Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s ). Århus: KvaN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s. 87-97). Århus: KvaN."

Transkript

1 10 Litteraturliste Bøger og artikler Alheit, P. (1995). Biografisk læring: Teoretisk skitse, udfordringer og modsætninger i en ny tilgang til voksenuddannelse. I: Illeris, K. (red.) (2000), Tekster om læring (s ). Roskilde Universitetsforlag. Alrø, H. og O. Skovsmose (2005). Foregrounds and politics of learning obstacles. I: For the learning of mathematics: 25, 1 (marts 2005). Alberta: FLM Publishing Association. Alrø, H., O. Skovsmose og P. Valero (2009). Inter-viewing foregrounds: Students motives for learning in a multicultural setting. I: César, M. and K. Kumpulainen (eds.), Social Interaktions in Multicultural Settings (s ). Rotterdam: Sense Publishers. Andersen, J. (2001). Hverdagens identiteter og det globale. I: Boelt, V. m.fl. (red.) Globalisering og identitet (s ). Århus: KvaN. Bauman, Z. og B. Vecchi (2004). Identity: Conversations With Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press. Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. London: Sage. Benwell, B. og E. Stokoe (2006). Discourse and identity. Edinburgh University Press Ltd. Brinkmann, S. (2006). John Dewey. København: Gyldendal. Broeng, S. (2002). Pædagogen i socialt arbejde. I: Niklasson, G. (red.), Socialfag for pædagoger. Århus: Frydenlund. Bruner, J. (2004). Mening i handling. Århus: Klim. Collin, F. og S. Køppe (red.) (2005). Humanistisk videnskabsteori. Viborg: DR Multimedie. Dean, M. (2006). Governmentality: Magt og styring i det moderne. Frederiksberg: Forlaget Sociologi. Dewey, J. (1902). Barnet og lærerplanen. I: Illeris, K. (red.) (2000), Tekster om læring (s ). Roskilde Universitetsforlag. 119

2 Dewey, J. (1969a). Rekonstruktion i filosofien. I: Hartnack, J. og J. Sløk (red.), De store tænkere: John Dewey. København: Berlingske filosofibibliotek. Dewey, J. (1969b). Erfaring og opdragelse. I: Hartnack, J. og J. Sløk (red.), De store tænkere: John Dewey. København: Berlingske filosofibibliotek. Dysthe, O. (2003). Mappemetodik med sociokulturel forankring. I: Dysthe, O. (red.) Dialog, samspil og læring. Århus: Klim. Dysthe, O. og K. Engelsen (red.) (2005). Mapper som pædagogisk redskab perspektiver og erfaringer. Århus: Klim. Egidius, H. (2001). Nyt psykologisk leksikon. København: Hans Reitzels forlag. Eriksen, F. (2003). Paul Ricœur: Tiden og fortællingen. I: Reinsholm, N. og H. Pedersen, Pædagogiske grundfortællinger (2. oplag 2003). Århus: KvaN. Fibiger, J. og G. Lütken (2005). Litteraturens veje (2. udgave 4. oplag). Systime. Giddens, A. og C. Pierson (1998). Samtaler med Anthony Giddens: At forstå moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag. Giddens A. (1999). En løbsk verden: Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse. København: Hans Reitzels Forlag. Giddens, A. (1990). Modernitetens konsekvenser (9. oplag 1994). København: Hans Reitzels Forlag. Giddens, A. (1991). Modernitet og selvidentitet: Selvet og samfundet under senmoderniteten (8. oplag 2004). København: Hans Reitzels Forlag. Grøn, A. (1979). Ricœurs fortolkningsteori: Introduction to Paul Ricœur (s ). København: Vinten. Hargreaves, A. (1994). Nye lærere, nye tider: Lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. Århus: Klim. Hermann, S. (2003). Michel Foucault: Pædagogik som magtteknologi. I: Olesen, S. og P. Pedersen (red.), Pædagogik i sociologisk perspektiv. Viborg: Forlaget PUC. Hermansen, M. (1996). Læringens univers. Århus: Klim. Hermansen, M. (2001). Den fortællende skole: Om muligheder i skoleudviklingen. Bog 1, Teori og metode. Århus: Klim. Hermansen, M. (2007). Omlæring. Århus: Klim. Hjort, K. (2000). Pas-dig-selv pædagogik. I: Langsted, O., A. Poulsen og P. Andersen (red.), Hvis kompetente barn? (Vera nr. 11, s ). København: Tidsskriftet Vera. 120

3 Hoel, T. (2002). Skrive og samtale: Responsgrupper som læringsfællesskab. Århus: Klim. Hofstede, G. (1999). Kulturer og organisationer: Overlevelse i en grænseoverskridende verden. København: Handelshøjskolens Forlag. Horsdal, M. (2005). Kulturmøde og identitetsarbejde imellem læringsrum. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. Illeris, K. (2001). Læring: aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx (5. oplag 2004). Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2002). Identitetsudvikling, selvorientering og uddannelse. I: Illeris, K., N. Katznelson, B. Simonsen og L. Ulriksen Ungdom, identitet og uddannelse (s ). Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2003). Voksenuddannelse og voksenlæring. Roskilde Universitetsforlag. Illeris, K. (2005). Hvad er det særlige ved voksnes læring? I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. Illeris, K. (2009). Det er ikke altid rationelt at være rationel: Interview foretaget af Camilla Mehlsen (Asterisk nr. 46, maj-juni 2009). København: Danmarks pædagogiske universitetsskole. Imsen, G. (1999). Lærerens verden: Indføring i almen didaktik (2. udgave 2. oplag 2005). København: Nordisk Forlag. Iversen, S. og H. Nielsen (2008) Narratologi. Aarhus Universitetsforlag. Jerlang, E. (1986). Erik Homburger Eriksons psykodynamiske teori. I: Jerlang E. (red.), Udviklingspsykologiske teorier: En introduktion. København: Munksgaard. Jonassen, A. og S. Ringsted (1986). Sigmund Freuds psykoanalytiske teori. I: Jerlang E. (red.), Udviklingspsykologiske teorier: En introduktion. København: Munksgaard. Jørgensen, P. (1999). Identitet som social konstruktion (KvaN 19. årgang 5. oplag 2005, s ). Århus: KvaN. Jørgensen, C. (2008). Identitet: Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver København: Hans Reitzels Forlag. Kaspersen, L. (2001). Anthony Giddens: Introduktion til en samfundsteoretiker. København: Hans Reitzels Forlag. Kemp, P. (1996). Tid og fortælling: Introduktion til Paul Ricœur (2. oplag). Aarhus Universitetsforlag. Knudsen, L. og M. Andersson (red.) (2008), SKAB DIG! Pædagogisk Filosofi. København: Unge Pædagoger. 121

4 Kohut, H. (2000). Analysen af selvet. Frederiksberg: Det lille forlag. Krogh, L. (2008). Undervisningsportfolien: Muligheder, udfordringer og erfaringer fra adjunktpædagogikum og underviserkvalificeringsforløb ved andre uddannelser. I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Krogh, L., B. Lund og A. Jensen (2008). Portfolioevaluering og nye eksamensformer I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Lund, B. (2008). Læringsteoretiske begrundelser for portfolien som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition. I: Lund, B. (red.), Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv (s ). Aalborg Universitetsforlag. Lund, E., J. Phil og M. Sløk (red.) (2001). De europæiske ideers historie. København: Gyldendal. Mezirow, J. (1990). How Critical Reflection Triggers Transformative Learning. I: Mezirow J. (ed.), Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning (s. 1-20). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Mortensen, K. (1999). Litteratur, dannelse, selvfordobling: Litteraturundervisning i det senmoderne. I: Didaktisk refleksion i æstetiske og humanistiske fag: Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole (3. årgang, nr. 4, oktober 1999). København, Danmarks Lærerhøjskole. Nielsen, K. (2002). Emancipation eller statslig instrumentalisering? I: Læring på livstid. Roskilde Universitetsforlag. Olesen, S. (2000). Pierre Bourdieu. I: Olesen, S. og P. Pedersen (red.), Pædagogik i sociologisk perspektiv. Viborg: Forlaget PUC. Olesen, H. (2005). Den udfoldende modernitets læringsrum: Læring, erfaringsdannelse og selvregulering. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene Pahuus, M. (2003). Hermeneutik. I: Collin, F. og S. Køppe (red.), Humanistisk Videnskabsteori (2. oplag 2005, s ). DR Multimedie. Pedersen, K. (2005). Den organiserede refleksion med udgangspunkt i Jack Mezirow voksenpædagogiske teori. I: Jensen, C. (red.) (2005), Voksnes læringsrum (s ). Værløse: Billesø & Baltzer Forlagene. 122

5 Rasmussen, J. (1996). Socialisering og læring i det refleksivt moderne. København: Unge Pædagoger. Ricœur P. (1987). Den fortalte tid (Slagmark nr. 10, 1987). Århus: Slagmark. Ricœur P. (1979). Sprogfilosofi. København: Stjernebøgernes kulturbibliotek Vinten Ricœur P. (1984). Time and narrative. University of Chicago Press Ricœur, P. (1973). Filosofiens kilder. København: Stjernebøgernes kulturbibliotek Vinten Ricœur, P. (1980). Narrative Time. I: Mitchell, W. J. T. (ed.), On Narrative. University of Chicago Press Ricœur, P. (1992). Oneself as Another. University of Chicago Press. Ricœur, P. (2002). Distanceringens hermeneutiske funktion & Tid og fortælling: Den trefoldige mimesis. I: Hermansen, M. og J. Rendtorff (red.), En hermeneutisk brobygger: Tekster af Paul Ricœur (s ). Århus: Klim. Rubenson, K. (1996). Livslångt lärende: Mellan utopi och ekonomi. I: Ellström, P., B. Gustavson og S. Larsson (1996), Livslångt lärende (s ). Lund: Studenterlitteratur. Rubenson, K. (2005). Livslang læring: En kritisk vurdering af det politiske projekt. I: Illeris, K. og S. Berri (red.), Tekster om voksenlæring. København: Learning Lab Denmark. Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels Forlag. Ziehe, T. (1989). Ambivalenser og mangfoldighed. København: Politisk revy. Ziehe, T. (2004). Øer af intensitet i et hav af rutine. København: Politisk revy. 123

6 Netpublikationer Epson, D. og M. White (1992). Experience, Contradiction, Narrative and Imagination. Citeret I: F. Andersen Hvad er narrativ forskning Lokaliseret den 13. juli 2009 på World Wide Web: dynamicweb. dk/litteratur_mv/fort%c3%a6llinger/hvad_er_narrativ_forskning. aspx. Knoop, H. (2009). Livslang læring: Menneskeret eller politisk krav. Undervisningsministeriet. Lokaliseret 25. maj 2009 på World Wide Web: uvm. dk/200109/udd htm?menuid=4515. Smith, M. K. (2000). The theory and rhetoric of the learning society: The encyclopedia of informal education. Lokaliseret den 30. juni 2009 på World Wide Web: www. infed. org/lifelonglearning/b-lrnsoc. htm. Uddannelsesguiden.dk (2009). Hvor kan jeg få realkompetencevurdering (RKV)? Lokaliseret 27. juni 2009 på World Wide Web: ug. dk/realkompetence/forside/om%20realkompetencer/hvor%20kan%20jeg%20f%c3% A5%20realkompetencevurdering%20(RKV).,-q-,. aspx. Undervisningsministeriet (2004). Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne: Redegørelse til folketinget. Lokaliseret 2. juni 2009 på World Wide Web: uvm. dk/2004/realkompetencer/. Andre kilder Europakommissionen (2000). Memorandum om livslang læring. Globaliseringsrådet (2005). Danmark og globaliseringen Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark. København. Jørgensen, J. (2007). Danmarks strategi for livslang læring uddannelse og læring opkvalificering for alle. København: Undervisningsministeriet. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. 5 og 5a (2009). I: Socialforvaltningens regelsamling: Institutioner, sundhed skoler, civilret (Bind 6). København: Kommuneinformation. Nordisk ministerråd (1995). Guldtavlerne i græsset: Livslang læring for alle. København. OECD (1996). Lifelong Learning for all. Regeringen (2006). Fremgang fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi. København. Faure, E. (red.) (1972). Learning to be: The world of education Today and Tomorrow. UNESCO. 124

7 11 Slutnoter 1 Fremgang fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi (Regeringen 2006)., Danmarks strategi for livslang læring Uddannelse og livslang opkvalificering for alle (Jørgensen 2007). og Danmark og globaliseringen: Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark (Globaliseringsrådet 2005). 2 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, FNs uddannelsesorganisation. 3 Paulo Freire var brasiliansk pædagog og udviklede de undertryktes pædagogik, der skulle bevidstgøre fattige analfabeter om deres vilkår og bringe dem evnen til at gribe ind og ændre verden. Dialogisk, problemorienteret og udforskende undervisning er nøglebegreber i denne pædagogik (Imsen 1999: 86ff). 4 OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development, Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling. 5 Dette ligner i øvrigt den proces, hvorved det tidligere var muligt at søge ind på uddannelser gennem kvote 2 optag, hvor individet skulle dokumentere erfaringer gennem en levnedsbeskrivelse. 6 Ordene tilskrives den græske Kong Solon, o. 700 f. v. t. (Lund m. fl. 2001: 47). 7 En løbsk verden er titlen på den bog, Giddens har skrevet om globaliseringens indvirken på vores tilværelse (1999). 8 I dette speciale skelner vi ikke mellem begreberne narrativ og fortælling, men anvender ordene som synonymer. Det samme gør sig gældende med biografi og livshistorie. 9 Begrebet livsverden stammer oprindeligt fra den tyske filosof Edmund Husserl. Med livsverden mener Husserl den verden, som individet oplever og sanser. Ifølge Husserl kan livsverden også kaldes den subjektive verden eller den konkrete verden (Rasmussen 1996: 144). 10 Relativismen er en filosofisk betragtning, der tager udgangspunkt i, at alt er relativt. Der er ifølge relativismen ingen universelle sandheder, værdier eller normer, der har absolut gyldighed uafhængigt af personer, tid og sted. Al viden bliver altså lige gyldig, da det er ifølge relativismen er umuligt at finde viden, der er mere sand end anden (Egidius 2001: 488). 11 I den norske tradition anvendes begrebet mappe i stedet for portfolio. 12 Stilladsering er oprindeligt er begreb, der anvendes metaforisk af Jerome Bruner. Bruner ønsker med begrebet at give den russiske kulturpsykolog Lev Vygotskys teori om den nærmeste udviklingszone et pædagogisk indhold. Stilladset kan karakteriseres som den støtte et individ får fra andre mere kompetente personer, så individet bliver i stand til at se sammenhænge eller mestre opgaver, som det ikke kunne have klaret på egen hånd (Hoel 2002: 109f). 13 Et praksisfællesskab er en gruppe af mennesker, som sammen opretholder en praksis eller deler fælles interesse omkring nogle problemstillinger over tid. (Wenger 2004: 61). 125

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb 1 og 2 (1973) Problemorientering og deltagerstyring

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Mentor og mentorordninger

Mentor og mentorordninger Mentor og mentorordninger Et kursus- og studieforløb for medarbejdere på danske høj- og efterskoler Manchet På dette kursus betragter vi og drøfter, hvad et mentorskab er og hvordan en mentorrelation kan

Læs mere

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip.

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. ralo@via.dk Program Teori Baggrund for kompetencetilgangen De seks kompetencer Synet på litteratur Didaktik Eksempler

Læs mere

Læring, metakognition & metamotivation

Læring, metakognition & metamotivation Læring, metakognition & metamotivation Fag: Psykologi Skriftligt oplæg til eksamen Vejleder: Dorte Grene Udarbejde af: Christian Worm 230930 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2005 Indledning

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Læring, socialisering & uddannelse introduktion til kurset & læringsbegrebet

Læring, socialisering & uddannelse introduktion til kurset & læringsbegrebet Læring, socialisering & uddannelse introduktion til kurset & læringsbegrebet Læringsteori 1 Læring & forandringsprocesser,7.semester Efteråret 2009 Kurset i Læringsteori Lektion 1; 3.09 : Læring, socialisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Studieredegørelse PÆDAGOGIK. Aalborg Seminarium 25.8 Jimmie Winther

Studieredegørelse PÆDAGOGIK. Aalborg Seminarium 25.8 Jimmie Winther Studieredegørelse PÆDAGOGIK Aalborg Seminarium 25.8 Obligatorisk litteratur: 16.08 Introduktion til faget og drøftelse af Per Fibæk Laursens foredrag Vi bliver stadig bedre Tema: Skole og lærerarbejde

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Qvortrup, Lars (1998): Det hyperkomplekse Samfund. Gyldendal.

Qvortrup, Lars (1998): Det hyperkomplekse Samfund. Gyldendal. Side 1 Litteratur Projektrapport Projekt Faglige Netværk Litteratur i forhold Projektrapporten Projekt faglige netværk Schreiber, Trine m.fl. (2006): Projekt Videnfællesskaber. En rapport om et professionsudviklende

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Naturfagslæreres motivation for og engagement i udviklingsarbejde og efteruddannelse. Lektor cand. scient. Peer S. Daugbjerg (projektansvarlig)

Naturfagslæreres motivation for og engagement i udviklingsarbejde og efteruddannelse. Lektor cand. scient. Peer S. Daugbjerg (projektansvarlig) Naturfagslæreres motivation for og engagement i udviklingsarbejde og efteruddannelse. Lektor cand. scient. Peer S. Daugbjerg (projektansvarlig) Resumé Læreres erfaringer med lærergerning og naturfag har

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Modulansvarlig og adresse: Kirsten Hyldgaard,

Modulansvarlig og  adresse: Kirsten Hyldgaard, UNDERVISNINGSPLAN Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi Modul 2, Erkendelse, viden og læring ECTS: 15 ECTS Semester + år: E2016 København/Aarhus Modulansvarlig og e-mailadresse: Kirsten

Læs mere

Jerome Bruner. Socialkonstruktivisme Kulturpsykologi

Jerome Bruner. Socialkonstruktivisme Kulturpsykologi Jerome Bruner Socialkonstruktivisme Kulturpsykologi Jerome Bruner, 1915 - Psykolog, uddannet på Harvard Aktiv i den psykologiske diskurs siden 1947 Repræsentant for en historisk udvikling indenfor psykologien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Læringsteoretiske begrundelser for portfolien som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition Af Birthe Lund

Læringsteoretiske begrundelser for portfolien som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition Af Birthe Lund Indholdsfortegnelse Indledning Læringsteoretiske begrundelser for portfolien som pædagogisk redskab i en skandinavisk tradition Af Birthe Lund 5 11 Portfolioevaluering og nye eksamensformer Af Lone Krogh,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian Toft

Læs mere

Narrative fortællinger

Narrative fortællinger Narrative fortællinger i arbejdet med børns identitetsdannelse n - september 2011 Eksamensspørgsmål 4: Identitetsdannelse i samspil med institutionelle rammer Navn: Studienummer: GEN08618 Årgang: 08O (Pædagoguddannelsen

Læs mere

1 4 7 8 15 15 16 18 22 22 24 27 32 34 35 37 39 39 45 48

1 4 7 8 15 15 16 18 22 22 24 27 32 34 35 37 39 39 45 48 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFORMULERING 7 1.1.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERINGEN 7 1.2 METODEAFSNIT 8 1.2.1 SPECIALETS VIDENSKABSTEORETISKE REFERENCE 8 1.2.2 TEORIVALG

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

AT synopsis. i fagene. oldtidskundskab C og idræt B

AT synopsis. i fagene. oldtidskundskab C og idræt B AT synopsis i fagene oldtidskundskab C og idræt B Opgave B: Du skal inden for emnet Fremtiden visioner og forudsigelser udarbejde en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Jack Mezirow Fakta Inspiration

Jack Mezirow Fakta Inspiration Jack Mezirow Fakta Professor, uddannelsesforsker indenfor voksenpædagogik ved Columbia University, New York. Ophavsmand til begrebet "transformativ læring", som han lancerede i 1978 og som han gennem 20

Læs mere

Pædagogisk koncept i forhold til klinisk simulation

Pædagogisk koncept i forhold til klinisk simulation Pædagogisk koncept i forhold til klinisk simulation Hvad kvalificerer det vi gør? Sydvestjysk Sygehus LAKK Oktober 2008/August 2012 1 Pædagogisk model Hvorfor Pædagogisk filosofi Menneskesyn og samfundssyn

Læs mere

Rammeprogram for workshop 3

Rammeprogram for workshop 3 WWW. /PAEDAGOGIKUM Rammeprogram for workshop 3 Underviseren vil forud for workshoppen præsentere et detaljeret program for workshoppen. Praktiske informationer: Let morgenanretning: Klokken 8.30 9.00 (ved

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde

Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Almen didaktik 2010-11, Campus Roskilde Underviser: Mette Rold Dage xxxx Litteratur til anskaffelse: 1. Lærerens verden. Indføring i almen didaktik af Gunn Imsen, Gyldendals lærerbibliotek, 2005 2. Didaktik

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Begrebet: Didáskein 2.500 år siden: belære/lære

Begrebet: Didáskein 2.500 år siden: belære/lære Hvad er didaktik? Begrebet: Didáskein 2.500 år siden: belære/lære Det skal være vores didaktiks første og sidste mål: At opspore og udfinde den undervisningsmåde, hvorved lærerne kan undervise mindre,

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet.

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet. Hej Elisa, Lotte, Tom & Annette, Hermed sendes oplægget til workshoppen. Det indeholder en indledning, der endnu ikke er færdig. Den skulle gerne fylde ca. en side mere, hvor emnet bliver mere indsnævret.

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1 Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium Side 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile 10.45-11.30: Digitalt

Læs mere

Forord... 9 Indledning...11

Forord... 9 Indledning...11 Indhold Forord................................................ 9 Indledning.............................................11 Kapitel 1 At være pædagog At være studerende.................... 13 At være pædagog......................................14

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori Indhold... 5 Forord... 11 Forfattere... 13 1. DEL Kapitel 1. Anvendelse af video i pædagogisk forskning... 15 Indledning... 15 Pædagogisk forskning... 19 Forskningsinteresser og forskningsstrategier Tre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution sommeren 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Pædagoguddannelsen, Campus Roskilde, ved underviser Mette Rold e-mail: mro@ucsj.dk OBS! der tages forbehold for ændringer i undervisningsplanen.

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte. Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen

Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte. Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen Kulturel revolution Opbrudssamfundet De store paraplyer er borte Det postmoderne En kulturel frisættelse Individualisering

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter

Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter ph.d.-stipentiat Lone Svinth Mit forskningsfokus i afhandlingen Undervejs med ph.d.-afhandling om

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Rammeprogram for almendidaktik 2

Rammeprogram for almendidaktik 2 Rammeprogram for almendidaktik 2 Underviseren vil forud for eller senest ved modulets start præsentere et detaljeret program for modulet. Praktiske informationer: Modulet starter (dag 1): Klokken 11 Modulet

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Udviklingen indeni eller udenfor?

Udviklingen indeni eller udenfor? 90 Kommentarer Udviklingen indeni eller udenfor? Henning Westphael, Læreruddannelsen i Århus, VIAUC Kommentar til artiklen Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum i MONA, 2011(2). Indledning

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

De pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner

De pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner De pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner Forskningsprojekt v/ Cand. Psych. Ph.D. Søren Smidt Didaktik og Læringsrum UCC Nyere forskning (eksempelvis Jarvis (1992), Bruner (1998), Dreier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009/2010 Juni 2010 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 1010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Forslag til kursusprogram Kursusdag 7: Marte

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan?

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? Helene Valgreen, Ph.d. Pædagogisk konsulent Helene.Valgreen@stukuvm.dk Side 1 Program 1. Definition af karrierebegrebet 2. Introduktion

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling Pædagogisk forandringskompetence - perspektiver på meningsfuld kompetenceudvikling i moderne daginstitutioner Louise Eltved Krogsgård Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse,

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2015/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning

Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning Helene Valgreen, Ph.d. Pædagogisk konsulent Helene.Valgreen@stukuvm.dk Program 1. Definition af karrierebegrebet 2. Gennemgang af Mark L. Savickas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

Differentiering og 28 i klassen!!

Differentiering og 28 i klassen!! Differentiering og 28 i klassen!! Pædagogisk lederkonference 20.jan.2010 Fåborg Ordet difference betyder forskel. At differentiere er at opdele eller tilpasse Begrebet ingen helt forstår* Programpunkter:

Læs mere

Projektstyring og projektledelse E

Projektstyring og projektledelse E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 25 14,9% erhvervsjura 16 9,5% erhvervsøkonomi 25 14,9% historie 10 6,0% Jura 28 16,7% samfundsøkonomi 7 4,2% socialrådgivning

Læs mere