Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder. Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder. Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder"

Transkript

1 Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder Sønderjysk landboforening Økonomiorienteringsmøde 22. marts 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncenter for Landbrug Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder Temaer Landbrugets udfordringer og muligheder 2 aktuelle chok til verdensøkonomien Jordpriser Landbrugets finansiering Landmandens risici Landbrugets fremtid 1

2 Dansk landbrugs udfordringer og muligheder Udfordringer: Chok til verdensøkonomien Økonomisk genopretning Jordpriser/Egenkapital Høj gæld Lav indtjening Landbrugsstøtten falder Markeds- og finansiel risiko Forringelse af bytteforhold Større prisvolatilitet Produktpriskorrelationer svækkes Vanskelig risikoafdækning Betydelig Kreditrisiko Høj rente- og valutarisiko Konkurrenceevne Konkurrenterne kommer nærmere Dårlige rammevilkår Høje omkostninger Natur/Miljø/Klima/Dyrevelfærd Muligheder: Fødevareklyngen har stor samfundsøkonomisk betydning Knowhow Høj effektivitet/produktivitet Højt i værdikæden Velfungerende værdikæde God infrastruktur Andelsvirksomheder Stor eksporterfaring Nye mulige forretningsområder Bioenergi Naturforvaltning Turisme Nicheproduktion Adgang for nye investorer Presset forsyningsbalance Klimaforandringer/vandmangel mv. gavner dansk landbrug Verdensøkonomien Den globale vækst har stor betydning for dansk landbrugs indtjening Kr. Percent 2

3 Katastrofen i Japan Katastrofen i Japan betydning for Danmark Japan mister betydning som dansk eksportmarked Fødevareeksporten rammes kun kortvarigt - det mistede indhentes 3

4 Katastrofen i Japan betydning for global økonomi Japan mister betydning i verdensøkonomien (pt. 6-7 pct.) Japans vækst reduceres kun med,2-,3 procentpoint i år Udenrigshandlen rammes kun kortvarigt - det mistede indhentes Jordskælvet i Kobe % % Opstanden i Mellemøsten Mellemøsten fylder ikke meget i verdensøkonomien men olieprisen er vigtig, selvom betydningen aftager Større energieffektivitet og øget anvendelse af andre energikilder Stadig tættere sammenhæng mellem priserne på olie og korn Indeks 198=1 4

5 Samlet effekt for landbruget af de aktuelle chok Den globale vækst falder marginalt men ikke nødvendigvis et fald i efterspørgslen efter fødevarer Renterne påvirkes ikke nævneværdigt Energipriserne lidt højere Forbehold: Regulær atomkatastrofe i Japan med affolket Tokyo og/eller Regulær krig i Mellemøsten med betydelig nedsat olieproduktion Højere oliepriser fremmer bioenergi Mindre atom-kraft fremmer bioenergi NB: Nyt energiforlig Hvilken vej går verdensøkonomien? Høj gældsætning og svag psykologi Langvarig lav vækst Double dip Japansk atom-recession? Krig i Mellemøsten? Det ukendte? 5

6 Hvad skal jord koste? Nettoafkast pr. ha* X marginalskat Jordens produktionsværdi (kr/ha) = Realrente Hvad bestemmer reelt jordpriserne? Produktionsværdi Udbytter og salgspriser Input og faktorpriser Produktionsomk. Renter Inflation Støtte Jordskatter Andre økonomiske forhold Lovgivning - Landbrugslov - Miljølovgivning - Harmonikrav mv. Kreditforhold og kreditpolitik Gældsætning /egenkapital JORDPRISER Jord som Investeringsobjekt Andre forhold Infrastruktur og logistik Arrondering Arealets hældning Markeds-psykologi og adfærd Prestige og præferencer Potentielle købere etc. 6

7 Har jordpriserne nået bunden? Bunden er nået: Produktpriser Produktionsværdi for de mest effektive er god Adgang for nye investorer Manglende setup Tvivl om afkast Bunden er ikke nået: Lav global vækst og inflation Fortsat overvurdering Lovgivning (vandplaner og ophævet arealkrav mv.) Stramme kreditforhold Psykologi og forventninger Støtte på retur Lavt investeringsomfang Stigende renter Prognose for resultat pr. heltidsbedrift marts Alle bedrifter Heltidsbedrifter Gns * 211* 212* Kvægbrug 8 16 køer 29 21* 211* 212* Kvægbrug køer Slagtesvin Smågrise Integreret 29 21* 211* 212* Planteproduktion 29 21* 211* 212* 7

8 Prognose for den bedste tredjedel marts 211 Alle heltidsbedrifter Kvægbrug 8 16 køer Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne Gns * 211* 212* 29 21* 211* 212* Kvægbrug køer Slagtesvin Smågrise Integreret 29 21* 211* 212* Planteproduktion 29 21* 211* 212* Er jordprisen faldet nok? Prisen er faldet med realt ca. 3 procent fra 28 til 21 (Boligmarkedet er korrigeret 21 pct. fra et mindre overvurderet niveau) 16 8

9 Udsigt til stigende renter Procent Udsigt til stigende renter Procent Procent Læs mere: 9

10 Landmandens risici Alt, hvad der reelt eller potentielt kan påvirke driftsresultat og egenkapital Efterspørgsel: Global økonomi Købekraft Andel af indkomst Befolkningsudvikling Anden anvendelse af fødevarer Energi Materialer Medicin Forbrugertrends Styrkeforhold i forsyningskæde Etc. Udbud: Bytteforhold Faktorpriser (foder, olie etc.) Salgspris Produktion Lagre Vejret/klima Sygdomme Produktivitet/teknologi Producentlikviditet Producentsoliditet Forsyningsbalancen Strukturudvikling Udflytning Etc. Markedsforhold oma. Handelsrestriktioner Valutakurser Renter Markedsturbulens/spekulation/ prisbobler Likviditet i spot-, termins-, futures- og options-markedet Priscykler Fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne Liberalisering EU s landbrugspolitik Miljølovgivning Kreditforhold Etc. Kreditrisiko LANDMANDSBAROMETER: 4 procent af alle landbrug oplever finansielle begrænsninger 47 procent af alle heltidsbrug oplever finansielle begrænsninger 53 procent af alle kvæg- og svinebrug oplever finansielle begrænsninger 1

11 Høj gæld og faldende egenkapital Gæld i 29: 35 mia. kr. (heltidsbrug: 22 mia. kr.) 8-9 % af gælden er variabelt forrentet 4 Landbrugets gæld og jordpriser Mio. kr Kr. pr. ha Gæld i alt Pengeinstitutlån inkl. kassekredit Realkreditlån Jordpriser pr. ha., bogfoert vaerdi, landbrug i alt EU-støtten på retur EU-støtten er faldet ca. 25 % siden starten af 9 erne og der er udsigt til yderligere fald med EU s nye landbrugsreform fra 213 Mia. kr. Mia. kr. 11

12 Lav indtjening og høj pris- og renterisiko Alle bedrifter Heltidsbedrifter Gns * 211* 212* Driftsresultaternes følsomhed pr. bedrift, 1. kr. Heltidsbedrifter Kvæg Svin Planter Kornpriser ændres med 1 procent Mælkeafregning ændres 1 øre/kg Svinenotering ændres med 1 kr./kg Renteændring 23 på 1 procentpoint Vanskelig risikostyring og knivskarp forsyningsbalance Vejret Sygdomme Handelshindringer Råvarepriser USc/Bushel USD/Hkg 12

13 Bytteforholdet bestemmes af markedet Svinepriserne følger ikke længere kornpriserne Svinepriser og kornpriser Svinenotering, Danmark Hvede, CBOT Høje marginaler og stram kreditpolitik 13

14 Kreditvilkårene lempes så småt for erhvervslivet men landbruget er ikke inviteret med til festen! Landmandsbarometer, dec 21: Begrænses din landbrugsproduktion af finansielle begrænsninger? Juni 21 December 21 Alle landbrug 36 4 Heltidsbrug Kvæg- og svinebrug Spil dit eget spil! 5 gode råd om styring af risiko 2. Koncentrer dig om defensiven! 3. Keep it simple! 4. Tag det ikke personligt! 5. Pas på risikovilligheden! 14

15 Dansk Landbrugs muligheder Landbrugets samfundsøkonomiske betydning Landbrugs- og fødevareklyngen: Står for ca. 8 procent af værdiskabelsen i Danmark Står for ca. 2 procent af den danske eksport Hver arbejdsplads i landbrug eller fødevareerhverv skaber produktionsværdi for 1,4 mio. kr., og eksportindtægter på over 7. kr. Beskæftiger ca personer på alle vidensniveauer Skaber betydelig indkomst og arbejdspladser i udkantsområderne Dansk Landbrugs muligheder Vi har en høj effektivitet og en stærkt konkurrenceevne Udbytte for hvede i EU, tons pr. ha Spanien Rumænien Italien Polen Slovakiet Ungarn EU-27 Østrig Tjekkiet Sverige 9. Frankrig Danmark Tyskland Storbritannien Holland Italien Mælkeydelse, kg. pr. ko Fravænnede grise pr. årsso USA Østrig UK Canada Tyskland Sverige Belgien Spanien Brasilien Irland Frankrig Holland Danmark Rumænien Polen Irland Belgien Østrig Italien Frankrig Spanien Tjekkiet Tyskland Storbritannien Holland Sverige Danmark 15

16 Stigende produktpriser Mælkepris (kr./kg EKM) 2,1 2,38 2,66 2,53 Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 1,24 1,73 Foderhvede (kr./hkg) Produktpriser Indeks januar 21 = Hvede Indeks 15 Mælk 15 Indeks Svinekød 1 75 jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep jan maj sep Prisudsigterne de næste 1 år er positive Forsyningsbalancen bliver skarpere Det flytter prisniveauet opad og giver større volatilitet Reale råvarepriser ( = gns ) Kilde: FAO/OECD 16

17 Prisudsigterne de næste 4 år Efterspørgsel: Fordobling af efterspørgslen frem til 25: Befolkningstilvækst fra 6,8 mia. til 9,1 mia. mennesker 56 mio. flere mennesker om året Øget velstand fører til stigende fødevareforbrug pr. indbygger Øget anvendelse af bioenergi Prisudsigterne de næste 4 år Udbud: Fødevareproduktionen skal fordobles frem mod 25 Det dyrkede areal kan højest vokse 5-1% I Danmark falder det dyrkede areal med ca.,3% pr. år Klimaforandringer giver ekstreme vejrforhold Vandmangel bliver et stigende problem Ekstremt store krav til produktivitet og høstudbytter 17

18 Prisudsigterne de næste 4 år Danmark kan blive en af vinderne: Høj selvforsyningsgrad og stabil fødevaresituation Mindre befolkningstilvækst God adgang til vand Klimaforandringerne bliver overvejende gunstige for dansk landbrug 18

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK. En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren

FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK. En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren INDHOLD INDHOLD 3 INDHOLD 2 Holdet bag publikationen.... 4 Forord... 5 10 anbefalinger... 6 BARRIERER 8 FORMÅL 16

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Growth in times of crisis

Growth in times of crisis Growth in times of crisis Øresund Food Network Annual meeting Torsdag den 19. marts 2009 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Indhold Finanskrise Indhold Forløb Konsekvenser

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012

Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012 Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012 Ved Storkundechef Rasmus Østergaard 1 Dagsorden Hvem er Nykredit Økonomi i dansk landbrug Hvordan er landbruget belånt nu Hvad anbefaler Nykredit Hvad

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum

Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum Hvad betyder landbruget for Danmark? Og Danmark for landbruget? Udfordringer og muligheder i Dansk Landbrug Særligt For Realdania Landbrugsforum Odder 23. maj 2013 10:00 Troels Troelsen, CBS associate

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere