Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Markedstemaer og jokere i 2015"

Transkript

1 Tema: Markedstemaer og jokere i januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat Direkte: Resume Her i starten af 2015 tegner der sig en håndfuld begivenheder, der kan få stor indflydelse på årets gang på finansmarkederne. Det er dem, vi kalder årets markedstemaer. Hertil kommer et bud på nogle jokere, der kan udvikle sig til at blive afgørende temaer. Årets tema for USA bliver den første forhøjelse af den pengepolitiske rente siden Årets temaer for eurozonen bliver virkningen af ECB s QE -program, hvortil kommer den lave inflation samt de mange parlamentsvalg gennem Listen over mulige jokere er i princippet uendelig, men vi har valgt at fokusere på oliepriserne, på aktiekurserne, på en mulig positiv vækstoverraskelse fra eurozonen, samt riskoen for en hård landing i kinesisk økonomi. Vi ser nærmere på disse temaer og jokere og vurderer deres mulige påvirkning af finansmarkedet. Påvirkningen peger i mange forskellige retninger, hvilket understreger, at 2015 kan blive et meget volatilt år på finansmarkedet, fordi så mange forhold kan påvirke markedsudviklingen. Markedstemaer og jokere I nærværende temanotat giver vi vores bud på, hvad der kan komme til at blive afgørende for udviklingen på finansmarkederne verden over i I overskriftform er det: USA: eurozonen: - Fed hæver renten - hvad bliver effekten af ECB s QE -program? - lav inflation, men ikke deflation bliver et stort valgår. Hertil kommer en nærmest uendelig række af begivenheder, som kan udvikle sig til afgørende markedstemaer. Det er dem, vi kalder årets jokere. Som årets mulige jokere har vi valgt at fokusere på: Oliepriserne: Aktiekurserne: Vender prisudviklingen på et tidspunkt? Kan aktier fortsætte med at stige? Side 1 af 10

2 Eurozonen: Kina: Vil økonomien skuffe endnu en gang eller venter der en positiv overraskelse? Viste økonomien sig at have været en boble? I det følgende skal disse markedstemaer bredes lidt mere ud. Første hovedtema: Fed hæver renten Den amerikanske centralbank, Fed, ventes i 2015 at påbegynde en serie af renteforhøjelser. Det vil i så fald være den første forhøjelse siden 2006, og baggrunden er, at amerikansk økonomi er ved at have helet sårene ovenpå finanskrisen. Fed har et såkaldt dobbelt mandat, hvor centralbanken med sin pengepolitik har ansvaret for maksimal beskæftigelse samtidig med at inflationen er stabil. Fed s inflationsmålsætning lyder på 2%, målt med PCE-pristallet, mens deres målsætning for arbejdsløsheden indirekte kan læses ud af rådsmedlemmernes bud på den naturlige arbejdsløshed. Disse bud udsendes kvartalsvist, og lyder aktuelt på intervallet 5,2-5,5%. Ingen af disse niveauer er nået endnu. Inflationen ligger på 0,8% (december), mens arbejdsløsheden er 5,6% (december). Ledigheden forventes at være faldet til det naturlige niveau i løbet af efteråret Udviklingen i inflationen vil især afhænge af oliepriserne gennem 2015 og desuden af lønudviklingen, der indtil nu har været overraskende moderat set i lyset af den faldende ledighed. Markedsforventningerne til, hvornår Fed hæver renten første gang, varierer selvsagt meget. Nogle finanshuse taler om april, andre om juni og andre igen taler om efteråret. Målt med Fed Funds Futuren er den implicitte markedsforventning, at renten hæves første gang i september. Det korte af det lange er, at de fleste venter en renteforhøjelse i år. Men hvad kan overraske? En mulighed er, at Fed slet ikke hæver renten i 2015, enten fordi inflationen forbliver lav, eller fordi Fed gerne vil være helt sikker på, at opsvinget har bidt sig fast i økonomien. Det vil sandsynligvis føre til fortsat lave eller endda endnu lavere obligationsrenter i USA. Side 2 af 10

3 En anden mulighed er, at Fed strammer tidligere og mere aggressivt end forventet. Medlemmerne af Feds pengepolitiske råd skal hvert kvartal tilkendegive, hvad de mener den pengepolitiske rente børe være. Gennemsnittet af forventningerne fra december-mødet var 1,125%, hvilket indikerer renteforhøjelse på hvert eneste rentemøde i 2015 fra juni og frem. En aggressiv forhøjelse af renten svarer også bedre til Feds historiske adfærd, se grafen foregående side, end de nuværende markedsforventninger gør. En mere aggressiv stramning af pengepolitikken i 2015 vil sandsynligvis føre til markante stigninger i obligationsrenterne. Vores holdning: Fed hæver den pengepolitiske rente første gang til efteråret (til 0,25% rent) og derefter med +25 bp en gang i kvartalet. De vil se gennem fingrene med den for lave inflation og i stedet agere ud fra et stadig stærkere arbejdsmarked. Andet hovedtema: Hvad bliver effekten af ECB s QE -program? ECB har besluttet at købe obligationer (herunder stater) for 60 mia. euro pr. måned mindst frem til september Opkøbsprogrammet kaldes populært et QE-program, da den amerikanske centralbank kaldte sit tilsvarende opkøbsprogram for Quantitative Easing. Hensigten med at pumpe endnu mere likviditet ud i pengekredsløbet er at øge aktiviteten i samfundsøkonomien og presse inflationen op. Det storstilede opkøbsprogram har i et stykke tid været inddiskonteret i eurozonens obligationsrenter. Spørgsmålet er nu, om opkøbsprogrammet vil virke efter hensigten? Det vil vi først kunne se i løbet af andet halvår 2015, da det tager tid, inden ændret pengepolitik har forplantet sig ud i samfundsøkonomien. Obligationsopkøbene vil formentlig virke på to måder: 1) Det fører sandsynligvis til lavere lange lånerenter, hvilket kan øge borgernes og virksomhedernes lyst til at optage lån. 2) Euro en vil blive svækket mod USD og andre valutaer grundet de lavere renter i eurozonen. Det vil gavne eksporten. Vi mener, at eksporteffekten bliver den stærkeste. Udenrigshandel vejer tungt i eurozonens BNP (28%), og stigende eksport vil trække op i BNP-væksten. I anden runde vil det kunne fremme eksporterhvervenes lyst til at investerer i nye maskiner. Derimod mener vi ikke, at lavere lånerenter i sig selv betyder særligt meget, da renten allerede i udgangspunktet er historisk lav. Et andet forhold er, at forventningens glæde ofte er den største. Det kan ikke udelukkes, at obligationsrenterne vil have moderat stigende tendens, når begejstringen over ECB s QE-program har lagt sig. Erfaringerne fra USA var nemlig, at obligationsrenterne derovre faldt i perioden op til et QE-program, for derefter at stige, når programmet var annonceret. Grafen næste side viser udviklingen i den 10-årige amerikanske statsrente sammenholdt med Feds introduktion af opkøbsprogrammer (grå søjler) i perioden Side 3 af 10

4 Vores holdning: ECB s QE-program vil sandsynligvis bidrage til lidt højere væksttempo i eurozonens økonomi, og især gøre det via eksporten. Tredje hovedtema: Lav inflation, men ikke deflation Inflationen er det tredje markedstema i I øjeblikket er inflationen lav i både USA og i særdeleshed i eurozonen. Hvad der sker med inflationen gennem 2015 afhænger i høj grad af oliepriserne. De nuværende lave niveauer for inflationen skyldes især en halvering af råolieprisen siden foråret 2014, og olieprisen er fortsat nedad her i starten af Det giver stor sandsynlighed for endnu lavere inflationsrater de kommende måneder. Eurozonen vil have minus-inflation gennem nogle måneder, men det er ikke det samme som deflation, der ikke blot forudsætter generelt faldende priser, men også generelt faldende lønninger. Det sidste er ikke tilfældet i eurozonen. ECB s QE-program sigter også til at foregribe tendenser til deflation, som ville kunne komme via de såkaldte anden-runde-effekter. Hermed menes, at minusinflation kunne få lønmodtagerne til at acceptere lavere løn, da deres købekraft jo ville være den samme. En deflation vil skade samfundsøkonomien vældig meget, blandt andet fordi gæld vil skulle afdrages ud af den lavere løn. Side 4 af 10

5 Fortsat faldende inflationsrater kan få Fed til at udskyde den første renteforhøjelse, og det vil sandsynligvis trække i retning af fortsat meget lave obligationsrenter i Tyskland og USA. På et tidspunkt vil prisfaldet på olie imidlertid høre op, eksempelvis fordi der igen er kommet balance mellem udbud og efterspørgsel. Det vil få inflationen til at stige igen. Selv om oliepriserne bare bliver liggende, hvor de er nu, vil de også få inflationen til at stige, da basiseffekten bliver gradvis mindre. Oliepriserne toppede i juni 2014, så efter juni 2015 vil basiseffekten gradvis aftage, da der vil være lav oliepris både i tæller og nævner af inflationsberegningen. I USA er det også et spørgsmål, hvor længe endnu lønudviklingen kan forblive så moderat som indtil nu, set i lyset af et stadig stærkere arbejdsmarked. Der er mange mulige forklaringer på den aktuelt lave lønstigningstakt, men på et tidspunkt vil lønstigningstakten begynde at accelerere. Stigende inflation vil til den tid sandsynligvis trække i retning af stigende obligationsrenter. Vores holdning: Inflationen vil være uønsket lav i både eurozonen og USA det meste af 2015, men vi venter ikke, at det udarter sig til deflation i eurozonen. Inflationen vil senere i år gradvist tage til igen, selv hvis oliepriserne bliver liggende på de nuværende niveauer. Fjerde hovedtema: 2015 er et stort valgår i Europa 2015 er et stort valgår i Europa, hvilket giver risiko for politisk usikkerhed i en periode. Det kan spille negativt ind på et i forvejen skrøbeligt opsving i økonomien. Der afholdes parlamentsvalg i disse lande: Grækenland er afholdt 25. december Estland (1. marts) Finland (19. april) Storbritannien (7. maj) Portugal (september-oktober) Polen (oktober) Spanien (senest december). Valget i Grækenland endte med en stor sejr til Syriza, som er et venstreorienteret og EU-skeptisk parti. De har nu dannet flertalsregering med et lille højreorienteret EU-skeptisk parti. Den nye regering ønsker nedskrivning af den græske statsgæld og lempelser i den reformpolitik, som er aftalt med EU og IMF som modydelse for kriselånene i 2010 og De kommende uger vil byde på en masse politisk støj med hårde ord fra alle parter. Vi venter dog, at det hele ender med et kompromis, hvor Grækenland forbliver i eurosamarbejdet og får lettet deres enorme gældsbyrde (175% af BNP) i form af løbetidsforlængelse og rentenedsættelse. Men der er selvfølgelig en reel risiko for, at forhandlingerne ender i en blindgyde, så Grækenland forlader eurosamarbejdet. Det vil sandsynligvis kaste Grækenland ud i et økonomisk kaos, men de økonomiske tab vil være håndterbare for resten af eurozonen. Til efteråret afholdes parlamentsvalg i to andre tidligere kriselande, nemlig Portugal og Spanien. I Spanien er der vældig medvind til det nystartede parti, Podemos, som ifølge meningsmålingerne står til at blive det største parti, hvis der var parlamentsvalg i dag. Blandt partiets mærkesager er et opgør med de etablerede partier og med sparepolitikken. Side 5 af 10

6 Spanien er ellers det land sammen med Irland, som er kommet stærkest ud af gældskrisen, men en valgsejr til Podemos kan give usikkerhed på finansmarkederne med hensyn til landets fremtidige økonomiske linje. Mere generelt må også siges, at medvind til partier, der er imod EU s nedskæringspolitik, kan åbne politikernes øjne for, at man ikke kan spare sig ud af en krise. Vi bemærker da også en vis bevægelse blandt politikerne. Eksempelvis overvejer EU-politikerne at gøre Vækst- og Stabilitetspagten mere fleksibel, således at der gives plads til fornuftige offentlige investeringer og strukturreformer indenfor budgetreglerne. Også Storbritannien går et vigtigt parlamentsvalg i møde d. 7. maj. Den siddende konservative premierminister, David Cameron har bebudet, at han vil udskrive en folkeafstemning om Storbritanniens EU-medlemskab, hvis han vinder valget. Folkeafstemningen skal afholdes senest ultimo 2017 efter at Cameron har genforhandlet Storbritanniens medlemsvilkår med EU. Grundlæggende vil englænderne have mindre EU. De seneste meningsmålinger giver 34% til Labour, 31% til Camerons konservative, 14% til UKIP (et EU-skeptisk parti), 8% til de grønne og 7% til de liberale. En valgsejr til Cameron og udsigten til en kommende folkeafstemning kan ligeledes give usikkerhed på finansmarkederne, da det kan inspirere til lignende tiltag i andre lande. Vores holdning: Hovedscenariet er, at de mange vigtige valg i 2015 kan kaste en masse politisk støj af sig, men at det ikke vil kunne afspore et spirende opsving i eurozonens økonomi. Den politiske støj kan endda gavne eurozonens økonomi på sigt, hvis det fører til mere fleksible budgetregler. Mulige jokere i Hvad gør oliepriserne? Prisen på råolie er blevet halveret siden juni Ingen ved, om olieprisen vil falde yderligere i 2015, eller om priserne på et tidspunkt bunder ud og begynder at stige. Men selv med uændrede råoliepriser i forhold til nu vil den negative påvirkning af inflationen begynde at aftage i løbet af andet halvår Det skyldes den såkaldte basiseffekt i udregningen af inflationsraten. Side 6 af 10

7 Hvis oliepriserne derimod begynder at stige igen, vil det trække inflationen opad i forhold til nu, hvilket vil føre til højere obligationsrenter. Markedets bud på råolieprisen er, at den vil stige til USD 57 pr. tønde december 2015 og videre til USD 61 pr. tønde juni Det er målt på futures-kontakter, og afspejler markedsforventning om forholdsvis moderate prisstigninger. Vores holdning: Oliepriserne fortsætter næppe med at falde. Selv med uændrede oliepriser vil de trække gradvist mindre ned i inflationen i Europa og USA senere i år. 2. Kan aktiekurserne fortsætte med at stige? En anden af årets jokere er aktiekurserne. Spørgsmålet er, hvor lang tid endnu, aktier kan fortsætte med at stige. I USA startede kursrally et i marts 2009, og S&P500 aktieindekset er blevet tredoblet på knap seks år. I eurozonen startede kursrally et senere, i september 2011, og eurostoxx50-aktieindekset er steget omkring 50% på tre et halvt år. Som det fremgår af grafen nedenfor, er eurostoxx50 fortsat et stykke fra det gamle topniveau i modsætning til det amerikanske aktieindeks. Side 7 af 10

8 Aktier har de seneste år været begunstiget af flere forhold: god indtjening i virksomhederne, der generelt brugte kriseårene til at reducere omkostninger den lempelige pengepolitik har som ønsket skabt likviditetsrigelighed i pengekredsløbet. En del af denne likviditet er gået til aktieinvesteringer der er meget lave afkastmuligheder på alternativet til at investere i aktier, nemlig at investere i obligationer. De høje aktiekurser har været gode for økonomien, idet de har givet billig finansiering for virksomhederne, ligesom de har bidraget til stigende formue i husholdningssektoren. Ingen ved, hvordan aktiemarkedet vil reagere på de kommende renteforhøjelser i USA, og det er nok også vigtigt at skelne mellem aktiemarkederne i USA og i Europa. Højere pengepolitisk rente i USA vil føre til stigende renter på korte obligationer, så på et tidspunkt vil det formentlig blive attraktivt at hjemtage store aktiegevinster og parkere dem i korte statsobligationer. I Europa er situationen en anden, da ECB med sit QE-program tilfører en masse likviditet til pengekredsløbet i eurozonen minimum frem til september I takt med at renten på obligationer bliver mindre og mindre, tvinges de store investorer (banker og pensionskasser) at tage stadig større risiko, altså øge deres aktieinvesteringer. Aktier i eurozonen synes derfor at have et større kursstigningspotentiale end amerikanske aktier. Alligevel vil stigende pengepolitisk rente i USA føre finansmarkederne ind i et ukendt område, som kan udvikle sig til en af 2015 s jokere. Vores holdning: Hovedscenariet er, at USA s centralbank hæver renten i så moderat tempo, at de er sikre på ikke at skabe utilsigtet volatilitet på finansmarkederne. Aktier i eurozonen kan overpræstere amerikanske aktier. 3. Skuffer eurozonens økonomi igen eller er vi for pessimistiske? Eurozonen var den store økonomiske skuffelse i 2014, idet væksten viste sig lavere og mere skrøbelig end forventet. Her ved indgangen til 2015 er forventningerne til eurozonens økonomi fortsat moderate med en forventet BNP-vækst på 1% mod ¾% i Samtidig må det dog konstateres, at økonomien får kraftig medvind på en række felter: lav kurs på euro (målt med den effektive eurokurs, jævnfør grafen næste side) er godt for konkurrenceevnen og eksporten meget lav inflation og lave energipriser øger borgernes købekraft renten er rekordlav Side 8 af 10

9 Det er vanskeligt at sætte præcise tal på, hvor meget disse ting tilsammen booster væksten i eurozonen. OECD, de udviklede landes økonomiske samarbejdsorganisation, har dog nogle bud i deres Interlink model. Eksempelvis regner de sig frem til, at et fald i den effektive eurokurs på 5% øger BNP-væksten med 0,3 procentpoint året efter. Fem procent er netop, hvad den effektive eurokurs faldt i 2014 (det markante fald i januar 2015 skyldtes mest schweizerfrancen). En halvering af oliepriserne (hvilket er, hvad der er sket) øger BNP-væksten med 0,4 procentpoint året efter. Hver især understøtter disse forhold væksten i eurozonen, men OECD-modellen siger ikke noget om, hvad nettovirkningen samlet set er udover at den er positiv. Der er dog også sten på vejen Der er dog samtidig en række sten på vejen, som hæmmer et opsving i eurozonen. Den geopolitiske situation er blevet forværret i Europa i forhold til tidligere. Hertil kommer den politiske støj, som kan følge i kølvandet på de mange parlamentsvalg i Europa i år. Sluttelig er gældsbyrden fortsat tung i eurozonen, både i staterne og blandt borgerne. Den stærke rygvind til økonomien gør dog, at man ikke helt kan se bort fra muligheden for, at væksten vil overraske positivt i eurozonen i En ting, der kan få afgørende betydning er, om 2015 bliver året, hvor kreditgivningen begynder at tage fart igen. En væsentlig årsag til, at USA kom så hurtigt og robust ud af den økonomiske krise var netop, at deres banksystem hurtigt kom på fode igen, så kreditgivningen kunne genoptages. Vores holdning: Hovedscenariet for eurozonen er en moderat BNP-vækst i 2015 på omkring 1%. Men det mest det sandsynlige alternativscenario er, at væksten bliver endnu højere, snarere end at den endnu en gang bliver skuffende lav. 4. Kina, geopolitik og alt det andet I princippet er listen over jokere uendelig, men der skal afslutningsvist nævnes to mulige jokere. Den ene er Kinas økonomi. Nogle iagttagere frygter, at Kinas økonomi viser sig at være en boble, pustet op af en ukontrolleret kreditgivning. Brister den mulige kreditboble, vil det kunne føre til et stort dyk i økonomiens væksttempo. Andre mener, at myndighederne har godt greb om økonomien og kan fastholde en officiel BNP-vækst på omkring 7%. Kina er vigtig, fordi deres BNP udgør 13% af verdensøkonomien (og 16 % hvis BNP-tallene købekraftskorrigeres). Side 9 af 10

10 Hvis Kinas væksttempo falder markant, vil det øge de disinflationære tendenser i verdensøkonomien grundet mindre efterspørgsel efter råvarer, hvortil kommer at væksttempoet i verdensøkonomien i det hele taget vil falde. En sidste joker kommer fra geopolitikken. Mange af de olieproducerende lande er ramt på deres økonomi af de lave oliepriser, dels i form af at BNP-væksten er lav som i Ruslands tilfælde, dels i form af en forringelse af de offentlige finanser, fordi olieindtægterne i vid udstrækning finansierer statsapparatet som i en del af OPEC-landene. Utilfredshed kan brede sig i landene og i yderste konsekvens kan det føre til enten at en siddende statsleder bliver væltet eller at en statsleder føler sig tilskyndet til at foretage en handling, der kan genskabe opbakningen. Derfor er det luftige begreb geopolitik en af jokerne i Hvad betyder det for finansmarkederne? Ved indgangen til 2015 synes usikkerheden at være større end normalt med hensyn til, hvad året vil bringe, fordi der er usædvanlig mange forhold, som kan påvirke markedsudviklingen. For finansmarkederne kan det betyde, at kursudviklingen bliver mere svingende på aktier og obligationer end de foregående år. I hovedscenariet venter vi, at obligationsrenterne i Tyskland vil være som nu eller lidt højere ved udgangen af 2015, mens de amerikanske vil ligge højere. Desuden skønner vi, at aktier fortsat har mulighed for at stige, ikke mindst i Europa. Men de mange usikkerhedsfaktorer gør, at markedsudviklingen kan gå mange andre veje end i vores hovedscenario. Usikkerhedsfaktorerne er i overskriftsform: sandsynlig renteforhøjelse i USA inflationen oliepriserne 2015 er et stort valgår i Europa aktiemarkederne Kinas økonomi geopolitik. Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat, tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 10 af 10

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat 4. december 2014, uge 49 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,1%

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Tema: Periferilandene præsterer bedre

Tema: Periferilandene præsterer bedre Tema: Periferilandene præsterer bedre 1. maj 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume De såkaldte PIIGS-lande (Portugal,

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19. 19. juni 2015, uge 25 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 26. september 2014, uge 39 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,3%

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,8%

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere