Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s ). Århus: KvaN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s. 87-97). Århus: KvaN."

Transkript

1 10 Litteraturliste Bøger og artikler Alheit, P. (1995). Biografisk læring: Teoretisk skitse, udfordringer og modsætninger i en ny tilgang til voksenuddannelse. I: Illeris, K. (red.) (2000), Tekster om læring (s ). Roskilde Universitetsforlag. Alrø, H. og O. Skovsmose (2005). Foregrounds and politics of learning obstacles. I: For the learning of mathematics: 25, 1 (marts 2005). Alberta: FLM Publishing Association. Alrø, H., O. Skovsmose og P. Valero (2009). Inter-viewing foregrounds: Students motives for learning in a multicultural setting. I: César, M. and K. Kumpulainen (eds.), Social Interaktions in Multicultural Settings (s ). Rotterdam: Sense Publishers. Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s ). Århus: KvaN. Bauman, Z. og B. Vecchi (2004). Identity: Conversations With Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press. Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. London: Sage. Benwell, B. og E. Stokoe (2006). Discourse and identity. Edinburgh University Press Ltd. Brinkmann, S. (2006). John Dewey. København: Gyldendal. Broeng, S. (2002). Pædagogen i socialt arbejde. I: Niklasson, G. (red.), Socialfag for pædagoger. Århus: Frydenlund. Bruner, J. (2004). Mening i handling. Århus: Klim. Collin, F. og S. Køppe (red.) (2005). Humanistisk videnskabsteori. Viborg: DR Multimedie. Dean, M. (2006). Governmentality: Magt og styring i det moderne. Frederiksberg: Forlaget Sociologi. Dewey, J. (1902). Barnet og lærerplanen. I: Illeris, K. (red.) (2000), Tekster om læring (s ). Roskilde Universitetsforlag. 119

2 Dewey, J. (1969a). Rekonstruktion i filosofien. I: Hartnack, J. og J. Sløk (red.), De store tænkere: John Dewey. København: Berlingske filosofibibliotek. Dewey, J. (1969b). Erfaring og opdragelse. I: Hartnack, J. og J. Sløk (red.), De store tænkere: John Dewey. København: Berlingske filosofibibliotek. Dysthe, O. (2003). Mappemetodik med sociokulturel forankring. I: Dysthe, O. (red.) Dialog, samspil og læring. Århus: Klim. Dysthe, O. og K. Engelsen (red.) (2005). Mapper som pædagogisk redskab perspektiver og erfaringer. Århus: Klim. Egidius, H. (2001). Nyt psykologisk leksikon. København: Hans Reitzels forlag. Eriksen, F. (2003). Paul Ricœur: Tiden og fortællingen. I: Reinsholm, N. og H. Pedersen, Pædagogiske grundfortællinger (2. oplag 2003). Århus: KvaN. Fibiger, J. og G. Lütken (2005). Litteraturens veje (2. udgave 4. oplag). Systime. Giddens, A. og C. Pierson (1998). Samtaler med Anthony Giddens: At forstå moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag. Giddens A. (1999). En løbsk verden: Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse. København: Hans Reitzels Forlag. Giddens, A. (1990). Modernitetens konsekvenser (9. oplag 1994). København: Hans Reitzels Forlag. Giddens, A. (1991). Modernitet og selvidentitet: Selvet og samfundet under senmoderniteten (8. oplag 2004). København: Hans Reitzels Forlag. Grøn, A. (1979). Ricœurs fortolkningsteori: Introduction to Paul Ricœur (s ). København: Vinten. Hargreaves, A. (1994). Nye lærere, nye tider: Lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. Århus: Klim. Hermann, S. (2003). Michel Foucault: Pædagogik som magtteknologi. I: Olesen, S. og P. Pedersen (red.), Pædagogik i sociologisk perspektiv. Viborg: Forlaget PUC. Hermansen, M. (1996). Læringens univers. Århus: Klim. Hermansen, M. (2001). Den fortællende skole: Om muligheder i skoleudviklingen. Bog 1, Teori og metode. Århus: Klim. Hermansen, M. (2007). Omlæring. Århus: Klim. Hjort, K. (2000). Pas-dig-selv pædagogik. I: Langsted, O., A. Poulsen og P. Andersen (red.), Hvis kompetente barn? (Vera nr. 11, s ). København: Tidsskriftet Vera. 120

3 Hoel, T. (2002). Skrive og samtale: Responsgrupper som læringsfællesskab. Århus: Klim. Hofstede, G. (1999). Kulturer og organisationer: Overlevelse i en grænseoverskridende verden. København: Handelshøjskolens Forlag. Horsdal, M. (2005). Kulturmøde og identitetsarbejde imellem læringsrum. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. Illeris, K. (2001). Læring: aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx (5. oplag 2004). Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2002). Identitetsudvikling, selvorientering og uddannelse. I: Illeris, K., N. Katznelson, B. Simonsen og L. Ulriksen Ungdom, identitet og uddannelse (s ). Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2003). Voksenuddannelse og voksenlæring. Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2005). Hvad er det særlige ved voksnes læring? I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. Illeris, K. (2009). Det er ikke altid rationelt at være rationel: Interview foretaget af Camilla Mehlsen (Asterisk nr. 46, maj-juni 2009). København: Danmarks pædagogiske universitetsskole. Imsen, G. (1999). Lærerens verden: Indføring i almen didaktik (2. udgave 2. oplag 2005). København: Nordisk Forlag. Iversen, S. og H. Nielsen (2008) Narratologi. Aarhus Universitetsforlag. Jerlang, E. (1986). Erik Homburger Eriksons psykodynamiske teori. I: Jerlang E. (red.), Udviklingspsykologiske teorier: En introduktion. København: Munksgaard. Jonassen, A. og S. Ringsted (1986). Sigmund Freuds psykoanalytiske teori. I: Jerlang E. (red.), Udviklingspsykologiske teorier: En introduktion. København: Munksgaard. Jørgensen, P. (1999). Identitet som social konstruktion (KvaN 19. årgang 5. oplag 2005, s ). Århus: KvaN. Jørgensen, C. (2008). Identitet: Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver København: Hans Reitzels Forlag. Kaspersen, L. (2001). Anthony Giddens: Introduktion til en samfundsteoretiker. København: Hans Reitzels Forlag. Kemp, P. (1996). Tid og fortælling: Introduktion til Paul Ricœur (2. oplag). Aarhus Universitetsforlag. Knudsen, L. og M. Andersson (red.) (2008), SKAB DIG! Pædagogisk Filosofi. København: Unge Pædagoger. 121

4 Kohut, H. (2000). Analysen af selvet. Frederiksberg: Det lille forlag. Krogh, L. (2008). Undervisningsportfolien: Muligheder, udfordringer og erfaringer fra adjunktpædagogikum og underviserkvalificeringsforløb ved andre uddannelser. I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Krogh, L., B. Lund og A. Jensen (2008). Portfolioevaluering og nye eksamensformer I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Lund, B. (2008). Læringsteoretiske begrundelser for portfolien som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition. I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Lund, E., J. Phil og M. Sløk (red.) (2001). De europæiske ideers historie. København: Gyldendal. Mezirow, J. (1990). How Critical Reflection Triggers Transformative Learning. I: Mezirow J. (ed.), Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning (s. 1-20). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Mortensen, K. (1999). Litteratur, dannelse, selvfordobling: Litteraturundervisning i det senmoderne. I: Didaktisk refleksion i æstetiske og humanistiske fag: Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole (3. årgang, nr. 4, oktober 1999). København, Danmarks Lærerhøjskole. Nielsen, K. (2002). Emancipation eller statslig instrumentalisering? I: Læring på livstid. Roskilde Universitetsforlag. Olesen, S. (2000). Pierre Bourdieu. I: Olesen, S. og P. Pedersen (red.), Pædagogik i sociologisk perspektiv. Viborg: Forlaget PUC. Olesen, H. (2005). Den udfoldende modernitets læringsrum: Læring, erfaringsdannelse og selvregulering. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene Pahuus, M. (2003). Hermeneutik. I: Collin, F. og S. Køppe (red.), Humanistisk Videnskabsteori (2. oplag 2005, s ). DR Multimedie. Pedersen, K. (2005). Den organiserede refleksion med udgangspunkt i Jack Mezirow voksenpædagogiske teori. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. 122

5 Rasmussen, J. (1996). Socialisering og læring i det refleksivt moderne. København: Unge Pædagoger. Ricœur P. (1987). Den fortalte tid (Slagmark nr. 10, 1987). Århus: Slagmark. Ricœur P. (1979). Sprogfilosofi. København: Stjernebøgernes kulturbibliotek Vinten Ricœur P. (1984). Time and narrative. University of Chicago Press Ricœur, P. (1973). Filosofiens kilder. København: Stjernebøgernes kulturbibliotek Vinten Ricœur, P. (1980). Narrative Time. I: Mitchell, W. J. T. (ed.), On Narrative. University of Chicago Press Ricœur, P. (1992). Oneself as Another. University of Chicago Press. Ricœur, P. (2002). Distanceringens hermeneutiske funktion & Tid og fortælling: Den trefoldige mimesis. I: Hermansen, M. og J. Rendtorff (red.), En hermeneutisk brobygger: Tekster af Paul Ricœur (s ). Århus: Klim. Rubenson, K. (1996). Livslångt lärende: Mellan utopi och ekonomi. I: Ellström, P., B. Gustavson og S. Larsson (1996), Livslångt lärende (s ). Lund: Studenterlitteratur. Rubenson, K. (2005). Livslang læring: En kritisk vurdering af det politiske projekt. I: Illeris, K. og S. Berri (red.), Tekster om voksenlæring. København: Learning Lab Denmark. Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels Forlag. Ziehe, T. (1989). Ambivalenser og mangfoldighed. København: Politisk revy. Ziehe, T. (2004). Øer af intensitet i et hav af rutine. København: Politisk revy. 123

6 Netpublikationer Epson, D. og M. White (1992). Experience, Contradiction, Narrative and Imagination. Citeret I: F. Andersen Hvad er narrativ forskning Lokaliseret den 13. juli 2009 på World Wide Web: dynamicweb. dk/litteratur_mv/fort%c3%a6llinger/hvad_er_narrativ_forskning. aspx. Knoop, H. (2009). Livslang læring: Menneskeret eller politisk krav. Undervisningsministeriet. Lokaliseret 25. maj 2009 på World Wide Web: uvm. dk/200109/udd htm?menuid=4515. Smith, M. K. (2000). The theory and rhetoric of the learning society: The encyclopedia of informal education. Lokaliseret den 30. juni 2009 på World Wide Web: www. infed. org/lifelonglearning/b-lrnsoc. htm. Uddannelsesguiden.dk (2009). Hvor kan jeg få realkompetencevurdering (RKV)? Lokaliseret 27. juni 2009 på World Wide Web: ug. dk/realkompetence/forside/om%20realkompetencer/hvor%20kan%20jeg%20f%c3% A5%20realkompetencevurdering%20(RKV).,-q-,. aspx. Undervisningsministeriet (2004). Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne: Redegørelse til folketinget. Lokaliseret 2. juni 2009 på World Wide Web: uvm. dk/2004/realkompetencer/. Andre kilder Europakommissionen (2000). Memorandum om livslang læring. Globaliseringsrådet (2005). Danmark og globaliseringen Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark. København. Jørgensen, J. (2007). Danmarks strategi for livslang læring uddannelse og læring opkvalificering for alle. København: Undervisningsministeriet. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. 5 og 5a (2009). I: Socialforvaltningens regelsamling: Institutioner, sundhed skoler, civilret (Bind 6). København: Kommuneinformation. Nordisk ministerråd (1995). Guldtavlerne i græsset: Livslang læring for alle. København. OECD (1996). Lifelong Learning for all. Regeringen (2006). Fremgang fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi. København. Faure, E. (red.) (1972). Learning to be: The world of education Today and Tomorrow. UNESCO. 124

7 11 Slutnoter 1 Fremgang fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi (Regeringen 2006)., Danmarks strategi for livslang læring Uddannelse og livslang opkvalificering for alle (Jørgensen 2007). og Danmark og globaliseringen: Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark (Globaliseringsrådet 2005). 2 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, FNs uddannelsesorganisation. 3 Paulo Freire var brasiliansk pædagog og udviklede de undertryktes pædagogik, der skulle bevidstgøre fattige analfabeter om deres vilkår og bringe dem evnen til at gribe ind og ændre verden. Dialogisk, problemorienteret og udforskende undervisning er nøglebegreber i denne pædagogik (Imsen 1999: 86ff). 4 OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development, Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling. 5 Dette ligner i øvrigt den proces, hvorved det tidligere var muligt at søge ind på uddannelser gennem kvote 2 optag, hvor individet skulle dokumentere erfaringer gennem en levnedsbeskrivelse. 6 Ordene tilskrives den græske Kong Solon, o. 700 f. v. t. (Lund m. fl. 2001: 47). 7 En løbsk verden er titlen på den bog, Giddens har skrevet om globaliseringens indvirken på vores tilværelse (1999). 8 I dette speciale skelner vi ikke mellem begreberne narrativ og fortælling, men anvender ordene som synonymer. Det samme gør sig gældende med biografi og livshistorie. 9 Begrebet livsverden stammer oprindeligt fra den tyske filosof Edmund Husserl. Med livsverden mener Husserl den verden, som individet oplever og sanser. Ifølge Husserl kan livsverden også kaldes den subjektive verden eller den konkrete verden (Rasmussen 1996: 144). 10 Relativismen er en filosofisk betragtning, der tager udgangspunkt i, at alt er relativt. Der er ifølge relativismen ingen universelle sandheder, værdier eller normer, der har absolut gyldighed uafhængigt af personer, tid og sted. Al viden bliver altså lige gyldig, da det er ifølge relativismen er umuligt at finde viden, der er mere sand end anden (Egidius 2001: 488). 11 I den norske tradition anvendes begrebet mappe i stedet for portfolio. 12 Stilladsering er oprindeligt er begreb, der anvendes metaforisk af Jerome Bruner. Bruner ønsker med begrebet at give den russiske kulturpsykolog Lev Vygotskys teori om den nærmeste udviklingszone et pædagogisk indhold. Stilladset kan karakteriseres som den støtte et individ får fra andre mere kompetente personer, så individet bliver i stand til at se sammenhænge eller mestre opgaver, som det ikke kunne have klaret på egen hånd (Hoel 2002: 109f). 13 Et praksisfællesskab er en gruppe af mennesker, som sammen opretholder en praksis eller deler fælles interesse omkring nogle problemstillinger over tid. (Wenger 2004: 61). 125

Studieredegørelse PÆDAGOGIK. Aalborg Seminarium 25.8 Jimmie Winther

Studieredegørelse PÆDAGOGIK. Aalborg Seminarium 25.8 Jimmie Winther Studieredegørelse PÆDAGOGIK Aalborg Seminarium 25.8 Obligatorisk litteratur: 16.08 Introduktion til faget og drøftelse af Per Fibæk Laursens foredrag Vi bliver stadig bedre Tema: Skole og lærerarbejde

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

Naturfagslæreres motivation for og engagement i udviklingsarbejde og efteruddannelse. Lektor cand. scient. Peer S. Daugbjerg (projektansvarlig)

Naturfagslæreres motivation for og engagement i udviklingsarbejde og efteruddannelse. Lektor cand. scient. Peer S. Daugbjerg (projektansvarlig) Naturfagslæreres motivation for og engagement i udviklingsarbejde og efteruddannelse. Lektor cand. scient. Peer S. Daugbjerg (projektansvarlig) Resumé Læreres erfaringer med lærergerning og naturfag har

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

PRÆSENTATION AF DE TO DAGE. Hvad kan jeg byde ind med og hvem er jeg?

PRÆSENTATION AF DE TO DAGE. Hvad kan jeg byde ind med og hvem er jeg? PRÆSENTATION AF DE TO DAGE Hvad kan jeg byde ind med og hvem er jeg? KOLLEGIAL OBSERVATION OG RESPONS Åbner undervisningsrummet for kollegaer og giver mulighed for samarbejde i teamet, videndeling og vidensopbygning.

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Ny Nordisk Skole Akademidag

Ny Nordisk Skole Akademidag Ny Nordisk Skole Akademidag Workshop: Motivation og klasserumsledelse Marts 2014 Gitte Holten Ingerslev ghi@dpu.dk 1. Forskningsprojektet Klasseledelse Læreren som Leder Hans Reitzels Forlag 2010 Adfærdsledelse/disciplin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Daniel Nayberg 07.1 nayberg@ruc.dk

Daniel Nayberg 07.1 nayberg@ruc.dk I dette essay vil jeg inddrage perspektiver på læring med værdi som værende andet og mere end noget, der foregår indenfor det klassiske skolesystem. Jeg vil, udover at redegøre for, hvordan jeg ser dem

Læs mere

Pædagogik og læring. Niels Jørgen Blåbjerg

Pædagogik og læring. Niels Jørgen Blåbjerg Pædagogik og læring Mia Bech Niels Jørgen Blåbjerg Indholdsfortegnelse 1 Pædagogik og læring...2 1.1 Metodisk tilgang....2 1.2 Pædagogisk innovation...3 1.2.1 Valg af læringsteoretisk tilgangsvinkel...3

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten

Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten Professionalisering af læreropgaven Udfordringer i senmoderniteten Mads Hermansen, professor, dr. pæd. Nordic School of Public Health Mh@madshermansen.dk www.madshermansen.dk Spiseseddel Hvad er formålet?

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen

Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen Principper for problem- og projektbaseret læring PBL-Aalborgmodellen AALBORG, MARTS 2011 2 PrinciPPer for Problem- og Projektbaseret læring Indholdsfortegnelse Indledning 4 Centrale begreber 5 01. Vision

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Mentoruddannelse af Lærerstuderende

Mentoruddannelse af Lærerstuderende Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (ISSN 1901-5992), vol. 8, nr. 1, 2013. Mentoruddannelse af Lærerstuderende Janne Holt, Sofie Qvortrup, Mille

Læs mere

Litteraturliste om inklusion

Litteraturliste om inklusion Dato: 25. oktober 2010 Sagsnr: 2009-34841 Dok.nr: 2010-107693 Litteraturliste om inklusion Alenkær, Rasmus (red.) (2008): Den inkluderende skole en grundbog. København: Frydenlund. Alenkær, Rasmus (red.)

Læs mere

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen Liv i fokus Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen - et uddannelsesforløb hvor vi, med udgangspunkt i dit eget liv, arbejder bevidst med at forstå og beskrive socialt arbejde, og

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Læring, læringsrum og relation Årskonference. Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk

Læring, læringsrum og relation Årskonference. Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk Læring, læringsrum og relation Årskonference Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk Formålet At gennemgå relevante begreber i læreprocestænkning, didaktik og relation med henblik på

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2008 21.-22. februar 13.-4. marts 3.-4. april 24.-25. april 15.-16. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Professionelle læringsfællesskaber KL s Børne- og ungetopmøde Ålborg januar 2015 Lisbeth Harsvik, Dekan for pædagog- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Svend Brinkmann Mange psykologiske diskussioner har handlet om, hvorvidt motivation bedst skabes ved at forøge menneskers drivkraft, deres

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til?

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? Synopsis til eksamen i Klassisk og nyere sociologisk teori Sociologisk institut, Januar 2013 Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? -En diskussion om frihedens mange ansigter- Antal tegn uden

Læs mere

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: 12.972 Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Af Anne Grete Storgaard Kristian Lund Louise Rødkilde Sørensen Nini Vilhelmsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Tema Læring: Arbejdsmønstre

Tema Læring: Arbejdsmønstre Tema Læring: Arbejdsmønstre Formålet er, at eleven lærer at anvende viden om læreprocesser til at styrke egen læring og kan tage medansvar for egen læreproces. Det er generelt vigtigt, at det af opgaveforlægget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Pædagogens arbejdsopgaver

Pædagogens arbejdsopgaver Pædagogens arbejdsopgaver Lov om social service - 2006-20 I samarbejde med forældre fremme: -Udvikling -Trivsel - Selvstændighed -Medbestemmelse og medansvar -Forståelse for kulturelle værdier og for samspillet

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Den moderne dilemmafamilie. - familien er ikke, hvad den har været

Den moderne dilemmafamilie. - familien er ikke, hvad den har været Den moderne dilemmafamilie - familien er ikke, hvad den har været Foredragsaften, Ejby Præstegård d.19.01.2012 Hvorfor en familie i dilemmaer? Mellem det gamle og det nye Mellem ønsket om tid nok og mangel

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

RELIGIONSFAGET I DET DANSKE GYMNASIUM - læreplan og diskurs - hvilke diskurser har optrådt i og evt. haft hegemoni i religionslæreplaner

RELIGIONSFAGET I DET DANSKE GYMNASIUM - læreplan og diskurs - hvilke diskurser har optrådt i og evt. haft hegemoni i religionslæreplaner RELIGIONSFAGET I DET DANSKE GYMNASIUM - læreplan og diskurs - hvilke diskurser har optrådt i og evt. haft hegemoni i religionslæreplaner NOFA 3 KARLSTAD MAJ 2011 Peter Hobel Institut for Filosofi, Pædagogik

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Skal l e g kæ hje v i der n

Skal l e g kæ hje v i der n Sk al -e je g ll er kæ hje mp m e vid ige er n? e Skúli Freyr Brynjólfsson Studienr. 200676-3157 JCVU Efterår 2007 Anslag: 33.279 Vejleder: Rita Buhl Modul: Vejledning og Individ Diplomuddannelse i uddannelses-

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer - en belysning af behovet for kompetenceudvikling af undervisere Cecilia Krill Musiker og musikpædagog Stud.

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Til startsiden: klik på billedfrisen. Friluftsliv i en pædagogisk kontekst. Morten Hjort Ingwersen, Lars Lærkesen Holm og Jesper Homann. Hold 22.7.

Til startsiden: klik på billedfrisen. Friluftsliv i en pædagogisk kontekst. Morten Hjort Ingwersen, Lars Lærkesen Holm og Jesper Homann. Hold 22.7. Til startsiden: klik på billedfrisen Friluftsliv i en pædagogisk kontekst Morten Hjort Ingwersen, Lars Lærkesen Holm og Jesper Homann. Hold 22.7. Eksamensopgave i pædagogik. Silkeborg Seminarium, 2004

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere