SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010"

Transkript

1 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI Velkomst Status og regler v. UVM Workshop Frokost Workshop Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder Opsamling og det videre arbejde

2 SKOLEPRAKTIK Overskrift for dagen: Skolepraktik en model med potentiale og muligheder for kvalitetsforbedring kvalitetssikring Og så er der er inspiration at få mange steder

3 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 STATUS OG STATISTIK

4 UDDANNELSESITUATIONEN Blå: Igangværende aftaler Rød: Indgåede aftaler seneste 12 mdr.

5 SKOLEPRAKTIKSITUATIONEN Blå: Elever i SKP Rød: P-søgende i alt

6 PRAKTIKPALDSSITUATIONEN Initiativerne for at skaffe flere praktikpladser ser ud til at virke - udviklingen går i den rigtige retning. Stigning i antal indgåede uddannelsesaftaler på 12 % i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode sidste år. I hele 2009 var der tale om et fald. Tegn på, at faldet i det mindste er stoppet. Stigning i antal elever i skolepraktik med udgangen af april på 86 % ift. samme tidspunkt sidste år. Udgangen af april: 4177 elever i gang med SKP.

7 SKP SEMINAR ADGANGSBEGRÆNSNING OG KVOTER Kilde

8 UDDANNELSESSTRUKTUR OG SKP I forhold til skolepraktik på erhvervsuddannelserne er udgangspunktet, at uddannelser udbydes med skolepraktik undtagelsen er uddannelser, der fremgår af Negativlisten strukturen ændres ved behov. I forhold til adgang til skolepraktik er udgangspunktet, at der ingen begrænsning er og at der på udvalgte uddannelser er adgangsbegrænsning til skolepraktik kvoter meldes som udgangspunkt ud inden ultimo juni.

9 3 SKP-MULIGHEDER Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik Uddannelsen udbydes med skolepraktik, men med adgangsbegrænsning (enten en kvote på 0 eller en kvote >0) Uddannelsen udbydes med skolepraktik og uden adgangsbegrænsning (Uddannelsen er skolebaseret)

10 SKP-SEMINAR REGLER & Se især Lov om erhvervsuddannelser kapitel 7a, 66a-66j jf. Lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010 & Hovedbekendtgørelsen kapitel 16, især , jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 22. af 12. januar 2010.

11 HÅNDBOG OM SKP Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Offentliggørelse den 10. juni 2010 Redigering af 2. udgave 2006 Overvejende juridiske forhold, bekg. nr. 22 af Indstik gældende for 2010, papir og netudgave (www.uvm.dk/uddannelse/erhvervsuddannelser/praktik/skolepraktik.aspx) Målgruppe medarbejdere ved erhvervsskolerne og andre der beskæftiger sig med skolepraktik

12 HVEM KAN OPTAGES I SKP? Alle egnede praktikpladssøgende elever, der: 1) To måneder efter at have gennemført (afsluttet) et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, jf. lovens 66 a, stk. 1, 1. pkt. 2) Har gennemført (afsluttet) et trin af uddannelsen med uddannelsesaftale, jf. lovens 66 a, stk. 1, 2. pkt. 3) Uforskyldt har mistet en erhvervsuddannelsesaftale, jf. lovens 66 a, stk. 2, 1. pkt. 4) Har gennemført (afsluttet) en kort uddannelsesaftale efter lovens 48, stk. 1, 3. pkt., jf. lovens 66 a, stk. 2, 1. pkt.

13 HVEM KAN OPTAGES I SKP? 5) På optagelsestidspunktet ikke har en uddannelsesaftale og kan få godskrevet grundforløbet pga. anden undervisning, der er gennemført (afsluttet) inden for de seneste to år uden for erhvervsuddannelserne, jf. lovens 66 a, stk. 3, og hovedbekendtgørelsens 106, stk. 3, eller 6) Har påbegyndt eller påbegynder trin 1 af en uddannelse i skolepraktik senest den 31. december 2010 og gennemfører (afslutter) dette med skolepraktik, jf. lovens 66 a, stk. 4. Optagelsen forudsætter, at eleven har bestået forudgående prøver og lever op til de generelle betingelser for at være optaget i skolepraktik (EMMA-kriterierne). Der kan ikke dispenseres for betingelserne for optagelse.

14 EGNETHEDSBETINGELSER - EMMA Faglig egnethed dokumenteret ved at eleven har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse, jf. hovedbekendtgørelsens 107. Løbende vurdering ud fra skolens samlede kendskab til elevens resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. Afgørelsen beror på skolens samlede skøn, hvorom der ikke kan fastsættes nærmere regler, heller ikke lokalt. Hensyn: Får eleven et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, og lever elevens samlede adfærd op til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet (overholder mødetider og aftaler)

15 EGNETHEDSBETINGELSER - EMMA Ingen prøvetid, eleven kan frit udmelde sig af SKP-ordningen. Geografisk mobilitet, eleven skal aktivt opsøge og acceptere en praktikplads, hhv. skolepraktikplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland, jf. hovedbek Skolen vejleder om mobilitetsfremmende ydelser fra AER (Ansøgningen sendes også til AER). Faglig mobilitet, fleksibel i uddannelsesvalg, idet eleven skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede, jf. hovedbekendtgørelsens 109. Skolen skal vejlede om, hvilke uddannelser grundforløbet i øvrigt giver adgang til.

16 EGNETHEDSBETINGELSER - EMMA Undtagelse til det faglige mobilitetskrav; såfremt eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i løbet af kort tid i den primært ønskede uddannelse. Aktivt søgende, passende initiativer. Eleven skal være registreret på Under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv (synlig) der, jf. hovedbekendtgørelsens 110. Skolen bistår med eleverne med søgningen i samarbejde med FU, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere. Opsøgende arbejde mhp. tilvejebringelse af det nødvendige antal praktikpladser, jf. hovedbekendtgørelsens kapitel 15.

17 EGNETHEDSBETINGELSER - EMMA UU kan inddrages i relevant omgang, hovedbekendtgørelsens 101, stk. 5 Eleven skal fra afslutningen af grundforløbet være registreret som praktikpladssøgende i EASY-P. Uforskyldt mistet: Elever, der er optaget til skolepraktik som følge af, at eleven uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, skal alene overholde EMMA-kriterierne fsva. kravene om geografisk mobilitet og aktivitet, jf. hovedbekendtgørelsens 111, stk. 3. Se også bilag.

18 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljø: Ifølge afgørelse fra Arbejdstilsynet er skolepraktikelever under skolepraktikken som udgangspunkt omfattet af arbejdsmiljølovgivningen i sin helhed. Desuden finder lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø anvendelse for skolepraktikelever som for andre elever. Skoleeksemplet : A + B

19 SKP-SEMNAR OPSAMLING OG VIDERE ARBEJDE Kilde:

20 KVALITETSSIKRING 1. SKP skal afspejle fagets praksis 2. Bedre nøgletal/indikatorer om skolens resultater 3. Tydeliggør skolens udbud af SKP 4. Kollegiale standarder for SKP 5. Erfaringsopsamling om produktion i SKP 6. Information om SKP

21 SKP PROJEKTER I GANG 1. Elevinddragelse i evaluering af opnåelse af praktikmål i SKP v. 4 skoler og DEL 2. Den gode skolepraktik v. DEL 3. Produktion i forbindelse med SKP muligheder v. 9 skoler og DEL 4. Andet?

22 SKP SEMINAR 2011? KUNNE VÆRE OM: Resultater af EVA s evaluering af SKP Skolernes forsøg med dokumentation af praktikmål Produktion i SKP Så forhåbentlig på gensyn i 2011

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere