PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013"

Transkript

1 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

2 Velkommen - Temaer A B C D Om undersøgelsen Hvad er omfanget af oplevet ensomhed? Hvad karakteriserer ældre, der oplever ensomhed? Hvordan kan risikoen for ensomhed mindskes?

3 Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv Et udviklingsprojekt som gennemføres af Konsulenthuset Marselisborg for Socialministeriet A 25 kommuner deltager i projektet : Vejle, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Silkeborg, Vesthimmerland, Morsø, Rebild, Thisted, Aalborg, Odense, Svendborg, Assens, Nyborg, Middelfart, Ishøj, Ballerup, Høje-Taastrup, Frederiksberg, Lolland, Guldborgssund, Næstved, Slagelse, Odsherred, Faxe. Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre og Selvhjælp KL Ældresagen

4 Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv A Formål: At styrke livskvaliteten hos ældre, der oplever ensomhed At understøtte og videreudvikle den vigtige sociale indsats, som det frivillige foreningsliv yder gennem udvikling og afprøvning af nye aktiviteter og metoder At udvikle redskaber, der kan anvendes til at matche de ældre til ønskede og relevante frivillige foreninger At understøtte kommunernes arbejde med at mindske ensomhed blandt ældre Derfor ville man: Analysere oplevet ensomhed Udvikle og afprøve en række redskaber Understøtte implementeringen af redskaberne i et fælles samarbejde mellem kommunerne og foreningerne

5 Om undersøgelsen - Datagrundlag og produkter A Datagrundlag Omfattende grundlag spørgeskemabesvarelser fra 25 kommuner Svarprocent på 47,3 pct. nationalt ( 42,1 % i Faxe (ca. 306 prs) 24 dybdegående interviews Publikationer Ældre og ensomhed - rapport Myter og fakta - folder Kommunale delrapporter Kan findes på:

6 B Ensomhed at være uønsket alene - Hvordan kommer følelsen til udtryk? Oplevelsen af at være uønsket alene: "Jeg kan jo godt gå her en 4-5 dage uden at have talt med nogen. Så det er sommetider, at jeg tænker: bare man ikke helt mister det at kunne tale." Kvinde, 90 "Man kan tage ud sådan en lørdag aften og have det så sjovt, og når man så kommer hjem og er alene, så mærker man ensomheden rigtig meget. Og så kan man have en hel søndag, hvor telefonen ikke ringer, og så kan man da sidde der og have rigtig ondt af sig selv og vente på, at det bliver mandag igen." Kvinde, 65

7 Oplevet ensomhed - en personlig beretning Jens historie Se hjemmesiden

8 Hvor mange oplever ensomhed i Faxe? - To dimensioner: 1) uønsket alene 2) også selv om, man er sammen med andre B 10,3% 80,4% 6,1% 3,2% Oplever aldrig eller sjældent ensomhed Oplever ofte eller en gang i mellem at være uønsket alene Oplever ofte eller en gang i mellem både at være uønsket alene og alene sammen med andre Oplever ofte eller en gang i mellem at være alene sammen med andre

9 B Ensomhed - Hvordan kommer følelsen til udtryk? Oplevelsen af at være alene blandt andre: Mange har gået i skole sammen og kender hinanden. Jeg er tilflytter. Når de taler om nogen fælles, de kender, så kan jeg ikke følge med. [ ] Jeg sidder så bare, og så kan man så gå, når man har lyst. - Kvinde, 90 Kommer jeg i et selskab, hvor der er en 4-5 stykker, så kan jeg ikke høre noget. Så går det bare ud i et det hele, og jeg kan bare sidde og kigge ud i luften. - Mand, 90

10 Hvad er omfanget af ensomhed? Uønsket alene og/eller også når man er sammen med andre B 11,6 Oplever ofte eller en gang imellem at være uønsket alene 10,3 6,1 3,2 8,5 4,5 Oplever ofte eller en gang imellem både at være uønsket alene og alene sammen med andre 80,4 Faxe Oplever ofte eller gang imellem at være alene sammen med andre 75,4 Nationalt Oplever aldrig eller sjældent ensomhed

11 C Karakteristika for ældre, der oplever ensomhed - Baggrundsforhold, der øger ensomhedsrisiko

12 Karakteristika for ældre, der oplever ensomhed? Ensomhed også når man er sammen med andre C Man gik ind til undersøgelsen med to formodninger: 1) At det handler om at deltage i aktiviteter 2) At det handler om socialt samvær Men man blev følgende klogere: Det er IKKE det at være aktiv i sig selv, der gør at man ikke føler sig ensom.. Så ældre borgere, der deltager i aktiviteter kan også føle sig ensomme..

13 Karakteristika for ældre, der oplever ensomhed? Sammenhæng mellem ensomhed og aktivitetsdeltagelse C 100,0% 80,0% 81,3% 77,0% 75,9% 73,4% 60,0% 40,0% 20,0% 18,8% 23,0% 24,1% 26,6% 0,0% Aktiv Ikke aktiv Aktiv Ikke aktiv Faxe (N=298) Nationalt (N=8708) Oplever ensomhed Oplever ikke ensomhed

14 Hvad er omfanget af ensomhed? Ensomhed også når man er sammen med andre C Der er lige så mange ensomme, der deltager i aktiviteter, som der ikke deltager i aktiviteter Jeg har gået til yoga i femten år uden nogensinde at tale med nogen. ( ) Nu går jeg til sang. Jeg synes der er mere socialt samvær, når man synger Kvinde, fokusgruppeinterview

15 D Det mindsker risikoen for at opleve ensomhed, hvis man har nogen at tale med, når man har brug for det Hvordan kan risikoen for ensomhed mindskes? Hvad mindsker risikoen? Nogen at dele oplevelser med At opleve nærvær og ikke kun samvær Det handler ikke om at være sammen i lange timer, men bare det at have nogen at gå hen til

16 Hvordan kan risikoen for Hvordan indgår man nye relationer? ensomhed mindskes? Samvær og muligheden for at lære nye at kende er afgørende især for ensomme Hvordan indgår man nye relationer? Barrierer hos de fleste også ensomme, der ikke har lyst: Manglende tid Manglende lyst

17 Hvordan kan risikoen for ensomhed mindskes? Hvordan indgår man nye relationer? D Nogle er ramt af manglende lyst Der er som sagt et forsamlingshus med nogle aktiviteter, men hvorfor jeg ikke er kørt derop, det ved jeg sgu ikke. [ ] - Mand, 79 år Jeg skal rykke mig op ved nakkehårene for at komme ud en gang i mellem jeg kan ikke altid bare sidde herhjemme og læse. - Kvinde, 75 år Er foreningerne/ tilbuddene parate til at tage imod? Nogle ældre er ikke interesserede, og dem kan vi ikke nå ud til. Vi henvender os til dem, der selv har interessen. - Formand for en pensionistforening

18 Hvordan kan risikoen for ensomhed mindskes? D Ældre, der oplever ensomhed, og som ønsker flere aktiviteter, tøver Typiske barrierer: Savner nogen at følges med Kan ikke finde tilbud, der matcher Synes det svært at komme ind i fællesskabet Kan ikke komme frem og/eller deltage pga. fysiske helbredsproblemer Kender ikke de lokale aktiviteter/tilbud godt nok til at vide, om de er interessante Jeg har det skidt, indtil jeg ved, hvor jeg skal sidde henne og helst ved nogen, som jeg kender, hvis der er en plads. Så kan jeg blive utrolig taknemmelig for et smil og værsgo her er en stol. Kvinde, 79

19 D Hvad efterspørger ældre, der oplever ensomhed? - For at bryde ensomheden Samvær med andre Muligheden for at lære nye mennesker at kende Rejser/udflugter/oplevelser Motion/fysisk aktivitet Muligheden for at lære noget nyt/undervisning At aktiviteten foregår tæt på hvor jeg bor

20 Ældre og ensomhed Opsummering D Hver fjerde ældre oplever ensomhed men på forskellig vis Man kan være frivilligt alene, men ikke frivilligt ensom! Der er lige mange ensomme i foreningerne og udenfor for foreningerne så sørg for at se både udad og indad Det handler ikke kun om samvær, men om nærværet. De ensomme vil gerne møde flere mennesker men savner følgeskab, hjælp til at finde en stol eller et kærligt skub /invitation. Et nej er ikke altid et udtryk for, at man ikke har et behov for at være mere sammen med andre Barriererne kan overkommes gennem viden: Det at høre til og det at kunne være med på trods af helbredet og for nogles vedkommende måske på trods af lysten her og nu.

21 D Hvordan kan vi mindske ensomhed? - Udfordringer Udfordringer: Hvordan bliver vi bedre til at få øje på ensomheden, så vi kan gøre noget ved den? Hvordan kan vi gøre det nemmere at finde og komme i gang med aktiviteter? Hvordan skaber vi endnu bedre rammer for nærvær i foreninger og tilbud til ældre (og i øvrige sammenhænge hvor vi møder de ensomme ældre)?

22 De næste skridt i projektet 4 4 udviklingsområder i fokus nu: Forløb for frivillige foreninger og tilbud (jf. workshoppen efter pausen) Opmærksomhedsredskab Find din aktivitet Folder til relevante grupper, der har kontakt til ældre: (F.eks. læge, frisør, fodterapeut, forebyggende konsulenter mm.) Efterår 2013: Indsats for medarbejdere/professionelle

23 4 Opmærksomhedsredskab Beskrivelse

24 4 Find din aktivitet En hjemmeside under udvikling Selve siden: Søgefunktion: Hvor bor du? Hvad interesserer du dig for? + avancerede søgemuligheder Resultater At se en liste over aktiviteter og tilbud (klik for uddybende information) At se aktiviteterne på kort

25 Tak for i dag Hvad er det vigtigste, du har fået med fra i dag? Hvordan kan du bringe den viden, du har fået i dag med videre? Er der noget, du /foreningen eller tilbuddet, du repræsenterer kan gøre mere af fremover for at mindske ensomhed?.og derved sikre åbenhed og nærhed!

26 Glæd dig til workshoppen efter pausen.. Tre lydmontager, hvor vi Kommer helt tæt på oplevelsen af ensomhed Drøfter hvad vi konkret kan gøre i hver vores regi for at sikre åbenhed og nærhed?

27 Pause Velbekomme

28 Kl Workshop: Åbenhed og nærhed i foreningen

29 Projekt: Ensomt eller aktivt ældreliv 3 Lydmontage om Jens: Appetit Hvilke tanker sætter lydmontagen i gang hos jer? Hvilke erfaringer har I med at hjælpe medlemmer i en sårbar situation som Jens? Har I ideer til, hvordan jeres forening/ tilbud kan blive endnu bedre til at hjælpe andre videre dvs. sikre åbenhed og nærhed?

30 Aktivt ældreliv hvad kan vi gøre? 3 Lydmontage: Busturen Hvilke tanker sætter lydmontagen i gang hos jer? Hvilke erfaringer har I med at tage godt i mod nye medlemmer? Har I ideer til, hvordan jeres forening/ tilbud kan blive endnu bedre til at tage i mod nye medlemmer dvs. sikre åbenhed og nærhed?

31 Projekt: Ensomt eller aktivt ældreliv 3 Lydmontage: Lotteri Hvilke tanker sætter lydmontagen i gang hos jer? Hvordan kan vi som borgere i Faxe kommune hjælpe ældre som Birgit og Jens med at finde og komme i gang med en aktivitet?

32 5 Tak for i dag -Hvad så når vi kommer hjem? Hvad er det vigtigste, du har fået med fra i dag? Hvordan kan du bringe den viden, du har fået i dag med videre? Er der noget, du /foreningen eller tilbuddet, du repræsenterer kan gøre mere af fremover for at mindske ensomhed dvs. sikre åbenhed og nærhed? Forslag til spørgsmål som man kan arbejde videre med: -Hvilke tiltag skal iværksættes? -Hvilke delopgaver er der i det? -Hvem skal gøre hvilke delopgaver? -Hvornår skal delopgaverne løses? -Hvad får din forening ud af at være mere åben og nærværende? - F.eks. bedre rekrutteringsmuligheder?

33

34 Hvordan kan risikoen for ensomhed mindskes? Hvem taler ældre, der oplever ensomhed, med om at de oplever ensomhed? D

35 Hvordan kan risikoen for ensomhed mindskes? Deltagelse i aktiviteter og tilbud D Ensomme ældre vil være en del af fællesskabet Flere ensomme end ikke-ensomme efterspørger aktiviteter

36 Efterspørger ensomme ældre aktiviteter? Hvordan indgår man nye relationer? D De aktive har mere kontakt med venner og bekendte 100,0% 80,0% 65,2% 69,9% 60,0% 51,5% 44,4% 40,0% 20,0% 22,2% 33,3% 28,8% 30,0% 18,5% 26,6% 6,0% 3,5% 0,0% Oplever ensomhed Oplever ikke ensomhed Oplever ensomhed Oplever ikke ensomhed Faxe (N=287) Nationalt (N=8406) Ja, jeg vil gerne deltage i flere aktiviteter i min hverdag Nej, ikke pt. men jeg kan godt forestille mig at deltage i flere aktiviteter på et senere tidspunkt Nej, jeg er tilfreds med aktiviteterne i min hverdag

37 D Hvorfor tror du nogle bliver ensomme? - Forestillinger om ensomhed

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Det var en mørk og stormfuld aften, vinden peb i de gamle egetræer ved baneoverskæringen, og gadelamperne dinglede i deres tynde

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere