Resultatkontraktopfølgning pr. 1. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontraktopfølgning pr. 1. marts 2015"

Transkript

1 Revideret resultatkontrakt vedrørende FFI, nov Ændringer er markeret med rødt. Resultatkontraktopfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende Future Food Innovation - Megasatsning fødevarer 18. december december 2013 Projektet er godkendt forlænget til 31. december Projektet er pr. marts 2015 blevet bevilget tilbageløbsmidler fra EU s Regionalfond og samtidig godkendt forlænget til 30. september Journalnummer: Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Anja Rasmussen Kontaktoplysninger: Kontraktens parter Operatør: Agro Business Park (på vegne af Future Food Innovation) Niels Pedersens Allé Tjele CVR. Nr: Kontaktperson: Lars Visbech Sørensen Bankoplysninger: Andelskassen Østjylland Vestergade 4, 8830 Tjele Kontonr: Resumé Future Food Innovation er udmøntningen af en del af Vækstforums strategi- og handlingsplan for megasatsning fødevarer; dels udvikling af et innovationsmiljø og dels etablering af pulje til udviklingsprojekter med fokus på mere differentierede kvalitetsprodukter. Fødevareområdet, der udgør en regional styrkeposition med stærke videnmiljøer og et erhvervsliv med såvel de helt store som en lang række små og mellemstore virksomheder, er præget af store udfordringer, som kræver en særlig indsats: Der er brug for mere innovationsbaseret vækst i erhvervet og mere vidensamarbejde mellem og på tværs af virksomheder og videnmiljøer. I projektet etableres innovationsmiljøet Future Food Innovation, der skal understøtte åben, radikal innovation inden for fødevareområdet og dermed styrke det regionale fødevareerhvervs innovationskraft med en række tilbud til virksomheder og videnmiljøer. Operatør på projektet er et konsortium bestående af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (AU), MAPP (AU), Teknologisk Institut, AgroTech, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) og Agro Business Park. Projektet er godkendt forlænget til den 31. december 2014 og Regionsrådet har givet en merbevilling til projektet med et budget på i alt 26 mio. kr. for perioden , jf. det reviderede budget i denne reviderede version af resultatkontrakten for Future Food Innovation. I den forlængede periode skal aktiviteterne styrkes og fokuseres, og der skal iværksættes nye aktiviteter med kapitalformidling samt aktiviteter inden for uddannelses- og kompetenceudvikling i fødevarevirksomheder (f.eks. gennemførelse af innovationcamps). Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Resumé af aktiviteterne seneste 6 måneder: I alt 50 mio. kr. har der været til rådighed under FFI s differentieringspulje til innovationssamarbejder siden Alle midlerne er ude og skabe vækst og arbejdsplader i 25 projekter. 14 af disse projekter har i alt tiltrukket 92 mio. kr. af andre midler, hvoraf 73 mio. kr. er privat kapital. Styregruppen for FFI har i alt behandlet 81 ansøgninger. FFI har i halvårsperioden ydet sparring til virksomhederne, så projekterne kommer i mål inden for projektperioden. Herunder er virksomhederne blevet vejledt ift. at søge yderligere midler til den fortsatte vækst. FFI har i halvårsperioden desuden søgt og fået bevilget nye midler fra region og EU til videreudvikling af aktiviteterne i FFI har i halvårsperioden opsøgt 52 virksomheder, som har modtaget information om Internationalisering, Innovationscamps, Sundhedsvisionen/litteraturstudier, kapitalformidling, kompetencer og kursus/ workshoptilbud fra alle konsortiepartnerne. Derudover har der været møde med 26 fødevarevirksomheder mht. at præsentere på den årlige internationale venturekapitalbegivenhed på fødevareområdet: European Food Venture Forum, som foregår den september 2015 i Aarhus. Siden 1. februar 2011 har der i alt været holdt møder med 530 virksomheder for at give information om FFI s tilbud. Mht. kapital til virksomheder så holder FFI løbende møde med de statslige innovationsmiljøer, Midtjysk Iværksætterfond, Vækstfonden, banker og Business Angels for at arbejde frem mod bedre samarbejde og forhold for virksomheder i Region Midtjylland. I samarbejde med Accelerace testes dette virksomhedsudvikling på fødevarevirksomheder mhp. at spille erfaringerne ind i Team Vækst Danmark. Afholdelse af forskellige kompetence workshops/innovationscamps. En blev afholdt på Food Festival i september 2014, hvor publikum blev brugt til at give feed back på de nye produkter. Camps er afholdt med studerende fra forskellige uddannelsessteder. FFI hostede European Food Venture Forum i september 2014 i samarbejde med Europe Unlimited, Danish Food Cluster, Foodbest, Invest in Denmark, Enterprise Europen Network, Aarhus Kommune, Kromann &Reumert, Aarhus University, Gemba innovation og Food Festival. Dette år var der 50 virksomheder som søgte om at få lov til at præsenterer og vi udvalgte 35 til at præsentere. Enterprise Europe Network har via deres 600 kontorer i Europa fået 18 af virksomhederne til arrangementet. Derudover var investorerne meget aktive nogle af virksomhederne blev kontaktet før selve arrangementet. KU-Science under Københavns Universitet søgte partnere til Horizon2020-projektet Protein2Food og vi fandt 10 europæiske partnere både virksomheder og videninstitutioner, til konsortiet. Det rette projektkonsortium var en af årsagerne til, at KU-Science fik deres ansøgning godkendt og nu har fået en EUbevilling til projektet på, hvad der svarer til ca. 60 millioner kroner. Projektets mål er at udvikle innovative, omkostnings- og ressourceeffektive, sunde vegetabilske proteiner til konsum med positiv indvirkning på fødevaresikkerheden, biodiversitet, miljø, bioøkonomi, sundhed og social innovation. Future Food Innovation er repræsenteret i projektets stakeholder forum. Side 2

3 Genoskan brugte Agro Food Sektorgruppens Horizon 2020 partnersøgningskatalog til at gøre opmærksom på sin interesse for at komme med i en ansøgning. De er sammen med Aarhus Universitet Food kommet med i et tyskledet konsortium under navnet Smartbees, der modtog tilsagn om støtte ultimo november FFI har også været behjælpelige med svar på spørgsmål i forbindelse med EU-projektverdenen og med kontakt til EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation, som bl.a. kunne hjælpe med vigtige juridiske aspekter Siden september 2014 har flg. virksomheder modtaget individuel assistance i forbindelse med international partnersøgning/matchning: DinnerdeLuxe, Door Systems, Kroma, Effectmanager, Drink Moments, Primanor, Nordic ingredients, Chr. Hansen, Fine Food, Amby Import, Flexmatic, Tamaco Food, TurnAvisual, Asia Food import, Phytage, Jens Møller Products, CULT, Multiline, Cold hand Winery, Raw Snack Europe, VainQueur vin, Bottlers Group, Falengreen, Arla Foods, RM import, Toft Care, CV trade, Plusice, Carnad og Easyfood. Flere af dem er nu i process omkring konkret partnersøgning. Der er lavet 7 underskrevne partnerskabsaftaler. 16 virksomhedsdeltagere var på inspirations- og netværkstur til SIAL Paris i oktober 2014 for at opleve, smage og opdage nye trends inden for fødevarer. Også netværkspartnere fra Enterprise Europe Network blev besøgt på landestande, hvor samarbejdsmuligheder blev diskuteret. To dages intensiv messebesøg gav en masse spændende indtryk. Blandt andet gav den såkaldte innovationsløber et rigtigt godt billede af de nyeste trends, hvor sundhed, convenience, personalised food, sunde snacks og singleliv var nogen af de helt store. Seminaret Entreprenørskab og vækst i små fødevarevirksomheder blev afholdt den 18. november med 36 deltagere. Workshoppen tog udgangspunkt i en ph.d.-afhandling om entreprenørskab og regional udvikling samt et forskningsprojekt omkring vækst og øget afsætning i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Vidensynteserne indenfor oliefrø, grøntsager, frugt og bær er færdiggjort. I september blev der afholdt et seminar omkring oliefrø, hvor konklusionerne fra vidensyntesen blev præsenteret for et bredt forum fra olie-fedt branchen, og der blev arbejdet med at identificere hvilke emner man kunne arbejde videre med som branche. Der arbejdes nu hen imod at udvikle en GUDP ansøgning til september-runden på den baggrund eller via nogle af de nye ordninger fra Innovationsfonden. AgroTech og fødevarevirksomheder indenfor fagområdet. På grøntager og frugt & bær planlægges der lignende workshops til afholdelse i hhv. maj og juni Hedegaard Foods, som tidligere har fået lavet en vidensyntese om produktion af sundhedsfremmende stoffer i æg, har indsendt en GUDP ansøgning i februar 2015 til det videre arbejde. Planlagt ERFA-gruppe for gårdbutikker Herregårdens Madbutik, Gothenborg, Viktualia, Oles Gård, Ny Lundgård Ismejeri og Fru Møllers Mejeri. Afholdt temadag om naturkød i samarbejde med netværket Smag på Landskabet. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At sikre nem adgang til overblik over midler, viden og netværk inden for fødevareområdet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Konsortiet skal sikre virksomheder og aktører inden for fødevareområdet overblik over relevante innovationsmidler og nem adgang til viden og netværk (via vejledning, screening af virksomheder m.v.). Det gælder både midler og initiativer under regionens fødevaresatsning (differentieringspuljen og innovationspuljen) og andre regionale, nationale eller internationale midler og initiativer m.v. FFI-konsortiet koordinerer med operatøren for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt omkring visitering af virksomheder, samt markedsføring. Konsortiet vil i en målrettet indsats kontakte og informere: - lokale fødevarenetværk i region Midtjylland. - de 250 største virksomheder i regionen, inden for fødevarebranchen, som formodes at have størst interesse for innovation. I den forlængede periode: - FFI opsøger 120 virksomheder. Nogle vil være gengangere fra tidligere, som får nye tilbud og information. Innovationspuljen er ikke længere aktuel, da den er nedlagt og intentionerne med at støtte og styrke radikal innovation i erhvervet skal i Kortfattet referat og tidsregistrering for hver kontakt. Dokumentation for skriftlige kontakter. I denne periode har der været møde med 52 fødevarevirksomheder med forskellige tilbud: European Food Venture Forum, Internationalisering, Innovationscamps, Puljer til vidensoverførsel, kapitalformidling, kompetencer og kursus/workshoptilbud. FFI har deltaget i Region Midtjyllands fødevarerådsmøder, Accelerace og møder med andre erhvervsfremmeaktører i regionen. Mht. kapital til virksomheder så holder FFI løbende møde med de statslige innovationsmiljøer, Midtjysk Iværksætterfond og Business Angels for at arbejde frem mod bedre samarbejde og forhold for virksomheder i Region Midtjylland. Her bliver Team Vækst Danmark også præsenteret med samarbejdet med Accelerace. FFI holder møde med Danish Food Cluster hver uge, hvor der udveksles informationer, viden og fælles markedsføring af aktiviteter. Aktiviteter synkroniseres med Food Festival og specielt ved denne rapportering har FFI s internationale aktiviteter bidraget meget i år. Følgende FFI aktiviteter bidrog/afvikles på Food Festival: Enterprise Europe Network s Agro Sektor Group kom til Aarhus, hvor de holdt årligt møde. De havde bidraget med at få iværksættervirksomheder med på European Food Venture Forum. Derudover hjalp de mange af de udstillende virksomheder med at blive internationale fx distributionsaftaler osv. Vinderne af European Food Venture Forum blev optaget på video og afspillet på topmødet: Food Global Challenge. Food Camp med Samsø Bær samt Innovationswalks. Der er løbende kontakt til Væksthus Midtjylland vedr. forskellige projekter og deres muligheder for at få støtte til udvikling. Specielt vækstpakker og capital coach har været benyttet. FFI er løbende i kontakt med fødevarenetværkene også mht. evalueringsprocessen i Region Midtjylland. og hjælper projekter med at få den rette sparring og kapital i de tidligere faser af udviklingen. Side 4

5 stedet løftes af FFI s innovationsindsats, særligt i forhold til afprøvning af forskellige erhvervsrettede forskningsvirkemidler, kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på fødevareinnovation samt projekter under differentieringspuljen. - FFI styrker indsatsen med vejledning og rådgivning af virksomhederne i forhold til at lette vejen til kapital. Herunder bidrager FFI til træning af virksomhedernes parathed i forhold til brug af kapital. - FFI sikrer opmærksomhed på nye, unge iværksættervirksomheder, herunder inden for hybridområder i krydsfeltet mellem fødevarer og klima, miljø og sundhed, med henblik på at styrke deres muligheder for innovationssamarbejder med større, etablerede virksomheder. - Generelt søger FFI samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører, så der sker en fornuftig rollefordeling og så der sikres synergi mellem initiativerne. Resultatkrav 1.2 Konsortiet har en proaktiv rolle i forhold til at generere innovative projekter til puljer under fødevaresatsningen (differentieringspuljen og innovationspuljen). Det sker bl.a. ved - opsøgning og udvikling af projekter - vejledning af interessenter, herunder ift. relevante samarbejdspartnere, ansøgningsudformning og proces m.v. Besøget bliver registreret i et fælles Google dokument for VIFU, Aarhus Universitet, EEN og FFI. Et særligt fokus har været på iværksættervirksomheder ved at give dem information om mulighederne i hele udviklingen specielt har vi fortalt om Inkubatormiljøet som Agro Business Park laver i Agro Food Park for at give de nye virksomheder mulighed for at få sparring dagligt. Der er pt. 12 iværksættervirksomheder i Inkubatormiljøet. TI har præsenteret eposter med sammenligning af innovationsmetoder som blev præsenteret på EuroSense 2014 (Sixth European Conference on Sensory and Consumer Research, Bella Center, Copenhagen, Denmark september 2014) Materialet var baseret på det sensorikinnovationskursus, som tidligere blev udviklet til diverse kurser i FFI-regi. Der har i alt være besøgt 138 virksomheder i det forlænget år. Disse besøg er registreret i et fælles google dokument se vedlagte excel ark. I perioden har der været arbejdet på at søge yderligere kapital til fødevarevirksomhederne og det er lykkes at få yderligere kapital fra business angles, venture kapital og har videreført et projekt fra det statslige innovationsmiljø Borean. Derudover har et par virksomheder præsenteret for store fødevarevirksomheder mhp. samarbejde om nye innovative projekter. Side 5

6 Visitering af minimum 240 virksomheder, som i samarbejde med operatøren for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt opsøges, rådgives og motiveres for deltagelse i projekter. - Jf. resultatkrav 1.1. om opsøgning af 120 virksomheder i den forlængede periode skal FFI motivere og hjælpe en del af disse til at udvikle projekter til fødevaresatsningens puljer og initiativer, samt aktivt arbejde for at generere projekter med andre virksomheder FFI kommer i kontakt med. Resultatkrav 1.3 Konsortiet skal sikre, at virksomheder og andre aktører får større udbytte af EU s midler og muligheder, f.eks.: - hjælp til søgning af europæiske samarbejdspartnere, netværk m.v. - information om relevante EUinitiativer inden for fødevarebranchen samt relaterede områder, specielt Horizon 2020 og Food4Future KIC/Foodbest. - videreformidling af information om EU-indkaldelser - feed-back til EU på nye forslag til lovgivning Målet for denne indsats er, at A. Minimum 30 virksomheder/videnaktører etablerer en søgeprofil i Enterprise Europe Network (EEN) teknologidatabasen, der bruges til at finde relevante teknologier eller innovations fra udlandet (se også resultatkrav 4.3) B. Minimum 10 virksomheder/videnaktører enten alene eller flere i Ad. A. Kopi af profiler indsendes med halvårlig rapport. Ad. B. Kontaktinformation, samt kort overblik over målet med ansøgningen og programmet indsendes med halvårlig rapport. Horizon 2020 og KIC KU-Science under Københavns Universitet søgte partnere til Horizon2020-projektet Protein2Food og vi fandt 10 europæiske partnere til konsortiet. Det rette projektkonsortium var en af årsagerne til, at KU-Science fik deres ansøgning godkendt og nu har fået en EU-bevilling til projektet på, hvad der svarer til ca. 60 millioner kroner. Projektets mål er at udvikle innovative, omkostnings- og ressourceeffektive, sunde vegetabilske proteiner til konsum med positiv indvirkning på fødevaresikkerheden, biodiversitet, miljø, bioøkonomi, sundhed og social innovation. Future Food Innovation er repræsenteret i projektets stakeholder forum. Genoskan brugte Agro Food Sektorgruppens Horizon 2020 partnersøgningskatalog til at gøre opmærksom på sin interesse for at komme med i en ansøgning. De er sammen med Aarhus Universitet Food kommet med i et tyskledet konsortium under navnet Smartbees, der modtog tilsagn om støtte ultimo november Vi har også været behjælpelig med svar på spørgsmål i forbindelse med EUprojektverdenen og med kontakt til EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation, som bl.a. kunne hjælpe med vigtige juridiske aspekter. Derudover har Seges, AgroTech, Teknologisk Institut, DMRI, AU MAPP, IFAU, ISI Food Protection, ISIS og Agger Foods været i dialog med os omkring Horizon SIAL 16 deltagere var på inspirations- og netværkstur til SIAL Paris i oktober 2014 for at opleve, smage og opdage nye trends inden for fødevarer. Også netværkspartnere fra Enterprise Europe Network blev besøgt på landestande, Side 6

7 fællesskab deltager i en innova- tionsbaseret EUprojektansøgning. - I forlængelsesperioden vil der blive gennemført 35 internationale matchninger (facilitering af dialog mellem danske og internationale aktører omkring samarbejdsmuligheder med henblik på at opnå underskrevne partnerskabsaftaler). - Der gennemføres 2 internationale delegationsture. Målet er 40 virksomhedsdeltagere fordelt på de to delegationsture. - I forbindelse med FOODTECH 2014 modtages en kinesisk delegation. - I relation til European Food Venture Forum 2014 (EFVF)/Food Festival i 2014 er FFI vært for det halvårlige møde i Enterprise Europe Networks AgroFood sektorgruppe med cirka 50 deltagere. hvor samarbejdsmuligheder blev diskuteret. To dages intensiv messebesøg gav en masse spændende indtryk. Blandt andet gav den såkaldte innovationsløber et rigtigt godt billede af de nyeste trends, hvor sundhed, convenience, personalised food, sunde snacks og singleliv var nogen af de helt store. Food Festival I relation til Agro Food Sektorgruppens møde i Aarhus i september 2014 blev der oprettet 10 danske profiler på fødevarevirksomheder, der er på udkig efter internationale samarbejdspartnere. Status herpå er, at Raw Snacks Europe er i dialog med en polsk, en norsk og en svensk potentiel samarbejdspartner. Hornbeer er i dialog med en tysk og en bulgarsk potentiel samarbejdspartner. Cold Hand Winery er i dialog med en potential tysk samarbejdspartner og Easyfood er i dialog med 3 forskellige potentielle slovenske samarbejdspartnere. Bangs Marmelade har været i forhandlinger med en hollandsk virksomhed, der imidlertid ikke blev til noget. Vi bygger videre på erfaringerne og kontakterne herfra i bestræbelserne på at nå målet om at rekruttere 7-10 importører/distributører til Food Festival Internationale matchninger Siden september 2014 har flg. virksomheder modtaget individuel assistance i forbindelse med international partnersøgning/matchning: DinnerdeLuxe, Door Systems, Kroma, Effectmanager, Drink Moments, Primanor, Nordic ingredients, Chr. Hansen, Fine Food, Amby Import, Flexmatic, Tamaco Food, TurnAvisual, Asia Food import, Phytage, Jens Møller Products, CULT, Multiline, Cold hand Winery, Raw Snack Europe, VainQueur vin, Bottlers Group, Falengreen, Arla Foods, RM import, Toft Care, CV trade, Plusice, Carnad og Easyfood. Flere af dem er nu i process omkring konkret partnersøgning. Kinesisk delegation i forbindelse med FOODTECH I foråret 2014 rekrutterede vi 12 danske ingrediens- og fødevareprocesudstyrsleverandører, der skulle være udgangspunktet for at få en delegation af kinesiske virksomheder til Danmark. Dog var det ingrediensdelen, som virkede mest lovende med hensyn til samarbejde. Der er i høj grad opstået et marked for funktionelle fødevarer, kosttilskud og såkaldte cosmeceuticals med basis i naturprodukter i Kina i de senere år. 5 kinesiske virksomheder endte i oktober 2014 med at rejse til Danmark og Inomega3, Salixin, Kroma samt ISI Food Side 7

8 Protection har fortsat dialog med de kinesiske virksomheder. Vi kan også glæde os over, at Acutiz, som resultat af kinesernes besøg, allerede har fået åbnet døren til det store kinesiske marked for deres hudplejeprodukter baseret på råmælk fra køer. De har netop underskrevet en agentaftale med Syntech New Material Company i Shanghai, som ser et stort potentiale i produkterne. Resultatkrav Resultatkrav 2.1 Konsortiet har fokus på at eksperimentere med en bred vifte af innovationsmetoder og tilgange, herunder især metoder til radikal innovation, jf. tillæg til resultatkontrakt (notat om innovationsmiljøets profil). Med det formål at motivere og inspirere innovationsmiljøets målgruppe til et øget fokus på innovation, planlægger og gennemfører konsortiet 10 workshops/kurser i projektperioden: Workshops skal - bidrage til mere systematisk og åben innovation gennem inddragelse af nye kompetencer og aktører. - skabe læring - have fokus på anvendelse af nye Mål 2 At understøtte åben, radikal innovation hos aktører inden for fødevareområdet Målemetod e Deltagerliste r med virksomheds navn, personnavn og kontaktoplys ninger Feedback vedr. effekt fra deltagere. Alle deltagere kontaktes senest 1 år efter arrangemen tet for et kort interview for at afdække det personlige og faglige udbytte for personen og udbyttet for virksomhede n. Monitorerin g af effekt Opfølgning Éndagsworkshop i samarbejde med Østjyllands Spisekammer/Food Festival og Samsø Bær mhp. udvikling af forslag til et nyt produktkoncept herunder produktprototyper og forslag til ny forretningsmodel, markedsføring og salg Dato: Forankring: FFI Sted: Food Festival i Aarhus Virksomhedsdeltager: Lone Hundevad, Samsø Bær Studerende: 22 studerende (fra AU og KU) og kokkeelever fra Teknisk Skole Silkeborg (se bilag/deltagerliste). Andre deltagere: 3 eksterne facilitatorer. Nærmere beskrivelse af workshoppen: se bilag/velkomstbrev til deltagere, bilag/link til video fra workshoppen og biag/samarbejdsaftale Udviklingsforløb med EA Dania og Samsø Bær som opfølgning på workshoppen Fra bær til forretning Dato: Oktober-december 2014 Forankring: FFI Uddannelsesinstitution: EA Dania, Viborg Virksomhedsdeltager: Samsø Bær (repræsenteret ved Lone Hundevad) Studerende: 3 studerende fra Markedsføringsøkonomuddannelsen, 3 semester. Formål: At give SB et grundlag for udformningen af en ny fremtidig fælles designlinje for virksomhedens produktgrupper (se bilag/samarbejdsaftale) Nærmere beskrivelse af forløbet: se bilag/oplæg fra EA Dania og bilag/studieopgave. workshoppen: se bilag/velkomstbrev til deltagere, bilag/link til video fra workshoppen og bilag/samarbejdsaftale Oplæg for Samsø Fødevareklub Oplægget havde som formål at give deltagerne indsigt i innovationsmodeller og -processer mhp. anvendelse i egen virksomhed. Oplægget tog udgangspunkt i erfaringerne fra innovationsworkshoppen Fra bær til forretning på Foodfestival Nærmere beskrivelse: se bilag/innovation er ikke videnskab. Workshop om perspektiverne for fremtidens samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Formålet med workshoppen var at få input til anbefalinger for, hvordan Side 8

9 metoder Kurser skal - motivere til og øge de innovative kompetencer hos deltagerne - udvikle et fælles sprog hos virksomhederne for at muliggøre samarbejde omkring innovation Målet er minimum 300 kursusdage fra virksomheder og vidensaktører i 10 workshops/kurser. I den forlængede periode: På baggrund af Region Midtjyllands analyse vedr. Uddannelses- og kompetencebehov i fødevarevirksomheder, iværksætter FFI som pilotprojekt en række udviklingsaktiviteter, der skal være med til at skabe mere viden om innovation og fokus på kompetenceudvikling. Indsatsen består i første omgang af afprøvning og dokumentation af forskellige metoder til at skabe kompetenceudvikling i virksomhederne med inddragelse af forskellige kompetencer på tværs af uddannelsesinstitution er. Der gennemføres 10 på deltagernes innovationsk ompetencer og -kraft. Deltagerliste r med virksomheds navn/ uddannelses institutioner, personnavne og kontaktoplys ninger Feedback vedr. umiddelbare effekter hos: - Uddannelses institutioner undervisere/ vejledere - Studerende - Virksomhed er Feedback skal omfatte: erfaringer fra de gennemførte innovationscamps og workshops kan udnyttes i det fremtidige samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Deltagerliste, dagsorden og resultater: se bilag/dagsorden for workshop og bilag/plancher fra kompetenceworkshop TI Innovationscamp før Food Festial. Efter innovation campen i august 2014 (se afrapportering for 1 halvår af 2014) arbejdede AgroTechs gastronomiske eksperter videre med de studerendes prototyper, så de alle var klar til præsentation på Food Festival Tre af de fem ideer blev testet i to versioner ved hjælp af gæsterne på Food Festival. Dette skete fredag den 5. og søndag den 7. august. I alt deltog ca gæster i præferencetesten hvoraf ca. 700 udfyldte et uddybende spørgeskema omkring prototypernes smag og konsistens. Prototyperne, der blev testet var: - Vaccummarinerede svampe (version X og Y) for Tvedemose Champignon - Gulerodspuré (Version X og Y) for Gl. Estrup Gartneri - Salatrelish (version X og Y) for Skyttes Gartneri FFI logoer var synlige på såvel standen som de enkelte spørgeskemaer. (Bilag ) Resultaterne blev efter Food Festival 2014 analyseret og resultaterne overleveret til de deltagende virksomheder. Resultaterne er efterfølgende blevet brugt til at udvikle og indsende en Innobooster ansøgning for Tvedemose Champignon i forhold til færdigudviklingen af de vaccummarinerede svampe. Denne færdigudvikling forventes gennemført i Gl. Estrup tænker ideerne omkring anvendelse af spildprodukter til højværdiprodukter ind i udbygning af deres produktionslokaler i For at hjælpe Skyttes Gartneri videre blev der efterfølgende holdt møde med henholdsvis AB Catering, Urtekram og Solhjulet. Skyttes Gartneri forventer efter feedback fra grossisterne at igangsætte produktion af salatrelish, når sæsonen for romainesalat atter begynder i foråret Forløbet blev evalueret med de deltagende som læring til fremtidige camps. Dokumentet er ikke distribueret til deltagerne efterfølgende men kan benyttes som et internt dokument i konsortiet (bilag ). Temamøder Den 5. november blev der afholdt et temamøde omkring specialmælk en udløber af den viden der er bygget op i det FFI støttede PHD projekt om emnet. (Bilag ). Temamødet tog udgangspunkt i de danske forbrugeres efterspørgsel efter fødevarer med særlige ernæringsmæssige egenskaber. Mejeriprodukter kan opfylde behovet, fordi det er muligt bl.a. at ændre fedtsyresammensætningen i mælken ved at ændre på malkekøernes foder. På mødet var der indlæg fra AU, Naturmælk, AgroTech samt en mælkeproducent således at hele værdikæden var repræsenteret. Deltagere talte både mejerier, AU, SEGES, Landbrug & Fødevarer samt Mejeriforeningen (bilag ). Som et resultat af mødet arbejdes der på en GUDP ansøgning til september runden omkring emnet. Tang Overblikket over aktiviteter og viden indenfor tang i Danmark er færdiggjort (bilag ). Der arbejdes nu hen imod at der afholdes et temamøde inden Side 9

10 innovationcamps med følgende mål: - bidrage til at få ny viden og løsninger på fødevarevirksomh eders udfordringer, som fører til innovation hos virksomhederne - teste forskellige typer af camps - 10 camps, 10 virksomheder og ca. 100 studerende - Mindst 1 virksomhed implementerer innovationen i forlængelsesperio den - Case-katalog udarbejdes - Workshop afholdes på baggrund af de opnåede erfaringer med kompetence- og uddannelsesaktivi teterne, evt. på Food Festival. Der sker opfølgning til de oprindelige partnere i arbejdsgruppen om uddannelsesog kompetencebeho v i fødevareerhverve t. - Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser - Læring - Afledte ændring er i nuvære nde praksis - Opfølge nde handlep laner - Styrker og svaghed er ved koncept et og process en Workshop og rapportering målrettes en bred kreds af interessente r på nationalt plan. sommerferien hvor denne viden kanaliseres ud til virksomheder og arbejdes ind i deres produktudvikling. Planlagt i ERFA-gruppe for gårdbutikker Herregårdens Madbutik, Gothenborg, Viktualia, Oles Gård, Ny Lundgård Ismejeri og Fru Møllers Mejeri. Planlægning af temadag om naturkød i samarbejde med Smag på Landskabet. Entreprenørskab og vækst i små fødevarevirksomheder I forhold til resultatkrav 2.1 har MAPP planlagt og afholdt en workshop om entreprenørskab og vækst i små fødevarevirksomheder den 18. november Workshoppen tog udgangspunkt i en ph.d.-afhandling om entreprenørskab og regional udvikling (lavet af Sabine Müller og forsvaret i 2013) og et forskningsprojekt omkring vækst og øget afsætning i små og mellemstore fødevarevirksomheder (med deltagelse af Lars Esbjerg, Maja Pedersen og Helle Alsted Søndergaard). Workshoppen havde i alt 36 deltagere, heriblandt forskellige regionale fødevareproducenter, konsulenter, forskellige væksthuse samt de indbudte oplægsholdere. Det er vores opfattelse, at kombinationen af de forskellige deltageres erhvervsbaggrund og interessefelt var givtig for diskussionerne, da deltagernes forskellige meninger bidrog til nogle spændende diskussioner. På workshoppen fremlagde først Lars Esbjerg og dernæst Sabine Müller deres forskningsresultater, hvorefter deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål og debattere de to oplæg. Det er vores opfattelse, at deltagerne især havde gavn af viden omkring de forhold, der især er kendetegnende for virksomheder der vækster, samt viden omkring hvordan de tilgængelige ressourcer i udkantsområderne kan anvendes til at skabe vækst i små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder. Ligeledes debatterede deltagerne deres erfaringer med forskellige salgskanaler, ikke mindst detailkæder. Efterfølgende præsenterede Morten Lauritzen og Bo Marcussen fra SideDish deres erfaringer med at være en mindre fødevareproducent. Fokus var i dette oplæg særligt på de erfaringer de havde opnået igennem tiden, herunder vigtigheden i at fokusere på sine kernekompetencer, hvordan de med succes har opbygget et samarbejde med Dansk Supermarked, og hvordan deres produktportefølje har udviklet sig igennem tiden. Jens Møller fra CaviArt fortalte derefter om sine erfaringer med at skabe vækst, herunder hvordan produktet blev udviklet, de problemstillinger der typisk kendetegner det at være iværksætter, hvordan produktet sælges både nationalt og internationalt mm. Jens Møller understregede ligeledes flere gange vigtigheden i, at man som producent er fleksibel, da markedet og kunderne konstant er under udvikling, herunder vigtigheden af at have fleksible kontrakter. Side 10

11 Begge virksomheder havde medbragt produkter, så det var muligt for deltagerne at se disse og tage nogle produkter med hjem. Det er vores opfattelse at begge virksomheder bidrog med relevante oplæg, som var af stor interesse for deltagerne. Flere at de efterfølgende diskussioner omhandlede detailkædernes magt og hvordan det ellers er muligt at sælge regionale fødevare igennem andre salgskanaler (fx specialforretninger). Under diskussionen omkring supermarkedernes magt, understregede flere af deltagerne imidlertid, at detailkæderne er blevet mere villige til at få lokale fødevare ind i deres sortiment. Ligeledes blev det debatteret hvordan det er muligt at imødegå de udfordringer, de regionale fødevareproducenter oplever i forbindelse med distribution. FFI har i samarbejde med Accelerace testet et Accelerace virksomhedsudviklingsforløb for to virksomheder fra Differentieringspuljen,for at undersøge om vi skal lave noget specielt for fødevarevirksomheder. Forløbet bestod i både camps og labs. Camps er hvor mange virksomheder er samlet fra forskellige brancher og modtager undervisning fra de bedste undervisere i verden vedr. fx analyse af kunderne og marked, markedsføring via sociale medier og pitching træning. Den ene virksomhed blev desværre nødt til at stoppe midt i forløbet pga. direktørskifte. Den anden gennemførte og afsluttede med et strategiseminar. Løbende har FFI og Accelerace interviewet internationale fødevarevirksomheder, som deltog i European Food Venture Forum, for at få indblik i hvad internationale fødevarevirksomheder har brug for evt. at lave et Next Step Challenge for fødevarer. FFI, RM og Accelerace har holdt møde med ARLA og Dupont mhp. at de deltager i 2n (?) Fødevare Next Step Challenge og er endnu ikke helt afklarede. Derfor har vi tilbudt at lave en lille challenge og få Arla og Dupont til at invitere fx 2-3 selskaber til Dk. nogle dage før EFVF og give dem information samt holde møder med ARLA og Dupont. Innovationsmodeller mellem store og små virksomheder projekt i perioden xx-xx med støtte fra Industriens Fond arrangementet David og Goliath challenges in partnering for growth. Samt markedsføring af konferencen, hvor rapporten af modellerne bliver offentliggjort. 2 timers kursus i værdiskabelse ved Carsten Birk Nielsen, afholdt for 7 selskaber fra primært Differentieringspuljen. Resultatkrav 2.2 Effektmåling af FFI s samlede aktiviteter (FIVU) orienteres om resultaterne. Matchmaking tager afsæt i fødevarevirksomhedernes udfordringer med at skabe fødevarer med højere videnindhold udviklingen kan effektiviseres ved at have den rette viden på det rette tidspunkt. Derfor er det vigtigt at kende forskningen og de relevante forskningsområder, så de kan samarbejde om nye projekter. Matchmaking: - Fødevarevirksomh eder og forskere (50 møder på dagen) med deltagelse af i alt 12 forskere og 30 virksomheder - Indgåelse af 5 samarbejder af forskellig karakter. Det kan være ansøgninger til forskellige puljer så som GUDP og Markedsmodnings fonden. Det kan være samarbejde om udvikling af nye produkter eller rekvireret forskning/køb af viden. Der gennemføre s årligt interviewundersøgels e af Efter aftale med Region Midtjylland lavede vi en evaluering af Differentieringspuljen i midten af 2014, så derfor er der ikke lavet en afsluttende evaluering. Derudover er FFI1.1 blevet forlænget indtil Side 11

12 deltagende virksomhede rs tilfredshed/ nytteværdi af deltagelse i projektet mhp. at sikre, at projekter tager udgangspun kt i virksomhede ns behov. Resultatkrav Resultatkrav 3.1 Konsortiet har til opgave at iværksætte og administrere en 3- årig udviklingspulje til innovative differentieringsprojekt er. Puljens formål er at støtte udviklingen af nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra regionens fødevarevirksomheder, samt nye processer og koncepter ved hjælp af konkrete innovationsprojekter i enkelte led i produktionskæderne. Konsortiet har ansvar for at iværksætte og administrere puljen, Mål 3 At øge vidensamarbejdet mellem erhverv og forskning og facilitere etablering af en række erhvervsrettede ph.d.-forløb Målemetod Opfølgning e Differentieringspuljen: Oversigt Merbevillingen på 14 millioner kr. til Differentieringspuljen blev bevilliget i over krav, slutningen af 2013 og starten af De 50 millioner kr. er således ude og der skal skabe vækst og arbejdsplader i 25 projekter. 14 af disse projekter har i alt være opfyldt tiltrukket 92 millioner kr. af andre midler, hvoraf 73 millioner kr. er privat for at der kapital. Styregruppen for FFI har i alt behandlet 81 ansøgninger i perioden. kan ydes Bevilgede projekter: støtte til Dansk And udvikling af nye andeprodukter, således at der sælges and året differentieri rundt. ngsprojekter Andelskartoffelmelsfabrikken. udvinding af proteinerne i kartoflerne ved produktionen af kartoffelstivelse. Oversigt Golocal Food/Mad og Folk salg og distribution af lokale fødevarer fra fx over antal gårdbutikker. ansøgninger Soy4you produkter baseret på proteiner fra soja som har samme tekstur og som fx hakket kød. bevillinger i Samsø Foods: Lukket forbindelse Moesgaard Meat: Lukket. med Sporbarhed DNA identificere DNA markører for kød for fx mørhed og halvårlig sporbarhed. status. Nem Aftens Mad NAM levering af sund og hjertevenligt aftensmad sammen med frokostordninger. Kopi af Asiros identificere og ekstrahere et specifikt molekyle fra røde bær som samarbejdsa har den funktionelle egenskab at den kan reducere LHL kolesterolet i ftaler/ blodet. Side 12

13 herunder opslag, vejledning, prioritering af projekter, faglig sparring i fødevarerådet, samt budgetadministration og udvikling af standarder for samarbejdsaftaler ml. projektparterne. Udmøntning af puljen sker ud fra det i ansøgningsmaterialet og ansøgningen beskrevne formål, herunder bl.a. - at projekterne har et erhvervsmæssigt/ kommercielt sigte - at projekterne har en geografisk spredning og faglig bredde. Der igangsættes 4-8 differentierings innovative projekter pr. år i projektperioden inden for et samlet budget på 36 mio. kr. I alt forventes differentieringspuljepr ojekter igangsat under forudsætning om at de lever op til en række minimumskrav til projekternes kvalitet. Disse krav vil blive udarbejdet og godkendt af styregruppen. Konsortiet bistår projekterne med råd og vejledning i løbet af projektperioden, herunder ved møder mellem konsortiet og resultatkont rakter for de enkelte projekter sendes til RM i forbindelse med halvårlig statusredeg ørelse. Kort beskrivelse af puljens udmøntning (evaluering ift. formål, ressourcefor brug m.v.) Der gennemføre s undersøgels e af deltagende virksomhede rs tilfredshed/ nytteværdi af deltagelse i projektet 1 år efter indgåelse af aftale mhp. at få effektmåling. KROMA udvikling af en ny og mere effektiv fiskeslagte-maskine. Økologisk proteinerbar - udvikling af en økologisk proteinbar med god smag og høj optagelighed. Ørredrogn udvikling af en ny metode til at konservere dem samt emballage bl.a. til eksport. Hedens Blå Guld - Ud fra forskningsresultater fra mange forskellige arter af danske blåbær har de Hedens Blå Guld plantet disse arter for at producere danske blåbær. Markedsføring af gourmet sunde danske blåbær som smager forskelligt fra de amerikanske og er sundere. Moesgaard Meat 2012 A/S - Biprodukter til værdiprodukter. Udvikling af produkter fra fx yver, tarme og øre til værdiprodukter til eksport. Juice4you smart emballage til at lave frisk juice bl.a. med grøntsager og beriget med forskellige ingredienser. StockonDeals onlineaktions platform for handel med overskudsvarer. Rødkløverekstrakt ekstrakt fra fermenteret rødkløver til at modvirke osteporosis. Frugtsnack udvikling af en sprød frugtsnak til børn og unge. Sundhedsfremmende appetit på livet udvikling af et koncept til at patienter får bedre og sundere mad på hospitalet og dermed kortere indlæggelser. (Innovationspuljens formål er tænkt ind i dette projekt). PizzaFlex: - udvikling af ny emballage til fast food første produkt er til pizzaer. Drink Moments udvikling af en sundhedsdrik primært til sportsudøvere med sundhedsfremmende stoffer. Sporbarhed Ørredrogn identificere off flavours i nogle specielle produktionsforhold og optimere disse. Dansk And Fedt og Fond udvikling af en ny fond og sundere fedt uden at tilsætte salt udvikling af den gode smag. Ansøger har trukket ansøgningen tilbage. Ressourceoptimering i kølekæden Lean Energy Cluster og Danish Food Cluster samt FFI har indgået et samarbejde om at udvikle en innovationsplatform, hvor fødevarevirksomheder kan få reduceret deres ressourcer i kølekæden. Dette projekt er også hvor Innovationspuljensformål er indtænkt i Differentieringspuljen. Landmad.dk Landmad.dk i Grenå og Gambogaard har udviklet et koncept med at sælge lokale fødevare i et franchise koncept. Restmidler: Derudover har der været restmidler fra nogle af de ovenstående projekter disse midler er blevet ansøg og er nu ude og arbejde i nedenstående projekter: Wittrup Seafood analyse og småtest af hvordan der kan laves en ny måde at lave convenience muslinger. SlagterZacho udvikling af sikkert vildt kød samt nye convenienceretter baseret på vildtkød. Ausumgaard s Kraftcenter udvikling af nye produkter baseret på herregaardens råvarer. Side 13

14 projektledere. I den forlængede periode Fokus i differentieringspuljen er især på at støtte innovation i hele værdikæden fra udvikling til salg, samt at generere projekter med stor innovationshøjde. Der iværksættes 4-6 projekter med et samlet budget på 14 mio. kr. i den forlængede periode. FFI samler op på samtlige iværksatte projekter under Differentieringspuljen, udarbejder casemateriale for hvert projekt og gennemfører en fælles læringsworkshop for de deltagende virksomheder. Resultatkrav 3.2 Det forventes, at konsortiet assisterer med at min. 4 projekter indsendes til Innovationspuljen Resultatkravet er ikke længere aktuelt, idet Innovationspuljen er lukket. I den forlængede periode assisterer FFI mindst 8 projekter med at søge: GUDP, Markedsmodningsfon den, de statslige innovationsmiljøer, Business Angles eller anden form for kapital. Oversigt over antal ansøgninger og bevillinger i forbindelse med halvårlig status. Kort rapport om processen. Side 14

15 Resultatkrav 3.3 Konsortiet har ansvar for at facilitere samarbejdet mellem universiteter og virksomheder for at etablere op mod 10 erhvervsrettede ph.d.- projekter. Forskningen i projekterne skal på sigt bidrage til fødevareinnovation. Ph.d.-projekterne tilknyttes forskerskoleprogramm er (SAFE, FOOD Denmark og andre forskerskoler). Støtte til Erhvervsrettede PhD projekter I afrapporteringsperioden er projektet KARAKTERISERING AF NYE LAKTOSEREDUCEREDE MÆLKEPRODUKTER og projektet NYE MEJERIPRODUKTER BASERET PÅ ØGET URTEANDEL I KVÆGFODER afsluttet. Det betyder, at der pr er afsluttet i alt 4 Phd projekter og 6 projekter afsluttes i perioden frem til februar Oversigt over projekterne og deres status: se bilag/oversigt over Erh. PhD projekter Støtte til Erhvervs post doc projekter I afrapporteringsperioden er der bevilget støtte til projektet Hvid raps til milde produkter af bladgrønt med højt indhold af sunde indholdsstoffer Se bilag/postdocansøgning_hvid raps, for nærmere beskrivelse af projektet og bilag/pressemeddelse jan I perioden er der lavet yderligere et opslag om midler til post doc projekter. Se bilag/post_doc opslag_ For en samlet oversigt over de bevilgede projekter, se bilag/oversigt_bevillinger Under forudsætning af at medfinansiering kan findes, reserveres 1 ph.d.-studieforløb til følgeforskning af innovationsmiljøet FFI s profil og aktiviteter med henblik på opsamling af erfaringer med forskellige innovationsmetoder og værktøjer. Konsortiet skal sikre, at de indgåede projekter tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og behov. Seminar: To møder i koordineringsgruppen for Musclebased food network er blevet afholdt i forbindelse med planlægning af arrangement i foråret Temaet blev fastlagt til Kødets positionering og værdisættelse og programudkast udarbejdet i samarbejde mellem SEGES og AU-FOOD er rundsendt til den øvrige koordineringsgruppe. Sundhedsvisionen Vidensynteserne indenfor oliefrø, grøntsager og frugt og bær er færdiggjort. I september blev der afholdt et seminar omkring oliefrø hvor konklusionerne fra viden syntesen blev præsenteret for et bredt forum fra olie-fedt branchen og der blev arbejdet med at identificere hvilke emner man kunne arbejde videre med som branche (se bilag ). Der arbejdes nu hen imod at udvikle en GUDP ansøgning til september runden på den baggrund eller via nogle af de nye ordninger fra Innovationsfonden. På grøntager og frugt & bær planlægges der lignende workshops til afholdelse i hhv. maj og juni Hedegaard Foods som tidligere har fået lavet en vidensyntese har indsendt en GUDP ansøgning i februar 2015 til det videre arbejde. Konsortiet skal sørge for at etablere et netværk mellem de ph.d.-studerende. Resultatkravet vedr. Side 15

16 10 erhvervsrettede ph.d.-projekter er opnået i perioden I den forlængede periode: - Fokus på at afprøve forskellige forskningsvirkemidler mhp. at få involveret mindre og mellemstore fødevarevirksomheder. Dette testes via kortere samarbejder mellem virksomheder og forskning, f.eks. via innovationsfremmend e forskningsaktiviteter som Post doc ordninger og andre. I perioden testes post doc ordningen. - Litteratursøgning Sundhedsvisionen. Sundhedsvisionen har holdt workshops mellem fødevarevirksomheder, kliniske forskere og fødevareforskere mhp. at finde nye forebyggende fødevarer mod diabetes 2. Efter disse workshops, der blev afholdt i , viste der sig behov for at alle partnere får indsigt i emnet fra de forskellige indgangsvinkler. Derfor gennemføres litteraturstudier i den videnskabelige litteratur, der samlet Side 16

17 fremstilles i en rapport. Litteratursøgning Sundhedsvisionen støtter post doc s løn med 1/3 (ca kr.) Efterfølgende vil der være 1 3 projekter, som søger yderligere kapital til at udvikle nye produkter. Resultatkrav Resultatkrav 4.1 Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge samarbejdsrelationer til kommunale, regionale og nationale initiativer og satsninger på fødevareområdet. Der etableres en tæt dialog med relevante aktører indenfor erhvervsfremmesyste met og andre relevante organisationer og initiativer, fx gennem afholdelse af møder med disse aktører. Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter for rådgivningsprogramm et FØDEVAREmidt og repræsentanter for innovationsmiljøet for Mål 4 At skabe sammenhæng til og samarbejde med andre regionale, nationale og internationale satsninger på fødevareområdet. Målemetod Opfølgning e Til hvert månedlige styregruppemøde sendes der en status på FoodBest, Kortfattet KIC. Løbende udveksles der viden og erfaringer vedr. udviklingen af referat fra budgivningen og aktiviterne i arrangementet. Derudover har en alle afholdte repræsentant for Enterprise Europe Network præsenteret FFI og EEN på en møde med konference med information om hvorledes at SMV er kan indgå i KIC en. relevante Der samarbejdes med Væksthus Midtjylland vedr. forskellige projekter og aktører henvises ofte til dem. Samarbejde med dem vedr. Global Midt og benytter indenfor mange af deres produkter. erhvervsfre Der holdes møde med Danish Food Cluster næsten hver uge for at mmesystem koordinere og samarbejde om relevante projekter. et og fra Der holdes møder hver anden måned med Region Midtjylland, Danish Food møder i Cluster og ABP/FFI for at erfaringsudveksle. Derudover holdes der møde koordination med ovennævnte samt Aarhus Kommune ca. 3 gange om året. sgruppen Formanden for FFI er i bestyrelsen for FoodNetwork og deltager i møderne mellem med at koordinere aktiviteterne med de andre relevante aktører. rådgivningsp Derudover udfører Enterprise Europe Network rogrammet internationliseringsaktiviteter for FoodNetwork, således at og fødevarevirksomheder i hele landet for hjælp til internationalisering. innovations Formanden for FFI er observatør i Fødevarerådet og deltager i møderne. miljøet. Innovationschefen præsenterer og giver status på møderne med jævne mellemrum. FFI har kontakten til fødevarevirksomhederne og henviser til Væksthus Midtjyllands produkter. Der afholdes ikke statusmøder med Væksthus Midtjylland. Side 17

18 at sikre sammenhæng og synergi mellem initiativerne og for at sikre, at der ikke er overlap i tilbuddene, jf. punkt 6.3. Der afholdes min. 3 koordineringsmøder om året. FFI overtager pr. 1. januar 2014 dele af FØDEVAREmidt. Det sker på baggrund af regionens analyse af FØDEVAREmidt programmet og forslag til arbejdsdeling fra hhv. FFI og Væksthuset i løbet af efteråret Der afholdes 2-3 årlige koordineringsmøder med Væksthus Midtjylland og ca. 3 møder med Fødevarerådet, Der afholdes løbende møder med KIC/Foodbest og der koordineres løbende med arbejdsgruppen bag Danish Food Cluster om gennemførelse af aktiviteter og tilbud til virksomhederne. Ligeledes koordineres løbende med FoodNetwork ift. aktiviteter og tilbud til virksomhederne. Der gives status på hvert FFI styregruppemøde. Resultatkrav 4.2 Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge Konsortiet indberetter halvårligt en Se resultatkrav 1.3 Side 18

19 internationale samarbejdsrelationer og kontakter, der kan bidrage til at øge vidensamarbejdet mellem regionens virksomheder og internationale aktører med det mål at styrke den regionale innovationskraft. Det skal bl.a. ske på følgende måder: - fælles udviklingsprojekter med inddragelse af regionens fødevarevirksomheder. Projekterne kan bl.a. søge at udnytte innovationsmidler via EU- og Interregprogrammer. - etablering af netværk af virksomheder i regionen, med interesse for deltagelse i EUprojekter. - gennemførelse af internationale konferencer (jf. resultatkrav 5.1) kortlægning over samarbejder, kontakter, udviklingspr ojekter og netværk. Program og deltagerliste for afholdte international e konferencer. Kopi af teknologipro filer etableret i EEN teknologidat abasen. Indbydelse og deltagerliste Konsortiet samarbejder med Enterprise Europe Network (EEN) vedr. opbygning af internationale kontakter for virksomheder med en målsætning om, at minimum 30 teknologiprofiler etableret af FFI i EENteknologidatabasen (jf. resultatkrav 1.3). Side 19

20 Konsortiet sikrer, at indsatsen foregår i tæt dialog med regionens øvrige EU-aktiviteter og øvrige nationale aktiviteter på området. Jf. resultatkrav 1.3 gennemføres der i den forlængede periode 2 internationale delegationsture. Målet er 40 virksomhedsdeltagere i alt. Expressway to Shanghai: Virksomhedsdeltagels e på arrangeret eksporttur til Kina i samarbejde med Global Midt og Karen Søndergaard Midtnet. Samarbejde med relevante internationale samarbejdspartnere. Mål 5 At Future Food Innovations aktiviteter og resultater bliver kendt i målgruppen, og at der skabes national såvel som international opmærksomhed om indsatsen Resultatkrav Målemetod Opfølgning e Resultatkrav 5.1 Konsortiet afholder 2 internationale konferencer med følgende formål Indbydelse og program for de afholdte Afholdelse af European Food Venture Forum i starten af september 2014 se foregående rapportering. Der følges op på de danske selskabers muligheder for at få kapital. Et af selskaberne har modtaget kapital fra et af de statslige innovationsmiljøer. Der bliver indsendt flere ansøgninger til GUDP baseret på Sundhedsvisionen -at inspirere til innovation -at skabe netværk -at skabe synlighed konferencer. samt der skrives på en ansøgning til InSPIRe 2.0, som også er baseret på Sundhedsvisionen. Deltagerliste r med Side 20

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strong Relations Matter

Strong Relations Matter Strong Relations Matter Historier fra 10 års samarbejde Shanghai og Region Midtjylland Indhold 4 Størrelsen er det mindste 6 Midtnet eksport, innovation og vidensamarbejde 9 Danske fødevarer som brand

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

partnerskaber Strategiske Jeres guide til innovativt samarbejde i fødevareklyngen

partnerskaber Strategiske Jeres guide til innovativt samarbejde i fødevareklyngen Strategiske partnerskaber Jeres guide til innovativt samarbejde i fødevareklyngen STRATEGI PROFESSIONALISME OG PARATHED SCREENING OG FACILITERING OPFØLGNING AFTALER OG KONTRAKTER SAMARBEJDET INNOVATION

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere