes spil til et nyt niveau. Men hun leverede de nødvendige resultater i slutningen af 2012, og nu er hun klar til endnu en sæson på europatouren. Oprykning og medaljedrømme På den kollektive side leverede Odense Eventyr fine resultater. I elitedivisionen var holdet jo forsvarende danmarksmestre, men guldet blev desværre ikke forsvaret. Men pladsen i

7 elitedivisionen blev bevaret, og der var en stærk udvikling af spillerne. Målsætningen for 2013 er igen at spille med om medaljerne. Andetholdet i 3. division vandt deres pulje, men kiksede i oprykningsspillet en plads i 2. division. Det betød samtidig at tredjeholdet ikke kunne rykke op fra 4. division, efter de ellers havde vundet deres pulje overbevisende. Dameholdet rykkede til gengæld op i 2. division, og det er ambitionen, at holdet skal overleve i landets tredjebedste række i nåede ikke at være slut før eliten tog fat på Forventninger og målsætning for Målsætningen for 2013 er, at 1. herrehold igen skal spille med om medaljer. Damerne skal forblive i 2. Div. 2. herrehold skal rykke op i 2. division. Målsætningen med det nye 3. hold, som her i 2013 sæsonen er blevet en integreret del af af sports- og eliteafdelingen, er at bruge det som udviklingshold, så fremtidens spillere kan få værdifuld erfaring. Holdet vil som ofte også have et par ældre og mere rutinerede spillere med, som de kan lære af og støtte sig til. Yderligere skal vi på sigt (inden 3 år), have flere eventyr-spillere i landsholdstrupperne - junior såvel som senior. Ser vi længere ud i fremtiden (indenfor 7 år), er målet at have minimum 1 Europatour-spiller og 1 Challengetour-spiller. Samtidig er det vores målsætning, at vi på sigt skal skabe de nødvendige økonomiske rammer for at opfylde disse målsætninger. Som I kan lœse, er vi ikke i tvivl om at potentialet er enormt, og at Odense Eventyr, med den rette opsætning og struktur, kan nå meget langt. Det har vi på flere områder allerede vist! Yderligere information om målsætning og vort kategorisystem kan fås ved henvendelse til en af os fra Sports- og Eliteudvalget. ( se informationer på hjemmesiden) I samarbejde med vort trænerteam ønsker Odense Eventyr Golf sports- og eliteudvalg at skabe Ikke kun Fyns men Danmarks absolut bedste elitemiljø. Hvor vi alle til enhver tid efterlever golfens regler og etik Som omtalt tidligere startede træningen til sæsonen 2013 allerede i Oktober for hele truppen. Her igennem vinterperiode træner vi både fysisk træning i samarbejde med Exerzice og selvtsændighed, og den tekniske træning foregår i samarbejde med Simgolf. Når vejret tillader bliver der også trænet på anlæget. Vi tager samlet på Træningslejr her i uge 11, til Belek i Tyrkiet, hvor der bliver fuldt fokus både på det tekniske samt selve spillet. Lidt om truppen. Vor trup består af godt 20 spillere på herresiden og 8 spillere på damesiden. Sammensætningen er en meget homogen enhed af både meget erfarne og fremtidens stjerner. Vi ved at vi som enhver anden klub ser at vi ikke kan holde på alle vore talenter, hvad enten at det er studierne eller andre muligheder, men vi ser at vi med vor egen ungdomsafdeling til stadighed er i stand til at skabe nye talenter, samt også tiltrække talenter udefra, som kan indgå i truppen, Tak til sponsorer.

8 Da vi nu har muligheden for at kunne fortæller Jer lidt om vore ideer, tanker og målsætninger, vil det kun være på sin plads at takke vore sponsorer, som gennem deres engagement i eventyr gør dette muligt. Og lad os sammen udbygge dette samarbejde på bedste vis. Endnu engang tusind tak for Jeres støtte. Matchudvalget v/leib Falk Hansen 2012 har på mange måder været et begivenhedsrigt år. Matchprogrammet omfattede ud over 8 sponsormatcher, årets ægtepar match, hul spils matchen Ellebye Cup og den traditionsrige Eventyr uge. Vi har hilst velkommen til mange nye medlemmer i 2012 såvel handicapspillere som nybegyndere. Matchudvalget ser med glæde frem til et spændende jubilæumsår. Herefter gik det slag i slag. Årets ægtepar match fik ny ledelse ved Gerda og Niels Ibsen, som også i år står som matchledelse til fredagsarrangementerne. Uge 28 var Eventyruge. Igen i 2012 blev programmet afviklet med deltagelse af spillere fra det ganske land og vanligt også fra Norge. Traditionelt var der også i år hilsen fra oven med lyn og torden er jubilæumsår. Igen i år er det lykkedes at få stor opbakning fra sponsorer, så der er både flotte præmier at dyste om og spændende indslag som vil festlig gøre Eventyr ugen bliver det første år, hvor vi alle skal spille efter de nye handicapregler. I forbindelse med årsreguleringen 2012/2013 har nogle fået EGA Hcp inddraget midlertidigt. Matchledelsen har besluttet at man godt kan deltage i matcher fremadrettet indebærer at man ikke kan vinde præmier. Det er dog besluttet, at dette først træder i kraft den 20. april Årets match kalender indeholder vanligt tro også datoer for danmarksturneringen. Der skal fra matchledelse lyde en stærk opfordring til møde frem på turneringsdagene og bakke vore unge spillere op. Der kan garanteres både spændende oplevelser, og spil af høj kvalitet. Klubmesterskaberne vil i år blive afholdt i week-enden den august, sammen med Congratulationsmatch. Årets afslutningsmatch er rykket frem til lørdag den 12. oktober. Lørdag aften vil der blive afholdt 20 års jubilæumsfest sæson starter med åbningsmatch den 7. april. Vi glæder os til at byde alle velkommen. Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab med revisorpåtegning. Budget for næste regnskabsperiode herunder kontingentet. Både regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer. Kontingent fortsætter uændret i Punkt 4. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

9 Punkt 5. Valg til bestyrelsen iflg 8 samt valg af suppleanter. Formanden motiverede og nævnte bl.a. vi har en fantastisk god bestyrelse som har forstået at ride stormen af og holde hovedet koldt i de svære forhandlinger vi har haft tak for det det er forbundet med stort arbejdspres at styre en klub med næsten 1700 medlemmer, så derfor har bestyrelsen benyttet sig af iht de nye vedtægter at udvide bestyrelsen med 1 mand mere således vi nu er 8. Historik: den stoppede Ole Mortensen som medlem af bestyrelsen, Ole har igennem 3 år lavet et kæmpe arbejde i begynder/kaninklubben, 1. suppleanten Arne D.H trådte så ind og tog den ledige plads efter Ole samtidig omrokerede vi i bestyrelsen, således Arne D.H. blev formand i eliteudvalget. På valg er: Frank Frederiksen, Leib Falk Hansen, Harry Pape Henriksen alle modtager genvalg.. Som nyt medlem til bestyrelsen foreslås Søren Heilskov. HPH motiverer. Suppleanter. Klubben foreslår: Michael Mørk, som 1. suppleant HPH motiverer. Alle blev genvalgt og Søren Heilskov blev nyvalgt. Punkt 7. Valg af revisorer. Klubben foreslog Plus Revision v/jens Ole Andersen, Plus Revision blev genvalgt. Punkt 8. eventuelt. Dirigenten kunne oplyse at der var 133 stemmeberettigede til generalforsamlingen. Søren Hansen, medlem var foruroliget over at der var et budgetteret underskud for 2013, Næstformanden kunne oplyse at baggrunden var en dårlig aftale med kurator, men man skulle forhandle ny aftale ult og forhåbentlig en længevarende aftale. Klaus Steensgaard medlem forespurgte til kontingent og indskud, det blev oplyst at det ikke steg i Finn Lorentzen og flere gav udtryk for at den medlemsfordel der tidligere havde været ved spil på andre baner, herunder i særdeleshed Langesø, om mulighederne herfor. Formanden kunne meddele at man havde fokus på sagen og man snarest ville drøfte det med de implicerede parter. Poul Erik Sørensen og Ebbe Eilsø hvordan ser bestyrelsen på fremtiden for klubben og samarbejdet med den nye bane ejer.? Formanden kunne oplyse at det jo ikke var første gang vi havde fået ny bane ejer og tilføjede at vi havde haft et kort møde med Niels Thorborg, hvor vi kort drøftede værdier og visioner for banen. Kurt Andersen spurgte til lejens afhængighed af medlemstallet dette blev bekræftet at således var det. Formanden afsluttede med at ønske tillykke til den nyvalgte og genvalgte. Takkede dirigenten Advokat henrik Bornebusch for en myndig ledet generalforsamling. For at en golfklub får succes og det mener vi at vi har haft, så er der jo mange ting, som skal falde på plads, hårdt arbejde, positive medlemmer, dygtige udvalg, god restaurant, gode green keepere, gode trænere og et godt sekretariat. Tak til jer alle sammen et super år og den gode nyhed er at 2013 bliver et virkelig jubilæumsår.

10

Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103

Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103 År 2012, den 13. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103 Generalforsamlingen startede kl. 19.00. Formanden Harry Pape Henriksen bød velkommen til Odense Eventyr

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 18.30 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kære alle hermed august nyhedsbrev,

Kære alle hermed august nyhedsbrev, Kære alle hermed august nyhedsbrev, Inden sommerferien sluttede vi forårs sæsonen af med Sommer Camp. Igen i år gik det helt forrygende. Masser af træning, spil og sjov. på såvel som uden for banen. Det

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Sæson 2014. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2014. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2014 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016 Sæsonen 2016 har på mange måder været meget tilfredsstillende for Odense Eventyr Golf Klub. Medlemstallet er stabilt og

Bestyrelsens beretning 2016 Sæsonen 2016 har på mange måder været meget tilfredsstillende for Odense Eventyr Golf Klub. Medlemstallet er stabilt og Bestyrelsens beretning 2016 Sæsonen 2016 har på mange måder været meget tilfredsstillende for Odense Eventyr Golf Klub. Medlemstallet er stabilt og vi kan notere et økonomisk overskud i 2016 på 244.000

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere