Brændstofforbruget. skal ned. 5-årig kontrakt kulsejlads fra Svalbard. afværgede piratangreb. Særlige kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændstofforbruget. skal ned. 5-årig kontrakt kulsejlads fra Svalbard. afværgede piratangreb. Særlige kompetencer"

Transkript

1 forår 2011 Brændstofforbruget skal ned NORDENs arbejder på et design af fremtidens brændstofbesparende skib. Side 11 5-årig kontrakt kulsejlads fra Svalbard Side 3 NORDEN skib afværgede piratangreb Side 9 Særlige kompetencer i spil i NORDEN Side 12

2 2 NORDEN news forår 2011 NORDENkalender 11. april 2011 kl Ordinær generalforsamling Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Falkoner Allé Frederiksberg 17. april 2011 Navngivning af to tdw. MR produkttankere Guangzhou Shipyard International, Kina 18. april 2011 Forventet udbetaling af udbytte 21. april maj 2011 Silent period frem til offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal april 2011 Navngivning af tdw. Handysize tørlastskib Hyundai Mipo, Vinashin, Vietnam 26. april 2011 Navngivning af tdw. Handysize tørlastskib Jiangmen Nanyang Ship Engineering Co. Ltd., Kina 26. april 2011 Navngivning af tdw. Handysize tørlastskib Jiangmen Nanyang Ship Engineering Co. Ltd., Kina 30. april 2011 Navngivning af tdw. Handysize tørlastskib Fujian Mawei, Kina 12. maj 2011 Delårsrapport - 1. kvartal juni 2011 Navngivning af tdw. Handymax tørlastskib Tamano Shipyard, Japan 29. juni 2011 Navngivning af tdw. Handysize tørlastskib Kure, Japan 30. juni 2011 Navngivning af tdw. Panamax tørlastskib Maizuru Shipyard, Japan 7. juli 2011 Navngivning af tdw. Post-Panamax tørlastskib Mizushima, Japan Medio juli 2011 Navngivning af tdw. Panamax tørlastskib Guangzhou Longxue Shipyard, Kina Forsidefoto Steven Sandorff er leder af NORDENs projekt Eco Vessel of the Future. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefon: Ansvarshavende: Carsten Mortensen Redaktion: Corporate Communications Tekster: Hans Bøving, Karina Skydt, Jesper Steen Mortensen og Anne Thommesen Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Langsigtet vækst i en usikker verden Vi fik bundet en flot sløjfe på Efter år med krisedønninger, trimninger og tilpasninger slog vi atter ind på vækstsporet. Vi øgede vores omsætning med 25% til USD 2,2 mia. og næsten fordoblede vores driftsindtjening til USD 240 mio. Nu er vi klar til at se fremad og har opdateret vores forretningsstrategi med en plan for Long-term Growth in Challenging Markets har vi kaldt planen, hvor vi fokuserer på at navigere sikkert i usikre markeder. Og ser vi på de første måneder af 2011, har verden sandelig vist sig fra sin uforudsigelige side. Klimatiske og politiske begivenheder har sat gang i globale kædereaktioner, som får både indirekte og direkte følger for skibsfarten. Queensland blev ramt af massive oversvømmelser og lukkede både miner, jernbaner og havne. Jasmin-revolutionen satte ind i Tunesien og bredte sig i den arabiske verden på det Nordafrikanske kontinent. Følgerne her har været stigende oliepriser og ændrede handelsmønstre. Japan, som NORDEN er så tæt knyttet til og har været det gennem 134 år, blev ramt af jordskælv og tsunami, som drev ødelæggende ind over det nordøstlige Japan og har spredt usikkerhed og utryghed omkring atomkraftværkerne i Fukushima. Piratsituationen ud for Somalias kyst og i det Indiske Ocean er yderligere spidset til. Det betyder, at vi rederier, i visse situationer, i tillæg til bekostelige sikkerhedsforanstaltninger, nu også er tvunget til at sætte vagter ombord på vores skibe for at beskytte besætning, skib og last. Verdenssamfundet kan ikke lade 800 sagesløse søfolk sidde som gidsler hos somaliske forbrydere. Piraternes moderskibe skal omgående stoppes, så problemet ikke eskalerer yderligere. Det er svært ikke at dvæle ved disse emner, og verdenssituationen understreger mere end tydeligt behovet for en fokuseret strategi, hvor vi har øjne og ører åbne og er klar til at håndtere såvel muligheder som udfordringer. Jeg kan love, at NORDEN har sat GPS en på vækst, og at vi er mere end almindeligt godt rustet til, hvad end markederne må byde os i CARSTEN MORTENSEN, CEO NORDEN News læserundersøgelse på

3 NORDEN news forår I juli måned i år skal NORDEN sejle den første af 24 årlige laster kul fra Store Norske Spitsbergen Kulkompagnis miner på Svalbard. 5-årig kontrakt på transport af kul fra Svalbard NORDEN har indgået kontrakt med Store Norske Spitsbergen Grubekompagni om transport af ca. 10 mio. tons kul over 5 år fra Svalbard til havne i Europa. Kontrakten er NORDENs 3. største lastekontrakt indtil nu og ligger fint i forlængelse af NORDENs strategi om 15% årlig vækst i lastemængder. Store Norske Spitsbergen Grubekompagni AS (SNSG), som er 99,9% ejet af det norske ministerium for handel og industri, har siden 1916 hentet kul op fra undergrunden i Svalbards øhav. SNSG s datterselskab Store Norske Spitsbergen Kulkompagni (SNSK) ejer 2 undergrundsminer i øhavet. Sommertransporter Den ene mine, Svea Nord, er en af de største kulminer i Europa og producerer årligt 2 millioner ton kul. Fjorden, som udgør passagen til Svea Nord er lukket af is i hele vinterhalvåret, så transporten af kul til Europa foregår udelukkende i månederne juli til november og vil således ikke kræve sejlads med isklassificerede skibe. Svalbard er reguleret af en specifik miljølovning, som sikrer beskyttelse af natur- og kulturværdier. Lovgivningen stiller særlige krav til de skibe, der sejler i området, og netop miljøfaktoren har været et afgørende kriterium for SNSG s valg af NORDEN. Ansvar for miljøet I forhandlingerne har Store Norske lagt særlig vægt på konkurrencedygtig pris, CSR-politik og de miljømæssige aspekter ved trans- porten. Vi er meget begejstrede for, at NORDEN netop er blevet valgt på parametre som tekniske kompetencer og ansvarlig miljøpolitik, som vi lægger særligt vægt på. Derudover er et langsigtet samarbejde med en førsteklasses partner som Store Norske et godt skridt på vejen i vores nye strategi om at øge vores lasteprogram med 15% om året, siger Senior Chartering Manager i NORDENs Panamax-sektion, Thomas Kobbel, som har indgået kontrakten med Store Norske på vegne af NORDEN. Aftalen forventes at bekæftige ca Panamax-skibsdage, og den første afskibning vil finde sted i juli i år. NORDENs CSR-rapport på gaden I år er det 2. gang, at NORDEN udgiver en selvstændig rapport om Rederiets indsats for Corporate Social Responsibility (CSR). Det er den første gang, at rapporteringen foregår i overenstemmelse med Global Reporting Initiative (GRI), som er en netværksbaseret organisation, der har udviklet et generelt sæt af rammer for rapportering om klima og sociale forhold. Fokus er i dette års rapport i særlig grad på forretningsdrevet CSR, og rapporteringen er i forlængelse af sidste års rapport foretaget i overensstemmelse med UN Global Compact, som NORDEN skrev under på i Rapporten kan findes på

4 4 NORDEN news forår 2011 Stabil sejlads i rørte vande Det går op og ned i shipping. Populært sagt. Men det betyder ikke, at alt må overlades til omstændighederne. Snarere tværtimod. NORDEN har opdateret sin forretningsstrategi og lanceret en plan for 2011 til 2013, som skal sikre en langsigtet indtjening på trods af og på grund af - de svingninger, der er i markedet. Strategiplanen Long-term Growth in Challenging Markets, er blevet til på baggrund af input fra alle NORDENs afdelinger i ind- og udland og omfattende analyser af mulige makroøkonomiske scenarier og fokuserer i særlig grad på, hvilke muligheder et kapitalstærkt rederi som NORDEN har i en omskiftelig verden. Tank skal sætte flere skibe i søen Målet for Tank i strategiplanen for er, at minimum 25 tankskibe skal sejle med NORDENs rød-hvide skorstensmærke og have NORDENs navn på registreringsbeviset. Det er en stigning i egenflåden på 79% og vil betyde en yderligere effektivisering af Rederiets flådeledelse. NORDEN overtog NORD HUMMOCK (tidligere Payal) 31. januar i år. Skibet er bygget på værftet Hyundai Mipo og er isklasse 1A. Navnet HUMMOCK refererer til de høje, der dannes i isen, når den pakkes over længere tid. Hvor Tørlastafdelingen har fokus på at øge laster og lastekontrakter, er filosofien i Tank, at hvis Rederiet har skibene, så kommer lasterne. Ifølge strategiplanen skal Tank udvide egenflåden fra 15 i skrivende stund til godt 25 skibe inden udgangen af Flådevækst skærper kravene Olieselskaberne skærper hele tiden kravene til tankrederierne, og det betyder et voksende behov for effektiv flådeledelse med særligt fokus på at drive kvalitetsskibe med høje standarder. Et større antal NORDEN-ejede skibe giver i den sammenhæng stordriftsfordele og betyder, at NORDEN lettere kan opfylde de stadigt højere krav. Olieselskabernes stadigt voksende krav er en tendens, som ligger fint i tråd med den indsats, vi gør på vores skibe for at satse på kvalitet, sikkerhed, indre og ydre miljø samt en zero-accidents kultur. De høje standarder og zero-accidents kulturen fremmer vi bedst på egne skibe med egne besætninger, så vi styrker vores konkurrenceevne også på disse parametre ved at sætte flere skibe i søen, siger leder af Tankafdelingen, Lars Bagge Christensen. Forbedring af driftsindtjeningen Et andet hovedmål i Tank er, at dagsindsejlingen fortsat skal være bedre end markedsraterne. Norient Product Pool, som opererer NORDENs tankskibe, er og har været fantastisk dygtige til at slå markederne blandt andet ved udbefragtning af skibe, aktiviteter i spotmarkedet samt opdyrkning af ny forretning og nye markeder. Det arbejde skal Poolen fortsætte i takt med løbende effektiviseringer og optimeringer, siger Lars Bagge Christensen og peger på blandt andet på den aftale, Norient Product Pool indgik med Shell i 2010 om udbefragtning af 5 skibe i hver 2 år samt eksisterende engagementer med BP og Total som gode eksempler på olieselskabernes tillid til NORDEN og Poolens solide indsats. Lars Bagge Christensen forventer, at den skærpede indsats vil betyde en løbende forbedring af Tankafdelingens primære driftsindtjening frem til NORDEN egenflåde i Tank er i 2011 øget med Handysize skibet NORD HUMMOCK, og yderligere 2 MR skibe forventes at tilgå flåden i hhv. april og juli i år. MR T/C-rater NORDEN ACM 1-årig T/C-rate USD pr. dag Handysize T/C-rater NORDEN ACM 1-årig T/C-rate USD pr. dag Norient Product Pool, som opererer NORDENs tankskibe, har flere år i træk slået markederne. De resultater skal fortsætte og være med til at forbedre driftsindtjeningen.

5 NORDEN news forår NORDEN transporterede i 2010 ca. 3,5 mio. tons salt svarende til 8% af NORDENs samlede transporterede lastemængde. NORD MARINER fik pga. den hårde vinter i Europa den usædvanlige opgave at sejle fra Chile til Kalundborg med vejsalt til de isglatte veje i Danmark. NORDEN skal flytte 64 mio. tons tørlast i 2013 Strategien i Tørlastforretningen er ambitiøs. Målet er at øge mængden af transporteret last med 15% om året. 140 års historie, et stærkt brand, en ansvarlig forretningsdrift og den måske stærkeste balance i industrien er nogle af NORDENs væsentlige styrker i konkurrencen om faste og lange kunderelationer. Disse styrker sætter Tørlastafdelingen ekstra turbo på i strategiplanen for Førsteprioriteten er at øge de lastemængder, NORDEN sejler med, og at øge markedsandelen blandt de solide, globale mine- og råvareselskaber, energiselskaber, fødevareindustrier, bygge- og anlægskoncerner, som NORDEN sejler for. Ambitiøse vækstmål Vi har sat nogle ambitiøse vækstmål for Tørlastforretningen både på kort og på længere sigt. Sidste år transporterede vi 42 mio. tons råvarer, i 2013 skal vi transportere 64 mio. tons. Vores lastebog, som indeholder kontrakter flere år ud i fremtiden, indeholdt ved indgangen til 2011 kontrakter på godt 75 mio. tons last. Når vi går ud af 2013, er vores mål at have kontrakter i bogen svarende til 114 mio. tons last, fortæller leder af Tørlastafdelingen, Peter Norborg og henviser til den nyligt indgåede kontrakt med Store Norske Spitsbergen som et godt eksempel på strategien. Langsigtet fokus For yderligere at sikre et langsigtet fokus og fortsætte videreudvikling af forretningen, har Tørlastafdelingen etableret et nyt team. Teamet skal alene fokusere på at identificere fremtidige forretningsmuligheder og fokusområder. Heri indgår også potentielle joint-ventures og partnerskaber med udvalgte kunder og udvikling af projekter, hvor særlige skibe udbefragtes til industrikunder for længere perioder. Seneste eksempel er aftalen om ombygning og udbefragtning af 2 isklasse Handysize skibe til Rio Tinto, som blev indgået i december Platformen for vækst er forøgelse af kerneflåden af tørlastskibe, hvor der i skrivende stund er 39 nye skibe i ordre, hvoraf 5 er de såkaldte øko-skibe, som NORDEN for alvor har rettet kikkerten imod, idet de forventes at bruge 15-20% mindre brændstof. NORDEN har i indtil nu i 2011 fået leveret 7 skibe til kerneflåden. NORDENs lasteprogram Kul Træprodukter Salt Bauxit Korn Kalksten Slagger Cement og klinker Andet Mio. ton NORDENs transporterede mængder Mio. ton NORDEN skal vokse lastemængder og lasteprogram med 15% om året. (Figurerne afspejler ikke laster på udbefragtede skibe.)

6 6 NORDEN news forår 2011 Tidligt forår i USA I løbet af den seneste måned er fragtraterne steget med 70-80% på rejser over Atlanten. Amerikanernes tidlige forberedelser til driving season, service-eftersyn af raffinaderier samt uroen i Libyen er alle faktorer, som sikkert spiller en rolle. De europæiske olieraffinaderier medvirker til at lukke hullet efter FN s embargo mod Libyen, hvis daglige eksport beløb sig til 1,6 mio. tønder olie før embargoen. Langt størstedelen af den libyske olie har været sendt til lande i Middelhavet som Italien og Spanien, der nu må se sig om efter andre oliekilder og primært har rettet kikkerten mod Europa og Sortehavet. NORDEN og Norient Product Pool, som opererer NORDENs tankskibe har kun haft en mindre forretning forbundet med Libyens olieeksport og har derfor ikke været direkte påvirket af den manglende olie, der primært transporteres på andre rederes skibe. Til gengæld er efterspørgslen på transatlantiske olietransporter steget mærkbart over de seneste 4-5 uger. Hvert år ser vi, at USA's efterspørgsel på olie fra Europa stiger, når amerikanerne forbereder sig til deres driving season, som er ferieperioderne, hvor mange kører i bil. I år er denne vækst kommet flere måneder tidligere end den plejer. Samtidig er en del nordamerikanske raffinaderier lukket for årligt serviceeftersyn, hvilket også medfører stigende import af raffinerede produkter. Hvor vi i en periode har ligget på USD , ligger raterne nu på USD per skibsdag for olietransporter til USA. Det kan skyldes nervøsitet afledt af Libyen-embargoen, men det er svært at sige med sikkerhed. Alle ovennævnte faktorer spiller sandsynligvis ind, siger Søren Huscher, CEO, Norient Product Pool. Tankskibe frosset inde i Østersøen Den hårde vinter har gjort de baltiske farvande svært fremkommelige og forventes at fortsætte frem til maj. Mens foråret har gjort sit indtog andre steder, har kulden ikke sluppet sit tag i Østersøen, hvor flere tankskibe ligger og venter på isbryderassistance for at komme ud af de tilfrosne farvande. I år har været den hårdeste vinter siden 2003/4. Den længevarende kulde betyder, at isen nogle steder forsat er op til 60 cm. tyk, og isskruninger gør, at isbryderne ikke formår at holde passagen åben i tilstrækkelig grad. Isbryderassistancen er knap, så skibene kan komme ind, men ikke ud. Det betyder således, at der trækkes skibskapacitet ud af markedet, som afspejler sig i højere rater. Den hårde kulde satte først ind sent i januar, men nu har den godt fat. Raterne i Østersøen på isklassede skibe ligger på helt op til USD per dag for skibe i gunstig position, og de indefrosne skibe betyder sammen med forholdene omtalt ovenfor i Tidligt forår i USA, at raterne generelt er styrket. Middelhavet ligger pænt på omkring USD pr. skibsdag, og nordvesteuropæisk - samt transatlantisk fart ligger på ca. USD per dag, fortæller Søren Huscher, CEO, Norient Product Pool (NPP), som forventer, at issæsonen i de baltiske farvande vil holde frem til maj måned i år. Mens markedet for produkttank således har været godt vest for Suez-kanalen, sker der forsvindende lidt i Østen. Det er i Vesten, at vi tjener pengene, og den situation kommer formentlig til at vare et stykke tid. Vi kan se, at Japan så småt begynder at efterspørge naturgas, og med tanke på atomkraftværkerne, der er sat ud af spil, vil efterspørgslen på olie også komme. Vi kan også se, at der begynder at være færre skibe på positionslisterne i Østen, og det kan jo enten betyde, at der er fornyet aktivitet på vej, eller at rederierne flytter deres skibe andre steder hen, siger Søren Huscher.

7 NORDEN news forår Mens kulminerne i det østlige Australien har stået under vand, har aktiviteten været høj i det nordvestlige Australien i Port Hedland, som er en af de største havne til afskibning af jernmalm. NORDENs Post-Panamax Pool, som opererer både NORDEN-skibe og skibe fra pool-partneren Interorient Navigation Company Ltd., har allerede i år sejlet flere laster ud fra den nye terminal Utah Point i Port Hedland. Australien er ved at komme sig Vandmasserne, der i januar skyllede indover Queensland, satte miner under vand og ødelagde både jernbaner, broer, veje og havne. Nogle steder faldt der så meget regn på en uge, at det svarede til et helt års nedbør under normale forhold. Queensland er en af verdens største producenter og afskibere af kul, og de massive oversvømmelser sendte rystelser gennem tørlastmarkedet, der midlertidigt blev ramt af en hård opbremsning i kuleksporten og fald i spotraterne. har kun været ramt i mindre grad, fortæller Peter Norborg, leder af Tørlastafdelingen. I dag, ca. 3 måneder efter oversvømmelserne satte ind, er området ved at komme på fode igen, men der er et stykke vej til en normalisering. Queensland Resources Council skønner, at oversvømmelserne har kostet eksport på 30 mio. tons. Vi havde enkelte skibe, der skulle hente kul i Queensland, men disse rejser blev aflyst, da lasteejerne erklærede force majeure. Så vi Folketingets Erhvervsudvalg på besøg NORDEN havde i januar besøg af Folketingets Erhvervsudvalg. Gæsterne fik et indblik i NORDENs forretningsmodel og 140 år lange historie som globalt rederi med danske rødder. CEO Carsten Mortensen lagde vægt på behovet for vedligeholdelse af de danske rammevilkår for shipping og understregede blandt andet de styrker og talenter, Danmark har som shipping nation. Folketingets Erhvervsudvalg blev desuden introduceret til MOEPS (Master s Operations Environmental Performance System) af CSR Director Ulla E. Nielsen. MOEPS er et kommunikationssystem, som i 2010 førte til en reduktion i brændstofforbruget på NORDENs tankskibe på 16%.

8 8 NORDEN news forår 2011 Flere piratangreb end nogensinde før Antallet af piratangreb på handelsskibe satte i 2010 rekord med 445 angreb og 53 kapringer på verdensplan. Somaliske pirater stod bag næsten halvdelen, og andelen er steget markant i år. Samtidig ændrer piratangrebene karakter og sker nu oftere i åbent hav. I 2008 førte en kraftig stigning i antallet af somaliske piratangreb i Adenbugten til øget international militær tilstedeværelse. Samtidig blev der oprettet en særlig transitkorridor og et konvojsystem gennem Adenbugten. Det har ført til, at antallet af piratangreb i selve Adenbugten blev mere end halveret fra 116 i 2009 til 53 i 2010, men samtidig har der været en betydelig vækst i antallet af piratangreb i et bredt område ud for Somalia, hvor der ikke er flådefartøjer. Stor rækkevidde De somaliske pirater er trukket længere ud på havet og anvender i stigende grad kaprede fiskerbåde og handelsskibe som moderskibe. Antallet af angreb i åbent hav er øget betydeligt, mens antallet af egentlige kapringer ikke er vokset i nær samme omfang. Det viser, at de såkaldte Best Management Practices level 3 (BMP3) for piratberedskab, som NORDENs beredskab baserer sig på, udgør et effektivt værn. I 2010 blev der gennemført 219 angreb af somaliske pirater, og alene siden nytår har de stået bag 83 angreb og 14 skibskapringer. Kun to kapringer er sket på større skibe med BMP3- beredskab. Militært anliggende Kampen mod piraterne er et internationalt og militært anliggende. Vi værdsætter de initiativer, der er foretaget internationalt, men indsatsen må løbende tilpasses, så den til stadighed er effektiv. Aktuelt skal der derfor sættes bedre ind for at standse brugen af moderskibe, ligesom retsforfølgelse af pirater er en prioritet, siger Senior Vice President Lars Lundegaard fra NORDENs Tekniske Afdeling. Vi er åbne over for alle muligheder, også brugen af bevæbnede eller ubevæbnede vagter ombord. Besætningernes sikkerhed er helt afgørende for NORDEN, og vi følger situationen nøje, ligesom vi løbende tager forholdsregler for at forhindre kapring af vore skibe. Heldigvis er det fortsat sådan, at vore skibes fribord og fart sammen med BMP3 giver en meget høj grad af sikkerhed, siger Lars Lundegaard. Omfattende piratberedskab For at undgå, forhindre og forsinke piratangreb har NORDEN udviklet et omfattende piratberedskab før, under og efter passage af særligt risikofyldte farvande. Før passage gennemføres en nøje analyse af det aktuelle trusselsbillede. Der planlægges optimal sejlrute, fart og sikkerhedsinitiativer. Bl.a. udstyres skibene fast med kraftig NATO-pigtråd og vandkaskader langs rælingen. Samtidig gennemføres øvelser i undvigemanøvrer, og der sker en omfattende træning af besætningen samt kontrol af udstyr. Under passagen er skibet i tæt dialog med rederiet og et sikkerhedsfirma, og skibets position rapporteres kontinuerligt til militære og civile myndigheder samt rederiet. Samtidig gennemføres løbende sikkerhedsmøder og øvelser i sikkerhedsprocedurer ombord. Efter passagen sker en debriefing af besætningen og evaluering af forberedelser, udstyr og procedurer i samarbejde med rederiet. NORDEN har i Teknisk Afdeling medarbejdere med særlig uddannelse i sikkerhedsforhold og piratberedskab, som løbende er i tæt kontakt med skibet under klargøring til sejlads i risikofyldt farvand samt under passagen.

9 NORDEN news forår NORDEN skib afværgede piratangreb Under ledelse af kaptajn Manojkumar Parambath lykkedes det besætningen ombord på NORD STRAIT at afværge piratangrebet i december. Den 22. december 2010 blev produkttankeren NORD STRAIT med 22 besætningsmedlemmer ombord forsøgt kapret i åbent hav i Det Indiske Ocean godt 350 sømil fra Ras al Madralaa i Oman. Et stærkt beredskab og godt sømandskab fik angrebet afværget, så besætningen og NORDEN slap med skrækken. Vi fik øje på piraterne på radaren første gang kl. 6 om morgenen. Herefter fulgte en periode, hvor vi og de ændrede kurs et antal gange, og vi kunne se, at de opførte sig mistænkeligt. Vi slog alarm, underrettede NORDEN og de militære myndigheder, og alle ombord indtog deres positioner på broen, i maskinrummet og i det særlige beskyttelsesrum på skibet. Herefter gik der et stykke tid uden aktivitet fra deres side, og vi nåede faktisk at afblæse alarmen i første omgang, fortæller kaptajn Manojkumar Parambath. To timers angreb Pludselig sporede vi en lille motorbåd i høj fart agter for skibet. I løbet af ½ time var de oppe på siden af os, og forsøgte gentagne gange at komme ombord via stiger og reb med kroge, mens de truede os med fagter og håndvåben. Vi fik forsøgene afværget med en række undvigemanøvrer med skibet og i kraft af bl.a. kraftig NATOpigtråd og vandkaskader langs rælingen. Det frustrerede tydeligvis piraterne, der på et tidspunkt fyrede granater af, som heldigvis ikke var armerede. Efter over to timers angreb og op mod 10 forsøg på at borde skibet, opgav piraterne omsider og sejlede væk, siger han. Fælles evaluering Vi opretholdt forhøjet beredskab ombord. Efterfølgende havde vi en fælles evaluering på skibet om, hvad der gik godt og mindre godt undervejs, og hvordan hver enkelt havde det efter episoden. I de følgende døgn var vi fortsat i området og var i højt beredskab, inden vi den 24. december tidligt om morgenen kunne tilslutte os en fælles konvoj gennem Adenbugten, og der faldt mere ro over alle, siger kaptajn Manojkumar Parambath. Alt klappede De 22 besætningsmedlemmer slap alle fra angrebet uden fysiske skader. NORDEN har efterfølgende haft medarbejdere om bord for at evaluere hændelsen, samt tale med besætningen om begivenhederne, og de er også blevet tilbudt psykologhjælp. "Vores beredskab virkede, og alt klappede. Besætningen fulgte anvisningerne til punkt og prikke og optrådte utroligt disciplineret. Dermed kunne de afvise piraternes angreb," siger Senior Vice President Lars Lundegaard. Store omkostninger Det skønnes, at pirateri i dag koster det internationale samfund mellem 7 og 12 mia. USD (38,5-66 mia. DKK) til bl.a. militær tilstedeværelse, høje forsikringspræmier, anti-pirat udstyr på skibene og uddannelse af personale i håndtering af piratangreb.

10 10 NORDEN news forår 2011 Intern kommunikation på dagsordenen En arbejdsgruppe sammensat på tværs af niveauer, afdelinger og lande skal inden sommerferien færdiggøre et projekt til styrkelse af NORDENs interne feedback-kultur og sikring af varig effekt. Projektet udspringer af NORDENs årlige medarbejderundersøgelse, der i 2010 viste relativt lave resultater på områder, der relaterede til intern kommunikation og feedback mellem medarbejder og nærmeste leder og på tværs af afdelinger. Projektet, der skal styrke feedback-kulturen, indledtes sidste år med kommunikationsworkshops for alle medarbejdere på land. Udover træning i god kommunikation, resulterede disse workshops også i en masse input, som danner udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde. Du læser norden news. Hvad synes du? Storsmilende smiley til NORDENs køkken De danske sundhedsmyndigheder aflagde i marts besøg i NORDENs køkken og kantine i Hellerup og fandt igen i år, at der ikke var den mindste finger at sætte på den høje standard. Gå ind på og find linket til en læserundersøgelse af NORDEN News, hvor du kan give dit besyv med om bladet NORDEN News. Vi hører gerne din mening, uanset om du er medarbejder, journalist, aktionær, aktieanalytiker, kunde, samarbejdsparter, mægler, leverandør eller andet. Der er i alt 13 spørgsmål det tager 5 min. Når du besvarer læserundersøgelsen, deltager du i lodtrækningen om 3 gavekort á DKK 500. Rederier indleder samarbejde om anti-korruption I januar i år blev det første internationale møde holdt for rederier, der ønsker at gå sammen om at bekæmpe brugen af facilitation payments. Facilitation payments betegner, ifølge Transparency International små, uofficielle betalinger for at sikre eller fremskynde en rutine eller en handling, og er meget udbredt i visse dele af verden, og rederiernes medarbejdere kommer ofte i situationer, som kræver facilitation payments for at komme videre i en proces. Mødet var initieret af Maersk ud fra en overbevisning om, at bekæmpelse skal være et fælles projekt for rederier internationalt. NORDEN deltager i det nye netværk og støtter i øvrigt Danmarks Rederiforening, International Chamber of Shipping (ICS) og andre internationale fora i deres arbejde på at eliminere denne type betalinger.

11 NORDEN news forår Fremtiden ligger i brændstofreduktion NORDENs viden om brændstofbesparende teknologier danner grundlag for et nyt forskningsprojekt på tværs af NORDENs afdelinger. Målet er opbygning af viden og forhåbentlig også et nyt skibsdesign, der reducerer brændstofforbruget med 25%. Steven Sandorff, som er leder af projektet Eco Vessel of the Future, undersøger enkle og komplicerede teknologier til at reducere skibes brændstofforbrug. Kan det betale sig at have et dyrere skib, der til gengæld bruger mindre brændstof? Det spørgsmål er NORDEN i gang med at besvare på foranledning af et større olieselskab. Visionen er at designe og bygge et nyt skib, hvor meromkostningerne for tilblivelsen af skibet maximalt må beløbe sig til USD 2 mio., og hvor brændstofforbruget skal reduceres med minimum 25% i forhold til eksisterende designs. Eco Vessel of the Future Motivationen bag projektet er - som en af hovedprioriteterne i NORDENs forretningsstrategi - at forbedre flådens effektivitet for at reducere udledning af drivgasser, brændstofforbrug og -omkostninger. Generelt har klimapolitikker og stigende brændstofpriser for alvor sat skub i rederiernes fokus på initiativer til reduktion i skibenes brændstofforbrug. Danmarks Rederiforening har sat et klimamål for dansk skibsfart, som hedder en total reduktion af CO2-udledning på 25% inden 2020, og priserne på olie og dermed på brændstof er alene siden årsskiftet steget med 20%. NORDEN ønsker at være med i front for klimavenlige design for at få del i konkurrencefordelen ved at være blandt de første på markedet, hvor raterne kommer til at ligge højere end på konventionelle designs. Udviklingsprojektet, som har fået navnet Eco Vessel of the Future, går i korte træk ud på at konstruere et nyt skibsdesign, som kombi- Projektet består af at kortlægge og evaluere relevante teknologier, systemer, udstyr og design som bl.a.: Optimering af hovedmotor Forbedring af skibsskruens effektivitet GreenSteam teknologi Selvpolerende bundmaling Variabel turbocharger Skrogets linier nerer alle kendte brændstofbesparende teknologier. Dertil kommer gevinsten ved en mindre udledning af CO2, NOx og SOx, som følger med det lavere forbrug. Afsætter flere ressourcer til udvikling Vi arbejder løbende med at optimere vores skibe med nye teknologier og har gode resultater med en række individuelle projekter. Disse teknologier repræsenterer ikke raketvidenskab i sig selv, men bygger på helt basal viden om brændstofeffektivitet, fremdrift og modstand. Efterspørgslen på brændstofbesparende designs er i mærkbar vækst, så nu giver det forretningsmæssigt god mening at afsætte flere ressourcer til at finde ud af, hvor langt vi kan nå, hvis vi kombinerer alle de resultater, vi har opnået indtil nu og i øvrigt implementerer nye tiltag. Og endelig skal vi så finde ud af, om kunderne er villige til at betale for de optimerede skibe, fortæller leder af operationssektionen i Tank-afdelingen, Steven Sandorff, som står i spidsen for projektet. Raketvidenskab Projektet involverer kolleger på tværs af afdelinger som Projects, Teknisk, Tank og Tørlast, og den store udfordring består i at få de forskellige teknologier til at spille sammen. Det er her det begynder at ligne raketvidenskab. For eksempel har vi et forbedret skibsskruedesign, som reducerer brændstofforbruget med ca. 4 % og en bundmaling, som reducerer forbruget med 4%, men om de to ting til sammen giver en besparelse på 8% kan vi ikke sige med sikkerhed, siger Steven Sandorff. Projektet findes endnu kun i papirform, men skitserne er på plads. Næste skridt bliver at indlede samarbejde med et værft, hvor testfasen og, forhåbentlig, selve byggeriet skal foregå, hvis det lykkes at få teknologierne til at spille sammen. Selve byggeriet er ikke målet i sig selv det er til gengæld den vidensopbygning om brændstofbesparende teknologier hos både NORDEN, olieselskaberne og det pågældende værft, som projektet vil føre med sig.

12 12 NORDEN news forår 2011 Praktikanter med speciale i detaljer og systematik IT-afdelingen har hyret praktikanter hos Specialisterne, der har papir på at være særligt begavede, når det kommer til orden, systematik og faste mønstre. Ordningen er en succes, og IT-chef Sture Freudenreich overvejer på længere sigt at ansætte lønnede konsulenter fra Specialisterne. Daniel er 17 år gammel og bor hjemme med sin mor i Ølstykke. Hans skoletid er præget af nederlag, og han bliver kaldt umotiveret og skoletræt. For 2 år siden fik han diagnosen Aspergers Syndrom, som er en diagnose inden for autismespektret, og som bl.a. betegner en udpræget sans for detaljer, orden og systematik, men vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge. Efter at Daniel har været hjemme i 6 måneder, beder hans mor kommunen om hjælp, fordi hun ikke kan klare, at han sidder hjemme timer og spiller World of Warcraft. Via kommunen får Daniels mor kontakt til Specialisterne, der er et IT-konsulentfirma, der har specialiseret sig i at få kompetencer som Daniels i spil i erhvervslivet og blandt andet har etableret en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med autisme i alderen år. Praktikplads i NORDEN Til at begynde med var Daniel lidt skeptisk, for han mener ikke selv, at han har Aspergers Syndrom. Heldigvis har han alligevel valgt at starte hos os, fordi vi jo er meget flinke, siger lederen af STU, Frank Paulsen med et smil på læben. Han har været med til at etablere STU, som har til formål at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige færdigheder, og som bygger på elementer fra de naturfaglige, tekniske og IT-baserede områder. Via Frank og Specialisterne får Daniel en praktikplads i NORDEN. I dag arbejder Daniel 1-2 dage om ugen i NORDENs IT-afdeling, hvor han løser opgaver som opsætning og fejlretning på pc ere og laptops, test af skærme, klargøring af iphones, opsætning af trådløse netværk til hele NORDENs egen skibsflåde og assistance ved interne flytninger. organisationen og også for os andre i afdelingen, fordi vi nu får mere tid til at løse andre opgaver. Han er en god dreng, som jeg håber, at vi kan hjælpe videre til eventuelt at få en uddannelse, siger Sture Freudenreich. NORDENs IT-afdeling har udover Daniel ansat Jonathan, der også er praktikant fra Specialisterne. Løsningen betyder, at arbejdstiden fra rutineopgaver frigives til udviklingsarbejde og det med så stor en succes, at Sture Freudenreich på længere sigt overvejer lønnet ansættelse af konsulenter fra Specialisterne. Både Daniel og Jonathans specielle egenskaber gør, at vi er trygge ved at overlade flere og flere opgaver til dem. Det eneste, vi skal sørge for, er at definere opgaven, så de ikke kan komme i tvivl - og så bliver opgaven ellers løst 100%. Jeg er sikker på, at både andre virksomheder, men især andre afdelinger i NORDEN, kan få glæde af enten praktikanter eller konsulenter fra Specialisterne. Det handler om at lægge eventuelle fordomme fra sig og huske på, at fordelene er større end problemerne, siger Sture Freudenreich. Superfedt "Det er super fedt at være i praktik i Norden. De tager mig alvorligt, og jeg får lov til at prøve en masse ting. Det er første gang i mit liv, at jeg føler, at jeg har et ansvar over for de opgaver, jeg får, og de mennesker jeg arbejder sammen med," siger Daniel, der i skrivende stund har været praktikant i NORDEN i over seks måneder og fortsat kommer hver torsdag og fredag og potentielt kan fortsætte i 3 år ifølge Specialisternes praktikantordning. En succesfuld løsning Daniel har løst flere store opgaver med bravur. Han er dygtig og meget interesseret i det vi laver. Hans arbejde er til stor gavn for

13 NORDEN news forår Daniel Schmidt på 17 år har IT-værktøjerne i orden. Han kommer fra Specialisternes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og arbejder to dage om ugen hos NORDEN som praktikant. Fakta om Specialisterne: Ja. Vi er anderledes 75% af Specialisternes ansatte har en diagnose inden for Autismespektret Specialisterne elsker detaljer og tilbyder konsulentydelser til erhvervslivet inden for bl.a. test af forretningskritiske IT-systemer, data-logistik, journalisering, programmering og dataregistrering. Specilisterne er det første firma i verden, der har set ressourcerne blandt mennesker med en Autismespektrumsforstyrrelse (ASF), og som anvender disse ressourcer. Specialisterne betegner sine medarbejdere med ASF som Specialister, da deres særlige evner ikke skal ses som et handicap, men som en fordel inden for arbejdsområder, som kræver en høj grad af sans for detaljer, stærk logisk og analytisk tankegang, omhyggelighed og vedholdenhed. Specialisterne tilbyder i samarbejde med Specialist People Foundation en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med autisme i alderen 16 til 25 år. Uddannelsens mål er at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige færdigheder. Dens faglige grundlag bygger på elementer fra de naturfaglige, tekniske og IT-baserede områder.

14 14 NORDEN news forår 2011 Chokobombe i Annapolis. En skål fra besætningen på NORD ENERGY. Rødt chok i Hellerup. Udskænkning i Singapore. Fødselsdagssang i hovedsædet. Friske frugter på kagen og bordtennisturnering ombord på NORD SOUND. NORDENs 140 års fødselsdag 11. februar 2011 blev fejret jorden rundt på NORDENs kontorer og ombord på NORDENs skibe. Traktementet stod på lagkager i alle afskygninger, et lille glas og underholdning på eget initiativ. Samling på dæk på NORD DELPHINUS. Besætningen på NORD HUMMOCK fik fødselsdagskage fra Vertom Agencies Holland.

15 NORDEN news forår Alvin Ng Flemming Halsted Hansen Majbritt Sundstrøm Jerry Pang Hun Miah Mette Louise Herring Andersen medarbejdernyt Koncernfunktioner 10. februar 2011: Helene Baum, midlertidigt ansat som HR Coordinator. 11. februar 2011: Peter Hoff-Jensen, udnævnt til Business Application Manager. 14. februar 2011: Mads Pilgaard, overgået fra Corporate Secretariat til Projects sektionen i Tørlastafdelingen som Project Manager. 1. marts 2011: Martine Zola-Honoré, 35, ansat som HR Coordinator. 7. marts 2011: Björn Hilmarsson, 28, ansat som Analyst, Corporate Secretariat. Teknisk Afdeling 1. februar 2011: Páll N. Slættanes, 37, ansat som Assistant Superintendent. 7. februar 2011: Mette Louise Herring Andersen, 31, ansat som Secretary. 1. marts 2011: Peter Halmøe, 31, ansat som Purchaser. 1. marts 2011: Per Vestergaard, 31, ansat som Performance Manager. Tørlastafdelingen 26. januar 2011: Søren Christensen, 53, ansat som Senior Chartering Manager. 31. januar 2011: Mads Haugaard, overgået til Annapolis som Senior Chartering Manager. 1. marts 2011: Camilla Engedal, 32, ansat som Chartering Manager. 1. marts 2011: Timothy J. Fitzpatrick, 28, ansat som Chartering Manager. Shanghai 14. februar 2011: Rangy Q. Zhang, 24, ansat som Chartering Assistant, fra 1. august 2011 som Shipping Trainee. Singapore 21. februar 2011: Hun Miah (Jerry) Pang, 31, ansat som IT Services & Support. 28. april 2011: Perlin Chua, 47, ansat som Payroll Manager. Site Offices 1. februar 2011: Dmytro Sorokin, 34, ansat som Machinery Supervisor. Hellerup 1. februar 2011: Jeppe Mulvad Larsen, overgået til NORDEN som Assistant Superintendent i Teknisk afdeling. 1. april 2011: Natacha Koch Pedersen, 24, ansat som Assistant Performance Manager. Cypern 1. marts 2011: Christopher Kyriacoudes, 23, ansat som Freight/Demurrage Assistant. 11. april 2011: Katja K. Jensen, 32, ansat som Freight/Demurrage Assistant. NORDENs skibe 29. oktober 2010: Freddy Flindt-Petersen, 48, ansat som Chief Officer. 3. december 2010: Jørn Sehested Bonde, 53, ansat som Chief Officer. 3. januar 2011: Allan Leon Larsen, 49, ansat som 2nd Engineer. 7. januar 2011: Morten Allan Lauritsen, 46, ansat som 2nd Engineer. 17. januar 2011: Kasper Stubbe Thyge Borup, 27, ansat som 3rd Engineer. 28. januar 2011: Klaus Nielsen, 32, ansat som 3rd Engineer. 6. februar 2011: Helene Irene Laude, 32, ansat som 3rd Engineer. 11. februar 2011: Caspar Lavall, 32, ansat som Chief Officer. 11. februar 2011: Martin Petersen, 38, ansat som Chief Officer. 25. februar 2011: Tommy Jordemann Bach Christensen, 37, ansat som 3rd Engineer. 5. marts 2011: Dag Erik Grødem, 54, ansat som Chief Officer. 7. marts 2011: Jesper Michael Lund, 42, ansat som Chief Officer. Færdiguddannet fra NORDENs skibsføreruddannelse 4. januar 2011: Michael Hylleberg, 29, ansat som 3rd Officer. 28. januar 2011: Jonas Visbech Berg Nissen, 25, ansat som 3rd Officer. 8. februar 2011: Brian Michael Kristiansen, 27, ansat som 3rd Officer. NORDEN News læserundersøgelse på Mærkedage Teknisk afdeling 14. februar 2011: Jeppe Mulvad Larsen, Assistant Superintendent, fyldte 30 år. 23. april 2011: Ole Lykke, Purchasing Manager, fylder 50 år. Tørlastafdelingen 5. marts 2011: Klaus Vilstrup, Senior Advisor/Projects, fyldte 60 år. 1. april 2011: Henrik Walstrøm Larsen, Controller, 10 års jubilæum. Tankafdelingen 9. april 2011: Steven Sandorff, General Manager, fylder 50 år. Annapolis 16. april 2011: Majbritt Sundstrøm, Operations Manager, fylder 30 år. Singapore 14. marts 2011: Alvin Ng, Accounts Officer, fyldte 30 år. Norient Product Pool 13. marts 2011: Jens Christophersen, Vice President, fyldte 40 år. NORDENs skibe 20. november 2010: Thomas Therp Christensen, 10 års jubilæum. 10. december 2010: Erik Pedersen, 10 års jubilæum. 1. januar 2011: Flemming Halsted Hansen, 20 års jubilæum. 1. januar 2011: Morten Henning Skræ, 10 års jubilæum. 11. januar 2011: Stig Kold Jespersen, 20 års jubilæum. 30. januar 2011: Søren Leif Madsen, fyldte 60 år. 25. februar 2011: Jens-Ole Thomasen, fyldte 50 år. 15. marts 2011: Hans Kristian Jensen, fyldte 60 år.

16 Her og der og alle vegne Fra kælder til kvist. Klaus Vilstrup har sin gang på alle etager i Bryghuset og arbejder på tværs af NORDENs afdelinger. Han har lavet kontrakter for NORDEN i mere end 30 år, direktøren kalder ham inkarnationen af NORDENs værdier, og kollegerne kalder ham underfundig og løsningsorienteret. Klaus Vilstrup har netop fejret sin 60 års fødselsdag. Han siger selv, at han er en dårlig advokat men en god kok. Direktøren (læs: Carsten Mortensen) kalder ham Danmarks bedste advokat i shippingretlige spørgsmål og priser i øvrigt hans kogekunst. Så mon ikke det er et både og. I hvert fald giver Klaus Vilstrup indtryk af at være en mand med mange interesser, mange talenter og stor viden. Langt hår og guitar Den nemme løsning på et portræt af Klaus Vilstrup ville være at kaste et kort blik på cv et og tegne et billede af en fremadstormende karriereadvokat, der blev jurist på rekordtid og advokatfuldmægtig på et af landets største advokatkontorer Gorrissen Federspiel i en alder af 25 år. Men med til billedet hører en studiestart på filosofiog historiestudier og en langhåret ungdom i Thy-lejren med guitaren under armen. Konkurrencen var for hård som rockmusiker, så jeg valgte jurastudiet. Til gengæld var studiet så kedeligt, at jeg måtte skynde mig at blive færdig i en fart, siger Klaus selv med et stilfærdigt smil, der understreger, at der gemmer sig lidt af hvert bag den hvide skjorte og den lyseblå pullover. Der er altid en løsning Klaus Vilstrup har arbejdet for NORDEN siden 1980 først som ansat og partner i Gorrissen Federspiel og siden 2006 som deltidsansat i NORDEN. Kontrakter om køb/salg af skibe, nybygninger, joint ventures, låneaftaler alle større fremadrettede kommercielle transaktioner er han inde over. Arbejdet bringer ham rundt i hele Bryghuset i samarbejde med mange NORDEN-kolleger, men frem for alt bringer opgaverne ham af sted til Kina eller Japan minimum 8-10 gange om året. Når talen falder på Fjernøsten og de mange rejser til Kina og Japan i embeds medfør, begynder det for alvor at glimte i de ovale brilleglas. Jeg sætter stor pris på mine kinesiske og japanske bekendtskaber, som efterhånden går mange år tilbage. De er kulturelle, pålidelige, loyale, dygtige, effektive og konsensussøgende. Vi passer godt til hinandens temperamenter, siger Klaus, der betegner sig selv som en, der altid finder løsninger og aldrig bliver uvenner med folk. En beskrivelse, som bakkes op af kollegerne, der i øvrigt fremhæver Klaus store passion for musik, litteratur og rødvin. Og meget, meget mere Endnu har vi ikke været inde på, hvorfor Klaus skal på en kunstnerisk og videnskabelig ekspedition til Nordøstgrønland til efteråret, eller hvordan han blev Special Agent for the Government of Vanuatu kort tid før jerntæppets fald, eller at Klaus selv har givet den som sommerhusarkitekt. Men det får vente, for pladsen er trang, men så er der da lidt inspiration, hvis en af bladets læsere en dag skulle være så heldig at blive bænket ved siden af hr. Vilstrup.

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold FE vurderer på baggrund af den nuværende tendens

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7 Vinter 2010 3 års transport af træflis Side 3 Tørlastholdet er sat Nyslåede Executive Vice President Peter Norborg og hans 100 mand store afdeling er klar til at erobre markedsandele blandt de store industrikunder

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirataktiviteten ved Afrikas Horn er fortsat på et meget lavt

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Sydvestmonsunen blæser fortsat i store dele af Det Indiske Ocean, Somalibassinet og Det Arabiske Hav, og den begrænser

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk.

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk. SOMMER 2011 Skulder ved skulder Dansk hjælp til Japan efter tsunamien Side 4-5 100 skibslaster til USA Side 3 Nye skibe til Tank Side 6 43% flere søfolk Side 8 2 NORDEN news sommer 2011 NORDENkalender

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006 News forår 2006 Vi skal fortsat udvikle os 2005 gav det hidtil bedste resultat i NORDENs historie. Det har vi opnået gennem en solid vækst på tankmarkedet, via en høj afdækning af vores tørlastskibe i

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

NORDISK DÆK IMPORT A-S

NORDISK DÆK IMPORT A-S 1 NORDISK DÆK IMPORT A-S Grundlagt af Benny Kristensen i 1970 Dæk og fælge Markedsandel i DK 30% Omsætning 1,8 mia. EK 450 mio. 800+ medarbejdere B2B Nordisk Dæk Import B2C Super Dæk Service 2 KRISTIAN

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Ny kontrakt slår rekorder

Ny kontrakt slår rekorder vinter 2009 Ny kontrakt slår rekorder 15-årig aftale på transporter over Atlanten er den største kontrakt hidtil i Handysize. Side 3 Styrket platform for kultransporter Side 4-5 Håndslag på UN Global Compact

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet SOMMER 2010 Fuldt hus Der blev skålet på alle etager i det gamle Bryghus, da 400 kunder og partnere mødte op til NORDENs housewarming knap 1½ år efter indflytning. s. 10-11 NORDENs vestafrikanske forbindelse

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

Business springbræt til klimavækst og grønne jobs

Business springbræt til klimavækst og grønne jobs Business springbræt til klimavækst og grønne jobs Flere års arbejde med at skabe klimarigtig omstilling i Sønderborg giver gevinst: Lokale virksomheder har opbygget kompetencer, der efterspørges langt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere