Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/ kl på Sygeplejeskolen i Vejle Solbakken Viborg REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/12 2006 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Vejle Solbakken 8 8800 Viborg REFERAT"

Transkript

1 Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/ kl på Sygeplejeskolen i Vejle Solbakken Viborg 5/ REFERAT Fremmødte: Kim Jacobsen Randers Sygeplejeskole Inge Stokbro - Silkeborg Sygeplejeskole Karsten Petersen - Sygeplejeskolen Vejle Amt Birgit Mikkelsen - Sygeplejeskolen i Århus Raymond Kolbæk - Sygeplejerskeuddannelsen cvu vita - afd. i Viborg Per Carøe SCVUN Afd. i Ålborg Afbud: Peder Ohrt - Vejle Sygeplejeskole Niels Ardal - Sygeplejerskeuddannelsen cvu vita -afd. i Holstebro Lise Lorenz CVU Vest Nina Bengtsen SCVUN Afd. i Ålborg Heidi Christiansen - CVU Sønderjylland Ikke hørt fra: Flemming Rasmussen - CVU-Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg SCVUN Afd. i Hjørring Pia Veje - CVU Sønderjylland 1. ORIENTERING 1.1 Orientering om oprettelse af Nationalt VidenCenter for elæring. (RK) evidencenter.dk og 1.2 EPJ-samarbejde (RK) Randi Mortensen (Tidl. DISS), nu H:S har tilbudt os et samarbejde om adgang til den EPJ, som DISS udviklede til sygepleje, før de blev lukket. EPJ en er i Danmark i drift på danske plejehjem. Den har den fordel at den er udviklet til brug i sygeplejen og derfor vil kunne danne grundlag for at de studerende (kommende sygeplejersker) bedre vil kunne stille sygeplejefaglige krav til udviklingen af de eksisterende EPJ-systemer de kommer til at bruge som færdiguddannede. Randi har tilbudt os at demonstrere systemet og jeg har foreslået hende at vi tager det på dagsordenen til næste fællesmøde med Østgruppen, så hun kan vise det for så mange som muligt. Randi inviteres til majmødet den 14 maj 3 - DRØFTELSER 3.1: Fællesprojekt om elæringskursus i Sundhedsinformatik (IS) Inge har lavet et udkast til projektmodel der er blevet rundsendt for kommentering - Hvordan kommer vi videre? I sidste referat skrev vi: Projektansøgningen skal sendes til - egne rektorer, rektorforsamlingen og styregruppen. - Dette er ikke sket pga. usikkerhed om hvilke ressourcer vi har til at udføre det, samt usikkerhed om arbejdet med den nye studieordning, og den nationale bekendtgørelsesgruppe. Vi arbejder videre på et mere uformelt niveau - 1

2 3.2 Terminologi for sygeplejefaglig dokumentation (blev ikke nået sidste gang) Orientering fra to møder i Sundhedsstyrelsen Drøftelse af konsekvenser for Informatikcurriculum 3.3: Evaluering af forløbet om den aflyste temadag om moderatorkompetencer i 2006 Temadagen blev aflyst pga. for få tilmeldte. Hvad fungerede og hvad fungerede ikke? Der var ikke nok tilmeldte til at gennemføre kurset uden tab. Der spørges til tidspunktet? Det er sikkert at timingen ikke er god. Der er kommet positive tilbagemeldinger på temaet, men det er svært for folk at finde tiden. Tilmeldingsblanketten fungerede ikke på alle skoler. Per foreslog at bruge Survey-Exact og tilsvarende programmer til at automatisere tilmeldingen. Vi freder : Radiografuddannelsens nye mulighed for undervisning i Digital billedbehandling? (PC) Status? De har adgang til hospitalernes billeddata i anonymiseret form. Der har været nedsat en projektgruppe på landsplan. Der bliver ikke mulighed for os at få adgang dertil. Men ideen om central adgang til realdata er ønskværdigt i sygeplejerskeuddannelsen. 3.5: EPJ-projekt, samarbejde om muligheder på regionsplan (BM) Birgit omtaler muligheden for at få Århus Amts EPJ på skolerne via 'Det virtuelle hospital' (DVH). Adgang til DVH er gratis som demo, og iflg. BM er dette muligt for skolerne. BM undersøger videre og melder tilbage til gruppen. Der er søgt eu-midler sammen med Katrinebjerg, og Ingenørhøjskolen. katrinebjerg har en epj - der arbejdes videre på sagen. En casedatabase vil være godt at kunne trække på. Per supplerer med aftale med CSC om deres omsorgsjournal VITAE. se mere her: 3.6: Opfølgning på Øst-Vestmødet Fronter som samarbejdsplatform. - var det en beslutning eller et forslag? Det var en beslutning - de oprettes som brugere inden jul - der er oprettet en Østmappe til formålet. Næste fællesmøde den 14. maj 2007 i Vejle Randi Mortensen demonstrerer (EPJ) 2

3 3.7 Informatikcurriculum i den nye studieordning Formændene fra netværksgrupperne sender et brev herom til Helle Stryhn. - dette er endnu ikke sket, da der har været usikkerhed om hvilken detaljeringsgrad studieordningsarbejdsgruppen har arbejdet på. Information i øvrigt om studieordningsarbejdet via 3.8 Emner for 2007 Virtuelle mødeformer er temaet for første møde. Web2-bølgen Vores fremtid i og efter 2007? Vi får problemer med vores tilhørsforhold efter 2008, hvor vi alle er i fusionerede cvuer. Dette skal på dagsordenen i NYT FRA SKOLERNE CVU vita Nationalt videncenterprojekt: Projekt 3V - Videncenter for Virtuel Vejledning. Er et udviklingsprojekt til understøttelse af Virtuel Vejledning som pædagogisk komponent i professionsuddannelser. 3V er et IT-baseret videnudviklings- og videndelingsprojekt, der er rettet mod den kompetence- og professionsudvikling, der imødekommer Undervisningsministeriets efterspørgsel om et videncenter for e-læring på følgende punkter: at øge efteruddannelsesaktiviteter indenfor virtuel vejledning baseret på e-læring at indsamle, udvikle og sprede viden om god virtuel vejledningspraksis at indsamle, udvikle og sprede viden om virtuelle vejledningsredskaber, som eportfolio, Wiki er, Mobil e-læring, SMS, Chat, Blogs, Videologs og andre værktøjer, der kan understøtte god virtuel vejledningspraksis at etablere netværk mellem erhvervsliv, organisationer og videninstitutioner om god virtuel vejledningspraksis og vejledningsværktøjer. FoU Udviklingsprojekter i cvu et: Tværfaglige videnfællesskaber. Del af et nationalt forskningsprojekt om e-læring og videndeling. Projektleder: Karen Frederiksen. Har udarbejdet en rappport om Videnfællesskaber, der kan hentes på Vidensdeling på tværs virker det? IT-baseret læringsplatform vedr. pædagogiske læreplaner Projektleder: Marie Gregersen. Holstebro FoU-projekter i sygeplejerskeuddannelsen: Bedre uddannelse og nye undervisningsmuligheder gennem øget anvendelse af IT - et IT integrationsprojekt ved sygeplejeuddannelsen. Projektleder: Niels Ardal. Oprettet en portal i Lotus Quickplace. Thisted Viborg Der er investeret i web-spørgeskemaundersøgelsesprogrammet defgo-net og SAS statistikprogrammet JMP. Disse programmer stilles nu til rådighed for undervisere, studerende på bachelor, diplom og masteruddannelserne. 3

4 Sundheds CVU Nordjylland Ålborg CVU Esbjerg Vendsyssel CVU Syd Sønderborg Svenborg Vejle Odense Århus Randers Siden sommer er der sket en del ændringer. På undervisningssiden har vi efterhåndet fået samme maskintype i både grupperum og undervisningslokaler (til gruppearb. oa.), således at ét spejl kan dække de fleste stud.-computere. Enester undtagelse er aktuelt indkøb af nye systemenheder til IT-værkstedet (itundervisningslokale). Derudover har vi anskaffet 4 Dell-farvelaser printere med duplex til undervisningsnettet - og prøver at vænne de studerende til at vælge duplex og måske nedfotografering til '2 A4 på én side'. På den måde kan papirmængden reduceres til 1/4. Der er installeret USB-hubs til undervisningslokalernes lærer-pc og underviserne har adgang til en 'Logitech Presenter' til styring af præsentationer. Modellen koster kun i omegnen af 400,- og fungerer fint. Til erstatning for de gamle analoge videokameraer hjemkøbes aktuelt 5 Sony Handycam DCR DVD405E. Modellen har tilslutning for ekstern mikrofon, tager hæderlige stillbilleder (3.1 Megapixels) og brænder direkte på 8cm DVD-skiver, så resultatet kan afspilles direkte på DVD-afspiller. På administrationssiden har vi aldrig fået flyttet Adm-serveren til central drift (se marts-referatet). Vi har ventet på JCVU-fusionen og det er nu planen, at vi flytter lige efter nytår. Hardwaremæssigt har vi også på adm-siden fået etableret samme maskintype hos både administration, undervisere og bibliotek - og har aktuelt hjemkøbt 19" TFT skærme til erstatning for alle gamle skærme. I anledning af kommunalreformen og fusionen med JCVU arbejdes der aktuelt med tre store områder; overgangen fra LUDUS til SIS, overgangen fra GroupWise til Outlook (herunder migreringen af data!...) og etableringen af et helt nyt website i CMS-systemet DynamicWeb. En videre udvikling af programsiden venter heldigvis til 2007, hvor jeg siden starten af efteråret har været med i arbejdet omkring valg af LMSsystem. MS Sharepoint er valgt (JCVU) til intranet, men hvad der ellers sker - tja... Skiftet fra amt til stat har tillige medført, at fibertilknytningen er udskilt fra det tidligere Amtsnet til et nyetableret Uddannelsesnet. Vi er knudepunkt i Randers, har fået skiftet alle IP-adresser osv osv... Silkeborg 4. FARVEL til Inge 5. NYE PROGRAMMER, BØGER, KONFERENCER OG NYTTIGE ADRESSER HP s web for sundhedssektoren: 4

5 6. EVENTUELT På skejby sygehus har man et program i gang med elæring om blod - der er en artikel i danske sygehuse - rundsendes Hygiejnespl. i århus amt har givet tilladelse til Silkeborg om de må tilgå siden - ide til vi andre. 8. NÆSTE MØDE Resterende datoer i 2007 er følgende: Mandag 14 maj - sammen med Østgruppen Mandag 10 september Mandag10 december Raymond Kolbæk Næste møde Tema: Virtuelle mødeformer Mandag 12 marts 2007 kl Sygeplejerskeuddannelsen cvu vita Viborg Afd. Toldbodgade Viborg 5

Jysk IT netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9 15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg

Jysk IT netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9 15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg Jysk IT netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9 15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09 2007 Referat (revideret den 16/12 med data fra spørgerunden) Fremmødte:

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 14/05 2007 kl. 9-11 på CVU Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8 7100 Vejle.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 14/05 2007 kl. 9-11 på CVU Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8 7100 Vejle. Jysk IT-netværksgruppemøde den 14/05 2007 kl. 9-11 på CVU Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8 7100 Vejle 01/05-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 -

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 - Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen November 2008-1 - Indhold 1. Baggrund og sammenfatning...3 2. Status på EPJ i Danmark og internationalt...5

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer. Nr. 4 2009 Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere