Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr Miljø- og energiarbejde i hotelbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40587. Miljø- og energiarbejde i hotelbranchen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr Miljø- og energiarbejde i hotelbranchen Udviklet af: Marianne Overvad Sund Viden Videnpark Oktober 2008

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK er FKB Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til FKB nr Reception, servering og service. FBK en kan hentes på eller Uddannelsen har en varighed på 2 dage. TAK Tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK): Uddannelsen er udviklet til alle TAK er i FKB en. Arbejdsfunktioner Uddannelsen skal kvalificere medarbejdere (faglærte og ikke-faglærte) i hotel- og restaurationsbranchen til at sikre en mere professionel håndtering af de daglige miljømæssige problemstillinger og udfordringer på arbejdspladsen. Det eksempelvis flg. kategorier af virksomheder: Hoteller, konferencecentre, wellnesscentre, kroer, pensionater, feriecentre, vandrerhjem, camping, restauranter, caféer, cafeterier m.m. Alle virksomheder er karakteriseret ved at være ressource- og energiforbrugende enheder, som på forskellig vis vil belaste miljøet og økonomien i dagligdagen. Forbruget relaterer sig både til kunderne og medarbejdernes adfærd. Deltagerforudsætninger Deltagerens faglige forudsætninger i forhold til uddannelsesområdet vil være afhængigt af arbejdsorganiseringen på den enkelte arbejdsplads. Det betyder, at den enkelte medarbejders beføjelser og arbejdsopgaver kan være forskellige. Der er således ingen specifikke krav til deltagerens faglige forudsætninger. Det vil være en fordel, at arbejdspladsen engagerer sig aktivt i uddannelsesforløbet. Fx ved at være åbne over for at diskutere rutiner og praksis samt udvikle nye procedurer vedr. miljøforhold. 2. Ideer til tilrettelæggelse Handlingsorienterede mål Deltageren kan forstå sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning og sætte det i relation til en hotelvirksomheds samlede økonomi. Deltageren kan foretage en gennemgang af egne arbejdsområder, herunder registrere ressourceforbruget og brugen af miljøbelastende produkter, og relatere dette til de miljømålsætninger, hotelvirksomheden har formuleret. Deltageren kan i udførelsen af sit daglige arbejde medvirke til at reducere hotelvirksomhedens ressourceforbrug og anvendelse af miljøbelastende produkter på baggrund af viden om området. Side 2 af 13

3 Tilrettelæggelse af undervisningen Grunde til at arbejde med miljø- og energiarbejde Bedre styring af forbrug af energi, vand og andre udvalgte ressourcer Færre udgifter til affaldsbortskaffelse og miljøafgifter Forbedret samarbejde med myndigheder Større troværdighed over for kunder Forbedret markedsposition Øget samarbejde med leverandører Tiltrækning af medarbejdere Forbedret omdømme Undervisningsforløbet Generel introduktion til miljø- og energiarbejde. Herefter laves fx en gennemgang af forskellige indsatsområder og tag gerne udgangspunkt i de indsatsområder og erfaringer, deltagerne hver især sidder med. Værd at vide om el o Miljøpåvirkningen (drivhuseffekt) o Elmålere o Sparepærer og lysstofrør o Bortskaffelse og indkøb o Gode råd om elforbrug Værd at vide om vandforbrug o Drikkevand o Toiletter o Vandmålere o Spildevand o Gode råd om vandforbrug o Forbrug på en virksomhed inden for hotel- og restaurantbranchen Fakta om affald o Typer af affald - dagrenovation, storskrald, haveaffald og problemaffald o Tips til gode affaldssorteringer (tjek områdets regler gældende egen virksomhedstype) Rengøring o Gode råd om rengøring o Hvad betyder LAS, tensider og de andre stoffer? o Mikrofibreklude o Godt arbejdsmiljø ved rengøring Ved alle områder bør der være henvisninger til, hvor yderligere oplysninger kan hentes. Side 3 af 13

4 3. Opgaver, undervisningsmaterialer Man bør have in mente, at der i uddannelsen indgår rutiner og vaner fra deltagernes hverdag, som der bliver stillet spørgsmålstegn ved undervejs i undervisningen. Det anbefales derfor, at man er opmærksom på udsagn, der udtrykker modstand mod forandring og dræber idéer, eksempelvis: Vi er for små/store til det Det har vi prøvet/det bliver for dyrt/det har vi ikke tid til Det lyder fint nok i teorien, men hvad med praksis? Lad os tage det op senere/lad nogle andre forsøge sig først Jeg ved, det ikke kan lade sig gøre Sådan har vi altid gjort, så hvorfor skal det nu laves om? Forslag til opgave i miljø- og energiarbejde Deltagerne gennemtænker/gennemgår de daglige rutiner i virksomheden med fokus på tre selvvalgte indsatsområder. Deltagerne udarbejder en handlingsplan, hvori de: - opstiller mål - beskriver hvilke handlinger/ændringer, der skal sættes i værk for, at målene nås. - sætter navn på de ansvarlige for mål og handlinger og angiver deadline (tidspunkt eller periode) - angiver om det kan implementeres i virksomhedens grønne tiltag For deltagerne vil det være en fordel af at få udleveret flg. materiale: Gode idéer og råd inden for primære indsatsområder (se bilag) Litteraturliste og nyttige links (se punkt 5) 4. Afholdelsesformer Kurset veksler mellem teori og praksis. Der kan med fordel tages udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag. Ved at perspektivere dette sammen med deltagerne, vil der ske en høj grad af overføring mellem undervisning på kurset og deltagernes praksis. Det praksisrelaterede kan yderligere underbygges med brug visuelt materiale, fx i form af billeder/film vedr. ressourceforbrugende kilder: Tændte lys med almindelige pærer og steder, hvor lyset altid er tændt Åbne vinduer, mens der er stadig varme på Smudsede ventilationer Affaldssortering Madspild Opvask & badeværelser Energiforbrug i restaurant, vandkølere, varmeplader Rengøringsmiddeldepotet Hvis der er mulighed for med små videosekvenser at vise konkrete situationer/erfaringer fra arbejdspladser, vil det selvfølgeligt være optimalt. Et besøg på et nærliggende forsyningsselskab vil yderligere kunne perspektivere indholdet i uddannelsen. Side 4 af 13

5 5. Litteraturliste og nyttige links Specifikt om hotel- og restaurationsbranhen Miljø 2100 Horestas værktøjskasse om miljøstyring/ledelse Horestas værktøjskasse til miljøarbejde i turisterhvervet indeholder oplysninger om arbejdet med miljøforhold i hotel-, restaurant- og turisterhvervets virksomheder. Det omfatter 21 afsnit, herunder introduktion til miljøområdet i branchen, et "Miljøtermometer" til at tage temperaturen på virksomhedens miljøtilstand, en "Gå straks i gang"-folder med nemme og billige løsninger samt 16 emnehæfter opdelt på fem emnehæfter om system i miljøarbejdet og 11 emnehæfter med konkrete løsninger inden for relevante miljøområder. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Horestas miljøafdeling. Miljøprojekt 565" Rapport om miljøforhold vedr. vedligehold, renovering og nybyggeri i hotel, restaurant og turistvirksomheder. Projektet er gennemført i perioden marts 1998 til april 2000, og resultaterne heraf skal ses i sammenhæng med HORESTAs værktøjskasse Miljø 2100, se herunder. Projektet er gennemført i samarbejde med to case virksomheder: Hotel Prinsen i Roskilde og Ishøj Hotel og Kursuscenter. Se rapporten på: Miljøstyring i catering teknologi, organisation, medarbejdere Storkøkkencentret, Veterinær- og Fødevaredirektoratet, Mikkelsen, Bent Egberg, Ministerier & styrelser Energistyrelsen Forbrugerstyrelsen/Forbrugerrådet Klima- og energiministeriet Miljøministeriet Miljøstyrelsen Diverse v/branchen & miljøministeriet Dansk Industri Undervisningsportal Energiguiden Green Networks Key2green Om miljømærkning Om miljødiplom emu.dk/miljoe www. ecolabel.dk Specifikke emner Affald Videncenter for Affald 10 råd om at undgå affald i virksomheden Affaldsminimering Grønnes Miljø ApS Side 5 af 13

6 Energi Elsparefonden Energiguiden Energitjenesten DONG energy Informationscenter for Miljø & Sundhed Organisationen for Vedvarende Energi Miljø og energikontorer i Danmark MiljøVis SEAS-NVE TRE-For i Kolding Rengøring BAR service og tjenesteydelser's Vand Forbrugerrådet spar på vandet Danmarks Naturfredningsforening Københavns Energi Vand & Miljøgruppen ApS Dansk Vandalarm Vandalarm www. tre-for.dk Det kan anbefales at læse BAR service og tjenesteydelsers vejledning om rengøringsmidler fra wwwvandmiljo.dk Love, bekendtgørelser og vejledninger Retsinformation Side 6 af 13

7 Side 7 af 13

8 BILAG om gode idéer og råd inden for udvalgte indsatsområder Aircondition 5 skarpe råd om at spare på energien ved brug af aircondition: 1. Køl ikke til lavere temperatur end højst nødvendigt. 2. Hold døre og vinduer til kølede rum lukket, så kulden ikke trænger ud. Kølede rum bør være godt isolerede fra omgivelserne. Udnyt om muligt naturlig køling med udeluft, hvis dette lader sig gøre. 3. Undgå så vidt muligt varmekilder i kølede rum. Vær sikker på at varmeanlæg ikke kan være i drift i kølede rum, eller at køleanlæg ikke er i drift i opvarmede rum. Undgå solindfald gennem vinduer samtidig med, at der køles. 4. Indstil temperaturen efter udetemperaturen frem for at køre med en fast lav temperatur. 5. Sørg for en god vedligeholdelse af køleanlægget. Rens filtre og kondensator regelmæssigt. 6. EL & belysning 1. Anvendte armaturer Er armaturerne up to date, hvad angår lyskilder, afskærmning, reflektorer, virkningsgrad, design mv.? Har armaturerne den rette lysfordeling i forhold til belysningsopgaven? Fx egner en smalstrålende halogenspot sig ikke til almenbelysning ligesom et lysrørsarmatur ikke er velegnet som effektbelysning. Lysstofrør giver 3-8 gange mere lys end glødepærer for det samme elforbrug og holder 8-10 gange så lang tid. 2. Anvendte lyskilder Afgiver lyskilderne meget varme? Den kan være med til at forringe indeklimaet, og måske bliver denne overskudsvarme fjernet ved hjælp af ventilation eller rumkøling (aircondition), hvilket er en dyr løsning. Er det derfor muligt at anvende lyskilder med lavere effektoptag, som i mange tilfælde kan give en besparelse på % af energiforbruget. De bedste er mærket med A og giver mest lys for færrest penge. 1 Halogen og lavhalogen er ikke er ikke lavenergibelysning. De bruger mere energi end almindelige glødelamper. Brug dem derfor kun ved spotbelysning som udsmykning, buffetborde og lignende Armaturernes placering Er der områder, hvor der er for meget eller for lidt lys? Kan det generelle belysningsniveau sænkes, måske på udvalgte steder? 4. Farver og indretning Indretning og farver har stor indflydelse på, hvordan lyset virker. I lokaler med lyse farver udjævnes forskelle i lys niveauet, fordi lyset reflekteres fra de lyse flader. I lokaler med mørke farver fremhæves de belyste ting, fordi de ses på mørk baggrund. 5. Udnyttelse af dagslyset 1 Tre-For Bedre elvaner 2 Spar energi en rapport om energibesparelser i hoteller og restauranter. Side 8 af 13

9 Dagslys opleves som oftest positiv af både kunder og personale. I mange områder kan det være muligt at udnytte dagslyset bedre. Der kan for eksempel være tildækkede eller tunge gardiner, som begrænser tilgangen af dagslys. 6. Brugsmønster og styring Hvor og hvornår er lyset tændt? I mange birum, som fx lager, køkken og toilet, vil det være relevant at installere bevægelsesmeldere, så lyset slukker, når lokalet ikke benyttes. I vinduesbelysningen kan der passende installeres tidsstyring, så lysniveauet sænkes efter mørkets frembrud og slukkes helt efter et bestemt klokkeslæt. Udvendig belysning bør styres af både ur og skumringsrelæ. 7. Rengøring Manglende rengøring af armaturer og lyskilder kan resultere i væsentlig reduktion af armaturets lysudsendelse. Det betaler sig derfor at indføre en fast rutine vedr. rengøring af armaturer. Støv og snavs kan nedsætte belysningsstyrken med 25 % Hvordan regnes strøforbruget ud? W (effekt) x tid (timer) = Wh (elforbrug). Fx en lampe: 60w x 7 timer/døgn = 0,42kWh/døgn. Rengøring Før du går i gang med at gøre rent 4 Brug håndopvaskemiddel når du kan, da det er mildest Følg altid den dosering der står på emballagen Er emballagen forsynet med doseringsbæger, så brug det Brug så få rengøringsmidler som muligt Kom rengøringsmidlet i spanden efter vandet, så det ikke skummer Brug ikke varmere vand end nødvendigt - lunkent vand er ofte tilstrækkeligt Når du gør rent Brug handsker når hænderne kommer i kontakt med vand, rengøringsmidler og fiberklude Bland ikke forskellige rengøringsmidler Sørg for at dit rengøringsudstyr - dvs vogn, moppe, klude mv. - er i orden Luft gerne ud i lokalet mens du gør rent Efter du har gjort rent Vask altid huden for rester af rengøringsmidler Hold huden hel og smidig ved at bruge en mild sæbe og brug fugtighedscreme bagefter 3 Lysteknisk selskab Rigtig lys i hjemmet 4 Side 9 af 13

10 Rengøring i øvrigt Når du skal rense kobber, kan du dyppe dine kobberting i en opløsning af ½ dl citronsyre + 1 tsk. håndopvaskemiddel i 1 l vand i stedet for at bruge de almindelige rensemidler. Skyl efter med rigeligt rent vand. Vær opmærksom på, at citronsyre ikke kan bruges til messing og bronze. Ovne, som ikke er selvrensende, kan du smøre den ind i et tyndt lag brunt sæbe, tænde ovnen på 90 C og vente en halv time. Herefter vasker du ovnen ned med varmt vand. I stedet for at bruge fx rensebenzin, når du skal fjerne prismærker og lignende, kan du bruge madolie. Rande efter te fjernes med håndsæbe eller groft salt, brug en opvaskebørste og skyl efter med vand. Når du skal fjerne kalk, så brug almindelig eddike på en fin skuresvamp i stedet for kalkfjerningsmidler Har du problemer med kalk eller andre aflejringer i vaser og karafler, kan du slippe af med det ved at opløse 2 spsk. bagepulver i 1 l varmt vand og lade det stå i 2 døgn. Herefter vasker du som normalt. Rengøringsmidler hvor få kan du nøjes med? Tre forskellige rengøringsmidler dækker stort set alle rengøringsformål i hjemme: Universalrengøringsmiddel, håndopvaskemiddel samt eddikesyre (evt. almindelig eddike). Undgå rengøringsmidler med klor. Klor kan danne giftige forbindelser for mennesker og miljø. Rengøringsmiddel Opvaskemiddel anvendes til håndopvask samt rengøring af fedtede overflader: gulve, vægge, inventar, vinduer og andre overflader. Kan erstatte universalrengøringsmiddel. Universal rengøringsmiddel kan anvendes til daglig rengøring af alle overflader, der kan tåle vand: gulve, vægge, inventar, vinduer og andre overflader. Brun sæbe Materialer og aktivitet Fx kork, vinyl/plast, lakeret træ, malede overflader, glas, fliser, glaserede klinker, Let snavsede flader, borde, lamper, m.m. Opvaks Til at løsne pletter fra tekstiler Fx kork, vinyl/plast, lakeret træ, malede overflader, glas, fliser, glaserede klinker. Til lidt mere snavsede flader WC samt fliser og gulvvask Fx ubehandlet træ, klinker (linoleum kan ødelægges af brun sæbe) Sæbespåner og natursæbe kan anvendes til gulve og andre overflader, der har brug for en sæbe film. Sæbespåner er at foretrække. Grundrengøringsmiddel anvendes til gulve, vægge, inventar og andre overflader, der kan tåle vand. Anvendes kun til at fjerne groft fedtbunden snavs og polish samt periodisk grundig rengøring. Eddike eller fortyndet syre kan være nødvendigt at anvende til at fjerne kalk fra fliser, håndvaske, vandhaner m.v. - ikke til daglig brug. Desinfektion/chlorholdigt rengøringsmiddel anvendes kun i særlige tilfælde til at desinficere overflader. Grundig og regelmæssig rengøring overflødiggør desinfektion. Microfiberklude anvendes fugtige uden rengøringsmiddel til inventarrengøring m.v. Fx ubehandlet træ, klinker Borde, skabe m.m. i lud- eller oliebehandlet træ Evt. vask af tøj Fx kork, vinyl/plast, lakeret træ, malede overflader, glas, fliser, glaserede klinker Fx porcelæn, glas, syrefaste klinker og fliser, rustfrit stål og forkromede overflader Afkalkning, kalkfjerner Fx porcelæn, rustfrit stål og forkromede overflader. Undgå at blande med andre rengøringsmidler - specielt rengøringsmidler indeholdende syre Alle overflader, men vær forsigtig ved polerede overflader Side 10 af 13

11 VAND Rent drikkevand er ikke længere en selvfølge. Der er ved at blive knaphed på det rene drikkevand. Mange boringer er blevet nedlagt på grund af forurening, og åer, søer og moser lider af vandmangel, fordi der pumpes for meget grundvand op. Vi skal derfor alle være med til at spare på det dyrebare drikkevand. Tabel for cirkapriser for vandspild Vandhane der løber Ca. m 3 pr år Kr. pr år inkl. afledning - langsomt dryp = 1 dråbe pr sek hurtigt dryp løber foroven drypper forneden WC cisterne der løber: - så det kun kan ses ved nøjere eftersyn så det kan ses så der er uro på overfladen Kilde: Århus kommunale værker Vær i øvrigt opmærksom på energiforbruget af varmt vand. Det kan i et velisoleret hus være op til % af det totale energiforbrug. Sådan kan du spare på vandet: Hver dansker bruger i gennemsnit 170 liter vand dagligt. Det er et stort forbrug, som sagtens kan sættes ned ved nogle få, enkle tiltag, som både sparer forbrugeren mange penge og er godt for miljøet. Vand koster i 2007, afhængigt af hvor i landet man bor, ca. 40 kr. pr. m3 (1.000 liter), så der er mange penge at spare. Korte råd til vandbesparelser: brug opsamlet regnvand til at vande indendørs planter med reparer dryppende haner og løbende toiletter ved opvask/skylning: luk for det rindende vand og brug en balje vær opmærksom på utætheder aflæs vandmåleren jævnligt hvis der pludselig sker en stor stigning kan det være tegn på utætheder brug ikke rindende vand til optøning af frosne varer, afkøling af drikkevarer og rensning af grøntsager Det er altid en god ide at undersøge, om der er skjulte utætheder i VVS installationer, fx i ledningen til huset. Kontrollér også, om viseren eller tællerhjulet på din vandmåler står absolut stille, når der ikke tappes vand. Hvis ikke, kan der være tale om utætheder i den interne installation. Drikkevand Hav altid en kande koldt vand i køleskabet. Så behøver vandet ikke at løbe til et glas koldt vand. Drik i øvrigt gerne meget postevand, det er sundt og koster kun en tusindedel af, hvad kildevand på flaske koster. Side 11 af 13

12 Håndvasken & badet Nogle simple råd kan være med til at nedsætte forbruget af vand ved håndvasken. Der kan monteres vandsparer på både brusere og vandhaner. Badet er én af de helt store vandslugere. Tá brusebad i stedet for karbad, da bruseren kun bruger ca liter vand, hvorimod karret nemt tager liter. Badekarret er også dyrere, fordi vandet ofte skal være varmere. Det er en god ide at lukke for vandet under indsæbningen. Hos din VVS-installatør kan du købe forskellige former for vandsparer, som du selv kan montere. Toilettet Det kan betale sig at tjekke, om der løber vand i toilettet, efter der er skyllet. Løber der vand, så er vandforbruget endnu højere, end når vandhanen drypper. Derfor - holde øje med vvs-installationerne. Kan I ikke reparere dem selv, så kontakt en fagmand. En løsning er også at skifte til to-skyls toiletter, hvis der er toiletter af ældre dato. På et nyt toilet med lille og stort skyl, er vandforbruget mindre end på det gamle. Både fordi at det store skyl bruger mindre vand end tidligere - og fordi der er mulighed for at vælge, om man vil skylle med lidt eller meget vand. En investering i et nyt to skyls-toilet kan normalt tjene sig ind på et år. Er der ikke mulighed for at investere i nyt toilet med det samme, så kan man til mange toiletter købe en indsats, som sættes ned i cisternen. Den virker på flere nyere toiletter, som ikke har to-skyls funktion - og igen kan investeringen være tjent hjem i løbet af kort tid. Det danske toilet er utroligt brugervenligt, men kloakkerne og renseanlæggenes pumper fungerer nu engang bedst uden vatpinde, kondomer eller bind. Du skal heller ikke skylle farlige stoffer ud i toilettet (eller håndvasken). Det gælder f.eks. rester af maling, terpentin, benzin, acetone og fortyndervæske. Vandhane Det kan betale sig at spare på vandet, både for miljøets og pengepungens skyld. Enkle råd kan være med til at nedsætte din vandregning og samtidig passes der bedre på grundvandsressourcerne. Frederiksberg Forsyning har lavet beregninger, der viser, at hvis en vandhane drypper med langsomme dryp, så bruges der 19 liter vand ekstra pr. døgn. Er den derimod så utæt, at det løber fra den, så bliver det op til 274 liter vand i døgnet - selvom der egentlig er lukket for vandet. Vaske- og opvaskemaskinen Fyld maskinerne helt op, inden de startes. De bruger nemlig lige meget vand, uanset om de er halvtomme eller helt fyldte. Vi bruger ca. 40 liter til opvask og ca. 25 liter til tøjvask pr. person hver dag. Her er penge at spare på både vand- og elregningen. Ved nykøb af vaske- eller opvaskemaskine anbefales, at der undersøges, hvor meget vand maskinen bruger. I dag fås maskiner, der kan vaske rent med meget lidt vand. Ventilation Det er vigtigt at sikre, at der ikke ventileres overflødigt. Hvis luftmængder og driftstider kan reduceres, kan der spares såvel elektricitet som varme. Her er nogle gode råd om energibesparelsen i ventilationsanlæg: 1. Ved nybyggeri bør der kun etableres ventilationsanlæg, hvis det er et myndighedskrav, eller hvor behov for forbedring af luftkvaliteten ikke kan klares uden mekanisk ventilation. 2. Hvis der etableres ventilation ved nybyggeri, bør der stilles krav om, at anlægget er servicevenligt, tilgængeligt og let at rengøre. 3. Anlægget skal generelt være forsynet med effektiv varmegenvinding, og det bør være servicevenligt, tilgængeligt og let at rengøre. Side 12 af 13

13 4. Ved etablering af et ventilationsanlæg bør der stilles krav om mindst muligt energiforbrug. Vær i den forbindelse opmærksom på, at recirkulation af luft i lavt belastede perioder kan spare meget energi. 5. Den energiansvarlige bør ved opstarten af energistyring kritisk gennemgå eksisterende ventilationsanlæg og undersøge, om anlæggene lever op til myndighedernes krav om luftstrømme, luftkvalitet og lufttemperatur. 6. Den energiansvarlige i virksomheden bør undersøge, om anlæggenes driftstider er korrekte. Muligheden for at reducere driftstiderne er ofte til stede. 7. Vedligeholdelsen af anlæggene skal lægges i faste rammer, således at anlæggene kører optimalt. Er der ikke afsat penge i budgettet til vedligeholdelse af anlæggene, bør de sættes ud af drift, dog under forudsætning af, at man stadigvæk opfylder myndighedernes krav. 8. Både nye og eksisterende ventilationsanlæg bør udstyres med en velfungerende automatik, der er nem at betjene. 9. Til ethvert ventilationsanlæg skal der være en let forståelig driftsinstruktion, der både kan bruges af drifts- og servicepersonalet. 10. Ejeren af ventilationsanlægget skal sikre, at driftspersonalet får undervisning i drift og vedligehold af anlæggene. Side 13 af 13

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn?

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Vandforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning og økonomisk udgift ved campingdrift. Den væsentligste belastning er forbruget i sanitetsbygningerne fra toilet

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt?

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt? Energibesparelser i boligen Ann Vikkelsø, energirådgiver. Energitjenesten København Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energirådgiver Energitjek i lejligheder mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Supplerende nyttig information

Supplerende nyttig information Supplerende nyttig information Nøgle Boligens hovednøgle åbner indgangsdøren samt postkassen. Nøglen udleveres ved indflytning i 3 eksemplarer og kun disse nøgler kan åbne boligen. Viceværten har ingen

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads.

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Udarbejdet af www.zimplex.dk Professionel erhvervsrengøring 1 Indhold Rengøringsmidler...

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK 1 BRUG VAND MED OMTANKE TIL GAVN FOR PENGEPUNGEN OG MILJØET Når vi åbner for vandhanen, vasker tøj, eller går i bad, tænker vi sjældent over, hvor

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner Til daginstitutioner: Råd til det sjove Energibesparelser i daginstitutioner Børneinstitutionen Stenen i Hvidovre Kommune havde i marts 2004 sparet 43 % på elregningen og ca. 16 % på varmeregningen i forhold

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej

Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej Velkommen til dit nye hjem på Skovfyrvej I denne lille folder har vi samlet de vigtigste råd og vejledninger. Indholdsfortegnelse Køkken og bad Rengøring Ventilation Vinduer og udvendige døre EL-måler

Læs mere

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer.

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer. Vorrevangskolen ønsker i sit daglige virke at fremme udviklingen frem mod et mere bæredygtigt samfund, hvor hensyn til det ydre miljø og arbejdsmiljøet for såvel elever som ansatte har høj prioritet. Vorrevangskolen

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Velkommen til dit nye hjem på Gøteborg Allé

Velkommen til dit nye hjem på Gøteborg Allé Velkommen til dit nye hjem på Gøteborg Allé I denne lille folder har vi samlet de vigtigste råd og vejledninger. Indholdsfortegnelse Adgangsanlæg Postkasser, lift og vaskeri Køkken og bad Vedligeholdelse

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig Nørrebrogade 9 nb9.fsb.dk Nørrebrogade 9 Sådan vedligeholder du den renoverede bolig rev. juni 2015 2 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 5 Fugt Side 6 Vægfliser Side 7 Gulvklinker Side 7 Gulvafløb

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Brugervejledning vedrørende badeværelser Brugervejledning Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Udarbejdet 2011 Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 4800 Nykøbing

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere