MIE NITSCHE VOLLBRECHT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIE NITSCHE VOLLBRECHT"

Transkript

1 Mie Nitsche Vollbrecht Ms.Eng. in Architecture. Kontakt: mail mobil web adr. Bryggervangen tv., 2100 Kbh. Ø CV Profil Resumé MIE NITSCHE VOLLBRECHT Arkitekt med passion for det gode håndværk og fokus på: - Et enkelt bygningskoncept med et æstetisk og funktionelt design. - Smukke detaljer og godt håndværk. - Oplevelsesrig arkitektur af høj kvalitet og i menneskelig skala. Omstillingsparat og imødekommende har jeg løst opgaver for fl ere arkitektvirksomheder og falder hurtigt ind på en ny arbejdsplads, senest hos Rønnow Arkitekter. Den røde tråd har været at jeg er tovholderen der skaber overblik over et projekt, ved systematisk at effektivisere processen og prioritere mine opgaver. Jeg har opnået en bred erfaring med opgaver indefor arkitektbranchen, lige fra idéudvikling og skitsering til projektering, samt formidling af projekter til bygherre, brugere og udførende. Som eksempelvis projektet Allerød gymnasium, hvor jeg var med fra det allerførste møde med bygherre og alle projekteringsmøder, samt havde det fulde tegningsoverblik til det var sendt i udbud. Min tilgang er analytisk og jeg er konceptuel stærk. Med udgangspunkt i bygherres værdier og behov, udtrykkes dette i løsninger der er både æstetiske og funktionelle. Eksempelvis da jeg desigende nyt kontor til On The Spot. Efter endt barsel kan jeg næsten ikke vente med at få arkitekturen under neglene! For mig er arkitektur ikke bare en del af mit job, det er min passion. Mit fokus er på en karriere som skitserende og projekterende arkitekt, da jeg fi nder mig godt til rette i denne rolle.

2 ERHVERVSERFRARING Barsel Rønnow Arkitekter, skitserende og projekterende arkitekt. Ved Rønnow har mine opgaver budt på alt fra skitsering og konceptudvikling til projektering til udbud og hovedprojekt. jeg har deltaget i bygherremøder og projekteringsmøder med ingeniører. Stået for udførelse af tegningsmateriale, detaljering og bygningsdelsbeskrivelse, såvel som bygningssyn af fredede bygningsværker. Københavns Borgerservice, workplacedesigner. Indretning og udførelse af ny kantine efter vandskader i deres nye kontor. Udarbejdelse af koncept for fysisk identitet med udgangspunkt i organisationens værdier samt indretningsforslag til diverse fællesfaciliteter som projektrum, mødecenter, fi tnessrum og fredagsbar. Nordea liv og pension - people and communication, workplacedesigner. Indretning af nye mødelokaler i deres indretningskoncept Den Nordiske By. rundvisning og oplæg for større grupper (hver på ca. 50per.) om godt arbejdsmiljø med udgangspunkt i Nordea Liv og pensions fysiske rammer da NLP blev Danmarks sundeste arbejdsplads. Byens Tegnestue, Skitserende og projekterende arkitekt. Detailprojektering i forbindelse med byfornyelse af ældre etageejendom. Udarbejdelse af tilbud på projektering af psykiatrisk center Glostrup. On The Spot, workplacedesigner og belysningsarkitekt. Design af virksomhedens nye kontorfaciliteter og showroom. Udarbejdelse af belysningskoncepter, lysberenginger, samt udvikling af virksomhedens grafi ske profi l og salgsmateriale, såvel som vedligeholdelse af hjemmeside i dynamic web. Arkitektgruppen Slagelse, Konkurrence arkitekt. Udarbejdelse af skitseprojekt til indbudt konkurrence om boligprojekt. Hou + Partnere Arkitekter, skitserende og projekterende arkitekt. Skitsering og projektering af facade til Parken Ny tribue D, samt udarbejdelse af myndighedsprojekter og dispositionsforslag. Aalborg universitet Institut for Arkitektur og Design, Akademisk medarbejder. Analyse og optimering af studieordninger for de forskellige linjer: Arkitektut og Design, Urban Design, Industriel Design og Digital Design. Nord arkitektfirmaet A/S, Studiemedhjælper. Udarbejdelse og afholdelse af workshop med boligforeningen Himmerland i forbindelse med renovering af boliger. Søren Robert Lund Arkitekter, arkitektpraktikant. Ansat i et år og havde meget ansvar. Mine opgaver bestod af alt fra projektering og opførelse af mindre byggeprojekter, samt brugerworkshops, bygherremøder, skitseforslag og konkurrenceprojekter.

3 EGNE PROJEKTER 2013 KURSER 2009 UDDANNELSE 2005 FAGLIG PROFIL IT kundskaber * Erfaren bruger Pavillon MAA 1:1 Kongens Have - Vingen og kokonen (ARK31) Europan 11 - DK- København - Lets meet in the street (ARK31) Rome - Urban thermal bath (ARK31) Wood works - 3 forslag: loungebox, træets møbel og pejlepinden. (ARK31) Nyt liv i bykirken - Hus for musik og bevægelse (selvstændigt) Lys og Helbred, Fagerhult, København. Restaureringsseminar, Kulturstyrelsen, København PLÅT12 - Seminar om tyndplade facader, Malmø. Farvekursus ved Lene Bjerregaard - LB colour consult, Århus. Energibesparende lys v. Asger B.C Lys, København. Akustikregulering v akustikmiljö, København. Lavenergibyggeri - passive design strategier, byggecentrum, Ballerup. Kursus om lys og kunstig belysning, On The Spot, København. Brandkursus i henhold til BE08 Hou+Partnere Arkitekter, København. Restaureringskursus, Erik Møller Arkitekter, København. MS.Eng. in Architecture Aalborg Universitet Inst. for Arkitektur & Design. Gennem mit uddannelsesforløb har der været stort fokus på tværfagligt samarbejde og teamwork. Det betyder at jeg indgår professionelt i et teamwork med både eksterne og interne partnere. Erasmus-studerende TU-Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung. AutoCAD Architecture * ArchiCAD 14.0* Revit Architecture SketchUp Pro 8* Artlantis Render * Photoshop, Illustrator, InDesign* Word, Excel, PowerPoint, Outlook * Relux* Dialux Dynamic web. Sprogkundskaber PERSONLIG PROFIL Status Fritid Dansk, modersmål Engelsk, fl ydende Tysk, godt Svensk/Norsk, godt. Født 1982, samboende med Pelle Søren Larsen og vores søn Erik. Min passion for arkitektur og byliv udmønter sig i, at jeg sammen med tolv andre arkitekturnørder har fælleskabet ARK31. Vi laver konkurrencer, projektforslag, arrangementer, studieture, faglig sparing og deltager i faglige events sammen. Jeg sidder i en projektgruppe for udviklingen af Skt. Kjelds kvarter hvor jeg bor. Her bidrager jeg som lokal borger og min faglige viden som arkitekt. Jeg synger i et rytmisk kor, hvor det primære er at synge fordi det gør glad. Jeg kan godt lide at løbe og gerne forskellige ruter, hvor jeg kombinerer løbeturen med at se byen. Sammen med Pelle bruger jeg gerne ferien på at cykle til Berlin eller Stokholm. jeg står gerne for planlægning af hvor vi skal bo og hvad vi skal se undervejs.

4 KOMPETENCER Faglige kompetencer Idéudviklling og skitsering Workplace Design Grafi sk formidling og komunikation Projektering og tegningsmateriale Tværfaligt samarbejde Personlige kompetencer: Omstillingsparat og imødekomende Analytisk og konceptuel stærk Tovholder Konstruktiv Vidensbegærlig På fl ere projekter har jeg været med fra starten til at udvikle koncepter for alt fra indretning til større bygningsprojekter. som led i skitseringsfasen og til visualiseringer arbejder jeg med 3D modelering, fotokolage og diagrammer. Jeg har erfaring med kontorindretning der tager sit udgangspunkt i organisationens værdier og fokus på det gode arbejdsmiljø. Herunder disponering af arealer, zoneindeling, akustik samt belysning og dagslysforhold. Jeg formår at formidle større mængder af komplekse data med letforståeligt sprog og visuelle grafi ske præsentationer, og kan formulere mig klart og tydeligt ved mundtlig præsentation af projekter for større grupper. Jeg er erfaren i BR10 og SBi- anvisningerne og formår at designe udfra disse. Jeg har ligeledes erfaring med udførelse af tegningsmateriale. Jeg ser et projekt fra fl ere vinkler og dialog med forskellige målgrupper er en naturlig del i et procesforløb. Teamwork har ligeledes været grundlæggende i mit uddanelsesforløb. Jeg sætter mig lynhurtigt ind i nye opgaver og falder nemt til på en ny arbejdsplads, hvor jeg tager del o den faglige debat såvel som det sociale miljø. Jeg kan tænke ud af boksen og brænder for at skabe innovation og forandring gennem design. Med en struktureret og kreativ tilgang til design udtrykkes min passion i løsninger, der på én gang er både æstetiske og funktionelle. Jeg arbejder systematisk og effektivt, hvilket gør jeg har et godt overblik over opgaver og kan disponere min tid optimalt med hensyn til prioritering af opgaver. Jeg er god til at formulere mig præcist og direkte, så der er ikke opstår tvivlsspørgsmål og formår at modtage og give konstruktiv kritik med den optimale løsning for øje. På eget initiativ søger jeg ny viden og opkvalifi cerer mig indenfor nye områder når behovet og interessen opstår.

5 PROJEKTER Rønnow Arkitekter Allerød gymnasium SOSU C Gladsaxe Dansk retursystem pantstation Det Classenske Bibliotek Øregård Gymnasium Borgerservice Nørresøgade 35 Kantine Mødecenter Fitnessrum og fredagsbar Nordea Liv og pension Den Nordiske By Byens Tegnestue Kronborggade 3 OnThe Spot On The Spot - nyt kontor Diverse belysningprojekter Arkitektgruppen Slagelse Liselund boliger Hou+Partnere Arkitekter Parken Ny tribune D B.93 Tennishaller FCK Sportscollege Haslev ældreboliger Parken Arena Gangbro Esplanaden 8A Søren Robert Lund Arkitekter Tranegårdskolen Ordrup multihal og bibliotek Ordrup Regulering og tandklinik Multibane Hellerup skole Villa Lærkevænget 14 Jabal Omar development project Helsingør Kulturvæft SRL arkitekter - diverse Dispositionsforslag og projektering til udbud samt hovedprojekt. Renovering af eksisterende bygninger samt energioptimering af bevaringsværdig pedelbolig. Myndighedsprojekt og projektering til hovedprojekt. Bygningssyn af fredet ejendom samt tiårig handlingsplan og budget. Myndighedsprojekt og projektering til udbud. Indretning og renovering af ny kantine efter vandskader. Koncept for fysisk identitet for mødecenter. Indretningsforslag til fi tnessrum og fredagsbar. Indretning af mødelokaler. samt oplæg og rundvisning i NLP nordiske by med fokus på sundt arbejdsmiljø. Byfornyelse af ældre etageejendom, detailprojektering af tag, toilet og bad. Design og opførelse af nye kontorlokaler i den gamle Cigarfabrik på Strandlodsvej 6. Udførelse af belysningskoncepter, lysberegninger, planer og slagsmateriale. Arkitektkonkurrence for Freja Ejendomme A/S omkring ny boligbebyggelse i naturskønt område v. Liselundvej,Slagelse. Design af facade Ny tribune D, for Parken Sport og Entertainment A/S. Myndighedsprojekt til B.93 Tennis haller, Østerbro. Dispositionsforslag til FCK sportscollege. Dispositionsforslag til Haslev ældreboliger. Dispositionsforslag til Parken Arena. Skitseprojekt gangbro til lægernes pensionsordning, Esplanaden 8A. Ombygning af etape 2 og 3, for SKUB Gentofte kommune. Dispositionsforslag, for SKUB Gentofte kommune. Projektmedarbejder på tilbygning og ombygning af klinikken for SKUB Gentofte kommune. Projektering og opførelse af udendørs multibane for Hellerup Skole Skitseforslag til tilbygning og ombygning af privat villa i Rungsted. Indbudt konkurrence til Jabal Omar Development projekt i Makkah. Åben idékonkurrenceprojekt. Diverse små projekter samt fl ere af tegnestuens administrative opgaver.

Curriculum Vitae. Charlotte Kjeldbjerg Jensen - Civilingeniør i Arkitektur. Resumé. Erhvervserfaring

Curriculum Vitae. Charlotte Kjeldbjerg Jensen - Civilingeniør i Arkitektur. Resumé. Erhvervserfaring Curriculum Vitae Charlotte Kjeldbjerg Jensen - Civilingeniør i Arkitektur E-mail: post@charlottek.dk www.charlottek.dk LinkedIn-profil: www.linkedin.com/in/charlottekj Resumé Som uddannet civilingeniør

Læs mere

UDDANNELSE PROF.ERFARING

UDDANNELSE PROF.ERFARING "Martin is extremely talented and manages to combine great artistic and graphic skill with an ability to communicate his ideas in a language that his clients can understand. stephanie keller S2 strategic

Læs mere

UDDannelse. prof.erfaring

UDDannelse. prof.erfaring profil ambitiøs arkitekt med viljen til at innovere Som præmieret, udstillet og publiceret arkitekt kommer jeg med en frisk approach, masser af idéer og nye vinkler. Jeg har et drive og en passion, som

Læs mere

PROCESBESKRIVELSE FREDERICIA - EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING

PROCESBESKRIVELSE FREDERICIA - EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROCESBESKRIVELSE FREDERICIA - EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING INDHOLD SIDE ORGANISATION EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING ORGANISATIONSDIAGRAM UDFORDRINGER UDFORDRINGER OG KOMPETENCER WORKSHOPS OG TIDSPLAN VIRKSOMHEDSBESKRIVELSER

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side

Læs mere

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 1 STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 3 LÆS MERE OM DE ENKELTE UDDANNELSER FRA SIDE 20 EN VIFTE AF UDDANNELSER STUDIER

Læs mere

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces. firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet Ny i EKJ FAKTA OM EKJ EKJ er i dag en organisation med to sektorer en bygge- og en anlægssektor - og datterselskabet Broconsult knyttet til anlægssektoren. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult

Læs mere

Komplet CV for Lise Gervig

Komplet CV for Lise Gervig Komplet CV for Lise Gervig Præsentation Jeg er født og opvokset i Kerteminde på Fyn, sammen med mine forældre og tre søskende. Jeg har altid været meget sportsinteresseret, derfor gik meget af fritiden

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Situeret læring i designprojekter

Situeret læring i designprojekter Peter Holm Jacobsen Situeret læring i designprojekter Et etnografisk studie af en proceskonkurrence på Carlsberg Ph.d.-afhandling Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi, Institut for Psykologi

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010

Køge Kyst. procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010 Køge Kyst L I V E T S, H AV N E N S O G F O R TÆ L L I N G E N S B Y procesbeskrivelse / fase 1 / mar ts 2010 PROCESBESKRIVELSE BYLIV OG IDENTITET Arkitektur og byrum alene kan ikke sikre et attraktivt

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Kursusl2015l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER Sund Greve Midtby er gennemført af Greve Kommune i samarbejde med cph:learning ved Villads Keiding, 2014. Projektet har været støttet af

Læs mere

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012 Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM SAB, KAB & Københavns Kommune 3. April 2012 1 Program udarbejdet af: SAB KAB Københavns Kommune Grontmij Force4 2 Indbydelse Det er med stor glæde, at vi indbyder

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse

Læs mere