Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s ). Århus: KvaN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s. 87-97). Århus: KvaN."

Transkript

1 10 Litteraturliste Bøger og artikler Alheit, P. (1995). Biografisk læring: Teoretisk skitse, udfordringer og modsætninger i en ny tilgang til voksenuddannelse. I: Illeris, K. (red.) (2000), Tekster om læring (s ). Roskilde Universitetsforlag. Alrø, H. og O. Skovsmose (2005). Foregrounds and politics of learning obstacles. I: For the learning of mathematics: 25, 1 (marts 2005). Alberta: FLM Publishing Association. Alrø, H., O. Skovsmose og P. Valero (2009). Inter-viewing foregrounds: Students motives for learning in a multicultural setting. I: César, M. and K. Kumpulainen (eds.), Social Interaktions in Multicultural Settings (s ). Rotterdam: Sense Publishers. Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s ). Århus: KvaN. Bauman, Z. og B. Vecchi (2004). Identity: Conversations With Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press. Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. London: Sage. Benwell, B. og E. Stokoe (2006). Discourse and identity. Edinburgh University Press Ltd. Brinkmann, S. (2006). John Dewey. København: Gyldendal. Broeng, S. (2002). Pædagogen i socialt arbejde. I: Niklasson, G. (red.), Socialfag for pædagoger. Århus: Frydenlund. Bruner, J. (2004). Mening i handling. Århus: Klim. Collin, F. og S. Køppe (red.) (2005). Humanistisk videnskabsteori. Viborg: DR Multimedie. Dean, M. (2006). Governmentality: Magt og styring i det moderne. Frederiksberg: Forlaget Sociologi. Dewey, J. (1902). Barnet og lærerplanen. I: Illeris, K. (red.) (2000), Tekster om læring (s ). Roskilde Universitetsforlag. 119

2 Dewey, J. (1969a). Rekonstruktion i filosofien. I: Hartnack, J. og J. Sløk (red.), De store tænkere: John Dewey. København: Berlingske filosofibibliotek. Dewey, J. (1969b). Erfaring og opdragelse. I: Hartnack, J. og J. Sløk (red.), De store tænkere: John Dewey. København: Berlingske filosofibibliotek. Dysthe, O. (2003). Mappemetodik med sociokulturel forankring. I: Dysthe, O. (red.) Dialog, samspil og læring. Århus: Klim. Dysthe, O. og K. Engelsen (red.) (2005). Mapper som pædagogisk redskab perspektiver og erfaringer. Århus: Klim. Egidius, H. (2001). Nyt psykologisk leksikon. København: Hans Reitzels forlag. Eriksen, F. (2003). Paul Ricœur: Tiden og fortællingen. I: Reinsholm, N. og H. Pedersen, Pædagogiske grundfortællinger (2. oplag 2003). Århus: KvaN. Fibiger, J. og G. Lütken (2005). Litteraturens veje (2. udgave 4. oplag). Systime. Giddens, A. og C. Pierson (1998). Samtaler med Anthony Giddens: At forstå moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag. Giddens A. (1999). En løbsk verden: Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse. København: Hans Reitzels Forlag. Giddens, A. (1990). Modernitetens konsekvenser (9. oplag 1994). København: Hans Reitzels Forlag. Giddens, A. (1991). Modernitet og selvidentitet: Selvet og samfundet under senmoderniteten (8. oplag 2004). København: Hans Reitzels Forlag. Grøn, A. (1979). Ricœurs fortolkningsteori: Introduction to Paul Ricœur (s ). København: Vinten. Hargreaves, A. (1994). Nye lærere, nye tider: Lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. Århus: Klim. Hermann, S. (2003). Michel Foucault: Pædagogik som magtteknologi. I: Olesen, S. og P. Pedersen (red.), Pædagogik i sociologisk perspektiv. Viborg: Forlaget PUC. Hermansen, M. (1996). Læringens univers. Århus: Klim. Hermansen, M. (2001). Den fortællende skole: Om muligheder i skoleudviklingen. Bog 1, Teori og metode. Århus: Klim. Hermansen, M. (2007). Omlæring. Århus: Klim. Hjort, K. (2000). Pas-dig-selv pædagogik. I: Langsted, O., A. Poulsen og P. Andersen (red.), Hvis kompetente barn? (Vera nr. 11, s ). København: Tidsskriftet Vera. 120

3 Hoel, T. (2002). Skrive og samtale: Responsgrupper som læringsfællesskab. Århus: Klim. Hofstede, G. (1999). Kulturer og organisationer: Overlevelse i en grænseoverskridende verden. København: Handelshøjskolens Forlag. Horsdal, M. (2005). Kulturmøde og identitetsarbejde imellem læringsrum. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. Illeris, K. (2001). Læring: aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx (5. oplag 2004). Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2002). Identitetsudvikling, selvorientering og uddannelse. I: Illeris, K., N. Katznelson, B. Simonsen og L. Ulriksen Ungdom, identitet og uddannelse (s ). Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2003). Voksenuddannelse og voksenlæring. Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2005). Hvad er det særlige ved voksnes læring? I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. Illeris, K. (2009). Det er ikke altid rationelt at være rationel: Interview foretaget af Camilla Mehlsen (Asterisk nr. 46, maj-juni 2009). København: Danmarks pædagogiske universitetsskole. Imsen, G. (1999). Lærerens verden: Indføring i almen didaktik (2. udgave 2. oplag 2005). København: Nordisk Forlag. Iversen, S. og H. Nielsen (2008) Narratologi. Aarhus Universitetsforlag. Jerlang, E. (1986). Erik Homburger Eriksons psykodynamiske teori. I: Jerlang E. (red.), Udviklingspsykologiske teorier: En introduktion. København: Munksgaard. Jonassen, A. og S. Ringsted (1986). Sigmund Freuds psykoanalytiske teori. I: Jerlang E. (red.), Udviklingspsykologiske teorier: En introduktion. København: Munksgaard. Jørgensen, P. (1999). Identitet som social konstruktion (KvaN 19. årgang 5. oplag 2005, s ). Århus: KvaN. Jørgensen, C. (2008). Identitet: Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver København: Hans Reitzels Forlag. Kaspersen, L. (2001). Anthony Giddens: Introduktion til en samfundsteoretiker. København: Hans Reitzels Forlag. Kemp, P. (1996). Tid og fortælling: Introduktion til Paul Ricœur (2. oplag). Aarhus Universitetsforlag. Knudsen, L. og M. Andersson (red.) (2008), SKAB DIG! Pædagogisk Filosofi. København: Unge Pædagoger. 121

4 Kohut, H. (2000). Analysen af selvet. Frederiksberg: Det lille forlag. Krogh, L. (2008). Undervisningsportfolien: Muligheder, udfordringer og erfaringer fra adjunktpædagogikum og underviserkvalificeringsforløb ved andre uddannelser. I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Krogh, L., B. Lund og A. Jensen (2008). Portfolioevaluering og nye eksamensformer I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Lund, B. (2008). Læringsteoretiske begrundelser for portfolien som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition. I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Lund, E., J. Phil og M. Sløk (red.) (2001). De europæiske ideers historie. København: Gyldendal. Mezirow, J. (1990). How Critical Reflection Triggers Transformative Learning. I: Mezirow J. (ed.), Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning (s. 1-20). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Mortensen, K. (1999). Litteratur, dannelse, selvfordobling: Litteraturundervisning i det senmoderne. I: Didaktisk refleksion i æstetiske og humanistiske fag: Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole (3. årgang, nr. 4, oktober 1999). København, Danmarks Lærerhøjskole. Nielsen, K. (2002). Emancipation eller statslig instrumentalisering? I: Læring på livstid. Roskilde Universitetsforlag. Olesen, S. (2000). Pierre Bourdieu. I: Olesen, S. og P. Pedersen (red.), Pædagogik i sociologisk perspektiv. Viborg: Forlaget PUC. Olesen, H. (2005). Den udfoldende modernitets læringsrum: Læring, erfaringsdannelse og selvregulering. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene Pahuus, M. (2003). Hermeneutik. I: Collin, F. og S. Køppe (red.), Humanistisk Videnskabsteori (2. oplag 2005, s ). DR Multimedie. Pedersen, K. (2005). Den organiserede refleksion med udgangspunkt i Jack Mezirow voksenpædagogiske teori. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. 122

5 Rasmussen, J. (1996). Socialisering og læring i det refleksivt moderne. København: Unge Pædagoger. Ricœur P. (1987). Den fortalte tid (Slagmark nr. 10, 1987). Århus: Slagmark. Ricœur P. (1979). Sprogfilosofi. København: Stjernebøgernes kulturbibliotek Vinten Ricœur P. (1984). Time and narrative. University of Chicago Press Ricœur, P. (1973). Filosofiens kilder. København: Stjernebøgernes kulturbibliotek Vinten Ricœur, P. (1980). Narrative Time. I: Mitchell, W. J. T. (ed.), On Narrative. University of Chicago Press Ricœur, P. (1992). Oneself as Another. University of Chicago Press. Ricœur, P. (2002). Distanceringens hermeneutiske funktion & Tid og fortælling: Den trefoldige mimesis. I: Hermansen, M. og J. Rendtorff (red.), En hermeneutisk brobygger: Tekster af Paul Ricœur (s ). Århus: Klim. Rubenson, K. (1996). Livslångt lärende: Mellan utopi och ekonomi. I: Ellström, P., B. Gustavson og S. Larsson (1996), Livslångt lärende (s ). Lund: Studenterlitteratur. Rubenson, K. (2005). Livslang læring: En kritisk vurdering af det politiske projekt. I: Illeris, K. og S. Berri (red.), Tekster om voksenlæring. København: Learning Lab Denmark. Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels Forlag. Ziehe, T. (1989). Ambivalenser og mangfoldighed. København: Politisk revy. Ziehe, T. (2004). Øer af intensitet i et hav af rutine. København: Politisk revy. 123

6 Netpublikationer Epson, D. og M. White (1992). Experience, Contradiction, Narrative and Imagination. Citeret I: F. Andersen Hvad er narrativ forskning Lokaliseret den 13. juli 2009 på World Wide Web: dynamicweb. dk/litteratur_mv/fort%c3%a6llinger/hvad_er_narrativ_forskning. aspx. Knoop, H. (2009). Livslang læring: Menneskeret eller politisk krav. Undervisningsministeriet. Lokaliseret 25. maj 2009 på World Wide Web: uvm. dk/200109/udd htm?menuid=4515. Smith, M. K. (2000). The theory and rhetoric of the learning society: The encyclopedia of informal education. Lokaliseret den 30. juni 2009 på World Wide Web: www. infed. org/lifelonglearning/b-lrnsoc. htm. Uddannelsesguiden.dk (2009). Hvor kan jeg få realkompetencevurdering (RKV)? Lokaliseret 27. juni 2009 på World Wide Web: ug. dk/realkompetence/forside/om%20realkompetencer/hvor%20kan%20jeg%20f%c3% A5%20realkompetencevurdering%20(RKV).,-q-,. aspx. Undervisningsministeriet (2004). Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne: Redegørelse til folketinget. Lokaliseret 2. juni 2009 på World Wide Web: uvm. dk/2004/realkompetencer/. Andre kilder Europakommissionen (2000). Memorandum om livslang læring. Globaliseringsrådet (2005). Danmark og globaliseringen Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark. København. Jørgensen, J. (2007). Danmarks strategi for livslang læring uddannelse og læring opkvalificering for alle. København: Undervisningsministeriet. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. 5 og 5a (2009). I: Socialforvaltningens regelsamling: Institutioner, sundhed skoler, civilret (Bind 6). København: Kommuneinformation. Nordisk ministerråd (1995). Guldtavlerne i græsset: Livslang læring for alle. København. OECD (1996). Lifelong Learning for all. Regeringen (2006). Fremgang fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi. København. Faure, E. (red.) (1972). Learning to be: The world of education Today and Tomorrow. UNESCO. 124

7 11 Slutnoter 1 Fremgang fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi (Regeringen 2006)., Danmarks strategi for livslang læring Uddannelse og livslang opkvalificering for alle (Jørgensen 2007). og Danmark og globaliseringen: Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark (Globaliseringsrådet 2005). 2 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, FNs uddannelsesorganisation. 3 Paulo Freire var brasiliansk pædagog og udviklede de undertryktes pædagogik, der skulle bevidstgøre fattige analfabeter om deres vilkår og bringe dem evnen til at gribe ind og ændre verden. Dialogisk, problemorienteret og udforskende undervisning er nøglebegreber i denne pædagogik (Imsen 1999: 86ff). 4 OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development, Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling. 5 Dette ligner i øvrigt den proces, hvorved det tidligere var muligt at søge ind på uddannelser gennem kvote 2 optag, hvor individet skulle dokumentere erfaringer gennem en levnedsbeskrivelse. 6 Ordene tilskrives den græske Kong Solon, o. 700 f. v. t. (Lund m. fl. 2001: 47). 7 En løbsk verden er titlen på den bog, Giddens har skrevet om globaliseringens indvirken på vores tilværelse (1999). 8 I dette speciale skelner vi ikke mellem begreberne narrativ og fortælling, men anvender ordene som synonymer. Det samme gør sig gældende med biografi og livshistorie. 9 Begrebet livsverden stammer oprindeligt fra den tyske filosof Edmund Husserl. Med livsverden mener Husserl den verden, som individet oplever og sanser. Ifølge Husserl kan livsverden også kaldes den subjektive verden eller den konkrete verden (Rasmussen 1996: 144). 10 Relativismen er en filosofisk betragtning, der tager udgangspunkt i, at alt er relativt. Der er ifølge relativismen ingen universelle sandheder, værdier eller normer, der har absolut gyldighed uafhængigt af personer, tid og sted. Al viden bliver altså lige gyldig, da det er ifølge relativismen er umuligt at finde viden, der er mere sand end anden (Egidius 2001: 488). 11 I den norske tradition anvendes begrebet mappe i stedet for portfolio. 12 Stilladsering er oprindeligt er begreb, der anvendes metaforisk af Jerome Bruner. Bruner ønsker med begrebet at give den russiske kulturpsykolog Lev Vygotskys teori om den nærmeste udviklingszone et pædagogisk indhold. Stilladset kan karakteriseres som den støtte et individ får fra andre mere kompetente personer, så individet bliver i stand til at se sammenhænge eller mestre opgaver, som det ikke kunne have klaret på egen hånd (Hoel 2002: 109f). 13 Et praksisfællesskab er en gruppe af mennesker, som sammen opretholder en praksis eller deler fælles interesse omkring nogle problemstillinger over tid. (Wenger 2004: 61). 125

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere

Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll

Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll cph:learning/whitepaper serie. Vol. 1, No. 1, august 2013. Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder af Claus Nygaard & Morten Oxenbøll Overblik I denne artikel giver vi konkrete forslag til, hvordan

Læs mere

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer - en belysning af behovet for kompetenceudvikling af undervisere Cecilia Krill Musiker og musikpædagog Stud.

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Kære læser VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER. sdu.dk/gp2

Kære læser VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER. sdu.dk/gp2 VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER sdu.dk/gp2 NR. 11, Oktober 2014, ISSN 1904-3961 Kære læser Hermed nr. 11 af tidsskriftet GymPæd 2.0, hvor vi præsenterer et udsnit af den nyeste

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Abstrakt Denne artikel tilbyder en model diskurskrydset til at ordne begrundelserne for inklusion

Læs mere

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS)

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) København, semester F2014 VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) Master i vejledning, modul 2 Koordinatorer Kristina Mariager-Anderson kma@dpu.dk & Rie Thomsen riet@dpu.dk Undervisere Ph.d.-stud. Louise Hvitved,

Læs mere

Læring som meningssøgende proces

Læring som meningssøgende proces Læring som meningssøgende proces 1.Indledning Hvordan ved jeg, at jeg har lært noget? Det gør jeg når jeg ved mere om verden og andre mennesker, end før når jeg kan noget, jeg ikke kunne før når jeg har

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Praktikvejledning af PGU- og sosuelever 45864 Udviklet af: Else

Læs mere

Henne i skolen lærer I at være dumme sammen 1

Henne i skolen lærer I at være dumme sammen 1 Henne i skolen lærer I at være dumme sammen 1 Kim Veggerby Nicolajsen Pædagog, stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract For nylig blev de

Læs mere

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pegagogical work with nursery children s play and learning in nature in order to support children

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

HOLLAND 7 STORBRITANNIEN 30 UNIVERSITETSMAGASINET ASTERISK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET NR. 33 DECEMBER FEBRUAR 2007 2006

HOLLAND 7 STORBRITANNIEN 30 UNIVERSITETSMAGASINET ASTERISK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET NR. 33 DECEMBER FEBRUAR 2007 2006 HEADER 1 UNIVERSITETSMAGASINET ASTERISK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET NR. 33 DECEMBER FEBRUAR 2007 2006 15 10 ENDELIG TEORIER PÅ TID MODE TIL SELVREALISERING DEN LIGESOM NYE GENERATION MODEN HAR DEN

Læs mere

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? LOUISE JØRGENSEN Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? Et casestudie af kompetenceudviklingens spændingsfelt på Hvidovre Hospital 2007 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER HVIS KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder 1 Knud Illeris: Publikationer på dansk Publikationslisten er inddelt i følgende temaer: 1. Monografier og andre større arbejder 2. Forskningsrapporter mv. 3. Redigerede antologier 4. Bidrag til officielle

Læs mere

Bachelorvinkler på lærerprofessionen

Bachelorvinkler på lærerprofessionen VIA Didaktik Center for Forskning og udvikling VIA University College Bachelorvinkler på lærerprofessionen - et kritisk og konstruktivt bidrag til lærerstuderende og skolens professionelle Nr. 2, Maj 2014

Læs mere

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Institut for Idræt - Københavns Universitet Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab En analyse af hvordan sociale relationer kan være en ressource til

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Anne Görlich & Noemi Katznelson Overalt i uddannelsessystemet er der i dag fokus på at få flere unge til at gennemføre stadig

Læs mere

Litteraturliste om inklusion

Litteraturliste om inklusion Dato: 25. oktober 2010 Sagsnr: 2009-34841 Dok.nr: 2010-107693 Litteraturliste om inklusion Alenkær, Rasmus (red.) (2008): Den inkluderende skole en grundbog. København: Frydenlund. Alenkær, Rasmus (red.)

Læs mere