Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Markedstemaer og jokere i 2015"

Transkript

1 Tema: Markedstemaer og jokere i januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat Direkte: Resume Her i starten af 2015 tegner der sig en håndfuld begivenheder, der kan få stor indflydelse på årets gang på finansmarkederne. Det er dem, vi kalder årets markedstemaer. Hertil kommer et bud på nogle jokere, der kan udvikle sig til at blive afgørende temaer. Årets tema for USA bliver den første forhøjelse af den pengepolitiske rente siden Årets temaer for eurozonen bliver virkningen af ECB s QE -program, hvortil kommer den lave inflation samt de mange parlamentsvalg gennem Listen over mulige jokere er i princippet uendelig, men vi har valgt at fokusere på oliepriserne, på aktiekurserne, på en mulig positiv vækstoverraskelse fra eurozonen, samt riskoen for en hård landing i kinesisk økonomi. Vi ser nærmere på disse temaer og jokere og vurderer deres mulige påvirkning af finansmarkedet. Påvirkningen peger i mange forskellige retninger, hvilket understreger, at 2015 kan blive et meget volatilt år på finansmarkedet, fordi så mange forhold kan påvirke markedsudviklingen. Markedstemaer og jokere I nærværende temanotat giver vi vores bud på, hvad der kan komme til at blive afgørende for udviklingen på finansmarkederne verden over i I overskriftform er det: USA: eurozonen: - Fed hæver renten - hvad bliver effekten af ECB s QE -program? - lav inflation, men ikke deflation bliver et stort valgår. Hertil kommer en nærmest uendelig række af begivenheder, som kan udvikle sig til afgørende markedstemaer. Det er dem, vi kalder årets jokere. Som årets mulige jokere har vi valgt at fokusere på: Oliepriserne: Aktiekurserne: Vender prisudviklingen på et tidspunkt? Kan aktier fortsætte med at stige? Side 1 af 10

2 Eurozonen: Kina: Vil økonomien skuffe endnu en gang eller venter der en positiv overraskelse? Viste økonomien sig at have været en boble? I det følgende skal disse markedstemaer bredes lidt mere ud. Første hovedtema: Fed hæver renten Den amerikanske centralbank, Fed, ventes i 2015 at påbegynde en serie af renteforhøjelser. Det vil i så fald være den første forhøjelse siden 2006, og baggrunden er, at amerikansk økonomi er ved at have helet sårene ovenpå finanskrisen. Fed har et såkaldt dobbelt mandat, hvor centralbanken med sin pengepolitik har ansvaret for maksimal beskæftigelse samtidig med at inflationen er stabil. Fed s inflationsmålsætning lyder på 2%, målt med PCE-pristallet, mens deres målsætning for arbejdsløsheden indirekte kan læses ud af rådsmedlemmernes bud på den naturlige arbejdsløshed. Disse bud udsendes kvartalsvist, og lyder aktuelt på intervallet 5,2-5,5%. Ingen af disse niveauer er nået endnu. Inflationen ligger på 0,8% (december), mens arbejdsløsheden er 5,6% (december). Ledigheden forventes at være faldet til det naturlige niveau i løbet af efteråret Udviklingen i inflationen vil især afhænge af oliepriserne gennem 2015 og desuden af lønudviklingen, der indtil nu har været overraskende moderat set i lyset af den faldende ledighed. Markedsforventningerne til, hvornår Fed hæver renten første gang, varierer selvsagt meget. Nogle finanshuse taler om april, andre om juni og andre igen taler om efteråret. Målt med Fed Funds Futuren er den implicitte markedsforventning, at renten hæves første gang i september. Det korte af det lange er, at de fleste venter en renteforhøjelse i år. Men hvad kan overraske? En mulighed er, at Fed slet ikke hæver renten i 2015, enten fordi inflationen forbliver lav, eller fordi Fed gerne vil være helt sikker på, at opsvinget har bidt sig fast i økonomien. Det vil sandsynligvis føre til fortsat lave eller endda endnu lavere obligationsrenter i USA. Side 2 af 10

3 En anden mulighed er, at Fed strammer tidligere og mere aggressivt end forventet. Medlemmerne af Feds pengepolitiske råd skal hvert kvartal tilkendegive, hvad de mener den pengepolitiske rente børe være. Gennemsnittet af forventningerne fra december-mødet var 1,125%, hvilket indikerer renteforhøjelse på hvert eneste rentemøde i 2015 fra juni og frem. En aggressiv forhøjelse af renten svarer også bedre til Feds historiske adfærd, se grafen foregående side, end de nuværende markedsforventninger gør. En mere aggressiv stramning af pengepolitikken i 2015 vil sandsynligvis føre til markante stigninger i obligationsrenterne. Vores holdning: Fed hæver den pengepolitiske rente første gang til efteråret (til 0,25% rent) og derefter med +25 bp en gang i kvartalet. De vil se gennem fingrene med den for lave inflation og i stedet agere ud fra et stadig stærkere arbejdsmarked. Andet hovedtema: Hvad bliver effekten af ECB s QE -program? ECB har besluttet at købe obligationer (herunder stater) for 60 mia. euro pr. måned mindst frem til september Opkøbsprogrammet kaldes populært et QE-program, da den amerikanske centralbank kaldte sit tilsvarende opkøbsprogram for Quantitative Easing. Hensigten med at pumpe endnu mere likviditet ud i pengekredsløbet er at øge aktiviteten i samfundsøkonomien og presse inflationen op. Det storstilede opkøbsprogram har i et stykke tid været inddiskonteret i eurozonens obligationsrenter. Spørgsmålet er nu, om opkøbsprogrammet vil virke efter hensigten? Det vil vi først kunne se i løbet af andet halvår 2015, da det tager tid, inden ændret pengepolitik har forplantet sig ud i samfundsøkonomien. Obligationsopkøbene vil formentlig virke på to måder: 1) Det fører sandsynligvis til lavere lange lånerenter, hvilket kan øge borgernes og virksomhedernes lyst til at optage lån. 2) Euro en vil blive svækket mod USD og andre valutaer grundet de lavere renter i eurozonen. Det vil gavne eksporten. Vi mener, at eksporteffekten bliver den stærkeste. Udenrigshandel vejer tungt i eurozonens BNP (28%), og stigende eksport vil trække op i BNP-væksten. I anden runde vil det kunne fremme eksporterhvervenes lyst til at investerer i nye maskiner. Derimod mener vi ikke, at lavere lånerenter i sig selv betyder særligt meget, da renten allerede i udgangspunktet er historisk lav. Et andet forhold er, at forventningens glæde ofte er den største. Det kan ikke udelukkes, at obligationsrenterne vil have moderat stigende tendens, når begejstringen over ECB s QE-program har lagt sig. Erfaringerne fra USA var nemlig, at obligationsrenterne derovre faldt i perioden op til et QE-program, for derefter at stige, når programmet var annonceret. Grafen næste side viser udviklingen i den 10-årige amerikanske statsrente sammenholdt med Feds introduktion af opkøbsprogrammer (grå søjler) i perioden Side 3 af 10

4 Vores holdning: ECB s QE-program vil sandsynligvis bidrage til lidt højere væksttempo i eurozonens økonomi, og især gøre det via eksporten. Tredje hovedtema: Lav inflation, men ikke deflation Inflationen er det tredje markedstema i I øjeblikket er inflationen lav i både USA og i særdeleshed i eurozonen. Hvad der sker med inflationen gennem 2015 afhænger i høj grad af oliepriserne. De nuværende lave niveauer for inflationen skyldes især en halvering af råolieprisen siden foråret 2014, og olieprisen er fortsat nedad her i starten af Det giver stor sandsynlighed for endnu lavere inflationsrater de kommende måneder. Eurozonen vil have minus-inflation gennem nogle måneder, men det er ikke det samme som deflation, der ikke blot forudsætter generelt faldende priser, men også generelt faldende lønninger. Det sidste er ikke tilfældet i eurozonen. ECB s QE-program sigter også til at foregribe tendenser til deflation, som ville kunne komme via de såkaldte anden-runde-effekter. Hermed menes, at minusinflation kunne få lønmodtagerne til at acceptere lavere løn, da deres købekraft jo ville være den samme. En deflation vil skade samfundsøkonomien vældig meget, blandt andet fordi gæld vil skulle afdrages ud af den lavere løn. Side 4 af 10

5 Fortsat faldende inflationsrater kan få Fed til at udskyde den første renteforhøjelse, og det vil sandsynligvis trække i retning af fortsat meget lave obligationsrenter i Tyskland og USA. På et tidspunkt vil prisfaldet på olie imidlertid høre op, eksempelvis fordi der igen er kommet balance mellem udbud og efterspørgsel. Det vil få inflationen til at stige igen. Selv om oliepriserne bare bliver liggende, hvor de er nu, vil de også få inflationen til at stige, da basiseffekten bliver gradvis mindre. Oliepriserne toppede i juni 2014, så efter juni 2015 vil basiseffekten gradvis aftage, da der vil være lav oliepris både i tæller og nævner af inflationsberegningen. I USA er det også et spørgsmål, hvor længe endnu lønudviklingen kan forblive så moderat som indtil nu, set i lyset af et stadig stærkere arbejdsmarked. Der er mange mulige forklaringer på den aktuelt lave lønstigningstakt, men på et tidspunkt vil lønstigningstakten begynde at accelerere. Stigende inflation vil til den tid sandsynligvis trække i retning af stigende obligationsrenter. Vores holdning: Inflationen vil være uønsket lav i både eurozonen og USA det meste af 2015, men vi venter ikke, at det udarter sig til deflation i eurozonen. Inflationen vil senere i år gradvist tage til igen, selv hvis oliepriserne bliver liggende på de nuværende niveauer. Fjerde hovedtema: 2015 er et stort valgår i Europa 2015 er et stort valgår i Europa, hvilket giver risiko for politisk usikkerhed i en periode. Det kan spille negativt ind på et i forvejen skrøbeligt opsving i økonomien. Der afholdes parlamentsvalg i disse lande: Grækenland er afholdt 25. december Estland (1. marts) Finland (19. april) Storbritannien (7. maj) Portugal (september-oktober) Polen (oktober) Spanien (senest december). Valget i Grækenland endte med en stor sejr til Syriza, som er et venstreorienteret og EU-skeptisk parti. De har nu dannet flertalsregering med et lille højreorienteret EU-skeptisk parti. Den nye regering ønsker nedskrivning af den græske statsgæld og lempelser i den reformpolitik, som er aftalt med EU og IMF som modydelse for kriselånene i 2010 og De kommende uger vil byde på en masse politisk støj med hårde ord fra alle parter. Vi venter dog, at det hele ender med et kompromis, hvor Grækenland forbliver i eurosamarbejdet og får lettet deres enorme gældsbyrde (175% af BNP) i form af løbetidsforlængelse og rentenedsættelse. Men der er selvfølgelig en reel risiko for, at forhandlingerne ender i en blindgyde, så Grækenland forlader eurosamarbejdet. Det vil sandsynligvis kaste Grækenland ud i et økonomisk kaos, men de økonomiske tab vil være håndterbare for resten af eurozonen. Til efteråret afholdes parlamentsvalg i to andre tidligere kriselande, nemlig Portugal og Spanien. I Spanien er der vældig medvind til det nystartede parti, Podemos, som ifølge meningsmålingerne står til at blive det største parti, hvis der var parlamentsvalg i dag. Blandt partiets mærkesager er et opgør med de etablerede partier og med sparepolitikken. Side 5 af 10

6 Spanien er ellers det land sammen med Irland, som er kommet stærkest ud af gældskrisen, men en valgsejr til Podemos kan give usikkerhed på finansmarkederne med hensyn til landets fremtidige økonomiske linje. Mere generelt må også siges, at medvind til partier, der er imod EU s nedskæringspolitik, kan åbne politikernes øjne for, at man ikke kan spare sig ud af en krise. Vi bemærker da også en vis bevægelse blandt politikerne. Eksempelvis overvejer EU-politikerne at gøre Vækst- og Stabilitetspagten mere fleksibel, således at der gives plads til fornuftige offentlige investeringer og strukturreformer indenfor budgetreglerne. Også Storbritannien går et vigtigt parlamentsvalg i møde d. 7. maj. Den siddende konservative premierminister, David Cameron har bebudet, at han vil udskrive en folkeafstemning om Storbritanniens EU-medlemskab, hvis han vinder valget. Folkeafstemningen skal afholdes senest ultimo 2017 efter at Cameron har genforhandlet Storbritanniens medlemsvilkår med EU. Grundlæggende vil englænderne have mindre EU. De seneste meningsmålinger giver 34% til Labour, 31% til Camerons konservative, 14% til UKIP (et EU-skeptisk parti), 8% til de grønne og 7% til de liberale. En valgsejr til Cameron og udsigten til en kommende folkeafstemning kan ligeledes give usikkerhed på finansmarkederne, da det kan inspirere til lignende tiltag i andre lande. Vores holdning: Hovedscenariet er, at de mange vigtige valg i 2015 kan kaste en masse politisk støj af sig, men at det ikke vil kunne afspore et spirende opsving i eurozonens økonomi. Den politiske støj kan endda gavne eurozonens økonomi på sigt, hvis det fører til mere fleksible budgetregler. Mulige jokere i Hvad gør oliepriserne? Prisen på råolie er blevet halveret siden juni Ingen ved, om olieprisen vil falde yderligere i 2015, eller om priserne på et tidspunkt bunder ud og begynder at stige. Men selv med uændrede råoliepriser i forhold til nu vil den negative påvirkning af inflationen begynde at aftage i løbet af andet halvår Det skyldes den såkaldte basiseffekt i udregningen af inflationsraten. Side 6 af 10

7 Hvis oliepriserne derimod begynder at stige igen, vil det trække inflationen opad i forhold til nu, hvilket vil føre til højere obligationsrenter. Markedets bud på råolieprisen er, at den vil stige til USD 57 pr. tønde december 2015 og videre til USD 61 pr. tønde juni Det er målt på futures-kontakter, og afspejler markedsforventning om forholdsvis moderate prisstigninger. Vores holdning: Oliepriserne fortsætter næppe med at falde. Selv med uændrede oliepriser vil de trække gradvist mindre ned i inflationen i Europa og USA senere i år. 2. Kan aktiekurserne fortsætte med at stige? En anden af årets jokere er aktiekurserne. Spørgsmålet er, hvor lang tid endnu, aktier kan fortsætte med at stige. I USA startede kursrally et i marts 2009, og S&P500 aktieindekset er blevet tredoblet på knap seks år. I eurozonen startede kursrally et senere, i september 2011, og eurostoxx50-aktieindekset er steget omkring 50% på tre et halvt år. Som det fremgår af grafen nedenfor, er eurostoxx50 fortsat et stykke fra det gamle topniveau i modsætning til det amerikanske aktieindeks. Side 7 af 10

8 Aktier har de seneste år været begunstiget af flere forhold: god indtjening i virksomhederne, der generelt brugte kriseårene til at reducere omkostninger den lempelige pengepolitik har som ønsket skabt likviditetsrigelighed i pengekredsløbet. En del af denne likviditet er gået til aktieinvesteringer der er meget lave afkastmuligheder på alternativet til at investere i aktier, nemlig at investere i obligationer. De høje aktiekurser har været gode for økonomien, idet de har givet billig finansiering for virksomhederne, ligesom de har bidraget til stigende formue i husholdningssektoren. Ingen ved, hvordan aktiemarkedet vil reagere på de kommende renteforhøjelser i USA, og det er nok også vigtigt at skelne mellem aktiemarkederne i USA og i Europa. Højere pengepolitisk rente i USA vil føre til stigende renter på korte obligationer, så på et tidspunkt vil det formentlig blive attraktivt at hjemtage store aktiegevinster og parkere dem i korte statsobligationer. I Europa er situationen en anden, da ECB med sit QE-program tilfører en masse likviditet til pengekredsløbet i eurozonen minimum frem til september I takt med at renten på obligationer bliver mindre og mindre, tvinges de store investorer (banker og pensionskasser) at tage stadig større risiko, altså øge deres aktieinvesteringer. Aktier i eurozonen synes derfor at have et større kursstigningspotentiale end amerikanske aktier. Alligevel vil stigende pengepolitisk rente i USA føre finansmarkederne ind i et ukendt område, som kan udvikle sig til en af 2015 s jokere. Vores holdning: Hovedscenariet er, at USA s centralbank hæver renten i så moderat tempo, at de er sikre på ikke at skabe utilsigtet volatilitet på finansmarkederne. Aktier i eurozonen kan overpræstere amerikanske aktier. 3. Skuffer eurozonens økonomi igen eller er vi for pessimistiske? Eurozonen var den store økonomiske skuffelse i 2014, idet væksten viste sig lavere og mere skrøbelig end forventet. Her ved indgangen til 2015 er forventningerne til eurozonens økonomi fortsat moderate med en forventet BNP-vækst på 1% mod ¾% i Samtidig må det dog konstateres, at økonomien får kraftig medvind på en række felter: lav kurs på euro (målt med den effektive eurokurs, jævnfør grafen næste side) er godt for konkurrenceevnen og eksporten meget lav inflation og lave energipriser øger borgernes købekraft renten er rekordlav Side 8 af 10

9 Det er vanskeligt at sætte præcise tal på, hvor meget disse ting tilsammen booster væksten i eurozonen. OECD, de udviklede landes økonomiske samarbejdsorganisation, har dog nogle bud i deres Interlink model. Eksempelvis regner de sig frem til, at et fald i den effektive eurokurs på 5% øger BNP-væksten med 0,3 procentpoint året efter. Fem procent er netop, hvad den effektive eurokurs faldt i 2014 (det markante fald i januar 2015 skyldtes mest schweizerfrancen). En halvering af oliepriserne (hvilket er, hvad der er sket) øger BNP-væksten med 0,4 procentpoint året efter. Hver især understøtter disse forhold væksten i eurozonen, men OECD-modellen siger ikke noget om, hvad nettovirkningen samlet set er udover at den er positiv. Der er dog også sten på vejen Der er dog samtidig en række sten på vejen, som hæmmer et opsving i eurozonen. Den geopolitiske situation er blevet forværret i Europa i forhold til tidligere. Hertil kommer den politiske støj, som kan følge i kølvandet på de mange parlamentsvalg i Europa i år. Sluttelig er gældsbyrden fortsat tung i eurozonen, både i staterne og blandt borgerne. Den stærke rygvind til økonomien gør dog, at man ikke helt kan se bort fra muligheden for, at væksten vil overraske positivt i eurozonen i En ting, der kan få afgørende betydning er, om 2015 bliver året, hvor kreditgivningen begynder at tage fart igen. En væsentlig årsag til, at USA kom så hurtigt og robust ud af den økonomiske krise var netop, at deres banksystem hurtigt kom på fode igen, så kreditgivningen kunne genoptages. Vores holdning: Hovedscenariet for eurozonen er en moderat BNP-vækst i 2015 på omkring 1%. Men det mest det sandsynlige alternativscenario er, at væksten bliver endnu højere, snarere end at den endnu en gang bliver skuffende lav. 4. Kina, geopolitik og alt det andet I princippet er listen over jokere uendelig, men der skal afslutningsvist nævnes to mulige jokere. Den ene er Kinas økonomi. Nogle iagttagere frygter, at Kinas økonomi viser sig at være en boble, pustet op af en ukontrolleret kreditgivning. Brister den mulige kreditboble, vil det kunne føre til et stort dyk i økonomiens væksttempo. Andre mener, at myndighederne har godt greb om økonomien og kan fastholde en officiel BNP-vækst på omkring 7%. Kina er vigtig, fordi deres BNP udgør 13% af verdensøkonomien (og 16 % hvis BNP-tallene købekraftskorrigeres). Side 9 af 10

10 Hvis Kinas væksttempo falder markant, vil det øge de disinflationære tendenser i verdensøkonomien grundet mindre efterspørgsel efter råvarer, hvortil kommer at væksttempoet i verdensøkonomien i det hele taget vil falde. En sidste joker kommer fra geopolitikken. Mange af de olieproducerende lande er ramt på deres økonomi af de lave oliepriser, dels i form af at BNP-væksten er lav som i Ruslands tilfælde, dels i form af en forringelse af de offentlige finanser, fordi olieindtægterne i vid udstrækning finansierer statsapparatet som i en del af OPEC-landene. Utilfredshed kan brede sig i landene og i yderste konsekvens kan det føre til enten at en siddende statsleder bliver væltet eller at en statsleder føler sig tilskyndet til at foretage en handling, der kan genskabe opbakningen. Derfor er det luftige begreb geopolitik en af jokerne i Hvad betyder det for finansmarkederne? Ved indgangen til 2015 synes usikkerheden at være større end normalt med hensyn til, hvad året vil bringe, fordi der er usædvanlig mange forhold, som kan påvirke markedsudviklingen. For finansmarkederne kan det betyde, at kursudviklingen bliver mere svingende på aktier og obligationer end de foregående år. I hovedscenariet venter vi, at obligationsrenterne i Tyskland vil være som nu eller lidt højere ved udgangen af 2015, mens de amerikanske vil ligge højere. Desuden skønner vi, at aktier fortsat har mulighed for at stige, ikke mindst i Europa. Men de mange usikkerhedsfaktorer gør, at markedsudviklingen kan gå mange andre veje end i vores hovedscenario. Usikkerhedsfaktorerne er i overskriftsform: sandsynlig renteforhøjelse i USA inflationen oliepriserne 2015 er et stort valgår i Europa aktiemarkederne Kinas økonomi geopolitik. Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat, tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 10 af 10

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing Tema: Kina ventes at undgå en hård landing 26. oktober 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Handelsområdet bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Kina har henover sommeren skabt

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Inflationen har passeret bunden Den

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Fjerde kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsvinget fortsætter trods udfordringer

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Andet kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Forårsstemning i eurozonen Økonomien i eurozonen har haft en god

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. juni 2015, uge 23 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Endnu et rentehop Tre forhold førte til et hop i obligationsrenterne

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 13. maj 2015, uge 20 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.099

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat 10. oktober 2014, uge 41 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9%

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32 8. august 2014, uge 32 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,1% 1.910

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 30. oktober 2015, uge 44 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8% 2.089 Nikkei

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. 24. juli 2015, uge 30 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,0% 2.102

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. januar 2016, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,7% 1.869 Nikkei -1,6% 16.959

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 9. oktober 2015, uge 41 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 4,7% 2.013 Nikkei

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Fjerde kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Fremgang i to tempi Efter en svag start på året (grundet hård vinter) er amerikansk økonomi kommet tilbage på vækstsporet. Det resulterer i en BNP-vækst på omkring

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 4. april 2014, uge 14

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 4. april 2014, uge 14 4. april 2014, uge 14 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,1%

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat 4. december 2014, uge 49 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,1%

Læs mere

Tema: Inflationen har bundet, men stigningen vil være moderat indtil videre

Tema: Inflationen har bundet, men stigningen vil være moderat indtil videre Tema: Inflationen har bundet, men stigningen vil være moderat indtil videre 4. august 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Tema: Periferilandene præsterer bedre

Tema: Periferilandene præsterer bedre Tema: Periferilandene præsterer bedre 1. maj 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume De såkaldte PIIGS-lande (Portugal,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. marts 2015, uge 10

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. marts 2015, uge 10 6. marts 2015, uge 10 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 2.101

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår.

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. 18. december 2015, uge 51 F I N A N S U G E N Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 14. marts 2014, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 14. marts 2014, uge 11 14. marts 2014, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,6% 1.846

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 30. april 2015, uge 18

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 30. april 2015, uge 18 30. april 2015, uge 18 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,1% 2.107

Læs mere

F I N A N S U G E N Matte udsigter for eurozonen Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Matte udsigter for eurozonen Redaktion Økonomisk Sekretariat 7. november 2014, uge 45 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8%

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 2. oktober 2015, uge 40 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,4% 1.924 Nikkei

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Tema: Aktieboble eller ej?

Tema: Aktieboble eller ej? Tema: Aktieboble eller ej? 2. juni 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Aktiekurserne på verdens førende markeder har

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 14. august 2015, uge 33 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,0%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 6. januar 2017, uge 1 Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,9% 2.269 Nikkei + 1,6%

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Andet kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Kan Brexit kvæle opsvinget? USA s økonomi har grundlæggende været

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere