Referat ordinært bestyrelsesmøde dato. 1. april 2014 kl sted Organisationsbestyrelseslokalet. Organisationsbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ordinært bestyrelsesmøde dato. 1. april 2014 kl. 17.00. sted Organisationsbestyrelseslokalet. Organisationsbestyrelsen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 4. april 2014 Mødedeltagere: Referat ordinært bestyrelsesmøde dato Knud Nielsen (KN) Konni Lunau (KL) Helle Hjort (HH) Dorthe Fløe (DF) Robert Gerken (RG) Tony Sørensen (TS) 1. april 2014 kl sted Organisationsbestyrelseslokalet i kælderen under foreningens kontor. Protokollens side; 311 Dagsorden 1.0 Organisationsbestyrelsen 1.1Godkendelse af referat fra seneste organisationsbestyrelsesmøde 1.2Strategi og overordnet målsætningsprogram Værdiprogram og handlingsplan

2 2.0Drift 1.3Særlige emner Planlægning af generalforsamlingen Planlægning af temamøde Alternativ energi - varmepumper Revidering af personalepolitik Byggeforeningens navn 2.1Særlige emner Godkendelse af råderetsarbejder i afdeling K Hjemmeside Kursusvirksomhed 1.0 Organisationsbestyrelsen 1.1 Godkendelse af referat fra seneste organisationsbestyrelsesmøde Godkendt uden bemærkninger. 1.2 Strategi og overordnet målsætningsprogram Værdiprogram og handlingsplan Resumé: På baggrund af beboermødet den , er der udarbejdet en handlingsplan for beboerønskerne m.m. Status for handlingsplanen fremgår af bilag 1. Finansiering af de enkelte aktiviteter, budgetteres særskilt. Lov om Forvaltningsrevision. Det indstilles, at status for handlingsplanen drøftes på det kommende møde den Handlingsplanen blev gennemgået og revideret Planlægning af generalforsamlingen 2014 Årets generalforsamling afholdes den 13. maj 2014 på Vandrerhjemmet. 2

3 Der er afsat ca kr. til afholdelse af den årlige generalforsamling. Lov om almene boliger. Det indstilles, at OB behandler og drøfter: 1. Forslag til indkaldelse (se bilag 2) 2. Udkast til årsberetninger og Forvaltningsrevision (se bilag 3 & 4) 3. Bespisning (HH: varm mad er dyrt) 4. Valg af revisor (i.h.t mail udsendt den ) 5. Dirigentforslag Ad pkt. 1:Godkendt. Ad pkt. 2:Godkendt. Ad pkt. 3:Snitter. Ad pkt. 4:PWC godkendt. Ad pkt. 5: John Hvass Planlægning af tema møde Alternativ energi - varmepumper Resumé: Beboerne har på mødet den (værdigrundlaget), ønsket at mulighederne for anvendelse af varmepumpe, undersøges. Det er aftalt med KN, at alle beboere inviteres til at deltage i temamødet onsdag den kl i festsalen under administrationen på Valdemar Sejrsvej. Der er indgået aftale med Solcellekompagniet.dk (tidligere vampepumper.dk) om, at de kommer og holder et foredrag. Formålet med temamødet kunne være, at aktiviteten kan medvirke til at give deltagerne en større viden om varmepumpernes anvendelsesmuligheder. Omkostningerne til mødet kan forventes at ligge på ca kr. til vand, kaffe m.m. 3

4 Lov om almene boliger. Godkendt Revidering af personalepolitik Resumé: Byggeforeningens personalepolitik er senest revideret i år Af byggeforeningens målsætningsprogram fremgår det at: Forretningsfører skal sikre, at der er udarbejdet en ajourført personalepolitik, som er godkendt af bestyrelsen. Personalepolitikken skal være fremadrettet og sikre, at der på den ene side sættes nogle rammer for det fælles virke og på den anden side, at bestyrelsens overordnede mål opfyldes. Personalepolitikken skal endvidere sikre, at byggeforeningen er et sted, hvor man gerne vil lægge sin arbejdsindsats, herunder, at lønstrukturen i byggeforeningen er konkurrencedygtig sammenlignet med den øvrige branche. Personalepolitikken, forskellige instrukser og personalegoder fremgår af personalehåndbogen. Der arbejdes systematisk med udvikling af medarbejdernes kompetence. Der arbejdes med udvikling af arbejdspladsen i form af hjemmearbejdspladser og større fleksibilitet. Den samlede personalepolitik tages op til revision hver 2. år på organisationsbestyrelsens seminar. Der gennemføres årlige personalesamtaler, som bl.a. danner udgangspunkt for medarbejdernes indplacering i forhold til "Ny løn" samt ønsker til uddannelse m.m. Der gennemføres tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne hvert 3. år. Der gennemføres arbejdsplads vurderinger - APV, såvel fysiske som psykiske hvert 3. år. Lov om Forvaltningsrevision. 4

5 Det indstilles, at personalepolitikken gennemgås og revideres. Se bilag 5. Revideret og godkendt Byggeforeningens navn Byggeforeningen er navngivet i forbindelse med stiftelsen i Byggeforeningen af 1933 er et relativt langt navn at udtale, og i mange sammenhænge anvendes BYG33 i stedet, da det er kortere og nemmere at udtale. En ændring af byggeforeningens navn, vil betyde en ikke nærmere kendt udgift til ændring af logo m.m. på fremtidige kuverter m.m. Organisationsbestyrelse. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter et forslag om, at årets generalforsamling behandler et forslag om, at omdøbe byggeforeningen til BYG33 med Byggeforeningen af 1933 som binavn. Godkendt procedure afklares med BL. Logo fastholdes. 2 Drift 2.1 Særlige emner Godkendelse af råderetsarbejder i afdeling K En ny beboer på Absalonsvej 38 har ansøgt om tilladelse til, at fjerne en halv mur mellem de to stuer i stueplan, muren mellem stue og køkken, samt om tilladelse til at etablere et dørhul fra stuen til baghaven. Arbejderne ønskes udført som kollektive råderetsarbejder. Tømrer & murer har set på opgaven og har afgivet et overslag. Der skal herudover udføre statiske beregninger. 5

6 Afdelingsmødet har den 13. marts 2014, godkendt at beboerne kan gennemføre arbejderne (med undtagelse af etablering af dørhul fra stue til baghave) som kollektive råderetsarbejder. Begge arbejder, forventes samlet at koste ca kr. Lov om almene boliger. 37 b. Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål. Forbedringerne finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 30 år. Afdelingsmødet kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få forbedret sin bolig, herunder fastsætte maksimumsbeløb for anskaffelsessummerne for de enkelte forbedringsarbejder. Boligorganisationen godkender afdelingsmødets beslutninger. Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle uenigheder mellem boligorganisationen og afdelingsmødet om afdelingsmødets beslutninger efter stk. 1 for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. Stk. 3. Stk. 1 omfatter ikke hårde hvidevarer. Organisationsbestyrelse og afdelingsmøde. Godkendt Hjemmeside Organisationsbestyrelsen ønsker at optimere byggeforeningens hjemmeside, herunder gøre den mere tilgængelig for svagtsynet og få integreret flere selvbetjeningsfunktioner fra EGBoligs program E-bolig. Kurt Blom fra Bleau præsenterede på mødet to forslag for en optimering af hjemmesiden, som Bleau kunne tilbyde. Den ene løsning indeholdt et tilbud om at flytte byggeforeningens hjemmesides design fra Word Press over i Dynamic Web, med en integration til programmet Nembolig, som indeholder selvbetjeningsfunktioner fra E-Bolig. 6

7 Det andet løsningsforslag indebærer, at man bibeholder hjemmesiden i Word Press og at man lægger en underside ind, med funktioner fra Nembolig og E- Bolig. Denne er formentligt den billigste, men det er en forudsætning at flere boligselskaber som har interesse i denne udgave, melder sig til udviklingen af modellen. Der er en del etablerings- og årlige driftsomkostninger forbundet med en optimering af hjemmesiden, som det er blevet foreslået. OB vedtog, at Bleau bedes afgive et konkret tilbud på løsningsforslag nr Kursusvirksomhed KN fremlagde forslag for, at personale og bestyrelsesmedlemmer uddannes i egentligt konfliktløsning, m.h.p. i endnu større udstrækning, kunne opnå tilfredsstillende løsninger i forhold de konflikter der endnu imellem opstår i byggeforeningen. Der findes flere forskellige kurser, men for at man kan opnå den ønskede kompetence, bør det være et af de mere kvalificerede og dermed langvarige kurser man bør søge. Kurserne koster typisk ca kr. pr. dag. OB vedtog, at der bør lægges et egentligt kursusbudget for 2015, hvor forslaget kan indgå. Mødeplanen for organisationsbestyrelsen kl , Regnskabsafslutningsmøde, bestyrelseslokalet (adm. er vært ved arbejdsfrokost) kl , Generalforsamling, Vandrerhjemmet Adresseliste organisationsbestyrelsen Navn Adresse Telefon Telefon 2 adresse Valgt Knud Nielsen Kapellanvej maj-13 Konni Lunau Bjergmarken, 22. st. tv maj-13 Helle Hjorth Valdemar Sejrsvej 33, 2. th maj-12 Dorthe Dalsgaard Fløe Rolighedsstræde maj-12 7

8 Robert Gerken Bjergmarken 16, 2. th Maj-13 Lilja Helt Absalonsvej maj-12 Navn Adresse Telefon Telefon 2 adresse Tony Sørensen Eget bo 35, 1. tv

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 17:00, Protokollens side; 314

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 17:00, Protokollens side; 314 Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 23. juni 2014 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 17:00, Protokollens side; 314

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere