Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer htx Dansk A Anna Fenger-Grøn Hold 2P ( ) Oversigt over gennemførte og planlagte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Vikinger, sagaer og oldtid Det moderne gennembrud og Industrialisering Gys, splat og Freud Værklæsning: Nordkraft Computerspil og nye medier Løbende arbejde med grammatik, tegnsætning og sproglige opgaver Side 1 af 6

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Vikinger, sagaer og oldtid Et parallelforløb med engelsk, teknologihistorie og matematik. Forløbet begyndte i slutningen af 1. år. Litterær analyse og fortolkning af uddrag af Njals saga (ukendt forforfatter) og uddrag af Sønnetabet (ukendt forfatter) med fokus på genren og litteraturhistorie. Højtlæsning af de to tekster. Bøger: Henrik Poulsen: Grundbogen 3, s (cooperative learning: rollelæsning om norrøn litteratur). Mundtlig fremlæggelse med brug af powerpoint. Lærer- og elevfeedback til fremlæggelserne ved hjælp af skemaer. IT-baseret test om væsentlige begreber og karakteristiske træk ved perioden. Artikler: Gyda siger, at du skal gå hjem nu Politiken d. 09/ (klassegennemgang) Links: (om runer. Eleverne skrev deres eget navn med runer og løste en opgave med runer første del af den gamle danske sang Hr. Peder kasted runer over Spange, Henrik Hertz 1837.) Spil om vikinger: På baggrund af ovenstående samt andre links om perioden, laver eleverne en lille lyd/billedserie som illustrerer væsentlige træk ved perioden. Film: Eleverne vælger en film som en moderne parallel til sagaernes tema om hævn, ære og slægt. Omfang Væsentligste arbejdsformer Uge (ca. 3 gange 45 minutter hver uge) Læreplanens faglige mål: - lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør - anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster - anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker - give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer Klasseundervisning, cooperative learning, film, test, mundtlig fremlæggelse, spil. Side 2 af 6

3 Titel 2 Det moderne gennembrud herunder industrialiseringen i Danmark Et parallelforløb i forbindelse med studieområdets tema om industrialisering. Henrik Poulsen: Grundbogen 2 Det moderne, sjælelig og folkelige gennembrud ( ). J.P Jacobsen: Et Skud i Tågen, Georg Brandes: (Af) Det moderne Gennembruds Mænd (1883). Georg Brandes: (Af) Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur (1872) Romantik og realisme: s Den litterære udvikling og Det moderne gennembrud. H. Bang: Franz Pander (1885) H. Bang: Lidt om dansk realisme H. Bang: Et Besøg på Karlsberg (1881) H.V. Kaalund: Da de rev Voldene ned (1871) Henrik Pontoppidan: Når vildgæssene trækker forbi (1899) Filmklip fra DR2: 1800-tallet på vrangen (afsnit 6-8) Diverse hjemmesider knyttet til perioden eller forfatterne Omfang (ca. 3 gange 45 min. Ugentligt; dog ingen undervisning i uge 39-42) udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Klasseundervisning, skriveøvelser, test, gruppearbejde Side 3 af 6

4 Titel 3 Omfang Gys, splat og Freud Et udvalg af tekster fra bogen Gys, splat og Freud af Krogh; herunder bl.a. det indledende afsnit om Freuds psykoanalytiske begreber. Brdr. Grimm: Eventyret om en, der drog ud for at lære frygten at kende E. A. Poe: Dværgen Spring-Frø W. Falkner: En rose til Emily B. Stoker: Af Dracula B.S. Ingemann: Glasskabet M. Shelly: Af Frankenstein Film: Frankenstein Joh. V. Jensen: Vinternat R.L. Stevenson: Dr. Jekyll og Mr. Hyde Tom Kristensen: De forsvundne ansigter Film: eleverne vælger en gyserfilm, som sættes i relation til emnet. Desuden relevante links knyttet til de enkelte forfattere eller genren Uge (ca. 3 gange 45 minutter om ugen dog ingen undervisning i juleferien) udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Klasseundervisning, test, begrebskort, mdt. fremlæggelse og diskussion Side 4 af 6

5 Titel 4 Værklæsning: Nordkraft Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Uge analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Klasseundervisning, test, fremlæggelser Titel 5 Computerspil og nye medier Projektarbejde om computerspil. Læreroplæg (teorigennemgang). Projektarbejde på baggrund af Hanghøj m.fl. Når nye medier fortæller. Eleverne har gruppevis arbejdet med overskrifter ud fra temaerne: Computerspil Fortællinger, genrer og systemer, s. 90ff Vold og æstetik et moralsk dilemma, s, 102ff Computerspil og piger, s. 116ff Fællesskab, identitet og iscenesættelse, s. 131 Spil, fortællinger og spænding, s. 140 Supplerende litteratur: Madsen m.fl. Medier samt div. links og computerspil Omfang Uge demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. Klasseundervisning, projektarbejdsform, mundtlig fremlæggelse, læreroplæg Side 5 af 6

6 Titel 6 Løbende arbejde med grammatik, tegnsætning og sproglige opgaver Opgaverne er stillet i forbindelse med titel 1-5. Eleverne har både arbejde med interne skriveøvelser, som ikke er blevet rettet af læreren og færdige udtekster. De har især haft fokus på genre og målgruppe, og har brugt hinanden til idegenerering og feedback. Vi har bl.a. arbejdet med bogen af Kock m.fl. : Skriv kreativt og Skriv i alle genrer af Christian Kock m.fl. Desuden har eleverne brugt hjemmesider som og Omfang Svarende til ca. 4 ugers undervisning udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund Processkrivning, metode, målgruppe, skriveøvelser Side 6 af 6

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC hfe Dansk A Marie Sognstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Studieområde

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere