Resultatkontraktopfølgning pr. 1. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontraktopfølgning pr. 1. marts 2015"

Transkript

1 Revideret resultatkontrakt vedrørende FFI, nov Ændringer er markeret med rødt. Resultatkontraktopfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende Future Food Innovation - Megasatsning fødevarer 18. december december 2013 Projektet er godkendt forlænget til 31. december Projektet er pr. marts 2015 blevet bevilget tilbageløbsmidler fra EU s Regionalfond og samtidig godkendt forlænget til 30. september Journalnummer: Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Anja Rasmussen Kontaktoplysninger: Kontraktens parter Operatør: Agro Business Park (på vegne af Future Food Innovation) Niels Pedersens Allé Tjele CVR. Nr: Kontaktperson: Lars Visbech Sørensen Bankoplysninger: Andelskassen Østjylland Vestergade 4, 8830 Tjele Kontonr: Resumé Future Food Innovation er udmøntningen af en del af Vækstforums strategi- og handlingsplan for megasatsning fødevarer; dels udvikling af et innovationsmiljø og dels etablering af pulje til udviklingsprojekter med fokus på mere differentierede kvalitetsprodukter. Fødevareområdet, der udgør en regional styrkeposition med stærke videnmiljøer og et erhvervsliv med såvel de helt store som en lang række små og mellemstore virksomheder, er præget af store udfordringer, som kræver en særlig indsats: Der er brug for mere innovationsbaseret vækst i erhvervet og mere vidensamarbejde mellem og på tværs af virksomheder og videnmiljøer. I projektet etableres innovationsmiljøet Future Food Innovation, der skal understøtte åben, radikal innovation inden for fødevareområdet og dermed styrke det regionale fødevareerhvervs innovationskraft med en række tilbud til virksomheder og videnmiljøer. Operatør på projektet er et konsortium bestående af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (AU), MAPP (AU), Teknologisk Institut, AgroTech, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) og Agro Business Park. Projektet er godkendt forlænget til den 31. december 2014 og Regionsrådet har givet en merbevilling til projektet med et budget på i alt 26 mio. kr. for perioden , jf. det reviderede budget i denne reviderede version af resultatkontrakten for Future Food Innovation. I den forlængede periode skal aktiviteterne styrkes og fokuseres, og der skal iværksættes nye aktiviteter med kapitalformidling samt aktiviteter inden for uddannelses- og kompetenceudvikling i fødevarevirksomheder (f.eks. gennemførelse af innovationcamps). Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Resumé af aktiviteterne seneste 6 måneder: I alt 50 mio. kr. har der været til rådighed under FFI s differentieringspulje til innovationssamarbejder siden Alle midlerne er ude og skabe vækst og arbejdsplader i 25 projekter. 14 af disse projekter har i alt tiltrukket 92 mio. kr. af andre midler, hvoraf 73 mio. kr. er privat kapital. Styregruppen for FFI har i alt behandlet 81 ansøgninger. FFI har i halvårsperioden ydet sparring til virksomhederne, så projekterne kommer i mål inden for projektperioden. Herunder er virksomhederne blevet vejledt ift. at søge yderligere midler til den fortsatte vækst. FFI har i halvårsperioden desuden søgt og fået bevilget nye midler fra region og EU til videreudvikling af aktiviteterne i FFI har i halvårsperioden opsøgt 52 virksomheder, som har modtaget information om Internationalisering, Innovationscamps, Sundhedsvisionen/litteraturstudier, kapitalformidling, kompetencer og kursus/ workshoptilbud fra alle konsortiepartnerne. Derudover har der været møde med 26 fødevarevirksomheder mht. at præsentere på den årlige internationale venturekapitalbegivenhed på fødevareområdet: European Food Venture Forum, som foregår den september 2015 i Aarhus. Siden 1. februar 2011 har der i alt været holdt møder med 530 virksomheder for at give information om FFI s tilbud. Mht. kapital til virksomheder så holder FFI løbende møde med de statslige innovationsmiljøer, Midtjysk Iværksætterfond, Vækstfonden, banker og Business Angels for at arbejde frem mod bedre samarbejde og forhold for virksomheder i Region Midtjylland. I samarbejde med Accelerace testes dette virksomhedsudvikling på fødevarevirksomheder mhp. at spille erfaringerne ind i Team Vækst Danmark. Afholdelse af forskellige kompetence workshops/innovationscamps. En blev afholdt på Food Festival i september 2014, hvor publikum blev brugt til at give feed back på de nye produkter. Camps er afholdt med studerende fra forskellige uddannelsessteder. FFI hostede European Food Venture Forum i september 2014 i samarbejde med Europe Unlimited, Danish Food Cluster, Foodbest, Invest in Denmark, Enterprise Europen Network, Aarhus Kommune, Kromann &Reumert, Aarhus University, Gemba innovation og Food Festival. Dette år var der 50 virksomheder som søgte om at få lov til at præsenterer og vi udvalgte 35 til at præsentere. Enterprise Europe Network har via deres 600 kontorer i Europa fået 18 af virksomhederne til arrangementet. Derudover var investorerne meget aktive nogle af virksomhederne blev kontaktet før selve arrangementet. KU-Science under Københavns Universitet søgte partnere til Horizon2020-projektet Protein2Food og vi fandt 10 europæiske partnere både virksomheder og videninstitutioner, til konsortiet. Det rette projektkonsortium var en af årsagerne til, at KU-Science fik deres ansøgning godkendt og nu har fået en EUbevilling til projektet på, hvad der svarer til ca. 60 millioner kroner. Projektets mål er at udvikle innovative, omkostnings- og ressourceeffektive, sunde vegetabilske proteiner til konsum med positiv indvirkning på fødevaresikkerheden, biodiversitet, miljø, bioøkonomi, sundhed og social innovation. Future Food Innovation er repræsenteret i projektets stakeholder forum. Side 2

3 Genoskan brugte Agro Food Sektorgruppens Horizon 2020 partnersøgningskatalog til at gøre opmærksom på sin interesse for at komme med i en ansøgning. De er sammen med Aarhus Universitet Food kommet med i et tyskledet konsortium under navnet Smartbees, der modtog tilsagn om støtte ultimo november FFI har også været behjælpelige med svar på spørgsmål i forbindelse med EU-projektverdenen og med kontakt til EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation, som bl.a. kunne hjælpe med vigtige juridiske aspekter Siden september 2014 har flg. virksomheder modtaget individuel assistance i forbindelse med international partnersøgning/matchning: DinnerdeLuxe, Door Systems, Kroma, Effectmanager, Drink Moments, Primanor, Nordic ingredients, Chr. Hansen, Fine Food, Amby Import, Flexmatic, Tamaco Food, TurnAvisual, Asia Food import, Phytage, Jens Møller Products, CULT, Multiline, Cold hand Winery, Raw Snack Europe, VainQueur vin, Bottlers Group, Falengreen, Arla Foods, RM import, Toft Care, CV trade, Plusice, Carnad og Easyfood. Flere af dem er nu i process omkring konkret partnersøgning. Der er lavet 7 underskrevne partnerskabsaftaler. 16 virksomhedsdeltagere var på inspirations- og netværkstur til SIAL Paris i oktober 2014 for at opleve, smage og opdage nye trends inden for fødevarer. Også netværkspartnere fra Enterprise Europe Network blev besøgt på landestande, hvor samarbejdsmuligheder blev diskuteret. To dages intensiv messebesøg gav en masse spændende indtryk. Blandt andet gav den såkaldte innovationsløber et rigtigt godt billede af de nyeste trends, hvor sundhed, convenience, personalised food, sunde snacks og singleliv var nogen af de helt store. Seminaret Entreprenørskab og vækst i små fødevarevirksomheder blev afholdt den 18. november med 36 deltagere. Workshoppen tog udgangspunkt i en ph.d.-afhandling om entreprenørskab og regional udvikling samt et forskningsprojekt omkring vækst og øget afsætning i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Vidensynteserne indenfor oliefrø, grøntsager, frugt og bær er færdiggjort. I september blev der afholdt et seminar omkring oliefrø, hvor konklusionerne fra vidensyntesen blev præsenteret for et bredt forum fra olie-fedt branchen, og der blev arbejdet med at identificere hvilke emner man kunne arbejde videre med som branche. Der arbejdes nu hen imod at udvikle en GUDP ansøgning til september-runden på den baggrund eller via nogle af de nye ordninger fra Innovationsfonden. AgroTech og fødevarevirksomheder indenfor fagområdet. På grøntager og frugt & bær planlægges der lignende workshops til afholdelse i hhv. maj og juni Hedegaard Foods, som tidligere har fået lavet en vidensyntese om produktion af sundhedsfremmende stoffer i æg, har indsendt en GUDP ansøgning i februar 2015 til det videre arbejde. Planlagt ERFA-gruppe for gårdbutikker Herregårdens Madbutik, Gothenborg, Viktualia, Oles Gård, Ny Lundgård Ismejeri og Fru Møllers Mejeri. Afholdt temadag om naturkød i samarbejde med netværket Smag på Landskabet. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At sikre nem adgang til overblik over midler, viden og netværk inden for fødevareområdet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Konsortiet skal sikre virksomheder og aktører inden for fødevareområdet overblik over relevante innovationsmidler og nem adgang til viden og netværk (via vejledning, screening af virksomheder m.v.). Det gælder både midler og initiativer under regionens fødevaresatsning (differentieringspuljen og innovationspuljen) og andre regionale, nationale eller internationale midler og initiativer m.v. FFI-konsortiet koordinerer med operatøren for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt omkring visitering af virksomheder, samt markedsføring. Konsortiet vil i en målrettet indsats kontakte og informere: - lokale fødevarenetværk i region Midtjylland. - de 250 største virksomheder i regionen, inden for fødevarebranchen, som formodes at have størst interesse for innovation. I den forlængede periode: - FFI opsøger 120 virksomheder. Nogle vil være gengangere fra tidligere, som får nye tilbud og information. Innovationspuljen er ikke længere aktuel, da den er nedlagt og intentionerne med at støtte og styrke radikal innovation i erhvervet skal i Kortfattet referat og tidsregistrering for hver kontakt. Dokumentation for skriftlige kontakter. I denne periode har der været møde med 52 fødevarevirksomheder med forskellige tilbud: European Food Venture Forum, Internationalisering, Innovationscamps, Puljer til vidensoverførsel, kapitalformidling, kompetencer og kursus/workshoptilbud. FFI har deltaget i Region Midtjyllands fødevarerådsmøder, Accelerace og møder med andre erhvervsfremmeaktører i regionen. Mht. kapital til virksomheder så holder FFI løbende møde med de statslige innovationsmiljøer, Midtjysk Iværksætterfond og Business Angels for at arbejde frem mod bedre samarbejde og forhold for virksomheder i Region Midtjylland. Her bliver Team Vækst Danmark også præsenteret med samarbejdet med Accelerace. FFI holder møde med Danish Food Cluster hver uge, hvor der udveksles informationer, viden og fælles markedsføring af aktiviteter. Aktiviteter synkroniseres med Food Festival og specielt ved denne rapportering har FFI s internationale aktiviteter bidraget meget i år. Følgende FFI aktiviteter bidrog/afvikles på Food Festival: Enterprise Europe Network s Agro Sektor Group kom til Aarhus, hvor de holdt årligt møde. De havde bidraget med at få iværksættervirksomheder med på European Food Venture Forum. Derudover hjalp de mange af de udstillende virksomheder med at blive internationale fx distributionsaftaler osv. Vinderne af European Food Venture Forum blev optaget på video og afspillet på topmødet: Food Global Challenge. Food Camp med Samsø Bær samt Innovationswalks. Der er løbende kontakt til Væksthus Midtjylland vedr. forskellige projekter og deres muligheder for at få støtte til udvikling. Specielt vækstpakker og capital coach har været benyttet. FFI er løbende i kontakt med fødevarenetværkene også mht. evalueringsprocessen i Region Midtjylland. og hjælper projekter med at få den rette sparring og kapital i de tidligere faser af udviklingen. Side 4

5 stedet løftes af FFI s innovationsindsats, særligt i forhold til afprøvning af forskellige erhvervsrettede forskningsvirkemidler, kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på fødevareinnovation samt projekter under differentieringspuljen. - FFI styrker indsatsen med vejledning og rådgivning af virksomhederne i forhold til at lette vejen til kapital. Herunder bidrager FFI til træning af virksomhedernes parathed i forhold til brug af kapital. - FFI sikrer opmærksomhed på nye, unge iværksættervirksomheder, herunder inden for hybridområder i krydsfeltet mellem fødevarer og klima, miljø og sundhed, med henblik på at styrke deres muligheder for innovationssamarbejder med større, etablerede virksomheder. - Generelt søger FFI samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører, så der sker en fornuftig rollefordeling og så der sikres synergi mellem initiativerne. Resultatkrav 1.2 Konsortiet har en proaktiv rolle i forhold til at generere innovative projekter til puljer under fødevaresatsningen (differentieringspuljen og innovationspuljen). Det sker bl.a. ved - opsøgning og udvikling af projekter - vejledning af interessenter, herunder ift. relevante samarbejdspartnere, ansøgningsudformning og proces m.v. Besøget bliver registreret i et fælles Google dokument for VIFU, Aarhus Universitet, EEN og FFI. Et særligt fokus har været på iværksættervirksomheder ved at give dem information om mulighederne i hele udviklingen specielt har vi fortalt om Inkubatormiljøet som Agro Business Park laver i Agro Food Park for at give de nye virksomheder mulighed for at få sparring dagligt. Der er pt. 12 iværksættervirksomheder i Inkubatormiljøet. TI har præsenteret eposter med sammenligning af innovationsmetoder som blev præsenteret på EuroSense 2014 (Sixth European Conference on Sensory and Consumer Research, Bella Center, Copenhagen, Denmark september 2014) Materialet var baseret på det sensorikinnovationskursus, som tidligere blev udviklet til diverse kurser i FFI-regi. Der har i alt være besøgt 138 virksomheder i det forlænget år. Disse besøg er registreret i et fælles google dokument se vedlagte excel ark. I perioden har der været arbejdet på at søge yderligere kapital til fødevarevirksomhederne og det er lykkes at få yderligere kapital fra business angles, venture kapital og har videreført et projekt fra det statslige innovationsmiljø Borean. Derudover har et par virksomheder præsenteret for store fødevarevirksomheder mhp. samarbejde om nye innovative projekter. Side 5

6 Visitering af minimum 240 virksomheder, som i samarbejde med operatøren for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt opsøges, rådgives og motiveres for deltagelse i projekter. - Jf. resultatkrav 1.1. om opsøgning af 120 virksomheder i den forlængede periode skal FFI motivere og hjælpe en del af disse til at udvikle projekter til fødevaresatsningens puljer og initiativer, samt aktivt arbejde for at generere projekter med andre virksomheder FFI kommer i kontakt med. Resultatkrav 1.3 Konsortiet skal sikre, at virksomheder og andre aktører får større udbytte af EU s midler og muligheder, f.eks.: - hjælp til søgning af europæiske samarbejdspartnere, netværk m.v. - information om relevante EUinitiativer inden for fødevarebranchen samt relaterede områder, specielt Horizon 2020 og Food4Future KIC/Foodbest. - videreformidling af information om EU-indkaldelser - feed-back til EU på nye forslag til lovgivning Målet for denne indsats er, at A. Minimum 30 virksomheder/videnaktører etablerer en søgeprofil i Enterprise Europe Network (EEN) teknologidatabasen, der bruges til at finde relevante teknologier eller innovations fra udlandet (se også resultatkrav 4.3) B. Minimum 10 virksomheder/videnaktører enten alene eller flere i Ad. A. Kopi af profiler indsendes med halvårlig rapport. Ad. B. Kontaktinformation, samt kort overblik over målet med ansøgningen og programmet indsendes med halvårlig rapport. Horizon 2020 og KIC KU-Science under Københavns Universitet søgte partnere til Horizon2020-projektet Protein2Food og vi fandt 10 europæiske partnere til konsortiet. Det rette projektkonsortium var en af årsagerne til, at KU-Science fik deres ansøgning godkendt og nu har fået en EU-bevilling til projektet på, hvad der svarer til ca. 60 millioner kroner. Projektets mål er at udvikle innovative, omkostnings- og ressourceeffektive, sunde vegetabilske proteiner til konsum med positiv indvirkning på fødevaresikkerheden, biodiversitet, miljø, bioøkonomi, sundhed og social innovation. Future Food Innovation er repræsenteret i projektets stakeholder forum. Genoskan brugte Agro Food Sektorgruppens Horizon 2020 partnersøgningskatalog til at gøre opmærksom på sin interesse for at komme med i en ansøgning. De er sammen med Aarhus Universitet Food kommet med i et tyskledet konsortium under navnet Smartbees, der modtog tilsagn om støtte ultimo november Vi har også været behjælpelig med svar på spørgsmål i forbindelse med EUprojektverdenen og med kontakt til EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation, som bl.a. kunne hjælpe med vigtige juridiske aspekter. Derudover har Seges, AgroTech, Teknologisk Institut, DMRI, AU MAPP, IFAU, ISI Food Protection, ISIS og Agger Foods været i dialog med os omkring Horizon SIAL 16 deltagere var på inspirations- og netværkstur til SIAL Paris i oktober 2014 for at opleve, smage og opdage nye trends inden for fødevarer. Også netværkspartnere fra Enterprise Europe Network blev besøgt på landestande, Side 6

7 fællesskab deltager i en innova- tionsbaseret EUprojektansøgning. - I forlængelsesperioden vil der blive gennemført 35 internationale matchninger (facilitering af dialog mellem danske og internationale aktører omkring samarbejdsmuligheder med henblik på at opnå underskrevne partnerskabsaftaler). - Der gennemføres 2 internationale delegationsture. Målet er 40 virksomhedsdeltagere fordelt på de to delegationsture. - I forbindelse med FOODTECH 2014 modtages en kinesisk delegation. - I relation til European Food Venture Forum 2014 (EFVF)/Food Festival i 2014 er FFI vært for det halvårlige møde i Enterprise Europe Networks AgroFood sektorgruppe med cirka 50 deltagere. hvor samarbejdsmuligheder blev diskuteret. To dages intensiv messebesøg gav en masse spændende indtryk. Blandt andet gav den såkaldte innovationsløber et rigtigt godt billede af de nyeste trends, hvor sundhed, convenience, personalised food, sunde snacks og singleliv var nogen af de helt store. Food Festival I relation til Agro Food Sektorgruppens møde i Aarhus i september 2014 blev der oprettet 10 danske profiler på fødevarevirksomheder, der er på udkig efter internationale samarbejdspartnere. Status herpå er, at Raw Snacks Europe er i dialog med en polsk, en norsk og en svensk potentiel samarbejdspartner. Hornbeer er i dialog med en tysk og en bulgarsk potentiel samarbejdspartner. Cold Hand Winery er i dialog med en potential tysk samarbejdspartner og Easyfood er i dialog med 3 forskellige potentielle slovenske samarbejdspartnere. Bangs Marmelade har været i forhandlinger med en hollandsk virksomhed, der imidlertid ikke blev til noget. Vi bygger videre på erfaringerne og kontakterne herfra i bestræbelserne på at nå målet om at rekruttere 7-10 importører/distributører til Food Festival Internationale matchninger Siden september 2014 har flg. virksomheder modtaget individuel assistance i forbindelse med international partnersøgning/matchning: DinnerdeLuxe, Door Systems, Kroma, Effectmanager, Drink Moments, Primanor, Nordic ingredients, Chr. Hansen, Fine Food, Amby Import, Flexmatic, Tamaco Food, TurnAvisual, Asia Food import, Phytage, Jens Møller Products, CULT, Multiline, Cold hand Winery, Raw Snack Europe, VainQueur vin, Bottlers Group, Falengreen, Arla Foods, RM import, Toft Care, CV trade, Plusice, Carnad og Easyfood. Flere af dem er nu i process omkring konkret partnersøgning. Kinesisk delegation i forbindelse med FOODTECH I foråret 2014 rekrutterede vi 12 danske ingrediens- og fødevareprocesudstyrsleverandører, der skulle være udgangspunktet for at få en delegation af kinesiske virksomheder til Danmark. Dog var det ingrediensdelen, som virkede mest lovende med hensyn til samarbejde. Der er i høj grad opstået et marked for funktionelle fødevarer, kosttilskud og såkaldte cosmeceuticals med basis i naturprodukter i Kina i de senere år. 5 kinesiske virksomheder endte i oktober 2014 med at rejse til Danmark og Inomega3, Salixin, Kroma samt ISI Food Side 7

8 Protection har fortsat dialog med de kinesiske virksomheder. Vi kan også glæde os over, at Acutiz, som resultat af kinesernes besøg, allerede har fået åbnet døren til det store kinesiske marked for deres hudplejeprodukter baseret på råmælk fra køer. De har netop underskrevet en agentaftale med Syntech New Material Company i Shanghai, som ser et stort potentiale i produkterne. Resultatkrav Resultatkrav 2.1 Konsortiet har fokus på at eksperimentere med en bred vifte af innovationsmetoder og tilgange, herunder især metoder til radikal innovation, jf. tillæg til resultatkontrakt (notat om innovationsmiljøets profil). Med det formål at motivere og inspirere innovationsmiljøets målgruppe til et øget fokus på innovation, planlægger og gennemfører konsortiet 10 workshops/kurser i projektperioden: Workshops skal - bidrage til mere systematisk og åben innovation gennem inddragelse af nye kompetencer og aktører. - skabe læring - have fokus på anvendelse af nye Mål 2 At understøtte åben, radikal innovation hos aktører inden for fødevareområdet Målemetod e Deltagerliste r med virksomheds navn, personnavn og kontaktoplys ninger Feedback vedr. effekt fra deltagere. Alle deltagere kontaktes senest 1 år efter arrangemen tet for et kort interview for at afdække det personlige og faglige udbytte for personen og udbyttet for virksomhede n. Monitorerin g af effekt Opfølgning Éndagsworkshop i samarbejde med Østjyllands Spisekammer/Food Festival og Samsø Bær mhp. udvikling af forslag til et nyt produktkoncept herunder produktprototyper og forslag til ny forretningsmodel, markedsføring og salg Dato: Forankring: FFI Sted: Food Festival i Aarhus Virksomhedsdeltager: Lone Hundevad, Samsø Bær Studerende: 22 studerende (fra AU og KU) og kokkeelever fra Teknisk Skole Silkeborg (se bilag/deltagerliste). Andre deltagere: 3 eksterne facilitatorer. Nærmere beskrivelse af workshoppen: se bilag/velkomstbrev til deltagere, bilag/link til video fra workshoppen og biag/samarbejdsaftale Udviklingsforløb med EA Dania og Samsø Bær som opfølgning på workshoppen Fra bær til forretning Dato: Oktober-december 2014 Forankring: FFI Uddannelsesinstitution: EA Dania, Viborg Virksomhedsdeltager: Samsø Bær (repræsenteret ved Lone Hundevad) Studerende: 3 studerende fra Markedsføringsøkonomuddannelsen, 3 semester. Formål: At give SB et grundlag for udformningen af en ny fremtidig fælles designlinje for virksomhedens produktgrupper (se bilag/samarbejdsaftale) Nærmere beskrivelse af forløbet: se bilag/oplæg fra EA Dania og bilag/studieopgave. workshoppen: se bilag/velkomstbrev til deltagere, bilag/link til video fra workshoppen og bilag/samarbejdsaftale Oplæg for Samsø Fødevareklub Oplægget havde som formål at give deltagerne indsigt i innovationsmodeller og -processer mhp. anvendelse i egen virksomhed. Oplægget tog udgangspunkt i erfaringerne fra innovationsworkshoppen Fra bær til forretning på Foodfestival Nærmere beskrivelse: se bilag/innovation er ikke videnskab. Workshop om perspektiverne for fremtidens samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Formålet med workshoppen var at få input til anbefalinger for, hvordan Side 8

9 metoder Kurser skal - motivere til og øge de innovative kompetencer hos deltagerne - udvikle et fælles sprog hos virksomhederne for at muliggøre samarbejde omkring innovation Målet er minimum 300 kursusdage fra virksomheder og vidensaktører i 10 workshops/kurser. I den forlængede periode: På baggrund af Region Midtjyllands analyse vedr. Uddannelses- og kompetencebehov i fødevarevirksomheder, iværksætter FFI som pilotprojekt en række udviklingsaktiviteter, der skal være med til at skabe mere viden om innovation og fokus på kompetenceudvikling. Indsatsen består i første omgang af afprøvning og dokumentation af forskellige metoder til at skabe kompetenceudvikling i virksomhederne med inddragelse af forskellige kompetencer på tværs af uddannelsesinstitution er. Der gennemføres 10 på deltagernes innovationsk ompetencer og -kraft. Deltagerliste r med virksomheds navn/ uddannelses institutioner, personnavne og kontaktoplys ninger Feedback vedr. umiddelbare effekter hos: - Uddannelses institutioner undervisere/ vejledere - Studerende - Virksomhed er Feedback skal omfatte: erfaringer fra de gennemførte innovationscamps og workshops kan udnyttes i det fremtidige samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Deltagerliste, dagsorden og resultater: se bilag/dagsorden for workshop og bilag/plancher fra kompetenceworkshop TI Innovationscamp før Food Festial. Efter innovation campen i august 2014 (se afrapportering for 1 halvår af 2014) arbejdede AgroTechs gastronomiske eksperter videre med de studerendes prototyper, så de alle var klar til præsentation på Food Festival Tre af de fem ideer blev testet i to versioner ved hjælp af gæsterne på Food Festival. Dette skete fredag den 5. og søndag den 7. august. I alt deltog ca gæster i præferencetesten hvoraf ca. 700 udfyldte et uddybende spørgeskema omkring prototypernes smag og konsistens. Prototyperne, der blev testet var: - Vaccummarinerede svampe (version X og Y) for Tvedemose Champignon - Gulerodspuré (Version X og Y) for Gl. Estrup Gartneri - Salatrelish (version X og Y) for Skyttes Gartneri FFI logoer var synlige på såvel standen som de enkelte spørgeskemaer. (Bilag ) Resultaterne blev efter Food Festival 2014 analyseret og resultaterne overleveret til de deltagende virksomheder. Resultaterne er efterfølgende blevet brugt til at udvikle og indsende en Innobooster ansøgning for Tvedemose Champignon i forhold til færdigudviklingen af de vaccummarinerede svampe. Denne færdigudvikling forventes gennemført i Gl. Estrup tænker ideerne omkring anvendelse af spildprodukter til højværdiprodukter ind i udbygning af deres produktionslokaler i For at hjælpe Skyttes Gartneri videre blev der efterfølgende holdt møde med henholdsvis AB Catering, Urtekram og Solhjulet. Skyttes Gartneri forventer efter feedback fra grossisterne at igangsætte produktion af salatrelish, når sæsonen for romainesalat atter begynder i foråret Forløbet blev evalueret med de deltagende som læring til fremtidige camps. Dokumentet er ikke distribueret til deltagerne efterfølgende men kan benyttes som et internt dokument i konsortiet (bilag ). Temamøder Den 5. november blev der afholdt et temamøde omkring specialmælk en udløber af den viden der er bygget op i det FFI støttede PHD projekt om emnet. (Bilag ). Temamødet tog udgangspunkt i de danske forbrugeres efterspørgsel efter fødevarer med særlige ernæringsmæssige egenskaber. Mejeriprodukter kan opfylde behovet, fordi det er muligt bl.a. at ændre fedtsyresammensætningen i mælken ved at ændre på malkekøernes foder. På mødet var der indlæg fra AU, Naturmælk, AgroTech samt en mælkeproducent således at hele værdikæden var repræsenteret. Deltagere talte både mejerier, AU, SEGES, Landbrug & Fødevarer samt Mejeriforeningen (bilag ). Som et resultat af mødet arbejdes der på en GUDP ansøgning til september runden omkring emnet. Tang Overblikket over aktiviteter og viden indenfor tang i Danmark er færdiggjort (bilag ). Der arbejdes nu hen imod at der afholdes et temamøde inden Side 9

10 innovationcamps med følgende mål: - bidrage til at få ny viden og løsninger på fødevarevirksomh eders udfordringer, som fører til innovation hos virksomhederne - teste forskellige typer af camps - 10 camps, 10 virksomheder og ca. 100 studerende - Mindst 1 virksomhed implementerer innovationen i forlængelsesperio den - Case-katalog udarbejdes - Workshop afholdes på baggrund af de opnåede erfaringer med kompetence- og uddannelsesaktivi teterne, evt. på Food Festival. Der sker opfølgning til de oprindelige partnere i arbejdsgruppen om uddannelsesog kompetencebeho v i fødevareerhverve t. - Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser - Læring - Afledte ændring er i nuvære nde praksis - Opfølge nde handlep laner - Styrker og svaghed er ved koncept et og process en Workshop og rapportering målrettes en bred kreds af interessente r på nationalt plan. sommerferien hvor denne viden kanaliseres ud til virksomheder og arbejdes ind i deres produktudvikling. Planlagt i ERFA-gruppe for gårdbutikker Herregårdens Madbutik, Gothenborg, Viktualia, Oles Gård, Ny Lundgård Ismejeri og Fru Møllers Mejeri. Planlægning af temadag om naturkød i samarbejde med Smag på Landskabet. Entreprenørskab og vækst i små fødevarevirksomheder I forhold til resultatkrav 2.1 har MAPP planlagt og afholdt en workshop om entreprenørskab og vækst i små fødevarevirksomheder den 18. november Workshoppen tog udgangspunkt i en ph.d.-afhandling om entreprenørskab og regional udvikling (lavet af Sabine Müller og forsvaret i 2013) og et forskningsprojekt omkring vækst og øget afsætning i små og mellemstore fødevarevirksomheder (med deltagelse af Lars Esbjerg, Maja Pedersen og Helle Alsted Søndergaard). Workshoppen havde i alt 36 deltagere, heriblandt forskellige regionale fødevareproducenter, konsulenter, forskellige væksthuse samt de indbudte oplægsholdere. Det er vores opfattelse, at kombinationen af de forskellige deltageres erhvervsbaggrund og interessefelt var givtig for diskussionerne, da deltagernes forskellige meninger bidrog til nogle spændende diskussioner. På workshoppen fremlagde først Lars Esbjerg og dernæst Sabine Müller deres forskningsresultater, hvorefter deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål og debattere de to oplæg. Det er vores opfattelse, at deltagerne især havde gavn af viden omkring de forhold, der især er kendetegnende for virksomheder der vækster, samt viden omkring hvordan de tilgængelige ressourcer i udkantsområderne kan anvendes til at skabe vækst i små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder. Ligeledes debatterede deltagerne deres erfaringer med forskellige salgskanaler, ikke mindst detailkæder. Efterfølgende præsenterede Morten Lauritzen og Bo Marcussen fra SideDish deres erfaringer med at være en mindre fødevareproducent. Fokus var i dette oplæg særligt på de erfaringer de havde opnået igennem tiden, herunder vigtigheden i at fokusere på sine kernekompetencer, hvordan de med succes har opbygget et samarbejde med Dansk Supermarked, og hvordan deres produktportefølje har udviklet sig igennem tiden. Jens Møller fra CaviArt fortalte derefter om sine erfaringer med at skabe vækst, herunder hvordan produktet blev udviklet, de problemstillinger der typisk kendetegner det at være iværksætter, hvordan produktet sælges både nationalt og internationalt mm. Jens Møller understregede ligeledes flere gange vigtigheden i, at man som producent er fleksibel, da markedet og kunderne konstant er under udvikling, herunder vigtigheden af at have fleksible kontrakter. Side 10

11 Begge virksomheder havde medbragt produkter, så det var muligt for deltagerne at se disse og tage nogle produkter med hjem. Det er vores opfattelse at begge virksomheder bidrog med relevante oplæg, som var af stor interesse for deltagerne. Flere at de efterfølgende diskussioner omhandlede detailkædernes magt og hvordan det ellers er muligt at sælge regionale fødevare igennem andre salgskanaler (fx specialforretninger). Under diskussionen omkring supermarkedernes magt, understregede flere af deltagerne imidlertid, at detailkæderne er blevet mere villige til at få lokale fødevare ind i deres sortiment. Ligeledes blev det debatteret hvordan det er muligt at imødegå de udfordringer, de regionale fødevareproducenter oplever i forbindelse med distribution. FFI har i samarbejde med Accelerace testet et Accelerace virksomhedsudviklingsforløb for to virksomheder fra Differentieringspuljen,for at undersøge om vi skal lave noget specielt for fødevarevirksomheder. Forløbet bestod i både camps og labs. Camps er hvor mange virksomheder er samlet fra forskellige brancher og modtager undervisning fra de bedste undervisere i verden vedr. fx analyse af kunderne og marked, markedsføring via sociale medier og pitching træning. Den ene virksomhed blev desværre nødt til at stoppe midt i forløbet pga. direktørskifte. Den anden gennemførte og afsluttede med et strategiseminar. Løbende har FFI og Accelerace interviewet internationale fødevarevirksomheder, som deltog i European Food Venture Forum, for at få indblik i hvad internationale fødevarevirksomheder har brug for evt. at lave et Next Step Challenge for fødevarer. FFI, RM og Accelerace har holdt møde med ARLA og Dupont mhp. at de deltager i 2n (?) Fødevare Next Step Challenge og er endnu ikke helt afklarede. Derfor har vi tilbudt at lave en lille challenge og få Arla og Dupont til at invitere fx 2-3 selskaber til Dk. nogle dage før EFVF og give dem information samt holde møder med ARLA og Dupont. Innovationsmodeller mellem store og små virksomheder projekt i perioden xx-xx med støtte fra Industriens Fond arrangementet David og Goliath challenges in partnering for growth. Samt markedsføring af konferencen, hvor rapporten af modellerne bliver offentliggjort. 2 timers kursus i værdiskabelse ved Carsten Birk Nielsen, afholdt for 7 selskaber fra primært Differentieringspuljen. Resultatkrav 2.2 Effektmåling af FFI s samlede aktiviteter (FIVU) orienteres om resultaterne. Matchmaking tager afsæt i fødevarevirksomhedernes udfordringer med at skabe fødevarer med højere videnindhold udviklingen kan effektiviseres ved at have den rette viden på det rette tidspunkt. Derfor er det vigtigt at kende forskningen og de relevante forskningsområder, så de kan samarbejde om nye projekter. Matchmaking: - Fødevarevirksomh eder og forskere (50 møder på dagen) med deltagelse af i alt 12 forskere og 30 virksomheder - Indgåelse af 5 samarbejder af forskellig karakter. Det kan være ansøgninger til forskellige puljer så som GUDP og Markedsmodnings fonden. Det kan være samarbejde om udvikling af nye produkter eller rekvireret forskning/køb af viden. Der gennemføre s årligt interviewundersøgels e af Efter aftale med Region Midtjylland lavede vi en evaluering af Differentieringspuljen i midten af 2014, så derfor er der ikke lavet en afsluttende evaluering. Derudover er FFI1.1 blevet forlænget indtil Side 11

12 deltagende virksomhede rs tilfredshed/ nytteværdi af deltagelse i projektet mhp. at sikre, at projekter tager udgangspun kt i virksomhede ns behov. Resultatkrav Resultatkrav 3.1 Konsortiet har til opgave at iværksætte og administrere en 3- årig udviklingspulje til innovative differentieringsprojekt er. Puljens formål er at støtte udviklingen af nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra regionens fødevarevirksomheder, samt nye processer og koncepter ved hjælp af konkrete innovationsprojekter i enkelte led i produktionskæderne. Konsortiet har ansvar for at iværksætte og administrere puljen, Mål 3 At øge vidensamarbejdet mellem erhverv og forskning og facilitere etablering af en række erhvervsrettede ph.d.-forløb Målemetod Opfølgning e Differentieringspuljen: Oversigt Merbevillingen på 14 millioner kr. til Differentieringspuljen blev bevilliget i over krav, slutningen af 2013 og starten af De 50 millioner kr. er således ude og der skal skabe vækst og arbejdsplader i 25 projekter. 14 af disse projekter har i alt være opfyldt tiltrukket 92 millioner kr. af andre midler, hvoraf 73 millioner kr. er privat for at der kapital. Styregruppen for FFI har i alt behandlet 81 ansøgninger i perioden. kan ydes Bevilgede projekter: støtte til Dansk And udvikling af nye andeprodukter, således at der sælges and året differentieri rundt. ngsprojekter Andelskartoffelmelsfabrikken. udvinding af proteinerne i kartoflerne ved produktionen af kartoffelstivelse. Oversigt Golocal Food/Mad og Folk salg og distribution af lokale fødevarer fra fx over antal gårdbutikker. ansøgninger Soy4you produkter baseret på proteiner fra soja som har samme tekstur og som fx hakket kød. bevillinger i Samsø Foods: Lukket forbindelse Moesgaard Meat: Lukket. med Sporbarhed DNA identificere DNA markører for kød for fx mørhed og halvårlig sporbarhed. status. Nem Aftens Mad NAM levering af sund og hjertevenligt aftensmad sammen med frokostordninger. Kopi af Asiros identificere og ekstrahere et specifikt molekyle fra røde bær som samarbejdsa har den funktionelle egenskab at den kan reducere LHL kolesterolet i ftaler/ blodet. Side 12

13 herunder opslag, vejledning, prioritering af projekter, faglig sparring i fødevarerådet, samt budgetadministration og udvikling af standarder for samarbejdsaftaler ml. projektparterne. Udmøntning af puljen sker ud fra det i ansøgningsmaterialet og ansøgningen beskrevne formål, herunder bl.a. - at projekterne har et erhvervsmæssigt/ kommercielt sigte - at projekterne har en geografisk spredning og faglig bredde. Der igangsættes 4-8 differentierings innovative projekter pr. år i projektperioden inden for et samlet budget på 36 mio. kr. I alt forventes differentieringspuljepr ojekter igangsat under forudsætning om at de lever op til en række minimumskrav til projekternes kvalitet. Disse krav vil blive udarbejdet og godkendt af styregruppen. Konsortiet bistår projekterne med råd og vejledning i løbet af projektperioden, herunder ved møder mellem konsortiet og resultatkont rakter for de enkelte projekter sendes til RM i forbindelse med halvårlig statusredeg ørelse. Kort beskrivelse af puljens udmøntning (evaluering ift. formål, ressourcefor brug m.v.) Der gennemføre s undersøgels e af deltagende virksomhede rs tilfredshed/ nytteværdi af deltagelse i projektet 1 år efter indgåelse af aftale mhp. at få effektmåling. KROMA udvikling af en ny og mere effektiv fiskeslagte-maskine. Økologisk proteinerbar - udvikling af en økologisk proteinbar med god smag og høj optagelighed. Ørredrogn udvikling af en ny metode til at konservere dem samt emballage bl.a. til eksport. Hedens Blå Guld - Ud fra forskningsresultater fra mange forskellige arter af danske blåbær har de Hedens Blå Guld plantet disse arter for at producere danske blåbær. Markedsføring af gourmet sunde danske blåbær som smager forskelligt fra de amerikanske og er sundere. Moesgaard Meat 2012 A/S - Biprodukter til værdiprodukter. Udvikling af produkter fra fx yver, tarme og øre til værdiprodukter til eksport. Juice4you smart emballage til at lave frisk juice bl.a. med grøntsager og beriget med forskellige ingredienser. StockonDeals onlineaktions platform for handel med overskudsvarer. Rødkløverekstrakt ekstrakt fra fermenteret rødkløver til at modvirke osteporosis. Frugtsnack udvikling af en sprød frugtsnak til børn og unge. Sundhedsfremmende appetit på livet udvikling af et koncept til at patienter får bedre og sundere mad på hospitalet og dermed kortere indlæggelser. (Innovationspuljens formål er tænkt ind i dette projekt). PizzaFlex: - udvikling af ny emballage til fast food første produkt er til pizzaer. Drink Moments udvikling af en sundhedsdrik primært til sportsudøvere med sundhedsfremmende stoffer. Sporbarhed Ørredrogn identificere off flavours i nogle specielle produktionsforhold og optimere disse. Dansk And Fedt og Fond udvikling af en ny fond og sundere fedt uden at tilsætte salt udvikling af den gode smag. Ansøger har trukket ansøgningen tilbage. Ressourceoptimering i kølekæden Lean Energy Cluster og Danish Food Cluster samt FFI har indgået et samarbejde om at udvikle en innovationsplatform, hvor fødevarevirksomheder kan få reduceret deres ressourcer i kølekæden. Dette projekt er også hvor Innovationspuljensformål er indtænkt i Differentieringspuljen. Landmad.dk Landmad.dk i Grenå og Gambogaard har udviklet et koncept med at sælge lokale fødevare i et franchise koncept. Restmidler: Derudover har der været restmidler fra nogle af de ovenstående projekter disse midler er blevet ansøg og er nu ude og arbejde i nedenstående projekter: Wittrup Seafood analyse og småtest af hvordan der kan laves en ny måde at lave convenience muslinger. SlagterZacho udvikling af sikkert vildt kød samt nye convenienceretter baseret på vildtkød. Ausumgaard s Kraftcenter udvikling af nye produkter baseret på herregaardens råvarer. Side 13

14 projektledere. I den forlængede periode Fokus i differentieringspuljen er især på at støtte innovation i hele værdikæden fra udvikling til salg, samt at generere projekter med stor innovationshøjde. Der iværksættes 4-6 projekter med et samlet budget på 14 mio. kr. i den forlængede periode. FFI samler op på samtlige iværksatte projekter under Differentieringspuljen, udarbejder casemateriale for hvert projekt og gennemfører en fælles læringsworkshop for de deltagende virksomheder. Resultatkrav 3.2 Det forventes, at konsortiet assisterer med at min. 4 projekter indsendes til Innovationspuljen Resultatkravet er ikke længere aktuelt, idet Innovationspuljen er lukket. I den forlængede periode assisterer FFI mindst 8 projekter med at søge: GUDP, Markedsmodningsfon den, de statslige innovationsmiljøer, Business Angles eller anden form for kapital. Oversigt over antal ansøgninger og bevillinger i forbindelse med halvårlig status. Kort rapport om processen. Side 14

15 Resultatkrav 3.3 Konsortiet har ansvar for at facilitere samarbejdet mellem universiteter og virksomheder for at etablere op mod 10 erhvervsrettede ph.d.- projekter. Forskningen i projekterne skal på sigt bidrage til fødevareinnovation. Ph.d.-projekterne tilknyttes forskerskoleprogramm er (SAFE, FOOD Denmark og andre forskerskoler). Støtte til Erhvervsrettede PhD projekter I afrapporteringsperioden er projektet KARAKTERISERING AF NYE LAKTOSEREDUCEREDE MÆLKEPRODUKTER og projektet NYE MEJERIPRODUKTER BASERET PÅ ØGET URTEANDEL I KVÆGFODER afsluttet. Det betyder, at der pr er afsluttet i alt 4 Phd projekter og 6 projekter afsluttes i perioden frem til februar Oversigt over projekterne og deres status: se bilag/oversigt over Erh. PhD projekter Støtte til Erhvervs post doc projekter I afrapporteringsperioden er der bevilget støtte til projektet Hvid raps til milde produkter af bladgrønt med højt indhold af sunde indholdsstoffer Se bilag/postdocansøgning_hvid raps, for nærmere beskrivelse af projektet og bilag/pressemeddelse jan I perioden er der lavet yderligere et opslag om midler til post doc projekter. Se bilag/post_doc opslag_ For en samlet oversigt over de bevilgede projekter, se bilag/oversigt_bevillinger Under forudsætning af at medfinansiering kan findes, reserveres 1 ph.d.-studieforløb til følgeforskning af innovationsmiljøet FFI s profil og aktiviteter med henblik på opsamling af erfaringer med forskellige innovationsmetoder og værktøjer. Konsortiet skal sikre, at de indgåede projekter tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og behov. Seminar: To møder i koordineringsgruppen for Musclebased food network er blevet afholdt i forbindelse med planlægning af arrangement i foråret Temaet blev fastlagt til Kødets positionering og værdisættelse og programudkast udarbejdet i samarbejde mellem SEGES og AU-FOOD er rundsendt til den øvrige koordineringsgruppe. Sundhedsvisionen Vidensynteserne indenfor oliefrø, grøntsager og frugt og bær er færdiggjort. I september blev der afholdt et seminar omkring oliefrø hvor konklusionerne fra viden syntesen blev præsenteret for et bredt forum fra olie-fedt branchen og der blev arbejdet med at identificere hvilke emner man kunne arbejde videre med som branche (se bilag ). Der arbejdes nu hen imod at udvikle en GUDP ansøgning til september runden på den baggrund eller via nogle af de nye ordninger fra Innovationsfonden. På grøntager og frugt & bær planlægges der lignende workshops til afholdelse i hhv. maj og juni Hedegaard Foods som tidligere har fået lavet en vidensyntese har indsendt en GUDP ansøgning i februar 2015 til det videre arbejde. Konsortiet skal sørge for at etablere et netværk mellem de ph.d.-studerende. Resultatkravet vedr. Side 15

16 10 erhvervsrettede ph.d.-projekter er opnået i perioden I den forlængede periode: - Fokus på at afprøve forskellige forskningsvirkemidler mhp. at få involveret mindre og mellemstore fødevarevirksomheder. Dette testes via kortere samarbejder mellem virksomheder og forskning, f.eks. via innovationsfremmend e forskningsaktiviteter som Post doc ordninger og andre. I perioden testes post doc ordningen. - Litteratursøgning Sundhedsvisionen. Sundhedsvisionen har holdt workshops mellem fødevarevirksomheder, kliniske forskere og fødevareforskere mhp. at finde nye forebyggende fødevarer mod diabetes 2. Efter disse workshops, der blev afholdt i , viste der sig behov for at alle partnere får indsigt i emnet fra de forskellige indgangsvinkler. Derfor gennemføres litteraturstudier i den videnskabelige litteratur, der samlet Side 16

17 fremstilles i en rapport. Litteratursøgning Sundhedsvisionen støtter post doc s løn med 1/3 (ca kr.) Efterfølgende vil der være 1 3 projekter, som søger yderligere kapital til at udvikle nye produkter. Resultatkrav Resultatkrav 4.1 Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge samarbejdsrelationer til kommunale, regionale og nationale initiativer og satsninger på fødevareområdet. Der etableres en tæt dialog med relevante aktører indenfor erhvervsfremmesyste met og andre relevante organisationer og initiativer, fx gennem afholdelse af møder med disse aktører. Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter for rådgivningsprogramm et FØDEVAREmidt og repræsentanter for innovationsmiljøet for Mål 4 At skabe sammenhæng til og samarbejde med andre regionale, nationale og internationale satsninger på fødevareområdet. Målemetod Opfølgning e Til hvert månedlige styregruppemøde sendes der en status på FoodBest, Kortfattet KIC. Løbende udveksles der viden og erfaringer vedr. udviklingen af referat fra budgivningen og aktiviterne i arrangementet. Derudover har en alle afholdte repræsentant for Enterprise Europe Network præsenteret FFI og EEN på en møde med konference med information om hvorledes at SMV er kan indgå i KIC en. relevante Der samarbejdes med Væksthus Midtjylland vedr. forskellige projekter og aktører henvises ofte til dem. Samarbejde med dem vedr. Global Midt og benytter indenfor mange af deres produkter. erhvervsfre Der holdes møde med Danish Food Cluster næsten hver uge for at mmesystem koordinere og samarbejde om relevante projekter. et og fra Der holdes møder hver anden måned med Region Midtjylland, Danish Food møder i Cluster og ABP/FFI for at erfaringsudveksle. Derudover holdes der møde koordination med ovennævnte samt Aarhus Kommune ca. 3 gange om året. sgruppen Formanden for FFI er i bestyrelsen for FoodNetwork og deltager i møderne mellem med at koordinere aktiviteterne med de andre relevante aktører. rådgivningsp Derudover udfører Enterprise Europe Network rogrammet internationliseringsaktiviteter for FoodNetwork, således at og fødevarevirksomheder i hele landet for hjælp til internationalisering. innovations Formanden for FFI er observatør i Fødevarerådet og deltager i møderne. miljøet. Innovationschefen præsenterer og giver status på møderne med jævne mellemrum. FFI har kontakten til fødevarevirksomhederne og henviser til Væksthus Midtjyllands produkter. Der afholdes ikke statusmøder med Væksthus Midtjylland. Side 17

18 at sikre sammenhæng og synergi mellem initiativerne og for at sikre, at der ikke er overlap i tilbuddene, jf. punkt 6.3. Der afholdes min. 3 koordineringsmøder om året. FFI overtager pr. 1. januar 2014 dele af FØDEVAREmidt. Det sker på baggrund af regionens analyse af FØDEVAREmidt programmet og forslag til arbejdsdeling fra hhv. FFI og Væksthuset i løbet af efteråret Der afholdes 2-3 årlige koordineringsmøder med Væksthus Midtjylland og ca. 3 møder med Fødevarerådet, Der afholdes løbende møder med KIC/Foodbest og der koordineres løbende med arbejdsgruppen bag Danish Food Cluster om gennemførelse af aktiviteter og tilbud til virksomhederne. Ligeledes koordineres løbende med FoodNetwork ift. aktiviteter og tilbud til virksomhederne. Der gives status på hvert FFI styregruppemøde. Resultatkrav 4.2 Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge Konsortiet indberetter halvårligt en Se resultatkrav 1.3 Side 18

19 internationale samarbejdsrelationer og kontakter, der kan bidrage til at øge vidensamarbejdet mellem regionens virksomheder og internationale aktører med det mål at styrke den regionale innovationskraft. Det skal bl.a. ske på følgende måder: - fælles udviklingsprojekter med inddragelse af regionens fødevarevirksomheder. Projekterne kan bl.a. søge at udnytte innovationsmidler via EU- og Interregprogrammer. - etablering af netværk af virksomheder i regionen, med interesse for deltagelse i EUprojekter. - gennemførelse af internationale konferencer (jf. resultatkrav 5.1) kortlægning over samarbejder, kontakter, udviklingspr ojekter og netværk. Program og deltagerliste for afholdte international e konferencer. Kopi af teknologipro filer etableret i EEN teknologidat abasen. Indbydelse og deltagerliste Konsortiet samarbejder med Enterprise Europe Network (EEN) vedr. opbygning af internationale kontakter for virksomheder med en målsætning om, at minimum 30 teknologiprofiler etableret af FFI i EENteknologidatabasen (jf. resultatkrav 1.3). Side 19

20 Konsortiet sikrer, at indsatsen foregår i tæt dialog med regionens øvrige EU-aktiviteter og øvrige nationale aktiviteter på området. Jf. resultatkrav 1.3 gennemføres der i den forlængede periode 2 internationale delegationsture. Målet er 40 virksomhedsdeltagere i alt. Expressway to Shanghai: Virksomhedsdeltagels e på arrangeret eksporttur til Kina i samarbejde med Global Midt og Karen Søndergaard Midtnet. Samarbejde med relevante internationale samarbejdspartnere. Mål 5 At Future Food Innovations aktiviteter og resultater bliver kendt i målgruppen, og at der skabes national såvel som international opmærksomhed om indsatsen Resultatkrav Målemetod Opfølgning e Resultatkrav 5.1 Konsortiet afholder 2 internationale konferencer med følgende formål Indbydelse og program for de afholdte Afholdelse af European Food Venture Forum i starten af september 2014 se foregående rapportering. Der følges op på de danske selskabers muligheder for at få kapital. Et af selskaberne har modtaget kapital fra et af de statslige innovationsmiljøer. Der bliver indsendt flere ansøgninger til GUDP baseret på Sundhedsvisionen -at inspirere til innovation -at skabe netværk -at skabe synlighed konferencer. samt der skrives på en ansøgning til InSPIRe 2.0, som også er baseret på Sundhedsvisionen. Deltagerliste r med Side 20

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

midt regionmidtjyiland

midt regionmidtjyiland midt regionmidtjyiland Resultatkontrakt Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009-28. februar 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter Region: Operatør:

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Medfinansiering til Europe Enterprise Network. Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Medfinansiering til Europe Enterprise Network. Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08 Resultatkontrakt Vedrørende Medfinansiering til Europe Enterprise Network Kontraktens periode 01-01-2008 31-12-2010 Journalnummer: 1-15-2-76-10-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Fødevaresikkerhed i Kina

Fødevaresikkerhed i Kina Shanghai - central Denmark Fødevaresikkerhed i Kina Kan dansk teknologi og viden medvirke til øget fødevaresikkerhed og sporbarhed i Kina? MIDTNET arrangerer i samarbejde med Videncentret for Landbrug

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere